Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών"

Transcript

1 Ακολουθήστε μας... lympia lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της lympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΕΝΙΚΑΗ οικογένεια περιλαμβάνει δύο πίνακες (4 και 6 ζωνών) με ομοιόμορφο χειρισμό και ενδείξεις. Διαθέτουν 2 εξόδους για σειρήνες, ρελέ alarm, προγραμματιζόμενη έξοδο για τηλεφωνητή και ρελέ για κάθε ζώνη. Για την λειτουργία τους απαιτούν την μπαταρία Α-986 (12V/7Ah). Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54. Βίδες στήριξης πρόσοψης. Πληκτρολόγιο χειρισμού και ενδεικτικά LED. Κλέμμα σύνδεσης της τάσης δικτύου ( V AC). Θέσεις στήριξης του πίνακα. Κλέμμες σύνδεσης γενικών εξόδων (σειρήνες, ρελέ alarm,24v) P Κλέμμες σύνδεσης ζωνών Ρύθμιση λειτουργίας ρελέ ζωνών _ A +A Μικροδιακόπτες ρύθμισης MDE Κλέμμες σύνδεσης μεταγωγικής επαφής ρελέ ζωνών Θέση τοποθέτησης μπαταρίας Α-986 Κλέμες γείωσης Θέση στήριξης του πίνακα. Σχήμα 1. Σχηματικό διάγραμμα του πίνακα Σελίδα 1 από 9

2 Περιγραφή ενδεικτικών LED Δίπλα βλέπουμε το πληκτρολόγιο χειρισμού και ενδείξεων του πίνακα 6 ζωνών BS-636. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπουμε 4 LED με την ένδειξη `General'. Το led `Disablel' ανάβει όταν έχουμε απομονωμένη ζώνη. o led `est' ανάβει σε κάθε κατάσταση ελέγχου (est). πίνακας δεν έχει κατάσταση ελέγχου όπως διευκρινίζεται στην παρ. 11 του κανονισμού ΕΝ Το led 'Fault' ανάβει σε κάθε κατάσταση σφάλματος. Αναβοσβήνει όταν υπαρχει σφάλμα και ο βομβητής έχει απενεργοποιηθεί. Το led 'Alarm' ανάβει σε κατάσταση συναγερμού και αναβοσβήνει όταν υπάρχει συναγερμός και ο βομβητής έχει απενεργοποιηθεί. Η επόμενη ομάδα ενδεικτικών led είναι τα led 'Alarm' των ζωνών (ένα για κάθε ζώνη). Κάθε LED ανάβει όταν έχουμε συναγερμό στη ζώνη που αντιστοιχεί. Από κάτω τους βρίσκονται τα ενδεικτικά led 'Fault/Disable' για κάθε ζώνη. Ο πίνακας ανιχνεύει σαν σφάλμα το βραχυκύκλωμα ή την κομμένη γραμμή. Σε βραχυκύκλωμα μιας ζώνης το LED 'Fault' που της αντιστοιχεί αναβοσβήνει ενώ σε κομμένη γραμμή παραμένει αναμμένο. Κάτω από την ομάδα ενδεικτικών `General` υπάρχει η ομάδα ενδεικτικών `Fault`. Τα led 'Batt' και 'Power' σε συνδυασμό, μας δείχνουν σφάλματα της τροφοδοσίας του πίνακα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Έλλειψη AC τάσης Υπερφόρτιση μπαταρίας Αφόρτιστη μπαταρία Έλλειψη μπαταρίας Πρόβλημα φορτιστή Power Fault Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Batt Fault ---- Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Το led 'CPU' ανάβει όταν υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα του κεντρικού επεξεργαστή (System fault). Τέλος υπάρχει και το πράσινο LED 'Power' που ανάβει όταν ο πίνακας έχει σωστές εσωτερικές τάσεις και αναβοσβήνει όταν υπάρχει έλλειψη AC τάσης. Τα led με την ένδειξη 'Siren1' και 'Siren2' αντιστοιχούν στις εξόδους των σειρηνών. Αν μια σειρήνα έχει βραχυκύκλωμα ή διακοπή στο καλώδιο τροφοδοσίας θα αναβοσβήσει το αντίστοιχο led. Αν μια σειρήνα έχει αποσυνδεθεί, θα ανάψει το αντίστοιχο led. Πληκτρολόγιο ελέγχου περιφραφή / χειρισμός Για τον χειρισμό του πίνακα υπάρχουν 6 πλήκτρα, αριθμημένα από το 1 μέχρι το 6. Όταν πατηθεί κάποιο από αυτά ηχεί ο εσωτερικός βομβητής. Ο πίνακας έχει τρία επίπεδα λειτουργίας. Επίπεδο πρόσβασης 1: Στο επίπεδο πρόσβασης 1 βρίσκονται οι λειτουργίες που γίνονται άμεσα και χωρίς χρήση κωδικού. Αυτές είναι: Σίγηση / επανήχηση εσωτερικού βομβητή. Αν έχουμε συναγερμό ή σφάλμα, ο εσωτερικός βομβητής ηχεί. Πατώντας μία φορά το πλήκτρο "1" ο βομβητής σταματάει ( αλλά χτυπάει διακοπτόμενα μια φορά το λεπτό). Νέο πάτημα του πλήκτρου επανενεργοποιεί τον βομβητή. Εμφάνιση των απομονωμένων σειρηνών-ζωνών / έλεγχος λειτουργίας LED. Πατώντας το πλήκτρο "2", αν υπάρχουν απενεργοποιημένες σειρήνες ο πίνακας κάνει τρείς σύντομους ήχους, ανάβει το led `General Disable` και τα LED `Siren1' και `Siren2' των αντίστοιχων απενεργοποιημένων σειρηνών. Έπειτα τα LED σβήνουν και μετά από τρεις ακόμα σύντομους ήχους ανάβει το led `Zone Disable` και ανάβουν τα led των αντίστοιχων απομονωμένων ζωνών. Μετά από λίγο θα σβήνουν τα ενδεικτικά και θα γίνει o έλεγχος όλων των ενδεικτικών led. Στη συνέχεια ο πίνακας επανέρχεται σε κανονική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία γίνεται μόνο αν ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας ( δεν υπάρχει σφάλμα ή συναγερμός). Επίπεδο πρόσβασης 2: Στο επίπεδο προσβασης 2 βρίσκονται οι λειτουργίες που πρέπει να κάνει ο χρήστης και χρειάζονται τον κωδικό χρήστη. Ο κωδικός είναι ο αριθμός "34", είναι ίδιος σε όλους τους πίνακες και δεν μπορεί να αλλάξει. Οι λειτουργίες που γίνονται με τον κωδικό χρήστη είναι :Σίγηση σειρηνών. Όταν δοθεί ένας συναγερμός και θέλουμε να σταματήσουμε τις σειρήνες, πατάμε τον κωδικό χρήστη (34) και μετά τα πλήκτρα '5' και '5'. Οι σειρήνες σταματούν να ηχούν, αλλά ο εσωτερικός βομβητής συνεχίζει να χτυπάει και ο πίνακας παραμένει σε κανονική λειτουργία. Νέος συναγερμός από άλλη ζώνη θα κάνει τις σειρήνες να ξαναχτυπήσουν. Reset πίνακα. Όταν δωθεί ένας συναγερμός ή συμβεί ένα λάθος και θέλουμε να επαναφέρουμε στις αρχικές συνθήκες τον πίνακα, πρέπει να πατήσουμε τον κωδικό του χρήστη (34) και μετά τα πλήκτρα '5' και '6'. Ο πίνακας ανάβει διαδοχικά όλα τα LED και μετά μπαίνει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση ζωνών πίνακα. Όταν θέλουμε να βγάλουμε εκτός λειτουργίας κάποιες ζώνες, πατάμε τον κωδικό χρήστη (34) και μετά τα πλήκτρα '5' και '4'. Ο πίνακας αναβοσβήνει τα LED 'General disable' και αν έχουμε κάποια απενεργοποιημένη ζώνη ανάβει το LED 'Alarm' που της αντιστοιχεί. Με τα πλήκτρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 απενεργοποιούμε ή ενεργοποιούμε τις αντίστοιχες ζώνες. Οι απενεργοποιημένες ζώνες έχουν αναμένο το αντίστοιχο LED. Απ' αυτή την κατάσταση ο πίνακας βγαίνει μόνος του αν για 30 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Ακολουθεί ένα Σελίδα 2 από 9

3 αυτόματο RESE και ο πίνακας μπαίνει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Οι απενεργοποιημένες ζώνες τροφοδοτούνται κανονικά με τάση αλλά ο πίνακας δεν ανιχνεύει συναγερμό ή λάθος απ' αυτές. Αν έχουμε απενεργοποιημένες ζώνες, αυτό υποδεικνύεται από τα LED 'General disable' και το αντίστοιχο led της απενεργοποιημένης ζώνης με τον βομβητή να χτυπάει μια φορά κάθε λεπτό. Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση σειρηνών του πίνακα. Όταν θέλουμε να βγάλουμε εκτός λειτουργίας κάποιες σειρήνες πατάμε τον κωδικό (34) και μετά τo πλήκτρο '6' και '6'. Ο πίνακας αναβοσβήνει τα LED 'General est' και αν έχουμε κάποια απενεργοποιημένη σειρήνα ανάβει το LED siren 1 για τη σειρήνα 1 και το siren 2 για τη σειρήνα 2. Με τα πλήκτρα 1 και 2 απενεργοποιούμε ή ενεργοποιούμε τις αντίστοιχες σειρήνες. Οι απενεργοποιημένες σειρήνες έχουν αναμένο το αντίστοιχο LED. Απ' αυτή την κατάσταση ο πίνακας βγαίνει μόνος του αν για 30 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Ακολουθεί ένα αυτόματο RESE και ο πίνακας μπαίνει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Οι απενεργοποιημένες σειρήνες τροφοδοτούνται κανονικά με τάση αλλά ο πίνακας δεν τις ενεργοποιεί ούτε ανιχνεύει λάθη απ' αυτές. Αν έχουμε απενεργοποιημένες σειρήνες αυτό δείχνετε από τo LED 'General disable' και ο βομβητής χτυπάει μια φορά κάθε λεπτό. Επίπεδο πρόσβασης 3: Στο επίπεδο προσβασης 3 βρίσκονται οι λειτουργίες που γίνονται κατά την εγκατάσταση και χρειάζονται τον κωδικό τεχνικού. Ο κωδικός είναι ο αριθμός "364", είναι ίδιος σε όλους τους πίνακες και δεν μπορεί να αλλάξει Οι λειτουργίες που γίνονται με τον κωδικό τεχνικού είναι μόνιμοι προγραμματισμοί του τρόπου ενεργοποίησης των relay και γίνονται μόνο αν ο πίνακας δεν έχει συναγερμό ή σφάλμα. Οι προγραμματισμοί αυτοί είναι : Τρόπος λειτουργίας γενικού Relay ( AUX RELAY). Αν θέλουμε να προγραμματίσουμε τον τρόπο λειτουργίας του AUX RELAY πρέπει να πατήσουμε τον κωδικό τεχνικού (364) και μετά το πλήκτρο '5'. Τα LED 'General fault' και 'General alarm' αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Στα LED Alarm των ζωνών 1 και 2 βλέπουμε το προγραμματισμένο τρόπο λειτουργίας του AUX RELAY σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Γενικό Alarm άμεση ενεργοποίηση Γενικό Alarm Γενικό Alarm Γενικό Fault Καθυστέρηση 45 sec Καθυστέρηση 2 min άμεση ενεργοποίηση Alarm zone 1 Alarm zone 2 Από κατασκευής είναι επιλεγμένο το relay να λειτουργεί σε γενικό Alarm με άμεση ενεργοποίηση. Αν στην κατάσταση αυτή πατήσουμε τα πλήκτρα '1' και '2', ανάβουμε και σβήνουμε τα LED μέχρι να φτάσουμε στον επιθυμητό τρόπο ενεργοποίησης σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Αν πατήσουμε το πλήκτρο '6' ή περάσουν 30 δευτερόλεπτα χωρίς να πατηθεί πλήκτρο η τρέχουσα κατάσταση θα καταχωρηθεί, ο πίνακας κάνει ένα αυτόματο RESE και μπαίνει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Τρόπος λειτουργίας Relay ζωνών. Αν θέλουμε να προγραμματίσουμε τον τρόπο λειτουργίας των RELAY των ζωνών πρέπει να πατήσουμε τον κωδικό τεχνικού (364) και μετά το πλήκτρο '5'. Τα LED 'General fault' και 'General alarm' αρχίζουν να αναβοσβήνουν Στα LED Fault/Disable των ζωνών 1 και 2 βλέπουμε το προγραμματισμένο τρόπο λειτουργίας των RELAY των ζωνών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Mόνιμη ενεργοποίηση Ενεργοποίηση για 10 sec Ενεργοποίηση για 30 sec Ενεργοποίηση για 60 sec Fault zone 1 Fault zone 2 Από κατασκευής είναι επιλεγμένα τα relay να λειτουργούν μόνιμα. Αν στην κατάσταση αυτή πατήσουμε τα πλήκτρα '3' και '4', ανάβουμε και σβήνουμε τα LED μέχρι να φτάσουμε στον επιθυμητό τρόπο ενεργοποίησης. Αν πατήσουμε το πλήκτρο '6' ή περάσουν 30 δευτερόλεπτα χωρίς να πατηθεί πλήκτρο η τρέχουσα κατάσταση καταγράφεται, ο πίνακας κάνει ένα αυτόματο RESE και μπαίνει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Μπορούμε επίσης να προγραμματίσουμε τα RELAY, ώστε να λειτουργούν σε συνεργασία με ηλεκτροβάνες BS-680 ή BS-684, βραχυκυκλώνοντας το jumper ρύθμισης. Σε αυτή την περίπτωση τα RELAY λειτουργούν για 10 δευτερόλεπτα μετά από συναγερμό και έπειτα σταματούν. Επανενεργοποίηση σειρήνων. Υπάρχει η δυνατότητα της αυτόματης επενενεργοποίησης των σειρήνων, με την ύπαρξη συναγερμου σε διαφορετική ζώνη. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τεχνικού (364) και να πιέσετε το πλήκτρο '5'. Τα led 'General fault' και 'General alarm' αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Εάν το led Alarm zone 4 είναι σβηστό, τότε οι σειρήνες θα ηχήσουν με την ύπαρξη συναγερμού σε διαφορετική ζώνη, αλλιώς αν το led είναι αναμμένο οι σειρήνες δεν θα ηχήσουν. Πιέζοντας το πλήκτρο '5' μπορείτε να αλλάξετε την ρύθμιση. Σελίδα 3 από 9

4 Συνδέσεις Οι πίνακες της οικογένειας έχουν ίδιες συνδεσμολογίες. Η διαφορά τους είναι στον αριθμό των ζωνών και των ρελέ ζωνών. Οι κοινές έξοδοι, οι μέγιστες καταναλώσεις και τα σχεδιαγράμματα λειτουργίας που θα αναφερθούν παρακάτω ισχύουν για όλους τους πίνακες. Συνδέσεις ανιχνευτών και κομβίων στις ζώνες Από κατασκευής στις κλέμμες κάθε ζώνης είναι συνδεδεμένη μια τερματική (). Η μπαίνει στην τελευταία συσκευή της κάθε ζώνης ή παραμένει στις κλέμμες του πίνακα αν η ζώνη δεν χρησιμοποιηθεί. Οι συνδέσεις όλων των ζωνών είναι ίδιες. Ό,τι φαίνεται στα σχήματα 1, 2 και 3 για την ζώνη 1 ισχύει για οποιαδήποτε ζώνη. Μπορούν να συνδεθούν έως 30 συσκευές (το μέγιστο) σε μια ζώνη. Η θωράκιση όλων των καλωδίων των ζωνών θα πρέπει να συνδεθούν στην γείωση ώστε να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). Το μήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 χιλιόμετρο με διατομή καλωδίου 1,5mm². U U U Ζ1 - U U U U - - U Ζ2 R Ζ3 LED BS-572 Σχήμα 2. Σύνδεση 4 βάσεων ανιχνευτών στη ζώνη 1. Στην κάθε βάση μπορεί να τοποθετηθεί ανιχνευτής BS-655, BS-660 ή BS-667. Σε έναν ανιχνευτή είναι συνδεμένο ένα LED BS-572. U U U U U Ζ1 U Κομβίο πυρανίχνευσης BS-536 R + Κομβίο πυρανίχνευσης BS-536 Ζ2 Σχήμα 3. Σύνδεση 2 κομβίων BS-536 και 2 βάσεων ανιχνευτών στη ίδια ζώνη. Ανιχνευτής Γκαζιού BS-685 Ανιχνευτής Γκαζιού BS V ZE C C 10-30V ZE C C 10-30V ZE C C 24V_M F_U Ανιχνευτής Γκαζιού BS-685 Ζ3 Ζ1 Ζ2 Σχήμα 4.Σύνδεση 3 ανιχνευτών αερίων BS-685 ή BS-686. Εκτός της σύνδεσης με τις κλέμμες της ζώνης οι ανιχνευτές αυτοί πρέπει να τροφοδοτηθούν και με τάση από τις κλέμμες 24V_M. Σελίδα 4 από 9

5 Συνδέσεις σειρήνων Ο κάθε πίνακας διαθέτει κλέμμες για σύνδεση 2 κυκλωμάτων σειρηνών, κουδουνιών ή άλλων συσκευών εξόδου που λειτουργούν με 24Vdc. Το κάθε κύκλωμα μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές με μέγιστη κατανάλωση 300mA. Από κατασκευής στις κλέμμες κάθε κυκλώματος είναι συνδεδεμένη μια τερματική (). Η μπαίνει στην τελευταία σειρήνα ή παραμένει στις κλέμμες του πίνακα αν το κύκλωμα δεν χρησιμοποιηθεί. Οι συνδέσεις και των 2 κυκλωμάτων είναι ίδιες. Σειρήνα με φάρο BS-531 Σειρήνα με φάρο BS-531 ALARM1 ALARM2 Σχήμα 5. Σύνδεση 2 σειρηνών BS-531 στο κύκλωμα εξόδου ALARM 2. Η σύνδεση αυτή χρειάζεται πολικότητα. Εκτός από τις κλέμμες που περιγράφηκαν μέχρι τώρα, ο πίνακας διαθέτει επίσης τις εξόδους : 24V_M: Έξοδος 24Vdc που διακόπτεται σε reset του πίνακα. Χρησιμοποιείται για τροφοδοσία ανιχνευτών αερίων ή άλλων συσκευών που πρέπει να διακοπεί η τάση τους σε reset. Αν αυτή ηέξοδος βραχυκυκλώσει ανάβει το LED 'General fault'. 24V_P: Έξοδος 24Vdc που δεν διακόπτεται σε reset του πίνακα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία ηλεκτρομαγνητών πόρτας. Relay AUX : Ελεύθερη μεταγωγική επαφή που από κατασκευής είναι προγραμματισμένη να ενεργοποιείται όταν συμβεί συναγερμός (Alarm) σε κάποια ζώνη. Relay ζωνών : Ελεύθερες μεταγωγικές επαφές που ενεργοποιούνται όταν συμβεί συναγερμός (Alarm) στη ζώνη που αντιστοιχούν. Όλοι οι πίνακες διαθέτουν ένα relay για κάθε ζώνη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις επαφές για λειτουργίες που πρέπει να γίνουν όταν δοθεί συναγερμός από συγκεκριμένη ζώνη (π.χ. ενεργοποίηση ηλεκτρομαγνητών πόρτας, εντολή πρός ηλεκτροβάνες). Στο παρακάτω σχήμα 6 βλέπουμε μια τέτοια συνδεσμολογία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ρελέ ζωνών και aux λειτουργούν σε 30VDC και 5A το μέγιστο. Αυτά τα ρελέ δεν πρέπει να τροφοδοτηθούν με τάση δικτύου 230V AC. F_U : Έξοδος που από κατασκευής είναι προγραμματισμένη να ενεργοποιείται σε κάθε σφάλμα (Fault). Αν θέλουμε μπορούμε να την προγραμματίσουμε να ενεργοποιείται σε κάθε συναγερμό (Alarm) τοποθετώντας στην θέση ΟΝ το διακόπτη 2 του μικροδιακόπτη MDE (για να λειτουργεί ο πίνακας σύμφωνα με την παράγραφο 8.8 της οδηγίας E 54-2 o διακόπτης 2 του μικροδιακόπτη MDE πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση FF). Η έξοδος είναι ανοιχτού συλέκτη, κατάλληλη για να ενεργοποιήσει τον αυτόματο τηλεφωνητή BS489. UPU +A,-A. Αυτή η έξοδος χρησιμοποιείται μόνο για την κατασκευή του πίνακα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο τεχνικό παρά μόνο από τεχνικό της olympia electronics. BS-510/24 24V DC 24V DC 24V_P BS-510/24 C C C C ZE 1 ZE 2 Σχήμα 6. Σύνδεση 2 ηλεκτρομαγνητών BS-510/24 στον πίνακα. Ο ένας ενεργοποιείται από την ζώνη1 και ο άλλος από την ζώνη 2. Σελίδα 5 από 9

6 Σύνδεση με τον αυτόματο τηλεφωνητή BS-489 Πίνακας πυρανίχνευσης 24V_P Για να ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνητής σε κατάσταση Alarm πρέπει ο μικροδιακόπτης Mode 2 του πίνακα Να είναι σε θέση, ενώ για να ενεργοποιηθεί σε κατάσταση Fault πρέπει να είναι ο μικροδιακόπτης Mode 2 του πίνακα σε θέση FF. F_U Mode 2 - Alarm Mode 2 FF - Fault + - Σχήμα 7. Διάγραμμα σύνδεσης του τηλεφωνητή BS-489. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εγκατάσταση του πίνακα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό Πριν από εργασίεσ συντήρησης διακόψτε την τροφοδοσία από το δίκτυο. Μην αφαιρέσετε ή εισάγετε πλακέτες ή εξαρτήματα όταν υπάρχει τάση δικτύου. Κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε γειωμένο αντιστατικό βραχιόλι για την προστασία της συσκευής από στατικό ηλεκτρισμό (ESD). Ο πίνακας πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένος. Δεν επιτρέπεται να τροφοδοτηθεί από οποιαδήποτε πρίζα. Τοποθέτηση του πίνακα σε τοίχο Η επιλεγμένη περιοχή τοποθέτησης του πίνακα πρέπει να είναι θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από χτυπήματα ή δονήσεις. Στην σελίδα 1 φαίνονται οι οπες στήριξης του πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να τοποθετηθεί 1μ πάνω από το πάτωμα και 1μ κάτω από την οροφή με ελάχιστη απόσταση 30εκ. από άλλες συσκευές. Δεν θα πρέπει να περνάνε οποιεσδήποτε άλλες γραμμές τροφοδοσίας πίσω από τον πίνακα παρά μόνο η γραμμή τροφοδοσίας του. Καλωδίωση Για θέματα συμόρφωσης των απαιτήσεων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), οι συνδέσεις των περιφεριακών συσκευών με τον πίνακα θα πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια. Κάθε θωράκιση καλωδίου πρέπει να συνδεθεί κανονικά στην παρεχόμενη κλέμα γείωσης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μικρότερη κατά το δυνατό διαδρομή. Η μέγιστη διάμετρος των καλωδίων σύνδεσης πρέπει να είναι 2,5mm² Σύνδεση των καλώδίων της τάσης τροφοδοσίας ( V AC) Ο πίνακας έχει οπές στην βάση του για την διέλευση όλης της καλωδίωσης. Μπορείτε να συνδέσετε καλώδια με μέγιστη διάμετρο 2.5mm στις κλέμες. Τα καλώδια τροφοδοσίας του πίνακα πρέπει να είναι διπλής μόνωσης. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει καλώδιο γείωσης που θα συνδεθεί στο εγκατεστημένο σύστημα γείωσης του κτιρίου. Η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνει στις κλέμες που βρίσκονται στην περιοχη πάνω αριστερά του πίνακα σχήμα 8. Σύνδεση μπαταρίας πίνακας έχει χώρο με κατάλληλες διαστάσεις για την τοποθέτηση της μπαταρίας Α-986 της olympia electronics. Το κύκλωμα φόρτισης στην πλακέτα έχει ρυθμιστεί για την συγκεκριμένη μπαταρία. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια του ιδίου τύπου. Η πλακέτα διαθέτει επίσης 2 καλώδια με ειδικό σύνδεσμο για σύνδεση με την μπαταρία. Το καλώδιο με το κόκκινο φίς συνδέεται στον θετικό πόλο (+) και αυτό με το μαύρο στον αρνητικό (-). Διάθεση μπαταριών. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη των μπαταριών σε κοινούς κάδους απορριμάτων, αλλά πρέπει να απορρίπτονται μόνο στα ειδικά σημεία ανακύκλωσής τους. Σελίδα 6 από 9

7 L 1 cm PE V AC Ασφάλεια: 250mAL250V (5x20) 1 cm Σχήμα 8. Σύνδεση του πίνακα με τάση δικτύου. Σχήμα 9. Σύνδεση καλωδίων τροφοδοσίας Προσοχή. 1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου, πρέπει να γίνεται μετά από διακοπή της τάσης τροφοδοσίας και αποσύνδεση της μπαταρίας. 2. Κατά την εγκατάσταση, η σύνδεση της μπαταρίας και της τροφοδοσίας θα πρέπει να γίνουν αφού ολοκληρωθούν όλες οι άλλες συνδέσεις. 3. Η σύνδεση του πίνακα με την τροφοδοσία θα πρέπει να γίνει μέσω μίας εξωτερικής ασφάλειας 10Α ή ενός αυτόματου διακόπτη γραμμής 10Α. Αυτή η ασφάλεια πρέπει να είναι ξεχωριστή και τυποποιημένη. 4. Χρησιμοποιήστε πάντα καλώδια διπλής μόνωσης. 5. Η διάμετρος του καλωδίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1mm. (Σχήμα 9) 6. Η εσωτερική μόνωση δεν θα πρέπει να κοπεί περισότερο από 1 cm (Σχήμα 9) 7. Η εξωτερική μόνωση δεν θα πρέπει να κοπεί περισότερο από 1 εκ από το άκρο της εσωτερικής μόνωσης 8. Η εσωτερική ασφάλεια του πίνακα είναι 250mAL250V με διαστάσεις 5Χ20mm. 9. Η ασφάλεια της μπαταρίας είναι αυτόματη 3Α και βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα. Αρχική εγκατάσταση Αφού τελειώσουν οι συνδέσεις των ζωνών, των σειρηνών και των άλλων εξόδων, μπορούμε να συνδέσουμε το σύστημα με τα 230V AC. Για να βοηθηθεί ο εγκαταστάτης κατά την αρχική εγκατάσταση, υπάρχει μια ειδική διαμόρφωση του πίνακα. Επιλέγεται τοποθετόντας στην θέση ΟΝ το διακόπτη 1 του μικροδιακόπτη MDE. Μπαίνοντας στην κατάσταση αυτή ο πίνακας κάνει ένα αυτόματο reset και μετά αναβοσβήνει τα LED 'Power', 'Zone disable' και 'General disable'. Οι ειδικές λειτουργίες αυτής της διαμόρφωσης που βοηθούν στη λύση των όποιων προβλημάτων παρουσιαστούν είναι : Όταν κάποια ζώνη έχει ανοιχτό κύκλωμα χτυπά ο εσωτερικός βομβητής και ανάβει το αντίστοιχο LED fault. Αν το σφάλμα διορθωθεί σταματάει αυτόματα ο βομβητής και το LED σβήνει. Όταν κάποια ζώνη έχει βραχυκύκλωμα χτυπά ο εσωτερικός βομβητής και αναβοσβήνει το αντίστοιχο LED fault. Αν το σφάλμα διορθωθεί σταματάει αυτόματα ο βομβητής και το LED σβήνει. Όταν κάποια έξοδος σειρήνων έχει ανοιχτό κύκλωμα χτυπά ο εσωτερικός βομβητής και ανάβει το αντίστοιχο LED fault. Αν το σφάλμα διορθωθεί σταματάει αυτόματα ο βομβητής και το LED σβήνει. Όταν κάποια έξοδος σειρήνων έχει βραχυκύκλωμα χτυπά ο εσωτερικός βομβητής και αναβοσβήνει το αντίστοιχο LED fault. Αν το σφάλμα διορθωθεί σταματάει αυτόματα ο βομβητής και το LED σβήνει. Όταν υπάρχει πρόβλημα μπαταρίας ανάβει το LED 'Batt fault' και αναβοσβήνει το LED 'Power fault'. Αν το σφάλμα διορθωθεί τα LED σβήνουν. Αφού λυθούν τα προβλήματα και η εγκατάσταση λειτουργεί πλέον σωστά πρέπει να ξαναβάλουμε τον διακόπτη στην θέση FF. Ο πίνακας κάνει ένα αυτόματο reset και είναι πλέον έτοιμος για λειτουργία. Περιοδικός έλεγχος Μέσα από την ειδική κατάσταση λειτουργίας, μπορούμε να κάνουμε και τον περιοδικό έλεγχο του συστήματος. Βάζοντας το διακόπτη 1 του μικροδιακόπτη MDE στη θέση ΟΝ, ο πίνακας κάνει ένα αυτόματο reset και μετά αναβοσβήνει τα LED 'Power', 'Zone disable' και 'General disable'. Αν δώσουμε συναγερμό σε κάποια ζώνη, πατώντας ένα κομβίο BS-536 ή ενεργοποιώντας με καπνό έναν ανιχνευτή καπνού, ανάβει το αντίστοιχο LED alarm και οι σειρήνες ενεργοποιούνται για 2 δευτερόλεπτα.μ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να δοκιμάσουμε την λειτουργία όλων των ζωνών. Σ' αυτή την κατάσταση τα πλήκτρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αν πατηθούν ενεργοποιούν τα αντίστοιχα ρελέ των ζωνών. Όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σ αυτά τα ρελέ ενεργοποιούνται υποδεικνύοντας την καλή τους λειτουργία. Αφού τελειώσουμε ξαναβάζουμε τον διακόπτη 1 στη θέση FF, ο πίνακας κάνει ένα αυτόματο reset και επενέρχεται σε κανονική λειτουργία. Προαιρετική λειτουργία της E Η παρεχόμενη προαιρετική λειτουργία του πίνακα είναι οι σειρήνες (παράγραφος 7.8 της 54-2). Σελίδα 7 από 9

8 Πιστοποίηση πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών BS-636 πιστοποιήθηκε από την VdS. Επίσης η VdS ελέγχει την παραγωγή σύμφωνα με τον αριθμό CPD: BS-636 Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών 0786-CPD E-54-2: 1997/AC:1999, E-54-4: 1997/AC:1999 Παρεχόμενες δυνατότητες: Έξοδος σε συσκευή(ές) πυρανίχνευσης ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Σελίδα 8 από 9

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά BS-634 BS-636 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών Τάση τροφοδοσίας Κατανάλωση Τύπος μπαταρίας Κύκλωμα φόρτισης Αυτονομία Κυκλώματα ζωνών Κυκλώματα συναγερμού V AC 50/60Hz 25VA 48VA Mια μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου 12V / 7Ah maximum Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 13,8V / 400mA 36 ώρες ( χωρίς χρήση των εξόδων 24V_M και 24V_P) 6 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA) 4 κυκλώματα με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης γραμμής (μέγιστο ρεύμα 35mA) 2 κυκλώματα 24V ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και κομμένη γραμμή (μέγιστο ρεύμα 300mA σε κάθε ένα κύκλωμα). Κάθε έξοδος προστατεύεται από μία επαναφερόμενη ηλεκτρονική ασφάλεια. Έξοδος 24P 26VDC ( ±3VDC) μόνιμη έξοδος με μέγιστο ρεύμα εξόδου 0.3 A η έξοδος προστατεύεται από μία επαναφερόμενη ηλεκτρονική ασφάλεια. Έξοδος 24M 26VDC ( ±3VDC) έξοδος που διακόπτεται σε κατάσταση reset με μέγιστο ρεύμα εξόδου 0.3 A Η έξοδος προστατεύεται από μία επαναφερόμενη ηλεκτρονική ασφάλεια. Έξοδοι AUX, ρελέ ζωνών Έξοδος F_U Συνολικό φορτίο Προστασία περιβλήματος Καλώδια Fuse ratings Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία Υλικό κατασκευής Διαστάσεις Βάρος Κατασκευάζετε σύμφωνα με Εγγύηση Σελίδα 9 από 9 Ένα ρελέ Aux και 6 επαφές ρελέ κάθε ένα με τιμή 30V DC και 5A μέγιστο. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συνδεθούν τάσεις ή ρεύματα με τιμές εκτός των ορίων. Όλα τα ρελέ εξόδου πρέπει να προστατευθούν από ασφάλειες με την ίδια τιμή. Σήμα εξόδου ανοιχτού συλλέκτη όπως ορίζει η 8.8 της E 54.2 (30V DC/6mA μέγιστο) Το συνολικό ρεύμα εξόδου (κυκλώματα ζώνες, κύκλωμα σειρήνας, έξοδοι 24P, 24M) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 700mA. P 30 Καλώδια για συστήματα καλωδίων πυρανίχνευσης όπως τα FP200,MCC, PYRFL Ο πίνακας έχει μόνο μια ασφάλεια που αντικαθίσταται για την προστασία της εισερχόμενης τροφοδοσίας δικτύου. Αυτή η ασφάλεια έχει τιμή 250mAL250V και πρέπει να αντικατασταθεί με μια ιδίου τύπου και τιμής. o 0 έως 50 C έως 95% σχετική υγρασία ABS - polycarbonate 325 x 240 x 85 mm 2040gr (4030gr με την μπαταρία) ΕΝ 54-2, ΕΝ χρόνια

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα....1 Γενικά χαρακτηριστικά Τηλεφωνητή.........3 Γενικά χαρακτηριστικά Κωδικοποιητή......4 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 5 Οδηγίες εγκατάστασης.............6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ www.olympia-electronics.gr ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα πυρανίχνευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Οδηγίες εγκαταστάτη Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα... 5 Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τεχνικού. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS.

Οδηγίες τεχνικού. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS. Οδηγίες τεχνικού Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα PROTEUS. Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή... 9

Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή... 9 Γενικά χαρακτηριστικά του Πίνακα... 6 Γενικά χαρακτηριστικά του Τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά του Κωδικοποιητή... 9 Έλεγχος της μονάδας πριν την εγκατάσταση... 11 Έλεγχος της μπαταρίας... 12 Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο: 210-9404000 ιnfo@rakson.gr www.rakson.gr 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

S I G M A Z E U S ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ιάγραµµα Αναφοράς Συναγερµών...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

www.olympia-electronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ www.olympiaelectronics.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Εγχειρίδιο Οδηγιών Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος 2 2. Εγκατάσταση 9 3. Συστατικά μέρη του συστήματος 12 3.1 Κεντρική μονάδα 12 3.2 Ανιχνευτής παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης SPARTA 200 Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID Οδηγίες Εγκατάστασης Περιεχόμενα 1 Γενικά Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DIOMEDES V2.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2.1 Πληροφορίες ασφάλειας... 3 2.2 Προφυλάξεις για την προστασία του προσωπικού...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού.

Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. Πληκτρολόγιο (µε ενσωµατωµένο κύκλωµα ελέγχου) για συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και συστήµατα συναγερµού. DK 9523 Οδηγίες προγραµµατισµού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα