ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ"

Transcript

1 Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo 29 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων] (Article 28, 29 Law 6791)/ ) Σηµείωση: Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Σχολής εγκρίθηκε κατά την ίδρυσή της µε το έγγραφο Υ.Π.Π. ΙΣΤΕ ηµεροµηνίας

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Εσωτερική λειτουργία της σχολής: Εγγραφή, εξέταση, βαθµολογία, προαγωγή και πειθαρχία των φοιτητών: Εργασίες της σχολής, εορτές και αργίες: Πιστοποιητικά σπουδών που απονέµονται από τη σχολή: Οργάνωση και λειτουργία του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού: Δίδακτρα και άλλα δικαιώµατα και τέλη: Ιδρυση Επιτροπών: ΜΕΡΟΣ Β: ΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΗΛΩΣΗΣ Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ»

3 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Applied Social Cognition (In accordance with Reg. ΚΔΠ 143/ ) Οδηγίες: 1.Προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να αντιγράψουν το παρόν έντυπο, µαζί µε τις οδηγίες του, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, αφήνοντας τον κατάλληλο χώρο για κάθε καταχώρηση. Η συµπληρωµένη δήλωση πρέπει να αποτελεί ενιαίο έγγραφο, κατάλληλα σελιδωµένο. 2.Το νοµοθετικό πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας µιας σχολής εκτίθεται στα άρθρα 28 και 29 των περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων. Για ορισµένα στοιχεία του υπάρχουν κατευθυντήριες γραµµές στους Κανονισµούς Κ..Π. 143/96. 3.Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µιας σχολής είναι ένα από τα στοιχεία εγγραφής της (άρθρο 15(1)(στ) των Νόµων). Σύµφωνα µε το άρθρο 23 των πιο πάνω Νόµων, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µιας σχολής δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί από τη σχολή χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της Αρµόδιας Αρχής, ούτε είναι δυνατόν να µεταβάλλεται ο Κανονισµός λόγω εγγραφής νέων κλάδων ή λόγω άλλων ετήσιων αλλαγών, όπως το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές. 4.Για τους πιο πάνω λόγους, στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας µιας σχολής πρέπει να εκτίθενται µόνον τα αµετάβλητα στοιχεία και και οι γενικές αρχές. Αντίθετα στον Οδηγό Σπουδών (Prospectus) µιας σχολής πρέπει να εκτίθενται (σύµφωνα µε το άρθρο 25 των πιο πάνω Νόµων) οι συγκεκριµένες λεπτοµέρειες µε τις οποίες υλοποιούνται οι γενικές αρχές του Εσωτερικού Κανονισµού της µέσα σ ένα ακαδηµαϊκό έτος. Για παράδειγµα, στον Εσωτερικό Κανονισµό πρέπει να εκτίθεται η αναλογία εκπροσώπησης στο Συµβούλιο µιας σχολής των διαφόρων συντελεστών της (ιδιοκτήτης, καθηγητές και φοιτητές), ενώ στον Οδηγό Σπουδών (Prospectus) πρέπει να εκτίθεται η ονοµαστική σύνθεση του Συµβουλίου της σχολής (άρθρα 25 και 28 των πιο πάνω Νόµων). Για το λόγο αυτό, στην παρούσα δήλωση το Μέρος Β δεν αποτελεί µέρος του Κανονισµού, αλλά µόνον χρήσιµες επεξηγήσεις που παρατίθενται για σκοπούς πληρότητας

4 ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ PART A: INTERNAL REGULATION OF THE SCHOOL ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Όνοµα 1. Το κατά τις διατάξεις του "The Mediterranean Graduate School of Applied Social Cognition, θα χρησιμοποιεί ως συντομογραφία το όνομα N.E.T.S. που αποτελεί τα αρχικά των τεσσάρων πεδίων την τομή των οποίων αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του: Neuroscience Education Technology Systems. Έµβληµα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του "The Mediterranean Graduate School of Applied Social Cognition, το οποίο φέρει στον τίτλο του την επιγραφή "N.E.T.S." έχει ως έμβλημα ένα αρχαίο κυπριακό νόμισμα το οποίο τύπωσε ο Εβέλθων βασιλιάς της Σαλαμίνας περί το τέλος του 6ου αιώνα πχ. Ο οποίος θεωρείται και θεμελιωτής της Κυπριακής οικονομίας. 2. Η σφραγίδα του N.E.T.S. είναι στρογγυλή και απεικονίζει το νόμισμα, ενώ στις σφραγίδες των Σχολών και των Τμημάτων αναγράφεται επιπρόσθετα η επωνυμία N.E.T.S. και όπου χρειάζεται, ο τίτλος της Σχολής ή του Τμήματος αντίστοιχα. Θεσµικό πλαίσιο και διοικητική πρακτική 1. Το N.E.T.S είναι Νομικό Πρόσωπο και πλήρως αυτοδιοικούμενο. Είναι σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη σχολή ασκείται διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο που προβλέπεται στο πλαίσιο της αποστολής του. Το έργο του υποστηρίζεται από τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες. Αποτελείται από Τμήματα και Εργαστήρια τα οποία συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες του. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του περιλαμβάνει το ερευνητικό και διδακτικό έργο, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού που παρέχονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες του και τη λειτουργία των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων του τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα αυτά. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, και το Υπουργικό Συμβούλιο

5 The Rationale behind N.E.T.S. 1 Genesis The Cyprus Neuroscience & Technology Institute 2, 3 (C.N.T.I.) was founded through the initiatives of Dr. Yiannis Laouris and a team of repatriated Cypriot scientists with the support of ex- Minister of Education and Culture Dr. Chrysostomos Sophianos, ex- School Inspector Dr. Christodoulos Laouris, the Bishop of Paphos Chrysostomos and three prominent foreign academics Prof. Dr. Sc. Med. Peter Schwartze (Germany), Prof. Dr. Med. Habil. Uwe Windhorst (Germany/Canada), and Regents Prof. Douglas G. Stuart (USA). It was registered on November 6, 1991 (Reg. AE 72) as a non- profit research institution and launched activities in 1992/1993. C.N.T.I. was founding partner of Management Information Systems & Technology Development (MISnTED Ltd. Innovation Company), which was responsible for the research and development of the curriculum of its innovative project Cyberkids. The curriculum, which won 7 international awards, was used by a chain of computer learning centers making it possible for >15,000 children and >10,000 adults to benefit. C.N.T.I. became known to the Cypriot public for Cyberkids as well as for its research in Dyslexia and the organization of two fairs called Innovation- Technology- Social Progress. Between 1994 and1999 C.N.T.I. also hosted a number of peace projects, including Technology For Peace (www.tech4peace.org) and Youth Promoting Peace (www.y2p.org). It was re- structured in year 2000 modifying its original Constitution to embrace projects aiming in the development of an active civil society in Cyprus, as well as projects with international scope, especially those that involve the application of technology towards bridging the literacy, economic and digital divides (Development and IT Education). At the end of 2005, it evolved into a larger organization with a pure international orientation integrating all its activities under one umbrella using also a new name, Future Worlds Center 4,5. The name C.N.T.I. is still registered as refers to all activities which envision, design and implement science and technology projects. What is exactly CNTI CNTI s is an incubator of social entrepreneurs who envision, design, and implement projects that promote the culture of co- existence, human rights, and peace, using methods grounded in the latest technologies, the science of dialogic design, and democratic dialogue. CNTI Vision FWC s mission is to enable people to re- think and re- solve social challenges, both on the local and the European level. Our actions are positioned right at the edge of where social 1 Neuroscience-Education-Technology-Systems

6 change can happen. FWC is an organization in which ideas, projects, methodologies, and people are interconnected. CNTI Awards Silver Award, INPEX 95, Pittsburgh, USA Innovation Competition Fair with thousands of participants from all over the world. Awarded for the innovation in CYBERKIDS curriculum The Elected of the Year '96, Jerusalem, Israel The CYBER Kids company in Israel chosen as the most promising new company of the Year Qualidat, Geneva, Switzerland Distinction given to organizations that demonstrate high standards of quality Employers and Industrialists Federation Award, Nicosia, Cyprus Creativity Award to Cyber Kids Curriculum Civil Society Award First Award to NGOs pioneering in social transformation Hellenic Society for Systems Studies Award to distinguished scientists Anna Lindh Award CNTI History of fund raising CNTI currently employs >20 full- time scientists and hosts 2 international and 2 Cypriot interns. Its yearly budget is about 1 million euro. The management structure is fluid, but most projects fall within three larger clusters, organized as UNITS : The Global Education Unit; The New Media Lab; The Humanitarian Affairs Unit. The organization is characterized by its entrepreneurial character and its future orientation in areas related to human brain- modern technology- social transformation and the repercussions of relevant research for humanity. Over the past 10 years CNTI has implemented >100 projects employed over 60 people and raised over 10 million euros

7 Decision to establish the Graduate School At end of 2012, the Board of CNTI decided to establish a postgraduate school with the name: The Mediterranean Graduate School of Applied Social Cognition Neuroscience - Education - Technology - Systems (N.E.T.S) The school will specialize strictly at the interface of the 4 sciences that the Cyprus Neuroscience and Technology Institute has accumulated expertise. The school will use the acronym N.E.T.S., winch stands for: Neuroscience Education Systems Technology Purpose To put together a team of ca. 20 highly committed PhD students, capable and intelligent individuals who will work at the interface of the four sciences focused to develop the science required to achieve a paradigm shift and a major leap forward in our world. Philosophy N.E.T.S. philosophy is based on the original aims of the Cyprus Neuroscience and Technology Institute. 1. Grounded on the realization that survival of humanity will depend on our ability to design conscious evolution. 2. Designing and execution of studies and research programs with future orientation in areas related to human brain- modern technology- social transformation with the purpose of inventing new methods and tools to facilitate conscious societal evolution. Focus on interdisciplinarity N.E.T.S. aspires to pioneer worldwide in offering cutting- edge advanced graduate programs that lie at the interface of four areas of significant importance (i.e., Meta- Systems Neuroscience, Instructional Systems Design, Complex Systems Science as applied for social change and peace building, and Information & Computer Technologies) but at the same time equip its graduates with knowledge, expertise, tools and motivation to apply towards creating a better world. The design of its curricula is grounded on the premise that we ought to re- define the methods, purpose, and tools we use in research, in education and in social sciences in light of relevant and pressing social, economic and political priorities. Meta- Systems Neuroscience (MSN). While, systems neuroscientists study how different neural circuits analyze sensory information, form perceptions of the external world, make decisions, and execute movements, Meta- systems neuroscientists study how a population of (in our case human) brains develops a collective understanding of the state of the - 7 -

8 system under study, agree on structural designs that describe the system, and join powers to solve collectively specific problems and/or act towards improving the system though harnessing the collective intelligence and the collective wisdom of the population. At N.E.T.S. we aspire to define, measure and harness collective intelligence and collective wisdom. Instructional Systems Design (ISD). We define ISD as the practice of creating educational experiences, which make the acquisition of knowledge, expertise, and wisdom, more efficient, more effective towards achieving positive goals, and more appealing for each individual involved. The process includes determining the current state and needs of the learner, defining learning goals, and generating smart intervention schemes to assist the transition to a new level of knowledge, understanding and cognitive awareness. The design of new environments should take into account the hijacking and overload of human attention as a limited resource. At N.E.T.S. we are reimagining and re- designing education by creating digital products and services that empower teachers, students and parents in many new ways. Technology for Social Systems Design - Complex Systems Science (CSS). The dawn of the 21st century has marked unprecedented paradigm shifts. On one hand the speed of technological change challenges societies to develop methods and laws to tackle new complexities. On another hand, the world has become unstable in many regions, the Millennium Development Goals are by far behind, and the weapon industry is on the rise. While these developments are taking place, the systems of governance, especially at the level of governments, have not evolved and are lacking behind. Some consider them Paleolithic. In sum, the challenges we face are far too complex for any single human to tackle them alone. We came to realize that the methods and tools we have used in the past seem to be failing when applied on today s highly convoluted wicked problems. At N.E.T.S. we develop new theory and new tools to manage social complexity. We aspire to use these tools to achieve positive social change and promote non- violent conflict resolution and peace building worldwide. Research Methods (RM) Third- phase Science - Information & Computer Technologies (ICT). Science has evolved but the science of science did not. The deployment of ICTs and their uptake by society affect radically the human condition, insofar as it modifies our relationships to ourselves, to others and to the world6. At N.E.T.S. we consider it imperative that modern citizens, especially future scientists, social entrepreneurs and aspiring change makers should be proficient with Research Methods, with the concepts of Third- phase Science, with information technologies and applications as well as with design, experimentation and programming. The acronyms of the four domains are used to describe courses. For each domain there are two courses available: one mandatory and one elective. Programs 6 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/onlife-manifesto - 8 -

9 N.E.T.S. is founded exclusively as a Graduate School specializing in specific domains. It will offer only MS and PhD degrees. All programs are designed to lead to PhD. The academic classes required for MS and PhD are almost identical, which means that candidates who already have an MS will still have to receive an additional MS on their way to completing a PhD. All programs will be subject to periodic review and re- evaluation and/or re- definition. Graduate School Objectives N.E.T.S. aims to attract top students from across the world that combines: (a) outstanding academic achievement, (b) intellectual curiosity and interest to engage in authentic research, and (c) are committed to invest their lives in making a difference in this world. In sum, the objectives are extended versions of those adopted by CNTI:! To establish a Graduate School of international calibre.! To put together a team highly committed young scientists, thus building enough momentum to achieve a paradigm shift in the sciences of change and a major leap forward in our world.! To design and execute studies and research programs with future orientation in areas related to human brain- modern technology- social transformation and the repercussions of relevant research for humanity.! To develop the science of dialogic design to be able to scale- up to engage thousands of individuals thus creating momentum for positive change.! To define, measure and harness collective intelligence and collective wisdom.! To development of new models of education based on recent advances in cognitive science and computing.! To organize, conduct and supervise seminars, congresses, conferences, workshops; deliver courses; offer educational and/or information services in the above sectors with the aim of sensitization, enlightenment or training of the modern active citizens.! To collaboration with universities and other institutions, organizations, and individual active citizens in Cyprus and abroad to promote the aims of the school.! To serve as provider of information and consultant in academic, commercial, scientific and technical subjects.! To discover, research, study, encourage, support and promote new innovative ideas and methods, techniques, scientific technological, electronic systems and generally intellectual property.! To promotion research in Cyprus and abroad in collaboration with other organizations, public or private, local or international for the achievement of our aims.! To promote Cyprus as a supporter of Development & IT education, scientific research and peace in the three continents around her, thus contributing towards consolidation of peace and prosperity in the wider geopolitical region.! To publish material in subjects relevant with the aims of School

10 Παροχές προς τους φοιτητές 1. Η σχολή μεριμνά για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, διαμορφώνοντας τους απαραίτητους όρους σπουδών και διαβίωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα σε κάθε είδους παροχή και δικαίωμα που απορρέει από τη φοιτητική τους ιδιότητα. 2. Στους φοιτητές παρέχεται α) Ψυχολογική συμβουλευτική β) Υποτροφίες γ) Διευκολύνσεις για μετακινήσεις με βάση την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας. δ) Στους φοιτητές παρέχονται επίσης δωρεάν διδακτικά βιβλία και βοηθήματα. Χρήση εγκαταστάσεων και µέσων 1. Όλοι οι φοιτητές, έχουν δικαίωμα στη χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων της Σχολής στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών. 2. Όλοι οι φοιτητές, έχουν δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 3. Η χρήση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος από φοιτητικούς συλλόγους ή από ομάδες φοιτητών για συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις αποτελεί δικαίωμα των φοιτητών, εκτός αν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ενημερώνεται και να εγκρίνει ο Πρόεδρος του Τμήματος. 1. Εσωτερική λειτουργία της σχολής: 1.1 Ιδιοκτήτης της σχολής: [Οδηγίες: Να δοθεί το πλήρες όνοµα του ιδιοκτήτη της σχολής. Αν ο ιδιοκτήτης της σχολής είναι εταιρεία, να δοθεί το πλήρες όνοµά της, ο αριθµός και η ηµεροµηνία εγγραφής της και τα πλήρη ονόµατα όλων των µετόχων της και όλων των διευθυντών ή διοικητικών συµβούλων της. Αν η σχολή έχει παραρτήµατα, να δοθούν τα πιο πάνω στοιχεία για την έδρα της και ξεχωριστά για κάθε παράρτηµά της.] Ο ιδιοκτήτης της σχολής: The Cyprus Neuroscience and Technology Institute (C.N.T.I.) The owner of the School: The Cyprus Neuroscience and Technology Institute (C.N.T.I.) 1.2 Συµβούλιο της σχολής: (Article 28 Law 67(1)/ and 53, 58 Reg ΚΔΠ 143/ ) [Οδηγίες: Να καθοριστούν:

11 (α) Αναλογία εκπροσώπησης στο Συµβούλιο των διαφόρων συντελεστών (ιδιοκτήτης, διδακτικό προσωπικό και φοιτητές) Το Συµβούλιο της σχολής θα απαρτίζεται από 15 µέλη Πρύτανη του N.E.T.S., Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Trustees/ BoD) του N.E.T.S, Μέλη διδακτικού προσωπικού/ μέλη ΔΕΠ (Faculty members) και ένας (1) εκπρόσωπος των φοιτητών (elected students representative). 1. Dean of the N.E.T.S. 1 President 2. N.E.T.S. Chair of the Board of Director (ex- oficio) 1 Member 3. N.E.T.S. Chief Executive Director (ex- oficio) 1 Secretary 4. President of the Board of Trustees/ BoD 1 Member 5. N.E.T.S. Board of Trustees/ BoD 5 Members 6. Faculty members of N.E.T.S. 5 Members 7. Elected Student Representative 1 Member Ο αριθμός των μελών του κάθε σώματος αναφέρεται στην περιγραφή του 6.β) Ρόλος των επιτροπών του παρόντος εντύπου. (β) Ρόλος και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Το Συμβούλιο θα παρέχει συμβουλές στον ιδιοκτήτη και διευθυντή της σχολής σε θέματα που αφορούν τα πιο κάτω: Προγράμματα σπουδών της σχολής, Κριτήρια αποδοχής, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών της σχολής, Εσωτερικό κανονισμό για τη σωστή λειτουργία της σχολής, Οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφερθεί από τον ιδιοκτήτη της σχολής (γ) Ρύθµιση των εργασιών του Συµβουλίου Το Συμβούλιο καθορίζει τόσο την διεξαγωγή των συνεδριάσεών και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και γενικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και μπορεί να διορίζει τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων για την εξέταση ορισμένων θεμάτων αναφορικά σε μια αίτηση. Η τελική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από το Συμβούλιο. Πρόεδρος του συμβουλίου θα είναι ο πρύτανης ο οποίος είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του C.N.T.I. (ιδιοκτήτης). Μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα είναι και ο Πρύτανης της σχολής. Τα άλλα μέλη θα καθοριστούν από τον Πρύτανη της σχολής. Οι συναντήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται με απαρτία 5 μελών και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μέσω του

12 μεθόδου ψηφοφορίας πλειοψηφικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της επιτροπής φέρει τον τελευταίο, καθοριστικό ψήφο. Η διάρκεια θητείας του Συμβούλιο θα είναι 4 έτη. Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου της σχολής δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε το Νόµο 67(I)/ και τις πληροφορίες που δίνονται για την έγκριση της σχολής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. (Βλέπετε το άρθρο 28 των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 53 και 58 της Κ..Π. 143/96) Στο Παράρτηµα "1" του Μέρους Β του παρόντος εγγράφου να δοθεί η πλήρης και ονοµαστική σύνθεση του Συµβουλίου της σχολής κατά την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης.] 1.3 ιεύθυνση της σχολής: (Βλέπετε τα άρθρα 15(1)(ε) και 44(στ) των πιο πάνω Νόµων και τους Κανονισµούς 54, 55, 56, 62 και 64 της Κ..Π.143/ ). [Οδηγίες: (α) Να καθορισθεί σαφώς η διοικητική δοµή της σχολής (Επισυνάπτεται Παράρτηµα 2) (β) Να προσδιοριστούν τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των διαφόρων διοικητικών ατόµων της σχολής. Ο διευθυντής Του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου. Ο πρύτανης της σχολής. O πρύτανης της σχολής επιβλέπει όλες τις εξωτερικές σχέσεις και είναι υπεύθυνος για την προώθηση και επέκτασή της. Ο κοσμήτορας της σχολής διορίζεται από τον πρύτανη και έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη. Η θητεία του Κοσμήτορα της Σχολής είναι τέσσερα έτη. Οι συντονιστές του προγράμματος θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και το συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων. Οι συντονιστές του προγράμματος ορίζονται από τον πρύτανη της σχολής η θητεία τους είναι τέσσερα έτη. Οι υπεύθυνοι/ες οικονομικών και διοικητικών του CNTI είναι η υπεύθυνοι/ες των οικονομικών και διοικητικών καθηκόντων της σχολής οι οποίοι/ες θα έχουν την ευθύνη για το οικονομικό και διοικητικό έργο της παρούσας σχολής. 2. Εγγραφή, εξέταση, βαθµολογία, προαγωγή και πειθαρχία των φοιτητών: 2.1 Εγγραφή (και µετεγγραφή) φοιτητών: [Οδηγίες: Να καθορισθούν σαφώς: To be clearly defined]

13 (α) τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών, Γενικές προϋποθέσεις εισδοχής Η επιτροπή μεταπτυχιακής αξιολόγησης επιλογής σε συνεργασία με τις διάφορες μονάδες του C.N.T.I. θα ορίσουν τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων για εισαγωγή σε κάθε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Πρόγραμμα κάθε δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη, πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc Programme) Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής: Βασικός τίτλος Πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα σε σχετικό αντικείμενο. Παρουσιάσεις σε τουλάχιστον 3 διεθνή συνέδρια Τουλάχιστον 1 δημοσίευση Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας 7 Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD Programme) Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής: Βασικός τίτλος Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα σε σχετικό αντικείμενο. Παρουσιάσεις σε τουλάχιστον 6 διεθνή συνέδρια Τουλάχιστον 2 δημοσίευσεις Μεταπτυχιακός τίτλος από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα σε σχετικό αντικείμενο. Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (β) οι διαδικασίες εγγραφής/ enrolment procedures Διαδικασία επιλογής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc Programme) 7 Αποδεκτά τεκµήρια επάρκειας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level µε βαθµό επιτυχίας τουλάχιστον C ή IELTS µε βαθµό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL µε βαθµό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/220 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστηµιακού προγράµµατος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή

14 Για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ο φοιτητής/τρια πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στις «Γενικές προϋποθέσεις εισδοχής». Τα έντυπα συμπλήρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό χώρο του N.E.T.S. Η προκήρυξη θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Μάστερ και επιπέδου διδακτορικού δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, το ενημερωτικό δελτίο, και στον τύπο κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του μήνα Γενάρη πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τον μήνα Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Απαιτούμενα έγγραφα Υποβολή Αίτησης Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν οι κάτοχοι πτυχίου (βασικού τίτλου σπουδών) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με το γνωστικό πεδίο προκήρυξης. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση της Σχολής. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή πιστοποιητικών που να βεβαιώνουν ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. 4. Φωτοαντίγραφα συμμετοχών σε συνέδρια 5. Φωτοαντίγραφα δημοσιεύσεων 6. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων. 7. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια. 8. Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας

15 9. Ονόματα και διευθύνσεις δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο (μία τουλάχιστον από τις συστατικές επιστολές 8 πρέπει να προέρχεται από ακαδημαϊκό), από τους οποίους οι αιτητές έχουν ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών. 10. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της σχολής. Σημείωση: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν α) σε έντυπη μορφή και β) σε ψηφιακό δίσκο CD. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν ότι, όλα όσα θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή θα παραδοθούν επίσης στο CD. Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με επιστολή για την έκβαση της αίτησής τους. Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν γραπτώς, εντός καθορισμένης προθεσμίας, αν την αποδέχονται. Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών γίνεται με την υποβολή του Εντύπου Εισδοχής Φοιτητή και των αναγκαίων πιστοποιητικών στο Γραφείο Μεταπτυχιακών σε καθορισμένη χρονική περίοδο. Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD Programme) Για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ο φοιτητής/τρια πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στις «Γενικές προϋποθέσεις εισδοχής». Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου διδακτορικού έχουν οι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Απαιτούμενα έγγραφα Υποβολή Αίτησης 8 Για τις συστατικές επιστολές θα δηµιουργηθεί ειδικό έντυπο και σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Σχολής

16 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα διδακτορικά προγράμματα έχουν οι κάτοχοι πτυχίου (βασικού τίτλου σπουδών) και μεταπτυχιακού από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με το γνωστικό πεδίο προκήρυξης. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση της Σχολής. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή πιστοποιητικών που να βεβαιώνουν ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου διδακτορικού. 4. Φωτοαντίγραφα συμμετοχών σε συνέδρια 5. Φωτοαντίγραφα δημοσιεύσεων 6. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων. 7. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών επιπέδου διδακτορικού και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια. 8. Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας. 9. Ονόματα και διευθύνσεις δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο (μία τουλάχιστον από τις συστατικές επιστολές 9 πρέπει να προέρχεται από ακαδημαϊκό), από τους οποίους οι αιτητές έχουν ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών. 10. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της σχολής. Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 9 Για τις συστατικές επιστολές θα δηµιουργηθεί ειδικό έντυπο και σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Σχολής