ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, JOIN(2016) 19 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΥΡΑΤΟΜ, οι οποίες ενεργούν ως ένα μέρος, και της Γεωργίας, της Ιαπωνίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας, της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΥΡΑΤΟΜ, οι οποίες ενεργούν ως ένα μέρος, και της Γεωργίας, της Ιαπωνίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας, της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ για την παγκόσμια απειλή που συνιστούν η διάδοση των πυρηνικών, ραδιολογικών, βιολογικών και χημικών όπλων (εφεξής όπλα μαζικής καταστροφής ή «ΟΜΚ») και η χρήση πυρηνικών, ραδιολογικών, χημικών και βιολογικών υλικών, ως όπλα, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ανάγκη πρόληψης της διάδοσης των τεχνολογιών, των υλικών και της τεχνογνωσίας που αφορά τα ΟΜΚ και των φορέων τους, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αποφάσισε ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να μην παρέχουν καμία υποστήριξη σε μη κρατικούς φορείς που επιχειρούν την ανάπτυξη, απόκτηση, κατασκευή, κατοχή, μεταφορά, μεταβίβαση ή χρήση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων και των φορέων τους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι πολυμερείς προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των κρατών είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της εν λόγω διάδοσης, και αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης ως βασικών στοιχείων των σημερινών προκλήσεων διάδοσης, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της συμφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (εφεξής «το ΔΚΕΤ» ή «το Κέντρο»), η οποία υπογράφηκε στη Μόσχα στις 27 Νοεμβρίου 1992 (εφεξής «συμφωνία του 1992») και του πρωτοκόλλου σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο υπογράφηκε στη Μόσχα στις 27 Δεκεμβρίου 1993 (εφεξής «πρωτόκολλο προσωρινής εφαρμογής»), ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη του ΔΚΕΤ να ελαχιστοποιήσει τα κίνητρα για συμμετοχή σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάδοση ΟΜΚ ή συναφών υλικών μέσω υποστήριξης και συνεργασίας σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για ειρηνικούς σκοπούς των επιστημόνων και μηχανικών σε κράτη με τεχνολογίες, τεχνογνωσία και συναφή υλικά που εφαρμόζονται στα ΟΜΚ, καθώς και τις προηγούμενες συνεισφορές EL 2 EL

3 του ΔΚΕΤ για την πρόληψη της διάδοσης των ΟΜΚ και την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ κρατών, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ότι η επιτυχία του ΔΚΕΤ απαιτεί ισχυρή υποστήριξη από κυβερνήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «ΕΥΡΑΤΟΜ»), μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς οργανισμούς, άλλες διακυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη συνέχεια του έργου του ΔΚΕΤ υπό το φως των πρόσφατων αλλαγών στη σύνθεση των μελών του, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την περαιτέρω προσαρμογή του ΔΚΕΤ σε συνθήκες που έχουν αλλάξει από την ίδρυσή του, έτσι ώστε οι δραστηριότητές του να παρέχουν την αναγκαία ώθηση και στήριξη για τη συμμετοχή επιστημόνων και μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών με γνώσεις και δεξιότητες σε ΟΜΚ ή των συστημάτων διανομής τους (συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογίες διπλής χρήσης), μέσω της ανάπτυξης διεθνούς επιστημονικής εταιρικής σχέσης, της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας, καθώς και της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ, προκειμένου να εκπληρωθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι του ΔΚΕΤ μέσω επιστημονικής συνεργασίας, τη συνέχιση του ΔΚΕΤ με τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας, που βασίζεται στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1992, και την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου προσωρινής εφαρμογής, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΡΘΡΟ 1 A) Το ΔΚΕΤ, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά με την συμφωνία του 1992, ως διακυβερνητικός οργανισμός, συνεχίζεται υπό τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διευκολύνει στο έδαφός του τις δραστηριότητες του Κέντρου. Για να επιτύχει τους στόχους του, το Κέντρο έχει, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των μερών, τη νομική ικανότητα να συμβάλλεται, να αποκτά και να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. B) Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, στους ακόλουθους ορισμούς αποδίδεται η σημασία που παρέχεται στο παρόν άρθρο: i) «μέρη»: μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα υπογράφοντα μέρη της παρούσας συμφωνίας που έχουν προβεί σε κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 στοιχείο Γ) της παρούσας συμφωνίας, και οποιοδήποτε από τα κράτη που έχουν προσχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο Β) της παρούσας συμφωνίας, ii) «προσωπικό του Κέντρου»: τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από το Κέντρο ή εργάζονται βάσει σύμβασης με αυτό, ή τα οποία διορίζονται στο Κέντρο ή τελούν υπό προσωρινό καθεστώς σε αυτό, όπως συμφωνήθηκε από το Κέντρο και από ένα ή περισσότερα μέρη, «μέλη της οικογένειας»: οι σύζυγοι, τα άγαμα συντηρούμενα τέκνα ηλικίας κάτω των 21 ετών, τα άγαμα συντηρούμενα τέκνα ηλικίας κάτω των 23 ετών τα οποία φοιτούν με πλήρες πρόγραμμα σε ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τα άγαμα τέκνα που έχουν σωματική ή διανοητική αναπηρία, EL 3 EL

4 iv) «δραστηριότητες» του Κέντρου: τα προγράμματα και άλλες εργασίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας, v) «έργο» του Κέντρου: συνεργατική δραστηριότητα ορισμένης διάρκειας που πραγματοποιείται οπουδήποτε στον κόσμο, μπορεί να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις ή/και εξοπλισμό, και υπόκειται σε έγκριση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας, vi) «συναίνεση» του διοικητικού συμβουλίου: συμφωνία όλων των μερών του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν και ψηφίζουν σε συνεδρίαση κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση, εφόσον υπάρξει απαρτία, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία. Το καταστατικό του ΔΚΕΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας, ορίζει την απαρτία και τις επιτρεπόμενες στα μέρη μορφές συμμετοχής σε συνεδριάσεις, vii) «κράτος υποδοχής»: συμβαλλόμενο μέρος που έχει οριστεί ως το κράτος υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο Α) της παρούσας συμφωνίας, v «τεχνολογία, υλικά και τεχνογνωσία σχετικά με αγαθά διπλής χρήσης»: τεχνολογία, υλικά και τεχνογνωσία που έχουν εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές διάδοσης, όπως οι εφαρμογές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη χρήση ή την προώθηση των ΟΜΚ ή των φορέων τους, ix) «γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν αγαθά διπλής χρήσης»: οι γνώσεις και δεξιότητες που εφαρμόζονται για τη χρησιμοποίηση τεχνολογίας, των υλικών και της τεχνογνωσίας σχετικών με αγαθά διπλής χρήσης για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη χρήση ή την προώθηση των ΟΜΚ ή των φορέων τους, και x) «συναφή υλικά»: τα υλικά, ο εξοπλισμός και η τεχνολογία που καλύπτονται από σχετικές πολυμερείς συνθήκες και ρυθμίσεις, ή περιλαμβάνονται σε εθνικούς καταλόγους ελέγχου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση ΟΜΚ ή των φορέων τους. ΑΡΘΡΟ 2 A) Το Κέντρο εκπονεί, εγκρίνει, χρηματοδοτεί και παρακολουθεί δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς, που υλοποιούνται σε ινστιτούτα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επικράτεια των μερών. Τα έργα μπορούν να υλοποιούνται από κράτη που δεν είναι μέρη της παρούσας συμφωνίας και διαθέτουν τεχνολογίες, τεχνογνωσία και συναφή υλικά σχετικά με ΟΜΚ στις περιπτώσεις που τα εν λόγω κράτη έχουν ζητήσει τέτοια έργα με γραπτή ανακοίνωση προς το διοικητικό συμβούλιο, και το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την εφαρμογή των εν λόγω έργων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, υπήκοοι κρατών μη μερών μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που διεξάγονται από το ΔΚΕΤ σε κράτη που είναι μέρη της παρούσας συμφωνίας. B) Οι στόχοι του Κέντρου είναι: i) να προωθεί τη βελτίωση των διεθνών μηχανισμών για την πρόληψη της διάδοσης των ΟΜΚ και των συστημάτων διανομής τους, καθώς και των τεχνολογιών, των υλικών και της τεχνογνωσίας που είναι βασικά στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη χρήση ή την EL 4 EL

5 ii) iv) προώθηση των ΟΜΚ και των συστημάτων διανομής τους (συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, των υλικών και της τεχνογνωσίας διπλής χρήσης) να παρέχει σε επιστήμονες και μηχανικούς με γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα ΟΜΚ και τα συστήματα διανομής τους, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων και δεξιοτήτων διπλής χρήσης, τις ευκαιρίες για κατάρτιση και εναλλακτική απασχόληση εκεί όπου οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ειρηνικές δραστηριότητες να προωθεί κουλτούρα ασφάλειας όσον αφορά τον χειρισμό και τη χρήση υλικών, εξοπλισμού και τεχνολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση ΟΜΚ ή των συστημάτων διανομής τους και να συμβάλει μέσω των δραστηριοτήτων του: στην ανάπτυξη διεθνούς επιστημονικής εταιρικής σχέσης, στην ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση, μεταξύ άλλων, στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας, καθώς και της πυρηνικής, χημικής, βιολογικής προστασίας και ασφάλειας, και στην προαγωγή της περαιτέρω ένταξης των επιστημόνων που διαθέτουν τεχνολογίες, υλικό και τεχνογνωσία σχετικά με τα ΟΜΚ στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. ΑΡΘΡΟ 3 Προς επίτευξη των στόχων του, το Κέντρο εξουσιοδοτείται: i) να προωθεί και να ενισχύει, οικονομικά ή με άλλο τρόπο, δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας ii) iv) να προβαίνει στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των δραστηριοτήτων του κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας συμφωνίας να θεσπίζει κατάλληλες μορφές συνεργασίας και να δέχεται κεφάλαια ή δωρεές από κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΥΡΑΤΟΜ, διακυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς και συναφή προγράμματα να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία πληροφοριών, ανάλογα με την περίπτωση, στα ενδιαφερόμενα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη, ή στην επικράτεια μη συμβαλλόμενου μέρους, εάν το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ίδρυση τέτοιου γραφείου στην επικράτεια του εν λόγω κράτους και v) να αναλαμβάνει άλλες δραστηριότητες δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, όπως ενδεχομένως συμφωνηθεί κατόπιν συναίνεσης του διοικητικού συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 4 A) Το Κέντρο διαθέτει διοικητικό συμβούλιο και γραμματεία, αποτελούμενο από έναν εκτελεστικό διευθυντή (που ενεργεί ως διευθύνων σύμβουλος), έναν ή περισσότερους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές, και άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου, σύμφωνα με το καταστατικό του. B) Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για: EL 5 EL

6 i) τον καθορισμό της πολιτικής του Κέντρου και τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του ii) iv) την παροχή της γενικής καθοδήγησης και διεύθυνσης της γραμματείας την έγκριση του προϋπολογισμού λειτουργίας του Κέντρου τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών και άλλων υποθέσεων του Κέντρου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες έγκρισης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Κέντρου, την τήρηση των λογαριασμών και τον σχετικό λογιστικό έλεγχο v) τη διατύπωση γενικών κριτηρίων και προτεραιοτήτων για την έγκριση δραστηριοτήτων vi) την έγκριση σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας vii) την έγκριση του καταστατικού και άλλων αναγκαίων ρυθμίσεων εφαρμογής και v άλλες δραστηριότητες που του ανατίθενται βάσει της παρούσας συμφωνίας ή καθίστανται αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Γ) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με συναίνεση. Δ) Κάθε μέρος αντιπροσωπεύεται με μία ψήφο στο διοικητικό συμβούλιο και ορίζει το πολύ δύο αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο. Ε) Τα μέρη μπορούν να ιδρύσουν επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπροσώπους που διορίζονται από αυτά, προκειμένου να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο ειδικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και άλλες αναγκαίες επαγγελματικές συμβουλές να συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τους τομείς της έρευνας για ειρηνικούς σκοπούς που χρήζουν υποστήριξης και να παρέχει κάθε άλλη συμβουλή που μπορεί να ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο. ΣΤ) Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει καταστατικό κατ' εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Το καταστατικό ορίζει: i) τη διάρθρωση της γραμματείας, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκτελεστικού διευθυντή, των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών και άλλων βασικών στελεχών ii) iv) τη διαδικασία επιλογής, ανάπτυξης, έγκρισης, χρηματοδότησης, εκτέλεσης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του κέντρου, τήρησης των λογαριασμών και λογιστικού ελέγχου τις ενδεδειγμένες κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα έργα του Κέντρου και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους v) τις διαδικασίες που διέπουν τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΥΡΑΤΟΜ, διακυβερνητικών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στα προγράμματα του Κέντρου vi) την πολιτική για το προσωπικό και άλλες ρυθμίσεις αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. EL 6 EL

7 ΑΡΘΡΟ 5 Διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κράτη που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, μπορούν να κληθούν από το διοικητικό συμβούλιο να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. ΑΡΘΡΟ 6 Κάθε πρόταση έργου που υποβάλλεται προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο συνοδεύεται από γραπτή σύμφωνη γνώμη του κράτους ή των κρατών στα οποία πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες. Επιπροσθέτως προς την προαναφερθείσα σύμφωνη γνώμη του εν λόγω κράτους ή των εν λόγω κρατών, η έγκριση των προγραμμάτων προϋποθέτει τη συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 7 A) Τα έργα που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να χρηματοδοτούνται ή να υποστηρίζονται από το κέντρο, τα μέρη, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς, διακυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η χρηματοδότηση και υποστήριξη εγκεκριμένων έργων παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζουν οι χορηγοί της, εφόσον όλοι οι εν λόγω όροι και οι προϋποθέσεις συνάδουν με την παρούσα συμφωνία. Β) Οι αντιπρόσωποι των μερών στο διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της γραμματείας του Κέντρου δεν δικαιούνται χρηματοδότησης για έργα ούτε επωφελούνται άμεσα από μια τέτοια χρηματοδότηση. ΑΡΘΡΟ 8 A) Το Κέντρο έχει το δικαίωμα, εντός των κρατών όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι εργασίες: i) να εξετάζει επιτόπου τις δραστηριότητες, τα υλικά, τις προμήθειες, τη χρήση των κεφαλαίων του Κέντρου, καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες και τη χρήση κεφαλαίων που σχετίζονται με τα έργα, μετά από σχετική ειδοποίησή του ή, επιπροσθέτως, όπως ορίζεται σε συμφωνία έργου και ii) να επιθεωρεί ή να ελέγχει, με αίτησή του, όλα τα αρχεία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται με τα έργα, τις δραστηριότητες και τη χρήση των κεφαλαίων του Κέντρου, οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα εν λόγω αρχεία ή έγγραφα, στη διάρκεια τη περιόδου κατά την οποία το Κέντρο χορηγεί τη χρηματοδότηση και για μεταγενέστερη περίοδο, όπως ορίζεται σε συμφωνία έργου. Η γραπτή σύμφωνη γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας συμπεριλαμβάνει τη συναίνεση του κράτους ή των κρατών όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο και του δικαιούχου φορέα, να επιτρέψουν στο κέντρο την αναγκαία πρόσβαση για την πραγματοποίηση του λογιστικού ελέγχου και της παρακολούθησης του έργου, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. Β) Κάθε μέρος έχει επίσης τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παράγραφο Α) του παρόντος άρθρου, σε συντονισμό με το Κέντρο, όσον αφορά έργα που χρηματοδοτεί εν όλω ή εν μέρει ή έργα που υλοποιούνται στην επικράτειά του. EL 7 EL

8 Γ) Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις ενός έργου, το Κέντρο ή μια χρηματοδοτούσα κυβέρνηση ή οργανισμός, δύναται, αφού ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο για τους λόγους του, να περατώσει το έργο και να λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τους όρους όπου προβλέπονται στη συμφωνία έργου. ΑΡΘΡΟ 9 A) Η έδρα του Κέντρου βρίσκεται στη Δημοκρατία του Καζαχστάν και η Δημοκρατία του Καζαχστάν ενεργεί ως κράτος υποδοχής, εκτός εάν και μέχρις ότου: i) η Δημοκρατία του Καζαχστάν υποβάλει γραπτή κοινοποίηση στο διοικητικό συμβούλιο εκφράζοντας την επιθυμία να μην είναι πλέον κράτος υποδοχής ii) κάποιο άλλο μέρος που αναφέρεται στο άρθρο 13 στοιχείο Α) της παρούσας συμφωνίας ή που προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία δυνάμει του άρθρου 13 στοιχείο Β) της παρούσας συμφωνίας με σκοπό να επιτρέψει στο ΔΚΕΤ την άσκηση δραστηριοτήτων στο έδαφος του εν λόγω κράτους υποβάλει γραπτή κοινοποίηση στο διοικητικό συμβούλιο ζητώντας να οριστεί ως διάδοχο κράτος υποδοχής το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει με συναίνεση να δεχτεί την αίτηση του εν λόγω μέρους να οριστεί ως διάδοχο κράτος υποδοχής, και iv) το μέρος που ζητεί να οριστεί διάδοχο κράτος υποδοχής υποβάλλει γραπτή κοινοποίηση προς το διοικητικό συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως διάδοχο κράτος υποδοχής. Β) Μέσω της παροχής υλικής στήριξης στο Κέντρο, η κυβέρνηση του κράτους υποδοχής παρέχει, με δικές της δαπάνες, εγκαταστάσεις κατάλληλες προς χρήση από το Κέντρο, καθώς και τη συντήρηση, τις υπηρεσίες και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών. Η κυβέρνηση της χώρας υποδοχής και το ΔΚΕΤ μπορούν να συνάψουν συμφωνία, όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η χώρα υποδοχής παρέχει υλική υποστήριξη και τις εγκαταστάσεις για το κέντρο. Γ) Στο κράτος υποδοχής, το Κέντρο αποτελεί νομικό πρόσωπο και, υπό την ιδιότητα αυτή, έχει δικαίωμα να συμβάλλει, να αποκτά και να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία, καθώς και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Στο κράτος υποδοχής: i) ΑΡΘΡΟ 10 α) τα κεφάλαια που έχει αναλάβει το ΔΚΕΤ και τυχόν τόκοι που προκύπτουν από τα εν λόγω κεφάλαια δεν υπόκεινται σε φορολόγηση β) το Κέντρο ή οποιοδήποτε παράρτημά του δεν υπόκεινται σε φορολόγηση περιουσίας, η οποία φορολογείται δυνάμει των φορολογικών νόμων του κράτους υποδοχής γ) τα εμπορεύματα, οι προμήθειες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται ή χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες του Κέντρου μπορούν να εισάγονται, να εξάγονται ή να χρησιμοποιούνται στο κράτος υποδοχής, χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εισαγωγής, φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλους παρόμοιους φόρους ή επιβαρύνσεις. Τα εμπορεύματα, οι προμήθειες και άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία μπορούν να μεταβιβάζονται ή να χορηγούνται υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή από το ΔΚΕΤ σε νομικές οντότητες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, EL 8 EL

9 ii) και επιστημονικών οργανισμών του κράτους υποδοχής) και να ανήκουν ή να χρησιμοποιούνται από το ΔΚΕΤ ή/και από οντότητες στις οποίες έχουν χορηγηθεί ή έχουν μεταβιβαστεί τέτοια είδη χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εισαγωγής, φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), φόρους ακίνητης περιουσίας και άλλους παρόμοιους φόρους ή επιβαρύνσεις δ) το προσωπικό του Κέντρου που δεν έχει την ιθαγένεια του κράτους υποδοχής απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ε) τα κεφάλαια που έχουν ληφθεί από νομικές οντότητες σχετικά με τα έργα του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών οργανισμών του κράτους υποδοχής, δεν θα υπόκεινται σε φορολόγηση στ) τα ποσά που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα, ιδίως από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στο πλαίσιο των έργων του Κέντρου, δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα των εν λόγω προσώπων α) το Κέντρο, τα μέρη, οι κυβερνήσεις, οι διακυβερνητικοί οργανισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν κεφάλαια που απαιτούνται από το Κέντρο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, σε νόμισμα άλλο από εκείνο του κράτους υποδοχής, προς ή από το κράτος υποδοχής χωρίς περιορισμό. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τη μεταφορά κεφαλαίων που δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που είχε μεταφερθεί εντός του κράτους υποδοχής. και β) για τη χρηματοδότηση του Κέντρου και των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο δικαιούται, για το ίδιο και για λογαριασμό των οντοτήτων που αναφέρονται στο σημείο ii) στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, να πωλεί ξένο συνάλλαγμα στην εσωτερική αγορά συναλλάγματος. τα μέλη του προσωπικού οργανισμών κράτους εκτός του κράτους υποδοχής, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες του Κέντρου και δεν έχουν την ιθαγένεια ούτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του κράτους υποδοχής απαλλάσσονται από την καταβολή τελωνειακών δασμών και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται επί των ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης τα οποία εισάγονται, εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο προσωπικής χρήσης των εν λόγω μελών του προσωπικού ή των μελών των οικογενειών τους. ΑΡΘΡΟ 11 A) Στο κράτος υποδοχής, το ΔΚΕΤ, τα περιουσιακά στοιχεία και η περιουσία του χαίρουν ασυλίας ως προς τη δικαιοδοσία και την εκτέλεση, εκτός και αν το ΔΚΕΤ έχει ρητώς άρει την ασυλία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Β) Τα προνόμια και οι ασυλίες χορηγούνται στο Κέντρο μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Γ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν συμψηφισμό ή αποζημίωση που προβλέπεται από τις εφαρμοζόμενες διεθνείς συμφωνίες ή το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους. EL 9 EL

10 Δ) Καμία διάταξη της παραγράφου Α) του παρόντος άρθρου δεν ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι εμποδίζει αγωγές ή αξιώσεις έναντι των υπηκόων ή μόνιμων κατοίκων του κράτους υποδοχής. ΑΡΘΡΟ 12 A) Στα μέλη του προσωπικού του Κέντρου και τα μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται εντός του εδάφους του κράτους υποδοχής χορηγούνται από την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: i) ασυλία από σύλληψη, κράτηση και νομική διαδικασία, περιλαμβανομένης της ποινικής, αστικής και διοικητικής δικαιοδοσίας, σε σχέση με προφορικές ή γραπτές δηλώσεις και όλες τις πράξεις στις οποίες προέβησαν υπό την επίσημη ιδιότητά τους ii) iv) απαλλαγή από φόρους εισοδήματος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή άλλη φορολογία, δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις, εκτός εκείνων που ενσωματώνονται κανονικά στην τιμή των αγαθών ή που καταβάλλονται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ασυλία από διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης ασυλία από περιορισμούς που αφορούν τη μετανάστευση και την εγγραφή στα μητρώα αλλοδαπών και v) δικαίωμα εισαγωγής της οικοσκευής και των προσωπικών αντικειμένων τους κατά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων τους, χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εισαγωγής και άλλους παρόμοιους φόρους ή επιβαρύνσεις του κράτους υποδοχής, καθώς και δικαίωμα εξαγωγής της οικοσκευής και των προσωπικών αντικειμένων τους κατά την λήξη των καθηκόντων τους, χωρίς να υπόκεινται σε δασμούς, τέλη, τελωνειακούς δασμούς, φόρους εξαγωγής και άλλους παρόμοιους φόρους ή άλλες επιβαρύνσεις του κράτους υποδοχής. Οι διατάξεις του σημείου i) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση αγωγής: α) που προκύπτει από σύμβαση την οποία συνάπτει μέλος του προσωπικού του Κέντρου, στην οποία το μέλος του προσωπικού δεν συμφώνησε ρητά ή σιωπηρά ως υπάλληλος του Κέντρου, ή β) που καταθέτει τρίτος για ζημίες από ατύχημα που προκαλείται από όχημα στο κράτος υποδοχής. Β) Στους αντιπροσώπους των μερών στο διοικητικό συμβούλιο, στον εκτελεστικό διευθυντή και στους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές παρέχονται από την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής, πέραν των προνομίων και των ασυλιών που απαριθμούνται στην παράγραφο Α) του παρόντος άρθρου, τυχόν πρόσθετα προνόμια, ασυλίες, απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά από το κράτος υποδοχής στους αντιπροσώπους των μελών και στους διευθυντές των διεθνών οργανισμών στο έδαφός του. Γ) Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την κυβέρνηση του κράτους υποδοχής να παράσχει στους υπηκόους ή τους μόνιμους κατοίκους αυτού τα προνόμια και τις ασυλίες που προβλέπονται στις παραγράφους Α) και Β) του παρόντος άρθρου. Δ) Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να παρεκκλίνει από τα προνόμια, τις ασυλίες και τα άλλα πλεονεκτήματα που EL 10 EL

11 παρέχονται δυνάμει άλλων συμφωνιών στα πρόσωπα που περιγράφονται στις παραγράφους Α) και Β) του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 13 A) Η Δημοκρατία της Αρμενίας, η Γεωργία, η Δημοκρατία του Καζαχστάν, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το κράτος υποδοχής στα άρθρα 9 παράγραφος Γ, 10, 11 και 12 της παρούσας συμφωνίας. Β) Κάθε κράτος που επιθυμεί να προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία μετά την έναρξη ισχύος της, ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο μέσω του εκτελεστικού διευθυντή του. Το διοικητικό συμβούλιο χορηγεί, μέσω του εκτελεστικού διευθυντή, επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας στο εν λόγω κράτος. Μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, επιτρέπεται στο κράτος αυτό να προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει για το εν λόγω κράτος την τριακοστή (30 ή ) ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία καταθέτει το έγγραφο προσχώρησης στον Θεματοφύλακα. Κάθε κράτος με τεχνολογία, τεχνογνωσία ή συναφή υλικά σχετικά με τα ΟΜΚ, το οποίο προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία με σκοπό, ο οποίος αναφέρεται στο έγγραφο προσχώρησής του, να επιτρέπει στο ΔΚΕΤ την άσκηση δραστηριοτήτων στο έδαφος του εν λόγω κράτους, δεσμεύεται, από την προσχώρησή του στην παρούσα συμφωνία, να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το κράτος υποδοχής δυνάμει των άρθρων 9 παράγραφος Γ, 10, 11 και 12 της παρούσας συμφωνίας ΑΡΘΡΟ 14 A) Η παρούσα συμφωνία επανεξετάζεται από τα μέρη δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και τις πληρωμές των μερών. Β) Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των μερών, εκτός από τα μέρη τα οποία έχουν αποχωρήσει ή έχουν κοινοποιήσει, σύμφωνα με την παράγραφο Γ) του παρόντος άρθρου, την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την παρούσα συμφωνία. Εάν ένα μέρος που έχει κοινοποιήσει αποχώρηση άρει την αποχώρησή του προτού αυτή τεθεί σε ισχύ, το εν λόγω μέρος δεσμεύεται από τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας που τέθηκαν σε ισχύ μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω μέρος κοινοποίησε την αποχώρησή του. Γ) Κάθε μέρος μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα συμφωνία, μετά την πάροδο εξαμήνου από την γραπτή κοινοποίηση της απόφασής του αυτής στον Θεματοφύλακα. ΑΡΘΡΟ 15 A) Κάθε πρόβλημα ή διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών. Β) Εάν το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μέσω διαβουλεύσεων, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν από κοινού να υποβάλουν το ζήτημα αυτό σε άλλη μορφή επίλυσης διαφορών, όπως η συνδιαλλαγή, η διαμεσολάβηση ή η διαιτησία. EL 11 EL

12 ΑΡΘΡΟ 16 Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επιδιώκει την παρακώλυση της συνέχισης του ΔΚΕΤ, ως διακυβερνητικής οργάνωσης που αρχικά ιδρύθηκε από τη συμφωνία του 1992, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των υφιστάμενων υποκαταστημάτων του ΔΚΕΤ, ούτε επηρεάζει το κύρος των τυχόν υφισταμένων συμβάσεων, επιχορηγήσεων ή άλλων νομικών πράξεων ή ρυθμίσεων του ΔΚΕΤ, εκτός εάν αναθεωρείται ρητά από την παρούσα συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 17 A) Η παρούσα συμφωνία είναι ανοικτή προς υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΥΡΑΤΟΜ, οι οποίες ενεργούν ως ένα μέρος, και τη Γεωργία, την Ιαπωνία, το Βασίλειο της Νορβηγίας, τη Δημοκρατία της Κιργιζίας, τη Δημοκρατία της Αρμενίας, τη Δημοκρατία του Καζαχστάν, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Β) Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης υποβάλλονται στον Θεματοφύλακα. Γ) Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία παραλαβής από τον Θεματοφύλακα της τελευταίας πράξης επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τα κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο Α) του παρόντος άρθρου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΕΥΡΑΤΟΜ, οι οποίες ενεργούν ως ένα μέρος. Δ) Από την έναρξη ισχύος της, η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά το πρωτόκολλο προσωρινής εφαρμογής. Εκείνη τη στιγμή, τα μέρη παύουν να εφαρμόζουν προσωρινά τη συμφωνία του ΑΡΘΡΟ 18 Η γραμματεία του κέντρου είναι ο Θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. Όλες οι κοινοποιήσεις στον Θεματοφύλακα απευθύνονται στον εκτελεστικό διευθυντή του κέντρου. Ο Θεματοφύλακας θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 77 της Σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών της 23ης Μαΐου ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία. [ΤΟΠΟΣ], στις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], στην αρμενική, την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη γεωργιανή, την καζαχική, την ιαπωνική, την κορεατική, τη νορβηγική, τη ρωσική, την κιργιζική και την τατζικική γλώσσα, όλες δε οι γλωσσικές εκδόσεις είναι εξίσου αυθεντικές. Στην περίπτωση απόκλισης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων γλωσσικών αποδόσεων, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. EL 12 EL

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 26.4.2016 JOIN(2016) 19 final 2016/0120 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2016 COM(2016) 119 final 2016/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ένωση στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμφωνία παράτασης της συμφωνίας-πλαισίου διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής ενέργειας τέταρτης γενεάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμφωνία παράτασης της συμφωνίας-πλαισίου διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής ενέργειας τέταρτης γενεάς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2015 COM(2015) 547 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία παράτασης της συμφωνίας-πλαισίου διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων πυρηνικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Εφημερίδα της ΕΕ: L 146, 10.06.2009. σ. 37. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του

Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, του ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δη- µοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα