Κεφάλαιο 3. Η επιχειρηµατική ευκαιρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3. Η επιχειρηµατική ευκαιρία"

Transcript

1 Κεφάλαιο 3. Η επιχειρηµατική ευκαιρία 3.1 Η επιχειρηµατική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηµατίες που ξεκινούν για πρώτη φορά µια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήµατα µε πολύ πιο γρήγορο ρυθµό από ότι τα κέρδη τα οποία µαζεύουν. Και ενώ υπάρχουν πολλοί λόγοι για το φαινόµενο αυτό, ο πιο σηµαντικός είναι ότι ο επιχειρηµατίας δεν έχει επικεντρωθεί στην κατάλληλη ευκαιρία. Οι µη επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες συνήθως θεωρούν ότι µια αξιόλογη και έξυπνη ιδέα είναι και επιχειρηµατική ευκαιρία. Οι επιτυχηµένοι όµως επιχειρηµατίες γνωρίζουν τη διαφορά! Αν λοιπόν η επιχειρηµατική ευκαιρία, δεν είναι απλώς µια έξυπνη ιδέα, τότε τι είναι; Η επιχειρηµατική ευκαιρία, δεν είναι τίποτε άλλο από τη δυνατότητα να ικανοποιήσουµε µια ανάγκη ( ή µια επιθυµία ή ένα ενδιαφέρον ) της αγοράς. Λέγοντας αγορά, εννοούµε το νοητό χώρο που συναντώνται αγοραστές και πωλητές. Οι µεν αγοραστές αναζητούν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που θα ικανοποιήσει κάποια ανάγκη ή επιθυµία τους, και οι πωλητές προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Όταν δεν υπάρχει προϊόν ή υπηρεσία που να ικανοποιεί µια ανάγκη των αγοραστών, τότε υπάρχει ένα κενό στην αγορά και συνεπώς µια πιθανή επιχειρηµατική ευκαιρία. Γενικά, η βάση για τη δηµιουργία κάθε επιχείρησης, εποµένως και των επιχειρήσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, είναι η αναγνώριση από τον επιχειρηµατία µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας (βλέπε σχήµα 3.1). Η επιχειρηµατική ευκαιρία, βασίζεται στο γεγονός ότι ο επιχειρηµατίας, µπορεί να «βλέπει» οικονοµικό όφελος από την ικανοποίηση µιας ανάγκης-επιθυµίας της αγοράς, εκεί που οι περισσότεροι από εµάς αδυνατούµε να δούµε οτιδήποτε πέρα από προβλήµατα και ελλείψεις. Σκεφτείτε για παράδειγµα ότι η ανάγκη - επιθυµία, µεγάλης µερίδας καταναλωτών για φρούτα και λαχανικά απαλλαγµένων από φυτοφάρµακα και λιπάσµατα, αποτέλεσε επιχειρηµατική ευκαιρία την οποία αναγνώρισαν ορισµένοι καλλιεργητές (επιχειρηµατίες), µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη βιολογικών µεθόδων καλλιέργειας και εποµένως στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων (ικανοποίηση της ανάγκης). 1

2 Σχήµα 3.1 Η επιχειρηµατική ευκαιρία Επίσης σκεφτείτε τη λειψυδρία που χαρακτηρίζει πολλές περιοχές του πλανήτη. Η ανάγκη για εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτέλεσε επιχειρηµατική ευκαιρία για την ανάπτυξη και εµπορία διαφόρων αρδευτικών συστηµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι λεπτοί πλαστικοί σωλήνες που επιτρέπουν την ελεγχόµενη άρδευση καλλιεργειών µε «σταγόνες» (στάγδην άρδευση). Αρκετές φορές, ο συνδυασµός τεχνολογιών και εφευρέσεων, οι οποίες δεν έχει βρεθεί τρόπος να αξιοποιηθούν µέχρι τώρα, µπορεί να αποτελέσει επιχειρηµατική ευκαιρία. Για παράδειγµα, ερευνητές σε επιστηµονικά ιδρύµατα, έχουν βρει ότι αρκετά υδρόβια φυτά έχουν την ικανότητα να απορροφούν σηµαντικές ποσότητες µετάλλων και άλλων ουσιών από το υδάτινο περιβάλλον της ρίζας τους. Αυτή η ιδιότητα µπορεί να αποτελέσει στο µέλλον πιθανή επιχειρηµατική ευκαιρία για τη δηµιουργία επιχειρήσεων οι οποίες κατασκευάζουν µονάδες επεξεργασίας (καθαρισµού) υγρών αποβλήτων χρησιµοποιώντας τα φυτά αυτά.! 2

3 3.2 Τύποι επιχειρηµατικών ευκαιριών Στην προηγούµενη παράγραφο έγινε κατανοητό ότι η ουσία της διαδικασίας εντοπισµού των επιχειρηµατικών ευκαιριών επικεντρώνεται στον προσδιορισµό µιας ανάγκης της αγοράς. Χρειάζεται εποµένως να γνωρίζουµε πώς θα καλύψουµε την ανάγκη αυτή, δηλαδή ποια επιχειρηµατική λύση θα δώσουµε για την κάλυψη της. Θα πρέπει όµως να γνωρίζετε ότι ο εντοπισµός των επιχειρηµατικών ευκαιριών είναι µια σύνθετη διεργασία γιατί απλούστατα, οι ανάγκες µπορεί να είναι άγνωστες αλλά και ο τρόπος κάλυψης των αναγκών (οι λύσεις), µπορεί επίσης να είναι άγνωστες. Στο σχήµα 3.2, παρουσιάζουµε τους τύπους των επιχειρηµατικών ευκαιριών, µε βάση τη λύση που προτείνεται από τον επιχειρηµατία και την ανάγκη που ικανοποιούν. Σχήµα 3.2 Τύποι επιχειρηµατικών ευκαιριών Όταν η ανάγκη είναι άγνωστη και η λύση είναι επίσης άγνωστη («Όνειρα»), έχουµε επιχειρηµατικές ευκαιρίες, οι οποίες προέρχονται από επιστήµονες, εφευρέτες και ονειροπόλους ανθρώπους, τους οποίους τους ενδιαφέρει η προαγωγή και δηµιουργία νέας ανθρώπινης γνώσης. Για παράδειγµα, η µετοίκηση του ανθρώπου σε άλλους πλανήτες, τα δια-γαλαξιακά ταξίδια για την εξερεύνηση του διαστήµατος απαιτούν τη δυνατότητα συντήρησης και επιβίωσης του ανθρώπου σε περιβάλλοντα πολύ διαφορετικά και µάλλον εχθρικά. Οι προσπάθειες των ερευνητών για καλλιέργεια φυτών σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, µε σκοπό τη µελλοντική χρησιµοποίηση τους σε εξωγήινες καλλιέργειες αποτελούν µια επιχειρηµατική ευκαιρία στην οποία µεγάλες εταιρίες επενδύουν σηµαντικά κεφάλαια Όταν η ανάγκη είναι γνωστή και η λύση είναι άγνωστη («Επίλυση Προβλήµατος»), έχουµε επιχειρηµατικές ευκαιρίες, κατά τις οποίες ο επιχειρηµατίας προσπαθεί να βρει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία για να καλύψει αυτές τις γνωστές ανάγκες. Για παράδειγµα, η ανάγκη των σύγχρονων καταναλωτών για τροφές µε χαµηλά λιπαρά 3

4 οδήγησε στη δηµιουργία αντίστοιχων προϊόντων, όπως για παράδειγµα γάλα και γιαούρτι light (ελαφρύ). Η αφαίρεση του λίπους από τα προϊόντα αυτά µε στόχο την ταυτόχρονη διατήρηση της γεύσης αποτέλεσε (και αποτελεί) την αιχµή του δόρατος στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη βιοµηχανιών τροφίµων. Στην περίπτωση της («Μεταφοράς Τεχνολογίας»), έχουµε την επιχειρηµατική ευκαιρία κατά την οποία χρησιµοποιώντας ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες προσπαθούµε να αναπτύξουµε νέα προϊόντα ή να βελτιώσουµε ήδη υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες Για παράδειγµα, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, τα λεγόµενα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Geographical Information Systems-G.I.S.), τα οποία είναι συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-H/Y, που χρησιµοποιούνται για την καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση πολλών διαφορετικών τύπων γεωγραφικών δεδοµένων στην οθόνη ενός Η/Υ (π.χ. ποτάµια, βουνά, δρόµους κτλ.). Τα συστήµατα G.I.S., αρχίσουν να εφαρµόζονται και στη γεωργία, ως µέσο για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η εφαρµογή τους αποτελεί τη λεγόµενη Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture). Η εµπορία, ανάπτυξη, εφαρµογή και συντήρηση ενός τέτοιου συστήµατος για λογαριασµό µιας γεωργικής επιχείρησης ή ενός εποπτικού φορέα όπως είναι το Υπουργείο Γεωργίας, αποτελούν µια χαρακτηριστική περίπτωση επιχειρηµατικής ευκαιρίας µέσω µεταφοράς τεχνολογίας. Στην περίπτωση της («ηµιουργίας επιχείρησης»), ο επιχειρηµατίας γνωρίζει τις υπάρχουσες ανάγκες των καταναλωτών και τους τρόπους για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Για παράδειγµα, η εµπορία Χριστουγεννιάτικων δέντρων αποτελεί µια σηµαντική εποχιακή επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στη δεκαετία του 1980 κάτω από ένα νέο πνεύµα προστασίας του περιβάλλοντος από πλαστικές και µη βιο-αποδοµήσιµες κατασκευές δηµιουργήθηκε η τάση αγοράς φυσικών δέντρων για στόλισµα στην περίοδο των γιορτών. Οι επιχειρηµατίες που είδαν την ευκαιρία δηµιούργησαν καλλιέργειες δέντρων που στη συνέχεια διέθεταν στην αγορά. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 και κάτω από το πρίσµα αντιδράσεων οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος, που κατηγορούσαν κάποιους ασυνείδητους για λεηλασία και παράνοµη υλοτόµηση φυσικών δασών, οι ανάγκες των καταναλωτών άλλαξαν. Τώρα αναζητούσαν την πιστοποίηση ότι τα δέντρα που αγόραζαν προέρχονταν από συγκεκριµένες και επώνυµες καλλιέργειες ή δέντρα που δεν είχαν κοπεί αλλά µεταφυτευτεί σε γλάστρες και τα οποία µετά το τέλος των γιορτών θα µπορούσαν να επανέλθουν στο φυσικό περιβάλλον. Κάποιοι επιχειρηµατίες άδραξαν την ευκαιρία προσφέροντας ακόµα και συγκεκριµένο χώρο στον οποίο το δέντρο θα µπορούσε να φυτευτεί και να προστατευτεί 4

5 3.3 Η δηµιουργία της Επιχειρηµατικής Ευκαιρίας Οι συνεχείς αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον αλλά και η προσδοκία των αλλαγών αυτών είναι πολύ σηµαντικές για την επιχειρηµατικότητα. Έτσι επιβάλλεται η συνεχής επαγρύπνηση του επιχειρηµατία όσον αφορά τις αλλαγές αυτές. Η επαγρύπνηση, η δηµιουργικότητα και η αποφασιστικότητα του επιχειρηµατία των βοηθούν να αρπάξει, την ευκαιρία, ενώ οι άλλοι ακόµα την αναζητούν. Για παράδειγµα, οι µεταβολές στη νοµοθεσία για την διαχείριση των αποβλήτων, από τις βιοµηχανίες, οδήγησε στη δηµιουργία συµβουλευτικών-κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Να έχετε υπόψη σας ότι, οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες εξαρτώνται άµεσα από τις επικρατούσες συνθήκες. Κάτω από ορισµένες συνθήκες, η γέννηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών είναι ιδιαίτερη για τη συγκεκριµένη αγορά. Σε άλλες πάλι συνθήκες, οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες µπορεί να είναι πιο γενικευµένες και µπορούν να εφαρµοστούν και σε διαφορετικές αγορές. Γενικά, η προσεκτική έρευνα για το τι χρειάζονται οι καταναλωτές, σε συνδυασµό µε την αντίληψη των αναγκών αυτών, µπορούν να βοηθήσουν ένα επιχειρηµατία να εντοπίσει µια πιθανή επιχειρηµατική ευκαιρία. Με άλλα λόγια τις περισσότερες φορές, η επιχειρηµατική ευκαιρία ήδη υπάρχει και οι ανάγκες έχουν διατυπωθεί µε κάποιο τρόπο. Ο ρόλος του επιχειρηµατία είναι να συνταιριάξει όλες τις διάσπαρτες πληροφορίες και να δηµιουργήσει την επιχειρηµατική ευκαιρία. Ποιοι παράγοντες όµως επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι ευκαιρίες εντοπίζονται και επεξεργάζονται από τους επιχειρηµατίες; Ας τους δούµε περιληπτικά: Ο βαθµός εγρήγορσης του επιχειρηµατία στη νέα πληροφορία Η γνώση και οι πληροφορίες που κατέχει ο επιχειρηµατίας και το γεγονός ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια γνώση και πληροφορίες την ίδια στιγµή. Η τυχαία ανακάλυψη αλλά και η ανακάλυψη µέσα από έρευνα Τα επιχειρηµατικά δίκτυα δηλαδή ο κύκλος των ανθρώπων που έχει γύρω του ο επιχειρηµατίας (οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες), που παρέχουν νέες πληροφορίες και υποστήριξη στον επιχειρηµατία. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία, όπως η στάση απέναντι στον κίνδυνο, η δηµιουργικότητα, η επαγρύπνηση. 5

6 3.4 Η γνώση και ο εντοπισµός των επιχειρηµατικών ευκαιριών Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για την διαδικασία εντοπισµού µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας, αποτελεί η γνώση. Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες, ξεκινούν επιχειρήσεις σε τοµείς µε τους οποίους είναι ήδη εξοικειωµένοι, έχουν δηλαδή αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις. Όσον αφορά τη σχέση της γνώσης µε τον εντοπισµό των επιχειρηµατικών ευκαιριών µπορούµε να πούµε ότι: Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια πληροφόρηση την ίδια στιγµή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, η επιχειρηµατική ευκαιρία να µη γίνεται αντιληπτή από όλους τους ανθρώπους. Παράδειγµα Η Ελένη επισκέφτηκε στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας το Χαρίλαο, φίλο και συµµαθητή από το σχολείο. Οι δύο φίλοι έκαναν βόλτα στο κέντρο της πόλης, όπου η Ελένη διαπίστωσε ότι υπήρχαν αρκετές επιχειρήσεις που πρόσφεραν εξοπλισµό και συµβουλές για τη δηµιουργία µικρών θερµοκηπίων µε εξωτικά φυτά, στο εσωτερικό των σπιτιών και στα µπαλκόνια διαµερισµάτων. Η Ελένη αναγνώρισε την επιχειρηµατική ευκαιρία και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη δική της επιχείρηση. Η γνώση που βοηθά στην αναγνώριση επιχειρηµατικών ευκαιριών, σχετίζεται µε: 1. την προηγούµενη γνώση των αγορών 2. προηγούµενη γνώση των τρόπων για να εξυπηρετηθεί µια αγορά 3. την προηγούµενη γνώση των προβληµάτων των πελατών Παράδειγµα Ο Μπάµπης ήταν υπάλληλος στη δηµοτική επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων. Στο χρονικό διάστηµα που εργάστηκε στην επιχείρηση, έµαθε πολλά πράγµατα για τα απόβλητα και τις ευκαιρίες που παρουσίαζε αυτή η αγορά. Αργότερα άνοιξε τη δική του επιχείρηση, αξιοποιώντας τη γνώση που απέκτησε Επιπλέον υπάρχουν δύο τύποι προηγούµενης γνώσης που σχετίζονται µε την αναγνώριση της ευκαιρίας. 6

7 Ο πρώτος τύπος σχετίζεται µε το ειδικό ενδιαφέρον σε ένα τοµέα, που έχει ο επιχειρηµατίας και τον οποίο ενθουσιάζεται και τον βρίσκει διασκεδαστικό. Απασχολούµενος µε τον τοµέα αυτό ο επιχειρηµατίας εµβαθύνει τις ικανότητες του. Παράδειγµα Ο Μπάµπης είναι ένθερµος υποστηρικτής της υγιεινής διατροφής και της οικολογικής γεωργίας. ιαβάζοντας εφηµερίδες και ακούγοντας διάφορους καταναλωτές να παραπονιούνται για την ύπαρξη χηµικών υπολειµµάτων στα φρούτα και τα λαχανικά, διέκρινε ότι η οικολογική γεωργία θα παρουσιάσει µεγάλη ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια. Γνώριζε επίσης από ένα σεµινάριο που παρακολούθησε ότι, στη βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση συµβατικών χηµικών λιπασµάτων. ιέκρινε λοιπόν ότι η δηµιουργία οργανικών λιπασµάτων αποτελεί µια ευκαιρία για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. εν είχε όµως την απαιτούµενη γνώση για τον τρόπο δηµιουργίας οργανικών λιπασµάτων. Έτσι, αποφάσισε να διαβάσει επιστηµονικά συγγράµµατα, να συµβουλευτεί ειδικούς για τα οργανικά λιπάσµατα και να πειραµατιστεί. Σήµερα είναι ιδιοκτήτης µιας επιτυχηµένης επιχείρησης παραγωγής οργανικών λιπασµάτων! Ο δεύτερος τύπος γνώσης είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας που έχει αποκτήσει το άτοµο µε τα χρόνια δουλείας σε µια συγκεκριµένη εργασία. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για την εργασία που έχει επιλέξει ένα άνθρωπος για να ζήσει και δεν σχετίζεται µε τη διασκέδαση ή τον ενθουσιασµό που αναφέραµε προηγουµένως. Με τη βοήθεια της εµπειρίας αυτής το άτοµο µπορεί να εντοπίσει µια νέα επιχειρηµατική ευκαιρία. Επίσης, ο επιχειρηµατίας θα πρέπει διαρκώς να είναι ενήµερος για τις αλλαγές που συµβαίνουν γύρω του και να αντλεί πληροφορίες και δεδοµένα από την αγορά που τον ενδιαφέρει. Η άντληση των πληροφοριών αυτών µπορεί να γίνει µε δύο µεθόδους: Την πρωτογενή µέθοδο Τη δευτερογενή µέθοδο Η πρωτογενής µέθοδος συλλογής πληροφοριών περιλαµβάνει τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες και πρέπει να αναζητηθούν από τον επιχειρηµατία.( για παράδειγµα, ο επιχειρηµατίας, µπορεί να αντλήσει πληροφορίες από τηλεφωνικούς καταλόγους, από απευθείας συνοµιλίες µε πιθανούς πελάτες, από επισκέψεις σε επιχειρήσεις ανταγωνιστών κτλ). Η δευτερογενής µέθοδος συλλογής πληροφοριών, περιλαµβάνει πληροφορίες τις οποίες κάποιος άλλος έχει ήδη αναζητήσει και ο επιχειρηµατίας δε χρειάζεται να συλλέξει 7

8 πρωτογενή δεδοµένα (για παράδειγµα ο επιχειρηµατίας, µπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τη σύνθεση του πληθυσµού µιας περιοχής από τη Στατιστική Υπηρεσία Επίσης µπορεί να αντλήσει πλήθος πληροφοριών από τις ιστοσελίδες ελληνικών και ξένων υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, επιµελητηρίων, συλλόγων, εµπορικών οργανισµών κτλ.) 3.5 Η διαδικασία εντοπισµού των επιχειρηµατικών ευκαιριών Για τη διαδικασία εντοπισµού µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας µπορούµε να διακρίνουµε τρία στάδια. Τα στάδια αυτά είναι (Σχήµα 3.3): 1. Το στάδιο της Αναγνώρισης της Ευκαιρίας 2. Το στάδιο της Ανάπτυξης της Ευκαιρίας 3. Το στάδιο της Αξιολόγησης της Ευκαιρίας Σχήµα 3.3 Η διαδικασία εντοπισµού της επιχειρηµατικής ευκαιρίας Θα πρέπει όµως να έχετε υπόψη σας ότι, η διαδικασία εντοπισµού της επιχειρηµατικής ευκαιρίας δεν είναι µόνο µια απλή µονόδροµη διαδικασία από τα παραπάνω τρία στάδια. Αντίθετα, είναι µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία, κατά την οποία ο επιχειρηµατίας θα χρειαστεί να επαναλάβει αρκετές φορές τα παραπάνω στάδια µέχρι να οδηγηθεί στην τελική απόφαση. Η επανάληψη αυτή εµπλουτίζει τις γνώσεις του επιχειρηµατία. 8

9 Ας εξετάσουµε τώρα τι συµβαίνει σε κάθε ένα από παραπάνω στάδια 1. Στάδιο της Αναγνώρισης Στο πρώτο στάδιο έχουµε την µελέτη του περιβάλλοντος όταν ο επιχειρηµατίας ψάχνει για τις πιθανές ευκαιρίες. Το στάδιο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει: Τη συνειδητοποίηση των αναγκών της αγοράς ή και της ύπαρξης ανεκµετάλλευτων πόρων Την αναγνώριση ή την ανακάλυψη ενός ταιριάσµατος κάποιας ανάγκης της αγοράς µε ορισµένους πόρους Τη δηµιουργία ενός νέου ταιριάσµατος µεταξύ άσχετων µέχρι τώρα αναγκών και πόρων Παράδειγµα Ο Γιακουµής, είναι σπουδαστής στον Τοµέα Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος και δουλεύει σε ένα µεγάλο πολυκατάστηµα τροφίµων και ποτών, για το καλοκαιρινό χαρτζιλίκι. Η δουλειά του είναι να µεταφέρει τρόφιµα από την αποθήκη και να τα τοποθετεί στα ράφια και τα ψυγεία ώστε να είναι πάντα γεµάτα. Τις τελευταίες εβδοµάδες, αυξήθηκαν οι διαδροµές του προς τα ψυγεία τα οποία περιείχαν συσκευασµένα τρόφιµα, µεταξύ των οποίων και µανιτάρια. Στην αρχή δεν έδωσε µεγάλη σηµασία, αλλά σιγά, σιγά άρχισε να καταλαβαίνει ότι τα συσκευασµένα µανιτάρια είχαν αρκετά υψηλή ζήτηση, αφού διαρκώς γέµιζε τα ψυγεία.. Ο Γιακουµής άρχισε να σκέφτεται για τα µανιτάρια και να κάνει διάφορες ερωτήσεις στον εαυτό του και να αναρωτιέται αν θα µπορούσε ο ίδιος να προχωρήσει σε καλλιέργεια µανιταριών. Το επόµενο στάδιο στη διαδικασία εντοπισµού µιας επιχειρηµατικής είναι αυτό της ανάπτυξης. 2. Στάδιο της Ανάπτυξης Είναι το στάδιο κατά το οποίο ο επιχειρηµατίας σκέφτεται την επιχειρηµατική ιδέα, η οποία αρχίζει να παίρνει µια πιο σύνθετη µορφή. Στο στάδιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν µε λεπτοµέρεια η συγκεκριµένη ανάγκη της αγοράς, οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται ο επιχειρηµατίας, τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς κτλ. 9

10 Ο Γιακουµής, άρχισε λοιπόν να κοιτάζει τις συσκευασίες των µανιταριών, να βλέπει τα χαρακτηριστικά των µανιταριών που περιέχουν οι συσκευασίες, να παρατηρεί τον κόσµο που τα αγοράζει, αλλά και να δοκιµάζει και ο ίδιος µανιτάρια, που µέχρι τότε δεν ήταν κάτι για το οποίο ξετρελαινόταν. Τα µανιτάρια άρχισαν να αρέσουν στο Γιακουµή και µάλιστα είχε ενθουσιαστεί µε τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούσαν να µαγειρευτούν. Μια µέρα ρώτησε τον βασικό προµηθευτή του πολυκαταστήµατος να µάθει περισσότερες πληροφορίες. «Τα µανιτάρια που σας φέρνουµε είναι όλα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. εν υπάρχουν καλλιέργειες µανιταριών στην πόλη µας», ήταν η απάντηση του προµηθευτή. Σε ερώτηση του Γιακουµή αν θα ο κόσµος θα προτιµούσε ντόπια µανιτάρια, ο προµηθευτής του απάντησε: Βεβαίως!, Θα είχαν χαµηλότερη τιµή και επειδή θα ήταν και ντόπια, ο κόσµος σίγουρα θα τα προτιµούσε. Η ιδέα για την καλλιέργεια και πώληση µανιταριών άρεσε στον Γιακουµή ο οποίος άρχισε να πιστεύει ότι τα µανιτάρια του θα µπορούσαν να ανταγωνιστούν τα είδη υπάρχοντα µανιτάρια στην αγορά. 3. Στάδιο της Αξιολόγησης Στο στάδιο της αξιολόγησης ο επιχειρηµατίας θέτει ορισµένα κριτήρια και προχωράει στη ανάληψη της επιχειρηµατικής ευκαιρίας µόνο αν ικανοποιηθούν τα κριτήρια αυτά. Τα κριτήρια που θέτει ο επιχειρηµατίας είναι τόσο αντικειµενικά, όπως για παράδειγµα τα αναµενόµενα κέρδη, η επιθυµητή απόδοση στα κεφάλαια, όσο και προσωπικά, όπως για παράδειγµα ο κίνδυνος που συνεπάγεται η ευκαιρία. Βέβαια, τα κριτήρια δεν είναι τα ίδια για όλους τους επιχειρηµατίες και η ίδια ιδέα µπορεί να απορριφθεί από ένα επιχειρηµατία και να αναληφθεί από κάποιον άλλο. Ο Γιακουµής άρχισε να άρχισε να αναζητεί πληροφορίες, διαβάζοντας βιβλία, συζητώντας µε ειδικούς στο χώρο, κάνοντας επισκέψεις σε µονάδες καλλιέργειας µανιταριών. Κατέγραφε όλες τις πληροφορίες που µάζευε, τις αξιολογούσε, έκανε υπολογισµούς σχετικά µε το κόστος και τα πιθανά κέρδη. Αξιολογώντας τα παραπάνω αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση 10

11 3.6 Συνοψίζοντας.. Από τις προηγούµενες παραγράφους έγινε κατανοητό ότι ναι µεν οι ιδέες είναι σηµαντικές, αλλά όλες οι ιδέες δεν είναι επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Η επιχειρηµατική ευκαιρία είναι κάτι πιο σύνθετο και πολύπλοκο. Η διαδικασία µετατροπής µιας ιδέας σε επιχειρηµατική ευκαιρία, µοιάζει θα λέγαµε µε την µετατροπή µιας κάµπιας σε πεταλούδα! Σχήµα 3.4 Η µετατροπή της ιδέας σε επιχειρηµατική ευκαιρία! Πολύ συχνά επίσης θα ακούσετε το γεγονός ότι η επιτυχία στην επιχειρηµατική διαδικασία, είναι απλά θέµα τύχης. Αυτό δεν είναι σωστό! Σκεφτείτε ότι για να γίνει κάποιος ένας µεγάλος καλλιτέχνης, επιστήµονας, κτλ, δεν είναι µόνο θέµα τύχης. Για την επιτυχηµένη επιχειρηµατικότητα, απλά θα πρέπει ο επιχειρηµατίας να αναγνωρίσει την κατάλληλη ευκαιρία και στη συνέχεια να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να µετατρέψει αυτή τη ιδέα σε επιχείρηση. Απλά θα πρέπει ο επιχειρηµατίας να είναι προετοιµασµένος. Με άλλα λόγια, στην επιχειρηµατικότητα, όπως και σε κάθε άλλο επάγγελµα, η τύχη δεν είναι τίποτε άλλο από το σηµείο στο οποίο η προετοιµασία του επιχειρηµατία συναντάει την ευκαιρία! Ένα άλλο σηµείο επίσης σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι η επιχειρηµατική ευκαιρία θα πρέπει να ικανοποιεί µια ανάγκη ή επιθυµία της αγοράς. Εποµένως κάποιος ο οποίος δεν µπορεί να απαντήσει στο ερώτηµα «Ποίοι είναι οι πελάτες µου;», δεν είναι έτοιµος να δηµιουργήσει επιχείρηση, γιατί πολύ απλά έχει µεν µια ιδέα, αλλά δεν υπάρχει αγορά. 11

12 12

Επιχειρηµατικότητα & Περιβάλλον

Επιχειρηµατικότητα & Περιβάλλον Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σηµειώσεις από τις διαλέξεις του διατµηµατικού µαθήµατος επιλογής: Ζαµπετάκης Α. Λεωνίδας Bsc., M.Env.Eng., M.Ind. Eng. Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας Μετατρέποντας τα προβλήματα σε µ π[4] ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας 1 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ανάλυση 4.3 Κυρίως σενάριο 4.4 Δραστηριότητες 4.5 Παραρτήματα 4.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας 2.1 Η έννοια της ηµιουργικότητας Όταν αναφερόµαστε γενικά στην έννοια της δηµιουργικότητας, στο µυαλό µάς έρχεται η έννοια του πρωτότυπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα : Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα : Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα : Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ονοματεπώνυμο : ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ευσταθίου Θέμα : ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (Διαδικασία αγοράς, Μορφές προμήθειας, Κέντρο αγοραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Blackwell, Oxford. 5 Stalk, G. and Hout, T. (1990) Competing against Time: How time-based competition is reshaping global markets.

Blackwell, Oxford. 5 Stalk, G. and Hout, T. (1990) Competing against Time: How time-based competition is reshaping global markets. ΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Ψάχνοντας για οµοιότητες σε επιτυχηµένες επιχειρήσεις µπορούµε να διακρίνουµε ότι η πηγή των επιτυχιών τους βρίσκετε στην καινοτοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Εμμανουήλ Ταυλαρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σπουδαστής: Nτένμπεκ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία «Λ» ως μια δυναμική εξαγωγική βιομηχανική εμπορική εταιρία

Η εταιρεία «Λ» ως μια δυναμική εξαγωγική βιομηχανική εμπορική εταιρία Η εταιρεία «Λ» ως μια δυναμική εξαγωγική βιομηχανική εμπορική εταιρία Η εταιρία χημικών «Λ» ιδρύθηκε το 1987, αρχικά ως Ε.Ε. (ετερόρρυθμος εταιρία) που μετατράπηκε σε Α.Β.Ε.Ε. (ανώνυμη βιομηχανική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων

Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγός καινοτόμων τρόπων προώθησης αγροτικών προϊόντων Επιστημονική ομάδα έργου: Καθηγητής Ιωάννης Μπουρής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής Δρ. Γεώργιος Αλεξόπουλος Αλεξία Γιαννουζάκου, Μ.Β.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) Βασίλης Μουστάκης & Γεώργιος Θεολόγου ΧΑΝΙΑ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα