Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης"

Transcript

1 Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1

2 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν χαλάει να λένε ότι είναι κακοσυντηρημένο ; 2

3 Σήμερα-Τώρα Σύμφωνα με έρευνα της Manpower Group ( ), σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με τη ζήτηση (και τη δυσκολία κάλυψης) θέσεων εργασίας Τη πρώτη θέση κατέχουν οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, Τη δεύτερη θέση οι Μηχανικοί και Την πέμπτη θέση οι τεχνίτες. 3

4 Σήμερα-Τώρα Αντιστοίχως στην Ελλάδα (στην ίδια έρευνα σε 750 περίπου επιχειρήσεις, Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ) Αναζητούν και δυσκολεύονται να «καλύψουν» οι 4 στις 10 επιχειρήσεις τις παρακάτω (κατά προτεραιότητα) ειδικότητες: 4

5 5

6 Σήμερα-Τώρα Είναι φανερό ότι ένα μεγάλο μέρος των ελλείψεων -αλλά και των ευκαιριών- αφορά σε εξειδικευμένο προσωπικό Συντήρησης κάθε επιπέδου. Το φαινόμενο είναι μόνο ελληνικό; Όχι!!! Είναι παγκόσμιο 6

7 Σήμερα - Τώρα Το ειδικευμένο προσωπικό συντήρησης όμως αποτελεί πραγματική ανάγκη για όσες επιχειρήσεις θέλουν να εκσυγχρονιστούν σε ιδέες, εξοπλισμό, υπηρεσίες και.. Για όσες θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν Όμως απαιτούνται ολοένα και περισσότερες ικανότητες- δεξιότητες - γνώσεις που δεν μπορούν να αφομοιωθούν όσο γρήγορα χρειάζεται από το υφιστάμενο προσωπικό. Ούτε παράγεται ή υπάρχει έτοιμο προσωπικό να τις καλύψει. 7

8 Βασικοί Λόγοι Η Συντήρηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη επιχειρησιακή λειτουργία Το προσωπικό της σπάνια θεωρείται σαν τη πλέον σημαντική επένδυση κάθε επιχείρησης Ο μέσος όρος ηλικίας του έμπειρου προσωπικού συντήρησης είναι υψηλός Όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι επιλέγουν σαν επάγγελμα ειδικότητες συντήρησης Ο ρυθμός ανάπτυξης νέου προσωπικού υπολείπεται σημαντικά της ζήτησης 8

9 Η γνώση χάνεται μαζί με την αποχώρηση των πεπειραμένων τεχνικών κάθε επιπέδου. Βασικοί Λόγοι Δεν παρέχεται συστηματική εκπαίδευση στο υπάρχον προσωπικό συντήρησης, διότι Δεν υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα ή Θεωρείται έξοδο και επομένως κάθε δαπάνη με στόχο την επιμόρφωση δύσκολα εγκρίνεται. Η Συντήρηση δεν εντάσσεται στα προγράμματα της τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής ή άτυπης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης Έτσι η γνώση και η τέχνη μεταβιβάζονται, συνήθως, από τους παλιότερους στους νεώτερους κατά την εργασία τους 9

10 Δεδομένης όμως Της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας διεργασιών και λειτουργίας, Η απόκτηση γνώσεων από την εργασία ή την εμπειρία δεν επαρκούν πλέον στις σημερινές απαιτήσεις.. Χρειάζεται ο σχεδιασμός και η ένταξη των προγραμμάτων Συντήρησης τόσο στις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης όσο και μέσα στα πλαίσια της δια βίου μάθησης Όλες οι εξελίξεις, η ουράνια τεχνολογία κλπ. πρέπει να καλύπτουν όλους τους ανθρώπους της: Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη δουλειά και πρέπει να ξέρουν και να διευκολύνονται στο πώς να την κάνουν σωστά μια και 10

11 Χρειάζεται επομένως 1. Η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση, θεωρητική και πρακτική κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου που είναι πλέον αναγκαία 2. Η πιστοποίηση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων-γνώσεων με βάση τα πρότυπα και τους νόμους (βλέπε στη συνέχεια ) Επίπεδο Γνώσης Αναβάθμιση Εκπαίδευσης: Τυπικής & Επαγγελματικής Μαθητείας, Ακαδημαϊκής Συμπλήρωση με επί πλέον θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, με συνεχή κατάρτιση Απόκτηση εμπειρικών γνώσεων (OJT) Ηλικία

12 Γιατί χρειάζονται τα πρότυπα;; Για να πάψουν να υπάρχουν νησίδες οργανωμένης Συντήρησης Να αποκτήσουμε κοινή γλώσσα επικοινωνίας, συνέργεια και συνευθύνη Να πάμε σε ένα μοντέλο εφαρμογής Ολικής Συντήρησης κάθε μηχανοτεχνικού περιβάλλοντος.

13 Από όλα τα Πρότυπα που αφορούν ή σχετίζονται με την Συντήρηση EN ISO 9000:2005 EN ISO 14001: 2004, EN 13306:2010, HACCP, IEC : 1990 Chapter 191 ENV 13269: 2006 EN 13460: 2009, EN 15341: 2006 και ΕΝ 15628:2014, OSHAS ΕΝ 15331: 2011 EN EN EN EN EN EN EN Που πρέπει να τα γνωρίζουν ΟΛΟΙ οι επαγγελματίες της Συντήρησης ανάλογα με το χώρο που εργάζονται θα παρουσιάσουμε 13

14 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ / 17 Ιουνίου 2011 Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. ΕΛΟΤ ΕΝ Πιστοποίηση Προσωπικού Συντήρησης 14

15 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ / 17 Ιουνίου 2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος 15

16 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Άρθρο 2: Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 1 «Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»: Η επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας τουλάχιστον από τους όρους άσκησης απαιτεί την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων και τη λήψη σχετικής άδειας ή την αναγγελία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 ή αντίστοιχα στο άρθρο 5 παρ «Επαγγελματικό προσόν»: Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας. 16

17 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ «Επαγγελματικές Δραστηριότητες» είναι οι εργασίες για την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της και το χειρισμό του εξοπλισμού της, η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η εκτέλεση τεχνικού έργου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές εργασίες 4. «Αδειοδότηση»: Η επίσημη πράξη της αρμόδιας αρχής, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικό ή σε νομικό πρόσωπο να ασκεί συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα ή σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 17

18 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 16 εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις, το μέγεθος και το είδος των οποίων θα καθοριστεί, κατά περίπτωση, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάλογα με τη φύση τους και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Κατηγορίες που αφορούν τη μελέτη ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και τον χειρισμό του εξοπλισμού τους. 18

19 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ περιλαμβάνονται: αα) εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, αβ) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, αγ) εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού, αε) ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και πάσης φύσεως λέβητες, αστ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αζ) μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμός, αη) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, αθ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών και ακ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων. 19

20 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ β) Κατηγορίες, σχετικές με την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας, που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργου, γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα, καθώς και καύση πυροτεχνημάτων 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται, για τις ως άνω κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αναλόγως του είδους της δραστηριότητας, - επί μέρους ειδικότητες, - ομάδες και αντίστοιχες βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων, - ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 20

21 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Άρθρο 4 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 1. Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3, απαιτείται, με επιφύλαξη των προβλέψεων της παρ. 10 του άρθρου 5, η λήψη αντίστοιχης άδειας, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου 5, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει -τις απαραίτητες γνώσεις, που αποδεικνύονται από αντίστοιχους τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία και, εφόσον προβλέπεται, εξεταστεί επιτυχώς. Η επαγγελματική εμπειρία δύναται να αντικαθίσταται - με την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία παρέχονται από ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτόν φορείς 21

22 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Άρθρο 5: Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας Άρθρο 6: Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα Άρθρο 7: Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς Άρθρο 8: Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων Άρθρο 9: Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα Άρθρο 10: Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα να εισηγείται στον Υπουργό σχετικά για την επίλυση σημαντικών θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμο Άρθρο 11: Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 22

23 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Άρθρο 12 Κυρώσεις 1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από ευρώ έως και ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. (νομική υποχρέωση) 23

24 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από ευρώ έως και ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 24

25 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Πιστοποίηση Προσόντων Προσωπικού Συντήρησης 25

26 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας της λειτουργίας της Συντήρησης στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, απαιτούνται πλέον πολλά και διαφορετικά επαγγελματικά προσόντα από το προσωπικό Συντήρησης, στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Στο ισχύον πρότυπο περιγράφεται το τεχνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι υπηρεσίες Συντήρησης βιομηχανικών και κτηριακών εγκαταστάσεων, Υποδομών και Συστημάτων Παραγωγής. 26

27 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Το πρότυπο του 2014 αντικαθιστά στο αντίστοιχο του 2007 με τις παρακάτω διαφορές σημαντικές βελτιώσεις αναθεώρηση της δομής και φιλοσοφίας του με προσανατολισμό στο έργο της Συντήρησης και στα ανάλογα προσόντα παρά στις γνώσεις της κάθε βαθμίδας προσωπικού. Το νέο πρότυπο πιστοποίησης του προσωπικού λαμβάνει υπόψη πλήρως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-EQF όσον αφορά τα τυπικά προσόντα του προσωπικού Συντήρησης (αντίστοιχο το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-HQF όσον αφορά στην τυπική εκπαίδευση) 27

28 Πλαίσιο Πιστοποίησης Προσόντων και απαραίτητης εμπειρίας Επαγγελματίες Συντήρησης Ειδικευμένος Τεχνίτης Συντήρησης Εργοδηγός ή/και Μηχανικός Συντήρησης Διευθυντής Συντήρησης Επίπεδο 4 5 ή ισοδύναμο 5 6 ή ισοδύναμο 6 7 Χρόνος που απαιτείται για τη θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο Το λιγότερο δύο χρόνια εμπειρίας στη συντήρηση Το λιγότερο 3 χρόνια εμπειρίας στη Συντήρηση Ή Προσωπικό που έχει ήδη πιστοποιηθεί στη βαθμίδα ειδικευμένου τεχνίτη συντήρησης με επί πλέον δύο χρόνια εμπειρίας Ή τουλάχιστον σπουδές επιπέδου ανωτέρας εκπαίδευσης και δυο χρόνια εξειδίκευσης στη συντήρηση Απόφοιτοι με Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στη Συντήρηση (Λειτουργία+ Διοίκηση+ Τεχνολογία Συντήρησης) Τα Πιστοποιητικά, Διπλώματα, Πτυχία και Master πρέπει να είναι θεωρητικής και τεχνολογικής ειδίκευσης, σε τμήματα που διδάσκονται μαθήματα με επαρκείς διδακτικές μονάδες (credits) στην ανάπτυξη ή/ και ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της Συντήρησης. 28

29 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (όπως υπεβλήθη με την έκθεση αντιστοίχισης -referencing report - με το EQF) ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι 4 ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. ( Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας) ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) 29

30 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) 5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση 6 7 ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση) BACHELOR DEGREE ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 30

31 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Καθορίζονται οι βασικές ικανότητες,δεξιότητες και γνώσεις με βάση τις οποίες θα πιστοποιούνται τα επαγγελματικά προσόντα και η καταλληλότητα του προσωπικού της Συντήρησης μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων Περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα: Εξειδικευμένος Τεχνίτης Συντήρησης (Maintenance Technician Specialist) Εργοδηγός (Maintenance Supervisor) και Μηχανικός Συντήρησης (Maintenance Engineer) Διευθυντής Συντήρησης (Maintenance Manager responsible of Maintenance Function or Service) 31

32 Επαγγελματικά προσόντα Ειδικευμένου Τεχνίτη Συντήρησης Ικανότητες Ελάχιστες Δεξιότητες, Βασικές γνώσεις 32

33 Ειδικευμένος Τεχνίτης Συντήρησης: Ικανότητες Α1: να εκτελεί ή να διασφαλίζει την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις στρατηγικές της επιχείρησης και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας Α 2: Να δρα άμεσα στις περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αποκατάσταση Α 3: Να εκτελεί ή να διασφαλίζει ότι κάθε εργασία εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος. Α 4: Να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού που χρειάζονται για τις εργασίες συντήρησης που αναλαμβάνει Α 5: Να συντονίζει ή και να επιβλέπει εργασίες συντήρησης που εκτελούνται Α 6: Να διασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών συντήρησης Α 7: Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα πληροφοριακά συστήματα συντήρησης (CMMS) 33

34 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α1: Να εκτελεί ή να εξασφαλίζει την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις στρατηγικές της επιχείρησης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Να εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης Να εκτελεί τις εργασίες ελέγχου ώστε να εντοπίζει και να προλαμβάνει τις βλάβες Να αναγνωρίζει και να προτείνει τις ενέργειες ή τις επεμβάσεις που χρειάζονται για τη βελτίωση της αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και συντηρησιμότητας των παγίων στοιχείων Να φροντίζει εντός των ορίων ευθύνης του την οργάνωση και συμμόρφωση των χειριστών του εξοπλισμού (προσωπικό λειτουργίας) Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και συσκευές που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης Να εφαρμόζει τις τεχνικές της διαγνωστικής (ανάλυση βλαβών και επίλυση προβλημάτων) καθώς και αυτές της προβλεπτικής συντήρησης 34

35 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α1: Να εκτελεί ή να εξασφαλίζει την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις στρατηγικές της επιχείρησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Σχεδιασμός Συντήρησης, πρότυπα Συντήρησης και μέθοδοι εργασίας, Στόχοι Τεχνική τεκμηρίωση και εγχειρίδια συντήρησης Διαδικασίες, Καθηκοντολόγια και ρόλοι Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων και επίλυσης προβλημάτων Αρχές και τεχνικές που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα του συντηρητή. Αρχές και παράμετροι λειτουργίας και εκμετάλλευσης παγίων στοιχείων και μηχανημάτων του εξοπλισμού 35

36 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α 6: Να διασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών συντήρησης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Να εκτελεί σωστά, αποδοτικά και αποτελεσματικά τις εργασίες συντήρησης που του ανατίθενται. Να επιβλέπει την σωστή και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας και την παραγωγικότητα των ατόμων (κυρίως χειριστές) που επιβλέπει. Να επιβεβαιώνει την σωστή λειτουργικότητα του επισκευασθέντος μηχανήματος/ αντικειμένου μόλις τελειώσει η εργασία Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της συντήρησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Να γνωρίζει τους κανόνες ασφαλούς εργασίας, προστασίας υγείας και περιβάλλοντος Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας Τεχνικές Διοίκησης και επικοινωνίας 36

37 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α 7: Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί σωστά τα πληροφοριακά συστήματα και τα εργαλεία συντήρησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Να χρησιμοποιεί με πλήρη επάρκεια τα πληροφοριακά συστήματα συντήρησης Να χρησιμοποιεί και εξασφαλίζει τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων της ειδικότητας του Να επεξεργάζεται και να συντάσσει τεχνικές απολογιστικές αναφορές ηλεκτρονικά ή εγγράφως σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που ισχύουν Βασικές γνώσεις Χειρισμός πληροφοριακών Συστημάτων Επιλογή και χρήση εργαλείων Διαδικασίες Σύνταξη αναφορών 37

38 Ικανότητες, ελάχιστες δεξιότητες και απαραίτητες γνώσεις Επαγγελματικά Προσόντα Εργοδηγών και Μηχανικών Συντήρησης 38

39 Ικανότητες Εργοδηγού και Μηχανικού Συντήρησης Οι Εργοδηγοί και Μηχανικοί Συντήρησης, μπορεί να έχουν ανεξάρτητα καθήκοντα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να δρουν από κοινού. Συντονίζουν τις εργασίες της προγραμματισμένης συντήρησης σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό καθώς και τις εργασίες της κατασταλτικής ή/και έκτακτης συντήρησης. Πρέπει να είναι ικανοί να συμβάλλουν στη διασφάλιση της αναγκαίας αποτελεσματικότητας των εγκαταστάσεων, της ασφάλειας και της ποιότητας- που μετρώνται με βασικούς δείκτες απόδοσηςστα πλαίσια των στόχων της κάθε Εταιρείας, Και επί πλέον να διαθέτουν τις παρακάτω βασικές ικανότητες: 39

40 Ικανότητες Εργοδηγού και Μηχανικού Συντήρησης B.1: Να εξασφαλίζει την εφαρμογή των στρατηγικών και πολιτικών συντήρησης B.2: Να σχεδιάζει τις εργασίες συντήρησης στον τομέα ευθύνης του ορίζοντας και οργανώνοντας τους αναγκαίους πόρους. Β.3: Να οργανώνει να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει τους πόρους της συντήρησης: προσωπικό, υλικά εργαλεία και εξοπλισμό B.4: Να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος. Β.5: Να εξασφαλίζει την τεχνική και οικονομική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών συντήρησης με βάση το τεχνικό επίπεδο της τεχνολογίας. B.6: Να συμμετέχει στις τεχνικές λεπτομέρειες των συμβάσεων και των διαδικασιών ανάθεσης εργασιών συντήρησης καθώς και στην αξιολόγηση των αντίστοιχων αναδόχων (εργολάβων). 40

41 Ικανότητες Εργοδηγού ή Μηχανικού Συντήρησης B.7: Να επικοινωνεί με όλους τους απαραίτητους συνεργάτες: τεχνικό προσωπικό, εργολάβους, πελάτες και προμηθευτές. Συνεργάζεται με το Τεχνικό Διευθυντή στην επεξεργασία των σχεδίων συντήρησης και τον καθορισμό των απαιτούμενων μέσων και προσωπικού, τον έλεγχο και την ανάλυση των τυχών αποκλίσεων του προϋπολογισμού. Επί πλέον προτείνει βελτιώσεις σχετικά με την διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, συντηρησιμότητα, και ασφάλεια των μέσων παραγωγής. B.8: Να χρησιμοποιεί την τεχνική γνώση και τα οργανωτικά εργαλεία ώστε να μπορεί να βελτιώνει τις εργασίες συντήρησης και τη απόδοση των εγκαταστάσεων από την άποψη της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας. B.9: Να εκπληρώνει τις όλες του τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πεδίο των καθηκόντων που αναλαμβάνει 41

42 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ B.1: Να εξασφαλίζει την εφαρμογή των στρατηγικών και τεχνικών συντήρησης Ελάχιστες δεξιότητες Να συμβάλει στην ανάπτυξη του προϋπολογισμού συντήρησης σύμφωνα με τους στόχους της επιχείρησης. Να συμμετέχει στην ανάπτυξη των προγραμμάτων ετήσιας και περιοδικής/τακτικής συντήρησης. Να καθορίζει κριτήρια, μεθόδους και συχνότητες των εργασιών συντήρησης. Να παρέχει εντός του τομέα ευθύνης του, τις απαραίτητες πληροφορίες στον Δ/ντή Συντήρησης για τον ορισμό επενδυτικών προτάσεων που αφορούν στοιχεία του εξοπλισμού σύμφωνα με την κατάστασή τους Να ελέγχει το κόστος, την πρόοδο και τη ποιότητα των υπηρεσιών και εργασιών. Να παρέχει τους απαραίτητους βασικούς δείκτες απόδοσης των διαδικασιών συντήρησης. Να αναπτύσσει και να προτείνει τα κριτήρια ανάθεσης εργασιών σε ίδιο ή τρίτο προσωπικό ώστε να εκπληρώνεται η επιλεγμένη στρατηγική συντήρησης. 42

43 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ B.1: Να εξασφαλίζει την εφαρμογή των στρατηγικών και τεχνικών συντήρησης Βασικές γνώσεις Στρατηγικές, πολιτικές, μέθοδοι και τεχνολογίες Συντήρησης Μέθοδοι και τεχνικές οργάνωσης και σχεδιασμού Έργου Συντήρησης Αρχές και παράμετροι λειτουργίας και αξιοποίησης των παγίων στοιχείων του εξοπλισμού, σε συνδυασμό με βλάβες φθορές και τους μηχανισμούς φθορών. Διαδικασίες, Καθηκοντολόγια και ρόλοι. Τεχνικές και εργαλεία διάγνωσης. Αρχές και τεχνικές σχεδιασμού με βάση τη συντηρησιμότητα. Τεχνικές επικοινωνίας Επιχειρηματικοί στόχοι 43

44 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β.4: Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος. Ελάχιστες δεξιότητες Να συμμορφώνετε με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του ισχύοντος συστήματος μάνατζμεντ ποιότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων καθώς και προστασίας περιβάλλοντος. Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των εργαζομένων με τα πρότυπα και τις διαδικασίες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος που έχει καθιερώσει η Επιχείρηση. Να εντοπίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις εργασίες συντήρησης. Να διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση εγγράφων και αρχείων τεκμηρίωσης 44

45 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β.4: Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος. Βασικές γνώσεις Νομοθεσία, Τεχνικά πρότυπα και Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης για την ασφάλεια, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος Διαδικασίες. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Τεχνικές και μέθοδοι αξιολόγησης κινδύνων. 45

46 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β8 : Να χρησιμοποιεί την τεχνική γνώση και τα οργανωτικά εργαλεία ώστε να μπορεί να βελτιώνει τις εργασίες συντήρησης και τη απόδοση των εγκαταστάσεων από την άποψη της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας. Ελάχιστες δεξιότητες (1) Να αναπτύσσει τις πολιτικές και τα κριτήρια για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της συντήρησης σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας και κόστους (δαπάνης). Να αναπτύσσει και να επικαιροποιεί τις πολιτικές, εργαλεία, μεθοδολογίες και τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Να βοηθά τον Διευθυντή Συντήρησης και να προτείνει βελτιώσεις. Να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας και ασφαλούς απόδοσης του εξοπλισμού. Να εξασφαλίσει την έκδοση εγχειριδίων και οδηγιών εκπαίδευσης και συνεχούς τεχνικής ενημέρωσης Να εκτιμά (και να αποτιμά) την αξιοπιστία, τη συντηρησιμότητα και το κόστος κύκλου ζωής των παγίων (LCC). 46

47 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Β8 : Να χρησιμοποιεί την τεχνική γνώση και τα οργανωτικά εργαλεία ώστε να μπορεί να βελτιώνει τις εργασίες συντήρησης και τη απόδοση των εγκαταστάσεων από την άποψη της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας. Βασικές γνώσεις Αρχές και τεχνικές επικοινωνίας Βασικές αρχές διαχείρισης έργων και διεργασιών. Μέθοδοι και τεχνικές οργάνωσης και σχεδιασμού. Τεχνική εκπαίδευση και καθοδήγηση. Επιλογή και Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης συντήρησης. Τεχνολογία υλικών και μηχανών. Αρχές, λογική και παράμετροι λειτουργίας και εκμετάλλευσης παγίων. Τεχνικές Συντήρησης και διάγνωσης Έννοιες/μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία της συνεχούς βελτίωσης. Συστήματα, μέθοδοι και εργαλεία μηχανολογικής συντήρησης. Νομοθεσία και τεχνικά πρότυπα. Διαδικασίες Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης αξιοπιστίας Τεχνικές αναδιοργάνωσης. Τεκμηρίωση και διαχείριση γνώσης. 47

48 Επαγγελματικά Προσόντα Διευθυντή Συντήρησης Ικανότητες, ελάχιστες δεξιότητες και απαραίτητες γνώσεις 48

49 Ικανότητες Διευθυντού Συντήρησης (Τεχνικός Διευθυντής) Ο Διευθυντής της Συντήρησης είναι υπεύθυνος και υπόχρεος να εξασφαλίζει την αναγκαία διαθεσιμότητα και απόδοση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (με βάση τους επιλεγμένους δείκτες απόδοσης) και να διαθέτει επί πλέον τις παρακάτω βασικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις: 49

50 Ικανότητες Διευθυντού Συντήρησης (Τεχνικός Διευθυντής) C.1: Να καθορίζει και να σχεδιάζει πολιτικές συντήρησης σύμφωνα με τις στρατηγικές της Επιχείρησης C.2: Να καθορίζει τις διαδικασίες και τα μέσα που υποστηρίζουν τις εργασίες συντήρησης C.3: Να σχεδιάζει και να εφαρμόσει το κατάλληλο οργανωτικό μοντέλο συντήρησης. C.4: Να διασφαλίζει τα επίπεδα διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας, υποστήριξης, ασφάλειας και ποιότητας που απαιτούνται για όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των πάγιων τεχνικών στοιχείων της επιχείρησης 50

51 Ικανότητες Διευθυντού Συντήρησης (Τεχνικός Διευθυντής) C.5: Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και συνεχή βελτίωση της συντήρησης. C.6: Να εγγυάται και να ελέγχει την εκτέλεση όλων των εργασιών της συντήρησης και την άριστη κατάσταση των μέσων παραγωγής, μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. C.7: Να ορίζει τις στρατηγικές, πολιτικές και κριτήρια ελέγχου των εξωτερικών συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών) συντήρησης και να καθορίζει τις ανάγκες σε υλικά και ανταλλακτικά εξαρτήματα συντήρησης. Τέλος πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, κανονισμούς, οδηγίες, διαδικασίες, καθώς την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας. 51

52 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ- C.2: Να καθορίζει τις διαδικασίες και τα μέσα που υποστηρίζουν τις εργασίες Συντήρησης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μεθόδων και τεχνικών συντήρησης και να προβαίνει σε βελτιώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, τη διασφάλιση ποιότητας και την οικονομία. Να διασφαλίζει την ορθή χρήση και έγκαιρη ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων συντήρησης και να φροντίζει την τακτική αναβάθμιση τους. Να αναπτύσσει τα κατάλληλα συστήματα και εργαλεία που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δουλειάς. Να καθορίζει τα κριτήρια ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαγνωστικής συντήρησης. Να τυποποιεί τις ακολουθούμενες διαδικασίες Συντήρησης. Να ορίσει ένα διαρθρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, εκχώρησης αρμοδιοτήτων και να εξασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία και έγγραφα στοιχεία είναι πάντα επίκαιρα και ενημερωμένα. 52

53 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ- C.2: Να καθορίζει τις διαδικασίες και τα μέσα που υποστηρίζουν τις εργασίες Συντήρησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Μεθοδολογία, ορολογία και τεχνικές Συντήρησης. Στρατηγικές και επιχειρησιακές διαδικασίες. Βασικές αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού. Βασικές αρχές διεργασιών και διαχείρισης έργων. Πληροφοριακά συστήματα Συντήρησης, τεχνολογικά εργαλεία και καινοτομίες. Νομοθεσία, τεχνολογικές προδιαγραφές/πρότυπα και Διαδικασίες. Αρχές, λογική και παράμετροι λειτουργίας και εκμετάλλευσης εξοπλισμού. Η Συντήρηση μέσα στη διαχείριση των μέσων παραγωγής. Εκτίμηση του τεχνικού και εμπορικού κινδύνου που σχετίζονται με τις μεθόδους της συντήρησης. 53

54 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C4. Να διασφαλίζει τα επίπεδα διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας, υποστήριξης, ασφάλειας και ποιότητας που απαιτούνται για όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των πάγιων τεχνικών μέσων και στοιχείων της Επιχείρησης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Να συμμετέχει στον σχεδιασμό νέων παγίων στοιχείων εξοπλισμού παρέχοντας όλες τις πληροφορίες και την εμπειρία του που είναι χρήσιμες για την επιτυχία του έργου. Να εκτιμά διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, συντηρησιμότητα, υποστήριξη και κόστος του κύκλου ζωής κάθε πάγιου στοιχείου. Να βελτιώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις τεχνικές και οικονομικές ευκαιρίες. Να διασφαλίζει την εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης. Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κείμενους νόμους, τεχνικά πρότυπα και τις διαδικασίες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος. Να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες συντήρησης ανταποκρίνονται ή βελτιώνουν τις συνθήκες ασφαλείας του εξοπλισμού και το επίπεδο υπηρεσιών. Να διασφαλίζει την ανάλυση των βλαβών του κρίσιμου εξοπλισμού με στόχο τον εντοπισμό των ριζικών αιτίων και να προτείνει λύσεις. 54

55 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C4. Να διασφαλίζει τα επίπεδα διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας, υποστήριξης, ασφάλειας και ποιότητας που απαιτούνται για όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των πάγιων τεχνικών μέσων και στοιχείων της Επιχείρησης ΓΝΩΣΕΙΣ Διαδικασίες και διεργασίες. Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Νομικά και τεχνικά πρότυπα. Βασικές αρχές και εργαλεία διοικητικού ελέγχου. Αρχές, λογική και παράμετροι λειτουργίας και εκμετάλλευσης εξοπλισμού. Παράμετροι Διαθεσιμότητας, Αξιοπιστίας, Συντηρησιμότητας, Ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης. Τεχνικές ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. 55

56 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C.7: Να ορίζει τις στρατηγικές, πολιτικές και κριτήρια ελέγχου των εξωτερικών συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών) Συντήρησης και να καθορίζει τις ανάγκες σε υλικά και ανταλλακτικά εξαρτήματα που χρειάζονται ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Να αξιολογεί τη τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες, κατά την επιλογή των συνεργατών. Να διαχειρίζεται τα συμβόλαια συντήρησης σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα τεχνικά πρότυπα και επιχειρηματικές πρακτικές και να ελέγχει την αποτελεσματικότητα και ικανότητα των αναδόχων συντήρησης. Να συνεργάζεται για τον ορισμό των στρατηγικών παροχής υπηρεσιών συντήρησης, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους επιχειρηματικούς στόχους. Να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα τους σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλους τους υφιστάμενους νόμους, τις οδηγίες, τις διαδικασίες λειτουργίας καθώς την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας. 56