Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: kkeli_e@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διαπολιτισµική έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε συγχρόνως σε Αγγλία και Κύπρο, µελέτησε τις αντιλήψεις των δασκάλων όσον αφορά τη φύση, τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς και τη χρήση διαφορων τεχνικών διαχείρισης της. Όταν οι απόψεις των δασκάλων στα παραπάνω θέµατα συγκρίθηκαν, πολλαπλές οµοιότητες και λιγοστές διαφορές µεταξύ των δυο χωρών παρουσιάστηκαν. Οι δασκάλοι/λες φαίνεται να θεωρούν ότι παρόλο που το πρόβληµα είναι σοβαρό στις χώρες τους δεν είναι τόσο σοβαρό µέσα στις τάξεις τους. Παράλληλα οι πιο κοινοί τύποι δύσκολης συµπεριφοράς στις τάξεις του δηµοτικού λαµβάνουν χώραν σε χαµηλό βαθµό. Οι δασκάλοι/λες και των δυο χωρών φαίνεται ότι θεωρούν τις αιτίες πέραν του άµεσου ελέγχου τους και τις περισσότερες φορές χρησιµοποιούν προληπτικές παρά τιµωρητικές τεχνικές. 1. Εισαγωγή Οι δασκάλοι/λες έχουν να αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα µέσα στις τάξεις τους σε καθηµερινή βάση. Απαιτείται να αντεπεξέρχονται αποδοτικά στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη διαφορετικότητα των µαθητών/τριών. Οι δυο αυτοί παράγοντες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε έντονη επαγγελµατική πίεση και παρορµητικές αντιδράσεις. Ένας καθοριστικός παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε παραίτηση από το επάγγελµα και ο οποίος προσθέτει επιπλέον ένταση, είναι η διαχείριση της δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αρκετοί δασκάλοι/λες νιώθουν επαρκώς προετοιµασµένοι να αντεπεξέρχονται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς, ενώ για άλλους αυτά φαίνονται ανυπέρβλητα. ιαφαίνεται ότι, όταν τα προβλήµατα συµπεριφοράς λαµβάνουν χώραν, η διαδικασία µάθησης, όπως αναφέρεται από τους Haroun και O Hanlon (1997) είναι το πιο σηµαντικό θύµα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο χρόνος που δαπανάται στις µαθησιακές διαδικασίες µειώνεται και οι δασκάλοι/λες καταναλώνουν τριάντα µε ογδόντα τοις εκατό του χρόνου τους επιδιδόµενοι στην αντιµετώπιση περιστατικών που σχετίζονται µε την πειθαρχία όπως ο Baker (1985, παράθεση σε Haroun και O Hanlon, 1997) διευκρινίζει. Παράλληλα µε την πάροδο των χρόνων το 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 893

2 Ε. Κκέλη πρόβληµα της πειθαρχίας λαµβάνει µεγαλύτερες προεκτάσεις. Μια εξέταση στη υτική Ευρώπη εξάλλου µεταξύ καθηγητών, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, ερευνητών και διευθυντών ειδικών σχολείων (Lawrence, J. και Steed, D.M. 1984) αποκάλυψε ότι το φαινόµενο της προβληµατικής συµπεριφοράς ξεκινούσε να παρουσιάζεται σε µικρότερα παιδιά ( παιδιά δηµοτικού σχολείου). Η σπουδαιότητα της παρούσας µελέτης έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες µελέτες που αφορούν τις αντιλήψεις των δασκάλων σε σχέση µε την προβληµατική συµπεριφορά έχουν γίνει ανάµεσα σε ένα ευρύ ηλικιακό πλαίσιο και µόνο ελάχιστες έρευνες όπως των Borg και Falzon (1990) έχουν διεξαχθεί αποκλειστικά σε παιδιά δηµοτικού σχολείου. Η εκπαιδευτική ψυχολογία ασχολείται όλο και περισσότερο µε αυτά τα θέµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι δασκάλοι/λες, αλλά αδήριτη είναι η ανάγκη στην επικέντρωση και ανάλυση του φαινοµένου της προβληµατικής συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων. Επιπλέον η µελέτη αυτή µπορεί να αποβεί σηµαντική για µια χώρα όπως είναι η Κύπρος, όπου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια έρευνα σε καµία από τις εκπαιδευτικές βαθµίδες που να ασχολείται µε τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να συγκρίνει το φαινόµενο της προβληµατικής συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων σε δυο αντιφατικά πολιτισµικά πλαίσια : Κύπρο και Αγγλία. Οι διαπολιτισµικές µελέτες, όπως αναφέρεται από τους Safran (1989, παράθεση σε Chazan, 1994), είναι περίπλοκες εξαιτίας των διαφορών στην ορολογία η οποία σχετίζεται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς ανάµεσα στις διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, είναι πιθανόν αυτές οι αντιλήψεις να αντικατοπτρίζουν τις γενικές στάσεις που κυριαρχούν σε καθεµιά από τις εξεταζόµενες χώρες. Αυτό καταδεικνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρον, αν ληφθεί υπόψην ένα άλλο ζήτηµα υποδεικνυόµενο από τον Langfeldt (1992), ότι οι µελέτες που εξετάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων σε διαφορετικές κουλτούρες είναι ασυνήθιστες. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτές τις δηλώσεις, η µοναδική απόδειξη µιας πιο πρόσφατης διαπολιτισµικής ερευνας η οποία ασχολήθηκε σε βάθος µε τέτοιους παράγοντες είναι αυτή της Ho (2004) η οποία και εξέτασε τις αντιλήψεις Αυστραλών και Κινέζων καθηγητών λυκείου σε σχέση µε τις αιτίες της δύσκολης συµπεριφοράς. Προσπαθώντας να κατανοήσουµε το σκεπτικό και τις συνήθειες των δασκάλων είναι λογικό, όπως εξάλλου οι Artiles (1996) και Rios (1996) ισχυρίστηκαν, να εξετάσουµε το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποία συναντώνται. Αυτό µπορεί να αντικατοπτρίζει διαφορετικά πολιτισµικά πιστεύω και αξίες και όπως η Ho (2004) δηλώνει, θα καθιστούσε δυνατή µια καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πρακτικών µέσα στα διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. Αναφορικά µε την κουλτούρα είναι απαραίτητο σε αυτό το σηµείο να γίνει µια σύντοµη αναφορά στη θεωρία που σχετίζεται µε τα δυο είδη κουλτούρας που προαναφέρθηκαν. Παρόλο που οι δυο κοινωνίες, κυπριακή και αγγλική προέρχονται από την ίδια πολιτισµική περιοχή, την Ευρώπη, υπάρχει µια ποικιλία στην individualismcollectivism πολιτισµική διάσταση. Από τη µια πλευρά, η Αγγλία που αποτελεί µια 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 894

3 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά βορειοδυτική Ευρωπαϊκή κοινωνία ταξινοµείται ως τυπικά individualistic (Darwish και Huber, 2003;Georgas et al.,1997). Από την άλλη η Κύπρος, µια µεσογειακή κοινωνία ταξινοµείται ως σχετικά collectivistic (Georgas et al., 1997). Η individualistic κουλτούρα όπως εµµένουν συγγραφείς σαν τους Voronov, Stinger (2002) και Kagitcibasi (1997) είναι προσανατολισµένη στο άτοµο σε αντίθεση µε την collectivistic η οποία τείνει να προσανατολίζεται στην οµάδα. Οι individualistic κουλτούρες έχουν ασθενείς οικογενειακούς δεσµούς σε αντίθεση µε τις collectivistic που έχουν πιο ισχυρούς. Είναι σηµαντικό για τις ανάγκες τις έρευνας να αναλογιστούµε τη διαφορά των δυο κουλτούρων µέσα στο σχολικό σύστηµα. Έχει ειπωθεί από τους Trumbull et al. (2000) ότι τα παιδιά στις individualistic κουλτούρες µαθαίνουν να µην στηρίζονται αποκλειστικά στον/στην δάσκαλο/α αλλά ενθαρύνονται να γίνουν ανεξάρτητοι στοχαστές. Στην collectivistic κουλτούρα τα παιδιά αναγνωρίζουν την αυθεντία του/της εκπαιδευτικού. Παρόλα αυτά είναι σωστό να έχουµε υπόψην ότι η πολυπλοκότητα των σηµερινών κοινωνιών δεν επιτρέπει περισσότερες γενικεύσεις. Στη συνέχεια, συζητώντας την προέλευση της δύσκολης συµπεριφοράς είναι σηµαντικό να παραδεχτούµε ότι ίσως υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αλληλοσυσχετιζόµενων παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψην. Μερικοί από αυτούς έχουν εξεταστεί εις βάθος και ποικίλες µελέτες έχουν καταλήξει σε µερικές σηµαντικές διαπιστώσεις. Αρχικά, µερικές από τις αιτίες του προβλήµατος, οι οποίες έγκεινται στον άµεσο έλεγχο του/της δασκάλου/λας, όπως η τεχνοτροπία και η προσωπικότητα του/της δασκάλου/λας αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Οι Croll και Hastings (1996) αναφέρουν ότι...η συµπεριφορά των ίδιων των δασκάλων είναι αυτή που επηρεάζει αυτήν των παιδιών, παρά αντίστροφα. Παρόλο που η άποψη αυτή φαντάζει ακραία λόγω του ότι όλη η ευθύνη εµπίπτει στην ισχύ του/της δασκάλου/λας, µας καταδεικνύει τον βαρυσήµαντο ρόλο που µπορεί ένας/µια δάσκαλος/δασκάλα να διαδραµατίσει στη συχνότητα της προβληµατικής συµπεριφοράς του/της µαθητή/µαθήτριας. Η τεχνοτροπία του/της δασκάλου/λας θεωρείται πολύ σηµαντική λόγω του ότι όταν ο/η δάσκαλος/δασκάλα έχει ένα επαναλαµβανόµενο ή ακόµη αναποτελεσµατικό µοντέλο διδασκαλίας, που µπορεί να σηµαίνει την προσκόλληση σε ξεπερασµένες µεθόδους διδασκαλίας, το µάθηµα ίσως αποβαίνει ανιαρό. Άλλοι παράγοντες που ελέγχονται άµεσα από τον/τη δάσκαλο/δασκάλα είναι η προσωπικότητα του/της καθώς και και οι ανάρµοστοι τρόποι συµπεριφοράς απέναντι στους/στις µαθητές/τριες. Επιπρόσθετα, ένας/µια δάσκαλος/λα που κρατάει απόσταση και είναι δύσκολος/η να τον/την πλησιάσεις, εχθρικός/ή ή και αυστηρός/ή, µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε συµπεριφορές που έχουν στόχο την αναζήτηση προσοχής. Είναι εξάλλου βέβαιο ότι ακόµα και η παραµικρή αρνητική προσοχή είναι καλύτερη για αυτά τα παιδιά από την αδιαφορία. Σηµαντικοί µπορούν να χαρακτηριστούν και µερικοί παράγοντες που δεν εναπόκεινται στον άµεσο έλεγχο του/της δασκάλου/λας. Τέτοιοι παράγοντες, όπως εντοπίστηκαν από τον Beresford (2001) είναι το αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο µπορεί να προσφέρει πλήξη, το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά ή ακόµα και το περιβάλλον της ίδιας της τάξης. Η επίδραση του αναλυτικού προγράµµατος έχει επίσης εντοπιστεί από τον Galvin 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 895

4 Ε. Κκέλη (1999) και µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι οι δασκάλοι/λες πρέπει να γνωρίζουν τις αρνητικές του επιπτώσεις ούτως ώστε να µειώνουν µέρος της προβληµατικής συµπεριφοράς που σχετίζεται µε αυτές. Παράλληλα, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα, ο Cowley (2001, p.89) εµµένει πως ως σύνολο το εκπαιδευτικό σύστηµα εµπεριέχει ένα µεγάλο µέρος της αλήθειας σε σχέση µε την προβληµατική συµπεριφορά. Αυτή η άποψη φαίνεται να ενισχύεται από τα αποτελέσµατα µιας από τις µεγαλύτερες έρευνες που έγιναν στο Ηνωµένο Βασίλειο, της Elton Report (1989) η οποία θεώρησε την ανεπαρκή οργάνωση της τάξης, τον προγραµµατισµό και τη διδασκαλία ως τους σηµαντικότερους παράγοντες που ευθύνονται για το ογδόντα τοις εκατόν των παραβατικών συµπεριφορών στα σχολεία. Επιπλέον µελέτες όπως αυτές των Reynolds et al. (1981) και Hughes et al. (1993) απέδειξαν πως οι δασκαλοι/λες αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των σχολικών παραγόντων στην προβληµατική συµεριφορά. Πιστεύουν ακόµη ότι οι αιτίες βρίσκονται µέσα στο σχολικό περιβάλλον, όπως εξάλλου κατέδειξε µια πρόσφατη έρευνα από τους Poulou and Norwich (2000). Επίσης, όσον αφορά διευθετήσεις µέσα στην τάξη, απο µια πολύ πρόσφατη µεγάλης έκτασης µακροχρόνια µελέτη από τους Blatchford et al. (2003) που αφορούσε τις επιπτώσεις που έχει το µέγεθος των τάξεων στις συµπεριφορικές προσαρµογές στο σχολείο, διαπιστώθηκε µέσω µεθόδων παρακολούθησης ότι οι µαθητές είναι πιθανότερο να καταδεικνύουν δύσκολες συµπεριφορές σε µεγαλύτερες τάξεις. Παράλληλα, µελέτες όπως αυτές των Cooper (1989) και Blatchford et al. (2003) υπέδειξαν ότι η δύσκολη συµπεριφορά ελέγχεται καλύτερα σε µικρότερες τάξεις. Μια εξήγηση στις παραπάνω διαπιστώσεις µπορεί να είναι ότι µικρότερος αριθµός µαθητών στην τάξη βοηθά το/τη δάσκαλο/δασκάλα να πλησιάζει τις ατοµικές ανάγκες κάθε µαθητή/τριας ευκολότερα και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην κατανόηση και στήριξη των παιδιών πράγµα που οδηγεί σε αποφυγή τέτοιων συµπεριφορών. Αναπόφευκτα υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στη συµπεριφοράς των µαθητών και στις αντιδράσεις των δασκάλων σε αυτές. Μια έρευνα από τους Martin et al. (1999) οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι αντιδράσεις των δασκάλων ίσως να εξαρτώνται σε κάποιο βαθµό από το ποιες πιστεύουν πως είναι οι αιτίες της προβληµατικής συµπεριφοράς. Παρόλο που η έρευνα αυτή χρησιµοποίησε µικρό δείγµα το οποίο αποτελούσαν νηπιαγωγοί από την Αυστραλία, υπέδειξε αυτό το σηµαντικό στοιχείο. Παράλληλα επισηµάνθηκε ότι δεν υπάρχει αρκετή έρευνα που να εξετάζει πως πραγµατικά αντιδρούν οι δασκάλοι/λες στη δύσκολη συµπεριφορά. Μπορεί να γίνει κατανοητό ότι οι απόψεις που έχουν οι δασκάλοι/λες όσον αφορά τους/τις υπεύθυνους/νες της ενοχλητικής συµπεριφοράς, έχει αντίκτυπο στις στρατηγικές τους. Για παράδειγµα, οι Scott-Little και Holloway (1992) διαπίστωσαν ότι οι αντιδράσεις των νηπιαγωγών στις δύσκολες συµπεριφορές εξαρτιόνταν από τις αντιλήψεις τους για την αιτία αυτών των συµπεριφορών, έτσι όταν πίστευαν ότι οι αιτίες ήταν ελέγξιµες από το παιδί, αντιδρούσαν πιο τιµωρητικά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 896

5 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά 2. Μεθοδολογία έρευνας Η παρούσα survey study πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία της υτικής Κύπρου και της Κεντρικοανατολικής Αγγλίας. Η µεθοδολογία της έρευνας ήταν στηριγµένη στην ποσοτική προσέγγιση και η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS. Η επιλογή της µεθόδου αυτής έγινε µε επίγνωση του γεγονότος ότι το υπό εξέταση φαινόµενο δε µπορεί να εξεταστεί εις βάθος αλλά θεωρήθηκε καταλληλότερη κυρίως λόγω χρονικού περιορισµού. Θα ήταν ανέφικτη η ανάλυση του φαινοµένου σε βάθος λόγω του ότι ένα τέτοιο βάθος χρειάζεται µεθόδους παρακολούθησης οι οποίες θα ήταν αδύνατο να χρησιµοποιηθούν σε αυτό το στάδιο εξαιτίας του ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δυο διαφορετικές χώρες. Για τη διεκπεραίωση της έρευνας έγινε χρήση structured ερωτηµατολογίων τα οποία συµπληρώθηκαν από τους/τις δασκάλους/λες των δυο χωρών. Το ερωτηµατολόγιο εµπεριείχε τρεις βασικούς τύπους ερωτήσεων, οι οποίες ήταν περιγραφικές, συσχετιστικές και αιτιολογικές όπως εξάλλου περιγράφηκαν από τον Gorard (2001). Αρχικά η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην περιγραφή του τι πραγµατικά συµβαίνει όσον αφορά την προβληµατική συµπεριφορά τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία. Κατά δεύτερον εξετάστηκαν οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών και τέλος έγινε εστίαση στον καθορισµό του αν µια ή και περισσότερς µεταβλητές επηρεάζουν άλλες. Πρέπει να ειπωθεί ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν χωρισµένο σε τέσσερα βασικά µέρη. 3. Αποτελέσµατα Σε σύνολο 164 δασκάλων δηµοτικού σχολείου επιλέγηκαν 64 δασκάλοι/λες από την Αγγλία (N=64) και 100 από την Κύπρο (N=100). Την πλειοψηφία αποτελούσαν γυναίκες. Συγκεκριµένα, το συνολικό αριθµό αποτελούσαν 31 άντρες (18,9%) και 133 γυναίκες (81,1%). Με βάση τον πίνακα 1, οι απαντήσεις του µεγαλύτερου αριθµού του δείγµατος και από τις δυο χώρες κυµάνθηκαν στη δεύτερη επιλογή (Σοβαρό) µε 44 από τους 64 δασκάλους/λες στην Αγγλία (68,8%) και 51 από τους 100 στην Κύπρο (51,0%). Γίνεται αντιληπτό ότι τα αποτελέσµατα είναι πανοµοιότυπα (Αγγλία µέσος όρος= 2,03, Κύπρος µέσος όρος = 2,06). Πίνακας 1.Πόσο σοβαρό πιστεύουν οι δασκάλοι/λες πως είναι το πρόβληµα της δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στη χώρα τους Αγγλία Κύπρος Πολύ σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 15,6% 22,0% Σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 68,8% 51,0% Όχι τόσο Μέτρηση 8 26 σοβαρό % µέσα στη 12,5% 26,0% Καθόλου Μέτρηση 2 1 σοβαρό % µέσα στη 3,1% 1,0% 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 897

6 Ε. Κκέλη Όσον αφορά τη συχνότητα κάποιων τύπων δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στην τάξη οι δασκάλοι/λες και των δυο χωρών φαίνεται να συµφωνούν στον πιο συχνό (τουλάχιστον καθηµερινά) και πιο σπάνιο (σπάνια ή ποτέ) τύπο. Οι οµιλίες στην τάξη χωρίς την άδεια του/της δασκάλου/λας αναφέρθηκε ότι συµβαίνουν τουλάχιστον καθηµερινά (Αγγλία=56 άτοµα, Κύπρος=84 άτοµα) και η επίθεση προς το/τη δάσκαλο/α αναφέρθηκε πως συµβαίνει σπάνια ή ποτέ (Αγγλία=58 δασκάλοι/λες, Κύπρος= 98 δασκάλοι/λες). Ο πίνακας 4 παρουσιάζει πέντε διαβαθµίσεις σε µια ερώτηση σχετική µε την έκταση του προβλήµατος πειθαρχίας στην τάξη. Με βάση τον πίνακα, η µεγαλύτερη διάκριση µεταξύ των δασκάλων από την Αγγλία και δασκάλων από την Κύπρο βρίσκεται στην τελευταία επιλογή καθόλου πρόβληµα όπου το ποσοστό του αγγλικού δείγµατος ήταν πολύ ψηλότερο (35,5%) από το κυπριακό (4,0%). Μια άλλη διαφορά βρίσκεται στην επιλογή όχι σοβαρό, όπου το ποσοστό στην Αγγλία ήταν πολύ χαµηλότερο (32, 3%) από το κυπριακό (57,0%). Table 4. Έκταση των προβληµάτων πειθαρχίας στην τάξη Πιστεύετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα πειθαρχίας στην τάξη σας; Αγγλία Κύπρος Πολύ σοβαρό Μέτρηση 0 1 % µέσα στη,0% 1,0% σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 19,4% 22,0% ουδέτερο Μέτρηση 8 16 % µέσα στη 12,9% 16,0% Όχι σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 32,3% 57,0% Καθόλου Μέτρηση 22 4 προβληµα % µέσα στη 35,5% 4,0% Οι απαντήσεις στην ερώτηση πόσο σηµαντικό είναι για τους/τις δασκάλους/λες να θέτουν ξεκάθαρους κανόνες για την οριοθέτηση της συµπεριφοράς των µαθητών συγκρίθηκαν µε τα χρόνια εµπειρίας των δασκάλων. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία όλων των ηλικιακών οµάδων (1-5, 6-15,16-25, 26+), µέσα από µια δοσµένη κλίµακα µε πέντε διαφορετικές επιλογές ( πολύ σηµαντικό, σηµαντικό, ουδετερότητα, όχι και τόσο σηµαντικό, καθόλου σηµαντικό ), ανέφεραν πως είναι πολύ σηµαντικό (ποσοστο 100%). Αναφορικά µε τις αιτίες των προβληµάτων συµπεριφοράς, ζητήθηκε από τους/τις δασκάλους/λες µέσα από µια κλίµακα πέντε διαβαθµίσεων (1=συµφωνώ απόλυτα, 2=συµφωνώ, 3=ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= διαφωνώ, 5= διαφωνώ απόλυτα) να καθορίσουν τη σπουδαιότητα κάθε αιτίας. Οι ερωτηθέντες και από τις δυο χώρες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 898

7 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά φαίνεται να συµφωνούν ότι η κάθε αιτία που βρισκόταν στο ερωτηµατολόγιο είναι σηµαντική. Αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό παρατηρώντας τους µέσους όρους κάθε επιλογής, όπου αρχικά στην περίπτωση της Κύπρου βρίσκονται µεταξύ 1,47 και 2,73 και στην περίπτωση της Αγγλίας µεταξύ 1,63 και 2,80. Παρ όλα αυτά διαφαίνεται µια απόκλιση ανάµεσα στις δυο χώρες που σχετίζεται µε την επιλογή που προτιµήθηκε περισσότερο, όπου στην Κύπρο ήταν αυτή του µεγέθους των τάξεων (µέσος όρος=1,47) και στην Αγγλία ο/η µαθητής/τρια (µέσος όρος=1,63). Παράλληλα κάποιοι από τους συµµετέχοντες στην ανοιχτού τύπου ερώτηση για τις αιτίες αναφέρθηκαν σε κάποιες άλλες όπως : περιστατικά στην αυλή, προβλήµατα στο σπίτι, έλλειψη συνεργασιας, προσωπικότητα του/της δασκάλου/λας. Επίσης ζητήθηκε από τους/τις δασκάλους/λες να υποδείξουν την αποτελεσµατικότητα ή αναποτελεσµατικότητα διαφόρων τεχνικών διαχείρισης των προβληµατικών συµπεριφορών. Σε αυτό το σηµείο οι ερωτηθέντες στην Αγγλία δε φαίνεται να συµφωνούν µε τους ερωτηθέντες στην Κύπρο. Από τη µια πλευρά στην Κύπρο, η πιο αποτελεσµατική µέθοδος πιστεύεται πως είναι η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές έξω από την τάξη (µέσος όρος=2,05), η χρήσιµοποίηση βραβείων και θετικής ενίσχυσης (µέσος όρος=2,10), η συζήτηση µε ολόκληρη την τάξη για τους λόγους που κάποια πράγµατα λειτουργούν αρνητικά (µέσος όρος=2,11). Στην περίπτωση της Αγγλίας, η πιο αποδοτική µέθοδος φαίνεται πως είναι η χρήση βραβείων και θετικής ενίσχυσης (µέσος όρος=1,39), η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές έξω από την τάξη (µέσος όρος=1,60), η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές µέσα στην τάξη (µέσος όρος=1,78). 4. Σχολιασµός Ένας από τους κυριότερους στόχους της έρευνας αυτής ήταν να µελετήσει τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς. Από τις απαντήσεις των ίδιων των δασκάλων διαφαίνονται διαφορές µεταξύ των δυο χωρών. Ένα τρίτο περίπου των δασκάλων στην Αγγλία σπάνια έρχονται αντιµέτωποι/ες µε περιστατικά δύσκολης συµπεριφοράς και ένα τρίτο λιγότερες φορές ή περιστασιακά. Στην περίπτωση της Κύπρου, περίπου οι µισοί/ες δασκάλοι/λες φαίνεται να αντιµετωπίζουν τέτοια περιστατικά λιγότερες φορές ή περιστασιακά που καταδεικνύεται σαφώς συχνότερο από ότι στην περίπτωση της Αγγλίας. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά δεν µπορούν να οδηγήσουν σε γενικεύσεις επειδή οι αριθµοί πλησιάζουν αρκετά. Το πρόβληµα βρίσκεται στην κλίµακα του ερωτηµατολογίου την οποία αποτελούσαν µόνο τρεις επιλογές, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τους ερωτηθέντες να είναι σίγουροι/ες επιλέγοντας µεταξύ του λιγότερες φορές ή περιστασιακά και του σπάνια. Ενας δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αιτιών της δύσκολης συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι αιτίες που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και από τις δυο χώρες δήλωσαν πως είναι σηµαντικές στην πρόκληση άσχηµης συµπεριφοράς είναι αιτίες που δεν µπορούν οι ίδιοι/ιες να ελεγξουν άµεσα. Η παρούσα µελέτη επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 899

8 Ε. Κκέλη διαφορων ερευνών που έγιναν γύρω από το θέµα της δύσκολης συµπεριφοράς στα σχολεία όπως των Goyette et al. (2000), Miller (1995, 1996 παράθεση στη Ho, 2004), Soodak και Podell (1994 παράθεση στη Ho, 2004), Guttmann (1982) και µιας πιο πρόσφατης της Ho (2004) η οποία µας παρέχει απόδειξη ότι οι δασκάλοι/ες τείνουν να θεωρούν ότι οι αιτίες βρίσκονται πέραν του άµεσου ελέγχου τους. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους παράγοντες που ευθύνονται για τη δύσκολη συµπεριφορά κατέδειξαν µια διαφορά που σχετίζεται µε την πιο σηµαντική αιτία. Οι Κύπριοι/ες δασκάλοι/λες πιστεύουν πως είναι το µέγεθος των τάξεων ενώ οι συνάδελφοι τους στην Αγγλία θεωρούν πως κύρια αιτία είναι ο/η ίδιος/α ο/η µαθητής/τρια. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι δασκάλοι/λες στην Κύπρο παρόλο που θεωρούν ότι οι αιτίες είναι πέραν του άµεσου ελέγχου τους, όπως βέβαια και οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία, θεωρούν πως περισσότερο ευθύνεται το µέγεθος της τάξης παρά ο/η µαθητής/τρια. Αυτό ίσως συµβαίνει εξαιτίας του ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετές διαµάχες στην Κύπρο σε σχέση µε την ανάγκη µείωσης του αριθµού των µαθητών στις τάξεις. Αναµφίβολα έγιναν αρκετές βελτιώσεις στον τοµέα αυτό αλλά αναπόφευκτα όχι ικανοποιητικές. Επιπλέον, το πιο πάνω αποτέλεσµα µπορεί να υποστηριχθεί από τα αποτελέσµατα των Reynolds et al. (1981) και Hughes et al. (1993) τα οποία δείχνουν ότι οι δασκάλοι/λες είναι γνώστες της εµπλοκής αιτιών που σχετίζονται µε το σχολικό σύστηµα στην πρόκληση κακής συµπεριφοράς. Οι ίδιες αιτίες εντοπίστηκαν απο µια µελέτη των Poulou και Norwich (2000) οι οποίοι βρήκαν πως οι δασκάλοι/λες δεν θεωρούν πως οι ίδιοι/ιες οι µαθητές/τριες είναι οι βασικοί/ές υπαίτιοι/ιες για την εκδήλωση τέτοιων συµπεριφορών. Η έρευνα αυτή είναι αρκετά σηµαντική λόγω του ότι πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα όπου η κουλτούρα είναι επίσης collectivistic όπως ακριβώς και η κυπριακή. Αυτό καθιστά τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο µελετών πιο ακριβή. Αρκετές οµοιότητες προέκυψαν µεταξύ των δύο χωρών στην προσπάθεια εξέυρεσης πιθανών οµοιοτήτων µεταξύ των αιτιών της δύσκολης συµπεριφοράς και της χρήσης διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισής της. Η πρώτη σύγκριση έγινε συσχετίζοντας τις απαντήσεις των δασκάλων που θεωρούσαν το/την µαθητή/τρια ως βασικό/ή υπεύθυνο για την εκδήλωση δύσκολης συµπεριφοράς µε τις διάφορες τεχνικές αντιµετώπισης µιας τέτοιας συµπεριφοράς. Οι τεχνικές κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ευρύτερες κατηγορίες: τιµωρητικές (επιδοκιµασίες, µορφές τιµωρίας, απειλές, λεκτική χωρίς συναίσθηµα επικοινωνία) και θεραπευτικές (γλώσσα του σώµατος, λεκτική επικοινωνία µε χρήση συναισθήµατος, εσκεµµένη αδιαφορία, προληπτικές στρατηγικές). Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των δασκάλων και από τις δύο χώρες οι οποίοι/ες θεωρούν το/τη µαθητή/τρια ως βασικό υπεύθυνο για τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς χρησιµοποιούν συχνότερα θεραπευτικές στρατηγικές παρά τιµωρητικές. Ο επόµενος στόχος της έρευνας που ήταν η εφαρµογή από τους/τις δασκάλους/λες διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισης της προβληµατικής συµπεριφοράς κατέδειξε πως οι Κύπριοι/ες δασκάλοι/λες χρησιµοποιούν παρόµοιες στρατηγικές µε τους/τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 900

9 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά δασκάλους/λες στην Αγγλία. Αναφορικά µε τις στρατηγικές πρόληψης, ζητήθηκε απο τους/τις δασκάλους/λες να διευκρινίσουν τη σηµασία της ανάθεσης ξεκάθαρων κανόνων από τους/τις ίδιους/ες και της ανάµειξης των µαθητών/τριών σε αυτούς ως βασικό µέρος της µαθησιακής διαδικασίας. Μεγάλη οµοιότητα µεταξύ των δύο χωρών προέκυψε από τα αποτελέσµατα λόγω του ότι όλοι οι συµµετέχοντες ανεξάρτητα από την εµπειρία τους ανέφεραν ότι οι κανόνες είναι πολύ σηµαντικοί για την οριοθέτηση της συµπεριφοράς των µαθητών/τριών. Παρόλο που οι δασκάλοι/λες πιστεύουν ότι το να θέτουν κανόνες είναι σηµαντικό, κανένας/καµοιά δε µπορεί να είναι σίγουρος/η για το αν τους χρησιµοποιούν. Οι Short et al. (1994) επισηµαίνουν ότι υπάρχει έλλειψη πρόληψης στη διαδικασία πειθαρχίας υποδηλώνοντας την ανάγκη για στροφή στον τοµέα αυτό. Φτάνοντας στον τελευταίο στόχο ο οποίος αφορούσε τις διαφορές που υπάρχουν στις αντιλήψεις των Άγγλων και Κυπρίων δασκάλων σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισης, τα αποτελέσµατα κατέδειξαν µερικές αξιοσηµείωτες αλλαγές. Αρχικά, να αναφερθεί ότι βρέθηκαν και κάποιες οµοιότητες σε σχέση µε τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους όπου αν και υπήρξαν παραλλαγές µεταξύ των δυο χωρών, οι δασκάλοι/λες φαίνεται να συµφωνούν ότι οι θεραπευτικές µεθόδοι ειναι πιο αποδοτικές. Οι δασκάλοι/ες υποστηρίζουν τη χρήση διαλόγου και θετικής ενίσχυσης. Οι διαφορές προέκυψαν από τη χρήση του t-test, όπου σηµαντική διαφορά υπήρξε στις εξής τεχνικές : συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια µέσα στα πλαίσια της τάξης, αναφορά του/της µαθητή/τριας σε άλλον/άλλη δάσκαλο/α, αίτηση για αποβολή από το σχολείο. Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι από τις προαναφερθήσες τεχνικές οι δυο τελευταίες είναι οι πιο αναποτελεσµατικές και ίσως οι αυστηρότερες για τους/τις δασκάλους/λες στην Κύπρο. Από την άλλη, οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία τείνουν να κατηγοριοποιούν άλλες τεχνικές ως περισσότερο αναποτελεσµατικές από τις προαναφερθήσες. Ωστόσο, η δύσκολη συµπεριφορά αποτελεί τοµέα ο οποίος χρειάζεται συναίσθηση. Ο όρος αυτός για το κάθε άτοµο µπορεί να λαµβάνει εντελώς διαφορετική σηµασία η οποία να σχετίζεται µε το κοινωνικό του υπόβαθρο, την εµπειρία κ.α. Λαµβάνοντας υπόψην τους παραπάνω περιορισµούς, µελλοντική έρευνα θα µπορούσε πιθανότατα να περιλαµβάνει τη χρήση διάφορων άλλων µεθόδων και δαδικασιών πραγµατοποίησης της έρευνας. Θα µπορούσε η έρευνα να επεκταθεί σε ποιοτική και να γίνει συλλογή ποιοτικών πληροφοριών επεκτείνοντας τις διαδικασίες και συµπεριλαµβάνοντας παρατηρήσεις και συνεντεύξεις. Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν κατέδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο χωρών, υπάρχει η αναγκαιότητα να εξακριβωθούν πιθανοί λόγοι. Θα ήταν συνετό να ληφθεί υπόψην η αντίληψη του Voronov-Stinger (2002) ότι είναι πιθανό να υπάρχουν διαβαθµίσεις ακόµη και µέσα στην ίδια τη χώρα. Είναι εξάλλου σηµαντικό να αναλογιστούµε ότι τα αστικά σχολεία στο Leicester από όπου και λήφθηκε το δείγµα, αποτελείται από πολλούς µετανάστες Ασιατικών χωρών οι οποίοι/ες αν και είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς µετανάστες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 901

10 Ε. Κκέλη µπορεί να πλησιάζουν περισσότερο την collectivistic culture της Κύπρου παρά την individualistic culture της Αγγλίας. Παράλληλα µια άλλη εξήγηση µπορεί να είναι ή το ότι οι δυο κουλτούρες έχουν πλησιάσει πάρα πολύ ή το ότι δεν µπορούµε µε ακρίβεια να διαχωρίσουµε τις χώρες σε collectivistic και individualistic χώρες. Η παρούσα µελέτη µπορεί να αποτελέσει ένα αρχικό σηµείο στην ανάπτυξη εισηγήσεων ιδιαίτερα για µια χώρα όπως η Κύπρος όπου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη έρευνα που να ασχολείται µε τα αντικείµενα που συζητήθηκαν πιο πάνω. Υπάρχουν αναµφίβολα προβλήµατα όπως η δύσκολη συµπεριφορά για τα οποία οι δασκάλοι/ες θα µπορούσαν να έχουν καλύτερη εκπαίδευση ίσως µέσα από σεµινάρια. Επίσης η µεώση του αριθµού στις τάξεις πρέπει να ληφθεί υπόψην ως ένα πιθανό µέτρο µείωσης του προβλήµατος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Artiles, A. J. (1996) Teacher Thinking in Urban Schools: The Need for a Contextualized Research Agenda. In F. A. Rios (Ed.) Teacher Thinking in Cultural Contexts (pp ). Albany, NY: State University of New York Baker, K. (1985) in Haroun, R. O Hanlon, C. (1997) Teachers Perceptions of Discipline Problems in Jordanian Secondary School. Pastoral Care, pp Beresford, J. (2001) Collecting Information for School Improvement. London: David Fulton Blatchford, P. Edmonds, S. Martin, C. (2003) Class Size, Pupil Attentiveness and Peer Relations. British Journal of Educational Psychology, 73, Borg, M.G. Falzon, J.M. (1990) Teachers Perception of Primary Schoolchildren s Undesirable Behaviours: The Effects of Teaching Experience, Pupil s Age, Sex and Ability Stream. British Journal of Educational Psychology, 60, Cooper, H.M. (1989) in Blatchford, P. Edmonds, S. Martin, C. (2003) Class Size, Pupil Attentiveness and Peer Relations. British Journal of Educational Psychology, 73, Cowley, S. (2001) Getting the Buggers to Behave. London: Continuum Croll, P. Hastings, N. (1996) Effective Primary Teaching. London: David Fulton Elton Report (1989) Discipline in Schools: report of the Committee of Enquiry. Department of Education and Science and Welsh Office. London: HMSO Galvin, P. (1999) Behaviour and Discipline in Schools. London: David Fulton Publishers Gorard, S. (2001). Quantitative Methods in Educational Research : The Role of Numbers Made Easy. London : Continuum 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 902

11 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά Goyette, R. Dore, R. Dion, E. (2000) Pupils Misbehaviours and the Reactions and Causal Attributions of Physical Education Student Teachers: A Sequential Analysis. Journal of Teaching in Physical Education, Vol.20, 3-14 Guttmann, J. (1982) Pupils,Teachers, and Parents Causal Attributions for Problem Behavior at School. Journal of Educational Research, Vol.76 (1), pp Haroun, R. O Hanlon, C. (1997) Teachers Perceptions of Discipline Problems in Jordanian Secondary School. Pastoral Care, pp Ho, T.I. (2004) A Comparison of Australian and Chinese Teachers Attributions for Student Problem Behaviors. Educational Psychology, Vol.24 (3), Hughes, J. Barker, D. Kemenoff, S. Hart, M. (1993) Problem Ownership, Causal Attributions and Self-efficacy as Predictors of Teachers Referral Decisions. Journal of Educational and Psychological Consultation, 4(4), 369± 384 Langfeldt, H. (1992) Teachers Perceptions of Problem Behaviour: A Cross-Cultural Study between Germany and South Korea. British Journal of Educational Psychology, 62, Martin, J.A. Linfoot, K. Stephenson, J. (1999) How Teachers Respond to Concerns About Misbehavior in Their Classroom. Psychology in the Schools, Vol. 36(4), Miller, A. (1995) Teachers Attributions of Causality, Control and Responsibility in Respect of Difficult Pupil Behaviour and its Successful Management. Educational Psychology, 15(4), Miller, A. (1996) Mainstream Teachers talking About Successful Behaviour Support. In P.Gray, A. Miller, & J. Noakes (Eds.), Challenging behaviour in schools (pp ).London: Routledge. Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, Reynolds, D. et al. (1981) in Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, Rios, F. A. (Ed.) (1996) Teacher Thinking in Cultural Contexts. Albany, NY: State University of New York Press Safran, S.P. (1989) in Chazan, M. (1994) The Attributions of Mainstream Teachers Towards Pupils with Emotional & Behavioural Difficulties. European Journal of Special Needs Education,Vol. 9,pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 903

12 Ε. Κκέλη Scott-Little, C. & Holloway, S.D. (1992) Child Care Providers Reasoning About Misbehaviors: Relation to Classroom Control Strategies and Professional Training. Early Childhood Research Quarterly, Vol. 7, pp Short, P.M. Short, R.J. Blanton, C. (1994) Rethinking Student Discipline. London : Corwin Press Soodak, L. Podell, D. (1994) in Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 904

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, που αναφέρονται στοn τίτλο του βιβλίου αυτού, αποτελούν την επωνυμία της ομάδας των επιστημόνων που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 2. LIEGOIS, J, R. «Οι όροι ανάπτυξης του παιδαγωγικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (REFLECTION BY USING MOVIES) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του αναστοχαστικού εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στον τρόπο που

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης

Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης Α. Καρατράντου 1, X. Παναγιωτακόπουλος 2 1 ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, a.karatrantou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για τη χρήση ουσιών στους εφήβους. Καραμπίνου Κυριακή Ρουσάλη Θωμαϊς Χατζή Γεωργία Χριστάκη Ελένη

Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για τη χρήση ουσιών στους εφήβους. Καραμπίνου Κυριακή Ρουσάλη Θωμαϊς Χατζή Γεωργία Χριστάκη Ελένη Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για τη χρήση ουσιών στους εφήβους. Καραμπίνου Κυριακή Ρουσάλη Θωμαϊς Χατζή Γεωργία Χριστάκη Ελένη Ορισμός Παράγοντες κινδύνου: Παράγοντες που αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ)

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Επαγγελματική κοινότητα Μάθησης (ΕΚΜ) Professional learning community (PLC) Μια συνεχής διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εγχειριδίου ComBuS

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εγχειριδίου ComBuS Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εγχειριδίου ComBuS Οδηγίες: Αξιολογείστε τα πιο κάτω σε κλίμακα 1-5 απαντώντας στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό το Εγχειρίδιο παρουσιάζει τα πιο κάτω;» σημειώνοντας «Χ» στην επιλογή σας

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ Νοέμβριος 2008 Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων Μια έρευνα στο πεδίο των επιχειρήσεων Μ. Ντάβου & Σ.Τρύφωνας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Αντώνης Κ. Τραυλός (B.A., M.A., Ph.D.) Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα