Οι διαφηµίσεις και η εικόνα της πόλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διαφηµίσεις και η εικόνα της πόλης"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΘΕΜΑ : Οι διαφηµίσεις και η εικόνα της πόλης Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ : Ι. Πολύζος, Καθ. ΕΜΠ,. Πολυχρονόπουλος, Αρχιτέκτων Επίκ. Καθ. ΠΘ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : Αµαλία Κουδούνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΡΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Σελ. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. Η φυσιογνωµία της πόλης και ο δηµόσιος αστικός χώρος...5 Α.2. Ο δηµόσιος αστικός χώρος και η διαφήµιση...8 Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 1. Θεσµικό πλαίσιο κατοχύρωσης της «εικόνας» του δηµόσιου...15 χώρου της πόλης Β. 2. Θεσµικό πλαίσιο για τις διαφηµίσεις - Ειδικές διατάξεις...17 για την «Ολυµπιάδα 2004» της Αθήνας Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 1. Προγράµµατα του ΥΠΕΧΩ Ε και του ήµου Αθηναίων...20 Γ. 2. Παραδείγµατα αναπλάσεων...22 i. Η ανάπλαση της οδού Πειραιώς...22 ii. Το πρόγραµµα «Πρόσοψη» του. Αθηναίων...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα Προτάσεις...29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ...31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία αυτή θ αναφερθούν θέµατα σχετικά µε το ρόλο των διαφηµίσεων και εν γένει των διαφηµιστικών επιγραφών, στην εικόνας του δηµόσιου χώρου της πόλης και ειδικότερα του «σκηνικού» που επικαλύπτει τα κατακόρυφα επιφανειακά επιπέδα των όψεων, είτε µεµονωµένων κελυφών (σηµειακά τοπόσηµα ), είτε επιπέδων που οριοθετούν - πλαισιώνουν δρόµους, πλατείες, πάρκα δηλαδή, το δηµόσιο, ελεύθερο αστικό χώρο. Οι κάθε είδους διαφηµιστικές πινακίδες αποτελούν καθοριστικής σηµασίας παράγοντες για τη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της ειδικότερης φυσιογνωµίας µιας πόλης ή τµηµάτων αυτής( όπως είναι οι οδικοί άξονες, οι πλατείες ή άλλα συγκροτηµένα «µέτωπα» της πόλης). Όπως γράφει ο Σ. Σταυρίδης, «Ο πολιτισµός της κατανάλωσης είναι ένας πολιτισµός που µεριµνά για την εκθεσιµότητα των προϊόντων, που υφαίνει τις αξίες του ακριβώς πάνω σε τούτη την εκθεσιµότητα» 1, και ακόµα «Η διαφήµιση χειρίζεται την αντίληψη του χώρου, ίσως πια διαχειρίζεται συνολικά το χώρο, το χώρο της εικόνας αλλά και το χώρο της πόλης, το χώρο της φαντασίας αλλά και της ζωής µας...µια σχέση προβολής αξιών στο περιβάλλον, ικανή να το αναµορφώνει και να το µεταµορφώνει, να το µορφοποιεί συνολικά.» 2. Η εργασία αυτή θα εστιάσει ειδικότερα, σε θέµατα διαχείρισης της «εικόνας» του δηµόσιου χώρου, από δηµόσιους φορείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει του θεσµικού πλαισίου για τον έλεγχο τοποθέτησης των διαφηµιστικών εν γένει πινακίδων και επιγραφών, το οποίο κατοχυρώθηκε την τελευταία επτετία και συµπληρώθηκε για την αναβάθµιση της εικόνας της Αθήνας προκειµένου αυτή να υποδεχθεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Θ αναφερθούν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τα προγράµµατα «αναπλάσεων» που υλοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία στην Αθήνα, ενόψη και στο πλαίσιο της τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων του Αναλυτικότερα, η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, το περιεχόµενο των οποίων συνοπτικά έχει ως εξής: Στο Α κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση του εξεταζόµενου θέµατος βασισµένη σε θεωρητικά κείµενα και ιδεολογικές απόψεις για τις έννοιες του αστικού και του δηµόσιου αστικού χώρου, το ρόλο που αυτός έχει στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας της πόλης και στο ρόλο της διαφήµισης που στη σύγχρονη εποχή έχει µεταβάλλει το δηµόσιο χώρο της πόλης σε ένα εφήµερο σκηνικό για την προβολή των αξιών της µαζικής κουλτούρας και του πολιτισµού της κατανάλωσης 1.Σ.Σταυρίδης, ιαφήµιση και το νόηµα του χώρου, σελ Σ.Σταυρίδης, ιαφήµιση και το νόηµα του χώρου, σελ. 14,15 3

4 Στο Β κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ισχύον στην Ελλάδα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο κατωχυρώνει νοµοθετικά τη φυσιογνωµία της πόλης και δηµιουργεί το πλαίσιο για τον έλεγχο της αισθητικής των όψεων των κτιρίων και των όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης των εν γένει διαφηµιστικών πινακίδων- επιγραφών. Επίσης, γίνεται αναφορά στις διατάξεις που θεσπίστηκαν για να συµβάλλουν στον «εξωραϊσµό» της Αθήνας, προκειµένου να υποδεχτεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και τα σχετικά προγράµµατα αναβάθµισης ανάπλασης του δηµόσιου και του ιδιωτικού χώρου(ο οποίος είναι διαχωριστικό στοιχείο από το δηµόσιο χώρο, όπως οι προσόψεις των κτιρίων)που αναλήφθηκαν από την πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιώτες. Στο Γ κεφάλαιο περιγράφονται µε αναλυτικότερα και συγκεκριµένα στοιχεία δύο προγράµµατα αναπλάσεων, αυτά της οδού Πειραιώς το οποίο έγινε µε τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩ Ε και της ΕΑΧΑ Α.Ε και το «ΠΡΟΣΟΨΗ» το οποίο ξεκίνησε παράλληλα µε τα προγράµµατα του ΥΠΕΧΩ Ε και εκτελείται από το δήµο Αθηναίων και την Αναπτυξιακή Εταιρεία που συστήθηκε για το σκοπό αυτό. Στο κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα και η εµπειρία που αποκτήθηκε την περίοδο αυτή και διτυπώνονται ορισµένες προτάσεις- ιδέες για την αποτελεσµατικότερη συµβολή κυρίως των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των κρατικών φορέων στην κατεύθυνση ενεργοποίησης των πολιτών για τη συµβολή τους στη διαµόρφωση της εικόνας του δηµόσιου χώρου και τον «έλεγχο» ή «περιορισµό» της µαζικής επιρροής των καταναλωτικών αξιών της διαφήµισης, είτε µε τη φροντίδα και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου είτε µε την ενεργό εικαστική παρέµβαση για τη βελτίωση της εικόνας του δηµόσιου αστικού χώρου. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η εργασία στηρίχτηκε σε έρευνα βιβλιογραφίας που αναφέρεται στο τέλος αυτής, σε έρευνα στα αρχεία των αρµόδιων /νσεων του ΥΠΕΧΩ Ε, της ΕΑΧΑ Α.Ε και της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήµου Αθηναίων καθώς και σε συνεντεύξεις της γράφουσας µε αρµόδια στελέχη των φορέων αυτών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω Στον κ. Α.Τσιατσιάµη Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήµου Αθηναίων καθώς και τον κ. Χ. Ζορµπά Υπεύθυνο του προγράµµατος «ΠΡΟΣΟΨΗ» για τις πολύτιµες πληροφορίες γύρω από την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού και για το υλικό που µου δόθηκε. Στην κ. Ν. Γαλάνη /ντρια της ΕΑΧΑ Α.Ε, καθώς και τους συνεργάτες της για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που µου διέθεσαν. Στην κ. Π. Καπερώνη /ντρια της ΕΕΑΠ, καθώς και στους Τµηµ/ρχες της ίδιας /νσης κ.κ Ρ. Τσιρογιάννη, Π. Γιαννακάκη και Γ. Γκανασούλη για τα στοιχεία και τις απόψεις από την εµπειρία τους. 4

5 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο χώρος όπως και ο χρόνος είναι αφηρηµένες έννοιες. Ο αφηρηµένος χώρος δεν έχει χαρακτήρα ούτε φυσιογνωµία. Τα δύο αυτά στοιχεία, του χαρακτήρα και της φυσιογνωµίας προσδίδονται στο χώρο από την ανρώπινη παρουσία και δράση. Ο άνθρωπος µε τις δραστηριότητές του «µορφοποιεί» το χώρο γεµίζοντάς τον µε πραγµατικές µορφές, µε λειτουργίες και ακόµα µε ιδέες, συναισθήµατα, σύµβολα. Τότε ο χώρος έχει µετατραπεί σε τόπο 3. Τόπος είναι ο συγκεκριµένος χώρος µαζί µε το περιεχόµενό του, «φυσικές και τεχνητές µορφές, ανθρωποποίητες δραστηριότητες(νοητικές και ψυχικές πρακτικές), η ανάπτυξη της ιδιαίτερης γλώσσας του Νου (Λόγος) και της ψυχής(μύθος) της ανθρώπινης οµάδας που κατοικεί τον τόπο(κοινωνία), χαρακτηρίζειτον τόπο ως Χώρα, µήτρα δηλαδή, µέσα στην οποία θα γεννηθεί, θα εκφραστεί και θ αναπτυχθεί η οµαδική συνείδηση της κοινωνίας µε τη µορφή του πολιτισµού» 5. Όλα τα παραπάνω στοιχεία των ιδιαίτερων φυσικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών του τόπου, συνθέτουν το χαρακτήρα του, ενώ η ανάδειξη της ιδιαίτερης οντότητας- προσωπικότητάς του, µέσω του χαρακτήρα του αποτελεί τη φυσιογνωµία ενός τόπου.η φυσιογνωµία µιας πόλης είναι µοναδική «σε αντίθεση µε το χαρακτήρα(που µε βάση την κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών µπορεί να υπολογιστεί, να οµαδοποιηθεί και να τυπολογηθεί)...και εµφανίζει ακριβώς αυτή τη µοναδικότητά της ως τόπου µε το δικό του ξεχωριστό Λόγο και Μύθο» 5. Ο αστικός χώρος πρέπει να είναι τόπος ζωής. Χώρος όπου εγγράφεται η «ιστορία» της κοινωνίας των ανθρώπων που τον κατοικούν, τον «βιώνουν» και προβάλλουν σ αυτόν το παρελθόν και το µέλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό ο δηµόσιος αστικός χώρος είναι δηµιούργηµα της κοινωνίας που τον διαµόρφωσε και τον χρησιµοποιεί από την αρχική συγκρότηση της πόλης, τις διάφορες ιστορικές φάσεις εξέλιξής της και όπως τον διαµορφώνει στις σηµερινές συνθήκες. Οι δηµόσιοι και ελεύθεροι χώροι µιας πόλης (δρόµοι, πλατείες, άλση, πάρκα κλπ.) µε τη µορφή, τις αναλογίες τους, τις οπτικές φυγές και µε τα κτίρια που «διατάσσονται» περιµετρικά σ αυτούς συνθέτουν την αντιληπτική εικόνα της πόλης. Είναι οι χώροι που συγκροτούν τη «ραχοκοκαλιά» του αστικού ιστού πάνω στην οποία συναρτώνται και «υφαίνονται» οι µορφές και οι χρήσεις της πόλης και στην οποία διαδραµατίζεται η ιστορία της. Στους χώρους αυτούς ζούµε, κυκλοφορούµε καθηµερινά, συγκεντρωνόµαστε είτε για να ζήσουµε σηµαντικά κοινωνικά γεγονότα είτε για ν αναπαυθούµε και να θαυµάσουµε τη θέα που προσφέρουν και την αισθητική της αρχιτεκτονικής 4.,5. Ι. Στεφάνου, Η φυσιογνωµία ενός τόπου. Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21 ο αιώνα 5

6 τους όπου υπάρχει δηλ. σ αυτούς «βιώνουµε» το χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία της πόλης µας. Για το σηµαντικό αυτό ρόλο τους ιστορικά, οι δηµόσιοι αστικοί χώροι έτυχαν ιδιαίτερης µέριµνας και φροντίδας από την εκάστοτε εξουσία, τόσο για τη διαµόρφωσή τους, όσο και για την πλαισίωσή τους µε σηµαντικά και επιβλητικά κτίρια (ναούς, αγορές, διοικητήρια κ.α). Η καλλιτεχνική ποιότητα και η αισθητική του δηµόσιου χώρου, των στοιχείων που περιέχονται σ αυτόν και που τον περιβάλλλουν, ο συνολικός χαρακτήρας και το ύφος του έχουν άµεση σχέση µε την ατοµική και συλλογική συµπεριφορά και δράση των πολιτών µέσα σ αυτούς τους χώρους. Στις αρχαίες ελληνικές και τις ρωµαϊκές πόλεις ο κύριος δηµόσιος χώρος της αγοράς αντανακλούσε τις βασικές λειτουργίες της αρχαίας δηµοκρατίας και του Imberium. Οι εκδηλώσεις της καθηµερινής ζωής φανερώνουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούσε η αρχαία κοινότητα: ανταλλαγές, συζητήσεις, συναντήσεις και γιορτές. Στις µεσαιωνικές πόλεις είναι χαρακτηριστικό στοιχείο, ο απόλυτα οριοθετηµένος κλειστός χώρος, οι οχυρώσεις, οι µεγαλοπρεπείς εκκλησίες και τα µοναστήρια. Μεγάλη σηµασία έχει η ανοικτή πλατεία της αγοράς. Ο κόσµος συγκεντρώνεται προκειµένου να παρακολουθήσει τα δρώµενα και τις ποικίλες «ατραξιόν» µε γελωτοποιούς, ταχυδακτυλουργούς και όσους προσέφεραν γενικότερα, δηµόσιο θέαµα Στην αναγέννηση, µε την άνοδο του κοινωνικού και πνευµατικού επιπέδου της ζωής στην Ευρώπη, ο δηµόσιος χώρος έχει µεγάλη σηµασία και λειτουργεί ως βασικό στοιχείο ενοποίησης του αστικού χώρου. Συµβολικά, η ιδανική πόλη αναπαρίσταται µε τη δοµή ενός κύκλου µε µια πλατεία στο κέντρο και ακτινωτά διατεταγµένους τους δρόµους. 6 Η πλατεία Αγ. Πέτρου (Ρώµη), 7.Η διαδοχική πρόσβαση στο χώρο της πλατείας 8 Η Piazza di Campo στη Σιέννα και η περίκλειση του χώρου. 9 H Piazza di Popolo και η θέση ως σηµείο εισόδου στην πόλη. 10 Η περίκλειση τηςpiazza della Signoria, µε το Portico degli Uffizi. Ν. Κρίκου, Η προσπελασιµότητα της πόλης, µέσα από τις αστικές πλατείες , άρθρο στο e-περιοδικό 6

7 Ο 18 ος αιώνας είναι σταθµός για την οικονοµική και κοινωνική ζωή µε την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήµατος παραγωγής. Η πόλη πλέον εκτείνεται έξω από τα όρια του τείχους και οι δρόµοι και οι πλατείες της υπάγονται σε συστήµατα αξόνων που οργανώνονται µε γεωµετρικά σχήµατα. Οι µεγαλοπρεπείς πλατείες που σχεδιάστηκαν για τις ανώτερες τάξεις είχε µνηµειακό χαρακτήρα. Η ζωή σαν θέατρο επιβεβαιονόταν από τη συµπεριφορά στο δρόµο πασαρέλα. Ο περίπατος εκείνη την εποχή θεωρείται µια από τις µεγαλύτερες απολαύσεις και η ιδέα της µετακίνησης µέσα από τα µεγαλοπρεπή βουλεβάρτα συνδέεται µε την περατήρηση και επαφή µε τους άλλους ανθρώπους. Ο 20 ος αιώνας βρίσκει τις πόλεις της Ευρώπης να προσπαθούν να στεγάσουν πληθυσµό εκατοµµυρίων κατοίκων. Η δοµή της πόλης αλλάζει ριζικά. Ο δηµόσιος αστικός χώρος, ουσιαστικά το κενό που αποµένει µεταξύ των ιδιωτικών κτιρίων, έπαψε να προσελκύει δραστηριότητες. Η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων δε στηρίζεται πλέον στην ανάγκη αναγνώρισης που χαρακτήριζε τους δηµόσιους τρόπους το 18 ο αιώνα. Άρχισε να επικρατεί η ανασφάλεια και ο φόβος µέσα στο πλήθος. Στη σηµερινή εποχή, ο δηµόσιος χώρος της σύγρονης πόλης που έχει εξαπλωθεί και καλύπτει πολύ µεγαλύτερη έκταση από την παληά, συγκροτηµένη πόλη, έχει κι αυτός συνακόλουθα πάψει ν αντιπροσωπεύεται τυπολογικά από την «παραδοσιακή» πλατεία και τον «παραδοσιακό» κεντρικό δρόµο ή το µεταγενέστερο βουλεβάρτο. Ο δηµόσιος χώρος παρουσιάζεται στις σηµερινές πόλεις, σαν ένα πλέγµα δίκτυο τόπων ισχυρά διαφορισµένων, ως προς τη χρήση και τη µορφή τους. Η διαµόρφωση και η πλαισίωσή του δεν είναι, όπως άλλοτε, αποτέλεσµα µιας διαδικασίας βασισµένης στη βούληση ενός ηγεµόνα και στην ικανότητα του αρµόδιου αξιωµατούχου ή καλλιτέχνη. Μετά τα µέσα του 20 ου αιώνα, η πολεοδοµική εξέλιξη καθορίζεται κυρίως από τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, αλλά και από τις πιέσεις ή την αυθαίρετη οικιστική δραστηριότητα των µεσοαστικών στρωµάτων. Ο δηµόσιος χώρος της σύγχρονης πόλης, µε την πληθώρα των µηνυµάτων που εκπέµπει και τους ταχείς ρυθµούς κίνησης «βιώνεται» µε εντελώς διαφορετικό τρόπο απ ότι παληότερα, από τους κατοίκους του. Ορισµένοι τον βιώνουν ως αφιλόξενο και δυσλειτουργικό, άλλοι όµως, περισσότερο προσαρµοσµένοι στις επιταγές της σύγχρονης εποχής απολαµβάνουν την ταχύτητα και την ένταση του ρυθµού της ζωής του σηµερινού αστικού περιβάλλοντος. Η προσέγγιση του προσδιορισµού του δηµόσιου αστικού χώρου, ως πεδίου επικοινωνίας συνιστά ένα αντιληπτικό εργαλείο για να καταλάβουµε τις σχέσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, να αναλύσουµε τα προβλήµατα και να προτείνουµε λύσεις. Η προσέγγιση αυτή, σήµερα χάνει όλο και περισσότερο τη δυναµική της, αφού η επικοινωνία των ανθρώπων γίνεται πλέον κυρίως από τα οπτικοακουστικά µέσα (ΜΜΕ) τα οποία λειτουργούν ως κυρίαρχη δύναµη στη διαµόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών. Στην εποχή της κυριαρχίας των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών δικτύων η «φυσική» αντίληψη για τον αστικό χώρο είναι συγκεχυµένη, καθώς 7

8 τα παραπάνω δίκτυα και µέσα διαµορφώνουν µια νέα εικονική και εφήµερη τοπολογία. Μέσα σ αυτόν τον κατακερµατισµό και την ασυνέχεια του χώρου και του χρόνου χάνονται οι ιστορικές ροές σχέσεων, οι οποίες διαµόρφωναν την κοινή αντίληψη για το χτες, το σήµερα και το αύριο. Ο δηµόσιος χώρος χάνει τις παληές µορφές συµµετοχής και συλλογικότητας, το ρόλο του σηµείου συνάντησης και καθηµερινής επικοινωνίας και τείνει να γίνει µια µεγάλη οθόνη σκηνή, προβολής εφήµερων µηνυµάτων του σύγχρονου πολιτισµού της κατανάλωσης, των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Τα µνηµεία και οι µόνιµες κτιριακές κατασκευές- αρχιτεκτονικές µορφές του δηµόσιου αστικού χώρου, που λειτουργούσαν άλλοτε ως κρίκοι ιστορικής µνήµης της ζωής της πόλης, έχουν σήµερα «χαθεί», χρησιµεύοντας πολύ συχνά ως βάθρα στήριξης γιγαντιαίων πινακίδων προβολής διαφηµίσεων, όπου το προϊόν «εκτίθεται» µε την έπαρση του ανδριάντα ενός ηγεµόνα. «Η εµπειρία των πόλεων είναι εµπειρία εικόνων... Η φυσική µορφή είναι απλώς ένα βοήθηµα για την εκτόξευση ή τη διαµόρφωση των ροών εικόνων». 11 Πηγή: Ε. Καψανάκη, Α. Πιστικού, «Αφίσα ιαφήµιση στο χρόνο και στο χώρο», προπτυχιακή εργασία στο ΕΜΠ στο µάθηµα Ιστορία & Θεωρία. Όµως και σήµερα, ο δηµόσιος αστικός χώρος είναι ο χώρος που περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο την εξελικτική πορεία µιας πόλης, συσσωρεύει τη συλλογική µνήµη των κατοίκων της και είναι ο πιο αξιόπιστος µάρτυρας της ιστορίας της, δηλαδή τής αφήγησης των ανθρώπινων βιωµάτων. 11 Ν. Καζέρος, Τόποι σε εκκρεµότητα, άρθρο στο Περ/κό Αρχιτέκτονες Οκτώβρης 2006, σελ. 30 8

9 Α. 2. Η ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ιαφήµιση ονοµάζεται το οπτικό - ακουστικό µήνυµα µέσα απ το οποίο προβάλλονται προϊόντα, ιδέες ή πρόσωπα. Τυπικός στόχος του διαφηµιστικού µηνύµατος είναι η ενηµέρωση του κοινού, ώστε να διευκολυνθεί στις επιλογές του ενώπιον µιας πλειάδας προσφερόµενων αγαθών. Κάτω, όµως από τον ενηµερωτικό χαρακτήρα, κρύβεται η προσπάθεια επηρεασµού της βούλησης και των επιλογών των ανθρώπων µε τη χρήση περίτεχνων και όχι πάντα θεµιτών µεθόδων. Η δύναµη επιρροής της διαφήµισης στηρίζεται κυρίως, στον εντυπωσιασµό, στη συναισθηµατική διέγερση και την υποσυνείδητη επίδραση. Το σκοπό αυτό υπηρετεί η ταχεία εναλλαγή των εικόνων, η ηχητική υποβολή και η χρήση συνθηµατικής και υπαινικτικής γλώσσας. Εποµένως, η ενηµερωτική αποστολή του διαφηµιστικού µηνύµατος συχνά υλοποιείται µε µεθόδους που παραπέµπουν σε τεχνικές άσκησης ιδεολογικού ελέγχου, µε συνέπειες όχι µόνο στις καταναλωτικές επιλογές αλλά και στον τρόπο σκέψης,συµπεριφοράς και ζωής των ανθρώπων. Η ένταση της παρουσίας της διαφηµιστικής επιγραφής συχνά ανταγωνίζεται την εικόνα του καµπαναριού της µητρόπολης, την επιβλητική µορφή των δηµοσίων κτιρίων και η κλίµακά της δηµιουργεί κατασκευές που δεσπόζουν. Ειδικές κατασκευές στις ταράτσες των κτιρίων ή στις παρειές µεγάλων οδικών αξόνων µε περιστρεφόµενες περσίδες αποτελούν µια προσεγµένη κατασκευή και µια ευρηµατική ιδέα για να δει κάποιος σ ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα περισσότερες από µία διαφηµίσεις. Αυτά τα σύγχρονα διαφηµιστικά «ορόσηµα» σφραγίζουν τη σηµερινή πόλη. Όµως, σε αντίθεση µε τα αστικά ορόσηµα που υφαίνουν τον ιστό της πόλης στις διάφορες ιστορικές εποχές καθρεφτίζοντας τις αξίες και τις ιδέες της κοινωνίας, σηµαδεύοντας τον αστικό ιστό, τα διαφηµιστικά ορόσηµα σκαρφαλώνουν σαν παράσιτα στα κτίρια,κατακλύζουν τις παρειές των οδικών αξόνων και των πλατειών σαν προσωρινές εικόνες που θέλουν να επιβάλουν την παρουσία τους στο χώρο. Στις αστικές διαµορφώσεις, µπορεί να έχουµε υπέρβαση της κλίµακας του περιβάλλοντος, όταν τονίζεται ένα χωρικό σηµείο προκειµένου να προβληθούν οι αξίες που το σηµείο αυτό ενσωµατώνει. Η µεγέθυνση της κλίµακας στη διαφήµιση κατ ανάλογο τρόπο προβάλλει τις αξίες του πολιτισµού της κατανάλωσης και αποσκοπεί στη βίαιη εισβολή στο οπτικό πεδίο του καταναλωτή. 9

10 Όταν το βράδυ ανάβουν τα φώτα οι φωτεινές επιγραφές φτιάχνουν µιαν άλλη πόλη, πόλη λαµπερή και χρωµατιστή πάνω στην πραγµατική πόλη. Όµως δεν οικοδοµούν καµιά σχέση µε την πόλη και δε συµβάλουν στην «ύφανση» του αστικού ιστού, τονίζοντας τα σηµεία όπου συγκλίνουν καθοριστικές αστικές λειτουργίες. Οι διαφηµίσεις δεν εντάσσονται στην πόλη,αλλά µόνο την χρησιµοποιούν. Η πολύ συχνά απαντώµενη υπερµεγέθης κλίµακά τους δεν προκύπτει από µιαν ιδιαίτερη ανάγκη σχέσης µε το αστικό περιβάλλον ούτε από την ένταξη των διαφηµιστικών πανώ στις συγκεκριµένες χωρικές διαµορφώσεις. Ο λόγος που επιβάλλει το τεράστιο µέγεθος είναι η ανάγκη µεγαλύτερης έντασης και εµβέλειας του µηνύµατος ώστε αυτό να επικρατήσει στον αγώνα µε τους ανταγωνιστές. Πηγή: Ε. Καψανάκη, Α. Πιστικού, «Αφίσα ιαφήµιση στο χρόνο και στο χώρο», προπτυχιακή εργασία στο ΕΜΠ στο µάθηµα Ιστορία & Θεωρία Πηγή: Ν. ίκας,τόποι πάνω από την πόλη,άρθρο στο e περιοδικό για την Αρχ/κή στις ( ) Οι διαφηµίσεις «σφετερίζονται» κάθε πτυχή του δηµόσιου αστικού χώρου για να προωθήσουν ιδιωτικά συµφέροντα. Η εικόνα τους εκπέµπεται προς τους χρήστες του δηµόσιου χώρου, όσους πεζοί διασχίζουν το δρόµο ή αναπαύονται στις πλατείες καθώς και αυτούς που κινούνται µε οχήµατα. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η δική µας, µε πολίτες που δε διαθέτουν υψηλό αίσθηµα νοµιµοφροσύνης προς τον ΚΟΚ, τα µηνύµατα και η επιροή της γίνονται συχνά υπαίτια ατυχηµάτων και αποβαίνουν επικίνδυνα για την 10

11 ασφάλεια και τη ζωή των οδηγών καθώς και των άλλων επιβατών οχηµάτων (αυτοκινήτων και κυρίως διτρόχων). Όπως γράφει ο Σ. Σταυρίδης, «από µια δηµοκρατία της γνώµης, όσο κι αν τούτη η γνώµη πάντα αποτελούσε προϊόν διαχείρησης από τους φορείς της εξουσίας, περάσαµε ίσως σε µια δηµοκρατία του γούστου, το οποίο πια διαχειρίζονται πάνω απ όλα οι διαφηµιστικές εκστρατείες, δηλαδή τα ιδιωτικά συµφέροντα, χωρίς καν τη µεσολάβηση της κρατικής εξουσίας.» 12 Ο δηµόσιος αστικός χώρος αλλά και το εξωτερικό περίβληµα των ιδιωτικών κτιρίων, που συνθέτουν την κοινόχρηστη εικόνα της πόλης τείνουν να πάρουν τα χαρακτηριστικά ενός γιγάντιου µέσου «ενηµέρωσης». Ο χώρος της πλατείας από σηµείο συνάντησης, συνάθροισης και καθηµερινής επικοινωνίας µεταβάλεται σε χώρο όπου πολλές «οθόνες» εκπέµπουν τα διαφηµιστικά τους µηνύµατα. Ο χώρος «σκηνικό» της διαφηµιστικής εικόνας ή ο χώρος οθόνη της σύγχρονης µητρόπολης, αποτελούν πλέον το διαρκές πεδίο αποτύπωσης του πολιτισµού της κατανάλωσης. Ο χώρος γίνεται το µέσο προβολής του προϊόντος. Μια ενδιαφέρουσα - πρωτότυπη ιδέα αποτελεί η διαφήµιση «περιτύλιγµα». Άλλοτε κινούµενη στην πόλη χρησιµοποιώντας τα µέσα µαζικής µεταφοράς ( τραµ, τρόλλεϋ, λεωφορεία ή φορτηγά µεταφοράς συγκεκριµένων προϊόντων κ.α.) κι άλλοτε σε σταθερές προθήκες περιστρεφόµενη ή αντικαθιστώµενη (στάσεις ΜΜΜ, σταθερά ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια ενοικιαζόµενα, συνήθως από τους ΟΤΑ), περιφέρει και «διαλαλεί» τα µηνύµατά της σ όλη την πόλη. Πηγή: Ε. Καψανάκη, Α. Πιστικού, «Αφίσα ιαφήµιση στο χρόνο και στο χώρο», προπτυχιακή εργασία στο ΕΜΠ στο µάθηµα Ιστορία & Θεωρία. Η αλόγιστη χρήση των γιγαντιαίων διαφηµιστικών πανώ στη σύγχρονη πόλη προσβάλλει την αισθητική της. Όσον αφορά στα κτίρια αλλοιώνει την όψη τους, είτε αυξάνοντας το ύψος και την επιφάνειά τους, είτε µειώνοντας την ιστορική αξία τους όταν πρόκειται για διατηρητέα κτίρια. Κυριολεκτικά και µεταφορικά παίρνει τη θέση των αστικών ορόσηµων µέσα στην πόλη και µέσα στη συνείδηση των κατοίκων, πλασάροντας τις δικές της πολιτιστικές αξίες. 12 Σ.Σταυρίδης, ιαφήµιση και το νόηµα του χώρου, σελ

12 Πηγή: Ιστοσελίδα της ΕΑΧΑ, από την καθαίρεση παράνοµων διαφηµιστκών επιγραφών Ωστόσο, στη σύγχρονη Ελλάδα η αισθητική των πόλεων και ειδικότερα του δηµόσιου αστικού χώρου είναι ένα θέµα που προβληµατίζει ιδιαίτερα ως ζητούµενο. Εκτός από το γεγονός ότι, σ όλες τις µεγάλες πόλεις(και πολύ περισσότερο στην Αθήνα), η αρχιτεκτονική δεν είναι καταξιωµένη ως επιστήµη και πολύ δύσκολα αναγνωρίζεται προβάλλεται το έργο επώνυµων και άξιων αρχιτεκτόνων, καταστρατηγούνται κατά κανόνα οι βασικές διατάξεις που θέτουν το πλαίσιο και τους κανόνες για την αισθητική διαµόρφωση των όψεων των κτιρίων(«κλείσιµο» ηµιυπαίθριων χώρων) στο βωµό του εργολαβικού κέρδους και της «µίζερης» αντιµετώπισης των πραγµατικών στεγαστικών αναγκών. Κάτι που σε άλλες Ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις (π.χ Βαρκελώνη), είναι κατοχυρωµένο και καταξιωµένο, στην Ελλάδα αντιµετωπίζεται αν όχι µε µεγάλη καχυποψία, µε αδιαφορία. Πρόσφατα παραδείγµατα µπορούµε να αναφέρουµε την αδιάφορη «υποδοχή» της αξιόλογης δουλειάς για την ανάπλαση των σταθµών του ΗΣΑΠ στην Αθήνα, που έγιναν βάσει µελετών καθηγητών του ΕΜΠ. Σ αυτό το πλαίσιο, αναρωτιέται κανείς αν η «επικάλυψη» ορισµένων κτιρίων ή κατασκευών, που δε διαθέτουν καµιά αισθητική, µε διαφηµίσεις, ζηµιώνει 12

13 οπωσδήποτε την εικόνα της πόλης ή σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει εν δυνάµει η εκδοχή της δηµιουργικής εικαστικής παρέµβασης που βελτιώνει την αισθητική εικόνα της πόλης(π.χ graffiti στις πλαϊνές όψεις του υδραυλικού έργου του Κηφισου, πανώ κάλυψης γιαπιών και ηµιτελών ή εγκαταλειµένων οικοδοµών στο λιµάνι του Πειραιά, στο ΦΙΞ κ.α.). Στην Ελλάδα εξάλλου, πρέπει να επισηµανθεί ότι, πέρα από τα θέµατα της αισθητικής υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας, που δηµιουργούνται από τις παράνοµα τοποθητηµένες διαφηµιστικές πινακίδες σε επαφή µε τα πλαϊνά όρια µεγάλων αξόνων κυκλοφορίας ( Λ. Κατεχάκη, Περ. Καρέα κ.α.) καθώς και σε κυκλοφοριακές νησίδες (Λ. Κηφισίας κ.α.) που πολύ συχνά, δυστυχώς, έχουν ως συνέπεια την πρόκληση θανατηφόρων αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων. Πηγή:Εφηµερίδα Μetropolis της 10/5/2007 Τα µηνύµατα σ αυτές τις περιπτώσεις, αποβαίνουν µοιραία και θέτουν το θέµα τήρησης ορισµένων κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας απέναντι στο ισχυρό µέτωπο των διαφηµιστικών εταιρειών. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θ αναφερθούν τα βασικά νοµοθητήµατα που θέτουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οφείλει να κινείται κάθε διαφηµιστική εκστρατεία. Πέρα όµως από τα σοβαρά θέµατα εφαρµογής κανόνων και προδιαγραφών ασφάλειας για την τοποθέτηση της διαφήµισης στον τόπο µας, αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει τρόπος ν αξιοποιηθεί ανταποδοτικά, επ ωφελεία της 13

14 αισθητικής εικόνας της πόλης, η αναπόφευκτη «παράδοσή» της στον καταναλωτικό πολιτισµό. Graffiti στον Κηφισό, στο ήµο Μοσχάτου 14

15 B KΕΦΑΛΑΙΟ B. 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ KATOΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΙΚΟΝΑΣ» ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το βασικό νοµοθέτηµα το οποίο καθορίζει τη διαµόρφωση των όψεων των κτιρίων και συνεπώς την εικόνα τους στο δηµόσιο αστικό χώρο, είναι ο ΓΟΚ(Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός). Με το ΓΟΚ 1985, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα (ν.2831/2000),θεσµοθετήθηκαν ευέλικτες διατάξεις για την τοποθέτηση και την ανάπτυξη των κτιρίων σε όλες τις περιοχές της πόλης, ανεξαρτήτως συστήµατος δόµησης, τα οποία (συστήµατα) καταργήθηκαν µε το νόµο αυτό. Με τις διατάξεις του ΓΟΚ, καθορίστηκε ότι, για λόγους αισθητικής της πόλης και προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής,όλες οι όψεις των κτιρίων σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει ν αποπερατώνονται µέσα σε έξι(6) χρόνια από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας και προβλέπεται η επιβολή προστίµου στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Ακόµα προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νοµέων ή επικαρπωτών κτιρίων να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους ή τη δηµόσια υγεία, να µην προσβάλλουν το φυσικό,πολιτιστικό ή και πολεοδοµικό περιβάλλον και γενικά να µην υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους, µπορεί να επεµβαίνει το ηµόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ και να εκτελεί τις αναγκαίες εργασίες καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες στους ιδιοκτήτες. Ανάλογα δε µε την οικονοµική κατάσταση του υπόχρεου, υπάρχει η δυνατότητα ν αναλάβουν οι παραπάνω φορείς ένα µέρος ή και το σύνολο της δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων. Με το ΓΟΚ 85 απαγορεύτηκε η τοποθέτηση φωτεινών ή µη επιγραφών ή διαφηµίσεων έξω από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου, εκτός αν πρόκειται για κτίρια που έχουν αναγερθεί πριν την ισχύ του ΓΟΚ 85. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφηµίσεων σε κτίριο, οικόπεδο, κοινόχρηστο χώρο ή γήπεδο επιτρέπεται µετά από άδεια του οικείου ΟΤΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 1491/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν κατ εξουσιοδότηση του νόµου µε κοινή υπουργική απόφαση.στο σηµείο αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι κυρίως την τελευταία δεκαετία, σε αρκετές διοικητικές πράξεις έγκρισης ή αναθεώρησης ρυµοτοµικών σχεδίων έχουν ενσωµατωθεί λεπτοµερέστεροι αναλυτικοί όροι και 15

16 περιορισµοί για την τοποθέτηση των επιγραφών στις όψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους και τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Τέλος µε το ΓΟΚ επιβάλλεται ο αρχιτεκτονικός έλεγχος και η έγκριση από την ΕΠΑΕ(Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου), σε όλα τα κτίρια που έχουν όψη σε πλατείες και σηµαντικούς οδικούς άξονες.έργο των επιτροπών αυτών είναι να επεµβαίνουν, όπου και όπως ορίζουν οι πολεοδοµικές διατάξεις, για να διασφαλίζουν την αρµονική ένταξη κτιρίων ή εγκαταστάσεων στο φυσικό περιβάλλον και στην αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της περιοχής. Με το άρθρο 4 του ΓΟΚ, δηµιουργήθηκε το πλαίσιο για την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό χαρακτηρίζονται από το ΥΠΕΧΩ Ε, ως διατηρητέα µεµονωµένα κτίρια ή σύνολα µετώπων κτιρίων και µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί σ αυτά καθώς και στα όµορα αυτών κτίρια. Στη συνέχεια, µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό ( Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε) θεσµοθετήθηκαν πρόσθετοι όροι και περιορισµοί καθοριστικοί για τη διαµόρφωση της εικόνας της πόλης όπως: Κάθε κτίριο πρέπει να έχει ένα µόνο κεντρικό συγκρότηµα κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων επίγειας και δορυφορικής εκποµπής, εκτός αν τεχνικοί λόγοι επιβάλουν περισσότερα, οπότε απαιτείται άδεια της αρµόδιας αρχής Προβλέπεται υποχρεωτικό ποσοστό φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου(τουλάχιστον το 1/3 και 1 δέντρο/25τ.µ προκηπίου) Καθορίζονται προδιαγραφές για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδροµίων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των ατόµων µε αναπηρία Για τη µελέτη ανάπλασης και την εικαστική πλασίωση εξοπλισµό των δηµόσιων χώρων, ισχύουν οι γενικές διατάξεις και διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων (ν.716/1979, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το ν.3316/2005) ή προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. 16

17 Β. 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γενικές ιατάξεις Ο βασικός νόµος για την «υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείας ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε το 2001 (ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224Α ). Οι διατάξεις του νόµου αυτού έγιναν σε συµπλήρωση του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, για την «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και συµπληρώθηκαν πρόσφατα µε την παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α ). Κατ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόµων εκδόθηκε η 38110/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΕΣ Α & ΠΕΧΩ Ε,µε την οποία ρυθµίστηκαν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του νόµου και τέθηκαν οι προδιαγραφές και οι συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις για την ανάρτηση πανώ στις όψεις των κτιρίων καθώς και επιγραφών σε κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους. Οι βασικότεροι όροι είναι: Για την ανάρτηση πανώ εν επιτέπεται η ανάρτηση πανώ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε µνηµεία του Καταλόγου της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, εκτός αν δοθεί ειδική άδεια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισµού. Τοποθετούνται παράλληλα µε την οψη του κτιρίου και η επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας της όψης του κτιρίου. εν υπερβαίνουν το υφιστάµενο µέγιστο ύψος του κτιρίου και η αναγραφή του ονόµατος του χορηγού γίνεται µε στοιχεία το µέγεθος των οποίων δεν υπερβαίνει το µέγεθος των άλλων λέξεων Τοποθετούνται σε θέσεις που προβλέπονται από αρχιτεκτονική µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρµόδια ΕΠΑΕ Για την τοποθέτησή τους απαιτείται, τέλος, µετά την προηγούµενη έγκριση, άδεια του οικείου ΟΤΑ, που χορηγείται ατελώς κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου (Απόφαση ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας) Για την τοποθέτηση επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους εν επιτέπεται η ανάρτηση πανώ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε µνηµεία του Καταλόγου της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, εκτός αν δοθεί ειδική άδεια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισµού. Τοποθετούνται παράλληλα µε την όψη του κτιρίου και η επιφάνειά τους δεν µπορεί να εξέχει απ αυτήν περισσότερο από 0.20 µ. 17

18 εν επιτρέπεται οι επιγραφές να καλύπτουν παράθυρα ή άλλα διαφανή τµήµατα των υαλοστασίων,να τοποθετούνται σε στηθαία ή κάγκελα των εξωστών και να υπερβαίνουν ορισµένες διαστάσεις (0,70 x 0,70µ.ή 0,20 x 0,30µ.) Κάθετες προς την όψη των κτιρίων επιγραφές επιτρέπονται για ορισµένες χρήσεις (όπως φαρµακεία, κλινικές κ.α.) και υπό συγκεκριµένες διαστάσεις Ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών (ένταση µέχρι 250κηρία, όχι σε αρχαιολογικούς χώρους,σε κοιµητήρια, εκκλησίες κ.α) εν απαιτείται η έκδοση συγκεκριµένης άδειας για την τοποθέτησή τους αλλά οι παραβάτες των καθοριζόµενων προϋποθέσεων και όρων τιµωρούνται µε τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2946/2001 και του ν. 3028/2002(περί προστασίας αρχαιοτήτων). Ειδικές διατάξεις Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, θεσµοθετήθηκαν ειδικότερες διατάξεις για τον «έλεγχο» των διαφηµιστικών επιγραφών και τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού αποξήλωσης των παράνοµων επιγραφών, τουλάχιστον από τις περιοχές στις ποίες θα διεξάγονταν τα αθλητικά γεγονότα καθώς και από τις διαδροµές όπου θα διακινείτο ο όγκος των επισκεπτών (Ολυµπιακές διαδροµές) Έτσι, ψηφίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150Α /2000) που τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228Α /2001) και το άρθρο 83 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239Α /2002), και κατ εξουσιοδότησή τους εκδόθηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 1903Β /2004) µε την οποία ρυθµίστηκαν οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων των παραπάνω νόµων. Με το πλαίσιο των διατάξεων αυτών δόθηκαν αρµοδιότητες στην ΕΑΧΑ Α.Ε, για την αποξήλωση όλων των παράνοµων επιγραφών, αρχικά στην περιοχή του Ιστορικού κέντρου της Αθήνας και στη συνέχεια και στις περιοχές «Ολυµπιακού» ενδιαφέροντος. Η διαδικασία καταγραφής και πιστοποίησης των παράνοµων επιγραφών έγινε από Υπηρασίες του ΥΠΕΧΩ Ε( /νσεις Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ειδικών Έργων Αναβάθµισης περιοχών).το έργο της καταγραφής και αποξήλωσης, µε διαφορετικούς βέβαια ρυθµούςσυνεχίζεται και σήµερα ενώ παράλληλα, έχουν δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή και αρκετοί ήµοι(αµαρουσίου, Αθηναίων, Πειραιά, Βύρωνα κ.α.). Παράλληλα µε το άρθρο 7 (παρ.2,3,4,5) του ν. 2947/2001, δηµιουργήθηκε ένα ευέλικτο πλαίσιο για την έγκριση πολεοδοµικών ρυθµίσεων και παρεµβάσεων αισθητικής αναβάθµισης του αστικού τοπίου. 18

19 Οι παρεµβάσεις αυτές είχαν τους παρακάτω στόχους: Την αναβάθµιση του κοινόχρηστου χώρου(διαµόρφωση ή ανακατασκευή των πεζοδροµίων, σχεδιασµός και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού, χωροθέτηση κατασκευών όπως καθιστικά περίπτερα πέργκολες - υδάτινα στοιχεία εικαστικές δηµιουργίες ) τον εµπλουτισµό του πρασίνου µε δενδροφυτεύσεις και κηποτεχνικές παρεµβάσεις την κυκλοφοριακή οργάνωση και τη ρύθµιση της στάθµευσης,των διαβάσεων των οδεύσεων ΑΜΕΑ τον εκσυγχρονισµό των δικτύων υποδοµής στις µελετούµενες περιοχές την αποκατάσταση σηµαντικών διατηρητέων κτιρίων την αισθητική αναβάθµιση των όψεων ιδιωτικών κτιρίων (χρωµατισµοί όψεων, αποµάκρυνση των παράνοµων διαφηµίσεων και επιγραφών, αντικατάσταση των ατοµικών τηλεοπτικών κεραιών µε κεντρικές) 19

20 Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, το ΥΠΕΧΩ Ε,εκτός από τα προγράµµατα αποξήλωσης των παράνοµων επιγραφών, που αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, συµπεριέλαβε στα προγράµµατά του και το «Πρόγραµµα αισθητικής αποκατάστασης συντήρησης όψεων κτιρίων σε οδικούς άξονες και περιοχές ολυµπιακού ενδιαφέροντος µε επιχορήγηση ΥΠΕΧΩ Ε» Στόχος του προγράµµατος αυτού ήταν η µεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της εικόνας της πόλης, κίνητρό του η κρατική επιχορήγηση και µοχλός ενεργοποίησής του η ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι όψεις των οικοδοµών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαµόρφωση της γενικότερης εικόνας του αστικού τοπίου. Είναι κατά συνέπεια εύλογο ότι η εξωτερική ανακαίνιση των κτιρίων που έχουν όψεις επί του «Ολυµπιακού δακτυλίου» και επί των σηµαντικών κυκλοφοριακών αξόνων ή των κτιρίων που βρίσκονται στον «περίγυρο» των Ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και σε άλλες θέσεις που λειτουργούν ως πόλοι έλξης της πόλης, κρίθηκε απαραίτητη δράση. Με τη συγκεκριµένη δράση Θ αναβαθµιζόταν η εικόνα της πόλης στα µάτια των κατοίκων αλλά κυρίως των επισκεπτών, δεδοµένου ότι στους µεν άξονες δεξάγονται οι περισότερες αστικές µετακινήσεις στους δε πόλους έλξης και τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα υπήρχε η προσέλευση συγκέντρωση του κοινού. Θα δηµιουργόταν ένα «πιλοτικό» υπόδειγµα για την ανάληψη ανάλογων προγραµµάτων ανακαίνησης κτιρίων στο µέλλον και σε άλλες περιοχές της πόλης. Η δυνατότητα επιχορήγησης των ιδιωτών από το ηµόσιο ή από τους αντίστοιχους ΟΤΑ, για την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων των κτιρίων θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α / ) και συγκεκριµένα µε το άρθρο 14 παρ. 3. Κατ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε συµπληρωµατικά η µε αρ /2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 734Β / ). Οι διατάξεις αυτές συµπληρώθηκαν µε την παρ. 14 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α / ) και απετέλεσαν το πλαίσιο των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την υπαγωγή στο Πρόγραµµα, καθόρισαν τις επιχορηγούµενες εργασίες, τις απαραίτητες µελέτες και εγκρίσεις καθώς και τα αντίστοιχα τιµολόγια ανάλογα µε την κατηγορία των κτιρίων ( π.χ αυξηµένες τιµές για διατηρητέα κτίρια). 20

21 Το Πρόγραµµα αυτό εξαγγέλθηκε και άρχισε να εφαρµόζεται την Οι εργασίες που κυρίως επιχορηγήθηκαν ήταν Ο καθαρισµός / βαφή των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων, των κιγκλιδωµάτων και των εξωτερικών κουφωµάτων Η παράλληλη υποχρεωτική αποµάκρυνση των ατοµικών κεραιών και η αντικατάστασή τους µε κεντρική κεραία Η αποµάκρυνση των παράνοµων διαφηµιστικών και επαγγελµατικών επιγραφών πινακίδων Αιτήσεις για επιχορήγηση έκαναν ιδιοκτήτες 1368 κτιρίων στις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Προχώρησαν και ολοκλήρωσαν τις σχετικές εργασίες εντός των προθεσµιών που είχαν ταχθεί οι ιδιοκτήτες 834 κτιρίων. Το ηµόσιο κατέβαλε για τη συγκεκριµένη δράση συνολικές πιστώσεις ύψους , Το µέσο ύψος επιχορήγησης ανά κτίριο ανήλθε σε 6.000, ενώ τη συνολική διαχείρηση του συγκεκριµένου προγράµµατος από το ΥΠΕΧΩ Ε είχε η /νση Ειδικών Έργων Ανάπλασης Περιοχών. Αντίστοιχα προγράµµατα υλοποίησαν οι δήµοι Αθηναίων και Αµαρουσίου. Ο ήµος Αθηναίων µάλιστα, προσέφερε τεχνική υποστήριξη στην κεντρική διοίκηση ( ΥΠΕΧΩ Ε ) για τις περιπτώσεις των κτιρίων που βρίσκονταν στα διοικητικά του όρια. Επίσης, ο ήµος Αθηναίων παρείχε υποστήριξη στις αναπλάσεις που αναλήφθηκαν από την ΕΑΧΑ ( Ενοποίηση Αρχαιολογκών Χώρων Αθήνας ).Τα προγράµµατα των δήµων αφορούσαν άλλες περιοχές από αυτές που κάλυψε το πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ Ε. Πηγή: Ιστοσελίδα της ΕΑΧΑ, από την καθαίρεση παράνοµων διαφηµιστκών επιγραφών 21

22 Γ.2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ I. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανάπλαση µετώπου όψεων κτιρίων Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της εικόνας της πόλης ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, το ΥΠΕΧΩ Ε ανάθεσε την εκπόνηση µελέτης «Μελέτη Ανάπλασης οδού Πειραιώς». Σε επίπεδο εφαρµογής µελετήθηκαν ειδικότερα οι παρακάτω εξειδικευµένες παρεµβάσεις : Αναπλάσεις κτιριακών µετώπων της οδού Πειραιώς στις εξής ενότητες : α. Από την οδό Περσεφόνης έως την οδό Χαµοστέρνας και από τις δύο πλευρές. Από την οδό Πειραιώς έως την οδό Αλκµήνης επί της οδού Χαµοστέρνας. Στο µέτωπο της οδού Ανδρονίκου από την οδό Πειραιώς έως την οδό Τζαφέρη. Στο µέτωπο του διατηρητέου κτιρίου της οδού Πειραιώς 132, στην οδό Ευρυσθέως. β. Από την οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης στο ήµο Ταύρου έως την οδό Μυτιλήνης και από την Σικιαρίδου ΙΙ έως το διατηρητέο κτίριο της οδού Πειραιώς 77. γ. Από την οδό Πύργου έως και την οδό Επιδαύρου στο ήµο Μοσχάτου. δ. Από την οδό Φλέµινγκ έως τα έπιπλα Ρήγας της οδού Άνδρου (Πειραιώς 105) στο ήµο Αγ.Ι.Ρέντη. ε. Από την οδό Μαραθώνος έως την οδό Μουτσοπούλου και από την οδό Γρηγορίου Λαµπράκη έως την οδό 34 ου Συντάγµατος Πεζικού στο ήµο Πειραιά. 22

23 Στην επιλογή των τµηµάτων του δρόµου που µελετήθηκε η ανάπλασή τους τα κριτήρια ήταν : Ο εντοπισµός ιδιαίτερης αισθητικής υποβάθµισής τους. Η χωροθέτησή τους σε χαρακτηριστικές σηµαντικές θέσεις του δρόµου. Η µη απαίτηση σηµαντικών απαλλοτριώσεων. Η γειτνίασή τους µε σηµαντικές λειτουργίες (πολιτιστικές). Η ύπαρξη κατοικίας µε φυσιογνωµία γειτονιάς. Εκφρασµένο αίτηµα της Οργανωτικής Επιτοπής ΑΘΗΝΑ 2004 σε σχέση µε Ολυµπιακές διαδροµές. Η µελέτη αυτή υλοποιήθηκε σε µικρό βαθµό.συγκεκριµένα υλοποιήθηκε η ανάπλαση των όψεων στη (δ) και σε τµήµα της (ε) ενότητας, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Το πρόγραµµα της ανάπλασης αυτής προϋπέθετε την αποδοχή και συµµετοχή και των ιδιοκτητών και ως εκ τούτου είναι εύλογο το γεγονός ότι δεν είχε συνολική ή εκτεταµένη εφαρµογή, δεδοµένου και του περιορισµένου χρονικού ορίζοντα που διήρκεσε( ). Παράλληλα εφαρµόστηκε και το πρόγραµµα ανάπλασης των όψεων µε επιδότηση των ιδιοκτητών από τον ήµο Αθηναίων και από το ΥΠΕΧΩ Ε για κτίρια που βρίσκονται καθ όλο το µήκος της οδού Πειραιώς, το οποίο εφαρµόστηκε κυρίως στο τµήµα της οδού Πειραιώς που διασχίζει το ήµο Αθηνών. Ανάπλαση σε κοινόχρηστους χώρους Ειδικότερα µελετήθηκαν διαµορφώσεις πεζοδροµίων της οδού Πειραιώς σε επιλεγµένες θέσεις και συγκεκριµένα στις κάτωθι περιοχές : α. Περιοχή Α : από την οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης έως την Κύπρου και από την οδό Ταύρου έως την Πολυκράτους (κεντρική περιοχή ήµου Ταύρου και τµήµατα ήµου Μοσχάτου και Αγ.Ι.Ρέντη). Στο τµήµα αυτό έχουν αναπτυχθεί λειτουργίες µητροπολιτικής εµβέλειας όπως Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, αξιοποιώντας µέρος από το πολύ πλούσιο κτιριακό δυναµικό της περιοχής που σήµερα βρίσκεται σε υποβάθµιση (σηµειώνεται η παρουσία 6 κηρυγµένων διατηρητέων κτιρίων και συγκροτηµάτων στο τµήµα αυτό που αναλυτικά είναι (1) Παλαιοί Στάβλοι, Πειραιώς και Χρ.Σµύρνης, ΦΕΚ 267 / Νο 33, (2) Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Σιδηροσωλήνων και Καµινάδα, Πειραιώς 69, ΦΕΚ 267 / Νο 32, (3) Βιοτεχνία και Καµινάδα Λ.Αθηνών Πειραιώς 86, ΦΕΚ 267 / Νο 28, (4) Βιοτεχνία και Καµινάδα, Λ.Αθηνών Πειραιώς 77, ΦΕΚ 267 / Νο 27, (5) Συγκρότηµα ΝΕΛΣΩΝ (σηµερινή ΑΣΚΤ) και Καµινάδα, Λ.Αθηνών Πειραιώς 256, ΦΕΚ 267 / Νο 29, (6) Τµήµα κτιρίου του βιοµηχανικού συγκροτήµατος της ΧΑΛΚΩΡ, Πειραιώς και Αγρινίου, ΦΕΚ 926 / ). 23

24 Η έκταση των υπό επέµβαση πεζοδροµίων ήταν περίπου τµ. β. Περιοχή Β : από την οδό Φλωρίνης έως την οδό Κονδύλη και την Γέφυρα Μοσχάτου (2 πλευρές της οδού Πειραιώς) ( ήµος Μοσχάτου). Στη υτική πλευρά της οδού Πειραιώς βρίσκονται τα εργοστάσια ΟΛΙΒΑ, ADELCO και ΕΛΒΥΝ, χαρακτηριστικά κτίρια βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής τα οποία αν και βρίσκονται σε εγκατάλειψη, σηµατοδοτούν την εικόνα µιας άλλης εποχής όταν η βιοµηχανία ανθούσε στην περιοχή. Στην ανατολική πλευρά το εργοστάσιο ΚΑΛΛΑΣ καθώς και η σύγχρονη εγκατάσταση της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Τα διατηρητέα κτίρια στην περιοχή αυτή του Μοσχάτου χαρακτηρισµένα µε το ΦΕΚ 267 / είναι : Πειραιώς 37 - Βιοµηχανικό συγκρότηµα ADELCO Πειραιώς 39 - Βιοµηχανικό συγκρότηµα ΕΛΒΥΝ Η έκταση των πεζοδροµίων της Περιοχής «Β» ήταν περίπου τµ. γ. Περιοχή Γ : από την οδό Επονιτών έως την ηµητρίου και από την οδό ωδεκανήσου έως την Ζακύνθου ( ήµος Πειραιά). ιαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου του ΟΤ 53 του ήµου Ταύρου (Παλαιά Σφαγεία) και κατ επέκταση αυτού, της οδού Επταλόφου που στο µεγαλύτερο τµήµα της έχει χαρακτηριστεί πεζόδροµος, όπως και αξιοποίηση υπάρχοντος κτίσµατος των Σφαγείων στον κοινόχρηστο χώρο µε την µετατροπή του σε θέατρο. Και από τη µελέτη των παρεµβάσεων αυτών υλοποιήθηκε τµήµα µόνο και συγκεκριµένα οι διαµορφώσεις στην (γ) ενότητα στο ήµο Πειραιά και οι διαµορφώσεις του ΟΤ 53 στον κοινόχρηστο χώρο στο ήµο Ταύρου. Στο πλαίσιο των αναπλάσεων των κοινοχρήστων χώρων η ΕΑΧΑ ΑΕ (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας) ανάθεσε την υλοποίηση κατασκευή των έργων ανάπλασης δύο σηµαντικών κοινόχρηστων χώρων πλατειών στην οδό Πειραιώς : της πλατείας Κουµουνδούρου, η ανάπλαση της οποίας ολοκληρώθηκε, της πλατείας Κεραµεικού. Στην περίπτωση αυτή υλοποιήθηκε τµήµα µόνο της µελέτης (τα ΟΤ 107 και 108 περιοχής 65 του ήµου Αθηναίων) στην περιοχή της πρώην «Κορεάτικης Αγοράς» απέναντι από το «Γκάζι». 24

25 Πηγή: Ιστοσελίδα της ΕΑΧΑ Α.Ε στο διαδίκτυο Παράλληλα προωθήθηκαν : Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε ορισµένες θέσεις της διαδροµής της Πειραιώς, κυρίως στην κεντρική περιοχή της στο πλαίσιο των έργων για τον «Ολυµπιακό ακτύλιο». Φωτισµός (5) σηµαντικών διατηρητέων κτιρίων κατά µήκος της διαδροµής της οδού Πειραιώς και συγκεκριµένα των ΣΑΝΙΤΑΣ, ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ, ΑΣΚΤ, ΜΥΛΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ γωνία. ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Το πρόγραµµα του δήµου Αθηναίων ξεκίνησε ταυτόχρονα µε το πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ Ε (εξαγγελία τους µε κοινή συνέντευξη τύπου κκ. Μπακογιάννη και Παπανδρέου στις ). Ο δήµος Αθηναίων, προκειµένου να γνωστοποιήσει και να διαφηµίσει το πρόγραµµα επιχορήγησης για την ανάπλαση των όψεων των κτιρίων, που ονοµάστηκε Πρόσοψη,ανέπτυξε αρχικά ένα πιλοτικό πρόγραµµα, το Χορηγικό. 25

26 Στο πλαίσιο προβολής του προγράµµατος αναπλάσεων των όψεων των κτιρίων της πόλης, ο δήµος Αθηναίων, κάλεσε χορηγούς για ν αναλάβουν την ανάπλαση των όψεων κτιρίων µετώπων, σε δεκαπέντε (15 ) πλατείες της Αθήνας.Τις µελέτες για τις αναπλάσεις αυτές είχαν εκπονήσει οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου. Στο πλαίσιο του Χορηγικού προγράµµατος, υλοποιήθηκαν τελικά πέντε από τις δεκαπέντε πλατείες και συγκεκριµένα Η πλατεία Παγκρατίου Η πλατεία Χίλτον (Μαδρίτης) Η πλατεία Κανελλοπούλου (Μετρό Πανόρµου) Η πλατεία εξαµενής Η πλατεία Βαρβακείου Επίσης µε συγχρηµατοδότηση του δήµου αναπλάστηκαν επτά συγκροτήµατα προσφυγικών κατοικιών στο ουργούτι Το πρόγραµµα αυτό ολοκληρώθηκε πριν την Ολυµπιάδα Για την εκτέλεση του προγράµµατος Πρόσοψη, αρχικά ο δήµος συγκρότησε κοινοπραξία µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών, το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και Αναπτυξιακή Εταιρεία του δήµου µε την επωνυµία, Νέα Εικόνα για την Αθήνα.Η κοινοπραξία διαχειρίστηκε το πρόγραµµα για δύο χρόνια (έως το 2005) και µετέπειτα το πρόγραµµα αυτό συνεχίζεται, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του δήµου.πρόσφατα (2006) η χρηµατοδότησή του επιδιώχθηκε να ενταχθεί σε κοινοτικά Περιφερειακά Προγράµµατα (ΠΕΠ). Η επιδότηση των ιδιωτικών κτιρίων για την ανάπλαση των όψεών τους, στο πλαίσιο του προγράµµατος Πρόσοψη, γίνεται µε δύο προϋποθέσεις 1. να τοποθετηθεί κεντρική κεραία τηλεόρασης στο κτίριο και να µεταφερθούν στην ταράτσα όλες οι συσκευές δορυφορικής λήψης (πιάτα) και 2. να αφαιρεθούν όλες οι παράνοµες διαφηµιστικές επιγραφές Η διαδικασία βήµατα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 1. Αίτηση του ιδιώτη 2. Συγκρότηση Φακέλου, αυτοψία από αρχιτέκτονα του δήµου, σύνταξη τεχνικής έκθεσης και χρωµατικής µελέτης, από την υπηρεσία του δήµου 3. Αποδοχή της µελέτης από τον ιδιώτη και προώθησή της για την έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών µικρής κλίµακας από τη /νση Μελετών του δήµου Αθηναίων.Η χρονική ισχύς είναι 6 µήνες, που µπορούν να παραταθούν άλλους 5 µήνες. Παράλληλα χορηγείται άδεια κατάληψης πεζοδροµίου (όλες οι άδειες δωρεάν από το δήµο) 4. Ο ιδιώτης ή και ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την αστική και ποινική ευθύνη εκτέλεσης του έργου. Όταν τελειώσουν οι εργασίες υποβάλλεται δήλωση ότι όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση καθώς και δήλωση τεχνίτη για την αντικατάσταση των κεραιών 26

27 5. Γινεται επιβεβαίωση µε αυτοψία αρχιτέκτονα της υπηρεσίας, συντάσσεται σχετικό πιστοποιητικό και ο φάκελος προωθείται προς έγκριση, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή της επιδότησης Βάσει των αρχικών εκτιµήσεων είχε υπολογιστεί ότι το ποσον της επιχορήγησης θα έφτανε το % του προϋπολογισµού των εργασιών. Στην πράξη το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί σε µεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του %, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα εφαρµόστηκε ευρέως και προσέλκυσε µεγάλο αριθµό κατασκευαστών εργολάβων. Ενδεικτικά αναφέρεται το ύψος της επιδότησης που είναι Για κοινά κτίρια Για διατηρητέα έως 1500 για µία όψη και έως 2000 για δύο όψεις έως 1800 για µία όψη και έως 2400 για δύο όψεις Για τις κεραίες extra ποσόν 350. Μέχρι τον Οκτώβρη του 2006 είχαν υποβληθεί 4000 αιτήσεις και είχαν ολοκληρωθεί 3300 κτίρια, διεσπαρµένα σ όλη την επιφάνεια του δήµου Αθηναίων. Την ίδια εποχή η υπηρεσία της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήµου δέχεται 5 6 αιτήσεις σε ηµερήσια βάση και διαχειρίζεται το πρόγραµµα,µε 4 αρχιτέκτονες που ασχολούνται µε τις µελέτες, τη διοικητική υποστήριξη και την επικοινωνιακή προβολή του προγράµµατος. 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1 ιαπιστώσεις - συµπεράσµατα Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σ αυτή την εργασία διαπιστώνονται ορισµένα αναµφισβήτητα γεγονότα που συµβαίνουν στις πόλεις µας σήµερα και ειδικότερα στη χώρα µας, αναφορικά µε το θέµα που εξετάζει η εργασία αυτή. Αναλυτικότερα Η διαφήµιση και τα µηνύµατα, µέσω αυτής, του καταναλωτικού πολιτισµού, είναι πλέον τα σύγχρονα «ορόσηµα» της πόλης. Το εφήµερο των εικόνων διαφηµίσεων και το διαχρονικό του αρχιτεκτονικού οικοδοµήµατος ή του µνηµείου(ανδριάντας γλυπτό), δηµιουργούν ασύµβατες σχέσεις στο αστικό περιβάλλον. Η «σαρωτική» εισβολή της διαφηµιστικής εικόνας και η χρήση του αρχιτεκτονικού έργου, ως υποβάθρου για την προβολή τους ξεπερνά τα όρια της αισθητικής ανοχής. Η νοµοθεσία στη χώρα µας, σήµερα (µετά το βασικό νόµο του 2001), µπορεί να θεωρηθεί ότι προβλέπει ένα επαρκές πλαίσιο κανόνων για τη διασφάλιση της αισθητικής εικόνας των πόλεων.έπρεπε όµως να υπάρξει η πίεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 για να κινηθούν ορισµένες διαδικασίες προστασίας και ανάδειξης της αισθητικής και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν και εφαρµόστηκαν µε επιτυχία κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004,µόνο όµως στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και σε ορισµένες ακόµα περιοχές που κρίθηκαν «κρίσιµες» για τη διεθνή προβολή των Αγώνων. Οι «επεκτάσεις» της εφαρµογής των διατάξεων αυτών και στις υπόλοιπες περιοχές της πόλης και της χώρας, που θεσµοθετήθηκαν το εκέµβριο του 2003(ν. 3212/2003) δε φαίνεται να έχουν ακόµα ενεργοποιηθεί. Οι ήµοι, κυρίως αρµόδιοι για την εικόνα της πόλης,ουσιαστικά και τυπικά, ελάχιστο ενδιαφέρον έχουν µέχρι σήµερα επιδείξει για να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία σχετικά µε τις παράνοµες επιγραφές και διαφηµίσεις και να οργανώσουν ειδικά συνεργεία ώστε να προβαίνουν σε αποξήλωσή τους. Μόνο κάτω από την κοινωνική πίεση που δηµιουργήθηκε, µετά από θανατηφόρα ατυχήµατα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, άρχισαν ορισµένοι µεγάλοι ήµοι ν αξιοποιούν την εµπειρία που αποκτήθηκε από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ακόµα, όπως προκύπτει από εκτενή δηµοσιεύµατα του τύπου τα τεράστια οικονοµικά συµφέροντα των διαφηµιστικών εταιρειών έχουν δηµιουργήσει κυκλώµατα,τα οποία έχουν διαθέτουν µηχανισµούς και µέσα στους ήµους, για τη λήψη «µεταλλαγµένων» αδειών τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων. Ακόµα από έρευνα καταγγελιών ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι δεκάδες διαφηµιστικές πινακίδες φωτίζονται παράνοµα, δηλαδή κλέβουν ρεύµα από κολόνες της ΕΗ ή από µετρητές άλλων κατασκευών, χωρίς να 28

29 υπάρχει αυτοτελές ρολόϊ(µετρητής), όπως προβλέπει ο νόµος. Η υπερβολή στο µέγεθος και την επανάληψη πυκνότητα τοποθέτησης, η µη τήρηση των κανόνων που«απαγορεύουν στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως, που θα ηδύνατο να προκαλέσει σύγχυση µε τις (δηµόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας και θάµβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπάσει την προσοχή...είναι αντίθετες προς τις διεθνείς συµβάσεις και ως εκ τούτου ανίσχυρες» 13. ηµιουργούν µιαν αίσθηση κορεσµού που οδηγεί σε σβύσιµο όλων των µηνυµάτων ακόµα και εκείνων που αφορούν πληροφορίες και κώδικες που προφυλάσσουν από ατυχήµατα.. 2 Προτάσεις Στόχος της Πολιτείας αλλά και των φορέων που ασκούν την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδοµία θα έπρεπε να είναι σήµερα, η «φιλοδοξία», µέσω των περεµβάσεων και του αρχιτεκτονικού έργου, ν αποκτήσει έναν κοινωνικότερο ρόλο, ο αστικός δηµόσιος χώρος. Η σηµερινή πόλη έχει ανάγκη από υπαίθριους χώρους, που θα έδιναν µιαν ανάσα στο ασφυκτικό και συµπιεσµένο κτισµένο περιβάλλον. Εκεί να εκτονώνεται η ζωή τής πόλης. Οι τόποι αυτοί να ξανα- γίνουν τόποι συναντήσεων, συλλογικών εκδηλώσεων και διεκδικήσεων, απρόβλεπτων και τυχαίων δράσεων, προσωπικών περιπλανήσεων και διαδροµών, ελεύθερης και δηµιουργικής αυτενέργειας των πολιτών Οι προτάσεις που παρατίθενται είναι αντίστοιχες προς τις επισηµάνσεις των συµπερασµάτων και αφορούν Την ενεργοποίηση δραστηριοποίηση των ΟΤΑ για την εφαρµογή της νοµοθεσίας και την αποξήλωση των παράνοµων επιγραφών αλλά και την ανάληψη προγραµµάτων ανάδειξης και ανάπλασης των όψεων των κτιρίων και του δηµόσιου κοινόχρηστου χώρου. Τα παραδείγµατα των προγραµµάτων του ΥΠΕΧΩ Ε και του ήµου Αθηναίων πρέπει ν αξιοποιηθούν και να τύχουν ευρύτερης εφαρµογής.το παράδειγµα των κτιρίων που βάφηκαν, σύµφωνα µε χρωµατική µελέτη, το συµάζεµα των κεραιών και των γιγαντιαίων επιγραφών µπορεί να λειτουργήσει ως φωτεινή όαση στο έρηµο τοπίο της πρωτεύουσας και ν ακολουθηθεί από άλλες πόλεις που λειτουργούν ως «αντίγραφά» της Τη στήριξη από την Πολιτεία εκείνων των ΟΤΑ που δεν έχουν από µόνοι τους τη δυνατότητα να επιχειρούν για την αποξήλωση των παράνοµων επιγραφών και να δηµιουργούν προγράµµατα αναπλάσεων, όπως εξάλλου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρέµβαση από την Περιφέρεια) Την αξιοποίηση της καλλιτεχνικής µαζικής δηµιουργίας, όπως των graffiti, των εγκαταστάσεων κατασκευών γλυπτικών συνθέσεων αλλά 13 ΣτΕ, Αποφάσεις /2007,από άρθρο εφηµερίδας Μetropolis 10/5/

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 ΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Το καθολικό φαινόµενο της διαφήµισης στον αστικό χώρο µπορεί να περιγραφεί και να κατηγοριοποιηθεί βάση διαφορετικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος αισθητικής ανάπλασης των προσόψεων των κτιρίων με το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις

Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις Αναζωογόνηση Πράσινο Αναπλάσεις ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΓΚΑΖΙ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΣΟΔΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 10.02.2014 Αρ. Πρωτ. 939 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας & Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Παρά την προσπάθεια που έγινε από την οµάδα µας, για τον εντοπισµό, τη µελέτη και την κατανόηση όλων των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς Πολυτίµη Καραµπίνη Σαββίδου Γεν. ιευθύντρια ΥΠΕΧΩ Ε Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩ Ε Ο ιστορικός χαρακτήρας των πόλεων και των κωµοπόλεών µας, των

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Το ηµοτικό Συµβούλιο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 2. Το άρθρο 79 παρ. 1 (περ. α 3 & ε ), 2, 3 και 4 του Ν. 3463/06 3. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α) 4. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Σε επίπεδο δράσεων, σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων για τις εξαιρετικά υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη

Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη 1 Εγκατάσταση - ιαµονή - Κατοικία Τσιγγάνων Πολιτών Τοποθέτηση ενός πλαισίου για την ένταξη Θανάσης Κ. Παππάς Αρχιτέκτων EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΑΜΟΝΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΣΙΓΓΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητές: κ. Πολύζος κ. Πολυχρονόπουλος Σπουδάστριες: Γκότση Αργυρώ (04102701) Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Ταχ. /νση : Νεάρχου 23 & Γιαµπουδάκη 73134, Χανιά Τηλ. επικ. : 2821042314, 2821051521 Ε-mail : info@archa.gr Site : www.archa.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη. για την παρουσίαση της προµελέτης για τη βιοκλιµατική ανάπλαση του Κέντρου.

Τοποθέτηση ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη. για την παρουσίαση της προµελέτης για τη βιοκλιµατική ανάπλαση του Κέντρου. Τοποθέτηση ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη για την παρουσίαση της προµελέτης για τη βιοκλιµατική ανάπλαση του Κέντρου. Φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήµερα µαζί µας, στην παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 30 / 9 /10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ HM. YΓIEINHΣ Αρ. Πρωτ: Γ. Π. 120995 Τµήµατα: Β Γ ΠΡΟΣ : Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα