Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ , 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1"

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Ορολογία Πληροφορικής Ο Ε Λ Ο Τ Ε 48 Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, 2 η Έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ) της 2 ης έκδοσης του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, που εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στοιχείων» αποτελεί την ελληνική έκδοση του δίγλωσσου (αγγλικά-γαλλικά) Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 2382-:993 και περιλαμβάνει: όλους τους ορισμούς των θεμελιωδών εννοιών της Πληροφορικής που περιλαμβάνει το εν λόγω Διεθνές Πρότυπο μεταφρασμένους στα ελληνικά, ισοδύναμους ελληνικούς όρους για την οροδότηση όλων των εννοιών αυτών, ένα τρίγλωσσο γλωσσάριο (ελληνο-αγγλο-γαλλικό) και δύο δίγλωσσα γλωσσάρια (αγγλοελληνικό και γαλλοελληνικό) με τις διαγλωσσικές αντιστοιχίες των ισοδύναμων όρων στις τρεις εμπλεκόμενες γλώσσες. Αν και οι περισσότεροι από τους ελληνικούς ισοδύναμους όρους είναι ήδη σε χρήση από την Ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια είτε από την η έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ είτε για την κάλυψη των κειμένων των άλλων μερών του Προτύπου ΕΛΟΤ 996 (και διατίθενται ελεύθερα μέσω της Βάσης Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM: η Ομάδα εξετάζοντας ερωτήματα και σχόλια των μελών της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 επεξήγησε το σκεπτικό της για ορισμένους ελληνικούς όρους, ενώ κάποιους άλλους τους βελτίωσε ή συμπλήρωσε και με συνώνυμους όρους διαδεδομένης χρήσης. Κρίθηκε σκόπιμο ορισμένα από αυτά τα επεξηγηματικά σχόλια να περιληφθούν στο παρόν Σημείωμα με την πεποίθηση ότι μπορούν να βοηθήσουν τον κριτικό αναγνώστη του υπό Δημόσια Κρίση ΣΕΠ. Τα σχόλια αυτά αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας Επεξηγηματικά σχόλια για ορισμένους όρους του ΣΕΠ ΕΛΟΤ Ελληνικός ισοδύναμος Αγγλικός δυαδικό ψηφίο (ορισμός ) δυφίο (ορισμός ) binary digit chiffre binaire Η Ομάδα από την αρχή της λειτουργίας της (986) για τον αγγλικό όρο binary digit είχε υιοθετήσει την απόδοση δυαδικό ψηφίο και δεν την έχει αλλάξει ως τώρα. Είναι παρεξήγηση το ότι δήθεν για την απόδοση του binary digit πρότεινε το δυφίο αντί του δυαδικού ψηφίου. bit bit Το ελληνικό σύμμειγμα δυφίο < δυ(αδικό) (ψη)φίο επινοήθηκε για την απόδοση του αγγλικού συμμείγματος bit < b(inary) (dig)it που είναι ταυτόσημο με το δίλεκτο binary digit, κατασημαίνει δηλαδή την ίδια ακριβώς έννοια με εκείνο. Η αντιστοιχία είναι: binary digit δυαδικό ψηφίο bit δυφίο Η μονολέκτηση του binary digit σε bit έδωσε την δυνατότητα να δημιουργηθούν στην αγγλική πάρα πολλοί πολυλεκτικοί σύμπλοκοι όροι με συνθετικό το σύντομο bit. Στη Βάση INFORTERM υπάρχουν ήδη 7 τέτοιοι όροι, ενώ στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων

2 ισοδύναμος δυφιοσυλλαβή (ορισμός ) Αγγλικός TELETERM (www.moto-teleterm.gr) υπάρχουν 566 τέτοιοι όροι. Το δυφίο είναι καθιερωμένο από πολλά χρόνια στην τυποποίηση, όχι μόνο της πληροφορικής, αλλά και των τηλεπικοινωνιών (υπάρχουν κείμενα πολλών χιλιάδων σελίδων που χρησιμοποιούν το δυφίο και τα παράγωγά του). Για την ιστορία, σημειώνεται ότι το δυφίο ήταν κοινή πρόταση (995) των δύο Ομάδων ΤΕ48/ΟΕ και ΜΟΤΟ (τηλεπικοινωνίες). Η δεύτερη το κυκλοφόρησε σε ψηφοφορία μαζί με άλλες δύο αποδόσεις (διττίο και δυαφίο) στους 500 περίπου αποδέκτες της, από τους αποίους ψήφισαν οι 6 με ψήφους υπέρ των τριών όρων 57, 39 και, αντίστοιχα. Το πλεονέκτημα του δυφίου είναι ότι εντάσσεται απόλυτα στο κλιτικό σύστημα και στα συστήματα παραγωγής και σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας παρέχοντας πλήθος παραγώγων και συνθέτων τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε όρους. Παραδείγματα: δυφιακός, οκταδύφιος, επταδύφιος, νιδύφιος (και ν-δύφιος), πολυδύφιος, πολυδυφιακός, δυφιοσυλλαβή, δυφιοοκτάδα, δυφιοεπτάδα, δυφιονιάδα, δυφιακά, δυφιηδόν, δυφιορρυθμός, δυφιοστρεφής, δυφιοστρέφεια, δυφιοσειριακός, δυφιοπαράλληλος,... byte multiplet Η Ομάδα στην αρχή της λειτουργίας της (986) εξετάζοντας την, προτεινόμενη από την ΕΠΥ 2, απόδοση του byte με τον ελληνικό όρο ψηφιολέξη (= λέξη που αποτελείται από ψηφία) θεώρησε ορθότερη την απόδοση ψηφιοσυλλαβή (= συλλαβή που αποτελείται από ψηφία), με το σκεπτικό ότι η τριάδα: bit byte computer word αναλογεί γλωσσικά προς την τριάδα: γράμμα συλλαβή λέξη [δηλαδή όπως κάθε λέξη απαρτίζεται από συλλαβές και κάθε συλλαβή από γράμματα έτσι και κάθε λέξη υπολογιστή απαρτίζεται από ψηφιοσυλλαβές και κάθε ψηφιοσυλλαβή απαρτίζεται από (δυαδικά) ψηφία]. Φυσικά, στη λέξη ψηφιοσυλλαβή το συνθετικό ψηφιο- παραπέμπει σε ψηφίο, γενικά, οποιουδήποτε συστήματος αρίθμησης, κατά σύμβασιν όμως εδώ υπονοούνταν το δυαδικό ψηφίο. Από τη στιγμή (995) που το bit αποδόθηκε ως δυφίο ήταν επόμενο η παραπάνω τριάδα να αποδοθεί τελικά ως: δυφίο δυφιοσυλλαβή λέξη υπολογιστή. Η δυφιοσυλλαβή έχοντας ως δεύτερο συνθετικό την συλλαβή έχει και όλες της δυνατότητες παραγωγής και σύνθεσης που διαθέτει η τελευταία και παρέχει παράγωγα και σύνθετα, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε όρους. Παραδείγματα: δυφιοσυλλαβικός, μονοδυφιοσυλλαβικός, πανδυφιοσυλλαβικός, δυφιοσυλλαβικά, δυφιοσυλλαβοκώδικας, δυφιοσυλλαβοσειρά, δυφιοσυλλαβόρρευμα, δυφιοσυλλαβοστρεφής, δυφιοσυλλαβοστρέφεια,... προσβαίνω, έχω πρόσβαση, προσπελάζω (ορισμός ) access {v.} accéder, avoir accès Η Ομάδα δέχεται ως συνώνυμα την πρόσβαση και την προσπέλαση. Ένας από τους λόγους, όμως, που τα τελευταία χρόνια προωθεί περισσότερο την πρόσβαση από την προσπέλαση είναι ότι το ρήμα της πρώτης είναι σαφές ότι είναι το προσβαίνω (σε) ενώ για τη δεύτερη είναι αρκετά διαδεδομένη η λανθασμένη εντύπωση ότι το ρήμα είναι προσπελαύνω. Δεν υπάρχει τέτοιο ρήμα! Το ρήμα είναι προσπελάζω! Μπορεί να υπάρχουν τα απελαύνω απέλαση παρελαύνω παρέλαση επελαύνω επέλαση αλλά δεν έχουν καμιά σχέση με τα: προσπελάζω προσπέλαση Σημειώνεται ότι του αρχαιοελληνικού ρήματος πελάζω (= πλησιάζω) παράγωγο είναι και ο πελάτης! Χρειάζεται προσοχή στη σύνταξη των δύο ρημάτων: Το προσβαίνω είναι αμετάβατο και συντάσσεται με την πρόθεση σε, ενώ το προσπελάζω είναι μεταβατικό και δέχεται άμεσα αντικείμενο: ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΟΤΕ) 2 ΕΠΥ: Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 2

3 ισοδύναμος Αγγλικός υλισμικό (ορισμός ) προσβαίνω σε κάτι, προσπελάζω κάτι Συνώνυμα είναι και τα παράγωγά τους: προσβάσιμος / προσβατός = προσπελάσιμος προσβασιμότητα / προσβατότητα = προσπελασιμότητα απρόσβατος = απροσπέλαστος hardware matériel Οι αποδόσεις των hardware και software είχαν απασχολήσει σοβαρά την Ομάδα. Οι βασιζόμενες στα γαλλικά (matériel και logiciel) αποδόσεις υλικό και λογισμικό ήταν οι επικρατέστερες και αυτές υιοθετήθηκαν αρκετά πρώιμα τόσο από την Ομάδα όσο και από τη ΜΟΤΟ. Και το μεν λογισμικό, ως νεολογισμός, καθιερώθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ το υλικό (που δίπλα του η Ομάδα άφησε στην αρχή και το συνώνυμο: υλικός εξοπλισμός) δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα εγγενή προβλήματά του ως ενός κοινότατου όρου καθημερινής και πολλαπλής χρήσης που δεν μπορεί να σταθεί μόνος του χωρίς να το ακολουθεί η παρένθεση: (hardware). Οι δύο Ομάδες, ως συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ 3, έθεσαν σ αυτήν το ζήτημα, όπου πήρε το γνωστό δρόμο μέσω του Ορογράμματος,.για να εκφραστούν περισσότερες απόψεις, ώστε να εξευρεθεί ευρύτερα αποδεκτός ισοδύναμος ελληνικός για τον αγγλικό όρο hardware (γαλλικά materiel) και ανάλογος προς τον επιτυχημένο όρο λογισμικό (αγγλικά software, γαλλικά logiciel). Έτσι, το 997, στο Ορόγραμμα αρ.22 (http://sfr.ee.teiath.gr/htmselides/technology/orogramma/or022.pdf) τέθηκαν σε ψηφοφορία οι τρεις αποδόσεις: υλισμικό, υλικιστικό και υλοσκευή. Ψήφισαν 250 άτομα. Οι τρεις αποδόσεις υπερψηφίστηκαν με αντίστοιχους «βαθμούς» 9, 6 και 6. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν στο Ορόγραμμα αρ.24 (http://sfr.ee.teiath.gr/htmselides/technology/orogramma/or024.pdf) Το υλισμικό είχε κατακυρωθεί. καταφορτώνω, κατεβάζω (ορισμός ) download {v.} télécharger vers l'aval Η Ομάδα, σε συμφωνία με τη ΜΟΤΟ, έχει υιοθετήσει την αντιστοιχία της τριάδας των αγγλικών ρημάτων: με τα ελληνικά load upload download φορτώνω αναφορτώνω καταφορτώνω και τα αντίστοιχα ουσιαστικά τους με τα ελληνικά loading uploading downloading φόρτωση αναφόρτωση καταφόρτωση Θεώρησε, όμως, αναγκαίο στα αναφορτώνω και καταφορτώνω να δεχτεί ως συνώνυμα και τα κοινά ανεβάζω και κατεβάζω. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πέρα από την κοινή και απλή τους χρήση σε ένα κείμενο τεχνικό/επιστημονικό τα τελευταία υπόκεινται σε περιορισμούς. π.χ. δεν έχουν παθητική φωνή και δεν μπορούν να δώσουν χρήσιμα παράγωγα όπως δίνουν τα πρώτα όπως: loadable uploadable downloadable φορτώσιμος αναφορτώσιμος καταφορτώσιμος και loadability uploadability downloadability φορτωσιμότητα αναφορτωσιμότητα καταφορτωσιμότητα αναφορτώνω, ανεβάζω (ορισμός ) upload {v.} télécharger vers l'amont Βλέπε προηγούμενο. επιγραμμικός, επί γραμμής (ορισμός 0.0.4) online {adj}, online {adj} en ligne {qualificatif}, connecte {adj} Για τους όρους online και offline, στις προτάσεις να δεχτεί αποδόσεις όπως συνδεδεμένος, αποσυνδεδεμένος, διασυνδεδεμένος, η Ομάδα επισημαίνει ότι τα ρήματα συνδέω, αποσυνδέω και διασυνδέω, τα αντίστοιχα ουσιαστικά και οι αντίστοιχες μετοχές, παραπέμπουν σε άλλες έννοιες (connect, disconnect, interconnect,...), ενώ, ως νεολογισμοί, οι όροι επιγραμμικός και απογραμμικός δεν συγχέονται με καμιά άλλη έννοια. 3 ΕΛΕΤΟ: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (www.eleto.gr) 3

4 ισοδύναμος απογραμμικός, εκτός γραμμής (ορισμός ) διάκριτος (ορισμός ) Αγγλικός offline {adj}, offline {adj} autonome {adj}, hors ligne {qualificatif}, non connecté {qualificatif} Βλέπε προηγούμενο. discrete {adj.} discret Η Ομάδα επισημαίνει ότι οι έννοιες «διάκριτος» και «διακριτός» είναι διαφορετικές και εδώ πρόκειται για την πρώτη. Συγκεκριμένα: διάκριτος: ο ξεχωριστός, συνώνυμό του σε μερικούς όρους και ο διακεκριμένος διακριτός: αυτός που μπορεί ( = δύναται) να ξεχωριστεί (στην Ορολογία εναλλάσσεται με το διακρίσιμος που έχει ακριβώς την ίδια σημασία) Η αντιστοιχία σε αγγλικούς ισοδύναμους όρους και με τα αντίστοιχα επίθετα είναι: διάκριτος = discrete 4, distinct διακριτός, διακρίσιμος = distinguishable, discernible, διακεκριμένος = distinguished. (Περισσότερα στοιχεία: Ορόγραμμα αρ.74: ) ολοκληρωμένο κύκλωμα, πλινθίο (ορισμός ) μηχανική λογισμικού, λογισμική μηχανική (ορισμός ) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλ-ταχυδρομείο, ηλ-ταχ.(συντομογραφία) (ορισμός ) intergrated circuit, microchip, chip software engineering circuit intégré, puce génie logiciel Η αντιστοιχία είναι: intergrated circuit ολοκληρωμένο κύκλωμα chip πλινθίο (Περισσότερα στοιχεία για το πλινθίο: Ορόγραμμα αρ.72: (http://sfr.ee.teiath.gr/htmselides/technology/orogramma/orogr- 72c.htm) Η Ομάδα ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της επιτροπής ΤΕ2 (ΤΕΕ) είναι ανοικτό ακόμα το θέμα της απόδοσης του όρου engineering και των παραγώγων του και σύντομα θα ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ των μηχανικών, για την ανεύρεση ελληνικού όρου ικανοποιητικότερου από τις αποδόσεις μηχανική και τεχνολογία που δημιουργούν ομωνυμία και αμφισημία. Εν τω μεταξύ η χρήση από τη ΜΟΤΟ του όρου μηχανίκευση, θεωρήθηκε ότι αποδίδει κυρίως την ενέργεια του ρήματος engineer και όχι τον θεματικό τομέα που εκφράζει το λήμμα «software engineering» του Προτύπου. Η Ομάδα απέκλεισε την απόδοση τεχνολογία λογισμικού διότι οι όροι engineering και technology αφορούν διαφορετικές έννοιες και από τη στιγμή που ο technology αποδίδεται γενικευμένα ως τεχνολογία είναι ορολογικό πρόβλημα αμφισημίας η ομωνυμία του με το engineering. Αποφάσισε να υιοθετήσει δύο συνώνυμους όρους, με την επιφύλαξη αναθεώρησης και εναρμόνισης όταν οριστικοποιηθεί η απόδοση στο πλαίσιο της ΤΕ2. Η ΟΕ επανεξετάζοντας τον ορισμό του Διεθνούς Προτύπου, ο οποίος δίνει την έννοια της «υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» και όχι του μηνύματος ή της διεύθυνσης, προσέθεσε στο λήμμα: α. στον εισόδιο όρο του λήμματος το συνώνυμο: ηλ-ταχυδρομείο β. Ως Σημείωση την πληροφορία ότι το σχετικό μήνυμα αποδίδεται με τον όρο: ηλεκτρονικό μήνυμα, ηλ-μήνυμα γ. Ως Σημείωση 2 την πληροφορία ότι η σχετική διεύθυνση αποδίδεται με τον όρο: ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλ-διεύθυνση (Για την γενική αντιμετώπιση της αγγλικής «ηλεκτρονικοποίησης» με την προσθήκη του προθήματος e- βλέπε Ορόγραμμα Αρ.66: Orogramma/Orogr-66b.htm ) 4 Προσοχή μη γίνει σύγχυση με το discreet (που προφέρεται ακριβώς το ίδιο με το discrete, αλλά αντιστοιχεί στο ελληνικό «διακριτικός» = ευγενικά φερόμενος) 4

5 ισοδύναμος εμπειρογνωσιακό σύστημα, έμπειρο σύστημα Αγγλικός expert systen système expert Βλέπε και Ορόγραμμα αρ.80: (ορισμός ) υπολογιστομανής (ορισμός ) hacker pirate informatique Το Διεθνές Πρότυπο κατασημαίνει με τον ίδιο αγγλικό όρο τόσο στα αγγλικά (hacker) όσο και στα γαλλικά (pirate informatique) και τις δύο έννοιες των λημμάτων και διαρρήκτης λογισμικού, παραβιαστής λογισμικού (ορισμός ) hacker 2 pirate informatique Μέλος της επιτροπής ΤΕ48, όμως, ορθώς επισήμανε ότι ο ορισμός του δεύτερου λήμματος δεν αντιστοιχεί στην σημερινή έννοια «hacker» αλλά αντιστοιχεί στην έννοια «cracker». Η Ομάδα συμφώνησε και διόρθωσε τον αγγλικό όρο στα γλωσσάρια του προτύπου. Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ 5

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου 2009

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου 2009 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 16 η Γενική Συνέλευση 6 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ορολογία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας

Η ελληνική ορολογία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διάλεξη: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008, ώρα: 18:30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Ομιλητής: Κώστας Βαλεοντής Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 22 η Γενική Συνέλευση 14 Μαΐου 2015

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 22 η Γενική Συνέλευση 14 Μαΐου 2015 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 22 η Γενική Συνέλευση 14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος ΥΒΕΤ Μάιος 1991 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα "Απόδοση Ορολογίας" ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" Επιμέλεια της αρχικής έκδοσης: Κ. Βαλεοντής, Ε. Γαλιώτου, Θ. Τάσιος (Μεταφορά-επανέκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 19 η Γενική Συνέλευση 25 Απριλίου 2012

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 19 η Γενική Συνέλευση 25 Απριλίου 2012 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 19 η Γενική Συνέλευση 25

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Κώστας Βαλεοντής Κατερίνα Ζερίτη Αννα Νικολάκη ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 1999 (Κενή σελίδα) 2 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής Επιτροπής Ορολογίας. Launching an informal Thematic Committee for Terminology

Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής Επιτροπής Ορολογίας. Launching an informal Thematic Committee for Terminology 1 Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής Επιτροπής Ορολογίας Μαρίνα Πανταζίδου, Νυμφοδώρα Παπασιώπη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι να προτείνει ένα σχήμα ορολογικής εργασίας υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 21 η Γενική Συνέλευση 11 Ιουνίου 2014

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 21 η Γενική Συνέλευση 11 Ιουνίου 2014 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 21 η Γενική Συνέλευση 11

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 11 Κεφάλαιο 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 20 Κεφάλαιο 3 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά. Ημερίδας Εργασίας. «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

Πρακτικά. Ημερίδας Εργασίας. «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014 Πρακτικά Ημερίδας Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Αθήνα, 11 Απριλίου 2014 Οργάνωση: Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο

Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Εσπερίδα ΕΛΟΤ: «Ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες» 9 Νοεµβρίου 2005 Η ελληνική τηλεπικοινωνιακή τυποποίηση - χθες, σήµερα, αύριο Κ. Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Τεχνικός Υπεύθυνος της ΤΕ-Τ και της ΜΟΤΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο

Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΕΛΕΤΟ «Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου» Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης Φιλόπουλος σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 20 ή Γενική Συνέλευση 12 Ιουνίου 2013

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 20 ή Γενική Συνέλευση 12 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 20 ή Γενική Συνέλευση 12

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Η λατινογράφηση της Νέας Ελληνικής

Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Η λατινογράφηση της Νέας Ελληνικής Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Εκδήλωση με θέμα: «GREEKLISH - Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ;» Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 20.00 22.00 Ξενοδοχείο «Χίλτον», Αίθουσα «Σαντορίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα. Ημερίδας Εργασίας. «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Ακαδημία Αθηνών, 3 Απριλίου 2015

Συμπεράσματα. Ημερίδας Εργασίας. «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Ακαδημία Αθηνών, 3 Απριλίου 2015 Συμπεράσματα Ημερίδας Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Ακαδημία Αθηνών, 3 Απριλίου 2015 Οργάνωση: Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Ε Λ Ε Τ Ο L Ε ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΟΜΗ 5 η Έτη 1993 2014 Φύλλα 1 129 Επιμέλεια Κώστας Βαλεοντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) Τίτλος: ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Ε Λ Ε Τ Ο L Ε ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΟΜΗ 4 η Έτη 1993 2013 Φύλλα 1 123 Επιμέλεια Κώστας Βαλεοντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) Τίτλος: ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιτομή

Διαβάστε περισσότερα