ιεθνείς δραστηριότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνείς δραστηριότητες"

Transcript

1 ιεθνείς δραστηριότητες Ο Συνήγορος του Πολίτη καλλιεργεί συστηµατικά τις σχέσεις του µε τους οµόλογους θεσµούς των κρατών-µελών της ΕΕ, των υπό ένταξη χωρών και µε τον Ευρωπαίο ια- µε σολαβητή. Από το 2001 υλοποιεί το πρόγραµµα «Ευ - νο µία», το οποίο συµβάλλει στη δηµιουργία και τη µεσοπρόθεσµη στήριξη οµόλογων προς τον ΣτΠ θεσµών (Ombuds man) σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, ο ΣτΠ συµµετέχει στο πρόγραµµα Peer to Peer, το οποίο υλοποιείται από το Γραφείο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα µε τη συγχρηµατοδότηση του Συµβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ. Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία ενός ενεργού δικτύου συνεργασίας ανεξάρτητων εθνικών δοµών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στα κράτη µη µέλη της ΕΕ. Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής Νικηφόρος ιαµαντούρος πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στην Αθήνα (23 28 Μαΐου) ύστερα από πρόσκληση του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενηµερωθεί η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας για τον ρόλο και τις αρµοδιότητες του Ευρωπαίου ιαµεσολαβητή και να πληροφορηθούν οι έλληνες πολίτες για τα δικαιώµατά τους ως πολιτών της ΕΕ. ΣΥΝΕ ΡΙΑ Στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης της ανεξάρτητης αρχής, ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καµίνης συµµετείχε στη συνάντηση εργασίας που συνδιοργάνωσαν ο Επίτροπος για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης και ο Γάλλος ιαµεσολαβητής στο Παρίσι (17 19 Ιανουαρίου) µε θέµα την πορεία εφαρµογής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών εναντίον των Βασανιστηρίων (Optional Protocol to the UN Convention against Torture OPCAT) από τα κράτη που το έχουν υπογράψει. Η οµιλία του Συνηγόρου του Πολίτη είχε τίτλο: «Deprivation of Liberty and Human Rights» (Αποστέρηση της ελευθερίας και ανθρώπινα δικαιώµατα). Ο Συνήγορος του Πολίτη συµµετείχε επίσης στη 2η Συνάντηση του ικτύου των ιαµεσολαβητών και Συνηγόρων του Πολίτη της Μεσογείου, η οποία διεξήχθη στη Μασσαλία (18 19 εκεµβρίου). 143

2 Ο Συνήγορος του Πολίτη συµµετείχε σε διεθνή συνέδρια που πραγµατοποιή θηκαν στην Αθήνα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: «Τέχνη και ιερές πεποιθήσεις: από τη σύγκρουση στη συνύπαρξη» το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Ένω - ση για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ηµοκρατία µέσω του ικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) του Συµβουλίου της Ευρώπης (31 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου). «ιαφθορά και κοινωνία πολιτών» µε πρωτοβουλία της οργάνωσης «Έργο πολιτών» (28 29 Μαρτίου). «Συγκρούσεις δικαιωµάτων του ανθρώπου» που συνδιοργάνωσαν το περιοδικό ικαιώµατα του Ανθρώπου, η Βελγική Revue trimestrielle des droits de l homme σε συνεργασία µε το Institut international des droits de l homme René Cassin του Στρασβούργου (22 23 Μαΐου). Σηµαντική ήταν και η διεθνής δράση του ΣτΠ στο πεδίο της προστασίας και της προώθησης των δικαιωµάτων του παιδιού. Ο Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος συµµετείχε µεταξύ άλλων: Στην εκδήλωση για την επίσηµη παρουσίαση της εκστρατείας του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών στο Ζάγκρεµπ (15 Ιουνίου). Σε συναντήσεις που διοργάνωσε η UNICEF στην Άγκυρα µε στόχο τη δηµιουργία Συνηγόρου του Παιδιού στην Τουρκία (7 8 Απριλίου). Στην 12η Ετήσια ιάσκεψη του Ευρωπαϊκού ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) στο ουβλίνο (3 6 Σεπτεµβρίου). Ο ΣτΠ συνέχισε τη συστηµατική συνεργασία και την ανταλ - λαγή τεχνογνωσίας µε φορείς του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέµατα ίσης µεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό: Ο Βοηθός Συνήγορος Ανδρέας Τάκης συµµετείχε στη σύνοδο κορυφής για θέµατα Ροµά, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (17 Σεπτεµβρίου) και στο ετήσιο συνέδριο του ευρωπαϊκού δικτύου Equinet το οποίο συνδέει και συντονίζει τους επίσηµους φορείς για την υλοποίηση των Οδηγιών της ΕΕ κατά των διακρίσεων στις χώρες της ΕΕ και στις υπό ένταξη χώρες (29 Οκτωβρίου). Η Βοηθός Συνήγορος Χρύσα Χατζή συµµετείχε στο σεµινάριο The EU Anti-Discrimination Directives 2000/43 and 2000/78: Exchange of good practices and recent developments (Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/43 and 2000/78 κατά των διακρίσεων: Καλές πρακτικές και πρόσφατες εξελίξεις) που διοργάνωσε η Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ικαίου στο Τριρ (Γερµανία) όπου παρουσίασε εισήγηση για τα θετικά µέτρα στέγασης των Ροµά (9 10 Ιουνίου). Η Βοηθός Συνήγορος Ματίνα Γιαννακούρου συµµετείχε στη δεύτερη ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού ικτύου των Εθνικών Ανεξάρτητων Φορέων για την Ισότητα των Φύλων (Network of Gender Equality Bodies) που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση είχε ως κύριο θέµα συζήτησης την ανισότητα (στις αµοιβές µεταξύ ανδρών και γυναικών» (9 εκεµβρίου). Τέλος, η Βοηθός Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού συµµετείχε σε δύο διεθνείς συναντήσεις µε αντικείµενο τη δη- µόσια διοίκηση: Στον 1ο Ευρωπαϊκό ιάλογο (Trans-European Dialogue), που διοργάνωσαν το EGPA (European Group of Public Administration Ευρωπαϊκή Οµάδα για τη ηµόσια ιοίκηση) και NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe ίκτυο των Ινστιτούτων και των Σχολών ηµόσιας ιοίκησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) στο Ταλίν της Εσθονίας (31 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου). Στο ετήσιο συνέδριο των Ευρωπαϊκών Οµάδων της η- µόσιας ιοίκησης που διοργάνωσε το EGPA στο Ρότερνταµ (3 5 Σεπτεµβρίου). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΝΟΜΙΑ» Το πρόγραµµα «Ευνοµία» εγκαινίασε τη δράση του τον Ιανουάριο του 2001, χρη- µατοδοτούµενο από έκτακτη οικονοµική συνεισφορά της ελληνικής κυβέρνησης προς τη Γενική ιεύθυνση ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραµµα συµβάλλει στη δη- µιουργία διαµεσολαβητικών θεσµών (Ombudsman) και στηρίζει τη λειτουργία των νεοσύστατων θεσµών σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δράσεις του προγράµµατος εστιάζουν στην κατάρτιση και την επιµόρφωση του προσωπικού των Ombudsman και στη δηµιουργία άτυπων διεθνών δικτύων για την παρακολούθηση και την ενίσχυση των νέων αυτών θεσµών σε βάθος χρόνου. 144 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

3 Η διευθύνουσα επιτροπή του προγράµµατος αποτελείται από τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη Γιώργο Καµίνη, τον Ευρωπαίο ιαµεσολαβητή Νικηφόρο ιαµαντούρο και τον Επίτροπο για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης Thomas Hammarberg. Το πρόγραµµα «Ευνοµία» υλοποιείται υπό την αιγίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης και χρηµατοδοτείται αδιαλείπτως από την ελληνική κυβέρνηση σε ετήσια βάση. Η µονάδα σχεδιασµού του προγράµµατος εδρεύει στα γραφεία του ΣτΠ. Η εκκίνηση των δράσεων του προγράµµατος για το 2008 έγινε µε σηµαντική καθυστέρηση, καθώς η σχετική εκτα- µίευση των απαραίτητων κονδυλίων από το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Συµβούλιο της Ευρώπης πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του Ως εκ τούτου, όλες οι δράσεις του προγράµµατος που ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθούν υλοποιήθηκαν στους τρεις τελευταίους µήνες του έτους. Τον Σεπτέµβριο του 2008 είχε προβλεφθεί η πραγµατοποίηση διεθνούς συνεδρίου στην Τιφλίδα για τον εορτασµό των δέκα χρόνων από τη δηµιουργία του Συνηγόρου του Πολίτη της Γεωργίας, µε τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Ευνοµία». Τα γεγονότα της Νότιας Οσετίας που ξε κίνησαν τον Αύγουστο οδήγησαν τον Συνήγορο του Πολίτη, ύστερα από συνεννόηση µε το γραφείο του Επιτρόπου για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης και τον Γεωργιανό Συνήγορο του Πολίτη, στην απόφαση αναβολής του συνεδρίου για τον Φεβρουάριο του Ο ΣΕΡΒΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη της Σερβίας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη µε επικεφαλής τον Σέρβο Συνήγορο Sasa Janković. Στο πλαίσιο της επίσκεψης µέλη του προσωπικού του ΣτΠ παρουσίασαν στην αντιπροσωπεία της Σερβίας: α) την εσωτερική δοµή του γραφείου του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, β) το ηλεκτρονικό σύστηµα για τον χειρισµό των αναφορών και τα διαγράµµατα ροής των υποθέσεων, γ) τη δράση του κάθε θεµατικού Κύκλου του ΣτΠ, δ) τις υπηρεσίες της διοίκησης και το γραφείο υποδοχής του κοινού. Κατά τις συζητήσεις ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε θέµατα κοινωνικής προστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτισµικής κληρονοµιάς, θέµατα προστασίας δικαιωµάτων του παιδιού, ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ύστερα από οκτώ χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του προγράµµατος «Ευνοµία» µε δράσεις για τη συγκρότηση ανάλογων θεσµών σε κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και της περιοχής του Καυκάσου, έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για µια πιο εντατική συνεργασία σε συγκεκριµένες θεµατικές που ενδιαφέρουν τον ΣτΠ µε στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση της κακοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι προγραµµατισµένες για το 2008 και 2009 δράσεις αφορούν τη συνεργασία του ΣτΠ µε τα γραφεία των Ombudsman όµορων κρατών (Βουλγαρία και Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας) σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για το 2009: Εκπρόσωποι του προγράµµατος «Ευνοµία» συναντήθηκαν (20 21 Νοεµβρίου) στα Σκόπια µε τον Συνήγορο του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας και τον αρµόδιο του γραφείου του για τα ζητήµατα περιβάλλοντος και αποφάσισαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν να έχουν ως περιοχή στόχευσης τον ποτα - µό Αξιό και τη λίµνη οϊράνη. Ο ΣτΠ διοργάνωσε στην Καβάλα (26 27 Νοεµβρίου) δύο συναντήσεις προπαρασκευαστικού χαρακτήρα µε εθνικούς φορείς, µε θέµα «υνατότητες θεσµικής παρέµβασης του ΣτΠ στην προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτων». Ως µελέτη περίπτωσης (case study) επιλέχθηκε το διασυνοριακό ποτάµιο σύστηµα του Νέστου. Η αντιπροσωπεία του ΣτΠ συνάντησε εκπροσώπους ΜΚΟ, ερευνητικών φορέων, ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας µε τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν αρµοδιότητες στα ζητήµατα διαχείρισης υδάτων. Βασικό ζητούµενο των συναντήσεων ήταν: α) να καταγραφούν τα προβλήµατα µεταξύ διοίκησης και πολιτών στο πλαίσιο της εφαρµογής των πολιτικών της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, και β) να αναδειχθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η διοίκηση στην εφαρ- µογή του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου για την ολο- ΙΕΘΝΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 145

4 κληρωµένη διαχείριση των υδάτων (αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, σχέσεις διοίκησης και πολιτών). Σε συνάντηση που είχε ο συντονιστής του προγράµµατος «Ευνοµία» στη Σόφια (8 εκεµβρίου) µε την ηγεσία του Βούλγαρου Συνηγόρου του Πολίτη αποφασίστηκε ότι η διµερής συνεργασία θα έχει ως αντικείµενο τη συµβολή του ΣτΠ στην ορθότερη ενσωµάτωση και εφαρµογή των Οδηγιών της ΕΕ για το περιβάλλον. Οι συναντήσεις της µεικτής οµάδας εργασίας των ειδικών επιστηµόνων θα γίνουν τους πρώτους µήνες του 2009 στη Σόφια και την Αθήνα. Τα αποτελέσµατα όλων των δράσεων που προαναφέρθηκαν θα παρουσιαστούν σε ευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας µε θέµα τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στην προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θα διοργανωθεί τον Ιούλιο του ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

5 Βραχυγραφίες AΕ Α ΣΕΝ AΕI ΑΕΝ ΑµεΑ ΑΝ ΑΣΕΠ ΑΦΜ ΓΓΙ Ε ΕΗ ΕΚ ΕΚΟ ΕΠ ΕΥΑ ΟΥ Σ Π ΕΑΠ Ε Ε Ε ΤΟ ΕΕ ΕΕΕΕΚ ΕΕΤΕ ΕΚ ΕΛΑΣ ΕΛΠΠ ΕΟΦ ΕΣΕΕ ΕΣΥ ΕΤΑΜ ΕΤΕΡΠΣ ΙΚΑ ΙΧ ΚΑΗΚ ΚΒΣ Κ ΑΥ ΚΕ Ανώνυµη εταιρία Ανώτατη ηµόσια Σχολή Εµπορικού Ναυτικού Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού Άτοµα µε αναπηρία Αναγκαστικός νόµος Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού Αριθµός φορολογικού µητρώου Γενική Γραµµατεία Ισότητας ευτεροβάθµια εκπαίδευση ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ΑΕ ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί ιδακτικό ερευνητικό προσωπικό ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης ηµόσια οικονοµική υπηρεσία ιεθνής Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Ένορκη διοικητική εξέταση Ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαστήρια ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ελληνική Αστυνοµία Ειδικός Λογαριασµός Πρόσθετων Παροχών Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου Εθνικό Σύστηµα Υγείας Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ιδιωτικής χρήσης Κρατικός Αερολιµένας Ηρακλείου Κρήτης Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Κέντρο διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου ΚΟΚ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση ΜΜΕ Μέσα µαζικής ενηµέρωσης ΜΠΕ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ν. Νόµος ΝΑ Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση ΝΑΤ Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο Ν Νοµοθετικό διάταγµα ΝΠ Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ΝΠΙ Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΝΣΚ Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους OAEΕ Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών ΟΑΕ Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού ΟΓΑ Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων Ο Υ Οργανισµός ιαχείρισης ηµόσιου Υλικού ΟΕΕΚ Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΗΕ Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών ΟΠΕΚΕΠΕ Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΟΤΑ Οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης ΟΤΕ Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Π Προεδρικό διάταγµα ΣΕΠΕ Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ΣτΕ Συµβούλιο της Επικρατείας ΤΑΠ ΟΤΕ Ταµείο Ασφάλισης προσωπικού ΟΤΕ ΤΕΙ Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ΤΚ Τελωνειακός Κώδικας ΤΣΜΕ Ε Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων ΥΑ Υπουργική απόφαση Υ ΑΑΒ Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΥΠΕΧΩ Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ΥΠΠΟ Υπουργείο Πολιτισµού ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ΦΠΑ Φόρος προστιθέµενης αξίας 147

δραστηριότητες νατολισμού της Αρχής. Οι βασικοί άξονες της δραστηριοποίησης αυτής είναι οι εξής:

δραστηριότητες νατολισμού της Αρχής. Οι βασικοί άξονες της δραστηριοποίησης αυτής είναι οι εξής: Διεθνεις Διεθνείς δραστηριοτητες νατολισμού της Αρχής. Οι βασικοί άξονες της δραστηριοποίησης αυτής είναι οι εξής: Ομόλογοι θεσμοί και Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Συνήγορος του Πολίτη μετέχει στο ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

H χρονιά με μια ματιά

H χρονιά με μια ματιά H χρονιά με μια ματιά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 24 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 24 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Περιεχόμενα 05 08 29 30 46 60 72 84 94 100 106 120 132 138 146 156 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Οικονομική πολιτική Διαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

«ιερεύνηση της αντίληψης των ηµοσίων Υπηρεσιών ως

«ιερεύνηση της αντίληψης των ηµοσίων Υπηρεσιών ως ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: XXX ιεκπ.: XXX Αθήνα, XX/XX/2012 Αναλυτικό Τεύχος ιακήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού για το Υποέργο 1 µε τίτλο: «ιερεύνηση της αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

... 1... 2 ABSTRACT...

... 1... 2 ABSTRACT... Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτική Σειρά Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τελική Εργασία «Τα Ταµεία που έχουν δηµιουργηθεί µέσα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική: Ένταξης, Προσφύγων, Συνόρων, Επιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα. σχετικά με τη μελέτη. για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα. σχετικά με τη μελέτη. για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ετήσιος Απολογισµός Ε.Κ.Κ.Α. 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Αθήνα, 2005

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Αθήνα, 2005 1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονοµικού Έτους 2003 Αθήνα, 2005 2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Oικονοµικού έτους 2003 AΘΗΝΑ 2005 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ σελίδα Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης : 1.συμμετείχε και συντόνισε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 2.προετοίμασε ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς 1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς Επιμέλεια: Γιώργος Κολλιάς Το επόμενο διάστημα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις δραστηριότητες τόσο στον τομέα ερευνών - μελετών όσο και στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) Αθήνα, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Η ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛAΣ Η Διεθνής Διαφάνεια/Transparency International (ΔΔ/ΤΙ) είναι η παγκόσμια μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 9 1. Νομοθετικό Έργο 9 1.1 Φορολογικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

«ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Συντονιστής Φορέας: ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΜΑΤΙΝΑ Χ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το πρόγραµµα της Κ.Π. EQUAL συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Eθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013

Eθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013 Eθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013 Α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ H E κ θ ε σ η ΝοεΜΒΡιοσ 2009 ΑπΡιλιοσ 2012 Eθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013 Α π ο λ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας

Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας ISSN 1725-5287 Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας EUMC Ετήσια Έκθεση 2004/2005 Μέρος 1 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Οι επί πληρωµή εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα