Σύνοψη είτε τις ολοκληρωµένες απαντήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνοψη είτε τις ολοκληρωµένες απαντήσεις"

Transcript

1 1 of 22 12/12/ :18 µµ απαντήσεις Σύνοψη είτε τις ολοκληρωµένες απαντήσεις ΤΜΗΜΑ (επιλέξτε το τµήµα σας) 1 1% Β ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 15 13% Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 18 16% Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 21 18% Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 18 16% Β ΟΧΗΜΑΤΩΝ 24 21% Β ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ % ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ κ. ΧΑΜΑΛΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Μιλάει άσχηµα σε συµµαθητές µου Συµφωνώ 5 4% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 5 4% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Μιλάει άσχηµα σε εµένα Συµφωνώ 3 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 0 0%

2 2 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν µπορώ να συνεννοηθώ µαζί του Συµφωνώ 5 4% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 4 3% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν είναι δίκαιος στη βαθµολογία του Συµφωνώ 9 8% ιαφωνώ 92 79% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 14 12% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν µου λύνει τις απορίες που έχω Συµφωνώ 4 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 4 3% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Κάνει διακρίσεις ανάµεσα στους µαθητές Συµφωνώ 5 4% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 6% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν γνωρίζει καλά την ύλη του µαθήµατος

3 3 of 22 12/12/ :18 µµ Συµφωνώ 2 2% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 1 1% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Βγάζει τα νεύρα του σε εµάς Συµφωνώ 5 4% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 6 5% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Στο µάθηµά του βαριέµαι Συµφωνώ 4 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 6% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν καταλαβαίνω έτσι όπως τα εξηγεί Συµφωνώ 2 2% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 2 2% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Προχωράει πολύ γρήγορα στην ύλη. Θα έπρεπε να πηγαίνει πιο αργά. Συµφωνώ 6 5% ιαφωνώ 99 85% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 9 8%

4 4 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Προχωράει πολύ αργά στην ύλη. Θα έπρεπε να πηγαίνει πιο γρήγορα. Συµφωνώ 7 6% ιαφωνώ 99 85% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 6% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Με κάνει να φοβάµαι να µιλήσω Συµφωνώ 4 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 0 0% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Πιστεύω ότι µε αντιπαθεί Συµφωνώ 4 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 3% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Υποτιµάει τους µαθητές Συµφωνώ 3 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 3% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Είναι υπερβολικά αυστηρός

5 5 of 22 12/12/ :18 µµ Συµφωνώ 7 6% ιαφωνώ 86 74% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 19 16% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Είναι υπερβολικά χαλαρός Συµφωνώ 9 8% ιαφωνώ 91 78% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 12 10% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Μας βάζει να διαβάζουµε πάρα πολλά Συµφωνώ 4 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 6% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Βγάζει έξω µαθητές χωρίς σοβαρό λόγο Συµφωνώ 18 16% ιαφωνώ 83 72% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 13 11% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν µου δίνει την ευκαιρία να συµµετέχω αρκετά Συµφωνώ 14 12% ιαφωνώ 93 80% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 7 6%

6 6 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Στο µαθηµά του γίνεται πολύ φασαρία Συµφωνώ 5 4% ιαφωνώ 96 83% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 13 11% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Αργεί πολύ να έρθει στην τάξη Συµφωνώ 24 21% ιαφωνώ 72 62% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 18 16% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Βαριέται να κάνει µάθηµα Συµφωνώ 4 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 2 2% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν ενδιαφέρεται για τους µαθητές Συµφωνώ 3 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 3% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Μιλάει πάρα πολύ. Είτε για το µάθηµα (το αναλύει σε βαθµό που δεν χρειάζεται) είτε για άκυρο θέµα

7 7 of 22 12/12/ :18 µµ Συµφωνώ 10 9% ιαφωνώ 94 81% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 10 9% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Μου είναι αντιπαθής Συµφωνώ 4 3% ιαφωνώ % Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 1 1% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Εξηγεί καλά το µάθηµα Συµφωνώ % ιαφωνώ 3 3% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 0 0% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Κάνει το µάθηµα ενδιαφέρον Συµφωνώ % ιαφωνώ 4 3% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 3% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Μας µαθαίνει ενδιαφέροντα πράγµατα (ακόµα και εκτός ύλης του µαθήµατος) Συµφωνώ 98 84% ιαφωνώ 5 4% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 11 9%

8 8 of 22 12/12/ :18 µµ ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Οι σηµειώσεις του µαθήµατος µε βοηθάνε Συµφωνώ % ιαφωνώ 1 1% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 2 2% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Είναι ειλικρινής απέναντι στους µαθητές Συµφωνώ % ιαφωνώ 1 1% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 4 3% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Υπολογίζει την άποψη των µαθητών Συµφωνώ % ιαφωνώ 3 3% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 9 8% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ίνει σαφείς οδηγίες (για το τι πρέπει να κάνω σε µια άσκηση ή το τι να διαβάσω) Συµφωνώ % ιαφωνώ 3 3% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 3% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - εν θέλω να χάνω µαθηµά του

9 9 of 22 12/12/ :18 µµ Συµφωνώ 77 66% ιαφωνώ 6 5% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 31 27% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Με βοηθάει να καταλάβω τι κάνω λάθος Συµφωνώ % ιαφωνώ 1 1% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 6 5% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Το µαθηµά του είναι ευχάριστο Συµφωνώ % ιαφωνώ 2 2% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 8 7% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Εκτιµάω τη γνώµη του Συµφωνώ % ιαφωνώ 2 2% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 6 5% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ηµιουργεί θετικό κλίµα στην τάξη Συµφωνώ % ιαφωνώ 2 2% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 3 3%

10 10 of 22 12/12/ :18 µµ ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Με σέβεται Συµφωνώ % ιαφωνώ 2 2% Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 9 8% Το πιο σηµαντικό ΑΡΝΗΤΙΚΟ χαρακτηριστικό του καθηγητή είναι... dn nomizo na einai kati arnitiko pou exei.;p dn m aresoun t mallia t...:p tipota dinei shmasia se merikous mono wste na simetexoun TIPOTA den exei kati arnitiko genikaaa... ΤΙΠΟΤΑ εν εχει αρνητικο. den exei εν µου δίνει την ευκαιρία να συµµετέχω αρκετά! να τον βγαλη εξω µπορεινα µην εχει κανει κατι καποιος και και apo apopsh dikia mou den uparxh tpt εν µπορω να βρω καποιο ιδιετερο αρνητικο χαρακτηριστικο για το κυριο Χαµαλιδη(εξουσια -.-) δεν ύπαχρει τίποτα!!!!!! οτι αφαιρει 2 µοναδες για βλακειουλες:p den exei arnhtikaaaaa :D ειναι οτι δεν του αρεσει να κανουµε φασαρεια µεσα στην ταξη.... den u... Το πιο σηµαντικό ΘΕΤΙΚΟ χαρακτηριστικό του καθηγητή είναι... einai polli kalos me tous mathites kai oti apories exume tis linei oso diskoles kai an einai.. milame kanonika mazi t... ka8igiths einai pl kalos k mporoume n genika einai swstos einai me ta paidia ena 3erei pws na milisei kai na fer8ei se ola!!! einai endiaferon to ma9ima EXEI XIOYMOR sto mathima tou einai polu komple...k dn einai toso austiros mporoume na kanoume k xabale mazi tou... xioumor ενδιαφερων µαθηµα Μας αναλειη το µαθηµα ektimaei tous ma8ites Ειναι τυπακι! einai exei teleios ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ mas empisteuetai ευχάριστο! κανει... Με σέβεται και οτι το µαθηµά του είναι Τι πιστεύεις ότι θα βελτίωνε το µάθηµα στο Β Τετράµηνο; hmmm dn nomizo oti 8a beltione tpta ta kanei ola teleia ean lypei k kamia fora n kanoume k kanena keno...;-) tipota einai kalos o tropos pou kanei to ma8ima ara den xreiazetai tpt DIAVASMA tipota to idietero...apla me tous bathmous na einai ligo pio epikikis...gia na mas boeitheisi gia ton elenxo to diabasma... λιγο

11 11 of 22 12/12/ :18 µµ περισσοτερο αυστηρος ειναι ολλα τελεια να παµε και καµια εκδροµη. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟ na vlepapame tainies pou n eixan sxesh m t ma8hma Να ήταν λίγο πιο αυστιρός απο οσο πρέπει! να ειναι πιο χαλαρι και να κρινουν ολους τους µαθητες το ιδιο apo apopsh dikia mou tipota Να γίνεται µ... Με άριστα το 20 τι βαθµό παίρνει στο Α Τετράµηνο ο κ. Χαµαλίδης; (επιλέξτε τον βαθµό) 7 6% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΑΣ

12 12 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Μιλάνε άσχηµα σε συµµαθητές µου Ισχύει για όλους 6 5% Ισχύει για τους περισσότερους 23 20% Ισχύει για λίγους 66 57% εν ισχύει για κανέναν 17 15% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Μιλάνε άσχηµα σε εµένα Ισχύει για όλους 3 3% Ισχύει για τους περισσότερους 12 10% Ισχύει για λίγους 42 36% εν ισχύει για κανέναν 54 47% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν µπορώ να συνεννοηθώ µαζί τους Ισχύει για όλους 7 6% Ισχύει για τους περισσότερους 32 28% Ισχύει για λίγους 51 44% εν ισχύει για κανέναν 20 17% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν είναι δίκαιοι στη βαθµολογία τους Ισχύει για όλους 12 10% Ισχύει για τους περισσότερους 26 22% Ισχύει για λίγους 57 49% εν ισχύει για κανέναν 16 14%

13 13 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν µου λύνουν τις απορίες που έχω Ισχύει για όλους 8 7% Ισχύει για τους περισσότερους 26 22% Ισχύει για λίγους 52 45% εν ισχύει για κανέναν 22 19% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Κάνουν διακρίσεις ανάµεσα στους µαθητές Ισχύει για όλους 9 8% Ισχύει για τους περισσότερους 20 17% Ισχύει για λίγους 48 41% εν ισχύει για κανέναν 33 28% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν γνωρίζουν καλά την ύλη του µαθήµατος Ισχύει για όλους 9 8% Ισχύει για τους περισσότερους 9 8% Ισχύει για λίγους 42 36% εν ισχύει για κανέναν 50 43% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Βγάζουν τα νεύρα τους σε εµάς Ισχύει για όλους 8 7% Ισχύει για τους περισσότερους 24 21% Ισχύει για λίγους 55 47% εν ισχύει για κανέναν 23 20%

14 14 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Στο µάθηµά τους βαριέµαι Ισχύει για όλους 7 6% Ισχύει για τους περισσότερους 43 37% Ισχύει για λίγους 48 41% εν ισχύει για κανέναν 12 10% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν καταλαβαίνω έτσι όπως τα εξηγούν Ισχύει για όλους 6 5% Ισχύει για τους περισσότερους 33 28% Ισχύει για λίγους 56 48% εν ισχύει για κανέναν 16 14% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Προχωράνε πολύ γρήγορα στην ύλη. Θα έπρεπε να πηγαίνουν πιο αργά. Ισχύει για όλους 5 4% Ισχύει για τους περισσότερους 16 14% Ισχύει για λίγους 48 41% εν ισχύει για κανέναν 41 35% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Προχωράνε πολύ αργά στην ύλη. Θα έπρεπε να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Ισχύει για όλους 2 2% Ισχύει για τους περισσότερους 6 5% Ισχύει για λίγους 39 34% εν ισχύει για κανέναν 61 53%

15 15 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Με κάνουν να φοβάµαι να µιλήσω Ισχύει για όλους 5 4% Ισχύει για τους περισσότερους 13 11% Ισχύει για λίγους 21 18% εν ισχύει για κανέναν 69 59% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Πιστεύω ότι µε αντιπαθούν Ισχύει για όλους 3 3% Ισχύει για τους περισσότερους 20 17% Ισχύει για λίγους 33 28% εν ισχύει για κανέναν 54 47% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Υποτιµάνε τους µαθητές Ισχύει για όλους 7 6% Ισχύει για τους περισσότερους 31 27% Ισχύει για λίγους 49 42% εν ισχύει για κανέναν 21 18% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Είναι υπερβολικά αυστηροί Ισχύει για όλους 5 4% Ισχύει για τους περισσότερους 24 21% Ισχύει για λίγους 51 44% εν ισχύει για κανέναν 29 25%

16 16 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Είναι υπερβολικά χαλαροί Ισχύει για όλους 4 3% Ισχύει για τους περισσότερους 10 9% Ισχύει για λίγους 45 39% εν ισχύει για κανέναν 50 43% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Μας βάζουν να διαβάζουµε πάρα πολλά Ισχύει για όλους 4 3% Ισχύει για τους περισσότερους 28 24% Ισχύει για λίγους 32 28% εν ισχύει για κανέναν 45 39% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Βγάζουν έξω µαθητές χωρίς σοβαρό λόγο Ισχύει για όλους 7 6% Ισχύει για τους περισσότερους 37 32% Ισχύει για λίγους 44 38% εν ισχύει για κανέναν 21 18% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν µου δίνουν την ευκαιρία να συµµετέχω αρκετά Ισχύει για όλους 5 4% Ισχύει για τους περισσότερους 22 19% Ισχύει για λίγους 47 41% εν ισχύει για κανέναν 34 29%

17 17 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Στο µαθηµά τους γίνεται πολύ φασαρία Ισχύει για όλους 10 9% Ισχύει για τους περισσότερους 37 32% Ισχύει για λίγους 49 42% εν ισχύει για κανέναν 11 9% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Αργούν πολύ να έρθουν στην τάξη Ισχύει για όλους 5 4% Ισχύει για τους περισσότερους 13 11% Ισχύει για λίγους 53 46% εν ισχύει για κανέναν 35 30% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Βαριούνται να κάνουν µάθηµα Ισχύει για όλους 7 6% Ισχύει για τους περισσότερους 12 10% Ισχύει για λίγους 44 38% εν ισχύει για κανέναν 45 39% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν ενδιαφέρονται για τους µαθητές Ισχύει για όλους 7 6% Ισχύει για τους περισσότερους 25 22% Ισχύει για λίγους 35 30% εν ισχύει για κανέναν 42 36%

18 18 of 22 12/12/ :18 µµ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Μιλάνε πάρα πολύ. Είτε για το µάθηµα (το αναλύουν σε βαθµό που δεν χρειάζεται) είτε για άκυρο θέµα Ισχύει για όλους 8 7% Ισχύει για τους περισσότερους 17 15% Ισχύει για λίγους 49 42% εν ισχύει για κανέναν 36 31% ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Μου είναι αντιπαθείς Ισχύει για όλους 4 3% Ισχύει για τους περισσότερους 23 20% Ισχύει για λίγους 47 41% εν ισχύει για κανέναν 34 29% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Εξηγούν καλά το µάθηµα Ισχύει για όλους 18 16% Ισχύει για τους περισσότερους 32 28% Ισχύει για λίγους 54 47% εν ισχύει για κανέναν 5 4% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Κάνουν το µάθηµα ενδιαφέρον Ισχύει για όλους 16 14% Ισχύει για τους περισσότερους 22 19% Ισχύει για λίγους 64 55% εν ισχύει για κανέναν 6 5%

19 19 of 22 12/12/ :18 µµ ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Μας µαθαίνουν ενδιαφέροντα πράγµατα (ακόµα και εκτός ύλης του µαθήµατος) Ισχύει για όλους 14 12% Ισχύει για τους περισσότερους 25 22% Ισχύει για λίγους 63 54% εν ισχύει για κανέναν 7 6% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Οι σηµειώσεις του µαθήµατος µε βοηθάνε Ισχύει για όλους 17 15% Ισχύει για τους περισσότερους 32 28% Ισχύει για λίγους 51 44% εν ισχύει για κανέναν 8 7% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Είναι ειλικρινείς απέναντι στους µαθητές Ισχύει για όλους 13 11% Ισχύει για τους περισσότερους 28 24% Ισχύει για λίγους 59 51% εν ισχύει για κανέναν 9 8% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Υπολογίζουν την άποψη των µαθητών Ισχύει για όλους 9 8% Ισχύει για τους περισσότερους 25 22% Ισχύει για λίγους 61 53% εν ισχύει για κανέναν 14 12%

20 20 of 22 12/12/ :18 µµ ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ίνουν σαφείς οδηγίες (για το τι πρέπει να κάνω σε µια άσκηση ή το τι να διαβάσω) Ισχύει για όλους 15 13% Ισχύει για τους περισσότερους 28 24% Ισχύει για λίγους 55 47% εν ισχύει για κανέναν 10 9% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - εν θέλω να χάνω µαθηµά τους Ισχύει για όλους 11 9% Ισχύει για τους περισσότερους 19 16% Ισχύει για λίγους 57 49% εν ισχύει για κανέναν 21 18% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Με βοηθάνε να καταλάβω τι κάνω λάθος Ισχύει για όλους 15 13% Ισχύει για τους περισσότερους 22 19% Ισχύει για λίγους 61 53% εν ισχύει για κανέναν 11 9% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Το µαθηµά τους είναι ευχάριστο Ισχύει για όλους 9 8% Ισχύει για τους περισσότερους 16 14% Ισχύει για λίγους 76 66% εν ισχύει για κανέναν 8 7%

21 21 of 22 12/12/ :18 µµ ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Εκτιµάω τη γνώµη τους Ισχύει για όλους 16 14% Ισχύει για τους περισσότερους 32 28% Ισχύει για λίγους 50 43% εν ισχύει για κανέναν 11 9% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ηµιουργούν θετικό κλίµα στην τάξη Ισχύει για όλους 12 10% Ισχύει για τους περισσότερους 16 14% Ισχύει για λίγους 71 61% εν ισχύει για κανέναν 10 9% ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Με σέβονται Ισχύει για όλους 26 22% Ισχύει για τους περισσότερους 28 24% Ισχύει για λίγους 49 42% εν ισχύει για κανέναν 6 5% Με άριστα το 20 τι βαθµό παίρνουν στο Α Τετράµηνο κατά µέσο όρο οι καθηγητές σου;

22 22 of 22 12/12/ :18 µµ (επιλέξτε τον βαθµό) 8 7% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Αριθµός καθηµερινών απαντήσεων

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569 Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 533569 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 9 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 9 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 49 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 3η Oμάδα Ασκήσεων Δημητρίου Ανδριάνα 03110684 Σκούρα Ελένη 03110721 1 η 4 η Άσκηση i) Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Δεξιοτήτων

Σεμινάριο Δεξιοτήτων Σεμινάριο Δεξιοτήτων (email, βιογραφικό, κλπ.) Σταύρος Κομηνέας, Ευάγγελος Χαρμανδάρης Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Πως γράφουμε/στέλνουμε ένα σωστό email; (Α) Γράφουμε πάντα το όνομά

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 SFINAKIAFM.COM ΕΚΠΟΜΠΗ "Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ EL PASSO" ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2012 9-10 µµ. το LIVE CHAT της εκποµπής ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

1 / 5 SFINAKIAFM.COM ΕΚΠΟΜΠΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ EL PASSO ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2012 9-10 µµ. το LIVE CHAT της εκποµπής ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΨΩΝ 1 / 5 9 : 06 PM spyros ei passo: KALISPERA STO PANEL... 9 : 06 PM Lea: tha sas do se ligo 9 : 06 PM Zoenk: KALISPERA SPYRO! 9 : 06 PM Dj Papaki_Sfinakia Fm: kalhspera Spyro 9 : 06 PM Dj Papaki_Sfinakia

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος των chain-letters

Ο κίνδυνος των chain-letters 09 Mar 2007 Ο κίνδυνος των chain-letters by CyberWalker Πρόσφατα, ένας πολύ καλός μου φίλος, μου προώθησε εν αγνοία του ένα email που μιλούσε για ένα γρήγορο τρόπο πλουτισμού. (!) Πριν λίγους μήνες είχα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πολυτεχνείο Κρήτης - Βιβλιοθήκη Απρίλιος 2005 Περιεχόµενα Εισαγωγή.2 Μεθοδολογία έρευνας 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. ηµογραφικά στοιχεία.....4 Β. Χρήση της βιβλιοθήκης....5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΕΜ: 1391 ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΜ: 1517 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 2005 1 Περιεχόµενα (1) Περιγραφή του Προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γκρεμίζουν τα όνειρα των ξενιτεμένων

Γκρεμίζουν τα όνειρα των ξενιτεμένων Γκρεμίζουν τα όνειρα των ξενιτεμένων ΓΕΡΜΑΝΙΑ By Elliniki Gnomi on October 14, 2011 at 09:20 Γιάννης Δελόγλου j.deloglou@elliniki-gnomi.eu Στουτγάρδη. Ο αγιασμός στα σχολεία έγινε όπου έγινε- αλλά οι ευχές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής: Η Επιτροπη Ευρωπαικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

Leuterakis Chum Chum gia sas. 18 hours ago Like. Kostas Pat xronia polla trele!!!!!! 18 hours ago Like

Leuterakis Chum Chum gia sas. 18 hours ago Like. Kostas Pat xronia polla trele!!!!!! 18 hours ago Like Το Esc ξεκινά με σημερινό θέμα τα Greeklish!!! Δείτε μας ΤΩΡΑ ζωντανά στην ΕΤ-1 αλλά και μέσω του LIVE Streaming από εδώ: http://www.facebook.com/esctv.gr?sk=app_197936773558886 Leuterakis Chum Chum gia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ: «Στο ισόγειο πίσω υπάρχει χώρος, ο οποίος σύντομα θα καλλωπισθεί»

ΕΚΠ: «Στο ισόγειο πίσω υπάρχει χώρος, ο οποίος σύντομα θα καλλωπισθεί» Αγαπητοί μαθητές / τριες Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης πήραμε αρκετά μηνύματα. Σε κάποια απαντήσαμε αμέσως και όλα τα υπόλοιπα θα τα αξιοποιήσουμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε θερμά.

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιούνται οι επιθυμίες και οι προϋποθέσεις όταν είναι κανείς ικανός να ανταπεξέλθει στο Εξαιρετικά πιεστικό πρόγραμμα. Εξαιρετικοί καθηγητές.

Ικανοποιούνται οι επιθυμίες και οι προϋποθέσεις όταν είναι κανείς ικανός να ανταπεξέλθει στο Εξαιρετικά πιεστικό πρόγραμμα. Εξαιρετικοί καθηγητές. Αγαπητοί μαθητές / τριες Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης πήραμε αρκετά μηνύματα. Σε κάποια απαντήσαμε αμέσως και όλα τα υπόλοιπα θα τα αξιοποιήσουμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε θερμά.

Διαβάστε περισσότερα

%CE%AC%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1

%CE%AC%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1 1 of 33 21/5/2014 11:07 πµ /navbar.g?targetblogid=1446100868043211159&blogname=%ce%a6 Επόµενο ιστολόγιο» %CE%AC%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1 ηµιουργία ιστολογίου Συνδεση Monday, October 12, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

... Anyone? *Τρι-τριιιτ... Τρι-τριιιτ...* Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! Φάε ένα µαλάκα!: Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! 1 of 36 21/5/2014 11:08 πµ

... Anyone? *Τρι-τριιιτ... Τρι-τριιιτ...* Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! Φάε ένα µαλάκα!: Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! 1 of 36 21/5/2014 11:08 πµ http://web.archive.org/web/2010080171316/http://faeenamalaka.blog... 1 of 36 21//2014 11:08 πµ Αυγ 10-19 Ιαν 12 Monday, October 12, 2009 Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! Τι γίνεται στο internet τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ISTORIKH KATASKEUH PRAGMATIKWN ARIJMWN BIBLIOGRAFIA

ISTORIKH KATASKEUH PRAGMATIKWN ARIJMWN BIBLIOGRAFIA ΛΟΓΙΣΜΟΣ CALCULUS Διαφορικός Λογισμός, Απειροστικός Λογισμός 1670 1740 Ουράνια Μηχανική Isaac Newton 1648-1727 Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 απειροστάπολύ μικρά μεγέθη, άπειροπάρα πολύ μεγάλο, όριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 2013 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μέρος Θεωρία και Εργαστήριο μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 276

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξετάσεις Ιουνίου (α) Αναπτύξτε την µέθοδο του τραπεζίου για τον αριθµητικό υπολογισµό του ολοκληρώµατος: b I( f ) = f ( x) a όπου f (x) συνεχής και ολοκληρώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 3: πίνακες και βρόγχος επανάληψης for (για) Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 3: πίνακες και βρόγχος επανάληψης for (για) Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 3: πίνακες και βρόγχος επανάληψης for (για) Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Δημητρακάκης Πίνακες/Λίστες Σε πολλές περιπτώσεις στον προγραμματισμό υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πολυτεχνείο Κρήτης - Βιβλιοθήκη Απρίλιος 2005 Περιεχόµενα Εισαγωγή.2 Μεθοδολογία έρευνας 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. ηµογραφικά στοιχεία.....4 Β. Χρήση της βιβλιοθήκης....5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ. Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ. Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις 24 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις Οι παρακάτω κώδικες αποτελούν ενδεικτικές λύσεις του προβλήματος. Πολλοί μαθητές υπέβαλαν εξ ίσου αξιόλογους

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc L mma thc 'Antlhshc A. K. Kapìrhc 12 MartÐou 2009 2 Perieqìmena 1 Το Λήμμα της Άντλησης για μη κανονικές γλώσσες 5 1.1 Μη κανονικές γλώσσες..................................... 5 1.2 Λήμμα άντλησης για

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ USERFOCUS Text Userfocus 2009. cartoon artwork bitstrips www.bitstrips.com ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΟΣ USABILITY TEST ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανηγύρι Τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανηγύρι Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Προγραμματισμός για το μάθημα ΕΠΑ 238: Σχεδιασμός και τεχνολογία Πανηγύρι Τεχνολογίας Προγραμματισμός εργασίας: Συνάντηση 1 η : Στάδιο 1: Κατάσταση πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 5μελους του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νίκο Μπάιλα και Μάρκο Σφακιανάκη

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 5μελους του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νίκο Μπάιλα και Μάρκο Σφακιανάκη document.write(" #fh63a{ display:none; }"); Συνέντευξη με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 5μελους του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νίκο Μπάιλα και Μάρκο Σφακιανάκη ΑΤΣΙΔΑ: Νίκο πόσα χρόνια έχεις υπηρετήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

01. MIPOS ERTHEIS 01. ΜΗΠΩΣ ΕΡΘΕΙΣ. Γιώργος Ιωαννίδης,Αποστολία Διανέλου. Giorgos Ioannidis,Apostolia Dianeloy. Έξω βρέχει και το τζάμι θολωμένο

01. MIPOS ERTHEIS 01. ΜΗΠΩΣ ΕΡΘΕΙΣ. Γιώργος Ιωαννίδης,Αποστολία Διανέλου. Giorgos Ioannidis,Apostolia Dianeloy. Έξω βρέχει και το τζάμι θολωμένο 01. ΜΗΠΩΣ ΕΡΘΕΙΣ Γιώργος Ιωαννίδης,Αποστολία Διανέλου 01. MIPOS ERTHEIS Giorgos Ioannidis,Apostolia Dianeloy Έξω βρέχει και το τζάμι θολωμένο μήπως έρθεις απόψε περιμένω μήπως μέσα απ'την βροχή εμφανιστείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Ενότητα 8: Συναρτήσεις. Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Ενότητα 8: Συναρτήσεις. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 8: Συναρτήσεις Κ. Κουκουλέτσος Τμήμα: Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010) ΟΝΟΜΑ: TMHMA: γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: ΛΟΥΓΙΑΚΗ - ΜΑΞΙΜΙΑΔΗ Μπορώ να κατανοήσω την εκφώνηση μιας ερώτησης; ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ Μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα συμπτώματα που προειδοποιούν για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες στην αριθμητική είναι τα εξής:

Τα συμπτώματα που προειδοποιούν για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες στην αριθμητική είναι τα εξής: ...δεν σημαίνει χαμηλή νοημοσύνη Ονομάζεται δυσαριθμησία και είναι η μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά. Τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στα μαθηματικά, δε σημαίνει πως έχουν χαμηλή νοημοσύνη. Της

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνέντευξη Το όνομά σας; Ποια χρονιά φοιτήσατε από το 8ο Λύκειο; Υπήρχαν βάρδιες; Κι αν ναι, ποια ήταν τα ωράρια;

1η Συνέντευξη Το όνομά σας; Ποια χρονιά φοιτήσατε από το 8ο Λύκειο; Υπήρχαν βάρδιες; Κι αν ναι, ποια ήταν τα ωράρια; PROJECT 2 ας ΛΥΚΕΙΟΥ Η ομάδα μας πήρε την πρωτοβουλία να ρωτήσει παλαιότερους απόφοιτους του 8 ου Λυκείου Αθηνών για την σχολική τους εμπειρία. Με βάση τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε θα καταλήξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Diakritˆ Majhmatikˆ I. Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou)

Diakritˆ Majhmatikˆ I. Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou) Diakritˆ Majhmatikˆ I Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou) PlhroforÐec... Tetˆrth, 09.00-11.00, Paraskeu, 18.00-20.00 SÔggramma 1: Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης. Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ Ηλιάνα Σοφοκλέους Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101 Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101 Learn Greek with FREE Podcasts Upper Beginner S1 A Greek Wedding in Crete 1 Greek2 Romanizati 2 English 3 Vocabular 3 Phrase Usag 4 Grammar Poin 5 Cultural 6In Greek Φεβρουαρίου είναι τα γενέθλια της ξαδ πάω οπωσδήποτε. Θα φύγω από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη 3 ο ηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας εκέµβριος 2008 Σελίδα 2 από 11 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 92/50/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών

ΟΔΗΓΙΑ 92/50/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών ΟΔΗΓΙΑ 92/50/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Mεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac

Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac Kbantik Perigraf tou Kìsmou mac KwnstantÐnoc Sfètsoc Kajhght c Fusik c Genikì Tm ma, Panepist mio Patr n Jerinì SqoleÐo Fusik c sthn EkpaÐdeush 28 IounÐou - 1 IoulÐou 2010 EstÐa Episthm n Pˆtrac Ti ennooôme

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η έρευνα Sage- ID;

Τι είναι η έρευνα Sage- ID; Οι παρακάτω σελίδες θα σε ενημερώσουνε για την έρευνα Sage- ID. Έτσι μπορείς να αποφασίσεις εάν θέλεις να πάρεις μέρος ή όχι. Τι είναι η έρευνα Sage- ID; Με αυτή την έρευνα προσπαθούμε να μάθουμε πως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Α Περίοδος Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την εκτίμηση υπολογισμών, δηλαδή με την εύρεση ενός αποτελέσματος στο «περίπου» ή «κατ εκτίμηση» ή «πάνω-κάτω» ή «χοντρά-χοντρά»,

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά το ερώτημά σας, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Όσον αφορά το ερώτημά σας, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω: Απαντήσεις επί των σχολίων - ερωτηµάτων που τέθηκαν για τη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο της Δηµόσιας Διαβούλευσης στο opengov.gr. 1. (Σχόλιο 1) Ο/Η Πάνος Παναγιωτόπουλος λέει: 28

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Musterbogen Deutsche Auslandsschulen Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ v ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα έξυπνα φανάρια με Arduino Intelligent lanterns with

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ ώρα, έως και 1 ώρα Από 1 ώρα, έως και 1½ ώρα Από 1½ ώρα, έως και 2 ώρες Από 2 ώρες, έως και 2½ ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που να διπλασιάζει ένα ποσό που του δίνει ο χρήστης μεταξύ 0 και 1000. Να ελέγχει εάν το ποσό που εισήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός +ΑΡΘΡΟ I ποιος, ποσού 1. Zuvvccpa Η Μαρίνα μιλάει με τον Αλέξη στο τηλέφωνο και του λέει ότι διάβασε ένα κείμενο για τα σύννεφα. Εκείνος τη ρωτάει γι αυτά που διάβασε. Εμείς ακούσαμε μόνο τις απαντήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ...

Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ... Tο ιβλίο αυτό αvήκει στ... Γιε! (μεγάλη διάνοια) Περίεργος ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟγλίτσα Πρώτο βραβείο 2 ( o ) Liz Pichon Μετάφραση Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO www.epbooks.gr ΤΟΜ ΓΚΕΪΤΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4»

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να εκπαιδευτείτε π.χ. Windows 7 Εμφανίζονται όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της ενότητας. Επιλέξτε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg Η επικοινωνία δίχως βία είναι μια μέθοδος η οποία: Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. Εστιάζει στην έκφραση, μέσω της ομιλίας, των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ο εαυτός μας Τι μπορούμε να κάνουμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας Πως αντιδρούμε σε καταστάσεις ή περιβάλλοντα Είδη / Τύποι «Εαυτού»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα Εκπαιδευτικού Έτους 2013-2014 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013-2014

Χρονοδιάγραµµα Εκπαιδευτικού Έτους 2013-2014 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 Χρονοδιάγραµµα Εκπαιδευτικού Έτους 2013-2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του διαγωνισμού

Ιστορία του διαγωνισμού Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός "Καγκουρό" Ο διαγωνισμός θα γίνει φέτος το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, στις 9.00 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών. Η διάρκεια του είναι 1 ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που

Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που Ονοµάζοµαι Μερίτα Υµέρι και είµαι µετανάστρια από την Αλβανία. Είµαι ασκάλα του Σχολείου Αλβανικής γλώσσας, όπως έχουµε συνηθίσει να το λέµε, που λειτουργεί στην Καλαµπάκα από το 2008. Αυτή την στιγµή,

Διαβάστε περισσότερα

προσπάθησες να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό στο διαγώνισμα.

προσπάθησες να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό στο διαγώνισμα. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Σκέψου ότι έγραψες χάλια στο διαγώνισμα. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι Σκέψου ότι προσπάθησες να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό στο διαγώνισμα. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι 3 Αναγνωρίζοντας

Διαβάστε περισσότερα