ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ."

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Γκότσης Νικόλαος Α.Μ. 595 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Βασιλεία Μπούρα 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

2 ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΓΕΝΙΚΑ ρυθµός ο [riθmós] Ο17: 1. η εναλλαγή ήχων κατά χρονικά διαστήµατα που έχουν µεταξύ τους ανάλογη διάρκεια: Εύθυµος / χαρούµενος ρυθµός. Σφύριζε ένα γνωστό ρυθµό. στην ποίηση, η εναλλαγή φθόγγων κατά κανονική τάξη: Ιαµβικός ρυθµός. 2. η εναλλαγή κινήσεων που έχουν µεταξύ τους ανάλογη διάρκεια: Ο ρυθµός ενός χορού. Χορεύει άχαρα δεν έχει ρυθµό. Κωπηλατούσαν µε ρυθµό. 3. α. η σχέση και η αναλογία των χρόνων οι οποίοι αντιστοιχούν στα επί µέρους τµήµατα µιας δραστηριότητας: Ρυθµός εργασίας. Ρυθµός ζωής. Εργάζεται µε εντατικούς ρυθµούς. Εξέλιξη µε ταχύτατο ρυθµό. Οι ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας. β. οι περιοδικές αλλαγές ή λειτουργίες που εµφανίζει ένας οργανισµός: Καρδιακός / αναπνευστικός ρυθµός. 4. (στις εικαστικές τέχνες) σύνολο γενικών χαρακτηριστικών που διαφοροποιεί τα έργα των δηµιουργών ορισµένης εποχής ή τάσης από άλλα (πρβ. στιλ, τεχνοτροπία): Αρχιτεκτονικοί ρυθµοί. Νεοκλασικός / γοτθικός / βυζαντινός / ιωνικός / δωρικός ρυθµός. Ναός κορινθιακού ρυθµού. [λόγ. : 1, 2: αρχ. ῥυθµός 3: σηµδ. γαλλ. rythme 4: µε βάση αρχ. σηµ. `σχήµα, µορφή ] Ρυθµό στη µουσική ονοµάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι νότες οργανώνονται µέσα στο χρόνο. Αυτό είναι πολύ συγκεκριµένο και δεν εξαρτάται καθόλου από την ταχύτητα της εκτέλεσης. Είναι µία έννοια που έχει να κάνει µε αναλογίες και όχι µε απόλυτα µεγέθη ή διάρκειες. Όταν για παράδειγµα λέµε πως ένα απόσπασµα πρέπει να παιχτεί µε σωστό ρυθµό, εννοούµε ότι οι διάρκειες των 2

3 φθόγγων (και των παύσεων) πρέπει να είναι σωστές, αναλογικά µεταξύ τους. Τα όγδοα να διαρκούν ακριβώς όσο το µισό ενός τετάρτου, τα παρεστιγµένα τέταρτα να διαρκούν ακριβώς όσο τρία όγδοα κτλ. Όµως: το πόσο αργά ή γρήγορα παίζονται κάποιες νότες, η απόλυτη δηλαδή διάρκειά τους, εξαρτάται από το τέµπο, την ταχύτητα δηλαδή που εκτελούµε το έργο. Είναι συνεπώς λάθος να λέµε έτσι αόριστα ότι πχ. τα τέταρτα είναι αργές νότες και τα δέκατα έκτα γρήγορες. Αν συγκρίνουµε τα τέταρτα σε ένα πολύ γρήγορο κοµµάτι µε τα δέκατα έκτα σε ένα πολύ αργό µέρος, πιθανώς τα πρώτα να είναι γρηγορότερα από τα δεύτερα. Ένα µουσικό έργο εξελίσσεται µέσα στη διάσταση του χρόνου. Θα µπορούσαµε να πούµε πως ο ρυθµός οργανώνει τον χρόνο σε µια µουσική σύνθεση. ηµιουργεί µια συµµετρική περιοδικότητα παρατάσσοντας ισχυρά και ασθενή µέρη. Η µουσική είναι µια Tέχνη εν χρόνω. Ο ρυθµός στη µουσική, από πολύ νωρίς, συνδυάστηκε µε τον ρυθµό που δηµιουργούσε η προφορά λέξεων και συλλαβών. Η αρχή έγινε, µάλλον, µε εκδηλώσεις για λατρευτικούς σκοπούς, κυρίως. Αργότερα, συνδυάστηκε µε την ποίηση που, όπως και η µουσική, είναι µια Τέχνη εν χρόνω. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγµα, ο ρυθµός της µουσικής ταυτίστηκε µε τον ρυθµό της ποίησης, σαν µια εναλλαγή µακρών και βραχέων φθόγγων που διαρθρώνονταν σε πόδες: τροχαίος και ίαµβος σε τρεις χρόνους, δάκτυλος και ανάπαιστος σε τέσσερις, παίων ή κρητικός σε πέντε χρόνους. Οι πόδες µπορούσαν να συνδυασθούν, επιτρέποντας µεγαλύτερη ρυθµική ποικιλία.ῥῥ Στον Μεσαίωνα, η µουσική -φωνητική, κυρίως- έχει µελισµατικό χαρακτήρα µε ρυθµικά σχήµατα άσχετα από τις µακρές και βραχείες συλλαβές της ποίησης. Με την εµφάνιση, όµως, της πολυφωνίας στη δυτική Ευρώπη και την υπέρθεση µελωδικών αλλά και ρυθµικών σχηµάτων, µπορούµε να πούµε πως ο ρυθµός πλουτίζεται σηµαντικά.ῥῥ Στην Αναγέννηση η ποίηση αποκτά τονικό χαρακτήρα. Παράλληλα, έχουµε άνθιση της κοσµικής µουσικής και κυρίως της ενόργανης. Το µέλισµα υποχωρεί σηµαντικά, τόσο ως µελωδικό, όσο και ως ρυθµικό στοιχείο. Ο ρυθµός εντάσσεται τώρα σε συγκεκριµένες χρονικές ενότητες µικρής διάρκειας που ονοµάζονται µουσικά µέτρα. Τα διµερή και τα τριµερή απλά µέτρα µπορούν να συνδυαστούν, όπως οι πόδες της αρχαίας ελληνικής µετρικής, δηµιουργώντας σύνθετα µέτρα.ῥ Ο εικοστός αιώνας κλονίζει τη βάση του βιολογικού µηχανισµού της µουσικής εµπειρίας. Στη θέση του ρυθµού υπάρχει µια αφηρηµένη αντίληψη 3

4 αγωγικών διαφορών, διαφορών στην ταχύτητα διαδοχής των ήχων. Μελωδία και αρµονία συγχωνεύονται σε µια έννοια, την ηχητική δέσµη, που την καθορίζουν µόνο διαφορές ύψους, πλάτους και πυκνότητας (ηχητικό κράµα), µε οριζόντια εξέλιξη και συνηχήσεις. Όµως κι αυτές τις διαφορές, πάλι κάποιοι µπορεί να τις αντιληφθούν ως µια µορφή ρυθµού, περισσότερο εσωτερικού, απελευθερωµένου από τα στενά όρια του µουσικού µέτρου.ῥ Ο ρυθµός, λοιπόν, αν και πρωταρχικό στοιχείο της µουσικής, παραµένει ασαφής ως προς τον ορισµό του. ῥ Ο Curt Sachs θεωρεί πως δύσκολα θα βρεθεί ένας επιτυχηµένος ορισµός. Στο βιβλίο του, "Rythm and Tempo", παραθέτει θεωρίες για την καταγωγή και το υπόβαθρο του ρυθµού, δίνοντας και πληροφορίες για τα ρυθµικά χαρακτηριστικά της πρωτόγονης µουσικής. ῥ Ο Bruno Nettl αποφεύγοντας να εξετάσει όλους τους πιθανούς ορισµους του ρυθµού -που άλλωστε είναι όρος µε πολλαπλή χρήση στις Καλές Τέχνες- δίνει τον δικό του ορισµό, τον οποίο θεωρεί εύχρηστο σε όσα αφορούν το αντικείµενο της έρευνάς του: την περιγραφή των ρυθµικών στοιχείων των πρωτόγονων µουσικών υφών. ῥάλλωστε, ο Curt Sachs είχε ήδη επισηµάνει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την πολλαπλή χρήση του όρου ρυθµός. Για τον Bruno Nettl, ρυθµός, σηµαίνει κίνηση στον χρόνο. ιακρίνει στον πρωτόγονο ρυθµό δυο κυρίαρχα στοιχεία: τη δυναµικότητα και την αντίθεση στη διάρκεια. Σε αυτή του τη δυσδιάστατη µορφή, ο Nettl, αποδίδει και τη δυσκολία να δώσουµε κάποιο ορισµό στον ρυθµό.ῥ Επίσης, διακρίνει τέσσερις σπουδαίες συντεταγµένες, αναγκαίες για να αναγνωρίζονται οι χρονικές σχέσεις: τη ρυθµική αγωγή, τις αξίες διάρκειας των φθόγγων, το µέτρο και, τέλος, τη χρονική σχέση µεταξύ µεγαλυτέρων τµηµάτων, "το καθολικό πλάνο των διαφόρων αµοιβαίων σχέσεων του τονισµού και της διάρκειας". Ο Nettl αναγνωρίζει πως ο ρυθµός είναι "κατά κάποιο τρόπο" η πιο ουσιαστική αρχή της µουσικής.ῥῥ εν παραδέχεται, όµως, θεωρίες που εικάζουν ότι ο ρυθµός εµφανίσθηκε πριν εµφανιστούν όλα τα υπόλοιπα µουσικά φαινόµενα. Μελετώντας "πρωτόγονους" πολιτισµούς, παρατήρησε πως µόνο οι αρκετά πολυσύνθετοι µουσικοί πολιτισµοί όπως των Νέγρων της Αφρικής- έχουν ρυθµικές εκδηλώσεις δίχως καµία µελωδία. ῥῥτα απλούστερα µουσικά ύφη δεν έχουν 4

5 µουσική µόνο για κρουστά. Μελωδία και ρυθµός "συµπλήρωναν πάντα το ένα το άλλο".ῥ Στην απόπειρά του να προσδιορίσει την καταγωγή και τη φύση του ρυθµού, ο Hugo Rienmann διατύπωσε την "Αρχή της Ακεραιότητας του Αριθµού Τέσσερα" ("Vierhebigkeit") που βασίζεται στη θεµελιώδη δυαδική φύση της ανθρώπινης ανατοµίας και φυσιολογίας, στην εισπνοή και την εκπνοή και στην διµερή συµµετρία. Σύµφωνα µε τη θεωρία του, όλη η µουσική µπορεί τελικά να υποδιαιρεθεί σε τετραµερή µέτρα.ῥπροτίµησε το τετραµερές από το διµερές µέτρο, λόγω των τεσσάρων χώρων της καρδιάς.ῥῥ Όµως, η απόπειρα αυτή του Riemann, µάλλον είναι εντελώς αποτυχηµένη, αφού η πρωτόγονη µουσική έχει συχνά ασύµµετρη και ακανόνιστη δοµή.ῥ Ο οικονοµολόγος Karl Bucher, στο βιβλίο του "Εργασία και Ρυθµός" ("Arbeit und Rythmus") υποστηρίζει πως ο ρυθµός εµφανίσθηκε στη µουσική ως αποτέλεσµα της συλλογικής εργασίας: υιοθετήθηκε στην εργασία από τότε που οι άνθρωποι κατάλαβαν πως µε αυτόν τον τρόπο η απόδοσή τους ήταν καλύτερη, συγκριτικά µε την εργασία των µεµονωµένων ατόµων. Στο συµπέρασµα αυτό έφτασε όταν ανακάλυψε την ύπαρξη εργατικών τραγουδιών, τόσο στη δυτική µουσική, όσο και σε ορισµένη πρωτόγονη.ῥῥόµως, οι πιο απλοί πολιτισµοί στον κόσµο δεν έχουν εργατικά τραγούδια και ακόµα κι αν δουλεύουν σε οµάδες, δεν αναγνωρίζουν πως µε τον ρυθµό αυξάνει η απόδοσή τους.ῥῥη ρυθµική εργασία και τα τραγουδίσµατα που τη συνοδεύουν συναντιούνται µόνο σε πολύπλοκους πολιτισµούς.ῥ Ο Wittgenstein είχε πει κάποτε σε κάποιο µαθητή του, για ένα γέρο νοσηλευόµενο: ῥ-αυτός ο γεροντάκος έχει φοβερή γνώση µουσικής. Τον ρώτησα ποιο είναι το αγαπηµένο του όργανο στην ορχήστρα και µου απάντησε: "Η γκραν κάσα". Θαυµάσια απάντηση. Ξέρω ακριβώς τι εννοούσε. ῥ Στη συνέχεια θα δούµε πληροφορίες για κάποια µουσικά στυλ που ο ρυθµός παίζει πρωταρχικό ρόλο. Σε αυτά τα µουσικά στυλ βασίζονται οι συνθέσεις µου. 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΙ Η ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ BOSSA NOVA Η Bossa Nova είναι στον πυρήνα της ένας ρυθµός βασισµένος στη samba. Η Samba συνδυάζει τα ρυθµικά πρότυπα των πρώην αφρικανικών κοινοτήτως των σκλάβων, µε τα στοιχεία της European March µουσικής. ίνει έµφαση στο πρώτο beat. 2µετρα patterns περιέχουν συνήθως έναν αντιχρονισµό στο δεύτερο µέτρο. Το µουσικό αυτό ύφος όπως είπαµε εξελίχθηκε από τη samba αλλά είναι πιο σύνθετο αρµονικά και λιγότερο κρουστικό. Η επιρροή στη Bossa Nova των µορφών τζαζ όπως η cool τζαζ συζητείται συχνά από τους ιστορικούς. Η Bossa Nova αναπτύχθηκε στη Βραζιλία το 1958 από το João Gilberto, µε την ηχογράφηση του Elizete Cardoso στο Chega de Saudade Cancao do Amor LP. Οι αρχικές εκδόσεις από το Gilberto και η ταινία Black Orpheus του 1959 έφεραν την τεράστια δηµοτικότητα στη Βραζιλία και αλλού στη λατινική Αµερική, οι οποίες τη διέδωσαν στη Βόρεια Αµερική µέσω της επίσκεψης Αµερικάνων τζαζ µουσικών. Το πρώτο Bossa Nova single ήταν µάλλον και το πιο πετυχηµένο όλων των εποχών. "Τhe Girl From Ipanema". Η προκύπτουσα µανία δεν ήταν αντίθετη από την τρέλα της disco της δεκαετίας του '70. Το ύφος θα αντιστεκόταν στο ουσιαστικό "watering down'' από τους δηµοφιλείς καλλιτέχνες καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων επόµενων δεκαετιών. Τα τύµπανα και τα κρουστά δεν θεωρούνται ουσιαστικά όργανα στη Bossa Nova. Εν τούτοις υπαρχει ενα διακριτικό bossa nova drumming style όπως αυτό του Helcio Milito που χαρακτιρίζεται από συνεχόµενα όγδοα στο hi-hat και χτυπώντας το rim σε µίa clave pattern. H µπότα µιµείται συνήθως το µπάσο παίζοντας στο ''1-&3- &1". AFROΒΕΑΤ 6

7 Το afrobeat είναι ενα συνδιασµός yoruba music, jazz, highlife και funk ρυθµών, ανακατεµένος µε Αφρικάνικα κρουστά και φωνητικά, που έγινε διασιµο στην Αφρική στη δεκαετία του Ο βασικός εµπνευστής του afrobeat ειναι Νιγιριανός µουσικός Fela Kuti. Oι Νιγηριανοί εισήχθησαν αρχικά στο Afrobeat το 1970 όταν ο Kuti επέστρεψε από µία περιοδία στις Η.Π.Α. µε το group του Νιγερια 70. O νέος ήχος του Kuti αναδείχθηκε απο ενα club που λεγόταν Afro-Shrine. Όταν έφτασε στη Νιγηρία, ο Kuti άλλαξε το όνοµα του group σε Fela Ransome-Kuti & Africa 70. H µπάντα έµεινε στο club για 5 χρόνια, από το 1975 έως το 1975, καθώς το Afrobeat έµπαινε στις καρδιές των νεαρών Νιγιριανών. AFROCUBAN Όταν παίζουµε Afro-Cuban ρυθµούς, ο ντράµερ παίρνει τη θέση της παραδοσιακής αφροκουβανέζικης θέσης στο τµήµα των κρουστών. Αυτό το τµήµα συνήθως αποτελείται από ένα παίκτη conga (conguero), ένα παίκτη timbale και ένα παίκτη bongo. Άλλα κρουστά όργανα όπως το guiro, claves, και maracas είναι επίσης συχνά. Η κατανόηση του ρυθµού παίζεται σε αυτά τα µέσα που επιτρέπει σε έναν ντράµερ να αναλάβει το ρόλο πολλών percussionists. Το τύµπανο είναι µια µοντέρνα προσθήκη στο τµήµα των κρουστών. Όταν οι άλλοι percussionists είναι παρόντες. τα drumς, που είναι συχνά απογυµνωµένα, καθορίζονται ή αντικαθίστανται από αναπληρωτές των ρυθµών, για να αποφευχθούν επικαλύψεις µε άλλα τµήµατα των κρουστών. ELECTONIC DANCE MUSIC 7

8 H Electronic Dance Music (ηλεκτρονική χορευτική µουσική) είναι ένα σύνολο απο κρουστικά µουσικά είδη και εχει επιρεαστεί κυρίως από την disco και απο την πειραµατική pop µουσική των Kraftwerk. Γεννήθηκε µέσα απο τα διάφορα clubs στη δεκαετία του 80. Στις αρχές του 1990 η παρουσία της ηλεκτρονικής χορευτικής µουσικής έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην κουλτούρα της εποχής και άρχισε να ερευνάται ακόµα και σε ακαδηµαικές σχολές. Απαρτίζεται από ηλεκτρονικά µουσικα όργανα όπως synthesizers, drum machines και sequencers, και γενικά δίνει έµφαση στη µοναδικότητα των ήχων από αυτά τα όργανα, ακόµα και όταν αυτά µιµούνται παραδοσιακά όργανα. Μετά τη διάδοση των PC και µε τη βοήθεια του πρωτοκόλου MIDI, όπου computers, synthesizers, sound cards, samplers και drum machines συγχρονίζονταν και µπορούσαν να ελέγχουν το ένα το άλλο, η ηλεκτρονική χορευτική µουσική άνθισε. Συνήθως αποτελείται όπως είπαµε απο computers και synthesizers και σπάνια απο φυσικά µουσικά όργανα που ηχογραφούνται. Υπαρχουν σχεδόν πάντα sampled percussive beats και phrases. H Electronic Dance Music έχει κατηγοριοποιειθεί από µουσικούς δηµοσιογράφους και fans σε µία πληθώρα οναµάτων. Κάποια είδη όπως techno, house, trance, electro, breakbeat, drum and bass, έχουν σκοπό να προµοτάρουν το χορό. Άλλα είδη όπως IDM, glitch και trip-hop είναι περισσότερο πειραµατικά και σαν σκοπό εχουν το άκουσµα και όχι το χορό. Οι Steve Hillage και Miquette Giraudy έχουν κατηγοριοποιείσει τα διάφορα ηλεκτρονικά µουσικά είδη, βασισµένοι στα beats per minute (bpm), παρόλο που καµία µέθοδος δεν έχει αναγνωριστεί bpm Hip hop και Dub bpm Πιο γρήγορο Hip Hop και Big Beats/"Trip Hop" bpm House bpm Techno και Trance bpm Drum'n'bass / Jungle 180+ bpm Hardcore, Gabber FUNK 8

9 Η funk είναι ένα Αµερικάνικο µουσικό στυλ που ξεκίνησε στα τέλη του 1960 οταν Αφροαµερικάνοι µουσικοί συνδίασαν soul, jazz και r n b σε µία νέα ρυθµική µορφή. Η funk δε δίνει έµφαση στη µελωδία και στην αρµονία, αλλά τονίζει το ρυθµό µέσα από τα τύµπανα και το µπ ασο. Συνήθως τα κοµµάτια αυτά βασίζονται σε µία µόνο συγχορδία. H funk δηµιουργεί δυνατό ρυθµό χρησιµοποιώντας κιθαριστικά riffs και µπασογραµµές.. ηµιουργήθηκε απο την δισκογραφική εταιρία Motown, όπου χρησιµοποιούσαν µπασογραµµές σαν τη βάση του κοµµατιού. ιάσιµοι µπασίστες είναι οι Bootsy Collins, Bernard Edwards, George Porter, Jr., Louis Johnson και Larry Graham. Ο Larry Graham είναι αυτός που θεωρείται ότι πρωτοέπαιξε την "slap bass technique, όπου θεωρείται βασική στη funk. Μερικοί από τους πιο χαρισµατικούς σολίστες έχουν jazz υποδοµές. Ο Fred Wesley και ο Maceo Parker είναι τέτοια παραδείγµατα, που έχουν δουλέψει µε τους James Brown, George Clinton και Prince. Οι συγχορδίες που χρησιµοποιούνται είναι δορικός ή µιξολίδιος τρόπος. Οι κιθαρίστες παίζουν συνήθως σε στακάτο στυλ, χρησιµοποιώντας το εφέ wah-wah. Ο Ernie Isley των The Isley Brothers και ο Eddie Hazel των Funkadelic είχαν επιρεαστεί απο τα solo του Jimi Hendrix. 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9

10 Το πιο βασικό κοµµάτι της πτυχιακής µου εργασίας είναι αυτό της σύνθεσης. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις, οι οποίες βασίζονται στα µουσικα ειδη που ανέλυσα παραπάνω καθώς και στους συνδιασµούς τους. Είναι καθαρά ρυθµικές συνθέσεις, δεν υπάρχει δηλαδή µελωδία και αρµονία. Αποτελούνται µόνο (σχεδόν) από κρουστικούς ήχους και οι όποιες αναφορές υπάρχουν σε µελωδικά στοιχεία, δηµιουργούνται από τους ήχους αυτούς. Εκτός όµως από την απλή αναφορά στα διάφορα µουσικά είδη, υπάρχει επεξεργασία και ανάπτυξη. Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι τα έχω δει µέσα από µία διαφορετική οπτική γωνία και αυτό είναι που κατά τη γνώµη µου δίνει το ενδιαφέρον. Σκοπός µου δεν είναι να αναπαράγω κάτι που ήδη υπάρχει, αλλά να µπορέσω να δώσω µία εναλλακτική άποψη και να παρουσιάσω κάτι δηµιουργικό πάνω σε µουσικά στυλ που είναι πολύ γνωστά σε όλους µας. Τέλος πρέπει να αναφέρω ότι γίνεται αναπαράσταση σε πεντάγραµµο των πιο βασικών ρυθµικών µοτίβων σε κάθε κοµµάτι. BOSSA NOVA 10

11 Όνοµα: e-bossa ιάρκεια: 07:10 (cd->audio->bossa nova->e-bossa) Στο κοµµάτι αυτό παρουσιάζεται το βασικό ρυθµικό µοτίβο της bossa-nova φιλτραρισµένο µέσα απο την ηλεκτροακουστική µουσική. ιακρίνονται καθαρά και συνυπάρχουν µεταξύ τους σε όλη τη διάρκεια του κοµµατιού δύο διαφορετικά στοιχεία. Ο bossa-nova ρυθµός και οι τεχνικές παραγωγής που χρησιµοποιούνται στην ηλεκτροακουστική και ηλεκτρονική µουσική. Τα parts από τα οποία αποτελείται το κοµµάτι είναι τα εξής: - Bass Drum (compressor) - Rim Snare (compressor, tape delay) - Ride - Shakers (side chain µε το tape delay του rim) - Congas (reverb, exciter) - Sampled Vocals (exciter) - Sub bass (compressor) - Έγχορδο synthesized όργανο - Air fx (side chain µε το tape delay του rim) Mastering: - Low cut filter στα 40 Hz - Equalizer για τόνωση υψηλών συχνοτήτων - Compressor (threshold -18 db, ratio 1.2/1, attack 98 ms, release 440 ms) - Maximizer 11

12 Οδηγός kick rim ride lo conga hi conga vocals e-bossa 12

13 (basic rhythm) (cd->audio->bossa nova->basic rhythm) Εδώ διακρίνουµε το βασικό ρυθµικό µοτίβο της bossa-nova. Αποτελείται από τη bass drum και το rim snare. Ο ρυθµός αυτός παραµένει σε όλο το κοµµάτι και διαφοροποιείται όπως θα δούµε παρακάτω. Βέβαια δεν µπορούµε µέσα από το πεντάγραµµο να αναπαραστήσουµε όλες τις µορφές που παίρνει ο ρυθµός µετά την προσθήκη εφέ. (Αυτό ισχύει για όλα τα κοµµάτια). e-bossa 13

14 (rhythm with ride) (cd->audio->bossa nova->basic rhythm->rhythm with ride) Εδώ παρατηρούµε ότι στον βασικό ρυθµό έχει προστεθεί ένα ride cymbal. e-bossa 14

15 (rhythm with ride & congas) (cd->audio->bossa nova->basic rhythm->rhythm with ride & congas) Εδώ µπορούµε να διακρίνουµε ότι σε όλο το προηγούµενο µέρος έχουν προστεθεί κάποια congas που δίνουν µία διαφορετική αίσθηση στο ρυθµό. e-bossa 15

16 (rhythm with ride, congas & rhythmic vocals) (cd->audio->bossa nova->basic rhythm-> rhythm with ride, congas & rhythmic vocals) Τέλος βλέπουµε πώς κάποια ρυθµικά φωνητικά µπορούν να κάνουν ένα ρυθµικό µοτίβο πιο γεµάτο και ολοκληρωµένο. AFROBEAT - AFROCUBAN 16

17 drum) Όνοµα: where is my drum ιάρκεια: 08:19 (cd->audio->afrobeat-afrocuban-> where is my Στο κοµµάτι αυτό παρουσιάζεται κυρίως η afro πλευρά του ρυθµού. Υπάρχουν και εδώ τεχνικές παραγωγής που χρησιµοποιούνται στην ηλεκτροακουστική και ηλεκτρονική µουσική αλλά όχι τόσο έντονα όσο στο προηγούµενο κοµµάτι. Είναι µία προσθετική σύνθεση µε πολλά γεµίσµατα. Συνήθως κάθε 8 µέτρα προστίθεται και ένα νέο κρουστό όργανο. Τα parts από τα οποία αποτελείται το κοµµάτι είναι τα εξής: - Claps (bitcrusher) - 2 Bongos [Hi-Low] (reverb, delay via 2 bus channels) - 2 Congas [Hi-Low] (reverb, delay via 2 bus channels) - Cowbell (compressor) - 2 Percussions (reverb, delay µέσω 2 bus channels) - Castanet (reverb) - Shakers (compressor, reverb, exciter) - Snare (compressor) - 3 Sub Percussions - Sampled Vocals (tape delay, reverb) Mastering: - Low cut filter στα 45 Hz - Equalizer για τόνωση ψηλών συχνοτήτων - Compressor (threshold -17 db, ratio 1.2/1, attack 85 ms, release 400 ms) - Maximizer Οδηγός 17

18 hi-conga lo-conga hi-bongo lo-bongo perc. sub claps bells pitched-bells Where is my drum 18

19 (basic rhythm) (cd->audio->afrobeat - afrocuban->basic rhythm) Σε αυτό το σχήµα παρατηρούµε το βασικό ρυθµικό στοιχείο που υπάρχει στο κοµµάτι. Πάνω σε αυτό βασίζεται και χτίζεται όλη η σύνθεση. Όπως ανέφερα και παραπάνω είναι µία προσθετική σύνθεση, όπου κάθε 8µετρο εµφανίζεται ένα νέο κρουστό όργανο. 19

20 Where is my drum (basic rhythm 2) (cd->audio->afrobeat - afrocuban->basic rhythm 2) Κρατώντας σαν βάση το προηγούµενο ρυθµικό µοτίβο, προστίθεται.ένα ακόµα κρουστό όργανο το οποίο το παρατηρούµε εδώ. Where is my drum 20

21 (rhythm with sub) (cd->audio->afrobeat - afrocuban->rhythm with sub) Η εµφανής διαφορά που υπάρχει εδώ είναι ότι προστέθηκε ένας sub κρουστικός ήχος που δίνει την αίσθηση του µπάσου και γεµίζει το συχνοτικό φάσµα. Where is my drum 21

22 (rhythm with sub & claps) (cd->audio->afrobeat - afrocuban->rhythm with sub & claps) 4µετρου. Εδώ βλέπουµε ότι υπάρχουν claps, τα οποία παίζουν στο 2 και στο 4 του Where is my drum 22

23 (rhythm with sub, claps & bells) (cd->audio->afrobeat - afrocuban->rhythm with sub, claps & bells) Εδώ έχουµε πάνω στο προηγούµενο ρυθµικό µοτίβο την προσθήκη bells. Είναι αυτά που κατά το ήµισυ δίνουν τον αφροκουβανέζικο τόνο στο κοµµάτι. Where is my drum 23

24 (rythm with sub, claps, bells & pitched bells) (cd->audio->afrobeat - afrocuban->rythm with sub, claps, bells & pitched bells) Τέλος παρατηρούµε ότι µε την προσθήκη των pitched bells έχουµε ένα βασικό αφροκουβανέζικο ρυθµικό µοτίβο πάνω στον afrobeat ρυθµό. 24

25 ELECTRONIC DANCE MUSIC Όνοµα: tactic ιάρκεια: 07:14 (cd->audio->edm->tactic) Στο κοµµάτι αυτό παρουσιάζεται η καθαρά ηλεκτρονική πλευρά του ρυθµού και το κατά πόσο είναι δυνατόν να δηµιουργήσουµε ηλεκτρονική χορυτική µουσική µόνο µε κρουστικούς ήχους. εν υπάρχουν καθόλου φυσικοί ήχοι και διακρίνουµε πληθώρα, εφέ ειδικά στα γεµίσµατα. Τα parts από τα οποία αποτελείται το κοµµάτι είναι τα εξής: - Bass Drum (compressor) - Claps - Sub Bass Percussions - e-percussions (delay) - e-congas (reverb, stereo delay, flanger) -Shakers (compressor) - Bass (compressor) - Sampled Vocals (ring shift) - Clock Sound (reverb) - Noise (side chain µε sub percussions) Mastering: - Low cut filter στα 40 Hz - Compressor (threshold -18 db, ratio 1.1/1, attack 90 ms, release 425 ms) - Maximizer 25

26 Οδηγός kick sub claps congas vocals hi-hat e-perc 26

27 TacTic (basic rhythm) (cd->audio->edm->basic rhythm) Εδώ βλέπουµε το βασικό ρυθµικό µοτίβο του κοµµατιού. Με αυτό ξεκινάει και µε αυτό περίπου τελειώνει. Πάνω του θα χτιστεί όλο το υπόλοιπο µέρος. 27

28 TacTic (rhythm with claps, bongos & rhythmic vocals) (cd->audio->edm->rhythm with claps, bongos & rhythmic vocals) Εδώ µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στο βασικό ρυθµικό µοτίβο έχουν προστεθεί claps που παίζουν στο 2 και στο 4, bongos, καθώς και ρυθµικά φωνητικά που είναι sampled. 28

29 TacTic (rhythm with claps, hi-hats and e-percussions) (cd->audio->edm-> rhythm with claps, hi-hats and e-percussions) Εδώ βλέπουµε ότι ο ρυθµός έχει αλλάξει λίγο µε τη βοήθεια των side chain hi-hats που παίζουν όπως τα sub κρουστά, και του κρουστικού ήχου που θα µπορούσε να πει κανείς ότι µοιάζει µε ήχο ρολογιού. 29

30 TacTic (all) (cd->audio->edm->all) Τέλος έχουµε µία συνολική εικόνα όλων των παραπάνω, καθώς και την προσθήκη νέων ήχων. 30

31 FUNK Όνοµα: funky bit ιάρκεια: 06:33 (cd->audio->funk->funky bit) Στο κοµµάτι αυτό παρουσιάζεται η funk πλευρά του ρυθµού. Τo κοµµάτι αυτό έχει κάποιες διαφορές σε σχέση µε τα προηγούµενα στον τρόπο δηµιουργίας και στη δοµή του. Πρώτον, εκτός από κρουστά όργανα, υπάρχουν και όργανα που έχουν πιο µελωδικό χαρακτήρα. εύτερον, όλα τα κρουστά (drums, bongos, congas) είναι loops που έχουν επεξεργαστεί στο Ableton Live. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να έχουν όλα το ίδιο tempo ανεξάρτητα µε το pitch τους. Τα parts από τα οποία αποτελείται το κοµµάτι είναι τα εξής: - Bass Drum (compressor, stereo delay) - Snare (compressor, stereo delay) - Drum Loops (compressor, eq) - Bongo Loops (compressor, reverb) - Conga Loops (compressor, reverb, eq) - Crash Splash (reverse, reverb) -3Channels Sampled Vocals (compressor, reverb, eq, vocal transformer) - Bass (compressor, eq, reverb) - Alto Saxophone (reverb, eq) Mastering - Low cut filter στα 40 Hz - Compressor (threshold -22 db, ratio 1.2/1, attack 98 ms, release 440 ms) - Maximizer 31

32 Οδηγός bass kick snare vocals percs. hi-hat closed hi-hat open 32

33 Funky Bit (basic rhythm) (cd->audio->funk->basic rhythm) Εδώ βλέπουµε το βασικό ρυθµό του κοµµατιού που αποτελείται από drums και congas. 33

34 Funky Bit (rhythm with drums, percussions & bass) (cd->audio->funk->rhythm with drums, percussions & bass) Tα congas αντικαταστήθηκαν από bongos και προστέθηκε το µπάσο. εν απεικονίζεται η µελωδική γραµµή του, αλλά µόνο η ρυθµική. 34

35 Funky Bit (rhythm with drums, percussions, bass & vocals) (cd->audio->funk->rhythm with drums, percussions, bass & vocals) Τέλος έχουµε ολοκληρωµένο το κοµµάτι, που αποτελείται από drums, bongos, µπάσο και ρυθµικά sampled φωνητικά. 35

36 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Division abd Addition.Based Models of Rhythm in a Computer-Assisted C C C Composition System, by Paul Nauert. - Progressive Steps to Synchopation for the Modern Drummer, by Ted Reed. - International Drum Rudiments, by Jay Wanamaker & Rob Carson with the P.A.S. I I International Drum Rudiment Committee. - The Drummer s Cook Book, by John Pickering. - Buddy Rich s Modern Interpretation of Snare Drum Rudiments, written I I in collaboration with Henry Adler. - The Drummer s Complete Vocabulary as taught by Alan Dawson, by J J John Ramsay. - The Complete Guide to Mixing, Computer Music Special. - Μουσική Θεωρία, από τον Κωνσταντίνο Μπαλταζάνη. - Logic Pro 7 Reference Manual. - Ableton Live 7 User Manual. - Wikipedia, 36

37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE: -Apple MacBook (Computer) -Apogee Duet (Audio Interface) -Genelec 8040 (Active Studio Monitors) -Allen & Heath Xone:XD-53 (Monitoring Headphones) -Novation ReMOTE ZeRO SL (MIDI Controller) -Evolution MK-425C (MIDI Keyboard) -Yamaha DTXPRESS 2 (Electronic Drums System) -Yamaha CS2x (Control Synthesizer) -Yamaha MG10/2 (Mixing Console) SOFTWARE: -Apple Logic Pro 7.2 (Sequencer) -Ableton Live 7 (Sequencer, Loop Editor) -Bias Peak 5.2 (Audio Editor) Χρησιµοποιώντας αυτόν τον εξοπλισµό στο home studio ολοκλήρωσα το µέρος της σύνθεσης. 37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CD -Audio - Afrobeat-Afrocuban -Basic Rhythm.aif -Basic Rhythm2.aif -Rhythm with sub & claps.aif -Rhythm with sub, claps & bells.aif -Rhythm with sub.aif -Rythm with sub, claps, bells & pitched bells.aif -Where is my drum.aif -Bossa Nova -Basic Rhythm.aif -e-bossa.aif -Rhythm with ride & congas.aif -Rhythm with ride, congas & rhythmic vocals.aif -Rhythm with ride.aif -EDM - All.aif -Basic Rhythm.aif -Rhythm with claps, bongos & rhythmic vocals.aif -Rhythm with claps, hi-hats and e-percussions.aif -TacTic.aif -Funk -Basic Rhythm.aif -Funky Bit.aif -Rhythm with Drums, Percussions and Bass.aif -Rhythm with Drums, Percussions, Bass and Vocals.aif -Documents -Ptixiaki.doc 38

39 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερµά τη κ. Βάσια Μπούρα για την καθοδήγησή και την πολύτιµη βοήθειά της. Επίσης ευχαριστώ τον καθηγητή µου στα drums κ. Ηλία ουµάνη, που τόσα χρόνια µε έχει κάνει να κατανοήσω σε βάθος την έννοια του ρυθµού και το πόσο σηµαντικός είναι. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου, που µε έχουν στηρίξει σε ό,τι έχω αποφασίσει να κάνω στη ζωή µου, όσο δύσκολο και αν είναι. 39

Βασικός Εξοπλισμός Studio

Βασικός Εξοπλισμός Studio Μουσική Βιομηχανία Βασικός Εξοπλισμός Studio Ο εξοπλισμός και ο χώρος που χρησιμοποιείται στη μουσική ηχογράφηση Τα βασικά μέρη του είναι: α) Το control room β) Το drum booth γ) Το live room δ) Το isolation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ CREATIVE INDUSTRIES PRESENTATION AU7M5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Εισαγωγή στη μουσική 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός 2 Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Ι 9/10/2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΤΡΑΜΣ

Δελτίο Τύπου Ι 9/10/2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΤΡΑΜΣ Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ, 19 ο Χλμ Λεωφόρος Λαυρίου, Παιανία, Τηλ. 210-6686000, Fax. 210-6686169, www.nakas.gr Δελτίο Τύπου Ι 9/10/2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΤΡΑΜΣ Σελίδα 1 από 9 Τιμή: 493,00 DTX-400K Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 Οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στη μουσική λέγονται νότες ή φθόγγοι και έχουν επτά ονόματα : ντο - ρε - μι - φα - σολ - λα - σι. Η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. φθόγοι - νότες Φθόγγος ή νότα ονοµάζεται ο ήχος που παράγει είτε η φωνή του ανθρώπου είτε ένα µουσικό όργανο. œ œ œ œ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. φθόγοι - νότες Φθόγγος ή νότα ονοµάζεται ο ήχος που παράγει είτε η φωνή του ανθρώπου είτε ένα µουσικό όργανο. œ œ œ œ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο 1 φθόγοι - νότες Φθόγγος ή νότα ονοµάζεται ο ήχος που παράγει είτε η φωνή του ανθρώπου είτε ένα µουσικό όργανο. Αυτόν τον φθόγγο τον χωρίζουµε σε µικρότερα κοµµάτια για να δώσουµε και την διάρκειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ: «ΨΑΠΦΑ» για κρουστά σόλο, 1975

ΑΚΡΟΑΣΗ: «ΨΑΠΦΑ» για κρουστά σόλο, 1975 ΑΚΡΟΑΣΗ: «ΨΑΠΦΑ» για κρουστά σόλο, 1975 Η πρεμιέρα του έργου έγινε το Μάιο του 1976 στο Φεστιβάλ Μπαχ στο Λονδίνο, και όπως ο συνθέτης είχε δηλώσει η «Ψάπφα» ήταν μια «καθαρά ρυθμική σύνθεση» Ο Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Απόστολος Σιόντας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η τονικότητα ΝΤΟ µείζων Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης Παλλήνη 2010 Πρόλογος Καθώς θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του περιεχοµένου του µουσικού

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ηχου και Μουσικής (ΤΗΛ313) Φροντιστήριο

Επεξεργασία Ηχου και Μουσικής (ΤΗΛ313) Φροντιστήριο Επεξεργασία Ηχου και Μουσικής (ΤΗΛ313) Εισαγωγή στη Θεωρία Μουσικής (Μέρος 1ο) Φροντιστήριο 03/03/2010 (Εισαγωγή στη Θεωρία Μουσικής (Μέρος 1ο)) Επεξεργασία Ηχου και Μουσικής (ΤΗΛ313) 03/03/2010 1 / 32

Διαβάστε περισσότερα

«Ηχογράφηση και MIDI προγραμματισμός για την πλήρη παραγωγή μουσικού κομματιού»

«Ηχογράφηση και MIDI προγραμματισμός για την πλήρη παραγωγή μουσικού κομματιού» «Ηχογράφηση και MIDI προγραμματισμός για την πλήρη παραγωγή μουσικού κομματιού» Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για την αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014. ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ

ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014. ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ ΤΑΞΗ: Α 2 Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ: Κολιού Μαριάννα Κούτρας Βασίλης Λάμπρος Μανιφάβας Λέκκα Σίσσυ Η ραπ (rap) είναι κυρίως ένα αφροαμερικανικό μουσικό είδος το οποίο έφεραν με την μετακίνηση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ (ΟΣΤΙΝΑΤΟ 1) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: A AΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΚΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ:ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ύψος Συχνότητα Ένταση Χροιά. Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας. Ιδιότητες του ήχου. Χαρακτηριστικά φωνής

Ύψος Συχνότητα Ένταση Χροιά. Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας. Ιδιότητες του ήχου. Χαρακτηριστικά φωνής Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας Είναι οι παλμικές δονήσεις που δημιουργούνται από ένα οποιοδήποτε σώμα, όταν τεθεί σε κίνηση, σε κραδασμό Την κίνηση σε ένα σώμα που βρίσκεται σε αδράνεια, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας

25 ευρώ συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια µουσικής τεχνολογίας Το Δηµοτικό Ωδείο Θέρµης σε συνεργασία µε τo σύνολο Idée Fixe και την Dr. Elainie Lillios του Κρατικού Πανεπιστηµίου Bowling Green ( Οhio) της Αµερικής διοργανώνουν σειρά εργαστηρίων µε άξονα τη µουσική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ωφελιμότητα της χρήσης του πρωτόκολλου M.I.D.I και της τεχνολογίας VST σε ένα home studio»

«Η ωφελιμότητα της χρήσης του πρωτόκολλου M.I.D.I και της τεχνολογίας VST σε ένα home studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «Η ωφελιμότητα της χρήσης του πρωτόκολλου M.I.D.I και της τεχνολογίας VST σε ένα home studio» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δάνδολος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ Ένα από τα πιο δύσκολα σηµεία µιας σπιτικής «παραγωγής» είναι τα ακουστικά όργανα. Ευτυχώς τα περισσότερα «µοντέρνα» κοµµάτια, στηρίζονται πιο «ηλεκτρονικές» πηγές ήχου, µε αποτέλεσµα να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΜΟΝΙΑ-ΟΣΤΙΝΑΤΟ (2) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: Α ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ: ΑΚΡΟΑΣΗΣ: Επίπεδο 1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο 4ο Επίπεδο 5ο Ακούσουν το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, διαθέτει:

Ο τομέας μουσικής τεχνολογίας, παραγωγής και ηχοληψίας της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, διαθέτει: Μουσική σχολή Δήμου Καλαμπάκας Πλατεία Δημουλά Πρώην κτήριο ΔΟΥ (2ος όροφος), Καλαμπάκα T.K.: 422 00, Ελλάδα Τηλ: (+30) 2432024594 e- mail: musxolidkalkas@gmail.com Πληροφορίες Εγγραφές: Καθημερινά 18:00-21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΟΧΟΙ Σε όλες τις δραστηριότητες η πιο μεγάλη έμφαση θα πρέπει να είναι στην απόλαυση της Μουσικής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΟΧΟΙ Σε όλες τις δραστηριότητες η πιο μεγάλη έμφαση θα πρέπει να είναι στην απόλαυση της Μουσικής ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εξερεύνηση Πειραματισμός με ένα πλατύ φάσμα ηχητικών πηγών. Να γίνονται ατομικές, ομαδικές δραστηριότητες σε ζευγάρια. Να αναπτυχθεί η ακουστική ικανότητα Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Α τάξης Γυμνασίου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α τάξης Γυμνασίου 1 Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Α. ΣΤΟΧΟΙ Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ/ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ και Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ»

«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με την Ε2 Τάξη του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών Ιανουάριος Ιούνιος 2013 Συντελεστές προγράμματος Οι μαθητές/ριες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα μουσικά Λογισμικά

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα μουσικά Λογισμικά Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Ενότητα: Τα μουσικά Λογισμικά Αναστασία Γεωργάκη Τμήμα Μουσικών Σπουδών Περιεχόμενα 8. Τα μουσικά Λογισμικά... 3 8.1 Κατηγορίες Μουσικών Λογισμικών... 3 8.2 Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής. Διαδικτυακό Σεμινάριο Έλενα Μακρίδου

Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής. Διαδικτυακό Σεμινάριο Έλενα Μακρίδου Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής Διαδικτυακό Σεμινάριο 27.6.16 Έλενα Μακρίδου Πώς οι 3 βασικές δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν με τη χρήση της τεχνονογίας μέσα από τη διδασκαλία έννοιας;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Ο Ήχος Τµήµα: β1 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: Γεώργιος Ελευθεριάδης Ο Ήχος Έχει σχέση ο

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας. Συνοδεία τραγουδιών. Οδηγός Ρυθμών. Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις. Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr

Τετράδια κιθάρας. Συνοδεία τραγουδιών. Οδηγός Ρυθμών. Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις. Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr Τετράδια κιθάρας Συνοδεία τραγουδιών Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Χρήση...3 Ευχαριστίες...3 Μέρος Α : Αρπέζ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του χορού. Αν δεν χορεύεις, χαραμίζεις τα πόδια σου

Η τέχνη του χορού. Αν δεν χορεύεις, χαραμίζεις τα πόδια σου Η τέχνη του χορού Αν δεν χορεύεις, χαραμίζεις τα πόδια σου Tι είναι ο χορός; Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Μουσικής. Β εξάμηνο Θεωρία. Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός. Βιογραφικό

Θεωρία Μουσικής. Β εξάμηνο Θεωρία. Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός. Βιογραφικό Θεωρία Μουσικής Β εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Θεωρία Μουσικής (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός Βιογραφικό Πτυχιούχος μουσικολογίας και κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΑΞΗ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ο. 1ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΟΡ ΙΩΝ Για να σχηµατίσουµε µία συγχορδία χρειαζόµαστε τρεις νότες.

1 η ΤΑΞΗ. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ο. 1ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΟΡ ΙΩΝ Για να σχηµατίσουµε µία συγχορδία χρειαζόµαστε τρεις νότες. Θ Ε Ω Ρ Ι Α Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Σ 1 η ΤΑΞΗ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ο 1ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΟΡ ΙΩΝ Για να σχηµατίσουµε µία συγχορδία χρειαζόµαστε τρεις νότες. Μία σαν ΒΑΣΗ, µία σαν ΜΕΣΗ και µία σαν ΚΟΡΥΦΗ Έχουµε τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 5. Η κατανόηση αντίληψη του ρυθμού: Εκμάθηση βασικών στοιχείων του ρυθμού και της μουσικής Μπαρκούκης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Equalizing

Εισαγωγή στο Equalizing Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Με τον όρο equalizing εννοούμε την εξισορρόπηση των συχνοτήτων που ενυπάρχουν σε ένα σήμα. Πρακτικά, το equalizing λαμβάνει χώρα για να «χρωματίσουμε»

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες (Α) ΑΡΜΟΝΙΑ ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ίνονται στους

Διαβάστε περισσότερα

Στα σχήµατα 1 και 2 βλέπετε δύο στιγµιότυπα του παιχνιδιού γνώσεων για τη µουσική pop. Σχήµα1: Ένα στιγµιότυπο από την έναρξη του παιχνιδιού

Στα σχήµατα 1 και 2 βλέπετε δύο στιγµιότυπα του παιχνιδιού γνώσεων για τη µουσική pop. Σχήµα1: Ένα στιγµιότυπο από την έναρξη του παιχνιδιού Tα παιχνίδια µας Αναπτύξαµε τα παιχνίδια µας στο εκπαιδευτικό προγραµµατιστικό περιβάλλον scratch. Με το scratch µπορούµε να δηµιουργήσετε τις δικές µας διαδραστικές ιστορίες, τα δικά µας παιχνίδια, όπως

Διαβάστε περισσότερα

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Compressor: Συµπιεστής - Περιοριστής ήχου (Προσοχή: Το άρθρο αφορά τεχνικές και χαρακτηριστικά hardware και software συµπιεστών και όχι συµπιεστών που ίσως να υπάρχουν σε πετάλια κιθάρων. Οι ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµοι Πράκτορες. Ακολουθία κινήσεων για τον ΝΑΟ Στόχος είναι ο ΝΑΟ να ρίχνει την µπάλα σε ένα καλάθι του basket και να βάζει «καλαθιά»

Αυτόνοµοι Πράκτορες. Ακολουθία κινήσεων για τον ΝΑΟ Στόχος είναι ο ΝΑΟ να ρίχνει την µπάλα σε ένα καλάθι του basket και να βάζει «καλαθιά» Αυτόνοµοι Πράκτορες Ακολουθία κινήσεων για τον ΝΑΟ Στόχος είναι ο ΝΑΟ να ρίχνει την µπάλα σε ένα καλάθι του basket και να βάζει «καλαθιά» Θεοδώρου Θεόδωρος 2004030120 Στόχος εργασίας Στόχος της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΣ. Η συγχορδία ΝΤΟ µείζων. Ευθεία κατάσταση α αναστροφή β αναστροφή. Απόστολος Σιόντας

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΣ. Η συγχορδία ΝΤΟ µείζων. Ευθεία κατάσταση α αναστροφή β αναστροφή. Απόστολος Σιόντας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΣ Η συγχορδία ΝΤΟ µείζων Ευθεία κατάσταση α αναστροφή β αναστροφή Απόστολος Σιόντας Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης Παλλήνη 2009 Πρόλογος Θεωρώντας απαραίτητη την γνώση του περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσήφ Βαλέτ. Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13. Οι ξένοι φθόγγοι. Ι. Βαλέτ, Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13

Ιωσήφ Βαλέτ. Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13. Οι ξένοι φθόγγοι. Ι. Βαλέτ, Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13 1 2 Ιωσήφ Βαλέτ Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13 Οι ξένοι φθόγγοι 3 4 4δμητη ή 5δμητη αρμονία (συνηχήσεις από διαδοχικές 4 ες ή 5 ες ) καθώς δεν ανήκει στο στυλ που εξετάζουμε. 1. Καθυστερήσεις 1.1 Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Φλεγομενεσ ροδεσ

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Φλεγομενεσ ροδεσ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Φλεγομενεσ ροδεσ Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση/λήψη ενός μουσικού έργου. Με τον όρο εννοείται επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Νότες και Κλίμακες Κλίμακες και Ηχοχρώματα (συγκερασμός) Η Πυθαγόρεια Κλίμακα Ισο συγκερασμένη Κλίμακα Ανορθόδοξες Κλίμακες

Μουσικές Νότες και Κλίμακες Κλίμακες και Ηχοχρώματα (συγκερασμός) Η Πυθαγόρεια Κλίμακα Ισο συγκερασμένη Κλίμακα Ανορθόδοξες Κλίμακες Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 10 Μουσικές Νότες και Κλίμακες Κλίμακες και Ηχοχρώματα (συγκερασμός) Η Πυθαγόρεια Κλίμακα Ισο συγκερασμένη Κλίμακα Ανορθόδοξες Κλίμακες Επανάληψη της Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας Εναρμόνιση - Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν βιβλίο

Απευθείας Εναρμόνιση - Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν βιβλίο Απευθείας Εναρμόνιση - Πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν βιβλίο Γενικές Πληροφορίες 1. Τι είναι το μάθημα της Απευθείας Εναρμόνισης στο πιάνο: Αφορά την απευθείας εκτέλεση στο πιάνο, μιας δοσμένης μελωδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου Εισαγωγή στην Ορχήστρα Παρακολούθηση συναυλιών

Εκπαιδευτικό Υλικό για µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου Εισαγωγή στην Ορχήστρα Παρακολούθηση συναυλιών Εκπαιδευτικό Υλικό για µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου Εισαγωγή στην Ορχήστρα Παρακολούθηση συναυλιών Αγαπητοί/τές Μαθητές και Μαθήτριες, Μέσα από αυτή την παρουσίαση Θα γνωρίσετε: τη Συµφωνική Ορχήστρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008. Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής - Π5 Φθινόπωρο 2008 Διδακτικό Σενάριο για Μαθητές Ενότητα: Ιµπρεσιονισµός Claude Debussy: Πρελούδιο για Πιάνο αρ. 2 «Voiles»,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά Εισαγωγή Το παρακάτω σχήμα περιγράφει τους δυνατούς τρόπους δημιουργίας αποθήκευσης και. αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου Ο Ήχος από φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσφορά ηχητικών για τις εκδηλώσεις ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 2013 στις 26,27 & 28/7/2013.

ΘΕΜΑ : Προσφορά ηχητικών για τις εκδηλώσεις ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 2013 στις 26,27 & 28/7/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 8/7/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Π. 4131 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/ΝΣΗ AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΙ ΡΩΤΑΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΤΙ ΜΑΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΠΩΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΣΥΝΘΕΣΗ: Οργάνωση ενός συνόλου από επιμέρους στοιχεία σε μια ενιαία διάταξη Αρχική ιδέα σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Παραλίας Πατρών Τάξη Α Σχολικό έτος ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ: Dubstep

Γενικό Λύκειο Παραλίας Πατρών Τάξη Α Σχολικό έτος ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ: Dubstep Γενικό Λύκειο Παραλίας Πατρών Τάξη Α Σχολικό έτος 2012-2013 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ: Dubstep ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 2013 Ερευνητική ομάδα: 1. Αντύπα Μαρία 2. Γκίκας Γιώργος 3. Δημακοπούλου Νίκη 4.

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS Η όγδοη τέχνη; (2 ο Μέρος)

EFFECTS Η όγδοη τέχνη; (2 ο Μέρος) EFFECTS Η όγδοη τέχνη; (2 ο Μέρος) Μετά από μια γενική παρουσίαση των effects που είχαμε στο προηγούμενο άρθρο, θα εξετάσουμε τώρα το κάθε effect ξεχωριστά. Όχι σα συσκευή, αλλά σαν «ηχητική επίδραση»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ STYLES ΣΕ KORG PA ARRANGERS ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ STYLES ΣΕ KORG PA ARRANGERS ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ STYLES ΣΕ KORG PA ARRANGERS ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΗΜΑ 1 ον ) Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα βασικό μέρος ενός ρυθμού Ξεκινάμε επιλέγοντας ένα style , στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Ραπ (Ο στίχος) Μπι-Μπόϊνγκ (O χορός - ευρέως γνωστός ως Μπρέικ Ντανς) Γκραφίτι(Η εικόνα) Djing(Η μουσική)

Ραπ (Ο στίχος) Μπι-Μπόϊνγκ (O χορός - ευρέως γνωστός ως Μπρέικ Ντανς) Γκραφίτι(Η εικόνα) Djing(Η μουσική) Η μουσική που ακούω Δεν είναι ένας είδος μουσικής ή ένα είδος χορού, αλλά μία κουλτούρα που αποτελείται από 4 στοιχεία: Ραπ (Ο στίχος) Μπι-Μπόϊνγκ (O χορός - ευρέως γνωστός ως Μπρέικ Ντανς) Γκραφίτι(Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΗΧΟΣ+ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Όνομα συγγραφέα: Γεωργία Κυριακίδου Νεοφύτου ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά (1 περίοδος) ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος. Beatboxing και Looping

Σχέδιο Μαθήµατος. Beatboxing και Looping Σχέδιο Μαθήµατος Beatboing και Looping Α Λυκείου Θεµατική Ενότητα: Pop & Rap Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Άδωνις Αλετράς Σκοπός Οι µαθητές αφού βιώσουν και γνωρίσουν το στιλ beatbo, να τραγουδήσουν

Διαβάστε περισσότερα

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr.

να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Καμία μπάντα δεν επηρέασε ποτέ την ποπ κουλτούρα όπως οι Beatles. Για πολλούς, η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν τον 20 ο αιώνα. Ενσάρκωναν απόλυτα το στυλ των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ ΗΦΟΓΡΑΥΗΗ

ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ ΗΦΟΓΡΑΥΗΗ ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΣΟΤΝΣΙΟ ΗΦΟΓΡΑΥΗΗ Η ψηφιακή ηχογράφηση βασίζεται στη μετατροπή των ιδιοτήτων του ήχου σε μια ακολουθία αριθμών. Η διαδικασία περιλαμβάνει: Μετατροπή ήχου σε αναλογικό σήμα Ψηφιοποίηση αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης Σχολικό έτος ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT Α1 Θεμα: Η Τεχνολογία στη ζωή του ανθρώπου. Υποθέμα: Τα αρχαία Ελληνικά μουσικά

1 ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης Σχολικό έτος ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT Α1 Θεμα: Η Τεχνολογία στη ζωή του ανθρώπου. Υποθέμα: Τα αρχαία Ελληνικά μουσικά 1 ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης Σχολικό έτος 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT Α1 Θεμα: Η Τεχνολογία στη ζωή του ανθρώπου. Υποθέμα: Τα αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα. ΜΑΘΗΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνδέστε το DJControl Compact στον υπολογιστή σας Εγκαταστήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Εκκινήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Περισσότερες πληροφορίες (φόρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΕΝΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΠΗ ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΧΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΕΝΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΠΗ ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΧΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΕΝΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΠΗΛΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΠΗ ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΧΗ Με τον όρο Κλασική Μουσική αναφέρεται ευρύτερα η δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που εκτείνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εργασίας της ΣΤ τάξης 2012-2013. Η Ταραντέλα (Tarantella)

Σχέδιο εργασίας της ΣΤ τάξης 2012-2013. Η Ταραντέλα (Tarantella) Τσούμας Θανάσης Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Η Ταραντέλα (Tarantella) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης σχεδίου εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην ΣΤ τάξη δεν έγινε τυχαία,

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ. «Τα µαθηµατικά της Μουσικής» Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Κεφάλαιο 5. ΙΑΡΚΕΙΑ: Μια διδακτική ώρα

ΕΙΚΟΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ. «Τα µαθηµατικά της Μουσικής» Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ. Κεφάλαιο 5. ΙΑΡΚΕΙΑ: Μια διδακτική ώρα ΕΙΚΟΝΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κεφάλαιο 5 «Τα µαθηµατικά της Μουσικής» ΙΑΡΚΕΙΑ: Μια διδακτική ώρα ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ (Για τον Καθηγητή) CD player Μελωδικό πολυφωνικό όργανο ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ (Για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί και Λατινοαμερικάνικοι χοροί

Ευρωπαϊκοί και Λατινοαμερικάνικοι χοροί Ευρωπαϊκοί και Λατινοαμερικάνικοι χοροί Tάνγκο Το τάνγκο ξεκίνησε να χορεύεται πριν από το 1900. Γεννήθηκε στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη, αλλά διαδόθηκε σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Υπάρχει επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα και ήχος. Εικαστικά και μουσική... μουσική και εικαστικά

Εικόνα και ήχος. Εικαστικά και μουσική... μουσική και εικαστικά Εικόνα και ήχος 1. Ακούστε ένα απόσπασμα από τo «Πρελούδιο στο απόγευμα ενός Φαύνου» του Κλωντ Ντεμπισύ και «ζωγραφίστε» σε ένα λευκό χαρτί, τα αισθήματα που σας προκαλεί το συγκεκριμένο έργο. 2. Το 1913,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 8 Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Ανασκόπηση της Διάλεξης 7 Το αν ένας ήχος είναι ακουστός ή όχι εξαρτάται κυρίως από την έντασή του και τη συχνότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων έτους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων έτους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου 1Α Εργασία: Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη Τηλέφωνο: 2541072554 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 4: Χαρακτηριστικά της Ομιλίας Φωνητική και Φωνολογία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας Εισαγωγικά: Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

4) Mικρόφωνο αν είστε τραγουδιστής ή αν παίζετε ακουστικά όργανα. 5) Ηχεία υπολογιστή ή active monitors για pc (για όσους θέλουν καλύτερο ήχο).

4) Mικρόφωνο αν είστε τραγουδιστής ή αν παίζετε ακουστικά όργανα. 5) Ηχεία υπολογιστή ή active monitors για pc (για όσους θέλουν καλύτερο ήχο). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Online jamming σημαίνει μουσικοί από διάφορες χώρες του κόσμου οι οποίοι παίζουν μαζί ζωντανά μέσω ίντερνετ. Αυτό πραγματοποιείται με το opensource & free λογισμικό NINJAM το οποίο αφορά τον οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 4 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής (Mέρος έ ΙΙ)» Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νησιώτικη μουσική

Ελληνική νησιώτικη μουσική Ελληνική νησιώτικη μουσική Περιεχόμενα : Γενικά Ρυθμός Χοροί Σποράδες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος Επτάνησα Μουσικά Όργανα Λύρα Λαούτο Βιολί Μπουζούκι Ασκομαντούρα Γενικά : Νησιώτικα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Ενότητα 3: Ρυθμική Αγωγή Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοποί ενότητας Γνωριμία με το Σύστημα Ρυθμικής Emil Jaques

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μελωδία Ντο Μείζων (2) ΣΧΟΛΕΙΟ/ΤΑΞΗ: ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Οι μαθητές να: ο ΑΚΡΟΑΣΗΣ: Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Διακρίνουν τη Ακούσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση Μαρτυρία. Μουσική. Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ

Αφήγηση Μαρτυρία. Μουσική. Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αφήγηση Μαρτυρία Εκφώνηση Μουσική ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενίσχυση μηνύματος Μουσική επένδυση Ηχητικά εφέ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 2 «Αποτύπωση παραμορφώσεων της αλυσίδας ηχητικής αναπαραγωγής» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 1.1. Περιοδική κίνηση Περιοδικά φαινόμενα 9 1.2. Ταλάντωση - Ταλαντούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ «Ελληνική Σουίτα» για βιολοντσέλο και πιάνο 2 ο µέρος-andantino

ΣΟΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ «Ελληνική Σουίτα» για βιολοντσέλο και πιάνο 2 ο µέρος-andantino 1 Ελένη Κυπριανού Καθηγήτρια Μουσικής ΣΟΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ «Ελληνική Σουίτα» για βιολοντσέλο και πιάνο 2 ο µέρος-andantino Γενικά για το έργο H «Ελληνική σουίτα» για βιολοντσέλο και πιάνο γράφτηκε το 1966.

Διαβάστε περισσότερα

Ulrich Rückriem. Σκιές της πέτρας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ulrich Rückriem. Σκιές της πέτρας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ulrich Rückriem Σκιές της πέτρας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισµού Eκπαιδευτικό Πρόγραµµα για Μαθητές ηµοτικού Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη

Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη Σκοποί Στόχοι - Δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μενού. Πατήστε σε µια εικόνα για να αρχίσει η αντίστοιχη δραστηριότητα. Πατήστε στο γαλάζιο σύµβολο για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις.

Μενού. Πατήστε σε µια εικόνα για να αρχίσει η αντίστοιχη δραστηριότητα. Πατήστε στο γαλάζιο σύµβολο για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. Το Hipp αποτελείται από 6 διαφορετικές δραστηριότητες «αιτία-αποτέλεσµα». Έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί το ενδιαφέρον του µαθητή για το τι συµβαίνει στην οθόνη, για να εξασκεί τη συγκέντρωση και προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

L.V. BEETHOVEN. Eroica. Allegro con brio. Analysis by E. Sisiki, E. Ratsou, P. Ladas

L.V. BEETHOVEN. Eroica. Allegro con brio. Analysis by E. Sisiki, E. Ratsou, P. Ladas L.V. BEETHOVEN Eroica Allegro con brio Analysis by E. Sisiki, E. Ratsou, P. Ladas Έναρξη με tutti. Ακολουθούν μόνο έγχορδα. Sf που οδηγούν σε ff / χρήση διπλών ξύλινων πνευστών Το ίδιο μελωδικό σχήμα σε

Διαβάστε περισσότερα