ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασιλική Σαφαρίκα, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Συνοπτική περιγραφή εργασίας Συνοπτική περιγραφή έργου Περιγραφή έργου Ιστορικό Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης Τροποποιήσεις Προκοστολόγηση Έργου Τιμές Παραδοχές υπολογισμού - επισημάνσεις Προϋπολογισμός έργου Τιμές ΥΠΕΧΩΔΕ Αναλυτική περιγραφή σταδίων κατασκευής Θεμελίωση Αρχική λύση Περιγραφή κατασκευής Αρχική λύση Ιεράρχηση Εργασιών Προτεινόμενη λύση - Τροποποιήσεις Προτεινόμενη λύση Ιεράρχηση Εργασιών Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων Κατασκευή φρεατοπασσάλων Ανωδομή Απαιτούμενα μηχανήματα και προσωπικό Γενικά Εγκατάσταση εργοταξίου Θέματα υγείας και ασφάλειας Θεμελίωση Ανωδομή Προσδιορισμός συνολικού χρόνου κατασκευής Προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών Επανέλεγχος - Εκπόνηση μελέτης θεμελίωσης Εγκατάσταση Εργοταξίου Θεμελίωση Προκαταρτικές εκσκαφές καθαιρέσεις...31 Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα i

3 5.4.2 Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων Κατασκευή φρεατοπασσάλων Κατασκευή φρεάτων άντλησης Γενική εκσκαφή Κατασκευή στεγάνωσης πυθμένα θεμελίωσης Κατασκευή πλάκας κεφαλόδεσμου Κατασκευή εξισωτικού τοιχείου στεγάνωση μετώπου κατασκευή υπογείων ορόφων Κατασκευή κεφαλόδεσμου στη στέψη του έγχυτου περιμετρικού διαφραγματικού τοίχου Ανωδομή Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου Προσδιορισμός συνολικού κόστους κατασκευής Θεμελίωση Ανωδομή Άμεσο Κόστος Έμμεσο Κόστος Συνολικό Κόστος Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα Τεύχη Δημοπράτησης Πρόσκληση Συμμετοχής Τεχνική Περιγραφή Τιμολόγιο Προσφοράς Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων...90 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1 Προϋπολογισμός Προσφοράς [1]... 4 Πίνακας 1.2 Προϋπολογισμός Προσφοράς Τροποποίηση [1]... 6 Πίνακας 2.1 Προϋπολογισμός Έργου... 8 Πίνακας 4.1 Απαιτούμενα μηχανήματα και προσωπικό...27 Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα ii

4 Πίνακας 6.1 Εκτίμηση άμεσου κόστους Έργου...55 Πίνακας 6.2 Εκτίμηση έμμεσου κόστους Έργου...56 Πίνακας 6.3 Συνολική προσφερόμενη δαπάνη Έργου...57 Πίνακας 6.4 Σύγκριση προϋπολογισμού & προσφοράς έργου...57 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1 Στάθμες υπογείων [1]... 2 Εικόνα 3.1 Γεωλογική τομή [1]...10 Εικόνα 3.2 Κάτοψη Θεμελίωσης [1]...15 Εικόνα 3.3 Τομή Θεμελίωσης [1]...16 Εικόνα 3.4 α) Μέθοδος διάνοιξης διαφραγμάτων [4]...18 Εικόνα 3.5 β) Μέθοδος διάνοιξης διαφραγμάτων [4]...19 Εικόνα 3.6 Γεωδιατρητικό μηχάνημα (γεωτρύπανο) με αρπάγη [4]...19 Εικόνα 3.7 Λεπτομέρεια τοίχου οδηγού από σκυρόδεμα...20 Εικόνα 3.8 Κλωβοί οπλισμού διαφραγμάτων [4]...20 Εικόνα 3.9 Κατασκευή έγχυτων φρεατοπασσάλων [4]...21 Εικόνα 3.10 Γεωδιατρητικό μηχάνημα (γεωτρύπανο) με διατρητικό κουβά...22 Εικόνα 3.11 Κλωβός οπλισμού φρεατοπασσάλου...22 Εικόνα 5.1 Τομή φρέατος άντλησης [1]...35 Εικόνα 5.2 Τυπική Τομή αντιστήριξης αντιρήδες [1]...38 Εικόνα 5.3 Τομές πλάκας κεφαλόδεσμου στις θέσεις των κλιμακοστασίων [1]...40 Εικόνα 5.4 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου ανά ομάδα εργασιών...43 Εικόνα 5.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου ανά ομάδα εργασιών Μείωση χρόνων...46 Εικόνα 7.1 Δυτική Όψη (Οδός Κουντουριώτου)...58 Εικόνα 7.2 Βόρεια Όψη (Οδός Παγγαίου)...59 Εικόνα 7.3 Νότια Όψη (Οδός Ναυμαχίας Έλλης)...59 Εικόνα 7.4 Ανατολική Όψη (Οδός Δόξης)...60 Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα iii

5 1. Εισαγωγή 1.1 Συνοπτική περιγραφή εργασίας Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στον προγραμματισμό κατασκευής ενός οικοδομικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της θεμελίωσης και του σκελετού της ανωδομής του κτιρίου γραφείων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στην Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία αναλύεται και παρουσιάζεται ο χρονικός προγραμματισμός της κατασκευής του έργου με βάση τον απαιτούμενο εξοπλισμό (μηχανήματα και προσωπικό) και την απόδοσή του. Επίσης, υπολογίζεται η προκοστολόγηση του έργου με βάση τις σημερινές τιμές καθώς και η εκτίμηση του κόστους κατασκευής ανά εργασία και συνολικά για το έργο. 1.2 Συνοπτική περιγραφή έργου Περιγραφή έργου Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τη θεμελίωση και τον φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα πολυωρόφου κτιρίου που κατασκευάστηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε., εμβαδού μ 2 επί των οδών Κουντουριώτη, Παγγαίου, Δόξης, Ναυμαχίας Έλλης στην περιοχή «Λαδάδικα» της Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο είναι πανταχώθεν ελεύθερο (αποτελεί ένα οικοδομικό τετράγωνο) οπότε δεν υπήρχαν προβλήματα με όμορες ιδιοκτησίες. Το Έργο αποτελείται από δύο φάσεις: την θεμελίωση και αντιστήριξη τοιχωμάτων, την θεμελίωση στύλων και τοιχείων και τις πλάκες δαπέδων δύο υπογείων στις στάθμες - 6,70 και - 3,80 εμβαδού 970 μ 2 έκαστος. Το πρώτο (άνω) υπόγειο και στις δύο πλάγιες πλευρές του επί μήκους 12.00μ φωτίζεται από αυλή Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 1

6 καταβιβασμένης στάθμης μ (court anglais). Οι στάθμες των υπογείων φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: Εικόνα 1.1 Στάθμες υπογείων [1] την ανωδομή που αποτελείται από Ισόγειο Όροφο και τέσσερις (4) τυπικούς Ορόφους από 700 μ 2 περίπου έκαστος. Ακόμα υπάρχουν τέσσερις (4) εσοχές με εμβαδά 420 μ 2, 310μ 2, 220μ 2 και 120μ 2 αντιστοίχως. Το σύνολο των ανωδομών (ισόγειο και 8 όροφοι) είναι μ 2 περίπου. Το συνολικό ύψος των ανωδομών είναι 27,80μ (μεικτό ύψος ισόγειου 3,80μ, μικτό ύψος τυπικών ορόφων 2,90μ και μεικτό ύψος εσοχών 3,10μ) Ιστορικό Η μελέτη του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης το 1992 και τροποποιήθηκε το 1998 λόγω των αλλαγών του ΝΕΑΚ. Το 2001 η ΕΒΖ Α.Ε., έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό, ανέθεσε την κατασκευή του φέροντος οργανισμού στην εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Η σύμβαση του έργου που υπογράφθηκε Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 2

7 στις 4/08/2001, προέβλεπε συνολική διάρκεια εργασιών 8 μηνών. Πριν από την έναρξη των εργασιών έγινε επανέλεγχος της στατικής μελέτης από την ανάδοχο εταιρεία και προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της θεμελίωσης για απλουστευτεί η κατασκευή, να πληρούνται οι απαιτήσεις των αντισεισμικών κανονισμών και να βελτιωθεί το σύστημα στεγανοποίησης της λεκάνης κατασκευής των υπογείων. Η νέα μελέτη εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και την ενέκρινε η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Στη συνέχεια, έγινε η έναρξη των εργασιών με αρχική προθεσμία περαίωσης την 4/4/2001 που ήταν και η τελευταία ημέρα ισχύος της Οικοδομικής Άδειας του έργου. Τελικώς το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2002, έπειτα από χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 30/09/2002 λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ. 609/85 Περί Δημοσίων Έργων με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου και τελικώς την χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη δαπάνη (Τεμάχιο ΕΝΑ). Οι εργασίες που υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό με τις αντίστοιχες ποσότητες και τις αρχικώς προσφερόμενες τιμές από την μειοδότρια εταιρεία, φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 3

8 Α/Α ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εργασία Αριθ. Τιμ. Μονάς Μετρ. Ποσότης Τιμή Μονάδος ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ (Μέχρι και της στάθμης ± 0.00) 1 Γενικές εκσκαφές 1 m , ,00 2 Καθαίρεση σκυροδέματος 2 m , ,00 3 Περιμετρικοί Έγχυτοι Διαφραγματικοί τοίχοι πάχους 800 χλστ. 3.1 m , ,00 4 Προσωρινά Διαφραγμ. Στοιχεία Αντηρίδες 2.500/ τεμ , ,46 5 Κιβώτιο Κλιμακ. & Ανελκυστήρα εκ Διαφραγμ. Τοίχων 5.1 m , ,50 πάχους Δ = 800 χλστ. Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου 800 χλστ. 6.1 m , ,20 6 διαμέτρου 1000 χλστ. 6.2 m , ,90 διαμέτρου 1200 χλστ. 6.3 m , ,08 διαμέτρου 1500 χλστ. 6.4 m , ,06 7 Σιδηρούς οπλισμός S 500 (St-IV) εγχύτων διαφραγματικών τοίχων και 7 χλγρμ , ,00 φρεατοπασσάλων 8 Εκσκαφές εντός λεκάνης διαφραγμάτων κ.λ.π. 8 m , ,00 9 Φρέατα άντλησης 9 τεμ , ,10 10 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος άντλησης 10 τεμ , ,76 11 Επίστρωση με γαιοϋφασμα 11 m ,35 705,00 12 Κατασκευή εξυγιαντικής αποστραγγιστικής στρώσης πυθμένα 12 m , ,50 λεκάνης 13 Κατασκευή στραγγιστηρίων από διάτρητους σωλήνες 13 m 150 5,87 880,50 14 Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 εξομαλυντικών στρώσεων 14 m , ,62 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 15 Για την ενιαία πλάκα κεφαλόδεσμου 15.1 m , ,00 Για τον κεφαλόδεσμο διαφραγμάτων 15.2 m , ,30 Για το κατακόρυφο περιμετρικό μέτωπο (τοιχείον) 15.3 m , ,70 16 Σιδηρούς οπλισμός S 500 (St-IV) σκυροδεμάτων 16 χλγρμ , ,00 17 Υγρομόνωση πυθμένα στεγανολεκάνης 17 m , ,00 18 Υγρομόνωση - αποστράγγιση κατακόρυφων περιμετρ. μετώπων 18 m , ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ (Άνωθεν της στάθμης ± 0.00) 19 Σκυρόδεμα ανωδομών C20/25 19 m , ,00 Σιδηρούς οπλισμός κατηγορίας S χλγρμ , ,00 20 κατηγορίας S χλγρμ , ,00 21 Δομικό πλέγμα Τ m , ,00 Τοποθέτηση διωγκομένης πολυστερίνης 22 πάχους 3 cm ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22 m 250 2,93 732, ,18 Απρόβλεπτα 5 % ,41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ) ,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΡΧ) Πίνακας 1.1 Προϋπολογισμός Προσφοράς [1] Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 4

9 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου (ΕΒΖ Α.Ε.) και ήταν 18% επί του γενικού συνόλου προσφοράς. Τα υπόλοιπα Τεύχη Δημοπράτησης που δόθηκαν στους ενδιαφερόμενους επισυνάπτονται στο παράρτημα Τροποποιήσεις Έπειτα από την εκπόνηση της στατικής μελέτης της θεμελίωσης υπήρξαν τροποποιήσεις στις εργασίες του προϋπολογισμού. Α/Α ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Εργασία Αριθ. Τιμ. Μονάς Μετρ. Ποσότης Τιμή Μονάδος ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ (Μέχρι και της στάθμης ± 0.00) 1 Γενικές εκσκαφές 1 m , ,00 2 Καθαίρεση σκυροδέματος 2 m , ,00 3 Περιμετρικοί Έγχυτοι Διαφραγματικοί τοίχοι πάχους 800 χλστ. 3.1 m ,45 0,00 Περιμετρικοί Έγχυτοι Διαφραγματικοί τοίχοι πάχους 600 χλστ. m , ,70 4 Προσωρινά Διαφραγμ. Στοιχεία Αντηρίδες 2.500/ τεμ ,38 0,00 Μεταλλικές αντιρήδες χλγρμ , ,00 5 Κιβώτιο Κλιμακ. & Ανελκυστήρα εκ Διαφραγμ. Τοίχων 5.1 m ,39 0,00 πάχους Δ = 800 χλστ. Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου 800 χλστ. 6.1 m , ,08 6 διαμέτρου 1000 χλστ. 6.2 m , ,68 διαμέτρου 1200 χλστ. 6.3 m , ,74 διαμέτρου 1500 χλστ. 6.4 m , ,93 7 Σιδηρούς οπλισμός S 500 (St-IV) εγχύτων διαφραγματικών τοίχων και 7 χλγρμ , ,00 φρεατοπασσάλων 8 Εκσκαφές εντός λεκάνης διαφραγμάτων κ.λ.π. 8 m , ,00 9 Φρέατα άντλησης 9 τεμ , ,10 10 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος άντλησης 10 τεμ , ,76 11 Επίστρωση με γαιοϋφασμα 11 m ,35 705,00 12 Κατασκευή εξυγιαντικής αποστραγγιστικής στρώσης πυθμένα 12 m , ,50 λεκάνης 13 Κατασκευή στραγγιστηρίων από διάτρητους σωλήνες 13 m 150 5,87 880,50 14 Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 εξομαλυντικών στρώσεων 14 m , ,30 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 15 Για την ενιαία πλάκα κεφαλόδεσμου 15.1 m , ,00 Για τον κεφαλόδεσμο διαφραγμάτων 15.2 m , ,30 Για το κατακόρυφο περιμετρικό μέτωπο (τοιχείον) 15.3 m , ,70 Βλήτρα σύνδεσης τεμ , ,50 Διάνοιξη φωλέας στο διάφραγμα m , ,40 16 Σιδηρούς οπλισμός S 500 (St-IV) σκυροδεμάτων 16 χλγρμ , ,00 Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 5

10 Α/Α Εργασία Αριθ. Τιμ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Μονάς Μετρ. Ποσότης Τιμή Μονάδος ΔΑΠΑΝΗ 17 Υγρομόνωση πυθμένα στεγανολεκάνης 17 m , ,00 18 Υγρομόνωση - αποστράγγιση κατακόρυφων περιμετρ. μετώπων ΣΥΝΟΛΟ Α 18 m , , ,19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ (Άνωθεν της στάθμης ± 0.00) 19 Σκυρόδεμα ανωδομών C20/25 19 m , ,00 Σιδηρούς οπλισμός κατηγορίας S χλγρμ , ,00 20 κατηγορίας S χλγρμ , ,00 21 Δομικό πλέγμα Τ m , ,00 Τοποθέτηση διωγκομένης πολυστερίνης 22 πάχους 3 cm ΣΥΝΟΛΟ Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22 m 250 2,93 732, , ,69 Απρόβλεπτα 5 % ,08 Δαπάνη Μελέτης ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΡΧ) , Πίνακας 1.2 Προϋπολογισμός Προσφοράς Τροποποίηση [1] Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, δεν υπήρχε μεταβολή στις τιμές μονάδος στις περισσότερες εργασίες εκτός από : τις αρχικές εκσκαφές όπου δόθηκε η ίδια τιμή μονάδος με την εκσκαφή εντός της λεκάνης (αύξηση) την τιμή μονάδος του διαφραγματικού τοίχου όπου λόγω μείωσης του πάχους (από Δ800 σε Δ600), μειώθηκε και η προσφερόμενη τιμή τις μεταλλικές αντιρήδες, όπου είναι νέα εργασία (αντικαθιστά τα προσωρινά διαφραγματικά στοιχεία - αντηρίδες 2.500/800) τα βλήτρα σύνδεσης όπου είναι νέα εργασία τη διάνοιξη φωλέας στο διάφραγμα όπου είναι νέα εργασία Έτσι με βάση τα παραπάνω αλλά και τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων στην θεμελίωση, προέκυψε μία αύξηση της τάξης των ,51 ( ΔΡΧ). Στην ανωδομή δεν υπήρχε καμία αύξηση. Ακόμα, προστίθεται και η δαπάνη εκπόνησης της νέας μελέτης θεμελίωσης ποσού ,57 ( ΔΡΧ). Συνολικά η αύξηση της συνολικά προσφερόμενης δαπάνης είναι της τάξης του 2% (χωρίς τη δαπάνη της μελέτης). Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 6

11 2. Προκοστολόγηση Έργου Τιμές Παραδοχές υπολογισμού - επισημάνσεις Για να εκτιμηθεί το μέγεθος του έργου από οικονομική άποψη, είναι απαραίτητη η προκοστολόγηση του. Εφόσον πρόκειται για έργο που υπόκειται στις διατάξεις των Δημοσίων Έργων, χρησιμοποιούνται οι τιμές μονάδος που δίνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα Δημόσια Έργα [2]. Επειδή, όμως υπάρχουν εξειδικευμένες εργασίες για τις οποίες δεν δίνονται τιμές, χρησιμοποιούνται τιμές εμπορίου. Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του έργου λαμβάνεται εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτες δαπάνες 9%, αναθεώρηση 2,4% και Φ.Π.Α. 19%. Επισημαίνεται ότι, κατά την σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού δεν δόθηκε τιμή μονάδος όπως και ποσότητα για την εργασία των ξυλοτύπων σε όλες τις φάσεις της κατασκευής. Έτσι, αν θεωρηθεί ότι απαιτούνται για τους κεφαλόδεσμους περίπου 4μ 2 ξυλοτύπου στο μ 3 και για την ανωδομή περίπου 7μ 2 ξυλοτύπου στο μ 3, και για τιμή μονάδος 11,50 /μ 2 για ξυλότυπους συνήθων χυτών κατασκευών σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια, θα έχουμε αύξηση στις τιμές του σκυροδέματος C25/25 ως εξής: ΕΡΓΑΣΙΑ Σκυρόδεμα C20/25 κεφαλόδεσμων ΤΙΜΗ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΤΙΜΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ 90,00 /μ 3 4Χ11,50= 46,00 /μ 3 136,00 /μ 3 Σκυρόδεμα C20/25 ανωδομών 90,00 /μ 3 7Χ11,50= 80,50 /μ 3 170,50 /μ Προϋπολογισμός έργου Τιμές ΥΠΕΧΩΔΕ Με βάση τον προϋπολογισμό προσφοράς με τις τροποποιήσεις, και τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτει ως προϋπολογισμός έργου με σημερινές τιμές ο εξής: Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 7

12 Α/Α Εργασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΙΜΕΣ 2007 Αριθ. Τιμ. Μονάς Μετρ. Ποσότης Τιμή Μονάδος ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ (Μέχρι και της στάθμης ± 0.00) 1 Γενικές εκσκαφές 1 m , ,00 2 Καθαίρεση σκυροδέματος 2 m , ,00 3 Περιμετρικοί Έγχυτοι Διαφραγματικοί τοίχοι πάχους 600 χλστ. 3 m , ,00 4 Μεταλλικές αντιρήδες 4 χλγρμ , ,00 Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου 800 χλστ. 6.1 m , ,00 6 διαμέτρου 1000 χλστ. 6.2 m , ,00 διαμέτρου 1200 χλστ. 6.3 m , ,00 διαμέτρου 1500 χλστ. 6.4 m , ,00 7 Σιδηρούς οπλισμός S 500 (St-IV) εγχύτων διαφραγματικών τοίχων και 7 χλγρμ , ,00 φρεατοπασσάλων 8 Εκσκαφές εντός λεκάνης διαφραγμάτων κ.λ.π. 8 m , ,00 9 Φρέατα άντλησης 9 τεμ , ,00 10 Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος άντλησης 10 τεμ , ,00 11 Επίστρωση με γαιοϋφασμα 11 m , ,00 12 Κατασκευή εξυγιαντικής αποστραγγιστικής στρώσης πυθμένα 12 m , ,00 λεκάνης 13 Κατασκευή στραγγιστηρίων από διάτρητους σωλήνες 13 m , ,00 14 Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 εξομαλυντικών στρώσεων 14 m , ,00 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 15 Για την ενιαία πλάκα κεφαλόδεσμου 15.1 m , ,00 Για τον κεφαλόδεσμο διαφραγμάτων 15.2 m , ,00 Για το κατακόρυφο περιμετρικό μέτωπο (τοιχείον) 15.3 m , ,00 ΝΤ1 Βλήτρα σύνδεσης ΝΤ1 τεμ , ,00 ΝΤ2 Διάνοιξη φωλέας στο διάφραγμα ΝΤ2 m , ,00 16 Σιδηρούς οπλισμός S 500 (St-IV) σκυροδεμάτων 16 χλγρμ , ,00 17 Υγρομόνωση πυθμένα στεγανολεκάνης 17 m , ,00 18 Υγρομόνωση - αποστράγγιση κατακόρυφων περιμετρ. μετώπων ΣΥΝΟΛΟ Α 18 m , , ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ (Άνωθεν της στάθμης ± 0.00) 19 Σκυρόδεμα ανωδομών C20/25 19 m , ,00 20 Σιδηρούς οπλισμός κατηγορίας S χλγρμ , ,00 κατηγορίας S χλγρμ , ,00 21 Δομικό πλέγμα Τ m , ,00 22 Τοποθέτηση διωγκομένης πολυστερίνης πάχους 3 cm ΣΥΝΟΛΟ Β 22 m 250 4, , ,00 Σ ύ ν ο λ ο Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Μερικό Σύνολο Απρόβλεπτα 9 % Αναθεώρηση Δαπάνη μελέτης , , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ,54 Φ.Π.Α. 19% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ , ,00 Πίνακας 2.1 Προϋπολογισμός Έργου Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 8

13 3. Αναλυτική περιγραφή σταδίων κατασκευής 3.1 Θεμελίωση Αρχική λύση Περιγραφή κατασκευής Η Τεχνική Περιγραφή των τευχών δημοπράτησης [1], αναφέρει ότι : Σύμφωνα με τη διαθέσιμη γεωτεχνική πληροφορία (Ν.ΚΟΤΖΙΑΣ - Α.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ, 1978, "Νέο κτίριο στην οδό Κουντουριώτου - Θεσσαλονίκη. Μελέτη συνθηκών Θεμελιώσεως") στη θέση του έργου και στα 8,50 μ. περίπου, συναντάται ιλυώδης χαλαρή ΑΜΜΟΣ (SP). Εν συνεχεία και σε πάχος 2,50 μ. συναντάται αμμώδης ΙΛΥΣ και οργανική ΑΡΓΙΛΟΣ (ΜΗ-ΟΗ) με φυτικά και όστρακα. Βαθύτερα συναντάται στρώση συνεκτικής έως σκληρής ΑΡΓΙΛΟΥ (CL), πάχους 7,00 μ. περίπου που επικάθηται του υποβάθρου της πυκνής αργιλώδους ΑΜΜΟΥ (SC). Ο υπόγειος ορίζοντας βρίσκεται σε βάθος μόλις 1,20 μ. από την αρχική διαμόρφωση του εδάφους (-0,80 μ. απόλυτο υψόμετρο) και το στρώμα της ιλυώδους ΑΜΜΟΥ έχει μεγάλες διαπερατότητες (K>10-2 cm/s). Βαθύτερα οι διαπερατότητες των εδαφικών στρώσεων είναι της τάξης του 10-4 cm/s. Σχηματικά, η γεωλογική τομή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 9

14 Εικόνα 3.1 Γεωλογική τομή [1] Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 10

15 Τα προβλήματα που τίθενται αφορούν: Τη θεμελίωση των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων της κατασκευής (υποστυλώματα και τοιχεία). Την αντιστήριξη των μετώπων εκσκαφής που δημιουργούνται από την απαίτηση κατασκευής των δύο υπογείων. Τον έλεγχο των υπογείων νερών τα οποία θα εισρέουν στην εκσκαφή τόσο από τα παράπλευρα μέτωπα όσο και από τον πυθμένα. Οι παροχές, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλες λόγω του υψηλού συντελεστή διαπερατότητας της στρώσης της ιλυώδους ΑΜΜΟΥ μέσα στην οποία αναπτύσσεται η εκσκαφή. Η αρχική λύση βαθειάς θεμελίωσης που προκρίθηκε προέβλεπε: Την τοποθέτηση ενός φρεατοπασσάλου (Φ800, Φ1000, Φ1200) κάτω από κάθε υποστύλωμα, ο οποίος μεταφέρει με το συντομότερο δυνατό δρόμο, το φορτίο στο υπόβαθρο. Εκτιμώμενη στάθμη έδρασης πασσάλων -28,30 και μήκος πασσάλων 20,80 μ. Τη θεμελίωση των πυρήνων των κλιμακοστασίων και assenceurs του κτιρίου με διαφραγματικά στοιχεία (barrettes) πάχους Δ800 που σχηματίζουν κλειστό κιβώτιο (caisson). Εκτιμώμενη στάθμη έδρασης των διαφραγματικών στοιχείων -20,0 μ. και μήκος 12,50 μ. Τη σύνδεση των κεφαλών των πασσάλων και διαφραγματικών στοιχείων με πλάκα - κεφαλόδεσμο πάχους 0,80 μ. Η πλάκα παραλαμβάνει τις πιέσεις ανώσεως και αποτελεί συγχρόνως δάπεδο δευτέρου υπογείου. Η λύση αντιστήριξης και ελέγχου των υπογείων νερών προέβλεπε την κατασκευή περιμετρικού αντιστηριζόμενου έγχυτου διαφραγματικού τοίχου πάχους Δ800. Εκτιμώμενη στάθμη έδρασης -20,00 μ. και μήκος 20,00 μ. Εσωτερικά του παραπάνω τοίχου κάθετα σ' αυτόν και ανά αποστάσεις των 6,0 μ περίπου θα κατασκευάζονταν προσωρινά διαφραγματικά στοιχεία - αντηρίδες 250/80 με έδραση σε βάθος-20,0 μ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται: Η προσωρινή αντιστήριξη των μετώπων εκσκαφής ύψους 7,50 μ. περίπου. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 11

16 Ο πλήρης έλεγχος των υπογείων νερών από τα μέτωπα της εκσκαφής. Δεδομένου ότι το διάφραγμα εισχωρεί σε ικανό βάθος μέσα στις εδαφικές στρώσεις που παρουσιάζουν μικρές διαπερατότητες, τα νερά από τον πυθμένα της εκσκαφής θα είναι περιορισμένα. Η θεμελίωση των περιμετρικών υποστυλωμάτων επί της οδού Κουντουριώτου διότι ο έγχυτος διαφραγματικός τοίχος είναι πακτωμένος μέσα στη στρώση της πυκνής αργιλώδους ΑΜΜΟΥ. Εσωτερικά του έγχυτου διαφραγματικού τοίχου, θα κατασκευάζονταν τοιχείο ελάχιστου πάχους 0,25 μ. επί του οποίου εδράζονται οι πλάκες και δοκοί των υπογείων τα οποία θα στεγανοποιούνταν πλήρως. Στη στέψη του περιμετρικού έγχυτου διαφραγματικού τοίχου, θα διαμορφώνονταν κεφαλόδεσμος διαστάσεων 105/100 ο οποίος θα ένωνε τα διαφραγματικά στοιχεία, το εσωτερικό τοιχείο πάχους 0,25 μ. και την πλάκα δαπέδου ισογείου Αρχική λύση Ιεράρχηση Εργασιών Οι φάσεις κατασκευής που περιγράφθηκαν στην τεχνική έκθεση είναι οι παρακάτω, [1]: Κατασκευή περιμετρικού έγχυτου διαφραγματικού τοίχου Δ800, διαφραγματικών στοιχείων - αντηρίδων 250/80 και εσωτερικών διαφραγματικών στοιχείων θεμελίωσης πυρήνων με κατάλληλο γεωδιατρητικό εξοπλισμό. Κατασκευή φρεστοπασσάλων Φ800, Φ 1000, Φ 1200 και Φ1500 με κατάλληλο γεωδιατρητικό εξοπλισμό. Γενική εκσκαφή μέχρι βάθους 7,50 μ. με παράλληλη άντληση των νερών του εσωτερικού του σκάμματος. Κατασκευή της πλάκας-κεφαλόδεσμου d ΠΛ =0,80 μ. Κατασκευή του εξισωτικού τοιχείου d Τ =0,25 μ. σταδιακά με τα υπόλοιπα φέροντα στοιχεία του διόροφου υπογείου. Κατασκευή του κεφαλόδεσμου 105/100 στη στέψη του έγχυτου περιμετρικού διαφραγματικού τοίχου Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 12

17 3.1.3 Προτεινόμενη λύση - Τροποποιήσεις Έπειτα από έλεγχο της αρχικής μελέτης, προέκυψε ανάγκη εκπόνησης νέας μελέτης για την θεμελίωση ώστε να είναι συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς χωρίς να αλλάξει η διάταξη των στοιχείων της ανωδομής. Έτσι, προτάθηκε από την ανάδοχο εταιρεία νέα τεχνική λύση με μικρές αποκλίσεις κυρίως ως προς το βάθος των στοιχείων αντιστήριξης και βαθειάς θεμελίωσης για τους λόγους, [1]: α. Αύξηση του βάθους εκσκαφής κατά 0,50 m εντός της λεκάνης των διαφραγμάτων και αλλαγής του συστήματος εσωτερικής αντιστήριξης. β. Μεταβολή των φορτίων από την νέα στατική επίλυση, κατά την τελευταία αναθεώρηση της αδείας. Με βάση λοιπόν την μελέτη της προτεινόμενης λύσης, οι διαφοροποιήσεις στις ποσότητες μεταξύ των εργασιών που περιλάμβανε η υπάρχουσα μελέτη και αυτών της προτεινόμενης λύσης είναι αναλυτικά οι παρακάτω: α) Το περιμετρικό διάφραγμα Δ800 συνολικής επιφάνειας 2.300m 2 αντικαταστάθηκε από διάφραγμα Δ600 συνολικής επιφάνειας 2.970m 2, με αύξηση της επιφάνειας κατά 30% περίπου λόγω βαθύτερης έδρασης του. β) Τα 17 προσωρινά διαφραγματικά στοιχεία αντηρίδες 2500/800 αντικαταστάθηκαν από εσωτερικές μεταλλικές αντηρίδες βάρους kg τοποθετημένες στον κεφαλόδεσμο του διαφράγματος, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε σημαντικά ο οπλισμός του κεφαλόδεσμου. γ) Οι διαφραγματικοί τοίχοι θεμελίωσης κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα αντικαταστάθηκαν από 18 φρεατοπασσάλους Φ1000 μήκους 25,40 m έκαστος, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά 20% περίπου το μήκος των υπόλοιπων φρεατοπασσάλων. δ) Ο σιδηρούς οπλισμός διαφραγμάτων και φρεατοπασσάλων αυξήθηκε κατά 6% περίπου ενώ η αύξηση της επιφάνειας του περιμετρικού διαφράγματος με παράλληλη μείωση της διατομής του, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό όπλισης κατά 20% περίπου, μαζί με τον υπερδιπλασιασμό του μήκους των φρεατοπασσάλων και την αύξηση επίσης Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 13

18 κατά 20% του ποσοστού όπλισης του, αντιστάθμισε τον οπλισμό των διαφραγματικών στοιχείων αντηρίδων και των διαφραγμάτων θεμελίωσης του κλιμακοστασίου, με μία μικρή υπέρβαση της τάξης των 9%. ε) Το άοπλο σκυρόδεμα εξομαλυντικών στρώσεων αυξήθηκε κατά 75% λόγω της ανάγκης διάστρωσης 2 ης στρώσης προστασίας της μόνωσης, μέσου πάχους 7,5cm. στ) Ο σιδηρούς οπλισμός του κεφαλόδεσμου των διαφραγμάτων και της πλάκας κεφαλόδεσμου αυξήθηκε κατά 40 t. Επίσης επισημαίνονται ορισμένες παραλείψεις ποσοτήτων και εργασιών στον προϋπολογισμό του έργου, που είναι: α) Επιπλέον όγκος εκσκαφής εντός της λεκάνης των διαφραγμάτων κατά 2.600m 3, καθόσον το φυσικό έδαφος βρίσκονταν στη στάθμη + 0,50m, η τελική στάθμη εκσκαφής θα ήταν στο -8,00m και η επιφάνεια της κάτοψης είναι 950m 2 περίπου, δηλαδή συνολικός όγκος εκσκαφής 950m 2 x 8, m 3 έναντι 5.400m 3 του αρχικού προϋπολογισμού. β) Απαιτείται η κατασκευή βλήτρων σύνδεσης του περιμετρικού διαφράγματος με τα εσωτερικά τοιχεία καθώς και η διάνοιξη φωλέας αύλακος στο περιμετρικό διάφραγμα στη στάθμη της πλάκας κεφαλόδεσμου για την επαρκή, σύμφωνα με την μελέτη, σύνδεση τους, εργασίες που επισημαίνονται στον εκτιμούμενο νέο προϋπολογισμό. Η προτεινόμενη θεμελίωση φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 14

19 Εικόνα 3.2 Κάτοψη Θεμελίωσης [1] Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 15

20 Εικόνα 3.3 Τομή Θεμελίωσης [1] Προτεινόμενη λύση Ιεράρχηση Εργασιών Έπειτα από τις παραπάνω τροποποιήσεις, οι φάσεις κατασκευής είναι οι παρακάτω: Κατασκευή περιμετρικού έγχυτου διαφραγματικού τοίχου Δ600. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 16

21 Κατασκευή φρεστοπασσάλων Φ800, Φ 1000, Φ 1200 και Φ1500 με κατάλληλο γεωδιατρητικό εξοπλισμό. Κατασκευή φρεάτων άντλησης και εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος άντλησης. Γενική εκσκαφή μέχρι βάθους 8,00 μ. με παράλληλη άντληση των νερών του εσωτερικού του σκάμματος και τοποθέτηση των μεταλλικών αντιρήδων. Κατασκευή της στεγάνωσης του πυθμένα της λεκάνης που περιλαμβάνει: 1. την τοποθέτηση του μη υφαντού γαιοϋφάσματος 280gr/m 2 2. την κατασκευή της εξυγιαντικής στρώσης από αδρανή υλικά (σκύρα λατομείου και κροκάλες) πάχους 0,30μ. 3. την τοποθέτηση του διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης διαμέτρου Φ100 μέσα στην εξυγιαντική στρώση. 4. την υγρομόνωση του πυθμένα της στεγανολεκάνης που περιλαμβάνει την τοποθέτηση προστατευτικού φύλλου πολυαιθυλενίου πάχους 0,2mm, την κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης άοπλου σκυροδέματος C12/15 πάχους 0,10μ, την τοποθέτηση της στεγανωτικής επένδυσης με panels νιτρικού μπετονίτη, την περιμετρική σφράγιση με πάστα νατρικού μπετονίτη και την κατασκευή της τελικής στρώσης προστασίας από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,075μ. Κατασκευή της πλάκας-κεφαλόδεσμου d ΠΛ =0,80 μ σε όλο το δάπεδο του υπογείου όπως και στους φρεατοπασσάλους των κλιμακοστασίων που είναι χαμηλότερα. Στεγάνωση της πλάκας στα σημεία που ενώνεται με το διάφραγμα. Κατασκευή του εξισωτικού τοιχείου d Τ =0,25 μ. ταυτόχρονα με την υγρομόνωση αποστράγγιση του μετώπου και σύνδεσή του με το διάφραγμα μέσω των βλήτρων. Η κατασκευή θα γίνεται σταδιακά με τα υπόλοιπα φέροντα στοιχεία του διόροφου υπογείου. Κατασκευή του κεφαλόδεσμου 85/100 στη στέψη του έγχυτου περιμετρικού διαφραγματικού τοίχου. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 17

22 Όσον αφορά στην κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων και των φρεατοπασσάλων, ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή παρακάτω μιας και αποτελούν ένα ιδιαίτερο τεχνικά μέρος της κατασκευής Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων Οι έχγυτοι διαφραγματικοί τοίχοι του εν λόγω έργου, θα κατασκευαστούν με τη βοήθεια ειδικού κοπτικού μηχανήματος (μπένα), ο οποίος θα οδηγείται από ένα συνεχή οδηγό από σκυρόδεμα καθ όλο το μήκος του οδηγεί τη μπένα και εμποδίζει το αιώρημα μπετονίτη που χρησιμοποιείται για την αντιστήριξη των πρανών, να έχει επιφανειακές διαρροές και καταπτώσεις. [3] Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο Παράρτημα, στην Τεχνική Έκθεση των Τευχών Δημοπράτησης. Ενδεικτικά, στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τα στάδια της κατασκευής των διαφραγματικών τοίχων όσον αφορά στο κάθε πανέλο όσο και στο σύνολο του, με το σύστημα του πρωτεύοντος δευτερεύοντος. Εικόνα 3.4 α) Μέθοδος διάνοιξης διαφραγμάτων [4] Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 18

23 Εικόνα 3.5 β) Μέθοδος διάνοιξης διαφραγμάτων [4] Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ένα μηχάνημα διάνοιξης διαφραγμάτων (μπένα) όπως και κλωβοί οπλισμών. Εικόνα 3.6 Γεωδιατρητικό μηχάνημα (γεωτρύπανο) με αρπάγη [4] Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 19

24 Εικόνα 3.7 Λεπτομέρεια τοίχου οδηγού από σκυρόδεμα Εικόνα 3.8 Κλωβοί οπλισμού διαφραγμάτων [4] Κατασκευή φρεατοπασσάλων Οι φρεατοπάσσαλοι του εν λόγω έργου θα κατασκευαστούν με την βοήθεια διατρητικού εξαρτήματος μη συνεχούς διάτρησης (διατρητικός κουβάς). Η διάτρηση θα γίνει χωρίς σωλήνωση προπορείας λόγω του μεγάλου βάθους, αλλά με χρήση αιωρήματος μπετονίτη ως στηρίζοντος διατρητικού υγρού. Επειδή η χαλάρωση του περιβάλλοντος γεωϋλικού υπό συνθήκες χωρίς σωλήνωση τείνει να αυξηθεί με τον χρόνο, πρέπει η σκυροδέτηση να ακολουθεί αμέσως μετά την διάτρηση (σύμφωνα με την μέθοδο βυθιζόμενου σωλήνα διάστρωσης TREMIE PIPE) και θα γίνεται κάτω από το νερό. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 20

25 Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η στάθμη του νερού είναι υψηλή, θα γίνει σωλήνωση μόνο για το επάνω τμήμα της διάτρησης μέχρι πάνω από το έδαφος για να ασκηθεί η απαιτούμενη υπερπίεση εντός της γεώτρησης. [3] Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο Παράρτημα, στην Τεχνική Έκθεση των Τευχών Δημοπράτησης. Ενδεικτικά, στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η κατασκευή έγχυτων φρεατοπασσάλων με διάτρηση χωρίς σωλήνωση με χρήση μπετονίτη για την σταθεροποίηση των τοιχωμάτων και με εισαγωγή οπλισμού πριν την σκυροδέτηση. Εικόνα 3.9 Κατασκευή έγχυτων φρεατοπασσάλων [4] Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 21

26 Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ένα μηχάνημα διάνοιξης φρεατοπασσάλου όπως και ένας κλωβός οπλισμού Φ1000. Εικόνα 3.10 Γεωδιατρητικό μηχάνημα (γεωτρύπανο) με διατρητικό κουβά Εικόνα 3.11 Κλωβός οπλισμού φρεατοπασσάλου Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 22

27 3.2 Ανωδομή Οι εργασίες της ανωδομής περιλαμβάνουν την κατασκευή ανά όροφο των ξυλοτύπων, του σιδερώματος των στοιχείων και τελικώς της σκυροδέτησης τους με την εξής σειρά ανά όροφο: υποστυλώματα και τοιχεία δοκοί και πλάκες Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 χάλυβας οπλισμού S500s. Επισημαίνεται ότι, λόγω των μεγάλων σχετικά ανοιγμάτων σε ορισμένες από τις πλάκες των ορόφων, πρέπει να υπάρξει προσωρινή υποστήριξη του ξυλότυπου με κολώνες των ικριωμάτων οι οποίες, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να αφαιρεθούν του μετά από 28 ημέρες. Ο οπλισμός S200 χρησιμοποιείται βοηθητικά σε διάφορα σημεία της κατασκευής. Τέλος, τοποθετείται διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 3cm για την δημιουργία αρμών διαστολής μεταξύ χώρων και τμημάτων της κατασκευής. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 23

28 4. Απαιτούμενα μηχανήματα και προσωπικό 4.1 Γενικά Εγκατάσταση εργοταξίου Για την σωστή λειτουργία του εργοταξίου είναι απαραίτητες οι εξής εγκαταστάσεις: Περίφραξη και σήμανση για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των περαστικών, μιας και το έργο βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ένα λυόμενο οίκημα το οποίο θα λειτουργεί ως γραφείο και ως χώρος για το προσωπικό. Στο οίκημα θα υπάρχει και μικρό ιατρείο. Ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος για βοηθητικό εξοπλισμό και μικροϋλικά. Εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που θα τροφοδοτεί το οίκημα αλλά και το εργοτάξιο, για όποια εργασία το απαιτεί. Λόγω του μεγάλου ύψους της κατασκευής, του περιορισμένου χώρου του εργοταξίου και της ανάγκης μεταφοράς υλικών μεγάλων διαστάσεων (ξυλεία και οπλισμός) είναι απαραίτητο να υπάρχει δομικός πυργογερανός με στρεφόμενο πύργο ελάχιστου ωφέλιμου ύψους 40 μέτρων. Επί τόπου του έργου θα είναι καθημερινώς ο εργοταξιάρχης και ένας εργοδηγός για να συντονίζουν τα συνεργεία καθώς και ένας εργάτης γενικών καθηκόντων. Πρέπει να τονιστεί ότι, επειδή το έργο βρίσκεται δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο, πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση για τα οχήματα και να γίνει και κυκλοφοριακή ρύθμιση ώστε να είναι εύκολη η είσοδος και η έξοδος στο εργοτάξιο χωρίς να παρεμποδίζεται σημαντικά η κυκλοφορία επί της οδού. Αναφέρεται ακόμα ότι, λόγω του περιορισμένου χώρου του εργοταξίου και της θέσης του έργου το σκυρόδεμα θα έρχεται έτοιμο από εργοστάσιο παρασκευής σκυροδέματος συνοδευόμενο από την Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 24

29 απαιτούμενη αντλία μεταφοράς του υλικού. Ιδιαίτερα στην σκυροδέτηση των διαφραγματικών τοίχων και των φρεατοπασσάλων θα υπάρχει συνεχόμενη παροχή υλικού. Αναφέρεται ότι η αντλία μεταφοράς σκυροδέματος θα είναι κατάλληλου ύψους ώστε να μπορεί να καλύψει όλη την κάτοψη και σε κάθε στάθμη χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή της. Ως προτεινόμενη θέση για την τοποθέτησή της είναι επί της οδού Παγγαίου ώστε να μπορούν τα οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος να είναι επί της οδού Κουντουριώτου και να τροφοδοτούν την αντλία με υλικά. Ο σιδηρούς οπλισμός των επιμέρους στοιχείων θα έρχεται έτοιμος στο εργοτάξιο προς συναρμολόγηση σε κάθε φάση και θα μεταφέρεται σε κάθε θέση με τον πυργογερανό. 4.2 Θέματα υγείας και ασφάλειας Λόγω των πολλών κινδύνων που υπάρχουν κατά την κατασκευή του έργου, πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφάλειας και υγείας για τους εργαζομένους. Ορισμένα από αυτά είναι [3]: Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους (κράνη, ζώνες, ακουστικά, κλπ). Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης που θα επισημαίνει τους κινδύνους. Διευθέτηση κυκλοφορίας οχημάτων εντός του εργοταξίου για αποφυγή ατυχημάτων. Προστασία σε όλες τις φάσεις της κατασκευής όλων των επικίνδυνων σημείων σε πτώση με προσωρινά κιγκλιδώματα. Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Γενικά, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. Ακόμα, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την διαχείριση και απομάκρυνση των εξερχόμενων άχρηστων υλικών και για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 25

30 4.3 Θεμελίωση Όσον αφορά στις εργασίες της θεμελίωσης, τα μηχανήματα και το προσωπικό που απαιτούνται ανά εργασία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: α/α Εργασία Μηχανήματα Προσωπικό 1 1 Φορτωτής τύπου Caterpillar 930 Γενικές εκσκαφές 1 χειριστής 5 Φορτηγά ανατρεπόμενα (βάθους 0,5μ) 5 οδηγοί τετραξονικά 1 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με 2 υδραυλικό σφυρί Καθαίρεση 2 χειριστές 1 Φορτωτής τύπου Caterpillar 930 σκυροδέματος 1 οδηγός 1 Φορτηγό ανατρεπόμενο τετραξονικό 3 1 Γεωδιατρητικό μηχάνημα 2 χειριστές (γεωτρύπανο) με αρπάγη 1 βοηθός Περιμετρικοί Έγχυτοι 1 Συγκρότημα παρασκευής χειριστής γερ. Διαφραγματικοί τοίχοι μπετονίτη 1 αρχιεργάτης πάχους 600 χλστ. 1 Φορτωτής τύπου Caterpillar εργάτες 1 Φορτηγό ανατρεπόμενο 1 οδηγός τετραξονικό 4 Μεταλλικές αντιρήδες Εξοπλισμός συγκολλήσεων 4 εργάτες 5 1 Γεωδιατρητικό μηχάνημα 2 χειριστές (γεωτρύπανο) με διατρητικό κουβά 1 βοηθός 1 Συγκρότημα παρασκευής Έγχυτοι χειριστής γερ. μπετονίτη φρεατοπάσσαλοι 1 αρχιεργάτης 1 Φορτωτής τύπου Caterpillar εργάτες 1 Φορτηγό ανατρεπόμενο 1 οδηγός τετραξονικό Σιδηρούς οπλισμός S (St-IV) εγχύτων διαφραγματικών τοίχων και Εξοπλισμός συγκολλήσεων 1 χειριστής 1 αρχιεργάτης 10 εργάτες φρεατοπασσάλων 1 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με 7 Εκσκαφές εντός ανεστραμμένο κάδο τύπου Volvo 1 χειριστής λεκάνης οδηγοί διαφραγμάτων κ.λ.π. 10 Φορτηγά ανατρεπόμενα τετραξονικά Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 26

31 α/α Εργασία Μηχανήματα Προσωπικό 8 Φρέατα άντλησης 1 Γεωδιατρητικό μηχάνημα 2 χειριστές (γεωτρύπανο) με διατρητικό κουβά 1 αρχιεργάτης 1 Φορτωτής τύπου Caterpillar εργάτες 1 Φορτηγό ανατρεπόμενο 1 οδηγός τετραξονικό 9 Εγκατάσταση και λειτουργία Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός 4 εργάτες συστήματος άντλησης 10 Επίστρωση με γαιοϋφασμα Εξοπλισμός θερμοκόλλησης 6 εργάτες Κατασκευή 11 εξυγιαντικής 1 χειριστής αποστραγγιστικής 1 Μίνι φορτωτής τύπου Bobcat 1 εργάτης στρώσης πυθμένα λεκάνης 12 Κατασκευή 1 χειριστής στραγγιστηρίων από 1 Μίνι φορτωτής τύπου Bobcat 4 εργάτες διάτρητους σωλήνες 13 Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 Εξοπλισμός λείανσης επιφάνειας εξομαλυντικών σκυροδέματος 8 εργάτες στρώσεων 14 Οπλισμένο σκυρόδεμα Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός 15 εργάτες κατηγορίας C20/25 15 Βλήτρα σύνδεσης Εξοπλισμός τοποθέτησης 4 εργάτες 16 Διάνοιξη φωλέας στο 2 χειριστές 2 Αεροσυμπιεστές διάφραγμα 2 εργάτες 17 Σιδηρούς οπλισμός S 500 (St-IV) Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός 10 εργάτες σκυροδεμάτων 18 Υγρομόνωση πυθμένα Εξοπλισμός θερμοκόλλησης στεγανολεκάνης 6 εργάτες Υγρομόνωση - 19 αποστράγγιση κατακόρυφων Εξοπλισμός θερμοκόλλησης 6 εργάτες περιμετρ. μετώπων Πίνακας 4.1 Απαιτούμενα μηχανήματα και προσωπικό Επιπλέον, εντός του εργοταξίου θα υπάρχει και βοηθητικός εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες φάσεις της Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 27

32 κατασκευής. Ακόμα, καθημερινά θα υπάρχει και ένας εργάτης γενικών καθηκόντων για διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και για άλλες εργασίες. Απαραίτητη βέβαια είναι και η παρουσία τοπογραφικού συνεργείου στις εργασίες των εκσκαφών και της χάραξης των σημείων όπου θα κατασκευαστούν οι διαφραγματικοί τοίχοι, οι φρεατοπάσσαλοι και τα φρέατα άντλησης. 4.4 Ανωδομή Για την κατασκευή του Φ.Ο. της ανωδομής, δεν απαιτείται ιδιαίτερος μηχανολογικός εξοπλισμός, λόγω του ότι το σκυρόδεμα θα είναι εργοστασιακό. Απαιτείται μόνο δονητικό μηχάνημα κατά την σκυροδέτηση. Η απαιτούμενη ξυλεία και τα ικριώματα θα καλύπτουν κάθε φορά τις ανάγκες του κάθε ορόφου. Το απαιτούμενο προσωπικό για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι 15 άτομα για το προσωπικό των ξυλοτύπων και σκυροδεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του αρχιεργάτη) και 10 άτομα για το προσωπικό συναρμολόγησης του οπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του αρχιεργάτη), ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα συνωστισμού στο εργοτάξιο. Η μεταφορά των υλικών από όροφο σε όροφο (ξυλεία, ικριώματα κλπ) όπως και η τοποθέτηση των οπλισμών στην στάθμη του κάθε ορόφου θα γίνεται με την βοήθεια του πυργογερανού. Αναφέρεται ότι η εκφόρτωση του οπλισμού πρέπει να γίνεται σε ώρες που να μην υπάρχει μεγάλη κίνηση οχημάτων. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 28

33 5. Προσδιορισμός συνολικού χρόνου κατασκευής 5.1 Προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύμβαση της εκτέλεσης του έργου περιέχει αυστηρές αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όπως και καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αυστηρός χρονικός προγραμματισμός της κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες και να μην υπάρχει επιβολή ποινικών ρητρών. Με την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι εντός του οικοπέδου και παράλληλα με την οδό Δόξης, περνούσε υπόγειος αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος έπρεπε να μεταφερθεί εκτός του οικοπέδου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του περιμετρικού διαφράγματος στην περιοχή αυτή. Η μεταφορά αγωγού ηλεκτρικού ρεύματος είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και ήταν λόγος καθυστέρησης του έργου. Επειδή οι εργασίες των διαφραγματικών τοίχων ήταν υπό εκτέλεση τον Δεκέμβριο, υπήρξε μία καθυστέρηση 20 ημερών λόγω πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ακόμα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μίας παλιάς υδρογεώτρησης περίπου στο κέντρο του οικοπέδου, η οποία μάλιστα εμφάνιζε και μικρό αρτεσιανισμό. Από την διερεύνηση της, επιφανειακά (μέχρι βάθος 3,50), διαπιστώθηκε ότι είχε μία κλίση ως προς την κατακόρυφο, η δε σωλήνωση της ήταν κατεστραμμένη σε κάθε σημείο σύνδεσης (μούφες). Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καταστεί αδύνατη η αποστράγγιση του σκάμματος λόγω της συνεχούς τροφοδοσίας του από την υδρογεώτρηση. Τελικώς, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την κατασκευή βαθέος φρέατος άντλησης, βάθους 30m, για την άντληση των υδάτων της υδρογεώτρησης, με υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα 4. Επιπλέον, μετά την αποστράγγιση του σκάμματος, έγινε διάταξη για τον περιορισμό και κατά το δυνατό έλεγχο των εισερχόμενων υδάτων, δηλαδή τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 29

34 Φ1300 μήκους 4,00m με οριζόντιο σωλήνα 4" προσωρινής εκτροπής και κατακόρυφου σωλήνα 4" μήκους 6,00m για την μελλοντική δυνατότητα άντλησης με αναρρόφηση. Το σύστημα ερματίσθηκε στο ανώτερο τμήμα του με οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού όγκου 20 μ 3. Όλες αυτές οι εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργο κατά 45 ημέρες. Τελικά η κατασκευάστρια εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου 2002 όπου και ολοκλήρωσε το έργο. Για λόγους απλοποίησης, στην παρούσα εργασία θεωρείται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά την κατασκευή που θα καθυστερήσουν το έργο. 5.2 Επανέλεγχος - Εκπόνηση μελέτης θεμελίωσης Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ο επανέλεγχος της μελέτης θεμελίωσης όπως και η εκπόνση νέας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων υπάρχει τμηματική προθεσμία 30 ημερών για την υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων. Έτσι λαμβάνεται ως χρόνος εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας 24 ημέρες ώστε να είναι ο Ανάδοχος εντός της προθεσμίας. 5.3 Εγκατάσταση Εργοταξίου Ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει η εγκατάσταση του εργοταξίου (μεταφορά και εγκατάσταση γερανού, οικίσκου κλπ) είναι 7 ημέρες. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει παράλληλα με την εκπόνηση της μελέτης ώστε να τελειώσουν και οι δύο φάσεις ταυτόχρονα και να μην υπάρχει καθυστέρηση. Αναφέρεται ότι, λόγω της θέσης του έργου, τα προϊόντα εκσκαφών θα μεταφέρονται σε κατάλληλη τοποθεσία που θα υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα δεδομένα της περιοχής, η θέση απόρριψης θα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από την θέση του έργου. Δεδομένου και του κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής εκτιμάται ότι ο χρόνος ενός δρομολογίου είναι περίπου 1 ώρα. Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 30

35 5.4 Θεμελίωση Λόγω του ότι, αφενός η θεμελίωση του εν λόγω έργου είναι πολύπλοκη και αποτελεί πάνω από το 50% του συνολικού έργου, θα εξεταστεί κάθε φάση ξεχωριστά Προκαταρτικές εκσκαφές καθαιρέσεις Οι προκαταρτικές εκσκαφές βάθους περίπου 0,50μ, γίνονται για την μόρφωση και ισοπέδωση του γηπέδου ώστε να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες εργασίες. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, θα χρησιμοποιηθεί ένας φορτωτής τύπου Caterpillar 930 ο οποίος έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την εργασία μέσα σε 1 ημέρα μιας και το έδαφος δεν είναι σκληρό (Ιλυώδης άμμος και αμμοχάλικο). Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ότι θα υπάρχουν 5 φορτηγά ανατρεπόμενα χωρητικότητας 13m 3, τα οποία μέσα στο οκτάωρο θα μεταφέρουν τα προϊόντα εκσκαφής στον χώρο απόθεσης. Όσον αφορά στις καθαιρέσεις των κατασκευών που υπήρχαν στο οικόπεδο, αναφέρεται ως ποσότητα 300μ 3. Επειδή δεν είναι γνωστή η δυσκολία της εργασίας, θεωρείται ότι απαιτούνται 7 ημέρες για τις καθαιρέσεις με στόχο να τελειώσουν ταυτόχρονα με την εκσκαφή. Για την εργασία θα χρησιμοποιηθεί ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας ο οποίος θα φέρει υδραυλικό σφυρί. Παράλληλα θα υπάρχει ο φορτωτής και ένα φορτηγό που θα βοηθούν στην μεταφορά των προϊόντων των καθαιρέσεων Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων Έπειτα από έρευνα σε διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες, λόγω της φύσης της εργασίας που είναι πολύ εξειδικευμένη, διαπιστώθηκε ότι η συνήθης πρακτική που ακολουθείται, είναι να κατασκευάζονται οι διαφραγματικοί τοίχοι και οι φρεατοπάσσαλοι από υπεργολάβο, που συνήθως είναι τεχνική εταιρεία που απασχολείται μόνο με ανάλογες γεωτεχνικές εργασίες. Ανάλογα με την συμφωνία που θα γίνει, στην τιμή Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 31

36 περιλαμβάνεται η εργασία πλήρως περαιωμένη με ή χωρίς την προμήθεια του σιδηρού οπλισμού. Στην προκειμένη περίπτωση ο οπλισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, όσον αφορά στην προμήθεια. Το συνεργείο που θα κάνει την εκσκαφή και την σκυροδέτηση των τοίχων θα τοποθετήσει και τον οπλισμό που θα είναι επί τόπου του έργου με την βοήθεια του γεωτρύπανου όπου στην περίπτωση αυτή θα λειτουργεί και ως γερανός. Στην προκειμένη περίπτωση, το συνολικό μήκος των διαφραγματικών τοίχων είναι 126,88μ με συνολικό βάθος εκσκαφής 24,70μ. Η κατασκευή θα ξεκινήσει από την ανατολική πλευρά (οδός Δόξης), μετά θα γίνει η νότια πλευρά (οδός Ναυμαχίας Έλλης), στην συνέχεια θα γίνει η βόρεια πλευρά (οδός Παγγαίου) και στο τέλος θα γίνει η δυτική πλευρά (οδός Κουντουριώτου). Το σύστημα θα είναι του πρωτεύοντος δευτερεύοντος. Η απόδοση του συνεργείου με τον διαθέσιμο εξοπλισμό είναι 80μ 2 περίπου την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι για βάθος διάτρησης 23,70μ και πλάτος εκσκαφής μπένας 2,5μ προκύπτει εμβαδό περίπου 60μ 2. Άρα ανά ημέρα μπορεί να γίνει ένας τοίχος των 2,5μ και το 33% της εργασίας του επόμενου τοίχου με ενδιάμεσο κενό 2,5μ (πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα). Άρα, για την ολοκλήρωση του διαφράγματος συνολικά απαιτούνται 38 ημέρες (2970μ 2 /80μ 2 ). Πρέπει να αναφερθεί ότι απαιτούνται 5 ημέρες πριν και μετά την εκτέλεση της εργασίας για την μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού (σύνολο 48 ημέρες). Από πλευράς αναδόχου θα βρίσκεται ο φορτωτής τύπου Caterpillar 930 ο οποίος θα φορτώνει τα προϊόντα εκσκαφών που θα βγάζει το γεωτρύπανο και θα τα φορτώνει σε ένα φορτηγό που θα τα μεταφέρει προς απόθεση. Η ημερήσια ποσότητα προς μεταφορά είναι 48μ Κατασκευή φρεατοπασσάλων Οι φρεατοπάσσαλοι θα κατασκευαστούν μετά την ολοκλήρωση του διαφράγματος από το ίδιο συνεργείο. Η διαδικασία κατασκευής τους και εδώ γίνεται με μπετονιτικό αιώρημα. Αναφέρεται ότι το γεωτρύπανο που θα Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 32

37 επιλεγεί, θα μπορεί να σκάψει φρεατοπάσσαλο της μεγαλύτερης διαμέτρου και διαθέτει αντίστοιχο διατρητικό κουβά για κάθε διάμετρο που απαιτείται. Η σειρά με την οποία θα κατασκευαστούν οι φρεατοπάσσαλοι είναι : Ημέρα Κατασκευής Κωδικός Πασσάλου Διάμετρος πασσάλου Βάθος διάτρησης Ρ2 Φ800 1 η Ρ3 Φ800 2 η Ρ8 Φ800 3 η Ρ9 Φ1000 Ρ1 Φ η Ρ5 Φ1000 Ρ6 Φ η Ρ4 Φ1000 Ρ7 Φ η Ρ26 Φ1000 Ρ25 Φ η Ρ23 Φ1000 Ρ21 Φ η Ρ24 Φ1000 Ρ22 Φ η Ρ20 Φ1000 Ρ27 Φ η Ρ28 Φ1000 Ρ29 Φ η Ρ30 Φ1000 Ρ37 Φ1000 Μήκος διάτρησης 32,80μ Μήκος πασσάλου 25,30μ 12 η Ρ36 Φ1000 Ρ34 Φ η Ρ32 Φ1000 Ρ35 Φ η Ρ33 Φ1000 Ρ31 Φ η Ρ11 Φ800 Ρ10 Φ η Ρ12 Φ1500 Ρ13 Φ η Ρ17 Φ1200 Ρ16 Φ η Ρ19 Φ1000 Ρ18 Φ η Ρ15 Φ1000 Ρ14 Φ1000 Πίνακας 5.3 Σειρά κατασκευής πασσάλων Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 33

38 Η αρίθμηση των πασσάλων στον παραπάνω πίνακα φαίνεται στο σχήμα της κάτοψης θεμελίωσης. Κάθε φορά που αλλάζει η διατομή, θα αλλάζει και η διάμετρος του διατρητικού κουβά. Αντίστοιχα με τους διαφραγματικούς τοίχους, από πλευράς αναδόχου θα βρίσκεται ο φορτωτής τύπου Caterpillar 930 ο οποίος θα φορτώνει τα προϊόντα εκσκαφών που θα βγάζει το γεωτρύπανο και θα τα φορτώνει σε ένα φορτηγό που θα τα μεταφέρει προς απόθεση. Η ημερήσια ποσότητα προς μεταφορά είναι 52,0μ 3 κατά μέσο όρο. Αναφέρεται ακόμα ότι, ενώ η εκσκαφή γίνεται μέχρι την στάθμη - 32,80μ (βάση πασσάλου), η σκυροδέτηση θα γίνει μέχρι την στάθμη - 7,50μ (στέψη). Το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την στάθμη ±0,00 θα επιχωθεί με αδρανή υλικά για να μην υπάρξει κίνδυνος πτώσης. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσης των φρεατοπασσάλων είναι 19 ημέρες (απόδοση συνεργείου και εξοπλισμού = 2 πάσσαλοι ανά ημέρα σε σύνολο 37). Και εδώ απαιτούνται 5 ημέρες για την μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού πριν και μετά την εκτέλεση της εργασίας. (σύνολο 29 ημέρες) Κατασκευή φρεάτων άντλησης Η εκσκαφή των φρεάτων άντλησης θα γίνει με το γεωτρύπανο που είναι ήδη στο έργο. Ακόμα, από πλευράς αναδόχου θα βρίσκεται ο φορτωτής τύπου Caterpillar 930, ο οποίος θα απομακρύνει τα προϊόντα εκσκαφών που θα βγάζει το γεωτρύπανο και θα τα φορτώνει σε ένα φορτηγό που θα τα μεταφέρει προς απόθεση. Η ημερήσια ποσότητα προς μεταφορά είναι 13,0μ 3. Επιτόπου του έργου θα βρίσκονται τα απαιτούμενα υλικά που τοποθετούνται εντός του φρέατος (διάτρημα Φ800min στον πυθμένα, αντλία βυθού 20m3/h με μανομετρικό ύψος 20,00m, υλικό φίλτρου, μεταλλικό σωλήνα Φ14 πάχους t=4mm διάτρητο σε όλο το μήκος του κάτω από τον υπόγειο ορίζοντα με κυκλικές οπές Φ5mm, μεταλλικό σωλήνα 2 στην στέψη και σωλήνα Φ2 από σκληρό PVC που θα μεταφέρει το νερό εκτός σκάμματος). Σε επιλεγμένο σημείο του οικοπέδου θα τοποθετηθεί το σύστημα άντλησης που θα μαζεύει όλα τα νερά και θα τα οδηγεί στο δίκτυο ομβρίων της οδού Κουντουριώτου. Θα υπάρχει Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 34

39 κεντρικός πίνακας ελέγχου, αυτοματισμοί λειτουργίας και συναγερμού, εφεδρικές αντλίες αλλά και εφεδρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί συνεχώς καθ όλη την φάση της θεμελίωσης μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της στεγανολεκάνης, οπότε και καταργείται. Η τομή του φρέατος άντλησης φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: Εικόνα 5.1 Τομή φρέατος άντλησης [1] Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συστήματος άντλησης είναι 3 ημέρες (2 φρέατα άντλησης ανά ημέρα και παράλληλη εγκατάσταση του συστήματος άντλησης). Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 35

40 5.4.5 Γενική εκσκαφή Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των διαφραγματικών τοίχων και των φρεατοπασσάλων, και αφού μπει σε λειτουργία το σύστημα άντλησης για τον καταβιβασμό της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (βάθος 0,80μ), μπορούν να ξεκινήσουν οι εκσκαφές εντός της λεκάνης των διαφραγμάτων. Οι εκσκαφές θα ξεκινήσουν από την ανατολική πλευρά του οικοπέδου (οδός Δόξης) σε όλο το πλάτος του οικοπέδου και θα προχωρούν προς την δυτική πλευρά (οδό Κουντουρώτου) ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων οι φορτώσεις των φορτηγών. Η εκσκαφή θα γίνεται κατά ζώνες και σε όλο το βάθος (8,00μ) ώστε να αποφεύγονται οι πολλές μετακινήσεις του ερπυστριοφόρου εκσκαφέα. Ακόμα, θα διαμορφώνονται κατάλληλες κλίσεις για να μην υπάρχουν υποχωρήσεις χωμάτων. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, θα χρησιμοποιηθεί ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με ανεστραμμένο κάδο τύπου Volvo 650 ο οποίος έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την εργασία από την στάθμη 0,00 λόγω του μεγάλου μήκους του βραχίονα του κάδου και έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την εκσκαφή μέσα σε 7 ημέρες μιας και το έδαφος δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό (Ιλυώδης άμμος και αμμοχάλικο, αμμώδης ίλυς και άργιλος). Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ότι θα υπάρχουν 10 φορτηγά ανατρεπόμενα χωρητικότητας 13m 3, τα οποία μέσα στο οκτάωρο θα μεταφέρουν τα προϊόντα εκσκαφής στον χώρο απόθεσης. Καλό είναι βέβαια ο εκσκαφέας να μεταφερθεί με την ειδική πλατφόρμα μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων την προηγούμενη μέρα στο εργοτάξιο και μάλιστα σε ώρα όπου δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα με τα διερχόμενα οχήματα αλλά να υπάρχει και διαθέσιμος χώρος για την εκφόρτωση του μηχανήματος. Κατά την διαδικασία αυτή θα υπάρχει και βοηθητικό προσωπικό που θα διευκολύνει την διερχόμενη κυκλοφορία για την αποφυγή ατυχημάτων. Τονίζεται ότι θα υπάρχει και τοπογραφικό συνεργείο που θα δίνει κάθε φορά τα υψόμετρα ώστε να προχωρά ομαλά η διαδικασία, να αποφευχθούν Σαφαρίκα Βασιλική Σελίδα 36

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο... 2 2. Υδροδότηση νότιων παραλίμνιων οικισμών... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Υδροληψία από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 55/202 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΕΡΓΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.50,00 (Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 7/20 και /20 της Γ.Γ.Δ.Ε) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS)

Προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (HCS) Προκατασκευασμένες πλάκες Οι προκατασκευασμένες πλάκες με διαμήκεις οπές (Hollow Core Slab HCS) είναι βιομηχανικώς παραγώμενα δομικά στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ του Δήμου Θερμαϊκού» Προϋπολογισμός : 47.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Oval. Ψηλά κτίρια Ασφάλεια και Υγεία Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης. ΕΤΕΚ ΣΠΟΛΜΗΚ 14 Ιανουαρίου Ηρακλής Πασσάδης.

Η εμπειρία του Oval. Ψηλά κτίρια Ασφάλεια και Υγεία Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης. ΕΤΕΚ ΣΠΟΛΜΗΚ 14 Ιανουαρίου Ηρακλής Πασσάδης. Η εμπειρία του Oval Ψηλά κτίρια Ασφάλεια και Υγεία Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης ΕΤΕΚ ΣΠΟΛΜΗΚ 14 Ιανουαρίου 2017 Ηρακλής Πασσάδης CEO Cybarco Ltd Το Oval Εικονικό κτίριο στη Λεμεσό Γραφειακοί χώροι 2 υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα