ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ"

Transcript

1 ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ Υπό Ελευθερίου Διαµαντάρα Ερευνητή Μελετητή Ιστορίας Φιλοσοφίας Συγγραφέα Ακαδηµαϊκού και εκπροσώπου της ACCADEMIA DI NAPOLI 1611 Σε δύο προηγούµενα βιβλία µου, παρέθεσα µία σε βάθος ανάλυση των βασικών αρχών και εννοιών, οι οποίες διέπουν την φιλοσοφία και κατ επέκτασιν τις φιλοσοφικές σχολές και τους σηµαντικότερους φιλοσόφους τους, οι οποίοι επάξια τις εκπροσωπούσαν και τις εξέφραζαν. Αυτοί έθεσαν τις αναλλοίωτες βάσεις της παγκοσµίου φιλοσοφικής και λογικής σκέψεως, η οποία λειτούργησε καταλυτικά για την αποβαρβάριση του σκεπτόµενου ανθρώπου και οδήγησε κατά προέκταση στην θεµελίωση και στην προαγωγή των επιστηµών και του πολιτισµού. Τα δύο αυτά βιβλία, έχουν την εξής χρονική ακολουθία: Το πρώτο αναφέρεται στις Προσωκρατικές Φιλοσοφικές Σχολές, το δεύτερο στις Μετασωκρατικές και στους πλέον αντιπροσωπευτικούς φιλοσόφους αυτών των Σχολών. Στο παρόν βιβλίο ερευνώ, αναφέρω και παρουσιάζω µε την παρακάτω σειρά: - Την φιλοσοφία και τους φιλοσόφους κατά την Ελληνιστική περίοδο, - Την φιλοσοφία των πατέρων της εκκλησίας του χριστιανισµού, - Την φιλοσοφία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, - Την επίδραση της Ελληνικής Φιλοσοφίας στην Βυζαντινή, στην Δυτική Μεσαιωνική φιλοσοφία και, στην Αραβική και την Περσική σκέψη,

2 - Τα σηµαντικότερα ιστορικά και φιλοσοφικά γεγονότα µεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, - Τις αιτίες για το µικρό και το µεγάλο Σχίσµα των δύο εκκλησιών, - Τον διωγµό και την φυγή των Ελλήνων φιλοσόφων στην Δύση, την καταλυτική τους πνευµατική προσφορά και την συµµετοχή τους στην Αναγέννηση, τον Νέο κλασσικισµό, την αποβαρβάριση, την κατάλυση της φεουδαρχίας και την απελευθέρωση των Ευρωπαϊκών λαών. Εάν επιχειρούσαµε να δούµε την φιλοσοφία σαν εικόνα, πιστεύω ότι θα µπορούσαµε να την απεικονίσουµε σαν µία πνευµατική κλίµακα υψηλού επιπέδου, την οποίαν οφείλει ο κάθε ερευνητής αλλά και οι αναγνώστες να την ακολουθήσουν βαθµίδα προς βαθµίδα, για να την κατανοήσουν δίχως κενά ώστε να έχει ευεργετικά αποτελέσµατα σε αυτούς και στο περιβάλλον τους. Συµπερασµατικά, η φιλοσοφία εκπροσωπεί στο σύνολό της την πνευµατική ανέλιξη και εξέλιξη του ανθρώπου µέσα στον χρόνο. Κατά την περίεργη και ρευστή Ελληνιστική εποχή, µε την πληθώρα των φιλοσοφικών σχολών και των φιλοσόφων, την µίξη των διαφόρων λαών και την δηµιουργία νέων πολυπληθών αστικών κέντρων µε Ανατολικές δοξασίες, οι αµφιβολίες για τα κριτήρια της αλήθειας οδήγησαν σε σύγχυση, σε αδιέξοδα και σε αποπροσανατολισµό του µέσου ανθρώπου, από τις αυταπόδεικτες και πανανθρώπινες αλήθειες. Κατά το τέλος της αρχαιότητας, η ανθρωπότητα ήταν κουρασµένη και αναζητούσε κάτι νέο και πιο απλό στον πνευµατικό και φιλοσοφικό τοµέα. Οι ακατάλληλοι χειρισµοί και οι ωµές επεµβάσεις του πολιτικοθρησκευτικού Ρωµαϊκού κατεστηµένου, έστρεψαν τους σκεπτόµενους ανθρώπους πίσω στον Φιλοσοφικό Πυθαγορισµό µε την µυστικιστική ερµηνεία των αριθµών, τον θρησκευτικό συγκρητισµό, τα µυστηριακά ρεύµατα και τάσεις και την µελέτη των επιστηµών. Το παρόν φιλοσοφικό µας ταξίδι αποτελεί συνέχεια των προηγουµένων, ξεκινάει από την Ελληνιστική Εποχή και την Νεοπυθαγόρειο φιλοσοφική σχολή, τους φιλοσόφους της και τους οπαδούς της. Έφεραν το όνοµα Νεοπυθαγόρειοι διότι, υποστήριζαν ότι η διδασκαλία τους καταγόταν και ήταν συνέχεια της Πυθαγορείου φιλοσοφίας και του Οµακοείου του Κρότωνος. Οι πρώτοι Νεοπυθαγόρειοι φιλόσοφοι εµφανίστηκαν στην Ρώµη τον πρώτο αιώνα π.χ.. Από εκεί, οι θεωρίες τους διαδόθηκαν

3 στην Αλεξάνδρεια η οποία έγινε το κέντρο της σχολής και ήκµασε µέχρι τον τρίτο αιώνα µ.χ., όταν σταδιακά απορροφήθηκε από την φιλοσοφική σχολή του Νεοπλατωνισµού. Αυτό συνέβη διότι οι δύο σχολές αφ ενός, είχαν πολλά κοινά σηµεία και θέσεις και, αφ ετέρου µπορούσαν να αντιµετωπίσουν ορθότερα τον φανατισµό, το δόγµα και τις διώξεις της νέας θρησκείας του Χριστιανισµού και των εκπροσώπων της και του Ρωµαϊκού Ιµπέριο. Ο Διογένης ο Λαέρτιος στο βιβλίο του VII,24 αναφέρει σχετικά ότι, ο Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ το 70 π.χ., µελέτησε και έφερε στο φως βιβλία µε Πυθαγόρειες φιλοσοφικές δοξασίες. Πρώτος θιασώτης και ιδρυτής του Νεοπυθαγορισµού αναφέρουν ότι υπήρξε ο Λατίνος λόγιος Πόπλιος Νιγίδιος Φίγουλος. Ο σηµαντικότερος όµως θεµελιωτής και διδάσκαλος της σχολής υπήρξε ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, ο παρ ολίγον Χριστός όπως τον χαρακτήρισαν οι σύγχρονοί του και οι επιγενόµενοι, κατά το δεύτερο µισό του πρώτου αιώνα µ.χ.. Άλλος σηµαντικός Νεοπυθαγόρειος διδάσκαλος υπήρξε ο Νικόµαχος ο Γερασηνός το 140 µ.χ., ο οποίος µεταξύ άλλων έργων του, έγραψε δύο σπουδαία συγγράµµατα. Από το πρώτο µε τον τίτλο «Αριθµητική Εισαγωγή», διασώθηκαν δυστυχώς µόνον δύο αποσπάσµατα. Από το δεύτερο µε τον τίτλο «Εγχειρίδιο Μουσικής», µας δίνει σηµαντικά στοιχεία για την Αριθµητική - Μαθηµατική και Λογική Δοµή της φιλοσοφίας των Νεοπυθαγορείων. Δύο ακόµη λαµπροί Νεοπυθαγόρειοι διδάσκαλοι υπήρξαν οι, Μοδεράτος από τα Γάδειρα και Νικόµαχος από την Γέρασα. Βασικός εκπρόσωπος του Νεοπυθαγορισµού, ορθά θεωρείται ότι είναι ο Νουµήνιος από την Απάµεια της Συρίας κατά το δεύτερο µισό του 2 ου αιώνα µ.χ., ο οποίος γνώριζε άριστα την Ελληνοιουδαϊκή θρησκεία, ένα περίεργο θρησκευτικό, µυστικιστικό και µε φιλοσοφικά ψήγµατα ετερογενές µείγµα, το οποίον ήκµαζε εκείνη την εποχή στην Αλεξάνδρεια. Τον βίο και το έργο του Απολλώνιου, έγραψε και µας διέσωσε σε οκτώ βιβλία ο σοφιστής και συγγραφέας Φλάβιος Φιλόστρατος ο Αθηναίος. Ο Απολλώνιος ο Τυανεύς όµως, είναι ο στυλοβάτης και ο θεµελιωτής του Νεοπυθαγορισµού διότι, αναγέννησε τον Πυθαγορισµό. Η διδασκαλία της σχολής του Νεοπυθαγορισµού προσοµοίαζε µε θρησκευτικό κίνηµα, είχε δε υιοθετήσει πολλά στοιχεία από την διδασκαλία του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη και των Στωικών, αλλά η βασική υποδοµή της ήταν πάντοτε Πυθαγόρεια.

4 Παρά τις έντονες ιδεολογικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις, η ελεύθερη έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, ο Νεοπυθαγορισµός είχε κυρίως ηθικο-θρησκευτικό, επιστηµονικό και βιωµατικό περιεχόµενο. Οι φιλόσοφοί του δέχονταν και δίδασκαν την αθανασία της ψυχής και την ηθική διαβίωση. Επίσης είχαν αναβιώσει την αριθµολογική και φιλοσοφική προσέγγιση και ερµηνεία του σύµπαντος κόσµου και υποστήριζαν ότι, τα πάντα έχουν παραχθεί από την «Μονάδα ή από Ένα σηµείο». Το σηµείο γεννά την γραµµή, αυτή γεννά την επιφάνεια και από αυτήν πηγάζουν όλα τα τρισδιάστατα υλικά σώµατα. Άλλοι Νεοπυθαγόρειοι δέχονταν µαζί µε την Μονάδα και την «Αόριστη Δυάδα», δηλαδή «Δύο Αρχές», καθαρά Πλατωνική παραδοχή, ως γνωστόν ο Πλατωνισµός έχει τις ρίζες του στον Πυθαγορισµό. Από το Αρχικό Εν γεννάται το «Νοητό Εν», το οποίον ταύτιζαν µε τις «Ιδέες», επίσης καθαρά Πλατωνική δοξασία. Από το Νοητό Εν παράγεται το «Τρίτο Εν» το οποίον µετέχει στις ιδέες, σε κατώτερη θέση από το Τριαδικό Εν υπάρχει η «Ύλη», η οποία ταυτίζεται µε την «Αόριστη Δυάδα». Η Ύλη δεν µετέχει στις ιδέες, αλλά παίρνει και οφείλει το σχήµα της σε αυτές. Αυτές οι δοξασίες παραπέµπουν στην Νεοπλατωνική θεωρία «Περί Απορροών». Παρά τον σοβαρό εκλεκτικισµό ο οποίος χαρακτήριζε την σχολή, είναι δύσκολο να διαπιστώσει ο σοβαρός ερευνητής ένα ενιαίο φιλοσοφικό σύστηµα της σχολής και τις ακριβείς φιλοσοφικές αρχές της. Σχετικά µε την ψυχή δίδασκαν ότι εκπορεύεται και υπακούει σε µία Δυϊστική Αρχή και, ότι υπάρχει στον άνθρωπο µία λογική και µία άλογη ψυχή. Η κάθοδος και η είσοδος της ψυχής στο σώµα είναι «Πτώση». Από αυτήν την πτώση, µπορεί να σώσει τον άνθρωπο µόνον η Φιλοσοφία σαν ηθικο-φιλοσοφικό σύστηµα, διότι τον οδηγεί στην Βίωση της Αρετής, στην Αγνή Ζωή και στην Λατρεία των Θεοτήτων. Με αυτήν την δοξασία, ο Νεοπυθαγορισµός ταυτίζεται µε κάποια ανώτερη θρησκεία διότι, ο φιλόσοφος καθίσταται λειτουργός των θεοτήτων, θαυµατουργός, προφήτης, µύστης, µυσταγωγός και καθοδηγητής ψυχών. Η αποδοχή από την σχολή της Δυαρχίας του πνεύµατος και της ύλης, είναι βέβαιο ότι επηρέασε σηµαντικά τις µετέπειτα θρησκείες, πολλά φιλοσοφικά συστήµατα, µέχρι και τα πρόσφατα κοινωνικά κινήµατα. Οι Νεοπυθαγόρειοι πρέσβευαν επίσης και δίδασκαν την ύπαρξη ενός πνευµατικού Θεού, ο οποίος ηγείτο µίας αγγελικής ιεραρχίας

5 και κατηύθυνε την δηµιουργία, αποφεύγοντας όµως κάθε επαφή µε την ύλη, επειδή είναι φθαρτή και ακάθαρτη και µολύνει τον άνθρωπο ο οποίος, έχει αποκλειστικό καθήκον να καταπνίγει τις επιθυµίες των αισθήσεων, ώστε να µπορέσει να επιτύχει τον ελεύθερο πνευµατικό βίο. Ως γνωστόν εκτός των άλλων, ο Πυθαγόρας υπήρξε και προφήτης µίας ανώτερης θείας αποκαλύψεως και εµπνευστής ενός νέου µοναδικού και ανώτερου τρόπου ζωής, εκείνο όµως που είλκυσε και συνεπήρε τους οπαδούς του Νεοπυθαγορισµού ήταν ο συµβολισµός των αριθµών, η θεολογική θεώρηση, ο µυστικισµός, η θεία ενσάρκωση και η ασκητική τελειότητα και η καθαρότητα της διαβιώσεως. Η ιδιαίτερη σηµασία της διδασκαλίας των Νεοπυθαγορείων, έγκειται κυρίως στην σοβαρή επίδραση που είχε αυτή στον Νεοπλατωνισµό µε τον Νουµήνιο, στην πρωτόλεια Ιουδαϊκή µυθολογία µε τον Φίλωνα της Αλεξανδρείας, καθώς και στην διαµόρφωση της νέας Χριστιανικής θρησκείας από τον Κλήµη τον Αλεξανδρέα. Στους Νεοπυθαγόρειους κύκλους αποδίδονται τρία σπουδαία συγγράµµατα, τα οποία κοσµούν και εµπλουτίζουν την φιλοσοφική σκέψη: α) Ο Πίναξ του Κέβητος β) Τα Ερµητικά Κείµενα γ) Οι Χαλδαϊκοί Χρησµοί

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Άξονες και διαδρομή της ελληνικής παιδείας από την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Άξονες και διαδρομή της ελληνικής παιδείας από την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Άξονες και διαδρομή της ελληνικής παιδείας από την κλασική αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας Σταύρου Γιαγκάζογλου Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η παιδεία ως ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ «Προτάξτε τρεις βασικές προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης. Αναλύστε και τεκμηριώστε τις επιλογές σας» Επαναδιατύπωση του θέματος- Στόχοι της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική.

«Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική. «Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική. Του καθηγητή µουσικής µουσικολόγου Δηµήτρη Γρίβα Web-site: http://users.sch.gr/dgrivas E-mail: dgrivas@sch.gr Τα µαθηµατικά και η µουσική είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ph.D Κοινωνιολόγος Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Η προσωκρατική Επιστημονική Επανάσταση

Η προσωκρατική Επιστημονική Επανάσταση Η προσωκρατική Επιστημονική Επανάσταση Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Μέχρι την προσωκρατική περίοδο οι άνθρωποι δέχονταν στωικά ότι προϋπήρχε ένα μυστικιστικό στοιχείο,

Διαβάστε περισσότερα

H IÛÙÔÚ ÙˆÓ I ÂÒÓ ÂÙÈÎ ÌÂ ÙËÓ K ÓËÛË

H IÛÙÔÚ ÙˆÓ I ÂÒÓ ÂÙÈÎ ÌÂ ÙËÓ K ÓËÛË H IÛÙÔÚ ÙˆÓ I ÂÒÓ ÂÙÈÎ ÌÂ ÙËÓ K ÓËÛË Από όλα τα πνευµατικά εµπόδια µε τα οποία βρέθηκε αντιµέτωπο το ανθρώπινο πνεύµα και υπερπήδησε µέσα στα τελευταία χίλια πεντακόσια χρόνια, εκείνο που µου φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηµα: Θρησκευτικά Ο ΗΓΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑ. Λ (1 ώρα την εβδοµάδα) ιδακτικό Βιβλίο : Θρησκευτικά «ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία Γραµµατεία Κατά τη γεωµετρική περίοδο (11ος-8ος αι. π.χ.) οι Έλληνες δηµιούργησαν ένα νέο σύστηµα γραφής και προχώρησαν µε δειλά βήµατα στην αξιοποίηση τον. Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος, 6ος αι. π.χ.) ασχολήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

τ.1 ο Joan Mirό : The Lark s Wing, Encircled With Golden Blue, Rejoins the Heart of the Poppy Sleeping on a Diamond Studded Meadow. Λύκειο Εκϖαιδευτηρίου Το Παγκρήτιον Άγιος Ιωάννης 71409 Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κατασκευή: Το μονόχορδο του Πυθαγόρα 2005-2006 Τόλιας Γιάννης Α1 Λ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Τσαγκογέωργα Περιεχόμενα: Τίτλος Εργασίας Σκοπός Υπόθεση (Περιγραφή Κατασκευής) Ορισμός Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ. από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ. στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ~ ΓΝΩΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ. από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ. στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ~ ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ~ ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ Από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ Φιλολογική Επιμέλεια Ιωάννα Ξηροκώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΚΟΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ www.academy.edu.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΚΟΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ www.academy.edu.gr Η Αλεξάνδρεια ως σύμβολο της οικουμενικότητας του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας Από την ελληνιστική εποχή στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό ΠΟΤΙΤΣΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ, Δρ. του Πανεπιστημίου των

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος, ο εναλλακτικός φιλόσοφος του κόσμου και τη ζωής.

Επίκουρος, ο εναλλακτικός φιλόσοφος του κόσμου και τη ζωής. Φίλες και φίλοι, Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Θεοσοφικής Εταιρίας για την τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να μιλήσω σήμερα για δεύτερη φορά στο χώρο αυτό. Την προηγούμενη φορά είχα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13 Ερευνητική εργασία Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών Σχολικό έτος 2012 13 2 Ερευνητική ομάδα Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι Μπαϊλγκάμη Ευαγγελία Ντάνη Λαμπρινή Πάντσιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών. Μηνάς Παπαγεωργίου

Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών. Μηνάς Παπαγεωργίου Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών Μηνάς Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 2013 1 Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού 2 Στον Εκάεργο του 1897 3 Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARCUS TULLIUS CICERO. Για τη φύση των θεών

MARCUS TULLIUS CICERO. Για τη φύση των θεών MARCUS TULLIUS CICERO DE NATURA DEORUM ΚΙΚΕΡΩΝ Για τη φύση των θεών Βιβλίο 1ο Μετάφραση Λεωνίδας Α. Αλεξανδρίδης 2012 www.epicuros.gr Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης 1 Πρόλογος της έκδοσης Η παρούσα έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

α. Ναυσιπλοΐα, ουρανογραφία, αστρολογία, αστρονοµία

α. Ναυσιπλοΐα, ουρανογραφία, αστρολογία, αστρονοµία 1. Επιστήµες Σήµερα, όταν αναφερόµαστε στους διάφορους τοµείς γνώσης, χρησιµοποιούµε τον όρο επιστήµη / επιστήµες (π.χ. φυσική, ιατρική, ιστορία, βιολογία). Σε κάθε τέτοια περίπτωση εννοούµε ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2009-2010»

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2009-2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ιεύθυνση:αν. Παπανδρέου 37, 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α.Μ.: Δ200921) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α.Μ.: Δ200921) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η φιλοσοφία του Alain Badiou στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία. Το ένα και το πολλαπλό» ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α.Μ.: Δ200921) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού.

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. - Μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα