Καίτη Μιχαλοπούλου *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καίτη Μιχαλοπούλου *"

Transcript

1 Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Α -Β, 2012, 3-49 Καίτη Μιχαλοπούλου * ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙEΣ ΤHΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ TO ΑΝΥΠΑΡKTO «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ»: ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται σχολιασμένο ένα αγγλοελληνικό γλωσσάριο των όρων της δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής στις κοινωνικές διερευνήσεις. Ο σχολιασμός βασίζεται κυρίως στην απόδοση των στατιστικών όρων από τους καθηγητές Αθανασιάδη, Κοκολάκη και Χρυσαφίνου, το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, το Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο και τα κείμενα των ερευνών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Διαπιστώνεται ότι ζητήματα θεωρίας και πρακτικής των δειγματοληπτικών ερευνών αποδίδονται ορθά από την ΕΣΥΕ. Επίσης, καταδεικνύεται η ασυμφωνία των στατιστικών ακόμα και για την απόδοση βασικών στατιστικών όρων και, βεβαίως, η ανυπαρξία του ελληνικής επινόησης «στατιστικού σφάλματος» ως στατιστικού όρου. Λέξεις κλειδιά: δειγματοληψία, δειγματοληπτική θεωρία, δειγματοληπτική πρακτική, ορολογία, κοινωνικές έρευνες * Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστήμιου.

2 4 ΚΑΙΤΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στατιστική ορολογία για τη θεωρία και την εφαρμογή των δειγματοληπτικών μεθόδων στις κοινωνικές διερευνήσεις, όπως και όλοι οι όροι της στατιστικής, είναι κυρίως αγγλοσαξονική υπόθεση (Μιχαλοπούλου, 2004, σσ ). Έτσι, στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (International Statistical Institute, εφεξής ISI) αρχικά δημοσιεύτηκαν οι όροι στα αγγλικά, στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια να αποδοθούν σε άλλες γλώσσες και, πρόσφατα, δημοσιεύονται οι όροι και στα ελληνικά (ISI, 2009). Στα πρώτα βιβλία στατιστικής που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από τους καθηγητές Δημήτριο Καλιτσουνάκη (1929), Κωνσταντίνο Αθανασιάδη (1931), Χρυσό Ευελπίδη (1943), Βασίλειο Βαλαώρα (1943), Γεράσιμο Αλιβιζάτο (1947, 1953) και Ευστάθιο Μαργαρίτη (1948), η παρουσίαση της στατιστικής ήταν απλή περιγραφή εισαγωγικών εννοιών με εξαίρεση το βιβλίο του Αθανασιάδη. Τις δειγματοληπτικές μεθόδους είτε δεν τις διαπραγματεύονταν (Αθανασιάδης και Μαργαρίτης) ή, όταν τις παρουσίαζαν, υπήρχε σύγχυση στις έννοιες και τους ορισμούς, με εξαίρεση την παρουσίαση του Βαλαώρα, ο οποίος ήταν ο μόνος που είχε μεγάλη ερευνητική εμπειρία (Μιχαλοπούλου, 2004, σσ και ). Το ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αθανασιάδης δημοσίευσε το πρώτο «Αγγλοελληνικό γλωσσάριο των στατιστικών όρων». Αυτή την περίοδο, οι καθηγητές που ανέλαβαν τη διδασκαλία της στατιστικής στα Πανεπιστήμια, στα βιβλία τους υιοθέτησαν την προτεινόμενη από τον Αθανασιάδη απόδοση των όρων. Το 1988, οι καθηγητές Κοκολάκης και Χρυσαφίνου δημοσίευσαν το Λεξικό Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Στατιστικών Όρων, το οποίο βασίστηκε στο Dictionary of Statistical Terms των Kendall και Buckland. Το 2009, εκδόθηκε από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) το Λεξικό Στατιστικής Ορολογίας, το οποίο βασίστηκε στο γλωσσάριο του ISI και το Oxford Dictionary of Statistical Terms. Στα λεξικά αυτά και τα βιβλία στατιστικής που παρουσιάζουν αποκλειστικά τις δειγματοληπτικές μεθόδους, και άρχισαν να κυκλοφορούν κατά την δεκαετία του 1980, απουσιάζει κάθε αναφορά στη δειγματοληπτική πρακτική και, επομένως, και στη σχετική ορολογία. Και βεβαίως, γνωρίζουμε ότι η δειγματοληπτική θεωρία είναι το «πνευματικό παιδί» της πρακτικής και ότι «οι μείζονες αναπτύξεις ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών να λυθούν πρακτικά ζητήματα τόσο της επιλογής όσο και της εκτίμησης»

3 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 5 (O Muircheartaigh και Wong, 1981, σ. 465). Κατά συνέπεια, σε όλα τα διάσημα στη βιβλιογραφία εγχειρίδια δειγματοληπτικής θεωρίας των Cochran (1977), Kish (1965) και Moser και Kalton (1975), τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στα ζητήματα της πρακτικής. Το κενό αυτό στην ελληνική βιβλιογραφία κάλυψε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ, που μετονομάστηκε από το 2010 Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΕΛΣΤΑΤ) από την πρώτη Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών που διενήργησε το 1957/1958, τη μετεκπαίδευση των στελεχών της στο εξωτερικό και το Κέντρον Στατιστικής Εκπαιδεύσεως μέχρι και σήμερα, εξελίσσοντας μεθοδολογικά τις έρευνές της (Μιχαλοπούλου, 2004, σσ ). Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, στα κείμενα που παρουσιάζουν διεξοδικά τις έρευνες και δημοσιεύονται στα ελληνικά και τα αγγλικά αποδίδεται και η σχετική ορολογία. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε ένα σχολιασμένο γλωσσάριο των όρων της δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής στις κοινωνικές διερευνήσεις, για να καταδείξουμε, αφενός, τα ζητήματα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει και να διαπραγματεύεται ένα σχετικό εγχειρίδιο, αφετέρου, την ανυπαρξία, ως στατιστικού όρου του περίφημου, ελληνικής επινόησης, «στατιστικού σφάλματος», που υπερβαίνει τα ζητήματα της εσφαλμένης χρήσης στατιστικών όρων (Μιχαλοπούλου, 2004, σσ ). ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Η παρουσίασή μας βασίζεται στην ορολογία και τη θεματική των βιβλίων των Cochran (1977), Kish (1965) και Moser και Kalton (1975), τα οποία αποτελούν μέχρι σήμερα τη βασική σχετική βιβλιογραφία. Για την απόδοση των όρων χρησιμοποιήσαμε τα γλωσσάρια και τα λεξικά των Αθανασιάδη ( , εφεξής Α), Κοκολάκη και Χρυσαφίνου (1988, εφεξής Κ και Χ), ΕΣΙ, και ISI, τα κείμενα των ερευνών της ΕΣΥΕ, και επικουρικά, το βιβλίο της Μιχαλοπούλου (2004, εφεξής Μ2). Επίσης, για την ορολογία σχετικά με τα ζητήματα των πειραματικών μεθόδων και των κλιμάκων μετρήσεως στάσεων χρησιμοποιήσαμε την απόδοση των όρων στην ελληνική μετάφραση του βιβλίου του Robson (R) και το βιβλίο της Μιχαλοπούλου (1992, εφεξής Μ1), αντίστοιχα.

4 6 Καίτη Μιχαλοπούλου A Accuracy ακρίβεια (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) 1 Accuracy checks έλεγχοι ακριβείας Acquiescence response set σύνολο συναινετικών αποκρίσεων Additivity προσθετικότητα (Κ και Χ) Addresses, sampling of επιλέγοντας δείγμα από διευθύνσεις κατοικιών [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 25] Adjustments in the analysis προσαρμογές κατά την ανάλυση of experiments των πειραμάτων Administrative districts διοικητικές περιοχές ως as sampling units Advance letters After-only design Aggregates Aided recall δειγματοληπτικές μονάδες επιστολές που αποστέλλονται ώστε να ενημερώσουν τα μέλη του δείγματος για τη διεξαγωγή της κυρίως έρευνας το πειραματικό σχέδιο μόνο-μετάελέγχου σύνολα από στοιχεία [ΕΣΥΕ (1959α), σ. 3] υποβοηθούμενη ανάκληση στη μνήμη Allocation καταμερισμός [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 23, ISI] 2 Alpha coefficient of reliability συντελεστής αξιοπιστίας (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) 3 άλφα (Μ1, σ. 25) Alternate forms method η μέθοδος των εναλλασσόμενων (Κ και Χ, ΕΣΙ) τύπων (Μ1, σ. 24) Alternative hypothesis Analysis of covariance εναλλακτική υπόθεση (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) ανάλυση της συνδιασποράς (Κ και Χ) ή συνδιακύμανσης (Α, ΕΣΙ, ISI) 4 1. Ο Αθανασιάδης, το ΕΣΙ και το ISI αποδίδουν τους όρους accuracy και precision ως ακρίβεια. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου τους αποδίδουν ως ακρίβεια και επακρίβεια, αντίστοιχα, απόδοση την οποία υιοθετούμε. 2. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο allocation ως επιμερισμός (κατανομή). 3. Το ISI, εκτός από τον όρο reliability coefficient, προτείνει επιπλέον τον όρο selfcorrelation coefficient που αποδίδει ως αυτοσυσχέτιση. 4. Ο Αθανασιάδης απέδωσε στα ελληνικά τους όρους variance και covariance ως διακύμανση και συνδιακύμανση, αντίστοιχα, απόδοση με την οποία συμφωνεί το ISI. Το

5 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 7 Analysis of variance ανάλυση της διασποράς (Κ και Χ) ή διακύμανσης (Α, ΕΣΙ, ISI, βλ. σημείωση 4) Analytical statistics αναλυτικά στατιστικά μέτρα Analytical surveys αναλυτικές έρευνες (Κ και Χ) Anonymity ανωνυμία Area sample δείγμα επιφανειών [ΕΣΥΕ (1959α), σ. 8] Area sampling δειγματοληψία επιφανειών [ΕΣΥΕ (1959α), σ. 8] 5 Asking of questions κάνοντας τις ερωτήσεις Association and causation σύνδεση, συνάφεια (Κ και Χ, ISI) 6 και αιτιότητα Attitude στάση Attitude scales κλίμακες στάσεων (Μ1) Attribute χαρακτηριστικό (Κ και Χ, ISI) 7 Auxiliary (ancillary) variables επικουρικές (συμπληρωματικές, Κ και Χ) μεταβλητές Average μέσος (Α, Κ και Χ, ISI), μέσος όρος (ΕΣΙ, ISI), αριθμητικός μέσος, αριθμητικός μέσος όρος (ISI) ΕΣΙ προτείνει αυτήν την απόδοση εναλλακτικά προς τη διασπορά και συνδιασπορά, με την οποία συμφωνούν οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου εφόσον χρησιμοποιούν τον όρο κύμανση για την απόδοση του range (εύρος, ΕΣΙ, ISI). Ο Αθανασιάδης θεωρούσε ότι οι όροι variance και fluctuation είναι συνώνυμοι και αποδίδει τον όρο dispersion ως διασπορά, απόδοση που συμφωνεί με αυτή του ISI. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου αποδίδουν τον όρο ως σκέδαση. Το ΕΣΙ τον αποδίδει ως σκέδαση ή διασκορπισμό, θεωρώντας τον εναλλακτικό προς τους όρους spread και variance (άπλωμα και διασπορά, αντίστοιχα). Η ΕΣΥΕ θα αποδώσει τοv όρο variation ως κύμανση και διακύμανση, βλ. ΕΣΥΕ (1961α), σ. 26 και ΕΣΙ, και ΕΣΥΕ (1959), σ. 15, αντίστοιχα. 5. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου, το ISI και ΕΣΙ αποδίδουν τον όρο area sampling ως γεωγραφική δειγματοληψία, δειγματοληψία κατά περιοχές και δειγματοληψία περιοχής, αντίστοιχα. 6. Το ΕΣΙ, στις αποδόσεις αυτές προτείνει επιπλέον τον όρο συσχέτιση, που όμως αποδίδει τον όρο correlation (Κ και Χ, ISI). Βέβαια, ως συνάφεια αποδίδεται ο όρος contingency (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI), επομένως υπάρχει ζήτημα με αυτή την απόδοση. Ο Αθανασιάδης πρότεινε ανεπιτυχώς, οι όροι association και contingency να αποδίδονται ως αλληλουχία και σύμπτωση, αντίστοιχα. 7. Ο Αθανασιάδης και το ΕΣΙ αποδίδουν τον όρο attribute ως ποιοτική ιδιότης και χαρακτηριστικό (ποιοτικό), αντίστοιχα.

6 8 Καίτη Μιχαλοπούλου B Balanced repeated replications η μέθοδος της ισόρροπης (BRR) επαναληπτικής επιλογής πανομοιότυπων (Μ2, σ. 90) 8 Batch testing έλεγχος κατά δέσμες για τον εντοπισμό σπάνιων στοιχείων Before-after designs τα πειραματικά σχέδια προ-ελέγχουμετά-ελέγχου Best fit βέλτιστη προσαρμογή (Κ και Χ, ΕΣΙ) Best linear unbiased estimate βέλτιστη γραμμική αμερόληπτη (BLUE) εκτίμηση (Κ και Χ, ΕΣΙ) Beta coefficients συντελεστές βήτα (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Bias μεροληψία (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) 9 Biased-viewpoint effect επίδραση της μεροληπτικής άποψης Binomial distribution διωνυμική κατανομή (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) 10 Binomial variates διωνυμικές τυχαίες μεταβλητές (Κ και Χ) Blanks on sampling frame κενά στο δειγματοληπτικό πλαίσιο (Μ2, σ. 35) Blocking η τεχνική της δέσμευσης, επέκταση της τεχνικής του ταιριάσματος κατά ζεύγη Blocks in area sampling οικοδομικά τετράγωνα στη δειγματοληψία επιφανειών [ΕΣΥΕ (1959β), σ. 10] Bootstrap method of variance η μέθοδος bootstrap (ΕΣΙ, ISI) για estimation την εκτίμηση της διασποράς Boundaries of strata όρια των στρωμάτων [ΕΣΥΕ (1959β), σ. 10] Bracket codes ταξινόμηση των κωδικών 8. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο balanced repeated replication ως ισορροπημένη επαναλαμβανόμενη επανάληψη ή αντιγραφή. 9. Ο Αθανασιάδης απέδωσε τον όρο bias ως μεροληπτικότης, προκατάληψις και η ΕΣΥΕ ως συστηματικόν σφάλμα, ΕΣΥΕ (1959), σ Ο καθηγητής Αθανασιάδης απέδωσε τον όρο ως διωνυμιακός. Το ISI προτείνει και τους εναλλακτικούς όρους κατανομή Bernoulli και σημειακή διωνυμική!

7 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 9 C Call-backs επαναληπτικές επισκέψεις [επανειλημμένες επισκέψεις, ΕΣΥΕ (1960), σ. 4] Case περίπτωση (Α) Case records καταγραφές πληροφοριών για κάθε μεμονωμένη περίπτωση Case studies μελέτες της περίπτωσης Case study approach η προσέγγιση της μελέτης της περίπτωσης Cauchy-Schwarz inequality ανισότητα Cauchy-Schwarz (K και X, ΕΣΙ, ISI) Causal models αιτιατά (αιτιώδη Κ και Χ, ΕΣΙ) υποδείγματα Causal relationship αιτιατή (αιτιώδης Κ και Χ, ΕΣΙ) σχέση Causation αιτιότητα Census απογραφή (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Census, Population απογραφή πληθυσμού (Α) Cheating εξαπάτηση, συνειδητή παραποίηση της απόκρισης Chunks in area sampling περιοχές που συμπεριλαμβάνουν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα στη δειγματοληψία επιφανειών City directories κατάλογοι διευθύνσεων μιας πόλης Classification questions ερωτήσεις ταξινομήσεως [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 28] Cluster συστάδα (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Cluster analysis ανάλυση συστάδων (Κ και Χ) 11 Cluster sampling δειγματοληψία συστάδων 12 Clustering κατασκευή συστάδων από πλήρεις ομάδες μονάδων Το ΕΣΙ για τον όρο cluster analysis προτείνει εκτός από την ανάλυση συστάδων και την ταξιδομική ανάλυση. Το ISI, επειδή προτείνει για τον όρο cluster εναλλακτικά με τη συστάδα και την ομάδα, αποδίδει τον όρο ως ανάλυση σε ομάδες. 12. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου και το ΕΣΙ αποδίδουν τον όρο cluster sampling ως δειγματοληψία κατά συστάδες. Το ISI επειδή προτείνει για τον όρο cluster εναλλακτικά με τη συστάδα και την ομάδα, αποδίδει τον όρο ως δειγματοληψία κατά ομάδες. 13. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο clustering ως ταξιδόμηση και συσταδοποίηση. Το ISI προτείνει τους όρους συσταδοποίηση ή ομαδοποίηση.

8 10 Καίτη Μιχαλοπούλου Clusters of elements on συστάδες στοιχείων στο sampling frame δειγματοληπτικό πλαίσιο Code κωδικός αριθμός [ΕΣΥΕ (1960), σ. 5] Coders, training of εκπαίδευση των κωδικογράφων [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 30] Coding κωδικοποίηση, κωδικογράφηση [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 30] Coefficient of equivalence συντελεστής ισοδυναμίας (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Coefficient of reproducibility συντελεστής αναπαραγωγιμότητας (Μ1, σ. 58) Coefficient of variation (c. v.) συντελεστής μεταβλητότητας (Κ και Χ, ISI, ΕΣΙ) 14 Collapsed strata method η μέθοδος κατά την οποία όλες οι επιλογές από μια ομάδα ζωνών θεωρούνται ως τυχαίες επιλογές από ένα μόνο στρώμα 15 Combined ratio means συνδυασμένοι μέσοι λόγου Combined strata method η μέθοδος των συνδυασμένων στρωμάτων Comparability συγκρισιμότητα Comparison of means σύγκριση δύο μέσων Complete clusters πλήρεις συστάδες Complete coverage πλήρης κάλυψη Components of variance συνιστώσες της διασποράς (Κ και Χ ή της διακύμανσης ΕΣΙ) Computer-assisted telephone τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη interviewing (CATI) βοήθεια Η/Υ Computer assisted personal προσωπικές συνεντεύξεις με τη interviewing (CAPI) βοήθεια Η/Υ Conditioning in panels ο κίνδυνος ότι τα μέλη του πάνελ μπορεί να γίνουν μη τυπικά μέλη 14. Η ΕΣΥΕ έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα την απόδοση του όρου coefficient of variation από τον καθηγητή Αθανασιάδη ως συντελεστή μεταβλητικότητος. Το ΕΣΙ προτείνει εναλλακτικά και τον όρο συντελεστή μεταβολής. 15. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο collapsed stratum method ως μέθοδο των συμπτυσσόμενων στρωμάτων.

9 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 11 του πληθυσμού ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ανήκαν στο πάνελ Confidence intervals διαστήματα εμπιστοσύνης [ΕΣΥΕ (1965), σ. 13, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI] Confidence levels επίπεδα εμπιστοσύνης (ΕΣΙ, ISI) 16 Confidentiality εμπιστευτικότητα, το εμπιστευτικόν της παρεχόμενης πληροφορίας [ΕΣΥΕ (1969), σσ ] Consistency συνέπεια (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI), λογική συνέπεια [ΕΣΥΕ (1959β), σ. 15] Consistency checks έλεγχοι συνεπείας Content analysis ανάλυση περιεχομένου Contextual data συμπληρωματικά δεδομένα που συλλέγονται ώστε να παρέχουν πληροφορίες αναφερόμενες στο γενικό πλαίσιο της δειγματοληπτικής έρευνας για την αύξηση της αναλυτικής της ισχύος Continuing sampling operations τεχνικές που εφαρμόζονται με επαναλαμβανόμενη χρήση των ίδιων δειγματοληπτικών πλαισίων και με παρόμοιες δειγματοληπτικές μεθόδους Control effect with observation επίδραση ελέγχου κατά την παρατήρηση Control group ομάδα ελέγχου Control through measurement, η μέθοδος του ελέγχου διά των see also Adjustments in the μετρήσεων, βλ. επίσης προσαρμογές analysis of experiments κατά την ανάλυση των πειραμάτων Controlled selection η τεχνική της ελεγχόμενης επιλογής Conversational interviewing η συνδιάλεξη ως συνέντευξη Correlated responses η μέθοδος των συσχετιζόμενων αποκρίσεων (Μ2, σ. 340) Correlated samples συσχετιζόμενα δείγματα Correlation συσχέτιση (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) 16. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου αποδίδουν τον όρο confidence level ως βαθμό εμπιστοσύνης.

10 12 Καίτη Μιχαλοπούλου Cost κόστος [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 14] Cost factors παράγοντες κόστους Covariance συνδιασπορά (Κ και Χ) ή συνδιακύμανση (Α, ΕΣΙ, ISI, βλ. σημείωση 4) Coverage κάλυψη [ΕΣΥΕ (1960), σ. 3] Covering letter with mail επεξηγηματικό γράμμα συνοδευτικό questionnaire με τα ερωτηματολόγια διά του ταχυδρομείου Critical values κρίσιμες τιμές (Κ και Χ, ΕΣΙ) 17 Cross-product γινόμενο δύο αναλογιών Cross-tabulation παρουσίαση δύο μεταβλητών σε πίνακα Cumulated samples τεχνικές για τη συγκέντρωση περιπτώσεων από διαφορετικές έρευνες που συνδυάζονται σε ένα μεγάλο δείγμα Cumulative scale αθροιστική (Κ και Χ, ΕΣΙ) κλίμακα (Μ1, σ. 20) D Data collection συλλογή δεδομένων [ΕΣΥΕ (1969), σ. 16] Data preparation προετοιμασία των δεδομένων Degrees of freedom (df) βαθμοί ελευθερίας (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Dependent variable εξαρτημένη μεταβλητή (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ) Depth interviewing συνέντευξη σε βάθος Depth of interviewing το βάθος της συνέντευξης Descriptive statistics περιγραφικά στατιστικά (ΕΣΙ) μέτρα 18 Descriptive survey περιγραφική δειγματοληπτική έρευνα (ΕΣΙ) 17. Το ISI αποδίδει τον όρο critical value ως κριτική τιμή! 18. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο descriptive statistics εκτός από περιγραφικά στατιστικά και περιγραφική στατιστική και οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου, και το ISI προτείνουν μόνο την τελευταία. Όμως, ως Περιγραφική Στατιστική εννοείται η στατιστική ανάλυση δειγματοληπτικών δεδομένων, η οποία βεβαίως βασίζεται σε περιγραφικά στατιστικά μέτρα.

11 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 13 Designated respondent ο αποκρινόμενος που ορίζεται σε κάθε έρευνα ως κατάλληλος για τη συλλογή των πληροφοριών Design effect (Deff) η επίδραση του σχεδίου (Μ2, σ. 82) Diary records καταχωρίσεις σε ημερολόγια 19 Dichotomies διχοτόμοι 20 Difference estimates εκτιμήσεις διαφορών Difference of means διαφορά δύο μέσων Differential scales διαφορικές κλίμακες (Μ1, σ. 38) Discrete variable διακριτή (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) μεταβλητή Discriminant analysis διακρίνουσα ανάλυση (ΕΣΙ) 21 Disproportionate stratified δυσανάλογη στρωματοποιημένη sampling δειγματοληψία (Μ2) Distribution κατανομή (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Disturbing variables διαταραγμένες (Κ και Χ, ΕΣΙ) μεταβλητές Documents, use in surveys τεκμήρια, η χρήση τους στις έρευνες Domains of study περιοχές της μελέτης (υπό- (subpopulations) πληθυσμοί) Double-barrelled question Double-blind trial διφορούμενη ερώτηση διπλά-τυφλή (ΕΣΙ) 22 δοκιμή, το πείραμα κατά το οποίο δεν γνωρίζουν ο ασθενής και ο γιατρός σε ποια ομάδα ανήκει ο ασθενής Double ratio διπλός λόγος (ΕΣΙ) Double sampling διπλή δειγματοληψία (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Dummy variable εικονική μεταβλητή (Κ και Χ, ΕΣΙ) Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε από την ΕΣΥΕ στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 1957/1958 ως account book method, μέθοδος «βιβλιαρίου λογαριασμών», βλ. ΕΣΥΕ (1964), σ Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου αποδίδουν τον όρο dichotomy ως διχοτόμηση και το ΕΣΙ διχοτομία. Έτσι, το ΕΣΙ και ISI αποδίδουν τον όρο dichotomous variable ως διχοτομική μεταβλητή, δηλαδή μεταβλητή διχοτόμος. 21. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο discriminant analysis εκτός από διακρίνουσα ανάλυση και ως διαχωριστική ή διακριτική ανάλυση, αποδόσεις με τις οποίες συμφωνούν οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου και το ISI. 22. Το ISI αποδίδει τον όρο double-blind ως διπλή τυφλή! 23. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο dummy variable εκτός από εικονική μεταβλητή και ως

12 14 Καίτη Μιχαλοπούλου Duplication on sampling frame διπλές εγγραφές στο δειγματοληπτικό πλαίσιο [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 25] Dwelling κατοικία [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 18] E Editing επιμέλεια των αρχείων δεδομένων [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 21] Efficiency αποτελεσματικότητα [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 25] Elaboration η επεξεργασία ως μέθοδος για τον έλεγχο (control) ενός παράγοντα ελέγχου (test) κατά την ανάλυση Element στοιχείο (μονάδα) Eligibility καταλληλότητα [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 27] Eligibility rate λόγος καταλληλότητας, ο λόγος του μεγέθους του κατάλληλου πληθυσμού ως προς το μέγεθος των δειγματοληπτικών μονάδων που ενέχονται στην επιλογή Endogenous variable ενδογενής μεταβλητή (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Epsem (equal probability of δείγματα epsem (μέθοδος επιλογής selection method) samples δειγμάτων με ίση πιθανότητα, Μ2, σ. 265) 24 Equal allocation ίσος καταμερισμός, η επιλογή ενός σταθερού αριθμού δειγματοληπτικών μονάδων από κάθε στρώμα Equal probability of selection, ίση πιθανότητα επιλογής [ΕΣΥΕ see Epsem (1959), σ. 6], βλ. epsem Equal appearing intervals, η μέθοδος των εμφανιζομένων ως method of, see also ίσων διαστημάτων (Μ1, σ. 23), βλ. Thurstone scales επίσης κλίμακες Thurstone ψευδομεταβλητή (ISI) και βωβή, βουβή ή πλασματική μεταβλητή. 24. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο espem ως μέθοδος ισοπιθανοτικής εκλογής ή επιλογής.

13 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 15 Error of central tendency σφάλμα κεντρικής τάσεως (Μ1, σ. 34) Errors of measurement σφάλματα μετρήσεων Estimate εκτίμηση (τιμή) [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 14, Κ και Χ, ΕΣΙ] 25 Estimation εκτίμηση (μέθοδος) [ΕΣΥΕ (1969), σ. 276, Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI] 26 Estimator εκτιμήτρια, [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 14, Κ και Χ, ΕΣΙ] 27 Ethics δεοντολογία 28 Ethics, anonymity ανωνυμία Ethics, code of ethics κώδικας δεοντολογίας Ethics, confidentiality εμπιστευτικότητα Ethics, ISI Declaration on Διακήρυξη Δεοντολογίας του Professional Ethics Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου Ethics, privacy μυστικότητα Event data συλλογή δεδομένων από (σημαντικά) γεγονότα (που μπορεί να επηρεάζουν τις αποκρίσεις) Exhaustiveness rule ο κανόνας της καθολικότητας Exogenous variables εξωγενής μεταβλητή (Κ και Χ) Experimental designs πειραματικά σχέδια Experiments πειράματα Experts as interviewers εμπειρογνώμονες ως συνεντευκτές Explanatory surveys ερμηνευτικές έρευνες Ex post facto designs, see σχέδια ex post facto (μετά το Retrospective design γεγονός), βλ. σχέδιο επαναθεώρησης External validity εξωτερική εγκυρότητα (R) Extraneous variable, see εξωτερική μεταβλητή, βλ. «Τρίτη» Third variable μεταβλητή Z ως αιτία δύο επιδράσεων X, Y 25. Το ΕΣΙ, εκτός από εκτίμηση, αποδίδει τον όρο estimate και ως εκτιμητής και εκτιμήτρια, ενώ το ISI ως εκτιμηθείσα τιμή. 26. Το ΕΣΙ, εκτός από εκτίμηση, αποδίδει τον όρο estimation και ως εκτιμητική. 27. Το ΕΣΙ, εκτός από εκτιμήτρια, αποδίδει τον όρο estimator και ως εκτιμητής που συμφωνεί με το ISI. 28. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο ethics ως ηθικοί περιορισμοί ή ηθική! Ως ηθική αποδίδει τον όρο και το ISI!

14 16 Καίτη Μιχαλοπούλου F Factor analysis ανάλυση παραγόντων (Κ και Χ) 29 Factor extraction εξαγωγή παραγόντων (Μ1, σ. 52) Factor loadings φορτία (των μεταβλητών) ανά παράγοντα (Μ1, σ. 53) 30 Factor rotation περιστροφή παραγόντων (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Factor score ο βαθμός (κάθε παρατήρησης στον καινούργιο) παράγοντα (Μ1, σ. 51) 31 Factorial designs παραγοντικά (πειραματικά) σχέδια 32 Factual questions πραγματολογικές ερωτήσεις Family budget survey έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών [ΕΣΥΕ (1961α)] Field instructions οδηγίες για την επιτόπια έρευνα [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 14] Fieldwork επιτόπια έρευνα [οι επί τόπου εργασίες ΕΣΥΕ (1959β), σ. 6] Fieldwork checks έλεγχοι κατά την επιτόπια έρευνα (για σφάλματα των συνεντευκτών και μεροληψία) Filter questions ερωτήσεις φίλτρο Finite population correction (fpc) διόρθωση πεπερασμένου πληθυσμού (Κ και Χ, ΕΣΙ) Focused (or guided) interview εστιασμένη συνέντευξη ή οδηγός συνέντευξης Follow-up methods μέθοδοι συνεχούς παρακολούθησης (Μ2, σ. 76) για τη συνέχιση της έρευνας ώστε να αυξηθεί η απόκριση 33 Foreign elements on sampling άσχετα στοιχεία στο frame, see Blanks on sapling δειγματοληπτικό πλαίσιο, βλ. κενά frame στο δειγματοληπτικό πλαίσιο 29. Το ΕΣΙ και ISI αποδίδουν τον όρο factor analysis ως παραγοντική ανάλυση. 30. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου, και το ΕΣΥ αποδίδουν τον όρο factor loadings ως φόρτιση παραγόντων και το ISI ως οι επιβαρύνσεις των παραγόντων. 31. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο factor score ως παραγοντικό σκορ και το ISI ως σκορ του παράγοντα. 32. Το ISI αποδίδει τον όρο factorial design ως παραγοντικός σχεδιασμός! 33. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο follow-up ως παρακολούθηση.

15 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 17 Frame of reference for questions το πλαίσιο αναφοράς για τις ερωτήσεις Frames for selection (δειγματοληπτικά) πλαίσια για την επιλογή [ΕΣΥΕ (1959β), σ. 8] Frequency distributions κατανομές συχνοτήτων (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Functions of random variables συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών Funnel sequence of questions ακολουθία των ερωτήσεων ως χοάνη (ξεκινώντας από ευρύτερες ερωτήσεις περί του αντικείμενου και συνεχίζοντας σε περισσότερο συγκεκριμένες ερωτήσεις) G Gallup Polls, see also Public δημοσκοπήσεις Gallup, βλ. επίσης opinion polls δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης General linear model γενικό γραμμικό υπόδειγμα Geographical stratification γεωγραφική στρωματοποίηση Gross errors, see also Response συνολικά σφάλματα (Μ2, σ. 336), errors βλ. επίσης σφάλματα αποκρίσεων Grouped strata ομαδοποιημένα στρώματα Guttman scales κλίμακες Guttman H Half-open interval Halo effect Hawthorne effect History, as a source of experimental invalidity Homogeneity within clusters ημιανοιχτό διάστημα επίδραση άλω (όταν οι αποκρινόμενοι ταξινομούν ένα αντικείμενο σε κάθε κλίμακα σύμφωνα με τη γενική τους εντύπωση και όχι με τη σημασία της κλίμακας) επίδραση Hawthorne ιστορία (γεγονός ή υπόθεση) ως μια πηγή πειραματικής ακυρότητας (R) ομοιογένεια (ΕΣΙ, ISI) 34 εντός των συστάδων 34. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου αποδίδουν τον όρο homogeneity ως ομογένεια, τον οποίο το ΕΣΙ προτείνει εναλλακτικά με τον όρο ομοιογένεια.

16 18 Καίτη Μιχαλοπούλου Homogeneity within strata Horvitz-Thompson estimator Household composition questions Households, sampling of Housing, surveys on Hypotheses, testing of ομοιογένεια (ΕΣΙ, ISI) εντός των στρωμάτων εκτιμήτρια Horvitz-Thompson (Κ και Χ) 35 ερωτήσεις για τη σύνθεση του νοικοκυριού δειγματοληψία νοικοκυριών έρευνες κατοικίας [οικισμός, ΕΣΥΕ (1959β)] έλεγχος υποθέσεων (ΕΣΙ, ISI) I Identification code κωδικός προσδιορισμού του ερωτηματολογίου-περίπτωσης Imputation μέθοδοι μεταβιβάσεως τιμών για την αντικατάσταση των ελλειπουσών τιμών (Μ2, σ. 87) 36 Inadequate response, types of τύποι ανεπαρκών αποκρίσεων Incomplete coverage ελλιπής κάλυψη [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 25] Inconclusive (negative) results ακατάληκτα (αρνητικά) αποτελέσματα Independence ανεξαρτησία (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Independent variable ανεξάρτητη μεταβλητή (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Index (construction) (κατασκευή) δείκτη (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Index numbers αριθμοδείκτες (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Individual response error, μεμονωμένο (ατομικό) σφάλμα see also Memory errors, αποκρίσεως, βλ. επίσης σφάλματα Response errors μνήμης, σφάλματα αποκρίσεως Individuals, sampling of δειγματοληψία ατόμων-μονάδων 35. Το ISI αποδίδει τον όρο Horvitz-Thompson estimator ως εκτιμητής των Horvitz- Thompson (βλ. σημείωση 27). 36. Αναφέρεται αμετάφραστο ως imputed value, βλ. ΕΣΥΕ (1969), σ. 21. Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο imputation ως αντικατάσταση, υποκατάσταση.

17 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 19 Ineligible listings, see Blanks on κατάλογοι των ακατάλληλων sampling frame, για συμμετοχή στην έρευνα [ΕΣΥΕ Eligibility rate (1961α), σ. 23], βλ. κενά στο δειγματοληπτικό πλαίσιο, λόγος καταλληλότητας Ineligibles ακατάλληλοι για συμμετοχή στην έρευνα (Μ2, σ. 38) Inference, see also Estimation συμπερασματολογία, βλ. επίσης εκτίμηση (μέθοδος) 37 Informal interviewing in attitude μη τυπική συνέντευξη κατά την scale construction κατασκευή των κλιμάκων μετρήσεως στάσεων Informal interviewing in pilot μη τυπική συνέντευξη στις surveys δοκιμαστικές έρευνες (έρευνεςπιλότος) Instrumentation as a source [η χρήση] των επιστημονικών of experimental invalidity εργαλείων (μέσων) [στα πειράματα] ως μια πηγή πειραματικής ακυρότητας (R) Intensity analysis ανάλυση της εντάσεως (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Intensive studies εντατικές μελέτες Interaction effect, see also αλληλεπίδραση (Α, Κ και Χ, ΕΣΙ, Reactive effect ISI), βλ. επίσης επίδραση αντενέργειας Intercorrelation διασυσχέτιση (Κ και Χ, ΕΣΙ, 38 ISI) Internal consistency συνοχή (Μ1, σ. 46) Internal validity εσωτερική εγκυρότητα (R) Interpenetrating sampling, ενδοδιεισδυτική δειγματοληψία see also Replicated sampling (Μ2, σ. 77), βλ. επίσης δειγματοληψία πανομοιότυπων Interpretation of association ερμηνεία σύνδεσης, συνάφειας (Κ και Χ, ISI, βλ. σημείωση 6) 37. Το ISI αποδίδει τον όρο inferential statistics ως επαγωγική στατιστική (δηλαδή επαγωγικά στατιστικά μέτρα, inductive statistics). Για τη σύγχυση περί αυτή την ορολογία βλ. σχετικά, Μιχαλοπούλου (2004), σημείωση 51, σσ Το ΕΣΙ αποδίδει εναλλακτικά τον όρο intercorrelation και ως ενδοσυσχέτιση, βλ. σχετικά, intra-class correlation.

18 20 Καίτη Μιχαλοπούλου Interval scales κλίμακες διαστήματος (Μ1, σ. 19) Intervals of selection διαστήματα δειγματοληψίας για την επιλογή του δείγματος με συστηματική δειγματοληψία Interview συνέντευξη [ΕΣΥΕ (1959), σ. 3] Interviewer συνεντευκτής/τρια, ερευνήτρια [ΕΣΥΕ (1959), σ. 4] 39 Interviewer bias μεροληψία των συνεντευκτών Interviewer-respondent αλληλεπίδραση μεταξύ συνεντευκτή interaction και αποκρινόμενου Interviewers, adaptability προσαρμοστικότητα των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1969), σ. 30] Interviewers, assignments of ανατιθέμενη εργασία στους συνεντευκτές, επιφόρτιση [ΕΣΥΕ (1969), σ. 33] Interviewers, desirable επιθυμητά χαρακτηριστικά, characteristics of ιδιότητες των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1969), σ. 30] Interviewers, errors of σφάλματα των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1960), σ. 8] Interviewers, expectations of, συνεντευκτές, προσδοκίες, errors due to σφάλματα λόγω των προσδοκιών Interviewers, instructions to οδηγίες προς τους συνεντευκτές, ερευνητές [ΕΣΥΕ (1959), σ. 7] Interviewers, morale of ηθικό των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1969), σ. 30] Interviewers, number of αριθμός των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1960), σ. 8] Interviewers, payment of πληρωμή των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1960), σ. 4] Interviewers, selection of επιλογή των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1961α), σ. 30] Interviewers, supervision of εποπτεία των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1960), σ. 3] 39. Η ΕΣΥΕ (ως ΓΣΥΕ), στην πρώτη ερευνητική προσπάθεια που διενήργησε το 1930 «επί των εργατικών οικογενειακών προϋπολογισμών», προέβλεπε την πρόσληψη εποπτριών για τη διεξαγωγή της, οδηγία που συμφωνεί μεθοδολογικά για τα κατάλληλα χαρακτηριστικά των συνεντευκτών, και για αυτούς τους λόγους υιοθετεί μεταγενέστερα το ερευνήτρια για την απόδοση του όρου interviewer βλ. σχετικά, Μιχαλοπούλου (2004), σ. 143.

19 ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 21 Interviewers, training of εκπαίδευση των συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1960), σ. 4] Interviewers, training of, and συνεντευκτές, εκπαίδευση και quality of interviews ποιότητα των συνεντεύξεων [ΕΣΥΕ (1960), σ. 3] Interviewers, training of, and συνεντευκτές, εκπαίδευση και refusals αρνήσεις Interviewers, working συνθήκες εργασίας των conditions of συνεντευκτών [ΕΣΥΕ (1961), σ. 30] Interviewers manual οδηγός για τους συνεντευκτές Interviewer variance ασυμφωνία των συνεντευκτών, σφάλματα των ερευνητών [ΕΣΥΕ (1960), σ. 8] Interviewing as a method η συνέντευξη ως μέθοδος of enquiry διερεύνησης Intra-class correlation ενδοσυσχέτιση (Κ και Χ) 40 Inverted funnel sequence ανεστραμμένη ακολουθία των of questions ερωτήσεων ως χοάνη Investigations διερευνήσεις, [έρευνες, εξέτασις ΕΣΥΕ (1959), σ. 3] Item μονάς (Α), ερώτηση-μονάδα (Μ1, σ. 23 και Μ2, σ. 37) 41 Item analysis ανάλυση των ερωτήσεων-μονάδων (Μ1, σ. 46) 42 Item non-response μερική μη απόκριση, μη απόκριση κάθε ερώτησης-μονάδας (M2, σ. 38) 40. Ο Αθανασιάδης, το ΕΣΙ και ISI αποδίδουν τον όρο intra-class correlation ως ενδοταξική, ενδοκατηγορική και ενδοσυσταδιακή συσχέτιση, αντίστοιχα. Πιθανότατα, η τελευταία απόδοση να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το σχεδιασμό του δείγματος στις κοινωνικές διερευνήσεις η συσχέτιση αυτή είναι σχεδόν πάντα θετική. Κατά συνέπεια, στη δειγματοληψία συστάδων είναι εξαιρετικής σημασίας η γνώση αυτή για τον κίνδυνο που διατρέχει κανείς να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του δειγματοληπτικού σφάλματος, βλ. Moser και Kalton, σ Όμως, ο όρος εκτός από τη δειγματοληψία συστάδων χρησιμοποιείται επίσης, ως intra-class correlation coefficient, και για την εκτίμηση της ασυμφωνίας των συνεντευκτών: interviewer variance, Moser και Kalton, σσ. 383, Από την ΕΣΥΕ μεταφράζεται ως καταναλωτικόν είδος βάσει του υπό διερεύνηση αντικειμένου, βλ. ΕΣΥΕ (1961α), σ Το ΕΣΙ αποδίδει τον όρο item analysis ως ανάλυση κατά ερώτημα ή θέμα.

20 22 Καίτη Μιχαλοπούλου Item pool for attitude scaling βασική συγκέντρωση ερωτήσεων για τις κλίμακες μετρήσεως στάσεων (Μ1) J Jack-knife method of variance η μέθοδος Jack-knife για την estimation εκτίμηση της διασποράς (Κ και Χ, ΕΣΙ) 43 Judgment samples προαποφασισμένα (μη τυχαία) δείγματα 44 K Kish selection table, Kish method Knowledge questions ο πίνακας επιλογής του Kish, μέθοδος Kish ερωτήσεις γνώσεων L Large units μεγάλες (δειγματοληπτικές) μονάδες Large samples δείγματα μεγάλου μεγέθους Large-scale survey έρευνα μεγάλης έκτασης, [έρευνα εις μεγάλην κλίμακαν, ΕΣΥΕ (1961α), σ. 14] Latent structure analysis ανάλυση λανθανουσών δομών (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Latent structure models υποδείγματα λανθανουσών δομών (Μ1, σ. 61) Latin squares λατινικά τετράγωνα (Κ και Χ, ΕΣΙ, ISI) Lattice sampling, see Controlled ένας τύπος στρωματοποιημένης selection κατά δύο παράγοντες δειγματοληψίας, βλ. η τεχνική της ελεγχόμενης επιλογής Το ΕΣΙ και ISI αποδίδουν τον όρο jackknife variance estimator ως εκτιμήτρια ή εκτιμητής διασποράς jackknife και jackknife εκτιμητής διακύμανσης, αντίστοιχα, βλ. σχετικά τη συζήτηση για την απόδοση των όρων variance και estimator. 44. Ο όρος judgment samples αναφέρεται στη δειγματοληψία ποσοστώσεων (quota sampling) και τη σκόπιμη δειγματοληψία (purposive sampling), δηλαδή σε δείγματα που επιλέγονται με μη τυχαίες μεθόδους. Το ΕΣΙ τον αποδίδει ως δείγμα κρίσης και το ISI ως δειγματοληψία κρίσης ή σκοπιμότητας. 45. Οι Κοκολάκης και Χρυσαφίνου και το ΕΣΙ αποδίδουν το όρο lattice sampling ως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 137, 2012 Οι περιπέτειες της απόδοσης των όρων της δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής στις κοινωνικές διερευνήσεις και to ανύπαρκτο «στατιστικό σφάλμα»: ένα σχολιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or Αnalytical Statistics)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 Περιεχόμενα Πρόλογος 17 Μέρος A ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 23 1.1 Εισαγωγή 23 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 24 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Νίκος Καλογερόπουλος 2014 Τι είναι έρευνα στην στατιστική Αρχική παρατήρηση: κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί Κάθε χρόνο υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες Στατιστικός Πληθυσμός και Δείγμα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Σημείωμα του συγγραφέα... 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση... 25

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Σημείωμα του συγγραφέα... 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση... 25 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Σημείωμα του συγγραφέα................................................. 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση........................................... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχηματική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium iv Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Σημειακές Εκτιμήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης Στατιστική Συμπερασματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο της Στατιστικής Συμπερασματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... vii Μέρος Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων Πρόλογος Α Μέρους... 3 Αρχικές πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α εξάμηνο 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την επιστημονική έρευνα users.sch.gr/abouras

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρουσίαση ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή

Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Απλή Ευθύγραµµη Συµµεταβολή Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Εισαγωγή Ανάλυση Παλινδρόµησης και Συσχέτιση Απλή

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή συχνοτήτων. Μέτρα κεντρικής τάσης. Μέτρα διασποράς. Σφάλματα μέτρησης. Εγκυρότητα. Ακρίβεια

Κατανομή συχνοτήτων. Μέτρα κεντρικής τάσης. Μέτρα διασποράς. Σφάλματα μέτρησης. Εγκυρότητα. Ακρίβεια Ενότητα 2α: Τρόποι παρουσίασης επιδημιολογικών δεδομένων Εγκυρότητα, ακρίβεια Ροβίθης Μιχαήλ 2006 Τρόποι παρουσίασης επιδημιολογικών δεδομένων Κατανομή συχνοτήτων Μέτρα κεντρικής τάσης Μέτρα διασποράς

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

7. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 7. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έχοντας αποφασίσει για την διεξαγωγή μιας δειγματοληπτικής έρευνας ή σφυγμομέτρησης κάποιας δεδομένης μορφής και μεγέθους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ο ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Εκτέλεσης

Στάδιο Εκτέλεσης 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1.4.2.2 Στάδιο Εκτέλεσης Το στάδιο της εκτέλεσης μίας έρευνας αποτελεί αυτό ακριβώς που υπονοεί η ονομασία του. Δηλαδή, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες από τη στιγμή που η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Οικονομετρικά Πρότυπα Διαφάνεια 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Reliability analysis Ανάλυση αξιοπιστίας

Reliability analysis Ανάλυση αξιοπιστίας Reliability analysis Ανάλυση αξιοπιστίας ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SPSS. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ. 1 ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Συνήθως όταν θέλουμε να «μετρήσουμε» χαρακτηριστικά π.χ. η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Απογραφές (Surveys)

Κοινωνικές Απογραφές (Surveys) Κοινωνικές Απογραφές (Surveys) Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Γεσθημανή Μηντζιώρη MD, MSc, PhD Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση ΠPOΛOΓOΣ... 15 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων Eισαγωγή... 19 Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα... 20 Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων... 30 H σχέση θεωρίας και έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 17/2/2015 Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός (population). Eίναι

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Παπάνα Αγγελική E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Τα λάθη στο δείγµα και τη στατιστική ανάλυση Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ Στατιστική ανάλυση του γεωχημικού δείγματος μας δίνει πληροφορίες για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ξενοδοχείων Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων. Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς

Τεχνικές Προβλέψεων. Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Προετοιμασία & Ανάλυση Χρονοσειράς http://www.fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται τα κυριότερα στάδια μιας δειγματοληπτικής έρευνας και δίνεται μια εισαγωγή της Θεωρίας Δειγματοληψίας. Οι δειγματοληπτικές έρευνες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία. Δειγματοληψία στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών. Τύπος μελέτης και στόχος δειγματοληψίας

Δειγματοληψία. Δειγματοληψία στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών. Τύπος μελέτης και στόχος δειγματοληψίας Δειγματοληψία στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2008 Ορισμός Δειγματοληψία Η διαδικασία με

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Ενότητα 9: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Ενότητα 9: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Ενότητα 9: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α Αθροιστική συνάρτηση κατανομής, 70, 317 σχετική συχνότητα, 321 Αθροιστικός κανόνας, 57, 60 Ακολουθία δοκιμών Bernoulli, 118 Ακρίβεια, 501 Αμεροληψία, 252 Αναμενόμενη τιμή, 73

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ -Είναι γνωστό, ότι στη Στατιστική, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο πληθυσμός, δηλώνουμε, το σύνολο των ατόμων ή αντικειμένων, στα οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις μας Τα στοιχεία του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Έρευνα Αγοράς Μέρος 1 ο - Θεωρία και περιγραφικά μέτρα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Έρευνα Αγοράς Μέρος 1 ο - Θεωρία και περιγραφικά μέτρα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας Έρευνα Αγοράς Μέρος 1 ο - Θεωρία και περιγραφικά μέτρα 1 Περιεχόμενα 1. Βασικές Έννοιες Έρευνας Αγοράς 2. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολλαπλή Παλινδρόμηση Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Ανάλυση Δεδομένων (Εργαστήριο) Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία.

Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία. Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία. Κυργίδης Αθανάσιος MD, DDS, BΟpt, PhD MSc Medical Research, Μετεκπαίδευση ΕΠΙ ΕΚΑΒ Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Ass. Editor, Hippokratia 2 κεφάλαια: Περιγραφική Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Εξέτασης στο µάθηµα του Γεωργικού Πειραµατισµού

Προσοµοίωση Εξέτασης στο µάθηµα του Γεωργικού Πειραµατισµού Προσοµοίωση Εξέτασης στο µάθηµα του Γεωργικού Πειραµατισµού ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Viola adorata Σκηνή Πρώτη Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (µέρος Ι). Ο µέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed

Methods of analysis. Assumptions. Normality. Variables. Normality. Groups. Summary Guide. Quantitative Qualitative. Normal Non-normal distributed Methods of analysis Summary Guide Assumptions Variables Quantitative Qualitative Normality Normal Non-normal distributed Groups Number (1, 2, >2) Pair or independent Normality Cases Cases >50

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στις συγχρονικές επιδημιολογικές μελέτες

Δειγματοληψία στις συγχρονικές επιδημιολογικές μελέτες Δειγματοληψία στις συγχρονικές επιδημιολογικές μελέτες Μάθημα «Επιδημιολογία και Μεθοδολογία Έρευνας» Δημήτρης Παπαμιχαήλ Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, MPH Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Γιατί χρειαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Ορίζοντας την επιστήμη της Στατιστικής Είδη Στατιστικής Ανάλυσης Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΤΩΝ ΓΙΑ ΤΤΟΥΣΣ ΔΙΔΑΚΤΤΟΡΙ ΙΚΟΥΣΣ ΦΟΙΤΤΗΤΤΕΕΣΣ ΤΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ ΟΡΓΓΑΝΩΣΣΗΣΣ ΚΑΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΣΗΣΣ ΕΠΙΧΕΕΙ ΙΡΗΣΣΕΕΩΝ Στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics

TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics Exploring Data: Distributions Look for overall pattern (shape, center, spread) and deviations (outliers). Mean (use a calculator): x = x 1 + x

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συνδιακύμανσης (Analysis of Covariance, ANCOVA)

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συνδιακύμανσης (Analysis of Covariance, ANCOVA) Εισαγωγή στην Ανάλυση Συνδιακύμανσης (nalysis of Covariance, NCOV) Βασίλης Παυλόπουλος Λέκτορας Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα:

Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα: Λυμένες Ασκήσεις για το μάθημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ε. ΞΕΚΑΛΑΚΗ Καθηγήτριας του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από πεπερασμένους πληθυσμούς

Διαβάστε περισσότερα

Μπεττίνα Χάιδιτς. Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής e mail:

Μπεττίνα Χάιδιτς. Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής e mail: Μπεττίνα Χάιδιτς Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής e mail: haidich@med.auth.gr Υπολογισμός μεγέθους δείγματος Πιο πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν ως στόχο να εκτιμηθεί κάποιο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χ 2 test ανεξαρτησίας: σχέση 2 ποιοτικών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Δείγματος. Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής

Επιλογή Δείγματος. Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Επιλογή Δείγματος Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Δειγματοληψία Να κατανοηθούν: Γιατί κάνουμε δειγματοληψία Ορισμοί δειγματοληψίας Αντιπροσωπευτικότητα Κύριοι μέθοδοι δειγματοληψίας Λάθη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων Βασίλης Αγγελής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα