Οικονοµικά στοιχεία 9µήνου 2007 COSMOTE 1 : Ισχυρή ανάπτυξη σε όλες αγορές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµικά στοιχεία 9µήνου 2007 COSMOTE 1 : Ισχυρή ανάπτυξη σε όλες αγορές"

Transcript

1 1 ελτίο Τύπου Οικονοµικά στοιχεία 9µήνου 1 : Ισχυρή ανάπτυξη σε όλες αγορές Κύκλος εργασιών: εκατ. (+38,1%) Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων: 745,4 εκατ. (+15,9%) Περιθώριο κέρδους EBITDA: 33,1% Καθαρά κέρδη: 275,9 εκατ. (+1%) Πελάτες: 14,1 εκατ.(+42%) Αθήνα, 9 Νοεµβρίου Οικονοµικά στοιχεία για το εννεάµηνο του ανακοινώνει η, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας µε την ευρύτερη παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS). Στα αποτελέσµατα της εταιρίας συµπεριλαµβάνονται τα µεγέθη της Ελλάδας, καθώς και των θυγατρικών της εταιριών AMC στην Αλβανία, GLOBUL στη Βουλγαρία, COSMOFON στην πγ Μ και στη Ρουµανία. Από τον Οκτώβριο του, η ενοποιεί και τα αποτελέσµατα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Τους τελευταίους εννέα µήνες, σε όλες τις χώρες παρουσίας της η συνέχισε τη δυναµική προσέλκυση νέων πελατών, αποτέλεσµα της εξαγοράς της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά και την ενίσχυση της χρήσης, που οδήγησαν στην ταχεία αύξηση των εσόδων. Το σύνολο των νέων πελατών σε όλες τις αγορές για το γ τρίµηνο του ξεπερνά το 1 εκατοµµύριο, αριθµός διπλάσιος σε σχέση µε το ίδιο τρίµηνο της περασµένης χρονιάς, µε τις καθαρές νέες συνδέσεις για το εννεάµηνο του να διαµορφώνονται σε σχεδόν 3 εκατ. Συνολικά, η πελατειακή βάση του Οµίλου ανέρχεται σε 14,1 εκατ., αυξηµένη κατά 42% σε σχέση µε πέρυσι. Η ισχυρή αυτή αύξηση των συνδροµητών, οδηγεί στην ταχύτερη του αναµενόµενου επίτευξη του ορόσηµου των 15 εκατ. συνδροµητών, στόχος που είχε αρχικά τεθεί για το 2009, ενώ πλέον αναµένεται να επιτευχθεί µέσα στα δύο επόµενα τρίµηνα. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της για το εννεάµηνο του έτους ενισχύθηκε κατά 38,1% συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του, ενώ µη συνυπολογίζοντας τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το ποσοστό διαµορφώνεται σε 14% περίπου. Το γ τρίµηνο, τα ενοποιηµένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 39%, σηµειώνοντας εντυπωσιακή ενίσχυση σε σχέση µε προηγούµενα τρίµηνα του χρόνου, κυρίως λόγω της πολύ ισχυρής αύξησης των πωλήσεων της Ελλάδας και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Στην Ελλάδα, η συνέχισε τη σηµαντική ενίσχυση των εσόδων, αυξάνοντας την πελατειακή της βάση και ενισχύοντας το µερίδιο αγοράς, κυρίως στους πελάτες συµβολαίου, µε την καθοριστική συµβολή του δικτύου διανοµής της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Παράλληλα, η θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στις µειώσεις των τιµών, οδήγησε στη σηµαντική ενίσχυση των εσόδων από την εξερχόµενη κίνηση, παρά τις µειώσεις των τιµολογιακών χρεώσεων. Ως αποτέλεσµα, και παρά τις ανταγωνιστικές προσφορές στην καρτοκινητή, περιορίστηκαν οι µειώσεις του δείκτη ARPU. 1 Μη ελεγµένα. Οι Περιοδικές Οικονοµικές Καταστάσεις και τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου 1.1. έως θα δηµοσιευθούν την Τρίτη 27 Νοεµβρίου.

2 Στην Αλβανία, η AMC συνέχισε τη δυναµική πορεία, µε τα έσοδά της να ενισχύονται από την αύξηση των πελατών, διατηρώντας σταθερούς τους δείκτες AMOU και ARPU. Στη Βουλγαρία, η GLOBUL συνέχισε µε επιτυχία την ταχεία αύξηση των εσόδων, βελτιώνοντας σηµαντικά το περιθώριο EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων), ενώ στην πγ Μ η COSMOFON συνέχισε την πορεία βελτίωσης των δεικτών επιχειρησιακής απόδοσης, ενισχύοντας σηµαντικά την κερδοφορία EBITDA. Η Ρουµανίας, σταθερά προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της για το 2008 και το 2009, προσελκύει µεγάλο αριθµό νέων πελατών. Τους τελευταίους 12 µήνες, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Οµίλου, αυξάνοντας σηµαντικά τις καθαρές νέες συνδέσεις για την σε όλες τις χώρες κοινής δραστηριοποίησης και συνεισφέροντας περίπου το 56% του συνόλου των καθαρών νέων συνδέσεων του Οµίλου για το γ τρίµηνο (εκτός Αλβανίας). 2 Ελλάδα AMC GLOBUL COSMOFON Ρουµανίας ΟΜΙΛΟΣ Καθ. νέες συνδέσεις, γ τρίµ Καθ. νέες συνδέσεις, γ τρίµ Πελάτες 9µήνου Ετήσια αύξηση 18,2% 26,0% 26,9% 20,1% 320,8% 42,0% Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 13,4% το γ τρίµηνο και 15,9% το εννεάµηνο. Η συνεχιζόµενη αυτή ενίσχυση είναι αποτέλεσµα της σταθερής βελτίωσης της κερδοφορίας όλων των διεθνών δραστηριοτήτων µε περιθώρια ρεκόρ σε Βουλγαρία, Αλβανία και πγ Μ- και της ισχυρής αύξησης των εσόδων. Στην Ελλάδα, η κερδοφορία EBITDA ενισχύθηκε κατά 2% στο τρίµηνο, µε µείωση του περιθωρίου που οφείλεται κυρίως σε µη επαναλαµβανόµενους παράγοντες, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω. Το γ τρίµηνο του, τα καθαρά κέρδη του Οµίλου µειώθηκαν κατά 15% συγκριτικά µε το γ τρίµηνο του, µε το αντίστοιχο ποσοστό για το εννεάµηνο να διαµορφώνεται στο +1%. Τα καθαρά κέρδη του γ τριµήνου επηρεάστηκαν από σηµαντικές συναλλαγµατικές διαφορές, 19 εκατ. περίπου, στη Ρουµανία λόγω της υποτίµησης του RON κατά το γ τρίµηνο, από τα αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, αλλά και τις υψηλότερες αποσβέσεις, αποτέλεσµα των αυξηµένων επενδύσεων σε Ρουµανία και Βουλγαρία. Ο Όµιλος παραµένει σε σταθερή πορεία επίτευξης των κύριων στόχων που έχουν τεθεί για τα έσοδα και την κερδοφορία EBITDA. ΟΙΚ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ( ) IFRS Μη ελεγµένα (σε εκατ. ευρώ) Ελλάδα AMC GLOBUL COSMOFON Ρουµανία ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ γ τρίµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Περιθώριο Καθαρού Κέρδους * Ο χρηµατοοικονοµικός δείκτης ΕBITDA ορίζεται και χρησιµοποιείται από την Εταιρία και δεν ελέγχεται από τους ελεγκτές. γ τρίµ. Κύκλος Εργασιών 468,6 48,5 109,9 17,2 41,5 260,7 825,0 593,5 39,0% EBITDA* (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) 205,1 31,0 44,5 6,1-8,8 7,6 281,8 248,6 13,4% Περιθώριο EBITDA 43,8% 64,0% 40,5% 35,5% - 2,9% 34,2% 41,9% -7,7πµ Καθαρά Κέρδη 102,2 20,4 15,2 1,0-44,5 4,0 99,6 117,2-15,0% 21,8% 42,1% 13,9% 5,7% - 1,6% 12,1% 19,7% -7,6πµ

3 3 ΟΙΚ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ( ) IFRS Μη ελεγµένα (σε εκατ. ευρώ) Ελλάδα AMC GLOBUL COSMOFON Ρουµανία ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κύκλος Εργασιών 1.294,5 130,1 301,2 46,4 105,2 688, , ,6 38,1% EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) 546,7 81,6 117,9 14,3-27,4 24,2 745,4 643,1 15,9% Περιθώριο EBITDA 42,2% 62,7% 39,2% 30,8% - 3,5% 33,1% 39,4% -6,3πµ Καθαρά Κέρδη 258,5 46,3 39,4-0,8-65,2 11,5 275,9 273,9 0,7% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 20,0% 35,5% 13,1% - - 1,7% 12,3% 16,8% -4,5πµ Επενδύσεις Οµίλου, ανεισµός Κατά το εννεάµηνο του, οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου ανήλθαν σε περίπου 340 εκατ. ευρώ. Η Ρουµανία, που επεκτείνει δυναµικά το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, συνέχισε να απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό (132 εκατ. περίπου) των επενδύσεων του Οµίλου. Στην Ελλάδα, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 97 εκατ. περίπου, ενώ στη Βουλγαρία σε 66 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση της πελατειακής βάσης οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της κίνησης σε όλες τις αγορές, µε αποτέλεσµα την ανάγκη για αυξηµένες επενδύσεις. Κατά συνέπεια, η αναµένεται να αναθεωρήσει προς τα άνω τα πλάνα επενδύσεων για το, σε 540 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως στην αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου στην Ελλάδα, τη Ρουµανία, και σε µικρότερο βαθµό στη Βουλγαρία. Στο τέλος Σεπτεµβρίου, ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 2,4 δισ. ευρώ. Ανασκόπηση ανά εταιρία, Ελλάδα υναµική ενίσχυση κίνησης και εσόδων Κατά το γ τρίµηνο, η στην Ελλάδα διατήρησε τις ισχυρές της επιδόσεις σε επίπεδο εσόδων, προσελκύοντας δυναµικά νέους πελάτες και ενισχύοντας τα µεγέθη σε όλα τα τµήµατα της αγοράς. Το γ τρίµηνο, η προσέθεσε νέους συνδροµητές, από τους οποίους ήταν πελάτες συµβολαίου, σηµειώνοντας για ακόµη µία φορά ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων σε επίπεδο τριµήνου και διατηρώντας για 4 ο συνεχόµενο τρίµηνο, µετά την εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, την πρώτη θέση στις καθαρές νέες συνδέσεις συµβολαίου και καρτοκινητής. Η συνολική κίνηση φωνής (εισερχόµενη & εξερχόµενη) κατά το τρίµηνο αυξήθηκε κατά 30% συγκριτικά µε το γ τρίµηνο του, κυρίως λόγω της εξερχόµενης κίνησης φωνής που ενισχύθηκε κατά 37%. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΑ Α)- Γ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ, & (σε εκατ. ευρώ, µη ελεγµένα) γ τρίµ. γ τρίµ. Κύκλος εργασιών 468,6 435,6 7,6% 1.294, ,1 6,3% EBITDA* (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) 205,1 201,1 2,0% 546,7 526,0 3,9% Περιθώριο κέρδους EBITDA 43,8% 46,2% -2,4πµ 42,2% 43,2% -1,0πµ Καθαρά κέρδη 102,2 108,0-5,3% 258,5 267,6-3,4% Περιθώριο καθαρού κέρδους 21,8% 24,8% -3,0πµ 20,0% 22,0% -2,0πµ

4 4 Ο κύκλος εργασιών της στην Ελλάδα το γ τρίµηνο αυξήθηκε σηµαντικά κατά 7,6%, από 3,8% το α και 7,2% το β τρίµηνο, µε τα έσοδα του εννεαµήνου να ενισχύονται συνολικά κατά 6,3%. Τα έσοδα από εξερχόµενη κίνηση φωνής ενισχύθηκαν κατά 13,3% συγκριτικά µε το γ τρίµηνο του, οδηγούµενα από τα ενισχυµένα έσοδα εξερχόµενης κίνησης φωνής τόσο συµβολαίου (+11% περίπου), όσο και καρτοκινητής (+21% περίπου). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει για ακόµη µία φορά την ισχυρή επίδραση θετικής ελαστικότητας στην ελληνική αγορά, καθώς οι µειώσεις των χρεώσεων, κυρίως στην καρτοκινητή, δίνουν ώθηση στην κίνηση, αυξάνοντας τα έσοδα. Τα έσοδα από εισερχόµενη κίνηση φωνής, επηρεασµένα από τη µείωση των τελών τερµατισµού, µειώθηκαν κατά 3,4% συγκριτικά µε το γ τρίµηνο του και πλέον αποτελούν το 20% των εσόδων στην Ελλάδα, ενώ τα έσοδα διασύνδεσης από σταθερό σε κινητό αντιπροσωπεύουν το 7,3% του συνόλου των εσόδων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εισερχόµενη κίνηση αυξήθηκε κατά περισσότερο από 16%, περιορίζοντας την επίδραση της µείωσης των τελών τερµατισµού κατά 20% από το γ τρίµηνο του. Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδοµένων, στις οποίες περιλαµβάνονται τα γραπτά µηνύµατα SMS, τα µηνύµατα πολυµέσων MMS, το i-mode 2, καθώς και άλλες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, συµµετέχουν κατά 9,7% 3 στα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για το εννεάµηνο. Τα έσοδα από τα SMS παρουσίασαν µικρή µείωση, κυρίως εξαιτίας προσφορών στην καρτοκινητή που περιελάµβαναν πακέτα µηνυµάτων. Τα έσοδα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες δεδοµένων εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 1% περίπου των συνόλου των εσόδων στην Ελλάδα, παραµένοντας στα ίδια επίπεδα µε το γ τρίµηνο του. Τα έσοδα περιαγωγής από ξένους επισκέπτες το γ τρίµηνο του µειώθηκαν κατά 16% περίπου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη µείωση κατά 9,2% περίπου του τέλους περιαγωγής χονδρικής κατά τους οκτώ µήνες µέχρι τον Αύγουστο και κατά 17,8% επιπλέον το Σεπτέµβριο, τη στιγµή που η αύξηση της κίνησης ανήλθε σε 5% περίπου για το εννεάµηνο. Η σηµαντικά αυξηµένη κίνηση που σηµειώθηκε κατά τους καλοκαιρινούς µήνες οδήγησε σε επαναπροσδιορισµό των κατώτερων τιµών για τα τέλη χονδρικής από την αρχή της χρονιάς, λόγω συµφωνιών µε διεθνείς παρόχους. Ως αποτέλεσµα, τα έσοδα από βασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα (µηνιαία πάγια τέλη, αερόχρονος, SMS & υπηρεσίες δεδοµένων) ενισχύθηκαν περαιτέρω το εννεάµηνο, κατά 10,8% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατά 11,4% το γ τρίµηνο του συγκριτικά µε το γ τρίµηνο του. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA για το γ τρίµηνο του στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 2%, ενώ το περιθώριο EBITDA µειώθηκε το γ τρίµηνο του έτους συγκριτικά µε το γ τρίµηνο του. Η κερδοφορία EBITDA ανέρχεται σε 546,7 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο, σηµειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το περιθώριο EBITDA διαµορφώθηκε στο 43,8% για το τρίµηνο και στο 42,2% για το εννεάµηνο. Η µείωση αυτή οφείλεται στα χαµηλότερα τέλη τερµατισµού, καθώς και σε µη επαναλαµβανόµενα κόστη, κυρίως έκτακτες φιλανθρωπικές δωρεές, αποζηµιώσεις και επαναπροσδιορισµό του κόστους περιαγωγής. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων περιορίστηκε από τα χαµηλότερα έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (-1% το γ τρίµηνο), τα έξοδα υπηρεσιών δεδοµένων (-6%) και την περιορισµένη αύξηση στα έξοδα δικτύου (+2,4%). Εξαιρώντας τα µη επαναλαµβανόµενα κόστη, το περιθώριο κέρδους EBITDA στην Ελλάδα θα ξεπερνούσε το 45%. Τα καθαρά κέρδη της στην Ελλάδα ανήλθαν σε 258,5 εκατ. ευρώ για το εννεάµηνο και σε 102,2 εκατ. για το γ τρίµηνο. Οι ως άνω παράγοντες που επηρέασαν την κερδοφορία EBITDA, περιόρισαν παράλληλα και την αύξηση των καθαρών κερδών. Τα καθαρά κέρδη (-3,4% για το εννεάµηνο) επηρεάστηκαν και από τα αυξηµένα, σε σχέση µε το, χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 2 Το i-mode και το λογότυπο i-mode είναι εµπορικά σήµατα ή κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της NTT DoCoMo, Inc. στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες 3 Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδοµένων ανέρχονται σε 124,1 εκατ. ευρώ (86,6 εκατ. ευρώ από τα οποία από SMS)

5 5 α τρίµ. α 6µηνο AMOU, µικτό (λεπτά) ARPU, µικτό ( ) 30,5 29,9 26,6 27,2 27,9 Σύνολο Πελατών Ο δείκτης µικτού AMOU (µέση µηνιαία χρήση ανά πελάτη σε λεπτά), κατά το εννεάµηνο του, ενισχυµένος κατά 11% περίπου συγκριτικά µε το εννεάµηνο του, ανήλθε σε 169 λεπτά, οδηγούµενος κυρίως από τη χρήση που πραγµατοποιούν οι πελάτες καρτοκινητής, λόγω θετικής ελαστικότητας στις σηµαντικές προσφορές για επικοινωνία εντός δικτύου. Για την ίδια περίοδο, ο δείκτης AMOU συµβολαίου ενισχύθηκε κατά 7% περίπου. Ο δείκτης µικτού ARPU (µέσο µηνιαίο έσοδο ανά πελάτη) διαµορφώθηκε σε 27,9 ευρώ για το εννεάµηνο, περίπου 8% χαµηλότερα σε σχέση µε πέρυσι, σηµειώνοντας αντίστοιχη µείωση µε αυτή των προηγούµενων τριµήνων. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα τάση, ο δείκτης ARPU συµβολαίου σηµείωσε πολύ µικρή µείωση, ενώ το ARPU εξερχόµενης κίνησης συµβολαίου διαµορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε πέρυσι. Η µείωση του ARPU αποδίδεται κυρίως στη µείωση του ARPU από εισερχόµενη κίνηση, λόγω της µείωσης των τελών τερµατισµού. Κατά τη διάρκεια του γ τριµήνου του, η (Ελλάδα) πραγµατοποίησε καθαρές νέες συνδέσεις συµβολαίου και καθαρές νέες συνδέσεις καρτοκινητής. Η πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος Σεπτεµβρίου ανέρχεται σε σχεδόν 6 εκατοµµύρια, σηµειώνοντας αύξηση κατά 18,2% σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του. Για µία ακόµη φορά, η εταιρία προσέλκυσε την πλειοψηφία των καθαρών νέων συνδέσεων συµβολαίου και καρτοκινητής, ενισχύοντας ακόµη περισσότερο την κυρίαρχη θέση της στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Η δυναµική συνεισφορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνεχίζεται, προσελκύοντας πλέον του 78% των καθαρών νέων συνδέσεων συµβολαίου για το τρίµηνο. Συνολικά, στο τέλος Σεπτεµβρίου του ο αριθµός πελατών συµβολαίου ανήλθε σε (+8,6% συγκριτικά µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο), ενώ ο αριθµός των πελατών καρτοκινητής σε Ο δείκτης αποσυνδέσεων (churn) της για το εννεάµηνο διατηρήθηκε στο 30% περίπου σε ετήσια βάση, καθώς, παρά τη συγκράτηση του δείκτη αποσυνδέσεων συµβολαίου, οι αποσυνδέσεις καρτοκινητής αυξάνονται, λόγω του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και των συνεχών προσφορών. AMC, Αλβανία Μεγέθη σταθερά βελτιούµενα Το γ τρίµηνο του, η AMC προσέλκυσε καθαρές νέες συνδέσεις, συνεχίζοντας να ενισχύει σηµαντικά τα έσοδα και τη λειτουργική της κερδοφορία (EBITDA). ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ AMC Γ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ, & (σε εκατ. ευρώ, µη ελεγµένα) γ τρίµ. γ τρίµ. Κύκλος εργασιών 48,5 40,9 18,6% 130,1 110,1 18,2% EBITDA* (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) 31,0 25,2 23,1% 81,6 65,6 24,5% Περιθώριο κέρδους EBITDA 64,0% 61,6% +2,4πµ 62,7% 59,5% +3,2πµ Καθαρά κέρδη 20,4 14,3 42,4% 46,3 36,0 28,3% Περιθώριο καθαρού κέρδους 42,1% 35,1% +7,0πµ 35,5% 32,7% +2,8πµ

6 Τα έσοδα της AMC για το εννεάµηνο, ενισχυµένα κατά 18,2% σε σχέση µε το εννεάµηνο του, ανήλθαν σε 130,1 εκατ. ευρώ, αποτέλεσµα της ενίσχυσης της πελατειακής βάσης κατά 26%, καθώς και της αύξησης της κίνησης κατά 23%, κυρίως από πελάτες συµβολαίου. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα έσοδα από εξερχόµενη κίνηση από πελάτες συµβολαίου ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 53% για το εννεάµηνο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της AMC ενισχύθηκαν το εννεάµηνο του κατά 24,5%, µε το περιθώριο EBITDA στο 62,7%. Η βελτίωση του περιθωρίου κατά το γ τρίµηνο, το οποίο ανήλθε σε 64%, οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση του κόστους που αφορά στα τέλη τερµατισµού και το ανθρώπινο δυναµικό, τη συγκράτηση των λοιπών και διοικητικών εξόδων, καθώς και την ανταπόκριση της αγοράς στις νέες προσφορές SMS της εταιρίας, τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και τα τιµολόγια για κλήσεις στο εξωτερικό. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 28,3% το εννεάµηνο και κατά 42,4% το γ τρίµηνο, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους της εταιρίας για το τρίµηνο διαµορφώθηκε σε 42%. Αντιστρέφοντας µερικώς την αρνητική επίδραση στο β τρίµηνο του των συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 4,3 εκατ. ευρώ λόγω διακυµάνσεων του τοπικού νοµίσµατος, το γ τρίµηνο τα καθαρά κέρδη της ΑMC επηρεάστηκαν θετικά από συναλλαγµατικές διαφορές από µη ταµειακές κινήσεις (non cash), ύψους 1 εκατ. ευρώ περίπου (προ φόρων). 6 α τρίµ. α εξάµ. AMOU, µικτό (λεπτά) ARPU, µικτό ( ) Σύνολο Πελατών Η πελατειακή βάση της AMC, στο τέλος Σεπτεµβρίου, διαµορφώθηκε σε Ο δείκτης µικτού AMOU ανήλθε σε 60 λεπτά, ενώ το µικτό ARPU για την ίδια περίοδο διατηρήθηκε σταθερό στα 14 ευρώ. GLOBUL, Βουλγαρία Εντυπωσιακή ενίσχυση του περιθωρίου EBITDA Παρά το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και την προσέλκυση µεγάλου αριθµού πελατών συµβολαίου, κατά το γ τρίµηνο του, η GLOBUL συνέχισε τη δυναµική αύξηση των εσόδων της (+18,4%), βελτιώνοντας παράλληλα το περιθώριο EBITDA κατά περίπου 4 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το γ τρίµηνο του και ξεπερνώντας το ορόσηµο του 40%. Η εταιρία προσέλκυσε σηµαντική µερίδα των καθαρών νέων συνδέσεων συµβολαίου της αγοράς (περισσότερες από καθαρές νέες συνδέσεις). Κατά το γ τρίµηνο, η GLOBUL έδωσε έµφαση στην ενίσχυση των πελατών συµβολαίου, κυρίως ενθαρρύνοντας την αλλαγή των συνδέσεων καρτοκινητής σε συνδέσεις συµβολαίου. Σε επίπεδο εννεαµήνου, οι καθαρές νέες συνδέσεις ανέρχονται σε , διαµορφώνοντας την πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος Σεπτεµβρίου σε 3,7 εκατ., ενισχυµένη κατά 26,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ GLOBUL Γ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ, & (σε εκατ. ευρώ, µη ελεγµένα) γ τρίµ. γ τρίµ. Κύκλος εργασιών 109,9 92,8 18,4% 301,2 249,0 21,0% EBITDA* (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) 44,5 34,0 30,9% 117,9 92,0 28,2% Περιθώριο κέρδους EBITDA 40,5% 36,7% +3,8πµ 39,2% 37,0% +2,2πµ Καθαρά κέρδη 15,2 11,3 34,8% 39,4 26,5 48,8% Περιθώριο καθαρού κέρδους 13,9% 12,2% +1,7πµ 13,1% 10,6% +2,5πµ

7 Ο κύκλος εργασιών της GLOBUL, στα 301,2 εκατ. στο τέλος Σεπτεµβρίου, ενισχύθηκε κατά 18,4% το γ τρίµηνο και κατά 21% το εννεάµηνο, ως αποτέλεσµα, για µία ακόµη φορά, της αύξησης της κίνησης κατά 68% περίπου στο εννεάµηνο σε σύγκριση µε πέρυσι. Η τελευταία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της χρήσης που πραγµατοποιούν οι πελάτες συµβολαίου, κατά 90% περίπου στο εννεάµηνο, γεγονός που οδηγεί στην ενίσχυση των εσόδων από εξερχόµενη κίνηση συµβολαίου κατά 30% περίπου. Τα έσοδα από βασικές υπηρεσίες (µηνιαία πάγια τέλη, αερόχρονος, SMS & υπηρεσίες δεδοµένων) ενισχύθηκαν κατά 23,2% το εννεάµηνο σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα, αποτέλεσµα της σηµαντικής βελτίωσης της σύνθεσης της πελατειακής βάσης τα τελευταία τρίµηνα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της GLOBUL ανήλθαν το εννεάµηνο του σε 117,9 εκατ. ευρώ, ενισχυµένα κατά 28,2% συγκριτικά µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 39,2%, ενισχυµένο κατά 2,25 ποσοστιαίες µονάδες από το εννεάµηνο του. Η βελτίωση αυτή επετεύχθη σε µία περίοδο σηµαντικής αύξησης των πελατών συµβολαίου. Θετική επίδραση στο περιθώριο κερδοφορίας είχαν η έµφαση στη συγκράτηση του κόστους (έξοδα δικτύου -7,8% το εννεάµηνο) και τα χαµηλότερα έξοδα marketing (-6,2%) σε σχέση µε την περασµένη χρονιά (αλλαγή εταιρικής ταυτότητας). Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ενισχύθηκαν κατά 48,8% συγκριτικά µε το εννεάµηνο του. 7 α τρίµ. α εξάµ. AMOU, µικτό (λεπτά) ARPU, µικτό ( ) Σύνολο Πελατών Ο δείκτης µικτού AMOU της GLOBUL για το εννεάµηνο ανήλθε σε 92 λεπτά, ενισχυµένος κατά 31% περίπου σε σχέση µε πέρυσι, ως αποτέλεσµα του αυξανόµενου αριθµού συνδροµητών συµβολαίου στην πελατειακή βάση της εταιρίας και άλλων εµπορικών πολιτικών που οδηγούν τη χρήση σε υψηλότερα επίπεδα. Ο δείκτης µικτού ARPU παρέµεινε σταθερός στα 10 ευρώ. COSMOFON, πγ Μ υναµική ενίσχυση της κερδοφορίας Κατά το γ τρίµηνο του, τα έσοδα της COSMOFON ενισχύθηκαν κατά 9%, ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της αύξησης των εσόδων από βασικές υπηρεσίες κατά 15,1% και των εσόδων εξερχόµενης κίνησης φωνής κατά 16,8% συγκριτικά µε το γ τρίµηνο του. Η εταιρία προσέλκυσε καθαρές νέες συνδέσεις το γ τρίµηνο, µε τους πελάτες της να ανέρχονται σε στα τέλη Σεπτεµβρίου. Για τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο, η COSMOFON προσέλκυσε σηµαντικό αριθµό καθαρών νέων συνδέσεων συµβολαίου. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ COSMOFON - Γ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ, & (σε εκατ. ευρώ, µη ελεγµένα) γ τρίµ. γ τρίµ. Κύκλος εργασιών 17,2 15,8 8,9% 46,4 39,5 17,4% EBITDA* (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) Περιθώριο κέρδους EBITDA 6,1 4,7 31,0% 14,3 7,9 80,5% 35,5% 29,5% 6,0πµ 30,8% 20,0% 10,8πµ Καθαρά κέρδη 1,0 0,4 +133,5% -0,8-4,7 +82,4%

8 Η ενίσχυση των εσόδων είναι αποτέλεσµα των αυξανόµενων εσόδων από εξερχόµενη κίνηση φωνής των πελατών συµβολαίου (+35% το εννεάµηνο) και της αύξησης των πελατών συµβολαίου (+75% συγκριτικά µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αντίστοιχα, τα έσοδα από µηνιαία πάγια τέλη ενισχύθηκαν κατά 54% περίπου το εννεάµηνο. Τα συνολικά έσοδα από εξερχόµενη κίνηση φωνής ενισχύθηκαν το εννεάµηνο κατά 26% σε σχέση µε πέρυσι. Η ενίσχυση των πελατών συµβολαίου επέδρασε θετικά και στο δείκτη ARPU, ενώ ο δείκτης AMOU ενισχύθηκε κατά 54% περίπου το εννεάµηνο σε σχέση µε πέρυσι. Η COSMOFON ενισχύει σταθερά την κερδοφορία της, µε το περιθώριο EBITDA να διαµορφώνεται το γ τρίµηνο σε 35,5% (από 29,5% το γ τρίµηνο του ) και σε 30,8% το εννεάµηνο του. Η ενίσχυση αυτή είναι αποτέλεσµα οικονοµιών κλίµακος, καθώς και της συγκράτησης συγκεκριµένων εξόδων, όπως τα έξοδα δικτύου και µισθοδοσίας. Το γ τρίµηνο του, η COSMOFON σηµείωσε θετικά καθαρά κέρδη, ύψους 1 εκατ. ευρώ περίπου. 8 α τρίµ. α εξάµ. AMOU, µεικτό (λεπτά) ARPU, µεικτό ( ) Σύνολο πελατών , Ρουµανία Σηµαντική προσέλκυση συνδροµητών συµβολαίου Η Ρουµανίας συνεχίζει τη δυναµική ανοδική της πορεία µε σηµαντική αύξηση της πελατειακής της βάσης, η οποία διαµορφώθηκε σε 2,8 εκατοµµύρια στο τέλος Σεπτεµβρίου (µερίδιο αγοράς 13%), µε την προσθήκη περισσότερων από συνδροµητών το γ τρίµηνο. Κατά τη διάρκεια του τριµήνου, η Ρουµανίας προσέλκυσε καθαρές νέες συνδέσεις συµβολαίου, το 18% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της εταιρίας, γεγονός που αποτελεί σηµαντική πρόοδο και αποδεικνύει ότι οι εµπορικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν στα τέλη του β τριµήνου έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Εκτιµάται ότι το ARPU των οικιακών συνδροµητών συµβολαίου διαµορφώνεται ήδη σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά του ανταγωνισµού. Στο τέλος Οκτωβρίου, η Ρουµανίας ανακοίνωσε ότι η πελατειακή της βάση ξεπέρασε ήδη τα 3 εκατ., σε λιγότερα από δυο χρόνια εµπορικής λειτουργίας. Η ρουµανική αγορά παραµένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, µε την να επωφελείται σηµαντικά από το εκτεταµένο εµπορικό της δίκτυο και τις επιθετικές εµπορικές της προσφορές, διατηρώντας έτσι ισχυρή τη δυναµική της. Η Ρουµανίας, έχοντας πετύχει άνω του 97% πληθυσµιακή κάλυψη και ποιότητα δικτύου εφάµιλλη µε αυτή των ανταγωνιστών της, πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου, µε δεδοµένη την ενισχυµένη συνδροµητική της βάση. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρίας αναµένεται να παρέχει πληθυσµιακή κάλυψη που ξεπερνά τον ανταγωνισµό έως το τέλος του έτους. Τα παραπάνω έχουν καταστήσει αναγκαία την αύξηση των επενδύσεων το, που αναµένεται να ανέλθουν σε 200 εκατ. ευρώ περίπου µέχρι το τέλος του έτους.

9 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ, & (σε εκατ. ευρώ, µη ελεγµένα) γ τρίµ. γ τρίµ. Κύκλος εργασιών 41,5 12,5 231,7% 105,2 26,5 296,4% EBITDA* (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) -8,8-15,8 44,2% -27,4-46,3 40,9% Καθαρά κέρδη -44,5-21,3-109,3% -65,2-66,2 1,4% Ο κύκλος εργασιών στο εννεάµηνο του διαµορφώθηκε σε 105,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση µε 26,5 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του. Ο κύκλος εργασιών το γ τρίµηνο του ανήλθε σε 41,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση µε 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το µικτό ARPU για το εννεάµηνο του έφτασε τα 6 ευρώ, επηρεασµένο από τη συνεχιζόµενη ταχεία αύξηση της πελατειακής βάσης της εταιρίας, καθώς επίσης και από την επιθετική εµπορική πολιτική της στην καρτοκινητή. Οι ζηµίες EBITDA το γ τρίµηνο παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε το β τρίµηνο, στα 8,8 εκατ. ευρώ περίπου, φτάνοντας τα 27,4 εκατ. ευρώ για το εννεάµηνο. Ενώ η εταιρία πετυχαίνει κρίσιµη µάζα συνδροµητών και κύκλου εργασιών, η σηµαντική αύξηση της πελατειακής της βάσης το γ τρίµηνο και ιδιαίτερα η επιτυχηµένη προσέλκυση συνδροµητών συµβολαίου, έχουν περιορίσει την ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA. Ωστόσο, η στρατηγική προσέλκυσης πελατών εκτιµάται πως θα αποδώσει καρπούς το 2008, οδηγώντας σε επίτευξη του στόχου της εταιρίας για θετική κερδοφορία EBITDA σε µία ενισχυµένη βάση εσόδων. Οι καθαρές ζηµίες στη Ρουµανία διαµορφώθηκαν σε 44,5 εκατ., ως αποτέλεσµα των συναλλαγµατικών απωλειών ύψους 19 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω υποτίµησης του τοπικού νοµίσµατος (έναντι +16 εκατ. περίπου το β τρίµηνο). Το ποσό αυτό διαµορφώνεται κυρίως από το δανεισµό της εταιρίας σε ευρώ από την Ελλάδας. Επιπρόσθετα, οι υψηλές επενδύσεις της Ρουµανίας οδηγούν σε αυξηµένες αποσβέσεις. Η εταιρία αναµένεται να πετύχει το στόχο για θετική κερδοφορία το α τρίµ. α εξάµ. ARPU, µικτό ( ) 6,2 5,0 5,8 6,2 6,0 Σύνολο Πελατών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Μοχλός ανάπτυξης πελατειακής βάσης Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί τον κύριο µοχλό ανάπτυξης της πελατειακής βάσης του Οµίλου σε όλες τις αγορές, οδηγώντας σε ενισχυµένα µερίδια αγοράς, ιδιαίτερα στους συνδροµητές συµβολαίου, σε βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πελατειακής βάσης και, ως αποτέλεσµα, σε ισχυρή άνοδο των εσόδων. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του εννεαµήνου, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνεισέφερε στον Όµιλο περίπου 1,6 εκατ. συνδροµητές, 143% περισσότερους από την ίδια περίοδο του. Η ικανότητα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ να αυξάνει τους πελάτες της παρά την αλλαγή στο λειτουργικό της µοντέλο, έχει συνεισφέρει καθοριστικά στην αύξηση του µεριδίου αγοράς στη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, αλλά και στην Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα, µετά την εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ η διατηρεί την πρώτη θέση στις νέες συνδέσεις, τόσο στα συµβόλαια όσο και στην καρτοκινητή, ανεβάζοντας τον πήχη υψηλότερα κάθε τρίµηνο. Ο αριθµός των καθαρών νέων συνδέσεων για τον Όµιλο από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει υπερδιπλασιαστεί, από περίπου το γ τρίµηνο του, σε περίπου το γ τρίµηνο του. Σε σύγκριση

10 µε το γ τρίµηνο του, το γ τρίµηνο του, οι καθαρές νέες συνδέσεις συµβολαίου από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αυξήθηκαν κατά 53% στην Ελλάδα, κατά 573% στη Ρουµανία, κατά 67% στη Βουλγαρία και κατά 36% στην πγ Μ. Η επιτυχία αυτή υπογραµµίζει τον καθοριστικό ρόλο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην ενίσχυση του µεριδίου αγοράς στους συνδροµητές συµβολαίου στην Ελλάδα και τη δυναµική εξέλιξη των πελατών συµβολαίου στη Ρουµανία. Ακόµα πιο σηµαντικά, στην Ελλάδα για τους πέντε µήνες (Μάιο Σεπτέµβριο), που η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διαθέτει αποκλειστικά προϊόντα και υπηρεσίες, οι µικτές συνδέσεις έχουν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 5% στα συµβόλαια και 12% στην καρτοκινητή, σε σχέση µε την ίδια περίοδο του. Η επισκεψιµότητα των καταστηµάτων ενισχύθηκε σε όλες τις αγορές: +9% στην Ελλάδα, +32% στη Βουλγαρία, +12% στη Ρουµανία και +140% στην πγ Μ. Σε επίπεδο οικονοµικών µεγεθών, η εταιρία εµφάνισε έσοδα 260,7 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 7,6 εκατ. ευρώ, µε το περιθώριο EBITDA στο 3% για το τρίµηνο. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνεχίζει να ενισχύει δυναµικά το δίκτυο καταστηµάτων της που στο τέλος Σεπτεµβρίου αριθµούσε 705 καταστήµατα (από 610 στο τέλος της περασµένης χρονιάς). Έως το τέλος του, το δίκτυο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα περιλαµβάνει 765 καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ περίπου και συνολικά περισσότερα από υπό την οµπρέλα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Γ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 10 (σε εκατ. ευρώ, µη ελεγµένα) γ τρίµ. Κύκλος Εργασιών 260,7 688,4 EBITDA* (Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων) 7,6 24,2 Περιθώριο EBITDA 2,9% 3,5% Καθαρά Κέρδη 4,0 11,5 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 1,6% 1,7% Ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος της, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, δήλωσε σχετικά: «Σταθερά προς την επίτευξη των στόχων για το, η παραµένει προσηλωµένη στην ενίσχυση των λειτουργικών και οικονοµικών της µεγεθών. Συνεχίζουµε την ανταγωνιστική µας στρατηγική για διατήρηση και ενίσχυση της πρώτης θέσης στην Ελλάδα και αύξηση των µεριδίων αγοράς στο εξωτερικό µεγιστοποιώντας τις επιδόσεις σε όλες µας τις δραστηριότητες. Στόχος µας είναι να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο τις δυνατότητες που µας προσφέρουν το δυναµικό δίκτυο πωλήσεων, το πρωτοπόρο τηλεπικοινωνιακό µας δίκτυο καθώς και οι συνέργιες µε τον ΟΤΕ, για τη διάθεση, µεταξύ άλλων, κοινών λύσεων επικοινωνίας. Παράλληλα, εστιάζουµε και στον περαιτέρω εξορθολογισµό του κόστους στην Ελλάδα αλλά και τις διεθνείς µας δραστηριότητες. Απώτερος στόχος µας, η διατήρηση των επιδόσεων της που την τοποθετούν ανάµεσα στις καλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρίες της Ευρώπης». Πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ιεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων τηλ φαξ: ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Στρατηγικής Ανάπτυξης τηλ φαξ:

11 11 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ορισµένες αναφορές που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι «αναφορές στο µέλλον». Οι αναφορές αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που διαθέτει σήµερα η ιοίκηση της Εταιρίας, καθώς και σε υποθέσεις που κάνει. Κατά κανόνα, αυτού του είδους οι αναφορές φαίνονται γενικά, αλλά όχι πάντα, από τη χρήση λέξεων όπως «πιστεύουµε», «αναµένουµε», «προσδοκούµε», «έχουµε την πρόθεση», «σχεδιάζουµε», «στοχεύουµε», «προοπτική», «πεποίθηση της ιοίκησης» καθώς και άλλες παρόµοιες εκφράσεις για αναφορές που αφορούν στο µέλλον. Η ιοίκηση της Εταιρίας δεν µπορεί να διαβεβαιώσει ότι τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα θα επιτευχθούν, καθώς τα αποτελέσµατα µπορεί να διαφοροποιηθούν σηµαντικά λόγω γνωστών ή αγνώστων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς, η ιοίκηση της Εταιρίας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να επικαιροποιήσει τυχόν τέτοιες αναφορές στο µέλλον, είτε λόγω νέων πληροφοριών είτε λόγω νέων γεγονότων είτε λόγω αλλαγών στις προσδοκίες, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα ώστε να διαφοροποιηθούν σηµαντικά από τις αναφορές στο µέλλον είναι ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω: Οι συνέπειες των τοπικών και διεθνών πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών, καθώς και συνθήκες που επηρεάζουν την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Αλλαγές στη νοµοθεσία και στους κανονισµούς που εφαρµόζονται στην εταιρία µας και στις θυγατρικές της, συµπεριλαµβανοµένων αλλαγών σε ελεγχόµενες τιµές Οι επιδράσεις του ανταγωνισµού από άλλους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Κίνδυνοι που αντιµετωπίζουµε κατά την είσοδό µας σε νέες αγορές και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουµε Απρόβλεπτη αποχώρηση στελεχών Αλλαγή στις τάσεις και έµφυτες αβεβαιότητες τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Η δυνατότητα να επιτύχουµε επαρκείς τιµές, να αναλάβουµε νέα έργα και να διατηρήσουµε τα υπάρχοντα σύµφωνα µε τις προσδοκίες µας Το επίπεδο της ζήτησης των υπηρεσιών µας Η δυνατότητα να µειώσουµε τα κόστη Η έγκαιρη ανάπτυξη και αποδοχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών Οι επιδράσεις των τεχνολογικών αλλαγών στις επικοινωνίες και τα συστήµατα πληροφορικής Η διαχείριση των παραπάνω αναφερόµενων και άλλων συναφών κινδύνων Ενόψει των ανωτέρω, οι αναφορές στο µέλλον που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, µπορεί να µην επαληθευθούν ή πραγµατοποιηθούν. Για τους λόγους αυτούς δεν θα πρέπει να βασιστείτε σε αυτές τις αναφορές στο µέλλον, καθώς αντανακλούν τις σηµερινές πεποιθήσεις και προσδοκίες της ιοίκησης της Εταιρίας για µελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε σχέση με το Δ τρίμηνο 2007 (άνοδος 1,3% σε συγκρίσιμη βάση) o Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά έσοδα: - Ενίσχυση εσόδων σταθερής στην Ελλάδα, κυρίως χάρη σε Broadband & TV - Περαιτέρω βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, ρυθμιστικούς περιορισμούς και έντονο ανταγωνισμό Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα o Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας o Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Σταθερές λειτουργικές ταμειακές ροές στα 1,3 δισ. το δωδεκάμηνο του. Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 94 εκατ., αυξημένα κατά 24,3% Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές - Προσαρμοσμένες Ροές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη Δ Τριμήνου και 30% το Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πάνω από το στόχο, στα 583 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 253 εκατ. καθαρά κέρδη Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων Αύξηση στο 36,4% του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1% Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - Μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών o Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση Εσόδων Ομίλου κατά 0,3%, η καλύτερη επίδοση από το 2008 o Αύξηση Εσόδων στην Ελλάδα από την ανάπτυξη Broadband, VDSL,

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Συνεχίζεται η ανάκαμψη του ΟΤΕ: Ισχυρές ταμειακές ροές ( 734 εκατ. το ) και καθαρός δανεισμός μειωμένος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μία ανάσα από την κορυφή

Μία ανάσα από την κορυφή ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 ΑΘΗΝΑ 115 28 ΤΗΛ. : 7455222 e-mail : analysis@nexusxae.gr Μία ανάσα από την κορυφή Επενδυτική Άποψη Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη και γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE OTE Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005 Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις 27 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: Αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου του 2010 Αθήνα, 19 Μαΐου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 1 ο Τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΑ 30,07 ΙΣ. ΕΥΡΩ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που εκπονεί η Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα