Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: kkeli_e@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Έλενα Κκέλη, Ηλεκτρονικό ταχ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διαπολιτισµική έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε συγχρόνως σε Αγγλία και Κύπρο, µελέτησε τις αντιλήψεις των δασκάλων όσον αφορά τη φύση, τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς και τη χρήση διαφορων τεχνικών διαχείρισης της. Όταν οι απόψεις των δασκάλων στα παραπάνω θέµατα συγκρίθηκαν, πολλαπλές οµοιότητες και λιγοστές διαφορές µεταξύ των δυο χωρών παρουσιάστηκαν. Οι δασκάλοι/λες φαίνεται να θεωρούν ότι παρόλο που το πρόβληµα είναι σοβαρό στις χώρες τους δεν είναι τόσο σοβαρό µέσα στις τάξεις τους. Παράλληλα οι πιο κοινοί τύποι δύσκολης συµπεριφοράς στις τάξεις του δηµοτικού λαµβάνουν χώραν σε χαµηλό βαθµό. Οι δασκάλοι/λες και των δυο χωρών φαίνεται ότι θεωρούν τις αιτίες πέραν του άµεσου ελέγχου τους και τις περισσότερες φορές χρησιµοποιούν προληπτικές παρά τιµωρητικές τεχνικές. 1. Εισαγωγή Οι δασκάλοι/λες έχουν να αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα µέσα στις τάξεις τους σε καθηµερινή βάση. Απαιτείται να αντεπεξέρχονται αποδοτικά στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη διαφορετικότητα των µαθητών/τριών. Οι δυο αυτοί παράγοντες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε έντονη επαγγελµατική πίεση και παρορµητικές αντιδράσεις. Ένας καθοριστικός παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε παραίτηση από το επάγγελµα και ο οποίος προσθέτει επιπλέον ένταση, είναι η διαχείριση της δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αρκετοί δασκάλοι/λες νιώθουν επαρκώς προετοιµασµένοι να αντεπεξέρχονται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς, ενώ για άλλους αυτά φαίνονται ανυπέρβλητα. ιαφαίνεται ότι, όταν τα προβλήµατα συµπεριφοράς λαµβάνουν χώραν, η διαδικασία µάθησης, όπως αναφέρεται από τους Haroun και O Hanlon (1997) είναι το πιο σηµαντικό θύµα. Αυτό συµβαίνει γιατί ο χρόνος που δαπανάται στις µαθησιακές διαδικασίες µειώνεται και οι δασκάλοι/λες καταναλώνουν τριάντα µε ογδόντα τοις εκατό του χρόνου τους επιδιδόµενοι στην αντιµετώπιση περιστατικών που σχετίζονται µε την πειθαρχία όπως ο Baker (1985, παράθεση σε Haroun και O Hanlon, 1997) διευκρινίζει. Παράλληλα µε την πάροδο των χρόνων το 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 893

2 Ε. Κκέλη πρόβληµα της πειθαρχίας λαµβάνει µεγαλύτερες προεκτάσεις. Μια εξέταση στη υτική Ευρώπη εξάλλου µεταξύ καθηγητών, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, ερευνητών και διευθυντών ειδικών σχολείων (Lawrence, J. και Steed, D.M. 1984) αποκάλυψε ότι το φαινόµενο της προβληµατικής συµπεριφοράς ξεκινούσε να παρουσιάζεται σε µικρότερα παιδιά ( παιδιά δηµοτικού σχολείου). Η σπουδαιότητα της παρούσας µελέτης έγκειται στο γεγονός ότι οι περισσότερες µελέτες που αφορούν τις αντιλήψεις των δασκάλων σε σχέση µε την προβληµατική συµπεριφορά έχουν γίνει ανάµεσα σε ένα ευρύ ηλικιακό πλαίσιο και µόνο ελάχιστες έρευνες όπως των Borg και Falzon (1990) έχουν διεξαχθεί αποκλειστικά σε παιδιά δηµοτικού σχολείου. Η εκπαιδευτική ψυχολογία ασχολείται όλο και περισσότερο µε αυτά τα θέµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι δασκάλοι/λες, αλλά αδήριτη είναι η ανάγκη στην επικέντρωση και ανάλυση του φαινοµένου της προβληµατικής συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων. Επιπλέον η µελέτη αυτή µπορεί να αποβεί σηµαντική για µια χώρα όπως είναι η Κύπρος, όπου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια έρευνα σε καµία από τις εκπαιδευτικές βαθµίδες που να ασχολείται µε τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς. Η παρούσα έρευνα στοχεύει να συγκρίνει το φαινόµενο της προβληµατικής συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων σε δυο αντιφατικά πολιτισµικά πλαίσια : Κύπρο και Αγγλία. Οι διαπολιτισµικές µελέτες, όπως αναφέρεται από τους Safran (1989, παράθεση σε Chazan, 1994), είναι περίπλοκες εξαιτίας των διαφορών στην ορολογία η οποία σχετίζεται µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς ανάµεσα στις διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, είναι πιθανόν αυτές οι αντιλήψεις να αντικατοπτρίζουν τις γενικές στάσεις που κυριαρχούν σε καθεµιά από τις εξεταζόµενες χώρες. Αυτό καταδεικνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρον, αν ληφθεί υπόψην ένα άλλο ζήτηµα υποδεικνυόµενο από τον Langfeldt (1992), ότι οι µελέτες που εξετάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων σε διαφορετικές κουλτούρες είναι ασυνήθιστες. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτές τις δηλώσεις, η µοναδική απόδειξη µιας πιο πρόσφατης διαπολιτισµικής ερευνας η οποία ασχολήθηκε σε βάθος µε τέτοιους παράγοντες είναι αυτή της Ho (2004) η οποία και εξέτασε τις αντιλήψεις Αυστραλών και Κινέζων καθηγητών λυκείου σε σχέση µε τις αιτίες της δύσκολης συµπεριφοράς. Προσπαθώντας να κατανοήσουµε το σκεπτικό και τις συνήθειες των δασκάλων είναι λογικό, όπως εξάλλου οι Artiles (1996) και Rios (1996) ισχυρίστηκαν, να εξετάσουµε το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποία συναντώνται. Αυτό µπορεί να αντικατοπτρίζει διαφορετικά πολιτισµικά πιστεύω και αξίες και όπως η Ho (2004) δηλώνει, θα καθιστούσε δυνατή µια καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πρακτικών µέσα στα διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. Αναφορικά µε την κουλτούρα είναι απαραίτητο σε αυτό το σηµείο να γίνει µια σύντοµη αναφορά στη θεωρία που σχετίζεται µε τα δυο είδη κουλτούρας που προαναφέρθηκαν. Παρόλο που οι δυο κοινωνίες, κυπριακή και αγγλική προέρχονται από την ίδια πολιτισµική περιοχή, την Ευρώπη, υπάρχει µια ποικιλία στην individualismcollectivism πολιτισµική διάσταση. Από τη µια πλευρά, η Αγγλία που αποτελεί µια 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 894

3 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά βορειοδυτική Ευρωπαϊκή κοινωνία ταξινοµείται ως τυπικά individualistic (Darwish και Huber, 2003;Georgas et al.,1997). Από την άλλη η Κύπρος, µια µεσογειακή κοινωνία ταξινοµείται ως σχετικά collectivistic (Georgas et al., 1997). Η individualistic κουλτούρα όπως εµµένουν συγγραφείς σαν τους Voronov, Stinger (2002) και Kagitcibasi (1997) είναι προσανατολισµένη στο άτοµο σε αντίθεση µε την collectivistic η οποία τείνει να προσανατολίζεται στην οµάδα. Οι individualistic κουλτούρες έχουν ασθενείς οικογενειακούς δεσµούς σε αντίθεση µε τις collectivistic που έχουν πιο ισχυρούς. Είναι σηµαντικό για τις ανάγκες τις έρευνας να αναλογιστούµε τη διαφορά των δυο κουλτούρων µέσα στο σχολικό σύστηµα. Έχει ειπωθεί από τους Trumbull et al. (2000) ότι τα παιδιά στις individualistic κουλτούρες µαθαίνουν να µην στηρίζονται αποκλειστικά στον/στην δάσκαλο/α αλλά ενθαρύνονται να γίνουν ανεξάρτητοι στοχαστές. Στην collectivistic κουλτούρα τα παιδιά αναγνωρίζουν την αυθεντία του/της εκπαιδευτικού. Παρόλα αυτά είναι σωστό να έχουµε υπόψην ότι η πολυπλοκότητα των σηµερινών κοινωνιών δεν επιτρέπει περισσότερες γενικεύσεις. Στη συνέχεια, συζητώντας την προέλευση της δύσκολης συµπεριφοράς είναι σηµαντικό να παραδεχτούµε ότι ίσως υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αλληλοσυσχετιζόµενων παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψην. Μερικοί από αυτούς έχουν εξεταστεί εις βάθος και ποικίλες µελέτες έχουν καταλήξει σε µερικές σηµαντικές διαπιστώσεις. Αρχικά, µερικές από τις αιτίες του προβλήµατος, οι οποίες έγκεινται στον άµεσο έλεγχο του/της δασκάλου/λας, όπως η τεχνοτροπία και η προσωπικότητα του/της δασκάλου/λας αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Οι Croll και Hastings (1996) αναφέρουν ότι...η συµπεριφορά των ίδιων των δασκάλων είναι αυτή που επηρεάζει αυτήν των παιδιών, παρά αντίστροφα. Παρόλο που η άποψη αυτή φαντάζει ακραία λόγω του ότι όλη η ευθύνη εµπίπτει στην ισχύ του/της δασκάλου/λας, µας καταδεικνύει τον βαρυσήµαντο ρόλο που µπορεί ένας/µια δάσκαλος/δασκάλα να διαδραµατίσει στη συχνότητα της προβληµατικής συµπεριφοράς του/της µαθητή/µαθήτριας. Η τεχνοτροπία του/της δασκάλου/λας θεωρείται πολύ σηµαντική λόγω του ότι όταν ο/η δάσκαλος/δασκάλα έχει ένα επαναλαµβανόµενο ή ακόµη αναποτελεσµατικό µοντέλο διδασκαλίας, που µπορεί να σηµαίνει την προσκόλληση σε ξεπερασµένες µεθόδους διδασκαλίας, το µάθηµα ίσως αποβαίνει ανιαρό. Άλλοι παράγοντες που ελέγχονται άµεσα από τον/τη δάσκαλο/δασκάλα είναι η προσωπικότητα του/της καθώς και και οι ανάρµοστοι τρόποι συµπεριφοράς απέναντι στους/στις µαθητές/τριες. Επιπρόσθετα, ένας/µια δάσκαλος/λα που κρατάει απόσταση και είναι δύσκολος/η να τον/την πλησιάσεις, εχθρικός/ή ή και αυστηρός/ή, µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε συµπεριφορές που έχουν στόχο την αναζήτηση προσοχής. Είναι εξάλλου βέβαιο ότι ακόµα και η παραµικρή αρνητική προσοχή είναι καλύτερη για αυτά τα παιδιά από την αδιαφορία. Σηµαντικοί µπορούν να χαρακτηριστούν και µερικοί παράγοντες που δεν εναπόκεινται στον άµεσο έλεγχο του/της δασκάλου/λας. Τέτοιοι παράγοντες, όπως εντοπίστηκαν από τον Beresford (2001) είναι το αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο µπορεί να προσφέρει πλήξη, το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά ή ακόµα και το περιβάλλον της ίδιας της τάξης. Η επίδραση του αναλυτικού προγράµµατος έχει επίσης εντοπιστεί από τον Galvin 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 895

4 Ε. Κκέλη (1999) και µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι οι δασκάλοι/λες πρέπει να γνωρίζουν τις αρνητικές του επιπτώσεις ούτως ώστε να µειώνουν µέρος της προβληµατικής συµπεριφοράς που σχετίζεται µε αυτές. Παράλληλα, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα, ο Cowley (2001, p.89) εµµένει πως ως σύνολο το εκπαιδευτικό σύστηµα εµπεριέχει ένα µεγάλο µέρος της αλήθειας σε σχέση µε την προβληµατική συµπεριφορά. Αυτή η άποψη φαίνεται να ενισχύεται από τα αποτελέσµατα µιας από τις µεγαλύτερες έρευνες που έγιναν στο Ηνωµένο Βασίλειο, της Elton Report (1989) η οποία θεώρησε την ανεπαρκή οργάνωση της τάξης, τον προγραµµατισµό και τη διδασκαλία ως τους σηµαντικότερους παράγοντες που ευθύνονται για το ογδόντα τοις εκατόν των παραβατικών συµπεριφορών στα σχολεία. Επιπλέον µελέτες όπως αυτές των Reynolds et al. (1981) και Hughes et al. (1993) απέδειξαν πως οι δασκαλοι/λες αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των σχολικών παραγόντων στην προβληµατική συµεριφορά. Πιστεύουν ακόµη ότι οι αιτίες βρίσκονται µέσα στο σχολικό περιβάλλον, όπως εξάλλου κατέδειξε µια πρόσφατη έρευνα από τους Poulou and Norwich (2000). Επίσης, όσον αφορά διευθετήσεις µέσα στην τάξη, απο µια πολύ πρόσφατη µεγάλης έκτασης µακροχρόνια µελέτη από τους Blatchford et al. (2003) που αφορούσε τις επιπτώσεις που έχει το µέγεθος των τάξεων στις συµπεριφορικές προσαρµογές στο σχολείο, διαπιστώθηκε µέσω µεθόδων παρακολούθησης ότι οι µαθητές είναι πιθανότερο να καταδεικνύουν δύσκολες συµπεριφορές σε µεγαλύτερες τάξεις. Παράλληλα, µελέτες όπως αυτές των Cooper (1989) και Blatchford et al. (2003) υπέδειξαν ότι η δύσκολη συµπεριφορά ελέγχεται καλύτερα σε µικρότερες τάξεις. Μια εξήγηση στις παραπάνω διαπιστώσεις µπορεί να είναι ότι µικρότερος αριθµός µαθητών στην τάξη βοηθά το/τη δάσκαλο/δασκάλα να πλησιάζει τις ατοµικές ανάγκες κάθε µαθητή/τριας ευκολότερα και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην κατανόηση και στήριξη των παιδιών πράγµα που οδηγεί σε αποφυγή τέτοιων συµπεριφορών. Αναπόφευκτα υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στη συµπεριφοράς των µαθητών και στις αντιδράσεις των δασκάλων σε αυτές. Μια έρευνα από τους Martin et al. (1999) οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι αντιδράσεις των δασκάλων ίσως να εξαρτώνται σε κάποιο βαθµό από το ποιες πιστεύουν πως είναι οι αιτίες της προβληµατικής συµπεριφοράς. Παρόλο που η έρευνα αυτή χρησιµοποίησε µικρό δείγµα το οποίο αποτελούσαν νηπιαγωγοί από την Αυστραλία, υπέδειξε αυτό το σηµαντικό στοιχείο. Παράλληλα επισηµάνθηκε ότι δεν υπάρχει αρκετή έρευνα που να εξετάζει πως πραγµατικά αντιδρούν οι δασκάλοι/λες στη δύσκολη συµπεριφορά. Μπορεί να γίνει κατανοητό ότι οι απόψεις που έχουν οι δασκάλοι/λες όσον αφορά τους/τις υπεύθυνους/νες της ενοχλητικής συµπεριφοράς, έχει αντίκτυπο στις στρατηγικές τους. Για παράδειγµα, οι Scott-Little και Holloway (1992) διαπίστωσαν ότι οι αντιδράσεις των νηπιαγωγών στις δύσκολες συµπεριφορές εξαρτιόνταν από τις αντιλήψεις τους για την αιτία αυτών των συµπεριφορών, έτσι όταν πίστευαν ότι οι αιτίες ήταν ελέγξιµες από το παιδί, αντιδρούσαν πιο τιµωρητικά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 896

5 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά 2. Μεθοδολογία έρευνας Η παρούσα survey study πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία της υτικής Κύπρου και της Κεντρικοανατολικής Αγγλίας. Η µεθοδολογία της έρευνας ήταν στηριγµένη στην ποσοτική προσέγγιση και η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS. Η επιλογή της µεθόδου αυτής έγινε µε επίγνωση του γεγονότος ότι το υπό εξέταση φαινόµενο δε µπορεί να εξεταστεί εις βάθος αλλά θεωρήθηκε καταλληλότερη κυρίως λόγω χρονικού περιορισµού. Θα ήταν ανέφικτη η ανάλυση του φαινοµένου σε βάθος λόγω του ότι ένα τέτοιο βάθος χρειάζεται µεθόδους παρακολούθησης οι οποίες θα ήταν αδύνατο να χρησιµοποιηθούν σε αυτό το στάδιο εξαιτίας του ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δυο διαφορετικές χώρες. Για τη διεκπεραίωση της έρευνας έγινε χρήση structured ερωτηµατολογίων τα οποία συµπληρώθηκαν από τους/τις δασκάλους/λες των δυο χωρών. Το ερωτηµατολόγιο εµπεριείχε τρεις βασικούς τύπους ερωτήσεων, οι οποίες ήταν περιγραφικές, συσχετιστικές και αιτιολογικές όπως εξάλλου περιγράφηκαν από τον Gorard (2001). Αρχικά η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην περιγραφή του τι πραγµατικά συµβαίνει όσον αφορά την προβληµατική συµπεριφορά τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία. Κατά δεύτερον εξετάστηκαν οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών και τέλος έγινε εστίαση στον καθορισµό του αν µια ή και περισσότερς µεταβλητές επηρεάζουν άλλες. Πρέπει να ειπωθεί ότι το ερωτηµατολόγιο ήταν χωρισµένο σε τέσσερα βασικά µέρη. 3. Αποτελέσµατα Σε σύνολο 164 δασκάλων δηµοτικού σχολείου επιλέγηκαν 64 δασκάλοι/λες από την Αγγλία (N=64) και 100 από την Κύπρο (N=100). Την πλειοψηφία αποτελούσαν γυναίκες. Συγκεκριµένα, το συνολικό αριθµό αποτελούσαν 31 άντρες (18,9%) και 133 γυναίκες (81,1%). Με βάση τον πίνακα 1, οι απαντήσεις του µεγαλύτερου αριθµού του δείγµατος και από τις δυο χώρες κυµάνθηκαν στη δεύτερη επιλογή (Σοβαρό) µε 44 από τους 64 δασκάλους/λες στην Αγγλία (68,8%) και 51 από τους 100 στην Κύπρο (51,0%). Γίνεται αντιληπτό ότι τα αποτελέσµατα είναι πανοµοιότυπα (Αγγλία µέσος όρος= 2,03, Κύπρος µέσος όρος = 2,06). Πίνακας 1.Πόσο σοβαρό πιστεύουν οι δασκάλοι/λες πως είναι το πρόβληµα της δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στη χώρα τους Αγγλία Κύπρος Πολύ σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 15,6% 22,0% Σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 68,8% 51,0% Όχι τόσο Μέτρηση 8 26 σοβαρό % µέσα στη 12,5% 26,0% Καθόλου Μέτρηση 2 1 σοβαρό % µέσα στη 3,1% 1,0% 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 897

6 Ε. Κκέλη Όσον αφορά τη συχνότητα κάποιων τύπων δύσκολης συµπεριφοράς µέσα στην τάξη οι δασκάλοι/λες και των δυο χωρών φαίνεται να συµφωνούν στον πιο συχνό (τουλάχιστον καθηµερινά) και πιο σπάνιο (σπάνια ή ποτέ) τύπο. Οι οµιλίες στην τάξη χωρίς την άδεια του/της δασκάλου/λας αναφέρθηκε ότι συµβαίνουν τουλάχιστον καθηµερινά (Αγγλία=56 άτοµα, Κύπρος=84 άτοµα) και η επίθεση προς το/τη δάσκαλο/α αναφέρθηκε πως συµβαίνει σπάνια ή ποτέ (Αγγλία=58 δασκάλοι/λες, Κύπρος= 98 δασκάλοι/λες). Ο πίνακας 4 παρουσιάζει πέντε διαβαθµίσεις σε µια ερώτηση σχετική µε την έκταση του προβλήµατος πειθαρχίας στην τάξη. Με βάση τον πίνακα, η µεγαλύτερη διάκριση µεταξύ των δασκάλων από την Αγγλία και δασκάλων από την Κύπρο βρίσκεται στην τελευταία επιλογή καθόλου πρόβληµα όπου το ποσοστό του αγγλικού δείγµατος ήταν πολύ ψηλότερο (35,5%) από το κυπριακό (4,0%). Μια άλλη διαφορά βρίσκεται στην επιλογή όχι σοβαρό, όπου το ποσοστό στην Αγγλία ήταν πολύ χαµηλότερο (32, 3%) από το κυπριακό (57,0%). Table 4. Έκταση των προβληµάτων πειθαρχίας στην τάξη Πιστεύετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα πειθαρχίας στην τάξη σας; Αγγλία Κύπρος Πολύ σοβαρό Μέτρηση 0 1 % µέσα στη,0% 1,0% σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 19,4% 22,0% ουδέτερο Μέτρηση 8 16 % µέσα στη 12,9% 16,0% Όχι σοβαρό Μέτρηση % µέσα στη 32,3% 57,0% Καθόλου Μέτρηση 22 4 προβληµα % µέσα στη 35,5% 4,0% Οι απαντήσεις στην ερώτηση πόσο σηµαντικό είναι για τους/τις δασκάλους/λες να θέτουν ξεκάθαρους κανόνες για την οριοθέτηση της συµπεριφοράς των µαθητών συγκρίθηκαν µε τα χρόνια εµπειρίας των δασκάλων. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία όλων των ηλικιακών οµάδων (1-5, 6-15,16-25, 26+), µέσα από µια δοσµένη κλίµακα µε πέντε διαφορετικές επιλογές ( πολύ σηµαντικό, σηµαντικό, ουδετερότητα, όχι και τόσο σηµαντικό, καθόλου σηµαντικό ), ανέφεραν πως είναι πολύ σηµαντικό (ποσοστο 100%). Αναφορικά µε τις αιτίες των προβληµάτων συµπεριφοράς, ζητήθηκε από τους/τις δασκάλους/λες µέσα από µια κλίµακα πέντε διαβαθµίσεων (1=συµφωνώ απόλυτα, 2=συµφωνώ, 3=ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= διαφωνώ, 5= διαφωνώ απόλυτα) να καθορίσουν τη σπουδαιότητα κάθε αιτίας. Οι ερωτηθέντες και από τις δυο χώρες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 898

7 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά φαίνεται να συµφωνούν ότι η κάθε αιτία που βρισκόταν στο ερωτηµατολόγιο είναι σηµαντική. Αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό παρατηρώντας τους µέσους όρους κάθε επιλογής, όπου αρχικά στην περίπτωση της Κύπρου βρίσκονται µεταξύ 1,47 και 2,73 και στην περίπτωση της Αγγλίας µεταξύ 1,63 και 2,80. Παρ όλα αυτά διαφαίνεται µια απόκλιση ανάµεσα στις δυο χώρες που σχετίζεται µε την επιλογή που προτιµήθηκε περισσότερο, όπου στην Κύπρο ήταν αυτή του µεγέθους των τάξεων (µέσος όρος=1,47) και στην Αγγλία ο/η µαθητής/τρια (µέσος όρος=1,63). Παράλληλα κάποιοι από τους συµµετέχοντες στην ανοιχτού τύπου ερώτηση για τις αιτίες αναφέρθηκαν σε κάποιες άλλες όπως : περιστατικά στην αυλή, προβλήµατα στο σπίτι, έλλειψη συνεργασιας, προσωπικότητα του/της δασκάλου/λας. Επίσης ζητήθηκε από τους/τις δασκάλους/λες να υποδείξουν την αποτελεσµατικότητα ή αναποτελεσµατικότητα διαφόρων τεχνικών διαχείρισης των προβληµατικών συµπεριφορών. Σε αυτό το σηµείο οι ερωτηθέντες στην Αγγλία δε φαίνεται να συµφωνούν µε τους ερωτηθέντες στην Κύπρο. Από τη µια πλευρά στην Κύπρο, η πιο αποτελεσµατική µέθοδος πιστεύεται πως είναι η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές έξω από την τάξη (µέσος όρος=2,05), η χρήσιµοποίηση βραβείων και θετικής ενίσχυσης (µέσος όρος=2,10), η συζήτηση µε ολόκληρη την τάξη για τους λόγους που κάποια πράγµατα λειτουργούν αρνητικά (µέσος όρος=2,11). Στην περίπτωση της Αγγλίας, η πιο αποδοτική µέθοδος φαίνεται πως είναι η χρήση βραβείων και θετικής ενίσχυσης (µέσος όρος=1,39), η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές έξω από την τάξη (µέσος όρος=1,60), η συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια ή µαθητές µέσα στην τάξη (µέσος όρος=1,78). 4. Σχολιασµός Ένας από τους κυριότερους στόχους της έρευνας αυτής ήταν να µελετήσει τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς. Από τις απαντήσεις των ίδιων των δασκάλων διαφαίνονται διαφορές µεταξύ των δυο χωρών. Ένα τρίτο περίπου των δασκάλων στην Αγγλία σπάνια έρχονται αντιµέτωποι/ες µε περιστατικά δύσκολης συµπεριφοράς και ένα τρίτο λιγότερες φορές ή περιστασιακά. Στην περίπτωση της Κύπρου, περίπου οι µισοί/ες δασκάλοι/λες φαίνεται να αντιµετωπίζουν τέτοια περιστατικά λιγότερες φορές ή περιστασιακά που καταδεικνύεται σαφώς συχνότερο από ότι στην περίπτωση της Αγγλίας. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά δεν µπορούν να οδηγήσουν σε γενικεύσεις επειδή οι αριθµοί πλησιάζουν αρκετά. Το πρόβληµα βρίσκεται στην κλίµακα του ερωτηµατολογίου την οποία αποτελούσαν µόνο τρεις επιλογές, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τους ερωτηθέντες να είναι σίγουροι/ες επιλέγοντας µεταξύ του λιγότερες φορές ή περιστασιακά και του σπάνια. Ενας δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αιτιών της δύσκολης συµπεριφοράς από την οπτική γωνία των δασκάλων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι αιτίες που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και από τις δυο χώρες δήλωσαν πως είναι σηµαντικές στην πρόκληση άσχηµης συµπεριφοράς είναι αιτίες που δεν µπορούν οι ίδιοι/ιες να ελεγξουν άµεσα. Η παρούσα µελέτη επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 899

8 Ε. Κκέλη διαφορων ερευνών που έγιναν γύρω από το θέµα της δύσκολης συµπεριφοράς στα σχολεία όπως των Goyette et al. (2000), Miller (1995, 1996 παράθεση στη Ho, 2004), Soodak και Podell (1994 παράθεση στη Ho, 2004), Guttmann (1982) και µιας πιο πρόσφατης της Ho (2004) η οποία µας παρέχει απόδειξη ότι οι δασκάλοι/ες τείνουν να θεωρούν ότι οι αιτίες βρίσκονται πέραν του άµεσου ελέγχου τους. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους παράγοντες που ευθύνονται για τη δύσκολη συµπεριφορά κατέδειξαν µια διαφορά που σχετίζεται µε την πιο σηµαντική αιτία. Οι Κύπριοι/ες δασκάλοι/λες πιστεύουν πως είναι το µέγεθος των τάξεων ενώ οι συνάδελφοι τους στην Αγγλία θεωρούν πως κύρια αιτία είναι ο/η ίδιος/α ο/η µαθητής/τρια. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι δασκάλοι/λες στην Κύπρο παρόλο που θεωρούν ότι οι αιτίες είναι πέραν του άµεσου ελέγχου τους, όπως βέβαια και οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία, θεωρούν πως περισσότερο ευθύνεται το µέγεθος της τάξης παρά ο/η µαθητής/τρια. Αυτό ίσως συµβαίνει εξαιτίας του ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετές διαµάχες στην Κύπρο σε σχέση µε την ανάγκη µείωσης του αριθµού των µαθητών στις τάξεις. Αναµφίβολα έγιναν αρκετές βελτιώσεις στον τοµέα αυτό αλλά αναπόφευκτα όχι ικανοποιητικές. Επιπλέον, το πιο πάνω αποτέλεσµα µπορεί να υποστηριχθεί από τα αποτελέσµατα των Reynolds et al. (1981) και Hughes et al. (1993) τα οποία δείχνουν ότι οι δασκάλοι/λες είναι γνώστες της εµπλοκής αιτιών που σχετίζονται µε το σχολικό σύστηµα στην πρόκληση κακής συµπεριφοράς. Οι ίδιες αιτίες εντοπίστηκαν απο µια µελέτη των Poulou και Norwich (2000) οι οποίοι βρήκαν πως οι δασκάλοι/λες δεν θεωρούν πως οι ίδιοι/ιες οι µαθητές/τριες είναι οι βασικοί/ές υπαίτιοι/ιες για την εκδήλωση τέτοιων συµπεριφορών. Η έρευνα αυτή είναι αρκετά σηµαντική λόγω του ότι πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα όπου η κουλτούρα είναι επίσης collectivistic όπως ακριβώς και η κυπριακή. Αυτό καθιστά τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο µελετών πιο ακριβή. Αρκετές οµοιότητες προέκυψαν µεταξύ των δύο χωρών στην προσπάθεια εξέυρεσης πιθανών οµοιοτήτων µεταξύ των αιτιών της δύσκολης συµπεριφοράς και της χρήσης διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισής της. Η πρώτη σύγκριση έγινε συσχετίζοντας τις απαντήσεις των δασκάλων που θεωρούσαν το/την µαθητή/τρια ως βασικό/ή υπεύθυνο για την εκδήλωση δύσκολης συµπεριφοράς µε τις διάφορες τεχνικές αντιµετώπισης µιας τέτοιας συµπεριφοράς. Οι τεχνικές κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ευρύτερες κατηγορίες: τιµωρητικές (επιδοκιµασίες, µορφές τιµωρίας, απειλές, λεκτική χωρίς συναίσθηµα επικοινωνία) και θεραπευτικές (γλώσσα του σώµατος, λεκτική επικοινωνία µε χρήση συναισθήµατος, εσκεµµένη αδιαφορία, προληπτικές στρατηγικές). Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των δασκάλων και από τις δύο χώρες οι οποίοι/ες θεωρούν το/τη µαθητή/τρια ως βασικό υπεύθυνο για τη συχνότητα της δύσκολης συµπεριφοράς χρησιµοποιούν συχνότερα θεραπευτικές στρατηγικές παρά τιµωρητικές. Ο επόµενος στόχος της έρευνας που ήταν η εφαρµογή από τους/τις δασκάλους/λες διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισης της προβληµατικής συµπεριφοράς κατέδειξε πως οι Κύπριοι/ες δασκάλοι/λες χρησιµοποιούν παρόµοιες στρατηγικές µε τους/τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 900

9 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά δασκάλους/λες στην Αγγλία. Αναφορικά µε τις στρατηγικές πρόληψης, ζητήθηκε απο τους/τις δασκάλους/λες να διευκρινίσουν τη σηµασία της ανάθεσης ξεκάθαρων κανόνων από τους/τις ίδιους/ες και της ανάµειξης των µαθητών/τριών σε αυτούς ως βασικό µέρος της µαθησιακής διαδικασίας. Μεγάλη οµοιότητα µεταξύ των δύο χωρών προέκυψε από τα αποτελέσµατα λόγω του ότι όλοι οι συµµετέχοντες ανεξάρτητα από την εµπειρία τους ανέφεραν ότι οι κανόνες είναι πολύ σηµαντικοί για την οριοθέτηση της συµπεριφοράς των µαθητών/τριών. Παρόλο που οι δασκάλοι/λες πιστεύουν ότι το να θέτουν κανόνες είναι σηµαντικό, κανένας/καµοιά δε µπορεί να είναι σίγουρος/η για το αν τους χρησιµοποιούν. Οι Short et al. (1994) επισηµαίνουν ότι υπάρχει έλλειψη πρόληψης στη διαδικασία πειθαρχίας υποδηλώνοντας την ανάγκη για στροφή στον τοµέα αυτό. Φτάνοντας στον τελευταίο στόχο ο οποίος αφορούσε τις διαφορές που υπάρχουν στις αντιλήψεις των Άγγλων και Κυπρίων δασκάλων σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα διαφόρων τεχνικών αντιµετώπισης, τα αποτελέσµατα κατέδειξαν µερικές αξιοσηµείωτες αλλαγές. Αρχικά, να αναφερθεί ότι βρέθηκαν και κάποιες οµοιότητες σε σχέση µε τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους όπου αν και υπήρξαν παραλλαγές µεταξύ των δυο χωρών, οι δασκάλοι/λες φαίνεται να συµφωνούν ότι οι θεραπευτικές µεθόδοι ειναι πιο αποδοτικές. Οι δασκάλοι/ες υποστηρίζουν τη χρήση διαλόγου και θετικής ενίσχυσης. Οι διαφορές προέκυψαν από τη χρήση του t-test, όπου σηµαντική διαφορά υπήρξε στις εξής τεχνικές : συζήτηση µε το/τη µαθητή/τρια µέσα στα πλαίσια της τάξης, αναφορά του/της µαθητή/τριας σε άλλον/άλλη δάσκαλο/α, αίτηση για αποβολή από το σχολείο. Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι από τις προαναφερθήσες τεχνικές οι δυο τελευταίες είναι οι πιο αναποτελεσµατικές και ίσως οι αυστηρότερες για τους/τις δασκάλους/λες στην Κύπρο. Από την άλλη, οι δασκάλοι/λες στην Αγγλία τείνουν να κατηγοριοποιούν άλλες τεχνικές ως περισσότερο αναποτελεσµατικές από τις προαναφερθήσες. Ωστόσο, η δύσκολη συµπεριφορά αποτελεί τοµέα ο οποίος χρειάζεται συναίσθηση. Ο όρος αυτός για το κάθε άτοµο µπορεί να λαµβάνει εντελώς διαφορετική σηµασία η οποία να σχετίζεται µε το κοινωνικό του υπόβαθρο, την εµπειρία κ.α. Λαµβάνοντας υπόψην τους παραπάνω περιορισµούς, µελλοντική έρευνα θα µπορούσε πιθανότατα να περιλαµβάνει τη χρήση διάφορων άλλων µεθόδων και δαδικασιών πραγµατοποίησης της έρευνας. Θα µπορούσε η έρευνα να επεκταθεί σε ποιοτική και να γίνει συλλογή ποιοτικών πληροφοριών επεκτείνοντας τις διαδικασίες και συµπεριλαµβάνοντας παρατηρήσεις και συνεντεύξεις. Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν κατέδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο χωρών, υπάρχει η αναγκαιότητα να εξακριβωθούν πιθανοί λόγοι. Θα ήταν συνετό να ληφθεί υπόψην η αντίληψη του Voronov-Stinger (2002) ότι είναι πιθανό να υπάρχουν διαβαθµίσεις ακόµη και µέσα στην ίδια τη χώρα. Είναι εξάλλου σηµαντικό να αναλογιστούµε ότι τα αστικά σχολεία στο Leicester από όπου και λήφθηκε το δείγµα, αποτελείται από πολλούς µετανάστες Ασιατικών χωρών οι οποίοι/ες αν και είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς µετανάστες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 901

10 Ε. Κκέλη µπορεί να πλησιάζουν περισσότερο την collectivistic culture της Κύπρου παρά την individualistic culture της Αγγλίας. Παράλληλα µια άλλη εξήγηση µπορεί να είναι ή το ότι οι δυο κουλτούρες έχουν πλησιάσει πάρα πολύ ή το ότι δεν µπορούµε µε ακρίβεια να διαχωρίσουµε τις χώρες σε collectivistic και individualistic χώρες. Η παρούσα µελέτη µπορεί να αποτελέσει ένα αρχικό σηµείο στην ανάπτυξη εισηγήσεων ιδιαίτερα για µια χώρα όπως η Κύπρος όπου δε φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη έρευνα που να ασχολείται µε τα αντικείµενα που συζητήθηκαν πιο πάνω. Υπάρχουν αναµφίβολα προβλήµατα όπως η δύσκολη συµπεριφορά για τα οποία οι δασκάλοι/ες θα µπορούσαν να έχουν καλύτερη εκπαίδευση ίσως µέσα από σεµινάρια. Επίσης η µεώση του αριθµού στις τάξεις πρέπει να ληφθεί υπόψην ως ένα πιθανό µέτρο µείωσης του προβλήµατος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Artiles, A. J. (1996) Teacher Thinking in Urban Schools: The Need for a Contextualized Research Agenda. In F. A. Rios (Ed.) Teacher Thinking in Cultural Contexts (pp ). Albany, NY: State University of New York Baker, K. (1985) in Haroun, R. O Hanlon, C. (1997) Teachers Perceptions of Discipline Problems in Jordanian Secondary School. Pastoral Care, pp Beresford, J. (2001) Collecting Information for School Improvement. London: David Fulton Blatchford, P. Edmonds, S. Martin, C. (2003) Class Size, Pupil Attentiveness and Peer Relations. British Journal of Educational Psychology, 73, Borg, M.G. Falzon, J.M. (1990) Teachers Perception of Primary Schoolchildren s Undesirable Behaviours: The Effects of Teaching Experience, Pupil s Age, Sex and Ability Stream. British Journal of Educational Psychology, 60, Cooper, H.M. (1989) in Blatchford, P. Edmonds, S. Martin, C. (2003) Class Size, Pupil Attentiveness and Peer Relations. British Journal of Educational Psychology, 73, Cowley, S. (2001) Getting the Buggers to Behave. London: Continuum Croll, P. Hastings, N. (1996) Effective Primary Teaching. London: David Fulton Elton Report (1989) Discipline in Schools: report of the Committee of Enquiry. Department of Education and Science and Welsh Office. London: HMSO Galvin, P. (1999) Behaviour and Discipline in Schools. London: David Fulton Publishers Gorard, S. (2001). Quantitative Methods in Educational Research : The Role of Numbers Made Easy. London : Continuum 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 902

11 Αντιλήψεις ασκάλων Κύπρου και Αγγλίας για τη ύσκολη Συµπεριφορά Goyette, R. Dore, R. Dion, E. (2000) Pupils Misbehaviours and the Reactions and Causal Attributions of Physical Education Student Teachers: A Sequential Analysis. Journal of Teaching in Physical Education, Vol.20, 3-14 Guttmann, J. (1982) Pupils,Teachers, and Parents Causal Attributions for Problem Behavior at School. Journal of Educational Research, Vol.76 (1), pp Haroun, R. O Hanlon, C. (1997) Teachers Perceptions of Discipline Problems in Jordanian Secondary School. Pastoral Care, pp Ho, T.I. (2004) A Comparison of Australian and Chinese Teachers Attributions for Student Problem Behaviors. Educational Psychology, Vol.24 (3), Hughes, J. Barker, D. Kemenoff, S. Hart, M. (1993) Problem Ownership, Causal Attributions and Self-efficacy as Predictors of Teachers Referral Decisions. Journal of Educational and Psychological Consultation, 4(4), 369± 384 Langfeldt, H. (1992) Teachers Perceptions of Problem Behaviour: A Cross-Cultural Study between Germany and South Korea. British Journal of Educational Psychology, 62, Martin, J.A. Linfoot, K. Stephenson, J. (1999) How Teachers Respond to Concerns About Misbehavior in Their Classroom. Psychology in the Schools, Vol. 36(4), Miller, A. (1995) Teachers Attributions of Causality, Control and Responsibility in Respect of Difficult Pupil Behaviour and its Successful Management. Educational Psychology, 15(4), Miller, A. (1996) Mainstream Teachers talking About Successful Behaviour Support. In P.Gray, A. Miller, & J. Noakes (Eds.), Challenging behaviour in schools (pp ).London: Routledge. Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, Reynolds, D. et al. (1981) in Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, Rios, F. A. (Ed.) (1996) Teacher Thinking in Cultural Contexts. Albany, NY: State University of New York Press Safran, S.P. (1989) in Chazan, M. (1994) The Attributions of Mainstream Teachers Towards Pupils with Emotional & Behavioural Difficulties. European Journal of Special Needs Education,Vol. 9,pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 903

12 Ε. Κκέλη Scott-Little, C. & Holloway, S.D. (1992) Child Care Providers Reasoning About Misbehaviors: Relation to Classroom Control Strategies and Professional Training. Early Childhood Research Quarterly, Vol. 7, pp Short, P.M. Short, R.J. Blanton, C. (1994) Rethinking Student Discipline. London : Corwin Press Soodak, L. Podell, D. (1994) in Poulou, M. Norwich, B. (2000) Teachers Causal Attributions, Cognitive, Emotional and Behavioural Responses to Students with Emotional and Behavioural Difficulties. British Journal of Educational Psychology, 70, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 904

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., Ειδικός Επιστήµονας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Αναστασία Αρχοντόγλου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρου Άντρη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κουτούζης Μανώλης. Μιχαηλίδου Αθηνά. Κύπρου. Κύπρου

Πέτρου Άντρη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κουτούζης Μανώλης. Μιχαηλίδου Αθηνά. Κύπρου. Κύπρου Oι απόψεις και οι προβληματισμοί των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο σχετικά με τις αρχικές τους ανάγκες και την αντιμετώπισή τους Πέτρου Άντρη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ΙΙII ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ 44 ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ 44..11 ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ 44..11..11 -- ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44..11..11..αα Ε Ρ ΓΟ :: «Ε ΥΑ ΙΙ Σ Θ ΗΤΟΠΟ ΙΙΗΣΗ Ε ΚΠΑ ΙΙ ΕΥΤ ΙΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤ ΙΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Καγκουρά Θεώνη Πανεπιστήμιο Αθήνας Σπύρου Παναγιώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αναγνωστικές εξιότητες και Υποκίνηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γεωργία Κουάλη, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡIIΙΤΩΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡIIΙΤΩΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Άγχος των ιευθυντών ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡIIΙΤΩΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ανδρέας Τσιάκκιρος, Πέτρος Πασιαρδής Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 922 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Συναισθηματική νοημοσύνη, ενδοπροσωπικός / εξωπροσωπικός έλεγχος και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μαθητών/-τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανδρέου Ελ., Επίκ. Καθηγήτρια,Π.Τ.Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη ηµοτική Εκπαίδευση ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. περιεχόμενα Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ.

Αντί προλόγου. περιεχόμενα Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ. ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ. 23 1 AP. 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201 ISSN 150-1325 Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) περιεχόμενα Righting Civil Wrongs: Education

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Κουρέα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν μια αλλαγή ή μια καινοτομία εκφράζουν συχνά ανησυχίες

Διαβάστε περισσότερα

Oι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προαγωγή της «συμπερίληψης» στην Κύπρο: τα κυρίαρχα συστήματα αξιών

Oι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προαγωγή της «συμπερίληψης» στην Κύπρο: τα κυρίαρχα συστήματα αξιών Oι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προαγωγή της «συμπερίληψης» στην Κύπρο: τα κυρίαρχα συστήματα αξιών Γεροσίμου Ελίνα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για τον τρόπο εκπαιδευτικής διοίκησης: Μια έμφυλη διερεύνηση του φαινομένου

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για τον τρόπο εκπαιδευτικής διοίκησης: Μια έμφυλη διερεύνηση του φαινομένου Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου για τον τρόπο εκπαιδευτικής διοίκησης: Μια έμφυλη διερεύνηση του φαινομένου Αλεξάνδρου Ιφιγένεια Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Βρυωνίδης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση

Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 186-199, 2014 Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση Ολυμπία Αγαλιανού oagalianou@yahoo.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς. Πολυδώρου Έμιλυ Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μελέτη περίπτωσης παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς. Πολυδώρου Έμιλυ Πανεπιστήμιο Κύπρου Μελέτη περίπτωσης παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς Πολυδώρου Έμιλυ Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς που τυγχάνει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Kίνητρα επιλογής του επαγγέλματος και επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων στην Κύπρο

Kίνητρα επιλογής του επαγγέλματος και επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων στην Κύπρο Kίνητρα επιλογής του επαγγέλματος και επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων στην Κύπρο Παπαπαναγιώτου Φούλλα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Ο σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Ειδικό Τεύχος με θέμα: «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

διαθέσιµες στο http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm 1

διαθέσιµες στο http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm 1 MODULE 1 Αναγνώριση των ευάλωτων µαθητών Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στην πρώτη ενότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και όσους δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της συμμετοχικής ηγεσίας όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από την περίπτωση ενός σχολείου

Αρχές της συμμετοχικής ηγεσίας όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από την περίπτωση ενός σχολείου Αρχές της συμμετοχικής ηγεσίας όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από την περίπτωση ενός σχολείου Χατζηγιάννη Μαργαρίτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Αγγελίδης Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA Αξιοποίηση Συγκριτικών Ερευνών για την Ανάπτυξη Μοντέλων Εκπαιδευτικής Αποτελεσµατικότητας Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα