Στις Αχαρνές σήερα 28 Μα ου του έτους 2015, ηέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο ηοτικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στις Αχαρνές σήερα 28 Μα ου του έτους 2015, ηέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο ηοτικό"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Συντάξασα: κα Μαρούγκα Ελένη Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Τηλ.: (+30) Απόσπασµα από το 1o Πρακτικό Πρακτικό της Συνεδρίασης της ηοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης της 28ης/05/2015 Αριθ. Πρωτ. & ηερ.που δόθηκε η πρόσκληση /05/2015 Αρ. Γνωοδότησης: 1 Στις Αχαρνές σήερα 28 Μα ου του έτους 2015, ηέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο ηοτικό Κατάστηα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηοτικού Συβουλίου) συνήλθε η ηοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, η οποία λόγω έλλειψης απαρτίας στις 27/05/2015, συνεδρίασε την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης, όπου σε κάθε περίπτωση θεωρείται απαρτία. Αφού παρευρέθησαν 14 εκ του συνόλου 31, κηρύχθηκε από το Γενικό Γραµµατέα του ήµου Αχαρνών, κο Κατσιγιάννη Αθανάσιο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑ ΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ο «ΖΥΓΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 10 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ

2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 18ΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΗΣ «ΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΙΛΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΙΛΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΝΙ ΙΟΥ «Ο ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ» ΕΞΩΡΑ ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ «ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ» ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΦΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΡΤΟΠΙ ΟΥ ΕΛΠΙ Α ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παρόντες ήταν ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου Ααρνών, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, ο Αντιδήαρχος Τεχνικών Έργων, κος Πολυενέας Παναγιώτης, ο Αντιδήαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς, κος Τοπαλίδης Ευστάθιος και ο Αντιδήµαρχος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, κος Παλιούρας Αντώνιος. Χρέη γραµµατέως εκτελεί η υπάλληλος του ήου, Ι.Α.Χ., κα Μαρούγκα Ελένη. Τα θέατα που ορίστηκαν στην ηµερήσια διάταξη, προς συζήτηση και γνωµοδότηση είναι τα εξής: ΘΕΜΑ 1 ο : «Κανονισµός καθαριότητας του ήου Αχαρνών του έτους 2015» ΘΕΜΑ 2 ο : «Κανονισµός λειτουργίας ειδικών χώρων και γηπέδων» ΘΕΜΑ 3 ο : «Κανονισµός για άδεια χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων»

3 Ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου Αχαρνών εισηγείται τα θέατα της ηερήσιας διάταξης αναφερόενος στη σπουδαιότητα της σηερινής συνεδρίασης της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης. Αναφέρει ότι έως και σήµερα υπάρχουν δύο κανονισµοί καθαριότητας και η δηµιουργία αυτού είναι απαραίτητη, αφού πρέπει να ακολουθήσει την ισχύουσα νοµοθεσία όπως έχει διαµορφωθεί τα τελευταία έτη, πράγµα το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από το έτος Ο κανονισµός καθαριότητας βασίστηκε στην πρόταση της Περιφέρειας Αττικής, για την εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου για τη διαχείριση των απορριµµάτων το οποίο εκτός από περιβαλλοντικά οφέλη θα προσφέρει και οικονοµικά. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης, η δηµιουργία συστήµατος κοµποστοποίησης, η δηµιουργία πράσινου σηµείου «green point», η συλλογή βιοαποδοµήσιµων κλπ. Συνεχίζει επεξηγώντας αναλυτικά, τι είναι το πρόγραµµα Green Point και επισηµαίνει ότι από συζητήσεις µε την Περιφέρεια προέκυψε ότι τα έργα που θα προβλεφθούν στο τοπικό σχέδιο θα χρηµατοδοτηθούν από αυτή, προκειµένου να ενισχύσουµε ως ήµος την επιλεξιµότητα, ενώ αναφέρει ότι ο ήµος Αχαρνών ήδη έχει καταθέσει πρόταση στο Life µε σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού για τη λειτουργία και διαχείριση ενός πράσινου σηµείου και είµαστε ανάµεσα στους τρεις ήµους της Ελλάδος που το εφαρµόζουµε. Συνεπώς αυξάνεται η πιθανότητα χρηµατοδότησης του έργου. Στη συνέχεια, τονίζει ότι ο ήµος στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο προχωρά σε σύµβαση συνεργασίας µε υπεργολάβο του συστήµατος για τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού καθώς και σε σύµβαση που αφορά την αποκοµιδή απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ακολούθως διανεµήθηκε σε όλα τα παρόντα µέλη της επιτροπής αντίγραφο του προτεινόµενου σχεδίου κανονισµού ώστε να λάβουν γνώση και να έχουν άµεση αντίληψη των προτεινόµενων ορών. Ο Γενικός Γραµµατέας, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, αναφέρεται στα κεφάλαια του κανονισµού, 6 στο σύνολο και αναλύει τα επιµέρους άρθρα, τα οποία ανέρχονται σε 24. Συγκεκριµένα: Άρθρο 1-3: Αναφορά στους σκοπούς κατάρτισης του παρόντος Κανονισµού. Γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση και προσδιορίζονται και ταξινοµούνται τα απορρίµµατα.

4 Άρθρα 4 και 5: Αναφέρονται οι υποχρεώσεις του ήµου σε ότι αφορά την περισυλλογή και διαχείριση των απορριµµάτων καθώς και εξαιρέσεις. Άρθρα 6 έως 10: Καταγράφονται οι υποχρεώσεις των πολιτών αναφορικά µε την απόθεση των διαφόρων ειδών απορριµµάτων. Άρθρο 11: Υποχρεώσεις όσων διενεργούν δράσεις ανακύκλωσης. Άρθρα 12 έως 17: ιατάξεις που αφορούν ρύπανση από διαφηµίσεις και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, των λα κών αγορών, διοργάνωση εκδηλώσεων, αρµοδιότητα εφαρµογής κανονισµού και προβλεπόµενα πρόστιµα. Σε κάθε ένα από τα επιµέρους άρθρα προβλέπεται και το ανάλογο πρόστιµο, για κάθε παράβαση, που θα καταγράφει η ηµοτική Αστυνοµία η οποία επιστρέφει στο ήµο. Ο Γενικός Γραµµατέας αναφέρει ότι αυτή τη στιγµή ο ήµος αντιµετωπίζει προβλήµατα µε το στόλο των οχηµάτων καθαριότητας, ο οποίος είναι κακοσυντηρηµένος και µε διάφορους τρόπους γίνεται προσπάθεια απόκτησης οχηµάτων. Επίσης, για την αποκοµιδή κλάδων αναφέρει ότι πρόκειται να υπογραφεί µία σύµβαση µε ιδιωτική εταιρία η οποία θα παραλαµβάνει δωρεάν τα κλαδέµατα. Ο Γενικός Γραµµατέας αναφέρει ότι αναµένουµε 400 κάδους από την ΕΕΑΑ και προµηθευόµαστε πρέσες για τα οχήµατα µε σκοπό τη µείωση των δροµολογίων στο ΧΥΤΑ. Το λόγο παίρνει ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, κος Πολυµενέας Παναγιώτης ο οποίος αναφέρει ότι η κατάσταση στο ήµο είναι αρκετά δύσκολή τονίζοντας ότι η δηµοτική αρχή κάνει σοβαρή προσπάθεια να αλλάξει τη κατάσταση φέροντες όλοι ευθύνες. Η εφαρµογή του κανονισµού πρέπει να γίνει µε τη βοήθεια του κόσµου, ο οποίος πρέπει να αποκτήσει συνείδηση. ΟΙ δηµότες θα µπορούν να ενηµερώνονται πότε µπορεί το φορτηγό να παραλάβει ογκώδη αντικείµενα. Οι πρέσες θα βελτιώσουν την κατάσταση αφού θα µειώνουν τον όγκο των αντικειµένων. Η δηµοτική αρχή έχει τη διάθεση να βοηθήσει. Ακολουθούν οι απόψεις των ελών της επιτροπής κας Γιαννάκου Παναγιώτας, κου Αποστόλου Παναγιώτη, κου ούκλια Σωτήρη, κου Καµπόλη Ηλία, κου Αποστόλου Μιχάλη, κας Σκρέκη Σοφίας, κου Καληφατίδη ανιήλ, κου Σαββουλίδη Χρήστου, κου Βλάχου Περικλή, κας Κλαδιά Μαργαρίτας, όπως αυτές κατεγράφησαν στα αποµαγνητοφωνηµένα ταυτάριθµα πρακτικά και αφού ευχαρίστησαν για την πρόσκληση, επισήµαναν προβλήµατα όπως δυσλειτουργία στην αποκοµιδή κάθε είδους απορρίµµατος, σε πολλά σηµεία εντός της πόλεως ο όγκος των

5 απορριµµάτων είναι µεγάλος δηµιουργώντας εστίες µολύνσεως, έλλειψη προσωπικού καθαριότητος, έλλειψη κάδων απορριµµάτων, ελλιπή ενηµέρωση των µαθητών σε θέµατα ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης, οι κάδοι απορριµµάτων δεν έχουν πλυθεί. Επιπλέον, τίθεται το ερώτηµα για το αν το προσωπικό στο ήµο είναι ικανό να υλοποιήσει τα προαναφερόµενα προγράµµατα. Έπειτα τα µέλη πρότειναν λύσεις όπως ενηµέρωση του κοινού και κυρίως εκπαιδευτικά προγράµµατα στα σχολεία για την ανακύκλωση, περισσότερα δροµολόγια, περισσότεροι κάδοι, έκδοση φυλλαδίου σχετικά µε πληροφορίες ή πληροφορίες για το κανονισµό στο φυλλάδιο της ΕΗ. Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κος Τοπαλίδης Ευστάθιος εισηγείται το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Κανονισµός λειτουργίας ειδικών χώρων και γηπέδων» αφού διανεµήθηκε αντίγραφο του σχεδίου του προτεινόµενου κανονισµού σε όλα τα µέλη της Επιτροπής ιαβούλευσης, ο Αντιδήµαρχος αναφέρθηκε στα επί µέρους άρθρα του κανονισµού. Αναλυτικότερα: Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Άρθρο 2: Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού Άρθρο 3: Ηµέρες και ώρες λειτουργιάς αθλητικών εγκαταστάσεων Άρθρο 4: Χρήση χώρων άθλησης - διάθεση οργάνων σε αθλητές, συλλόγους & φορείς Άρθρο 5: ιαδικασία διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων/χώρων Άρθρο 6: Υποχρεώσεις αθλητικών οµοσπονδιών και αθλητών για είσοδο σε κάθε χώρο του δηµοτικού χώρου άθλησης. Άρθρο 7: Υποχρεώσεις αθλούµενων προπονητών χρηστών Άρθρο 8: Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές Άρθρο 9: ιεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων Άρθρο 10: Χρήση γηπέδων ποδόσφαιρου Άρθρο 11: Χρήση στίβου - δηµοτικού σταδίου Άρθρο 12: Προ ποθέσεις διεξαγωγής αγώνων Άρθρο 13: ιεξαγωγή αγώνων στο κλειστό γυµναστήριο Άρθρο 14: ιεξαγωγή αγώνων ποδόσφαιρου

6 Άρθρο 15: ιεξαγωγή αγώνων στίβου Άρθρο 16: Χρήση κολυµβητηρίου Άρθρο 17: ιεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους Άρθρο 18: Χρήση αιθουσών µε όργανα Άρθρο 19: Προσωπικό Άρθρο 20: ιάφορες γενικές διατάξεις Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις Ακολουθούν οι απόψεις των ελών της επιτροπής, κου Σκαραµαγκά Βασίλη, κου Γαβριηλάτου Ελευθέριου, κου Αποστόλου Παναγιώτη όπως αυτές κατεγράφησαν στα αποµαγνητοφωνηµένα ταυτάριθµα πρακτικά, για το αν στο κανονισµό περιλαµβάνονται οι χώροι άθλησης των σχολείων, τι θα γίνει µε τους αθλητικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση και τι γίνεται µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολ. Χωριού. Ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κος Τοπαλίδης Ευστάθιος αναφέρει ότι ο κανονισµός δεν συµπεριλαµβάνει τους αθλητικούς χώρους των σχολείων και ότι χώροι άθλησης που εµφανίζουν διάφορα προβλήµατα θα προσπαθήσουν να επισκευαστούν κυρίως µέσω χορηγών, λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο ήµος ενώ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολ. Χωριού είµαστε σε αναµονή υπογραφής παραλαβής - παράδοσης από τη Κτηµατική Υπηρεσία Α.Ε. Στη συνέχεια, ο Αντιδήµαρχος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, κος Παλιούρας Αντώνης, εισηγείται το τρίτο και τελευταίο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Κανονισός για άδεια χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων». Πιο συγκεκριµένα, στη, πόλη των Αχαρνών λειτουργεί ένας µεγάλος αριθµός κατάστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Οι ώρες που προβλέπονται για την λειτουργία των µουσικών οργάνων κατά τους χειµερινούς µήνες ορίζονται έως την και κατά τους θερινούς µήνες εως τις Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στη λειτουργία των καταστηµάτων και οι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να ζητούν παράταση του ωραρίου από τα αστυνοµικά τµήµατα. Αφού ληφθεί υπ όψη η θέση των καταστηµάτων στον αστικό ιστό και γίνει έλεγχος στα καταστήµατα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το αν ενοχλούνται οι κάτοικοι από την ένταση του ήχου, να δοθεί δυνατότητα παράτασης στο ωράριο. Για καταστήµατα εντός της πόλεως και τα οποία δεν θα

7 ενοχλούν τους κατοίκους προτείνεται παράταση του ωραρίου των καταστηµάτων από την 01/04 έως τις 30/09 έως τις 3:30 π.µ. (θερινή περίοδο) και από τις 1/10 έως 31/03 (χειµερινή περίοδο) έως τις 3:00. Το λόγο παίρνει ο Γενικός Γραµµατέας, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, επισηµαίνοντας την περίοδο ωρίµανσης, για τις κατά άρθρον παρατηρήσεις έως τις 02/06/2015. Το λόγο παίρνει η κα Κλαδιά Μαργαρίτα, αν στο κανονισµό προβλέπονται και οι δηµόσιοι χώροι όπου κυρίως στη κεντρική πλατεία οι δονήσεις της µουσικής δηµιουργούν προβλήµατα στις τοιχογραφίες του αι Γιάννη στην κεντρική πλατεία. Τέλος, το λόγο παίρνει ο Γενικός Γραµµατέας, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τα έλη για την παρουσία τους και τις εποικοδοητικές προτάσεις, πρότεινε πιο τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής λόγω της σπουδαιότητας της καθώς επίσης και για τυχόν παρατηρήσεις σχετικά µε τους κανονισµούς να αποστείλουν τα µέλη έως τη Τρίτη Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αφού έλαβε υπ όψιν της τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των παρακάτω θεάτων: ΘΕΜΑ 1ο: «Κανονισµός καθαριότητας του ήου Αχαρνών του έτους 2015» ΘΕΜΑ 2ο: «Κανονισµός λειτουργίας ειδικών χώρων και γηπέδων» ΘΕΜΑ 3ο: «Κανονισµός για άδεια χρήσης ουσικής και ουσικών οργάνων» ΓΝΩΜΟ ΟΤΕΙ Οµόφωνα επί των προσχέδιων «Κανονισµός καθαριότητας του ήου Αχαρνών του έτους 2015», «Κανονισµός λειτουργίας ειδικών χώρων και γηπέδων», «Κανονισµός για άδεια χρήσης ουσικής και ουσικών οργάνων» του ήου Αχαρνών του έτους Εκδόθηκε η ε αριθµό 1/2015 Γνωµοδότηση της ηοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης. Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται από τα παρόντα έλη: Ο ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

8 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 18ΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΛΕΑ ΦΙΛΕΑ ΕΞΩΡΑ ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ακριβές απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 ης εκεµβρίου 2014 ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης για την µετατροπή Περιφερειακού Συνδέσµου Φο ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΩΨ8-8ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4467/6-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 46/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα

1.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.Αγγελοπούλου Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.: (+30) 213 2072398-399 Fax: (+30) 213 2072396 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1660/26-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Περιµένουν τα λεφτά στο ήµο Αχαρνών Άνοιξε από εχθές ο ήµος και αναµένει τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.63 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα