(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 (Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 ήτοι τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε την παρούσα έκθεση που αφορά την 31η διαχειριστική περίοδο, από έως , και να ζητήσουµε την έγκρισή σας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας µας κατά το έτος 2005 υπήρξε ικανοποιητική σε ότι, αφορά το ύψος των πωλήσεων, όπου σηµειώθηκε αύξηση της τάξεως του 15% στον κύκλο εργασιών σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ αν ληφθεί υπόψη σταθερή τιµή βάσης των χρηµατιστηριακών µετάλλων (χαλκός, αλουµίνιο) η αύξηση του όγκου πωλήσεων ανήλθε σε 8%. Όµως το επίπεδο τιµών πώλησης ήταν χαµηλότερο του προηγούµενου έτους ως αποτέλεσµα του έντονου ανταγωνισµού που επεκράτησε τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του 2005 οι πωλήσεις µας προς την Ελληνική αγορά υπήρξαν µειωµένες κατά 10% περίπου (σε σταθερή τιµή βάσης µετάλλων). Έτσι ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά το 2004 αποτελούσαν το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας µας, το 2005 οι εγχώριες πωλήσεις περιορίστηκαν στο 57% του συνόλου. Η µείωση των εγχώριων πωλήσεών µας οφείλεται στην µειωµένη επενδυτική δραστηριότητα που επεκράτησε µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µε αποτέλεσµα την µείωση της ζήτησης και την αύξηση των ανταγωνιστικών πιέσεων στο επίπεδο των τιµών. Η εταιρεία αντέδρασε άµεσα στη µείωση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά και επέτυχε να αυξήσει τις εξαγωγές της σε ποσοστό 35% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, ώστε να αναπληρωθεί το κενό που είχε δηµιουργηθεί στο παραγωγικό φορτίο του εργοστασίου. Οι συνθήκες της αγοράς στο εξωτερικό υπήρξαν εξαιρετικά ανταγωνιστικές και οι παραγγελίες που κλείστηκαν είχαν µικρότερο περιθώριο κέρδους. Είναι προφανές ότι τόσο η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας µας όσο και το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που ολοκληρώθηκε το προηγούµενο έτος, δηµιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργοστασίου µας και η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας µας, η οποία κατ αυτό το τρόπο µπόρεσε να ανταποκριθεί σε µεγαλύτερο όγκο παραγγελιών µε µικρότερα περιθώρια κέρδους.

2 Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια του 2005 παρακολουθήσαµε την ξέφρενη πορεία αύξησης των χρηµατιστηριακών τιµών των µετάλλων, ιδιαίτερα του χαλκού και του αλουµινίου, η οποία επηρέασε άµεσα την επιχειρηµατική δραστηριότητά µας. Αποτελεί βασική αρχή της εταιρείας µας να καλύπτει τους χρηµατιστηριακούς κινδύνους και να µετακυλίει την όποια µεταβολή τιµών των µετάλλων στις τιµές πώλησης προς τους πελάτες. Παρά ταύτα υπήρξαν δυσάρεστες συνέπειες διότι απαιτήθηκε αύξηση του κεφαλαίου κίνησης για την προµήθεια µετάλλων και διότι οι πελάτες µας αντιµετώπισαν την αναπόφευκτη αύξηση των τιµών µε περιορισµό των αγορών τους. Πρόσθετη δυσχέρεια την οποία αντιµετωπίσαµε επιτυχώς κατά την εξαγωγική δραστηριότητα µας ήταν η συνεχής αύξηση της ισοτιµίας του Ευρώ σε σχέση µε το δολάριο Η.Π.Α., σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι οικονοµίες των κυριοτέρων αγορών µας στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική συνδέονται παραδοσιακά µε το δολάριο. Κατά τη διάρκεια του 2005 λειτούργησαν κανονικά το εργοστάσιο της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας καθώς και τα υποκαταστήµατα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Υπενθυµίζεται ότι τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας µεταφέρθηκαν το 2004 από την Αθήνα στο εργοστάσιο στη Φθιώτιδα. Αποτέλεσµα αυτού του προγράµµατος αναδιάρθρωσης υπήρξε η καθήλωση των σταθερών εξόδων της εταιρείας σε χαµηλά επίπεδα. OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση 2005 ανήλθαν σε 88,1 εκατοµµύρια Ευρώ σε σύγκριση µε 76,5 εκατοµµύρια Ευρώ το Εάν όµως αναπροσαρµόσουµε το ύψος των πωλήσεων σε σταθερές τιµές µετάλλων, τα µεγέθη διαφοροποιούνται ως εξής: (Εκατοµµύρια Ευρώ) Πωλήσεις Στην εγχώρια αγορά 40,701 43,526 Εξαγωγές 30,318 22,101 71,019 65,627 Οι ζηµίες χρήσης 2005 ανήλθαν σε 2,29 εκατοµµύρια Ευρώ έναντι 0,723 εκατοµµυρίων Ευρώ κατά τη προηγούµενη χρήση. Οι ζηµίες προ φόρων χρήσεως 2005 ανήλθαν σε 1,421 εκατοµµύρια Ευρώ έναντι 0,367 εκατοµµυρίων Ευρώ κατά τη προηγούµενη χρήση. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 η εταιρεία εξετέλεσε σειρά παραγγελιών και συµβάσεων από τις οποίες οι σπουδαιότερες ήσαν: Με τη ΕΗ για καλώδια ενεργείας χαµηλής και µέσης τάσεως. Με τον ΟΤΕ για καλώδια χαλκού και οπτικών ινών. Στη γενική εγχώρια αγορά για καλώδια εγκαταστάσεων. Στις αγορές του εξωτερικού τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη Μέση Ανατολή και σε άλλες Τρίτες Χώρες. Κατά τη διάρκεια του 2005 η εταιρεία διατήρησε την πρωτοπόρο θέση της στην Ελληνική Αγορά, εµπλουτίζοντας το φάσµα των προσφεροµένων καλωδίων αλλά και υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Τα κέντρα διανοµής της 2

3 Αττικής (Άγιος Ιωάννης Ρέντης) και της Θεσσαλονίκης µε την πλήρη οργάνωσή τους λειτούργησαν αρµονικά ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου µας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας για την παραγωγή ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων εµφάνισαν υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις ανάκαµψης χωρίς όµως αυτό να είναι ακόµη εµφανές στην Ελληνική Αγορά. Η Ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από: Συγκρατηµένο ρυθµό βιοµηχανικών επενδύσεων. υναµική ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας/ηλεκτρισµού σε αντίθεση µε την συνεχιζόµενη πτωτική τάση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Υψηλό ανταγωνισµό. Αλλαγή στα επενδυτικά προγράµµατα των µεγάλων πελατών µας ΕΗ και ΟΤΕ, µετά την µερική ιδιωτικοποίησή τους, όπου οι νέες διοικήσεις δίνοντας µεγάλη προσοχή στις οικονοµικές επιδόσεις των εταιρειών περιορίζουν τις επενδύσεις. Ευκαιρίες σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες (Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη) Ο Όµιλος Nexans αποτελεί τον µεγαλύτερο κατασκευαστικό όµιλο καλωδίων παγκοσµίως και η στρατηγική του συνίσταται στην συνεχή επέκτασή του σε γεωγραφικές περιοχές µε προοπτικές δυναµικής ανάπτυξης και στην ανάπτυξη προϊόντων µε µεγάλη προστιθέµενη αξία. Η Nexans Ελλάς ανήκει στον Ευρωπαϊκό Τοµέα του Οµίλου Nexans κι αποτελεί ισχυρό κρίκο στην οµάδα των Ευρωπαϊκών θυγατρικών του Οµίλου. Η εταιρεία µας λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών χωρών και υιοθετώντας τους στρατηγικούς στόχους του Οµίλου, ολοκλήρωσε κατ αρχήν το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης µε αποτέλεσµα την βελτιώση της ανταγωνιστικότητάς της. Στις αρχές του 2005 λειτούργησε για πρώτη φορά το νέο ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα SAP, µε το οποίο αυτοµατοποιήθηκε πλήρως η παρακολούθηση όλου του παραγωγικού κύκλου από την λήψη των παραγγελιών των πελατών, την αγορά α υλών από τους προµηθευτές, την µεταποίηση των α υλών και την σταδιακή παραγωγή των καλωδίων µέχρι την αποστολή των προϊόντων στους πελάτες, την έκδοση τιµολογίων και την είσπραξη των σχετικών ποσών. Κατά τη διάρκεια του έτους το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας ήλθε σε επαφή µε το νέο µηχανογραφικό σύστηµα, εκπαιδεύτηκε εντατικά και αφοµοίωσε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει. Θεωρούµε ότι τα αποτελέσµατα θα γίνουν άµεσα εµφανή µε την καλλίτερη οργάνωση, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη µείωση του κόστους. Η εταιρεία αναπτύσσει τη στρατηγική της στον τοµέα των πωλήσεων και ασκεί επιθετική πολιτική σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού ιδιαίτερα στις Βαλκανικές Χώρες, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και σε ορισµένες χώρες της υτικής Ευρώπης. Πρώτο αποτέλεσµα αυτής της τακτικής υπήρξε η θεαµατική αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας το 2005 που αναµένεται να συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος. 3

4 Πέραν τούτου η εταιρεία σε συνεργασία µε άλλες εταιρείες του Οµίλου προωθεί νέα προϊόντα µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία εκµεταλλευόµενη την τεχνογνωσία του Οµίλου Nexans. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Το ύψος των επιβεβαιωµένων παραγγελιών στο τέλος του 2005 ήταν Ευρώ 18,7 εκατοµµύρια. Επισηµαίνεται ότι µέσα στο χαρτοφυλάκιο των παραγγελιών µας δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις από την απ ευθείας διάθεση των αποθεµάτων. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ: Η αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας το 2005 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 2,3 εκατοµµυρίων έναντι Ευρώ 3,2 εκατοµµυρίων το Οι επενδύσεις µας είναι προσανατολισµένες κυρίως στο να αναπτύσσουν νέα προϊόντα που απαιτούν οι αγορές και οι πελάτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν αναβάθµιση ή και αντικατάσταση υφισταµένων γραµµών παραγωγής. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η εταιρεία µας συµµετέχει διαρκώς στα προγράµµατα Έρευνας και Ανάπτυξης του Οµίλου Nexans. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη στοχεύει στην προώθηση νέων προϊόντων και στη βελτίωση των υφισταµένων τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τις τεχνικές εφαρµογής τους. Ακόµη αναπτύσσονται νέες τεχνικές και µέθοδοι παραγωγής, ώστε αφ ενός να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αφ ετέρου να µελετηθεί και εισαχθεί η χρήση νέων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Η συµµετοχή της εταιρείας στο διεθνές πρόγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης του Οµίλου για το 2005 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1,31 εκατοµµύρια έναντι Ευρώ 1,28 εκατοµµύρια το Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Οµίλου Nexans εδρεύει στη Λυών Γαλλίας όπου και έχει συγκεντρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Οµίλου. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η λειτουργία κέντρων ανάπτυξης και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η συµµετοχή µας σε αυτό το διεθνές πρόγραµµα καλύπτει ακόµη τον τοµέα έρευνας αγοράς και πωλήσεων σε ορισµένες χώρες, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τον καλύτερο συντονισµό των εταιρειών του Οµίλου σε αυτές τις αγορές και την ενίσχυση των πωλήσεων. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η συνολική δύναµη της εταιρείας ανήλθε στις 31 εκεµβρίου 2005 σε 237 άτοµα σε σύγκριση µε 215 άτοµα στο τέλος του Συνολικά 28 άτοµα αποχώρησαν από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως, ενώ προσελήφθησαν συνολικά 50 νέοι εργαζόµενοι. Είναι φανερό ότι η Nexans Ελλάς αποδίδει µεγάλη σηµασία στη συνεχή ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού της. ΑΚΙΝΗΤΑ: Τα γήπεδα και κτίρια που ανήκουν στην εταιρεία και βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας και στην Αθήνα παρέµειναν αµετάβλητα κατά τη διάρκεια του έτους. 4

5 5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Η εταιρεία µας είχε συµµετοχή 2%, ανερχόµενη στο ποσό των Ευρώ 340 χιλιάδων, στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, η οποία είναι θυγατρική του ΟΤΕ. Τον Ιούνιο 2005 η εταιρεία µας πώλησε την συµµετοχή της αυτή στον ΟΤΕ αντί 472 χιλιάδων Ευρώ και ενέγραψε υπεραξία 132 χιλιάδων Ευρώ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Κατά τη διάρκεια του 2005 ο Γενικός είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σηµείωσε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα θεσµικά µέτρα που έλαβε το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εύρυθµη λειτουργία της Χρηµατιστηριακής Αγοράς, στην παράλληλη ενίσχυση των ξένων κεφαλαιαγορών αλλά κυρίως στην κερδοφορία των Ελληνικών Επιχειρήσεων που αυξήθηκε σηµαντικά. Η τιµή της µετοχής της Nexans Ελλάς παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα επηρεασµένη από τις προβλέψεις για περιορισµένη κερδοφορία κατά τη χρήση Οι χρηµατιστηριακοί δείκτες που αφορούν τη µετοχή της εταιρείας µας έχουν ως εξής : Αριθµός Κοινών Ονοµαστικών Μετοχών κατά την 31 εκεµβρίου 2005 κατά την 31 εκεµβρίου Τιµή µετοχής Ευρώ κατά την 31 εκεµβρίου 2005 κατά την 31 εκεµβρίου ,70 2,76 Χρηµατιστηριακή αξία σε εκατοµ.ευρώ κατά την 31 εκεµβρίου 2005 κατά την 31 εκεµβρίου ,40 16,93 Υπενθυµίζουµε ότι η Nexans Ελλάς, κατά πάγια τακτική της, δεν πραγµατοποιεί επενδύσεις χαρτοφυλακίου και δεν προβαίνει σε χρηµατιστηριακές συναλλαγές. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Το οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα το 2005 υπήρξε δύσκολο, αλλά προβλέπεται ότι κατά την διάρκεια του 2006 θα υπάρξει δυναµική και στην Ελληνική Αγορά. Οµοίως και στις αγορές του εξωτερικού διαφαίνεται ότι η ζήτηση ακολουθεί ανοδική τροχιά δεδοµένου ότι επιβεβαιώνονται νέες παραγγελίες µε σταθερά αυξανόµενο ρυθµό. Τα σπουδαιότερα γεγονότα τα οποία στηρίζουν τις θετικές προσδοκίες της εταιρείας µας για το έτος 2006 είναι: Η σταδιακά επιταχυνόµενη αύξηση των επενδύσεων της ΕΗ. Ο ΟΤΕ αναµένεται να ακολουθήσει, αν και σε ηπιότερους ρυθµούς. Η σταθερή ζήτηση στη Γενική Εσωτερική Αγορά. Η επιθετική πολιτική για τις εξαγωγές της εταιρείας µας προς τις χώρες της Βαλκανικής. Η γενικότερη τάση ανόδου της ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού. Η ευέλικτη παρουσία της εταιρείας µας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, ως αποτέλεσµα των οργανωτικών µέτρων που υλοποιούνται.

6 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας παρουσιάζουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη Χρήση οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19 ης Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισµούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού αυτού, και για τη σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπ όψη όλα τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα που αφορούν την κρινόµενη χρήση. Τα αποτελέσµατα της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τη χρήση που έληξε την παρατίθενται πιο κάτω: Εκατοµµύρια Ευρώ Πωλήσεις 88,10 76,50 Ζηµία προ φόρων 1,40 0,40 Καθαρή ζηµία 2,3 0,7 Τελειώνοντας, επιθυµούµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλο το προσωπικό της εταιρείας µας για την εξαιρετική συνεργασία του. Κυρίως όµως επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε τους Μετόχους µας και τους Πελάτες µας για την πλήρη και συνεχή εµπιστοσύνη τους στην εταιρεία µας σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Οι Ο Πρόεδρος του.σ. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006 Ο Αντιπρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός & ιοικητικός ιευθυντής YVON RAAK ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΙΛΙΑΓΚΟΣ Η ανωτέρω Έκθεση αποτελείται από 6 σελίδες και είναι εκείνη που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου µε ηµεροµηνία 24 Φεβρουαρίου Ο Ορκωτός Ελεγκής Λογιστής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ERNST & YOUNG HELLAS - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107)

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems

Nexans ÏÏ. Global expert in cables and cabling systems Global expert in cables and cabling systems Nexans ÏÏ.μ.., Œ Ú ı Ó : ˆÊ. ªÂÛÔÁ ˆÓ 15 Ú. ª... 2176/06/μ/86/06,.º.ª. 094039860 ÚÁÔÛÙ ÛÈÔ: Á ª Ú Ó, 353 00 Ù Ï ºıÈÒÙÈ ñ ΔËÏ.: 211 120 7800 ñ Fax: 211 120

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009

Ελλάς Nexans Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009 Nexans Ελλάς Απολογισμός 2009 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού, προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Global expert in cables and cabling

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 0 Ετήσια Οικονοµική Εκθεση 1 Ιανουαρίου έως Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010

Περιεχόµενα. Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010 Περιεχόµενα Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Σελ. 3 Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος Σελ. 6 Ισολογισµός Σελ. 7 Κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσεως Σελ. 8 Κατάσταση ταµειακών ροών Σελ. 9 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007) ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 15082945000 (πρώην Αρ. Μητρώου Α.Ε. 10174/06/Β/86/126)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2011 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ARISTA Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ARISTA Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική Εταιρία Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 η ηςς ΙΙΟΥΝΙΙΟΥ 2009 ((1 ΙΙανουαρίίου 30 ΙΙουνίίου 2009)) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Eurolife ERB A.E.Γ.A.

Eurolife ERB A.E.Γ.A. Eurolife ERB A.E.Γ.A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.eurolife.gr, Τηλ. 210 9303900 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 121637360000 Περιεχόµενα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», η πρώτη ελληνική οικονομική εφημερίδα, το Μάρτιο του 2009 συμπλήρωσε 85 χρόνια συνεχούς εκδοτικής και δημιουργικής ζωής. Το 1924 ο εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Λάρισα, Αύγουστος 2008 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ηςς ΕΚΕΜΒΡΙΙΟΥ 2008 ((1 ΙΙανουαρίίου 2008 31 εκεµβρίίου 2008)) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα