ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η συγγραφική οµάδα: Krzysztof Symela (PL), Ludmiła Łopacińska (PL), Nigel Lloyd (EN), Marta Jacyniuk-Lloyd (EN), Nadeem Ahmad Khan (EN), Elmo De Angelis (IT), Kylene De Angelis (IT), Denitza Toptchyiska (GR), Nicole Georgogianni (GR), István Kiszter (HU), Svetlana Kozlovskaja (EE), Krista Loogma (EE), Jürgen Mähler (DE), Tanja Logar (SI), Urška Marentič (SI), Julijana Cosic (SI), Rocío Blanco (ES), Cecilia Sevillano Martin (ES), Maria Rudowski (FR), Thomas Popovac (FR), Sophie Joudrain (FR), Filippo Bignami (CH) Συγγραφική οµάδα: Νικολέττα Γεωργογιάννη Κατερίνα Φλωρή Μετάφραση: Ευστάθιος Σµύρης Cover design: Tomasz Kupidura First edition, 2007 Αυτή η δηµοσίευση έχει υλοποιηθεί µε την υποστήριξη της Eυρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του προγράµµατος Leonardo da Vinci και του Πιλοτικού Έργου European Bank for the Development of Modular Curricula and Educational Technologies EMCET2 (No. PL/2005/B/P/PP/174021) Το περιεχόµενο αυτού του έργου δεν απεικονίζει απαραιτήτως τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Εθνικής Αντιπροσωπείας, οι οποίοι δεν φέρουν ουδεµία ευθύνη από τη µεριά τους για το περιεχόµενο. Copyright by Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007 ISBN Volume 166 Monographic series: Library of Labour Pedagogy Scientific editor: prof. Henryk Bednarczyk Published since Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies National Research Institute in Radom ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, phone (048) , fax (048)

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EIΣΑΓΩΓΗ Eυρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET2 Krzysztof Symela Βασικά αποτελέσµατα του έργου Βάση εδοµένων EMCET Wojciech Oparcik, Ludmiła Łopacińska Modular Education Network ModENet, Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Προφίλ Ικανοτήτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτών John Konrad, Krzysztof Symela Εκπαίδευση σε Θεµατικές Ενότητες και παραδείγµατα καλών πρακτικών στην Ευρώπη Πολωνία Krzysztof Symela Ηνωµένο Βασίλειο Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk- -Lloyd Ιταλία Elmo De Angelis, Kylene De Angelis Ελλάδα, Νικολέττα Γεωργογιάννη Ουγγαρία István Kiszter Εσθονία Svetlana Kozlovskaja, Krista Loogma Γερµανία Jürgen Mähler Σλοβενία Tanja Logar, Urška Marentič, Darko Mali Ισπανία Rocío Blanco Rodríguez Γαλλία Sophie Jourdain Ελβετία Filippo Bignami υνατότητες της Επαγγελµατικής κατάρτισης µε θεµατικές ενότητες εταίροι του έργου Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy (Πολωνία) Henryk Bednarczyk Cambridge Professional Development (Ηνωµένο Βασίλειο) Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Training 2000 (Iταλία) Elmo De Angelis, Kylene De Angelis Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο (Ελλάδα) Nικολέττα Γεωργογιάννη Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ουγγαρία) István Kiszter Ινστιτούτο για την Εκπαιδευτική Έρευνα, Tallinn (Eσθονία) Svetlana Kozlovskaja, Krista Loogma German Education and Training GmbH (Γερµανία) Jürgen Mähler, Joanna Kutschke Εθνικό Εκπαιδευτικής για την Επαγγελµατική Κατάρτιση και Εκπαιδευση (Σλοβενία) Tanja Logar General Foundation of Valladolid University (Ισπανία) Rocio Blanco Rodríguez, Cecilia Sevillano Martin

4 4.10. Τhe Resource and Initiative Unit for International Co-operation. The Center for International Educational Programs (Γαλλία) Sophie Jourdain Foundation ECAP (Ελβετία) Filippo Bignami Kείµενα από την έρευνα και την ανάλυση των αποτελεσµάτων Καταστατικός χάρτης για το ίκτυο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σε Θεµατικές Ενότητες ModENet Nigel Lloyd, Nadeem Ahmad Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Απαραίτητες δεξιότητες για την κατάρτιση των ειδικών στις συµµετέχουσες χώρες, Πολωνία Krzysztof Symela, Ηνωµένο Βασίλειο Nigel Lloyd, Marta Jacyniuk-Lloyd, Ιταλία Elmo De Angelis, Kylene De Angelis, Ελλάδα Nicole Georgogianni, Ουγγαρία István Kiszter, Εσθονία Svetlana Kozlovskaja, Krista Loogma, Γερµανία Jürgen Mähler, Σλοβενία Saša Grašič, Ισπανία Susana Lucas Mangas, Γαλλία Sophie Jourdain, Ελβετία Filippo Bignami Ερωτηµατολόγιο για τις δεξιότητες στην επαγγελµατική κατάρτιση σε θεµατικές ενότητες Krzysztof Symela

5 EIΣΑΓΩΓΗ 1. Eυρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET2 Krzysztof Symela Οι συνεχείς αλλαγές στη φύση της εργασίας επηρεάζουν αναµφισβήτητα τα θεµέλια της σύγχρονης κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης της γνώσης και των δεξιοτήτων. Η διαδικασία εργασίας ρυθµίζεται από τις τεχνολογίες και τις δυνατότητες του εργαζοµένου. Το περιεχόµενο της εργασίας υποβάλλεται σε σταθερή εξέλιξη, ειδικά στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιστήµης και της τεχνολογίας, αλλά το υπόβαθρο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται πολύ βαθύτερα. Βλέπουµε την άνθηση του επιστηµονικού και τεχνικού πολιτισµού µας, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, σε µια όλο και περισσότερο πολυπολιτισµική κοινωνία, µαζί µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί την ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων των υπαλλήλων, σύµφωνα µε την έννοια της δια βίου µάθησης, προκειµένου να είναι σε θέση να συµβαδίσει µε τις αλλαγές. Κατά συνέπεια, το περιεχόµενο της εργασίας γίνεται πλουσιότερο και µετασχηµατίζεται, αλλά αυτό έχει συνέπειες και για τη δοµή της απασχόλησης (αγορά εργασίας) και την ανάπτυξη των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και ανάπτυξης (αγορά για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες). Με το δυναµικά µεταβαλλόµενο περιεχόµενο της εργασίας είναι απαραίτητο το περιεχόµενο κατάρτισης να είναι εύκαµπτο, για να διευκολύνει την ενηµέρωση και την προσαρµογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών. Ως εκ τούτου η ανάγκη να διαµορφωθούν εύκαµπτες δοµές του έργου, έτσι ώστε η εκπαιδευτική προσφορά να µπορεί να ταιριάξει µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της αγοράς εργασίας. Αυτές οι ανάγκες εκπληρώνονται καλύτερα από τα προγράµµατα µε µια διαµορφωτική δοµή, όπου οι δεξιότητες εξουσιάζουν τη θεωρητική γνώση. Η γνώση που διδάσκεται και µαθαίνεται πρέπει να εστιάσει σε εκείνες τις δεξιότητες που αντιστοιχούν στους επαγγελµατικούς στόχους, έτσι ώστε να επηρεάζονται και οι διαδικασίες. Το διαµορφωτικό προφίλ των προγραµµάτων εµπνέει τους δασκάλους στη δραστηριότητα στον τοµέα της επιλογής, της οργάνωσης και της παράδοσης του περιεχοµένου κατάρτισης, παρακινώντας τους σπουδαστές να αναλάβουν δραστηριότητες µάθησης υπό µορφή στόχων και πρακτικών ασκήσεων. Η θεµατική προσέγγιση («διαµόρφωση») στην εκπαίδευση είναι µια έννοια για την οργάνωση του περιεχοµένου κατάρτισης, που προσαρµόζεται από την τεχνολογία (π.χ. διαµορφωτικές λύσεις για τις τεχνικές συσκευές: υπολογιστές, κατασκευαστικές δοµές, ηλεκτρονικά συστήµατα, διαστηµικοί σταθµοί, λογισµικό κ.λπ.). Όπως παρουσιάζεται από τη διεθνή εµπειρία, το «µοντέλο» δεν είναι µια αυστηρά καθορισµένη έννοια, και οι ορισµοί µπορούν να ποικίλουν ανάλογα µε τη χώρα, το όργανο ή τους παραλήπτες των προσφορών προγράµµατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι τώρα δεν έχει αναπτυχθεί καµία γενική (διεθνής) προσέγγιση για την ορολογία, ούτε για τη µεθοδολογία για την ανάπτυξη των διαµορφωτικών επιµορφωτικών προγραµµάτων. Κάθε χώρα αναπτύσσει την προσέγγισή της κατά τη διαµόρφώση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία διαµορφώνεται από τους ιστορικούς, οικονοµικούς και εκπαιδευτικούς όρους της, και την πολιτική εκπαίδευσης. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εκτιµήσεις, αυτή η δηµοσίευση στοχεύει στη διανοµή της Ευρωπαϊκής εµπειρίας και παραδειγµάτων ορθών πρακτικών στην ανάπτυξη της θεµατικής 5

6 εκπαίδευσης στην επαγγελµατική εκπαίδευση. Έχει προετοιµαστεί µε τη συνεργασία της Πολωνίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Εσθονίας, της Γερµανίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελβετίας µέσα στο διετές πιλοτικό έργο Leonardo Da Vinci ( ) (Αριθµ. PL/05/B/F/PP/174021) «Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη των Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET2». Το πρόγραµµα είναι µια συνέχεια του επιτυχούς πιλοτικού έργου που ολοκληρώθηκε το 2003, PL/00/B/F/PP/ «Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET de Bank, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από µια µικρότερη συνεργασία 7 φορέων από τέσσερις χώρες (Πολωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία). Το πρόγραµµα EMCET 2 στοχεύει στην αξιοποίηση των προϊόντων από το πρώτο πρόγραµµα, που αναπτύσσει νέες λύσεις για να υποστηρίξει τη θεµατική κατάρτιση στην Ευρώπη. Αυτός ο στόχος εκπληρώθηκε µε την ενεργό βοήθεια όλων των εταίρων του έργου. Η πολυεθνική, πολυγλωσσική και ιδιαίτερα έµπειρη κοινοπραξία το έχει καταστήσει πιθανό να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων σε ευρωπαϊκό (και παγκόσµιο) ακροατήριο στις εθνικές γλώσσες τους. Αυτή η δηµοσίευση έχει τυπωθεί σε 10 εκδόσεις που απευθύνονται στους παροχείς θεµατικής εκπαίδευση. (και τα αρµόδια όργανα για αυτό το ζήτηµα), δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στην ανάπτυξη της θεµατικής κατάρτισης, των σχεδιαστών, και των υπεύθυνων για την ανάπτυξη των θεµατικών προσφορών, υπεύθυνων καθορισµού µεθοδολογίας, των παιδαγωγικών επόπτων και των δηµόσιων αρχών, των εµπειρογνωµόνων, των επιστηµόνων και των ενδιαφεροµένων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και µιας διαµορφωτικής προσέγγισης στην επίσηµη, µη-επίσηµη και άτυπη εκπαίδευση. Η δηµοσίευση διαιρείται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος περιγράφουµε το πρόγραµµα, τη συνεργασία και τα κύρια αποτελέσµατά της. Το δεύτερο µέρος σχετίζεται µε τις περιγραφές των θεµατικών εκπαιδευτικών συστηµάτων σε κάθε χώρα που συµµετέχει στο έργο EMCET2 και παρουσιάζει επιλεγµένα παραδείγµατα ορθών πρακτικών που συστήνονται από τη σύµπραξη. Τα παραρτήµατα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Το έργο EMCET2 και τα αποτελέσµατά του έχουν διαδοθεί ευρέως στις Ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διαστάσεις από ολόκληρη κοινοπραξία µε διάφορες δηµοσιεύσεις, συνεδριάσεις, εργαστήρια και σεµινάρια. Η τελική διάσκεψη του έργου, που οργανώθηκε στη Βαρσοβία το Νοέµβρίο του 2007, σύλλεξε περίπου 200 συµµετέχοντες από διαφορετικά περιβάλλοντα. Είχαν την ευκαιρία να δουν τα αποτελέσµατα του έργου, να ακούσουν τις παρουσιάσεις και να συµµετέχουν σε τρεις συνόδους εργαστηρίων που παρουσίασαν τη βάση δεδοµένων ModDB (προηγουµένως γνωστό ως EMCET), ευρωπαϊκά παραδείγµατα ορθών πρακτικών, του δικτύου ModENet και του ιστοχώρου της. Ο συντονιστής του έργου ο συντάκτης αυτής της δηµοσίευσης θέλει να ευχαριστήσει όλα τα άτοµα και φορείς εταίρων που περιλαµβάνονται στο έργο για την κατανόησή τους, και την τεράστια υποχρέωση και την οργανωτική εργασία των οµάδων τους. Πρέπει να υπογραµµιστεί η διεθνής συνεργασία που τέθηκε στη διάθεση του έργου, όχι µόνο η µοναδική εξειδικευµένη γνώση τους αλλά και οι πνευµατικοί, οργανωτικοί και οικονοµικοί πόροι τους. Εξασφάλισε την αποτελεσµατική συνεργασία για την ανάπτυξη των κύριων προϊόντων όπως τη βάση δεδοµένων ModDB (www.emcet.net) και το διεθνές διαµορφωτικό δίκτυο εκπαίδευσης ModENet (www.modenet.org). Αυτά τα προϊόντα µπορούν να είναι µια πλατφόρµα επικοινωνίας και µελλοντικής υπηρεσίας για την ανάπτυξη της διαµορφωτικής προσέγγισης στις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές διαστάσεις που θα αναπτυχθούν πολύ µετά από το τέλος του έργου EMCET2. Το ModENet θα συνεχίσει τη µεταφορά γνώσης και παιδαγωγικών καινοτοµιών και παραδειγµάτων ορθών πρακτικών στη διαµορφωτική εκπαίδευση και κατάρτιση µαζί µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων για το προσωπικό που 6

7 συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία και που λαµβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις στη δια βίου µάθηση καθώς και το Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προσόντων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά το τµήµα επαγγελµατικής και συνεχούς εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας στην Πολωνία και σχετικούς φορείς από άλλες τις Ευρωπαϊκές χώρες για την υποστήριξη, τις φιλικές σχέσεις και τη βοήθεια µε την εφαρµογή και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου EMCET2. Θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι εάν οι άνθρωποι από την Υπηρεσία του προγράµµατος Leonardo Da Vinci δεν ήταν τόσο θετικοί (αυτή τη στιγµή Ίδρυµα για την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Συστήµατος, «Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης»). Θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ µέρους ολόκληρης της κοινοπραξίας. Krzysztof Symela Συντονιστής του έργου EMCET2 7

8 8

9 2. Βασικά αποτελέσµατα του έργου 9

10 10

11 2.1. Βάση εδοµένων EMCET Wojciech Oparcik, Ludmiła Łopacińska Η βάση δεδοµένων EMCET/ModDB ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τη διαµορφωτική εκπαίδευση Η διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Σύµφωνα µε τις υποθέσεις του έργου EMCET2 (πακέτο εργασίας αριθ. 1) ο σχετικός µε το περιεχόµενο σκοπός και υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από τους παροχείς θεµατικής κατάρτισης εκσυγχρονίστηκε µε την προσθήκη των νέων γλωσσικών διεπαφών κατάλληλων για τις 11 χώρες συνεργατών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Μια άλλη αλλαγή ήταν η επέκταση του περιεχόµενου της βάσης δεδοµένων EMCET (αυτή τη στιγµή χρησιµοποιούµε το αρκτικόλεξο ModDB) που είναι προσβάσιµο από δύο ιστοχώρους του ιαδικτύου που διαµορφώθηκαν µέσα στο πρόγραµµα: και Μέσα στις συµφωνηµένες δραστηριότητες του προγράµµατος µε τους συνεργάτες στα πλαίσια της αναδόµησης της λειτουργικότητας της βάσης δεδοµένων που διαµορφώθηκε στην πρώτη έκδοση του προγράµµατος EMCET de Bank ( ). Οι κύριες δραστηριότητες στόχευαν στη διευκόλυνση του χειρισµού της βάσης δεδοµένων, αύξηση της ελκυστικότητας και της χρησιµότητάς της, σύµφωνα µε τις προσδοκίες της νέας πολυεθνικής συνεργασίας. Με την αλλαγή των φορµών (βλ. Παράρτηµα δηµοσιεύσεων φόρµες βάσης δεδοµένων) που επεξηγούν την περιγραφή των υλικών που αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδοµένων EMCET, οι πληροφορίες που περιλήφθηκαν στη βάση δεδοµένων EMCET υιοθετήθηκαν σε ένα νέο σχήµα περιγραφής. Ως αποτέλεσµα της απόφασης συνεργασίας η βάση δεδοµένων διαιρέθηκε τελικά σε 7 ενότητες πληροφοριών: οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, µεθοδολογικά υλικά και ορθές πρακτικές, πρότυπα προσόντων/προφίλ, δηµοσιεύσεις, λεξικό, εµπειρογνώµονες (Εικόνα 1). Όλοι οι συνεργάτες συµµετείχαν στη δοκιµή των µεµονωµένων ενοτήτων της βάσης δεδοµένων και ήταν επίσης υπευθυνοι για την ποιότητα των γλωσσικών διεπαφών και των στοιχείων που τοποθετήθηκαν στους πόρους της βάσης δεδοµένων. Η προηγούµενη έκδοση της βάσης δεδοµένων λειτούργησε µόνο στην Πολωνική και την Αγγλική έκδοση. Προς το παρόν η βάση δεδοµένων είναι διαθέσιµη σε δέκα γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Σλοβένικα, Εσθονικά. Για τεχνικούς λόγους και εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού αδειών η πλατφόρµα ORAQL, στην οποία η βάση δεδοµένων υλοποιήθηκε στην προηγούµενη έκδοση του προγράµµατος, αλλάχθηκε. Η νέα έκδοση της βάσης δεδοµένων επιτρέπει τη χρήση των πόρων της βάσης δεδοµένων ταυτόχρονα από απεριόριστο αριθµό ανθρώπων, η οποία έχει επιτευχθεί µέσω του προτύπου PHP και του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL. Πρέπει να αναφερθεί ότι το λογισµικό που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων EMCET είναι διαθέσιµο δωρεάν. Φυσικά, οι πόροι από το πρόγραµµα EMCET de Bank που ήταν χρήσιµοι για τη σύµπραξη έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρµοστεί για το πρόγραµµα EMCET2. Οι κύριοι δικαιούχοι της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB είναι οι ακόλουθες οµάδες χρηστών: συνεργάτες προγράµµατος και τα µέλη ModENet, τα δίκτυα PSK και RŚŚKM, παροχείς επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, δάσκαλοι, εισηγητές και εκπαιδευτές, διδάσκοντες της θεµατικής κατάρτισης, τους σχεδιαστές των προγραµµάτων σπουδών, µεθοδολογιστές, εµπειρογνώµονες και επιστήµονες που έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της θεµατικής προσέγγισης στην επίσηµη, µη-επίσηµη και άτυπη εκπαίδευση, την 11

12 εκπαιδευτική διοίκηση, τους παιδαγωγικούς επόπτες και τα ιδρύµατα αγοράς εργασίας. Μια χωριστή οµάδα δικαιούχων είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν τα προγράµµατα σπουδών επαγγελµατικής κατάρτισης αναγνωρισµένης ποιότητας στην Ευρωπαϊκή αγορά που είναι προσανατολισµένα σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα (βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των θεµατικών προγραµµάτων σπουδών κατάρτισης). Εικ. 1. Θεµατικές ενότητες της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Οι κανόνες χρήσης της βάσης δεδοµένων Σύστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών που αποτελείται από ένα ιστοχώρο στο ιαδίκτυο και µια βάση δεδοµένων που διαχειρίζονται από το Institute for Sustainable Technologies National Research Institute στο Ράντοµ. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων είναι περιορισµένη µε τη χρήση συστήµατος έγκρισης. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η βάση δεδοµένων EMCET/ModDB κάποιος πρέπει να κάνει κλικ στο σύνδεσµο «Βάση δεδοµένων στον ιστοχώρο (Εικ. 2). Μετά από αυτήν την λειτουργία οι γενικά διαθέσιµες ενότητες της βάσης δεδοµένων, δηλ. οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, το λεξικό που δεν απαιτεί έναν χωριστό λογαριασµό θα εµφανιστούν (Εικ 3.). Αυτές οι ενότητες προορίζονται για τους χρήστες που είναι σε θέση να δουν τα στοιχεία, ωστόσο δεν τους επιτρέπεται να παρέµβουν, να αφαιρέσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόµενο. Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας µπορεί να γίνει κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της κατάλληλης εθνικής σηµαίας (Εικ. 1). Οι χρήστες της βάσης δεδοµένων διαιρέθηκαν σε δύο οµάδες Μη εγγεγραµµένοι χρήστες: Μπορούν να ανακτήσουν το διαθέσιµο υλικό στη µορφή αρχείων, να δουν και να αναζητήσουν διαθέσιµες πληροφορίες στη βάση δεδοµένων, δηλ. τρεις ενότητες: οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, λεξικό Εγγεγραµµένοι χρήστες: Μπορούν να δουν όλους τους πόρους της βάσης δεδοµένων. 12

13 Εικ. 2. Ο βασικός ιστοχώρος του έργου EMCET2 Εικ. 3. Αρχική σελίδα της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί πλήρως η έγκριση του εγγραµµένου χρήστη πρέπει πρώτα να καταγραφεί στο σύστηµα γράφοντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του/της. Αφού έχει συνδεθεί ο χρήστης, εµφανίζεται ένας ιστοχώρος που επιτρέπει τη χρήση όλων των ενοτήτων της βάσης δεδοµένων: οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, µεθοδολογικά υλικά και ορθές πρακτικές, πρότυπα προσόντων/προφίλ, δηµοσιεύσεις, λεξικό, εµπειρογνώµονες (Εικ. 4). 13

14 Εικ. 4. Ιστοχώρος µετά την είσοδο µε πρόσβαση σε όλες τις θεµατικές ενότητες της βάσης δεδοµένων Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν την προγενέστερη εγγραφή του χρήστη στη βάση δεδοµένων. Η εγγραφή των χρηστών, η διανοµή λογαριασµών και η έγκριση για αυτούς πραγµατοποιείται από τους διαχειριστές της βάσης δεδοµένων, δηλ. εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ITeE PIB στο Ράντοµ. Αναζήτηση των πόρων της βάσης δεδοµένων Κάθε µια θεµατική ενότητα της βάσης δεδοµένων έχει τα δικά της µεµονωµένα κριτήρια αναζήτησης µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κάθε χρήστης να µπορεί εύκολα να κάνει µια έρευνα και να βρει αποτελεσµατικά τις επιθυµητές πληροφορίες. εδοµένου ότι η βάση δεδοµένων αποθηκεύει τα στοιχεία σε δέκα γλώσσες, κατά τον καθορισµό της έρευνας είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η γλώσσα αναζήτησης. Το κριτήριο της γλώσσας αναζήτησης είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα διεπαφών της βάσης δεδοµένων. Χάρι σε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι δυνατό να αναζητηθεί στη βάση δεδοµένων στις διαφορετικές γλώσσες, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αλλαχτεί η γλώσσα διεπαφών. Τα σχήµατα 5-11 παρουσιάζουν τις µορφές έρευνας των πόρων της βάσης δεδοµένων για όλες τις ενότητες. Σε περίπτωση που µερικοί πόροι της βάσης δεδοµένων εκπληρώνουν τα κριτήρια που διευκρινίζονται από το χρήστη, εµφανίζεται ένας κατάλογος µε τα στοιχεία αναζήτησης. Με την επιλογή ενός επιθυµητού στοιχείου από τον κατάλογο θα εµφανιστούν οι πληροφορίες (Εικ 12). 14

15 Εικ. 5. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Οργανισµοί» Εικ. 6. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες» 15

16 Εικ. 7. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Πρότυπα Προσόντων / προφίλ» Εικ. 8. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Μεθοδολογικά υλικά και ορθές πρακτικές» 16

17 Εικ. 9. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Λεξικό» Εικ. 10. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Ειδικοί» 17

18 Εικ. 11. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Βιβλιογραφία και ηµοσιεύσεις» Εικ. 12. Τµήµα της πληροφορίας για έναν επιλεγµένο οργανισµό 18

19 Προοπτικές ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Όλο και περισσότερο σχολεία, δάσκαλοι και σπουδαστές χρησιµοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών και ενηµέρωσης είτε για να συµβαδίσουν µε τις αλλαγές είτε για να είναι ελκυστικότεροι και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι µεγάλες πιθανότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού και για την εξασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που βασίζονται στη διαµορφωτική προσέγγιση γίνονται αντιληπτές στους πόρους που συγκεντρώνονται στη βάση δεδοµένων EMCET/ModDB. Η βάση δεδοµένων έχει µια ανοικτή «δοµή χάρη στην οποία είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξή της µέσω της επέκτασης της µε νέα στοιχεία και πρόσθετες λειτουργίες, ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών, Στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικότερα οι ακόλουθες πτυχές: ευρεία προώθηση του συστήµατος στα διαφορετικά περιβάλλοντα (διεθνής, εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση) συστηµατική ενηµέρωση και συµπλήρωση της βάσης δεδοµένων µε στοιχεία, το οποίο απαιτεί κατάλληλες συµφωνίες µε τον διαχειριστή της βάσης δεδοµένων (ITeE PIB) και τους συνεργάτες προγράµµατος επέκταση της συνεργασίας µε εθνικές και διεθνικές βάσεις δεδοµένων παρόµοιου περιεχοµένου εφαρµογή εκπαιδευτικών µαθηµάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την πιστοποίηση των ικανοτήτων που απαιτούνται από τους παροχείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών που βασίζονται στη διαµορφωτική προσέγγιση. Η βάση δεδοµένων EMCET/ModDB αποτελεί µια σηµαντική υποστήριξη για τη δυναµικά αναπτυσσόµενη ευρωπαϊκή αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Είναι µια καινοτόµος λύση που εξασφαλίζει την on line πρόσβαση στα υλικά και τις νέες υπηρεσίες που απευθύνονται στους ευρωπαϊκούς παροχείς των διαµορφωτικών προγραµµάτων σπουδών, τους µεµονωµένους παραλήπτες των παρόχων κατάρτισης και τους άλλους χρήστες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή στην εφαρµογή της διαµορφωτικής προσέγγισης. Βιβλιογραφια Πηγές από το Leonardo da Vinci no. PL/2005/B/P/PP/ ITeE.-PIB Radom Poradnik użytkownika Bazy danych EMCET. ITeE PIB Radom Resese G.: Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania. Helion, Gliwice Symela K. (red.): Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych Integracja i współpraca w obszarze kultury i edukacji. Leonardo da Vinci Project no. PL/00/B/F/PP/ ITeE. Ulman J.D., Windom J.: A first course in Database Systems. Wydawnictwa Naukowo- -Techniczne, Warsaw ιαδικτυακός τόπος του έργου: 19

20 2.2. Modular Education Network - ModENet Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Εισαγωγή Το ModENet (Θεµατικό ίκτυο Εκπαίδευσης) είναι ένα δίκτυο φορέων παροχής θεµατικής κατάρτισης καθώς επίσης και µεµονωµένων ενδιαφεροµένων, ερευνητών και εµπειρογνωµόνων στις διάφορες επιστήµες που επιδιώκουν τη θεµατική προσέγγιση σε διάφορους τοµείς της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος EMCET 2 ήταν να δηµιουργηθεί το δίκτυο της κατάρτισης των φορέων σε ολόκληρη την Ευρώπη και ακόµα πιο πέρα. Ο στόχος αυτός ηγείται από την οµάδα Επαγγελµατική Ανάπτυξης του Cambridge (CamProf) µε τη συνεργασία ολόκληρησς της σύµπραξης του έργου EMCET 2. Μια στρατηγική τεσσάρων φάσεων προτάθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του έργου: Φάση Ένα: Έρευνα αγοράς: για να προσδιοριστούν οι οµάδες-στόχοι που θα µπορούσαν να είναι τα πιθανά µέλη του δικτύου και να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες για τους αριθµούς, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους Φάση ύο: Καθορισµός προϊόντων: για να αναπτυχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, συµφωνία σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται, τη θεσµική οργάνωση, τη κατασκευή του ονόµατος, την έρευνα της οικονοµικής βιωσιµότητας και τη δοµή τιµολόγησης. Φάση Τρία: Καθιέρωση του εµπορικού σήµατος: λειτουργία του ιστοχώρου, ανάπτύξη του «κοιτάζω και αισθάνοµαι» στον ιστοχώρο, και άλλα υλικά όπως ένα φυλλάδιο δηµοσιότητας για το δίκτυο, και για την ανάπτύξη του νοµικού πλαισίου, συντάγµατος και για το προσδιορισµό των φορέων µε γραφεία για το δίκτυο Φάση Τέσσερα: Οικοδόµηση της ιδιότητας µέλους: για να στρατολογήσει τα µέλη για το δίκτυο και να επινοήσουν τη στρατηγική για την µόνος-ικανότητα υποστήριξης µετά από το τέλος του προγράµµατος Έρευνα αγοράς: Οµάδες-στόχοι Με την επέκταση της ΕΕ και έναν αριθµό χωρών να προσχωρούν στην Ένωση, το µέγεθος του πληθυσµού της ΕΕ έχει επεκταθεί σε σχεδόν 500 εκατοµµύρια και αναµένεται να αυξηθεί και άλλο. εδοµένου ότι η ΕΕ έχει επεκταθεί εντυπωσιακά, ο τοµέας της ικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται σηµαντικά. Λαµβάνοντας υπόψη τη ποικίλη σύνθεση των χωρών της ΕΕ από άποψη µεγέθους και δοµής, ο κατ' εκτίµηση αριθµός των σπουδαστών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτών επαγγελµατικής εκπαίδευσης (VE) ανέρχεται σε εκατοµµύρια. Για παράδειγµα µόνο στη Μεγάλη Βρετανία ο αριθµός των σπουδαστών στα κολέγια στο τοµέα της επαγγελµατικής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (VE/FE) είναι πάνω από 6 εκατοµµύρια. Αυτή η τεράστια πηγή πιθανών µελών δικτύων µε τη µορφή πανεπιστηµιακών ερευνητών, λεκτόρων VE/FE, των εµπορικών ενώσεων ή των προµηθευτών επαγγελµατικής κατάρτισης θα µπορούσε να διασυνδεθεί µέσω του δικτύου. Η έρευνα αγοράς µας που πραγµατοποιήθηκε το 2006 προτείνει ότι τα πλέον πιθανά µέλη για το δίκτυο θα είναι οι προµηθευτές επαγγελµατικής κατάρτισης και στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα (δείτε κατωτέρω). Όλοι οι συνεργάτες στο πρόγραµµα το έχουν προσδιορίσει ως περιοχή όπου η πιθανότητα εύρεσης µελών θα µεγιστοποιείται. Στην πρώτη φάση, η έρευνα αγοράς διεξήχθη προκειµένου να προσδιοριστούν οι πιθανές οµάδες-στόχοι που θα γίνονταν πιθανά µέλη του δικτύου. Ένας περαιτέρω στόχος ήταν να 20

21 πραγµατοποιηθεί η ανάλυση αναγκών για τις προσδιορισµένες οµάδες-στόχους στις χώρες εταίρων και εποµένως προετοιµάστηκε ένα διµερές ερωτηµατολόγιο: Μέρος Ι να γνωρίζουν την πιθανότητα εύρεσης πιθανών µελών από τους διάφορους τοµείς από τη προοπτική των εταίρων. Μέρος ΙΙ για την προοδευτική διανοµή σε τουλάχιστον 10 πιθανά µέλη σε κάθε χώρα εταίρο. Ένα σύγγραµµα που περιέχει το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στους εταίρους και το ερωτηµατολόγιο κατευθυνόταν επίσης από εµπειρογνώµονες στον τοµέα VE/FE στη ΜΒ και το τελικό σχέδιο διανεµήθηκε στους συνεργάτες Φεβρουαρίου Η περίληψη των αποτελεσµάτων από εννέα χώρες παρουσιάστηκε στη δεύτερη συνάντηση των εταίρων τον Ιούνιο του Μερικά ζητήµατα και θέµατα προέκυψαν από τους εταίρους σε όλη τη διαδικασία της συλλογής δεδοµένων και οι ανησυχίες τους εξετάστηκαν µέσω διαδικτυακής συζήτησης και επεκτάθηκε µε απαντήσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μια περίληψη των πιθανών τοµέων αγοράς σε κάθε χώρα εταίρο παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1 κατωτέρω: Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και οµοιότητες και διαφορές στις πιθανές οµάδες-στόχους στις διαφορετικές χώρες. Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα πανεπιστήµια, οι φορείς παροχής κατάρτισης καθώς επίσης και τα εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύµατα έχουν προκύψει ως ιδιαίτερα πιθανή οµάδα-στόχος µέσα στη κοινοπραξία του έργου. Πίνακας 3.1: Χώρες που προσδιορίζουν µέρη της αγοράς (κατηγορία ατόµου στο τύπο της οργάνωσης) που θα συµµετάσχουν πιθανώς στο ίκτυο Τµήµατα Αγοράς Εκπαιδευτές Ερευνητές Επικεφαλείς Ιδρυµάτων Σύµβουλοι/ Εµπειρογνώµονες Σπουσαστές ΕΕ Εργαζόµενοι (εσωτερική U, P, S, F P, G, F, Gr P, I, E, F, κατάρτιση/ ανάπτυξη προσωπικού) Εθελοντικοί οργανισµοί/ S, E, F, Gr I, G P, I, G, E, H, Gr ΜΚΟ Έρευνα και οργανώσεις P, E, Sl P, E, I, G, S, H, E, I, G U, P, E, I, G, H, Gr P Gr, Sl ίκτυο/ ένωση παροχέων P, I, G, S, F, P, I, G, S, F U, P, I, G, S, F, H κατάρτισης H, Gr, Sl, Sp Επαγγελµατικά ιδρύµατα P, I, G, S, E, P P, I, G, S, E, P, I, S, F, Gr Sl, Sp F, Gr, Sp Πανεπιστήµια/ Τµήµατα U, P, I, G, E, U, P, I, Sp, G, P, G, E, Gr, G, S, E, F, H, Gr, Sl U, P, I, G, E, ΕΕ F, H, Gr, Sl S, E, F, Sl F Εκπαιδευτικά Ερευνητικά P, I, Sl, Sp U, P, I, Sp, G, P, G, S, E, H, P, G, S, E, F, H, Gr Ιδρύµατα S, E, F, H, Gr, Gr Sl Παροχείς επαγγελµατικής U, P, I, G, U, P, I, E, Gr. U, P, I, G, S, U, I, E, H εκπαίδευσης/ κατάρτισης EGr, S E, H, G, R, Sl Εµπορικές ενώσεις U, F G U, P, I, F, H G Σηµεία: U=Μεγάλη Βρετανία, P= Πολωνία, I= Iταλία, G= Γερµανία, Sp= Ισπανία, Gr=Ελλάδα, F=Γαλλία, E= Eστονία, Sl = Σλοβενία, H= Ουγγαρία, S= Ελβετία Στην Πολωνία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία, υπάρχει µια υψηλή πιθανότητα στρατολόγησης πιθανών µελών από τα εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύµατα και από τα δίκτυα ή τις ενώσεις παροχέων κατάρτισης. Αφ' ενός, όλοι οι εταίροι είναι της άποψης ότι υπάρχει 21

22 µικρότερη πιθανότητα στρατολόγησης των πιθανών µελών από τις εµπορικές ενώσεις, τους εργοδότες ή τις ΜΚΟ. Σε απάντηση στο µέρος ΙΙ του ερωτηµατολογίου, λάβαµε 64 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια από διάφορους ερωτηθέντες: δάσκαλοι, πανεπιστηµιακοί εκπαιδευτές, και ένωση των δικτύων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το πιο ακριβές σύνολο στοιχείων λήφθηκε από την Ιταλία, εντούτοις, λόγω του µικρού µεγέθους δειγµάτων (σε µερικές περιπτώσεις µόνο δύο ή τρεις απαντήσεις), δεν είναι σηµαντικό να σπεύσουµε σε ποσοτικές γενικεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Εντούτοις είναι δυνατό να προσδιοριστούν παρόµοια ή διαφορετικά πρότυπα κατά τις απόψεις των εναγοµένων, και να ληφθούν όλες οι απαντήσεις µαζί: Μόνο το 11% θέλησε να συµµετάσχει στο δίκτυο προκειµένου να επικοινωνήσει µε άλλους φορείς παροχής διαµορφωτικής εκπαίδευσης σε κανονική βάση. Ο λόγος για αυτό το µικρό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι όσοι απάντησαν ήταν εκπαιδευτές και οι άλλοι ενδιαφέρονταν λιγότερο να επικοινωνήσουν µε τους εκπαιδευτικούς. Αφετέρου, το 46% των ερωτηθέντων εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον τους για την ανταλλαγή των ιδεών µέσω του δικτύου. Μια πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι ότι περισσότεροι εκπαιδευτές /δάσκαλοι είχαν αντααποκριθεί στο ερωτηµατολόγιο. Η επίπτωση είναι ότι το δίκτυο πρέπει να παρέχει ένα φόρουµ για τη διαδικτυακή ανταλλαγή ιδεών. 42% των ερωτηθέντων θέλησε να χρησιµοποιήσει το δίκτυο για την αύξηση του δικτύου επαφών τους. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, το 44% έψαξαν την ευκαιρία να πουλήσουν σειρές µαθηµάτων και µόνο το 19% για την ευκαιρία να αγοράσουν σειρές µαθηµάτων από το ίκτυο. Σε απάντηση στο ερώτηµα για τον τρόπο µε τον οποίο οι τρέχουσες ανάγκες ικανοποιήθηκαν και µε ποιο κόστος, υπήρξε µια τεράστια ποικιλία στις απαντήσεις. Ο χρόνος που επενδύθηκε για την ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών τους κυµαίνεται µεταξύ καµίας σε 150 ωρών µε ένα κόστος που κυµαίνεται από το µηδέν ως 3000 ευρώ σε µερικές περιπτώσεις. Αυτό δείχνει ότι ένα δίκτυο µε µια προσιτή συνδροµή θα προσέλκυε περισσότερες άτοµα και οργανώσεις. Ένας από τους ερωτηθέντες ανέφερε ότι ακόµη και µια «συνδροµή στο κατάλογο της ΕΕΚ κοστίζει 295 το χρόνο, τα οποία είναι αρκετά, και δεν θέλουν να προσυπογράψουν για τον κατάλογο. Αν και τα άτοµα (αντίθετα µε τις οργανώσεις) ανέφεραν ότι θα ενδιαφέρονταν για την πώληση των σειρών µαθηµάτων τους, καµία δεν ξόδεψε τα χρήµατα για αυτό το σκοπό, και χρησιµοποίησαν αυτήν την περίοδο τις επαφές τους και επένδυσαν χρόνο για να αποκτήσουν πληροφορίες για τις νέες σειρές µαθηµάτων Σύντοµη Περιγραφή των Οµάδων Στόχου του EMCET 2 στις συµµετέχουσες χώρες Οι εταίροι παρέχουν πληροφορίες για το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά των οµάδων στόχων στη χώρα τους. Στο ΗΒ, υπάρχουν 171 πανεπιστήµια και περίπου 409 όργανα ανώτερης εκπαίδευσης. Υπάρχουν πάνω από 6 εκατοµµύρια σπουδαστές, σχεδόν 150, 000 εκπαιδευτές στον τοµέα της επαγγελµατικής και ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτές οι οµάδες-στόχοι χρησιµοποιούν τη διαµορφωτική κατάρτιση για τα διάφορα επαγγέλµατα και µπορούν να στοχεύσουν ως πιθανά µέλη για το ίκτυο. Εντούτοις ουσιαστικά όλη αυτά η κατάρτιση είναι διαµορφωτική και η διαµορφωτική κατάρτιση είναι ήδη πλήρως καθιερωµένα. Η Πολωνία έχει µια τεράστια δυνατότητα δεδοµένου ότι η διαµορφωτική επαγγελµατική εκπαίδευση αρχίζει να εισάγεται. Υπάρχουν πάνω από προµηθευτές επαγγελµατικής κατάρτισης, υπηρεσίες συµβουλευτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και πάνω από

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER 1. To έργο Valid Aid+ μόλις ξεκίνησε...

NEWSLETTER 1. To έργο Valid Aid+ μόλις ξεκίνησε... NEWSLETTER 1 To έργο Valid Aid+ μόλις ξεκίνησε......από τον Οκτώβρη του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη του 2015. Tο έργο ValidAid+ -με τίτλο, Επικύρωση Προσόντων τα οποία αποκτώνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις Regions for Better Broadband Connection Βασικά Στοιχεία του Έργου To Eυρωπαϊκό Πρόγραµµα «Regions for Better Broadband Connection (B3 Regions) υλοποιείταισταπλαίσιατου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

η κοινωνία της γνώσης Η Ευρωπαϊκή διάσταση Τα έγγραφα: Βιογραφικό Σημείωμα Συμπλήρωμα Διπλώματος

η κοινωνία της γνώσης Η Ευρωπαϊκή διάσταση Τα έγγραφα: Βιογραφικό Σημείωμα Συμπλήρωμα Διπλώματος Βιογραφικό Σημείωμα Συμπλήρωμα Διπλώματος Λουκάς Ζαχείλας Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων ΟΕΕΚ zalouk@hol.gr Η Ευρωπαϊκή διάσταση Τα έγγραφα: Βιογραφικό σημείωμα EUROPASS Διαβατήριο γλωσσών EUROPASS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα