Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση"

Transcript

1 Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση Εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Association of College and Research Libraries (Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών) στις 18 Ιανουαρίου 2000 Αυτά τα πρότυπα αναθεωρήθηκαν από την Standards Committee (Επιτροπή Προτύπων) της ACRL και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Association of College and Research Libraries (Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών) στις 18 Ιανουαρίου 2000, στη µεσοχειµωνιάτικη συνάντηση της American Library Association (Αµερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών) στο San Antonio, Texas. Η ACRL αναζητά την έγκριση και διάδοση αυτών των προτύπων στην ανώτατη εκπαίδευση από ενώσεις επαγγελµατικές και διαπίστευσης. Θα ανατεθεί σε µιά Information Literacy Standards Implementation Task Force (Οµάδα Εργασίας για την Υλοποίηση των Προτύπων Πληροφοριακής Παιδείας) η προώθηση της χρήσης αυτών των προτύπων στην ανώτατη εκπαίδευση. Σας ενθαρρύνουµε να τα µοιραστείτε µε τους συνεργάτες σας και τους αρµόδιους οργανισµούς. Ευρετήριο Εισαγωγή Ορισµός της πληροφορικής παιδείας Πληροφοριακή παιδεία και τεχνολογία της πληροφόρησης Πληροφοριακή παιδεία και ανώτατη εκπαίδευση Πληροφοριακή παιδεία και παιδαγωγική Χρήση των προτύπων Πληροφοριακή παιδεία και αποτίµηση Πρότυπα, δείκτες αποδοτικότητας και αποτελέσµατα Παράρτηµα Ι: Επιλεγµένες πρωτοβουλίες πληροφοριακής παιδείας Μέλη της Οµάδας Εργασίας: Αναπτύσσοντας τα πρότυπα δεξιοτήτων για την πληροφοριακή παιδεία. Ορισµός της πληροφοριακής παιδείας Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που απαιτούν από τα άτοµα να «αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται η πληροφόρηση και να έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν, αποτιµούν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά την απαραίτητη πληροφόρηση». 1 Η πληροφοριακή παιδεία επίσης είναι όλο και πιο σηµαντική στο σύγχρονο περιβάλλον της ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής και των εξαπλούµενων πόρων πληροφόρησης. Εξαιτίας της κλιµακούµενης συνθετότητας αυτού του περιβάλλοντος, οι άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε ποικίλες, άφθονες επιλογές πληροφόρησης - στις ακαδηµαΐκές µελέτες τους, στο χώρο εργασίας και στην προσωπική ζωή τους. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιµη µέσω των βιβλιοθηκών, των κοινοτικών πόρων, των οργανισµών ειδικού ενδιαφέροντος, των µέσων και του Internet - και όλο και πιο πολύ η πληροφόρηση έρχεται στους ανθρώπους σε µη φιλτραρισµένες µορφές, εγείροντας ερωτήµατα για την αυθεντικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της. Επιπλέον, η πληροφόρηση είναι διαθέσιµη µέσω πολλαπλών µέσων, όπως γραφικά, ακουστικά και κειµένου και αυτά δηµιουργούν νέες προκλήσεις για τα άτοµα κατά την αποτίµηση και την κατανόησή της. Η αβέβαιη ποιότητα και επεκτεινόµενη ποσότητα της πληροφόρησης θέτουν µεγάλες προκλήσεις στην κοινωνία. Η απότοµη αφθονία της πληροφόρησης δεν θα δηµιουργήσει από µόνη της µιά πιο πληροφορηµένη κοινωνία πολιτών, χωρίς ένα συµπληρωµατικό πλέγµα ικανοτήτων, απαραίτητων για την αποτελεσµατική χρήση της πληροφόρησης. 1 American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. (Chicago: American Library Association, 1989). 1

2 Η πληροφοριακή παιδεία σχηµατίζει τη βάση για τη δια βίου µάθηση. Είναι κοινός τόπος σε όλους τους επιστηµονικούς κλάδους, σε κάθε µαθησιακό περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Καθιστά ικανούς τους εκπαιδευόµενους να κατέχουν το περιεχόµενο και να επεκτείνουν τις έρευνές τους, να γίνονται πιο αυτοκατευθυνόµενοι και να αναλαµβάνουν µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εκπαίδευσή τους. Ένα άτοµο µε πληροφοριακή παιδεία είναι ικανό να: Προσδιορίζει την έκταση της απαιτούµενης πληροφόρησης Έχει πρόσβαση στην απαιτούµενη πληροφόρηση αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά Αποτιµά την πληροφόρηση και τις πηγές της µε κριτικό πνεύµα Ενσωµατώνει επιλεγµένη πληροφόρηση στη γνωστική βάση κάποιου Χρησιµοποιεί την πληροφόρηση αποτελεσµατικά για να επιτελέσει ένα συγκεκριµένο σκοπό Κατανοεί τα οικονοµικά, νοµικά και κοινωνικά θέµατα που περιβάλλουν τη χρήση της πληροφόρησης, έχει πρόσβαση και χρησιµοποιεί την πληροφόρηση ηθικά και νόµιµα Πληροφοριακή παιδεία και τεχνολογία της πληροφόρησης Η πληροφοριακή παιδεία σχετίζεται µε τις επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης, αλλά έχει ευρύτερες εφαρµογές για το άτοµο, το εκπαιδευτικό σύστηµα και την κοινωνία. Οι επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης καθιστούν το άτοµο ικανό να χρησιµοποιεί υπολογιστές, εφαρµογές λογισµικού, βάσεις δεδοµένων και άλλες τεχνολογίες για να επιτύχει µιά ευρεία ποικιλία σκοπών ακαδηµαΐκών, σχετιζόµενων µε την εργασία και προσωπικών. Τα άτοµα µε πληροφοριακή παιδεία αναπόφευκτα αναπτύσσουν τεχνολογικές επιδεξιότητες. Η πληροφοριακή παιδεία, αν και επιδεικνύει σηµαντική επικάλυψη µε επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης, είναι µιά ευδιάκριτη και ευρύτερη περιοχή δεξιοτήτων. Όλο και πιο πολύ, οι επιδεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφόρησης είναι συνυφασµένες και υποστηρίζουν την πληροφοριακή παιδεία. Μιά έκθεση του 1999 από το National Research Council (Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας) προωθεί την έννοια της «ευχέρειας» µε την τεχνολογία της πληροφόρησης και σκιαγραφεί πολλές διακρίσεις, χρήσιµες στην κατανόηση σχέσεων µεταξύ της πληροφοριακής παιδείας, της παιδείας υπολογιστών και της ευρύτερης τεχνολογικής επάρκειας. Η έκθεση αναφέρει ότι η «παιδεία υπολογιστών» αναφέρεται στην παπαγαλίστικη µάθηση συγκεκριµένων µηχανηµάτων και εφαρµογών λογισµικού, ενώ η «ευχέρεια µε την τεχνολογία» εστιάζεται στην κατανόηση των υποκείµενων εννοιών της τεχνολογίας και της εφαρµογής της επίλυσης προβληµάτων και της κριτικής σκέψης στη χρήση της τεχνολογίας. Η έκθεση επίσης συζητά διαφορές µεταξύ της ευχέρειας στην τεχνολογία της πληροφόρησης και στην πληροφοριακή παιδεία, όπως γίνεται κατανοητή στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, αλλά και στην ανώτατη εκπαίδευση. Μεταξύ αυτών είναι η επικέντρωση της πληροφοριακής παιδείας στο περιεχόµενο, επικοινωνία, ανάλυση, έρευνα της πληροφόρησης και αποτίµηση. Όπου, η «ευχέρεια» της τεχνολογίας της πληροφόρησης εστιάζεται σε µιά βαθιά κατανόηση της τεχνολογίας και βαθµιαία, σε όλο και πιο πολύ επιδέξια χρήση της. 2 H «ευχέρεια» µε την τεχνολογία της πληροφόρησης ίσως απαιτούν περισσότερο πνευµατικές ικανότητες από την παπαγαλίστικη µάθηση του λογισµικού και των µηχανηµάτων που σχετίζονται µε την «παιδεία των υπολογιστών», αλλά το επίκεντρο είναι ακόµα στην ίδια την τεχνολογία. Η πληροφοριακή παιδεία, από την άλλη µεριά, είναι ένα πνευµατικό πλαίσιο για κατανόηση, εύρεση, αποτίµηση και χρήση της πληροφόρησης - δραστηριότητες που µπορούν να υλοποιηθούν εν µέρει από την ευχέρεια µε την τεχνολογία της πληροφόρησης, εν µέρει από εύηχες ερευνητικές µεθόδους, αλλά το κυριότερο, µέσω κριτικής οξυδέρκειας και συλλογισµού. Η πληροφοριακή παιδεία εγκαινιάζει, στηρίζει και επεκτείνει τη δια βίου εκπαίδευση, µέσω ικανοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τεχνολογίες, αλλά είναι βασικά ανεξάρτητες από αυτές. Πληροφοριακή παιδεία και ανώτατη εκπαίδευση Η ανάπτυξη δια βίου εκπαιδευόµενων είναι κεντρική στην αποστολή των ινστιτούτων ανώτατης εκπαίδευσης. Εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι έχουν τις πνευµατικές ικανότητες του συλλογισµού και της κριτικής σκέψης και βοηθώντας τους να δοµήσουν ένα πλαίσιο για τη µάθηση του πώς µαθαίνουν, τα κολέγια και τα πανεπιστήµια παρέχουν τη βάση για τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη σε όλη την καριέρα 2 National Research Council. Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications. Committee on Information Technology Literacy, Computer Science and Telecommunications Board. Being Fluent with Information Technology: Publication. (Washington, D.C.: National Academy Press, 1999) 2

3 τους, καθώς και στους ρόλους τους ως πληροφορηµένοι πολίτες και µέλη των κοινοτήτων. Η πληροφοριακή παιδεία είναι το κύριο συστατικό και συνεισφορέας στη δια βίου εκπαίδευση. Οι δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας επεκτείνουν τη µάθηση πέρα από τα τυπικά πλαίσια της αίθουσας διδασκαλίας και παρέχουν πρακτική µε αυτοκατευθυνόµενες έρευνες, καθώς οι άνθρωποι κινούνται σε εσωτερικές ειδικεύσεις, πρώτες επαγγελµατικές θέσεις και αυξανόµενες ευθύνες σε όλες τα πεδία της ζωής. Επειδή η πληροφοριακή παιδεία αυξάνει τις δεξιότητες των φοιτητών µε την αποτίµηση, διαχείριση και χρήση της πληροφόρησης, µελετάται τώρα από πολλές ενώσεις περιφερειακές και διαπίστευσης κατά επιστηµονικό κλάδο, ως κύριο αποτέλεσµα για τους φοιτητές κολεγίου. 3 Για φοιτητές που δεν φοιτούν σε παραδοσιακές πανεπιστηµιουπόλεις, οι πληροφοριακοί πόροι είναι συχνά διαθέσιµοι µέσω δικτύων και άλλων καναλιών και οι διανεµόµενες τεχνολογίες µάθησης επιτρέπουν να επέλθει η διδασκαλία και η µάθηση, όταν ο δάσκαλος και ο φοιτητές δεν είναι στο ίδιο µέρος κατά τον ίδιο χρόνο. Η πρόκληση γι αυτούς που προωθούν την πληροφοριακή παιδεία σε κύκλους µαθηµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι να αναπτύξουν συγκρίσιµη κλίµακα εµπειριών στη µάθηση για πληροφοριακούς πόρους, όπως προσφέρονται στις παραδοσιακές πανεπιστηµιουπόλεις. Οι δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας για τους φοιτητές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να είναι συγκρίσιµες µε αυτές των φοιτητών µέσα στην πανεπιστηµιούπολη. Η ενσωµάτωση της πληροφοριακής παιδείας στα προγράµµατα µαθηµάτων, σε όλα τα προγράµµατα και υπηρεσίες και σε όλη τη διοικητική ζωή του πανεπιστηµίου, απαιτεί προσπάθειες συνεργασίας των διδασκόντων, των βιβλιοθηκονόµων και των διευθυντών. Μέσω διαλέξεων και µε το συντονισµό συζητήσεων, οι διδάσκοντες εδραιώνουν τα γενικά πλαίσια για µάθηση. Οι διδάσκοντες επίσης εµπνέουν τους φοιτητές να εξερευνήσουν το άγνωστο, προσφέρουν καθοδήγηση για τον καλύτερο τρόπο εκπλήρωσης των πληροφοριακών αναγκών και ελέγχουν την πρόοδο των φοιτητών. Οι βιβλιοθηκονόµοι ακαδηµαΐκών βιβλιοθηκών συντονίζουν την αξιολόγηση και επιλογή των πνευµατικών πόρων για προγράµµατα και υπηρεσίες. Οργανώνουν και διατηρούν συλλογές και πολλά σηµεία πρόσβασης στην πληροφόρηση. Και παρέχουν διδασκαλία στους φοιτητές και στους διδάσκοντες που ψάχνουν για πληροφόρηση. Οι διευθυντές δηµιουργούν ευκαιρίες για συνεργασία και εξέλιξη προσωπικού µεταξύ των διδασκόντων, των βιβλιοθηκονόµων και άλλων επαγγελµατιών που εγκαινιάζουν προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας, ηγούνται στο σχεδιασµό και στον προΰπολογισµό αυτών των προγραµµάτων και παρέχουν συνεχείς πόρους που τα διατηρούν. Πληροφοριακή παιδεία και παιδαγωγική Η Έκθεση της Επιτροπής Boyer, Reinventing Undergraduate Education, συνιστά στρατηγικές που απαιτούν από το φοιτητή να εµπλέκεται ενεργά στη «διατύπωση ενός σηµαντικού ερωτήµατος ή συνόλου ερωτηµάτων, στην έρευνα ή τη δηµιουργική εξερεύνηση για να βρει απαντήσεις και στις επικοινωνιακές επιδεξιότητες που µεταβιβάζουν τα αποτελέσµατα» 4 Κύκλοι µαθηµάτων που δοµούνται µε τέτοιο τρόπο, δηµιουργούν µαθησιακά περιβάλλοντα µε επίκεντρο το φοιτητή, όπου η αναζήτηση πληροφοριών είναι ο κανόνας, η επίλυση προβληµάτων γίνεται το επίκεντρο και η κριτική σκέψη αποτελεί µέρος της διαδικασίας. Τέτοιο µαθησιακό περιβάλλον απαιτεί δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας. Η απόκτηση επιδεξιοτήτων στη πληροφοριακή παιδεία πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για αυτοκατευθυνόµενη µάθηση των φοιτητών, καθώς εµπλέκονται στη χρήση µιάς ευρείας ποικιλίας πληροφοριακών πηγών για να επεκτείνουν τη γνώση τους, να ζητούν ερωτήσεις πληροφόρησης και να οξύνουν την κριτική σκέψη τους για ακόµα πιο αυτοκατευθυνόµενη µάθηση. Η επίτευξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας απαιτεί την κατανόηση ότι αυτό το πλέγµα ικανοτήτων δεν είναι άσχετο µε το πρόγραµµα µαθηµάτων, αλλά υφαίνεται στο περιεχόµενο, δοµή και συνέχεια του προγράµµατος µαθηµάτων. Αυτή η ενοποίηση στο πρόγραµµα µαθηµάτων επιτρέπει επίσης πολλές πιθανότητες για προώθηση της επίδρασης και επιρροής τέτοιων µεθόδων διδασκαλίας που έχουν κέντρο το φοιτητή, όπως η µάθηση που βασίζεται σε προβλήµατα, η µάθηση που βασίζεται σε αποδείξεις και η µάθηση από αναζήτηση πληροφοριών. Οδηγούµενοι από τους διδάσκοντες και άλλους στις προσεγγίσεις που βασίζονται σε προβλήµατα, οι φοιτητές σκέπτονται λογικά για το περιεχόµενο των κύκλων µαθηµάτων 3 Μερικοί κύριοι παράγοντες διαπίστευσης που σχετίζονται µε τη πληροφοριακή παιδεία είναι: The Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), η Western Association of Schools and College (WASC) και η Southern Association of Colleges and Schools (SACS). 4 Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University: Reinventing Undergraduate Education: A Blueprint for America s Research Universities. 3

4 σε ένα βαθύτερο επίπεδο από ότι είναι πιθανόν µέσω της αποκλειστικής χρήσης διαλέξεων και διδακτικών εγχειριδίων. Για να αποκτήσουν πλήρες πλεονέκτηµα της µάθησης µέσω επίλυσης προβληµάτων, οι φοιτητές πρέπει να χρησιµοποιούν συχνά επιδεξιότητες συλλογισµού που απαιτούν από αυτούς να γίνουν επιδέξιοι χρήστες των πληροφοριακών πηγών σε πολλές θέσεις και µορφές και εποµένως να αυξήσουν την υπευθυνότητά τους για τη δική τους µάθηση. Για να αποκτήσουν την πληροφόρηση που ψάχνουν για τις εξερευνήσεις τους, οι άνθρωποι έχουν πολλές επιλογές. Μιά είναι να χρησιµοποιήσουν ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών, όπως µπορεί να βρεθεί σε µιά βιβλιοθήκη ή σε βάσεις δεδοµένων προσβάσιµες από υπολογιστή από οποιαδήποτε θέση. Άλλη εναλλακτική λύση είναι να επιλέξουν µιά κατάλληλη µέθοδο εξερεύνησης για να παρατηρούν άµεσα τα φαινόµενα. Για παράδειγµα, οι γιατροί, οι αρχαιολόγοι και οι αστρονόµοι συχνά εξαρτώνται από φυσική εξέταση για να ανιχνεύσουν την παρουσία ιδιαίτερων φαινοµένων. Επιπλέον, οι µαθηµατικοί, οι χηµικοί και οι φυσικοί συχνά χρησιµοποιούν τεχνολογίες, όπως λογισµικό στατιστικής ή προσοµοιωτές για να δηµιουργήσουν τεχνητές συνθήκες, στις οποίες παρατηρούν και αναλύουν την αλληλεπίδραση των φαινοµένων. Καθώς οι φοιτητές προοδεύουν στα προπτυχιακά χρόνια τους και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα, χρειάζονται να έχουν επαναλαµβανόµενες ευκαιρίες για αναζήτηση, αξιολόγηση και διαχείριση της πληροφόρησης που συγκεντρώνεται από πολλαπλές πηγές και ερευνητικές µεθόδους, οι οποίες σχετίζονται µε συγκεκριµένους επιστηµονικούς κλάδους. Χρήση των προτύπων Τα Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση παρέχουν ένα πλαίσιο για αξιολόγηση του ατόµου που έχει πληροφοριακή παιδεία. Εκτείνει επίσης το έργο της American Association of School Librarians Task Force on Information Literacy Standards (Οµάδα Εργασίας για τα Πρότυπα για Πληροφοριακή Παιδεία της Αµερικανικής Ένωσης Σχολικών Βιβλιοθηκών) και εποµένως, παρέχοντας στην ανώτατη εκπαίδευση µιά ευκαιρία να εκφράσουν τις δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας µε αυτές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αναπτύσσεται µιά συνέχεια προσδοκιών για φοιτητές σε όλα τα επίπεδα. Οι δεξιότητες που παρουσιάζονται εδώ σκιαγραφούν την πορεία µε την οποία οι διδάσκοντες, οι βιβλιοθηκονόµοι και άλλοι επισηµαίνουν συγκεκριµένους δείκτες που ταυτίζουν ένα φοιτητή ως πληροφοριακά πεπαιδευµένο. Επίσης, οι φοιτητές θα βρούν τις δεξιότητες χρήσιµες, επειδή τους προσφέρουν ένα πλαίσιο για να κερδίσουν τον έλεγχο στον τρόπο που αλληλεπιδρούν µε την πληροφόρηση στο περιβάλλον τους. Θα βοηθήσουν να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη να αναπτύξουν µιά µεταγνωστική προσέγγιση στη µάθηση, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν τις σαφείς ενέργειες που απαιτούνται για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση της πληροφόρησης. Όλοι οι φοιτητές αναµένεται να επιδείξουν όλες τις δεξιότητες που περιγράφονται σε αυτό το τεκµήριο, αλλά δεν θα επιδεικνύει καθένας όλες στο ίδιο επίπεδο επάρκειας ή µε την ίδια ταχύτητα. Περαιτέρω, µερικοί επιστηµονικοί κλάδοι µπορούν να επιδείξουν µεγαλύτερη έµφαση στην υπεροχή των δεξιοτήτων σε συγκεκριµένα σηµεία της διαδικασίας και εποµένως, ορισµένες δεξιότητες θα αποκτήσουν µεγαλύτερο βάρος από άλλες σε κάθε οδηγία για µέτρηση. Πολλές από τις δεξιότητες είναι πιθανόν να εκτελεστούν επαναληπτικά, επειδή απόψεις στοχασµού και αποτίµησης που περιλαµβάνονται σε κάθε πρότυπο, θα απαιτούν ο φοιτητής να επιστρέψει σε ένα προηγούµενο σηµείο της διαδικασίας, να αναθεωρήσει την προσέγγιση αναζήτησης πληροφόρησης και να επαναλάβει τα ίδια βήµατα. Για να εκπληρώσει τα πρότυπα πλήρως, ένα ινστιτούτο πρέπει πρώτα να αναθεωρήσει την αποστολή και τους εκπαιδευτικούς στόχους του για να προσδιορίσει πώς η πληροφοριακή παιδεία θα βελτιώσει τη µάθηση και θα διευρύνει την αποτελεσµατικότητα του ινστιτούτου. Για να διευκολυνθεί η αποδοχή της έννοιας, η εξέλιξη των διδασκόντων και του προσωπικού είναι επίσης κρίσιµη. Πληροφοριακή παιδεία και αποτίµηση Στις παρακάτω δεξιότητες, υπάρχουν πέντε πρότυπα και είκοσι δύο δείκτες αποδοτικότητας. Τα πρότυπα εστιάζονται στις ανάγκες των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Τα πρότυπα επίσης καταγράφουν µιά σειρά αποτελεσµάτων για αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών προς την πληροφοριακή παιδεία. Αυτά τα αποτελέσµατα εξυπηρετούν ως οδηγίες για διδάσκοντες, βιβλιοθηκονόµους και άλλους στην ανάπτυξη τοπικών µεθόδων για µέτρηση της µάθησης των 4

5 φοιτητών στα πλαίσια της µοναδικής αποστολής του ινστιτούτου. Επιπλέον της αξιολόγησης όλων των βασικών επιδεξιοτήτων των φοιτητών για πληροφοριακή παιδεία, διδάσκοντες και βιβλιοθηκονόµοι πρέπει επίσης να συνεργάζονται για να αναπτύξουν εργαλεία και στρατηγικές αξιολόγησης στα πλαίσια ιδιαιτέρων επιστηµονικών κλάδων, όπως εντέλλεται η πληροφοριακή παιδεία από µόνη της στη συγκεκριµένη κατανόηση της δηµιουργίας γνώσης, επιστηµονικής δραστηριότητας και διαδικασιών δηµοσίευσης που βρίσκονται σε αυτούς τους επιστηµονικούς κλάδους. Στην πραγµατοποίηση αυτών των προτύπων, τα ινστιτούτα χρειάζονται να αναγνωρίζουν ότι διαφορετικά επίπεδα νοητικών επιδεξιοτήτων σχετίζονται µε ποικίλα αποτελέσµατα µάθησης - και εποµένως, διαφορετικά εργαλεία ή µέθοδοι είναι απαραίτητα για αξιολόγηση αυτών των αποτελεσµάτων. Για παράδειγµα, η «ανώτερη τάξη» και η «κατώτερη τάξη» των νοητικών επιδεξιοτήτων, που βασίζονται στην Ταξινόµηση των Εκπαιδευτικών Στόχων του Bloom, είναι φανερές σε όλα τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται µε λεπτοµέρειες σε αυτό το τεκµήριο. Συνιστάται έντονα ότι µέθοδοι αξιολόγησης κατάλληλες σε νοητικές επιδεξιότητες που σχετίζονται µε κάθε αποτέλεσµα, προσδιορίζονται ως ένα αναπόσπαστο τµήµα του σχεδίου εφαρµογής από το ινστιτούτο. Για παράδειγµα, τα ακόλουθα αποτελέσµατα απεικονίζουν τις νοητικές επιδεξιότητες της «ανώτερης τάξης» και της «κατώτερης τάξης»: Νοητική επιδεξιότητα «κατώτερης τάξης»: Αποτέλεσµα 2.2.α. Προσδιορίζει λέξεις κλειδιά, συνώνυµα και σχετικούς όρους για την πληροφόρηση που απαιτείται. Νοητική επιδεξιότητα «ανώτερης τάξης»: Αποτέλεσµα 3.3.β. Επεκτείνει την αρχική σύνθεση, όταν είναι δυνατόν, σε ένα ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης για να δοµήσει νέες υποθέσεις, που µπορούν να απαιτούν επιπλέον πληροφόρηση. Οι διδάσκοντες, οι βιβλιοθηκονόµοι και άλλοι θα βρουν ότι η συζήτηση µεθόδων αξιολόγησης, σε συνεργασία, είναι µιά πολύ παραγωγική άσκηση στο σχεδιασµό ενός συστηµατικού, περιεκτικού προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας. Αυτό το πρόγραµµα αξιολόγησης θα αγγίζει όλους τους φοιτητές, θα επισηµαίνει περιοχές για ευρύτερη ανάπτυξη του προγράµµατος και θα εδραιώνει τους µαθησιακούς στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί. Θα πρέπει να καταστεί επίσης σαφές σχετικά µε τις δεξιότητες του ινστιτούτου, πως η πληροφοριακή παιδεία συµβάλλει στην παραγωγή εκπαιδευµένων φοιτητών και πολιτών. Πρότυπα, δείκτες αποδοτικότητας και αποτελέσµατα Πρότυπο Ένα Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθορίζει τη φύση και έκταση της πληροφόρησης που χρειάζεται. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία ορίζει και εκφράζει την ανάγκη για πληροφόρηση. Α. Συσκέπτεται µε τους διδάσκοντες και συµµετέχει στις συζητήσεις της τάξης, σε οµάδες εργασίας συµφοιτητών και σε ηλεκτρονικές συζητήσεις για να προσδιορίσει ένα θέµα έρευνας, ή άλλη ανάγκη πληροφόρησης. Β. Αναπτύσσει έκθεση «θέσης» (thesis) και διατυπώνει ερωτήσεις που βασίζονται στην ανάγκη πληροφόρησης. Γ. Ανακαλύπτει γενικές πηγές πληροφόρησης για να αυξήσει την οικειότητά του µε το θέµα.. Ορίζει ή τροποποιεί την πληροφόρηση που χρειάζεται για να επιτύχει ένα διαχειρίσιµο στόχο. Ε. Εντοπίζει έννοιες κλειδιά και όρους που περιγράφουν την ανάγκη πληροφόρησης. Στ. Αναγνωρίζει ότι η υπάρχουσα πληροφόρηση µπορεί να συνδυαστεί µε πρωτότυπη σκέψη, πειραµατισµό και / ή ανάλυση για να παράγει νέα πληροφόρηση. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία προσδιορίζει µιά ποικιλία τύπων και µορφών δυνητικών πηγών για πληροφόρηση. 5

6 Α. Γνωρίζει πως παράγεται, οργανώνεται και διαδίδεται η πληροφόρηση επίσηµα και ανεπίσηµα. Β. Αναγνωρίζει ότι η γνώση µπορεί να οργανωθεί σε επιστηµονικούς κλάδους που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται προσβάσιµη η πληροφόρηση. Γ. Προσδιορίζει την αξία και τις διαφορές των δυνητικών πόρων σε µιά ποικιλία µορφών (π.χ. πολυµέσα, βάσεις δεδοµένων, ιστοτόπους, σύνολο δεδοµένων, οπτικοακουστικά, βιβλία).. Προσδιορίζει το σκοπό και το ακροατήριο των δυνητικών πόρων (π.χ. λαΐκό, vs. επιστηµονικό, σύγχρονο vs. ιστορικό) Ε. ιαφοροποιεί τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς πηγές, αναγνωρίζοντας πως η χρήση και η σηµασία τους διαφέρουν σε κάθε επιστηµονικό κλάδο. Στ. Αντιλαµβάνεται ότι η πληροφόρηση µπορεί να χρειάζεται να δοµηθεί µε ακατέργαστα δεδοµένα από πρωτογενείς πηγές. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία εξετάζει το κόστος και τα οφέλη από την απόκτηση της πληροφόρησης που χρειάζεται. Α. Καθορίζει τη διαθεσιµότητα της πληροφόρησης που χρειάζεται και παίρνει αποφάσεις για τη διεύρυνση της πορείας αναζήτησης πληροφόρησης πέρα από τους τοπικούς πόρους (π.χ. διαδανεισµός, χρήση πόρων σε άλλες τοποθεσίες, απόκτηση εικόνων, βίντεο, κειµένου ή ήχου). Β. Εξετάζει τη σκοπιµότητα της απόκτησης µιάς νέας γλώσσας ή επιδεξιότητας (π.χ. ξένη ή βασιζόµενη στον επιστηµονικό κλάδο) για να συγκεντρώσει την απαιτούµενη πληροφόρηση και να καταλάβει τα συµφραζόµενά της. Γ. Καθορίζει ένα ρεαλιστικό συνολικό σχέδιο και χρονοδιάγραµµα για να αποκτήσει την απαιτούµενη πληροφόρηση. 4. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία αποτιµά ξανά τη φύση και την έκταση της ανάγκης πληροφόρησης. Α. Αναθεωρεί την αρχική ανάγκη πληροφόρησης για να διασαφηνίσει, επανεξετάσει ή βελτιώσει την ερώτηση. Β. Περιγράφει κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για να πάρει αποφάσεις και επιλογές σχετικά µε την πληροφόρηση. Πρότυπο ύο Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία αξιολογεί την απαιτούµενη πληροφόρηση αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία επιλέγει τις πιο κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους ή συστήµατα ανάκτησης πληροφόρησης για αξιολόγηση της απαιτούµενης πληροφορίας. Α. Προσδιορίζει κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους (π.χ. πειράµατα εργαστηρίων, προσοµοίωση, εργασία σε οµάδες) Β. Ερευνά τα οφέλη και την εφαρµοστικότητα ποικίλων ερευνητικών µεθόδων. Γ. Ερευνά το εύρος, περιεχόµενο και οργάνωση των συστηµάτων ανάκτησης πληροφόρησης.. Επιλέγει ικανοποιητικές και αποτελεσµατικές προσεγγίσεις για πρόσβαση στην απαιτούµενη πληροφόρηση από την ερευνητική µέθοδο ή το σύστηµα ανάκτησης πληροφόρησης. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κατασκευάζει και υλοποιεί στρατηγικές έρευνας σχεδιασµένες αποτελεσµατικά. 6

7 Α. Αναπτύσσει ένα σχέδιο έρευνας κατάλληλο για τη διερευνητική µέθοδο. Β. Προσδιορίζει λέξεις κλειδιά, συνώνυµα και σχετικούς όρους για την απαιτούµενη πληροφόρηση. Γ. Επιλέγει ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ειδικό για τον επιστηµονικό κλάδο ή την πηγή ανάκτησης της πληροφόρησης.. Κατασκευάζει µιά στρατηγική έρευνας χρησιµοποιώντας εντολές για το σύστηµα ανάκτησης της πληροφόρησης που επιλέχθηκε (π.χ. τελεστές Boole, αποκοπή και γειτνίαση για µηχανές αναζήτησης, εσωτερικούς οργανωτές, όπως ευρετήρια για βιβλία). Ε. Εκπληρώνει τη στρατηγική έρευνας σε ποικίλα συστήµατα ανάκτησης πληροφόρησης χρησιµοποιώντας διαφορετικές διασυνδέσεις χρηστών και µηχανών αναζήτησης, µε διαφορετικές γλώσσες εντολών, πρωτόκολλα και παραµέτρους έρευνας. Στ. Πραγµατοποιεί την έρευνα χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα διερεύνησης κατάλληλα για τον επιστηµονικό κλάδο. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία ανακτά πληροφόρηση online ή προσωπικά χρησιµοποιώντας µιά ποικιλία µεθόδων. Α. Χρησιµοποιεί ποικίλα συστήµατα έρευνας για να ανακτήσει πληροφόρηση σε µιά ποικιλία µορφών. Β. Χρησιµοποιεί ποικίλα σχήµατα ταξινόµησης και άλλα συστήµατα (π.χ. συστήµατα ταξινοµικών αριθµών ή ευρετήρια) για να εντοπίσει πόρους πληροφόρησης µέσα στη βιβλιοθήκη ή για να προσδιορίσει συγκεκριµένους τόπους για φυσική διερεύνηση. Γ. Χρησιµοποιεί εξειδικευµένες online ή προσωπικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες στο ινστιτούτο για να ανακτήσει την απαιτούµενη πληροφόρηση (π.χ. διαδανεισµό / παράδοση τεκµηρίων, επαγγελµατικές ενώσεις, ερευνητικά γραφεία του ινστιτούτου, κοινοτικούς πόρους, ειδικούς και εκπαιδευόµενους).. Χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και άλλες µορφές αναζήτησης πληροφοριών για να ανακτήσει πρωτογενή πληροφόρηση. 4. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία βελτιώνει τη στρατηγική έρευνας, αν κρίνεται αναγκαίο. Α. Αξιολογεί την ποσότητα, ποιότητα και σχετικότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας για να καθορίσει αν πρέπει να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά συστήµατα ανάκτησης πληροφόρησης ή µέθοδοι διερεύνησης. Β. Προσδιορίζει κενά στην πληροφόρηση που ανακτήθηκε και καθορίζει, αν πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική έρευνας. Γ. Επαναλαµβάνει την έρευνα χρησιµοποιώντας την αναθεωρηµένη στρατηγική, όπως κρίνεται αναγκαίο. 5. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία εξάγει, καταγράφει και διαχειρίζεται την πληροφόρηση και τις πηγές της. Α. Επιλέγει µεταξύ ποικίλων τεχνολογιών την πιο κατάλληλη για το καθήκον της εξαγωγής της απαιτούµενης πληροφόρησης (π.χ. λειτουργίες λογισµικού αντιγραφής / επικόλλησης, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, οπτικοακουστικός εξοπλισµός ή εργαλεία εξερεύνησης). Β. ηµιουργεί ένα σύστηµα για οργάνωση της πληροφόρησης. Γ. ιαφοροποιεί τους τύπους των πηγών όπου γίνεται αναφορά και κατανοεί τα στοιχεία και τη σωστή σύνταξη µιάς παραποµπής για µιά ευρεία κλίµακα πόρων.. Καταγράφει τις κατάλληλες πληροφορίες για παραποµπές για µελλοντική αναφορά. Ε. Χρησιµοποιεί ποικίλες τεχνολογίες για να διαχειρίζεται την πληροφόρηση που επιλέχθηκε και οργανώθηκε. 7

8 Πρότυπο Τρία Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία αποτιµά την πληροφόρηση και τις πηγές της µε κριτική σκέψη και ενσωµατώνει επιλεγµένη πληροφόρηση στη δική του / της γνωστική βάση και σύστηµα αξιών. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία σχηµατίζει περίληψη των κυριοτέρων ιδεών που πρέπει να εξαχθούν από την πληροφόρηση που συγκεντρώνεται. Α. ιαβάζει το κείµενο και επιλέγει τις κύριες ιδέες. Β. Επαναδιατυπώνει έννοιες του κειµένου µε δικά του/της λόγια και επιλέγει δεδοµένα µε ακρίβεια. Γ. Προσδιορίζει κατά λέξη υλικό που µπορεί µετά να παρατεθεί. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία διατυπώνει και εφαρµόζει αρχικά κριτήρια για την αποτίµηση της πληροφόρησης και των πηγών της. Α. Εξετάζει και συγκρίνει την πληροφόρηση από ποικίλες πηγές για να αποτιµήσει την αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια, αυθεντικότητα, επικαιρότητα και άποψη ή προκατάληψη. Β. Αναλύει τη δοµή και λογική της υποστήριξης επιχειρηµάτων ή µεθόδων. Γ. Αναγνωρίζει την προκατάληψη, τα τεχνάσµατα, ή τους επιδέξιους χειρισµούς.. Αναγνωρίζει τα πολιτιστικά, φυσικά ή άλλα συµφραζόµενα µέσα στα οποία δηµιουργείται η πληροφορία και κατανοεί την επίδραση των συµφραζοµένων στην ερµηνεία της πληροφόρησης. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία συνθέτει τις κύριες ιδέες για να δοµήσει νέες έννοιες. Α. Αναγνωρίζει αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ εννοιών και τις συνδυάζει σε δυνητικά χρήσιµες κύριες εκθέσεις µε υποστηρικτικές αποδείξεις. Β. Εκτείνει την αρχική σύνθεση, όταν είναι δυνατόν, σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης για να δοµήσει νέες υποθέσεις που ίσως απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες. Γ. Αξιοποιεί τον υπολογιστή και τις άλλες τεχνολογίες (π.χ. λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων, πολυµέσα και οπτικοακουστικός εξοπλισµός) για µελέτη της αλληλεπίδρασης των ιδεών και άλλων φαινοµένων. 4. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία συγκρίνει νέα µε προγενέστερη γνώση για να καθορίσει την προστιθέµενη αξία, αντιφάσεις, ή άλλα µοναδικά χαρακτηριστικά της πληροφόρησης. Α. Καθορίζει αν η πληροφόρηση ικανοποιεί την έρευνα ή άλλη πληροφοριακή ανάγκη. Β. Χρησιµοποιεί συνειδητά επιλεγµένα κριτήρια για να καθορίσει αν η πληροφόρηση αντιφάσκει ή επαληθεύει την πληροφόρηση που χρησιµοποιείται από άλλες πηγές. Γ. Εξάγει συµπεράσµατα βασισµένα στην πληροφόρηση που συγκεντρώνεται.. οκιµάζει θεωρίες µε τεχνικές που αρµόζουν σε επιστηµονικούς κλάδους (π.χ. προσοµοιωτές, πειράµατα). Ε. Καθορίζει πιθανή ακρίβεια µε την εξέταση της πηγής των δεδοµένων, τους περιορισµούς των εργαλείων ή στρατηγικών της συλλογής πληροφόρησης και τη λογικότητα των συµπερασµάτων. Στ. Ενοποιεί τη νέα πληροφόρηση µε προηγούµενη πληροφόρηση ή γνώση. Ζ. Επιλέγει πληροφόρηση που παρέχει αποδείξεις για το θέµα. 5. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθορίζει αν η νέα γνώση έχει επίδραση στο σύστηµα αξιών του ατόµου και κάνει βήµατα για να συµφιλιώσει τις διαφορές. 8

9 Α. ιερευνά διαφορετικές απόψεις που απαντώνται στη βιβλιογραφία. Β. Καθορίζει αν θα ενσωµατώσει ή απορρίψει απόψεις που συνάντησε. 6. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθιστά έγκυρη την κατανόηση και ερµηνεία της πληροφόρησης µέσω συνοµιλίας µε άλλους ανθρώπους, ειδικούς σε θεµατικές ενότητες και / ή πρακτικούς. Α. Συµµετέχει στην αίθουσα διδασκαλίας και σε άλλες συζητήσεις. Β. Συµµετέχει σε δηµόσιες συζητήσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας που προέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας, σχεδιασµένες για να ενθαρρύνουν τη συνοµιλία σε ένα θέµα (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, χώροι συνοµιλίας) Γ. Ψάχνει τη γνώµη ειδικών µέσω µιάς ποικιλίας µηχανισµών (π.χ. συνεντεύξεις, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, λίστες επικοινωνίας). 7. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία καθορίζει αν πρέπει να αναθεωρηθεί το αρχικό ζήτηµα. Α. Καθορίζει αν η πρωτότυπη ανάγκη πληροφόρησης έχει ικανοποιήσει ή αν χρειάζεται πρόσθετη πληροφόρηση. Β. Επανεξετάζει τη στρατηγική έρευνας και ενσωµατώνει πρόσθετες έννοιες, όπως κρίνεται απαραίτητο. Γ. Επανεξετάζει τις πηγές ανάκτησης πληροφόρησης που χρησιµοποιήθηκαν και επεκτείνει για να περιλάβει άλλες, όπως κρίνεται απαραίτητο. Πρότυπο Τέσσερα Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία, ατοµικά ή ως µέλος µιάς οµάδας, χρησιµοποιεί την πληροφόρηση αποτελεσµατικά για να επιτελέσει ένα συγκεκριµένο σκοπό. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία εφαρµόζει νέα και προγενέστερη πληροφόρηση στο σχεδιασµό και δηµιουργία ενός ιδιαίτερου προΐόντος ή αποδοτικότητας. Α. Οργανώνει το περιεχόµενο µε τρόπο που υποστηρίζει τους σκοπούς και τη µορφή του προΐόντος ή αποδοτικότητας (π.χ. περιγράµµατα, προσχέδια, πίνακες ιστοριών). Β. Εκφράζει γνώση και επιδεξιότητες που έχουν µεταφερθεί από προγενέστερες εµπειρίες σε σχεδιασµό και δηµιουργία του προΐόντος ή της αποδοτικότητας. Γ. Ενοποιεί τη νέα και προγενέστερη πληροφόρηση, όπως αποσπάσµατα ή παραφράσεις, µε τρόπο που υποστηρίζει τους σκοπούς του προΐόντος ή της αποδοτικότητας.. Χειρίζεται ψηφιακό κείµενο, εικόνες και δεδοµένα, όταν κρίνεται απαραίτητο, µεταφέροντάς τα από τις αρχικές θέσεις και µορφές τους σε νέα συµφραζόµενα. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία επανεξετάζει την πορεία εξέλιξης για το προΐόν ή την αποδοτικότητα. Α. ιατηρεί ένα ηµερολόγιο ή πρόχειρο σηµειωµατάριο για τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αναζήτηση πληροφόρησης, την αποτίµηση και την πορεία επικοινωνίας. Β. Ανατρέχει σε επιτυχίες και αποτυχίες του παρελθόντος και εναλλακτικές στρατηγικές. 9

10 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία µεταδίδει το προΐόν ή την αποδοτικότητα ικανοποιητικά σε άλλους. Α. Επιλέγει ένα µέσο και µορφή επικοινωνίας, που υποστηρίζει καλύτερα τους σκοπούς του προΐόντος ή της αποδοτικότητας και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Β. Χρησιµοποιεί µιά σειρά από εφαρµογές της τεχνολογίας της πληροφόρησης στη δηµιουργία του προΐόντος ή της αποδοτικότητας. Γ. Ενσωµατώνει αρχές του σχεδίου και των επικοινωνιών.. Επικοινωνεί µε σαφήνεια και µε ύφος που υποστηρίζει τους σκοπούς του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται. Πρότυπο Πέντε Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κατανοεί πολλά από τα οικονοµικά, νοµικά και κοινωνικά θέµατα που περιβάλλουν τη χρήση της πληροφόρησης και έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση ηθικά και νόµιµα. είκτες αποδοτικότητας: 1. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κατανοεί πολλά από τα ηθικά, νοµικά και κοινωνικοοικονοµικά θέµατα που περιβάλλουν την πληροφόρηση και την τεχνολογία της πληροφόρησης. Α. Προσδιορίζει και συζητά θέµατα που σχετίζονται µε την ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Β. Προσδιορίζει και συζητά θέµατα που σχετίζονται µε την ελεύθερη vs. µε πληρωµή πρόσβαση στην πληροφόρηση. Γ. Προσδιορίζει και συζητά θέµατα που σχετίζονται µε τη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου.. Επιδεικνύει µιά κατανόηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας, των πνευµατικών δικαιωµάτων και της δίκαιης χρήσης του υλικού που υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα. 2. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία ακολουθεί νόµους, κανονισµούς, πολιτικές του ινστιτούτου και την εθιµοτυπία που σχετίζεται µε την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριακών πόρων. Α. Συµµετέχει σε ηλεκτρονικές συζητήσεις που ακολουθούν αποδεκτές πρακτικές (π.χ. «Netiquette»). Β. Χρησιµοποιεί εγκεκριµένους κωδικούς πρόσβασης και άλλες µορφές ταυτότητας για πρόσβαση στους πόρους πληροφόρησης. Γ. Συµµορφώνεται µε πολιτικές του ινστιτούτου για την πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους.. ιατηρεί την ακεραιότητα των πληροφοριακών πόρων, εξοπλισµού, συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Ε. Αποκτά, αποθηκεύει και διαχέει νόµιµα κείµενο, δεδοµένα, εικόνες ή ήχο. Στ. Επιδεικνύει κατανόηση σε ό,τι συνιστά τη λογοκλοπή και δεν παρουσιάζει έργο που αποδίδεται σε άλλους ως δικό του/της. Ζ. Επιδεικνύει κατανόηση στις πολιτικές του ινστιτούτου που σχετίζονται µε έρευνα ανθρωπίνων θεµάτων. 3. Ο φοιτητής µε πληροφοριακή παιδεία κάνει αναφορά στις πηγές πληροφόρησης που χρησιµοποίησε, κατά τη µετάδοση του προΐόντος ή αποδοτικότητας. 10

11 Α. Επιλέγει ένα κατάλληλο ύφος τεκµηρίωσης και το χρησιµοποιεί µε συνέπεια για την παραποµπή σε πηγές. Β. Παραθέτει σηµειώσεις για χορήγηση άδειας, όταν χρειάζεται, για υλικό που υπόκειται σε πνευµατικά δικαιώµατα. Εγκρίθηκε από: ACRL Board, 18 Ιανουαρίου Παράρτηµα Ι: Επιλεγµένες πρωτοβουλίες πληροφοριακής παιδείας Το 1989 η American Library Association (ALA) Presidential Committee on Information Literacy (Προεδρική Επιτροπή για την Πληροφοριακή Παιδεία της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκονόµων) δηµοσίευσε ένα Final Report, που καθόρισε τέσσερα συστατικά της πληροφοριακής παιδείας: την ικανότητα να αναγνωρίζεται πότε χρειάζεται η πληροφόρηση, να εντοπίζεται, να αποτιµάται και να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά. http//www.ala.org/ acrl.org/nili/ilit1st.html Το 1990, ιδρύθυκε το National Forum on Information Literacy (NFIL, το Εθνικό Forum για την Πληροφοριακή Παιδεία) ως απάντηση στις συστάσεις του Final Report της ALA Presidential Committee. Η NFIL είναι «ένας συνασπισµός περισσοτέρων από 75 εκπαιδευτικών, επιχειρηµατικών και κυβερνητικών οργανισµών που εργάζονται για να προωθήσουν τη διεθνή και την εθνική συναίσθηση για την ανάγκη πληροφοριακής παιδείας και να ενθαρρύνει δραστηριότητες που οδηγούν στην απόκτησή της». Τα µέλη του Forum προωθούν την πληροφοριακή παιδεία σε επίπεδο εθνικό, διεθνές και µέσα στα προγράµµατά τους. To Μάρτιο του 1998 η NFIL δηµοσίευσε το A Progress Report on Information Literacy: An Update on the American Library Association Presidential Committee in Information Literacy: Final Report. Το 1998 η American Association of School Libraries (AASL, Αµερικανική Ένωση Σχολικών Βιβλιοθηκών) και η Association of Educational Communications and Technology (AECT, Ένωση Εκπαιδευτικών Επικοινωνιών και Τεχνολογίας) δηµοσίευσαν το Information Literacy Standards for Student Learning. Τα πρότυπα της AASL/AECT αναφέρουν λεπτοµερώς δεξιότητες για µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Από το 1989, καθώς απουσίαζαν εθνικά πρότυπα, πολλές πολιτείες, σχολικές περιοχές, πολιτειακά πανεπιστηµιακά συστήµατα και τοπικά ινστιτούτα ανέπτυξαν πρότυπα δεξιοτήτων για την πληροφοριακή παιδεία. library/ili/iliweb.html Μέλη της Οµάδας Εργασίας: Αναπτύσσοντας τα πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας Αναγνωρίζοντας το ρόλο της κριτικής σκέψης στη µαθησιακή διαδικασία, το 1998 το Συµβούλιο της ACRL εγκαινίασε µιά Task Force on Information Literacy Competency Standards (Οµάδα Εργασίας για τα Πρότυπα εξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας) και της ανάθεσε να αναπτύξει πρότυπα δεξιοτήτων σε αυτή την περιοχή της ανώτατης εκπαίδευσης. Με µιά σειρά προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, συναντήσεις και συζητήσεις µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η Οµάδα Εργασίας προετοίµασε ένα σχέδιο για Πρότυπα εξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το προσχέδιο παρουσιάστηκε σε συναντήσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και τη βιβλιοθήκη και τοποθετήθηκε στο ιστοτόπο της ACRL για να ζητήσει ανατροφοδότηση. Τα σχόλια εξετάστηκαν από την οµάδα εργασίας και τα πρότυπα αναθεωρήθηκαν. Τον Ιούλιο του 1999 ο Craig Gibson αναδείχτηκε νέο µέλος της οµάδας εργασίας για να εργαστεί µαζί της και να ξαναγράψουν την εισαγωγή και την επέκταση των προκαταρκτικών. Το Σεπτέµβριο του 1999 έγινε συµβόλαιο στη Nana Lowell, σύµβουλο αξιολόγησης από το University of Washington, για να προσφέρει ανατροφοδότηση σχετικά µε τις εφαρµογές της αξιολόγησης. 11

12 Μέλη της Οµάδας Εργασίας Patricia Iannuzzi, Πρόεδρος Συνεργάτης πανεπιστηµιακή βιβλιοθηκονόµος και διευθύντρια University of California, Berkeley library.berkeley.edu Mike Eisenberg ιευθυντής, Σχολή Βιβλιοθηκονοµίας και Επιστήµης της Πληροφόρησης University of Washington Donald W. Farmer Αντιπρόεδρος για Ακαδηµαΐκά Θέµατα Kings College (PA) Craig Gibson Συνεργάτης πανεπιστηµιακή βιβλιοθηκονόµος για Υπηρεσίες Κοινού George Mason University Libraries (VA) Lori A. Goetsch ιευθύντρια των Βιβλιοθηκών για Υπηρεσίες Κοινού University of Maryland Althea H. Jenkins, αυτεπαγγέλτως ιοικητική διευθύντρια Association of College and Research Libraries Barton Lessin Συνεργάτης κοσµήτορας και διευθυντής, Βιβλιοθήκη Επιστηµών και Μηχανικής Wayne State university Bonnie Gratch Lindauer Συντονιστής των Υπηρεσιών Πληροφόρησης, City College of San Francisco Hannelore B. Rader Πανεπιστηµιακή βιβλιοθηκονόµος University of Louisville Oswald Ratteray Συνεργάτης διευθυντής για Υπηρεσίες Καταστατικού και Ειδικά Προγράµµατα Middle States Commission on Higher Education 12

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Κολεγιακές Βιβλιοθήκες

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για Κολεγιακές Βιβλιοθήκες Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Πρότυπα για κολεγιακές βιβλιοθήκες, έκδοση 2000 Η τελική έκδοση εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2000. Προετοιµάστηκε από την Επιτροπή Προτύπων του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Health Management

Master of Science in Health Management Master of Science in Health Management Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα