Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν"

Transcript

1 ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 3 ( ) Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν Evangelos Konstantinou (εκδ.), Buzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1997, σελ Η επέτειος, το 1991, των χιλίων χρόνων από το θάνατο της Θεοφανούς, της βυζαντινής πριγκίπισσας (ήταν ανιψιά εξ αγχιστείας του αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή), που έγινε σύζυγος του γερμανού αυτοκράτορα Όθωνα Β' (972) και διοίκησε την αυτοκρατορία της Δύσης μετά το θάνατο του συζύγου της, την εποχή που ο γιος της Όθων Γ' ήταν ανήλικος ( ), υπήρξε η αφορμή για την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και την έκδοση μελετών, που αφιερώθηκαν στις δραστηριότητες της και στην επιρροή που άσκησε στις γερμανικές υποθέσεις, αλλά και στις γενικότερες σχέσεις Βυζαντίου καί Δύσης. Ο παρών τόμος περιέχει 15 από τις εισηγήσεις του διεθνούς συμποσίου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου 1991 στις πόλεις Κολωνία και Bad Gandersheim, οι οποίες αναφέρονται στις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης κατά το 10ο και 1 Ιο αιώνα σε διάφορα επίπεδα πολιτικής, θρησκείας, τέχνης και πολιτισμού γενικότερα. 1. D. Angelov, Ο Βογομιλισμός στις βαλκανικές χώρες και οι αιρέσεις στη Γαλλία και την Ιταλία κατά τον 11ο αι. (γερμανικά, σελ ). Ο D. Α., αφού εξετάσει την εμφάνιση και εξάπλωση του κινήματος των Βογομίλων στα Βαλκάνια από το 10ο αι., καθώς και τη γένεση διαφόρων αιρέσεων σε περιοχές της Γαλλίας και της Ιταλίας τον 11ο αι., διαπιστώνει ότι υπάρχει όχι μόνον τυπολογική ομοιότητα ανάμεσα τους, αλλά γενετική συγγένεια. Οι Βογόμιλοι των Βαλκανίων έδωσαν τον τόνο στη δημιουργία και ανάπτυξη του κινήματος των Καθαρών, που εξαπλώθηκε στη Δύση τον επόμενο αιώνα. 2. Dorothée Birck-von Bistram, Η Μουσική το 10ο αιώνα. Τι θα μπορούσε να άκουγε η Θεοφανώ; (γερμανικά, σελ ). Το ερώτημα φυσικά είναι υποθετικό. Η σ. προσπαθεί να ανακαλύψει τα ίχνη των ακουσμάτων, που έφερε στη μνήμη της η Θεοφανώ από το βυζαντινό παλάτι και την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, όταν στην οθωνική αυτοκρατορία και τη δυτική εκκλησία παρακολουθούσε λειτουργίες, όπου κυριαρχούσε το γρηγοριανό μέλος. 3. Η. Buschhausen, Μελέτες για τη μωσαϊκή εικόνα με την απεικόνιση του αγίου Νικολάου στο Aachen-Burtsheid (γερμανικά, σελ ). Στο «θησαυρό» της εκκλησίας του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Aachen- Burtscheid φυλάσσεται μία μεγάλη μωσαϊκή εικόνα, ελλιπώς διατηρημένη, που απεικονίζει τον άγιο Νικόλαο. Κατά την παράδοση η εικόνα ανήκε στην αυτοκράτειρα Θεοφανώ ή στο γιο της αυτοκράτορα Όθωνα Γ', αλλά οι νεότερες επιστημονικές έρευνες την τοποθετούσαν χρονικά στο 13ο αι. Ο

2 218 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ερευνητής, γνωρίζοντας τις προγενέστερες απόψεις, εξετάζει λεπτομερώς την εικόνα και τη διακόσμηση της, τη συγκρίνει με άλλες εικόνες σε μωσαϊκό και παραθέτει επιχειρήματα, που, κατά τη γνώμη του, βοηθούν στην περαιτέρω μελέτη για την εκ νέου χρονολόγηση και την προέλευση της. 4. J.-C. Cheynet, Ο ρόλος των Δυτικών στο βυζαντινό στρατό πριν από την Α' Σταυροφορία (γαλλικά, σελ ). Ο J.-C. C. αναφέρεται στη μαζική εγγραφή δυτικών μισθοφόρων στο βυζαντινό στρατό, που δεν είναι παλαιότερη από την εποχή των διαδόχων του Βασιλείου Β'. Οι πρώτοι που εντάχθηκαν στο βυζαντινό στρατό ήταν Λομβαρδοί και Νορμανδοί της Ιταλίας και ακολούθησαν οι Άγγλοι, όπως και οι γερμανικής καταγωγής μισθοφόροι που αποτέλεσαν το τάγμα των Νεμίτζων, το οποίο εμφανίσθηκε επί Ρωμανού Δ' του Διογένη. Από τον 11ο αι. οι πληροφορίες για μισθοφόρους, στους οποίους οι Βυζαντινοί ανέθεταν κυρίως τη φύλαξη των ανατολικών επαρχιακών συνόρων, πληθύνονται. Ο σ. παρακολουθεί την καριέρα και τη δράση γνωστών δυτικών στρατιωτικών, τους οποίους οι βυζαντινές πηγές κατηγορούσαν συχνά για στάσεις και προδοσίες στο εσωτερικό, αλλά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για προδοσία, όταν πολεμούσαν τους εχθρούς της Αυτοκρατορίας. 5. Β. Callisti, Η αποδοχή του Βυζαντίου και η συμβολική της Ανανέωσης στην τέχνη του Bernwardxov Hildesheim (γερμανικά, σελ ). Η επίδραση της ανατολικής τέχνης και της θεωρίας περί αυτοκρατορικής εξουσίας των Βυζαντινών σε σχέση με την αντίληψη του Όθωνα Γ' για τη Renovatio της σκέψης, όπως αυτές εκφράστηκαν στην τέχνη του Bernward του Hildesheim Goldstein, Η Κροατία και η Δαλματία μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης (γερμανικά, σελ ). Ο I. G. αναρωτιέται τι σήμαινε στην πραγματικότητα για τις περιοχές της Κροατίας και της Δαλματίας κατά τον πρώιμο μεσαίωνα η εκεί παρουσία του Βυζαντίου ή των δυτικών δυνάμεων. Την παρουσία αυτή ο ιστορικός οφείλει να παρακολουθήσει σε τρία επίπεδα: στη δράση της μιας ή της άλλης δύναμης, στην πραγματική επιρροή τους στη διάρκεια του χρόνου και στα ίχνη που άφησαν. Παρόλο που, από την εποχή κατά την οποία η κροατική κοινωνία άρχισε να ωριμάζει (9ος αι.), υπήρχε βαθιά σχέση της Κροατίας με το βυζαντινό κόσμο, αυτή δεν εμπόδισε την παράλληλη επαφή της με τη Δύση. Αντίθετα, από τον 1 Ιο αι. αυτή η σχέση Κροατίας-Δύσης έγινε στενότερη, έτσι ώστε με την πάροδο των χρόνων η Κροατία ενσωματώθηκε στο δυτικό πολιτισμό. Είναι βέβαιο, κατά τον ερευνητή, ότι αυτό που θέλουμε να ορίσουμε ως κροατική πολιτισμική κληρονομιά δε θα υπήρχε χωρίς τη συμβολή του Βυζαντίου, όπως και της Δύσης, αν και μένουν πολλά ακόμη να αποδειχθούν από τις αρχαιολογικές έρευνες. 7. Vera Hrochova, Ο άγιος Αδαλβέρτος και η Θεοφανώ. Η συμβολή τους στον εκχριστιανισμό των Σλάβων (γερμανικά, σελ ). Η V. Η. εξετάζει ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για τη διάδοση του Χριστιανισμού και

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 219 την ανάπτυξη της εκκλησιαστικής οργάνωσης στη Βοημία και την Πολωνία, πού απέβλεπαν τα πρώτα βήματα της ιεραποστολής στις χώρες αυτές και ποια ήταν η υπηρεσία που προσέφερε ο άγιος Αδαλβέρτος (Adalbert) στη διάδοση του Χριστιανισμού. Η συνάντηση του και η αμοιβαία κατανόηση με τη Θεοφανώ, οδήγησαν στη φιλία του με τον Όθωνα Γ' και στη σχεδίαση μιας εκκλησιαστικής και πολιτικής οργάνωσης, που θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός παγκόσμιου χριστιανικού κράτους. Κατά τη σ., η Θεοφανώ και ο άγιος Αδαλβέρτος δεν ήταν μόνον τα ευρωπαϊκά σύμβολα της διάδοσης του Χριστιανισμού, αλλά λειτούργησαν και στο πολιτικό επίπεδο, όπου προώθησαν την ιδέα ενός παγκόσμιου χριστιανικού κράτους. 8. Η. Hunger, Ο Λιοντπράνδος της Κρεμώνας και η βυζαντινή «λαϊκή» λογοτεχνία (γερμανικά, σελ ). Ο Η. Η. επανέρχεται στην άποψη του ότι οι βυζαντινές χρονογραφίες αποτελούσαν την ελαφρά λογοτεχνία της εποχής τους, ήταν τα λαϊκά αναγνώσματα, που απευθύνονταν στο μέσο βυζαντινό αναγνώστη (βλ. του Ίδιου, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Β', έκδ. Μ.Ι.Ε.T., Αθήνα 1992, το κεφ. περί Χρονογραφίας, σε ελλ. μετάφρ. του Τ. Κόλια, σελ. 33 κ.ε.) και επιχειρεί με συγκεκριμένα παραδείγματα να ανιχνεύσει τη συγγένεια ανάμεσα στο λογοτεχνικό είδος που αντιπροσώπευαν οι βυζαντινές χρονογραφίες και στα κείμενα του Λιουτπράνδου (Antapodosis και Relatio de legatione) επισημαίνοντας συγχρόνως τις βασικές διαφορές τους. 9. J. Irmscher, Ο ΌθωνΓ' και το Βυζάντιο (γερμανικά, σελ ). Ο J. Ι. αναφέρεται στην περίοδο που ο Όθων Γ' ήταν ανήλικος και την εξουσία ασκούσε η μητέρα του Θεοφανώ, αλλά κυρίως ενδιαφέρεται για το επίπεδο των σχέσεων Βυζαντίου και Δύσης, όταν ο 'Οθων Γ' ανέλαβε την εξουσία. Επισημαίνει ότι παρόλο που υπήρχαν οι προϋποθέσεις για διατάραξη των σχέσεων των δύο αυτοκρατοριών, ιδίως μετά το 996, όταν ο γερμανός ηγεμόνας ενδυνάμωνε την παρουσία του στην Ιταλία και στρεφόταν προς μία αρχαιορωμαϊκή ανασυγκρότηση, ενώ ο Βασίλειος Β' επεξέτεινε τη βυζαντινή ισχύ, οι προσπάθειες του Όθωνα για την ανεύρεση συζύγου στη βυζαντινή αυλή σήμαιναν την αναζήτηση εκ μέρους του ενός συμβιβασμού. Τελικά οι συνεννοήσεις δεν τελεσφόρησαν, γιατί ο Όθων πέθανε σε νεαρή ηλικία, στις αρχές του E. Kislinger, Ταξίδια και δρόμοι κυκλοφορίας μεταξύ Βυζαντίου και Λύσης από τον ένατο μέχρι τα μέσα του ενδέκατου αιώνα (γερμανικά, σελ ). Ο σ. λαμβάνει ως αφορμή το ταξίδι της Θεοφανούς από την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη το 972 που έγινε δια θαλάσσης, για να εξετάσει τις οδικές και θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούσαν οι ταξιδιώτες από την Ανατολή προς τη Δύση και αντίστροφα. Παρακολουθεί την πορεία του Λιουτπράνδου κατά το δεύτερο ταξίδι του, όταν επέστρεφε από την Κωνσταν-

4 220 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ τινούπολη το 968, αλλά και τα ταξίδια άλλων επίσημων αντιπροσωπειών ή γνωστών ταξιδιωτών. Μεταξύ αυτών κυριαρχούσαν, όπως είναι φυσικό, οι άγιοι, των οποίων σκοπός ζωής ήταν η επίσκεψη στη Ρώμη ή στην Ιερουσαλήμ. Αναφέρει τις στάσεις που έκαναν, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε διάφορες περιοχές και κυρίως τους σταθμούς αποβίβασης στην Ιταλία ή στην Ελλάδα. 11. Ι. G. Leontiades, Η δυτική πολιτική του Βασιλείου 5' ( ) (γερμανικά, σελ ). Οι προσπάθειες του Βασιλείου Β' να διατηρήσει και να αυξήσει τη βυζαντινή δύναμη στην ιταλική χερσόνησο την εποχή κατά την οποία το ενδιαφέρον των γερμανών αυτοκρατόρων στρεφόταν επίσης προς τη Ρώμη. 12. Elisabeth Malamut, Ο Κωνσταντίνος Ζ' και η εικόνα του για την Ιταλία (γαλλικά, σελ ). Η Ε. Μ. εξετάζει ορισμένα κεφάλαια από τα τρία έργα του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου και από τη Συνέχεια του Θεοφάνη (Βίος Βασιλείου), που αναφέρονται στην πολιτική κατάσταση της Ιταλίας, και διαπιστώνει ότι ο αυτοκράτορας συγχέει πρόσωπα και γεγονότα, όταν γράφει για προγενέστερους αιώνες. Δικαιολογεί το γεγονός αυτό υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε τις αναφορές του Κωνσταντίνου Ζ' στα ιταλικά πράγματα ως έργο ενός ιστορικού που ανατρέχει σε πηγές και αρχεία, αλλά ως το σύγγραμα ενός αυτοκράτορα-πολιτικού των μέσων του 10ου αι., που περιστοιχίζεται από ξένους πρέσβεις και δεν ενδιαφέρεται για το παρελθόν, παρά μόνον όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει για σύγχρονους ιδεολογικούς σκοπούς. 13. Chryssanthi Mavropoulou-Tsioumis, Η εικονογράφηση βυζαντινών χειρογράφων της εποχής της αυτοκράτειρας Θεοφανους (γερμανικά, σελ ). Επειδή η Θεοφανώ ήταν ιδιαίτερα μορφωμένη, η σ. θεωρεί ότι γνώριζε και κατείχε χειρόγραφα υψηλής τέχνης της εποχής των Μακεδόνων. Έτσι εξετάζει την εικονογράφηση μερικών χειρογράφων της «βυζαντινής Αναγέννησης» για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η βυζαντινή παράδοση της εικονογράφησης, που γνώριζε η Θεοφανώ και ο κύκλος της, επηρέασε την ήδη υπάρχουσα στη Γερμανία τέχνη της εικονογράφησης των χειρογράφων. 14. Anna Muthesius, Ο ρόλος των βυζαντινών μεταξωτών στην αυτοκρατορία των Οθωνιδών (αγγλικά, σελ ). Οι γαμήλιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Βυζαντινών και Δυτικών (17 αριθμεί η σ. μεταξύ 8ου και 12ου αι.) ήταν αυτές που έφεραν στις δυτικές αυλές τα περίφημα βυζαντινά αυτοκρατορικά μεταξωτά, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκαν ως επισφράγιση των συνοικεσίων, αλλά και ως διπλωματικά δώρα. Συμβόλιζαν την ισχύ και την αξία της βυζαντινής αυτοκρατορίας και την αποδοχή εκ μέρους των Δυτικών της βυζαντινής καλλιτεχνικής παράδοσης. Η Α. Μ. εξετάζει τη χρήση των μεταξωτών στη βυζαντινή αυλή και την εκκλησία, την οποία μιμήθηκαν και οι Δυτικοί, χρήση η οποία είχε προηγηθεί της αφίξεως της Θεοφανούς στη

5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 22! Δύση και την οποία απλώς ενδυνάμωσε η παρουσία της. 15. Α. Poppe, Θεοφάνα του Novgorod (γερμανικά, σελ ). Το σ. απασχολεί το όνομα και η καταγωγή της συζύγου του Ostromir, ο οποίος χρημάτισε διοικητής του Novgorod από το 1054 μέχρι λίγο πριν από το 1064, όταν ενηλικιώθηκε ο νόμιμος διάδοχος Mstislav, γιος του ηγεμόνα του Κιέβου Izjaslav. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν κόρη του Βλαδίμηρου και της Άννας της Πορφυρογέννητης, άρα ανιψιά των βυζαντινών αυτοκρατόρων Βασιλείου Β' και Κωνσταντίνου Η' και εξαδέλφη των αυτοκρατειρών Ζωής και Θεοδώρας. Ειρήνη Χρήστου Κ. Ν. Ciggaar, Western Travellers to Constantinople. The West and Byzantium, [The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, , no. 10], E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1996, σελ Στην εισαγωγή (σελ. 1-19) ο σ. σημειώνει ότι ασχολείται με τις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης κατά την περίοδο από το 962 έως το 1204 και εξηγεί, γιατί δεν περιλαμβάνει τους Σλάβους στη μελέτη του και γιατί θεωρεί σημαντική αυτή την περίοδο για τη δυτική Ευρώπη. Μνημονεύει τους επιστήμονες που από το 1930, με πρωτοπόρο τον Ρ. Ε. Schramm, κατάλαβαν το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συγκριτική μελέτη Βυζαντίου και Δύσης, η οποία συνεχίστηκε με αυξανόμενο ρυθμό από άλλους επιφανείς ερευνητές. Στο πρώτο κεφ. (σελ ), που έχει τον τίτλο Ταξιδεύοντας στο Βυζάντιο, ο Κ. C. απαριθμεί τις κατηγορίες των ανθρώπων που επισκέπτονταν τη βυζαντινή αυτοκρατορία (πρέσβεις και προσκυνητές, πρόσφυγες και φυγάδες, μισθοφόροι και έμποροι, καλλιτέχνες, λόγιοι, σπουδαστές και, φυσικά, το πλήθος των σταυροφόρων που ταξίδευαν από τη Δύση στην Ιερουσαλήμ (1096, 1147, 1189, 1203). Πολλοί μάθαιναν ελληνικά, έπαιρναν πληροφορίες για το οδικό δίκτυο από τοπικούς οδηγούς ή προηγούμενους εξερευνητές και εξηγεί πώς επισκέπτονταν τις μεγάλες πόλεις αναφέροντας τα μέρη που φιλοξενούνταν. Στο επόμενο κεφ. (σελ ) εκθέτει τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης, τα θέλγητρα που προσέφερε στους ξένους και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των ταξιδιωτών, τα οποία ήταν σε θέση να ικανοποιήσει ως μεγάλη πρωτεύουσα του κόσμου. Στη συνέχεια (σελ ) αναλύει την πνευματική ευχαρίστηση που έβρισκαν οι δυτικοί ταξιδιώτες στην Κωνσταντινούπολη και τις γνώσεις που αποκόμιζαν από την παραμονή τους στην πρωτεύουσα της ανατολικής αυτοκρατορίας. Στον κυρίως όγκο της μελέτης (κεφ. 4-9, σελ ) ο σ. περιγράφει λεπτομερώς τις επισκέψεις ταξιδιωτών από τις χώρες της Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη και την επιρροή που άσκησε σ' αυτούς, σε διάφορα

6 222 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ επίπεδα, η παραμονή τους εκεί και μέσω αυτών στις πατρίδες τους. Εκθέτει την επίδραση που είχε το πνεύμα και η καθημερινότητα των Βυζαντινών στους ανθρώπους που έρχονταν από τις δυτικές χώρες για διαφορετικούς λόγους στην πρωτεύουσα. Αρχίζει την έρευνα του από τα βορειότερα μέρη της Ευρώπης, τις σκανδιναβικές χώρες και την Ισλανδία (κεφ. 4, σελ ), τη Βρετανία (κεφ. 5, σελ ), συνεχίζει με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τη Γαλλία (κεφ. 6, σελ ) και την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (κεφ. 7, σελ ) για να καταλήξει στις νοτιότερες, την ιταλική (κεφ. 8, σελ ) και την ιβηρική χερσόνησο (κεφ. 9, σελ ). Το δέκατο κεφ. (Βυζάντιο: Πηγή ζωής και μάθησης, σελ ) αποτελεί τη σύνθεση των λεπτομερειών που περιγράφηκαν στις επιμέρους ενότητες και εκτίθενται γενικότερα συμπεράσματα για τις σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης. Ο σ. διαπιστώνει ότι, όπως το 10ο αι. η ελληνική καταγωγή και το πνευματικό υπόβαθρο του Όθωνα Γ' αποτελούσαν προτερήματα για τους σύγχρονους του πνευματικούς ανθρώπους, το ίδιο συνέβαινε και δύο αιώνες αργότερα, όταν το Βυζάντιο θεωρείτο πηγή γνώσης. Οι δυτικοί ηγεμόνες προσπαθούσαν να μιμηθούν το βυζαντινό αυτοκράτορα στην ιδεολογία, τα σύμβολα και τους τίτλους που αναδείκνυαν το αξίωμα του, ακόμη και στην εκκλησιαστική πρακτική του. Η μίμηση ήταν περισσότερο εμφανής στη θρησκευτική και καλλιτεχνική ζωή. Βυζαντινά πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν στην εικονογράφηση του Χριστού και τη λατρεία της Παναγίας, λειτουργίες του Χρυσοστόμου και του Μ. Βασιλείου, όπως και Βίοι αγίων της Ανατολής, μεταφράστηκαν στα λατινικά, λείψανα τους μεταφέρθηκαν στη Δύση. Έλληνες μοναχοί, που ήρθαν στη Δύση στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 1 Ιου αι., αποτέλεσαν το κίνητρο για τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στη μοναστική ζωή στη δυτική Ευρώπη. Η επίδραση διακρίνεται χαρακτηριστικά στα νομίσματα, στις σφραγίδες και στις ελληνικές επιγραφές που έφεραν έργα μικροτεχνίας, εικονογραφημένα χειρόγραφα και σφραγίδες. Η κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης θαυμάζονταν από τους Δυτικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τη μιμηθούν, παρόλο που πολλά μηχανικά επιτεύγματα κρατούσαν οι Βυζαντινοί ζηλότυπα μυστικά. Τέλος, στη δυτική λογοτεχνία υπάρχουν ίχνη βυζαντινής επίδρασης και, κυρίως, υπάρχει η έμπνευση από το βυζαντινό τρόπο ζωής, που μαθευόταν στη Δύση από τους ταξιδιώτες, οι οποίοι στην επιστροφή τους διηγούνταν ιστορίες από την Ανατολή. Ο Κ. C. καταλήγει ότι αν και οι αρχές της Αναγέννησης του 12ου αι. στη Δύση παραμένουν ακόμη ένα μυστήριο, το ενδιαφέρον για την τέχνη, τη φύση και η γενικότερη επιθυμία για μάθηση διεγέρθηκαν από τις επαφές με το βυζαντινό κόσμο. Ειρήνη Χρήστου

7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 223 Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1995, σελ Η μελέτη της νεώτερης ιστοριογραφίας μέσα από τα στοιχεία, που προκύπτουν από την αρχειακή έρευνα, καθώς και η έκδοση των σχετικών πηγών, είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ιστορικών σπουδών των τελευταίων δεκαετιών. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η έκδοση των Καταστατικών του 17ου και 18ου αιώνα του ελληνικού φοιτητικού Συλλόγου της Πάδοβας της Nazione Oltramarina, από την ιστορικό Βασιλική Μπόμπου - Σταμάτη, που αποτελεί, αφ' ενός συμβολή στην έρευνα της σύγχρονης ιστοριογραφίας γιατη μελέτη του νεώτερου και σύγχρονου ελληνισμού, γιατί στηρίζεται σε αρχειακά τεκμήρια, και αφ' ετέρου συνεισφορά στον προσδιορισμό της ταυτότητας της νεολαίας ως ιστορικής κατηγορίας. Το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα, και υπήρξε το σημαντικότερο, αν όχι το μοναδικό, κέντρο ανώτατης παιδείας του Ελληνισμού, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Και η σχετική βιβλιογραφία, με εργασίες που προέρχονται από αρχειακές έρευνες τόσο στα Αρχεία της Βενετίας όσο και στα Αρχεία του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, πλουτίζεται συνεχώς, παρ' όλο που παραμένουν ακόμα πολλές ανέκδοτες πηγές σχετικές με την ιστορία των ελληνικών κολλεγίων της Πάδοβας και των συνθηκών διαβίωσης και σπουδών των Ελλήνων εκεί. Στις μέχρι τώρα σημαντικές εργασίες, όπως είναι η δημοσίευση των καταλόγων εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών και των δημοσιευμάτων τους κατά τον 17ον και 18ον αιώνα, προστίθεται και η έκδοση των Καταστατικών του ελληνικού φοιτητικού συλλόγου, της Inclitae Nationis Ultramarinae. Η εργασία αυτή της Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη αποτελεί συνέχιση του ενδιαφέροντος γύρω από τα θέματα τα σχετικά με την ιστορία της νεολαίας ως ιδιαίτερης ιστορικής κατηγορίας, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) προωθεί με σχετικά ερευνητικά προγράμματα και εκδόσεις. Τα Καταστατικά αυτά διασώζονται σε χειρόγραφη μορφή και το ενδιαφέρον της συγγραφέως για την παρουσίαση και έκδοση τους συνίσταται στο γεγονός ότι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του ελληνικού φοιτητικού συλλόγου της Inclitae Nazione Oltramarina και ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τα καταστατικά αυτά παραμένουν ανέκδοτα. Η οργάνωση και λετουργία των φοιτητικών συσσωματώσεων, των Nazioni, που συνδέεται άμεσα με την ιστορία του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, σχη-

8 224 ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ματίστηκαν από το 1260 πρώτα από τους ξένους φοιτητές, με κοινό τόπο καταγωγής, κατά το πρότυπο των συγχρόνων τους συντεχνιών. Αργότερα οργανώθηκαν σε Nazioni και οι Ιταλοί φοιτητές. Οι συσσωματώσεις αυτές, στην αρχή είχαν ως σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και των προνομίων που τους είχαν παραχωρηθεί, αλλά κυρίως του δικαιώματος συμμετοχής τους στην εκλογή του διδακτικού προσωπικού και στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Οι Nazioni αποτέλεσαν τις Università, που ξεκίνησαν στην αρχή ως απλές ενώσεις των Nazioni και στη συνέχεια απόκτησαν μεγάλο κύρος και διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους και τη ρύθμιση των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών πραγμάτων, που την εξασφάλιζαν με την τοποθέτηση δικών τους αξιωματούχων στη διοίκηση. Το Πανεπιστήμιο, την εποχή που αναφέρονται τα Καταστατικά, στα μέσα του Που με αρχές του 18ου αιώνα, αποτελείται από δύο Σχολές (Università ή Facoltà), τη Νομική και την Ιατροφιλοσοφική. Στο πλαίσιο των Σχολών αυτο>ν λειτουργούσαν οι Nazioni χωρισμένες σε δύο ομάδες των Cotramontani (Εντεύθεν των Ορέων), στην οποία περιλαμβάνονταν και οι Ιταλοί, και των Oltramontani (Εκείθεν των Ορέων), στην οποία περιλαμβάνονταν όλες οι άλλες Nazioni των ξένων, με πρώτη τη Nazione Germana και ανάμεσα σ' αυτές και τη Nazione Oltramarina (των Υπερπόντιων), στην οποία εγγράφονται στη Νομική μόνον Έλληνες, ενώ στην Ιατρικοφιλοσοφική εκτός από τους Έλληνες, εγγράφονται και Ιλλυριοί, Δαλματοί, Ίστριοι και Σικελοί. Κάθε Nazione είχε το δικό της Καταστατικό, που είχε ψηφιστεί από όλα τα μέλη και αποτελούσε μια οικογένεια ομοεθνών, που υποδεχόταν τους νέους φοιτητές που έρχονταν να σπουδάσουν στην Πάδοβα. Αφού αποδέχονταν όλες τις διατάξεις του Καταστατικού, πλήρωναν το καθορισμένο ποσό για την εγγραφή τους και ανήκαν πλέον ως μέλη στη Nazione. Η συγγραφέας στο πρώτο μέρος της μελέτης της διαπραγματεύεται με πολύ αναλυτικό τρόπο την ίδρυση, τον τρόπο λειτουργίας και τη σημασία των Nazioni, καθώς και τη συστηματική περιγραφή των δύο χειρογράφων του Καταστατικού της Nazione των Oltramarini, που μας έχουν διασωθεί. Τα χειρόγραφα αυτά είναι γραμμένα στην ιταλική γλώσσα, το παλαιότερο, του 1663, βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, ενώ το δεύτερο, που είναι μεταγενέστερο αλλά αχρονολόγητο, σώζεται στη Μαρκιανή Βιοβλιοθήκη και, όπως προκύπτει από τη μεταξύ τους σύγκριση, δεν συμπίπτουν ως προς το περιεχόμενο. Το δεύτερο περιέχει περισσότερα άρθρα, είναι πιο εκτεταμένο με περισσότερες λεπτομέρειες και παραδίδει το Καταστατικό τροποποιημένο. Για το κάθε χειρόγραφο γίνεται αναλυτική περιγραφή με σχόλια για το λογοτεχνικό ύφος του κειμένου, το περιεχόμενο του, τον τρόπο που γίνονται οι εγγραφές στους καταλόγους και έλεγχος των πληροφοριών που δίνουν. Το πρώτο χειρόγραφο, που χρονολογείται τις 23 Μαρτίου του 1663, και σημειώνεται

9 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 225 το όνομα του γραφέα, περιέχει 17 άρθρα (capitoli), τα οποία περιγράφονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο τους. Τα άρθρα αυτά καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Nazione, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αξιωματούχων που την διοικούν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της με τα μέλη της. Της περιγραφής των άρθρων προτάσσεται το «Προοίμιο», γραμμένο με το περίτεχνο λογοτεχνικό ύφος της εποχής του. Στο Προοίμιο, στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης των νόμων, που η πηγή τους είναι η αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη, γι ' αυτό οι Oltremarini, ως Έλληνες που μετά την πτώση της πατρίδας τους έχουν τη τύχη να ζουν στο Dominio Veneto, έχουν θεσπίσει νόμους για τη σωστή διακυβέρνηση της Nazione τους, τους οποίους πρέπει να τηρούν. Στο ίδιο χειρόγραφο έχουν προστεθεί 74 χρόνια αργότερα, το 1737, ορισμένες τροποποιητικές διατάξεις σχετικά με το Ταμείο και τις υποχρεώσεις του Ταμία. Η περιγραφή του κώδικα αυτού τελειώνει με την καταχώριση αντίγραφου Διατάγματος (Decreto) του 1737, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στο Καταστατικό της Nazione και όλα τα μέλη πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς καμία εξαίρεση, και να τηρούν απαράβατα το Διάταγμα. Το δεύτερο χειρόγραφο Καταστατικό φυλάσσεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, είναι αχρονολόγητο και φέρει τίτλο: Statuto della Nazion Oltremarina. Για τη χρονολόγηση του, η συγγραφέας χρησιμοποιεί πολύ εύστοχα την πληροφορία ότι το 1702 ως προστάτης καθηγητής αναφέρεται ο έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάδοβας Νικόλαος Κομνηνός, την οποία θεωρεί ως terminus post quem, ενώ το 1738, που αποχωρεί ο Νικόλαος Κομνηνός από το Πανεπιστήμιο, την θεωρεί ως terminus ante quem. Άλλο στοιχείο, που θεωρεί σημαντικό για τη χρονολόγηση του Καταστατικού αυτού και το οποίο περιορίζει τα χρονικά όρια συγγραφής του, είναι η καταχώριση των πρόσθετων άρθρων του 1737 στο παλαιό Καταστατικό. Επομένως, η χρονολόγηση του δεύτερου Καταστατικού πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ του Ιουνίου του 1737, έτους κατά το οποίο έγινε η καταχώρηση των πρόσθετων άρθρων στο παλαιό Καταστατικό, με σκοπό να τυπωθεί το δεύτερο Καταστατικό, και του 1738, έτους αποχώρησης του καθηγητή. Στη συνέχεια, η Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη προχωρεί στη σύγκριση των δύο Καταστατικών, στην περιγραφή του Προοιμίου του δεύτερου, καθώς και στην αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των άρθρων του. Το πρώτο μέρος της μελέτης τελειώνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σημασία των δύο Καταστατικών, ως σημαντικών ιστορικών πηγών για την εποχή τους. Ακολουθεί η έκδοση των χειρογράφων, που -όπως αναφέρει η συγγραφέας στο εκδοτικό σημείωμα που παραθέτει πριν από την έκδοση- εκδίδονται

10 226 ΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΝΤΗ διπλωματικά, με ελάχιστες δικές της παρεμβάσεις και διορθώσεις, που διευκολύνουν στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Πρώτα, εκδίδεται το Καταστατικό του 1663, με φωτογραφίες από φωτοτυπίες του τίτλου και άλλων φύλλων του χειρογράφου, και στη συνέχεια το μεταγενέστερο Καταστατικό του 1737/1738, επίσης με φωτογραφίες από φωτοτυπίες του τίτλου και άλλων φύλλων του. Η έκδοση συμπληρώνεται με ένα πολύ κατατοπιστικό κατάλογο των «Τίτλων των άρθρων των Καταστατικών» σε ελληνική μετάφραση και με ένα «Πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων του πρώτου και του δεύτερου Καταστατικού», έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βλέπει τη συσχέτιση των άρθρων μεταξύ των δύο Καταστατικών. Το Γενικό Ευρετήριο, πολύ χρήσιμο για πρόσωπα, τόπους και θέματα, καθώς και η περίληψη στα ιταλικά συμπληρώνουν την προσεγμένη αυτή έκδοση. Το βιβλίο αυτό, καρπός συστηματικής αρχειακής έρευνας της συγγραφέως, η οποία έχει δημοσιεύσει και στο παρελθόν εργασίες, αποτελέσματα αρχειακής έρευνας που αναφέρονται σε θέματα παιδείας και ιστορίας των ιδεών κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, συμβάλει σημαντικά στη διερεύνηση των πηγών της ιστορίας του πανεπιστημιακού θεσμού, ενός τομέα της ιστορίας της γνώσης, που τα τελευταία χρόνια ενταγμένη στα πλαίσια της κοινωνικής ιστορίας και της ιστορίας των νοοτροπιών, καλλιεργείται έντονα. Η έκδοση των Καταστατικών του Σωματείου των Ελλήνων Φοιτητών είναι σημαντική, γιατί εκτός των άλλων, μέσα από τη διάρθρωση των καταστατικών τους άρθρων, παρακολουθούμε την εξελικτική πορεία του θεσμού της Nazione, των προσπαθειών των Ελλήνων φοιτητών να αποκτήσουν και αυτοί προνόμια, όπως είχαν οι φοιτητές των άλλων εθνοτήτων και να ενταχθούν στη ζωή του Πανεπιστημίου, συμμετέχοντας σε πανεπιστημιακά αξιώματα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες, συναφείς με τη φοιτητική τους ιδιότητα. Νίκη Γ. Τσελέντη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ το παρελθόν 1 6 Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία MAJA STOILKOVIC Φιλόλογος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ANNA RASLJIC Τελειόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Οι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα Κεφ. 3. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204) Υποκεφάλαιο 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) Φύλλο εργασίας 1. Από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει Η αρχή μιας νέας εποχής (4ος -- 5ος αιώνας)

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει Η αρχή μιας νέας εποχής (4ος -- 5ος αιώνας) Λίγη ακόμη ιστορία... 4oς -- 5oς αιώνας Κεφάλαιο 1 Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει Η αρχή μιας νέας εποχής (4ος -- 5ος αιώνας) Κεφάλαιο 2 Από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Aυτοκρατορία Η δημιουργία του Αραβοϊσλαμικού

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 06/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Κατάσταση της αυτοκρατορίας στις αρχές του 7 ου αιώνα: Επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη βαλκανική χερσόνησο Καταστροφή πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτογραφία στην Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Η Χωριστή Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία ή απλά ο Σύλλογος όπως για χάρη συντομίας τον αποκαλούν οι Χωριστιανοί,

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά ασηκρίτης Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 6:39 πμ Σημασία: Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά Eμφανίσθηκε στο Βυζάντιο μετά το 600 μ.χ. και εξελληνίσθηκε σε «σεκρετάριος». Κατά την Οθωμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ γρήγορα, η Σεφαραδίτικη δη μιουρ γικότητα στην Θεσσαλονίκη έφθασε στην ακμή της τον 16ο αιώνα.

Πολύ γρήγορα, η Σεφαραδίτικη δη μιουρ γικότητα στην Θεσσαλονίκη έφθασε στην ακμή της τον 16ο αιώνα. M TH Ο Ι εβραιοι Ïé Åâñáßïé τησ θε ôç Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσ σαλο νίκης ιδρύθηκε για να τιμήσει την πλούσια και δημιου ρ γική Σεφαραδίτικη κλη ρο νομιά του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην πόλη αυτή μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα