Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "jgeorgi@tee.gr antonaraeleni@hotmail.com Περίληψη"

Transcript

1 Βιοκλιµατική αξιολόγηση σχολικού κτιρίου Παρεµβάσεις βελτίωσης της βιοκλιµατικής του συµπεριφοράς ιαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µε βιοκλιµατικές αρχές σχεδιασµού. Μελέτη περίπτωσης: Ενιαίο Λύκειο Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας Τζώρτζη Τζούλια 1, Αντωνάρα Ελένη 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτηµα ράµας Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Χρυσοβέργη & Κασσάνδρου ράµα 2 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτηµα ράµας Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Χρυσοβέργη & Κασσάνδρου ράµα Περίληψη Περίληψη Το παρόν πόνηµα είναι µια προσπάθεια αξιολόγησης του Ενιαίου Λυκείου Ελευθερούπολης και έχει στόχο την αποκάλυψη της κεντρικής ιδέας του κτιρίου, ειδικότερα όσον αφορά τις παραµέτρους της που σχετίζονται µε τις βιοκλιµατικές συνιστώσες. Γίνεται χρήση της χωρικής τυπολογικής ανάλυσης, η οποία δίνει έµφαση στις σχέσεις µεταξύ του τοπίου, του χώρου και της µορφής, της λειτουργίας, της τεχνολογίας και των υλικών όπως αυτά εκφράζονται στο χώρο. Από την κριτική ανάλυση της βιοκλιµατικής λειτουργίας προκύπτει ότι το κτίριο αποτελεί έναν µέτριο φυσικό ηλιακό συλλέκτη στον οποίο µπορούν να εφαρµοστούν κάποια πρόσθετα µέτρα που θα βελτιώσουν την βιοκλιµατική συµπεριφορά του τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της αυλής προσδίδοντάς του έναν πιο δυναµικό χαρακτήρα. Η νέα κεντρική ιδέα του κτιρίου βασίζεται σε κριτήρια βιοκλιµατικού σχεδιασµού που κωδικοποιούνται µε τον εξής τρόπο: 1. Κριτήρια που αφορούν τη ψυχρή περίοδο 2. Κριτήρια που αφορούν τη θερµή περίοδο 3. Κριτήρια που αφορούν το φυσικό φωτισµό και αερισµό Λέξεις κλειδιά: χώρος, µορφή, λειτουργία, τεχνολογία, βιοκλιµατικό, φυσικός ηλιακός συλλέκτης Abstract The current study is an effort of evaluation of Eleftheroupolis Lyceum and its target is to reveal the building s aspect, especially as it concerns the parameters related to the bioclimatic components. The model of this special analysis is used in order to emphasize the interaction between the environment, the buildings surrounding and shape as well as the function and the material s technology. 1

2 As a result of the bioclimatic analysis we can conclude that the building represents a mild solar collector on which additional measures may be applied, so as to improve not only the bioclimatic indoors performance, but also the performance of the surrounding area-yard giving finally a more dynamic profile to the building. The new aspects of the building are based on bioclimatic design criteria, which could be codified as following. 1. Criteria concerning cold period 2. Criteria concerning warm period 3. Criteria concerning natural lighting and ventilation Key worlds: environment, form, function, technology, bioclimatic, solar collector 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα σχολικά κτίρια παρουσιάζουν µια ιδιαιτερότητα σε σχέση µε τους άλλους τύπους κτιρίων, καθώς είναι οι χώροι εκπαίδευσης της νέας γενεάς και προσφέρουν τη δυνατότητα της διαµόρφωσης ενηµερωµένων και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων πολιτών. Το κτίριο ενδιαφέροντος είναι το Γενικό Λύκειο Ελευθερούπολης. Η Ελευθερούπολη είναι µια πεδινή κωµόπολη µε υψόµετρο 70µ. και βρίσκεται στο νότιο τµήµα του νοµού Καβάλας. Αποτελεί έδρα του. Ελευθερούπολης και έχει κατοίκους. Σε περιοχή που εντάχθηκε τελευταία στο σχέδιο της πόλης, στο Ο.Τ.Γ36, είναι κατασκευασµένο το υπό εξέταση Λύκειο. Το γήπεδο καταλαµβάνει ολόκληρο το Ο.Τ. και έχει έκταση 3.672,09τ.µ. Το κτίριο είναι διώροφο, έχει συνολική επιφάνεια 1.700,88τ.µ. Νότια όψη Βόρεια όψη Ανατολική όψη Δυτική όψη 2

3 2.ΜΕΘΟ ΟΣ Έγινε χρήση της χωρικής τυπολογικής ανάλυσης, η οποία δίνει έµφαση στις σχέσεις µεταξύ του τοπίου, του χώρου και της µορφής, της λειτουργίας, της τεχνολογίας και των υλικών όπως αυτά εκφράζονται στο χώρο. Βιοκλιµατική αξιολόγηση του κτιρίου Ο βιοκλιµατικός κυρίαρχος στόχος είναι η εξασφάλιση θερµικής και οπτικής άνεσης για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς τόσο την ψυχρή όσο και την θερµή περίοδο. Ψυχρή περίοδος. Οι θερµικές απώλειες της περιόδου αυτής µπορεί να προέλθουν από το κέλυφος, από τον αερισµό του κτιρίου και από τη διείσδυση αέρα στο κτίριο (οπές εξαερισµού, αρµοί κλπ).η συµπεριφορά των επιµέρους χώρων του κτιρίου στις κλιµατολογικές συνθήκες αυτής της περιόδου είναι : Νότια πλευρά χώροι κύριας χρήσης. Στο ισόγειο, τα γραφεία και η αίθουσα φυσικοχηµείας δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τους βορειοανατολικούς ψυχρούς ανέµους που αναχαιτίζονται από τους βοηθητικούς χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική πλευρά του κτιρίου. Επιπρόσθετα, ανάµεσα παρεµβάλλεται ο διάδροµος. Το ίδιο ισχύει και για τις αίθουσες διδασκαλίας στον όροφο. Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην εσωτερική τοιχοποιία (βορινή) των αιθουσών υπάρχουν φεγγίτες από τους οποίους οι θερµικές απώλειες είναι σηµαντικές. Σηµαντικές θερµικές απώλειες υπάρχουν και από τα υαλοστάσια της νότιας πλευράς λόγω της µεγάλης επιφάνειας των ανοιγµάτων. Η νότια έκθεση φυσικά αυξάνει τις θερµικές προσόδους τους χειµερινούς µήνες (διείσδυση της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας) ενώ αύξηση παρατηρείται και από την ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας αρχικά στις ανοιχτόχρωµες πλάκες πεζοδροµίου έξω από τις αίθουσες του ισογείου και στη συνέχεια στις λευκές οροφές των αιθουσών. Η κάλυψη των δαπέδων εσωτερικά του κτιρίου από µωσαϊκό λευκού τσιµέντου δεν ευνοεί την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στις θερµικές προσόδους εντάσσονται αυτές που παρέχονται από την κεντρική θέρµανση (υπάρχουν θερµαντικά σώµατα σε κάθε αίθουσα), από τον τεχνητό φωτισµό, από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (λόγω της συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού ατόµων σε µικρό σχετικά χώρο) και από τη λειτουργία ενεργοβόρων συσκευών (στα γραφεία). Ανατολική πλευρά χώροι κύριας χρήσης. Η αίθουσα φυσικοχηµείας στο ισόγειο και οι αίθουσες διδασκαλίας στον όροφο επηρεάζονται από τους βορειοανατολικούς ψυχρούς ανέµους που αυξάνουν τις θερµικές απώλειες. Απώλειες υπάρχουν επίσης από τα µεγάλα υαλοστάσια της ανατολικής πλευράς και από τους φεγγίτες στην εσωτερική τοιχοποιία (δυτική) των αιθουσών. Τέλος θερµικό έλλειµµα δηµιουργείται κι εδώ από τον απρογραµµάτιστο αερισµό των αιθουσών. Μείωση των θερµικών απωλειών παρατηρείται λόγω της κεντρικής θέρµανσης και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (συγκέντρωση µαθητών). Πρέπει επίσης να τονιστεί η υποχώρηση της νοτιοανατολικής αίθουσας στους δύο ορόφους προς το εσωτερικό της κάτοψης ώστε να αναχαιτίζονται οι ΒΑ άνεµοι από τον όγκο του κτιρίου. Βοηθητικοί χώροι. Στο ισόγειο, ο χώρος του καυστήρα, οι βοηθητικοί χώροι, οι χώροι υγιεινής και το κλιµακοστάσιο που τοποθετούνται βορειοανατολικά λειτουργούν ανασχετικά ως προς τους 3

4 βορειοανατολικούς ψυχρούς ανέµους ενώ ταυτόχρονα ο χώρος του καυστήρα αυξάνει τις θερµικές προσόδους, που µε επαγωγή φτάνουν στην αίθουσα του ορόφου, λόγω της αυξηµένης θερµοκρασίας του που οφείλεται στη λειτουργία του καυστήρα. Βόρεια πλευρά. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα της κάτοψης. Τα εξωτερικά ανοίγµατα στο βορινό τοίχο καλύπτουν µεγάλη επιφάνεια σε σχέση µε το εµβαδόν του χώρου µε αποτέλεσµα οι θερµικές απώλειες να είναι µεγάλες. Στον όροφο το βορειοδυτικό τµήµα καλύπτει η αίθουσα πληροφορικής η οποία έχει µεγάλο βάθος µε αποτέλεσµα η διάχυτη ακτινοβολία να µην εισέρχεται σε όλη την επιφάνεια της αίθουσας και να δηµιουργείται πρόβληµα όσον αφορά την θερµική και οπτική άνεση. Η βιβλιοθήκη έχει βόρειο προσανατολισµό ώστε η διάχυτη ακτινοβολία να διευκολύνει το διάβασµα. Οι θερµικές απώλειες στους χώρους αυτούς προέρχονται από τα υαλοστάσια και από τον απρογραµµάτιστο αερισµό. Σηµαντικό ρόλο στην αναχαίτιση των ΒΑ ανέµων προς την βιβλιοθήκη και έµµεσα στην αίθουσα προβολής παίζει το κλιµακοστάσιο που τοποθετείται κάθετα στην κατεύθυνση των ανέµων. Θερµή περίοδος Ο δροσισµός είναι απαραίτητος µόνο τους µήνες Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέµβριο που λειτουργεί το κτίριο (τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βρίσκεται εκτός λειτουργίας). Οι θερµικές πρόσοδοι κατά την περίοδο αυτή είναι η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται µέσω των υαλοστασίων ή που προσπίπτει στα αδιαφανή τµήµατα του κτιρίου και εισέρχεται τελικά σ αυτό µέσω αγωγιµότητας, ο θερµός αέρας του περιβάλλοντος που εισέρχεται στο κτίριο κατά τον αερισµό του και διαµέσου των ανοιγµάτων του, η παροχή θερµότητας από τους χρήστες (µαθητές-καθηγητές), η παροχή θερµότητας από τεχνητό φωτισµό και η παροχή θερµότητας από συσκευές που λειτουργούν στους χώρους του κτιρίου. Η εξέταση της λειτουργίας και του σχεδιασµού του κτιρίου και ο συσχετισµός τους µε τις θερµικές προσόδους της θερµής περιόδου οδηγούν στις εξής επισηµάνσεις : 1. Ο νότιος προσανατολισµός του κτιρίου σε συνδυασµό µε την µη ύπαρξη προστεγασµάτων στη νότια πλευρά (όπου υπάρχουν τα µεγάλα υαλοστάσια), επιτρέπει την διείσδυση της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας στις αίθουσες τη θερινή περίοδο µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση των χώρων αυτών. Το ίδιο πρόβληµα υπάρχει και στις ανατολικές αίθουσες. 2. Οι τοιχοποιίες είναι διπλές και στο ενδιάµεσο υπάρχει θερµοµονωτικό υλικό που εµποδίζει τις έντονες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις στο εσωτερικό του κτιρίου. 3. Ο χρωµατισµός του κτιρίου (αποχρώσεις του µπεζ) και η αρκετά λεία επιφάνεια των τοιχοποιιών (τριπτά επιχρίσµατα) αυξάνουν την ανακλαστικότητα του κτιρίου κι έτσι ελαττώνεται η απορροφούµενη ηλιακή ακτινοβολία που µέσω αγωγιµότητας αυξάνει την εσωτερική θερµοκρασία. 4. Το κτίριο είναι διαµπερές. Ο ελεγχόµενος αερισµός του κτιρίου µπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη περίσσειας θερµότητας που σε κάποια στιγµή θα συγκεντρωθεί στους χώρους. Φωτισµός Η εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού εξοικονοµεί ενέργεια (λόγω περιορισµού της χρήσης τεχνητού φωτισµού) και συµβάλλει και στη θέρµανση του χώρου. 4

5 Ο νότιος προσανατολισµός του κτιρίου είναι ο καλύτερος όσον αφορά την εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού. Τα µεγάλα ανοίγµατα στη νότια πλευρά του κτιρίου, όπου βρίσκονται οι αίθουσες, επιτρέπουν την είσοδο της απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας και συµβάλουν στον φυσικό φωτισµό των αιθουσών, όχι όµως µε φως καλής ποιότητας, αφού, αφ ενός ελλείψει σκιασµού δηµιουργούνται προβλήµατα θάµβωσης και αφ ετέρου µε τη χρήση των κουρτινών σκίασης, απαιτείται επιπλέον τεχνητός φωτισµός. Στους χώρους µε βορινό προσανατολισµό εξασφαλίζεται οµοιόµορφος και σταθερός φωτισµός που είναι απαραίτητος για χώρους εργασίας και µειώνει το φαινόµενο της θάµβωσης. Το βορινό αυτό φως είναι και το καταλληλότερο για τη βιβλιοθήκη του κτιρίου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του. Οι αίθουσες της ανατολικής πλευράς έχουν κι αυτές ικανοποιητικές προσόδους φυσικού φωτός εξ αιτίας των µεγάλων ανοιγµάτων. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κτίριο αποτελεί έναν µέτριο φυσικό ηλιακό συλλέκτη στον οποίο µπορούν να εφαρµοστούν κάποια πρόσθετα µέτρα που θα βελτίωναν την βιοκλιµατική συµπεριφορά του και θα του προσέδιδαν έναν πιο δυναµικό χαρακτήρα. Παρεµβάσεις βελτίωσης βιοκλιµατικής συµπεριφοράς του κτιρίου. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των κλιµατικών παραγόντων από το ίδιο το κτιριακό κέλυφος, η οποία τη ψυχρή περίοδο αφορά την εκµετάλλευση του ηλιασµού άρα την παθητική θέρµανση- ενώ την θερµή περίοδο την αποφυγή του ηλιασµού και την εκµετάλλευση των αερίων µαζών δηλ. τον παθητικό δροσισµό. Επίσης θεωρείται απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική στρατηγική (γεωµετρία, προσανατολισµός, θέση στο οικόπεδο) µε στόχο την βελτιστοποίηση της εκµετάλλευσης του φυσικού φωτισµού και αερισµού. Για την τελική επιλογή των παρακάτω παθητικών συστηµάτων, ελήφθη σοβαρά υπόψη το profil λειτουργίας του κτιρίου (7:30 15:30), η εύκολη χρήση τους, η ενεργειακή τους απόδοση χειµώνα καλοκαίρι, η αισθητική του κτιρίου, καθώς και το κόστος κατασκευής και συντήρησής τους. Νότια προσανατολισµένοι χώροι. Για την εκµετάλλευση και συλλογή της ηλιακής ενέργειας στις νότια προσανατολισµένες αίθουσες του ισογείου και του ορόφου, προτείνεται η κατασκευή θερµοσιφωνικών πανέλων στην ποδιά των ανοιγµάτων (λειτουργία του συστήµατος χειµώνα καλοκαίρι). Το σύστηµα αυτό θεωρείται µαζί µε το άµεσο ηλιακό κέρδος, από τα πλέον αποτελεσµατικά παθητικά ηλιακά συστήµατα µε άµεση απόδοση της θερµότητας στους εσωτερικούς χώρους, λειτουργία η οποία θεωρείται επιβεβληµένη και από το συγκεκριµένο ηµερήσιο πρόγραµµα χρήσης των χώρων. Το θερµοσιφωνικό πανέλο που προτάθηκε, περιλαµβάνει την εξωτερική συλλεκτική επιφάνεια από διπλό υαλοπίνακα, διάκενο αέρα, µεταλλική απορροφητική επιφάνεια βαµµένη σε σκούρο χρώµα, εξωτερική θερµοµόνωση της συµβατικής τοιχοποιίας µε θερµοµονωτικό υλικό τύπου εξηλασµένης πολυστυρόλης πάχους 5εκ., θυρίδες στο επάνω και κάτω µέρος της τοιχοποιίας και τέλος δεύτερο διάκενο µεταξύ µεταλλικής επιφάνειας και µονωτικού υλικού. Τις µεταβατικές περιόδους καθώς και την θερινή περίοδο το σύστηµα απενεργοποιείται µε το κλείσιµο της άνω θυρίδας για την αποτροπή εισόδου θερµού αέρα στον εσωτερικό χώρο. Για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος οι θυρίδες 5

6 εισόδου και εξόδου του αέρα θα πρέπει να παραµένουν ελεύθερες. Έτσι αυτές προβλέπονται όπου δεν υπάρχουν εµπόδια από τον εσωτερικό γραφειακό εξοπλισµό των χώρων. Σχ. Θερµοσιφωνικό πανέλο αέρος. (Πηγή: Κ.Α.Π.Ε.) Ακόµη, όσον αφορά τις συνθήκες δροσισµού και φωτισµού στις νότιες αίθουσες, οριζόντια στα πλαίσια των ανοιγµάτων, πάνω από το επίπεδο του µατιού, προτείνεται η τοποθέτηση εξωτερικών και εσωτερικών ηλιακών ραφιών (light shelves). Πρόκειται για σταθερά οριζόντια πλαίσια, που έχουν σκοπό να µειώσουν το επίπεδο φωτισµού κοντά στο παράθυρο και να το αυξήσουν στο πίσω µέρος του χώρου. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στις νότιες όψεις γιατί βελτιώνουν τη διανοµή του φυσικού φωτός, προκαλώντας µείωση των επιπέδων φωτισµού κοντά στο παράθυρο και αποφυγή της θάµβωσης. Από πάνω τους, στη συνέχεια του παραθύρου, υπάρχει άνοιγµα-θυρίδα. Για γεωγραφικό πλάτος 40 ο οι αναλογίες τους πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να σχηµατίζεται ανάµεσα στο εξωτερικό ράφι και στο κατώφλι του ανοίγµατος γωνία ύψους 55 ο. Σχ. Ηλιακά ράφια (Πηγή: Σχ. Ηλιακά ράφια (Πηγή: Σχ. Ηλιακά ράφια (Πηγή: gov) Για επιπλέον µέριµνα για την αποφυγή υπερθέρµανσης του χώρου τους θερινούς µήνες, προτείνεται η τοποθέτηση µίας σειράς φυλλοβόλων δένδρων µπροστά στη νότια πλευρά του κτιρίου. 6

7 Ταυτόχρονα τις νυχτερινές ώρες θα ανοίγονται και τµήµατα των υαλοστασίων (φεγγίτες) του εσωτερικού τοίχου προς τον κεντρικό χώρο κυκλοφορίας για αποµάκρυνση των θερµικών φορτίων που συσσωρεύτηκαν στους εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ηµέρας ώστε να εξασφαλίζεται ο δροσισµός τους. Με το δροσισµό των αιθουσών µέσω αερισµού επιτυγχάνεται η άµεση απαγωγή της θερµότητας που έχει αποθηκευτεί στη θερµική µάζα του κτιρίου, το οποίο µπορεί την επόµενη ηµέρα να λειτουργήσει ως απορροφητής θερµότητας. Ανατολικά προσανατολισµένοι χώροι. Από την ανάλυση του κτιρίου διαπιστώθηκε ότι κατά την ψυχρή περίοδο οι αίθουσες διδασκαλίας στον όροφο (ιδιαίτερα η βορειοανατολική), καθώς και οι τουαλέτες στο ισόγειο, δε θερµαίνονται επαρκώς µε αποτέλεσµα να απαιτείται η συνεχής λειτουργία των συστηµάτων θέρµανσης για την επίτευξη συνθηκών άνεσης. Η κυριότερη παρέµβαση που προτείνεται για την παθητική θέρµανση των χώρων αυτών είναι η προσάρτηση δυο κατακόρυφα τοποθετηµένων θερµοσιφωνικών πανέλων στο νότιο «τυφλό» τοίχο των W.C. (ισόγειο) και της νοτιοανατολικής αίθουσας (όροφος). Η κατασκευή θα είναι όµοια µε αυτή που περιγράφηκε ανωτέρω µε την διαφορά ότι από το επάνω τµήµα κάθε πανέλου θα ξεκινούν αγωγοί προς τις τουαλέτες (κάτω πανέλο) και προς τις δύο αίθουσες (άνω πανέλο). Όσον αφορά το δροσισµό των ανατολικών αιθουσών, οι παρεµβάσεις θα αποβλέπουν στη µείωση των κινδύνων υπερθέρµανσης λόγω της ύπαρξης µεγάλων υαλοστασίων µε την τοποθέτηση εξωτερικών µεταλλικών-διάτρητων κατακόρυφων σκιάστρων (µε ελεγχόµενη περιστροφή) στα ανοίγµατα. Η τοποθέτηση των σκιάστρων θα συµβάλλει επίσης στον έλεγχο του φυσικού φωτισµού και της θάµβωσης, στην προστασία των φωτοευαίσθητων υλικών, την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας κλπ. Νοτιοδυτική αίθουσα-γραφείο. Στα δυτικά ανοίγµατα της αίθουσας θα τοποθετηθούν επίσης εξωτερικά µεταλλικά κατακόρυφα σκίαστρα (µε ελεγχόµενη περιστροφή) για σκίαση και για έλεγχο του φωτισµού. Το θερµοσιφωνικό πανέλο που τοποθετείται στην ποδιά των νότιων ανοιγµάτων της θα βελτιώσει τις συνθήκες θέρµανσης. Βόρεια προσανατολισµένοι χώροι. Οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στο βόρειο τµήµα του κτιρίου αποβλέπουν αποκλειστικά στην επίτευξη θερµικής άνεσης τους χειµερινούς µήνες που οι συχνοί βορειοανατολικοί άνεµοι της περιοχής προκαλούν πτώση της θερµοκρασίας στους εν λόγω χώρους µε αναγκαία λύση τη συχνή χρήση τεχνητής θέρµανσης. Για την άµεση εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και τη συµβολή στη θέρµανση των βόρεια προσανατολισµένων χώρων του κτιρίου (αίθουσα βιβλιοθήκης, πληροφορικής και προβολής) προβλέπονται στην οροφή νότια προσανατολισµένα ανοίγµατα (Roof monitors), η λειτουργία των οποίων είναι όµοια µε αυτή του άµεσου ηλιακού κέρδους. Επί πλέον το εν λόγω σύστηµα διασφαλίζει στον χώρο επαρκή φυσικό φωτισµό και φυσικό δροσισµό τις µεταβατικές περιόδους, καθώς και την θερινή περίοδο. Απαραίτητη κρίνεται η τοποθέτηση ανακλαστικής 7

8 επιφάνειας ώστε το φως, να αναδιευθύνεται προς την οροφή ή τους τοίχους. Για να αποκλειστεί η πιθανότητα θερµικής και οπτικής ενόχλησης απαραίτητη είναι και η προσθήκη ασφαλιστικής διάταξης (περσίδες). Σχ. Άµεσο ηλιακό κέρδος από τα νότια ανοίγµατα στην οροφή. Χειµερινή και θερινή λειτουργία. Για την ενίσχυση του παραπάνω συστήµατος κρίνεται κατάλληλη και η τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών µε νότιο προσανατολισµό στο δώµα του κτιρίου επάνω από τους χώρους της βιβλιοθήκης, πληροφορικής και προβολής (ένας τουλάχιστον για κάθε χώρο). Μέσα σε κάθε χώρο της βόρειας πλευράς του κτιρίου (ισογείου και ορόφου) θα τοποθετηθεί ένα βαρέλι µε νερό που θα είναι συνδεδεµένο µε τον ηλιακό συλλέκτη της οροφής. Έτσι, καθώς ο συλλέκτης θα συλλέγει την ηλιακή ενέργεια, θα θερµαίνεται το νερό των σωληνώσεων και κατ επέκταση και το νερό που περιέχουν τα βαρέλια. Η αύξηση της θερµοκρασίας του νερού θα προκαλεί µεταφορά θερµότητας και εποµένως αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντα χώρου. Το σύστηµα αυτό θα λειτουργεί τους χειµερινούς µήνες, καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Τους θερµούς µήνες του έτους θα διακόπτεται η λειτουργία του συστήµατος µε την αφαίρεση του νερού από το σύστηµα των σωληνώσεων. Το βόρειο κλιµακοστάσιο θα µπορούσε κατάλληλα διαµορφωµένο να αποτελέσει «καµινάδα αερισµού» αξιοποιώντας τη δύναµη του ανέµου µεταφέροντας τον στο εσωτερικό. Το στόµιο εισόδου θα βρίσκεται στην προσήνεµο βορειοανατολική πλευρά του, θα παγιδεύει τον άνεµο και θα τον οδηγεί προς τα κάτω. Ο αέρας θα βγαίνει από την απάνεµο δυτική είσοδο του κτιρίου. Εκµεταλλεύεται έτσι το φαινόµενο του φυσικού ελκυσµού και όταν δεν υπάρχει έντονο ρεύµα αέρα γύρω από το κτίριο, το σύστηµα µπορεί να λειτουργεί µε ανεµιστήρα (υβριδικός αερισµός), ο οποίος ενσωµατώνεται στο υψηλότερο τµήµα της καµινάδας-κλιµακοστασίου, εξασφαλίζοντας συνεχή εναλλαγή του εσωτερικού αέρα. Σχ. Αιολική καµινάδα-κλιµακοστάσιο: Αξιοποιεί την ίδια τη δύναµη του ανέµου για να δηµιουργήσει κίνηση του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου. Επίσης για αποφυγή των δυσµενών επιδράσεων των βόρειων ανέµων θα τοποθετηθεί δενδροστοιχία κατά µήκος της βόρειας πλευράς του κτιρίου που θα λειτουργεί ανασχετικά. Για την επίτευξη της 8

9 απαραίτητης ανεµοπροστασίας το ύψος της δενδροστοιχίας θα είναι τουλάχιστον ίσο µε το ήµισυ της απόστασής της από το βόρειο τοίχο. Εικ. Παρεμβάσεις βελτίωσης βιοκλιματικής συμπεριφοράς κάτοψη ισογείου Εικ. Παρεμβάσεις βελτίωσης βιοκλιματικής συμπεριφοράς κάτοψη ορόφου Εικ. Κατά μήκος τομές Εικ. Εγκάρσιες τομές Εικ. Παρεμβάσεις βελτίωσης βιοκλιματικής συμπεριφοράς Δυτική όψη Ανατολική όψη Εικ. Παρεμβάσεις βελτίωσης βιοκλιματικής συμπεριφοράς Δυτική όψη Ανατολική όψη 9

10 ιαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µε βιοκλιµατικές αρχές σχεδιασµού. Μια διαµόρφωση που θα σκοπεύει στην ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του αύλειου χώρου του Λυκείου και της ενεργειακής του συµπεριφοράς θα πρέπει να κινηθεί σε δύο συνδεδεµένους άξονες, την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθµιση της αυλής µε την εισαγωγή της κατάλληλα διαµορφωµένης φύτευσης αλλά και εύκολα προσβάσιµων χώρων πρασίνου/χώρους δραστηριοτήτων και την λειτουργικότητα του χώρου και την εισαγωγή χρήσεων παράλληλων µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας χώρος υποδοχής δηµιουργείται εξωτερικά της ανατολικής εισόδου η οποία παραµένει κλειστή µέχρι σήµερα µε σκοπό να αποτελέσει την κύρια είσοδο προς τον αύλειο χώρο. Ο χώρος αυτός σχηµατίζεται µε την κατασκευή δύο τοιχείων και την κατάλληλη φύτευση (ψηλά αειθαλή) που υποχωρούν από τα όρια της περίφραξης µε τέτοιο τρόπο ώστε να διοχετεύουν τον άνεµο ακριβώς στο χώρο της αυλής όπου γίνονται η συγκέντρωση και η πρωινή προσευχή των µαθητών, το καλοκαίρι όταν η πνοή του ανέµου είναι επιθυµητή. Το χειµώνα ένα διάτρητο µεταλλικό πέτασµα τοποθετείται σε ειδική υποδοχή στην πόρτα της εισόδου ώστε να παρέχεται ανεµοπροστασία στο χώρο. Πίσω από το χώρο υποδοχής, στις απήνεµες πλευρές, δηµιουργούνται δύο καθιστικοί χώροι µε κερκίδες, ο ένας προσανατολισµένος στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης και ο άλλος µε θέα την αυλή και το υπόστεγο. Η περίφραξη παραµένει, αλλά µπροστά από αυτήν δηµιουργούνται φυτοφράχτες µε διαφορετικά είδη δένδρων ανάλογα µε τον προσανατολισµό. Ανατολικά και βόρειοανατολικά του γηπέδου κατά µήκος της περίφραξης φυτεύεται µια σειρά από αειθαλή (λεµονοκυπάρισσα) και στη συνέχεια µια δεύτερη σειρά από αειθαλή σε µικρότερο ύψος και µε µεγαλύτερη κόµη. Μια σειρά από θάµνους θα αποτελέσει την τρίτη βαθµίδα σε ύψος ώστε να ολοκληρωθεί σε πλάτος, πυκνότητα και σχήµα ο φυτοφράχτης που θα προκαλέσει την ανακοπή των ψυχρών ΒΑ και Α ανέµων της περιοχής. Το ύψος καθορίζει το µέγεθος της περιοχής δίπλα στον ανεµοφράχτη στην οποία θα υπάρχει προστασία από τον άνεµο σε διάφορους βαθµούς. Εκτός από το ύψος, η αποδυνάµωση του ανέµου εξαρτάται από την πυκνότητα και το σχήµα του ανεµοφράχτη. Ακριβώς µπροστά από τον φράχτη ο άνεµος ελαττώνεται. Πίσω από αυτόν σε µια οριζόντια απόσταση περίπου 5 φορές το ύψος του φράχτη, επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη µείωση του ανέµου. Πέρα από το σηµείο αυτό η ταχύτητα αρχίζει να µεγαλώνει πάλι. Αυτό σηµαίνει ότι τοποθετώντας ανεµοφράχτες σε µια σειρά σε κατάλληλες αποστάσεις µπορεί να επιτευχθεί µια σειρά ζωνών προστασίας. Έτσι στο νοτιοδυτικό τµήµα της αυλής (δίπλα στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης) το οποίο απέχει αρκετά από τον φυτοφράχτη και βρίσκεται εκτεθειµένο στους ψυχρούς ανέµους, δηµιουργείται µια σειρά από γραµµικές πέργκολες, οι οποίες στηρίζονται σε τοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα και πλαισιώνονται από αναρριχώµενα φυλλοβόλα φυτά (γιασεµί, αγιόκληµα, τέκοµα). Οι πέργολες τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται απήνεµες και προσήνεµες περιοχές µε καθιστικά που θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τον καιρό και την εποχή. Ο ήλιος, η ζέστη και η αντηλιά ελέγχονται καλύτερα µε υλικά που δεν είναι απολύτως συµπαγή, δηλαδή δικτυωτά, γραµµωτά σκίαστρα κ.λ.π. Τα 10

11 υλικά αυτά εκτός από την σκιά που προσφέρουν επιτρέπουν την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο χώρο που καλύπτουν. Νότια της αυλής και κατά µήκος της περίφραξης φυτεύονται µια σειρά από φυλλοβόλα µεγάλου ύψους και πλούσιας κόµης και αρωµατικών όπως φλαµουριές, έτσι ώστε να σκιάζουν µόνο κατά τους εαρινούς θερινούς µήνες, να ευωδιάζουν το χώρο µε το φύσηµα των νότιων ασθενών ανέµων και το χειµώνα να επιτρέπουν ανεµπόδιστα τον ηλιασµό του χώρου του γηπέδου και του τµήµατος µε τις πέργκολες-καθιστικά. υτικά στα όρια της αυλής, φυτική µάζα µε ποικιλία ειδών, κυρίως αειθαλή, παρέχει προστασία από το θόρυβο που προκαλούν τα οχήµατα. Από τα φυλλοβόλα, πιο αποτελεσµατικά δένδρα είναι αυτά που το φύλλωµά τους αρχίζει από τη βάση του κορµού και είναι σχετικά πυκνό. Εκτός από τα δένδρα η παρουσία του χλοοτάπητα και άλλων φυτών εδαφοκάλυψης θα µειώσει αποτελεσµατικά τον ήχο σε σύγκριση µε επιφάνειες επίστρωσης µε κάποιο σκληρό υλικό. Ένας υπόστεγος χώρος, µε φέροντα οργανισµό και δώµα από οπλισµένο σκυρόδεµα καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της αυλής, απέναντι από το κυλικείο. Το δώµα φυτεύεται µε ξηροφυτικά είδη και κατά διαστήµατα έχει οπές που καλύπτονται µε διαφανές υλικό για καλύτερο ηλιασµό και φωτισµό του χώρου. Ο αύλειος χώρος µπροστά από τη νότια είσοδο του σχολικού κτιρίου καλύπτεται µε πορώδες χρωµατισµένο σκυρόδεµα (ανοιχτού χρώµατος -µεγάλη ανακλαστικότητα και µικρός συντελεστής θερµικής εκποµπής) ώστε να µην είναι πλέον γκρίζος και µονότονος. Το ίδιο και ο χώρος του γηπέδου. Ο χώρος κάτω από το υπόστεγο επιστρώνεται µε κεραµικά πλακίδια. Κάποιες επιφάνειες µε σκληρά υλικά είναι απαραίτητες γιατί είναι ανθεκτικές στο χρόνο και τη χρήση, απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και ελέγχουν αποτελεσµατικά την αποστράγγιση του νερού. Οι διαδροµές µονοπάτια γύρω από το κτίριο καθορίζονται µε πλακίδια που τοποθετούνται στη χλόη. Άλλα υλικά που τοποθετούνται περιµετρικά της αυλής είναι ο κυβόλιθος (τοποθέτηση εν ξηρώ), το χαλίκι και το συµπιεσµένο χώµα, ώστε να δηµιουργηθούν επιφάνειες υδατοπερατές που θα συντελέσουν στον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα και θα ρυθµίσουν καλύτερα τη θερµοκρασία του χώρου κατά την σταδιακή εξάτµιση του αποστραγγισµένου νερού. Για την άρδευση φύτευσης θα απαιτηθούν σηµαντικές ποσότητες νερού, το µεγαλύτερο τµήµα του οποίου µπορεί να εξασφαλιστεί µε τη συλλογή του νερού από τη στέγη του κτιρίου. Σταθεροί κάδοι απορριµµάτων µε αποσπώµενους πλαστικούς κάδους τοποθετούνται κατά διαστήµατα σε όλο τον αύλειο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διατήρηση του χώρου καθαρού. 11

12 12

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι µε το κατάλληλο προσανατολισµό και χωροθέτηση του κτιρίου, µε την επιλογή σωστής θερµικής µάζας -ανάλογα µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα της περιοχής-, µε το σχεδιασµό κατάλληλων ανοιγµάτων και την εφαρµογή απλών παθητικών συστηµάτων, µπορούµε να εξασφαλίσουµε συνθήκες θερµικής και οπτικής άνεσης για τους χρήστες µε ταυτόχρονη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τα συµβατικά καύσιµα. Ακόµη, πως µε τις κατάλληλες διαµορφώσεις στο χώρο της αυλής και την επιλογή της φύτευσης ανάλογα µε το σκοπό χρήσης, βελτιώνεται η λειτουργία και η περιβαλλοντική συµπεριφορά του µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται εκτός από τη ψυχική και σωµατική υγεία των µαθητών και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αξαρλή Κ. Γιαννάς Σ. Ευαγγελινός Ε. Ζαχαρόπουλος Η. Μάρδα Ν. ΠΑΤΡΑ 2001 «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» - ΤΟΜΟΣ Α - «Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κτιρίων» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων, Περιβαλλοντική Τεχνολογία-τόµος Α, Πάτρα Ευαγγελινός Ε., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο «Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κτιρίων-τόµος Α», -κεφ.1,πάτρα 2001 Ιωάννης Α. Τσαλικίδης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Θεσσαλονίκη Εκδόσεις: Επίκεντρο Π. Λιβέρης,. Αραβαντινός Α. Παπαδόπουλος, Ν. Τσακίρης "Οδηγός Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια" Θεσ/νίκη 1996 ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ National Best Practises Manual for Building High Performance Schools, US DOE, ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN, Renewable Energy for NREL, November 13, 2006, Otto Van Geet P.E., National Renewable Laboratory

14 14

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι διπλές προσόψεις είναι

Οι διπλές προσόψεις είναι Κτίριο γραφείων με διπλή πρόσοψη στη Στουτγάρδη (εφαρμογή συστήματος Schueco) Διπλοκέλυφες κατασκευές και προσόψεις Μια σωστά σχεδιασμένη διπλοκέλυφη κατασκευή μπορεί να είναι ενεργειακά αποδοτική, συμβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή 6 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

Κατασκευή 6 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας Κατασκευή 6 ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας Με τη δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει το 6 ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ΟΤ 204Ζ. Συγκεκριμένα το έργο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικέςαπαιτήσεις λειτουργικότητα προστασία του κτιρίου από δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, απαιτεί τη λήψη δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 3 Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Θερµότητα µεταδίδεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Φυσικής, µε: - αγωγή, σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΑΝ ΡΑ - Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ)

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΑΝ ΡΑ - Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ) ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΑΝ ΡΑ - Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ) Νικόλαος Π. Βαλής & συνεργάτες Αρχιτέκτων Μηχανικός, dplg (UPA Νο 5) Ευρυτανίας 18 Αθήνα 115 23, τηλ. 010 6911641,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα Sch co Του Λυμπέρη Λυμπερόπουλου, Αρχιτέκτoνα, lymperis@teemail.gr Συστήματα σκίασης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εφαρμογές, επιλογές και είδη συστημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο ρόλος τους στην ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τεχνική Έκθεση για το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης - Κάντζας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τεχνική Έκθεση για το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης - Κάντζας Τεχνική Έκθεση για το 3 ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης - Κάντζας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα Κτίριο Τοποθεσία Μελετητής / Συντάξας Καταγραφή δομικών αστοχιών και λοιπών προβλημάτων που αφορούν τις κτιριακές υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Ν ΙΓΟ Γ ΚΛ Κ Ε Λ Ι Ε ΟΜΕΝ Ε Η Ν Η ΦΩΤ Ω ΟΒΟ Β ΛΤ Λ ΑΪ Α ΚΗ Κ Η

Α Ο Ν ΙΓΟ Γ ΚΛ Κ Ε Λ Ι Ε ΟΜΕΝ Ε Η Ν Η ΦΩΤ Ω ΟΒΟ Β ΛΤ Λ ΑΪ Α ΚΗ Κ Η Η επιχείρησητεχνοδοµικούεξοπλισµούαρχιτεκτονικής Ark Top Systems σας παρουσιάζει πρωτοποριακά προϊόντα εξοικονόµησης και παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας, άψογης αρχιτεκτονικής εφαρµογής στο σύγχρονο βιοκλιµατικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ησηµερινή. πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ησηµερινή πραγµατικότητα της ενεργειακής ταυτότητας των νεόδµητων οικοδοµών ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Σ.Ο.Ε.Β.Ε.).) ΕνεργειακέςπαρεµβάσειςσεΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ 28 ΤΕΥΧΟΣ 06/2011 Φωτ. Stereosis ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ Παρουσίαση: ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ, MSc Environmental Design & Engineering. Φωτογραφίες: EΡΙΕΤΑ ΑΤΤΑΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΘΑΣ, STEREOSIS APXITEKTONIKH MEΛETH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου Κορίνα Καζαντζή Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Msc. in Architettura Bioecologica e Tecnologie sostemibili per l ambiente, La Sapienza, Roma, Italia ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Μπορεί η οικολογική προσέγγιση μιας πιο λελογισμένης χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη να προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να μας πείσει για μια οικονομικότερη χρήση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ Μάρτιος 2008 Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ευ. Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική μονοκατοικία στις Φαρρές Ν. Αχαΐας, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Βιοκλιματική μονοκατοικία στις Φαρρές Ν. Αχαΐας, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Βιοκλιματική μονοκατοικία στις Φαρρές Ν. Αχαΐας, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Ε. Μπάρλου 1 Visvikis & Barlou - Building Designers, Ελλάδα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.:38739 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Φ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα