Οι διαφηµίσεις και η εικόνα της πόλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διαφηµίσεις και η εικόνα της πόλης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΘΕΜΑ : Οι διαφηµίσεις και η εικόνα της πόλης Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ : Ι. Πολύζος, Καθ. ΕΜΠ,. Πολυχρονόπουλος, Αρχιτέκτων Επίκ. Καθ. ΠΘ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : Αµαλία Κουδούνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΡΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Σελ. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. Η φυσιογνωµία της πόλης και ο δηµόσιος αστικός χώρος...5 Α.2. Ο δηµόσιος αστικός χώρος και η διαφήµιση...8 Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 1. Θεσµικό πλαίσιο κατοχύρωσης της «εικόνας» του δηµόσιου...15 χώρου της πόλης Β. 2. Θεσµικό πλαίσιο για τις διαφηµίσεις - Ειδικές διατάξεις...17 για την «Ολυµπιάδα 2004» της Αθήνας Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 1. Προγράµµατα του ΥΠΕΧΩ Ε και του ήµου Αθηναίων...20 Γ. 2. Παραδείγµατα αναπλάσεων...22 i. Η ανάπλαση της οδού Πειραιώς...22 ii. Το πρόγραµµα «Πρόσοψη» του. Αθηναίων...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα Προτάσεις...29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ...31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία αυτή θ αναφερθούν θέµατα σχετικά µε το ρόλο των διαφηµίσεων και εν γένει των διαφηµιστικών επιγραφών, στην εικόνας του δηµόσιου χώρου της πόλης και ειδικότερα του «σκηνικού» που επικαλύπτει τα κατακόρυφα επιφανειακά επιπέδα των όψεων, είτε µεµονωµένων κελυφών (σηµειακά τοπόσηµα ), είτε επιπέδων που οριοθετούν - πλαισιώνουν δρόµους, πλατείες, πάρκα δηλαδή, το δηµόσιο, ελεύθερο αστικό χώρο. Οι κάθε είδους διαφηµιστικές πινακίδες αποτελούν καθοριστικής σηµασίας παράγοντες για τη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της ειδικότερης φυσιογνωµίας µιας πόλης ή τµηµάτων αυτής( όπως είναι οι οδικοί άξονες, οι πλατείες ή άλλα συγκροτηµένα «µέτωπα» της πόλης). Όπως γράφει ο Σ. Σταυρίδης, «Ο πολιτισµός της κατανάλωσης είναι ένας πολιτισµός που µεριµνά για την εκθεσιµότητα των προϊόντων, που υφαίνει τις αξίες του ακριβώς πάνω σε τούτη την εκθεσιµότητα» 1, και ακόµα «Η διαφήµιση χειρίζεται την αντίληψη του χώρου, ίσως πια διαχειρίζεται συνολικά το χώρο, το χώρο της εικόνας αλλά και το χώρο της πόλης, το χώρο της φαντασίας αλλά και της ζωής µας...µια σχέση προβολής αξιών στο περιβάλλον, ικανή να το αναµορφώνει και να το µεταµορφώνει, να το µορφοποιεί συνολικά.» 2. Η εργασία αυτή θα εστιάσει ειδικότερα, σε θέµατα διαχείρισης της «εικόνας» του δηµόσιου χώρου, από δηµόσιους φορείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει του θεσµικού πλαισίου για τον έλεγχο τοποθέτησης των διαφηµιστικών εν γένει πινακίδων και επιγραφών, το οποίο κατοχυρώθηκε την τελευταία επτετία και συµπληρώθηκε για την αναβάθµιση της εικόνας της Αθήνας προκειµένου αυτή να υποδεχθεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Θ αναφερθούν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τα προγράµµατα «αναπλάσεων» που υλοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία στην Αθήνα, ενόψη και στο πλαίσιο της τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων του Αναλυτικότερα, η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, το περιεχόµενο των οποίων συνοπτικά έχει ως εξής: Στο Α κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση του εξεταζόµενου θέµατος βασισµένη σε θεωρητικά κείµενα και ιδεολογικές απόψεις για τις έννοιες του αστικού και του δηµόσιου αστικού χώρου, το ρόλο που αυτός έχει στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας της πόλης και στο ρόλο της διαφήµισης που στη σύγχρονη εποχή έχει µεταβάλλει το δηµόσιο χώρο της πόλης σε ένα εφήµερο σκηνικό για την προβολή των αξιών της µαζικής κουλτούρας και του πολιτισµού της κατανάλωσης 1.Σ.Σταυρίδης, ιαφήµιση και το νόηµα του χώρου, σελ Σ.Σταυρίδης, ιαφήµιση και το νόηµα του χώρου, σελ. 14,15 3

4 Στο Β κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ισχύον στην Ελλάδα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο κατωχυρώνει νοµοθετικά τη φυσιογνωµία της πόλης και δηµιουργεί το πλαίσιο για τον έλεγχο της αισθητικής των όψεων των κτιρίων και των όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης των εν γένει διαφηµιστικών πινακίδων- επιγραφών. Επίσης, γίνεται αναφορά στις διατάξεις που θεσπίστηκαν για να συµβάλλουν στον «εξωραϊσµό» της Αθήνας, προκειµένου να υποδεχτεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και τα σχετικά προγράµµατα αναβάθµισης ανάπλασης του δηµόσιου και του ιδιωτικού χώρου(ο οποίος είναι διαχωριστικό στοιχείο από το δηµόσιο χώρο, όπως οι προσόψεις των κτιρίων)που αναλήφθηκαν από την πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιώτες. Στο Γ κεφάλαιο περιγράφονται µε αναλυτικότερα και συγκεκριµένα στοιχεία δύο προγράµµατα αναπλάσεων, αυτά της οδού Πειραιώς το οποίο έγινε µε τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩ Ε και της ΕΑΧΑ Α.Ε και το «ΠΡΟΣΟΨΗ» το οποίο ξεκίνησε παράλληλα µε τα προγράµµατα του ΥΠΕΧΩ Ε και εκτελείται από το δήµο Αθηναίων και την Αναπτυξιακή Εταιρεία που συστήθηκε για το σκοπό αυτό. Στο κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα και η εµπειρία που αποκτήθηκε την περίοδο αυτή και διτυπώνονται ορισµένες προτάσεις- ιδέες για την αποτελεσµατικότερη συµβολή κυρίως των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των κρατικών φορέων στην κατεύθυνση ενεργοποίησης των πολιτών για τη συµβολή τους στη διαµόρφωση της εικόνας του δηµόσιου χώρου και τον «έλεγχο» ή «περιορισµό» της µαζικής επιρροής των καταναλωτικών αξιών της διαφήµισης, είτε µε τη φροντίδα και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου είτε µε την ενεργό εικαστική παρέµβαση για τη βελτίωση της εικόνας του δηµόσιου αστικού χώρου. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η εργασία στηρίχτηκε σε έρευνα βιβλιογραφίας που αναφέρεται στο τέλος αυτής, σε έρευνα στα αρχεία των αρµόδιων /νσεων του ΥΠΕΧΩ Ε, της ΕΑΧΑ Α.Ε και της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήµου Αθηναίων καθώς και σε συνεντεύξεις της γράφουσας µε αρµόδια στελέχη των φορέων αυτών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω Στον κ. Α.Τσιατσιάµη Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήµου Αθηναίων καθώς και τον κ. Χ. Ζορµπά Υπεύθυνο του προγράµµατος «ΠΡΟΣΟΨΗ» για τις πολύτιµες πληροφορίες γύρω από την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού και για το υλικό που µου δόθηκε. Στην κ. Ν. Γαλάνη /ντρια της ΕΑΧΑ Α.Ε, καθώς και τους συνεργάτες της για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που µου διέθεσαν. Στην κ. Π. Καπερώνη /ντρια της ΕΕΑΠ, καθώς και στους Τµηµ/ρχες της ίδιας /νσης κ.κ Ρ. Τσιρογιάννη, Π. Γιαννακάκη και Γ. Γκανασούλη για τα στοιχεία και τις απόψεις από την εµπειρία τους. 4

5 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο χώρος όπως και ο χρόνος είναι αφηρηµένες έννοιες. Ο αφηρηµένος χώρος δεν έχει χαρακτήρα ούτε φυσιογνωµία. Τα δύο αυτά στοιχεία, του χαρακτήρα και της φυσιογνωµίας προσδίδονται στο χώρο από την ανρώπινη παρουσία και δράση. Ο άνθρωπος µε τις δραστηριότητές του «µορφοποιεί» το χώρο γεµίζοντάς τον µε πραγµατικές µορφές, µε λειτουργίες και ακόµα µε ιδέες, συναισθήµατα, σύµβολα. Τότε ο χώρος έχει µετατραπεί σε τόπο 3. Τόπος είναι ο συγκεκριµένος χώρος µαζί µε το περιεχόµενό του, «φυσικές και τεχνητές µορφές, ανθρωποποίητες δραστηριότητες(νοητικές και ψυχικές πρακτικές), η ανάπτυξη της ιδιαίτερης γλώσσας του Νου (Λόγος) και της ψυχής(μύθος) της ανθρώπινης οµάδας που κατοικεί τον τόπο(κοινωνία), χαρακτηρίζειτον τόπο ως Χώρα, µήτρα δηλαδή, µέσα στην οποία θα γεννηθεί, θα εκφραστεί και θ αναπτυχθεί η οµαδική συνείδηση της κοινωνίας µε τη µορφή του πολιτισµού» 5. Όλα τα παραπάνω στοιχεία των ιδιαίτερων φυσικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών του τόπου, συνθέτουν το χαρακτήρα του, ενώ η ανάδειξη της ιδιαίτερης οντότητας- προσωπικότητάς του, µέσω του χαρακτήρα του αποτελεί τη φυσιογνωµία ενός τόπου.η φυσιογνωµία µιας πόλης είναι µοναδική «σε αντίθεση µε το χαρακτήρα(που µε βάση την κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών µπορεί να υπολογιστεί, να οµαδοποιηθεί και να τυπολογηθεί)...και εµφανίζει ακριβώς αυτή τη µοναδικότητά της ως τόπου µε το δικό του ξεχωριστό Λόγο και Μύθο» 5. Ο αστικός χώρος πρέπει να είναι τόπος ζωής. Χώρος όπου εγγράφεται η «ιστορία» της κοινωνίας των ανθρώπων που τον κατοικούν, τον «βιώνουν» και προβάλλουν σ αυτόν το παρελθόν και το µέλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό ο δηµόσιος αστικός χώρος είναι δηµιούργηµα της κοινωνίας που τον διαµόρφωσε και τον χρησιµοποιεί από την αρχική συγκρότηση της πόλης, τις διάφορες ιστορικές φάσεις εξέλιξής της και όπως τον διαµορφώνει στις σηµερινές συνθήκες. Οι δηµόσιοι και ελεύθεροι χώροι µιας πόλης (δρόµοι, πλατείες, άλση, πάρκα κλπ.) µε τη µορφή, τις αναλογίες τους, τις οπτικές φυγές και µε τα κτίρια που «διατάσσονται» περιµετρικά σ αυτούς συνθέτουν την αντιληπτική εικόνα της πόλης. Είναι οι χώροι που συγκροτούν τη «ραχοκοκαλιά» του αστικού ιστού πάνω στην οποία συναρτώνται και «υφαίνονται» οι µορφές και οι χρήσεις της πόλης και στην οποία διαδραµατίζεται η ιστορία της. Στους χώρους αυτούς ζούµε, κυκλοφορούµε καθηµερινά, συγκεντρωνόµαστε είτε για να ζήσουµε σηµαντικά κοινωνικά γεγονότα είτε για ν αναπαυθούµε και να θαυµάσουµε τη θέα που προσφέρουν και την αισθητική της αρχιτεκτονικής 4.,5. Ι. Στεφάνου, Η φυσιογνωµία ενός τόπου. Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21 ο αιώνα 5

6 τους όπου υπάρχει δηλ. σ αυτούς «βιώνουµε» το χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία της πόλης µας. Για το σηµαντικό αυτό ρόλο τους ιστορικά, οι δηµόσιοι αστικοί χώροι έτυχαν ιδιαίτερης µέριµνας και φροντίδας από την εκάστοτε εξουσία, τόσο για τη διαµόρφωσή τους, όσο και για την πλαισίωσή τους µε σηµαντικά και επιβλητικά κτίρια (ναούς, αγορές, διοικητήρια κ.α). Η καλλιτεχνική ποιότητα και η αισθητική του δηµόσιου χώρου, των στοιχείων που περιέχονται σ αυτόν και που τον περιβάλλλουν, ο συνολικός χαρακτήρας και το ύφος του έχουν άµεση σχέση µε την ατοµική και συλλογική συµπεριφορά και δράση των πολιτών µέσα σ αυτούς τους χώρους. Στις αρχαίες ελληνικές και τις ρωµαϊκές πόλεις ο κύριος δηµόσιος χώρος της αγοράς αντανακλούσε τις βασικές λειτουργίες της αρχαίας δηµοκρατίας και του Imberium. Οι εκδηλώσεις της καθηµερινής ζωής φανερώνουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούσε η αρχαία κοινότητα: ανταλλαγές, συζητήσεις, συναντήσεις και γιορτές. Στις µεσαιωνικές πόλεις είναι χαρακτηριστικό στοιχείο, ο απόλυτα οριοθετηµένος κλειστός χώρος, οι οχυρώσεις, οι µεγαλοπρεπείς εκκλησίες και τα µοναστήρια. Μεγάλη σηµασία έχει η ανοικτή πλατεία της αγοράς. Ο κόσµος συγκεντρώνεται προκειµένου να παρακολουθήσει τα δρώµενα και τις ποικίλες «ατραξιόν» µε γελωτοποιούς, ταχυδακτυλουργούς και όσους προσέφεραν γενικότερα, δηµόσιο θέαµα Στην αναγέννηση, µε την άνοδο του κοινωνικού και πνευµατικού επιπέδου της ζωής στην Ευρώπη, ο δηµόσιος χώρος έχει µεγάλη σηµασία και λειτουργεί ως βασικό στοιχείο ενοποίησης του αστικού χώρου. Συµβολικά, η ιδανική πόλη αναπαρίσταται µε τη δοµή ενός κύκλου µε µια πλατεία στο κέντρο και ακτινωτά διατεταγµένους τους δρόµους. 6 Η πλατεία Αγ. Πέτρου (Ρώµη), 7.Η διαδοχική πρόσβαση στο χώρο της πλατείας 8 Η Piazza di Campo στη Σιέννα και η περίκλειση του χώρου. 9 H Piazza di Popolo και η θέση ως σηµείο εισόδου στην πόλη. 10 Η περίκλειση τηςpiazza della Signoria, µε το Portico degli Uffizi. Ν. Κρίκου, Η προσπελασιµότητα της πόλης, µέσα από τις αστικές πλατείες , άρθρο στο e-περιοδικό 6

7 Ο 18 ος αιώνας είναι σταθµός για την οικονοµική και κοινωνική ζωή µε την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήµατος παραγωγής. Η πόλη πλέον εκτείνεται έξω από τα όρια του τείχους και οι δρόµοι και οι πλατείες της υπάγονται σε συστήµατα αξόνων που οργανώνονται µε γεωµετρικά σχήµατα. Οι µεγαλοπρεπείς πλατείες που σχεδιάστηκαν για τις ανώτερες τάξεις είχε µνηµειακό χαρακτήρα. Η ζωή σαν θέατρο επιβεβαιονόταν από τη συµπεριφορά στο δρόµο πασαρέλα. Ο περίπατος εκείνη την εποχή θεωρείται µια από τις µεγαλύτερες απολαύσεις και η ιδέα της µετακίνησης µέσα από τα µεγαλοπρεπή βουλεβάρτα συνδέεται µε την περατήρηση και επαφή µε τους άλλους ανθρώπους. Ο 20 ος αιώνας βρίσκει τις πόλεις της Ευρώπης να προσπαθούν να στεγάσουν πληθυσµό εκατοµµυρίων κατοίκων. Η δοµή της πόλης αλλάζει ριζικά. Ο δηµόσιος αστικός χώρος, ουσιαστικά το κενό που αποµένει µεταξύ των ιδιωτικών κτιρίων, έπαψε να προσελκύει δραστηριότητες. Η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων δε στηρίζεται πλέον στην ανάγκη αναγνώρισης που χαρακτήριζε τους δηµόσιους τρόπους το 18 ο αιώνα. Άρχισε να επικρατεί η ανασφάλεια και ο φόβος µέσα στο πλήθος. Στη σηµερινή εποχή, ο δηµόσιος χώρος της σύγρονης πόλης που έχει εξαπλωθεί και καλύπτει πολύ µεγαλύτερη έκταση από την παληά, συγκροτηµένη πόλη, έχει κι αυτός συνακόλουθα πάψει ν αντιπροσωπεύεται τυπολογικά από την «παραδοσιακή» πλατεία και τον «παραδοσιακό» κεντρικό δρόµο ή το µεταγενέστερο βουλεβάρτο. Ο δηµόσιος χώρος παρουσιάζεται στις σηµερινές πόλεις, σαν ένα πλέγµα δίκτυο τόπων ισχυρά διαφορισµένων, ως προς τη χρήση και τη µορφή τους. Η διαµόρφωση και η πλαισίωσή του δεν είναι, όπως άλλοτε, αποτέλεσµα µιας διαδικασίας βασισµένης στη βούληση ενός ηγεµόνα και στην ικανότητα του αρµόδιου αξιωµατούχου ή καλλιτέχνη. Μετά τα µέσα του 20 ου αιώνα, η πολεοδοµική εξέλιξη καθορίζεται κυρίως από τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, αλλά και από τις πιέσεις ή την αυθαίρετη οικιστική δραστηριότητα των µεσοαστικών στρωµάτων. Ο δηµόσιος χώρος της σύγχρονης πόλης, µε την πληθώρα των µηνυµάτων που εκπέµπει και τους ταχείς ρυθµούς κίνησης «βιώνεται» µε εντελώς διαφορετικό τρόπο απ ότι παληότερα, από τους κατοίκους του. Ορισµένοι τον βιώνουν ως αφιλόξενο και δυσλειτουργικό, άλλοι όµως, περισσότερο προσαρµοσµένοι στις επιταγές της σύγχρονης εποχής απολαµβάνουν την ταχύτητα και την ένταση του ρυθµού της ζωής του σηµερινού αστικού περιβάλλοντος. Η προσέγγιση του προσδιορισµού του δηµόσιου αστικού χώρου, ως πεδίου επικοινωνίας συνιστά ένα αντιληπτικό εργαλείο για να καταλάβουµε τις σχέσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, να αναλύσουµε τα προβλήµατα και να προτείνουµε λύσεις. Η προσέγγιση αυτή, σήµερα χάνει όλο και περισσότερο τη δυναµική της, αφού η επικοινωνία των ανθρώπων γίνεται πλέον κυρίως από τα οπτικοακουστικά µέσα (ΜΜΕ) τα οποία λειτουργούν ως κυρίαρχη δύναµη στη διαµόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών. Στην εποχή της κυριαρχίας των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών δικτύων η «φυσική» αντίληψη για τον αστικό χώρο είναι συγκεχυµένη, καθώς 7

8 τα παραπάνω δίκτυα και µέσα διαµορφώνουν µια νέα εικονική και εφήµερη τοπολογία. Μέσα σ αυτόν τον κατακερµατισµό και την ασυνέχεια του χώρου και του χρόνου χάνονται οι ιστορικές ροές σχέσεων, οι οποίες διαµόρφωναν την κοινή αντίληψη για το χτες, το σήµερα και το αύριο. Ο δηµόσιος χώρος χάνει τις παληές µορφές συµµετοχής και συλλογικότητας, το ρόλο του σηµείου συνάντησης και καθηµερινής επικοινωνίας και τείνει να γίνει µια µεγάλη οθόνη σκηνή, προβολής εφήµερων µηνυµάτων του σύγχρονου πολιτισµού της κατανάλωσης, των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Τα µνηµεία και οι µόνιµες κτιριακές κατασκευές- αρχιτεκτονικές µορφές του δηµόσιου αστικού χώρου, που λειτουργούσαν άλλοτε ως κρίκοι ιστορικής µνήµης της ζωής της πόλης, έχουν σήµερα «χαθεί», χρησιµεύοντας πολύ συχνά ως βάθρα στήριξης γιγαντιαίων πινακίδων προβολής διαφηµίσεων, όπου το προϊόν «εκτίθεται» µε την έπαρση του ανδριάντα ενός ηγεµόνα. «Η εµπειρία των πόλεων είναι εµπειρία εικόνων... Η φυσική µορφή είναι απλώς ένα βοήθηµα για την εκτόξευση ή τη διαµόρφωση των ροών εικόνων». 11 Πηγή: Ε. Καψανάκη, Α. Πιστικού, «Αφίσα ιαφήµιση στο χρόνο και στο χώρο», προπτυχιακή εργασία στο ΕΜΠ στο µάθηµα Ιστορία & Θεωρία. Όµως και σήµερα, ο δηµόσιος αστικός χώρος είναι ο χώρος που περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο την εξελικτική πορεία µιας πόλης, συσσωρεύει τη συλλογική µνήµη των κατοίκων της και είναι ο πιο αξιόπιστος µάρτυρας της ιστορίας της, δηλαδή τής αφήγησης των ανθρώπινων βιωµάτων. 11 Ν. Καζέρος, Τόποι σε εκκρεµότητα, άρθρο στο Περ/κό Αρχιτέκτονες Οκτώβρης 2006, σελ. 30 8

9 Α. 2. Η ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ιαφήµιση ονοµάζεται το οπτικό - ακουστικό µήνυµα µέσα απ το οποίο προβάλλονται προϊόντα, ιδέες ή πρόσωπα. Τυπικός στόχος του διαφηµιστικού µηνύµατος είναι η ενηµέρωση του κοινού, ώστε να διευκολυνθεί στις επιλογές του ενώπιον µιας πλειάδας προσφερόµενων αγαθών. Κάτω, όµως από τον ενηµερωτικό χαρακτήρα, κρύβεται η προσπάθεια επηρεασµού της βούλησης και των επιλογών των ανθρώπων µε τη χρήση περίτεχνων και όχι πάντα θεµιτών µεθόδων. Η δύναµη επιρροής της διαφήµισης στηρίζεται κυρίως, στον εντυπωσιασµό, στη συναισθηµατική διέγερση και την υποσυνείδητη επίδραση. Το σκοπό αυτό υπηρετεί η ταχεία εναλλαγή των εικόνων, η ηχητική υποβολή και η χρήση συνθηµατικής και υπαινικτικής γλώσσας. Εποµένως, η ενηµερωτική αποστολή του διαφηµιστικού µηνύµατος συχνά υλοποιείται µε µεθόδους που παραπέµπουν σε τεχνικές άσκησης ιδεολογικού ελέγχου, µε συνέπειες όχι µόνο στις καταναλωτικές επιλογές αλλά και στον τρόπο σκέψης,συµπεριφοράς και ζωής των ανθρώπων. Η ένταση της παρουσίας της διαφηµιστικής επιγραφής συχνά ανταγωνίζεται την εικόνα του καµπαναριού της µητρόπολης, την επιβλητική µορφή των δηµοσίων κτιρίων και η κλίµακά της δηµιουργεί κατασκευές που δεσπόζουν. Ειδικές κατασκευές στις ταράτσες των κτιρίων ή στις παρειές µεγάλων οδικών αξόνων µε περιστρεφόµενες περσίδες αποτελούν µια προσεγµένη κατασκευή και µια ευρηµατική ιδέα για να δει κάποιος σ ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα περισσότερες από µία διαφηµίσεις. Αυτά τα σύγχρονα διαφηµιστικά «ορόσηµα» σφραγίζουν τη σηµερινή πόλη. Όµως, σε αντίθεση µε τα αστικά ορόσηµα που υφαίνουν τον ιστό της πόλης στις διάφορες ιστορικές εποχές καθρεφτίζοντας τις αξίες και τις ιδέες της κοινωνίας, σηµαδεύοντας τον αστικό ιστό, τα διαφηµιστικά ορόσηµα σκαρφαλώνουν σαν παράσιτα στα κτίρια,κατακλύζουν τις παρειές των οδικών αξόνων και των πλατειών σαν προσωρινές εικόνες που θέλουν να επιβάλουν την παρουσία τους στο χώρο. Στις αστικές διαµορφώσεις, µπορεί να έχουµε υπέρβαση της κλίµακας του περιβάλλοντος, όταν τονίζεται ένα χωρικό σηµείο προκειµένου να προβληθούν οι αξίες που το σηµείο αυτό ενσωµατώνει. Η µεγέθυνση της κλίµακας στη διαφήµιση κατ ανάλογο τρόπο προβάλλει τις αξίες του πολιτισµού της κατανάλωσης και αποσκοπεί στη βίαιη εισβολή στο οπτικό πεδίο του καταναλωτή. 9

10 Όταν το βράδυ ανάβουν τα φώτα οι φωτεινές επιγραφές φτιάχνουν µιαν άλλη πόλη, πόλη λαµπερή και χρωµατιστή πάνω στην πραγµατική πόλη. Όµως δεν οικοδοµούν καµιά σχέση µε την πόλη και δε συµβάλουν στην «ύφανση» του αστικού ιστού, τονίζοντας τα σηµεία όπου συγκλίνουν καθοριστικές αστικές λειτουργίες. Οι διαφηµίσεις δεν εντάσσονται στην πόλη,αλλά µόνο την χρησιµοποιούν. Η πολύ συχνά απαντώµενη υπερµεγέθης κλίµακά τους δεν προκύπτει από µιαν ιδιαίτερη ανάγκη σχέσης µε το αστικό περιβάλλον ούτε από την ένταξη των διαφηµιστικών πανώ στις συγκεκριµένες χωρικές διαµορφώσεις. Ο λόγος που επιβάλλει το τεράστιο µέγεθος είναι η ανάγκη µεγαλύτερης έντασης και εµβέλειας του µηνύµατος ώστε αυτό να επικρατήσει στον αγώνα µε τους ανταγωνιστές. Πηγή: Ε. Καψανάκη, Α. Πιστικού, «Αφίσα ιαφήµιση στο χρόνο και στο χώρο», προπτυχιακή εργασία στο ΕΜΠ στο µάθηµα Ιστορία & Θεωρία Πηγή: Ν. ίκας,τόποι πάνω από την πόλη,άρθρο στο e περιοδικό για την Αρχ/κή στις ( ) Οι διαφηµίσεις «σφετερίζονται» κάθε πτυχή του δηµόσιου αστικού χώρου για να προωθήσουν ιδιωτικά συµφέροντα. Η εικόνα τους εκπέµπεται προς τους χρήστες του δηµόσιου χώρου, όσους πεζοί διασχίζουν το δρόµο ή αναπαύονται στις πλατείες καθώς και αυτούς που κινούνται µε οχήµατα. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η δική µας, µε πολίτες που δε διαθέτουν υψηλό αίσθηµα νοµιµοφροσύνης προς τον ΚΟΚ, τα µηνύµατα και η επιροή της γίνονται συχνά υπαίτια ατυχηµάτων και αποβαίνουν επικίνδυνα για την 10

11 ασφάλεια και τη ζωή των οδηγών καθώς και των άλλων επιβατών οχηµάτων (αυτοκινήτων και κυρίως διτρόχων). Όπως γράφει ο Σ. Σταυρίδης, «από µια δηµοκρατία της γνώµης, όσο κι αν τούτη η γνώµη πάντα αποτελούσε προϊόν διαχείρησης από τους φορείς της εξουσίας, περάσαµε ίσως σε µια δηµοκρατία του γούστου, το οποίο πια διαχειρίζονται πάνω απ όλα οι διαφηµιστικές εκστρατείες, δηλαδή τα ιδιωτικά συµφέροντα, χωρίς καν τη µεσολάβηση της κρατικής εξουσίας.» 12 Ο δηµόσιος αστικός χώρος αλλά και το εξωτερικό περίβληµα των ιδιωτικών κτιρίων, που συνθέτουν την κοινόχρηστη εικόνα της πόλης τείνουν να πάρουν τα χαρακτηριστικά ενός γιγάντιου µέσου «ενηµέρωσης». Ο χώρος της πλατείας από σηµείο συνάντησης, συνάθροισης και καθηµερινής επικοινωνίας µεταβάλεται σε χώρο όπου πολλές «οθόνες» εκπέµπουν τα διαφηµιστικά τους µηνύµατα. Ο χώρος «σκηνικό» της διαφηµιστικής εικόνας ή ο χώρος οθόνη της σύγχρονης µητρόπολης, αποτελούν πλέον το διαρκές πεδίο αποτύπωσης του πολιτισµού της κατανάλωσης. Ο χώρος γίνεται το µέσο προβολής του προϊόντος. Μια ενδιαφέρουσα - πρωτότυπη ιδέα αποτελεί η διαφήµιση «περιτύλιγµα». Άλλοτε κινούµενη στην πόλη χρησιµοποιώντας τα µέσα µαζικής µεταφοράς ( τραµ, τρόλλεϋ, λεωφορεία ή φορτηγά µεταφοράς συγκεκριµένων προϊόντων κ.α.) κι άλλοτε σε σταθερές προθήκες περιστρεφόµενη ή αντικαθιστώµενη (στάσεις ΜΜΜ, σταθερά ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια ενοικιαζόµενα, συνήθως από τους ΟΤΑ), περιφέρει και «διαλαλεί» τα µηνύµατά της σ όλη την πόλη. Πηγή: Ε. Καψανάκη, Α. Πιστικού, «Αφίσα ιαφήµιση στο χρόνο και στο χώρο», προπτυχιακή εργασία στο ΕΜΠ στο µάθηµα Ιστορία & Θεωρία. Η αλόγιστη χρήση των γιγαντιαίων διαφηµιστικών πανώ στη σύγχρονη πόλη προσβάλλει την αισθητική της. Όσον αφορά στα κτίρια αλλοιώνει την όψη τους, είτε αυξάνοντας το ύψος και την επιφάνειά τους, είτε µειώνοντας την ιστορική αξία τους όταν πρόκειται για διατηρητέα κτίρια. Κυριολεκτικά και µεταφορικά παίρνει τη θέση των αστικών ορόσηµων µέσα στην πόλη και µέσα στη συνείδηση των κατοίκων, πλασάροντας τις δικές της πολιτιστικές αξίες. 12 Σ.Σταυρίδης, ιαφήµιση και το νόηµα του χώρου, σελ

12 Πηγή: Ιστοσελίδα της ΕΑΧΑ, από την καθαίρεση παράνοµων διαφηµιστκών επιγραφών Ωστόσο, στη σύγχρονη Ελλάδα η αισθητική των πόλεων και ειδικότερα του δηµόσιου αστικού χώρου είναι ένα θέµα που προβληµατίζει ιδιαίτερα ως ζητούµενο. Εκτός από το γεγονός ότι, σ όλες τις µεγάλες πόλεις(και πολύ περισσότερο στην Αθήνα), η αρχιτεκτονική δεν είναι καταξιωµένη ως επιστήµη και πολύ δύσκολα αναγνωρίζεται προβάλλεται το έργο επώνυµων και άξιων αρχιτεκτόνων, καταστρατηγούνται κατά κανόνα οι βασικές διατάξεις που θέτουν το πλαίσιο και τους κανόνες για την αισθητική διαµόρφωση των όψεων των κτιρίων(«κλείσιµο» ηµιυπαίθριων χώρων) στο βωµό του εργολαβικού κέρδους και της «µίζερης» αντιµετώπισης των πραγµατικών στεγαστικών αναγκών. Κάτι που σε άλλες Ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις (π.χ Βαρκελώνη), είναι κατοχυρωµένο και καταξιωµένο, στην Ελλάδα αντιµετωπίζεται αν όχι µε µεγάλη καχυποψία, µε αδιαφορία. Πρόσφατα παραδείγµατα µπορούµε να αναφέρουµε την αδιάφορη «υποδοχή» της αξιόλογης δουλειάς για την ανάπλαση των σταθµών του ΗΣΑΠ στην Αθήνα, που έγιναν βάσει µελετών καθηγητών του ΕΜΠ. Σ αυτό το πλαίσιο, αναρωτιέται κανείς αν η «επικάλυψη» ορισµένων κτιρίων ή κατασκευών, που δε διαθέτουν καµιά αισθητική, µε διαφηµίσεις, ζηµιώνει 12

13 οπωσδήποτε την εικόνα της πόλης ή σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει εν δυνάµει η εκδοχή της δηµιουργικής εικαστικής παρέµβασης που βελτιώνει την αισθητική εικόνα της πόλης(π.χ graffiti στις πλαϊνές όψεις του υδραυλικού έργου του Κηφισου, πανώ κάλυψης γιαπιών και ηµιτελών ή εγκαταλειµένων οικοδοµών στο λιµάνι του Πειραιά, στο ΦΙΞ κ.α.). Στην Ελλάδα εξάλλου, πρέπει να επισηµανθεί ότι, πέρα από τα θέµατα της αισθητικής υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας, που δηµιουργούνται από τις παράνοµα τοποθητηµένες διαφηµιστικές πινακίδες σε επαφή µε τα πλαϊνά όρια µεγάλων αξόνων κυκλοφορίας ( Λ. Κατεχάκη, Περ. Καρέα κ.α.) καθώς και σε κυκλοφοριακές νησίδες (Λ. Κηφισίας κ.α.) που πολύ συχνά, δυστυχώς, έχουν ως συνέπεια την πρόκληση θανατηφόρων αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων. Πηγή:Εφηµερίδα Μetropolis της 10/5/2007 Τα µηνύµατα σ αυτές τις περιπτώσεις, αποβαίνουν µοιραία και θέτουν το θέµα τήρησης ορισµένων κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας απέναντι στο ισχυρό µέτωπο των διαφηµιστικών εταιρειών. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θ αναφερθούν τα βασικά νοµοθητήµατα που θέτουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οφείλει να κινείται κάθε διαφηµιστική εκστρατεία. Πέρα όµως από τα σοβαρά θέµατα εφαρµογής κανόνων και προδιαγραφών ασφάλειας για την τοποθέτηση της διαφήµισης στον τόπο µας, αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει τρόπος ν αξιοποιηθεί ανταποδοτικά, επ ωφελεία της 13

14 αισθητικής εικόνας της πόλης, η αναπόφευκτη «παράδοσή» της στον καταναλωτικό πολιτισµό. Graffiti στον Κηφισό, στο ήµο Μοσχάτου 14

15 B KΕΦΑΛΑΙΟ B. 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ KATOΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΙΚΟΝΑΣ» ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το βασικό νοµοθέτηµα το οποίο καθορίζει τη διαµόρφωση των όψεων των κτιρίων και συνεπώς την εικόνα τους στο δηµόσιο αστικό χώρο, είναι ο ΓΟΚ(Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός). Με το ΓΟΚ 1985, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα (ν.2831/2000),θεσµοθετήθηκαν ευέλικτες διατάξεις για την τοποθέτηση και την ανάπτυξη των κτιρίων σε όλες τις περιοχές της πόλης, ανεξαρτήτως συστήµατος δόµησης, τα οποία (συστήµατα) καταργήθηκαν µε το νόµο αυτό. Με τις διατάξεις του ΓΟΚ, καθορίστηκε ότι, για λόγους αισθητικής της πόλης και προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής,όλες οι όψεις των κτιρίων σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει ν αποπερατώνονται µέσα σε έξι(6) χρόνια από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας και προβλέπεται η επιβολή προστίµου στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Ακόµα προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νοµέων ή επικαρπωτών κτιρίων να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους ή τη δηµόσια υγεία, να µην προσβάλλουν το φυσικό,πολιτιστικό ή και πολεοδοµικό περιβάλλον και γενικά να µην υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους, µπορεί να επεµβαίνει το ηµόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ και να εκτελεί τις αναγκαίες εργασίες καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες στους ιδιοκτήτες. Ανάλογα δε µε την οικονοµική κατάσταση του υπόχρεου, υπάρχει η δυνατότητα ν αναλάβουν οι παραπάνω φορείς ένα µέρος ή και το σύνολο της δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων. Με το ΓΟΚ 85 απαγορεύτηκε η τοποθέτηση φωτεινών ή µη επιγραφών ή διαφηµίσεων έξω από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου, εκτός αν πρόκειται για κτίρια που έχουν αναγερθεί πριν την ισχύ του ΓΟΚ 85. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφηµίσεων σε κτίριο, οικόπεδο, κοινόχρηστο χώρο ή γήπεδο επιτρέπεται µετά από άδεια του οικείου ΟΤΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 1491/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν κατ εξουσιοδότηση του νόµου µε κοινή υπουργική απόφαση.στο σηµείο αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι κυρίως την τελευταία δεκαετία, σε αρκετές διοικητικές πράξεις έγκρισης ή αναθεώρησης ρυµοτοµικών σχεδίων έχουν ενσωµατωθεί λεπτοµερέστεροι αναλυτικοί όροι και 15

16 περιορισµοί για την τοποθέτηση των επιγραφών στις όψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους και τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Τέλος µε το ΓΟΚ επιβάλλεται ο αρχιτεκτονικός έλεγχος και η έγκριση από την ΕΠΑΕ(Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου), σε όλα τα κτίρια που έχουν όψη σε πλατείες και σηµαντικούς οδικούς άξονες.έργο των επιτροπών αυτών είναι να επεµβαίνουν, όπου και όπως ορίζουν οι πολεοδοµικές διατάξεις, για να διασφαλίζουν την αρµονική ένταξη κτιρίων ή εγκαταστάσεων στο φυσικό περιβάλλον και στην αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της περιοχής. Με το άρθρο 4 του ΓΟΚ, δηµιουργήθηκε το πλαίσιο για την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό χαρακτηρίζονται από το ΥΠΕΧΩ Ε, ως διατηρητέα µεµονωµένα κτίρια ή σύνολα µετώπων κτιρίων και µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί σ αυτά καθώς και στα όµορα αυτών κτίρια. Στη συνέχεια, µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό ( Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε) θεσµοθετήθηκαν πρόσθετοι όροι και περιορισµοί καθοριστικοί για τη διαµόρφωση της εικόνας της πόλης όπως: Κάθε κτίριο πρέπει να έχει ένα µόνο κεντρικό συγκρότηµα κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων επίγειας και δορυφορικής εκποµπής, εκτός αν τεχνικοί λόγοι επιβάλουν περισσότερα, οπότε απαιτείται άδεια της αρµόδιας αρχής Προβλέπεται υποχρεωτικό ποσοστό φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου(τουλάχιστον το 1/3 και 1 δέντρο/25τ.µ προκηπίου) Καθορίζονται προδιαγραφές για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδροµίων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των ατόµων µε αναπηρία Για τη µελέτη ανάπλασης και την εικαστική πλασίωση εξοπλισµό των δηµόσιων χώρων, ισχύουν οι γενικές διατάξεις και διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων (ν.716/1979, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το ν.3316/2005) ή προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. 16

17 Β. 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γενικές ιατάξεις Ο βασικός νόµος για την «υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείας ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε το 2001 (ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224Α ). Οι διατάξεις του νόµου αυτού έγιναν σε συµπλήρωση του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, για την «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και συµπληρώθηκαν πρόσφατα µε την παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α ). Κατ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόµων εκδόθηκε η 38110/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΕΣ Α & ΠΕΧΩ Ε,µε την οποία ρυθµίστηκαν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του νόµου και τέθηκαν οι προδιαγραφές και οι συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις για την ανάρτηση πανώ στις όψεις των κτιρίων καθώς και επιγραφών σε κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους. Οι βασικότεροι όροι είναι: Για την ανάρτηση πανώ εν επιτέπεται η ανάρτηση πανώ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε µνηµεία του Καταλόγου της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, εκτός αν δοθεί ειδική άδεια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισµού. Τοποθετούνται παράλληλα µε την οψη του κτιρίου και η επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας της όψης του κτιρίου. εν υπερβαίνουν το υφιστάµενο µέγιστο ύψος του κτιρίου και η αναγραφή του ονόµατος του χορηγού γίνεται µε στοιχεία το µέγεθος των οποίων δεν υπερβαίνει το µέγεθος των άλλων λέξεων Τοποθετούνται σε θέσεις που προβλέπονται από αρχιτεκτονική µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρµόδια ΕΠΑΕ Για την τοποθέτησή τους απαιτείται, τέλος, µετά την προηγούµενη έγκριση, άδεια του οικείου ΟΤΑ, που χορηγείται ατελώς κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου (Απόφαση ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας) Για την τοποθέτηση επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους εν επιτέπεται η ανάρτηση πανώ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε µνηµεία του Καταλόγου της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, εκτός αν δοθεί ειδική άδεια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισµού. Τοποθετούνται παράλληλα µε την όψη του κτιρίου και η επιφάνειά τους δεν µπορεί να εξέχει απ αυτήν περισσότερο από 0.20 µ. 17

18 εν επιτρέπεται οι επιγραφές να καλύπτουν παράθυρα ή άλλα διαφανή τµήµατα των υαλοστασίων,να τοποθετούνται σε στηθαία ή κάγκελα των εξωστών και να υπερβαίνουν ορισµένες διαστάσεις (0,70 x 0,70µ.ή 0,20 x 0,30µ.) Κάθετες προς την όψη των κτιρίων επιγραφές επιτρέπονται για ορισµένες χρήσεις (όπως φαρµακεία, κλινικές κ.α.) και υπό συγκεκριµένες διαστάσεις Ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών (ένταση µέχρι 250κηρία, όχι σε αρχαιολογικούς χώρους,σε κοιµητήρια, εκκλησίες κ.α) εν απαιτείται η έκδοση συγκεκριµένης άδειας για την τοποθέτησή τους αλλά οι παραβάτες των καθοριζόµενων προϋποθέσεων και όρων τιµωρούνται µε τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2946/2001 και του ν. 3028/2002(περί προστασίας αρχαιοτήτων). Ειδικές διατάξεις Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, θεσµοθετήθηκαν ειδικότερες διατάξεις για τον «έλεγχο» των διαφηµιστικών επιγραφών και τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού αποξήλωσης των παράνοµων επιγραφών, τουλάχιστον από τις περιοχές στις ποίες θα διεξάγονταν τα αθλητικά γεγονότα καθώς και από τις διαδροµές όπου θα διακινείτο ο όγκος των επισκεπτών (Ολυµπιακές διαδροµές) Έτσι, ψηφίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150Α /2000) που τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228Α /2001) και το άρθρο 83 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239Α /2002), και κατ εξουσιοδότησή τους εκδόθηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 1903Β /2004) µε την οποία ρυθµίστηκαν οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων των παραπάνω νόµων. Με το πλαίσιο των διατάξεων αυτών δόθηκαν αρµοδιότητες στην ΕΑΧΑ Α.Ε, για την αποξήλωση όλων των παράνοµων επιγραφών, αρχικά στην περιοχή του Ιστορικού κέντρου της Αθήνας και στη συνέχεια και στις περιοχές «Ολυµπιακού» ενδιαφέροντος. Η διαδικασία καταγραφής και πιστοποίησης των παράνοµων επιγραφών έγινε από Υπηρασίες του ΥΠΕΧΩ Ε( /νσεις Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ειδικών Έργων Αναβάθµισης περιοχών).το έργο της καταγραφής και αποξήλωσης, µε διαφορετικούς βέβαια ρυθµούςσυνεχίζεται και σήµερα ενώ παράλληλα, έχουν δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή και αρκετοί ήµοι(αµαρουσίου, Αθηναίων, Πειραιά, Βύρωνα κ.α.). Παράλληλα µε το άρθρο 7 (παρ.2,3,4,5) του ν. 2947/2001, δηµιουργήθηκε ένα ευέλικτο πλαίσιο για την έγκριση πολεοδοµικών ρυθµίσεων και παρεµβάσεων αισθητικής αναβάθµισης του αστικού τοπίου. 18

19 Οι παρεµβάσεις αυτές είχαν τους παρακάτω στόχους: Την αναβάθµιση του κοινόχρηστου χώρου(διαµόρφωση ή ανακατασκευή των πεζοδροµίων, σχεδιασµός και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού, χωροθέτηση κατασκευών όπως καθιστικά περίπτερα πέργκολες - υδάτινα στοιχεία εικαστικές δηµιουργίες ) τον εµπλουτισµό του πρασίνου µε δενδροφυτεύσεις και κηποτεχνικές παρεµβάσεις την κυκλοφοριακή οργάνωση και τη ρύθµιση της στάθµευσης,των διαβάσεων των οδεύσεων ΑΜΕΑ τον εκσυγχρονισµό των δικτύων υποδοµής στις µελετούµενες περιοχές την αποκατάσταση σηµαντικών διατηρητέων κτιρίων την αισθητική αναβάθµιση των όψεων ιδιωτικών κτιρίων (χρωµατισµοί όψεων, αποµάκρυνση των παράνοµων διαφηµίσεων και επιγραφών, αντικατάσταση των ατοµικών τηλεοπτικών κεραιών µε κεντρικές) 19

20 Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, το ΥΠΕΧΩ Ε,εκτός από τα προγράµµατα αποξήλωσης των παράνοµων επιγραφών, που αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, συµπεριέλαβε στα προγράµµατά του και το «Πρόγραµµα αισθητικής αποκατάστασης συντήρησης όψεων κτιρίων σε οδικούς άξονες και περιοχές ολυµπιακού ενδιαφέροντος µε επιχορήγηση ΥΠΕΧΩ Ε» Στόχος του προγράµµατος αυτού ήταν η µεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της εικόνας της πόλης, κίνητρό του η κρατική επιχορήγηση και µοχλός ενεργοποίησής του η ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι όψεις των οικοδοµών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαµόρφωση της γενικότερης εικόνας του αστικού τοπίου. Είναι κατά συνέπεια εύλογο ότι η εξωτερική ανακαίνιση των κτιρίων που έχουν όψεις επί του «Ολυµπιακού δακτυλίου» και επί των σηµαντικών κυκλοφοριακών αξόνων ή των κτιρίων που βρίσκονται στον «περίγυρο» των Ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και σε άλλες θέσεις που λειτουργούν ως πόλοι έλξης της πόλης, κρίθηκε απαραίτητη δράση. Με τη συγκεκριµένη δράση Θ αναβαθµιζόταν η εικόνα της πόλης στα µάτια των κατοίκων αλλά κυρίως των επισκεπτών, δεδοµένου ότι στους µεν άξονες δεξάγονται οι περισότερες αστικές µετακινήσεις στους δε πόλους έλξης και τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα υπήρχε η προσέλευση συγκέντρωση του κοινού. Θα δηµιουργόταν ένα «πιλοτικό» υπόδειγµα για την ανάληψη ανάλογων προγραµµάτων ανακαίνησης κτιρίων στο µέλλον και σε άλλες περιοχές της πόλης. Η δυνατότητα επιχορήγησης των ιδιωτών από το ηµόσιο ή από τους αντίστοιχους ΟΤΑ, για την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων των κτιρίων θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α / ) και συγκεκριµένα µε το άρθρο 14 παρ. 3. Κατ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε συµπληρωµατικά η µε αρ /2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 734Β / ). Οι διατάξεις αυτές συµπληρώθηκαν µε την παρ. 14 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α / ) και απετέλεσαν το πλαίσιο των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την υπαγωγή στο Πρόγραµµα, καθόρισαν τις επιχορηγούµενες εργασίες, τις απαραίτητες µελέτες και εγκρίσεις καθώς και τα αντίστοιχα τιµολόγια ανάλογα µε την κατηγορία των κτιρίων ( π.χ αυξηµένες τιµές για διατηρητέα κτίρια). 20

21 Το Πρόγραµµα αυτό εξαγγέλθηκε και άρχισε να εφαρµόζεται την Οι εργασίες που κυρίως επιχορηγήθηκαν ήταν Ο καθαρισµός / βαφή των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων, των κιγκλιδωµάτων και των εξωτερικών κουφωµάτων Η παράλληλη υποχρεωτική αποµάκρυνση των ατοµικών κεραιών και η αντικατάστασή τους µε κεντρική κεραία Η αποµάκρυνση των παράνοµων διαφηµιστικών και επαγγελµατικών επιγραφών πινακίδων Αιτήσεις για επιχορήγηση έκαναν ιδιοκτήτες 1368 κτιρίων στις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Προχώρησαν και ολοκλήρωσαν τις σχετικές εργασίες εντός των προθεσµιών που είχαν ταχθεί οι ιδιοκτήτες 834 κτιρίων. Το ηµόσιο κατέβαλε για τη συγκεκριµένη δράση συνολικές πιστώσεις ύψους , Το µέσο ύψος επιχορήγησης ανά κτίριο ανήλθε σε 6.000, ενώ τη συνολική διαχείρηση του συγκεκριµένου προγράµµατος από το ΥΠΕΧΩ Ε είχε η /νση Ειδικών Έργων Ανάπλασης Περιοχών. Αντίστοιχα προγράµµατα υλοποίησαν οι δήµοι Αθηναίων και Αµαρουσίου. Ο ήµος Αθηναίων µάλιστα, προσέφερε τεχνική υποστήριξη στην κεντρική διοίκηση ( ΥΠΕΧΩ Ε ) για τις περιπτώσεις των κτιρίων που βρίσκονταν στα διοικητικά του όρια. Επίσης, ο ήµος Αθηναίων παρείχε υποστήριξη στις αναπλάσεις που αναλήφθηκαν από την ΕΑΧΑ ( Ενοποίηση Αρχαιολογκών Χώρων Αθήνας ).Τα προγράµµατα των δήµων αφορούσαν άλλες περιοχές από αυτές που κάλυψε το πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ Ε. Πηγή: Ιστοσελίδα της ΕΑΧΑ, από την καθαίρεση παράνοµων διαφηµιστκών επιγραφών 21

22 Γ.2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ I. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανάπλαση µετώπου όψεων κτιρίων Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της εικόνας της πόλης ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, το ΥΠΕΧΩ Ε ανάθεσε την εκπόνηση µελέτης «Μελέτη Ανάπλασης οδού Πειραιώς». Σε επίπεδο εφαρµογής µελετήθηκαν ειδικότερα οι παρακάτω εξειδικευµένες παρεµβάσεις : Αναπλάσεις κτιριακών µετώπων της οδού Πειραιώς στις εξής ενότητες : α. Από την οδό Περσεφόνης έως την οδό Χαµοστέρνας και από τις δύο πλευρές. Από την οδό Πειραιώς έως την οδό Αλκµήνης επί της οδού Χαµοστέρνας. Στο µέτωπο της οδού Ανδρονίκου από την οδό Πειραιώς έως την οδό Τζαφέρη. Στο µέτωπο του διατηρητέου κτιρίου της οδού Πειραιώς 132, στην οδό Ευρυσθέως. β. Από την οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης στο ήµο Ταύρου έως την οδό Μυτιλήνης και από την Σικιαρίδου ΙΙ έως το διατηρητέο κτίριο της οδού Πειραιώς 77. γ. Από την οδό Πύργου έως και την οδό Επιδαύρου στο ήµο Μοσχάτου. δ. Από την οδό Φλέµινγκ έως τα έπιπλα Ρήγας της οδού Άνδρου (Πειραιώς 105) στο ήµο Αγ.Ι.Ρέντη. ε. Από την οδό Μαραθώνος έως την οδό Μουτσοπούλου και από την οδό Γρηγορίου Λαµπράκη έως την οδό 34 ου Συντάγµατος Πεζικού στο ήµο Πειραιά. 22

23 Στην επιλογή των τµηµάτων του δρόµου που µελετήθηκε η ανάπλασή τους τα κριτήρια ήταν : Ο εντοπισµός ιδιαίτερης αισθητικής υποβάθµισής τους. Η χωροθέτησή τους σε χαρακτηριστικές σηµαντικές θέσεις του δρόµου. Η µη απαίτηση σηµαντικών απαλλοτριώσεων. Η γειτνίασή τους µε σηµαντικές λειτουργίες (πολιτιστικές). Η ύπαρξη κατοικίας µε φυσιογνωµία γειτονιάς. Εκφρασµένο αίτηµα της Οργανωτικής Επιτοπής ΑΘΗΝΑ 2004 σε σχέση µε Ολυµπιακές διαδροµές. Η µελέτη αυτή υλοποιήθηκε σε µικρό βαθµό.συγκεκριµένα υλοποιήθηκε η ανάπλαση των όψεων στη (δ) και σε τµήµα της (ε) ενότητας, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Το πρόγραµµα της ανάπλασης αυτής προϋπέθετε την αποδοχή και συµµετοχή και των ιδιοκτητών και ως εκ τούτου είναι εύλογο το γεγονός ότι δεν είχε συνολική ή εκτεταµένη εφαρµογή, δεδοµένου και του περιορισµένου χρονικού ορίζοντα που διήρκεσε( ). Παράλληλα εφαρµόστηκε και το πρόγραµµα ανάπλασης των όψεων µε επιδότηση των ιδιοκτητών από τον ήµο Αθηναίων και από το ΥΠΕΧΩ Ε για κτίρια που βρίσκονται καθ όλο το µήκος της οδού Πειραιώς, το οποίο εφαρµόστηκε κυρίως στο τµήµα της οδού Πειραιώς που διασχίζει το ήµο Αθηνών. Ανάπλαση σε κοινόχρηστους χώρους Ειδικότερα µελετήθηκαν διαµορφώσεις πεζοδροµίων της οδού Πειραιώς σε επιλεγµένες θέσεις και συγκεκριµένα στις κάτωθι περιοχές : α. Περιοχή Α : από την οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης έως την Κύπρου και από την οδό Ταύρου έως την Πολυκράτους (κεντρική περιοχή ήµου Ταύρου και τµήµατα ήµου Μοσχάτου και Αγ.Ι.Ρέντη). Στο τµήµα αυτό έχουν αναπτυχθεί λειτουργίες µητροπολιτικής εµβέλειας όπως Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, αξιοποιώντας µέρος από το πολύ πλούσιο κτιριακό δυναµικό της περιοχής που σήµερα βρίσκεται σε υποβάθµιση (σηµειώνεται η παρουσία 6 κηρυγµένων διατηρητέων κτιρίων και συγκροτηµάτων στο τµήµα αυτό που αναλυτικά είναι (1) Παλαιοί Στάβλοι, Πειραιώς και Χρ.Σµύρνης, ΦΕΚ 267 / Νο 33, (2) Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Σιδηροσωλήνων και Καµινάδα, Πειραιώς 69, ΦΕΚ 267 / Νο 32, (3) Βιοτεχνία και Καµινάδα Λ.Αθηνών Πειραιώς 86, ΦΕΚ 267 / Νο 28, (4) Βιοτεχνία και Καµινάδα, Λ.Αθηνών Πειραιώς 77, ΦΕΚ 267 / Νο 27, (5) Συγκρότηµα ΝΕΛΣΩΝ (σηµερινή ΑΣΚΤ) και Καµινάδα, Λ.Αθηνών Πειραιώς 256, ΦΕΚ 267 / Νο 29, (6) Τµήµα κτιρίου του βιοµηχανικού συγκροτήµατος της ΧΑΛΚΩΡ, Πειραιώς και Αγρινίου, ΦΕΚ 926 / ). 23

24 Η έκταση των υπό επέµβαση πεζοδροµίων ήταν περίπου τµ. β. Περιοχή Β : από την οδό Φλωρίνης έως την οδό Κονδύλη και την Γέφυρα Μοσχάτου (2 πλευρές της οδού Πειραιώς) ( ήµος Μοσχάτου). Στη υτική πλευρά της οδού Πειραιώς βρίσκονται τα εργοστάσια ΟΛΙΒΑ, ADELCO και ΕΛΒΥΝ, χαρακτηριστικά κτίρια βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής τα οποία αν και βρίσκονται σε εγκατάλειψη, σηµατοδοτούν την εικόνα µιας άλλης εποχής όταν η βιοµηχανία ανθούσε στην περιοχή. Στην ανατολική πλευρά το εργοστάσιο ΚΑΛΛΑΣ καθώς και η σύγχρονη εγκατάσταση της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Τα διατηρητέα κτίρια στην περιοχή αυτή του Μοσχάτου χαρακτηρισµένα µε το ΦΕΚ 267 / είναι : Πειραιώς 37 - Βιοµηχανικό συγκρότηµα ADELCO Πειραιώς 39 - Βιοµηχανικό συγκρότηµα ΕΛΒΥΝ Η έκταση των πεζοδροµίων της Περιοχής «Β» ήταν περίπου τµ. γ. Περιοχή Γ : από την οδό Επονιτών έως την ηµητρίου και από την οδό ωδεκανήσου έως την Ζακύνθου ( ήµος Πειραιά). ιαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου του ΟΤ 53 του ήµου Ταύρου (Παλαιά Σφαγεία) και κατ επέκταση αυτού, της οδού Επταλόφου που στο µεγαλύτερο τµήµα της έχει χαρακτηριστεί πεζόδροµος, όπως και αξιοποίηση υπάρχοντος κτίσµατος των Σφαγείων στον κοινόχρηστο χώρο µε την µετατροπή του σε θέατρο. Και από τη µελέτη των παρεµβάσεων αυτών υλοποιήθηκε τµήµα µόνο και συγκεκριµένα οι διαµορφώσεις στην (γ) ενότητα στο ήµο Πειραιά και οι διαµορφώσεις του ΟΤ 53 στον κοινόχρηστο χώρο στο ήµο Ταύρου. Στο πλαίσιο των αναπλάσεων των κοινοχρήστων χώρων η ΕΑΧΑ ΑΕ (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας) ανάθεσε την υλοποίηση κατασκευή των έργων ανάπλασης δύο σηµαντικών κοινόχρηστων χώρων πλατειών στην οδό Πειραιώς : της πλατείας Κουµουνδούρου, η ανάπλαση της οποίας ολοκληρώθηκε, της πλατείας Κεραµεικού. Στην περίπτωση αυτή υλοποιήθηκε τµήµα µόνο της µελέτης (τα ΟΤ 107 και 108 περιοχής 65 του ήµου Αθηναίων) στην περιοχή της πρώην «Κορεάτικης Αγοράς» απέναντι από το «Γκάζι». 24

25 Πηγή: Ιστοσελίδα της ΕΑΧΑ Α.Ε στο διαδίκτυο Παράλληλα προωθήθηκαν : Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε ορισµένες θέσεις της διαδροµής της Πειραιώς, κυρίως στην κεντρική περιοχή της στο πλαίσιο των έργων για τον «Ολυµπιακό ακτύλιο». Φωτισµός (5) σηµαντικών διατηρητέων κτιρίων κατά µήκος της διαδροµής της οδού Πειραιώς και συγκεκριµένα των ΣΑΝΙΤΑΣ, ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ, ΑΣΚΤ, ΜΥΛΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ γωνία. ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Το πρόγραµµα του δήµου Αθηναίων ξεκίνησε ταυτόχρονα µε το πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ Ε (εξαγγελία τους µε κοινή συνέντευξη τύπου κκ. Μπακογιάννη και Παπανδρέου στις ). Ο δήµος Αθηναίων, προκειµένου να γνωστοποιήσει και να διαφηµίσει το πρόγραµµα επιχορήγησης για την ανάπλαση των όψεων των κτιρίων, που ονοµάστηκε Πρόσοψη,ανέπτυξε αρχικά ένα πιλοτικό πρόγραµµα, το Χορηγικό. 25

26 Στο πλαίσιο προβολής του προγράµµατος αναπλάσεων των όψεων των κτιρίων της πόλης, ο δήµος Αθηναίων, κάλεσε χορηγούς για ν αναλάβουν την ανάπλαση των όψεων κτιρίων µετώπων, σε δεκαπέντε (15 ) πλατείες της Αθήνας.Τις µελέτες για τις αναπλάσεις αυτές είχαν εκπονήσει οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου. Στο πλαίσιο του Χορηγικού προγράµµατος, υλοποιήθηκαν τελικά πέντε από τις δεκαπέντε πλατείες και συγκεκριµένα Η πλατεία Παγκρατίου Η πλατεία Χίλτον (Μαδρίτης) Η πλατεία Κανελλοπούλου (Μετρό Πανόρµου) Η πλατεία εξαµενής Η πλατεία Βαρβακείου Επίσης µε συγχρηµατοδότηση του δήµου αναπλάστηκαν επτά συγκροτήµατα προσφυγικών κατοικιών στο ουργούτι Το πρόγραµµα αυτό ολοκληρώθηκε πριν την Ολυµπιάδα Για την εκτέλεση του προγράµµατος Πρόσοψη, αρχικά ο δήµος συγκρότησε κοινοπραξία µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών, το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και Αναπτυξιακή Εταιρεία του δήµου µε την επωνυµία, Νέα Εικόνα για την Αθήνα.Η κοινοπραξία διαχειρίστηκε το πρόγραµµα για δύο χρόνια (έως το 2005) και µετέπειτα το πρόγραµµα αυτό συνεχίζεται, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του δήµου.πρόσφατα (2006) η χρηµατοδότησή του επιδιώχθηκε να ενταχθεί σε κοινοτικά Περιφερειακά Προγράµµατα (ΠΕΠ). Η επιδότηση των ιδιωτικών κτιρίων για την ανάπλαση των όψεών τους, στο πλαίσιο του προγράµµατος Πρόσοψη, γίνεται µε δύο προϋποθέσεις 1. να τοποθετηθεί κεντρική κεραία τηλεόρασης στο κτίριο και να µεταφερθούν στην ταράτσα όλες οι συσκευές δορυφορικής λήψης (πιάτα) και 2. να αφαιρεθούν όλες οι παράνοµες διαφηµιστικές επιγραφές Η διαδικασία βήµατα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 1. Αίτηση του ιδιώτη 2. Συγκρότηση Φακέλου, αυτοψία από αρχιτέκτονα του δήµου, σύνταξη τεχνικής έκθεσης και χρωµατικής µελέτης, από την υπηρεσία του δήµου 3. Αποδοχή της µελέτης από τον ιδιώτη και προώθησή της για την έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών µικρής κλίµακας από τη /νση Μελετών του δήµου Αθηναίων.Η χρονική ισχύς είναι 6 µήνες, που µπορούν να παραταθούν άλλους 5 µήνες. Παράλληλα χορηγείται άδεια κατάληψης πεζοδροµίου (όλες οι άδειες δωρεάν από το δήµο) 4. Ο ιδιώτης ή και ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την αστική και ποινική ευθύνη εκτέλεσης του έργου. Όταν τελειώσουν οι εργασίες υποβάλλεται δήλωση ότι όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση καθώς και δήλωση τεχνίτη για την αντικατάσταση των κεραιών 26

27 5. Γινεται επιβεβαίωση µε αυτοψία αρχιτέκτονα της υπηρεσίας, συντάσσεται σχετικό πιστοποιητικό και ο φάκελος προωθείται προς έγκριση, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή της επιδότησης Βάσει των αρχικών εκτιµήσεων είχε υπολογιστεί ότι το ποσον της επιχορήγησης θα έφτανε το % του προϋπολογισµού των εργασιών. Στην πράξη το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί σε µεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του %, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα εφαρµόστηκε ευρέως και προσέλκυσε µεγάλο αριθµό κατασκευαστών εργολάβων. Ενδεικτικά αναφέρεται το ύψος της επιδότησης που είναι Για κοινά κτίρια Για διατηρητέα έως 1500 για µία όψη και έως 2000 για δύο όψεις έως 1800 για µία όψη και έως 2400 για δύο όψεις Για τις κεραίες extra ποσόν 350. Μέχρι τον Οκτώβρη του 2006 είχαν υποβληθεί 4000 αιτήσεις και είχαν ολοκληρωθεί 3300 κτίρια, διεσπαρµένα σ όλη την επιφάνεια του δήµου Αθηναίων. Την ίδια εποχή η υπηρεσία της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήµου δέχεται 5 6 αιτήσεις σε ηµερήσια βάση και διαχειρίζεται το πρόγραµµα,µε 4 αρχιτέκτονες που ασχολούνται µε τις µελέτες, τη διοικητική υποστήριξη και την επικοινωνιακή προβολή του προγράµµατος. 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1 ιαπιστώσεις - συµπεράσµατα Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σ αυτή την εργασία διαπιστώνονται ορισµένα αναµφισβήτητα γεγονότα που συµβαίνουν στις πόλεις µας σήµερα και ειδικότερα στη χώρα µας, αναφορικά µε το θέµα που εξετάζει η εργασία αυτή. Αναλυτικότερα Η διαφήµιση και τα µηνύµατα, µέσω αυτής, του καταναλωτικού πολιτισµού, είναι πλέον τα σύγχρονα «ορόσηµα» της πόλης. Το εφήµερο των εικόνων διαφηµίσεων και το διαχρονικό του αρχιτεκτονικού οικοδοµήµατος ή του µνηµείου(ανδριάντας γλυπτό), δηµιουργούν ασύµβατες σχέσεις στο αστικό περιβάλλον. Η «σαρωτική» εισβολή της διαφηµιστικής εικόνας και η χρήση του αρχιτεκτονικού έργου, ως υποβάθρου για την προβολή τους ξεπερνά τα όρια της αισθητικής ανοχής. Η νοµοθεσία στη χώρα µας, σήµερα (µετά το βασικό νόµο του 2001), µπορεί να θεωρηθεί ότι προβλέπει ένα επαρκές πλαίσιο κανόνων για τη διασφάλιση της αισθητικής εικόνας των πόλεων.έπρεπε όµως να υπάρξει η πίεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 για να κινηθούν ορισµένες διαδικασίες προστασίας και ανάδειξης της αισθητικής και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν και εφαρµόστηκαν µε επιτυχία κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004,µόνο όµως στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και σε ορισµένες ακόµα περιοχές που κρίθηκαν «κρίσιµες» για τη διεθνή προβολή των Αγώνων. Οι «επεκτάσεις» της εφαρµογής των διατάξεων αυτών και στις υπόλοιπες περιοχές της πόλης και της χώρας, που θεσµοθετήθηκαν το εκέµβριο του 2003(ν. 3212/2003) δε φαίνεται να έχουν ακόµα ενεργοποιηθεί. Οι ήµοι, κυρίως αρµόδιοι για την εικόνα της πόλης,ουσιαστικά και τυπικά, ελάχιστο ενδιαφέρον έχουν µέχρι σήµερα επιδείξει για να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία σχετικά µε τις παράνοµες επιγραφές και διαφηµίσεις και να οργανώσουν ειδικά συνεργεία ώστε να προβαίνουν σε αποξήλωσή τους. Μόνο κάτω από την κοινωνική πίεση που δηµιουργήθηκε, µετά από θανατηφόρα ατυχήµατα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, άρχισαν ορισµένοι µεγάλοι ήµοι ν αξιοποιούν την εµπειρία που αποκτήθηκε από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ακόµα, όπως προκύπτει από εκτενή δηµοσιεύµατα του τύπου τα τεράστια οικονοµικά συµφέροντα των διαφηµιστικών εταιρειών έχουν δηµιουργήσει κυκλώµατα,τα οποία έχουν διαθέτουν µηχανισµούς και µέσα στους ήµους, για τη λήψη «µεταλλαγµένων» αδειών τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων. Ακόµα από έρευνα καταγγελιών ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι δεκάδες διαφηµιστικές πινακίδες φωτίζονται παράνοµα, δηλαδή κλέβουν ρεύµα από κολόνες της ΕΗ ή από µετρητές άλλων κατασκευών, χωρίς να 28

29 υπάρχει αυτοτελές ρολόϊ(µετρητής), όπως προβλέπει ο νόµος. Η υπερβολή στο µέγεθος και την επανάληψη πυκνότητα τοποθέτησης, η µη τήρηση των κανόνων που«απαγορεύουν στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως, που θα ηδύνατο να προκαλέσει σύγχυση µε τις (δηµόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας και θάµβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπάσει την προσοχή...είναι αντίθετες προς τις διεθνείς συµβάσεις και ως εκ τούτου ανίσχυρες» 13. ηµιουργούν µιαν αίσθηση κορεσµού που οδηγεί σε σβύσιµο όλων των µηνυµάτων ακόµα και εκείνων που αφορούν πληροφορίες και κώδικες που προφυλάσσουν από ατυχήµατα.. 2 Προτάσεις Στόχος της Πολιτείας αλλά και των φορέων που ασκούν την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδοµία θα έπρεπε να είναι σήµερα, η «φιλοδοξία», µέσω των περεµβάσεων και του αρχιτεκτονικού έργου, ν αποκτήσει έναν κοινωνικότερο ρόλο, ο αστικός δηµόσιος χώρος. Η σηµερινή πόλη έχει ανάγκη από υπαίθριους χώρους, που θα έδιναν µιαν ανάσα στο ασφυκτικό και συµπιεσµένο κτισµένο περιβάλλον. Εκεί να εκτονώνεται η ζωή τής πόλης. Οι τόποι αυτοί να ξανα- γίνουν τόποι συναντήσεων, συλλογικών εκδηλώσεων και διεκδικήσεων, απρόβλεπτων και τυχαίων δράσεων, προσωπικών περιπλανήσεων και διαδροµών, ελεύθερης και δηµιουργικής αυτενέργειας των πολιτών Οι προτάσεις που παρατίθενται είναι αντίστοιχες προς τις επισηµάνσεις των συµπερασµάτων και αφορούν Την ενεργοποίηση δραστηριοποίηση των ΟΤΑ για την εφαρµογή της νοµοθεσίας και την αποξήλωση των παράνοµων επιγραφών αλλά και την ανάληψη προγραµµάτων ανάδειξης και ανάπλασης των όψεων των κτιρίων και του δηµόσιου κοινόχρηστου χώρου. Τα παραδείγµατα των προγραµµάτων του ΥΠΕΧΩ Ε και του ήµου Αθηναίων πρέπει ν αξιοποιηθούν και να τύχουν ευρύτερης εφαρµογής.το παράδειγµα των κτιρίων που βάφηκαν, σύµφωνα µε χρωµατική µελέτη, το συµάζεµα των κεραιών και των γιγαντιαίων επιγραφών µπορεί να λειτουργήσει ως φωτεινή όαση στο έρηµο τοπίο της πρωτεύουσας και ν ακολουθηθεί από άλλες πόλεις που λειτουργούν ως «αντίγραφά» της Τη στήριξη από την Πολιτεία εκείνων των ΟΤΑ που δεν έχουν από µόνοι τους τη δυνατότητα να επιχειρούν για την αποξήλωση των παράνοµων επιγραφών και να δηµιουργούν προγράµµατα αναπλάσεων, όπως εξάλλου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρέµβαση από την Περιφέρεια) Την αξιοποίηση της καλλιτεχνικής µαζικής δηµιουργίας, όπως των graffiti, των εγκαταστάσεων κατασκευών γλυπτικών συνθέσεων αλλά 13 ΣτΕ, Αποφάσεις /2007,από άρθρο εφηµερίδας Μetropolis 10/5/

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 Περιεχόμενα Πρόλογος... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο & Σκοπός... 3 Άρθρο 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το Εισαγωγή Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται θέµατα σχετικά µε τις επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας και τις αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις επιδράσεις τους µέσα στα πλαίσια των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΟΡΝΤΙΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.34039) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Απόφαση Δ.Σ υπ αριθμ /2015 (Προσχέδιο) Δεκέμβριος 2014 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Αδαµογιάννης Βαγγέλης, ΑΜ ράγκος Γιάννης, ΑΜ Καραδήµου Αλέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή Ταυτότητα της μελέτης... 1 Κεφ.1. Αναγνώριση γενικών χαρακτηριστικών... 3 1.1. Ο προσφυγικός οικισμός και ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου ΕΜΠ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Πολιτική ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης του παράκτιου µητροπολιτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Έκθεση για την Πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο οµηµένο Περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας και την Πληροφόρηση. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός Κεραµεικού στο Μεταξουργείο

Η οδός Κεραµεικού στο Μεταξουργείο ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΝΤ. ΒΑΪΟΥ, Μ.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ, Μ. ΜΑΥΡΙ ΟΥ Η οδός Κεραµεικού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ADVICE Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. BCS BCS Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα