Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 22 Νοεμβρίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1209/2014 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου ( 1 )... 1 ( 1 ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος. Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

2

3 L 336/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1209/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 θέσπισε μια στατιστική ταξινόμηση προϊόντων η οποία είναι συναρτώμενη με τους κλάδους δραστηριότητας (στο εξής «CPA»), για την κάλυψη των απαιτήσεων των στατιστικών στο εσωτερικό της Ένωσης. (2) Μετά την επικαιροποίηση της Κεντρικής Ταξινόμησης Προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών (στο εξής «CPC έκδοση 2»), η CPA θα πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να διατηρηθεί η συγκρισιμότητα και η συνεκτικότητα με τα πρότυπα ταξινόμησης των προϊόντων που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. (3) Μετά την αναθεώρηση του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) και της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής ( 2 ) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1326/2013 του Συμβουλίου ( 3 ), απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις της CPA, καθώς και ευθυγράμμιση και αποσαφήνιση των κειμένων. (4) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. ( 1 ) ΕΕ L 145 της , σ. 65. ( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2013, περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της , σ. 1). ( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1326/2013 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 334 της , σ. 4).

4 L 336/ Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

5 L 336/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 01 Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες 01.1 Μη πολυετείς καλλιέργειες Δημητριακά (εκτός ρυζιού), όσπρια και ελαιούχοι σπόροι Σιτάρι Σκληρό σιτάρι Σιτάρι, εκτός από το σκληρό σιτάρι Αραβόσιτος Αραβόσιτος Κριθάρι, σίκαλη και βρώμη Κριθάρι Σίκαλη Βρώμη Σόργο, κεχρί και άλλα δημητριακά Σόργο Κεχρί Τριτικάλε Άλλα δημητριακά Άχυρο και φλοιοί δημητριακών Άχυρο και φλοιοί δημητριακών Νωπά όσπρια Φασόλια, νωπά Μπιζέλια, νωπά Άλλα νωπά όσπρια Αποξηραμένα όσπρια Φασόλια, ξηρά Κουκιά, ξηρά Ρεβίθια, ξηρά Φακές, ξηρές Μπιζέλια, ξηρά Φασόλια μαυρομάτικα Φαιά μπιζέλια, ξηρά Όσπρια (ξηρά όσπρια) π.δ.κ.α Σπόροι σόγιας και αραχίδες (αράπικα φιστίκια) Σπόροι σόγιας Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος Άλλοι ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος Σπόροι σιναπιού Σπόροι κράμβης ή ελαιοκράμβης Σπόροι σουσαμιού

6 L 336/ Σπόροι ηλίανθου Σπόροι κίκεως Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α Ρύζι, μη αποφλοιωμένο Ρύζι, μη αποφλοιωμένο Ρύζι, μη αποφλοιωμένο Λαχανικά και πεπονοειδή, ρίζες και κόνδυλοι Λαχανικά με φύλλα ή μίσχους Σπαράγγια Λάχανα Κουνουπίδια και μπρόκολα Μαρούλια Πικραλίδες (πικρομάρουλα-χίκορι) Σπανάκι Αγκινάρες Άλλα λαχανικά με φύλλα ή μίσχους Πεπόνια Καρπούζια Άλλα πεπονοειδή Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς Κόκκινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πράσινες πιπεριές (μόνο του γένους capsicum) Αγγούρια και αγγουράκια μικρά Μελιτζάνες Ντομάτες Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α Ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά Καρότα και γογγύλια Σκόρδο Κρεμμύδια Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά Άλλα ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη) Βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη Πατάτες Γλυκοπατάτες Ταπιόκα (cassava) Κολοκασία Άλλες βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων Ζαχαρότευτλα και σπόροι ζαχαρότευτλων Ζαχαρότευτλα Σπόροι ζαχαρότευτλων Μανιτάρια και τρούφες Μανιτάρια και τρούφες

7 L 336/ Λαχανικά, νωπά π.δ.κ.α Λαχανικά, νωπά π.δ.κ.α Ζαχαροκάλαμα Ζαχαροκάλαμα Ζαχαροκάλαμα Ακατέργαστος καπνός Ακατέργαστος καπνός Ακατέργαστος καπνός Ινώδη φυτά Ινώδη φυτά Βαμβάκι, εκκοκκισμένο ή όχι Γιούτα, κενάφ και άλλα ινώδη φυτά ραφίας (δηλαδή υφαντικές ίνες που προέρχονται από στελέχη φυτών), ακατέργαστα ή μουσκεμένα (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί) Λινάρι, κάνναβη και ακατέργαστα ινώδη φυτά π.δ.κ.α Άλλες μη πολυετείς καλλιέργειες Κτηνοτροφικά φυτά Κτηνοτροφικά φυτά Άνθη και μπουμπούκια ανθέων σπόροι ανθέων Άνθη και μπουμπούκια ανθέων Σπόροι ανθέων Σπόροι τεύτλων, σπόροι κτηνοτροφικών φυτών άλλες φυτικές πρώτες ύλες Σπόροι τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόροι κτηνοτροφικών φυτών Φυτικές πρώτες ύλες π.δ.κ.α Πολυετείς καλλιέργειες Σταφύλια Σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Άλλα σταφύλια, νωπά Τροπικά και υποτροπικά φρούτα Τροπικά και υποτροπικά φρούτα Αβοκάντο Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοια φρούτα Χουρμάδες Σύκα Άλλα τροπικά και υποτροπικά φρούτα Εσπεριδοειδή Εσπεριδοειδή Φράπες και γκρέιπφρουτ Λεμόνια και γλυκολέμονα (λάιμ) Πορτοκάλια Μανταρινάτα (tangerines), μανταρίνια, κλημεντίνες Άλλα εσπεριδοειδή Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα Μήλα Μήλα

8 L 336/ Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα Αχλάδια Κυδώνια Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα Νεκταρίνια Δαμάσκηνα Κορόμηλα (αγριοδαμάσκηνα) Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα π.δ.κ.α Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών με κέλυφος Μούρα και οι καρποί του γένους vaccinium Ακτινίδια Σμέουρα Φράουλες Άλλα μούρα, οι καρποί του γένους vaccinium π.δ.κ.α Σπόροι καρπών Σπόροι καρπών Καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αραχίδες και ινδικές καρύδες) Αμύγδαλα Κάστανα Φουντούκια Φιστίκια Καρύδια κοινά Άλλοι καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αραχίδες και ινδικές καρύδες) Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α Ελαιούχοι καρποί Ελιές Επιτραπέζιες ελιές Ελιές για την παραγωγή ελαιόλαδου Ινδική καρύδα Ινδική καρύδα Άλλοι ελαιούχοι καρποί Άλλοι ελαιούχοι καρποί Φυτά για αφεψήματα Φυτά για αφεψήματα Κόκκοι καφέ, μη καβουρδισμένοι Φύλλα τσαγιού Φύλλα ματέ Σπόροι κακάο Καρυκεύματα, αρωματικά, θεραπευτικά και φαρμακευτικά φυτά Καρυκεύματα, μη επεξεργασμένα Πιπεριά (piper spp), ακατέργαστη

9 L 336/ Κόκκινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πράσινες πιπεριές (του γένους capsicum spp.) αποξηραμένες, ακατέργαστες Μοσχοκάρυδο, φλούδα μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, ακατέργαστα Γλυκάνισο το κοινό, γλυκάνισο το αστεροειδές, κορίανδρος, κύμινο, αγριοκύμινο, μάραθος και καρποί κέδρου (αρκεύθου), ακατέργαστα Κανέλλα, ακατέργαστη Γαρύφαλλα (το στέλεχος), ακατέργαστα Πιπερόριζα (τζίντζερ), αποξηραμένη, ακατέργαστη Βανίλια, ακατέργαστη Άλλα καρυκεύματα, μη επεξεργασμένα Δισκία λυκίσκου Δισκία λυκίσκου Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς Άλλες πολυετείς καλλιέργειες Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ) Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ) Χριστουγεννιάτικα δένδρα, υλοτομημένα Χριστουγεννιάτικα δένδρα, υλοτομημένα Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη 01.3 Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια) μυκήλια μανιταριών Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια) μυκήλια μανιταριών Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια) μυκήλια μανιταριών Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια) μυκήλια μανιταριών 01.4 Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα και ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα και το σπέρμα τους Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα Άλλα βοοειδή και βουβάλια, εκτός των μοσχαριών, ζώντα Μοσχάρια βοοειδών και βουβαλιών, ζώντα Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα Άλογα, ζώντα Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζώντα Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές

10 L 336/ Αιγοπρόβατα, ζώντα ακατέργαστο γάλα και μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων Αιγοπρόβατα, ζώντα Προβατοειδή, ζώντα Αιγοειδή, ζώντα Ακατέργαστο γάλα από αιγοπρόβατα Ακατέργαστο πρόβειο γάλα Ακατέργαστο κατσικίσιο γάλα Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του κουρεμένου μαλλιού που πλύθηκε πάνω στην προβιά Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του κουρεμένου μαλλιού που πλύθηκε πάνω στην προβιά Χοιροειδή, ζώντα Χοιροειδή, ζώντα Χοιροειδή, ζώντα Πουλερικά, ζώντα, και αβγά Πουλερικά, ζώντα Κοτόπουλα, ζώντα Γαλοπούλες, ζωντανές Χήνες, ζωντανές Πάπιες και φραγκόκοτες, ζωντανές Αβγά με το κέλυφος, νωπά Αβγά κότας με το κέλυφος, νωπά Αυγά από άλλα πουλερικά με το κέλυφος, νωπά Αυγά επώασης Αυγά από άλλα πουλερικά, για επώαση Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και ζωικά προϊόντα Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, ζώντα Κουνέλια κατοικίδια, ζώντα Πτηνά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα Ερπετά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα (συμπεριλαμβανομένων φιδιών και θαλάσσιων χελώνων), ζώντα Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα Άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται σε αγροκτήματα Μέλι φυσικό Ακατέργαστο γάλα π.δ.κ.α Σαλιγκάρια, νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, παστά ή σε άρμη εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια Βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για αναπήνιση Κεριά εντόμων και σπαρματσέτα, είτε εξευγενισμένα ή χρωματισμένα είτε όχι Έμβρυα ζώων για αναπαραγωγή Μη βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α Ακατέργαστα γουνοδέρματα και διάφορες ακατέργαστες προβιές και δέρματα Ακατέργαστα γουνοδέρματα, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών Ακατέργαστα γουνοδέρματα από δέρματα γουνοφόρων αρνιών

11 L 336/ Ακατέργαστα δέρματα ζώων π.δ.κ.α (νωπά ή διατηρημένα, που δεν έχουν όμως υποστεί περαιτέρω κατεργασία) 01.6 Γεωργικές και κτηνοτροφικές υπηρεσίες (εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών) Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού 01.7 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες 02 Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες 02.1 Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων Ζώντα δασικά φυτά σπόροι δασικών φυτών Ζώντα δασικά φυτά Σπόροι δασικών δένδρων Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων Δασικά δένδρα Δασικά δένδρα 02.2 Ξυλεία, ακατέργαστη Ξυλεία, ακατέργαστη Ξυλεία, ακατέργαστη Κορμοί ξυλείας κωνοφόρων Κορμοί ξυλείας μη κωνοφόρων, εκτός της τροπικής ξυλείας Κορμοί ξυλείας τροπικών δένδρων Καυσόξυλα κωνοφόρων Καυσόξυλα μη κωνοφόρων 02.3 Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής Φυσικά κόμμεα Βαλάτα, γουταπέρκα, γουαγιούλη, τσίκλα και παρόμοια φυσικά κόμμεα Λάκκα, βάλσαμα και άλλα φυσικά κόμμεα και ρητίνες Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας

12 L 336/ Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών 02.4 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δασοκομία Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δασοκομία Υποστηρικτικές υπηρεσίες γιατη δασοκομία Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη δασοκομία 03 Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία 03.0 Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία Ψάρια, ζώντα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Ζώντα καλλωπιστικά ψάρια, μη εκτρεφόμενα Ζώντα καλλωπιστικά ψάρια, εκτρεφόμενα Άλλα ζώντα ψάρια, μη εκτρεφόμενα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων των σπόρων και των ζωοτροφών υδατοκαλλιέργειας Άλλα ζώντα ψάρια, εκτρεφόμενα, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων των σπόρων και των ζωοτροφών υδατοκαλλιέργειας Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για ανθρώπινη κατανάλωση, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, θαλάσσης, εκτρεφόμενα Ζώντα ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης, για κατανάλωση από τον άνθρωπο, γλυκών υδάτων, εκτρεφόμενα Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, μη καλλιεργούμενα Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, καλλιεργούμενα Μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμενα Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμενα Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα Άλλα μαλάκια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμενα Μαργαριτάρια, ακατέργαστα Φυσικά μαργαριτάρια, ακατέργαστα Μαργαριτάρια από καλλιέργεια, ακατέργαστα Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους Κοράλλια και παρόμοια προϊόντα, όστρακα μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινοδέρμων και οστά σουπιών Φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης Φύκια και άλλες άλγες για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μη καλλιεργούμενα Φύκια και άλλες άλγες για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καλλιεργούμενα

13 L 336/ Φύκια και άλλες άλγες που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, μη καλλιεργούμενα Φύκια και άλλες άλγες που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καλλιεργούμενα Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους π.δ.κ.α Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 05 Άνθρακας και λιγνίτης 05.1 Λιθάνθρακας Λιθάνθρακας Λιθάνθρακας Λιθάνθρακας 05.2 Λιγνίτης Λιγνίτης Λιγνίτης Λιγνίτης 06 Αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο 06.1 Αργό πετρέλαιο Αργό πετρέλαιο Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι 06.2 Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση 07 Μεταλλεύματα 07.1 Σιδηρούχα μεταλλεύματα Σιδηρούχα μεταλλεύματα Σιδηρούχα μεταλλεύματα Σιδηρούχα μεταλλεύματα 07.2 Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα αργιλίου Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων

14 L 336/ Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα π.δ.κ.α. 08 Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων 08.1 Λίθοι, άμμος και άργιλος Διακοσμητικοί και οικοδομικοί λίθοι, ασβεστόλιθος, γύψος, κιμωλία και σχιστόλιθος Διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι Μάρμαρα και άλλοι ασβεστολιθικοί διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι Γρανίτης, ψαμμίτης και άλλοι διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι Ασβεστόλιθος και γύψος Ασβεστόλιθος και γύψος Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης Σχιστόλιθος Σχιστόλιθος Αμμοχάλικο, άμμος, άργιλος και καολίνης Αμμοχάλικο και άμμος Φυσική άμμος Λιθόκοκκοι, ψιλό χαλίκι και λιθόσκονη κροκάλες, αμμοχάλικο Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς σκοπούς Άργιλοι και καολίνης Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι Άλλες άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλιμανίτης μουλλίτης πυρίμαχες γαίες ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου 08.9 Προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων Φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου ή αργιλίου Άφρυκτος σιδηροπυρίτης ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο Άλλα χημικά ορυκτά και λιπάσματα Τύρφη Τύρφη Τύρφη Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο θαλασσινό νερό Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο θαλασσινό νερό Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο θαλασσινό νερό Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες) σμύριδα φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά άλλα ορυκτά

15 L 336/ Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), ακατέργαστοι ή απλώς πριονισμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες) σμύριδα φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά Άλλα ορυκτά 09 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για εξορυκτικές δραστηριότητες 09.1 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στο χώρο του ορυχείου 09.9 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξόρυξη λιθάνθρακα Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α. Γ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 10 Είδη διατροφής 10.1 Διατηρημένο κρέας και προϊόντα κρέατος Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας Κρέας βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας χοιροειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας προβατοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας αιγοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κατεψυγμένα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια Κρέας βοοειδών, κατεψυγμένο Κρέας χοιροειδών, κατεψυγμένο Κρέας προβατοειδών, κατεψυγμένο Κρέας αιγοειδών, κατεψυγμένο Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλί που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά Ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, ολόκληρα Άλλα ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών

16 L 336/ Ακατέργαστα δέρματα και προβιές προβάτων ή αρνιών Ακατέργαστα δέρματα και προβιές αιγών ή κατσικιών Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας πουλερικών Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο Λίπη πουλερικών Λίπη πουλερικών Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών Προϊόντα κρέατος και κρέατος πουλερικών Διατηρημένες τροφές και παρασκευάσματα κρέατος, εντοσθίων ή αίματος Χοιρινό κρέας, τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν) Βοδινό κρέας, αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, αλατισμένα, σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας) βρώσιμα άλευρα και σκόνες γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, εντόσθια ή αίμα Αλλα είδη παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια Άλευρα, χονδράλευρα και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από κρέας, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.2 Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα Ψάρια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Φιλέτα και άλλο κρέας ψαριών (τεμαχισμένο ή μη), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, νωπά ή απλής ψύξης Ψάρια κατεψυγμένα

17 L 336/ Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα Σάρκα ψαριού (τεμαχισμένη ή μη), κατεψυγμένη Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, κατεψυγμένα Ψάρια κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού Φιλέτα ψαριών, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αλλά όχι καπνιστά Συκώτια ψαριών, αυγοτάραχο και πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις και άλλα βρώσιμα εντόσθια, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση Ψάρια, αποξηραμένα, αλατισμένα ή μη, ή σε άρμη Ψάρια και φιλέτα ψαριών, καπνιστά Ψάρια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού Καρκινοειδή, μαλάκια, φύκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Καρκινοειδή, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη Μαλάκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα και φύκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, καπνιστά Καρκινοειδή, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα και φύκια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, και άλλα προϊόντα π.δ.κ.α από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή φύκια Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια, καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή φύκια, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση Άλλα μη βρώσιμα προϊόντα ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων ή φυκιών Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 10.3 Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά Επεξεργασμένες και συντηρημένες πατάτες Επεξεργασμένες και συντηρημένες πατάτες Πατάτες, κατεψυγμένες Αποξηραμένες πατάτες, κομμένες ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένες Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών Χυμοί φρούτων και λαχανικών Χυμοί φρούτων και λαχανικών Χυμός ντομάτας Χυμός πορτοκαλιού Χυμός γκρέιπφρουτ Χυμός ανανά

18 L 336/ Χυμός σταφυλιών Χυμός μήλων Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών Άλλοι χυμοί λαχανικών και φρούτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών Άλλα επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά Επεξεργασμένα και συντηρημένα λαχανικά, εκτός από πατάτες Λαχανικά, κατεψυγμένα Λαχανικά, συντηρημένα προσωρινά Αποξηραμένα λαχανικά Λαχανικά και φρούτα, κομμένα και συσκευασμένα Φασόλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά Μπιζέλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο απ' ό,τι σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά Άλλα λαχανικά (εκτός από πατάτες), συντηρημένα με άλλο τρόπο απ' ό,τι σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά Λαχανικά (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή συντηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και καρποί με κέλυφος Φρούτα και καρποί με κέλυφος, ψημένοι ή άψητοι, κατεψυγμένοι Μαρμελάδες, ζελέδες και πουρές και πολτοί φρούτων ή καρπών με κέλυφος Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα Φρούτα και καρποί με κέλυφος, προσωρινά συντηρημένα, όχι για άμεση κατανάλωση Αράπικα φιστίκια και ξηροί καρποί με κέλυφος Άλλα επεξεργασμένα, αποξηραμένα ή συντηρημένα φρούτα και καρποί με κέλυφος Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών 10.4 Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη Έλαια και λίπη Ζωικά έλαια και λίπη, τα κλάσματα τους, ακατέργαστα Στεατίνη, λάδι με την ονομασία saindoux, ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε παρασκευαστεί αλλιώς Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών Άλλα ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα ή μη, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Φυτικά έλαια, ακατέργαστα Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο Ελαιόλαδο, ακατέργαστο Ηλιέλαιο, ακατέργαστο

19 L 336/ Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο, ακατέργαστο Φοινικέλαιο, ακατέργαστο Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα Χονδράδια βαμβακιού (linter) Χονδράδια βαμβακιού (linter) Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού Εξευγενισμένα έλαια, εκτός των καταλοίπων Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Βαμβακέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Έλαιο ινδικής καρύδας και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και άλλα φυτικά έλαια (εκτός από το αραβοσιτέλαιο) και τα κλάσματά τους π.δ.κ.α, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια) γαλακτώματα δέρματος (δερματέλαια) κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια) Γαλακτώματα δερμάτων (δερματέλαια) κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 10.5 Γαλακτοκομικά προϊόντα Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα Επεξεργασμένο ρευστό γάλα και κρέμα (γάλακτος) Επεξεργασμένο ρευστό γάλα Γάλα και κρέμα (γάλακτος) με περισσότερο από 6 % λίπος, μη συμπυκνωμένα ή ζαχαρούχα Γάλα και κρέμα (γάλακτος) σε στερεή μορφή Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη Πλήρες γάλα σε σκόνη

20 L 336/ Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί) Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί) Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα Γάλα και κρέμα (γάλακτος), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς Γιαούρτι και άλλα είδη γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση Καζεΐνη Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης Τυρόγαλο Γαλακτοκομικά προϊόντα π.δ.κ.α Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων Παγωτό Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παγωτών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παγωτών 10.6 Προϊόντα αλευρομύλων, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα Προϊόντα αλευρομύλων Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένο ή σε θραύσματα Αποφλοιωμένο ρύζι Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα Άλευρα δημητριακών και φυτικά άλευρα μείγματα αυτών Σιτάλευρο ή αλεύρι σμιγαδιού Άλλα άλευρα σιτηρών Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα Μείγματα για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών Χόνδροι (πλιγούρι) και χονδράλευρα σιταριού Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι δημητριακών π.δ.κ.α Δημητριακά για πρόγευμα και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία δημητριακών Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία δημητριακών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων Άμυλα και προϊόντα αμύλου Άμυλα και προϊόντα αμύλου σάκχαρα και σιρόπια σακχάρεων π.δ.κ.α Άμυλα κάθε είδους ινουλίνη. γλουτένη σιταριού δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα Ταπιόκα και υποκατάστατα παρασκευασμένα από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων

21 L 336/ Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης ιμβερτοσάκχαρο σάκχαρα και σιρόπια σακχάρων π.δ.κ.α Αραβοσιτέλαιο Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων 10.7 Είδη αρτοποιίας και αλευρώδη προϊόντα Ψωμί νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Ψωμί, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Φρέσκο ψωμί Νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων Παξιμάδια και μπισκότα διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Παξιμάδια και μπισκότα διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Τραγανό ψωμί, παξιμάδια, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια φρυγανισμένα προϊόντα Μελόψωμο και παρόμοια είδη γλυκά μπισκότα βάφλες (γκόφρες) και γκοφρέτες Άλλα ξηρά ή διατηρημένα είδη αρτοποιίας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα Κουσκούς Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 10.8 Άλλα είδη διατροφής Ζάχαρη Ακατέργαστη ή κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα μελάσες Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρή σακχαρόζη σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου Μελάσες Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης

22 L 336/ Κακάο, σοκολάτα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη, βούτυρο, λίπος και λάδι κακάο και κακάο σε σκόνη Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου Σκόνη κακάου, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά Σκόνη κακάου που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), χύδην Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), σε άλλες μορφές εκτός χύδην Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα με ζάχαρη Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής Κατεργασμένο τσάι και καφές Κατεργασμένο τσάι και καφές Καφές, αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος Υποκατάστατα του καφέ εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ λοβός και φλοιός καφέ Πράσινο τσάι (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρο τσάι (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι που έχει υποστεί μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου 3 kg Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα τσαγιού ή ματέ Αφεψήματα βοτάνων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού Καρυκεύματα και αρτύματα Ξίδι σάλτσες ανάμεικτα καρυκεύματα άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού παρασκευασμένη μουστάρδα Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ Σάλτσες μείγματα καρυκευμάτων και μείγματα αρτυμάτων αλεύρι και χονδράλευρο από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη Μπαχαρικά, κατεργασμένα Πιπεριά (piper spp), κατεργασμένη Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές, αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένες Κανέλλα, κατεργασμένη άλλα κατεργασμένα μπαχαρικά Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων Έτοιμα γεύματα και φαγητά Έτοιμα γεύματα και φαγητά Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα

23 L 336/ Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα ζυμαρικά Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Άλλα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α Σούπες, αυγά, μαγιές και άλλα προϊόντα διατροφής εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματά τους Αβγά, χωρίς το κέλυφος, και κρόκοι αβγών, νωποί ή διατηρημένοι αβγά με το κέλυφος διατηρημένα ή μαγειρεμένα λεύκωμα αβγού Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς) άλλοι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί, νεκροί παρασκευασμένες διογκωτικές σκόνες Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά πηκτικές ύλες βλεννώδεις και πηκτικοί παράγοντες Παρασκευασμένα φθαρτά τρόφιμα, όπως σάντουιτς και νωπή πίτσα Συμπληρώματα διατροφής για ανθρώπινη κατανάλωση Διάφορα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α 10.9 Παρασκευασμένες ζωοτροφές Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού Παρασκευασμένες τροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa) Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς 11 Ποτά 11.0 Ποτά Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

24 L 336/ Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών Οίνος από σταφύλια Οίνος από νωπά σταφύλια μούστος σταφυλιών Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο μούστος σταφυλιών Οινολάσπες (κατακάθια) τρυγιά ακάθαρτη Οινολάσπες (κατακάθια) τρυγιά ακάθαρτη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια Μηλίτης οίνος και άλλοι οίνοι από φρούτα Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι) μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι) μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα Άλλα μη αποσταγμένα ποτά που υφίστανται ζύμωση Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση Μπύρα Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπύρας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπύρας Βύνη Βύνη Βύνη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης Αναψυκτικά μεταλλικά νερά και άλλα εμφιαλωμένα νερά Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματιστεί Άλλα μη αλκοολούχα ποτά Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ Σ 10.11.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10.11.11 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 3.11.2006 COM(2006) 655 τελικό 2006/0218 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών,

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

01.11 "Καλλιέργεια φυτών ""μεγάλης καλλιέργειας"". Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία" 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες

01.11 Καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες 01.11 "Καλλιέργεια φυτών ""μεγάλης καλλιέργειας"". Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία" 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες που δεν κατατάσσονται αλλού 01.11.1 Καλλιέργεια δημητριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα αποτελούν αντικείμενο συνεχούς. (3) Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά ορισμένα

(2) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα αποτελούν αντικείμενο συνεχούς. (3) Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά ορισμένα 29.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175/61 ΟΔΗΓΙΑ 2006/59/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα 27.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/75 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001

Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001 Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001 ΤΙΤΛΟΙ ΓΟΡΙΕΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΈΣ 01.1 ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ Καλλιέργεια φυτών "µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα 1 5 2 6 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 10.3 - Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανία τροφίμων, ποτών: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 2. Παραγωγή χυμών

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Unique License Number 1 5. Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα Α/Α

Unique License Number 1 5. Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα Α/Α 1 5 2 6 Processing and preserving of potatoes 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 120981 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 197/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.8.2000 Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2000 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ (+A-Ο) Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ (+A-Ο) Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3 29,3 Chia σπόροι με φύτρa 28,5 28,5 Σπόροi με φύτρο Ραπανάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135,136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2296/05-05-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα 1 5 2 6 3 7 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Manufacture of sugary products

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα 1 5 2 6 3 7 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Manufacture of sugary products

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Πατήστε Ctrl και F 2) Πληκτρολογήστε το ΚΑΔ που θέλετε να αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ και πατήστε enter CODES JEREMIE NACE ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (LEVEL 1) B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ (1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ (1) - Κρέατα: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ (1) Κρέας χοιρινό (2) νωπό, κατεψυγμένο ή διατηρημένο με απλή ψύξη, συσκευασμένο ή μη, ολόκληρο, σε τεμάχια ή μέρη, με κόκαλα ή μη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 3/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 3KG 100 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 1KG 5000 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα EL EL EL Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Σημειώσεις για τη σχολή προπονητών-ριών Αθήνας Γ κατηγορίας Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστικής & Τραμπολίνο (2014) O πρωταρχικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Απριλίου 2010 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα