Πίνακας περιεχοµένων. Μέρη του προϊόντος. Πρόσοψη... 3 Πίσω όψη... 3 Το εσωτερικό του προϊόντος... 4 Μέρη του σαρωτή... 4 Πίνακας ελέγχου...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχοµένων. Μέρη του προϊόντος. Πρόσοψη... 3 Πίσω όψη... 3 Το εσωτερικό του προϊόντος... 4 Μέρη του σαρωτή... 4 Πίνακας ελέγχου..."

Transcript

1

2 Πίνακας περιεχοµένων Μέρη του προϊόντος Πρόσοψη Πίσω όψη Το εσωτερικό του προϊόντος Μέρη του σαρωτή Πίνακας ελέγχου Βασικές λειτουργίες αντιγραφής Τοποθέτηση πρωτοτύπων Πίνακας εγγράφων Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (µόνο για το µοντέλο φαξ) ηµιουργία αντιγράφου Ακύρωση αντιγραφής Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) Αποστολή φαξ Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία κλήσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία οµαδικής κλήσης Αποστολή φαξ καλώντας από τηλέφωνο Λήψη φαξ Βασικές λειτουργίες λήψης φαξ Λήψη φαξ όταν ακούγονται ήχοι φαξ Λήψη φαξ χρησιµοποιώντας το φαξ polling Αντιµετώπιση προβληµάτων Αφαίρεση χαρτιού που έχει µπλοκάρει Προφυλάξεις κατά την απεµπλοκή χαρτιού Jam C (Εµπλοκή C) (κάλυµµα C) Jam Ε (Εµπλοκή Ε) (κάλυµµα Ε) Jam F (Εµπλοκή F) (κάλυµµα F) Jam MP (Εµπλοκή MP) (Θήκη πολλαπλών χρήσεων) Εµπλοκή LC/G (Πρόσθετη κασέτα χαρτιού και κάλυµµα G) Όταν έχουν µπλοκάρει διαφάνειες στη θήκη πολλαπλών χρήσεων Εµπλοκή χαρτιού στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων

3 Μέρη του προϊόντος Πρόσοψη Πίσω όψη a b l b a k j i h c d e f g h g f e c d a. Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (µόνο για το µοντέλο φαξ) b. στήριγµα χαρτιού (µόνο για το µοντέλο φαξ) c. θήκη εξόδου d. θήκη επέκτασης e. πίνακας ελέγχου f. κάλυµµα Α g. θήκη πολλαπλών χρήσεων h. διακόπτης λειτουργίας i. κάλυµµα πρόσθετου στοιχείου j. κάλυµµα Β a. κάλυµµα F b. υποδοχή διασύνδεσης USB c. υποδοχή διασύνδεσης τηλεφώνου (µόνο για το µοντέλο φαξ) LINE: Σύνδεση µε το καλώδιο τηλεφώνου. EXT: Σύνδεση µε ένα συνδεδεµένο τηλέφωνο. d. υποδοχή διασύνδεσης δικτύου (µόνο για τα µοντέλα EPSON AcuLaser CX11NF/CX11N) e. είσοδος εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) f. κάλυµµα Ε g. λαβή h. κάλυµµα του εξαρτήµατος καθαρισµού k. κάλυµµα C l. κάλυµµα ATE (µόνο για το µοντέλο φαξ) Μέρη του προϊόντος 3

4 Το εσωτερικό του προϊόντος Μέρη του σαρωτή a a b b c c d f e a. µονάδα τήξης b. µοχλός πρόσβασης στη µονάδα φωτοαγωγού c. µονάδα φωτοαγωγού a. κάλυµµα εγγράφων b. πίνακας εγγράφων c. ασφάλεια µεταφοράς d. µοχλός πρόσβασης στη λαβή καθαρισµού e. κασέτα τόνερ f. οδηγοί χαρτιού (θήκη πολλαπλών χρήσεων) Μέρη του προϊόντος 4

5 Πίνακας ελέγχου a b c d e f g h i j p o n m l k a. Κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού) A, B, C (µόνο για το µοντέλο φαξ) b. Φωτεινή ένδειξη Data ( εδοµένα) (Κίτρινη) c. Φωτεινή ένδειξη Error (Σφάλµα) (Κόκκινη) Χρησιµοποιήστε αυτά τα κουµπιά για να στείλετε ένα φαξ στον καταχωρηµένο αριθµό φαξ που έχει εκχωρηθεί στο αντίστοιχο κουµπί. Αναβοσβήνει όταν το προϊόν επεξεργάζεται δεδοµένα. Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα. - Ανάβει όταν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλµα όπου απαιτείται η παρέµβαση του χειριστή. Το προϊόν θα επανέλθει αυτόµατα όταν λυθεί η αιτία του σφάλµατος. - Αναβοσβήνει 1 (αναβοσβήνει ανά διαστήµατα 0,3 δευτερολέπτων) ηλώνει ότι έχει παρουσιαστεί ένα σφάλµα που µπορεί να λυθεί µε το πάτηµα του κουµπιού x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή του κουµπιού x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων). - Αναβοσβήνει 2 (αναβοσβήνει ανά διαστήµατα 0,6 δευτερολέπτων) ηλώνει ότι έχει παρουσιαστεί ένα σφάλµα όπου απαιτείται η παρέµβαση του χειριστή και το πάτηµα του κουµπιού x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή του κουµπιού x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) µετά την επίλυση του σφάλµατος. d. Οθόνη LCD Εµφανίζει µηνύµατα σχετικά µε την κατάσταση του προϊόντος, πληροφορίες καθοδήγησης και διάφορες ρυθµίσεις κατάστασης. Μέρη του προϊόντος 5

6 e. Κουµπί l Left (Αριστερά)/ r Right ( εξιά) Κουµπί u Up (Πάνω)/ d Down (Κάτω) f. Κουµπί Advanced (Σύνθετες ρυθµίσεις)/menu (Μενού) g. Κουµπί Speed dial (Ταχεία κλήση) (µόνο για το µοντέλο φαξ) h. Κουµπί Pause (Παύση)/Redial (Επανάκληση) (µόνο για το µοντέλο φαξ) i. Κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων), κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) Χρησιµοποιήστε αυτά τα κουµπιά για να εµφανίσετε µε τη σειρά τις προηγούµενες ή επόµενες τιµές ρυθµίσεων. Το κουµπί r Right ( εξιά) χρησιµοποιείται επίσης ως το κουµπί OK για τη ρύθµιση και την καταχώρηση ενός στοιχείου ρύθµισης. Χρησιµοποιήστε αυτά τα κουµπιά για να εµφανίσετε µε τη σειρά τα προηγούµενα ή επόµενα στοιχεία µενού. Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να εµφανίσετε το µενού σύνθετων ρυθµίσεων για κάθε κατάσταση. Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να εµφανίσετε µια λίστα µε καταχωρηµένους παραλήπτες στην οθόνη LCD. Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να εισαγάγετε µια παύση κατά την κλήση φαξ ή για να επανακαλέσετε τον ίδιο αριθµό φαξ που είχατε καλέσει προηγουµένως. Χρησιµοποιήστε αυτά τα κουµπιά για να ξεκινήσετε τη δηµιουργία ασπρόµαυρων ή έγχρωµων αντιγράφων ή για την αποστολή φαξ. Εάν πατήσετε αυτό το κουµπί ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη σφάλµατος, το σφάλµα απαλείφεται και το προϊόν επανέρχεται σε κατάσταση ετοιµότητας. j. Κουµπί y Cancel (Άκυρο) Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να διακόψετε τη λειτουργία σάρωσης, ή να ακυρώσετε µια εργασία αντιγραφής, αποστολής φαξ και εκτύπωσης. Πατώντας το µία φορά ακυρώνεται η τρέχουσα εργασία. Πατώντας και κρατώντας το πατηµένο για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα στην κατάσταση Print (Εκτύπωση), διαγράφονται όλες οι εργασίες εκτύπωσης από τη µνήµη του προϊόντος. k. Αριθµητικό πληκτρολόγιο Χρησιµοποιήστε το για να εισαγάγετε τον αριθµό αντιγράφων ή την τιµή ζουµ. # Τα κουµπιά δίεση και αστερίσκος µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην κατάσταση Fax (Φαξ). l. Κουµπί Reset (Επαναφορά) Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να επαναφέρετε το επιλεγµένο στοιχείο ρύθµισης στην προεπιλεγµένη τιµή. Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε όλα τα στοιχεία ρύθµισης στις προεπιλεγµένες τιµές τους. Επίσης, χρησιµοποιείται ως κουµπί διαγραφής για τη διαγραφή ενός χαρακτήρα των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί κατά την εισαγωγή του αριθµού φαξ του παραλήπτη στην κατάσταση Fax (Φαξ). Μέρη του προϊόντος 6

7 m. Φωτεινή ένδειξη Setup (Ρύθµιση) n. Κουµπί Setup (Ρύθµιση) o. Κουµπιά Mode (Κατάσταση) p. Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης Ανάβει όταν το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση Setup (Ρύθµιση). Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να µεταβείτε στην κατάσταση Setup (Ρύθµιση). Χρησιµοποιήστε αυτά τα κουµπιά για να µεταβείτε στην αντίστοιχη κατάσταση. Ανάβει όταν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη κατάσταση (Print [Εκτύπωση], Copy [Αντιγραφή], Fax [Φαξ], ή Scan [Σάρωση]). Όταν είναι αναµµένη η φωτεινή ένδειξη Print (Εκτύπωση), το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση Print (Εκτύπωση) και είναι έτοιµο να λάβει και να εκτυπώσει δεδοµένα. Μέρη του προϊόντος 7

8 Βασικές λειτουργίες αντιγραφής Τοποθέτηση πρωτοτύπων Μπορείτε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο είτε στον πίνακα εγγράφων ή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (µόνο για το µοντέλο φαξ) ανάλογα µε τον τύπο του πρωτοτύπου. 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιηµένο και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυµµα εγγράφων απαλά. Πριν σαρώσετε ένα έγγραφο, θυµηθείτε ότι ενδέχεται να προσατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα. Μη σαρώσετε ένα δηµοσιευµένο κείµενο ή εικόνες αν δεν ελέγξετε πρώτα την κατάσταση των πνευµατικών δικαιωµάτων. Αν τοποθετηθούν έγγραφα και στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων και στον πίνακα εγγράφων, σαρώνονται µόνο τα έγγραφα που έχουν τοποθετηθεί στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Πίνακας εγγράφων Όταν χρησιµοποιείτε τον πίνακα εγγράφων, τοποθετήστε ένα φύλλο πρωτοτύπου τη φορά. c Προσοχή: Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα στη γυάλινη επιφάνεια του πίνακα εγγράφων. Επίσης, µην πιέζετε τη γυάλινη επιφάνεια µε πάρα πολλή δύναµη. 2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον πίνακα εγγράφων, µε την πλευρά που θα σαρωθεί στραµµένη προς τα κάτω. Χρησιµοποιήστε τη λωρίδα του οδηγού εγγράφων για να ευθυγραµµίσετε την οριζόντια πλευρά του εγγράφου. Για να σαρώσετε σωστά ένα πρωτότυπο, τοποθετήστε την ασφάλεια µεταφοράς στην αριστερή πλευρά του πίνακα εγγράφων στη θέση απασφάλισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μέρη του σαρωτή". Βασικές λειτουργίες αντιγραφής 8

9 εν είναι δυνατή η σάρωση της περιοχής που απέχει έως 1,5 χιλ. από τον οριζόντιο και τον κάθετο χάρακα. 1. Μέγιστη µη αναγνώσιµη περιοχή 1,5 χιλ. 2. Μέγιστη µη αναγνώσιµη περιοχή 1,5 χιλ. 1 2 Όταν σαρώνετε ένα πρωτότυπο χρησιµοποιώντας τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, η ποιότητα σάρωσης µπορεί να είναι χαµηλότερη σε σχέση µε τη σάρωση ενός πρωτοτύπου στον πίνακα εγγράφων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την τοποθέτηση εγγράφων στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. 1. Σύρετε τους οδηγούς πλευρών προς τα έξω τελείως. 3. Κλείστε το κάλυµµα εγγράφων απαλά ώστε να µην µετακινηθεί το πρωτότυπο. ιατηρείτε πάντα τον πίνακα εγγράφων καθαρό. Μην αφήνετε φωτογραφίες στον πίνακα εγγράφων για µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς µπορεί να κολλήσουν στο γυαλί. Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο εφάπτεται στη γυάλινη επιφάνεια, διαφορετικά η εικόνα θα φαίνεται θολή. Επίσης µην ξεχάσετε να κλείσετε το κάλυµµα εγγράφων για να εµποδίσετε τις παρεµβολές από το εξωτερικό φως. Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (µόνο για το µοντέλο φαξ) Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων έχει δυνατότητα αυτόµατης τροφοδοσίας έως 50 φύλλων. c Προσοχή: Για να σαρώσετε σωστά ένα πρωτότυπο, τοποθετήστε την ασφάλεια µεταφοράς στην αριστερή πλευρά του πίνακα εγγράφων στη θέση απασφάλισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μέρη του σαρωτή". Βασικές λειτουργίες αντιγραφής 9

10 2. Τοποθετήστε µια δεσµίδα εγγράφων στραµµένων προς τα πάνω στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων µέχρι να συναντήσετε αντίσταση και στη συνέχεια µετακινήστε τους οδηγούς πλευρών ώστε να εφάπτονται µε τις πλευρές των εγγράφων. ηµιουργία αντιγράφου ιαθέσιµοι τύποι προέλευσης χαρτιού: Οι διαθέσιµοι τύποι χαρτιού για αντιγραφή διαφέρουν από αυτούς για εκτύπωση. Ανάλογα µε την προέλευση χαρτιού, οι διαθέσιµοι τύποι χαρτιού διαφέρουν. Όταν αντιγράφετε πρωτότυπα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο τους παρακάτω τύπους χαρτιού. Θήκη πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, χαρτί EPSON Color Laser Paper, επιστολόχαρτο, ανακυκλωµένο χαρτί, έγχρωµο χαρτί, διαφάνειες, ετικέτες. Πρόσθετη κασέτα χαρτιού: Απλό χαρτί, χαρτί EPSON Color Laser Paper, επιστολόχαρτο, ανακυκλωµένο χαρτί, έγχρωµο χαρτί. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα ΑΤΕ έχει κλείσει καλά. Αν το κάλυµµα ΑΤΕ είναι ανοιχτό, ο πίνακας εγγράφων σαρώνεται προληπτικά και εξάγεται ένα κενό αντίγραφο ακόµη και αν έχει τοποθετηθεί ένα πρωτότυπο στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Αν τοποθετήσετε πολλές σελίδες στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, ητροφοδοσία των σελίδων θα γίνεται από το πάνω µέρος και στη συνέχεια θα εξάγονται µε την εκτυπωµένη πλευρά στραµµένη προς τα κάτω. εν µπορείτε να αντιγράψετε σε χαρτί µε επίστρωση, χοντρό χαρτί και ειδικό χαρτί όπως ταχυδροµικές κάρτες ή φακέλους. ιαθέσιµα µεγέθη πρωτοτύπου: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε πρωτότυπα µεγέθους A4, B5, Letter, και Legal για αντιγραφή. Τα πρωτότυπα µεγέθους Legal µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Η πλευρά του χαρτιού (5 mm από το οριζόντιο και το κάθετο άκρο του χαρτιού) δεν ενδείκνυται για εκτύπωση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο. 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιηµένο και ότι έχει τοποθετηθεί χαρτί σε αυτό. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης. 2. Πατήστε το κουµπί Copy (Αντιγραφή) στον πίνακα ελέγχου. Βασικές λειτουργίες αντιγραφής 10

11 Ανάβει η φωτεινή ένδειξη Copy (Αντιγραφή) και στην οθόνη LCD εµφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη Copy Mode (Κατάσταση Αντιγραφής), και στη συνέχεια µεταβαίνει στην οθόνη της κατάστασης αντιγραφής. 5. Πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων). Για την αποστολή ασπρόµαυρου αντίγραφου, πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων). Για τη δηµιουργία έγχρωµου αντίγραφου, πατήστε το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων). Ξεκινάει η αντιγραφή. Αν δεν πατηθεί κανένα κουµπί για περισσότερο από 3 λεπτά, ακυρώνεται κάθε αλλαγή που έχει πραγµατοποιηθεί και η κατάσταση επιστρέφει στην κατάσταση Print (Εκτύπωση). 3. Τοποθετήστε το πρωτότυπο είτε στον πίνακα εγγράφων ή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (µόνο για το µοντέλο φαξ). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση πρωτοτύπων". 4. Καθορίστε τις ρυθµίσεις αντιγραφής που θέλετε, αν είναι απαραίτητο. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης. Εάν πατήσετε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) χωρίς να πραγµατοποιήσετε καµία ρύθµιση εδώ, η µετάδοση του φαξ ξεκινάει µε τις υπάρχουσες τιµές ρυθµίσεων. Μη θέσετε το προϊόν εκτός λειτουργίας και µην πατήστε το κουµπί άλλης κατάστασης κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, καθώς η διαδικασία αντιγραφής µπορεί να πραγµατοποιηθεί εσφαλµένα. Όταν τοποθετείτε πολλαπλά έγγραφα στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων και κάνετε συνεχείς έγχρωµες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας (600 dpi) µε την προεπιλεγµένη µνήµη (128 MB), το προϊόν ενδέχεται να µην µπορεί να λειτουργήσει κανονικά λόγω ανεπαρκούς µνήµης. Συνιστούµε την προσθήκη µιας µονάδας µνήµης έτσι ώστε το συνολικό µέγεθος µνήµης να είναι 256 MB ή υψηλότερο. Ακύρωση αντιγραφής Εάν πατήσετε το κουµπί y Cancel (Άκυρο) του πίνακα ελέγχου κατά τη διάρκεια αντιγραφής ενός εγγράφου, η οθόνη LCD εµφανίζει την ένδειξη Cancel Print Job (Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης) και η εργασία ακύρωσης ακυρώνεται. Βασικές λειτουργίες αντιγραφής 11

12 Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) Αποστολή φαξ Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργοποιηµένο. 2. Πατήστε το κουµπί Fax (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη Fax (Φαξ) και στην οθόνη LCD εµφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη Fax Mode (Κατάσταση Φαξ) για λίγα δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια µεταβαίνει στην οθόνη της κατάστασης φαξ. Πατώντας το κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού) (A, B, ή C) µπορείτε να περάσετε επίσης στην κατάσταση Fax (Φαξ) χωρίς να πατήσετε το κουµπί Fax (Φαξ). 3. Τοποθετήστε το πρωτότυπο είτε στον πίνακα εγγράφων ή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση πρωτοτύπων". 4. Πληκτρολογήστε τον αριθµό φαξ του παραλήπτη απευθείας από το αριθµητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου. Μπορούν να εισαχθούν έως 50 χαρακτήρες για έναν παραλήπτη. Μη θέσετε το προϊόν εκτός λειτουργίας και µην πατήστε το κουµπί άλλης κατάστασης κατά την αποστολή φαξ, καθώς η διαδικασία φαξ µπορεί να πραγµατοποιηθεί εσφαλµένα. Αν δεν πατηθεί κανένα κουµπί για περισσότερο από 3 λεπτά, ακυρώνεται κάθε αλλαγή που έχει πραγµατοποιηθεί και η κατάσταση επιστρέφει στην κατάσταση Print (Εκτύπωση). Αν πληκτρολογήσετε λάθος αριθµό, πατήστε το κουµπί Reset (Επαναφορά) για να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του δροµέα. Πατώντας το κουµπί l Left (Αριστερά) ή r Right ( εξιά), ο δροµέας µετακινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Κατά την πληκτρολόγηση του αριθµού του παραλήπτη, µπορείτε να εισαγάγετε αριθµούς (0 έως 9), #, και χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο. Εάν πατήσετε το κουµπί Redial (Επανάκληση) αντί για την πληκτρολόγηση του αριθµού φαξ του παραλήπτη, εισάγεται αυτόµατα ο αριθµός φαξ στον οποίο είχατε µεταδώσει προηγουµένως. Εάν πατήσετε το κουµπί Pause (Παύση) κατά την πληκτρολόγηση του αριθµού του παραλήπτη, η ένδειξη "-" αντιπροσωπεύει την παύση. Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) 12

13 Μπορείτε να εισάγετε επίσης έναν αριθµό φαξ χρησιµοποιώντας το κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού) ή το κουµπί Speed Dial (Ταχεία κλήση). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία κλήσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού ή "Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης". 5. Πραγµατοποιήστε τις κατάλληλες ρυθµίσεις για το σκοπό σάρωσης, αν απαιτείται. Εάν πατήσετε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) χωρίς να πραγµατοποιήσετε καµία ρύθµιση εδώ, η µετάδοση του φαξ ξεκινάει µε τις υπάρχουσες τιµές ρυθµίσεων. 6. Πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) για να ξεκινήσει η µετάδοση. Για την αποστολή ασπρόµαυρου φαξ, πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων). Για την αποστολή έγχρωµου φαξ, πατήστε το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων). Εάν η συσκευή φαξ του παραλήπτη υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρα φαξ, το έγχρωµο φαξ θα ληφθεί ως ασπρόµαυρο φαξ ακόµα και αν πατήσετε το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων). Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης Όταν ο αριθµός φαξ του παραλήπτη είναι καταχωρηµένος στο προϊόν, µπορείτε να στείλετε ένα φαξ επιλέγοντας τον παραλήπτη που θέλετε από τη λίστα ταχέων κλήσεων στην οθόνη LCD. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 60 αριθµούς φαξ παραληπτών στο προϊόν. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης, πρέπει να καταχωρήσετε τις πληροφορίες φαξ των παραληπτών εκ των προτέρων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται στην κατάσταση Fax (Φαξ). Αν δεν είναι, πατήστε το κουµπί Fax (Φαξ) για να µεταβείτε στην κατάσταση Fax (Φαξ). 2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο είτε στον πίνακα εγγράφων ή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση πρωτοτύπων". 3. Πατήστε το κουµπί Speed Dial (Ταχεία κλήση) στον πίνακα ελέγχου. Εµφανίζεται η λίστα καταχωρηµένων παραληπτών στην οθόνη LCD. 4. Πατήστε το κουµπί u Up (Πάνω) ή d Down (Κάτω) πολλές φορές µέχρι να επιλέξετε τον παραλήπτη που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί r Right ( εξιά). Ο επιλεγµένος παραλήπτης εµφανίζεται στη δεύτερη από επάνω σειρά στην οθόνη LCD. Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) 13

14 Μπορείτε να επιλέξετε επίσης παραλήπτη πληκτρολογώντας απευθείας τον αριθµό. Για την εµφάνιση των λεπτοµερειών του επιλεγµένου παραλήπτη, πατήστε το κουµπί Advanced/Menu (Σύνθετες ρυθµίσεις/μενού) ενώ είναι επιλεγµένος ο παραλήπτης. Για να επιστρέψετε πάλι στη λίστα, πατήστε είτε το κουµπί Advanced/Menu (Σύνθετες ρυθµίσεις/μενού) ή το κουµπί l Left (Αριστερά). 5. Πραγµατοποιήστε τις κατάλληλες ρυθµίσεις για το σκοπό σάρωσης, αν απαιτείται. Εάν πατήσετε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) χωρίς να πραγµατοποιήσετε καµία ρύθµιση εδώ, η µετάδοση του φαξ ξεκινάει µε τις υπάρχουσες τιµές ρυθµίσεων. 6. Πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) για να ξεκινήσει η µετάδοση. Για την αποστολή ασπρόµαυρου φαξ, πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων). Για την αποστολή έγχρωµου φαξ, πατήστε το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων). Εάν η συσκευή φαξ του παραλήπτη υποστηρίζει µόνο ασπρόµαυρα φαξ, το έγχρωµο φαξ θα ληφθεί ως ασπρόµαυρο φαξ ακόµα και αν πατήσετε το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων). Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία κλήσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού Όταν ένας αριθµός φαξ παραλήπτη που χρησιµοποιείτε συχνά έχει αντιστοιχιστεί στο κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού) (A, B, ή C), µπορείτε να στείλετε ένα φαξ στον καταχωρηµένο παραλήπτη πατώντας απλά το αντίστοιχο κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού). Κατά την αποστολή φαξ µε τη χρήση του κουµπιού One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού), το πρωτότυπο µεταδίδεται ως ασπρόµαυρο φαξ ακόµα και αν το πρωτότυπο είναι έγχρωµο. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού, πρέπει να καταχωρήσετε τις πληροφορίες φαξ των παραληπτών εκ των προτέρων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης. Πατώντας το κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού) σε οποιαδήποτε κατάσταση αποκτάτε πρόσβαση στην κατάσταση Fax (Φαξ). 1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο είτε στον πίνακα εγγράφων ή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση πρωτοτύπων". 2. Πατήστε ένα κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού) (A, B, ή C). Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) 14

15 Ο παραλήπτης που έχει καταχωρηθεί στο κουµπί One Touch Dial (Κλήση µε το πάτηµα ενός κουµπιού) A, B, ή C εµφανίζεται στη δεύτερη από επάνω σειρά των στοιχείων ρύθµισης στην κατάσταση Fax, και στη συνέχεια ξεκινάει η µετάδοση του φαξ. 2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο είτε στον πίνακα εγγράφων ή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση πρωτοτύπων". 3. Πατήστε δύο φορές το κουµπί Speed Dial (Ταχεία κλήση) στον πίνακα ελέγχου. Εµφανίζεται η λίστα οµαδικής µετάδοσης στην οθόνη LCD. Press Start to Fax 01 : SEIKO EPSON Αποστολή φαξ χρησιµοποιώντας τη λειτουργία οµαδικής κλήσης Εάν έχουν καταχωρηθεί πολλοί αριθµοί φαξ παραληπτών σε µια οµάδα, το ίδιο πρωτότυπο αποστέλλεται σε όλους τους καταχωρηµένους παραλήπτες επιλέγοντας τον αριθµό οµάδας που θέλετε. Μπορείτε να εισάγετε έως 20 οµάδες στο προϊόν. Κατά την αποστολή φαξ µε τη λειτουργία κλήσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού, το πρωτότυπο µεταδίδεται ως ασπρόµαυρο φαξ ακόµα και αν το πρωτότυπο είναι έγχρωµο. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία οµαδικής κλήσης, πρέπει να καταχωρήσετε τους πολλαπλούς αριθµούς φαξ των παραληπτών ως οµάδα χρησιµοποιώντας το βοηθητικό πρόγραµµα EPSON Speed Dial Utility. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται στην κατάσταση Fax (Φαξ). Αν δεν είναι, πατήστε το κουµπί Fax (Φαξ) για να µεταβείτε στην κατάσταση Fax (Φαξ). 4. Πατήστε το κουµπί u Up (Πάνω) ή d Down (Κάτω) πολλές φορές µέχρι να επιλέξετε την οµάδα που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί r Right ( εξιά). Η επιλεγµένη οµάδα εµφανίζεται στη δεύτερη από επάνω σειρά στην οθόνη LCD. Για την εµφάνιση των λεπτοµερειών της καταχωρηµένης οµάδας, πατήστε το κουµπί Advanced/Menu (Σύνθετες ρυθµίσεις/μενού) ενώ είναι επιλεγµένη η οµάδα. Για να επιστρέψετε πάλι στη λίστα οµάδας, πατήστε είτε το κουµπί Advanced/Menu (Σύνθετες ρυθµίσεις/μενού) ή το κουµπί l Left (Αριστερά). 5. Πραγµατοποιήστε τις κατάλληλες ρυθµίσεις για το σκοπό σάρωσης, αν απαιτείται. Εάν πατήσετε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) χωρίς να πραγµατοποιήσετε καµία ρύθµιση εδώ, η µετάδοση του φαξ ξεκινάει µε τις υπάρχουσες τιµές ρυθµίσεων. Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) 15

16 6. Πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) για να ξεκινήσει η µετάδοση. Στοιχείο ρύθµισης Fax only (Μόνο φαξ) Περιγραφή Το προϊόν απαντά αυτόµατα και λαµβάνει το φαξ. Αποστολή φαξ καλώντας από τηλέφωνο Όταν το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε ένα τηλέφωνο, µπορείτε να στείλετε ένα φαξ καλώντας από το τηλέφωνο. Η λειτουργία αυτή διατίθεται µόνο για µεταδόσεις ασπρόµαυρων φαξ. 1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο είτε στον πίνακα εγγράφων ή στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση πρωτοτύπων". 2. Καλέστε τον αριθµό ενώ το συνδεδεµένο τηλέφωνο βρίσκεται στη βάση του. 3. Πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) αφού επιβεβαιώσετε τον παραλήπτη για να ξεκινήσει η µετάδοση του φαξ. Phone only (Μόνο τηλέφωνο) TAM Η κλήση απαντιέται από το συνδεδεµένο τηλέφωνο. εν πραγµατοποιείται λήψη φαξ. Όταν ένα συνδεδεµένο τηλέφωνο εντοπίσει σήµα φαξ/τηλεφώνου κατά την απάντηση µιας εισερχόµενης κλήσης, το προϊόν λαµβάνει αυτόµατα το φαξ. Για να αλλάξετε την κατάσταση λήψης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1. Πατήστε το κουµπί Setup (Ρύθµιση) στον πίνακα ελέγχου. Η φωτεινή ένδειξη Setup (Ρύθµιση) ανάβει και το µενού Setup (Ρύθµιση) εµφανίζεται στην οθόνη LCD. Λήψη φαξ Βασικές λειτουργίες λήψης φαξ Εάν στο προϊόν είναι συνδεδεµένο ένα τηλέφωνο, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ τεσσάρων καταστάσεων λήψης για τη λήψη µιας κλήσης. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι η κατάσταση Fax only (Μόνο φαξ). Στοιχείο ρύθµισης Auto switching (Αυτόµατη αλλαγή) Περιγραφή Η κλήση λαµβάνεται από το συνδεδεµένο τηλέφωνο και το προϊόν απαντά αυτόµατα αφού κουδουνίσει το τηλέφωνο για συγκεκριµένη διάρκεια που ορίζεται στη ρύθµιση Attached Phone Timeout (Χρονικό όριο συνδεδεµένου τηλεφώνου). 2. Πατήστε δύο φορές το κουµπί d Down (Κάτω) για να επιλέξετε Fax Settings (Ρυθµίσεις φαξ), και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί r Right ( εξιά). 3. Πατήστε δύο φορές το κουµπί d Down (Κάτω) για να επιλέξετε Reception Settings (Ρυθµίσεις λήψης), και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί r Right ( εξιά). 4. Πατήστε το κουµπί d Down (Κάτω) για να επιλέξετε Incoming Mode (Κατάσταση εισερχόµενων), και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί r Right ( εξιά). Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) 16

17 Εµφανίζεται το µενού Reception Settings (Ρυθµίσεις λήψης). Τα ληφθέντα δεδοµένα εκτυπώνονται ανά σελίδα όπως λαµβάνονται. Λήψη φαξ χρησιµοποιώντας το φαξ polling Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για τη λήψη πληροφοριών που είναι αποθηκευµένες στη συσκευή φαξ τρίτου µέρους στο προϊόν σας. 5. Πατήστε το κουµπί u Up (Πάνω) ή d Down (Κάτω) για να επιλέξετε την κατάσταση εισερχοµένων που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί r Right ( εξιά). 6. Για έξοδο από τις ρυθµίσεις, πατήστε πολλές φορές το κουµπί l Left (Αριστερά) ή το κουµπί µιας άλλης κατάστασης. Λήψη φαξ όταν ακούγονται ήχοι φαξ Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται για την εκτύπωση δεδοµένων φαξ αφού έχετε απαντήσει την εισερχόµενη κλήση χρησιµοποιώντας το συνδεδεµένο τηλέφωνο. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να είναι συνδεδεµένο στο προϊόν ένα τηλέφωνο, και η επιλογή Incoming Mode (Κατάσταση εισερχόµενων) στη ρύθµιση Reception Settings (Ρυθµίσεις λήψης) να έχει οριστεί στην τιµή Auto switching(αυτόµατη αλλαγή). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται στην κατάσταση Fax (Φαξ). Αν δεν είναι, πατήστε το κουµπί Fax (Φαξ) για να µεταβείτε στην κατάσταση Fax (Φαξ). 2. Πληκτρολογήστε τον αριθµό φαξ του άλλου ατόµου χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο. 3. Πατήστε το κουµπί d Down (Κάτω) µέχρι να εµφανιστεί το στοιχείο Polling Rcptn (Λήψη polling), και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί l Left (Αριστερά) ή r Right ( εξιά) για να επιλέξετε On(Ενεργοποίηση). 4. Όταν ακούσετε έναν ήχο ή µια φωνητική καθοδήγηση, πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) για να ξεκινήσει η µετάδοση. 1. Απαντήστε την εισερχόµενη κλήση χρησιµοποιώντας το συνδεδεµένο τηλέφωνο. 2. Πατήστε το κουµπί x B&W Start ( ηµιουργία Α&Μ αντιγράφων) ή το κουµπί x Color Start ( ηµιουργία έγχρωµων αντιγράφων) αφού επιβεβαιώσετε ότι η µετάδοση του αποστολέα είναι φαξ. Βασική αποστολή και λήψη φαξ (Μόνο για το µοντέλο φαξ) 17

18 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αφαίρεση χαρτιού που έχει µπλοκάρει Εάν το χαρτί µπλοκάρει µέσα στο προϊόν, η φωτεινή ένδειξη Print (Εκτύπωση) (πράσινο) σβήνει και ανάβει η φωτεινή ένδειξη σφάλµατος (κόκκινο). Η οθόνη LCD του προϊόντος και το παράθυρο διαλόγου EPSON Status Monitor 3 εµφανίζουν µηνύµατα ειδοποίησης. Για την απεµπλοκή του χαρτιού ακολουθήστε τη σειρά των αναφερόµενων ονοµάτων καλυµµάτων που εµφανίζονται στον πίνακα ελέγχου ή στο EPSON Status Monitor 3. Προφυλάξεις κατά την απεµπλοκή χαρτιού Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την απεµπλοκή χαρτιού. w Προειδοποίηση: Προσέξτε να µην αγγίξετε τη µονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν το προϊόν έχει χρησιµοποιηθεί πρόσφατα, η θερµοκρασία της µονάδας τήξης και των γύρω περιοχών µπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Μην τοποθετείτε το χέρι σας µέσα στη µονάδα τήξης καθώς ορισµένα εξαρτήµατα είναι αιχµηρά και ίσως προκαλέσουν τραυµατισµό. Jam C (Εµπλοκή C) (κάλυµµα C) Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την απεµπλοκή χαρτιού από το κάλυµµα C. Μη χρησιµοποιείτε υπερβολική δύναµη όταν αφαιρείτε το µπλοκαρισµένο χαρτί. Το σκισµένο χαρτί αφαιρείται δύσκολα και ενδέχεται να προκαλέσει και άλλη εµπλοκή χαρτιού. Τραβήξτε το απαλά για να µην σκιστεί περισσότερο. 1. Σηκώστε τη µονάδα του σαρωτή. Αφαιρείτε πάντα το µπλοκαρισµένο χαρτί µε τα δύο χέρια σας για να µην σκιστεί. Εάν το µπλοκαρισµένο χαρτί είναι σκισµένο και δεν αφαιρείται από το προϊόν ή εάν έχει µπλοκάρει σε κάποια θέση που δεν αναφέρεται σε αυτό τον οδηγό, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή είναι ίδιος µε αυτόν που έχετε επιλέξει για τη ρύθµιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) στο πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Αντιµετώπιση προβληµάτων 18

19 c Προσοχή: Μην αγγίζετε τον µοχλό που βρίσκεται κάτω από τη µονάδα του σαρωτή όταν ανοίγετε ή κλείνετε τη µονάδα. Εάν αγγίξετε το µοχλό το κάλυµµα εγγράφων της µονάδας σαρωτή θα πέσει, και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στο προϊόν ή να σας τραυµατίσει. 3. Σηκώστε τους δύο πράσινους µοχλούς της µονάδας τήξης για να την απασφαλίσετε. 2. Ανοίξτε το κάλυµµα C. 4. Κρατήστε τον οδηγό προς τα επάνω κρατώντας την πράσινη προεξοχή και τραβήξτε απαλά προς τα έξω τα φύλλα χαρτιού. Προσέξτε να µη σκιστεί το χαρτί. w Προειδοποίηση: Προσέξτε να µην αγγίξετε τη µονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν το προϊόν έχει χρησιµοποιηθεί πρόσφατα, η θερµοκρασία της µονάδας τήξης και των γύρω περιοχών µπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Αντιµετώπιση προβληµάτων 19

20 5. Σπρώξτε προς τα κάτω του δύο πράσινους µοχλούς της µονάδας τήξης. 7. Επαναφέρετε τη µονάδα σαρωτή στην αρχική της θέση. 6. Κλείστε το κάλυµµα C. Jam Ε (Εµπλοκή Ε) (κάλυµµα Ε) Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την απεµπλοκή χαρτιού από το κάλυµµα Ε. 1. Ανοίξτε το κάλυµµα Ε. Αντιµετώπιση προβληµάτων 20

21 2. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω και µε τα δύο χέρια τα φύλλα χαρτιού. Προσέξτε να µη σκιστεί το χαρτί. Jam F (Εµπλοκή F) (κάλυµµα F) Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την απεµπλοκή χαρτιού από το κάλυµµα F. 1. Σηκώστε τη µονάδα του σαρωτή. 3. Κλείστε το κάλυµµα Ε. c Προσοχή: Μην αγγίζετε τον µοχλό που βρίσκεται κάτω από τη µονάδα του σαρωτή όταν ανοίγετε ή κλείνετε τη µονάδα. Εάν αγγίξετε το µοχλό το κάλυµµα εγγράφων της µονάδας σαρωτή θα πέσει, και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στο προϊόν ή να σας τραυµατίσει. Αντιµετώπιση προβληµάτων 21

22 2. Ανοίξτε το κάλυµµα C και στη συνέχεια σηκώστε τους δύο πράσινους µοχλούς της µονάδας τήξης για να την απασφαλίσετε. 4. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω και µε τα δύο χέρια τα φύλλα χαρτιού. Προσέξτε να µη σκιστεί το χαρτί. 5. Κλείστε το κάλυµµα F και στη συνέχεια το κάλυµµα E. 3. Ανοίξτε το κάλυµµα E, και στη συνέχεια το κάλυµµα F. Αντιµετώπιση προβληµάτων 22

23 6. Σπρώξτε προς τα κάτω τους δύο πράσινους µοχλούς στη µονάδα τήξης, και στη συνέχεια κλείστε το κάλυµµα C. Jam MP (Εµπλοκή MP) (Θήκη πολλαπλών χρήσεων) Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την απεµπλοκή χαρτιού από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων. 1. Ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης πολλαπλών χρήσεων και αφαιρέστε το χαρτί που έχει τοποθετηθεί. 7. Επαναφέρετε τη µονάδα σαρωτή στην αρχική της θέση. 2. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω τα φύλλα χαρτιού που έχουν τροφοδοτηθεί µερικώς στο προϊόν. Αντιµετώπιση προβληµάτων 23

24 3. Τοποθετήστε πάλι το χαρτί και κλείστε το κάλυµµα της θήκης πολλαπλών χρήσεων. Εµπλοκή LC/G (Πρόσθετη κασέτα χαρτιού και κάλυµµα G) Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την απεµπλοκή χαρτιού από την πρόσθετη κασέτα χαρτιού και το κάλυµµα G. 1. Τραβήξτε προς τα έξω την κασέτα χαρτιού από την πρόσθετη µονάδα κασέτας χαρτιού. 4. Ανοίξτε και κλείστε το κάλυµµα A. 2. Εάν βρείτε χαρτί που έχει προκαλέσει εµπλοκή, τραβήξτε απαλά προς τα έξω τα φύλλα χαρτιού που έχουν τροφοδοτηθεί µερικώς στο προϊόν. Αφού αφαιρέσετε το χαρτί που έχει προκαλέσει την εµπλοκή από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων, πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε όλα τα καλύµµατα εκτός από το κάλυµµα της θήκης πολλαπλών χρήσεων για να σβήσετε το µήνυµα σφάλµατος. Αντιµετώπιση προβληµάτων 24

25 3. Τοποθετήστε πάλι την κασέτα χαρτιού. 5. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω και µε τα δύο χέρια τα φύλλα χαρτιού. Προσέξτε να µη σκιστεί το χαρτί. Εάν το χαρτί που έχει προκαλέσει την εµπλοκή δεν φαίνεται µέσα στην πρόσθετη κασέτα χαρτιού ή εάν θέλετε να ελέγξετε εάν υπάρχει µπλοκαρισµένο χαρτί µέσα στο κάλυµµα G, συνεχίστε µε το βήµα Κλείστε το κάλυµµα G. 4. Ανοίξτε το κάλυµµα G. Αντιµετώπιση προβληµάτων 25

26 Όταν έχουν µπλοκάρει διαφάνειες στη θήκη πολλαπλών χρήσεων 3. Τοποθετήστε τις διαφάνειες πάλι στη θήκη πολλαπλών χρήσεων. Όταν έχουν µπλοκάρει διαφάνειες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για την απεµπλοκή τους. 1. Ανοίξτε το κάλυµµα της θήκης πολλαπλών χρήσεων και αφαιρέστε όλες τις διαφάνειες που έχουν τοποθετηθεί. 4. Ανοίξτε και κλείστε το κάλυµµα A. 2. Ανοίξτε το κάλυµµα Ε. Στη συνέχεια, τραβήξτε απαλά προς τα έξω και µε τα δύο χέρια τις διαφάνειες. Προσέξτε να µη σκιστεί η διαφάνεια. Αφού αφαιρέσετε το χαρτί που έχει προκαλέσει την εµπλοκή από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων, πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε όλα τα καλυµµάτα εκτός από το κάλυµµα της θήκης πολλαπλών χρήσεων για να σβήσετε το µήνυµα σφάλµατος. Αντιµετώπιση προβληµάτων 26

27 Εµπλοκή χαρτιού στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων 1. Ανοίξτε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων. 3. Τραβήξτε ελαφρά προς τα έξω τα φύλλα χαρτιού γυρίζοντας τη λαβή όπως φαίνεται στην εικόνα. 2. Τραβήξτε απαλά προς τα έξω και µε τα δύο χέρια τα φύλλα χαρτιού. Προσέξτε να µη σκιστεί το χαρτί. Εάν δεν µπορείτε να τραβήξετε έξω το χαρτί που έχει µπλοκάρει, προχωρήστε στο επόµενο βήµα. 4. Κλείστε το κάλυµµα του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων. Αντιµετώπιση προβληµάτων 27

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής)

Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Σελίδα 1 από 5 Copy guide (Οδηγός αντιγραφής) Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser Έγχρωµος εκτυπωτής Laser Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή µεταβίβαση µέρους αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser Έγχρωµος εκτυπωτής Laser Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή µεταβίβαση µέρους αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ X5400 Series

Οδηγός Φαξ X5400 Series Οδηγός Φαξ X5400 Series Ιανουάριος 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...5 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...5 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...8 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιες φαξ. Ελληνικά. Διαμόρφωση του φαξ. Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ. Επίλυση προβλημάτων. Παράρτημα

Οδηγιες φαξ. Ελληνικά. Διαμόρφωση του φαξ. Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ. Επίλυση προβλημάτων. Παράρτημα Οδηγιες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του φαξ... 4 Αποστολή φωτογραφίας ή εγγράφου με φαξ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δοχείων μελανιού

Κωδικοί δοχείων μελανιού Βασικός οδηγός Κωδικοί δοχείων μελανιού BK C M Y Μαύρο Κυανό Ματζέντα Κίτρινο T6641 T6642 T6643 T6644 http://www.epson.eu/pageyield Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των δοχείων μελανιού της Epson,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one οδηγός χρήσης hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συναρµολόγηση του εκτυπωτή και την εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή.

Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συναρµολόγηση του εκτυπωτή και την εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή. Φυλλάδιο εγκατάστασης Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συναρµολόγηση του εκτυπωτή και την εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή. Οδηγός αναφοράς (ο παρών οδηγός) Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 201, 20E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Περιεχόµενα 1 Πώς µπορώ να...3 2 Γνωριµία µε το HP All-in-One Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...6 3 Εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Περιεχόμενα 1 Πώς μπορώ να...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet 2510 Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...6 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα

Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήµατα ανάκτησης ή η µετάδοση σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικά ή µηχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 301, 30E Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή...6 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series Ιανουάριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4433, 4445 Μοντέλο(α): Διάφορα, xxx, όπου"x" είναι οποιοσδήποτε αλφαριθμητικός χαρακτήρας Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα