Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: kkeli_e@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διαπολιτισµική έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε συγχρόνως σε Αγγλία και Κύπρο, µελέτησε τις αντιλήψεις των δασκάλων όσον αφορά τη φύση, τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς και τη χρήση διαφορων τεχνικών διαχείρισης της. Όταν οι απόψεις των δασκάλων στα παραπάνω θέµατα συγκρίθηκαν, πολλαπλές οµοιότητες και λιγοστές διαφορές µεταξύ των δυο χωρών παρουσιάστηκαν. Οι δασκάλοι/λες φαίνεται να θεωρούν ότι παρόλο που το πρόβληµα είναι σοβαρό στις χώρες τους δεν είναι τόσο σοβαρό µέσα στις τάξεις τους. Παράλληλα οι πιο κοινοί τύποι δύσκολης συµπεριφοράς στις τάξεις του δηµοτικού λαµβάνουν χώραν σε χαµηλό βαθµό. Οι δασκάλοι/λες και των δυο χωρών φαίνεται ότι θεωρούν τις αιτίες πέραν του άµεσου ελέγχου τους και τις περισσότερες φορές χρησιµοποιούν προληπτικές παρά τιµωρητικές τεχνικές. 1. Εισαγωγή Οι δασκάλοι/λες έχουν να αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα µέσα στις τάξεις τους σε καθηµερινή βάση. Απαιτείται να αντεπεξέρχονται αποδοτικά στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη διαφορετικότητα των µαθητών/τριών. Οι δυο αυτοί παράγοντες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε έντονη επαγγελµατική πίεση και παρορµητικές αντιδράσεις. Ένας καθοριστικός παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε παραίτηση από το επάγγελµα και ο οποίος προσθέτει επιπλέον ένταση, είναι η διαχείριση της δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αρκετοί δασκάλοι/λες νιώθουν επαρκώς προετοιµασµένοι να αντεπεξέρχονται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς, ενώ για άλλους αυτά φαίνονται ανυπέρβλητα. ιαφαίνεται ότι, όταν τα προβλήµατα συµπεριφοράς λαµβάνουν χώραν, η διαδικασία µάθησης, όπως αναφέρεται από τους Haroun και O Hanlon (1997) είναι το πιο σηµαντικό θύµα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο χρόνος που δαπανάται στις µαθησιακές διαδικασίες µειώνεται και οι δασκάλοι/λες καταναλώνουν τριάντα µε ογδόντα τοις εκατό του χρόνου τους επιδιδόµενοι στην αντιµετώπιση περιστατικών που σχετίζονται µε την πειθαρχία όπως ο Baker (1985, παράθεση σε Haroun και O Hanlon, 1997) διευκρινίζει. Παράλληλα µε την πάροδο των χρόνων το 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 893

2 Ε. Κκέλη πρόβληµα της πειθαρχίας λαµβάνει µεγαλύτερες προεκτάσεις. Μια εξέταση στη υτική Ευρώπη εξάλλου µεταξύ καθηγητών, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, ερευνητών και διευθυντών ειδικών σχολείων (Lawrence, J. και Steed, D.M. 1984) αποκάλυψε ότι το φαινόµενο της προβληµατικής συµπεριφοράς ξεκινούσε να παρουσιάζεται σε µικρότερα παιδιά ( παιδιά δηµοτικού σχολείου). Η σπουδαιότητα της παρούσας µελέτης έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες µελέτες που αφορούν τις αντιλήψεις των δασκάλων σε σχέση µε την προβληµατική συµπεριφορά έχουν γίνει ανάµεσα σε ένα ευρύ ηλικιακό πλαίσιο και µόνο ελάχιστες έρευνες όπως των Borg και Falzon (1990) έχουν διεξαχθεί αποκλειστικά σε παιδιά δηµοτικού σχολείου. Η εκπαιδευτική ψυχολογία ασχολείται όλο και περισσότερο µε αυτά τα θέµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι δασκάλοι/λες, αλλά αδήριτη είναι η ανάγκη στην επικέντρωση και ανάλυση του φαινοµένου της προβληµατικής συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων. Επιπλέον η µελέτη αυτή µπορεί να αποβεί σηµαντική για µια χώρα όπως είναι η Κύπρος, όπου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια έρευνα σε καµία από τις εκπαιδευτικές βαθµίδες που να ασχολείται µε τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να συγκρίνει το φαινόµενο της προβληµατικής συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων σε δυο αντιφατικά πολιτισµικά πλαίσια : Κύπρο και Αγγλία. Οι διαπολιτισµικές µελέτες, όπως αναφέρεται από τους Safran (1989, παράθεση σε Chazan, 1994), είναι περίπλοκες εξαιτίας των διαφορών στην ορολογία η οποία σχετίζεται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς ανάµεσα στις διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, είναι πιθανόν αυτές οι αντιλήψεις να αντικατοπτρίζουν τις γενικές στάσεις που κυριαρχούν σε καθεµιά από τις εξεταζόµενες χώρες. Αυτό καταδεικνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρον, αν ληφθεί υπόψην ένα άλλο ζήτηµα υποδεικνυόµενο από τον Langfeldt (1992), ότι οι µελέτες που εξετάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων σε διαφορετικές κουλτούρες είναι ασυνήθιστες. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτές τις δηλώσεις, η µοναδική απόδειξη µιας πιο πρόσφατης διαπολιτισµικής ερευνας η οποία ασχολήθηκε σε βάθος µε τέτοιους παράγοντες είναι αυτή της Ho (2004) η οποία και εξέτασε τις αντιλήψεις Αυστραλών και Κινέζων καθηγητών λυκείου σε σχέση µε τις αιτίες της δύσκολης συµπεριφοράς. Προσπαθώντας να κατανοήσουµε το σκεπτικό και τις συνήθειες των δασκάλων είναι λογικό, όπως εξάλλου οι Artiles (1996) και Rios (1996) ισχυρίστηκαν, να εξετάσουµε το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποία συναντώνται. Αυτό µπορεί να αντικατοπτρίζει διαφορετικά πολιτισµικά πιστεύω και αξίες και όπως η Ho (2004) δηλώνει, θα καθιστούσε δυνατή µια καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πρακτικών µέσα στα διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. Αναφορικά µε την κουλτούρα είναι απαραίτητο σε αυτό το σηµείο να γίνει µια σύντοµη αναφορά στη θεωρία που σχετίζεται µε τα δυο είδη κουλτούρας που προαναφέρθηκαν. Παρόλο που οι δυο κοινωνίες, κυπριακή και αγγλική προέρχονται από την ίδια πολιτισµική περιοχή, την Ευρώπη, υπάρχει µια ποικιλία στην individualismcollectivism πολιτισµική διάσταση. Από τη µια πλευρά, η Αγγλία που αποτελεί µια 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 894

3 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά βορειοδυτική Ευρωπαϊκή κοινωνία ταξινοµείται ως τυπικά individualistic (Darwish και Huber, 2003;Georgas et al.,1997). Από την άλλη η Κύπρος, µια µεσογειακή κοινωνία ταξινοµείται ως σχετικά collectivistic (Georgas et al., 1997). Η individualistic κουλτούρα όπως εµµένουν συγγραφείς σαν τους Voronov, Stinger (2002) και Kagitcibasi (1997) είναι προσανατολισµένη στο άτοµο σε αντίθεση µε την collectivistic η οποία τείνει να προσανατολίζεται στην οµάδα. Οι individualistic κουλτούρες έχουν ασθενείς οικογενειακούς δεσµούς σε αντίθεση µε τις collectivistic που έχουν πιο ισχυρούς. Είναι σηµαντικό για τις ανάγκες τις έρευνας να αναλογιστούµε τη διαφορά των δυο κουλτούρων µέσα στο σχολικό σύστηµα. Έχει ειπωθεί από τους Trumbull et al. (2000) ότι τα παιδιά στις individualistic κουλτούρες µαθαίνουν να µην στηρίζονται αποκλειστικά στον/στην δάσκαλο/α αλλά ενθαρύνονται να γίνουν ανεξάρτητοι στοχαστές. Στην collectivistic κουλτούρα τα παιδιά αναγνωρίζουν την αυθεντία του/της εκπαιδευτικού. Παρόλα αυτά είναι σωστό να έχουµε υπόψην ότι η πολυπλοκότητα των σηµερινών κοινωνιών δεν επιτρέπει περισσότερες γενικεύσεις. Στη συνέχεια, συζητώντας την προέλευση της δύσκολης συµπεριφοράς είναι σηµαντικό να παραδεχτούµε ότι ίσως υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αλληλοσυσχετιζόµενων παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψην. Μερικοί από αυτούς έχουν εξεταστεί εις βάθος και ποικίλες µελέτες έχουν καταλήξει σε µερικές σηµαντικές διαπιστώσεις. Αρχικά, µερικές από τις αιτίες του προβλήµατος, οι οποίες έγκεινται στον άµεσο έλεγχο του/της δασκάλου/λας, όπως η τεχνοτροπία και η προσωπικότητα του/της δασκάλου/λας αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Οι Croll και Hastings (1996) αναφέρουν ότι...η συµπεριφορά των ίδιων των δασκάλων είναι αυτή που επηρεάζει αυτήν των παιδιών, παρά αντίστροφα. Παρόλο που η άποψη αυτή φαντάζει ακραία λόγω του ότι όλη η ευθύνη εµπίπτει στην ισχύ του/της δασκάλου/λας, µας καταδεικνύει τον βαρυσήµαντο ρόλο που µπορεί ένας/µια δάσκαλος/δασκάλα να διαδραµατίσει στη συχνότητα της προβληµατικής συµπεριφοράς του/της µαθητή/µαθήτριας. Η τεχνοτροπία του/της δασκάλου/λας θεωρείται πολύ σηµαντική λόγω του ότι όταν ο/η δάσκαλος/δασκάλα έχει ένα επαναλαµβανόµενο ή ακόµη αναποτελεσµατικό µοντέλο διδασκαλίας, που µπορεί να σηµαίνει την προσκόλληση σε ξεπερασµένες µεθόδους διδασκαλίας, το µάθηµα ίσως αποβαίνει ανιαρό. Άλλοι παράγοντες που ελέγχονται άµεσα από τον/τη δάσκαλο/δασκάλα είναι η προσωπικότητα του/της καθώς και και οι ανάρµοστοι τρόποι συµπεριφοράς απέναντι στους/στις µαθητές/τριες. Επιπρόσθετα, ένας/µια δάσκαλος/λα που κρατάει απόσταση και είναι δύσκολος/η να τον/την πλησιάσεις, εχθρικός/ή ή και αυστηρός/ή, µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε συµπεριφορές που έχουν στόχο την αναζήτηση προσοχής. Είναι εξάλλου βέβαιο ότι ακόµα και η παραµικρή αρνητική προσοχή είναι καλύτερη για αυτά τα παιδιά από την αδιαφορία. Σηµαντικοί µπορούν να χαρακτηριστούν και µερικοί παράγοντες που δεν εναπόκεινται στον άµεσο έλεγχο του/της δασκάλου/λας. Τέτοιοι παράγοντες, όπως εντοπίστηκαν από τον Beresford (2001) είναι το αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο µπορεί να προσφέρει πλήξη, το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά ή ακόµα και το περιβάλλον της ίδιας της τάξης. Η επίδραση του αναλυτικού προγράµµατος έχει επίσης εντοπιστεί από τον Galvin 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 895

4 Ε. Κκέλη (1999) και µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι οι δασκάλοι/λες πρέπει να γνωρίζουν τις αρνητικές του επιπτώσεις ούτως ώστε να µειώνουν µέρος της προβληµατικής συµπεριφοράς που σχετίζεται µε αυτές. Παράλληλα, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα, ο Cowley (2001, p.89) εµµένει πως ως σύνολο το εκπαιδευτικό σύστηµα εµπεριέχει ένα µεγάλο µέρος της αλήθειας σε σχέση µε την προβληµατική συµπεριφορά. Αυτή η άποψη φαίνεται να ενισχύεται από τα αποτελέσµατα µιας από τις µεγαλύτερες έρευνες που έγιναν στο Ηνωµένο Βασίλειο, της Elton Report (1989) η οποία θεώρησε την ανεπαρκή οργάνωση της τάξης, τον προγραµµατισµό και τη διδασκαλία ως τους σηµαντικότερους παράγοντες που ευθύνονται για το ογδόντα τοις εκατόν των παραβατικών συµπεριφορών στα σχολεία. Επιπλέον µελέτες όπως αυτές των Reynolds et al. (1981) και Hughes et al. (1993) απέδειξαν πως οι δασκαλοι/λες αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των σχολικών παραγόντων στην προβληµατική συµεριφορά. Πιστεύουν ακόµη ότι οι αιτίες βρίσκονται µέσα στο σχολικό περιβάλλον, όπως εξάλλου κατέδειξε µια πρόσφατη έρευνα από τους Poulou and Norwich (2000). Επίσης, όσον αφορά διευθετήσεις µέσα στην τάξη, απο µια πολύ πρόσφατη µεγάλης έκτασης µακροχρόνια µελέτη από τους Blatchford et al. (2003) που αφορούσε τις επιπτώσεις που έχει το µέγεθος των τάξεων στις συµπεριφορικές προσαρµογές στο σχολείο, διαπιστώθηκε µέσω µεθόδων παρακολούθησης ότι οι µαθητές είναι πιθανότερο να καταδεικνύουν δύσκολες συµπεριφορές σε µεγαλύτερες τάξεις. Παράλληλα, µελέτες όπως αυτές των Cooper (1989) και Blatchford et al. (2003) υπέδειξαν ότι η δύσκολη συµπεριφορά ελέγχεται καλύτερα σε µικρότερες τάξεις. Μια εξήγηση στις παραπάνω διαπιστώσεις µπορεί να είναι ότι µικρότερος αριθµός µαθητών στην τάξη βοηθά το/τη δάσκαλο/δασκάλα να πλησιάζει τις ατοµικές ανάγκες κάθε µαθητή/τριας ευκολότερα και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην κατανόηση και στήριξη των παιδιών πράγµα που οδηγεί σε αποφυγή τέτοιων συµπεριφορών. Αναπόφευκτα υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στη συµπεριφοράς των µαθητών και στις αντιδράσεις των δασκάλων σε αυτές. Μια έρευνα από τους Martin et al. (1999) οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι αντιδράσεις των δασκάλων ίσως να εξαρτώνται σε κάποιο βαθµό από το ποιες πιστεύουν πως είναι οι αιτίες της προβληµατικής συµπεριφοράς. Παρόλο που η έρευνα αυτή χρησιµοποίησε µικρό δείγµα το οποίο αποτελούσαν νηπιαγωγοί από την Αυστραλία, υπέδειξε αυτό το σηµαντικό στοιχείο. Παράλληλα επισηµάνθηκε ότι δεν υπάρχει αρκετή έρευνα που να εξετάζει πως πραγµατικά αντιδρούν οι δασκάλοι/λες στη δύσκολη συµπεριφορά. Μπορεί να γίνει κατανοητό ότι οι απόψεις που έχουν οι δασκάλοι/λες όσον αφορά τους/τις υπεύθυνους/νες της ενοχλητικής συµπεριφοράς, έχει αντίκτυπο στις στρατηγικές τους. Για παράδειγµα, οι Scott-Little και Holloway (1992) διαπίστωσαν ότι οι αντιδράσεις των νηπιαγωγών στις δύσκολες συµπεριφορές εξαρτιόνταν από τις αντιλήψεις τους για την αιτία αυτών των συµπεριφορών, έτσι όταν πίστευαν ότι οι αιτίες ήταν ελέγξιµες από το παιδί, αντιδρούσαν πιο τιµωρητικά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 896

5 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά 2. Μεθοδολογία έρευνας Η παρούσα survey study πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία της υτικής Κύπρου και της Κεντρικοανατολικής Αγγλίας. Η µεθοδολογία της έρευνας ήταν στηριγµένη στην ποσοτική προσέγγιση και η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS. Η επιλογή της µεθόδου αυτής έγινε µε επίγνωση του γεγονότος ότι το υπό εξέταση φαινόµενο δε µπορεί να εξεταστεί εις βάθος αλλά θεωρήθηκε καταλληλότερη κυρίως λόγω χρονικού περιορισµού. Θα ήταν ανέφικτη η ανάλυση του φαινοµένου σε βάθος λόγω του ότι ένα τέτοιο βάθος χρειάζεται µεθόδους παρακολούθησης οι οποίες θα ήταν αδύνατο να χρησιµοποιηθούν σε αυτό το στάδιο εξαιτίας του ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δυο διαφορετικές χώρες. Για τη διεκπεραίωση της έρευνας έγινε χρήση structured ερωτηµατολογίων τα οποία συµπληρώθηκαν από τους/τις δασκάλους/λες των δυο χωρών. Το ερωτηµατολόγιο εµπεριείχε τρεις βασικούς τύπους ερωτήσεων, οι οποίες ήταν περιγραφικές, συσχετιστικές και αιτιολογικές όπως εξάλλου περιγράφηκαν από τον Gorard (2001). Αρχικά η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην περιγραφή του τι πραγµατικά συµβαίνει όσον αφορά την προβληµατική συµπεριφορά τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία. Κατά δεύτερον εξετάστηκαν οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών και τέλος έγινε εστίαση στον καθορισµό του αν µια ή και περισσότερς µεταβλητές επηρεάζουν άλλες. Πρέπει να ειπωθεί ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν χωρισµένο σε τέσσερα βασικά µέρη. 3. Αποτελέσµατα Σε σύνολο 164 δασκάλων δηµοτικού σχολείου επιλέγηκαν 64 δασκάλοι/λες από την Αγγλία (N=64) και 100 από την Κύπρο (N=100). Την πλειοψηφία αποτελούσαν γυναίκες. Συγκεκριµένα, το συνολικό αριθµό αποτελούσαν 31 άντρες (18,9%) και 133 γυναίκες (81,1%). Με βάση τον πίνακα 1, οι απαντήσεις του µεγαλύτερου αριθµού του δείγµατος και από τις δυο χώρες κυµάνθηκαν στη δεύτερη επιλογή (Σοβαρό) µε 44 από τους 64 δασκάλους/λες στην Αγγλία (68,8%) και 51 από τους 100 στην Κύπρο (51,0%). Γίνεται αντιληπτό ότι τα αποτελέσµατα είναι πανοµοιότυπα (Αγγλία µέσος όρος= 2,03, Κύπρος µέσος όρος = 2,06). Πίνακας 1.Πόσο σοβαρό πιστεύουν οι δασκάλοι/λες πως είναι το πρόβληµα της δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στη χώρα τους Αγγλία Κύπρος Πολύ σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 15,6% 22,0% Σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 68,8% 51,0% Όχι τόσο Μέτρηση 8 26 σοβαρό % µέσα στη 12,5% 26,0% Καθόλου Μέτρηση 2 1 σοβαρό % µέσα στη 3,1% 1,0% 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 897

6 Ε. Κκέλη Όσον αφορά τη συχνότητα κάποιων τύπων δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στην τάξη οι δασκάλοι/λες και των δυο χωρών φαίνεται να συµφωνούν στον πιο συχνό (τουλάχιστον καθηµερινά) και πιο σπάνιο (σπάνια ή ποτέ) τύπο. Οι οµιλίες στην τάξη χωρίς την άδεια του/της δασκάλου/λας αναφέρθηκε ότι συµβαίνουν τουλάχιστον καθηµερινά (Αγγλία=56 άτοµα, Κύπρος=84 άτοµα) και η επίθεση προς το/τη δάσκαλο/α αναφέρθηκε πως συµβαίνει σπάνια ή ποτέ (Αγγλία=58 δασκάλοι/λες, Κύπρος= 98 δασκάλοι/λες). Ο πίνακας 4 παρουσιάζει πέντε διαβαθµίσεις σε µια ερώτηση σχετική µε την έκταση του προβλήµατος πειθαρχίας στην τάξη. Με βάση τον πίνακα, η µεγαλύτερη διάκριση µεταξύ των δασκάλων από την Αγγλία και δασκάλων από την Κύπρο βρίσκεται στην τελευταία επιλογή καθόλου πρόβληµα όπου το ποσοστό του αγγλικού δείγµατος ήταν πολύ ψηλότερο (35,5%) από το κυπριακό (4,0%). Μια άλλη διαφορά βρίσκεται στην επιλογή όχι σοβαρό, όπου το ποσοστό στην Αγγλία ήταν πολύ χαµηλότερο (32, 3%) από το κυπριακό (57,0%). Table 4. Έκταση των προβληµάτων πειθαρχίας στην τάξη Πιστεύετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα πειθαρχίας στην τάξη σας; Αγγλία Κύπρος Πολύ σοβαρό Μέτρηση 0 1 % µέσα στη,0% 1,0% σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 19,4% 22,0% ουδέτερο Μέτρηση 8 16 % µέσα στη 12,9% 16,0% Όχι σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 32,3% 57,0% Καθόλου Μέτρηση 22 4 προβληµα % µέσα στη 35,5% 4,0% Οι απαντήσεις στην ερώτηση πόσο σηµαντικό είναι για τους/τις δασκάλους/λες να θέτουν ξεκάθαρους κανόνες για την οριοθέτηση της συµπεριφοράς των µαθητών συγκρίθηκαν µε τα χρόνια εµπειρίας των δασκάλων. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία όλων των ηλικιακών οµάδων (1-5, 6-15,16-25, 26+), µέσα από µια δοσµένη κλίµακα µε πέντε διαφορετικές επιλογές ( πολύ σηµαντικό, σηµαντικό, ουδετερότητα, όχι και τόσο σηµαντικό, καθόλου σηµαντικό ), ανέφεραν πως είναι πολύ σηµαντικό (ποσοστο 100%). Αναφορικά µε τις αιτίες των προβληµάτων συµπεριφοράς, ζητήθηκε από τους/τις δασκάλους/λες µέσα από µια κλίµακα πέντε διαβαθµίσεων (1=συµφωνώ απόλυτα, 2=συµφωνώ, 3=ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= διαφωνώ, 5= διαφωνώ απόλυτα) να καθορίσουν τη σπουδαιότητα κάθε αιτίας. Οι ερωτηθέντες και από τις δυο χώρες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 898

7 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά φαίνεται να συµφωνούν ότι η κάθε αιτία που βρισκόταν στο ερωτηµατολόγιο είναι σηµαντική. Αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό παρατηρώντας τους µέσους όρους κάθε επιλογής, όπου αρχικά στην περίπτωση της Κύπρου βρίσκονται µεταξύ 1,47 και 2,73 και στην περίπτωση της Αγγλίας µεταξύ 1,63 και 2,80. Παρ όλα αυτά διαφαίνεται µια απόκλιση ανάµεσα στις δυο χώρες που σχετίζεται µε την επιλογή που προτιµήθηκε περισσότερο, όπου στην Κύπρο ήταν αυτή του µεγέθους των τάξεων (µέσος όρος=1,47) και στην Αγγλία ο/η µαθητής/τρια (µέσος όρος=1,63). Παράλληλα κάποιοι από τους συµµετέχοντες στην ανοιχτού τύπου ερώτηση για τις αιτίες αναφέρθηκαν σε κάποιες άλλες όπως : περιστατικά στην αυλή, προβλήµατα στο σπίτι, έλλειψη συνεργασιας, προσωπικότητα του/της δασκάλου/λας. Επίσης ζητήθηκε από τους/τις δασκάλους/λες να υποδείξουν την αποτελεσµατικότητα ή αναποτελεσµατικότητα διαφόρων τεχνικών διαχείρισης των προβληµατικών συµπεριφορών. Σε αυτό το σηµείο οι ερωτηθέντες στην Αγγλία δε φαίνεται να συµφωνούν µε τους ερωτηθέντες στην Κύπρο. Από τη µια πλευρά στην Κύπρο, η πιο αποτελεσµατική µέθοδος πιστεύεται πως είναι η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές έξω από την τάξη (µέσος όρος=2,05), η χρήσιµοποίηση βραβείων και θετικής ενίσχυσης (µέσος όρος=2,10), η συζήτηση µε ολόκληρη την τάξη για τους λόγους που κάποια πράγµατα λειτουργούν αρνητικά (µέσος όρος=2,11). Στην περίπτωση της Αγγλίας, η πιο αποδοτική µέθοδος φαίνεται πως είναι η χρήση βραβείων και θετικής ενίσχυσης (µέσος όρος=1,39), η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές έξω από την τάξη (µέσος όρος=1,60), η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές µέσα στην τάξη (µέσος όρος=1,78). 4. Σχολιασµός Ένας από τους κυριότερους στόχους της έρευνας αυτής ήταν να µελετήσει τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς. Από τις απαντήσεις των ίδιων των δασκάλων διαφαίνονται διαφορές µεταξύ των δυο χωρών. Ένα τρίτο περίπου των δασκάλων στην Αγγλία σπάνια έρχονται αντιµέτωποι/ες µε περιστατικά δύσκολης συµπεριφοράς και ένα τρίτο λιγότερες φορές ή περιστασιακά. Στην περίπτωση της Κύπρου, περίπου οι µισοί/ες δασκάλοι/λες φαίνεται να αντιµετωπίζουν τέτοια περιστατικά λιγότερες φορές ή περιστασιακά που καταδεικνύεται σαφώς συχνότερο από ότι στην περίπτωση της Αγγλίας. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά δεν µπορούν να οδηγήσουν σε γενικεύσεις επειδή οι αριθµοί πλησιάζουν αρκετά. Το πρόβληµα βρίσκεται στην κλίµακα του ερωτηµατολογίου την οποία αποτελούσαν µόνο τρεις επιλογές, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τους ερωτηθέντες να είναι σίγουροι/ες επιλέγοντας µεταξύ του λιγότερες φορές ή περιστασιακά και του σπάνια. Ενας δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αιτιών της δύσκολης συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι αιτίες που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και από τις δυο χώρες δήλωσαν πως είναι σηµαντικές στην πρόκληση άσχηµης συµπεριφοράς είναι αιτίες που δεν µπορούν οι ίδιοι/ιες να ελεγξουν άµεσα. Η παρούσα µελέτη επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 899

8 Ε. Κκέλη διαφορων ερευνών που έγιναν γύρω από το θέµα της δύσκολης συµπεριφοράς στα σχολεία όπως των Goyette et al. (2000), Miller (1995, 1996 παράθεση στη Ho, 2004), Soodak και Podell (1994 παράθεση στη Ho, 2004), Guttmann (1982) και µιας πιο πρόσφατης της Ho (2004) η οποία µας παρέχει απόδειξη ότι οι δασκάλοι/ες τείνουν να θεωρούν ότι οι αιτίες βρίσκονται πέραν του άµεσου ελέγχου τους. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους παράγοντες που ευθύνονται για τη δύσκολη συµπεριφορά κατέδειξαν µια διαφορά που σχετίζεται µε την πιο σηµαντική αιτία. Οι Κύπριοι/ες δασκάλοι/λες πιστεύουν πως είναι το µέγεθος των τάξεων ενώ οι συνάδελφοι τους στην Αγγλία θεωρούν πως κύρια αιτία είναι ο/η ίδιος/α ο/η µαθητής/τρια. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι δασκάλοι/λες στην Κύπρο παρόλο που θεωρούν ότι οι αιτίες είναι πέραν του άµεσου ελέγχου τους, όπως βέβαια και οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία, θεωρούν πως περισσότερο ευθύνεται το µέγεθος της τάξης παρά ο/η µαθητής/τρια. Αυτό ίσως συµβαίνει εξαιτίας του ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετές διαµάχες στην Κύπρο σε σχέση µε την ανάγκη µείωσης του αριθµού των µαθητών στις τάξεις. Αναµφίβολα έγιναν αρκετές βελτιώσεις στον τοµέα αυτό αλλά αναπόφευκτα όχι ικανοποιητικές. Επιπλέον, το πιο πάνω αποτέλεσµα µπορεί να υποστηριχθεί από τα αποτελέσµατα των Reynolds et al. (1981) και Hughes et al. (1993) τα οποία δείχνουν ότι οι δασκάλοι/λες είναι γνώστες της εµπλοκής αιτιών που σχετίζονται µε το σχολικό σύστηµα στην πρόκληση κακής συµπεριφοράς. Οι ίδιες αιτίες εντοπίστηκαν απο µια µελέτη των Poulou και Norwich (2000) οι οποίοι βρήκαν πως οι δασκάλοι/λες δεν θεωρούν πως οι ίδιοι/ιες οι µαθητές/τριες είναι οι βασικοί/ές υπαίτιοι/ιες για την εκδήλωση τέτοιων συµπεριφορών. Η έρευνα αυτή είναι αρκετά σηµαντική λόγω του ότι πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα όπου η κουλτούρα είναι επίσης collectivistic όπως ακριβώς και η κυπριακή. Αυτό καθιστά τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο µελετών πιο ακριβή. Αρκετές οµοιότητες προέκυψαν µεταξύ των δύο χωρών στην προσπάθεια εξέυρεσης πιθανών οµοιοτήτων µεταξύ των αιτιών της δύσκολης συµπεριφοράς και της χρήσης διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισής της. Η πρώτη σύγκριση έγινε συσχετίζοντας τις απαντήσεις των δασκάλων που θεωρούσαν το/την µαθητή/τρια ως βασικό/ή υπεύθυνο για την εκδήλωση δύσκολης συµπεριφοράς µε τις διάφορες τεχνικές αντιµετώπισης µιας τέτοιας συµπεριφοράς. Οι τεχνικές κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ευρύτερες κατηγορίες: τιµωρητικές (επιδοκιµασίες, µορφές τιµωρίας, απειλές, λεκτική χωρίς συναίσθηµα επικοινωνία) και θεραπευτικές (γλώσσα του σώµατος, λεκτική επικοινωνία µε χρήση συναισθήµατος, εσκεµµένη αδιαφορία, προληπτικές στρατηγικές). Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των δασκάλων και από τις δύο χώρες οι οποίοι/ες θεωρούν το/τη µαθητή/τρια ως βασικό υπεύθυνο για τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς χρησιµοποιούν συχνότερα θεραπευτικές στρατηγικές παρά τιµωρητικές. Ο επόµενος στόχος της έρευνας που ήταν η εφαρµογή από τους/τις δασκάλους/λες διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισης της προβληµατικής συµπεριφοράς κατέδειξε πως οι Κύπριοι/ες δασκάλοι/λες χρησιµοποιούν παρόµοιες στρατηγικές µε τους/τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 900

9 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά δασκάλους/λες στην Αγγλία. Αναφορικά µε τις στρατηγικές πρόληψης, ζητήθηκε απο τους/τις δασκάλους/λες να διευκρινίσουν τη σηµασία της ανάθεσης ξεκάθαρων κανόνων από τους/τις ίδιους/ες και της ανάµειξης των µαθητών/τριών σε αυτούς ως βασικό µέρος της µαθησιακής διαδικασίας. Μεγάλη οµοιότητα µεταξύ των δύο χωρών προέκυψε από τα αποτελέσµατα λόγω του ότι όλοι οι συµµετέχοντες ανεξάρτητα από την εµπειρία τους ανέφεραν ότι οι κανόνες είναι πολύ σηµαντικοί για την οριοθέτηση της συµπεριφοράς των µαθητών/τριών. Παρόλο που οι δασκάλοι/λες πιστεύουν ότι το να θέτουν κανόνες είναι σηµαντικό, κανένας/καµοιά δε µπορεί να είναι σίγουρος/η για το αν τους χρησιµοποιούν. Οι Short et al. (1994) επισηµαίνουν ότι υπάρχει έλλειψη πρόληψης στη διαδικασία πειθαρχίας υποδηλώνοντας την ανάγκη για στροφή στον τοµέα αυτό. Φτάνοντας στον τελευταίο στόχο ο οποίος αφορούσε τις διαφορές που υπάρχουν στις αντιλήψεις των Άγγλων και Κυπρίων δασκάλων σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισης, τα αποτελέσµατα κατέδειξαν µερικές αξιοσηµείωτες αλλαγές. Αρχικά, να αναφερθεί ότι βρέθηκαν και κάποιες οµοιότητες σε σχέση µε τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους όπου αν και υπήρξαν παραλλαγές µεταξύ των δυο χωρών, οι δασκάλοι/λες φαίνεται να συµφωνούν ότι οι θεραπευτικές µεθόδοι ειναι πιο αποδοτικές. Οι δασκάλοι/ες υποστηρίζουν τη χρήση διαλόγου και θετικής ενίσχυσης. Οι διαφορές προέκυψαν από τη χρήση του t-test, όπου σηµαντική διαφορά υπήρξε στις εξής τεχνικές : συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια µέσα στα πλαίσια της τάξης, αναφορά του/της µαθητή/τριας σε άλλον/άλλη δάσκαλο/α, αίτηση για αποβολή από το σχολείο. Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι από τις προαναφερθήσες τεχνικές οι δυο τελευταίες είναι οι πιο αναποτελεσµατικές και ίσως οι αυστηρότερες για τους/τις δασκάλους/λες στην Κύπρο. Από την άλλη, οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία τείνουν να κατηγοριοποιούν άλλες τεχνικές ως περισσότερο αναποτελεσµατικές από τις προαναφερθήσες. Ωστόσο, η δύσκολη συµπεριφορά αποτελεί τοµέα ο οποίος χρειάζεται συναίσθηση. Ο όρος αυτός για το κάθε άτοµο µπορεί να λαµβάνει εντελώς διαφορετική σηµασία η οποία να σχετίζεται µε το κοινωνικό του υπόβαθρο, την εµπειρία κ.α. Λαµβάνοντας υπόψην τους παραπάνω περιορισµούς, µελλοντική έρευνα θα µπορούσε πιθανότατα να περιλαµβάνει τη χρήση διάφορων άλλων µεθόδων και δαδικασιών πραγµατοποίησης της έρευνας. Θα µπορούσε η έρευνα να επεκταθεί σε ποιοτική και να γίνει συλλογή ποιοτικών πληροφοριών επεκτείνοντας τις διαδικασίες και συµπεριλαµβάνοντας παρατηρήσεις και συνεντεύξεις. Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν κατέδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο χωρών, υπάρχει η αναγκαιότητα να εξακριβωθούν πιθανοί λόγοι. Θα ήταν συνετό να ληφθεί υπόψην η αντίληψη του Voronov-Stinger (2002) ότι είναι πιθανό να υπάρχουν διαβαθµίσεις ακόµη και µέσα στην ίδια τη χώρα. Είναι εξάλλου σηµαντικό να αναλογιστούµε ότι τα αστικά σχολεία στο Leicester από όπου και λήφθηκε το δείγµα, αποτελείται από πολλούς µετανάστες Ασιατικών χωρών οι οποίοι/ες αν και είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς µετανάστες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 901

10 Ε. Κκέλη µπορεί να πλησιάζουν περισσότερο την collectivistic culture της Κύπρου παρά την individualistic culture της Αγγλίας. Παράλληλα µια άλλη εξήγηση µπορεί να είναι ή το ότι οι δυο κουλτούρες έχουν πλησιάσει πάρα πολύ ή το ότι δεν µπορούµε µε ακρίβεια να διαχωρίσουµε τις χώρες σε collectivistic και individualistic χώρες. Η παρούσα µελέτη µπορεί να αποτελέσει ένα αρχικό σηµείο στην ανάπτυξη εισηγήσεων ιδιαίτερα για µια χώρα όπως η Κύπρος όπου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη έρευνα που να ασχολείται µε τα αντικείµενα που συζητήθηκαν πιο πάνω. Υπάρχουν αναµφίβολα προβλήµατα όπως η δύσκολη συµπεριφορά για τα οποία οι δασκάλοι/ες θα µπορούσαν να έχουν καλύτερη εκπαίδευση ίσως µέσα από σεµινάρια. Επίσης η µεώση του αριθµού στις τάξεις πρέπει να ληφθεί υπόψην ως ένα πιθανό µέτρο µείωσης του προβλήµατος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Artiles, A. J. (1996) Teacher Thinking in Urban Schools: The Need for a Contextualized Research Agenda. In F. A. Rios (Ed.) Teacher Thinking in Cultural Contexts (pp ). Albany, NY: State University of New York Baker, K. (1985) in Haroun, R. O Hanlon, C. (1997) Teachers Perceptions of Discipline Problems in Jordanian Secondary School. Pastoral Care, pp Beresford, J. (2001) Collecting Information for School Improvement. London: David Fulton Blatchford, P. Edmonds, S. Martin, C. (2003) Class Size, Pupil Attentiveness and Peer Relations. British Journal of Educational Psychology, 73, Borg, M.G. Falzon, J.M. (1990) Teachers Perception of Primary Schoolchildren s Undesirable Behaviours: The Effects of Teaching Experience, Pupil s Age, Sex and Ability Stream. British Journal of Educational Psychology, 60, Cooper, H.M. (1989) in Blatchford, P. Edmonds, S. Martin, C. (2003) Class Size, Pupil Attentiveness and Peer Relations. British Journal of Educational Psychology, 73, Cowley, S. (2001) Getting the Buggers to Behave. London: Continuum Croll, P. Hastings, N. (1996) Effective Primary Teaching. London: David Fulton Elton Report (1989) Discipline in Schools: report of the Committee of Enquiry. Department of Education and Science and Welsh Office. London: HMSO Galvin, P. (1999) Behaviour and Discipline in Schools. London: David Fulton Publishers Gorard, S. (2001). Quantitative Methods in Educational Research : The Role of Numbers Made Easy. London : Continuum 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 902

11 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά Goyette, R. Dore, R. Dion, E. (2000) Pupils Misbehaviours and the Reactions and Causal Attributions of Physical Education Student Teachers: A Sequential Analysis. Journal of Teaching in Physical Education, Vol.20, 3-14 Guttmann, J. (1982) Pupils,Teachers, and Parents Causal Attributions for Problem Behavior at School. Journal of Educational Research, Vol.76 (1), pp Haroun, R. O Hanlon, C. (1997) Teachers Perceptions of Discipline Problems in Jordanian Secondary School. Pastoral Care, pp Ho, T.I. (2004) A Comparison of Australian and Chinese Teachers Attributions for Student Problem Behaviors. Educational Psychology, Vol.24 (3), Hughes, J. Barker, D. Kemenoff, S. Hart, M. (1993) Problem Ownership, Causal Attributions and Self-efficacy as Predictors of Teachers Referral Decisions. Journal of Educational and Psychological Consultation, 4(4), 369± 384 Langfeldt, H. (1992) Teachers Perceptions of Problem Behaviour: A Cross-Cultural Study between Germany and South Korea. British Journal of Educational Psychology, 62, Martin, J.A. Linfoot, K. Stephenson, J. (1999) How Teachers Respond to Concerns About Misbehavior in Their Classroom. Psychology in the Schools, Vol. 36(4), Miller, A. (1995) Teachers Attributions of Causality, Control and Responsibility in Respect of Difficult Pupil Behaviour and its Successful Management. Educational Psychology, 15(4), Miller, A. (1996) Mainstream Teachers talking About Successful Behaviour Support. In P.Gray, A. Miller, & J. Noakes (Eds.), Challenging behaviour in schools (pp ).London: Routledge. Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, Reynolds, D. et al. (1981) in Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, Rios, F. A. (Ed.) (1996) Teacher Thinking in Cultural Contexts. Albany, NY: State University of New York Press Safran, S.P. (1989) in Chazan, M. (1994) The Attributions of Mainstream Teachers Towards Pupils with Emotional & Behavioural Difficulties. European Journal of Special Needs Education,Vol. 9,pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 903

12 Ε. Κκέλη Scott-Little, C. & Holloway, S.D. (1992) Child Care Providers Reasoning About Misbehaviors: Relation to Classroom Control Strategies and Professional Training. Early Childhood Research Quarterly, Vol. 7, pp Short, P.M. Short, R.J. Blanton, C. (1994) Rethinking Student Discipline. London : Corwin Press Soodak, L. Podell, D. (1994) in Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 904

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012 30Νοεµβρίου 2012 Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο Χανίων Α κύκλος σπουδών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος οµιλίας: «Εκφοβισµός και Βία στο σχολείο» Ι. Τσιάντης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. E-mail: ysea@moec.gov.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. E-mail: ysea@moec.gov.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 5.13.01.3/6 Αρ. Τηλ.: 22800931 Αρ. Φαξ: 22305117 E-mail: ysea@moec.gov.cy 2 εκεµβρίου 2014 ιευθυντές / ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά: Αριθ. Πρωτ.: 29. ΠΡΟΣ Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων Νάξου

Εισαγωγικά: Αριθ. Πρωτ.: 29. ΠΡΟΣ Εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων Νάξου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος, 18 / 02

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

4,55 2,91 4,63 4,61 3,99 4,71 3,97 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

4,55 2,91 4,63 4,61 3,99 4,71 3,97 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.1 Ποσοτική ανάλυση 4.1.1 Στάσεις δασκάλων έναντι του σχολείου και των µαθητών Οι στάσεις των δασκάλων έναντι του σχολείου και των µαθητών δείχνει πως το κλίµα είναι θετικό και χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα