ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η συγγραφική οµάδα: Krzysztof Symela (PL), Ludmiła Łopacińska (PL), Nigel Lloyd (EN), Marta Jacyniuk-Lloyd (EN), Nadeem Ahmad Khan (EN), Elmo De Angelis (IT), Kylene De Angelis (IT), Denitza Toptchyiska (GR), Nicole Georgogianni (GR), István Kiszter (HU), Svetlana Kozlovskaja (EE), Krista Loogma (EE), Jürgen Mähler (DE), Tanja Logar (SI), Urška Marentič (SI), Julijana Cosic (SI), Rocío Blanco (ES), Cecilia Sevillano Martin (ES), Maria Rudowski (FR), Thomas Popovac (FR), Sophie Joudrain (FR), Filippo Bignami (CH) Συγγραφική οµάδα: Νικολέττα Γεωργογιάννη Κατερίνα Φλωρή Μετάφραση: Ευστάθιος Σµύρης Cover design: Tomasz Kupidura First edition, 2007 Αυτή η δηµοσίευση έχει υλοποιηθεί µε την υποστήριξη της Eυρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του προγράµµατος Leonardo da Vinci και του Πιλοτικού Έργου European Bank for the Development of Modular Curricula and Educational Technologies EMCET2 (No. PL/2005/B/P/PP/174021) Το περιεχόµενο αυτού του έργου δεν απεικονίζει απαραιτήτως τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Εθνικής Αντιπροσωπείας, οι οποίοι δεν φέρουν ουδεµία ευθύνη από τη µεριά τους για το περιεχόµενο. Copyright by Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007 ISBN Volume 166 Monographic series: Library of Labour Pedagogy Scientific editor: prof. Henryk Bednarczyk Published since Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies National Research Institute in Radom ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, phone (048) , fax (048)

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EIΣΑΓΩΓΗ Eυρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET2 Krzysztof Symela Βασικά αποτελέσµατα του έργου Βάση εδοµένων EMCET Wojciech Oparcik, Ludmiła Łopacińska Modular Education Network ModENet, Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Προφίλ Ικανοτήτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτών John Konrad, Krzysztof Symela Εκπαίδευση σε Θεµατικές Ενότητες και παραδείγµατα καλών πρακτικών στην Ευρώπη Πολωνία Krzysztof Symela Ηνωµένο Βασίλειο Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk- -Lloyd Ιταλία Elmo De Angelis, Kylene De Angelis Ελλάδα, Νικολέττα Γεωργογιάννη Ουγγαρία István Kiszter Εσθονία Svetlana Kozlovskaja, Krista Loogma Γερµανία Jürgen Mähler Σλοβενία Tanja Logar, Urška Marentič, Darko Mali Ισπανία Rocío Blanco Rodríguez Γαλλία Sophie Jourdain Ελβετία Filippo Bignami υνατότητες της Επαγγελµατικής κατάρτισης µε θεµατικές ενότητες εταίροι του έργου Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy (Πολωνία) Henryk Bednarczyk Cambridge Professional Development (Ηνωµένο Βασίλειο) Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Training 2000 (Iταλία) Elmo De Angelis, Kylene De Angelis Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο (Ελλάδα) Nικολέττα Γεωργογιάννη Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ουγγαρία) István Kiszter Ινστιτούτο για την Εκπαιδευτική Έρευνα, Tallinn (Eσθονία) Svetlana Kozlovskaja, Krista Loogma German Education and Training GmbH (Γερµανία) Jürgen Mähler, Joanna Kutschke Εθνικό Εκπαιδευτικής για την Επαγγελµατική Κατάρτιση και Εκπαιδευση (Σλοβενία) Tanja Logar General Foundation of Valladolid University (Ισπανία) Rocio Blanco Rodríguez, Cecilia Sevillano Martin

4 4.10. Τhe Resource and Initiative Unit for International Co-operation. The Center for International Educational Programs (Γαλλία) Sophie Jourdain Foundation ECAP (Ελβετία) Filippo Bignami Kείµενα από την έρευνα και την ανάλυση των αποτελεσµάτων Καταστατικός χάρτης για το ίκτυο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σε Θεµατικές Ενότητες ModENet Nigel Lloyd, Nadeem Ahmad Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Απαραίτητες δεξιότητες για την κατάρτιση των ειδικών στις συµµετέχουσες χώρες, Πολωνία Krzysztof Symela, Ηνωµένο Βασίλειο Nigel Lloyd, Marta Jacyniuk-Lloyd, Ιταλία Elmo De Angelis, Kylene De Angelis, Ελλάδα Nicole Georgogianni, Ουγγαρία István Kiszter, Εσθονία Svetlana Kozlovskaja, Krista Loogma, Γερµανία Jürgen Mähler, Σλοβενία Saša Grašič, Ισπανία Susana Lucas Mangas, Γαλλία Sophie Jourdain, Ελβετία Filippo Bignami Ερωτηµατολόγιο για τις δεξιότητες στην επαγγελµατική κατάρτιση σε θεµατικές ενότητες Krzysztof Symela

5 EIΣΑΓΩΓΗ 1. Eυρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET2 Krzysztof Symela Οι συνεχείς αλλαγές στη φύση της εργασίας επηρεάζουν αναµφισβήτητα τα θεµέλια της σύγχρονης κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης της γνώσης και των δεξιοτήτων. Η διαδικασία εργασίας ρυθµίζεται από τις τεχνολογίες και τις δυνατότητες του εργαζοµένου. Το περιεχόµενο της εργασίας υποβάλλεται σε σταθερή εξέλιξη, ειδικά στα πλαίσια της ανάπτυξης της επιστήµης και της τεχνολογίας, αλλά το υπόβαθρο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται πολύ βαθύτερα. Βλέπουµε την άνθηση του επιστηµονικού και τεχνικού πολιτισµού µας, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, σε µια όλο και περισσότερο πολυπολιτισµική κοινωνία, µαζί µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί την ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων των υπαλλήλων, σύµφωνα µε την έννοια της δια βίου µάθησης, προκειµένου να είναι σε θέση να συµβαδίσει µε τις αλλαγές. Κατά συνέπεια, το περιεχόµενο της εργασίας γίνεται πλουσιότερο και µετασχηµατίζεται, αλλά αυτό έχει συνέπειες και για τη δοµή της απασχόλησης (αγορά εργασίας) και την ανάπτυξη των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και ανάπτυξης (αγορά για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες). Με το δυναµικά µεταβαλλόµενο περιεχόµενο της εργασίας είναι απαραίτητο το περιεχόµενο κατάρτισης να είναι εύκαµπτο, για να διευκολύνει την ενηµέρωση και την προσαρµογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών. Ως εκ τούτου η ανάγκη να διαµορφωθούν εύκαµπτες δοµές του έργου, έτσι ώστε η εκπαιδευτική προσφορά να µπορεί να ταιριάξει µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της αγοράς εργασίας. Αυτές οι ανάγκες εκπληρώνονται καλύτερα από τα προγράµµατα µε µια διαµορφωτική δοµή, όπου οι δεξιότητες εξουσιάζουν τη θεωρητική γνώση. Η γνώση που διδάσκεται και µαθαίνεται πρέπει να εστιάσει σε εκείνες τις δεξιότητες που αντιστοιχούν στους επαγγελµατικούς στόχους, έτσι ώστε να επηρεάζονται και οι διαδικασίες. Το διαµορφωτικό προφίλ των προγραµµάτων εµπνέει τους δασκάλους στη δραστηριότητα στον τοµέα της επιλογής, της οργάνωσης και της παράδοσης του περιεχοµένου κατάρτισης, παρακινώντας τους σπουδαστές να αναλάβουν δραστηριότητες µάθησης υπό µορφή στόχων και πρακτικών ασκήσεων. Η θεµατική προσέγγιση («διαµόρφωση») στην εκπαίδευση είναι µια έννοια για την οργάνωση του περιεχοµένου κατάρτισης, που προσαρµόζεται από την τεχνολογία (π.χ. διαµορφωτικές λύσεις για τις τεχνικές συσκευές: υπολογιστές, κατασκευαστικές δοµές, ηλεκτρονικά συστήµατα, διαστηµικοί σταθµοί, λογισµικό κ.λπ.). Όπως παρουσιάζεται από τη διεθνή εµπειρία, το «µοντέλο» δεν είναι µια αυστηρά καθορισµένη έννοια, και οι ορισµοί µπορούν να ποικίλουν ανάλογα µε τη χώρα, το όργανο ή τους παραλήπτες των προσφορών προγράµµατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι τώρα δεν έχει αναπτυχθεί καµία γενική (διεθνής) προσέγγιση για την ορολογία, ούτε για τη µεθοδολογία για την ανάπτυξη των διαµορφωτικών επιµορφωτικών προγραµµάτων. Κάθε χώρα αναπτύσσει την προσέγγισή της κατά τη διαµόρφώση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία διαµορφώνεται από τους ιστορικούς, οικονοµικούς και εκπαιδευτικούς όρους της, και την πολιτική εκπαίδευσης. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εκτιµήσεις, αυτή η δηµοσίευση στοχεύει στη διανοµή της Ευρωπαϊκής εµπειρίας και παραδειγµάτων ορθών πρακτικών στην ανάπτυξη της θεµατικής 5

6 εκπαίδευσης στην επαγγελµατική εκπαίδευση. Έχει προετοιµαστεί µε τη συνεργασία της Πολωνίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Εσθονίας, της Γερµανίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελβετίας µέσα στο διετές πιλοτικό έργο Leonardo Da Vinci ( ) (Αριθµ. PL/05/B/F/PP/174021) «Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη των Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET2». Το πρόγραµµα είναι µια συνέχεια του επιτυχούς πιλοτικού έργου που ολοκληρώθηκε το 2003, PL/00/B/F/PP/ «Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη Θεµατικών Προγραµµάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών EMCET de Bank, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από µια µικρότερη συνεργασία 7 φορέων από τέσσερις χώρες (Πολωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία). Το πρόγραµµα EMCET 2 στοχεύει στην αξιοποίηση των προϊόντων από το πρώτο πρόγραµµα, που αναπτύσσει νέες λύσεις για να υποστηρίξει τη θεµατική κατάρτιση στην Ευρώπη. Αυτός ο στόχος εκπληρώθηκε µε την ενεργό βοήθεια όλων των εταίρων του έργου. Η πολυεθνική, πολυγλωσσική και ιδιαίτερα έµπειρη κοινοπραξία το έχει καταστήσει πιθανό να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων σε ευρωπαϊκό (και παγκόσµιο) ακροατήριο στις εθνικές γλώσσες τους. Αυτή η δηµοσίευση έχει τυπωθεί σε 10 εκδόσεις που απευθύνονται στους παροχείς θεµατικής εκπαίδευση. (και τα αρµόδια όργανα για αυτό το ζήτηµα), δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στην ανάπτυξη της θεµατικής κατάρτισης, των σχεδιαστών, και των υπεύθυνων για την ανάπτυξη των θεµατικών προσφορών, υπεύθυνων καθορισµού µεθοδολογίας, των παιδαγωγικών επόπτων και των δηµόσιων αρχών, των εµπειρογνωµόνων, των επιστηµόνων και των ενδιαφεροµένων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και µιας διαµορφωτικής προσέγγισης στην επίσηµη, µη-επίσηµη και άτυπη εκπαίδευση. Η δηµοσίευση διαιρείται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος περιγράφουµε το πρόγραµµα, τη συνεργασία και τα κύρια αποτελέσµατά της. Το δεύτερο µέρος σχετίζεται µε τις περιγραφές των θεµατικών εκπαιδευτικών συστηµάτων σε κάθε χώρα που συµµετέχει στο έργο EMCET2 και παρουσιάζει επιλεγµένα παραδείγµατα ορθών πρακτικών που συστήνονται από τη σύµπραξη. Τα παραρτήµατα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Το έργο EMCET2 και τα αποτελέσµατά του έχουν διαδοθεί ευρέως στις Ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διαστάσεις από ολόκληρη κοινοπραξία µε διάφορες δηµοσιεύσεις, συνεδριάσεις, εργαστήρια και σεµινάρια. Η τελική διάσκεψη του έργου, που οργανώθηκε στη Βαρσοβία το Νοέµβρίο του 2007, σύλλεξε περίπου 200 συµµετέχοντες από διαφορετικά περιβάλλοντα. Είχαν την ευκαιρία να δουν τα αποτελέσµατα του έργου, να ακούσουν τις παρουσιάσεις και να συµµετέχουν σε τρεις συνόδους εργαστηρίων που παρουσίασαν τη βάση δεδοµένων ModDB (προηγουµένως γνωστό ως EMCET), ευρωπαϊκά παραδείγµατα ορθών πρακτικών, του δικτύου ModENet και του ιστοχώρου της. Ο συντονιστής του έργου ο συντάκτης αυτής της δηµοσίευσης θέλει να ευχαριστήσει όλα τα άτοµα και φορείς εταίρων που περιλαµβάνονται στο έργο για την κατανόησή τους, και την τεράστια υποχρέωση και την οργανωτική εργασία των οµάδων τους. Πρέπει να υπογραµµιστεί η διεθνής συνεργασία που τέθηκε στη διάθεση του έργου, όχι µόνο η µοναδική εξειδικευµένη γνώση τους αλλά και οι πνευµατικοί, οργανωτικοί και οικονοµικοί πόροι τους. Εξασφάλισε την αποτελεσµατική συνεργασία για την ανάπτυξη των κύριων προϊόντων όπως τη βάση δεδοµένων ModDB (www.emcet.net) και το διεθνές διαµορφωτικό δίκτυο εκπαίδευσης ModENet (www.modenet.org). Αυτά τα προϊόντα µπορούν να είναι µια πλατφόρµα επικοινωνίας και µελλοντικής υπηρεσίας για την ανάπτυξη της διαµορφωτικής προσέγγισης στις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές διαστάσεις που θα αναπτυχθούν πολύ µετά από το τέλος του έργου EMCET2. Το ModENet θα συνεχίσει τη µεταφορά γνώσης και παιδαγωγικών καινοτοµιών και παραδειγµάτων ορθών πρακτικών στη διαµορφωτική εκπαίδευση και κατάρτιση µαζί µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων για το προσωπικό που 6

7 συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία και που λαµβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις στη δια βίου µάθηση καθώς και το Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προσόντων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά το τµήµα επαγγελµατικής και συνεχούς εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας στην Πολωνία και σχετικούς φορείς από άλλες τις Ευρωπαϊκές χώρες για την υποστήριξη, τις φιλικές σχέσεις και τη βοήθεια µε την εφαρµογή και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου EMCET2. Θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι εάν οι άνθρωποι από την Υπηρεσία του προγράµµατος Leonardo Da Vinci δεν ήταν τόσο θετικοί (αυτή τη στιγµή Ίδρυµα για την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Συστήµατος, «Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης»). Θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ µέρους ολόκληρης της κοινοπραξίας. Krzysztof Symela Συντονιστής του έργου EMCET2 7

8 8

9 2. Βασικά αποτελέσµατα του έργου 9

10 10

11 2.1. Βάση εδοµένων EMCET Wojciech Oparcik, Ludmiła Łopacińska Η βάση δεδοµένων EMCET/ModDB ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τη διαµορφωτική εκπαίδευση Η διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Σύµφωνα µε τις υποθέσεις του έργου EMCET2 (πακέτο εργασίας αριθ. 1) ο σχετικός µε το περιεχόµενο σκοπός και υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από τους παροχείς θεµατικής κατάρτισης εκσυγχρονίστηκε µε την προσθήκη των νέων γλωσσικών διεπαφών κατάλληλων για τις 11 χώρες συνεργατών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Μια άλλη αλλαγή ήταν η επέκταση του περιεχόµενου της βάσης δεδοµένων EMCET (αυτή τη στιγµή χρησιµοποιούµε το αρκτικόλεξο ModDB) που είναι προσβάσιµο από δύο ιστοχώρους του ιαδικτύου που διαµορφώθηκαν µέσα στο πρόγραµµα: και Μέσα στις συµφωνηµένες δραστηριότητες του προγράµµατος µε τους συνεργάτες στα πλαίσια της αναδόµησης της λειτουργικότητας της βάσης δεδοµένων που διαµορφώθηκε στην πρώτη έκδοση του προγράµµατος EMCET de Bank ( ). Οι κύριες δραστηριότητες στόχευαν στη διευκόλυνση του χειρισµού της βάσης δεδοµένων, αύξηση της ελκυστικότητας και της χρησιµότητάς της, σύµφωνα µε τις προσδοκίες της νέας πολυεθνικής συνεργασίας. Με την αλλαγή των φορµών (βλ. Παράρτηµα δηµοσιεύσεων φόρµες βάσης δεδοµένων) που επεξηγούν την περιγραφή των υλικών που αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδοµένων EMCET, οι πληροφορίες που περιλήφθηκαν στη βάση δεδοµένων EMCET υιοθετήθηκαν σε ένα νέο σχήµα περιγραφής. Ως αποτέλεσµα της απόφασης συνεργασίας η βάση δεδοµένων διαιρέθηκε τελικά σε 7 ενότητες πληροφοριών: οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, µεθοδολογικά υλικά και ορθές πρακτικές, πρότυπα προσόντων/προφίλ, δηµοσιεύσεις, λεξικό, εµπειρογνώµονες (Εικόνα 1). Όλοι οι συνεργάτες συµµετείχαν στη δοκιµή των µεµονωµένων ενοτήτων της βάσης δεδοµένων και ήταν επίσης υπευθυνοι για την ποιότητα των γλωσσικών διεπαφών και των στοιχείων που τοποθετήθηκαν στους πόρους της βάσης δεδοµένων. Η προηγούµενη έκδοση της βάσης δεδοµένων λειτούργησε µόνο στην Πολωνική και την Αγγλική έκδοση. Προς το παρόν η βάση δεδοµένων είναι διαθέσιµη σε δέκα γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Σλοβένικα, Εσθονικά. Για τεχνικούς λόγους και εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού αδειών η πλατφόρµα ORAQL, στην οποία η βάση δεδοµένων υλοποιήθηκε στην προηγούµενη έκδοση του προγράµµατος, αλλάχθηκε. Η νέα έκδοση της βάσης δεδοµένων επιτρέπει τη χρήση των πόρων της βάσης δεδοµένων ταυτόχρονα από απεριόριστο αριθµό ανθρώπων, η οποία έχει επιτευχθεί µέσω του προτύπου PHP και του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL. Πρέπει να αναφερθεί ότι το λογισµικό που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων EMCET είναι διαθέσιµο δωρεάν. Φυσικά, οι πόροι από το πρόγραµµα EMCET de Bank που ήταν χρήσιµοι για τη σύµπραξη έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρµοστεί για το πρόγραµµα EMCET2. Οι κύριοι δικαιούχοι της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB είναι οι ακόλουθες οµάδες χρηστών: συνεργάτες προγράµµατος και τα µέλη ModENet, τα δίκτυα PSK και RŚŚKM, παροχείς επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, δάσκαλοι, εισηγητές και εκπαιδευτές, διδάσκοντες της θεµατικής κατάρτισης, τους σχεδιαστές των προγραµµάτων σπουδών, µεθοδολογιστές, εµπειρογνώµονες και επιστήµονες που έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της θεµατικής προσέγγισης στην επίσηµη, µη-επίσηµη και άτυπη εκπαίδευση, την 11

12 εκπαιδευτική διοίκηση, τους παιδαγωγικούς επόπτες και τα ιδρύµατα αγοράς εργασίας. Μια χωριστή οµάδα δικαιούχων είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν τα προγράµµατα σπουδών επαγγελµατικής κατάρτισης αναγνωρισµένης ποιότητας στην Ευρωπαϊκή αγορά που είναι προσανατολισµένα σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα (βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των θεµατικών προγραµµάτων σπουδών κατάρτισης). Εικ. 1. Θεµατικές ενότητες της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Οι κανόνες χρήσης της βάσης δεδοµένων Σύστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών που αποτελείται από ένα ιστοχώρο στο ιαδίκτυο και µια βάση δεδοµένων που διαχειρίζονται από το Institute for Sustainable Technologies National Research Institute στο Ράντοµ. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων είναι περιορισµένη µε τη χρήση συστήµατος έγκρισης. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η βάση δεδοµένων EMCET/ModDB κάποιος πρέπει να κάνει κλικ στο σύνδεσµο «Βάση δεδοµένων στον ιστοχώρο (Εικ. 2). Μετά από αυτήν την λειτουργία οι γενικά διαθέσιµες ενότητες της βάσης δεδοµένων, δηλ. οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, το λεξικό που δεν απαιτεί έναν χωριστό λογαριασµό θα εµφανιστούν (Εικ 3.). Αυτές οι ενότητες προορίζονται για τους χρήστες που είναι σε θέση να δουν τα στοιχεία, ωστόσο δεν τους επιτρέπεται να παρέµβουν, να αφαιρέσουν ή να τροποποιήσουν το περιεχόµενο. Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας µπορεί να γίνει κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της κατάλληλης εθνικής σηµαίας (Εικ. 1). Οι χρήστες της βάσης δεδοµένων διαιρέθηκαν σε δύο οµάδες Μη εγγεγραµµένοι χρήστες: Μπορούν να ανακτήσουν το διαθέσιµο υλικό στη µορφή αρχείων, να δουν και να αναζητήσουν διαθέσιµες πληροφορίες στη βάση δεδοµένων, δηλ. τρεις ενότητες: οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, λεξικό Εγγεγραµµένοι χρήστες: Μπορούν να δουν όλους τους πόρους της βάσης δεδοµένων. 12

13 Εικ. 2. Ο βασικός ιστοχώρος του έργου EMCET2 Εικ. 3. Αρχική σελίδα της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί πλήρως η έγκριση του εγγραµµένου χρήστη πρέπει πρώτα να καταγραφεί στο σύστηµα γράφοντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του/της. Αφού έχει συνδεθεί ο χρήστης, εµφανίζεται ένας ιστοχώρος που επιτρέπει τη χρήση όλων των ενοτήτων της βάσης δεδοµένων: οργανισµοί, εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες, µεθοδολογικά υλικά και ορθές πρακτικές, πρότυπα προσόντων/προφίλ, δηµοσιεύσεις, λεξικό, εµπειρογνώµονες (Εικ. 4). 13

14 Εικ. 4. Ιστοχώρος µετά την είσοδο µε πρόσβαση σε όλες τις θεµατικές ενότητες της βάσης δεδοµένων Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν την προγενέστερη εγγραφή του χρήστη στη βάση δεδοµένων. Η εγγραφή των χρηστών, η διανοµή λογαριασµών και η έγκριση για αυτούς πραγµατοποιείται από τους διαχειριστές της βάσης δεδοµένων, δηλ. εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ITeE PIB στο Ράντοµ. Αναζήτηση των πόρων της βάσης δεδοµένων Κάθε µια θεµατική ενότητα της βάσης δεδοµένων έχει τα δικά της µεµονωµένα κριτήρια αναζήτησης µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κάθε χρήστης να µπορεί εύκολα να κάνει µια έρευνα και να βρει αποτελεσµατικά τις επιθυµητές πληροφορίες. εδοµένου ότι η βάση δεδοµένων αποθηκεύει τα στοιχεία σε δέκα γλώσσες, κατά τον καθορισµό της έρευνας είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η γλώσσα αναζήτησης. Το κριτήριο της γλώσσας αναζήτησης είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα διεπαφών της βάσης δεδοµένων. Χάρι σε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι δυνατό να αναζητηθεί στη βάση δεδοµένων στις διαφορετικές γλώσσες, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αλλαχτεί η γλώσσα διεπαφών. Τα σχήµατα 5-11 παρουσιάζουν τις µορφές έρευνας των πόρων της βάσης δεδοµένων για όλες τις ενότητες. Σε περίπτωση που µερικοί πόροι της βάσης δεδοµένων εκπληρώνουν τα κριτήρια που διευκρινίζονται από το χρήστη, εµφανίζεται ένας κατάλογος µε τα στοιχεία αναζήτησης. Με την επιλογή ενός επιθυµητού στοιχείου από τον κατάλογο θα εµφανιστούν οι πληροφορίες (Εικ 12). 14

15 Εικ. 5. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Οργανισµοί» Εικ. 6. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ενότητες» 15

16 Εικ. 7. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Πρότυπα Προσόντων / προφίλ» Εικ. 8. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Μεθοδολογικά υλικά και ορθές πρακτικές» 16

17 Εικ. 9. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Λεξικό» Εικ. 10. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Ειδικοί» 17

18 Εικ. 11. Φόρµα για την αναζήτηση πόρων της βάσης δεδοµένων για την ενότητα «Βιβλιογραφία και ηµοσιεύσεις» Εικ. 12. Τµήµα της πληροφορίας για έναν επιλεγµένο οργανισµό 18

19 Προοπτικές ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων EMCET/ModDB Όλο και περισσότερο σχολεία, δάσκαλοι και σπουδαστές χρησιµοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών και ενηµέρωσης είτε για να συµβαδίσουν µε τις αλλαγές είτε για να είναι ελκυστικότεροι και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι µεγάλες πιθανότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού και για την εξασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που βασίζονται στη διαµορφωτική προσέγγιση γίνονται αντιληπτές στους πόρους που συγκεντρώνονται στη βάση δεδοµένων EMCET/ModDB. Η βάση δεδοµένων έχει µια ανοικτή «δοµή χάρη στην οποία είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξή της µέσω της επέκτασης της µε νέα στοιχεία και πρόσθετες λειτουργίες, ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών, Στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικότερα οι ακόλουθες πτυχές: ευρεία προώθηση του συστήµατος στα διαφορετικά περιβάλλοντα (διεθνής, εθνική, περιφερειακή και τοπική διάσταση) συστηµατική ενηµέρωση και συµπλήρωση της βάσης δεδοµένων µε στοιχεία, το οποίο απαιτεί κατάλληλες συµφωνίες µε τον διαχειριστή της βάσης δεδοµένων (ITeE PIB) και τους συνεργάτες προγράµµατος επέκταση της συνεργασίας µε εθνικές και διεθνικές βάσεις δεδοµένων παρόµοιου περιεχοµένου εφαρµογή εκπαιδευτικών µαθηµάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την πιστοποίηση των ικανοτήτων που απαιτούνται από τους παροχείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών που βασίζονται στη διαµορφωτική προσέγγιση. Η βάση δεδοµένων EMCET/ModDB αποτελεί µια σηµαντική υποστήριξη για τη δυναµικά αναπτυσσόµενη ευρωπαϊκή αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Είναι µια καινοτόµος λύση που εξασφαλίζει την on line πρόσβαση στα υλικά και τις νέες υπηρεσίες που απευθύνονται στους ευρωπαϊκούς παροχείς των διαµορφωτικών προγραµµάτων σπουδών, τους µεµονωµένους παραλήπτες των παρόχων κατάρτισης και τους άλλους χρήστες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή στην εφαρµογή της διαµορφωτικής προσέγγισης. Βιβλιογραφια Πηγές από το Leonardo da Vinci no. PL/2005/B/P/PP/ ITeE.-PIB Radom Poradnik użytkownika Bazy danych EMCET. ITeE PIB Radom Resese G.: Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwiązania. Helion, Gliwice Symela K. (red.): Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych Integracja i współpraca w obszarze kultury i edukacji. Leonardo da Vinci Project no. PL/00/B/F/PP/ ITeE. Ulman J.D., Windom J.: A first course in Database Systems. Wydawnictwa Naukowo- -Techniczne, Warsaw ιαδικτυακός τόπος του έργου: 19

20 2.2. Modular Education Network - ModENet Nigel Lloyd, Nadeem Ahmed Khan, Marta Jacyniuk-Lloyd Εισαγωγή Το ModENet (Θεµατικό ίκτυο Εκπαίδευσης) είναι ένα δίκτυο φορέων παροχής θεµατικής κατάρτισης καθώς επίσης και µεµονωµένων ενδιαφεροµένων, ερευνητών και εµπειρογνωµόνων στις διάφορες επιστήµες που επιδιώκουν τη θεµατική προσέγγιση σε διάφορους τοµείς της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος EMCET 2 ήταν να δηµιουργηθεί το δίκτυο της κατάρτισης των φορέων σε ολόκληρη την Ευρώπη και ακόµα πιο πέρα. Ο στόχος αυτός ηγείται από την οµάδα Επαγγελµατική Ανάπτυξης του Cambridge (CamProf) µε τη συνεργασία ολόκληρησς της σύµπραξης του έργου EMCET 2. Μια στρατηγική τεσσάρων φάσεων προτάθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του έργου: Φάση Ένα: Έρευνα αγοράς: για να προσδιοριστούν οι οµάδες-στόχοι που θα µπορούσαν να είναι τα πιθανά µέλη του δικτύου και να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες για τους αριθµούς, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους Φάση ύο: Καθορισµός προϊόντων: για να αναπτυχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, συµφωνία σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται, τη θεσµική οργάνωση, τη κατασκευή του ονόµατος, την έρευνα της οικονοµικής βιωσιµότητας και τη δοµή τιµολόγησης. Φάση Τρία: Καθιέρωση του εµπορικού σήµατος: λειτουργία του ιστοχώρου, ανάπτύξη του «κοιτάζω και αισθάνοµαι» στον ιστοχώρο, και άλλα υλικά όπως ένα φυλλάδιο δηµοσιότητας για το δίκτυο, και για την ανάπτύξη του νοµικού πλαισίου, συντάγµατος και για το προσδιορισµό των φορέων µε γραφεία για το δίκτυο Φάση Τέσσερα: Οικοδόµηση της ιδιότητας µέλους: για να στρατολογήσει τα µέλη για το δίκτυο και να επινοήσουν τη στρατηγική για την µόνος-ικανότητα υποστήριξης µετά από το τέλος του προγράµµατος Έρευνα αγοράς: Οµάδες-στόχοι Με την επέκταση της ΕΕ και έναν αριθµό χωρών να προσχωρούν στην Ένωση, το µέγεθος του πληθυσµού της ΕΕ έχει επεκταθεί σε σχεδόν 500 εκατοµµύρια και αναµένεται να αυξηθεί και άλλο. εδοµένου ότι η ΕΕ έχει επεκταθεί εντυπωσιακά, ο τοµέας της ικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται σηµαντικά. Λαµβάνοντας υπόψη τη ποικίλη σύνθεση των χωρών της ΕΕ από άποψη µεγέθους και δοµής, ο κατ' εκτίµηση αριθµός των σπουδαστών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτών επαγγελµατικής εκπαίδευσης (VE) ανέρχεται σε εκατοµµύρια. Για παράδειγµα µόνο στη Μεγάλη Βρετανία ο αριθµός των σπουδαστών στα κολέγια στο τοµέα της επαγγελµατικής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (VE/FE) είναι πάνω από 6 εκατοµµύρια. Αυτή η τεράστια πηγή πιθανών µελών δικτύων µε τη µορφή πανεπιστηµιακών ερευνητών, λεκτόρων VE/FE, των εµπορικών ενώσεων ή των προµηθευτών επαγγελµατικής κατάρτισης θα µπορούσε να διασυνδεθεί µέσω του δικτύου. Η έρευνα αγοράς µας που πραγµατοποιήθηκε το 2006 προτείνει ότι τα πλέον πιθανά µέλη για το δίκτυο θα είναι οι προµηθευτές επαγγελµατικής κατάρτισης και στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα (δείτε κατωτέρω). Όλοι οι συνεργάτες στο πρόγραµµα το έχουν προσδιορίσει ως περιοχή όπου η πιθανότητα εύρεσης µελών θα µεγιστοποιείται. Στην πρώτη φάση, η έρευνα αγοράς διεξήχθη προκειµένου να προσδιοριστούν οι πιθανές οµάδες-στόχοι που θα γίνονταν πιθανά µέλη του δικτύου. Ένας περαιτέρω στόχος ήταν να 20

21 πραγµατοποιηθεί η ανάλυση αναγκών για τις προσδιορισµένες οµάδες-στόχους στις χώρες εταίρων και εποµένως προετοιµάστηκε ένα διµερές ερωτηµατολόγιο: Μέρος Ι να γνωρίζουν την πιθανότητα εύρεσης πιθανών µελών από τους διάφορους τοµείς από τη προοπτική των εταίρων. Μέρος ΙΙ για την προοδευτική διανοµή σε τουλάχιστον 10 πιθανά µέλη σε κάθε χώρα εταίρο. Ένα σύγγραµµα που περιέχει το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στους εταίρους και το ερωτηµατολόγιο κατευθυνόταν επίσης από εµπειρογνώµονες στον τοµέα VE/FE στη ΜΒ και το τελικό σχέδιο διανεµήθηκε στους συνεργάτες Φεβρουαρίου Η περίληψη των αποτελεσµάτων από εννέα χώρες παρουσιάστηκε στη δεύτερη συνάντηση των εταίρων τον Ιούνιο του Μερικά ζητήµατα και θέµατα προέκυψαν από τους εταίρους σε όλη τη διαδικασία της συλλογής δεδοµένων και οι ανησυχίες τους εξετάστηκαν µέσω διαδικτυακής συζήτησης και επεκτάθηκε µε απαντήσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μια περίληψη των πιθανών τοµέων αγοράς σε κάθε χώρα εταίρο παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1 κατωτέρω: Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και οµοιότητες και διαφορές στις πιθανές οµάδες-στόχους στις διαφορετικές χώρες. Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα πανεπιστήµια, οι φορείς παροχής κατάρτισης καθώς επίσης και τα εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύµατα έχουν προκύψει ως ιδιαίτερα πιθανή οµάδα-στόχος µέσα στη κοινοπραξία του έργου. Πίνακας 3.1: Χώρες που προσδιορίζουν µέρη της αγοράς (κατηγορία ατόµου στο τύπο της οργάνωσης) που θα συµµετάσχουν πιθανώς στο ίκτυο Τµήµατα Αγοράς Εκπαιδευτές Ερευνητές Επικεφαλείς Ιδρυµάτων Σύµβουλοι/ Εµπειρογνώµονες Σπουσαστές ΕΕ Εργαζόµενοι (εσωτερική U, P, S, F P, G, F, Gr P, I, E, F, κατάρτιση/ ανάπτυξη προσωπικού) Εθελοντικοί οργανισµοί/ S, E, F, Gr I, G P, I, G, E, H, Gr ΜΚΟ Έρευνα και οργανώσεις P, E, Sl P, E, I, G, S, H, E, I, G U, P, E, I, G, H, Gr P Gr, Sl ίκτυο/ ένωση παροχέων P, I, G, S, F, P, I, G, S, F U, P, I, G, S, F, H κατάρτισης H, Gr, Sl, Sp Επαγγελµατικά ιδρύµατα P, I, G, S, E, P P, I, G, S, E, P, I, S, F, Gr Sl, Sp F, Gr, Sp Πανεπιστήµια/ Τµήµατα U, P, I, G, E, U, P, I, Sp, G, P, G, E, Gr, G, S, E, F, H, Gr, Sl U, P, I, G, E, ΕΕ F, H, Gr, Sl S, E, F, Sl F Εκπαιδευτικά Ερευνητικά P, I, Sl, Sp U, P, I, Sp, G, P, G, S, E, H, P, G, S, E, F, H, Gr Ιδρύµατα S, E, F, H, Gr, Gr Sl Παροχείς επαγγελµατικής U, P, I, G, U, P, I, E, Gr. U, P, I, G, S, U, I, E, H εκπαίδευσης/ κατάρτισης EGr, S E, H, G, R, Sl Εµπορικές ενώσεις U, F G U, P, I, F, H G Σηµεία: U=Μεγάλη Βρετανία, P= Πολωνία, I= Iταλία, G= Γερµανία, Sp= Ισπανία, Gr=Ελλάδα, F=Γαλλία, E= Eστονία, Sl = Σλοβενία, H= Ουγγαρία, S= Ελβετία Στην Πολωνία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία, υπάρχει µια υψηλή πιθανότητα στρατολόγησης πιθανών µελών από τα εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύµατα και από τα δίκτυα ή τις ενώσεις παροχέων κατάρτισης. Αφ' ενός, όλοι οι εταίροι είναι της άποψης ότι υπάρχει 21

22 µικρότερη πιθανότητα στρατολόγησης των πιθανών µελών από τις εµπορικές ενώσεις, τους εργοδότες ή τις ΜΚΟ. Σε απάντηση στο µέρος ΙΙ του ερωτηµατολογίου, λάβαµε 64 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια από διάφορους ερωτηθέντες: δάσκαλοι, πανεπιστηµιακοί εκπαιδευτές, και ένωση των δικτύων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το πιο ακριβές σύνολο στοιχείων λήφθηκε από την Ιταλία, εντούτοις, λόγω του µικρού µεγέθους δειγµάτων (σε µερικές περιπτώσεις µόνο δύο ή τρεις απαντήσεις), δεν είναι σηµαντικό να σπεύσουµε σε ποσοτικές γενικεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Εντούτοις είναι δυνατό να προσδιοριστούν παρόµοια ή διαφορετικά πρότυπα κατά τις απόψεις των εναγοµένων, και να ληφθούν όλες οι απαντήσεις µαζί: Μόνο το 11% θέλησε να συµµετάσχει στο δίκτυο προκειµένου να επικοινωνήσει µε άλλους φορείς παροχής διαµορφωτικής εκπαίδευσης σε κανονική βάση. Ο λόγος για αυτό το µικρό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι όσοι απάντησαν ήταν εκπαιδευτές και οι άλλοι ενδιαφέρονταν λιγότερο να επικοινωνήσουν µε τους εκπαιδευτικούς. Αφετέρου, το 46% των ερωτηθέντων εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον τους για την ανταλλαγή των ιδεών µέσω του δικτύου. Μια πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι ότι περισσότεροι εκπαιδευτές /δάσκαλοι είχαν αντααποκριθεί στο ερωτηµατολόγιο. Η επίπτωση είναι ότι το δίκτυο πρέπει να παρέχει ένα φόρουµ για τη διαδικτυακή ανταλλαγή ιδεών. 42% των ερωτηθέντων θέλησε να χρησιµοποιήσει το δίκτυο για την αύξηση του δικτύου επαφών τους. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, το 44% έψαξαν την ευκαιρία να πουλήσουν σειρές µαθηµάτων και µόνο το 19% για την ευκαιρία να αγοράσουν σειρές µαθηµάτων από το ίκτυο. Σε απάντηση στο ερώτηµα για τον τρόπο µε τον οποίο οι τρέχουσες ανάγκες ικανοποιήθηκαν και µε ποιο κόστος, υπήρξε µια τεράστια ποικιλία στις απαντήσεις. Ο χρόνος που επενδύθηκε για την ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών τους κυµαίνεται µεταξύ καµίας σε 150 ωρών µε ένα κόστος που κυµαίνεται από το µηδέν ως 3000 ευρώ σε µερικές περιπτώσεις. Αυτό δείχνει ότι ένα δίκτυο µε µια προσιτή συνδροµή θα προσέλκυε περισσότερες άτοµα και οργανώσεις. Ένας από τους ερωτηθέντες ανέφερε ότι ακόµη και µια «συνδροµή στο κατάλογο της ΕΕΚ κοστίζει 295 το χρόνο, τα οποία είναι αρκετά, και δεν θέλουν να προσυπογράψουν για τον κατάλογο. Αν και τα άτοµα (αντίθετα µε τις οργανώσεις) ανέφεραν ότι θα ενδιαφέρονταν για την πώληση των σειρών µαθηµάτων τους, καµία δεν ξόδεψε τα χρήµατα για αυτό το σκοπό, και χρησιµοποίησαν αυτήν την περίοδο τις επαφές τους και επένδυσαν χρόνο για να αποκτήσουν πληροφορίες για τις νέες σειρές µαθηµάτων Σύντοµη Περιγραφή των Οµάδων Στόχου του EMCET 2 στις συµµετέχουσες χώρες Οι εταίροι παρέχουν πληροφορίες για το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά των οµάδων στόχων στη χώρα τους. Στο ΗΒ, υπάρχουν 171 πανεπιστήµια και περίπου 409 όργανα ανώτερης εκπαίδευσης. Υπάρχουν πάνω από 6 εκατοµµύρια σπουδαστές, σχεδόν 150, 000 εκπαιδευτές στον τοµέα της επαγγελµατικής και ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτές οι οµάδες-στόχοι χρησιµοποιούν τη διαµορφωτική κατάρτιση για τα διάφορα επαγγέλµατα και µπορούν να στοχεύσουν ως πιθανά µέλη για το ίκτυο. Εντούτοις ουσιαστικά όλη αυτά η κατάρτιση είναι διαµορφωτική και η διαµορφωτική κατάρτιση είναι ήδη πλήρως καθιερωµένα. Η Πολωνία έχει µια τεράστια δυνατότητα δεδοµένου ότι η διαµορφωτική επαγγελµατική εκπαίδευση αρχίζει να εισάγεται. Υπάρχουν πάνω από προµηθευτές επαγγελµατικής κατάρτισης, υπηρεσίες συµβουλευτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και πάνω από