Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 2-14 Διοίκησης Αθλητισμού Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων Γεώργιο Κώστα και Θεόφιλος Μασμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να καταγράψει τις απόψεις των φοιτητών/τριων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.) αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Φυσικής Αγωγής (Γ.Φ.Α.) στο ίδρυμά τους και να προσδιορίσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του υπό ίδρυση γραφείου, τα οποία σχετίζονται με τη δομή των εγκαταστάσεων, καθώς με την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης. Στην έρευνα πήραν μέρος εθελοντικά 304 φοιτητές/τριες που βρέθηκαν στους χώρους φοίτησης στις επί μέρους έδρες του Δ.Π.Θ στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιελάμβανε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών/τριων, τη σχέση τους με την άθληση καθώς και ερωτήσεις σχετικά με την λειτουργία Γ.Φ.Α. στο ίδρυμά τους. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε δύο κλίμακες που αφορούσαν τους λόγους συμμετοχής και τους λόγους απόχής ή μη ενεργητικότερης συμμετοχής των φοιτητών/τριων σε αθλητικές δραστηριότητες. Το τρίτο μέρος περιελάμβανε μία κλίμακα που αναφερόταν στη δομή των αθλητικών εγκαταστάσεων και το περιεχόμενο των προγραμμάτων άθλησης που επιθυμούσαν οι φοιτητές/τριες. Από την ανάλυση συχνοτήτων προέκυψε ότι οι φοιτητές/τριες σε ποσοστό 87,8% θεωρούν σημαντική έως πολύ σημαντική την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο ίδρυμά τους. Μετά από συνένωση των δύο πρώτων ερωτηματολογίων και την παραγοντική ανάλυση που ακολούθησε προέκυψαν δύο παράγοντες, οι οποίοι ερμήνευσαν το 61,5% της συνολικής διακύμανσης. Η παραγοντική ανάλυση του τρίτου ερωτηματολογίου φανέρωσε δύο παράγοντες, οι οποίοι ερμήνευσαν το 57% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προγράμματα άθλησης θα πρέπει να απευθύνονται τόσο σε φοιτητές/τριες που προτιμούν τον αγωνιστικό αθλητισμό, όσο και σε αυτούς που προτιμούν τον αθλητισμό του ελευθέρου χρόνου. Λέξεις κλειδιά: πανεπιστημιακός αθλητισμός, αθλητικές εγκαταστάσεις, προγράμματα άθλησης

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα περισσότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας λειτουργούν γραφεία φυσικής αγωγής (Γ.Φ.Α.) που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται στους φοιτητές/τριες καθώς και στο προσωπικό των Ιδρυμάτων. Για τη στήριξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού πολλά πανεπιστήμια διαθέτουν δικούς τους χώρους άθλησης, ενώ χρησιμοποιούν και χώρους που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την τοπική αυτοδιοίκηση και σε συλλόγους. Παράλληλα ένα μέρος των δραστηριοτήτων τους διεξάγεται στο φυσικό περιβάλλον, π.χ. βουνά, ποτάμια, λίμνες, θάλασσα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν πτυχιούχοι φυσικής αγωγής που ανήκουν στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, αποσπασμένοι από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ωρομίσθιοι από τα προγράμματα πανεπιστημιακού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Γ.Φ.Α. συγκροτούν την Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) (νόμος 1674/1986), η οποία είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των πανελληνίων φοιτητικών πρωταθλημάτων και την εκπροσώπηση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή (European University Sport Association) (E.U.S.A.) και την Παγκόσμια (International University Sport Federation) (F.I.S.U.) Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1973 με έδρα την Κομοτηνή και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος με δύο τμήματα, το ένα στην Κομοτηνή και το άλλο στη Ξάνθη. Σήμερα λειτουργούν 18 πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία επιμερίζονται σε τέσσερις πόλεις της Θράκης ως ακολούθως: στην Ξάνθη 5 τμήματα με εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες, στην Κομοτηνή 7 τμήματα με εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες, στην Αλεξανδρούπολη 4 τμήματα με εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες και, τέλος, στην Ορεστιάδα με 2 τμήματα και 500 εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες (πηγή: Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δ.Π.Θ., 2005). Παρόλο που στο Δ.Π.Θ. υπάρχει Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί Γ.Φ.Α. σε καμία από τις πόλεις που φιλοξενεί πανεπιστημιακά τμήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη υπάρχει φορέας που να προωθεί δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής για τους φοιτητές/τριες του ιδρύματος. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλά από τα νέα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας όπως, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δ.Π.Θ., το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δεν λειτουργούν Γ.Φ.Α. Αντίθετα εάν ανατρέξει κανείς στην ίδρυση παλαιότερων πανεπιστημίων, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει πόσο σημαντική εθεωρείτο η φυσική αγωγή και η άθληση στις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40. Από τα Προεδρικά Διατάγματα «περί Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α.Φ.Ε.Κ. 455/ ) καθώς επίσης και το από 27/4/1935 Π.Δ./μα (Α.Φ.Ε.Κ. 185/ ) και εν συνεχεία το Κανονιστικόν Διάταγμα της 7/ προκύπτει ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στα διατάγματα αυτά περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τους σκοπούς, τη δομή, την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Θεσσαλονίκης. 3

3 Ο αθλητισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στο Πανεπιστήμιο. Η ύπαρξη και η ανάπτυξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού συμβάλει στην ποιότητα ζωής των φοιτητών/τριων (Danylchuk & Maclean, Weese, 1997), βελτιώνει τη συναισθηματική υγεία και αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους (Downs, Haines, 2001). Ο πανεπιστημιακός αθλητισμός βοηθά τους φοιτητές/τριες στην υιοθέτηση ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής (Μπίστικας, 1996) και παρέχει μια κοινωνικά αποδεκτή διέξοδο για να αντιμετωπίσουν την πίεση των σπουδών (Downs, Riemer, 1997). Παράλληλα συμβάλει στην προώθηση της συνεργασίας και της αίσθησης του δεσμού με τους άλλους φοιτητές/τριες του ιδρύματος (Downs, Matthews, 1987), ενώ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να συνεχίσουν να αθλούνται στη διάρκεια των σπουδών τους κάνοντας την άθληση τρόπο ζωής (Haines, Kiku, 1995). Η συμπεριφορά και οι συνήθειες των φοιτητών/τριων εξαρτώνται σε ένα βαθμό από τον τρόπο ζωής και τις δυνατότητες διαμόρφωσης του ελεύθερου χρόνου, αλλά και της ένταξης της άθλησης στην καθημερινή τους ζωή. Για παράδειγμα, ο Downs (2003) αναφέρει τη θετική επίδραση που έχει ο πανεπιστημιακός αθλητισμός στη συμπεριφορά των φοιτητών/τριων σε σχέση με τη μείωση του καπνίσματος. Οι Adams και Brynteson (1992) ισχυρίζονται ότι η συχνότητα και το περιεχόμενο της φυσικής αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συμβάλει στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής μετά τη λήξη των σπουδών. Από τα παραπάνω προκύπτει η σημαντικότητα της ύπαρξης προγραμμάτων πανεπιστημιακού αθλητισμού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για να μπορέσουν όμως να υλοποιηθούν τα πανεπιστημιακά προγράμματα άθλησης είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί η ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή. Η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της ανάπτυξης του πανεπιστημιακού αθλητισμού (Tancred, 1995) και θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών τους (Dalgarn, 2001). Οι Ross, Norman και Dorsch (2003) σημειώνουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει σαφής αντίληψη και κατανόηση της συμπεριφοράς, των προτιμήσεων και των προσδοκιών των πελατών, δίνεται η δυνατότητα να σχεδιασθούν εγκαταστάσεις και να προγραμματιστούν δραστηριότητες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η διοίκηση να προσεγγίζει αποτελεσματικότερα τους επιθυμητούς στόχους. Επομένως θα ήταν χρήσιμο να είναι γνωστή η άποψη των φοιτητών/τριων σχετικά με τη δομή των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η αντίστοιχη με την Ε.Α.Τ.Ε. οργάνωση National Intramural-Recreation Sports Association (NIRSA), το 2000 στο Ντένβερ και το 2001 στη Βοστόνη καθόρισε τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, κατά το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των πανεπιστημίων, θα πρέπει παράλληλα με το σχεδιασμό των άλλων τομέων να αναφέρονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι προδιαγραφές τους (University s Campus Master Plan) (Tuman & Brown, 2002). Οι ίδιοι συγγραφείς αναφερόμενοι 4

4 στις προδιαγραφές χώρου, προτείνουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων τεσσάρων στρεμμάτων για κάθε χίλιους φοιτητές/τριες. Μία ακόμα βασική παράμετρος για τη λειτουργία Γ.Φ.Α. αποτελεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων άθλησης. Σύμφωνα με τους Ross et al. (2003) η διοίκηση ενός αθλητικού οργανισμού θα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλα προγράμματα για να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Οι φορείς διοίκησης μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα τα προγράμματα άθλησης, όταν γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν (ή απέχουν) από δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τις απόψεις των φοιτητών/τριων του Δ.Π.Θ. σχετικά με τη ίδρυση και λειτουργία Γ.Φ.Α. στο ίδρυμά τους και να προσδιορίσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του υπό ίδρυση γραφείου, τα οποία σχετίζονται με τη δομή των εγκαταστάσεων, καθώς και με την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης. Πιο αναλυτικά τους ερευνητές απασχόλησαν: α) ο βαθμός κατά τον οποίο οι φοιτητές/τριες θεωρούν απαραίτητη την ίδρυση και λειτουργία Γ.Φ.Α στο Δ.Π.Θ., β) οι λόγοι συμμετοχής των φοιτητών/τριων σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής ή αντίθετα οι λόγοι αποχής και ενεργητικότερης συμμετοχής γ) η δομή που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να έχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, σε περίπτωση που αποφασιζόταν η κατασκευή τους, και δ) το περιεχόμενο των προγραμμάτων άθλησης, δηλαδή αν προτιμούν να ασχοληθούν με τον αγωνιστικό αθλητισμό ή με τον αθλητισμό του ελευθέρου χρόνου. Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι πιθανό να βοηθήσουν τους φορείς διοίκησης του Δ.Π.Θ. να σχεδιάσουν αθλητικές εγκαταστάσεις και να προγραμματίσουν δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των φοιτητών/τριων. Συμμετέχοντες ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 304 φοιτητές/τριες, από τους οποίους οι 171 (56.3%) ήταν άνδρες και 133 (43.7%) γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 32 ετών. Από αυτούς 93 άτομα σπούδαζαν στη Ξάνθη (Πολυτεχνείο), 116 άτομα στην Κομοτηνή (Φιλολογία 48, Νομική 20, ΤΕΦΑΑ 31, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 12) και 95 άτομα στην Αλεξανδρούπολη (Παιδαγωγικό Τμήμα 57 και Ιατρική 37). Όργανα μέτρησης Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας περιελάμβανε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών/τριων (φύλο, ηλικία, οικογενειακό εισόδημα), τη σχέση τους με την άθληση καθώς και τη συχνότητα άθλησης. Επίσης υπήρχαν τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία γραφείου φυσικής αγωγής στο ίδρυμά τους. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν: α) την ενημέρωσή τους ως προς την ύπαρξη πανεπιστημιακού αθλητισμού, σε άλλα ιδρύματα (ναι όχι), β) την άποψη τους σχετικά με το πόσο 5

5 σημαντική θεωρούν την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο ίδρυμά τους (πενταβάθμια κλίμακα από 1 καθόλου σημαντική έως 5 πολύ σημαντική), γ) τη πρόθεσή τους να πληρώνουν για την συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου (ναι όχι), καθώς και τον προσδιορισμό του ύψος του ποσού και δ) το βαθμό ικανοποίησης από τις δυνατότητες διαμόρφωσης-αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου που προσφέρει το πανεπιστήμιο. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη στη Ελβετία, βασισμένη σε δείγμα φοιτητών/τριων από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας (Fisher, Holtzer & Sottas, 2001). Αυτό περιελάμβανε μία κλίμακα με οκτώ ερωτήσεις με σκοπό τη διερεύνηση των λόγων συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. θέλω να κάνω κάτι για την υγεία μου / την προσωπική μου ευεξία), και μία κλίμακα με επτά ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους αποχής ή μη ενεργητικότερης συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. θα συμμετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες, εάν υπήρχαν οι υποδομές που θα διευκόλυναν ανάλογες δραστηριότητες όπως διαδρομές για τρέξιμο, ποδηλατόδρομοι). Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε από τους συγγραφείς από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια ζητήθηκε από δίγλωσσο επιστήμονα να εξετάσει την ακρίβεια της λεκτικής απόδοσης του πρωτότυπου ερωτηματολογίου στα ελληνικά. Τέλος το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε μία κλίμακα με εννέα ερωτήσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τους συγγραφείς της παρούσης έρευνας. Η κλίμακα αυτή αναφέρονταν στη δομή των αθλητικών εγκαταστάσεων και το περιεχόμενο των προγραμμάτων άθλησης που επιθυμούσαν οι φοιτητές/τριες (π.χ. αθλούνται σε εγκαταστάσεις ολυμπιακών προδιαγραφών με εξειδικευμένα προγράμματα ελέγχου και βελτίωσης των επιδόσεων). Οι απαντήσεις δίνονταν σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (από 1 διαφωνώ απόλυτα έως 5 συμφωνώ απόλυτα). Οι παραπάνω ερωτήσεις αναφέρονταν στην άθληση των φοιτητών/τριων εκτός πανεπιστημίου, επειδή στο ίδρυμα δεν υπήρχε φορέας υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης. Για το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων και την διατύπωση των ερωτήσεων ζητήθηκε η γνώμη πέντε πτυχιούχων φυσικής αγωγής, τρεις από τους οποίους ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που εργάζονται στα προγράμματα πανεπιστημιακού αθλητισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαδικασία μέτρησης Από τους φοιτητές/τριες που έτυχε να βρίσκονται στους χώρους των ιδρυμάτων τους (αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, φοιτητική λέσχη) τις ημέρες διεξαγωγής της έρευνας, ζητήθηκε εθελοντικά να συμπληρώσουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο, αφού προηγουμένως ενημερώνονταν για τους σκοπούς της έρευνας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο με την παρουσία ενός τουλάχιστον από τους ερευνητές, ώστε να είναι δυνατή η παροχή διευκρινήσεων. Η έρευνα διεξήχθη την Άνοιξη του 2004 και στις τρεις πόλεις της Θράκης. Στατιστική ανάλυση 6

6 Ανάλυση συχνοτήτων διενεργήθηκε για να περιγραφεί το προφίλ των φοιτητών/τριων, σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις συνήθειες και τις απόψεις τους. Διερευνητική παραγοντική ανάλυση διεξήχθη στα ερωτηματολόγια προκειμένου να ανιχνευτούν οι παράγοντες και να καθοριστούν οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτούς. Η αξιοπιστία των παραγόντων ελέγχθηκε με το συντελεστή α του Cronbach για κάθε έναν από τους παράγοντες που προέκυψε ξεχωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το οικογενειακό εισόδημα των φοιτητών/τριων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν μέχρι 800 για το 19.4%, από 801 μέχρι για το 19.1%, από μέχρι για το 20.7%, από μέχρι για το 10.5%, από μέχρι για το 10.5%, πάνω από για το 10.5%. Το 42.1% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν αθλούνταν καθόλου, ενώ μόνο το 24% αθλούνταν τρεις φορές την εβδομάδα ή και περισσότερο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πάνω από ένας στους τρεις φοιτητές/τριες (38.6%), δεν γνώριζαν ότι σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας υπάρχει πανεπιστημιακός αθλητισμός. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριων (87.8%) δήλωσε ότι θεωρεί την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο ίδρυμά τους από σημαντική έως πολύ σημαντική, ενώ μόνο το 24.2% τη θεωρεί από μέτρια σημαντική έως καθόλου σημαντική, χ 2 (1, Ν = 300) = 83.21, p <.001. Επιπλέον, στην ερώτηση εάν θα συμφωνούσαν να πληρώνουν ένα ποσό για τις αθλητικές δραστηριότητες που θα επέλεγαν το εξάμηνο, καταφατικά απάντησε το 43%. Από αυτούς, το 29.5% θα πλήρωνε 1-5, το 31% από 6-10, το 14% από 11-20, το 1.6% πάνω από 21, ενώ το 24% συμφώνησε στην ιδέα της χρηματικής καταβολής ανάλογα με την δραστηριότητα. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι από τους φοιτητές/τριες που δεν αθλούνταν καθόλου (n = 128) ποσοστό της τάξης του 67% θεωρεί την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο Δ.Π.Θ. αρκετά σημαντική ή πολύ σημαντική, χ 2 (1, Ν = 128) = 12.5, p <.001. Επιπλέον, το 43.8% (n = 56) ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα ποσό για την συμμετοχή τους σε προγράμματα άθλησης που θα διοργάνωνε το ίδρυμά τους. Τέλος, στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένοι από τις δυνατότητες διαμόρφωσης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου που τους προσφέρει το πανεπιστήμιο, το 22.8% δηλώνει ιδιαίτερα ανικανοποίητο, το 31.5% ανικανοποίητο, με το ίδιο ποσοστό 31.5% μέτρια ικανοποιημένο, το 10.6% ικανοποιημένο και το 3.6% ιδιαίτερα ικανοποιημένο. Εσωτερική δομή των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν: Διερευνητική παραγοντική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για να εξετάσει τη δομή της κλίμακας που αφορούσε τους λόγους για τους οποίους αθλούνται οι φοιτητές/τριες. Από την ανάλυση προέκυψε ένας παράγοντας ο οποίος ερμήνευε το 54.8% της διακύμανσης. Στον παράγοντα αυτό φόρτιζαν πέντε ερωτήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι τρεις ερωτήσεις 7

7 αφαιρέθηκαν. Η παραγοντική ανάλυση της κλίμακας που αφορούσε τους λόγους αποχής ή μη ενεργητικότερης συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες παρουσίασε υψηλή φόρτιση σε τρεις ερωτήσεις, οι οποίες εμφάνισαν έναν ισχυρό παράγοντα μετά τη διαδοχική αφαίρεση πέντε ερωτήσεων. Ο παράγοντας αυτός ερμήνευε το 72.5% της διακύμανσης. Στη συνέχεια διεξήχθη παραγοντική ανάλυση της κλίμακας που προέκυψε από την ένωση των οκτώ ερωτήσεων των δύο ερωτηματολογίων. Η ανάλυση έδειξε δύο παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν το 61.5% της συνολικής διακύμανσης. Ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε «λόγοι συμμετοχής» με πέντε ερωτήσεις και ο δεύτερος «λόγοι μη συμμετοχής» με τρεις ερωτήσεις. Η εσωτερική συνοχή της κλίμακας που προέκυψε υπολογίσθηκε με το συντελεστή α του Cronbach και ήταν α =.79 για τον πρώτο και α =.81 για τον δεύτερο παράγοντα. Η παραγοντική ανάλυση στη τρίτη κλίμακα που αφορούσε τη δομή των αθλητικών εγκαταστάσεων και την οργάνωση του πανεπιστημιακού αθλητισμού φανέρωσε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αποτελείτο από τέσσερις ερωτήσεις και ονομάσθηκε «συμμετοχή σε φοιτητικά πρωταθλήματα». Αρχικά ο παράγοντας αποτελείτο από πέντε ερωτήσεις, αλλά στη συνέχεια αποκλείσθηκε μία ερώτηση, διότι μετά την αφαίρεσή της η εσωτερική συνοχή του παράγοντα βελτιώθηκε αισθητά. Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείτο επίσης από τέσσερις ερωτήσεις και ονομάσθηκε «συμμετοχή στη άθληση του ελεύθερου χρόνου». Οι δύο παράγοντες ερμηνεύουν το 57% της συνολικής διακύμανσης του ερωτηματολογίου. Η εσωτερική συνοχή για τον πρώτο παράγοντα με βάση το συντελεστή α του Cronbach ήταν α =.84 και για το δεύτερο α =.72. Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση της κλίμακας για τους λόγους συμμετοχής και έλλειψης συμμετοχής στην άθληση Ερωτήματα Λόγοι συμμετοχής Λόγοι έλλειψης h 2 συμμετοχής Θέλω να κάνω κάτι για την υγεία μου Η άθληση είναι ευχαρίστηση για μένα Θέλω να κάνω κάτι για η φυσική μου κατάσταση Απολαμβάνω να βρίσκομαι στον καθαρό αέρα Με ευχαριστεί να αθλούμαι με άλλους Έλλειψη χώρων άθλησης Έλλειψη υποδομών για αναψυχή Απουσία κατάλληλων προγραμμάτων Ιδιοτιμές Διακύμανση 42.22% M.T Τ.Α Σημείωση: Φορτίσεις μικρότερες του 0.40 δεν αναφέρονται, h 2 Μ.Τ.= μέση τιμή, Τ.Α.= τυπική απόκλιση = communality, 8

8 Πίνακας 2. Παραγοντική ανάλυση της κλίμακας για τη δομή των αθλητικών εγκαταστάσεων και την οργάνωση των αθλητικών προγραμμάτων Ερωτήματα Συμμετοχή Συμμετοχή h 2 σε φοιτητικά στην άθληση του πρωταθλήματα ελεύθερου χρόνου Συμμετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα Συμμετέχουν στα εσωτερικά πρωταθλήματα Αθλούνται σε εγκαταστάσεις προδιαγραφών Συμμετέχουν σε προγράμματα άθλησης Αθλούνται στον ελεύθερό τους χρόνο Συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στη φύση Αθλούνται σε συγκεκριμένες ώρες Αθλούνται σε εγκαταστάσεις με βασικές υποδομές Ιδιοτιμές Διακύμανση 42.02% M.T T.A Σημείωση: Φορτίσεις μικρότερες του 0.40 δεν αναφέρονται, h 2 = communality, Μ.Τ.= μέση τιμή, Τ.Α.= τυπική απόκλιση ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε για να εξετάσει τις απόψεις των φοιτητών/τριών σχετικά με την ανάπτυξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο Δ.Π.Θ. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι φοιτητές/τριες πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί γραφείο φυσικής αγωγής για την προώθηση του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο ίδρυμά τους. Το πόσο σημαντική θεωρούν οι φοιτητές/τριες την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού ενισχύεται και από το γεγονός ότι, σχεδόν οι μισοί δήλωσαν σύμφωνοι να πληρώνουν ένα ποσό για τις αθλητικές δραστηριότητες που θα επέλεγαν το εξάμηνο. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν λάβουμε υπόψη, ότι το οικογενειακό τους εισόδημα είναι σχετικά χαμηλό και δεν ξεπερνά τα 2000 σε ποσοστό πάνω από 60%. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο στους τρεις φοιτητές/τριες που δήλωσαν ότι δεν αθλούνται καθόλου, θεωρούν επίσης σημαντική την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού, ενώ σε ποσοστό λίγο κάτω από τους μισούς ήταν διατεθειμένοι να συμβάλουν οικονομικά για τη συμμετοχή τους. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ. θεωρούν σημαντική την ύπαρξη πανεπιστημιακού αθλητισμού στο ίδρυμά τους και θα συμμετείχαν ενεργά στα προγράμματα άθλησης, εαν τους δινόταν η ευκαιρία. Το σαράντα περίπου τοις εκατό των φοιτητών/τριων δήλωσαν άγνοια ως προς την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού. Αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι η 9

9 αναγνωρισιμότητα του πανεπιστημιακού αθλητισμού ως θεσμού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των ελλήνων φοιτητών/τριων. Σύμφωνα με τον Μασμανίδη (2002) ένας από τους κύριους στόχους του πανεπιστημιακού αθλητισμού είναι η συμβολή του στη δημιουργική διαμόρφωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών/τριων. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα προκύπτει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου που τους προσφέρει το πανεπιστήμιο. Επομένως η οργάνωση δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής στο Δ.Π.Θ. μπορεί να προσφέρει μια ωφέλιμη και δημιουργική κάλυψη του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών/τριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα άθλησης και αναψυχής προσφέρεται μέσα στο χώρο σπουδών, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η χρονοαπόσταση που πρέπει να διανύσει ο φοιτητής μειώνει τις επιλογές του ελεύθερού του χρόνου και επηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής (Συρακούσης, 2005). Οι μισοί περίπου φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ. (42.1%) δήλωσαν ότι δεν γυμνάζονταν καθόλου, ενώ μία φορά την εβδομάδα γυμνάζονταν το 21.1%. Έρευνες σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έδειξαν ότι το ποσοστό των φοιτητών/τριων που συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης ξεπερνά το 50% (Amman, Holtzer, 1995, Fisher, Holtzer & Sottas, 2001). Αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα έδειξε ότι το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 9.11% (Μασμανίδης, Τσιγγίλης & Κουστέλιος, 2002). Οι Fisher, Holtzer και Sottas (2001) αναφέρουν ότι το ποσοστό των αθλουμένων που συμμετέχει δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα στα προγράμματα άθλησης των Ελβετικών πανεπιστημίων ανέρχεται σε 25%. Είναι λοιπόν προφανές ότι με τη θεσμοθέτηση του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο Δ.Π.Θ., θα δοθεί η δυνατότητα σε ένα σημαντικό ποσοστό από τους φοιτητές/τριες που δεν γυμνάζεται καθόλου ή γυμνάζεται ευκαιριακά, να συμμετέχει τακτικά σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής. Σχετικά με τους παράγοντες που προέκυψαν από τις παραγοντικές αναλύσεις διαπιστώνουμε ότι ως λόγοι συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες αναφέρονταν η υγεία, η ευχαρίστηση, η φυσική κατάσταση, η αναψυχή και η κοινωνικότητα. Στους ίδιους λόγους συμμετοχής αναφέρεται αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη στην Ελβετία (Fischer, Holtzer & Sottas, 2001). Ως λόγοι μη συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες αναφέρονταν η έλλειψη χώρων άθλησης (γήπεδα), υποδομών για αναψυχή (ποδηλατόδρομοι, διαδρομές για τρέξιμο) και κατάλληλα προγράμματα άθλησης. Ανάλογη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι οι λόγοι μη συμμετοχής των φοιτητών/τριων στις αθλητικές δραστηριότητες ήταν, το πρόβλημα της έλλειψης χρόνου, η μη επαρκής ενημέρωσης για τα προσφερόμενα προγράμματα και η έλλειψη κατάλληλων αθλητικών εγκαταστάσεων (Chestnutt, Nadeau, & Taylor, 1985). Ο Chelladurai (1999) αναφέρει ότι ο κάθε αθλούμενος που συμμετέχει σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής έχει τους δικούς του ιδιαίτερους προσανατολισμούς ανάγκες και προσδοκίες. Οι φορείς διοίκησης γνωρίζοντας τους λόγους αποχής και τους λόγους συμμετοχής των φοιτητών/τριων σε δραστηριότητες 10

10 άθλησης και αναψυχής, μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα τα προγράμματα άθλησης στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Οι δύο παράγοντες που προέκυψαν στο ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη δομή των εγκαταστάσεων και την οργάνωση του πανεπιστημιακού αθλητισμού «συμμετοχή σε φοιτητικά πρωταθλήματα» και «συμμετοχή στην άθληση του ελεύθερου χρόνου» αναφέρονται ουσιαστικά στις δύο κύριες τάσεις που φάνηκε να διαμορφώνονται στους φοιτητές/τριες. Από τη μία πλευρά είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται την άθληση ως οργανωμένη δραστηριότητα περισσότερο ανταγωνιστικού χαρακτήρα (εσωτερικά και πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα) και από την άλλη αυτοί που αντιλαμβάνονται την άθληση ως δραστηριότητα του ελευθέρου χρόνου και της αναψυχής (εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων, αθλητικές δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον). Ο Holzer (1995) φαίνεται να καταλήγει σε ανάλογο συμπέρασμα σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού αθλητισμού ο αγωνιστικός αθλητισμός και αθλητισμός του ελευθέρου χρόνου είναι δύο εξίσου σημαντικές μορφές άθλησης. Η άθληση σε τοπικό επίπεδο έχει τη μορφή του αθλητισμού για όλους (μαζικός αθλητισμός), ενώ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο παίρνει τη μορφή αγωνιστικού αθλητισμού. Οι Davis και Shepley (2002), υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των φοιτητών/τριων. Η Dalgarn (2001), κάνοντας ένα βήμα παραπέρα αναφέρει ότι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προγράμματα άθλησης έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ώρες την ημέρα, να περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και να απευθύνονται σε διαφοροποιημένο, ως προς τις ανάγκες και τις επιθυμίες, πλήθος παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη τους. Οι διοικήσεις των ιδρυμάτων θα πρέπει να στοχεύουν στην ικανοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών/τριων. Για το λόγο αυτό οι αθλητικές εγκαταστάσεις που πρόκειται να κατασκευασθούν θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις και των δύο τάσεων που αναφέρονται στην έρευνα. Για παράδειγμα, δημιουργία εγκαταστάσεων που θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν επίσημους αγώνες, αλλά και απλές υποδομές με ελεύθερη πρόσβαση για τους αθλούμενους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ. θεωρούν σημαντική την ύπαρξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στο ίδρυμά τους. Επιπλέον εμφανίζονται πρόθυμοι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής που θα διοργάνωνε το Γ.Φ.Α. στο πανεπιστήμιό τους. Η διοίκηση του Γ.Φ.Α. με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής, θα πρέπει να στοχεύει γενικότερα στη δημιουργική κάλυψη μέρους του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών/τριων. Ως προς τη δομή των εγκαταστάσεων και το περιεχόμενο των προγραμμάτων άθλησης, από την έρευνα προέκυψε ότι οι φοιτητές/τριες προτιμούν τόσο τον αγωνιστικό αθλητισμό, όσο και τον αθλητισμό του ελευθέρου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις όχι ιδιαίτερα ογκώδεις με πολλές 11

11 κερκίδες, αλλά απλές σχετικά κατασκευές που να διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση για τους αθλούμενους. Στα προγράμματα άθλησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται αθλητικές δραστηριότητες σε αγωνιστική μορφή (προπονήσεις, αγώνες), αλλά και αθλητικές δραστηριότητες ηπιότερης μορφής με έμφαση στην αναψυχή. Αθλήματα που έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον φαίνεται ότι είναι κατάλληλα και ελκύουν το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριων. Μελλοντικές έρευνες με μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα και από τις τέσσερις πόλεις της Θράκης όπου εδρεύουν πανεπιστημιακά τμήματα απαιτούνται, προκειμένου να διερευνηθεί ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες σε κάθε πόλη, ώστε να καλύπτουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών/τριων σε επίπεδο δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adams, M. & Brynteson, P. (1992). A comparison of attitude and exercise habits of alumni from colleges with varying degrees of physical education activity programs. Research Quarterly for Exercise and Sports, 63, Aman, J. (1995). Sport for all at all levels. Proceedings of the 18 th Universiade of the FISU/CESU Conference, Sport and man: creating a new vision. Pp Fukuoka, Japan. Burnik, S., & Kurner, D. (1995). Outdoor activities as part of regular sport education on the University of Ljubjiana. Proceedings of the 18 th Universiade of the FISU/CESU Conference, Sport and man: creating a new vision. pp Fukuoka, Japan, Chelladurai, P. (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. United States of America. Human Kinetics, p Chestnutt, T., Nadeau, J., & Taylor,W. (1985). An analysis of nonparticipation in campus recreation sport activities. NIRSA Annual Conference Riview. 36, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δ.Π.Θ. (2005). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το γραφείο δημοσίων σχέσεων του Δ.Π.Θ. και την ιστοσελίδα Dalgarn, M. (2001). The role of the campus recreation center in creating a community. NIRSA Journal, 25, Danylchuk, K., & Maclean, J. (2001). Intercollegiate athletics in Canadian universities: Perspectives on the future. Journal of Sport Management, 15, Davis, R. & Ghepley, M. (2002). Architecture for wellness: A post-occupancy evaluation of a university student recreation center. Recreation Sport Journal, 26, De Knop, P., Wylleman, P., De Martelaer, K., Theeboom, M., & Wittock, H. (1996). A new management for university sport. European Journal of Sport Management, 3, Downs, P., (2003). Value of recreational sports on college campuses. Recreational Sports Journal, 27,

12 Fisher, R.P., Holtzer, F., & Sottas, F. (2001). Sport and studies-a millennium research of the Swiss university sport. Proceedings of the 21th Universiade of the FISU/SECU conference, Unity Friendship and progress of humanity through university sport. pp Beiging China. Hachmeister, C-D. (2001). Facilities and profiles of German university sports-an empirical analysis. Proceedings of the 6th Annual Congress of the European College of Sport Science-15th Congress of the German Society of Sport Science. p 507.Cologne, Germany. Haines, D. (2001). Undergraduate Benefits from University recreation. Nirsa Journal, 25, Holzer, F. (1995). Development, goals and needs of sport at university of Berne, Switzerland. Proceedings of the 18 th UniversiadeUniversiade of the FISU/CESU Conference, Sport and man: creating a new vision. pp Fukuoka, Japan. Κανονιστικόν Διάταγμα, (1943). Γυμναστήριον Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θέμα Γυμναστήριον σελ Kiku, K. (1995). Social change and the idea of sport education in Japan. Proceedings of the 18th Universiade of the FISU/CESU Conference, Sport and man: creating a new vision. pp Fukuoka, Japan. Μασμανίδης, Θ. (2002). Αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων άθλησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μασμανίδης, Θ., Τσιγγίλης, Ν., & Κουστέλιος, Α. (2002). Φυσική Αγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση της Υπάρχουσας Κατάστασης. Φυσική Δραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής. Ηλεκτρονικό περιοδικό τεύχος 3, 1-9, ανακτήθηκε από την τοποθεσία στις 30/10/2002. Matthews, D.O. (1987). Research and the management of campus recreation. Journal of Sport Management, 1, Μπίτσικας, Χ. (1996). Θεσμοθέτηση και οργάνωση της Φυσικής Αγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Αθήνα. Riemer, H.A. (1997). A classification of facets of athlete satisfaction. Journal of Sport Management, 11, Ross, S., Norman, W., & Dorsch, M. (2003). The use of conjoint analysis in the development of a new recreation facility. Managing Leisure, 8, Συρακούσης, Κ. (2005). Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών: Αιτίες μη συμμετοχης σε αθλητικές δραστηριότητες. 1 ο Πανελλήνιο συνέδριο αναψυχής ελεύθερου χρόνου & Αθλητικού τουρισμού, Tancred, W. (1995). Youth sport: It can be enjoyable. Proceedings of the 18 th Universiade of the FISU/CESU Conference, Sport and man: creating a new vision. pp Fukuoka, Japan. Turman, J. & Brown, A. (2002). A proposed recreation field standard for institutional master planning. Recreational Sport Journal, 26, Weese, W.J. (1997). The development of an instrument to measure effectiveness in campus recreation programs. Journal of Sport Management, 11,

13 Sport facilities structure and campus recreation programs organization in the Democritus University of Thrace, from the students point of view George Kostas and Theofilos Masmanidis Department of Physical Education and Sport Science Democritus University of Thrace Abstract The aim of the present study was to record the students viewpoints of the Democritus University of Thrace (D.U.T.) as far as the foundation and operation of a Sports Office in their institute is concerned; it also aims to determine the expedient characteristics of the Office under establishment, concerning the facilities structure as well as the organization and function of the campus recreation programs. 304 D.U.T. students (in Xanthi, Komotini and Alexandroupoli) voluntarily participated in the research. The questionnaire of the present research featured three parts. The first part included questions concerning the students demographics, their relation to sports as well as some others concerning the Sports Office operation in their institute. The second part featured two scales concerning the reasons for the students abstention or occasional participation in campus recreation programs. The third part featured a scale concerning the sport facilities structure as well as the content of the recreation programs the students wanted. The frequencies analysis revealed that 87.8% of the students consider the performance of campus recreation programs in their institute very important. After the merging of the first two questionnaires and the factor analysis that followed, two other factors were revealed, which interpreted the 61.5% of the total variation. The factor analysis of third questionnaire revealed other two factors, which interpreted the 57% of the total variation. The factor analysis of the third questionnaire revealed two more factors, which interpreted the 57% of the total variation. In addition, the research maintained that the sports facilities and the recreation programs should address both to students who prefer competitive sport and to those who prefer free time sport activities. Key Words: university sport, sport facilities, campus recreation programs 14

14 Δρ. Κώστα Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Κομοτηνή επικοινωνίας: τηλ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κωνσταντίνος Ευθυμίου & Νικόλαος Γεωργουλάς Γ.Δ. τουδημοκρίτειουπανεπιστημίουθράκης 1 Η Συμβουλευτική Υπηρεσία στο Δ.Π.Θ. n,!.!,!. " # (".#.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Βασιλική Ποθητού, Στ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Ετεοκλής Καλιμάνης, Δ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Στέφανος Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής ΤΕΞΓΔΕ και ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Τι και γιατί; Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της Καλαθοσφαίρισης Αγαπητoί μαθητές/τριες τριες ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Παραγωγοί- Εταιρίες Που μεταφέρουν Προϊόντα GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

The National Hellenic Student Association (NHSA)

The National Hellenic Student Association (NHSA) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: The National Hellenic Student Association (NHSA) Σας ενημερώνουμε ότι στις 27-29 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο επίσημο Συνέδριο για τις Ελληνικές Οργανώσεις-Συνδέσμους (Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα