Τίτλος Προγράμματος Ημερίδα Δημοέρευνας, 1 Δεκεμβρίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Προγράμματος Ημερίδα Δημοέρευνας, 1 Δεκεμβρίου 2009"

Transcript

1 Τίτλος Προγράμματος Aνάπτυξη Συνδυασμένης Μεθοδολογίας Τεχνικών Ιοντικών Δεσμών και Οπτικών Μεθόδων για την Ολοκληρωμένη, Μη Καταστρεπτική Ανάλυση Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εφαρμογή στη Συλλογή Υαλωδών Αντικειμένων του Μουσείου Θηβών.

2 Συνεργαζόμενα Ινστιτούτα/Φορείς Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Ανδρέας Καρύδας Αναστάσιος Λαγογιάννης Δημοσθένης Σωκαράς, Υποψ. Διδ. Βασιλική Κανταρέλου, Υποψ. Διδ. Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας Νίκος Ζαχαριάς Γιάννης Μπασιάκος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Κωνσταντίνος Μπέλτσιος Αρτέμιος Οικονόμου, Υποψ. Διδ. Εφορία Προιστορικών και Κλασσικών αρχαιοτήτων Θήβας Βασίλης Αραβαντινός

3 Στόχοι του προγράμματος H εφαρμογή και αξιολόγηση του πειραματικού σταθμού εξωτερικής ιοντικής δέσμης στον επιταχυντή Tandem για την μη καταστρεπτική ανάλυση υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ). Η συγκριτική αξιολόγηση της συνδυαστικής εφαρμογής φορητών και εργαστηριακών μη καταστρεπτικών τεχνικών στον τομέα της ΠΚ. Ανάπτυξη και αξιολόγηση συνδυαστικής μεθοδολογίας για τον χαρακτηρισμό υλικών με υαλώδη μορφή με εφαρμογή τεχνικών φθορισιμετρίας ακτίνων Χ, ιοντικών τεχνικών και οπτικών μεθόδων. Ο χαρακτηρισμός της τεχνολογίας κατασκευής αρχαίων υάλων από το Μουσείο της Θήβας H ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Ι.Ε.Υ. και Ι.Π.Φ.

4 Σύνοψη της ομιλίας Αναλυτικές τεχνικές, πειραματικές διατάξεις και καινοτομίες Αποτελέσματα και συγκριτική αξιολόγηση στοιχειακών αναλύσεων Αποτελέσματα τεχνικών φωταύγειας Τεχνολογικά χαρακτηριστικά κατασκευής των υαλωδών αντικειμένων Συμπεράσματα

5 Το φαινόμενο της φωταύγειας στον στερεό κρύσταλλο Ιδανικός κρύσταλλος πραγματικός κρύσταλλος e - SiO 2 quartz Si 4+ O 2- O 2- hole Al 3+ substitution α, β, γ e - 1) Φυσική 2) Εργαστηριακή ακτινοβόληση διέγερση electron Διέγερση με θέρμανση= TL Διέγερση με πηγή φωτός: OSL

6 Πειραματική συσκευή ΤL και OSL του Eργαστηρίου Αρχαιομετρίας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος Τα δείγματα μετρούνται και στη συνέχεια ακτινοβολούνται με εργαστηριακή δόση για τον προσδιορισμό της φυσικής δόσης ακτινοβόλησης

7 Τα υλικά εφαρμογής της Φωταύγειας κονιάματα Ψηφιδοπαγρείς αιγιαλοί Αμμόλοφοι (θίνες)

8 SEM-EDX at N.C.S.R. Demokritos Liquid Nitrogen Sample holder Electron Gun EDX Detector Vacuum chamber Vacuum chamber Scanning electron microscope (FEI- INSPECT) equipped with an energy dispersive spectrometer (EDS). SUTW detector. Analyses were performed at 25 kv, with a take-off angle of 35 o

9 XRF techniques: Principle E 0 Πυρήνας Ka Κ L M Ηλεκτρόνιο X-Ray Fluorescence: Ionization of atoms by X-rays

10 Milli-beam portable XRF spectrometer Features: 1 1. X-ray source 5 2. X-ray detector Electromagnetic beam shutter 4. Rotatable filter wheel 5. Lasers for sample positioning 6. Collimating parts

11 Micro-XRF spectrometer PROMET, Innovative conservation approaches for monitoring and protecting ancient and historic metals collections from the Mediterranean basin 11 countries, 21 Medi-Research Laboratories X-ray Detector IfG optics X-ray lens Laser pointer Headed Eagle lapis lazuli and gold 3000 B.C. Early Bronze Age Archaeological Museum of Damascus October 2007

12 Εxternal ion-beam set-up High energy Si(Li) Camera Lasers HPGe Low energy Si(Li) Exit nozzle & Monitor detect. RBS conical chamber

13 Ion Beam Techniques:Motivation Multi-elemental and near-surface depth resolved analysis of samples/artifacts. Analytical range: Boron (Z=5) to Uranium (Z=92) Analytical sensitivity: From μg/g (ppm) to % level Disadvanatges Non destructive Chemical speciation (oxidation state only) is not possible for minor/trace No limitations elements (in and general) very difficult for for the major size elements or the conductive state of the sample Limited depth resolution for the PIXE/XRF techniques Analysis in-situ (XRF, PIXE-alpha)

14 PIXE technique: Principle Κ α PIXE Particle Induced X-ray Emission: Ionization by fast charged particles

15 Ion Beam analytical techniques - RBS RBS: Rutherford Back-scattering spectrometry: Near-surface depth resolved analysis in the range of a few micrometers. Detection: Energy of the back-scattered charged particles Yield Concentration profile versus depth is provided by the energy loss of the BS particles Energy

16 Εxternal ion-beam station Exit nozzle 100nm Si 3 N 4 window Beam size on sample ~1mm Dose normalization monitoring Si-Ka x-rays. Si 3 N 4 window

17 Εxternal ion-beam station Monitoring Dose accuracy Al-K a /Si-K a Accuracy < 1% Proton Current (ua)

18 Εxternal ion-beam station: PIXE x 2 Special nozzle for the lowenergy Si(Li) detector: deflections magnets for protons channel for constant Helium flow detection down to 700eV

19 Εxternal ion-beam station : RBS Special conical RBS vacuum chamber: Chamber shape permits ~3mm distance from the analysis point. X,Y and rotation stage allows the detector to be placed 145 o o (with respect to the beam). 100nm Si 3 N 4 entrance window.

20 Εxternal ion-beam station : DSP on-chip digital pulse processor for X-ray, γ-ray and particle Detectors two Xilinx XtremeDSP Develop-ment kits for Virtex-4 SX cards digitization, shaping and recording using custom FPGA configuration

21 Characterization of pigments: Modern Greek painters ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μπενάκη ΘΕΤΙΣ Authentics ΙΠΦ Γκίκας, , oil-painting.

22 Εxternal ion-beam: PIXE mode-accuracy Counts 10 5 PIXE spectra, SRM Glass BAM-S005B Na Si K Ca Fe Zn Cu Pb/As Low Energy Si(Li) High Energy Si(Li) 3MeV protons Pb Energy / kev Sr Zr Mo NIST 620 BAM S005B NIST 620 BAM S005B Element / Element Compound / Certified Certified Compound PIXE Certified PIXE Certified PIXE Values PIXE Values Values Values Mn (ppm) Na 2 O (wt%) Fe (ppm) * MgO (wt%) 1.90 Co (ppm) * 39 2 Al 2 O 3 (wt%) 3.23 Ni (ppm) * 46 2 SiO 2 (wt%) 73.2 Cu (ppm) * 90 3 K 2 O (wt%) 0.37 Zn (ppm) * CaO (wt%) 6.90 As (ppm) * Ti (ppm) Sr (ppm) Zr (ppm) Mo (ppm) Pb (ppm)

23 Εxternal ion-beam station: PIGE mode Nuclear Reactions may induce isotope characteristic γ-rays emission. Light elements: Li, B, Na, Mg, Al, Si Counts 9x10 3 8x10 3 7x10 3 6x10 3 5x10 3 4x10 3 Na 440keV PIGE of ancient Black Glass Nuclear reaction for Sodium (Na) detection: 23 Na(p,p γ) 23 Na 3x10 3 2x10 3 1x γ-rays Energy / kev

24 Comparison of Minimum Detection Limits MDLs / ppm millixrf microxrf PIXE PIGE 10 0 Na2O Al2O3 SiO2 Cl K2O CaO Ti Mn Fe Co Cu Zn Sr Zr Sn Sb Pb

25 Thebes During the construction of a bridge of National Railway of Greece a cemetery was recovered. The cemetery consisted of many burials which dated from the Archaic period to late Hellenistic. The glass artifacts which were found inside the burials are mainly beads. Aerial photo of the cemetery

26 Ancient beads collection from Thebes, Boeotia- Greece; Archaic to Hellenistic era

27 Ancient beads collection from Thebes, Boeotia- Greece; Archaic to Hellenistic era T.365 (6) T.365(1) 29 semi cut glass beads. T.377 (12) T.365(5) T.365(8) Various coloration (blue, blue-green, green, brown, black). T.386 (21) 29 beads SEM-EDX, 15 beads PIGE-PIXE, millixrf, microxrf

28 Ancient glassmaking Mixture of main components Silica (SiO 2 ) Alkalis (K 2 O, Na 2 O) Calcia (CaO) + Colorants (Cu, Fe, Co, Mn) Minor components Decolorizers (Sb 5+, Mn) Opacifiers (Sb 3+, Sn)

29 Comparison among analytical techniques Ratio a milli-xrf micro-xrf EPMA PIGE Na T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T11 T12 T15 T21 T22 T23 T28 Si T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T11 T12 T15 T21 T22 T23 T28 Ca T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T11 T12 T15 T21 T22 T23 T28 Sample

30 Comparison among analytical techniques Ratio b milli-xrf micro-xrf EPMA Fe T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T11 T12 T15 T21 T22 T23 T28 Sr T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T11 T12 T15 T21 T22 T23 T28 Zr T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T11 T12 T15 T21 T22 T23 T28 Sample

31 Sodium analysis in glassy materials PIXE, PIGE and EPMA comparison on Na analysis Ratio EPMA/PIGE PIXE/PIGE Sample # Mean Values PIXE PIGE EPMA PIGE = 1.02 ± = 1.11±

32 Colorant elements for the bead collection 10 4 Fe Cu Co Concetration / ppm Sample #

33 Colorant elements for the bead collection Brown 10 4 Fe Cu Co Concetration / ppm Sample #

34 Colorant elements for the bead collection Blue 10 4 Fe Cu Co Concetration / ppm Sample #

35 Colorant elements for the bead collection Black 10 4 Fe Cu Co Concetration / ppm Sample #

36 Colorant elements for the bead collection Green 10 4 Fe Cu Co Concetration / ppm Sample #

37 Depth profile analysis-external RBS counts per channel Energy / kev He O Experiment SIMNRA O Na 1000 Si Ca Si Na Ca channel NIST Soda Lime glass 620 Protons 3MeV Angle 161 o Symbol PIXE RBS Certified O (oxides) Na Si Ca

38 Depth profile analysis-external RBS Energy / kev C, Initiation of carbonates He flow Counts Polished area Non-Polished area Na depletion channel

39 Depth profile analysis-external RBS Energy / kev He flow Carbonates Counts Corroded area Non-Corroded area Na depletion channel

40 Elemental analyses: MgO K 2 O Natron area Plant ash area

41 Elemental analyses : Fe 2 O 3 Al 2 O 3 Two main subgroups : 1)The first exhibits an impurity level of iron oxide and various amounts of Al 2 O 3 (horizontal ellipse). 2)The second one with a roughly fixed amount of alumina (vertical ellipse) and variable but high Fe 2 O 3 contents. We can suggest a compositional regime for a reference glass R (without intentional additions of either an alum type compound or iron oxide).

42 Elemental analyses : Al 2 O 3 K 2 O Most of data appear to fall on lines which exhibit positive but differing slopes. The triangle that is formed intersect Y axis at the point ~0,45%. Our samples come from R plus the addition of a material that gives both potassium and aluminum contents. Compounds containing both Al 2 O 3 and K 2 O and widely used for various purposes during antiquity belong to the alum family (alumproper, alunite etc).

43 Μετρήσεις-Αποτελέσματα TL/OSL Έγινε προσπάθεια να μετρηθούν να διερευνηθούν τα σήματα φωταύγειας αρχαιολογικών γυαλιών (για πρώτη φορά). Αρχικά, βασιζόμενοι στη χημική σύσταση, και σε οπτικές παρατηρήσεις έγινε ομαδοποίηση των δειγμάτων ανάλογα με την διαφάνειά τους, και το Χρωματισμό τους (αντιπροσωπευτικό διάγραμμα). Από κάθε κατηγορία μετρήθηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα, με συνδυασμό μετρήσεων ΤL και OSL.

44 Μετρήσεις-Αποτελέσματα TL White, opaque Blue Translucent Light green, Transparent Blue, opaque

45 Publications-Journals Optical Materials (2007) Journal of Non-Crystalline solids (2007)

46

47 Conclusions Portable XRF spectrometers provide very satisfactory results (element compositions) with respect to laboratory methods. Combined Ion beam techniques provide both complete elemental analyses and near surface depth resolved studies identifying surface corrosion products and relevant mechanisms. Technological information (raw materials and colorants used) was revealed for the ancient glass bead collection. TL/OSL showed high sensitivity in the identification of crystalline silicon oxide phase in the glass beads

48 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Αναλυτικές μέθοδοι: Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ X-ray fluorescence spectroscopy, XRF

Αναλυτικές μέθοδοι: Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ X-ray fluorescence spectroscopy, XRF Αναλυτικές μέθοδοι: Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ X-ray fluorescence spectroscopy, XRF φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (X-ray fluorescence spectroscopy, XRF) Εισαγωγή Η μέθοδος φθορισμού ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2005 15

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2005 15 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 15 ΟΜΙΛΙΕΣ ευτέρα 29 Αυγούστου 2005, 08:45-19:00, Αίθουσα Τελετών 08:45-12:30 Μικροηλεκτρονική και Οπτοηλεκτρονική 12:30-13:00 Φωτονική και Οπτικές ιδιότητες 13:00-13:15 Αρχαιοµετρικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Προσωπικά στοιχεία Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο : Δημήτριος-Νικόλαος Παγώνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθηνών Διεύθυνση : Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER 2013 ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá Öáñìáêåõôéêþí Åðéóôçìþí Ôüìïò 25, Ôåý ïò III, Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 2 Muon Spectroscopy in Semiconductors E A Davis Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge CB2 3QZ, UK Although muons have a mass one-ninth

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Science Department of Physics Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics Laboratory of Astronomy Diploma Thesis: Discovery probability of transiting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΩΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΙΓΜΑ ΝΑΝΟΪΝΩΝ, ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ELECTROSPINNING, CHROMIC MATERIALS, BLEND NANOFIBERS,

Διαβάστε περισσότερα

AIR QUALITY BIO-MONITORING WITH LICHENS THE TONGASS NATIONAL FOREST

AIR QUALITY BIO-MONITORING WITH LICHENS THE TONGASS NATIONAL FOREST THE Epiphytic lichens used in air quality monitoring from Kah Shakes Cove, Misty Fiords Karen L. Dillman*, Linda H. Geiser ** and Gregory Brenner*** USDA Forest Service, Tongass National Forest, PO Box

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ. 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ. 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρωινή Συνεδρίαση 11:00 - Έναρξη - Χαιρετισμοί: - Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Τον Οκτώβριο του 2010, 65 εγγεγραμμένοι σύνεδροι παρουσίασαν 50 πρωτότυπες εργασίες στη διάρκεια του 2 ου Συμποσίου ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες που διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩ Α ΝΝΑ Α Σ Λ Α ΝΗ Ε Λ ΕΝΗ Α ΛΟΥ ΠΗ-ΣΙΩΤΗ Α Ν ΡΕ Α Σ-ΓΕΡΜ Α ΝΟΣ Κ Α ΡΥ Α Σ ΒΑ ΣΙ Λ ΗΣ ΠΑ ΣΧ Α Λ ΗΣ

ΙΩ Α ΝΝΑ Α Σ Λ Α ΝΗ Ε Λ ΕΝΗ Α ΛΟΥ ΠΗ-ΣΙΩΤΗ Α Ν ΡΕ Α Σ-ΓΕΡΜ Α ΝΟΣ Κ Α ΡΥ Α Σ ΒΑ ΣΙ Λ ΗΣ ΠΑ ΣΧ Α Λ ΗΣ ΙΩ Α ΝΝΑ Α Σ Λ Α ΝΗ Ε Λ ΕΝΗ Α ΛΟΥ ΠΗ-ΣΙΩΤΗ Α Ν ΡΕ Α Σ-ΓΕΡΜ Α ΝΟΣ Κ Α ΡΥ Α Σ ΒΑ ΣΙ Λ ΗΣ ΠΑ ΣΧ Α Λ ΗΣ ιασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειµένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr.rer.nat. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη ΙΛΙΣΙΑ, GR 15771, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids Database of electron inelastic mean free path for elemental solids 1. Electron inelastic mean free path (IMFP) 2. Calculation method of electron inelastic mean free path 3. Figures for electron inelastic

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ).

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ). XIII. ANAΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Α1. Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος Πολλών Μηχανών με φασικές συντεταγμένες (a b c ), Δ.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ. Οπτικοί Αισθητήρες για Χημικούς/Βιολογικούς Προσδιορισμούς Υλοποιημένοι με Μικροτεχνολογία Πυριτίου

ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ. Οπτικοί Αισθητήρες για Χημικούς/Βιολογικούς Προσδιορισμούς Υλοποιημένοι με Μικροτεχνολογία Πυριτίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Coal Combustion Products and REACH

Coal Combustion Products and REACH Coal Combustion Products and REACH Hans-Joachim Feuerborn ECOBA European Coal Combustion Products Association Klinkestrasse 27-31, D-45136 Essen Keywords: REACH, CCP, product, waste, end-of-waste, downstream

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

SCHLIEREN EFFECTS IN BEAM TRANSMISSOMETERS AND LISST-DEEP OBSERVED IN THE STRATIFIED DANUBE RIVER DELTA, NW BLACK SEA

SCHLIEREN EFFECTS IN BEAM TRANSMISSOMETERS AND LISST-DEEP OBSERVED IN THE STRATIFIED DANUBE RIVER DELTA, NW BLACK SEA SCHLIEREN EFFECTS IN BEAM TRANSMISSOMETERS AND LISST-DEEP OBSERVED IN THE STRATIFIED DANUBE RIVER DELTA, NW BLACK SEA Karageorgis A., Georgopoulos D. Institute of Oceanography, Hellenic Centre for Marine

Διαβάστε περισσότερα

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES G. Bidoglio, N. Murray, J.M. Zaldivar, F. Bouraoui Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ

Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. Θ. ΔΕΡΒΟΣ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 31 Χαρακτηρισμός Γήρανσης Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών Φυσικοχημικές / Αναλυτικές Μέθοδοι και Διηλεκτρική Φασματοσκοπία.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μ. Τ. ΜΑΡΚΟΥ 1, Α. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 1, Χ.. ΚΑΜΠΕΖΙ ΗΣ 2 1 Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 2 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ORGANISATIONAL CHART 2006

ORGANISATIONAL CHART 2006 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2005-2006 2 ANNUAL REPORT 2005-2006 CONTENTS 1. Organisational Chart page 4 Preface page 5 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 327-335

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 327-335 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 327-335 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Φ. ΖΙΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα