Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 307 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων... 3 Συμβούλιο Επικρατείας... 4 Τελωνειακή νομοθεσία... 5 Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας... 6 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγωνιστές εθνικής αντίστασης... 7 Αιγιαλός Αίτηση ακυρώσεως

2 - 2 - Αίτηση αναιρέσεως Αλλοδαποί Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αρχαιότητες Δάση Δήμοι κοινότητες Δημόσια έργα Δημόσια κτήματα Διαγωνισμοί Δικαστικοί λειτουργοί Δικηγόροι Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Εκπαίδευση Έρευνα Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων ανθρώπου Ιδρύματα Κοινωνική ασφάλιση Λατομεία Λιμένες Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Νόμος νομοθετική εξουσία Περιβάλλον Προσωπικά δεδομένα Συγκοινωνίες Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων Ταχυδρομεία Τελωνειακή νομοθεσία Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φάρμακα

3 - 3 - Φορολογία Φορολογία εισοδήματος Φόρος προστιθέμενης αξίας ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Γ 3501/ , 12, 13, 31, 71 Γ 3502/ , 50, 74 Γ 3503/ , 73, 84 Α 3515/ ΣΤ 3519/ , 39, 40, 70 ΣΤ 3536/ , 85 Δ 3553/ , 61 Β 3572/ , 60, 90 Β 3607/ , 68, 94 Ε 3626/ Ολ. 3630/ , 77 Ολ. 3633/ , 53, 55, 62, 64, 67, 69, 88, 89 Α 3636/ Α 3637/ Γ 3665/ , 66 Δ 3687/ Β 3711/ Β 3718/ Ε 3741/ , 28 Ε 3746/ , 49, 76 ΣΤ 3756/ , 63 ΣΤ 3760/ , 27, 91 ΣΤ 3762/ Α 3836/ Α 3837/ Α 3847/ Ε 3856/ , 79

4 - 4 - Ε 3873/ , 72 Ε 3881/ Α 3883/ , 65 Ε 3888/ Δ 3896/ , 80, 92 Δ 3898/ Δ 3908/ Δ 3915/ , 37 Β 3939/ Β 3941/ , 93 Β 3944/ Β 3945/ Β 3951/ , 48 Β 3970/ , 95 Γ 3973/ Γ 3974/ Γ 3981/ , 87 Δ 3984/ , 15, 29 Ε 3995/ Ε 4000/ Ε 4007/ Ε 4011/ , 75

5 - 5-1 Κοινωνική ασφάλιση Ι.Κ.Α. ασφαλισμένοι παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν κατ αρθρ. 1 παρ. 5 Π.Δ. 669/1981 και 1 παρ. 6 του Ν. 984/1979 υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ ως εισπράκτορες, ελεγκτές, εκδότες εισιτηρίων ή υπάλληλοι γραφείου, οι οποίοι είναι και ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ σε ποσοστό πάνω από 25% Α 3515/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Χ. Σιταρά εις επταμ.) 2 Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. παραπέμπεται λόγω αντιθέτου νομολογίας (Σ.Ε /2004) στην Ολομέλεια το ζήτημα αν η διά του άρθρου 27 παρ. 34 Ν. 2166/93 επιβαλλόμενη κράτηση 6% επί λογαριασμών πληρωμής έργων εκτελουμένων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α συνιστά φόρο, μη βαρύνοντα κατ άρθρ. 34 παρ. 5 Π.Δ. 609/85 το εργολαβικό αντάλλαγμα ή όχι, εφόσον δεν συνιστά φόρο του Δημοσίου ΣΤ 3760/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου εις Ολομ.) 3 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων παραβάσεις κυρώσεις παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν κατ αρθρ. 32 παρ. 2 του Π.Δ. 186/92 ως μη έκδοση στοιχείου νοείται και η μη αναγραφή στο στοιχείο τόσων ή τέτοιου είδους σημαντικών ενδείξεων, ώστε λόγω της

6 - 6 - μη αναγραφής τους να μην μπορεί να διακριβωθεί η ταυτότητα της συναλλαγής Β 3718/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Συγγούνα εις επταμ.) 4 Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια ακυρωτικές διαφορές Ν. 2944/2001 έφεση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ασκείται παραδεκτώς έφεση κατ αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου που αφορά κρίση αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. για τρίτη συνεχή φορά ως παραμένοντος, γεγονός που έχει ως συνέπεια την αποστρατεία του Γ 3981/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Π. Τσούκας εις επταμ.) 5 Τελωνειακή νομοθεσία ατέλειες προσωρινές παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η δυνάμει συμβάσεως με αλλοδαπή εταιρεία τεχνική συντήρηση και φύλαξη αυτοκινήτου από άλλη εταιρεία αποτελεί κατοχή αυτού κατά την έννοια του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 2127/1993 Β 3711/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α.Γ. Βώρος εις επταμ.) 6 Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Πυροσβεστικό Σώμα διορισμός παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας και γενικοτέρας σημασίας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα κατά πόσο διάταξη του άρθρου 12 Ν. 2713/1999 που καθορίζει

7 - 7 - ποσόστωση στην κατάταξη γυναικών στο Πυροσβεστικό Σώμα που δικαιολογείται από πρόσφορα κριτήρια, επιτρέπει περαιτέρω, τον καθορισμό ποσοστώσεως κάτω του οριζομένου από αυτόν ορίου ποσοστώσεως, ή απαιτείται προς τούτο ειδικώτερη αιτιολογία Γ 3665/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Π. Καρλή εις επταμ.) 7 Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης προσαύξηση συντάξεως Ν. 1648/1986 με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 1799/1942, το οποίο κατέλαβε αρχικά μόνον όσους συμμετείχαν στον πόλεμο , επεκτάθηκε δε αργότερα και σε άλλες κατηγορίες αγωνιστών, προβλέφθηκε εναλλακτικά, ως ηθική αμοιβή και αποκατάσταση, η προαγωγή κατ απόλυτη προτίμηση στον αμέσως επόμενο βαθμό, έστω και χωρίς τη συμπλήρωση του απαιτουμένου προς τούτο χρόνου, εφ όσον υφίσταντο τα νόμιμα προσόντα ή η μισθολογική μόνον προαγωγή ή η λήψη επιδόματος 15% στους μη προαγόμενους λόγω ελλείψεως προσόντων / στη συνέχεια όμως, με το άρθρο 14 του Ν. 1648/1986 προβλέφθηκε σωρευτικά, για μία ειδική κατηγορία αγωνιστών, τόσο η προαγωγή, όσο και η χορήγηση επιδόματος 15% επί του μισθού ή της σύνταξης ανάλογα / η προνομιακή αυτή ρύθμιση του άρθρου 14 του Ν. 1648/1986 καταργήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 1976/1991, το οποίο απέκλεισε για το μέλλον τη σωρευτική αποκατάσταση των προσώπων που αφορούν οι διατάξεις αυτές / περαιτέρω, το δεύτερο εδάφιο της ίδια παραγράφου 5, πρέπει να ερμηνευθεί ότι καταργεί κάθε διάταξη που προβλέπει τη χορήγηση ειδικού επιδόματος στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης υπό τη μορφή προνομιακής και όχι αποκαταστατικής παροχής / κατά συνέπεια, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 1976/1991 καταλαμβάνει μόνον όσα επιδόματα τυχόν

8 - 8 - αναγνωρίσθηκαν και χορηγούνται σε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης προνομιακά, δηλαδή σωρευτικά με άλλη μορφή αποκατάστασης, η αντίθετη δε ερμηνεία θα αντέκειτο όχι μόνο προς την αποκαταστατική βούληση του νομοθέτη, αλλά και προς την αρχή της ισότητας Α 3833/2004 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης παρ. 2312/2003 πενταμ.) 8 Αιγιαλός η διοίκηση και διαχείριση του αιγιαλού και της παραλίας αποτελεί κρατική αρμοδιότητα ασκουμένη με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και δεν συνιστά τοπική υπόθεση της οποίας η διαχείριση ανήκει κατ αρθρ. 102 του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. Ε 4011/2004 επταμ. Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 9 Αιγιαλός επεμβάσεις κυρώσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 23 του Ν. 2242/1994, για την επιβολή προστίμου άνω των δρχ. αρμόδιος είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση της οικείας λιμενικής αρχής, η οποία εκτιμά ότι λόγω της σοβαρότητάς τους, οι παράνομες επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία δικαιολογούν την επιβολή αυξημένου προστίμου Ε 3626/2004 Εισηγητής : Ο. Παπαδοπούλου

9 Αίτηση ακυρώσεως συνταγματική κατοχύρωση η απόρριψη ως απαράδεκτης της αιτήσεως ακυρώσεως κατά των τεκμαιρομένων σιωπηρών απορρίψεων από το Δικηγορικό σύλλογο των αιτήσεων του αιτούντος να του χορηγηθεί πιστοποιητικό ασκήσεως προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις, ως εκπρόθεσμης για την πρώτη άρνηση, και ως ασκηθείσης προ της συντελέσεως της σιωπηρής απορρίψεως για τη δεύτερη, δεν προσκρούει στο κατοχυρούμενο από το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, αφού ο αιτών, μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να ζητήσει εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς την ακύρωση των τεκμαιρομένων σιωπηρών απορρίψεων από το Δικηγορικό Σύλλογο των αιτημάτων του περί χορηγήσεως πιστοποιητικού ασκήσεως Γ 3501/2004 επταμ. Εισηγητής : Α. Γκότσης 11 Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου διαφορά, η οποία ανεφύει από την έκδοση πράξεων οργάνων του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κατά την επανάκριση του αιτούντος, σε χρόνο κατά τον οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί η σχέση ιδιωτικού δικαίου αυτού με το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. αποτελεί διαφορά ιδιωτικού δικαίου Δ 3915/2004 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Β. Κίντζιου παρ. 176/1997 πεντ.) 12 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ παραδεκτό προθεσμία βλ. παραπ. 10

10 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ειδικές περιπτώσεις απαραδέκτου πρόωρη άσκηση βλ. παραπ Αίτηση ακυρώσεως λόγοι λυσιτελές προβολής επί προσβολής πράξεως, η οποία εκδίδεται, κατά δεσμία αρμοδιότητα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθέσεως δημοσίας συμβάσεως, εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι η έκδοση πράξεως, με το αξιούμενο από τον αιτούντα περιεχόμενο, δεν μπορεί να βρει έρεισμα στις διατάξεις της διακηρύξεως του οικείου διαγωνισμού, τις οποίες επικαλείται ο αιτών, το λυσιτελές της προβολής λόγου ακυρώσεως περί αναρμοδιότητος του εκδόντος την προσβαλλομένη πράξη οργάνου, δεν μπορεί, οπωσδήποτε, να στηριχθεί στο ενδεχόμενο αναδρομικής μεταβολής του νομικού καθεστώτος κατ εφαρμογήν του οποίου έχει εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη, εφ όσον, κατά τις διέπουσες τους εν λόγω διαγωνισμούς αρχές της διαφάνειας και της ισότητας των διαγωνιζομένων, αναδρομική μεταβολή των θεσπιζομένων από τη διακήρυξη κανόνων δεν είναι δυνατή / (μειοψ) Δ 3984/2004 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 15 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ λόγοι αναρμοδιότητα βλ. παραπ Αίτηση αναιρέσεως απαράδεκτο λόγω ποσού Ν. 2944/2001 η εξαίρεση του άρθρου 53 παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989 αναφέρεται και στην περίπτωση ασκήσεως προσφυγής ουσίας κατά διοικητικής πράξεως με την οποία

11 καταλογίζεται ορισμένο χρηματικό ποσό για παρανόμως ληφθείσες περιοδικές παροχές / (μειοψ) Α 3836/2004 Εισηγητής : Γ. Σγουρόγλου 17 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ αναγνώριση ως προσφύγων βλ. παρακ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ βλ. παρακ Αρχαιότητες διατηρητέα από τα άρθρα 50 και 52 του Κ.Ν. 5351/1950 και Α.Ν. 1469/1950 συνάγεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία προστατεύεται ως μνημείο κτήριο με τον περιβάλλοντα αυτό χώρο, οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο αυτόν επιτρέπεται μόνο ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη κρίση ότι η επέμβαση αυτή δεν θίγει όχι μόνο το κτήριο αλλά και το προστατευτέο αυτό σύνολο Ε 4007/2004 επταμ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος 20 Αρχαιότητες διατηρητέα προστασία οι αιτήσεις χορηγήσεως οικοδομικών αδειών για την ανέγερση οικοδομών σε ακίνητα όμορα προς διατηρητέα κτίρια παραπέμπονται υποχρεωτικά στην πρωτοβάθμια Ε.Π.Α.Ε. της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας για έγκριση, με κριτήριο την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του διατηρητέου κτιρίου / ακολούθως οι ίδιες αιτήσεις, μαζί με το σχετικό πρακτικό της Ε.Π.Α.Ε. παραπέμπονται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο

12 οποίος, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας του Υπουργείου του, αποφασίζει για την επιβολή ή μη ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης σε ακίνητα που είναι όμορα με τα διατηρητέα κτίρια / εξάλλου, προκειμένου να καθίσταται λυσιτελής η τήρηση του ανωτέρω τύπου ενόψει του σκοπού των σχετικών διατάξεων που είναι η προστασία και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου, πρέπει η απόφαση του Υπουργού περί τυχόν επιβολής ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης να λαμβάνεται πριν από την έκδοση της αδείας για την ανέγερση οικοδομής στο όμορο του διατηρητέου / σε περίπτωση όμως που έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια και υποβάλλεται ακολούθως αίτημα για τον ορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης πρέπει, να διακόπτονται οι εργασίες στο υπό ανέγερση κτίριο μέχρις ότου εκδοθεί η υπουργική απόφαση περί επιβολής ή μη ειδικών όρων Ε 3856/2004 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 21 Δάση αναδάσωση κυρώσεις κατά την έννοια του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 998/1979 καλλιέργεια αναδασωτέας έκτασης δεν συντρέχει μόνο στις περιπτώσεις πραγματοποίησης όλων των σχετικών γεωργικών εργασιών έως την τελική συγκομιδή του παραχθέντος αγροτικού προϊόντος, αλλά και στην περίπτωση κάθε γεωργικής πράξης που εντάσσεται στη διαδικασία της καλλιέργειας, η οποία μπορεί να αρχίζει από την άροση της αναδασωτέας έκτασης και καταλήγει στη συλλογή, διότι οποιαδήποτε από τις πράξεις αυτές είναι επιβλαβής για την υπάρχουσα δασική βλάστηση και εμποδίζει την αναδημιουργία εκείνης που έχει καταστραφεί / περαιτέρω, προϋπόθεση επιβολής του προβλεπομένου προστίμου στον καλλιεργητή δεν αποτελεί και η προηγούμενη καταστροφή της δασικής βλάστησης της αναδασωτέας έκτασης από τον ίδιο

13 αυτοπροσώπως, αλλά αρκεί να διαπιστώνεται η καλλιέργεια από τον ίδιο της έκτασης Ε 3888/2004 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 22 Δάση διαδικασία χαρακτηρισμού Ν. 998/1979 κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 13 της / κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονομικών, σε κάθε δευτεροβάθμια επιτροπή μετέχει ένας μόνο δασολόγος από τα Δασαρχεία της περιοχής, ο οποίος προβλέπεται ως μέλος της επιτροπής αυτής σε αντικατάσταση του εκπροσώπου συνδικαλιστικής οργάνωσης Ε 3881/2004 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης 23 Δάση κατασκευές εντός αυτών κυρώσεις με το άρθρο 21 του Συντάγματος δεν επιβάλλεται, αλλ ούτε παρέχεται δυνατότητα να θεσπίζεται ευμενέστερη μεταχείριση των οικογενειαρχών ως προς την επιβολή της διοικητικής κυρώσεως του άρθρου 114 παρ. 5 του Ν. 1892/1990 για κατασκευή και διατήρηση αυθαιρέτου κτίσματος εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως Ε 3873/2004 Εισηγητής : Β. Καμπίτση 24 ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έσοδα δικαίωμα αμμοληψίας βλ. παρακ. 28

14 Δημόσια έργα διαγωνισμοί διαδικασία προσφορά προσφορά, στην οποία δεν αναγράφεται ολογράφως ως «συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών» το άθροισμα της δαπάνης των εργασιών και του ποσού των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή, έστω και αν το γενικό ποσόν δύναται να συναχθεί από άλλα ποσά διά μαθηματικών πράξεων ή δεν είναι κρίσιμο για τον υπολογισμό του μέσου ποσοστού εκπτώσεως / (μειοψ) Δ 3687/2004 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 26 Δημόσια έργα παραλαβή εφόσον κατά την παραλαβή των έργων διαπιστωθούν πλημμέλειες, αντί της εκδόσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής, η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρμόζεται αναλόγως η προβλεπόμενη στο άρθρο 41 παρ. 1-8 του Π.Δ/τος 475/1976 ειδική διαδικασία / εκ τούτου δε παρέπεται ότι το τυχόν συντασσόμενο από την επιτροπή παραλαβής «πρωτόκολλο διακοπής της παραλαβής» δεν δύναται να υποκαταστήσει την υπό του προϊσταμένου της διεθυνούσης υπηρεσίας υποχρέωση εκδόσεως ειδικής διαταγής σε βάρος του αναδόχου προς άρση των ελαττωμάτων του έργου, ενόψει του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η ειδική αυτή διαταγή ΣΤ 3762/2004 Εισηγητής : Σ. Χαραλάμπους 27 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ εργολαβικό αντάλλαγμα βλ. παραπ. 2

15 Δημόσια κτήματα δικαίωμα αμμοληψίας από τον αν.ν. 1219/1938 και την Κ.Υ.Α /24-30/11/1938 συνάγεται ότι η Διοίκηση έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά τον καθορισμό του τιμήματος για την παραχώρηση του δικαιώματος αμμοληψίας / εφόσον, όμως, το τίμημα καθορίζεται κατ ενάσκηση διακριτικής εξουσίας, πρέπει να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό αυτού / ειδικότερη αιτιολόγηση απαιτείται μόνον αν ο αιτούμενος την άδεια ή ο ανάδοχος του έργου έχει προβάλει με την αίτησή του συγκεκριμένο ισχυρισμό ως προς το προσήκον τίμημα / εξ άλλου από το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 1416/1984 δεν συνάγεται ότι τίμημα για αμμοληψία καταβάλλεται μόνον στις περιπτώσεις εκμεταλλεύσεως του κοινόχρηστου χώρου από Ο.Τ.Α. και όχι όταν η άδεια αμμοληψίας χορηγείται από το Δημόσιο Ε 3741/2004 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 29 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ διακήρυξη βλ. παραπ Δικαστικοί λειτουργοί αποδοχές μισθολογική προσαύξηση κατά τα άρθρα 4 Ν. 2521/1997, 49 Ν. 1756/1988 και 20 Ν. 2172/93 θεσπίζεται ως αρχή η χορήγηση μισθολογικών προσαυξήσεων στο βασικό μισθό όλων των δικαστικών λειτουργών, μέχρι και του βαθμού Συμβούλου Επικρατείας και αντιστοίχους, οι οποίοι αν και συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό χρόνο δεν προήχθησαν, βαθμολογικά, λόγω ελλείψεως κενών θέσεων ή διότι έχουν εξαντλήσει την ιεραρχία / η ρύθμιση αυτή πρέπει να ισχύει, ερμηνευόμενη σύμφωνα με τη συνταγματικά

16 κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, και ως προς τους Αντιπροέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων, στους οποίους, συνεπώς, πρέπει να χορηγηθεί ποσοστιαία προσαύξηση του βασικού μισθού τους υπό τις αυτές προϋποθέσεις που η προσαύξηση αυτή χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό Συμβούλου Επικρατείας, ή αντιστοίχους, ανερχόμενη στο ποσοστό των 60/100 της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού του βαθμού τους και του βαθμού του Προέδρου / προς τούτο δε δεν ασκεί επιρροή ο διαφορετικός τρόπος προαγωγής των αντιπροέδρων στον κατεχόμενο από αυτούς βαθμό, αλλά αρκεί η μετά την πάροδο τριετίας στο βαθμό αυτό μη προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό του Προέδρου ΣΤ 3756/2004 Εισηγητής : Α. Χλαμπέα 31 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ασκούμενοι βλ. παραπ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 αγωγή έφεση πρόσθετοι λόγοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1406/83 επί διαφορών που αναφέρονται σε αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων, έχει ανάλογη εφαρμογή και το άρθρο 170 του Κ.Φ.Δ. υπό την προϋπόθεση όμως, ότι εκδικάζεται έφεση κατ αποφάσεως επί προσφυγής και όχι επί αγωγής ΣΤ 3536/2004 Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου 33 Διοικητικά δικαστήρια διοικητικά δικονομία διαφορές Ν. 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή προδικασία η ρύθμιση του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 δεν αντιβαίνει στα

17 άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος που προβλέπει το ατομικό δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας ούτε στα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνουν επίσης το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας υπό τη διατύπωση αντίστοιχα της «δίκαιης δίκης» και της «πραγματικής προσφυγής», διότι από τις διατάξεις αυτές δεν αποκλείεται ο κοινός νομοθέτης να απαιτήσει πριν από την υποβολή των διαφορών που γεννώνται από διοικητική σύμβαση στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο την τήρηση ορισμένης διαδικασίας ενώπιον των οργάνων της διοικήσεως, η οποία κατατείνει στη διοικητική επίλυση της διαφοράς αυτής και σε περίπτωση αποτυχίας επιλύσεως της διαφοράς κατά τον τρόπο αυτό να προβλέψει την προσβολή της πράξης που τελειώνει τη διαδικασία αυτή ή της παράλειψης έκδοσης τέτοιας πράξης με προσφυγή, εφόσον το ένδικο αυτό μέσο συνεπάγεται την εξέταση της υπόθεσης από το δικαστήριο κατά τον νόμο και την ουσία άγει δε σε ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης που προσβλήθηκε ΣΤ 3519/2004 Εισηγητής : Ε. Γαλανού 34 Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή το ότι δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής με αίτημα την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών κλπ έχει μόνο ο καταβαλών, και όχι ο αντισυμβαλλόμενός του στον οποίο τελικώς επιρρίφθηκαν, ισχύει και επί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών, όπως τα κατά τα άρθρα 1 παρ. 1 Ν.Δ. 3878/1958 και 2 παρ. 1 Ν.Δ. 158/1969 λιμενικά τέλη Β 3951/2004 Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης

18 Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή προθεσμία για την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής κατ αρθρ. 77 παρ. 1 Κ.Φ.Δ. δεν αρκεί η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποιήσεως, αλλ απαιτείται επίδοση της πράξεως επιβολής φόρου Β 3945/2004 Εισηγητής : Κ. Βιολάρης 36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αρμοδιότητες βλ. παρακ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.) βλ. παραπ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φορολογία έκτη οδηγία Φ.Π.Α. βλ. παρακ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ δικαίωμα στη δίκαιη δίκη βλ. παραπ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ δικαίωμα πραγματικής προσφυγής βλ. παραπ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ αναδρομικότητα ποινών βλ. παρακ. 93

19 Ιδρύματα το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αρμοδιότητα να κρίνει αν διάταξη οργανισμού ιδρύματος γεννά αμφιβολίες ως προς την έννοιά της και συνεπώς χρήζει ερμηνείας, οπότε και μόνον είναι αναγκαία η προσφυγή στο Εφετείο κατ άρθρ. 5 του Α.Ν. 2039/1939 Δ 3898/2004 Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 43 Κοινωνική ασφάλιση Ι.Κ.Α. ασφαλισμένοι κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3871/1958, η κατοχή αστυνομικής αδείας δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση χωρίς τη συνδρομή της οποίας να μην είναι δυνατή η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, αλλά σκοπεί στην ευχερέστερη απόδειξη της ασκήσεως του επαγγέλματος του εφημεριδοπώλη / η κατοχή της άδειας αυτής δεν αποτελεί, συνεπώς, προϋπόθεση ούτε για την άσκηση του επαγγέλματος του εφημεριδοπώλη ούτε για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ / κατά συνέπεια δε, οποιοσδήποτε όρος συνδεόμενος με την απόκτηση και την κατοχή της ανωτέρω αδείας δεν μπορεί να επηρεάσει την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ / (μειοψ) Α 3837/2004 Εισηγητής : Α. Καλογεροπούλου 44 Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές επίδομα απολύτου αναπηρίας η προσαύξηση απολύτου αναπηρίας (επίδομα απολύτου αναπηρίας) χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Ι.Κ.Α. και όταν αυτοί δεν είναι τυφλοί με τις εξής προϋποθέσεις : α) ότι έχουν υποβάλει αίτημα για μετατροπή της συντάξεως γήρατος σε σύνταξη αναπηρίας πριν την υποβολή του αιτήματος για την χορήγηση της προσαυξήσεως

20 απολύτου αναπηρίας και β) ότι η αναπηρία τους επήλθε σε χρόνο κατά τον οποίο ήταν ασφαλισμένοι και εδικαιούντο σύνταξη για την αιτία αυτή Α 3847/2004 Εισηγητής : Π. Μπραΐμη 45 Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Τ.Ε.Β.Ε. αν ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανισθεί προς εξέταση ενώπιον της υγιειονομικής επιτροπής του ΤΕΒΕ και δεν προκύπτουν οι λόγοι της μη εμφανίσεώς του, το διοικητικό δικαστήριο, ακόμη και αν η εξέταση ενώπιον της επιτροπής έχει διαταχθεί με προδικαστική απόφασή του, δεν μπορεί να συναγάγει ότι η υγιειονομική επιτροπή δεν εξετέλεσε την υποχρέωσή της και επομένως, η μη συμμόρφωσή της έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση του δικαιώματος συντάξεως που ζητεί ο μη εμφανισθείς Α 3636/2004 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 46 Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) στην έννοια των άλλων δαπανών νοσηλείας υπάγονται και οι δαπάνες για τη διαμονή του ασθενούς, ασφαλισμένου του ΤΣΜΕΔΕ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο λόγω της φύσεως της ασθενείας του και των συνθηκών θεραπείας του Α 3637/2004 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος

21 ΛΑΤΟΜΕΙΑ καθορισμός λατομικών περιοχών βλ. παρακ ΛΙΜΕΝΕΣ τέλη βλ. παραπ Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση νομάρχες αρμοδιότητες κατά το σύστημα του Ν. 1428/1984, ο καθορισμός λατομικών περιοχών γίνεται σε επίπεδο νομού, λαμβανομένων υπ όψη κυρίως των τοπικών αναγκών / εν όψει τούτου, ο καθορισμός λατομικής περιοχής αποτελεί «τοπική υπόθεση» κατά την έννοια του άρθρου 102 παρ. 1 του Συντάγματος και 3 παρ. 1 του Ν. 2218/1994 και συνεπώς, μετά την έναρξη ισχύος του τελευταίου αυτού νόμου, θεμιτώς από συνταγματικής απόψεως η σχετική αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στον αιρετό Νομάρχη / (μειοψ) Ε 3746/2004 Εισηγητής : Θ. Αραβάνης 50 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βλ. παρακ Νόμος νομοθετική εξουσία νομοθετική κύρωση κανονιστικής πράξεως στην περίπτωση που η αναδρομική νομοθετική κύρωση αφορά υπουργική απόφαση που έχει μεν εκδοθεί με βάση νομοθετική εξουσιοδότηση και εντός των ορίων της, αλλά κατά παράβαση αυτής, ο κυρωτικός νόμος είναι κατ αρχήν ισχυρός και ως προς την αναδρομική του ισχύ, που ανατρέχει στο χρόνο δημοσιεύσεως της κυρουμένης αποφάσεως / η αναδρομική όμως αυτή ισχύς δεν καταλαμβάνει

22 εκκρεμείς δίκες, στις οποίες το κύρος της κυρουμένης κανονιστικής αποφάσεως ελέγχεται είτε ευθέως είτε παρεμπιπτόντως, επ ευκαιρία προσβολής ατομικής πράξεως στηριζομένης σε αυτήν, διότι τούτο θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη στις εν λόγω δίκες, κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 26 του Συντάγματος / το αυτό ισχύει και όταν ο αναδρομικός νόμος δεν κυρώνει μεν ευθέως την κανονιστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί κατά παράβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αλλά τροποποιεί αναδρομικώς άλλη διάταξη, με τρόπο ώστε η κανονιστική απόφαση να καθίσταται πλέον νόμιμη / επομένως, και η εν λόγω ρύθμιση ισχύει μεν, κατ αρχήν, αναδρομικώς, δεν καταλαμβάνει όμως τις εκκρεμείς δίκες / (μειοψ) Ολομ. 3633/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης 1177/2003 Δ Τμημ.) 52 Νόμος νομοθετική εξουσία νομοθετική κύρωση ανισχύρων κανονιστικών αποφάσεων εφόσον οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της άνευ νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως εκδοθείσης κανονιστικής αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών έχουν συντρέξει πριν από τη δημοσίευση του κυρωτικού της νόμου, είναι ανεπίτρεπτη η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, έστω και αν η ατομική πράξη για την εφαρμογή τους εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου / τούτο δε γιατί, εφόσον όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις συντέτρεξαν στο παρελθόν, πριν από την κύρωση δηλαδή της υπουργικής απόφασης με τυπικό νόμο, εξαντλήθηκε η ρύθμισή της κατά τον παρελθόντα χρόνο και δεν υπάρχει έδαφος εφαρμογής της στο μέλλον, που να καλύπτεται από τον κυρωτικό νόμο, ο οποίος μπορεί να ισχύει μόνο για το μέλλον / αν, αντιθέτως, οι ρυθμίσεις της υπουργικής αυτής απόφασης

23 κρίνονταν εφαρμοστέες σε περιπτώσεις, όπως η πιο πάνω, θα ισχυροποιούνταν η εν λόγω απόφαση αναδρομικά, κατά παράβαση του Συντάγματος και δεν θα επρόκειτο για επιτρεπόμενη για το μέλλον εφαρμογή του κυρωτικού νόμου Ολομ. 3630/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής : Σ. Καραλής 767/2003 Β Τμ.) 53 ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ αναδρομή βλ. παραπ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ μεταβατικές διατάξεις βλ. παρακ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. παρακ Περιβάλλον χωροτακτικός σχεδιασμός Ν. 2742/1999 από τα άρθρα 6 και 9 του Ν. 2742/1959 προκύπτει ότι μετά την ισχύ του ως άνω νόμου και μέχρι την έγκριση των περιφερειακών πλαισίων, ή εν τέλει μέχρι την έγκριση του Γενικού Πλαισίου ή των ειδικών πλαισίων, η έκδοση κανονιστικών και ατομικών πράξεων, με τις οποίες επιχειρείται ρύθμιση του χώρου, γίνεται μετά από συνεκτίμηση στοιχείων που περιέχονται σε υφιστάμενες ή υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού χαρακτήρος

24 Ε 3995/2004 επταμ. Εισηγητής : Σ. Ρίζος 57 Προσωπικά δεδομένα με τα εδάφια α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2472/1997 θεσπίζεται η σύνδεση σκοπού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, καθώς επίσης ότι η επεξεργασία τους είναι νόμιμη και θεμιτή ενόψει των σκοπών αυτών / για το σκοπό της επεξεργασίας ενημερώνεται το υποκείμενο των δεδομένων με τρόπο πρόσφορο και σαφή κατ άρθρ. 11 του Ν. 2472/1997 / περαιτέρω, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται κατ αρχήν μόνον όταν το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, αφού προηγουμένως ενημερωθεί προσηκόντως / η επεξεργασία επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση, κατ εξαίρεση, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση συμβάσεως ή είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας / ωστόσο, η επιτρεπόμενη κατ εξαίρεση επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, για να είναι νόμιμη πρέπει πάντως να διενεργείται για τους καθορισμένους σκοπούς του συγκροτηθέντος αρχείου με βάση τα συλλεγέντα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Δ 3908/2004 επταμ. Εισηγητής : Δ. Μακρής 58 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΤΕΛ εισφορά ν. 2963/2001 βλ. παρακ. 60

25 Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Β Τμήμα ναι μεν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2668/1998 είναι εντεταγμένες στην ευρύτερη νομοθεσία περί οργανώσεως του Τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και περί συστάσεως και αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής του τομέα αυτού, νομοθεσία, η οποία σχετίζεται κατ αρχήν με θέματα, που εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 4 του Π.Δ. 361/2001, πλην όμως οι ειδικές αυτές διατάξεις κατά την παρεχόμενη εξουσιοδότηση ρυθμίζουν ζήτημα αναφερόμενο στην καθιέρωση τέλους υπέρ Δημοσίας Υπηρεσίας (και συγκεκριμένα υπέρ της ΕΕΤΤ), ζήτημα που εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 2 του Π.Δ. 361/2001 και επομένως υπαγόμενο στην αρμοδιότητα του Β Τμήματος Δ 3896/2004 επταμ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος 60 Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Δ Τμήμα η κατά το άρθρο 13 του Ν. 2963/2001 εισφορά επί των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων εκάστου συγκοινωνιακού φορέως, κατά τα ποσοστά 3% και 1%, κατατιθεμένη σε ειδικούς λογαριασμούς του συγκοινωνιακού φορέως σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του και για την χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του ιδίου, αντιστοίχως, δεν αποτελεί φορολογικό βάρος του συγκοινωνιακού φορέως, αλλά προορίζεται για τον σχηματισμό αποθεματικού από τον νόμο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών / συνεπώς, διαφορά εγειρόμενη από ρύθμιση κανονιστικής πράξεως, με

26 την οποία τίθεται περιορισμός στην εξουσία της Γενικής Συνελεύσεως του ΚΤΕΛ να μεταφέρει ποσά του λογαριασμού για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στο λογαριασμό για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού, υπάγεται ως σχετική με τις συγκοινωνίες στην αρμοδιότητα του Δ Τμήματος Β 3572/2004 Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης 61 Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια ακυρωτικές διαφορές Ν. 3068/2002 κατ αρθρ. 15 Ν. 3068/2002 εξακολουθούν να υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων, με τις οποίες απορρίπτεται η αίτηση, με την οποία έχει ζητηθεί από αλλοδαπό να επιτραπεί κατ άρθρ. 25 παρ. 4 Ν. 1975/1991 και 8 του Π.Δ. 61/1999, η προσωρινή παραμονή του στην Ελλάδα Δ 3553/2004 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 62 ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχή διακρίσεως εξουσιών βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα βλ. παραπ. 51

27 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαίωματα ισότητα φύλων βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα οικονομική ελευθερία βλ. παρακ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ιδιοκτησία βλ. παρακ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα δικαστικής προστασίας βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα προστασία οικογενείας βλ. παραπ. 23

28 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα προστασία πολυτέκνων βλ. παρακ Σύνταγμα τοπική αυτοδιοίκηση επιτρεπτώς κατά τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος, προβλέπεται με το άρθρο 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 και περαιτέρω, επιτρεπτώς μεταβιβάζονται παρεπόμενες και υποστηρικτικού χαρακτήρα αρμοδιότητες σε σχέση με τη λειτουργία της εκπαιδεύσεως στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με προεδρικό διάταγμα Γ 3502/2004 Εισηγητής : Α. Γκότσης 75 ΣΥΝΤΑΓΜΑ τοπική αυτοδιοίκηση κατανομή αρμοδιοτήτων βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κατανομή αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ βλ. παραπ ΣΥΝΤΑΓΜΑ κανονιστική εξουσία διοικήσεως βλ. παραπ Σχέδια πόλεων οικοδομές οικοδομική άδεια αναθεώρηση δεδομένου ότι η ισχύς οικοδομικής αδείας είχε λήξει πριν από την έναρξη ισχύος των από και προεδρικών διαταγμάτων, δεν ήταν κατά νόμο δυνατή η αναθεώρηση και παράταση της ισχύος της με βάση το πολεοδομικό καθεστώς που ίσχυε κατά την έκδοση της αδείας, παρά το ότι δεν αμφισβητείται το γεγονός της

29 ανέγερσης του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα της οικοδομής κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας, αλλά μόνο νέα άδεια μπορούσε να εκδοθεί για την οικοδομή αυτή, βάσει του ήδη ισχύοντος στον οικισμό πολεοδομικού καθεστώτος / Ε 4000/2004 επταμ. Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 79 ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ όροι και περιορισμοί δομήσεως χάριν προστασίας διατηρητέου βλ. παραπ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών βλ. παραπ Τελωνειακή νομοθεσία παραβάσεις κατ αρθρ. 1 παρ. 1, 4, 8 παρ. 1, 10 και 12 παρ. 1 της κυρωθείσης με το άρθρο 11 παρ. 4 Ν. 1839/1989 Δ247/13/ απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, δεν είναι επιτρεπτή η μετά τη λήξη της προθεσμίας επανεξαγωγής παραμονή στη χώρα αυτοκινήτου, το οποίο εισήχθη υπό το ρυθμιζόμενο από τα άρθρα αυτά καθεστώς προσωρινής εισαγωγής / η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά τυπική παράβαση των εν λόγω διατάξεων και συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπομένων προσθέτων τελών, χωρίς να απαιτείται να κυκλοφόρησε πράγματι το αυτοκίνητο, διότι η κυκλοφορία του τεκμαίρεται / αν όμως το δικαιούχο πρόσωπο επικαλεσθεί και αποδείξει ότι το αυτοκίνητο εκλάπη διαρκούσης της παραπάνω προθεσμίας ελεύθερης κυκλοφορίας τούτου δεν επιβάλλονται τα παραπάνω πρόσθετα τέλη / στην περίπτωση δε αυτή δεν

30 απαιτείται, ως τυπική προϋπόθεση της απαλλαγής από τα εν λόγω πρόσθετα τέλη, να έχει δηλωθεί η κλοπή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εντός της προθεσμίας επανεξαγωγής Β 3944/2004 Εισηγητής : Κ. Βιολάρης 82 Τελωνειακή νομοθεσία παραβάσεις λαθρεμπορία πολλαπλό τέλος τα διοικητικά δικαστήρια δύνανται να μεταβάλουν, εκτιμώντα τις συνθήκες της κρινομένης από αυτά συγκεκριμένης υποθέσεως, τον βαθμό της συμμετοχής του προσφεύγοντος εν σχέσει προς τους λοιπούς συμμετόχους στην τελεσθείσα παράβαση και τον επιμερισμό του πολλαπλού τέλους, οφείλουν δε να αιτιολογούν την κρίση τους ότι ο γενόμενος από τη διοίκηση επιμερισμός υπήρξε πλημμελής / εξ άλλου, στην κρίση περί του βαθμού της συμμετοχής του ασκήσαντος την προσφυγή στην τελεσθείσα τελωνειακή παράβαση, δικαιούνται και υποχρεούνται να προβούν τα ως άνω δικαστήρια, εφ όσον προεβλήθησαν σχετικοί λόγοι από τον προσφεύγοντα, είναι δε περαιτέρω διάφορο αν η πράξη της τελωνειακής αρχής είχε ή όχι αμφισβητηθεί και από τους λοιπούς συμμετόχους της τελωνειακής παραβάσεως, των οποίων το μέτρο ευθύνης επηρεάζεται, κατ ανάγκην, από την σχετική με τον βαθμό της ευθύνης του προσφεύγοντος κρίση του δικαστηρίου, ενώ είναι διάφορο το ζήτημα της, μετά την μεταρρύθμιση υπό του διοικητικού δικαστηρίου της καταλογιστικής πράξεως ως προς τον προσφεύγοντα, επανόδου της Διοικήσεως προς ανακατανομή της ευθύνης μεταξύ των λοιπών συμμετόχων, λαμβανομένων πάντως δεσμευτικών υπ όψη των κριθέντων, ως προς τον βαθμό ευθύνης εκείνου των συμμετόχων, ο οποίος επέτυχε την ως άνω δικαστική μεταρρύθμιση της καταλογιστικής πράξεως

31 Β 3939/2004 Εισηγητής : Α. Συγγούνα 83 Υπάλληλοι διοικητικοί προϊστάμενοι αναπλήρωση δεν ήταν κατά νόμον (άρθρο 97 παρ. 1 ΥΚ) επιτρεπτός ο ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου εφόσον δεν συνέτρεχε κάποια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 παρ. 1 Υ.Κ. / ούτε άλλωστε μπορούσε να δικαιολογήσει την έκδοση αποφάσεως αναπληρώσεως η υποβολή απλώς και μόνον σε βάρος του αναπληρωθέντος καταγγελίας για διάπραξη αξιοποίνου αδικήματος και η ανάγκη διερεύνησής της, χωρίς την προηγούμενη λήψη κάποιου από τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 104 του Υ.Κ. Γ 3973/2004 Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος 84 Υπάλληλοι διοικητικοί υπηρεσιακή κατάσταση μεταθέσεις ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 2683/1999) διετήρησε κατά βάση το σύστημα μεταθέσεων του Ν. 2247/1994 / ειδικώς, όμως, ως προς το ζήτημα της εξαιρέσεως από τις μεταθέσεις, χωρίς αίτηση, των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ιδιότητα πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου, υπήρξε νομοθετική μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι κατά τη θέσπιση του νέου Υπαλληλικού Κώδικα το ζήτημα αυτό επανεξετάσθηκε, προδήλως δε κρίθηκε ότι η υφιστάμενη ευεργετική ρύθμιση του άρθρου δεκάτου παρ. 3 του Ν. 1910/1944 επιβάλλεται να περιορισθεί, εν όψει των νέων κοινωνικών συνθηκών, ώστε να καταλαμβάνει εφεξής μόνο τους πολυτέκνους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ρητώς ορίζει ήδη το άρθρο 67 παρ. 2 / η κατάργηση δε της ως άνω ευεργετικής ρυθμίσεως του Ν.

32 /1944 ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν ιδιότητα τέκνου πολυτέκνου δεν υπήρξε συνταγματικώς ανεπίτρεπτη, καθ όσον από το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, δεν επιβάλλεται η λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων αλλά καταλείπεται στον κοινόν νομοθέτη η ευχέρεια να σταθμίζει τις εκάστοτε ισχύουσες κοινωνικές συνθήκες και επί τη βάσει αυτών να θεσπίζει να επεκτείνει ή και να περιορίζει τα κατά την κρίση του ληπτέα ευεργετικά νομοθετικά μέτρα ειδικής φροντίδας των μελών των πολυτέκνων οικογενειών η κατάργηση με την παρ. 2 του άρθρου 67 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα της εξαιρέσεως από τη μετάθεση χωρίς αίτηση των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ιδιότητα τέκνου πολυτέκνου δεν κατέλαβε τις μεταθέσεις που διενεργήθηκαν είτε βάσει πινάκων μεταθετέων που ήδη ίσχυαν προ της είτε βάσει διαδικασίας καταρτίσεως πινάκων μεταθετέων που ήδη είχε αρχίσει προ της , έστω και αν η πράξη της μεταθέσεως εκδόθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο Γ 3503/2004 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 85 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ αποδοχές βλ. παραπ Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ειδικώς ΙΚΑ ιατροί άδεια μητρότητος η ειδική διάταξη του άρθρου 53 του Υ.Κ., παρά τη μη κατ αρχήν υπαγωγή στον Κώδικα αυτό των ιατρών του ΙΚΑ, εφαρμόζεται και στις μητέρες ιατρούς και, συγκεκριμένα, στις μόνιμες ιατρούς θεραπεύτριες του Ι.Κ.Α., οι οποίες είναι και αυτές μόνιμοι υπάλληλοι του Ιδρύματος και οι οποίες, άλλωστε, δικαιούνται των αδειών που εδικαιούντο κατά τον

33 Κανονισμό του Υπαλληλικού Προσωπικού του ΙΚΑ, οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ιδρύματος, στις οποίες περιλαμβάνονται οι άδειας κυήσεως και λοχείας Γ 3974/2004 Εισηγητής : Α. Γκότσης 87 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛ.ΑΣ. αξιωματικοί κρίσεις βλ. παραπ Φάρμακα η αγορανομικά καθοριζόμενη ανώτατη τιμή πώλησης φαρμάκου όχι μόνο δεν μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής ή εμπορίας ορθολογικώς οργανωμένης επιχειρήσεως στον κλάδο αυτό παραγωγής ή εμπορίας, όπως το κόστος αυτό διαμορφώνεται υπό συγκεκριμένες, από άποψη τόπου και χρόνου, οικονομοτεχνικές συνθήκες, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και εύλογο, επίσης από ορθολογικώς οργανωμένη επιχείρηση προσδοκώμενο, ποσοστό κέρδους / συνεπώς, τυχόν θεσπιζόμενα κριτήρια κοστολόγησης και επαλήθευσης των τιμών των φαρμάκων, βάσει των οποίων ορίζεται η ανώτατη τιμή πώλησης αυτών, πρέπει, για να είναι συνταγματικώς ανεκτά, να οδηγούν στην εξεύρεση του κόστους παραγωγής ή εμπορίας των φαρμάκων υπό την προεκτεθείσα έννοια, επί του οποίου θα υπολογισθεί το αγορανομικά καθοριζόμενο ποσοστό κέρδους με το άρθρο 45 παρ. 11 του Ν. 2992/2002 εισάγεται σύστημα επαλήθευσης των τιμών των φαρμάκων, με βάση το οποίο ως ανώτατη τιμή πώλησης φαρμάκων στην Ελλάδα ορίζεται η χαμηλότερη τιμή πώλησης του φαρμάκου αυτού σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα / συνεπώς, αν η εξευρισκόμενη τιμή του φαρμάκου δεν υπερβαίνει την τιμή επαλήθευσης, η

34 χονδρική τιμή του φαρμάκου θα καθορισθεί με βάση την τιμή αυτή, άλλως ως τιμή του φαρμάκου θα ορισθεί η τιμή επαλήθευσης / το σύστημα όμως αυτό, με το οποίο δεν γίνεται επαλήθευση της πραγματικής τιμής του φαρμάκου, εξεύρεση δηλαδή του κόστους παραγωγής ή συσκευασίας του ή της χονδρεμπορικής τιμής πώλησής του στη χώρα προέλευσης, επί της οποίας και μόνον επιτρέπεται να ορισθεί ανώτατο περιθώριο κέρδους, προσκρούει στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος / τούτο διότι, αφενός μεν, καθορίζεται, ως ανώτατη τιμή πώλησης του ιδίου φαρμάκου σε μία μόνον ευρωπαϊκή χώρα με βάση το πλάσμα ότι το κόστος παραγωγής ή συσκευασίας φαρμάκου ή η χονδρεμπορική τιμή του είναι ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ανεξάρτητα από τις επί μέρους συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, αφετέρου δε ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι η πραγματική τιμή του φαρμάκου υπερβαίνει την τιμή αυτή / αντίθετα, δεν θα προσέκρουε στην ανωτέρω συνταγματική διάταξη η θέσπιση συστήματος επαλήθευσης των τιμών πώλησης φαρμάκων με βάση τις τιμές που τα εν λόγω φάρμακα πωλούνται στις χώρες που αυτά κυκλοφορούν, και ιδίως οι εξ αυτών χαμηλότερες, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ευχέρεια να επικαλεσθεί και αποδείξει, με την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων, ότι η πραγματική τιμή του φαρμάκου, υπό την προεκτεθείσα έννοια, υπερβαίνει την τιμή που εξευρίσκεται με βάση την επαλήθευση αυτή / (μειοψ) Ολομ. 3633/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης 1177/2003 Δ Τμ.) 89 Φάρμακα με βάση το άρθρο 45 παρ. 11 του Ν. 2992/2002, αγορανομική διάταξη κατά το μέρος που με αυτήν ορίζεται ότι για την επαλήθευση των τιμών των φαρμάκων ερευνώνται οι

35 τιμές πώλησης στις χώρες της Ευρώπης και τη χώρα προέλευσης και λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη από τις τιμές αυτές, δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν.Δ. 96/1973, αφού το κριτήριο αυτό προβλέπεται πλέον από τον ίδιο το νόμο, του οποίου η ισχύς ανετρέχει στο χρόνο δημοσιεύσεως της προγενέστερης αγορανομικής διατάξεως / (μειοψ) Ολομ. 3633/2004 (κατ. παρ. Εισηγητής : Π. Κοτσώνης 1177/2003 Δ Τμ.) 90 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ γενικά έννοια φόρου βλ. παραπ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ γενικά έννοια φόρου βλ. παραπ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ γενικά τέλη βλ. παραπ Φορολογία εισοδήματος γενικά διαδικασία κυρώσεις κατά την έννοια των άρθρων 15 και 38 του Ν. 2523/1997, οι προβλεπόμενες από το πρώτο κυρώσεις επιβάλλονται και στις υποθέσεις, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του, μόνον εφ όσον είναι ευμενέστερες από τις προβλεπόμενες κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κυρώσεις / αντίθετη εκδοχή θα προσέκρουε, εν όψει του «ποινικού» χαρακτήρα των κυρώσεων αυτών στο άρθρο 7 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. Β 3941/2004 Εισηγητής : Α. Συγγούνα

36 Φορολογία εισοδήματος Δ πηγή εισόδημα από εμπορική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν.Δ. 3323/1955, θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος μόνο η αυτόματη υπερτίμηση που προέκυψε από εκούσια εκποίηση ακινήτου επιχειρήσεως, όχι δε και η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσεως αυτού και της αποζημιώσεως που κατεβλήθη στην επιχείρηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του εν λόγω ακινήτου, καθ όσον η τελευταία δεν συνιστά επαύξηση της περιουσίας της επιχειρήσεως που προέκυψε από ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο της επιχειρήσεως αυτής, στις οποίες προέβη ελευθέρως αυτός που την ασκεί, κατ εκτίμηση του συμφέροντός του και δεν δύναται να υποβληθεί σε οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση ούτε επ ευκαιρία της διαπιστώσεως υπερτιμήσεως του ακινήτου κατά τη χορήγηση της λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς του αποζημιώσεως, με την οποία αντικαθίσταται τούτο διά ποσού ίσου προς την κατά το χρόνο της απαλλοτριώσεως αξία του, αποκαθισταμένης με τον τρόπο αυτό της ζημίας του κυρίου του εκ της αφαιρέσεώς του από αυτόν, αφού τοιαύτη φορολόγηση θα καθίστα μη πλήρη την αποζημίωση αυτή κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος Β 3607/2004 Εισηγητής : Ι. Σύμπλης 95 Φόρος προστιθεμένης αξίας έκπτωση διαδικασία όπως προκύπτει από το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2039/1992, δεν προβλέπεται ο συνυπολογισμός στον παρονομαστή του κλάσματος των εμμέσων επιδοτήσεων ή παροχών, παρά την

37 παρεχόμενη από την Έκτη οδηγία σχετική ευχέρεια / ο συνυπολογισμός εξάλλου, στον παρονομαστή του κλάσματος εσόδων από πράξεις μη εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας, αντίκειται στο καθιερούμενο από την Έκτη οδηγία Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας Β 3970/2004 Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεύχος 12ο Νοέµβριος 2004 Αποφάσεις έτους 2002 σε φορολογικές υποθέσεις ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 253/2013

Αριθμός απόφασης: 253/2013 652 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αριθμός απόφασης: 253/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Καλλιρρόη Σαφαρίκα, Ευθυμία Χριστοδουλοπούλου (Εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 3456 Έτος: 2009 Σύντοµη Περίληψη: - Επενδύσεις. Επιχορήγηση επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα