Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση"

Transcript

1 Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση Εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Association of College and Research Libraries (Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών) στις 18 Ιανουαρίου 2000 Αυτά τα πρότυπα αναθεωρήθηκαν από την Standards Committee (Επιτροπή Προτύπων) της ACRL και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Association of College and Research Libraries (Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών) στις 18 Ιανουαρίου 2000, στη µεσοχειµωνιάτικη συνάντηση της American Library Association (Αµερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών) στο San Antonio, Texas. Η ACRL αναζητά την έγκριση και διάδοση αυτών των προτύπων στην ανώτατη εκπαίδευση από ενώσεις επαγγελµατικές και διαπίστευσης. Θα ανατεθεί σε µιά Information Literacy Standards Implementation Task Force (Οµάδα Εργασίας για την Υλοποίηση των Προτύπων Πληροφοριακής Παιδείας) η προώθηση της χρήσης αυτών των προτύπων στην ανώτατη εκπαίδευση. Σας ενθαρρύνουµε να τα µοιραστείτε µε τους συνεργάτες σας και τους αρµόδιους οργανισµούς. Ευρετήριο Εισαγωγή Ορισµός της πληροφορικής παιδείας Πληροφοριακή παιδεία και τεχνολογία της πληροφόρησης Πληροφοριακή παιδεία και ανώτατη εκπαίδευση Πληροφοριακή παιδεία και παιδαγωγική Χρήση των προτύπων Πληροφοριακή παιδεία και αποτίµηση Πρότυπα, δείκτες αποδοτικότητας και αποτελέσµατα Παράρτηµα Ι: Επιλεγµένες πρωτοβουλίες πληροφοριακής παιδείας Μέλη της Οµάδας Εργασίας: Αναπτύσσοντας τα πρότυπα δεξιοτήτων για την πληροφοριακή παιδεία. Ορισµός της πληροφοριακής παιδείας Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που απαιτούν από τα άτοµα να «αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται η πληροφόρηση και να έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν, αποτιµούν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά την απαραίτητη πληροφόρηση». 1 Η πληροφοριακή παιδεία επίσης είναι όλο και πιο σηµαντική στο σύγχρονο περιβάλλον της ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής και των εξαπλούµενων πόρων πληροφόρησης. Εξαιτίας της κλιµακούµενης συνθετότητας αυτού του περιβάλλοντος, οι άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε ποικίλες, άφθονες επιλογές πληροφόρησης - στις ακαδηµαΐκές µελέτες τους, στο χώρο εργασίας και στην προσωπική ζωή τους. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιµη µέσω των βιβλιοθηκών, των κοινοτικών πόρων, των οργανισµών ειδικού ενδιαφέροντος, των µέσων και του Internet - και όλο και πιο πολύ η πληροφόρηση έρχεται στους ανθρώπους σε µη φιλτραρισµένες µορφές, εγείροντας ερωτήµατα για την αυθεντικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της. Επιπλέον, η πληροφόρηση είναι διαθέσιµη µέσω πολλαπλών µέσων, όπως γραφικά, ακουστικά και κειµένου και αυτά δηµιουργούν νέες προκλήσεις για τα άτοµα κατά την αποτίµηση και την κατανόησή της. Η αβέβαιη ποιότητα και επεκτεινόµενη ποσότητα της πληροφόρησης θέτουν µεγάλες προκλήσεις στην κοινωνία. Η απότοµη αφθονία της πληροφόρησης δεν θα δηµιουργήσει από µόνη της µιά πιο πληροφορηµένη κοινωνία πολιτών, χωρίς ένα συµπληρωµατικό πλέγµα ικανοτήτων, απαραίτητων για την αποτελεσµατική χρήση της πληροφόρησης. 1 American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. (Chicago: American Library Association, 1989). 1

2 Η πληροφοριακή παιδεία σχηµατίζει τη βάση για τη δια βίου µάθηση. Είναι κοινός τόπος σε όλους τους επιστηµονικούς κλάδους, σε κάθε µαθησιακό περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Καθιστά ικανούς τους εκπαιδευόµενους να κατέχουν το περιεχόµενο και να επεκτείνουν τις έρευνές τους, να γίνονται πιο αυτοκατευθυνόµενοι και να αναλαµβάνουν µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εκπαίδευσή τους. Ένα άτοµο µε πληροφοριακή παιδεία είναι ικανό να: Προσδιορίζει την έκταση της απαιτούµενης πληροφόρησης Έχει πρόσβαση στην απαιτούµενη πληροφόρηση αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά Αποτιµά την πληροφόρηση και τις πηγές της µε κριτικό πνεύµα Ενσωµατώνει επιλεγµένη πληροφόρηση στη γνωστική βάση κάποιου Χρησιµοποιεί την πληροφόρηση αποτελεσµατικά για να επιτελέσει ένα συγκεκριµένο σκοπό Κατανοεί τα οικονοµικά, νοµικά και κοινωνικά θέµατα που περιβάλλουν τη χρήση της πληροφόρησης, έχει πρόσβαση και χρησιµοποιεί την πληροφόρηση ηθικά και νόµιµα Πληροφοριακή παιδεία και τεχνολογία της πληροφόρησης Η πληροφοριακή παιδεία σχετίζεται µε τις επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης, αλλά έχει ευρύτερες εφαρµογές για το άτοµο, το εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία. Οι επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης καθιστούν το άτοµο ικανό να χρησιµοποιεί υπολογιστές, εφαρµογές λογισµικού, βάσεις δεδοµένων και άλλες τεχνολογίες για να επιτύχει µιά ευρεία ποικιλία σκοπών ακαδηµαΐκών, σχετιζόµενων µε την εργασία και προσωπικών. Τα άτοµα µε πληροφοριακή παιδεία αναπόφευκτα αναπτύσσουν τεχνολογικές επιδεξιότητες. Η πληροφοριακή παιδεία, αν και επιδεικνύει σηµαντική επικάλυψη µε επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης, είναι µιά ευδιάκριτη και ευρύτερη περιοχή δεξιοτήτων. Όλο και πιο πολύ, οι επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης είναι συνυφασµένες και υποστηρίζουν την πληροφοριακή παιδεία. Μιά έκθεση του 1999 από το National Research Council (Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας) προωθεί την έννοια της «ευχέρειας» µε την τεχνολογία της πληροφόρησης και σκιαγραφεί πολλές διακρίσεις, χρήσιµες στην κατανόηση σχέσεων µεταξύ της πληροφοριακής παιδείας, της παιδείας υπολογιστών και της ευρύτερης τεχνολογικής επάρκειας. Η έκθεση αναφέρει ότι η «παιδεία υπολογιστών» αναφέρεται στην παπαγαλίστικη µάθηση συγκεκριµένων µηχανηµάτων και εφαρµογών λογισµικού, ενώ η «ευχέρεια µε την τεχνολογία» εστιάζεται στην κατανόηση των υποκείµενων εννοιών της τεχνολογίας και της εφαρµογής της επίλυσης προβληµάτων και της κριτικής σκέψης στη χρήση της τεχνολογίας. Η έκθεση επίσης συζητά διαφορές µεταξύ της ευχέρειας στην τεχνολογία της πληροφόρησης και στην πληροφοριακή παιδεία, όπως γίνεται κατανοητή στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση. Μεταξύ αυτών είναι η επικέντρωση της πληροφοριακής παιδείας στο περιεχόµενο, επικοινωνία, ανάλυση, έρευνα της πληροφόρησης και αποτίµηση. Όπου, η «ευχέρεια» της τεχνολογίας της πληροφόρησης εστιάζεται σε µιά βαθιά κατανόηση της τεχνολογίας και βαθµιαία, σε όλο και πιο πολύ επιδέξια χρήση της. 2 H «ευχέρεια» µε την τεχνολογία της πληροφόρησης ίσως απαιτούν περισσότερο πνευµατικές ικανότητες από την παπαγαλίστικη µάθηση του λογισµικού και των µηχανηµάτων που σχετίζονται µε την «παιδεία των υπολογιστών», αλλά το επίκεντρο είναι ακόµα στην ίδια την τεχνολογία. Η πληροφοριακή παιδεία, από την άλλη µεριά, είναι ένα πνευµατικό πλαίσιο για κατανόηση, εύρεση, αποτίµηση και χρήση της πληροφόρησης - δραστηριότητες που µπορούν να υλοποιηθούν εν µέρει από την ευχέρεια µε την τεχνολογία της πληροφόρησης, εν µέρει από εύηχες ερευνητικές µεθόδους, αλλά το κυριότερο, µέσω κριτικής οξυδέρκειας και συλλογισµού. Η πληροφοριακή παιδεία εγκαινιάζει, στηρίζει και επεκτείνει τη δια βίου εκπαίδευση, µέσω ικανοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τεχνολογίες, αλλά είναι βασικά ανεξάρτητες από αυτές. Πληροφοριακή παιδεία και ανώτατη εκπαίδευση Η ανάπτυξη δια βίου εκπαιδευόµενων είναι κεντρική στην αποστολή των ινστιτούτων ανώτατης εκπαίδευσης. Εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι έχουν τις πνευµατικές ικανότητες του συλλογισµού και της κριτικής σκέψης και βοηθώντας τους να δοµήσουν ένα πλαίσιο για τη µάθηση του πώς µαθαίνουν, τα κολέγια και τα πανεπιστήµια παρέχουν τη βάση για τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη σε όλη την καριέρα 2 National Research Council. Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications. Committee on Information Technology Literacy, Computer Science and Telecommunications Board. Being Fluent with Information Technology: Publication. (Washington, D.C.: National Academy Press, 1999) 2

3 τους, καθώς και στους ρόλους τους ως πληροφορηµένοι πολίτες και µέλη των κοινοτήτων. Η πληροφοριακή παιδεία είναι το κύριο συστατικό και συνεισφορέας στη δια βίου εκπαίδευση. Οι δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας επεκτείνουν τη µάθηση πέρα από τα τυπικά πλαίσια της αίθουσας διδασκαλίας και παρέχουν πρακτική µε αυτοκατευθυνόµενες έρευνες, καθώς οι άνθρωποι κινούνται σε εσωτερικές ειδικεύσεις, πρώτες επαγγελµατικές θέσεις και αυξανόµενες ευθύνες σε όλες τα πεδία της ζωής. Επειδή η πληροφοριακή παιδεία αυξάνει τις δεξιότητες των φοιτητών µε την αποτίµηση, διαχείριση και χρήση της πληροφόρησης, µελετάται τώρα από πολλές ενώσεις περιφερειακές και διαπίστευσης κατά επιστηµονικό κλάδο, ως κύριο αποτέλεσµα για τους φοιτητές κολεγίου. 3 Για φοιτητές που δεν φοιτούν σε παραδοσιακές πανεπιστηµιουπόλεις, οι πληροφοριακοί πόροι είναι συχνά διαθέσιµοι µέσω δικτύων και άλλων καναλιών και οι διανεµόµενες τεχνολογίες µάθησης επιτρέπουν να επέλθει η διδασκαλία και η µάθηση, όταν ο δάσκαλος και ο φοιτητές δεν είναι στο ίδιο µέρος κατά τον ίδιο χρόνο. Η πρόκληση γι αυτούς που προωθούν την πληροφοριακή παιδεία σε κύκλους µαθηµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι να αναπτύξουν συγκρίσιµη κλίµακα εµπειριών στη µάθηση για πληροφοριακούς πόρους, όπως προσφέρονται στις παραδοσιακές πανεπιστηµιουπόλεις. Οι δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας για τους φοιτητές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να είναι συγκρίσιµες µε αυτές των φοιτητών µέσα στην πανεπιστηµιούπολη. Η ενσωµάτωση της πληροφοριακής παιδείας στα προγράµµατα µαθηµάτων, σε όλα τα προγράµµατα και υπηρεσίες και σε όλη τη διοικητική ζωή του πανεπιστηµίου, απαιτεί προσπάθειες συνεργασίας των διδασκόντων, των βιβλιοθηκονόµων και των διευθυντών. Μέσω διαλέξεων και µε το συντονισµό συζητήσεων, οι διδάσκοντες εδραιώνουν τα γενικά πλαίσια για µάθηση. Οι διδάσκοντες επίσης εµπνέουν τους φοιτητές να εξερευνήσουν το άγνωστο, προσφέρουν καθοδήγηση για τον καλύτερο τρόπο εκπλήρωσης των πληροφοριακών αναγκών και ελέγχουν την πρόοδο των φοιτητών. Οι βιβλιοθηκονόµοι ακαδηµαΐκών βιβλιοθηκών συντονίζουν την αξιολόγηση και επιλογή των πνευµατικών πόρων για προγράµµατα και υπηρεσίες. Οργανώνουν και διατηρούν συλλογές και πολλά σηµεία πρόσβασης στην πληροφόρηση. Και παρέχουν διδασκαλία στους φοιτητές και στους διδάσκοντες που ψάχνουν για πληροφόρηση. Οι διευθυντές δηµιουργούν ευκαιρίες για συνεργασία και εξέλιξη προσωπικού µεταξύ των διδασκόντων, των βιβλιοθηκονόµων και άλλων επαγγελµατιών που εγκαινιάζουν προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας, ηγούνται στο σχεδιασµό και στον προΰπολογισµό αυτών των προγραµµάτων και παρέχουν συνεχείς πόρους που τα διατηρούν. Πληροφοριακή παιδεία και παιδαγωγική Η Έκθεση της Επιτροπής Boyer, Reinventing Undergraduate Education, συνιστά στρατηγικές που απαιτούν από το φοιτητή να εµπλέκεται ενεργά στη «διατύπωση ενός σηµαντικού ερωτήµατος ή συνόλου ερωτηµάτων, στην έρευνα ή τη δηµιουργική εξερεύνηση για να βρει απαντήσεις και στις επικοινωνιακές επιδεξιότητες που µεταβιβάζουν τα αποτελέσµατα» 4 Κύκλοι µαθηµάτων που δοµούνται µε τέτοιο τρόπο, δηµιουργούν µαθησιακά περιβάλλοντα µε επίκεντρο το φοιτητή, όπου η αναζήτηση πληροφοριών είναι ο κανόνας, η επίλυση προβληµάτων γίνεται το επίκεντρο και η κριτική σκέψη αποτελεί µέρος της διαδικασίας. Τέτοιο µαθησιακό περιβάλλον απαιτεί δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας. Η απόκτηση επιδεξιοτήτων στη πληροφοριακή παιδεία πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για αυτοκατευθυνόµενη µάθηση των φοιτητών, καθώς εµπλέκονται στη χρήση µιάς ευρείας ποικιλίας πληροφοριακών πηγών για να επεκτείνουν τη γνώση τους, να ζητούν ερωτήσεις πληροφόρησης και να οξύνουν την κριτική σκέψη τους για ακόµα πιο αυτοκατευθυνόµενη µάθηση. Η επίτευξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας απαιτεί την κατανόηση ότι αυτό το πλέγµα ικανοτήτων δεν είναι άσχετο µε το πρόγραµµα µαθηµάτων, αλλά υφαίνεται στο περιεχόµενο, δοµή και συνέχεια του προγράµµατος µαθηµάτων. Αυτή η ενοποίηση στο πρόγραµµα µαθηµάτων επιτρέπει επίσης πολλές πιθανότητες για προώθηση της επίδρασης και επιρροής τέτοιων µεθόδων διδασκαλίας που έχουν κέντρο το φοιτητή, όπως η µάθηση που βασίζεται σε προβλήµατα, η µάθηση που βασίζεται σε αποδείξεις και η µάθηση από αναζήτηση πληροφοριών. Οδηγούµενοι από τους διδάσκοντες και άλλους στις προσεγγίσεις που βασίζονται σε προβλήµατα, οι φοιτητές σκέπτονται λογικά για το περιεχόµενο των κύκλων µαθηµάτων 3 Μερικοί κύριοι παράγοντες διαπίστευσης που σχετίζονται µε τη πληροφοριακή παιδεία είναι: The Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), η Western Association of Schools and College (WASC) και η Southern Association of Colleges and Schools (SACS). 4 Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University: Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America s Research Universities. 3

4 σε ένα βαθύτερο επίπεδο από ότι είναι πιθανόν µέσω της αποκλειστικής χρήσης διαλέξεων και διδακτικών εγχειριδίων. Για να αποκτήσουν πλήρες πλεονέκτηµα της µάθησης µέσω επίλυσης προβληµάτων, οι φοιτητές πρέπει να χρησιµοποιούν συχνά επιδεξιότητες συλλογισµού που απαιτούν από αυτούς να γίνουν επιδέξιοι χρήστες των πληροφοριακών πηγών σε πολλές θέσεις και µορφές και εποµένως να αυξήσουν την υπευθυνότητά τους για τη δική τους µάθηση. Για να αποκτήσουν την πληροφόρηση που ψάχνουν για τις εξερευνήσεις τους, οι άνθρωποι έχουν πολλές επιλογές. Μιά είναι να χρησιµοποιήσουν ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών, όπως µπορεί να βρεθεί σε µιά βιβλιοθήκη ή σε βάσεις δεδοµένων προσβάσιµες από υπολογιστή από οποιαδήποτε θέση. Άλλη εναλλακτική λύση είναι να επιλέξουν µιά κατάλληλη µέθοδο εξερεύνησης για να παρατηρούν άµεσα τα φαινόµενα. Για παράδειγµα, οι γιατροί, οι αρχαιολόγοι και οι αστρονόµοι συχνά εξαρτώνται από φυσική εξέταση για να ανιχνεύσουν την παρουσία ιδιαίτερων φαινοµένων. Επιπλέον, οι µαθηµατικοί, οι χηµικοί και οι φυσικοί συχνά χρησιµοποιούν τεχνολογίες, όπως λογισµικό στατιστικής ή προσοµοιωτές για να δηµιουργήσουν τεχνητές συνθήκες, στις οποίες παρατηρούν και αναλύουν την αλληλεπίδραση των φαινοµένων. Καθώς οι φοιτητές προοδεύουν στα προπτυχιακά χρόνια τους και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα, χρειάζονται να έχουν επαναλαµβανόµενες ευκαιρίες για αναζήτηση, αξιολόγηση και διαχείριση της πληροφόρησης που συγκεντρώνεται από πολλαπλές πηγές και ερευνητικές µεθόδους, οι οποίες σχετίζονται µε συγκεκριµένους επιστηµονικούς κλάδους. Χρήση των προτύπων Τα Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση παρέχουν ένα πλαίσιο για αξιολόγηση του ατόµου που έχει πληροφοριακή παιδεία. Εκτείνει επίσης το έργο της American Association of School Librarians Task Force on Information Literacy Standards (Οµάδα Εργασίας για τα Πρότυπα για Πληροφοριακή Παιδεία της Αµερικανικής Ένωσης Σχολικών Βιβλιοθηκών) και εποµένως, παρέχοντας στην ανώτατη εκπαίδευση µιά ευκαιρία να εκφράσουν τις δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας µε αυτές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αναπτύσσεται µιά συνέχεια προσδοκιών για φοιτητές σε όλα τα επίπεδα. Οι δεξιότητες που παρουσιάζονται εδώ σκιαγραφούν την πορεία µε την οποία οι διδάσκοντες, οι βιβλιοθηκονόµοι και άλλοι επισηµαίνουν συγκεκριµένους δείκτες που ταυτίζουν ένα φοιτητή ως πληροφοριακά πεπαιδευµένο. Επίσης, οι φοιτητές θα βρούν τις δεξιότητες χρήσιµες, επειδή τους προσφέρουν ένα πλαίσιο για να κερδίσουν τον έλεγχο στον τρόπο που αλληλεπιδρούν µε την πληροφόρηση στο περιβάλλον τους. Θα βοηθήσουν να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη να αναπτύξουν µιά µεταγνωστική προσέγγιση στη µάθηση, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν τις σαφείς ενέργειες που απαιτούνται για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση της πληροφόρησης. Όλοι οι φοιτητές αναµένεται να επιδείξουν όλες τις δεξιότητες που περιγράφονται σε αυτό το τεκµήριο, αλλά δεν θα επιδεικνύει καθένας όλες στο ίδιο επίπεδο επάρκειας ή µε την ίδια ταχύτητα. Περαιτέρω, µερικοί επιστηµονικοί κλάδοι µπορούν να επιδείξουν µεγαλύτερη έµφαση στην υπεροχή των δεξιοτήτων σε συγκεκριµένα σηµεία της διαδικασίας και εποµένως, ορισµένες δεξιότητες θα αποκτήσουν µεγαλύτερο βάρος από άλλες σε κάθε οδηγία για µέτρηση. Πολλές από τις δεξιότητες είναι πιθανόν να εκτελεστούν επαναληπτικά, επειδή απόψεις στοχασµού και αποτίµησης που περιλαµβάνονται σε κάθε πρότυπο, θα απαιτούν ο φοιτητής να επιστρέψει σε ένα προηγούµενο σηµείο της διαδικασίας, να αναθεωρήσει την προσέγγιση αναζήτησης πληροφόρησης και να επαναλάβει τα ίδια βήµατα. Για να εκπληρώσει τα πρότυπα πλήρως, ένα ινστιτούτο πρέπει πρώτα να αναθεωρήσει την αποστολή και τους εκπαιδευτικούς στόχους του για να προσδιορίσει πώς η πληροφοριακή παιδεία θα βελτιώσει τη µάθηση και θα διευρύνει την αποτελεσµατικότητα του ινστιτούτου. Για να διευκολυνθεί η αποδοχή της έννοιας, η εξέλιξη των διδασκόντων και του προσωπικού είναι επίσης κρίσιµη. Πληροφοριακή παιδεία και αποτίµηση Στις παρακάτω δεξιότητες, υπάρχουν πέντε πρότυπα και είκοσι δύο δείκτες αποδοτικότητας. Τα πρότυπα εστιάζονται στις ανάγκες των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Τα πρότυπα επίσης καταγράφουν µιά σειρά αποτελεσµάτων για αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών προς την πληροφοριακή παιδεία. Αυτά τα αποτελέσµατα εξυπηρετούν ως οδηγίες για διδάσκοντες, βιβλιοθηκονόµους και άλλους στην ανάπτυξη τοπικών µεθόδων για µέτρηση της µάθησης των 4

5 φοιτητών στα πλαίσια της µοναδικής αποστολής του ινστιτούτου. Επιπλέον της αξιολόγησης όλων των βασικών επιδεξιοτήτων των φοιτητών για πληροφοριακή παιδεία, διδάσκοντες και βιβλιοθηκονόµοι πρέπει επίσης να συνεργάζονται για να αναπτύξουν εργαλεία και στρατηγικές αξιολόγησης στα πλαίσια ιδιαιτέρων επιστηµονικών κλάδων, όπως εντέλλεται η πληροφοριακή παιδεία από µόνη της στη συγκεκριµένη κατανόηση της δηµιουργίας γνώσης, επιστηµονικής δραστηριότητας και διαδικασιών δηµοσίευσης που βρίσκονται σε αυτούς τους επιστηµονικούς κλάδους. Στην πραγµατοποίηση αυτών των προτύπων, τα ινστιτούτα χρειάζονται να αναγνωρίζουν ότι διαφορετικά επίπεδα νοητικών επιδεξιοτήτων σχετίζονται µε ποικίλα αποτελέσµατα µάθησης - και εποµένως, διαφορετικά εργαλεία ή µέθοδοι είναι απαραίτητα για αξιολόγηση αυτών των αποτελεσµάτων. Για παράδειγµα, η «ανώτερη τάξη» και η «κατώτερη τάξη» των νοητικών επιδεξιοτήτων, που βασίζονται στην Ταξινόµηση των Εκπαιδευτικών Στόχων του Bloom, είναι φανερές σε όλα τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται µε λεπτοµέρειες σε αυτό το τεκµήριο. Συνιστάται έντονα ότι µέθοδοι αξιολόγησης κατάλληλες σε νοητικές επιδεξιότητες που σχετίζονται µε κάθε αποτέλεσµα, προσδιορίζονται ως ένα αναπόσπαστο τµήµα του σχεδίου εφαρµογής από το ινστιτούτο. Για παράδειγµα, τα ακόλουθα αποτελέσµατα απεικονίζουν τις νοητικές επιδεξιότητες της «ανώτερης τάξης» και της «κατώτερης τάξης»: Νοητική επιδεξιότητα «κατώτερης τάξης»: Αποτέλεσµα 2.2.α. Προσδιορίζει λέξεις κλειδιά, συνώνυµα και σχετικούς όρους για την πληροφόρηση που απαιτείται. Νοητική επιδεξιότητα «ανώτερης τάξης»: Αποτέλεσµα 3.3.β. Επεκτείνει την αρχική σύνθεση, όταν είναι δυνατόν, σε ένα ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης για να δοµήσει νέες υποθέσεις, που µπορούν να απαιτούν επιπλέον πληροφόρηση. Οι διδάσκοντες, οι βιβλιοθηκονόµοι και άλλοι θα βρουν ότι η συζήτηση µεθόδων αξιολόγησης, σε συνεργασία, είναι µιά πολύ παραγωγική άσκηση στο σχεδιασµό ενός συστηµατικού, περιεκτικού προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας. Αυτό το πρόγραµµα αξιολόγησης θα αγγίζει όλους τους φοιτητές, θα επισηµαίνει περιοχές για ευρύτερη ανάπτυξη του προγράµµατος και θα εδραιώνει τους µαθησιακούς στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί. Θα πρέπει να καταστεί επίσης σαφές σχετικά µε τις δεξιότητες του ινστιτούτου, πως η πληροφοριακή παιδεία συµβάλλει στην παραγωγή εκπαιδευµένων φοιτητών και πολιτών. Πρότυπα, δείκτες αποδοτικότητας και αποτελέσµατα Πρότυπο Ένα Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθορίζει τη φύση και έκταση της πληροφόρησης που χρειάζεται. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία ορίζει και εκφράζει την ανάγκη για πληροφόρηση. Α. Συσκέπτεται µε τους διδάσκοντες και συµµετέχει στις συζητήσεις της τάξης, σε οµάδες εργασίας συµφοιτητών και σε ηλεκτρονικές συζητήσεις για να προσδιορίσει ένα θέµα έρευνας, ή άλλη ανάγκη πληροφόρησης. Β. Αναπτύσσει έκθεση «θέσης» (thesis) και διατυπώνει ερωτήσεις που βασίζονται στην ανάγκη πληροφόρησης. Γ. Ανακαλύπτει γενικές πηγές πληροφόρησης για να αυξήσει την οικειότητά του µε το θέµα.. Ορίζει ή τροποποιεί την πληροφόρηση που χρειάζεται για να επιτύχει ένα διαχειρίσιµο στόχο. Ε. Εντοπίζει έννοιες κλειδιά και όρους που περιγράφουν την ανάγκη πληροφόρησης. Στ. Αναγνωρίζει ότι η υπάρχουσα πληροφόρηση µπορεί να συνδυαστεί µε πρωτότυπη σκέψη, πειραµατισµό και / ή ανάλυση για να παράγει νέα πληροφόρηση. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία προσδιορίζει µιά ποικιλία τύπων και µορφών δυνητικών πηγών για πληροφόρηση. 5

6 Α. Γνωρίζει πως παράγεται, οργανώνεται και διαδίδεται η πληροφόρηση επίσηµα και ανεπίσηµα. Β. Αναγνωρίζει ότι η γνώση µπορεί να οργανωθεί σε επιστηµονικούς κλάδους που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται προσβάσιµη η πληροφόρηση. Γ. Προσδιορίζει την αξία και τις διαφορές των δυνητικών πόρων σε µιά ποικιλία µορφών (π.χ. πολυµέσα, βάσεις δεδοµένων, ιστοτόπους, σύνολο δεδοµένων, οπτικοακουστικά, βιβλία).. Προσδιορίζει το σκοπό και το ακροατήριο των δυνητικών πόρων (π.χ. λαΐκό, vs. επιστηµονικό, σύγχρονο vs. ιστορικό) Ε. ιαφοροποιεί τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς πηγές, αναγνωρίζοντας πως η χρήση και η σηµασία τους διαφέρουν σε κάθε επιστηµονικό κλάδο. Στ. Αντιλαµβάνεται ότι η πληροφόρηση µπορεί να χρειάζεται να δοµηθεί µε ακατέργαστα δεδοµένα από πρωτογενείς πηγές. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία εξετάζει το κόστος και τα οφέλη από την απόκτηση της πληροφόρησης που χρειάζεται. Α. Καθορίζει τη διαθεσιµότητα της πληροφόρησης που χρειάζεται και παίρνει αποφάσεις για τη διεύρυνση της πορείας αναζήτησης πληροφόρησης πέρα από τους τοπικούς πόρους (π.χ. διαδανεισµός, χρήση πόρων σε άλλες τοποθεσίες, απόκτηση εικόνων, βίντεο, κειµένου ή ήχου). Β. Εξετάζει τη σκοπιµότητα της απόκτησης µιάς νέας γλώσσας ή επιδεξιότητας (π.χ. ξένη ή βασιζόµενη στον επιστηµονικό κλάδο) για να συγκεντρώσει την απαιτούµενη πληροφόρηση και να καταλάβει τα συµφραζόµενά της. Γ. Καθορίζει ένα ρεαλιστικό συνολικό σχέδιο και χρονοδιάγραµµα για να αποκτήσει την απαιτούµενη πληροφόρηση. 4. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία αποτιµά ξανά τη φύση και την έκταση της ανάγκης πληροφόρησης. Α. Αναθεωρεί την αρχική ανάγκη πληροφόρησης για να διασαφηνίσει, επανεξετάσει ή βελτιώσει την ερώτηση. Β. Περιγράφει κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για να πάρει αποφάσεις και επιλογές σχετικά µε την πληροφόρηση. Πρότυπο ύο Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία αξιολογεί την απαιτούµενη πληροφόρηση αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία επιλέγει τις πιο κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους ή συστήµατα ανάκτησης πληροφόρησης για αξιολόγηση της απαιτούµενης πληροφορίας. Α. Προσδιορίζει κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους (π.χ. πειράµατα εργαστηρίων, προσοµοίωση, εργασία σε οµάδες) Β. Ερευνά τα οφέλη και την εφαρµοστικότητα ποικίλων ερευνητικών µεθόδων. Γ. Ερευνά το εύρος, περιεχόµενο και οργάνωση των συστηµάτων ανάκτησης πληροφόρησης.. Επιλέγει ικανοποιητικές και αποτελεσµατικές προσεγγίσεις για πρόσβαση στην απαιτούµενη πληροφόρηση από την ερευνητική µέθοδο ή το σύστηµα ανάκτησης πληροφόρησης. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κατασκευάζει και υλοποιεί στρατηγικές έρευνας σχεδιασµένες αποτελεσµατικά. 6

7 Α. Αναπτύσσει ένα σχέδιο έρευνας κατάλληλο για τη διερευνητική µέθοδο. Β. Προσδιορίζει λέξεις κλειδιά, συνώνυµα και σχετικούς όρους για την απαιτούµενη πληροφόρηση. Γ. Επιλέγει ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ειδικό για τον επιστηµονικό κλάδο ή την πηγή ανάκτησης της πληροφόρησης.. Κατασκευάζει µιά στρατηγική έρευνας χρησιµοποιώντας εντολές για το σύστηµα ανάκτησης της πληροφόρησης που επιλέχθηκε (π.χ. τελεστές Boole, αποκοπή και γειτνίαση για µηχανές αναζήτησης, εσωτερικούς οργανωτές, όπως ευρετήρια για βιβλία). Ε. Εκπληρώνει τη στρατηγική έρευνας σε ποικίλα συστήµατα ανάκτησης πληροφόρησης χρησιµοποιώντας διαφορετικές διασυνδέσεις χρηστών και µηχανών αναζήτησης, µε διαφορετικές γλώσσες εντολών, πρωτόκολλα και παραµέτρους έρευνας. Στ. Πραγµατοποιεί την έρευνα χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα διερεύνησης κατάλληλα για τον επιστηµονικό κλάδο. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία ανακτά πληροφόρηση online ή προσωπικά χρησιµοποιώντας µιά ποικιλία µεθόδων. Α. Χρησιµοποιεί ποικίλα συστήµατα έρευνας για να ανακτήσει πληροφόρηση σε µιά ποικιλία µορφών. Β. Χρησιµοποιεί ποικίλα σχήµατα ταξινόµησης και άλλα συστήµατα (π.χ. συστήµατα ταξινοµικών αριθµών ή ευρετήρια) για να εντοπίσει πόρους πληροφόρησης µέσα στη βιβλιοθήκη ή για να προσδιορίσει συγκεκριµένους τόπους για φυσική διερεύνηση. Γ. Χρησιµοποιεί εξειδικευµένες online ή προσωπικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες στο ινστιτούτο για να ανακτήσει την απαιτούµενη πληροφόρηση (π.χ. διαδανεισµό / παράδοση τεκµηρίων, επαγγελµατικές ενώσεις, ερευνητικά γραφεία του ινστιτούτου, κοινοτικούς πόρους, ειδικούς και εκπαιδευόµενους).. Χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και άλλες µορφές αναζήτησης πληροφοριών για να ανακτήσει πρωτογενή πληροφόρηση. 4. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία βελτιώνει τη στρατηγική έρευνας, αν κρίνεται αναγκαίο. Α. Αξιολογεί την ποσότητα, ποιότητα και σχετικότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας για να καθορίσει αν πρέπει να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά συστήµατα ανάκτησης πληροφόρησης ή µέθοδοι διερεύνησης. Β. Προσδιορίζει κενά στην πληροφόρηση που ανακτήθηκε και καθορίζει, αν πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική έρευνας. Γ. Επαναλαµβάνει την έρευνα χρησιµοποιώντας την αναθεωρηµένη στρατηγική, όπως κρίνεται αναγκαίο. 5. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία εξάγει, καταγράφει και διαχειρίζεται την πληροφόρηση και τις πηγές της. Α. Επιλέγει µεταξύ ποικίλων τεχνολογιών την πιο κατάλληλη για το καθήκον της εξαγωγής της απαιτούµενης πληροφόρησης (π.χ. λειτουργίες λογισµικού αντιγραφής / επικόλλησης, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, οπτικοακουστικός εξοπλισµός ή εργαλεία εξερεύνησης). Β. ηµιουργεί ένα σύστηµα για οργάνωση της πληροφόρησης. Γ. ιαφοροποιεί τους τύπους των πηγών όπου γίνεται αναφορά και κατανοεί τα στοιχεία και τη σωστή σύνταξη µιάς παραποµπής για µιά ευρεία κλίµακα πόρων.. Καταγράφει τις κατάλληλες πληροφορίες για παραποµπές για µελλοντική αναφορά. Ε. Χρησιµοποιεί ποικίλες τεχνολογίες για να διαχειρίζεται την πληροφόρηση που επιλέχθηκε και οργανώθηκε. 7

8 Πρότυπο Τρία Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία αποτιµά την πληροφόρηση και τις πηγές της µε κριτική σκέψη και ενσωµατώνει επιλεγµένη πληροφόρηση στη δική του / της γνωστική βάση και σύστηµα αξιών. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία σχηµατίζει περίληψη των κυριοτέρων ιδεών που πρέπει να εξαχθούν από την πληροφόρηση που συγκεντρώνεται. Α. ιαβάζει το κείµενο και επιλέγει τις κύριες ιδέες. Β. Επαναδιατυπώνει έννοιες του κειµένου µε δικά του/της λόγια και επιλέγει δεδοµένα µε ακρίβεια. Γ. Προσδιορίζει κατά λέξη υλικό που µπορεί µετά να παρατεθεί. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία διατυπώνει και εφαρµόζει αρχικά κριτήρια για την αποτίµηση της πληροφόρησης και των πηγών της. Α. Εξετάζει και συγκρίνει την πληροφόρηση από ποικίλες πηγές για να αποτιµήσει την αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια, αυθεντικότητα, επικαιρότητα και άποψη ή προκατάληψη. Β. Αναλύει τη δοµή και λογική της υποστήριξης επιχειρηµάτων ή µεθόδων. Γ. Αναγνωρίζει την προκατάληψη, τα τεχνάσµατα, ή τους επιδέξιους χειρισµούς.. Αναγνωρίζει τα πολιτιστικά, φυσικά ή άλλα συµφραζόµενα µέσα στα οποία δηµιουργείται η πληροφορία και κατανοεί την επίδραση των συµφραζοµένων στην ερµηνεία της πληροφόρησης. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία συνθέτει τις κύριες ιδέες για να δοµήσει νέες έννοιες. Α. Αναγνωρίζει αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ εννοιών και τις συνδυάζει σε δυνητικά χρήσιµες κύριες εκθέσεις µε υποστηρικτικές αποδείξεις. Β. Εκτείνει την αρχική σύνθεση, όταν είναι δυνατόν, σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης για να δοµήσει νέες υποθέσεις που ίσως απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες. Γ. Αξιοποιεί τον υπολογιστή και τις άλλες τεχνολογίες (π.χ. λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων, πολυµέσα και οπτικοακουστικός εξοπλισµός) για µελέτη της αλληλεπίδρασης των ιδεών και άλλων φαινοµένων. 4. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία συγκρίνει νέα µε προγενέστερη γνώση για να καθορίσει την προστιθέµενη αξία, αντιφάσεις, ή άλλα µοναδικά χαρακτηριστικά της πληροφόρησης. Α. Καθορίζει αν η πληροφόρηση ικανοποιεί την έρευνα ή άλλη πληροφοριακή ανάγκη. Β. Χρησιµοποιεί συνειδητά επιλεγµένα κριτήρια για να καθορίσει αν η πληροφόρηση αντιφάσκει ή επαληθεύει την πληροφόρηση που χρησιµοποιείται από άλλες πηγές. Γ. Εξάγει συµπεράσµατα βασισµένα στην πληροφόρηση που συγκεντρώνεται.. οκιµάζει θεωρίες µε τεχνικές που αρµόζουν σε επιστηµονικούς κλάδους (π.χ. προσοµοιωτές, πειράµατα). Ε. Καθορίζει πιθανή ακρίβεια µε την εξέταση της πηγής των δεδοµένων, τους περιορισµούς των εργαλείων ή στρατηγικών της συλλογής πληροφόρησης και τη λογικότητα των συµπερασµάτων. Στ. Ενοποιεί τη νέα πληροφόρηση µε προηγούµενη πληροφόρηση ή γνώση. Ζ. Επιλέγει πληροφόρηση που παρέχει αποδείξεις για το θέµα. 5. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθορίζει αν η νέα γνώση έχει επίδραση στο σύστηµα αξιών του ατόµου και κάνει βήµατα για να συµφιλιώσει τις διαφορές. 8

9 Α. ιερευνά διαφορετικές απόψεις που απαντώνται στη βιβλιογραφία. Β. Καθορίζει αν θα ενσωµατώσει ή απορρίψει απόψεις που συνάντησε. 6. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθιστά έγκυρη την κατανόηση και ερµηνεία της πληροφόρησης µέσω συνοµιλίας µε άλλους ανθρώπους, ειδικούς σε θεµατικές ενότητες και / ή πρακτικούς. Α. Συµµετέχει στην αίθουσα διδασκαλίας και σε άλλες συζητήσεις. Β. Συµµετέχει σε δηµόσιες συζητήσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας που προέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας, σχεδιασµένες για να ενθαρρύνουν τη συνοµιλία σε ένα θέµα (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, χώροι συνοµιλίας) Γ. Ψάχνει τη γνώµη ειδικών µέσω µιάς ποικιλίας µηχανισµών (π.χ. συνεντεύξεις, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λίστες επικοινωνίας). 7. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθορίζει αν πρέπει να αναθεωρηθεί το αρχικό ζήτηµα. Α. Καθορίζει αν η πρωτότυπη ανάγκη πληροφόρησης έχει ικανοποιήσει ή αν χρειάζεται πρόσθετη πληροφόρηση. Β. Επανεξετάζει τη στρατηγική έρευνας και ενσωµατώνει πρόσθετες έννοιες, όπως κρίνεται απαραίτητο. Γ. Επανεξετάζει τις πηγές ανάκτησης πληροφόρησης που χρησιµοποιήθηκαν και επεκτείνει για να περιλάβει άλλες, όπως κρίνεται απαραίτητο. Πρότυπο Τέσσερα Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία, ατοµικά ή ως µέλος µιάς οµάδας, χρησιµοποιεί την πληροφόρηση αποτελεσµατικά για να επιτελέσει ένα συγκεκριµένο σκοπό. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία εφαρµόζει νέα και προγενέστερη πληροφόρηση στο σχεδιασµό και δηµιουργία ενός ιδιαίτερου προΐόντος ή αποδοτικότητας. Α. Οργανώνει το περιεχόµενο µε τρόπο που υποστηρίζει τους σκοπούς και τη µορφή του προΐόντος ή αποδοτικότητας (π.χ. περιγράµµατα, προσχέδια, πίνακες ιστοριών). Β. Εκφράζει γνώση και επιδεξιότητες που έχουν µεταφερθεί από προγενέστερες εµπειρίες σε σχεδιασµό και δηµιουργία του προΐόντος ή της αποδοτικότητας. Γ. Ενοποιεί τη νέα και προγενέστερη πληροφόρηση, όπως αποσπάσµατα ή παραφράσεις, µε τρόπο που υποστηρίζει τους σκοπούς του προΐόντος ή της αποδοτικότητας.. Χειρίζεται ψηφιακό κείµενο, εικόνες και δεδοµένα, όταν κρίνεται απαραίτητο, µεταφέροντάς τα από τις αρχικές θέσεις και µορφές τους σε νέα συµφραζόµενα. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία επανεξετάζει την πορεία εξέλιξης για το προΐόν ή την αποδοτικότητα. Α. ιατηρεί ένα ηµερολόγιο ή πρόχειρο σηµειωµατάριο για τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αναζήτηση πληροφόρησης, την αποτίµηση και την πορεία επικοινωνίας. Β. Ανατρέχει σε επιτυχίες και αποτυχίες του παρελθόντος και εναλλακτικές στρατηγικές. 9

10 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία µεταδίδει το προΐόν ή την αποδοτικότητα ικανοποιητικά σε άλλους. Α. Επιλέγει ένα µέσο και µορφή επικοινωνίας, που υποστηρίζει καλύτερα τους σκοπούς του προΐόντος ή της αποδοτικότητας και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Β. Χρησιµοποιεί µιά σειρά από εφαρµογές της τεχνολογίας της πληροφόρησης στη δηµιουργία του προΐόντος ή της αποδοτικότητας. Γ. Ενσωµατώνει αρχές του σχεδίου και των επικοινωνιών.. Επικοινωνεί µε σαφήνεια και µε ύφος που υποστηρίζει τους σκοπούς του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται. Πρότυπο Πέντε Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κατανοεί πολλά από τα οικονοµικά, νοµικά και κοινωνικά θέµατα που περιβάλλουν τη χρήση της πληροφόρησης και έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση ηθικά και νόµιµα. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κατανοεί πολλά από τα ηθικά, νοµικά και κοινωνικοοικονοµικά θέµατα που περιβάλλουν την πληροφόρηση και την τεχνολογία της πληροφόρησης. Α. Προσδιορίζει και συζητά θέµατα που σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Β. Προσδιορίζει και συζητά θέµατα που σχετίζονται µε την ελεύθερη vs. µε πληρωµή πρόσβαση στην πληροφόρηση. Γ. Προσδιορίζει και συζητά θέµατα που σχετίζονται µε τη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου.. Επιδεικνύει µιά κατανόηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας, των πνευµατικών δικαιωµάτων και της δίκαιης χρήσης του υλικού που υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία ακολουθεί νόµους, κανονισµούς, πολιτικές του ινστιτούτου και την εθιµοτυπία που σχετίζεται µε την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριακών πόρων. Α. Συµµετέχει σε ηλεκτρονικές συζητήσεις που ακολουθούν αποδεκτές πρακτικές (π.χ. «Netiquette»). Β. Χρησιµοποιεί εγκεκριµένους κωδικούς πρόσβασης και άλλες µορφές ταυτότητας για πρόσβαση στους πόρους πληροφόρησης. Γ. Συµµορφώνεται µε πολιτικές του ινστιτούτου για την πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους.. ιατηρεί την ακεραιότητα των πληροφοριακών πόρων, εξοπλισµού, συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Ε. Αποκτά, αποθηκεύει και διαχέει νόµιµα κείµενο, δεδοµένα, εικόνες ή ήχο. Στ. Επιδεικνύει κατανόηση σε ό,τι συνιστά τη λογοκλοπή και δεν παρουσιάζει έργο που αποδίδεται σε άλλους ως δικό του/της. Ζ. Επιδεικνύει κατανόηση στις πολιτικές του ινστιτούτου που σχετίζονται µε έρευνα ανθρωπίνων θεµάτων. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κάνει αναφορά στις πηγές πληροφόρησης που χρησιµοποίησε, κατά τη µετάδοση του προΐόντος ή αποδοτικότητας. 10

11 Α. Επιλέγει ένα κατάλληλο ύφος τεκµηρίωσης και το χρησιµοποιεί µε συνέπεια για την παραποµπή σε πηγές. Β. Παραθέτει σηµειώσεις για χορήγηση άδειας, όταν χρειάζεται, για υλικό που υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα. Εγκρίθηκε από: ACRL Board, 18 Ιανουαρίου Παράρτηµα Ι: Επιλεγµένες πρωτοβουλίες πληροφοριακής παιδείας Το 1989 η American Library Association (ALA) Presidential Committee on Information Literacy (Προεδρική Επιτροπή για την Πληροφοριακή Παιδεία της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκονόµων) δηµοσίευσε ένα Final Report, που καθόρισε τέσσερα συστατικά της πληροφοριακής παιδείας: την ικανότητα να αναγνωρίζεται πότε χρειάζεται η πληροφόρηση, να εντοπίζεται, να αποτιµάται και να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά. http//www.ala.org/ acrl.org/nili/ilit1st.html Το 1990, ιδρύθυκε το National Forum on Information Literacy (NFIL, το Εθνικό Forum για την Πληροφοριακή Παιδεία) ως απάντηση στις συστάσεις του Final Report της ALA Presidential Committee. Η NFIL είναι «ένας συνασπισµός περισσοτέρων από 75 εκπαιδευτικών, επιχειρηµατικών και κυβερνητικών οργανισµών που εργάζονται για να προωθήσουν τη διεθνή και την εθνική συναίσθηση για την ανάγκη πληροφοριακής παιδείας και να ενθαρρύνει δραστηριότητες που οδηγούν στην απόκτησή της». Τα µέλη του Forum προωθούν την πληροφοριακή παιδεία σε επίπεδο εθνικό, διεθνές και µέσα στα προγράµµατά τους. To Μάρτιο του 1998 η NFIL δηµοσίευσε το A Progress Report on Information Literacy: An Update on the American Library Association Presidential Committee in Information Literacy: Final Report. Το 1998 η American Association of School Libraries (AASL, Αµερικανική Ένωση Σχολικών Βιβλιοθηκών) και η Association of Educational Communications and Technology (AECT, Ένωση Εκπαιδευτικών Επικοινωνιών και Τεχνολογίας) δηµοσίευσαν το Information Literacy Standards for Student Learning. Τα πρότυπα της AASL/AECT αναφέρουν λεπτοµερώς δεξιότητες για µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Από το 1989, καθώς απουσίαζαν εθνικά πρότυπα, πολλές πολιτείες, σχολικές περιοχές, πολιτειακά πανεπιστηµιακά συστήµατα και τοπικά ινστιτούτα ανέπτυξαν πρότυπα δεξιοτήτων για την πληροφοριακή παιδεία. library/ili/iliweb.html Μέλη της Οµάδας Εργασίας: Αναπτύσσοντας τα πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας Αναγνωρίζοντας το ρόλο της κριτικής σκέψης στη µαθησιακή διαδικασία, το 1998 το Συµβούλιο της ACRL εγκαινίασε µιά Task Force on Information Literacy Competency Standards (Οµάδα Εργασίας για τα Πρότυπα εξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας) και της ανάθεσε να αναπτύξει πρότυπα δεξιοτήτων σε αυτή την περιοχή της ανώτατης εκπαίδευσης. Με µιά σειρά προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, συναντήσεις και συζητήσεις µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η Οµάδα Εργασίας προετοίµασε ένα σχέδιο για Πρότυπα εξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το προσχέδιο παρουσιάστηκε σε συναντήσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και τη βιβλιοθήκη και τοποθετήθηκε στο ιστοτόπο της ACRL για να ζητήσει ανατροφοδότηση. Τα σχόλια εξετάστηκαν από την οµάδα εργασίας και τα πρότυπα αναθεωρήθηκαν. Τον Ιούλιο του 1999 ο Craig Gibson αναδείχτηκε νέο µέλος της οµάδας εργασίας για να εργαστεί µαζί της και να ξαναγράψουν την εισαγωγή και την επέκταση των προκαταρκτικών. Το Σεπτέµβριο του 1999 έγινε συµβόλαιο στη Nana Lowell, σύµβουλο αξιολόγησης από το University of Washington, για να προσφέρει ανατροφοδότηση σχετικά µε τις εφαρµογές της αξιολόγησης. 11

12 Μέλη της Οµάδας Εργασίας Patricia Iannuzzi, Πρόεδρος Συνεργάτης πανεπιστηµιακή βιβλιοθηκονόµος και διευθύντρια University of California, Berkeley library.berkeley.edu Mike Eisenberg ιευθυντής, Σχολή Βιβλιοθηκονοµίας και Επιστήµης της Πληροφόρησης University of Washington Donald W. Farmer Αντιπρόεδρος για Ακαδηµαΐκά Θέµατα Kings College (PA) Craig Gibson Συνεργάτης πανεπιστηµιακή βιβλιοθηκονόµος για Υπηρεσίες Κοινού George Mason University Libraries (VA) Lori A. Goetsch ιευθύντρια των Βιβλιοθηκών για Υπηρεσίες Κοινού University of Maryland Althea H. Jenkins, αυτεπαγγέλτως ιοικητική διευθύντρια Association of College and Research Libraries Barton Lessin Συνεργάτης κοσµήτορας και διευθυντής, Βιβλιοθήκη Επιστηµών και Μηχανικής Wayne State university Bonnie Gratch Lindauer Συντονιστής των Υπηρεσιών Πληροφόρησης, City College of San Francisco Hannelore B. Rader Πανεπιστηµιακή βιβλιοθηκονόµος University of Louisville Oswald Ratteray Συνεργάτης διευθυντής για Υπηρεσίες Καταστατικού και Ειδικά Προγράµµατα Middle States Commission on Higher Education 12

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Βιβλιοθήκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Βιβλιοθήκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Βιβλιοθήκες στην Ανώτατη Εκπαίδευση Εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Αµερικανικής Ένωσης Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Κολεγιακές Βιβλιοθήκες

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Κολεγιακές Βιβλιοθήκες Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για κολεγιακές βιβλιοθήκες, έκδοση 2000 Η τελική έκδοση εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2000. Προετοιµάστηκε από την Επιτροπή Προτύπων του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα