TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TOWER Conference 2010 Speakers Profiles"

Transcript

1 TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Brigitta Papastavrou is President and Chief Executive of the newly-established public body ELAGRO, within the Ministry of Culture and Tourism, which was created in order to develop and promote sustainable forms of tourism and outdoor agro-tourism as a pivotal point for regional growth in Greece. Mrs Papastavrou represents the Greek government at the Sustainability Group of Tourism in Brussels. From 2004 to January 2009 she was President and Chief Executive of AGROTOURISTIKI. In 1998, focusing on her vision of regional growth through agrotourism, she set up the not-for-profit organization ELKA (Hellenic Centre for Agrotourism) in order to promote and pass on this idea. Within this context, and through her study of many other European countries, Mrs Papastavrou selected the French growth model for outdoor tourism as the prototype in order to implement a similar initiative in Greece. Through close collaboration with various French organizations, the company staff were trained accordingly, a strategy for growth was designed and 12 pilot programmes were set up in various regions. Today, the Greek framework for outdoor agrotourism is being formed based mainly on the French legal structure. In parallel with this activity, Mrs Papastavrou is continuing with her business ventures. Since 1970 she has held the position of President and Chief Executive of M.Levis S.A. Linguaphone and the ECOLE ABC de Paris (art and design school). Within the context of her international activities, she created: Linguaphone in Spain, based in Barcelona; an export company for agrotourism products based in Brussels; as well as an architecture and interior design company in Johannesburg, South Africa. In Greece she has worked for various companies: Interface Business and Information Training S.A.; Ma Cuisine Catering S.A.; British Confectioners S.A. She is particularly active concerning social and community initiatives. She was President of the Committee for the Plaka Houses initiative, as well as a member of the Board of Directors of OMEPO (Support Group for Cultural Activities) whose aim is to raise awareness and find sponsors for cultural development and public recognition. Mrs Papastavrou is also a member of the organisation Friends of Music of the Athens Opera House. Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ Η Μπρίγιττα Παπασταύρου είναι Πρόεδρος και ιευθύνουσα Σύµβουλος του νεοσυσταθέντος δηµοσίου φορέα «ΕΛΑΓΡΟ» του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση των βιώσιµων µορφών τουρισµού και του τουρισµού υπαίθρου-αγροτουρισµού ως µοχλού ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας. Εκπροσωπεί την Ελληνική Κυβέρνηση στο Sustainability Group of Tourism στις Βρυξέλλες. Από το 2004 µέχρι τον Ιανουάριο του 2009 ήταν Πρόεδρος και ιευθύνουσα Σύµβουλος της Αγροτουριστικής. Εχοντας ως όραµα την Περιφερειακή Ανάπτυξη µέσω του αγροτουρισµού ίδρυσε το 1998 το µη κερδοσκοπικό σωµατείο ΕΛΛΚΑ (Ελληνικό Κέντρο Αγροτουρισµού) για την προώθηση και διάδοση της ιδέας. Στο πλαίσιο αυτό, µελετώντας πολλές χώρες της Ευρώπης, επελέγη το Γαλλικό µοντέλο ανάπτυξης του τουρισµού υπαίθρου ως πρότυπο για την αντίστοιχη εφαρµογή στην Ελλάδα. Mέσω της στενής συνεργασίας µε διάφορους φορείς στη Γαλλία εκπαιδεύτηκαν τα στελέχη της εταιρίας, σχεδιάστηκε η στρατηγική ανάπτυξης και καταρτίστηκαν 12 πιλοτικά προγράµµατα σε περιοχές της χώρας. Σήµερα, καταρτίζεται το Εθνικό πλαίσιο τουρισµού υπαίθρου-αγροτουρισµού της χώρας το οποίο βασίζεται κυρίως στη γαλλική νοµοθεσία. Παράλληλα µε τη δραστηριότητα της αυτή, η κυρία Παπασταύρου διατηρεί την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, κατέχοντας τη θέση (από το 1970) της Προέδρου και ιευθύνουσας Συµβούλου στην εταιρεία Μ.Λεβής ΑΕ Linguaphone και της ECOLE ABC de Paris-ecole de dessin et de peinture. Στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριότητας της, δηµιούργησε τη Linguaphone της Ισπανίας µε έδρα τη Βαρκελώνη, εταιρία εξαγωγής αγροτικών προιόντων µε έδρα τις Βρυξέλλες καθώς και εταιρεία αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διακόσµησης στο Johannesburg της Νοτίου Αφρικής. Στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε επιχειρηµατικά στις εταιρίες Interface Business and Information Training A.E., Ma Cuisine Catering A.E., British Confectioners A.E. Eίναι ιδιαίτερα ενεργή σε θέµατα κοινωνικής δραστηριότητας. ιετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας καθώς και µέλος του.σ. του ΟΜΕΠΟ (Οµιλος Ενισχύσεως Πολιτιστικών ρατηριοτήτων) µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και ανεύρεση χορηγιών για την πολιτιστική ανάπτυξη και επιβράβευση. Είναι µέλος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

2 Dimitris Mihailidis, Journalist Μιχαηλίδης ηµήτριος, ηµοσιογράφος Dimitris Mihailidis, Journalist Education: postgraduate studies in environmental issues at the Technical Educational Institute (TEI) of Thessaloniki. Specialization: Safety Technician United Nations. Main skills and experience: Professor in Applied Science at TEI Thessaloniki & the Hellenic Manpower Organisation ( ) Rural Development co-ordinator & facilitator in Albania & Bulgaria (1992) Rural Community co-ordinator & mobiliser in Thessaly Region ( ) Head of Rural Information & Mobillisation Centre - CARREFOUR ( ) Facilitator of AGROXENIA, Agrotourism Union & Local Quality Contracts ( ) Organisation of conferences for rural &/or local development, lifelong learning, traditional gastronomy, agrotourism, entrepreneurship, innovation, community action Organisation of & participation in exhibitions such as Thessaloniki International Fair, Agrotica, Philoxenia, Detrop, Zootechnia, Biologica, Summer Holidays Expo, Touristic PANORAM, FOOD & DRINK, ACTIVE TRIP, agricultural-veterinarianenvironmental exhibition of Larissa, organisation of independent exhibitions ( Innovation in Rural Development - Thessaloniki 1998; Gastronomy Olympics Olympia 2002; Forum EXPO 2008 Thessaloniki 2003; Agrorama Thessaloniki 2004; Agro-Tourism Halkidiki, Makedonian Products Festival; Local Rural Products of Nikiti; Agrotourism Festival of Epidavros). Μιχαηλίδης ηµήτριος, ηµοσιογράφος Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακά (Περιβάλλον ΤΕΙ Θεσσαλονίκης); Εξειδίκευση: Τεχνικός Ασφάλειας ΟΗΕ. Κύριες ικανότητες εµπειρία: Καθηγητής Εφαρµογών στο ΤΕΙΘ και στον ΟΑΕ ( ) Συντονιστής για την δηµιουργία εµψυχωτών Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αλβανία & Βουλγαρία (1992) Συντονιστής κινητοποίησης Αγροτικής Πληθυσµού Θεσσαλίας ( ) Υπεύθυνος Σταυροδροµιού Αγροτικής Πληροφόρησης & Κινητοποίησης-ΕΚΑΠ ( ) Εµψυχωτής ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, Ενώσεων Αγροτουρισµού & Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας ( ) Οργάνωση συνεδρίων για την Αγροτική ή/και Τοπική Ανάπτυξη, ια Βίου Μάθηση, Παραδοσιακή Γαστρονοµία, Αγροτουρισµό, επιχειρηµατικότητα, καινοτοµία, συλλογική δράση Οργάνωση εκθέσεων ή συµµετοχής σε εκθέσεις όπως ΕΘ, Θράκη, Ήπειρος, Agrotica, Philoxenia, Detrop, Zootechnia, Biologica, Summer Holidays Expo, Τουριστικο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ, ACTIVE TRIP, Γεωργική-Κτηνοτροφική- Περιβαλλοντική Λάρισσας και διοργάνωση αυτοτελών εκθέσεων (Η καινοτοµία στην Αγροτική Ανάπτυξη-Θεσ/νίκη 98, Γαστρονοµική Ολυµπιάδα- Ολυµπία 02, Forum EXPO Θεσσαλονίκη 03, ΑγρΟραµα-Θεσσαλονίκη 04, Agro-Tourism Χαλκιδικής, Φεστιβάλ Μακεδονικών Προϊόντων, Τοπικά Αγροτικά Προϊόντα Νικήτης, Πανηγύρι Αγροτουρισµού Επιδαύρου).

3 Eleni Andreadis, Strategic Marketing Director, Sani Green Team Lead, Member of the Board, Sani S.A. Ελένη Ανδρεάδη, ιευθύντρια Στρατηγικού Μάρκετινγκ, Συντονίστρια Sani Green, Μέλος.Σ. Σάνη Α.Ε. Eleni Andreadis, Strategic Marketing Director, Sani Green Team Lead, Member of the Board, Sani S.A. After starting her career as a strategy management consultant in London, Eleni soon focused on environmental issues. Her experience includes work at various non-profit and environmental organizations, such as Coral Cay Conservation and Friends of the Earth in Honduras and the UK, as well as the BBC. She earned her Master s in environmental policy and media at Harvard University, and has presented and produced for a variety of environmental channels, such as Green TV, New Consumer TV, SmartPlanet and Al Gore's channel Current TV, in the UK, US and Canada. Eleni worked as an environmental consultant for the Participant Productions follow-up documentary to Al Gore's An Inconvenient Truth, and to EnergyWatch, presenting to UK Environment Minister Hilary Benn on ways consumers can reduce their carbon footprint at the home. She recently designed an environmental hotel certification scheme with the Hellenic Hotel Federation for the Ministry of Tourism in Greece, where she has returned to, in order to join the family business, tourism company Sani S.A. At Sani, where she is the Strategic Marketing Director and a member of the Board, she also runs Sani Green, under which - among others - every month, 2 tonnes of paper, 4,5 tonnes of glass and 700 kg of used oil is recycled, and over 3,000 trees are annually planted. Eleni has also founded the environmental educational non-profit organization Planet Agents, is Vice President of the Halkidiki Hotel Association, Member of the Approval Committee for the Green Key Award at the Greek Organisation for the Protection of Nature and a Member of the Steering Committee of SID, Young SETE (Federation of Tourism Enterprises). Ελένη Ανδρεάδη, ιευθύντρια Στρατηγικού Μάρκετινγκ, Συντονίστρια Sani Green, Μέλος.Σ. Σάνη Α.Ε. Η Ελένη Ανδρεάδη είναι πτυχιούχος του Χάρβαρντ ηµόσιας ιαχείρισης µε ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Πολιτική και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου του Bath. Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και στην οικογενειακή επιχείρηση Σάνη ΑΕ, για πέντε χρόνια εργάστηκε στην Νεα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Κολωνία, αλλά και στην Κεντρική Αµερική, σαν στρατηγικός σύµβουλος για εταιρείες, οργανισµούς και δηµόσια όργανα, όπως η Accenture και Ford Motor Company, το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βρετανίας, το ΒΒC και Current TV του Αλ Γκορ, το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ και ο οικολογικός οργανισµός Friends of the Earth. Πρόσφατα εργάστηκε ως περιβαλλοντικός σύµβουλος για το ντοκιµαντέρ της Participant Media που θα ακολουθήσει το Μια Ενοχλητική Αλήθεια µε τον Αλ Γκορ, µε θέµα υποσχόµενες λύσεις από κάθε ήπειρο για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, και στην Αγγλία παρουσίασε τηλεοπτική περιβαλλοντική εκποµπή. Εργάστηκε πάνω σε µελέτη την οποία παρουσίασε στον Υπουργό Περιβάλλοντος της Βρετανίας πάνω στους καινοτόµους τρόπους µε τους οποίους µπορεί κανείς να µειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωµα. Στη Σάνη Α.Ε συντονίζει το πρόγραµµα Sani Green κάτω από το οποίο ανακυκλώνονται 2 τόνοι χαρτιού κάθε µήνα, 4.5 γυαλιού και 700 κιλά χρησιµοποιηµένο λάδι, και πάνω από δέντρα φυτεύονται ετησίως σε καµένες περιοχές της Χαλκιδικής. Για την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων εργάστηκε πάνω στην εκπόνηση µελέτης συστήµατος πιστοποίησης οικολογικών ξενοδοχείων στην Ελλάδα για το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΙ του ΣΕΤΕ, και µέλος της Επιτροπής Κρίσης Πράσινο Κλειδί της Ελληνικής Εταιρείας για τη Φύση. Ioannis Karamanidis, Professor, ATEI Thessaloniki, Dept of Tourism Management Ιωάννης Καραµανίδης, Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τµήµα ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ioannis Karamanidis, Professor, ATEI Thessaloniki, Dept of Tourism Management Ioannis Karamanidis, is the Head of the Department of Tourism Management at the ΑΤΕΙ of Thessaloniki, and is the marketing oriented member of staff. He holds an MSc from the University of Surrey and has completed Ιωάννης Καραµανίδης, Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τµήµα ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ο ρ Ιωάννης Καραµανίδης, Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ, είναι προϊστάµενος του Τµήµατος ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις

4 his PhD thesis at the University of Macedonia. Dr Karamanidis, was also the coordinator of two TEMPUS projects, the main task of which was to create an international Master Degree in Tourism Management, in the regions of the West Balkans and Eastern Mediterranean. He has conducted numerous research and tourism planning studies. He has lectured at Universities in Portugal, Croatia, France and Serbia on issues related to new forms of tourism, tourism destination marketing and related issues. He is active in presenting research papers at international scientific conferences. He currently serves on the editorial board of the "Tourism and Hospitality management" international journal. µεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Surrey και την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ο ρ Καραµανίδης υπήρξε συντονιστής δύο προγραµµάτων Tempus, που κύριο σκοπό είχαν τη δηµιουργία ενός ιεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου µε αντικείµενο την Τουριστική ιοίκηση. Υπήρξε υπεύθυνος πολυάριθµων ερευνητικών προγραµµάτων τουριστικής ανάπτυξης και έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήµια της Πορτογαλίας, της Κροατίας, της Γαλλίας και της Σερβίας µε θέµατα σχετικά µε εναλλακτικές µορφές τουρισµού, µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών κ.α. Έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και είναι µέλος της επιτροπής έκδοσης του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού Tourism and Hospitality management. Constantine Constantinides M.D., Ph.D., Chief Executive, healthcare cybernetics Κωσταντίνος Κωνσταντινίδης M.D., Ph.D, ιευθύνων Σύµβουλος, healthcare cybernetics Constantine Constantinides M.D., Ph.D., Chief Executive, healthcare cybernetics Dr. Constantinides is a pediatric surgeon by training, who as a young surgeon worked (by invitation) at the Hospital for Sick Children, London. He has also held Fellow and Consultant Surgeon posts at other teaching hospitals in Cape Town and Durban (South Africa). He has been a Consultant Pediatric Surgeon in Athens (both at public and private hospitals). His M.D. and Ph.D. degrees were awarded by Athens University Medical School. He is the author or coauthor of more than 50 peer-reviewed papers in academic journals and has presented papers at several conferences and congresses. He has additional background in medical technology (founder and chief technology officer of a company designing innovative electronic diagnostic equipment). He was one of the founding members of the Athens Pediatric Center which went on to become the Athens Medical Center. Today he is Chief Executive of healthcare cybernetics, a Think and Do Tank whose Health Tourism Enterprise Practice provides knowledge, analysis and strategic thought to the domain stakeholders, world-wide. Some health tourism-specific Credentials:- Pioneering involvement in Health Tourism since 1997 Co-Founder of the International Health Tourism Council Founder of the International Health Tourism Research Institute Contributor to EU Commission Consultations Member, Executive Board, European Κωσταντίνος Κωνσταντινίδης M.D., Ph.D, ιευθύνων Σύµβουλος, healthcare cybernetics Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης εκπαιδεύτικε σαν Χειρουργός Παίδων και υπηρέτησε, κατόπιν προσκλήσεως, ως επιµελητής στο Hospital For Sick Children, Great Ormond Street, London. Είναι ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιατέλεσε Fellow και διευθυντής (Consultant Surgeon) σε Πανεπιστηµιακές Κλινικές στο Cape Town και Durban της Νοτίου Αφρικής. Στην Ελλάδα κατείχε στο παρελθόν διευθυντικές θέσεις σε δηµόσιο νοσοκοµείο και ιδιωτική κλινική και άσκησε ιδιωτικό επάγγελµα. Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες και έχει παρουσιάσει µεγάλο αριθµό εργασιών και διαλέξεων σε ακαδηµαϊκά και επιχειρησιακά συνέδρια. Επί πλέον, έχει υπόβαθρο στην ιατρική τεχνολογία (ιδρυτής και chief technology officer εταιρίας σχεδίασης και παραγωγής καινοτόµου ηλεκτρονικού διαγνωστικού εξοπλισµού στο εξωτερικό). Ήταν µέλος της ιδρυτικής οµάδας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών που στην συνέχεια έγινε το σηµερινό Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Σήµερα είναι ιευθήνων Σύµβουλος της healthcare cybernetics, µία «δεξαµενή σκέψης & υλοποίησης» (think and do tank) που παρέχει ανάλυση και στρατηγική σκέψη σε θέµατα Τουρισµού Υγείας, διεθνώς. Προσόντα σχετικά µε τον Τουρισµό Υγείας: Πρωτοποριακή ενασχόληση µε τον Τουρισµό Υγείας από το 1997 ιεθνώς ανεγνωρισµένος σαν εξέχων ειδίµονας και ηγέτης σκέψης (thought leader) Τακτικός προσκεκλυµένος και φιλοξενούµενος οµιλητής σε παγκόσµια συνέδρια και στρογγύλες τράπεζες Συν-ιδρυτής - ιεθνές Συµβούλιο Τουρισµού Υγείας (International Health Tourism Council)

5 Medical Tourism Alliance Head of Health Tourism Studies Alpine College (Greece) Seats on several health tourism-related Committees and Boards, including:- World Health Tourism Congress International Health Tourism Integration Conference Congress Executive Board, Association of Improving Health Tourism, Turkey Positive Tourism Limited Jamaica Alpine College Medical Resorts Ltd Indicative internationally-relevant Initiatives in health tourism:- Health Tourism Perception Index Health Tourism Good Practices Benchmarking Author - The Textbook of Contemporary Health Tourism Editor - The Health Tourism Dictionary Ιδρυτής, ιεθνές Ινστιτούτο Έρευνας Τουρισµού Υγείας (International Health Tourism Institute) Συµµετέχων στην ιαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ια-συνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Υγείας Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου, European Medical Tourism Alliance ιευθυντής Σπουδών Τουρισµού Υγείας - Alpine College Μέλος Συµβουλίων και Επιτροπών - World Health Tourism Congress - European Medical Tourism Alliance - International Medical Spa Association (Caribbean Chapter) - Scientific Advisory Board, Association of Improving Health Tourism, Turkey - Positive Tourism Limited Jamaica - Alpine College - Medical Resorts Ltd Πρωτοβουλίες µε διεθνές αντίκτηπο: - Health Tourism Domain Integration & Development Project Model - Health Tourism Quality and Value Perception Index - Health Tourism Good Practices Benchmarking - Συγγραφέας - The Textbook of Contemporary Health Tourism - Συντάκτης - The Health Tourism Dictionary Ioannis M. Aslanides, Founder & Medical Director, Mediterranean Eye Institute Emmetropia Ιωάννης Μ. Ασλανίδης, Ιδρυτής και Επιστηµονικός ιευθυντής του Οφθαλµολογικού και ιαθλαστικού Κέντρου Εµµετρωπία Ioannis M. Aslanides, Founder & Medical Director, Mediterranean Eye Institute Emmetropia Dr. Aslanides finished his residency in London in From 1992 to 1996 he completed his PhD thesis at Weil Cornell Medical College New York, USA on Very high frequency Ultrasound in Refractive Surgery. Further to his refractive training, Dr Aslanides acquired a solid clinical training in other fields of ophthalmology in the USA Dr Aslanides sub-specialized in Neuro- Ophthalmology at SUNY (State University New York) he sub-specialised in Glaucoma at the renowned Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA he then specialised further in Diseases of the Retina and Macula at the University of Toronto, Canada , he obtained an Onassis Foundation Grant and sub-specialised in Refractive Surgery of the Anterior Segment of the Eye at the University of Newcastle, UK Dr Aslanides returned to Greece as Medical Director of Refractive Surgery at the Vardinoyanio Eye Institute, Medical College University of Crete. Dr Aslanides has actively contributed to over 300 publications, abstracts, presentations, or book Ιωάννης Μ. Ασλανίδης, Ιδρυτής και Επιστηµονικός ιευθυντής του Οφθαλµολογικού και ιαθλαστικού Κέντρου Εµµετρωπία O ρ Ιωάννης Μηνά Ασλανίδης ιδρυτής και ιατρικός διευθυντής της Εµµετρωπία ΑΕ αποπεράτωσε την ειδικότητα του στο Λονδίνο το Από το 1992 έως το 1996 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήµιο Weil-Cornell Medical College της Ν. Υόρκης, ΗΠΑ µε θέµα «Υπέρηχοι πολύ υψηλής συχνότητας στη ιαθλαστική χειρουργική» Πέραν της διαθλαστικής χειρουργικής ο ΙΜ Ασλανιδης εµπλούτισε επιµελώς την κλινική του εκπαίδευση και εµπειρία και σε άλλους τοµείς της Οφθαλµολογίας στις ΗΠΑ. Το εξειδικεύεται στη Νεύρο-Οφθαλµολογία στο πανεπιστήµιο SUNY (State University of New York.) To εξειδικεύεται στο «Γλαύκωµα» στο διεθνούς φήµης νοσοκοµείο Wills Eye Hospital, στο Πανεπιστήµιο Thomas Jefferson της Pennsylvania Philadelphia, HΠΑ Το εξειδικεύεται στις «Παθήσεις Αµφιβληστροειδούς κ της Ωχράς στο University of Toronto, Canada. Τo σαν υπότροφος του Ιδρύµατος Ωνάση εξειδικεύεται στη" ιαθλαστική Χειρουργική και Χειρουργική του Προσθίου ηµιµορίου του Οφθαλµού" στο University of Newcastle, στη Μ. Βρετανία. Το επιστρέφει στην Ελλάδα σαν επιστηµονικός ιευθυντής ιαθλαστικής

6 chapters at international level. He has performed over 8000 refractive and other eye surgical cases and has trained a large number of refractive surgeons from all over the world. Dr Aslanides is Clinical Assistant in Ophthalmology at Weil Cornell Medical College New York, USA and acts as a scientific consultant in the laser technology industry and imaging systems in ophthalmology. Χειρουργικής του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου Μικροχειρουργικής κ Μεταµοσχεύσεων του Οφθαλµού (ΒΕΜΜΟ) της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Από το 2005 ίδρυσε και διευθύνει το Οφθαλµολογικό ιαθλαστικό Κέντρο Εµµετρωπια, µε έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο ΙΜ Ασλανιδης έχει ενεργή συµµετοχή σε πάνω από 300 δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, επιστηµονικά άρθρα, κεφάλαια σε βιβλία, ή παρουσιάσεις σε ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο επίπεδο. Έχει πραγµατοποιήσει πάνω από 8000 διαθλαστικές και άλλες οφθαλµολογικές επεµβάσεις και έχει εκπαιδεύσει µεγάλο αριθµό ηµεδαπών και αλλοδαπών διαθλαστικών χειρούργων από όλο τον κόσµο. Ο ΙΜ Ασλανιδης είναι επίκουρος καθηγητής Οφθαλµολογίας στο Weil- Cornell Medical College της Ν Υόρκης και επιστηµονικός σύµβουλος της ιατρικής βιοµηχανίας λέιζερ και απεικονιστικών συστηµάτων στην οφθαλµολογία. Rosemary Russell, Marketing Director, elahol-holiday-villas.com Rosemary Russell, ιευθύντρια Μάρκετινγκ, elahol-holidayvillas.com Rosemary Russell, Marketing Director, elaholholiday-villas.com Rosemary was born and educated in Glasgow, Scotland. She began her career as an English teacher in Greece, and then moved into events coordination for the New York Bicentennial Commission in the US, before returning to the UK. Rosemary has had several career changes and has worked for the UK Civil Service, in various departments, as well as for various charities. She is now Marketing Director for an internet villa rental company and is currently working on identifying undiscovered areas of Greece for tourist development. Rosemary Russell, ιευθύντρια Μάρκετινγκ, elaholholiday-villas.com Η Rosemary γεννήθηκε και σπούδασε στην Γλασκόβη, Σκωτία. Ξεκίνησε την καριέρα της ως καθηγήτρια αγγλικών στην Ελλάδα, ενώ αργότερα µεταπήδησε στην διοργάνωση εκδηλώσεων για την Επιτροπή της Νέας Υόρκης στις Η.Π.Α. για την επέτειο διακοσίων χρόνων από την ανεξαρτησία του Ηνωµένου Βασιλείου, πριν επιστρέψει εκεί. Η Rosemary άλλαξε συχνά καριέρα και εργάστηκε ως Κοινωνική Λειτουργός στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε διάφορα τµήµατα και σε σειρά φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Επί του παρόντος διατελεί ιευθύντρια Μάρκετιγκ για εταιρία που ενοικιάζει βίλες µέσω διαδικτύου, ενώ εκπονεί έρευνα για τον εντοπισµό περιοχών στην Ελλάδα προς ανακάλυψη για τουριστική ανάπτυξη. Nikos I. Pazis, Entrepreneur-Owner, OINOTOUR Νίκος Πάζης, Επισειρηµατίας, ΟΙΝΟΤΟUR Nikos I. Pazis, Entrepreneur-Owner, OINOTOUR Nikos Pazis graduated from the Department of Tourism at the Technical Educational Institute (TEI) Νίκος Πάζης, Επισειρηµατίας, ΟΙΝΟΤΟUR Ο Νίκος Ι. Πάζης είναι πτυχιούχος του τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης. Ειδικεύεται

7 of Crete. Mr Pazis specialised in alternative types of tourism, both in theory (having taken part in relevant scientific research) and in practice. In 2007 he set up the company OINOTOUR in Naoussa, which he owns and manages with the aim of offering a complete package of activities to visitors of the region, including various alternative types of tourism). Mr Pazis has also worked in the hotellery sector in many major businesses in Crete and Thessaloniki. στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού θεωρητικά (έχει λάβει µέρος σε επιστηµονικές έρευνες) και πρακτικά (από το 2007 λειτουργεί την επιχείρηση µε την επωνυµία Οινοtour, Νάουσα ως ιδιοκτήτης αυτής και µε αντικειµενικό σκοπό την ολοκληρωµένη διαχείριση των επισκεπτών της περιοχής µε δραστηριότητες και προγράµµατα εναλλακτικών µορφών τουρισµού). Έχει εργαστεί στον ξενοδοχειακό κλάδο σε πολλές και σηµαντικές επιχειρήσεις στην Κρήτη, και Θεσσαλονίκη. Anita Helena Zgrablic, Lecturer, ATEI of Thessaloniki / English teacher Anita Zgrablic, Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης / Καθηγήτρια Αγγλικών Anita Helena Zgrablic, Lecturer, ATEI of Thessaloniki / English teacher Anita has been teaching the course Heritage Tourism and Museum Management in the Department of Tourism Management at Alexandrian Technological Educational Institute for the past six years to students from Greece as well as European (Erasmus)and Latin American exchange programs. Her aim is to assist students in cultivating a better awareness of their own cultural identity and acquiring a greater appreciation for the world s diverse heritage and its safeguarding. Born in Vancouver, Canada to parents of Croatian and Norwegian descent, her own interest in culture developed at an early age. Her passion for art led her to pursue a degree in Art History at the University of British Columbia. During her studies she attended a hands-on course at the Museum of Anthropology, where they practice innovative approaches to promote understanding and respect for North American and world cultures. Anita came to Greece in 1995, where she has been teaching English to advanced students. She also holds a Master s degree in Art Conservation from Aristotle University of Thessaloniki. Anita Zgrablic, Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης / Καθηγήτρια Αγγλικών Τα τελευταία έξη χρόνια η Ανίτα διδάσκει το µάθηµα «Πολιτισµικός Τουρισµός και ιαχείριση Μουσείων» στους Έλληνες φοιτητές καθώς και στους φοιτητές από προγράµµατα της Ευρώπης (Erasmus) και Λατινικής Αµερικής στο Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης. Ο στόχος της είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να καλλιεργήσουν µια καλύτερη συναίσθηση της δικής τους πολιτιστικής ταυτότητας και να αποκτήσουν µεγαλύτερη εκτίµηση της παγκόσµιας κληρονοµιάς και της προστασίας της. Γεννηµένη στο Βανκούβερ, Καναδά από γονείς Κροατικής και Νορβηγικής καταγωγής, ανέπτυξε δικό της ενδιαφέρον σε πολιτισµό από µικρή ηλικία. Το πάθος της για την τέχνη την οδήγησε σε σπουδές στην Ιστορία Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Βρετανικής Κολοµβίας. Κατά την διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε ένα µάθηµα πρακτικού χαρακτήρα στο Μουσείο Ανθρωπολογίας, όπου εφαρµόζουν καινοτόµες προσεγγίσεις για να προάγει την κατανόηση και το σεβασµό των πολιτισµών της Βόρειας Αµερικής και του κόσµου. Η Ανίτα ήρθε στην Ελλάδα το 1995 όπου διδάσκει την αγγλική γλώσσα σε προχωρηµένους µαθητές. Επίσης κατέχει ένα Μεταπτυχιακό σε Συντήρηση Έργων Τέχνης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.