Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν"

Transcript

1 ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 3 ( ) Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν Evangelos Konstantinou (εκδ.), Buzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1997, σελ Η επέτειος, το 1991, των χιλίων χρόνων από το θάνατο της Θεοφανούς, της βυζαντινής πριγκίπισσας (ήταν ανιψιά εξ αγχιστείας του αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή), που έγινε σύζυγος του γερμανού αυτοκράτορα Όθωνα Β' (972) και διοίκησε την αυτοκρατορία της Δύσης μετά το θάνατο του συζύγου της, την εποχή που ο γιος της Όθων Γ' ήταν ανήλικος ( ), υπήρξε η αφορμή για την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και την έκδοση μελετών, που αφιερώθηκαν στις δραστηριότητες της και στην επιρροή που άσκησε στις γερμανικές υποθέσεις, αλλά και στις γενικότερες σχέσεις Βυζαντίου καί Δύσης. Ο παρών τόμος περιέχει 15 από τις εισηγήσεις του διεθνούς συμποσίου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου 1991 στις πόλεις Κολωνία και Bad Gandersheim, οι οποίες αναφέρονται στις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης κατά το 10ο και 1 Ιο αιώνα σε διάφορα επίπεδα πολιτικής, θρησκείας, τέχνης και πολιτισμού γενικότερα. 1. D. Angelov, Ο Βογομιλισμός στις βαλκανικές χώρες και οι αιρέσεις στη Γαλλία και την Ιταλία κατά τον 11ο αι. (γερμανικά, σελ ). Ο D. Α., αφού εξετάσει την εμφάνιση και εξάπλωση του κινήματος των Βογομίλων στα Βαλκάνια από το 10ο αι., καθώς και τη γένεση διαφόρων αιρέσεων σε περιοχές της Γαλλίας και της Ιταλίας τον 11ο αι., διαπιστώνει ότι υπάρχει όχι μόνον τυπολογική ομοιότητα ανάμεσα τους, αλλά γενετική συγγένεια. Οι Βογόμιλοι των Βαλκανίων έδωσαν τον τόνο στη δημιουργία και ανάπτυξη του κινήματος των Καθαρών, που εξαπλώθηκε στη Δύση τον επόμενο αιώνα. 2. Dorothée Birck-von Bistram, Η Μουσική το 10ο αιώνα. Τι θα μπορούσε να άκουγε η Θεοφανώ; (γερμανικά, σελ ). Το ερώτημα φυσικά είναι υποθετικό. Η σ. προσπαθεί να ανακαλύψει τα ίχνη των ακουσμάτων, που έφερε στη μνήμη της η Θεοφανώ από το βυζαντινό παλάτι και την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, όταν στην οθωνική αυτοκρατορία και τη δυτική εκκλησία παρακολουθούσε λειτουργίες, όπου κυριαρχούσε το γρηγοριανό μέλος. 3. Η. Buschhausen, Μελέτες για τη μωσαϊκή εικόνα με την απεικόνιση του αγίου Νικολάου στο Aachen-Burtsheid (γερμανικά, σελ ). Στο «θησαυρό» της εκκλησίας του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Aachen- Burtscheid φυλάσσεται μία μεγάλη μωσαϊκή εικόνα, ελλιπώς διατηρημένη, που απεικονίζει τον άγιο Νικόλαο. Κατά την παράδοση η εικόνα ανήκε στην αυτοκράτειρα Θεοφανώ ή στο γιο της αυτοκράτορα Όθωνα Γ', αλλά οι νεότερες επιστημονικές έρευνες την τοποθετούσαν χρονικά στο 13ο αι. Ο

2 218 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ερευνητής, γνωρίζοντας τις προγενέστερες απόψεις, εξετάζει λεπτομερώς την εικόνα και τη διακόσμηση της, τη συγκρίνει με άλλες εικόνες σε μωσαϊκό και παραθέτει επιχειρήματα, που, κατά τη γνώμη του, βοηθούν στην περαιτέρω μελέτη για την εκ νέου χρονολόγηση και την προέλευση της. 4. J.-C. Cheynet, Ο ρόλος των Δυτικών στο βυζαντινό στρατό πριν από την Α' Σταυροφορία (γαλλικά, σελ ). Ο J.-C. C. αναφέρεται στη μαζική εγγραφή δυτικών μισθοφόρων στο βυζαντινό στρατό, που δεν είναι παλαιότερη από την εποχή των διαδόχων του Βασιλείου Β'. Οι πρώτοι που εντάχθηκαν στο βυζαντινό στρατό ήταν Λομβαρδοί και Νορμανδοί της Ιταλίας και ακολούθησαν οι Άγγλοι, όπως και οι γερμανικής καταγωγής μισθοφόροι που αποτέλεσαν το τάγμα των Νεμίτζων, το οποίο εμφανίσθηκε επί Ρωμανού Δ' του Διογένη. Από τον 11ο αι. οι πληροφορίες για μισθοφόρους, στους οποίους οι Βυζαντινοί ανέθεταν κυρίως τη φύλαξη των ανατολικών επαρχιακών συνόρων, πληθύνονται. Ο σ. παρακολουθεί την καριέρα και τη δράση γνωστών δυτικών στρατιωτικών, τους οποίους οι βυζαντινές πηγές κατηγορούσαν συχνά για στάσεις και προδοσίες στο εσωτερικό, αλλά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για προδοσία, όταν πολεμούσαν τους εχθρούς της Αυτοκρατορίας. 5. Β. Callisti, Η αποδοχή του Βυζαντίου και η συμβολική της Ανανέωσης στην τέχνη του Bernwardxov Hildesheim (γερμανικά, σελ ). Η επίδραση της ανατολικής τέχνης και της θεωρίας περί αυτοκρατορικής εξουσίας των Βυζαντινών σε σχέση με την αντίληψη του Όθωνα Γ' για τη Renovatio της σκέψης, όπως αυτές εκφράστηκαν στην τέχνη του Bernward του Hildesheim Goldstein, Η Κροατία και η Δαλματία μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης (γερμανικά, σελ ). Ο I. G. αναρωτιέται τι σήμαινε στην πραγματικότητα για τις περιοχές της Κροατίας και της Δαλματίας κατά τον πρώιμο μεσαίωνα η εκεί παρουσία του Βυζαντίου ή των δυτικών δυνάμεων. Την παρουσία αυτή ο ιστορικός οφείλει να παρακολουθήσει σε τρία επίπεδα: στη δράση της μιας ή της άλλης δύναμης, στην πραγματική επιρροή τους στη διάρκεια του χρόνου και στα ίχνη που άφησαν. Παρόλο που, από την εποχή κατά την οποία η κροατική κοινωνία άρχισε να ωριμάζει (9ος αι.), υπήρχε βαθιά σχέση της Κροατίας με το βυζαντινό κόσμο, αυτή δεν εμπόδισε την παράλληλη επαφή της με τη Δύση. Αντίθετα, από τον 1 Ιο αι. αυτή η σχέση Κροατίας-Δύσης έγινε στενότερη, έτσι ώστε με την πάροδο των χρόνων η Κροατία ενσωματώθηκε στο δυτικό πολιτισμό. Είναι βέβαιο, κατά τον ερευνητή, ότι αυτό που θέλουμε να ορίσουμε ως κροατική πολιτισμική κληρονομιά δε θα υπήρχε χωρίς τη συμβολή του Βυζαντίου, όπως και της Δύσης, αν και μένουν πολλά ακόμη να αποδειχθούν από τις αρχαιολογικές έρευνες. 7. Vera Hrochova, Ο άγιος Αδαλβέρτος και η Θεοφανώ. Η συμβολή τους στον εκχριστιανισμό των Σλάβων (γερμανικά, σελ ). Η V. Η. εξετάζει ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για τη διάδοση του Χριστιανισμού και

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 219 την ανάπτυξη της εκκλησιαστικής οργάνωσης στη Βοημία και την Πολωνία, πού απέβλεπαν τα πρώτα βήματα της ιεραποστολής στις χώρες αυτές και ποια ήταν η υπηρεσία που προσέφερε ο άγιος Αδαλβέρτος (Adalbert) στη διάδοση του Χριστιανισμού. Η συνάντηση του και η αμοιβαία κατανόηση με τη Θεοφανώ, οδήγησαν στη φιλία του με τον Όθωνα Γ' και στη σχεδίαση μιας εκκλησιαστικής και πολιτικής οργάνωσης, που θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός παγκόσμιου χριστιανικού κράτους. Κατά τη σ., η Θεοφανώ και ο άγιος Αδαλβέρτος δεν ήταν μόνον τα ευρωπαϊκά σύμβολα της διάδοσης του Χριστιανισμού, αλλά λειτούργησαν και στο πολιτικό επίπεδο, όπου προώθησαν την ιδέα ενός παγκόσμιου χριστιανικού κράτους. 8. Η. Hunger, Ο Λιοντπράνδος της Κρεμώνας και η βυζαντινή «λαϊκή» λογοτεχνία (γερμανικά, σελ ). Ο Η. Η. επανέρχεται στην άποψη του ότι οι βυζαντινές χρονογραφίες αποτελούσαν την ελαφρά λογοτεχνία της εποχής τους, ήταν τα λαϊκά αναγνώσματα, που απευθύνονταν στο μέσο βυζαντινό αναγνώστη (βλ. του Ίδιου, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Β', έκδ. Μ.Ι.Ε.T., Αθήνα 1992, το κεφ. περί Χρονογραφίας, σε ελλ. μετάφρ. του Τ. Κόλια, σελ. 33 κ.ε.) και επιχειρεί με συγκεκριμένα παραδείγματα να ανιχνεύσει τη συγγένεια ανάμεσα στο λογοτεχνικό είδος που αντιπροσώπευαν οι βυζαντινές χρονογραφίες και στα κείμενα του Λιουτπράνδου (Antapodosis και Relatio de legatione) επισημαίνοντας συγχρόνως τις βασικές διαφορές τους. 9. J. Irmscher, Ο ΌθωνΓ' και το Βυζάντιο (γερμανικά, σελ ). Ο J. Ι. αναφέρεται στην περίοδο που ο Όθων Γ' ήταν ανήλικος και την εξουσία ασκούσε η μητέρα του Θεοφανώ, αλλά κυρίως ενδιαφέρεται για το επίπεδο των σχέσεων Βυζαντίου και Δύσης, όταν ο 'Οθων Γ' ανέλαβε την εξουσία. Επισημαίνει ότι παρόλο που υπήρχαν οι προϋποθέσεις για διατάραξη των σχέσεων των δύο αυτοκρατοριών, ιδίως μετά το 996, όταν ο γερμανός ηγεμόνας ενδυνάμωνε την παρουσία του στην Ιταλία και στρεφόταν προς μία αρχαιορωμαϊκή ανασυγκρότηση, ενώ ο Βασίλειος Β' επεξέτεινε τη βυζαντινή ισχύ, οι προσπάθειες του Όθωνα για την ανεύρεση συζύγου στη βυζαντινή αυλή σήμαιναν την αναζήτηση εκ μέρους του ενός συμβιβασμού. Τελικά οι συνεννοήσεις δεν τελεσφόρησαν, γιατί ο Όθων πέθανε σε νεαρή ηλικία, στις αρχές του E. Kislinger, Ταξίδια και δρόμοι κυκλοφορίας μεταξύ Βυζαντίου και Λύσης από τον ένατο μέχρι τα μέσα του ενδέκατου αιώνα (γερμανικά, σελ ). Ο σ. λαμβάνει ως αφορμή το ταξίδι της Θεοφανούς από την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη το 972 που έγινε δια θαλάσσης, για να εξετάσει τις οδικές και θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούσαν οι ταξιδιώτες από την Ανατολή προς τη Δύση και αντίστροφα. Παρακολουθεί την πορεία του Λιουτπράνδου κατά το δεύτερο ταξίδι του, όταν επέστρεφε από την Κωνσταν-

4 220 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ τινούπολη το 968, αλλά και τα ταξίδια άλλων επίσημων αντιπροσωπειών ή γνωστών ταξιδιωτών. Μεταξύ αυτών κυριαρχούσαν, όπως είναι φυσικό, οι άγιοι, των οποίων σκοπός ζωής ήταν η επίσκεψη στη Ρώμη ή στην Ιερουσαλήμ. Αναφέρει τις στάσεις που έκαναν, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε διάφορες περιοχές και κυρίως τους σταθμούς αποβίβασης στην Ιταλία ή στην Ελλάδα. 11. Ι. G. Leontiades, Η δυτική πολιτική του Βασιλείου 5' ( ) (γερμανικά, σελ ). Οι προσπάθειες του Βασιλείου Β' να διατηρήσει και να αυξήσει τη βυζαντινή δύναμη στην ιταλική χερσόνησο την εποχή κατά την οποία το ενδιαφέρον των γερμανών αυτοκρατόρων στρεφόταν επίσης προς τη Ρώμη. 12. Elisabeth Malamut, Ο Κωνσταντίνος Ζ' και η εικόνα του για την Ιταλία (γαλλικά, σελ ). Η Ε. Μ. εξετάζει ορισμένα κεφάλαια από τα τρία έργα του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου και από τη Συνέχεια του Θεοφάνη (Βίος Βασιλείου), που αναφέρονται στην πολιτική κατάσταση της Ιταλίας, και διαπιστώνει ότι ο αυτοκράτορας συγχέει πρόσωπα και γεγονότα, όταν γράφει για προγενέστερους αιώνες. Δικαιολογεί το γεγονός αυτό υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε τις αναφορές του Κωνσταντίνου Ζ' στα ιταλικά πράγματα ως έργο ενός ιστορικού που ανατρέχει σε πηγές και αρχεία, αλλά ως το σύγγραμα ενός αυτοκράτορα-πολιτικού των μέσων του 10ου αι., που περιστοιχίζεται από ξένους πρέσβεις και δεν ενδιαφέρεται για το παρελθόν, παρά μόνον όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει για σύγχρονους ιδεολογικούς σκοπούς. 13. Chryssanthi Mavropoulou-Tsioumis, Η εικονογράφηση βυζαντινών χειρογράφων της εποχής της αυτοκράτειρας Θεοφανους (γερμανικά, σελ ). Επειδή η Θεοφανώ ήταν ιδιαίτερα μορφωμένη, η σ. θεωρεί ότι γνώριζε και κατείχε χειρόγραφα υψηλής τέχνης της εποχής των Μακεδόνων. Έτσι εξετάζει την εικονογράφηση μερικών χειρογράφων της «βυζαντινής Αναγέννησης» για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η βυζαντινή παράδοση της εικονογράφησης, που γνώριζε η Θεοφανώ και ο κύκλος της, επηρέασε την ήδη υπάρχουσα στη Γερμανία τέχνη της εικονογράφησης των χειρογράφων. 14. Anna Muthesius, Ο ρόλος των βυζαντινών μεταξωτών στην αυτοκρατορία των Οθωνιδών (αγγλικά, σελ ). Οι γαμήλιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Βυζαντινών και Δυτικών (17 αριθμεί η σ. μεταξύ 8ου και 12ου αι.) ήταν αυτές που έφεραν στις δυτικές αυλές τα περίφημα βυζαντινά αυτοκρατορικά μεταξωτά, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκαν ως επισφράγιση των συνοικεσίων, αλλά και ως διπλωματικά δώρα. Συμβόλιζαν την ισχύ και την αξία της βυζαντινής αυτοκρατορίας και την αποδοχή εκ μέρους των Δυτικών της βυζαντινής καλλιτεχνικής παράδοσης. Η Α. Μ. εξετάζει τη χρήση των μεταξωτών στη βυζαντινή αυλή και την εκκλησία, την οποία μιμήθηκαν και οι Δυτικοί, χρήση η οποία είχε προηγηθεί της αφίξεως της Θεοφανούς στη

5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 22! Δύση και την οποία απλώς ενδυνάμωσε η παρουσία της. 15. Α. Poppe, Θεοφάνα του Novgorod (γερμανικά, σελ ). Το σ. απασχολεί το όνομα και η καταγωγή της συζύγου του Ostromir, ο οποίος χρημάτισε διοικητής του Novgorod από το 1054 μέχρι λίγο πριν από το 1064, όταν ενηλικιώθηκε ο νόμιμος διάδοχος Mstislav, γιος του ηγεμόνα του Κιέβου Izjaslav. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν κόρη του Βλαδίμηρου και της Άννας της Πορφυρογέννητης, άρα ανιψιά των βυζαντινών αυτοκρατόρων Βασιλείου Β' και Κωνσταντίνου Η' και εξαδέλφη των αυτοκρατειρών Ζωής και Θεοδώρας. Ειρήνη Χρήστου Κ. Ν. Ciggaar, Western Travellers to Constantinople. The West and Byzantium, [The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, , no. 10], E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1996, σελ Στην εισαγωγή (σελ. 1-19) ο σ. σημειώνει ότι ασχολείται με τις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης κατά την περίοδο από το 962 έως το 1204 και εξηγεί, γιατί δεν περιλαμβάνει τους Σλάβους στη μελέτη του και γιατί θεωρεί σημαντική αυτή την περίοδο για τη δυτική Ευρώπη. Μνημονεύει τους επιστήμονες που από το 1930, με πρωτοπόρο τον Ρ. Ε. Schramm, κατάλαβαν το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συγκριτική μελέτη Βυζαντίου και Δύσης, η οποία συνεχίστηκε με αυξανόμενο ρυθμό από άλλους επιφανείς ερευνητές. Στο πρώτο κεφ. (σελ ), που έχει τον τίτλο Ταξιδεύοντας στο Βυζάντιο, ο Κ. C. απαριθμεί τις κατηγορίες των ανθρώπων που επισκέπτονταν τη βυζαντινή αυτοκρατορία (πρέσβεις και προσκυνητές, πρόσφυγες και φυγάδες, μισθοφόροι και έμποροι, καλλιτέχνες, λόγιοι, σπουδαστές και, φυσικά, το πλήθος των σταυροφόρων που ταξίδευαν από τη Δύση στην Ιερουσαλήμ (1096, 1147, 1189, 1203). Πολλοί μάθαιναν ελληνικά, έπαιρναν πληροφορίες για το οδικό δίκτυο από τοπικούς οδηγούς ή προηγούμενους εξερευνητές και εξηγεί πώς επισκέπτονταν τις μεγάλες πόλεις αναφέροντας τα μέρη που φιλοξενούνταν. Στο επόμενο κεφ. (σελ ) εκθέτει τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης, τα θέλγητρα που προσέφερε στους ξένους και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των ταξιδιωτών, τα οποία ήταν σε θέση να ικανοποιήσει ως μεγάλη πρωτεύουσα του κόσμου. Στη συνέχεια (σελ ) αναλύει την πνευματική ευχαρίστηση που έβρισκαν οι δυτικοί ταξιδιώτες στην Κωνσταντινούπολη και τις γνώσεις που αποκόμιζαν από την παραμονή τους στην πρωτεύουσα της ανατολικής αυτοκρατορίας. Στον κυρίως όγκο της μελέτης (κεφ. 4-9, σελ ) ο σ. περιγράφει λεπτομερώς τις επισκέψεις ταξιδιωτών από τις χώρες της Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη και την επιρροή που άσκησε σ' αυτούς, σε διάφορα

6 222 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ επίπεδα, η παραμονή τους εκεί και μέσω αυτών στις πατρίδες τους. Εκθέτει την επίδραση που είχε το πνεύμα και η καθημερινότητα των Βυζαντινών στους ανθρώπους που έρχονταν από τις δυτικές χώρες για διαφορετικούς λόγους στην πρωτεύουσα. Αρχίζει την έρευνα του από τα βορειότερα μέρη της Ευρώπης, τις σκανδιναβικές χώρες και την Ισλανδία (κεφ. 4, σελ ), τη Βρετανία (κεφ. 5, σελ ), συνεχίζει με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τη Γαλλία (κεφ. 6, σελ ) και την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (κεφ. 7, σελ ) για να καταλήξει στις νοτιότερες, την ιταλική (κεφ. 8, σελ ) και την ιβηρική χερσόνησο (κεφ. 9, σελ ). Το δέκατο κεφ. (Βυζάντιο: Πηγή ζωής και μάθησης, σελ ) αποτελεί τη σύνθεση των λεπτομερειών που περιγράφηκαν στις επιμέρους ενότητες και εκτίθενται γενικότερα συμπεράσματα για τις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης. Ο σ. διαπιστώνει ότι, όπως το 10ο αι. η ελληνική καταγωγή και το πνευματικό υπόβαθρο του Όθωνα Γ' αποτελούσαν προτερήματα για τους σύγχρονους του πνευματικούς ανθρώπους, το ίδιο συνέβαινε και δύο αιώνες αργότερα, όταν το Βυζάντιο θεωρείτο πηγή γνώσης. Οι δυτικοί ηγεμόνες προσπαθούσαν να μιμηθούν το βυζαντινό αυτοκράτορα στην ιδεολογία, τα σύμβολα και τους τίτλους που αναδείκνυαν το αξίωμα του, ακόμη και στην εκκλησιαστική πρακτική του. Η μίμηση ήταν περισσότερο εμφανής στη θρησκευτική και καλλιτεχνική ζωή. Βυζαντινά πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν στην εικονογράφηση του Χριστού και τη λατρεία της Παναγίας, λειτουργίες του Χρυσοστόμου και του Μ. Βασιλείου, όπως και Βίοι αγίων της Ανατολής, μεταφράστηκαν στα λατινικά, λείψανα τους μεταφέρθηκαν στη Δύση. Έλληνες μοναχοί, που ήρθαν στη Δύση στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 1 Ιου αι., αποτέλεσαν το κίνητρο για τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στη μοναστική ζωή στη δυτική Ευρώπη. Η επίδραση διακρίνεται χαρακτηριστικά στα νομίσματα, στις σφραγίδες και στις ελληνικές επιγραφές που έφεραν έργα μικροτεχνίας, εικονογραφημένα χειρόγραφα και σφραγίδες. Η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης θαυμάζονταν από τους Δυτικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τη μιμηθούν, παρόλο που πολλά μηχανικά επιτεύγματα κρατούσαν οι Βυζαντινοί ζηλότυπα μυστικά. Τέλος, στη δυτική λογοτεχνία υπάρχουν ίχνη βυζαντινής επίδρασης και, κυρίως, υπάρχει η έμπνευση από το βυζαντινό τρόπο ζωής, που μαθευόταν στη Δύση από τους ταξιδιώτες, οι οποίοι στην επιστροφή τους διηγούνταν ιστορίες από την Ανατολή. Ο Κ. C. καταλήγει ότι αν και οι αρχές της Αναγέννησης του 12ου αι. στη Δύση παραμένουν ακόμη ένα μυστήριο, το ενδιαφέρον για την τέχνη, τη φύση και η γενικότερη επιθυμία για μάθηση διεγέρθηκαν από τις επαφές με το βυζαντινό κόσμο. Ειρήνη Χρήστου

7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 223 Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1995, σελ Η μελέτη της νεώτερης ιστοριογραφίας μέσα από τα στοιχεία, που προκύπτουν από την αρχειακή έρευνα, καθώς και η έκδοση των σχετικών πηγών, είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ιστορικών σπουδών των τελευταίων δεκαετιών. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η έκδοση των Καταστατικών του 17ου και 18ου αιώνα του ελληνικού φοιτητικού Συλλόγου της Πάδοβας της Nazione Oltramarina, από την ιστορικό Βασιλική Μπόμπου - Σταμάτη, που αποτελεί, αφ' ενός συμβολή στην έρευνα της σύγχρονης ιστοριογραφίας γιατη μελέτη του νεώτερου και σύγχρονου ελληνισμού, γιατί στηρίζεται σε αρχειακά τεκμήρια, και αφ' ετέρου συνεισφορά στον προσδιορισμό της ταυτότητας της νεολαίας ως ιστορικής κατηγορίας. Το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα, και υπήρξε το σημαντικότερο, αν όχι το μοναδικό, κέντρο ανώτατης παιδείας του Ελληνισμού, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Και η σχετική βιβλιογραφία, με εργασίες που προέρχονται από αρχειακές έρευνες τόσο στα Αρχεία της Βενετίας όσο και στα Αρχεία του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, πλουτίζεται συνεχώς, παρ' όλο που παραμένουν ακόμα πολλές ανέκδοτες πηγές σχετικές με την ιστορία των ελληνικών κολλεγίων της Πάδοβας και των συνθηκών διαβίωσης και σπουδών των Ελλήνων εκεί. Στις μέχρι τώρα σημαντικές εργασίες, όπως είναι η δημοσίευση των καταλόγων εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών και των δημοσιευμάτων τους κατά τον 17ον και 18ον αιώνα, προστίθεται και η έκδοση των Καταστατικών του ελληνικού φοιτητικού συλλόγου, της Inclitae Nationis Ultramarinae. Η εργασία αυτή της Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη αποτελεί συνέχιση του ενδιαφέροντος γύρω από τα θέματα τα σχετικά με την ιστορία της νεολαίας ως ιδιαίτερης ιστορικής κατηγορίας, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) προωθεί με σχετικά ερευνητικά προγράμματα και εκδόσεις. Τα Καταστατικά αυτά διασώζονται σε χειρόγραφη μορφή και το ενδιαφέρον της συγγραφέως για την παρουσίαση και έκδοση τους συνίσταται στο γεγονός ότι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ελληνικού φοιτητικού συλλόγου της Inclitae Nazione Oltramarina και ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τα καταστατικά αυτά παραμένουν ανέκδοτα. Η οργάνωση και λετουργία των φοιτητικών συσσωματώσεων, των Nazioni, που συνδέεται άμεσα με την ιστορία του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, σχη-

8 224 ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ματίστηκαν από το 1260 πρώτα από τους ξένους φοιτητές, με κοινό τόπο καταγωγής, κατά το πρότυπο των συγχρόνων τους συντεχνιών. Αργότερα οργανώθηκαν σε Nazioni και οι Ιταλοί φοιτητές. Οι συσσωματώσεις αυτές, στην αρχή είχαν ως σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και των προνομίων που τους είχαν παραχωρηθεί, αλλά κυρίως του δικαιώματος συμμετοχής τους στην εκλογή του διδακτικού προσωπικού και στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Οι Nazioni αποτέλεσαν τις Università, που ξεκίνησαν στην αρχή ως απλές ενώσεις των Nazioni και στη συνέχεια απόκτησαν μεγάλο κύρος και διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους και τη ρύθμιση των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών πραγμάτων, που την εξασφάλιζαν με την τοποθέτηση δικών τους αξιωματούχων στη διοίκηση. Το Πανεπιστήμιο, την εποχή που αναφέρονται τα Καταστατικά, στα μέσα του Που με αρχές του 18ου αιώνα, αποτελείται από δύο Σχολές (Università ή Facoltà), τη Νομική και την Ιατροφιλοσοφική. Στο πλαίσιο των Σχολών αυτο>ν λειτουργούσαν οι Nazioni χωρισμένες σε δύο ομάδες των Cotramontani (Εντεύθεν των Ορέων), στην οποία περιλαμβάνονταν και οι Ιταλοί, και των Oltramontani (Εκείθεν των Ορέων), στην οποία περιλαμβάνονταν όλες οι άλλες Nazioni των ξένων, με πρώτη τη Nazione Germana και ανάμεσα σ' αυτές και τη Nazione Oltramarina (των Υπερπόντιων), στην οποία εγγράφονται στη Νομική μόνον Έλληνες, ενώ στην Ιατρικοφιλοσοφική εκτός από τους Έλληνες, εγγράφονται και Ιλλυριοί, Δαλματοί, Ίστριοι και Σικελοί. Κάθε Nazione είχε το δικό της Καταστατικό, που είχε ψηφιστεί από όλα τα μέλη και αποτελούσε μια οικογένεια ομοεθνών, που υποδεχόταν τους νέους φοιτητές που έρχονταν να σπουδάσουν στην Πάδοβα. Αφού αποδέχονταν όλες τις διατάξεις του Καταστατικού, πλήρωναν το καθορισμένο ποσό για την εγγραφή τους και ανήκαν πλέον ως μέλη στη Nazione. Η συγγραφέας στο πρώτο μέρος της μελέτης της διαπραγματεύεται με πολύ αναλυτικό τρόπο την ίδρυση, τον τρόπο λειτουργίας και τη σημασία των Nazioni, καθώς και τη συστηματική περιγραφή των δύο χειρογράφων του Καταστατικού της Nazione των Oltramarini, που μας έχουν διασωθεί. Τα χειρόγραφα αυτά είναι γραμμένα στην ιταλική γλώσσα, το παλαιότερο, του 1663, βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, ενώ το δεύτερο, που είναι μεταγενέστερο αλλά αχρονολόγητο, σώζεται στη Μαρκιανή Βιοβλιοθήκη και, όπως προκύπτει από τη μεταξύ τους σύγκριση, δεν συμπίπτουν ως προς το περιεχόμενο. Το δεύτερο περιέχει περισσότερα άρθρα, είναι πιο εκτεταμένο με περισσότερες λεπτομέρειες και παραδίδει το Καταστατικό τροποποιημένο. Για το κάθε χειρόγραφο γίνεται αναλυτική περιγραφή με σχόλια για το λογοτεχνικό ύφος του κειμένου, το περιεχόμενο του, τον τρόπο που γίνονται οι εγγραφές στους καταλόγους και έλεγχος των πληροφοριών που δίνουν. Το πρώτο χειρόγραφο, που χρονολογείται τις 23 Μαρτίου του 1663, και σημειώνεται

9 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 225 το όνομα του γραφέα, περιέχει 17 άρθρα (capitoli), τα οποία περιγράφονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο τους. Τα άρθρα αυτά καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Nazione, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αξιωματούχων που την διοικούν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της με τα μέλη της. Της περιγραφής των άρθρων προτάσσεται το «Προοίμιο», γραμμένο με το περίτεχνο λογοτεχνικό ύφος της εποχής του. Στο Προοίμιο, στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης των νόμων, που η πηγή τους είναι η αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη, γι ' αυτό οι Oltremarini, ως Έλληνες που μετά την πτώση της πατρίδας τους έχουν τη τύχη να ζουν στο Dominio Veneto, έχουν θεσπίσει νόμους για τη σωστή διακυβέρνηση της Nazione τους, τους οποίους πρέπει να τηρούν. Στο ίδιο χειρόγραφο έχουν προστεθεί 74 χρόνια αργότερα, το 1737, ορισμένες τροποποιητικές διατάξεις σχετικά με το Ταμείο και τις υποχρεώσεις του Ταμία. Η περιγραφή του κώδικα αυτού τελειώνει με την καταχώριση αντίγραφου Διατάγματος (Decreto) του 1737, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στο Καταστατικό της Nazione και όλα τα μέλη πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς καμία εξαίρεση, και να τηρούν απαράβατα το Διάταγμα. Το δεύτερο χειρόγραφο Καταστατικό φυλάσσεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, είναι αχρονολόγητο και φέρει τίτλο: Statuto della Nazion Oltremarina. Για τη χρονολόγηση του, η συγγραφέας χρησιμοποιεί πολύ εύστοχα την πληροφορία ότι το 1702 ως προστάτης καθηγητής αναφέρεται ο έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάδοβας Νικόλαος Κομνηνός, την οποία θεωρεί ως terminus post quem, ενώ το 1738, που αποχωρεί ο Νικόλαος Κομνηνός από το Πανεπιστήμιο, την θεωρεί ως terminus ante quem. Άλλο στοιχείο, που θεωρεί σημαντικό για τη χρονολόγηση του Καταστατικού αυτού και το οποίο περιορίζει τα χρονικά όρια συγγραφής του, είναι η καταχώριση των πρόσθετων άρθρων του 1737 στο παλαιό Καταστατικό. Επομένως, η χρονολόγηση του δεύτερου Καταστατικού πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ του Ιουνίου του 1737, έτους κατά το οποίο έγινε η καταχώρηση των πρόσθετων άρθρων στο παλαιό Καταστατικό, με σκοπό να τυπωθεί το δεύτερο Καταστατικό, και του 1738, έτους αποχώρησης του καθηγητή. Στη συνέχεια, η Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη προχωρεί στη σύγκριση των δύο Καταστατικών, στην περιγραφή του Προοιμίου του δεύτερου, καθώς και στην αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των άρθρων του. Το πρώτο μέρος της μελέτης τελειώνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σημασία των δύο Καταστατικών, ως σημαντικών ιστορικών πηγών για την εποχή τους. Ακολουθεί η έκδοση των χειρογράφων, που -όπως αναφέρει η συγγραφέας στο εκδοτικό σημείωμα που παραθέτει πριν από την έκδοση- εκδίδονται

10 226 ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΝΤΗ διπλωματικά, με ελάχιστες δικές της παρεμβάσεις και διορθώσεις, που διευκολύνουν στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Πρώτα, εκδίδεται το Καταστατικό του 1663, με φωτογραφίες από φωτοτυπίες του τίτλου και άλλων φύλλων του χειρογράφου, και στη συνέχεια το μεταγενέστερο Καταστατικό του 1737/1738, επίσης με φωτογραφίες από φωτοτυπίες του τίτλου και άλλων φύλλων του. Η έκδοση συμπληρώνεται με ένα πολύ κατατοπιστικό κατάλογο των «Τίτλων των άρθρων των Καταστατικών» σε ελληνική μετάφραση και με ένα «Πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων του πρώτου και του δεύτερου Καταστατικού», έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βλέπει τη συσχέτιση των άρθρων μεταξύ των δύο Καταστατικών. Το Γενικό Ευρετήριο, πολύ χρήσιμο για πρόσωπα, τόπους και θέματα, καθώς και η περίληψη στα ιταλικά συμπληρώνουν την προσεγμένη αυτή έκδοση. Το βιβλίο αυτό, καρπός συστηματικής αρχειακής έρευνας της συγγραφέως, η οποία έχει δημοσιεύσει και στο παρελθόν εργασίες, αποτελέσματα αρχειακής έρευνας που αναφέρονται σε θέματα παιδείας και ιστορίας των ιδεών κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, συμβάλει σημαντικά στη διερεύνηση των πηγών της ιστορίας του πανεπιστημιακού θεσμού, ενός τομέα της ιστορίας της γνώσης, που τα τελευταία χρόνια ενταγμένη στα πλαίσια της κοινωνικής ιστορίας και της ιστορίας των νοοτροπιών, καλλιεργείται έντονα. Η έκδοση των Καταστατικών του Σωματείου των Ελλήνων Φοιτητών είναι σημαντική, γιατί εκτός των άλλων, μέσα από τη διάρθρωση των καταστατικών τους άρθρων, παρακολουθούμε την εξελικτική πορεία του θεσμού της Nazione, των προσπαθειών των Ελλήνων φοιτητών να αποκτήσουν και αυτοί προνόμια, όπως είχαν οι φοιτητές των άλλων εθνοτήτων και να ενταχθούν στη ζωή του Πανεπιστημίου, συμμετέχοντας σε πανεπιστημιακά αξιώματα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, συναφείς με τη φοιτητική τους ιδιότητα. Νίκη Γ. Τσελέντη

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα; Ιστορία του μεσαιωνικού & νεότερου κόσμου Τράπεζα Θεμάτων Κεφάλαιο 2 ο : Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843 1054) Ενότητα 2.1. Προοίμιο της ακμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις /φράσεις (τρεις περισσεύουν): αυτοκράτορας, διπλωματία,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των ΚΕΦ. 5. Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (726 843) πρωτεργάτες: Λέων Γ, Κωνσταντίνος Ε (Ίσαυροι) ιδεολογική βάση: ανεικονικές αντιλήψεις κατοίκων Ανατολικών επαρχιών επιχείρημα: η απεικόνιση του θείου δε συμβιβάζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175)

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175) Λατινική ορολογία για τις Ενότητες της Ρωμαϊκής Ιστορίας Plebes (171) = 1. οι πληβείοι (= αρχικά όσοι δεν ήταν πατρίκιοι, αργότερα όσοι δεν ήταν πατρίκιοι ούτε ιππείς). 2. το πλήθος, ο όχλος. Senatus (171,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 4 Ο Πέμπτος Αιώνας (β' μισό) 457-518: Λέων Α' (457-474) Ζήνων (474-491) - Αναστάσιος (491-518) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, όπως αυτό ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη Νάγια Οικονομίδου 2014-2015 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 1. Γνωρίσματα Κυκλαδικής Τέχνης...4 Πτυόσχημα ειδώλια.5 Βιολόσχημα ειδώλια 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας

Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία. DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Η σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού και μέσα διάδοσης αυτού στη Γεωργία DR. MEDEA ABULASHVILI Καθηγήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας Ελληνικός πολιτισμός - το ενιαίο και διαχρονικό φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία. Ενότητα 9: Χοροθέατρο Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία. Ενότητα 9: Χοροθέατρο Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σύγχρονος χορός: Ιστορία, εκπαίδευση, σύνθεση και χορογραφία Ενότητα 9: Χοροθέατρο Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοπός της ενότητας Γνωριμία με την τέχνη του χοροθεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρει πρώτα την ιστορία της κάθε Μονής και μετά συμπληρώνει τις συνταγές που υλοποιούνται από τους μαγείρους μοναχούς.

Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρει πρώτα την ιστορία της κάθε Μονής και μετά συμπληρώνει τις συνταγές που υλοποιούνται από τους μαγείρους μοναχούς. Μια γυναίκα γράφει «συνταγές από το Περιβόλι της Παναγιάς» Δημοσιεύτηκε στις 21/02/2012 στις 11:41 μμ στις κατηγορίες: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο PSEMA, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η συγγραφέας Μαριάνθη Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα