«Ἃγιοι Κολλυβάδες» ὑπόδειγμα εὐσεβείας καί ὀρθόδοξης ὁμολογίας στίς μέρες μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ἃγιοι Κολλυβάδες» ὑπόδειγμα εὐσεβείας καί ὀρθόδοξης ὁμολογίας στίς μέρες μας"

Transcript

1 «Ἃγιοι Κολλυβάδες» ὑπό π. Νικολάου Δημαρᾶ Dr.Jur. Βαρδακουλᾶ 47, πάρ. 3, Ναύπακτος τηλ.: 261Ο Καλοκαίρι 2008 Website/ἱστοσελίδα στό διαδίκτυο: ὑπόδειγμα εὐσεβείας καί ὀρθόδοξης ὁμολογίας στίς μέρες μας (Εἰσήγηση ἀπό τόν ἀδελφό Πέτρο Κουτσοῦκο, καθηγητή Χημικῶν Μηχανικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, στήν ἡμερίδα πού διοργάνωσε ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Πάντων μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐλληνική Θρησκευτική Κοινότητα, στήν Πάτρα, στίς 5 Νοεμβρίου Ἡ δεύτερη εἰσήγηση πού δημοσιεύεται στήν συνέχεια εἶναι τοῦ ἐκδότου τοῦ παρόντος τεύχους καί ἔγινε στήν ἴδια ἡμερίδα) Θεοφιλέστατε, Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Ἡγούμενε τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Ὀσιώτατοι Πατέρες καί Μητέρες, Ἀγαπητές καί Ἀγαπητοί ἀδελφοί. Δυσχερέστατο ἔργο εἶναι ἡ παρουσίαση ἀναστημάτων μέ τά ὁποῖα διαφέρει κανείς ὡς πρός τίς ἐμπειρίες καί ἄρα ὡς πρός τήν ἁγιότητα, ἔτη φωτός... Ὡστόσο, ἡ ὑπόμνηση τῶν κατορθωμάτων τῶν Ἁγίων εἶναι τό ὀξυγόνο τῶν ἀγωνιζομένων. Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος, ἐπισημαίνει πῶς, ὅποιος λέγει ὅτι σήμερα εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιτύχει τά κατορθώματα τῶν παλαιῶν ἁγίων, εἶναι αἱρετικός, διότι διαψεύδει τόν Ἴδιο τον Κύριο καί ἀναιρεῖ αὐτό τοῦτο τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ! Κατά τόν Ἅγιο, ἡ διάθεσή μας δέν εἶναι διάθεση καρδίας καιομένης γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό! Καίεται η καρδιά μας ἴσως γιά πλούτη, ἴσως γιά δόξα καί ἀνθρωπαρέσκεια, ἴσως ἀπό προσκόλληση σέ ἀνθρώπους καί υἱούς ἀνθρώπων, ὄχι γιά τόν Κύριο τόσο πολύ! Αὐτός εἶναι κατά τόν Ἅγιο ὁ λόγος τῆς καθηλώσεώς μας στά γήϊνα. Ὁ Κύριος δέν εἶναι προσωπολήπτης καί δίδει τήν Χάρη Του σέ ὅποιον, χωρίς ὅρους, χωρίς ἀντίσταση Τοῦ παραδίδει τό θέλημά του. Ἔχουμε λοιπόν χρέος νά φέρνουμε πάντα, μπροστά στά μάτια μας, τά γεμᾶτα ἀπό τηλεοπτικές καί ἄλλες ἀντίχριστες - μέ τήν στενώτερη καί τήν εὐρύτερη ἔννοια- εἰκόνες, φωτεινά παραδείγματα ἀπό τούς βίους τῶν Ἁγίων, ἰδιαίτερα σέ θέματα, τά ὁποῖα εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τήν πνευματική μας ἐπιβίωση. Ἕνας τρομερός κίνδυνος, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ θανάσιμα τήν ψυχή μας σήμερα, εἶναι ἡ πνευματική πλαδαρότητα, ἡ ἀπώλεια πνευματικοῦ στίγματος, ἡ ἀπουσία πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ πρός τόν ὁποῖο νά κατευθυνόμεθα μέ συνέπεια και μέ συνέχεια. Ἀρκετοί γύρω μας δηλώνουν Χριστιανοί. Ὀρθόδοξοι χριστιανοί! Καί ὅμως. Ἄν συνεχίσουμε μέ πολλούς τήν συζήτηση, θα διαπιστώσουμε σύντομα, ὅτι στό βάθος τοῦ μυαλοῦ τους, ἔχουν μιά πίστη κομμένη και ραμμένη στά μέτρα τους... Κόψε ἀπό ἐδῶ κάτι, κόψε ἀπό ἐκεῖ κάτι ἄλλο, ἄλλαξε καί κάτι διότι ἀλλάζουν οἱ ἐποχές... καί αὐτό πού ἀπομένει κάθε ἄλλο παρά ὀρθόδοξη πίστη εἶναι. Καί θά ρωτήσετε εὔλογα: Καλά, κακό εἶναι νά κάνουμε μερικές προσαρμογές στή σημερινή ζωή; Μποροῦμε νά νηστεύουμε, νά ἀγρυπνοῦμε σήμερα; Χρειάζεται ἡ Ὀρθόδοξη Ὁμολογία σήμερα; Γιά νά ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα, θά πρέπει πρῶτα νά συμφωνήσουμε στό τί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας:

2 Μέ πολύ ἁπλᾶ λόγια μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς μας. Ὁ δρόμος, τόν ὁποῖο ἦλθε ὁ ἴδιος ὁ Θεός νά μᾶς τόν δείξει καί νά μᾶς χαρίσει τήν δύναμη νά τόν βαδίσουμε. Μέ πολύ σαφῆ τρόπο, μᾶς δίδαξε, μέ Λόγο καί μέ ἔργο, ὅτι μόνο ἡ ἀκριβής τήρηση τῶν ἐντολῶν -ἡ μέχρι κεραίας τήρηση!- μπορεῖ νά ἀποτελέσει βάλσαμο θεραπευτικό γιά τήν ψυχή μας. Ὅ,τιδήποτε ἄλλο, ὁποιαδήποτε «τροποποίηση» ἤ παραχάραξη ἤ «συντόμευση» τοῦ Δρόμου, συνιστᾶ τήν αἵρεση, δηλαδή τήν κομπογιαννίτικη προσέγγιση τῆς θεραπείας. Δυστυχῶς, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ κομπογιαννίτικη προσέγγιση, εἶναι μέν πιό ἑλκυστική, διότι δέν περιλαμβάνει «στρίμωγμα» τοῦ ἁμαρτωλοῦ μας ἐγώ, ἀλλά, ὅπως κάθε τέτοια πρακτική, ὄχι μόνο ἀναποτελεσματική εἶναι, ἀλλά μπορεῖ καί νά ἔχει μοιραῖα ἀποτελέσματα, ἀντί τῆς προσδοκώμενης θεραπείας. Τήν Ἀλήθεια αὐτή, τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς, τήν ὁποία ἐξασφαλίζει ἡ πιστή τήρηση τῶν ἐντολῶν, τήν ἔζησαν οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι μέ τόν βίο τους καί μέ τά γραπτά τους προσπαθοῦν νά μᾶς ξυπνήσουν, ὥστε νά καταλάβουμε τήν ἀσθένειά μας καί να σπεύσουμε στήν Μόνη θεραπεία: Στήν ἀκριβή τήρηση τῶν ἐντολῶν! Πῶς ὅμως θά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀκριβής τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἄν ἡ ὁμολογία περί ὀρθῆς Πίστεως νοθευθεῖ; Νοθεία περί τήν Πίστιν, ἰσοδυναμεῖ μέ κομπογιαννίτικη προσέγγιση στή θεραπεία τῆς ψυχῆς. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας διεφύλαξαν τήν ὀρθότητα καί καθαρότητα τῆς ὁμολογίας μέχρις ἐκχύσεως τοῦ ἰδίου των αἵματος, κατά τό Πρότυπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος μᾶς διεμήνυσε ὅτι ἦλθε γιά νά μαρτυρήσει γιά τήν Ἀλήθεια. Ὁ κόσμος ἀποστράφηκε τήν Ἀλήθεια. Γιατί; Μᾶς πληροφορεῖ πάντα ὁ Κύριος: ἦσαν τά ἔργα τους πονηρά καί φαῦλα. Νά γιατί ὁ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ κόσμος προδίδει τήν Ἀλήθεια. Νά γιατί οἱ Ἅγιοι, ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἐμαρτύρησαν γιά τήν ἀλήθεια! Σήμερα, ἔχουμε ἀνάγκη, ἴσως περισσότερο ἀπό ποτέ, μαρτυρίας τῆς Ἀληθείας, διότι ζοῦμε σέ ἐποχή ἀπίστευτα πολλῆς πληροφορίας καί μάλιστα ἀντίχριστης πληροφορίας, ἡ ὁποία βαραίνει τήν καρδιά μας, δηλητηριάζει τίς αἰσθήσεις μας, ἀτονεῖ τά νεῦρα τῆς ψυχῆς μας. Γιά τον λόγο αὐτό ἔχουμε ἀνάγκη νά προβάλλουμε ἡρωϊκές μορφές, ὄρη πνευματικά πρός τά ὁποῖα νά ἀναβαίνουμε γιά νά ἀναπνεύσουμε τήν ζωογόνο δρόσο τοῦ Πνεύματος. Μία τέτοια μορφή, μιά τέτοια διαχρονική φυσιογνωμία, ἀποτελεῖ τό καύχημά μας, ὁ Στῦλος τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας μας, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ευγενικός, τῆς Ἐφέσσου τό καύχημα καί συμπάσης τῆς ὀρθοδοξίας τό ἀγλάϊσμα. Αὐτές τίς φυσιογνωμίες πρέπει, ὄχι μόνο νά τίς προβάλλουμε, ἀλλά κυρίως νά μιμούμεθα, στούς χαλεπούς καιρούς πού μέλλαμε νά ζήσουμε, ἡμεῖς οἱ ἔσχατοι, οἱ περιλειπόμενοι.. Ἀκόμα ἐνθυμοῦμαι τήν ἐντροπή καί θλίψη πού αἰσθάνθηκα, ὅταν πρό δεκαετίας περίπου, σέ σύναξη ἀκαδημαϊκῶν ἀνδρῶν, ἀνέφερα τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καί εἰσέπραξα τήν εἰλικρινῆ ἀπορία: «Ποιός ἦταν αὐτός;;..». Ἡ ἐντροπή μου ἦταν γιά τούς ὑποτιθέμενους ὁμοπίστους καί ἡ θλίψις γιά τό κατάντημα καί τήν ἀπίστευτη ἀποστασία τῆς πάλαι ποτέ Ὀρθοδόξου πατρίδος μας, τήν ὁποίαν ἔχουν στήν κυριολεξία ποτίσει τά αἵματα ἡρώων καί μαρτύρων, πού ἐμαρτύρησαν 2

3 πρῶτον ὑπέρ πίστεως καί κατόπιν ὑπέρ πατρίδος! Ἐπίκαιρος λοιπόν, ὑπέρ πᾶσαν ἄλλην περίοδο, ἡ προβολή τοῦ Γίγαντος, τοῦ Ἄτλαντος, ὅπως ἀπεκλήθη, τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, προκειμένου νά ἀντλήσουμε μαθήματα ἤθους Ὀρθοδόξου, ἤθους ἁγιότητος, ἤθους ἀταλάντευτης ὁμολογίας! Ὅλος ὁ βίος τοῦ Ἁγίου ἦτο ὁμολογιακός. Λιτά και περιεκτικά παρουσιάζεται τό ἦθος τοῦ Ἁγίου, στό Κάθισμα τῆς ἀκολουθίας τήν ὁποία καί συνέθεσε ὁ αὐτάδελφός του, Διάκονος Ἰωάννης: Τήν Σοφίαν ποθήσας ὡς Σολομών, σωφροσύνην ζηλώσας τοῦ Ἰωσήφ, Μωσέως τό ἄκακον, Ἠλιοῦ ζῆλον ἔνθεον, τοῦ Δαυΐδ πραότητα, Τοῦ Παύλου τό κήρυγμα, Ἰωάννου τήν θεολογίαν τήν ἄνωθεν, ὡς σοφός μέν ὄντως ψευδοσόφους ἐλέγξας, ώς σώφρων ἐτήρησας σεαυτόν καθαρόν καί ἄκακον καί πραότατον, ζήλῳ συμφλέξας νοητῶς τούς προδότας τῆς Πίστεως καί κηρύξας τήν μόνην εὐσέβειαν. Καί πάλι ἀπό τήν α ὠδή τοῦ κανόνος τοῦ Ἁγίου: Ὡς νουνεχής, ὡς ἐμφυτεύσας ἄριστα φόβον Θεοῦ τόν ἁγνόν ἐν τῆ ψυχῆ, Μάκαρ σκεῦος καθαρώτατον ἡγιασμένον γέγονας ἐκλογῆς Καί ἁγνείας καί παρθενίας ὡς ἄγγελος καί μετά σαρκός ζήσας ὅσιε. Στούς παραπάνω λιτούς στίχους, περιγράφεται μιά ἡρωϊκή ζωή, ἡ ὁποία ξεκίνησε στην ἐκλεκτή οἰκογένεια τοῦ Διακόνου Γεωργίου καί τῆς Μαρίας τῶν Ευγενικῶν. Σπούδασε στό ἐκπαιδευτήριο τοῦ πατέρα του μέχρι τά 13 του χρόνια, ὁπότε καί ὀρφάνεψε. Συνέχισε τίς σπουδές του κοντά στόν λόγιο διδάσκαλο, Μητροπολίτη Σηλυβρίας Ἰγνάτιο τόν Χορτασμένο καί στόν σοφό Γεώργιο Πλήθωνα ἤ Γεμιστό, ἀπό τόν ὁποῖο καί διδάχθηκε τά Μαθηματικά. Διεκρίθη στίς σπουδές του καί σέ νεαρή ἡλικία ἔγινε μάλιστα καί προϊστάμενος τοῦ Πατριαρχικοῦ φροντιστηρίου (ἐκπαιδευτηρίου δηλαδή) ἀπό τό ὁποῖο ἀπεφοίτησαν πλῆθος ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν διάσημοι γιά την παιδεία τους. Στό Πατριαρχικό φροντιστήριο, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, (Μανουήλ ὡς λαϊκός), ἀνεδείχθη ὡς ἐπιστήμων καί ἀπέκτησε διαλεκτική δεινότητα καί πολυμάθεια, τήν ὁποία ἀποδέχονται ἀκόμα καί οἱ σύγχρονοι δυσφημησταί του, ὅπως ὁ ἱστορικός V.Grumel. Ὁρισμένοι, ὑπεστήριξαν ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Ἰωσήφ Βρυεννίου, εἰς τήν Μονήν τοῦ Στουδίου. Ὁ Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος ἦτο μαθητής τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ὁ Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος (ὁ πυρίπνους, κατά τόν ἱστορικό Συρόπουλο), ἦταν ὁ ἐμπνευστής καί τό πρότυπο τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὅπως παρατηρεῖ ἔνας σύγχρονος θεολόγος, ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν, ἡ βάσις τῆς θεολογίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου, τῆς ἀκάπμπτου στάσεώς του ἐν τῆ Ὀρθοδοξίᾳ, ὅπως τήν ἐννοοῦσε, ἦταν ἡ θεολογία τοῦ Παλαμισμοῦ. Καλές σπουδές, ἐπιμέλεια, ἐξαιρετικοί δάσκαλοι, πρότυπα ἐμπνευσμένα: Στοιχεῖα πολύτιμα γιά κατάρτιση ἤθους στέρεου, ἤθους ὀρθοδόξου! Γιά τά στοιχεῖα αὐτά διψάει ἡ ἐποχή καί πρό παντός ὁ τόπος μας! Παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας του καί τήν μεγάλη του φήμη -τά ὁποῖα δέν εἶναι μικρός πειρασμός- ζεῖ ταπεινά καί με σωφροσύνη. Ἡ σωφροσύνη του ὑπερέβαινε τήν σωφροσύνη ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν στήν ἔρημο ὡς μοναχοί. Σέ ἡλικία 26 ἐτῶν, διένειμε τά ὑπάρχοντά του εἰς τούς πτωχούς καί ἐκάρη μοναχός στήν Ἀντιγόνη, ἕνα ἥσυχο νησάκι τῆς 3

4 Προποντίδας. Μετά ἀπό δύο χρόνια ἄσκησης, καί ἀφοῦ ἡ ἐπέκταση τῶν Τούρκων συνέχιζε ἀκάθεκτη, ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τήν Ἀντιγόνη καί νά ἔλθει στήν Κωνσταντινούπολη, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Μαγγάνων, ὅπου καί συνέχισε ἐντονώτερα τούς ἀγῶνες τούς ἀσκητικούς, ζῶντας ὡς ἐρημίτης μέσα στήν Πόλη. Μέ τήν ὑποταγή στό θέλημα Τοῦ Θεοῦ, μέ τήν μεθοδική καί αἱματηρή ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος ἔγινε δοχεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Το Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, δέν ἄφησε τόν Λύχνον ὑπό τόν μόδιον ἀλλά τόν ἀνεβίβασε στόν παλαίφατο θρόνο τῆς Εφέσσου τό 1437, σέ καιρούς δύσκολους, κατά τούς ὁποίους ἡ αὐτοκρατορία κινδύνευε τόν ἔσχατο κίνδυνο. Εἶναι ἐποχή παρακμῆς, ἐποχή ἀποστασίας, ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ ἡγεσία τοῦ τόπου στρέφεται γιά βοήθεια στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, μεταξύ αὐτῶν καί στόν αἱρεσιάρχη πάπα τῆς Δύσης. Τό πνεῦμα τῆς δειλίας, τῆς ἡττοπάθειας, τῆς προδιάθεσης ἐκποιήσεως τῶν τιμίων τῆς ὀρθοδοξίας εἶναι διάχυτο. Χαρακτηριστικό καί αὐτό τῆς ἀποστασίας ἀπό τό πνεῦμα καί τό νόημα τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατόπιν πιέσεων τοῦ Αὐτοκράτορα ἡ Ἐκκλησία σύρεται στήν σύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας μέ σκοπό νά ἐξευρεθεῖ τρόπος ἑνώσεως τῆς Ἀνατολικῆς μέ τήν Δυτική ἐκκλησία. Τό πνεῦμα Τοῦ Θεοῦ ὅμως οἰκονόμησε, ὥστε στήν ἀντιπροσωπεία τῶν Ὀρθοδόξων νά περιλαμβάνεται καί ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσσου ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός. Καί ἡ Θεία αὐτή οἰκονομία, ἔγινε ὄχι μόνον γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί γιά νά δοθεῖ ἕνα μάθημα διαχρονικό, τό ὁποῖο φθάνει καί μέχρις ἡμῶν εὐκρινέστατα: Τό μάθημα περί τοῦ ὅτι Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ἀλλά ἀπό τήν συμφωνία μέ τήν ἀνόθευτη Πίστη, ἡ ὁποία μᾶς παρεδόθη ἅπαξ ἀπό τόν Κύριο διά τῶν Ἁγίων Του Ἀποστόλων. Ἡ σύνοδος ἐκείνη, σύμφωνα μέ τόν Ρουμάνο παπικό ἀρχιερέα Octavio Barlea, ἦταν πρόδρομος τοῦ σημερινοῦ οἰκουμενισμοῦ καί ἔδωσε κατευθυντήριες γραμμές γιά τήν ἄρση τῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἦταν ἡ προφητική ἐμπροσθοφυλακή τοῦ άντιοικουμενστικοῦ ἀγῶνα. Ἐπικεφαλῆς τῶν τότε οἰκουμενιστῶν ὁ Πατριάρχης Ἰωσήφ καί ὁ ἐξομώτης Βησσαρίων. Σήμερα, ὁ Πατριάρχης Βαρθο-λομαῖος καί οἱ συνοδοιπόροι του. Καί οἱ τότε καί οἱ σημερινοί, ἀντιτιθέμενοι πρός τόν Ἅγιο, ἀντιτίθενται πρός τό αὐτό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος διέθετε τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί εἶχε χαράν, εἰρήνη, πραότητα, ἀλλά σε οὐσιώδη θέματα Πίστεως δέν ἦτο διατεθειμένος νά δεχθεῖ πολυφωνία θεολογικῆς εκφράσεως. Γιά τόν λόγο αὐτό τονίζει, ὅτι σέ θέματα Πίστεως οὔτε συγκατάβασις χωρεῖ, οὔτε καί οἰκονομία. Βιώνει τήν ὀρθόδοξη θεραπευτική καί γιά τόν λόγο αὐτό τοῦ εἶναι ἀδιανόητος ὁ συμβιβασμός ἤ ἡ εἰς τό ἐλάχιστον ἀποδοχή τοῦ αἱρετικοῦ κομπογιαννιτισμοῦ ὡς δυνατότητος θεραπείας. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, σέ θέματα Πίστεως ὑπῆρξε σαφέστατος καί ἄκαμπτος ὑπερασπιστής τῆς διατυπώσεως τῆς ἀκραιφνοῦς ἀληθείας, χωρίς ὑπαινιγμούς, τασσόμενος ἐναντίον κάθε συμβιβαστικῆς διατυπώσεως. Οἱ συμβιβασμοί δυστυχῶς εἶναι τό σύνθημα τῆς σήμερον, καί τό σύνθημα αὐτό ἔχει παρασύρει τήν νεοημερολογιτική έκκλησία στό βάραθρο τοῦ μοντερνισμοῦ καί τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ. Δήλωνε ὁ Ἅγιος Μᾶρκος: «ὅ ἐάν μετά ἀληθείας λέγηται, δεχόμεθά τε καί 4

5 ἀσμένως περιπτυσσόμεθα. Ὅ δ ἄν μή οὕτως ἔχον ἡμῖν δοκῆ, κατά πόδας καί προφανῶς ἐλέγχομεν καί ἀποβαλλόμεθα». Ὅ,τι θεωροῦσε τότε ὁ Μητροπολίτης Μᾶρκος μέχρι τό τέλος τῶν συζητήσεων στή σύνοδο καί μάλιστα, ὡς ὁ μοναδικός ὑπερασπιστής καί ἀγωνιστής ὑπέρ τῆς ὀρθοδοξίας, ὡς θεολογική διαφορά ἀπαράδεκτη, παραμένει μέχρι καί σήμερα, σταθερή γνώμη ὁλόκληρης τῆς ὀρθοδοξίας. Ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσσου ἔμεινε ἀταλάντευτος στίς πιέσεις πού δέχθηκε τόσο ἀπό τόν Αὐτοκράτορα, ὅσο καί ἀπό τόν Πατριάρχη Ἰωσήφ οἱ ὁποῖοι τόν ἀπειλοῦσαν καί μέ διακοπήν τῆς κοινωνίας, μέ πρόταση τοῦ συμβιβαστικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωποῦσε τήν Ρωσική ἐκκλησία. Συκοφαντήθηκε ὅτι ἦταν τρελλός καί ἀχάριστος, διότι «τρώγει τό ψωμί τοῦ πάπα καί συγχρόνως στρέφεται ἐχθρικά ἐναντίον του». Αὐτό, ἰσχυρίζοταν ὁ συνάδελφός του Χριστοφόρος, ὁ ὁποῖος μάλιστα πρότεινε νά μήν τοῦ δίδουν πλέον σιτηρέσιο γιά τήν ἐκεῖ παραμονή του. Ἀκόμα, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἀρνήθηκε καί πρόταση γιά τόν Πατριαρχικό θρόνο, γιατί δέν ἤθελε νά ἔχει σχέση μέ τά γεγονότα ἀπό τήν ἑνωτική σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας. Ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσσου, δέν ἐπεδίωκε ἐπιφανειακή καί ψεύτικη καταλλαγή ἤ ἐκκλησιαστικοπολιτική ἤ ἀκόμα μόνο πολιτική συμβατική συνύπαρξη. Οὔτε καί ἐνεργοῦσε ἐγωϊστικά γιά νά προβληθεῖ ὁ ἴδιος. Οὐδείς λόγος περί ὑποχωρήσεων, οὐδείς λόγος περί ὑποταγῆς, οὐδείς λόγος περί ἀπεμπολήσεως τῆς ἀληθείας καί τῆς μόνης σώζουσας ὀρθῆς πίστεως, ἀλλ ἐπιδίωξις συμφωνίας ἐν ἀληθείᾳ, προκειμένου νά ἀποκατασταθεῖ ἀληθινή καί στέρεα ἑνότητα τῶν διεστώτων. Δέν ἐπεδίωκε τόν διάλογο γιά νά νικήσει τούς ἀντιπάλους του μέ ἰσχυρότερα ἐπιχειρήματα καί νά θριαμβολογήσει ἐγωϊστικά. Ἀκριβῶς στό σημεῖο αὐτό φαίνεται ἡ ἀγαθή του πρόθεση καί ἡ καλή του διάθεση, ἡ ὁποία βασίζοταν στό πνεῦμα τῶν ἀρχαίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁμιλῶντας γιά τίς θεολογικές συζητήσεις, ἀναφέρει «οὐ γάρ νικῆσαι ζητοῦμεν, ἀλλά προσλαβεῖν ἀδελφούς, ὧν τῶ χωρισμ σπαρασσόμεθα». Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας, κατά τήν διάρκεια ἐσωτερικῆς συζητήσεως μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων εἶπε, ἀναφερόμενος στούς Λατίνους : «Τήν διά γλώττης ὁμολογίαν ὀφείλομεν ἀπαιτεῖν ἐξ αὐτῶν καί ἀρκεῖσθαι ταύτη, οὐ μήν δ ἐξετάζειν καί τάς ἐν τ βάθει τῶν καρδιῶν αὐτῶν διανοίας», ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσσου ἀπήντησε μέ ἀπόλυτη σαφήνεια τά ἐξῆς: «Εἰ κατά τάς διανοίας διαφερόμεθα περί τήν πίστιν, οὐδέ ἑνωθῆναι δυνηθησόμεθα». Δυστυχῶς ὅμως τότε, τόσο ἡ σύνοδος, ὅσο (τό καί χειρότερο) καί οἱ ἀδελφοί του τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, δέν τόν ἀκολούθησαν. Ὁ Αὐτοκράτορας δέν τοῦ ἐπέτρεψε τελικά νά λάβει μέρος σέ ὅλες τίς συνεδρίες. Τό γεγονός ὅμως, ὅτι ἔμεινε μόνος στόν ἀγῶνα τῆς εὐσεβείας, δέν μειώνει οὔτε τό ἀνάστημά του, οὔτε καί τήν ὀρθότητα τῆς πίστεώς του, ἡ ὁποία δέν καθορίζεται μόνον μέ μιά ἁπλῆ νομοτυπική πλειοψηφία ἀποφάσεων. Καμμιά ἀλήθεια δέν ἐξαρτᾶται ἀπό πλειοψηφίες! Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία, ὅπου διασώζεται, ἀρνήθηκε νά ἀποδεχθεῖ τίς ἀποφάσεις τῆς συνόδου ἐκείνης τήν ὁποία ἀκόμα καί οἱ παπικοί ἔχουν παύσει πλέον νά τήν θεωροῦν ὡς οἰκουμενική. 5

6 Ἔτσι, ἀπό τήν μιά μεριά, ἡ μέν σύνοδος τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας ἀνακοίνωσε τίς σχεδόν παμψηφεί ἀποφάσεις της πανηγυρικά, καί ἀπό τήν ἄλλη ἕνας συνοδικός πατήρ, δέν ὑπογράφει τίς ἀποφάσεις, χωρίς νά καταδικασθεῖ ἤ νά τιμωρηθῆ κἄν. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος διακήρυξε, ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς συνόδου ἦσαν αἱρετικές, μή ἀνταποκρινόμενες στήν ὀρθή πίστη. Ὁ Αὐτοκράτορας παρεκάλεσε τόν Μᾶρκον, ἀφοῦ εἶχε πάρει προφορικές διαβεβαιώσεις διά τήν ἀσφάλειάν του ἀπό τόν πάπα, νά ἐμφανισθεῖ ἐνώπιον τοῦ ποντίφικα καί νά ἐξηγήσει τήν στάση του. Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὑπακούοντας εἰς τό αὐτοκρατορικό πρόσταγμα ἐπῆγε εἰς τόν πάπαν. Μάταια ὅμως προσπάθησε ὁ ἀρχιαιρεσιάρχης τῆς δύσεως νά τόν πείσει νά δεχθεῖ τήν ἐκτρωματική ἕνωση. Ὅταν δέ εἶδε ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἔμεινε ἀμετακίνητος εἰς τάς ἀπόψεις του, κατέφυγε εἰς ἐκβιασμούς, καί ἀπείλησε ὅτι θά καταδίκαζε τόν ἅγιό μας ὡς αἱρετικό. Ἄλλ ὁ ἅγιος Μάρκος, μή πτοηθείς, ἀπήντησε μετά παρρησίας λέγων. «Αἱ σύνοδοι κατεδίκαζόν τούς μή πειθομένους τῆ Ἐκκλησία, ἀλλ' εἰς δόξαν τινά ἐναντίον αὐτῆς ἐνισταμένους καί ταύτῃ κηρύττοντας καί ὑπέρ αὐτῆς ἀγωνιζομένους, διό καί αἱρετικούς ἐκάλουν αὐτούς... Ἐγώ δέ οὐ κηρύττω ἰδίαν μου δόξαν, οὐδέ τι ἐκαινοτόμησα, οὐδέ ὑπέρ ἀλλοτρίου τινός δόγματος καί νόμου ἐνίσταμαι, ἀλλ' εἰς τήν ἀκραιφνῆ δόξαν, τηρῶ ἐμαυτόν». Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός διδάσκει, ὅτι ὁ ἀγώνας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας δέν πρέπει νά γίνεται μόνον μέ λόγια, ἀλλά καί μέ ἔργα, καί νά εἶναι ἕτοιμος ὁ ἀγωνιστής νά ὑποφέρει τά πάντα, ἄν χρειασθῆ ὑπέρ τῆς Ἀληθείας καί διά νά μήν πέσει στό ἁμάρτημα τῆς κοινωνίας μετά τῶν ἀσεβῶν: «Οὐκ ἔστι γάρ ἐν λόγοις ὁ ἀγών, ἀλλ ἐν πράγμασιν, οὐδέ ρητῶν καί ἀποδείξεων ὁ καιρός. Πῶς γάρ ἐν οὕτω διεφθαρμένοις κριταῖς; ἀλλά δεῖ τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι καί πάντα κίνδυνον ἑτοίμους εἶναι παθεῖν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τοῦ μή τῇ κοινωνίᾳ χρανθῆναι τῶν ἀσεβῶν» (Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελλοποννησιασκά, τόμος Α', σελ. 20). Τιμᾶμε τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό. Γιατί ἄν δέν ἦταν αὐτός, ἐμεῖς τώρα θά ἤμαστε φράγκοι. Ἀντιστάθηκε αὐτός καί κράτησε τήν ὀρθόδοξο πίστι, ὅπως παλαιότερα ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Οἱ παπικοί ἔλεγαν Ἄν μπορεῖς νά μετακινήσεις τόν Ὄλυμπο, μπορεῖς νά κλονίσεις κι αὐτόν ἀπό τίς πεποιθήσεις του. Ὁ Αγιος Μᾶρκος ἦταν ἕνας ΖΗΛΩΤΗΣ τῆς ἀκεραίας πίστεως καί τῶν πατερικῶν θεσμίων. Ετσι τόν ἀποκαλεῖ καί ἡ Συνοδική ἀπόφαση τοῦ 1734 μέ Πατριάρχη τόν Σεραφείμ. Επομένως, ἄν ζοῦσε σήμερα, θά ἦταν αὐτό πού χλευαστικά ἀποκαλοῦν κάποιοι "παλαιοημερολογίτης". Δέν θά εἶχε Λατινόφρονες ἐπισκόπους νά πολεμήσει, ἀλλά κάτι χειρότερο: Επισκόπους Οἰκουμενιστές. Ἡ μοναξιά τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἦταν μίμηση τῆς μοναξιᾶς Ἐκείνου, Ὁ Ὁποῖος ἦταν ἡ Ἀλήθεια Εἶναι καί μοναξιά κάθε τίμιου άνθρώπου, ὁ ὁποῖος μέ τήν Χάρη Του, θέλει νά μείνει ἀσυμβίβαστος προκειμένου να κερδίσει το ποθούμενο, τήν θεραπεία τῆς ψυχής του. Ἡ ὅλη βιοτή τοῦ Ἁγίου Μάρκου μᾶς δίνει καί σήμερα μαθήματα καί μᾶς διδάσκει. Μᾶς διδάσκει ὡς ἔθνος πρῶτα 6

7 ἀπ ὅλα. Νά προσέξουμε καί σήμερα, γιατί πάλι κινδυνεύουμε ἀπό ποικίλους ἐχθρούς στά σύνορά μας. Τά ἴδια ἔχουμε. Τότε, οἱ ἄρχοντες τοῦ γένους κατέφυγαν στόν πάπα. Τά ἴδια καί σήμερα. Τήν ὥρα τοῦ κινδύνου ἐμεῖς ποῦ ἀποβλέπουμε; Στούς ἰσχυρούς τῆς ἡμέρας, ἄλλη μιά φορά, γιά νά μᾶς βοηθήσουν. Ὅταν ἤμεθα στή Μικρά Ἀσία, μᾶς ἄφησαν καί οἱ Ἄγγλοι καί οἱ Ἰταλοί καί οἱ Γάλλοι. Μείναμε μόνοι. Ἐνῶ λίγο ἄν μᾶς βοηθοῦσαν, δέν θά θρηνούσαμε τήν καταστροφή. Μισοῦν, φθονοῦν τήν Ἑλλάδα. Τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς; Νά ἔχουμε ὁμόνοια καί ἀγάπη, γιά νά μπορέσουμε νά κρατηθοῦμε σ αὐτά τά ἐδάφη, πού εἶναι ποτισμένα μέ αἷμα. Μας διδάσκει ὅμως καί ὡς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στόν 21 ο αἰῶνα! Στά χρόνια μας ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει τόν ἔσχατο κίνδυνο. Τόν κίνδυνο τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ τόσο τοῦ παγχριστιανικοῦ ὅσο καί τοῦ διαθρησκειακοῦ. Ἀσσίζη, Μπάλαμαντ, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη κ.τ.λ. ἀποτελοῦν ὁρόσημα προδοσίας τῶν ποιμένων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποδειχθεῖ λύκοι βαρεῖς, μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου. Τοὔλάχιστον οἱ δειλοί συνάδελφοι τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ὅταν ἐπέστρεψαν στήν Κωνσταντίνου Πόλιν τό 1440 καί ὁ πιστός λαός τούς ρωτοῦσε, ὅλος ἀγωνία: Πῶς τα ὑμέτερα; Πῶς τά τῆς συνόδου; Εἰ ἄρα ἐτύχομεν τήν νικῶσαν; Ἀπαντοῦσαν μέ πόνο καί καταφανῆ μετάνοιαν: Πεπράκαμεν τήν Πίστιν ἡμῶν, ἀντηλλάξαμεν τῇ ἀσεβείᾳ τήν εὐσέβειαν, προδόντες τήν καθαράν θυσίαν, ἀζυμῖται γεγόναμεν. Καί ὅταν τούς ἐρωτοῦσαν πάλιν: Καί διατί ὑπεγράφετε; Ἀπαντοῦσαν. Φοβούμενοι τούς Φράγκους. Καί προσέθεταν. Ἡ δεξιά αὕτη ὑπέγραψε, κοπήτω. Ἡ γλῶσσα ὡμολόγησεν, ἐκριζούσθω. Τόν Λατινόφρονα Πατριάρχη Μητροφάνη, ὁ λαός τόν ὀνόμασε Μητροφόνον! Οἱ σημερινοί οἰκουμενισταί, δέν διαθέτουν τήν αἰδώ αὐτή. Προσποιοῦνται ὅτι δέν συμβαίνει τίποτε τό μεμπτό. Λέγουν στόν καθένα, αὐτά πού ἐπιθυμεῖ νά ἀκούσει. Τό σύνθημα εἶναι: Συμβιβαστεῖτε, διότι σημασία ἔχει μόνο τό νά περνᾶμε καλά! Ἡ καλοπέρασή μας, ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν ἀδιαφορία περί τήν ὀρθή Πίστη καί γιά τό πιστεύω τῶν ἄλλων. Πουθενά ἡ Προδρομική διάθεση ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου! Γιά τόν λόγο αὐτό καί δέν ὑπάρχει θεραπεία ψυχῆς, ἐκεῖ πού βασιλεύει τό σκότος τοῦ ψεύδους, ὁ ἀντίχριστος οἰκουμενισμός. Τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Μάρκου εἶναι ζωντανό καί διαχρονικό! Τό μήνυμα, τό ὁποῖον ἀπέστειλε, ἀπό τήν Λῆμνο, τήν νήσο τῆς διετοῦς ἐξορίας του ὁ Ἅγιος, ἅς ἀντηχεῖ εὐκρινέστατα στ αὐτιά ὅλων, ὅσοι νοιάζονται γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους: 'Τούτων ὑμῖν ὑπό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων διωρισμένων, στήκετε κρατοῦντες τάς παραδόσεις, ἅς παρελάβετε, τάς τε ἐγγράφους καί ἀγράφους. ἵνα μή τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ." Οἱ ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου δέν ἔμειναν χωρίς ἀποτέλεσμα, διότι ἦσαν καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἡμερίδα αὐτή, εἶναι ἡ ζωντανή ἀπόδειξη. Ἡ θυσιαστική παρουσία σας ἐδῶ εἶναι ζωντανή ἀπόδειξη. Ἡ ὁμολογία μας εἶναι ἡ ἀπόδειξη. Ἅς σπουδάσουμε νά ἔχουμε βίο ἀνάλογο καί σύμφωνο μέ τήν ὁμολογία μας καί εἶναι πλέον ἤ βέβαιο, ὅτι θά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε, ἤ τοὔλάχιστον θἄχουμε βάλει ἕνα λιθαράκι γιά τήν κατάρρευση τοῦ γεννήματος τοῦ Ἅδου, τοῦ 7

8 ἀντιχρίστου οἰκουμενισμοῦ, τῆς μειοδοσίας τῆς σώζουσας, μόνης ἀληθοῦς πίστεως, τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας. Γένοιτο! "Ἕνας βρυκόλακας, πού πίνει τό αἷμα ἄλλων ἐθνῶν ἐπί 700 χρόνια". Χαρακτηρίζεται ὡς "Χώρα ἐκτός νόμου". "Πρέπει νά ἐξαφανισθεῖ ἀπό τόν χάρτην τῆς ὑδρογείου". Ἴσως μοιάζουν ὑπερβολικά ἤ καί φανταστικά τά ὅσα τιτλοποιοῦν τό πιό πάνω σύντομο κείμενο. Εἶναι γραμμένα ἀπό ξένους καί ἔτσι δέν μποροῦν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς ἀπότοκα ἐθνικιστικῶν διαθέσεων καί σωβινιστικῶν σκέψεων. Πηγάζουν ἀπό τήν ἐπίσημη Ἔκθεση τοῦ "Φόρουμ Μελετῶν" τοῦ Ο.Η.Ε. ( U.N. Studies Forum) καί τό ὑπογράφει ὁ πρόεδρος τοῦ Φόρουμ κ. George Thomas Kurian, πού εἶναι ταυτόχρονα καί πρόεδρος τῆς International Encyclopedia Society. Ἀς δοῦμε, λοιπόν, ἐν συντομίᾳ τά κύρια σημεῖα τῆς ἐκθέσεως αὐτῆς, πού δημοσιεύθηκε ἤδη σέ ξένες καί ἑλληνικές ἐφημερίδες: "Ἡ Τουρκία", ἀναφέρει ἡ Ἔκθεση, "εἶναι χώρα βρυκόλακας, πού ἔχει πιεῖ τό αἷμα τῶν ἄλλων ἐθνῶν καί φυλῶν ἐπί 700 χρόνια καί εἶναι ἀνάμεσα στίς ἐκτός νόμου χῶρες τῆς ὑφηλίου, πού δέν πρέπει νά ὑπάρχουν, ἀλλά πρέπει νά ἐξαφανισθοῦν ἀπό τόν χάρτην τῆς ὑδρογείου". γιά τήν Τουρκία μέ σαφήνεια καί κατηγορηματικότητα ὅτι: "Ἡ Τουρκία θά διαμελισθεῖ. Ἡ Ἀνατολική Τουρκία θά δοθεῖ στήν Ἀρμενία καί στή νέα Δημοκρατία τοῦ Κουρδιστάν, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκή Τουρκία καί ἡ Ἀνατολία θά ἐπιστραφεῖ στήν Ἑλλάδα". Καί ὑπογραμμίζει ἡ ἔκθεση ὅτι "Κάθε ἑκατοστόν τοῦ ἐδάφους τῆς Τουρκίας ἔχει κλαπεῖ ἀπό ἄλλους λαούς. Στόν κατάλογο τῶν λαῶν πού ἔπεσαν θύματα τῶν λεηλασιῶν καί τῶν φρικαλεοτήτων της, περιλαμβάνονται οἱ χῶρες: Ἀρμενία, Συρία, Ἑλλάδα, Κουρδιστάν, Ἀλβανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Κύπρος, Ρουμανία, Σερβία, Βοσνία, Γεωργία καί Οὐγγαρία. Ὅλες αὐτές εἶναι χῶρες ἀνώτερες πολιτιστικά ἀπό τούς Τούρκους. Ἡ πλειοψηφία τῶν σημερινῶν Τούρκων εἶναι ἄλλωστε ἀπόγονοι αὐτῶν, πού προσηλυτίστηκαν μέ τό ζόρι στό Ἰσλάμ ἀπό τούς Μωαμεθανούς. Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐκθέσεως αὐτῆς ὁ κ. Κούριαν ἀναφέρεται στήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, τῶν ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολίας καί τῶν χιλιάδων Κυπρίων τῆς Κύπρου τό Ἐπίσης θυμίζει τόν θεσμό τῶν Γενιτσάρων (σ.σ. δηλ. τόν βίαιον ἐξισλαμισμόν μικρῶν Ἑλληνοπαίδων σέ τρυφερή ἡλικία, τά ὁποῖα φανάτιζαν μέ εἰδικήν ἐκπαίδευση καί ἀργότερα τά ἔστρεφαν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων), ἕνας θεσμός πού ξεπερνοῦσε ἀκόμη καί τίς τακτικές τίς ὁποῖες ἀκολουθοῦσε ὁ Χίτλερ κατά τῶν ἀντιπάλων του". Ὁ κ. Τζ. Τόμας Κούριαν πού ἔχει ἐκδόσει ὡς τώρα 19 ἐγκυκοπαίδειες καί πάνω ἀπό 20 ἐγχειρίδια γιά διάφορες χώρες, ἀναφέρει 8

9 Π.Ο.Ε Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀγαπητέ μοι ἀδελφέ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χρῆστο καί φίλη τοῦ Χριστοῦ μας Μαρία! Χαίρετε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστ πάντοτε. Χαίρετε τήν χαράν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου τοῦ πνευματικοῦ. Κάθε ἱερεύς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ μας, ἐκτός ἀπό τό λατρευτικό ἔργο, κατ ἐξοχήν δηλ. τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τίς ἄλλες ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες, τά ἀναγνώσματα, τίς παρακλήσεις, τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας, τούς Ὄρθρους καί τούς Ἑσπερινούς ἔχει νά ἐπιτελέσει καί -τό κηρυκτικό, -τό κατηχητικό, -τό ἱεραποστολικό καί -τό φιλανθρωπικό ἔργο του. Ἰδιαίτερη ὑπομονή, προσοχή καί φώτιση ἀπό τόν Θεόν ἀπαιτεῖ τό μυστήριον τῆς μετανοίας καί τῆς ἐξομολογήσεως τῶν πιστῶν μας! Πού δέν τελειώνει μέ τήν ἐξαγόρευση, ἀλλά συνεχίζεται μέ τήν παρακολούθηση τοῦ πιστοῦ, μέ τήν προσευχή γιαὐτόν, μέ τήν καθοδήγηση καί τό συνεχές πνευματικό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀθάνατη ψυχή του. Ὅσοι ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε τό χάρισμα νά γνωρίζουμε δυό γράμματα καί μερικά πράγματα παραπάνω, ἐπειδή ἔτσι θέλησε ὁ Κύριος, καί ἔχουμε καί κάποιο τάλαντο πού ἄλλοι ἴσως δέν ἔχουν, θά δώσουμε λόγον στόν Θεόν, ἄν δέν τό χρησιμοποιήσουμε γιά τήν δόξα τοῦ Κυρίου μας. Ἡ ποιμαντική ἄσκηση γιά τόν ἱερέα εἶναι ίδιαίτερα λεπτή καί δύσκολη ὑπόθεση. Χρειάζεται διάκριση κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου. Κάθε πιστός ἔχει τίς δικές του πνευματικές ἀνάγκες καί τά δικά του πνευματικά προβλήματα. Καί ἑπομένως χρειάζεται ἐξατομίκευση τῆς ποιμαντικῆς. Ἄλλος εἶναι σωματικά ἀσθενής, ἄλλος ἀντιμετωπίζει οἰκονομικά προβλήματα, ἄλλος φλέγεται ἀπό σαρκικές ἐπιθυμίες, κάποιος ἄλλος πάσχει ἀπό σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Μερικοί πάσχουν ἀπό μαγεία, καί σέ ἄλλους εἶναι φανερά τά σημάδια τῆς ἐπιδράσεως τῶν δαιμόνων πάνω τους, γιατί ἀσχολήθηκαν οἱ ἴδιοι μέ τήν μαγεία, προσέτρεξαν γιά βοήθεια στά μέντιουμς καί στίς μάγισσες, ἀντί νά προστρέξουν στήν Ἐκκλησία καί νά ἀκολουθήσουν τόν δύσκολο δρόμο τοῦ φωτός, τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας, τῆς ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Μεταλήψεως μετά ἀπό σκληρό ἀγῶνα. Προτίμησαν τήν μαγική καί ἀνέφικτη λύση στά προβλήματά τους. Σχιζοφρένειες, νευρώσεις, παρά-κρουση, εἶναι οἱ συνηθισμένες ψυχικές ἀνωμαλίες, πού καλεῖται συχνά νά ἀντιμετωπίσει ἕνας ἱερεύς. Ἄλλοτε πάλι σύζυγοι φθάνουν σέ διάσταση. Παιδιά ἔρχονται σέ σύγκρουση μέ τούς γονεῖς τους. Ὀφείλουν οἱ ἱερεῖς ὅλους νά τούς οἰκονομήσουν καί νά τούς εἰρηνεύσουν εὐαγγελιζόμενοι τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μας. Νά κάνουν προσευχή καί Λειτουργίες γι αὐτούς, -νά τούς ἀκούσουν, νά τούς ἐνισχύσουν μέ λόγους πνευματικούς, -νά τούς καθησυχάσουν, -νά τούς παρηγορήσουν, 9

10 -νά τούς συνδράμουν οἰκονομικά, ὅσοι ἔχουν ἄμεση οἰκονομική ἀνάγκη. Ἄλλοι θλίβονται, γιατί ἔχασαν ἀγαπημένο τους πρόσωπο, σύζυγο, ἀδελφό, πατέρα, μητέρα, παιδί! Πόση ἀγάπη πρέπει νά τούς δείχνουμε! Καί πόση διάκριση πρέπει νά ἔχουμε στήν ἄσκηση τῆς διακονίας τῆς ἀγάπης πού μᾶς ἀνέθεσε ὁ Χριστός μας! Γιά νά λειτουργήσει μία ἐνορία κάπως καλά, γίνεται μεγάλος ἀγώνας, πού ἀρχίζει μέν μέ τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, ἀλλά δέν τελειώνει μέ τήν Λειτουργία. Συνεχίζεται μέσα στήν ἑβδομάδα... Ἡμέρα καί νύχτα! Καί ὄχι μόνον γύρω ἀπό τήν ἐνορία, ἀλλά καί σέ μακρυνές ἀποστάσεις, μακρυά πολλές φορές ἀπό τήν ἐκκλησία. Ὁ ἱερεύς μέσα στήν ἑβδομάδα ὀφείλει νά τρέχει, -νά ἐπισκέπτεται ἀσθενεῖς, -φυλακισμένους, -γέροντες, -ἀνήμπορους καί ἀσθενεῖς. Νά τούς πεῖ ἕναν λόγον πνευματικόν. Νά στηρίξει ἐγκαταλελειμμένους, πού αἰσθάνονται μεγάλη μοναξιά καί τούς ξεχνοῦν οἱ φίλοι τους καί οἱ ἀδελφοί τους, γιατί καί οἱ ἴδιοι εἶναι πολλές φορές βυθισμένοι σέ πολλά οἰκογενειακά προβλήματα, ἀσθένειας, οἰκονομικῆς δυσπραγίας καί ἀγωνίας γιά τά παιδιά τους. Ὀφείλει ὁ ἱερεύς: -Νά δώσει βοήθεια οἰκονομική σέ κάποιους, πού δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀνταποκριθοῦν οὔτε κἄν στίς βασικές τους ἀνάγκες. -Νά χύσει βάλσαμο στίς ψυχές τῶν θλιβομένων. -Νά δείξει ἀπέραντη ἀγάπη, ὑπομονή καί κατανόηση στούς ἀδελφούς, πού δέν κατανοοῦν... -Νά συνδράμει τά μοναστήρια μας καί τούς ἀδελφούς μας πού διώκονται γιά τήν Ἁγίαν μας Ὀρθοδοξία στό Ἅγιον Ὄρος. Καί ὁ ἴδιος ὁ ἱερεύς ὅμως ἔχει ἀνάγκες πολλές. Πνευματικές καί ὑλικές. Μπορεῖ νά ἔχει μεγάλη οἰκογένεια, ὁπότε ὀφείλει νά συντηρεῖ καί τήν οἰκογένεια του. -Νά μεγαλώνει τά παιδιά. -Νά πληρώνει πολλά χρήματα γιά τά σχολεῖα καί γιά τίς σπουδές τους. Μπορεῖ νά πρέπει νά δουλεύει γιά νά ἐξοικονομεῖ τά πρός τό ζῆν. "Ταῖς ἰδίαις χερσίν κοπιάσας", κατά τόν Μέγαν Παῦλον. Μπορεῖ νά ἔχει προβλήματα στήν ἐργασία του, ἀπό τήν ὁποία ἐξαρτᾶται καί τό ποιμαντικό του ἔργο καί ἡ ζωή του, γιατί τά ἔξοδα γιά τήν οἰκογένεια, τά ἔξοδα τῆς κινήσεως καί τῆς ἱεραποστολῆς μπορεῖ νά εἶναι τεράστια καί νά μήν εἶναι δυνατόν νά καλύπτονται ἀπό τούς πιστούς. Ὁ ἱερεύς πολλές φορές χρειάζεται νά γράφει ἑκατοντάδες γράμματα μέσα στό χρόνο σέ ἀνθρώπους πού βρίσκονται μακρυά. -Νά τούς δίνει λύσεις στά προβλήματά τους, στηρίζοντάς τους μέ παρακλητικούς λόγους ἀγάπης. -Νά τούς ἐξηγεῖ διάφορα θεολογικά προβλήματα. -Νά τούς κατηχεῖ στήν φιλτάτη μας Ὀρθοδοξία. -Νά τούς στηρίζει στόν ἀγῶνα τους μέ Πατερικές διδαχές, εἴτε αὐτοί εἶναι μοναχοί, εἴτε λαϊκοί, πού ζητοῦν τήν βοήθειά του, τίς Θεολογικές γνώσεις καί τήν ἐμπειρά του. 10

11 Ταυτόχρονα τελεῖ ὁ ἱερεύς τά ἱερά Μυστήρια τοῦ γάμου καί τῆς βαπτίσεως, ἁγιασμούς καί εὐχέλαια στά σπίτια, συνεχίζοντας τό ἁγιαστικό του ἔργο στίς κατ οἶκον ἐκκλησίες. Πολλές φορές γιά τήν ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ τους ἔργου οἱ ἱερεῖς, ἴσως χρειάζεται νά ταξιδεύουν μακρυά. Εἴτε μέσα στήν Ἑλλάδα, εἴτε στό ἐξωτερικό. Μέ μεγάλα ἔξοδα, ἀγωνία καί κινδύνους γιά τά ταξίδια. Στή θάλασσα, στόν ἀέρα, στά χιόνια καί στούς πάγους, στίς βόρειες χῶρες. Μέ πολύν κόπο καί ἐγκαταλείποντας, γιά μεγάλα διαστήματα τήν οἰκογένειά τους. Μέ κόστος ψυχικό καί φόρτιση συναισθηματική. Πολλές φορές μέ λογισμούς καί πνευματικό πόλεμο, πού κυριολεκτικά διαλύουν τόν νοῦ. Ἄν ὁ Κύριος καί ἡ γλυκειά μας Παναγία δέν βοηθήσει τότε, ἡ μάχη χάνεται. Ἀλλά "οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδέ τοῦ τρέχοντος, ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος καί εὐδοκοῦντος Θεοῦ" εἶναι τό ἔργο. Καί βοηθάει ὁ Κύριος! Διότι "ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται", λέγει ἡ Γραφή. Τότε πού νομίζουμε ὅτι δέν θά τά καταφέρουμε, τότε ἐπεμβαίνει λυτρωτικά ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ὁ δυνατός ἐν ἰσχύει!!! Ἡ ψυχή συχνά ἀποσυντονίζεται ἀπό σκληρούς λόγους πού ξεστόμησαν ἀδιάκριτα, καί πολλές φορές μέ κακία καί φθόνο, ἀλλά καί ἄδικα καί συκοφαντικά, κάποιοι ἀδελφοί. Ὁ ἱερεύς μπορεῖ νά κατηγορεῖται γιά ἀμέλεια. Γιά ἔλλεψη ἀρκετῆς ποιμαντικῆς φροντίδος γιά τά πνευματικά του παιδιά, γιά λάθη πού ἴσως ἔκανε στήν ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου. Πολλές φορές κατηγορίες αἰσχρές, δόλιες, ἀσύστατες καί ἀνυπόστατες, πού ἐμβάλλει ὁ πονηρός στίς σκέψεις καί στά στόματα ἀφελῶν καί ἐμπαθῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἐκεῖνα τά βέλη τοῦ πονηροῦ, πού πληγώνουν θανάσιμα τήν ψυχή τοῦ ἱερέως καί ἀναστέλλουν πρός στιγμήν τήν ἄσκηση τοῦ σωστικοῦ ἔργου του πρός χαράν τοῦ ἀντιδίκου τῆς σωτηρίας μας. Τότε ἡ ψυχή χρειάζεται πνευματική ἀνασυγκρότηση καί ἐνίσχυση. -Ἐντατική προσευχή. -Ἐπιστράτευση καλῶν λογισμῶν. -Ἀπέραντης ἀγάπης! -Συγχωρητικότητας! -Νά φέρει στή μνήμη τίς καλές στιγμές καί τά χαρίσματα τοῦ ἀδελφοῦ, πού σίγουρα ἔχει καί κεῖνος καί ἔγινε ὄργανο τοῦ ἐχθροῦ ἀπό ἀμέλεια ἤ ἀπό ἐμπάθεια ἤ ἔλλειψη ἐπαρκοῦς πληροφορήσεως... -Χρειάζεται νά θυμηθεῖ τήν βοήθεια πού προσέφερε ὁ ἀδελφός στό παρελθόν καί μπορεῖ νά προσφέρει, σίγουρα, ἀκόμη στό μέλλον. Νά μνησθεῖ: -Τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καί τῶν ἀθεράπευτων παθῶν τοῦ ἀδελφοῦ, γιά τόν ὁποῖο ἔχει καί ὁ ἴδιος εὐθύνη, γιατί δέν προσευχήθηκε ἀρκετά γιαὐτόν. -Τῆς μεθοδείας τοῦ Ἀντικειμένου καί ἐχθροῦ τῆς ψυχῆς μας. -Τῆς δικῆς Του ἀναξιότητος καί τῆς ψυχικῆς Του ἀθλιότητος, ἀπέναντι στήν ἀπέραντη εὐσπλαχνία τοῦ Πανυπεράγαθου Θεοῦ καί Πατρός. Ποῦ μποροῦν, ἄραγε, νά βροῦν οἱ ἱερεῖς τήν δύναμη νά ἀντέξουν, εἰ μή μόνον κοντά στόν Κύριο καί στήν Παναγία μας; Ἔτσι λέμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά, μαζί μέ τόν Θεῖο Ἀπόστολο: "Πάντα ἰσχύω ἐν τ ἐνδυναμοῦντι με Χριστ ". "Οὐ τοῦ θέλοντος οὐδέ τοῦ τρέχοντος ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος καί εὐδοκοῦντος Θεοῦ". 11

12 Δέν εἶναι, λοιπόν, δική μας ἡ δύναμη, ἀλλά τοῦ Κυρίου μας, πού μᾶς κάλεσε κοντά Του, καίτοι ἀνάξιοι, νά δουλέψουμε στόν Ἀμπελῶνα Του. Καί, ἀφοῦ μᾶς τά δίνει ὅλα, καί ἀφοῦ τό ἔργο εἶναι δικό Του, μᾶς ἀφήνει, λοιπόν, νά παίρνουμε καί μισθό, γιά νά ἔχουμε τήν ἱκανοποίηση ὅτι καί μεῖς ἐργασθήκαμε καί προσφέραμε!... "Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν," ἐκφωνοῦμε στήν Θεία Λειτουργία, καί τό πιστεύουμε καί τό ἐννοοῦμε καί τό διακηρύσσουμε! Κάθε δύναμη, κάθε φωνή, κάθε ἔργο καί ἐνέργεια καί κάθε σκέψη καλή προέρχονται ἀπό τόν Κύριό μας. Αὐτός εἶναι ἡ δύναμή μας καί ἡ ἰσχύς μας, τό στερέωμά μας καί ἡ καταφυγή μας. Συχνά καταφεύγουμε στήν Παναγία μας Δέσποινα, στήν Μητέρα τοῦ Φωτός, γιά νά ἀντλήσουμε κουράγιο καί στήριγμα. Καί Ἐκείνη εἶναι γοργοεπήκουος καί παρηγορεῖ τήν καρδιά μας μέ ἀγάπη, τήν πλημμυρίζει μέ ἐνθουσιασμό καί δύναμη, γιά νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τόν καλόν! Πολλή, ὄντως, βοήθεια βρίσκουμε κοντά στήν Παναγία Μητέρα μας, πού πάντοτε εἶναι ἕτοιμη νά μᾶς συνδράμει, νά μᾶς δώσει λύσεις καί ἄμεση ἀπάντηση σέ κάθε αἴτημά μας. Πολύ ἀρέσκεται ἡ Κυρία μας Θεοτόκος νά τῆς λέμε τούς χαιρετισμούς Της. Τότε εἶναι δική μας ἡ παρηγοριά καί ἡ χαρά πού παίρνουμε ἀπό Τήν Χαρά τήν μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς χαρές, κατά τόν ἀγαπημένο μας Ἅγιο Σεραφείμ! Ὀφείλουμε οἱ ἱερεῖς νά φροντίζουμε καί γιά τούς ἱερούς Ναούς. "Ἁγίασον τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου Σου", λέγει ἡ εὐχή. Χρόνος πρέπει νά ἀφιερώνεται καί σέ αὐτή τήν διακονία. Βιβλία πνευματικά καί ψυχωφελῆ ὀφείλουμε νά θέτουμε στήν διάθεση τῶν πιστῶν μας. Μέ γραπτόν καί προφορικον λόγον, συνεχῶς, ὀφείλουμε νά ξεδιψᾶμε τούς διψῶντες γιά λόγον Εὐαγγελικόν, Πατερικόν καί πνευματικόν. Ἀπολογητικά καί μέ ἐπιχειρήματα ἀπό τήν ζῶσαν Παράδοση καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων μας, ὀφείλουμε νά στηρίζουμε τόν Ὀρθόδοξο ἀγῶνα μας, γράφοντας συνεχῶς καί ἐκδίδοντας βιβλία καί περιοδικά σέ δεκάδες χιλιάδες ἀντίτυπα, πού νά ἀποστέλλονται σέ χιλιάδες ἀναγνῶστες. Χωρίς ἰδιοτέλεια καί χωρίς καμμία ὑλική ἀμοιβή, ἀλλά μόνον ἀναμένοντας τήν οὐράνια ἀνταπόδοση, καί πάλι πιστεύοντας, ὅτι ὅ ὀφείλαμε νά πράξουμε, αὐτό πράξαμε, καί ὅτι εἴμαστε δοῦλοι ἀχρεῖοι καί ἄθλιοι. Τά ἠλεκτρονικά μέσα πάλι πρέπει καί αὐτά νά γονατίσουν καί νά διακονήσουν τόν Παντοκράτορα Χριστόν μας. Μέ τήν ἱστοσελίδα μας, μέ τήν τά ἠλεκτρονικά μας μηνύματα καί τά ἠλεκτρονικά μας γράμματα, ὀφείλουμε νά εὐαγγελισθοῦμε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Γράφοντας σέ διάφορες γλῶσσες, στά Ἑλληνικά, στά Γερμανικά, στά Ἀγγλικά καί στά Ρωσσικά μέ τήν βοήθεια ἀδελφῶν μας... Ἔτσι θά ἐκπληρωθεῖ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας, πάντα ὅμως μέ τήν δική Του Χάρη, "κηρυχθήσεται τό εὐαγγέλιον τοῦτο πάσῃ τῇ κτήσει, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς". Ὅλα αὐτά, φίλοι τοῦ Χριστοῦ μας καί τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας, 12

13 ἀπαιτοῦν κόπον καί θυσίες, πού οἱ πιστοί οὔτε κἄν τίς ὑποψιάζονται. Πολλές φορές ἡ διακονία συνδέεται μέ πόνο καί δάκρυα. Ἀγρυπνίες καί ἀγωνίες πού λίγοι μποροῦν νά φανταστοῦν. Ἀλλοίμονον ὅμως σέ μένα, φίλοι τοῦ Χριστοῦ μας, πού ἀδυνατῶ νά ἀνταποκριθῶ στήν ἐξόχως τιμητική πρόσκληση τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τίποτε ἀπό αὐτά δέν κάνω, ὅπως θέλει ὁ Κύριος! Ὡστόσο ἀγωνίζομαι, τό κατά δύναμιν, φυλάσσοντας τήν ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ μας ἀμόλυντη μέ τήν Χάριν τῆς Παναγίας μας καί τό ἔλεος καί τήν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ μας καί Θεοῦ μας. Εἴμαστε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀκολουθοῦντες ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καί πάντα ἐπιστεύθη. Ἔχουμε ἐπισκόπους μας τά ἱστορικότερα στελέχη τοῦ Ἱεροῦ μας ἀγῶνα: Τόν μόνον ἐκλεγμένον ἀπό τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί τούς ἄλλους Ἐπισκόπους ἀρχιεπίσκοπόν μας κ. κ. Χρυσόστομον. Στήν Σύνοδόν μας προσῆλθε τά τελευταῖα χρόνια καί ὁ ἄξιος καί ἀγωνιστής σεβασμιώτατος Διαυλείας κ. Ἀκάκιος, πού εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς Συνόδου μας. Ἔχουμε καί νέους, ἀξίους ἐπισκόπους πού ὀργώνουν τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, κηρύσσοντας τόν Χριστόν καί τό Εὐαγγέλιον τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἐσχάτως προσῆλθε στήν Σύνοδό μας καί ὁ κατανυκτικός, τῆς προσευχῆς καί τῆς καθημερινῆς Θείας Λειτουργίας ἄνθρωπος καί ἄξιος ἐπίσκοπος Λαρίσσης κ. Ἀθανάσιος μέ τούς εὐλαβεστάτους ἱερεῖς του. Γίνονται ἐπίσης διάλογοι γιά νά ἑνωθοῦμε καί μέ τούς ἀξίους καί ἐναρέτους ἐπισκόπους καί ἀδελφούς μας στήν Ἀμερική, πνευματικοπαίδια τοῦ π. Παντελεήμονος στήν Βοστώνη, ὑπό τόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἐφραίμ. Ἐνῶ ἀπομένει καί ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τύχωνα, πού εἶναι κανονικός καί ἀγωνιστής διάδοχος τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, ὅπως ἀναλυτικά γράψαμε στό προηγούμενο τεῦχος τῶν "Ἁγίων Κολλυβάδων". Κάνετε προσευχή, ἀδελφοί μου, νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Χριστός μας τῆς γλυκειᾶς καί ἀτέλειωτης δόξης καί τῆς ἐπουρανίου βασιλείας Του, ὄχι γιατί ἐργασθήκαμε ἀξίως στό ἔργο Του, ἀλλά γιά τήν ἀπέραντη εὐσπλαχνία Του καί τήν ἀγάπη Του πρός τόν ἄνθρωπο, καί ὅλως ἰδιαιτέρως πρός ἐμένα τόν ἀνάξιον δοῦλον Του, ἀφοῦ καί ἐγώ μαζί Σας ἐλπίζω, ὅτι ἐνῶ σέ λίγα ἤμουν πιστός, νά μέ καταστήσει σέ πολλά κληρονόμο Του, κατά τόν ἀδιάψευστο Εὐαγγελικό Του λόγο. Ἐν εἰλικρινεῖ ἀγάπῃ Χριστοῦ, π. Νικόλαος. διδασκαλία το γίου Μαξίµου το µολογητο γιά τήν διακοπή το µνηµοσύνου τ ν α ρετικ ν Μονοθελητ ν-μονοενεργητ ν α τία το σεπτο του µαρτυρίου φαρµοζόµενη στήν ζωή τ κκλησία σήµερα. "Ο τοίνυν φ αυτ ν κατακριθέντε καί πό τ ν Ρωµαίων πί γδόη νδικτι νο γενοµένη συνόδου καθαιρεθέντε, ποίαν πιτελέσουσιν µυσταγωγίαν πο ον πνε µα το παρά τ ν τοιούτων πιτελουµένοι πιφοιτ ;" γιο Μάξιµο µολογητή (PG 90, 120) ποστηρίζουν ο ντικείµενοι στόν δίκαιο γ να τ ν ρθοδόξων Ο κουµενιστέ, τι µόνον µετά πό πόφαση Ο κουµενικ µεγάλη Πανορθοδόξου Συνόδου πιτρέπεται 13

14 τελεία διακοπή το µνηµοσύνου τ ν κηρυσσόντων α ρεση ποιµένων, καί τι τάχα ο γιοι δέν διέκοπταν τό µνηµόσυνο τ ν α ρετικ ν πρό Συνοδικ ιαγνώµη παρά µόνον, ταν α ρεση ε ναι προφανή, ν σήµερα τάχα δέν κηρύσσεται καµµία α ρεση. Μάλιστα Ο κουµενισµό δέν ε ναι προφανή α ρεση καί πάντω µόνον, σω κάποιε σποραδικέ δηλώσει καί µεµονωµένε συµπροσευχέ µέ τού α ρετικού γίνονται πού ποτελο ν κατά τού διφένσορε το Ο κουµενισµο πλά κανονικά γκλήµατα, πού δέν δικαιολογο ν τήν ποτείχιση τ ν ρθοδόξων πό τού Ο κουµενιστέ ποιµένε, πω κ. Βαρθολοµα ο. Ο διφένσορε το Ο κουµενισµο παραπλανο ν τού ρθοδόξου λέγοντα : " ρκετ παραδείγµατα π τ ν κκλησιαστικ στορία ποδεικνύουν, τι π τ ν µφάνιση τ α ρετικ διδασκαλία µέχρι τ ν τελικ καταδίκη τη µεσολαβο σε να διάστηµα, µικρ µεγάλο. Στ ν περίοδο α τ κκλησία προσπαθο σε δι τ ν κπροσώπων τη ν φέρη σ µετάνοια το "καινού " διδασκάλου, φαρµόζοντα τ ν ναγνωρισµένη π λου τού γίου Πατέρε γραµµ τ Ο κονοµία. τσι π.χ. ν Μονοθελητισµ ρχισε ν κηρύττεται τ 615 µ.χ., ο κύριοι πολέµιοί του, γιοι Σωφρόνιο κα Μάξιµο, δ ν φαίνεται ν χουν διακόψει τ ν πικοινωνία µ το α ρετικο πρ τ ν συνόδων τ ύσεω ( ) πο το ναθεµάτισαν." ιδάσκουν ο Ο κουµενιστέ, θέλοντα νά παρουσιάσουν τί σηµερινέ προδοσίε τ πίστεω κανονικά γκλήµατα καί χι α ρεση τά ξ : " ντιµετώπιση α τ ν πο παραβαίνουν (περισσότερο λιγότερο τού ερο κανόνε, χωρ ν θίγουν τ δόγµατα, ε ναι τελείω διαφορετικ. Ο κανόνε ΙΓ, Ι κα ΙΕ τ ΑΒ συνόδου, ( π γίου Φωτίου), παγορεύουν α στηρ τ ν διακοπ τ κκλησιαστικ κοινωνία µ το πισκόπου, πο πέπεσαν σ ποιοδήποτε " γκληµα", πρ συνοδικ κρίσεω. λλ κα ο σποραδικέ, νεπίσηµε κα νευ ο δεµι συνοδικ ναγνωρίσεω κακόδοξε δηλώσει, συµφωνίε θεωρίε µεµονωµένων Ο κουµενιστ ν δ ν συνιστο ν σ καµµία περίπτωση πίσιµη διακήρυξη α ρέσεω." στόσο λήθεια ε ναι ντελ διαφορετική, τόσο γιά τί πρ τε ντορθόδοξε καί νιστόρητε θέσει, πω τό βλέπουµε στόν βίο το γίου Μαξίµου το µολογητο καί στόν διάλογο πού γινε νάµεσα στού ποκρισάριου το α τοκράτορα καί τόν Μέγιστο Θεολόγο, σο καί τό ν κηρύσσεται σήµερα α ρεση ν πρόκειται γιά κάποια κανονικά γκλήµατα πού δέν δικαιολογο ν τήν διακοπή το µνηµοσύνου τ ν α ρετικ ν πράγµατι ποιµένων: "Ο κοινωνε τ θρόν Κωνσταντινουπόλεω ; Καί ε πεν ο 14

15 κοινων. ιά ποίαν ο κοινωνε α τίαν, ε πον; πεκρίθη τι τά γία τέσσαρα συνόδου ξέβαλον διά τ ν ν λεξανδρεί γενοµένων ννέα κεφαλαίων καί διά τ ν ταύτ τ πόλει γενοµένη παρά Σεργίου κθέσεω, καί διά το το προσεχ πί τ κτη νδικτι νο κτεθέντο Τύπου καί τι περ δογµάτισαν διά τ ν Κεφαλαίων, διά τ κθέσεω κατέκριναν καί περ δογµάτισαν διά τ ν κεφαλαίων, διά το Τύπου κύρωσαν καί καθε λον αυτού τοσαυτάκι. Ο τοίνυν φ αυτ ν κατακριθέντε καί πό τ ν Ρωµαίων πί γδόη νδικτι νο γενοµένη συνόδου καθαιρεθέντε, ποίαν πιτελέσουσιν µυσταγωγίαν πο ον πνε µα το παρά τ ν τοιούτων πιτελουµένοι πιφοιτ ;" 1 Μπορο µε ν βγάλουµε συµπέρασµα, (α θαίρετο βέβαια), πω κάνουν ο σύµµαχοι τ ν Ο κουµενιστ ν τι τάχα ο γιοι δ ν διέκοπταν τ µνηµόσυνον τ ν α ρετικ ν πρ συνοδικ διαγνώµη, στηριζόµενοι µόνον σέ διάφορε περαπλουστεύσει τ ν Ο κουµενιστ ν, πω ο πιό πάνω, π µίαν προσφώνησιν σέ πιστολήν το γίου Σωφρονίου, στ ν ποίαν πάντω σαφέστατα καταδικάζεται Μονοθελητισµό, κα µόνον πειδ κόµη κρατο σαν ο συζητήσει καί ο προσπάθειε συνδιαλλαγ, πευθύνθηκε γιο, µίαν φοράν πρ τόν Μονοθελήτην Σέργιον 2 1 γιο Μάξιµο µολογητή, PG 90, πειδή παλινωδο σε συνεχ Σέργιο ( λλά καί Π ρρο ). Πρό καιρόν κατόρθωσε καί µετέστρεψε φιλοφρόνω, νοµάζοντά τον δελφόν καί συλλειτουργόν; Τά πράγµατα βέβαια δέν ε ναι τσι! Μόνον γι λάχιστο χρονικό διάστηµα διατηρο σαν ο γιοι τ ν κοινωνίαν, µέχρι ν γνωστοποιηθ πισήµω α ρεση. ν προκειµέν διατηρήθηκε βροφροσύνη το γίου Σωφρονίου, σο διαρκο σαν ο προσπάθειε, µήπω µπορέσει νά προσεταιρισθ γιο Σωφρόνιο τ ν Μονοφυσίτη - Μονοθελήτη πατριάρχη Σέργιο στ ρθόδοξε θέσει. πάρχει καµµία σύγκρισι το τότε κα το σήµερα πού χουν καταλυθε τά πάντα; λλά καί τό ντελ ντίθετο µάλιστα συµπέρασµα ξάγεται πό τί πλήρου χάριτο καί δυνάµεω πνευµατικ παντήσει, πού δίνει Μέγα Μάξιµο, µαθητή καί συναθλητή το γίου Σωφρονίου πού διαβάζουµε στό πιό πάνω κείµενο. " πειδ µω κα στάση κα διδασκαλία το γίου Μαξίµου το µολογητο ποτελε ξεπέραστο σκόπελο γι τού Ο κουµενιστέ, γιο Μάξιµο παρουσιάζεται τι δ ν διέκοψε κοινωνία πρ το Μονοθελ τε, παρ µόλι πρ τ τέλο τ ζω του! Πάντω κα τσι ν ε χαν τ πράγµατα, ν στορία λλα µ διδάσκει, διακοπ το µνηµόσυνου τ ν α ρετικ ν Μονοθελητ ν ποιµένων γινε π τ ν γιο Μάξιµο πολ στήν ρθοδοξίαν καί τόν Π ρρον γιο Μάξιµο, µετά τόν διάλογο πού ε χε µαζί του στήν φρική! 15

16 πρ ν π τ ν ΣΤ Ο κουµενικ Σύνοδο (680), "πο τάχα ε ναι µόνη ρµόδια," κατ τού Ο κουµενιστέ, "ν κατακρίνει τ ν α ρεση κα τότε µόνον", κατ τ ν καινοφαν διδασκαλία, " φείλουµε ν διακόπτουµε τ ν κοινωνία µ το α ρετικού," φο ε ναι γνωστόν σέ λου τι γιο κα µέγα Θεολόγο κα µολογητ, µετ π φρικτ βασανιστήρια, τ 662 παρέδωσε τ πνε µα του, πειδή κριβ δ ν κοινωνο σε µ το Μονοθελ τε." Τ τι δ ν κοινωνο σαν µ το Μονοθελ τε ο µεγάλοι γιοι κα πρ Συνοδικ διαγνώµη ε ναι ξεκάθαρο κα δ ν µένει θολ, πω τ παρουσιάζουν ο Ο κουµενιστέ καί κυρίω ο Γρηγοριάτε. ιδάσκουν ο Ο κουµενιστέ, τι γιο Μάξιµο ρχισε νέου γ νε γι τ ν σύγκληση συνόδων πο κατεδίκασαν τ ν Μονοθελητισµ (641, 646, 649). "Κατ τ ν περίοδο α τ γιο πρέπει ν διέκοψε κα τ ν κοινωνία µ το α ρετικού." Πρέπει ν διέκοψε! Πότε, τ φήνουν σαφέ! Κα δ ν τ λένε µ βεβαιότητα! Τότε γιατί νοµάστηκε µολογητή Μέγα Μάξιµο ; " Πατριάρχη δήλωσέ µοι λέγων: Ποία κκλησία ε ; Βυζαντίου, Ρώµη, ντιοχεία, λεξανδρεία, εροσολύµων; δο π σαι µετ τ ν π α τά παρχι ν νώθησαν. Ε τοίνυν ε τ καθολικ κκλησία νώθητι, µήπω ξένην δ ν ν τ βί καινοτοµ ν, πάθη, περ ο προσδοκ." "Πρ ο ε πον: Καθολικ ν κκλησίαν τ ν ρθ ν κα σωτήριον τ ε α τ ν πίστεω µολογίαν... τ ν λων ε ναι Θε πεφήνατο." 3 Ο νθρωποι λεγαν στόν γιο Μάξιµο καί στού µαθητέ του: "Ε σαστε τρελλοί. Πραγµατικ θέλετε ν µ π τε τι Α τοκράτωρ, ο Πατριάρχαι, λοι ο πίσκοποι κα ο κληρικο κα λο λα ε ναι στ ν α ρεση κα µόνον σε ε σαστε ρθόδοξοι, σε πού ο τε κ ν ερε δ ν ε σαστε λλ πλο µοναχοί;" Κα γιο Μάξιµο το παντο σε πολ σωστά: "Πραγµατικ τσι ε ναι." Κα τσι ταν... νάµεσα σ α το πο καταδικάστηκαν ργότερα π τ ν ΣΤ Ο κουµενικ Σύνοδο α ρετικο σαν: Τέσσαρε Πατριάρχε Κωνσταντινουπόλεω, να Πάπα Ρώµη, να Πατριάρχη λεξανδρεία, δυ Πατριάρχαι ντιοχεία κα πλ θο λλοι. Γι πολλ χρόνια, α τ πλ µοναχ κα ο δυό του µαθητ ε χαν δίκαιο, κα λοι α το ο φηµισµένοι, δυνατο κα σεβαστο Πατριάρχε κα Πάπε σαν σ θανάσιµο σφάλµα κα στ ν α ρεση. 4 3 PG 90, Καλόµοιρου, "Τ Σύγκριµα", 1976, κείµενον π. φραίµ, (ν ν πισκόπου), τ ερ Μον Μεταµορφώσεω Βοστώνη, σελ

17 γιο Μάξιµο δ ν κοινωνο σε µ κανένα Ρωµαίικο Πατριαρχε ο. Γι να διάστηµα µάλιστα, π Πάπα νωρίου, συµµετε χε κα ύση στ ν α ρεση. 5 πευθύνθηκαν πρό τόν γιον καί τόν ρώτησαν: "... ν κοινωνε µετ το θρόνου τ Κωνσταντινουπόλεω ; Κα ε πεν: " ν κοινων." 6 γιο Μάξιµο ταν ψυχ τ Συνόδου τ Ρώµη, τ 649 στ Λατερανό, 7 χων δη πρ πολλο διακόψει τ ν κοινωνίαν µετ τ ν Μονοθελητικ ν θρόνων τ νατολ. σχυρίζονται πίση ο Ο κου- µενιστέ, ναφερόµενοι στ ν στάση το γίου Μαξίµου, τήν διακοπή δηλ. τ κοινωνία πρό τόν Σέργιο καί τού Μονοφυσιτικού θρόνου τ νατολ καί τήν φυγή του τό 626 πό τήν Κύζικο, τι τάχα γιο δέν γκατέλειψε τήν Κύζικο φεύγοντα τήν κοινωνίαν πρό τού Μονοθελ τε, λλά γιά λλου λόγου! 8 ιδάσκουν ο Ο κουµενιστέ : "Πρόκειται γι πρωτοφαν ψε δο, ταν ποστηρίζεται τι 5 Βλ. Βαφείδου, στορία, τόµ. Α, σελ "Μαξίµου το µολογητο διήγησι τη κινήσεω γενοµένη µεταξ το κύρου ββ Μαξίµου κα τ ν σ ν α τω κα τ ν ρχόντων π σεκρέτου. 2) Πρ ναστάσιον µονάζοντα. 3) Περ τ ν πραχθέντων ν τ πρώτη α το ξορία, τοι τ ν Βιζύ παρ το Θεοδοσίου πισκόπου Καισαρεία Βιθυνία κα α το διαλεχθέντα", π Ε θυµίου εροµόναχου, ερ ν Κελλίον, γιο Γεώργιο, Κερασιά, γίου ρου, 1997, σελ. 19, Ρ.G. 109, Βλ. Στεφανίδου, στορία, σελ. 245, 8 Στ "Ο κκλησιολογικε κακοδοξίε... " σελ. 47, 2, Τό κείµενο α τό τό νέκρινε τότε καί π. Γεώργιο Καψάνη! φυγ γίνεται κριβ, πω ναφέρει βιογράφο του, γιατί δ ν δέχεται σ κοινωνία τ ν Σέργιο. Κανε βιογράφο δ ν ναφέρει τι φυγ το 626 γινε λόγ διακοπ κκλησιαστικ κοινωνία. λλωστε, πω χει ποδειχθ, ο γιοι Μάξιµο κα Σωφρόνιο ε χαν κκλησιαστικ κοινωνία µ τ ν Σέργιο Κωνσταντινουπόλεω ω τ 634." Στ συνέχεια παραθέτουµε, ποιά κριβ ε ναι λήθεια, πού ποδεικνύεται µέ τά λόγια το βιογράφου το γίου Μαξίµου, γι ν δο µε, ν "πρόκειται γι πρωτοφαν ψε δο ": " βιογράφο το γίου Μαξίµου ναφέρει τι γιο, τ 626, ποχρεώθηκε ν φύγη κα π τ ν Κύζικον στ ν φρικ, λόγ κηρύξεω τ α ρέσεω το Μονοθελητισµο π τ ν Σέργιον. 9 φυγ γίνεται, κριβ, πω ναφέρει βιογράφο του, γιατί δ ν δέχεται σ κοινωνία τ ν Σέργιο. Τ 632 ρχεται στ ν Καρχηδόνα, στ ν Μον Ε κρατ, που το γκατεστηµένο κα λλο φυγ κ Παλαιστίνη, α τ Σωφρόνιο κα προ στατο µάλιστα τ µοναχικ κοινότητο. κε λαβαν γν σιν τ ν νεργει ν το νέου πατριάρχου λεξανδρεία Κύρου, ο πο ε πέληξαν τ 633 στ ν νωτικ συµφωνία, τ ν " δροβαφ νωσιν," 10 µ ποχωρήσει, ο πο ε 9 Ρ.G. 90, 73 π. 10 P.G. 90,

18 διαµόρφωσαν τ ν Μονοενεργητισµό. Κα ο δύο γιοι ρχονται στ ν λεξάνδρεια γι ν ργανώσουν ντίδραση. 11 "ψ φο " ταν α τία τ φυγ τ ν γίων στ ν Α γυπτο! π κε γράφουν κα στηλιτεύουν τ ν κακοδοξία." Α τ διδάσκουµε καί µάθαµε πό τήν γνήσια κκλησιαστική στορία καί τήν µνολογία µα ο ρθόδοξοι. Ο Ο κουµενιστέ διαστρεβλώνουν τ ερά κείµενα, συκοφαντο ν το γίου, κα µ καταλογίζουν δίκω τι ψευδόµαστε, ταν ναφέρουµε τι " γιο Μάξιµο ε χε διακόψει τ ν κοινωνία τ ν α ρετικ ν Μονοθελητ ν πολ νωρίτερα" 12. βιογράφο το γίου Μαξίµου γράφει π λέξει 13 : " πεί δ ώρα, ( γιο Μάξιµο ), νωτέρω φαµεν, τ ν τ ν Μονοθελητ ν τηνικα τα α ρεσιν ε τέλειον µ λλον κτεινοµένην, κα δειν καθ µέραν π τ ν τ σεβεία προστατ ν α ξανοµένην, στενε µ ν κα πένθει βαρυτάτ συνείχετο, ο κτιζόµενο µάλιστα κα το τ παράνοµα δρ ντα, ο κ ε χε δ,τι κα πράξοιεν αυτ, ο τω το κακο ε µετρον κχυθέντο, κα ώαν µικρο π σαν καταλαβόντο κα σπέριον. θεν κα ν τοσούτοι δεινο, τούθ' ε ρίσκει µόνον αυτ 11 ΘΗΕ τ. 11ο, σελ Ρ.G. 91, 589 π. 13 Ρ.G. 90, 73, 76. Τό κείµενο α τό παραθέσαµε α τούσιο στ ν τρίτη µα πάντηση πρ τ ν ερ Μον Γρηγορίου, πού στό παρελθόν µ κατηγορο σε δίκω, τι τάχα διαστρέφαµε τήν κκλησιαστική στορία!... τ λυσιτελο ν, κα το πράγµασιν. πεί γ ρ γίγνωσκε τ ν πρεσβυτέραν Ρώµην το τοιούτου καθαρεύουσαν µύσου, κα σον ν φρικ, κα σον ν λλοι τόποι κα νήσοι κείναι τα πέριξ, λιπ ν τ ντα θα, κε σε πιφοιτ, συνηγορίαν δώσων τ λόγ κα το κε συνεπόµενο ρθοδοξοι ο κ µογητ µέν, ο δ νευ καµάτου κα ταλαιπωρία, τ ν τοσαύτην νυκ δ ν, πάντα δ µω λάττω τ καλ προθυµία τιθέµενο συµβούλοι τάχα κα το κάτ α τ ν µονάζουσι χρησάµενο τ φίξεω, ν ε κα τ ν διάζευξιν βαρε αν κα ο δ φορητ ν ε χεν, λλ ο κ ε χεν λλο τι παρ τ βεβουλευµένα δρ σαι, το καιρο στενοχωρο ντο α τόν, κα τ ν ναχώρησιν πιτρέποντο. λλ γ ρ λόγο προεκδραµ ν, παρ κε τ ν τ µέσ ε πε ν, κα θεν τ ν ρχ ν σχεν πονηρ α τη δόξα κα ποτρόπαιο, ο τω τ ν κκλησίαν ταράξασα, κα πολλο ε τ ν µοιον ποσύρασα λισθον." " πειδή µω βλεπε, πω ε πα πιό πάνω, νά πεκτείνεται τότε λο καί περισσότερο α ρεση τ ν Μονοθελητ ν καί νά µεγαλώνει µέρα µέ τή µέρα πό τί προσπάθειε τ ν προστατ ν τ σέβεια, στέναζε καί βασανιζόταν πό λύπη βαρύτατη, ο κτίροντα πάρα πολύ καί τού δράστε τ παρανοµία. λλά δέν ξερε τί νά κάνει διο, χοντα τό κακό πλωθε τόσο πολύ καί λίγο κόµα θελε νά καταλάβει λη τήν νατολή καί τή δύση. Για τό καί µέσα σέ τόσα δεινά, βρίσκει τό τι α τό µονάχα ταν φέλιµο γιά τόν αυτό του καί τά πράγµατα. πειδή λοιπόν, ξερε τι παλαιά Ρώµη ταν καθαρή πό α τή τήν καθαρσία (τόν µολυσµό), καθώ καί ο ρθόδοξοι τ φρικ καί λλων τόπων καί νησι ν κε γύρω, φήνει τά δ καί φθάνει κε γιά νά δώσει τήν συνηγορία του µέ τό λόγο καί νά στηρίξει τού κε ρθοδόξου 18

19 Ποι λέγει, λοιπόν, πρωτοφαν ψεύδη; συµβαδίζοντα µαζί του. Καί δέν διάνυσε τό ταξίδι α τό χωρί κόπο, ο τε χωρί κούραση καί ταλαιπωρία, προθυµία του µω τά νικο σε λα. Γιά τήν φιξή του κε ε χε χρησιµοποιήσει συµβούλου κείνου πού µόναζαν µαζί του. χωρισµό πό α τού το ταν βαρύ καί νυπόφορο, λλά δέν ε χε τί λλο νά κάνει κτό πό α τά πού ε χε σκεφθε, καθόσον τόν πίεζε περίσταση καί τόν καλο σε νά ναχωρήσει. λόγο µου µω προέτρεξε καί παρέλειψε νά ναφέρει τά νδιάµεσα καί πό πο ξεκίνησε α τή πονηρή καί παίσια δοξασία, πού τόση ταραχή προκάλεσε στήν κκλησία καί τόσου πολλού παρέσυρε στόν κοινό κατήφορο. Ε ναι, λοιπόν, νάγκη νά κθέσουµε λίγα γι α τήν, κι πειτα νά προσθέσουµε στήν φήγησή µα σα κολουθο ν. Τά σκ πτρα τ βασιλεία ε χε ναλάβει τότε ράκλειο καί Σέργιο ε χε τό θρόνο τ Κωνσταντινούπολη. Καί πρ τα διο ράκλειο καί λοι ο παλατιανοί καί λοι ο ρχοντε καί ο ξιωµατο χοι τύχαιναν ν ποδέχονται τήν ρθόδοξη πίστη. µολογο σαν καί κήρυτταν δύο φύσει καί δύο νέργειε καί θελήµατα στό Χριστό µου, τό Θε κό καί τό νθρώπινο. λλά λοίµονο γι α τόν, πειτα πό τά πολλά τρόπαια κατά τ ν χθρ ν καί τά περιφαν νδραγαθήµατα ναντίον τ ν Περσ ν, ταν µεταβλήθηκε τό δόγµα π τό ρθό, ρχισαν νά µεταβάλλονται καί τά κκλησιαστικά πράγµατα, καί σεβαστό µέρο το λαο µεταστράφηκε στό ντίθετο. Α τιο γιά τήν µεταστροφή το βασιλι ταν κε νο θανάσιο, ποκαλούµενο τσι, πατριάρχη τ ν ακωβιτ ν, νθρωπο πλάνο καί πιό δεινό πό λου στό νά συγχέει τήν λήθεια. Α τό π γε στόν ράκλειο, ταν ταν στήν εράπολη τ Συρία, καί πλησιάζοντά τον πουλα καί δόλια τόν δελέαζε µέ ποσχέσει, τι θά δεχόταν καί τήν Σύνοδο τ Χαλκηδόνα, τι πρέσβευε τί δύο φύσει νωµένε σέ πόσταση, γιατί ράκλειο, πω δειχναν τά πράγµατα, πιθυµο σε νά νώσει σ κείνη τήν σύνοδο τόν διο τόν θανάσιο, στόν πο ο ποσχόταν τό θρόνο τ ντιόχεια, καί τού λλου, σου βλεπε τι δέν συµφωνο σαν, ν καί πό φέλεια καί κουφότητα νο κτό πό τό τι δέν προσήλκυσε κανένα, πέσυρε ε βάρο του καί τήν κακοδοξία. µε ο ρθόδοξοι ο Ο κουµενιστέ, καί κατ' ξοχήν ο Γρηγοριάτε ; ναχώρησε γιο π τ ν Κύζικον τ 626 να χι, λόγ τ κτεινοµένη α ρέσεω το Μονοθελητισµο, κα πειδ α τ κάθε µέρα α ξανόταν π το προστάτε τ σεβεία 15 κα λόγ το τι τ κακ τ α ρέσεω ξεχύθη παντο κα κατέλαβε κα τ ν ύση κα τ ν νατολή; φησε Μέγα µολογητ τ ν Κωνσταντινούπολιν κα τ ν Κύζικον µ πόνον ψυχ κα λθε στ ν φρικ γι ν νωθε κα ν γωνισθε µ το κε ε ρισκοµένου ρθοδόξου = " κε σε πιφοιτ, συνηγορίαν δώσων το ρθοδόξοι ". Ο Μονοθελ τε τ Κωνσταντινουπόλεω, τ ν ποίων προ στατο Σέργιο, νοµάζονται προστάται τ σεβεία π τ ν βιογράφο το γίου. Τ ν κοινωνίαν τ ν προστατ ν τ σεβεία φεύγει γιο Μάξιµο! Θ χρειαζόταν µεγαλύτερο σεβασµ στ ν Μεγάλο µολογητ γιο τ κκλησία µα πό τού νεοφανε περασπιστέ τ ν Ο κου- µενιστ ν το Φαναρίου. Κα µόνον προσωνυµία µολογητ θ πρεπε ν κάνει τού διφένσορε το Ο κουµενισµο πι προσεκτικού. γωνίσθηκε µέ σθένο γιο ναντίον τ α ρέσεω το Μονοθελητισµο, τ πονηρ κα ποτρόπαια δόξα, πο τόσο πολ τάραξε τ ν κκλησία, γι ν σώσει 15 π τ ν Σέργιον κα τ ν ράκλειον = " ρακλείου τ ν τ βασιλεία σκήπτρων πειληµµένου, κα Σεργίου τ ν τ Κωνσταντινουπόλεω διέποντο θρόνον", Ρ.G. 90, 76 C. 19

20 το χριστιανού, π τ "µύσο " = τ ν µολυσµ ν τ α ρέσεω, γιατί πολλο παρασύρονταν στ ν πώλεια κα στ ν καταστροφή. Γι α τ διίσταται τ κοινωνία τ ν Μονοθελητ ν, δια-κόπτει τ ν κοινωνία, φεύγει κα νώνεται µ το ρθοδόξου τ φρικ, το ποίου κα στηρίζει στ ν Πίστιν. Στ ν φρική, που ρχεται, ε ρίσκει κα τ ν λλον µεγάλον φυγά, τ ν γιον Σωφρόνιον, πο ταν κόµη Μοναχό. Κα µαζ γωνίζονται π ρ τ ρθοδοξία. Γιατί γινε φυγ κα γιο Σωφρόνιο, πω κα γιο Μάξιµο, µήπω γιατί κοινωνο σε µ το Μονοθελ τε ; 16 Βλέπουµε π τ νωτέρω τι δ ν χουν τσι τ πράγµατα, πω τ παρουσιάζουν ο Ο κουµενιστέ, ναλαµβάνοντα νά δικαιολογήσουν τά παράδεκτα τ ν προστατ ν τ σύγχρονη σεβεία, λλ διαστρεβλώνουν διαρκ κα τί θέσει µ ν τ ν ρθοδόξων. π τ ν ρχ τ κηρύξεω τ Μονοθελητικ α ρέσεω ντιστάθηκαν ο γιοι, γιναν φυγάδε ληθε Μοναχοί. ιέκοψαν τ ν κοινωνία µ το Μονοθελ τε κα κατόρθωσαν νά συγκληθο ν Τοπικ Σύνοδοι, τ 634 στ εροσόλυµα, π τ ν γιο Σωφρόνιο, πο ταν δη Πατριάρχη, τ 641 π πάπα ωάννου στ Ρώµη, τ 646 στ ν Καρχηδόνα κα τ 649 πάλι στ Ρώµη µ τ ν γιο 16 Βλ. κα Π. Τρεµπέλα, " ογµατική", Τ µ Β, σελ. 368, "µόνοι δυ Μοναχο ντέστησαν κατ α τ (τ α ρέσεω ), Μάξιµο µολογητ κα Σωφρόνιο, περ ο συνήχθησαν κα π σα τ γνήσιον φρόνηµα τ κκλησία διαφυλάττουσα µερ το ποιµνίου". Μαρτίνο τ ν Μάρτυρα κα µολογητή, πρ τ ΣΤ Ο κουµενικ Συνόδου. Ο Τοπικ α τ Σύνοδοι καταδίκασαν τ ν Μονοθελητισµό. Κα πρ ν µω π α τ τ Συνόδου, πω ποδείξαµε, ο γιοι δ ν χουν καµµία κοινωνία µ το α ρετικού Μονοθελ τε. Θ ταν ξάλλου παράλογο ν γωνίζονται ν συγκληθο ν Σύνοδοι κα ταυτόχρονα ν χουν κοινωνία µ α το πο γωνίζονται ν καταδικάσουν. Μ α το ο πο οι το δίωκαν, κα ξαιτία το διωγµο γιναν φυγάδε στ ν Α γυπτο! φο, λοιπόν, τσι χει στορική λήθεια, νατρέπονται καί τ α ολα πιχειρήµατα τ ν Ο κουµενιστ ν, πο θέλαν το γίου κοινωνικο πρ το α ρετικο Μονοθελ τε! τσι ξηγε ται κα προσπάθεια, πάσ θυσί, ν διαβάλουν τ ν ξιοπιστία α τ ν πο τολµο ν ν τού λέγξουν, παρουσιάζοντά του ψευδόµενου!... Λέγοντα τι κε νοι πού τού λεγχαν καί ξακολουθο ν νά τού λέγχουν γιά τήν κοινωνία του µέ τόν Ο κουµενισµό κηρύσσουν τάχα κακοδοξίε κα γυµν τ κεφαλ α ρεσιν! κόµη κα µ διαστροφ το βίου τ ν µεγάλων µολογητ ν γίων!... ρθόδοξο πάντησι γι τ ν στάση τ ν Μεγάλων γίων Σωφρονίου κα Μαξίµου κατ τ ν περίοδο τ κηρύξεω τ Μονοθελητικ -Μονοενεργητικ α ρέσεω το Σεργίου κα τ ν λλων α ρετικ ν Μονοφυσιτ ν α) Ο δέποτε ε παµε τι ταν πολύτω φυσικ (!) ν πικοινωνο ν 20

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ

ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η Α. ΜΙΚΡΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Β. ΔΙΗΓΗΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 2 Η ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΟΙ (κοπός: Να ἐμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ἱεραποστολῆς. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν στούς φίλους τους γιά τόν Φριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατηχητικό. Βοηθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α9: Θεολόγοι του τέλους της αυτοκρατορίας Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ y = x ΔΕΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους

Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους σίου Νείλου το Μυροβλύτου διδαχαί: Περί ναχωρήσεως το χαρακτ ρος τ ς Θεοτόκου κ το γίου ρους πό τίς διδαχές το σίου Νείλου το Μυροβλύτου T ό παρόν κείμενο ε ναι πόσπασμα ξ ντιγραφ ς λοκληρωθείσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα