Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ιεθνούς Έκθεσης Κύϖρου «Εκϖαίδευση και Καριέρα 2015» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Ηµερολόγιο Ηµερολόγια ευρωπαϊκών Ιανουαρίου εκδηλώσεων - Μαρτίου Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα και Καινοτοµία INFO DAYS «Horizon 2020 Fast Track to Innovation Pilot ( ) Info Day» 9 Ιανουαρίου 2015, «Horizon 2020 ICT-16 Big Data networking day» 16 Ιανουαρίου 2015, «Info Day & Brokerage event on Horizon 2020 Smart Cities and Communities 2015 WP» 12 Φεβρουαρίου 2015, Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές 4 Υγεία 5 Εκπαίδευση 6-7 Επιχειρήσεις Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της Κυπριακής ηµοκρατίας, το Κυπριακό Ε- µπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, η Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση της ιεθνούς Έκθεσης Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015». Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της ιεθνούς Έκθεσης Κύπρου, περίπτερο 6 από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου Η έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα» αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχιση της ιεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεση Κύπρου, η οποία συνδιοργανωνόταν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να βεβαιωθεί πως µία τόσο σηµαντική εκδήλωση θα συνεχίσει να διοργανώνεται στο αρτιότερο δυνατό επίπεδο µε προοπτική περαιτέρω α- ναβάθµισής της, αποφάσισε όπως αναθέσει τη διοργάνωση της Έκθεσης «Εκπαίδευση και Καριέρα» σε τρεις αξιόλογους και έµπειρους οργανισµούς (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΕΓΚ). την ως ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα του Οι διοργανωτές στοχεύουν να καταστήσουν την έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα» ως πύλη µέσω της οποίας τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα προσελκύσουν υποψήφιους φοιτητές που επιθυµούν να σπουδάσουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, η Έκθεση παρέχει την ευκαιρία να προβληθούν προϊόντα που σχετίζονται µε τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό, την τεχνολογία στην εκπαίδευση, τις εκδόσεις βιβλίων και άλλα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τους νέους και τα ενδιαφέροντά τους. Στο πλαίσιο αναβάθµισης της Έκθεσης παρέχεται και η ευκαιρία προβολής υπηρεσιών εξευρέσεως εργασίας. Το Υπουργείο, ως συνδιοργανωτής, θα στηρίξει τη διοργάνωση της Έκθεσης θεωρώντας Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Περισσότερες πληροφορίες: λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της των Οι 6 Κύϖριοι Ευρωβουλευτές στην Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τρόπος δελτία εκδήλωση του είναι ευρωϖαϊκού πρόσθεσης πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ένα ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε Europe»! δελτίο. άρθρα έργου σε «Reclaiming σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες Κύπρου στον στα τοµέα γραφεία και το σας. Ευρωπαϊκό του στις Βρυξέλ- Γρα- Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Το Γραφείο Ραδιοφωνικό Κύπρου διοργανώνει Ίδρυµα Σκεφτείτε το άρθρο σας και λες παρουσίαση για το δίκτυο φείο EUREKA Κύπρου, και σε το συνεργασία νέο πρόγραµµα δείτε εάν µε η το εικόνα EUROSTARS Γραφείο υποστηρίζει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Μικρο-Μεσαίων στην Κύπρο, Επιχειρήσεων σας προσκαλούν (ΜΜΕ) προ-που στην δρα- τε- που αφορά στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες στηριοποιούνται στον τοµέα λική της Έρευνας εκδήλωση και του Ανάπτυξης. ευρωπαϊκού αναφέρετε σπαθείτε να επιχειρησιακές αποδώσετε. έργου «Reclaiming Προσπαθήστε 6 Κυπρίων να τάσεις µην Ευρωβουλευτών. επιλέξετε ή να κάνετε ή Europe» µε τη συµµετοχή των οικονοµικές προβλέψεις εικόνες που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Η εκδήλωση «ΚΥΠΡΟΣ: ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ενώ στη ΤΗΣ συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 ΕΕ! εκπρόσωποι Συµµετέχουµε; γραφείων Επηρεάζουµε; έρευνας και Κερδίζουµε;» ανάπτυξης, που θα συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal τοποιηθεί Group of τη RTD ευτέρα Liaison 22 Offices. εκεµβρίου 2014, 10:00-12:00, στο πραγµα- Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες: τηλ ΕΓΚ, ΡΙΚ

2 ΣΕΛΙ Α 2 Η ευρωϖαϊκή συνεργασία βοηθά τις δηµόσιες αρχές να στηρίξουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μετά από δύο χρόνια επιτυχηµένης διαπεριφερειακής συνεργασίας, το ευρωπαϊκό έργο «COGITA» είναι έτοιµο να παρουσιάσει στις δηµόσιες αρχές τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής σχετικά µε το πώς να υποστηρίξουν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Το έργο «COGITA - Εταιρική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη µέσω της ηµόσιας πολιτικής», συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω του προγράµµατος INTERREG IVC για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Το έργο συγκεντρώνει 13 περιοχές που καλύπτουν το σύνολο της Ευρώπης µε προϋπολογισµό άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Το COGITA προωθεί ένα µοντέλο ΕΚΕ που αντιµετωπίζει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές ανησυχίες µέσω κοινών εργαλείων. Το έργο στοχεύει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικής, παρέχοντας στις δηµόσιες αρχές ένα εγχειρίδιο σχετικά µε τον τρόπο που θα µπορούσαν να στηρίξουν τις ΜΜΕ στην υιοθέτηση της ΕΚΕ. Το έργο έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία «10 Βηµάτων για την στήριξη της ΕΚΕ στις ΜΜΕ» µέσω της δηµόσιας πολιτικής. Αυτές οι νέες κατευθυντήριες γραµµές παρουσιάστηκαν στο τελικό συνέδριο του COGITA στις 23 Οκτωβρίου στην Μπολόνια (Ιταλία). Η ερευνητική οµάδα της ΕΚΕ του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου µε συντονίστρια την Αν. Καθηγήτρια Λογιστικής Μαρία Κραµβιά - Καπαρδή, σε συνεργασία µε το το Κυπριακό Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας, την Ένωση ήµων, το Τµήµα Περιβάλλοντος και το Γραφείο Προγραµµατισµού, έχουν αναπτύξει ένα Σχέδιο Εφαρµογής το οποίο βασίζεται στην αντιµετώπιση της πρόκλησης σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προώθηση, προσέλκυση και κοινοποίηση των προσπαθειών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη έτσι ώστε οι δηµόσιες αρχές στην Κύπρο να µπορούν να προσελκύσουν της ΜΜΕ. Η ερευνητική οµάδα της ρ. Καπαρδή έχει επίσης συνεργαστεί στενά µε µια οµάδα από την PricewaterhouseCoopers µε σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής και του οράµατος της. Σύµφωνα µε τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, οι οποίες έγιναν εµφανείς µετά από ανάλυση SWOT, τα τέσσερα µέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο Εφαρµογής που αναπτύχθηκε για το έργο COGITA προτείνουν: 1. Τη δηµιουργία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας µε σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε την Εταιρική Ευθύνη 2. Τη συγκέντρωση όλων των τοπικών καλών πρακτικών στην Κύπρο σχετικά µε την εφαρµογή της Εταιρικής Ευθύνης µε σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού 3. Τη δηµιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου αντιστοίχισης δεδοµένων, το οποίο θα συµπληρώνεται από τις τοπικές αρχές µε σκοπό την προσαρµογή των προσφορών και της ζήτησης σχετικά µε τις ανάγκες για έργα κοινωνικού χαρακτήρα 4. Την ανάπτυξη σεµιναρίων για τις Τοπικές Αρχές σχετικά µε την Εταιρική Ευθύνη. Τα µέτρα αυτά έχουν σκοπό να τονώσουν τις προσπάθειες των Τοπικών Αρχών για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και να δοµήσουν την βιώσιµη πολιτική για τις δηµόσιες συµβάσεις µέσω της παροχής πληροφοριών στο κοινό. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την Εταιρική Ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη, όσο επίσης και η παροχή κινήτρων για την εφαρµογή τους µέσω των πράσινων συµβάσεων, θα λειτουργήσει ως ένα µέσο επηρεασµού προκειµένου να θεσπιστούν περισσότερες νοµοθεσίες και κανονιστικές ρυθµίσεις για την περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και της βιωσιµότητας τόσο στο δηµόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα. Χρησιµοποιήστε την προσέγγιση COGITA Τα δέκα βήµατα παρέχουν ένα λεπτοµερή οδηγό µέσα από τα οποία οι δηµόσιες αρχές µπορούν να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την ΕΚΕ. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, αρχικά θα πρέπει να αναλυθούν οι σηµερινές πολιτικές ΕΚΕ στην εν λόγω περιοχή για να δηµιουργηθεί ένα status quo. Τα επόµενα βήµατα παρέχουν συµβουλές σχετικά µε την επιλογή συγκεκριµένων τοµέων δράσης της ΕΚΕ και την επιλογή των στρατηγικών µέτρων που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της ΕΚΕ. Τα επόµενα βήµατα περιλαµβάνουν συµβουλές για την ιεράρχηση των κύριων προκλήσεων της περιοχής, για παράδειγµα περιβαλλοντικών ή κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και τον καθορισµό µέτρων για τη βελτίωση των πολιτικών για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων µέσω της βελτίωσης της απόδοσης της ΕΚΕ στις ΜΜΕ. Τα τελικά βήµατα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την εκτέλεση ενός σχεδίου υλοποίησης και τη µέτρηση του αντίκτυπου των εφαρµοζόµενων µέτρων. Οι δηµόσιες αρχές που θα επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν την ολοκληρωµένη προσέγγιση COGITA µπορούν επίσης να πάρουν περαιτέρω έµπνευση από ένα µακρύ κατάλογο των καλών πρακτικών που είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα COGITA. Τα 10-βήµατα του COGITA µπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα του COGITA: Περισσότερες πληροφορίες: ή/και κα. Χριστίνα Νεοφυτίδου

3 ΣΕΛΙ Α 3 Νέο Εϖενδυτικό Σχέδιο της Ευρωϖαϊκής Εϖιτροϖής για τόνωση της αϖασχόλησης και της οικονοµικής ανάϖτυξης Στις 26 Νοεµβρίου 2014, ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, µε στόχο την επανεκκίνηση της οικονοµικής ανάπτυξης και τη µείωση της α- νεργίας σε όλη την Ευρώπη. Το Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες: 1. Tη δηµιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), εγγυηµένoυ µε δηµόσιο χρήµα, για την πραγµατοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ κατά την επόµενη τριετία ( ). Θα στηρίζεται σε µια εγγύηση 16 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. και ποσό 5 δισ. ευρώ που θα δεσµευθεί να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα του Ταµείου υπολογίζεται να είναι 1:15, δηλαδή, για κάθε ευρώ δηµοσίου χρήµατος που κινητοποιείται µέσω του Ταµείου θα πραγ- µατοποιούνται επενδύσεις περίπου 15 ευρώ, οι οποίες δεν θα είχαν πραγµατοποιηθεί διαφορετικά. Το Ταµείο θα πρέπει να εστιάζει στην πραγµατοποίηση επενδύσεων σε υποδοµές, ιδίως στα ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, καθώς και σε υποδοµές µεταφορών σε βιοµηχανικά κέντρα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σε ΜΜΕ και σε επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης. 2. Την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα βοήθειας, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Τα κράτη µέλη παρέχουν ήδη στην κοινή ειδική οµάδα Επιτροπής-ΕΤΕπ, που συγκροτήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2014, καταλόγους έργων που επιλέγονται µε βάση τρία βασικά κριτήρια: έργα µε προστιθέµενη αξία ΕΕ για τη στήριξη των στόχων της Ε.Ε., οικονοµική βιωσιµότητα και αξία προτεραιότητα σε έργα υψηλής κοινωνικοοικονοµικής απόδοσης, έργα που µπορούν να ξεκινήσουν το αργότερο µέσα στην επόµενη τριετία, δηλαδή µε εύλογη προσδοκία για κεφαλαιουχικές δαπάνες την περίοδο Επιπλέον, τα έργα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα µόχλευσης άλλων πόρων χρηµατοδότησης. Θα πρέπει επίσης να έχουν εύλογο µέγεθος και κλιµάκωση (να διαφοροποιούνται ανά τοµέα/υποτοµέα). 3. Τη διαµόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας µε στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εµπόδια. Για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και των όρων χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα θα επικεντρωθεί σε µέτρα που διέπουν τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, για παράδειγµα, τη δηµιουργία µιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών που θα εξασφαλίζει περισσότερα κεφάλαια σε ΜΜΕ και µακροπρόθεσµα έργα. Σύµφωνα µε συνολικές εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προτεινόµενα µέτρα θα µπορούσαν να προσθέσουν την επόµενη τριετία δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ε.Ε. και να δηµιουργήσουν έως και 1,3 εκατοµ- µύρια νέες θέσεις εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου καλούνται να εγκρίνουν το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο περιλαµβάνει δέσµευση για την ταχεία έγκριση των σχετικών νοµοθετικών µέτρων. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Πρώτες εκτιµήσεις για Έρευνα & Ανάϖτυξη το 2013 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας ανακοίνωσε τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις επιχορηγήσεις «Consolidator», οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν ερευνητές που βρίσκονται στο στάδιο ενοποίησης της δικής τους ανεξάρτητης ερευνητικής οµάδας ή προγράµµατος. Οι επιχορηγήσεις θα ενισχύσουν ανεξάρτητες και εξαίρετες νέες µεµονωµένες ερευνητικές οµάδες που δηµιουργήθηκαν πρόσφατα και είναι ανοικτές σε Κύριους Ερευνητές κάθε εθνικότητας και κάθε ηλικίας από οπουδήποτε στον κόσµο µε την προϋπόθεση ότι το ίδρυµα υποδοχής τους είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένη χώρα. ΣΕΛΙ Α 4 Το 2013, ο EU28 κράτη µέλη δαπάνησαν σχεδόν 275 δισεκατοµµύρια για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D). Οι δαπάνες για Ε&Α σε ποσοστά ΑΕΠ διαµορφώθηκαν σε 2,02% στα κράτη µέλη της ΕΕ το 2013, σε σχέση µε 1,76% το Αυτό το επίπεδο παρέµεινε ωστόσο χαµηλότερο στην Ε.Ε. από ό, τι σε άλλες µεγάλες οικονοµίες. Τα ποσοστά δαπανών για Ε&Α ήταν πολύ ψηλότερα σε Νότιο Κορέα (4.04% το 2011) και Ιαπωνία (3.38% το 2011) καθώς και στις ΗΠΑ, σε χαµηλότερο ποσοστό (2.81% το 2012), ενώ και στην Κίνα (1.98% το 2012) καθώς και στη Ρωσία (1.11%), τα ποσοστά δαπανών για Ε&Α ήταν χαµηλότερα από αυτά των 28 κρατών µελών της Ε.Ε. Προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η αύξηση των δαπανών για Ε&Α στην ΕΕ είναι ένας από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη Περισσότερες πληροφορίες: Οδηγός για δικαιούχους για συνέργιες µεταξύ χρηµατοδοτικών µέσων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον «Ο ΗΓΟ ΓΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ευρωπαϊκών ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων (ESIF) και σχετικών µηχανισµών της Ε.Ε.» µε σκοπό να παρέχει καθοδήγηση στους δικαιούχους σχετικά µε την αποτελεσµατική πρόσβαση και χρήση των ESIF και του πώς να εκµεταλλευτούν τη συµπληρωµατικότητα µε άλλους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς σχετικών πολιτικών της Ε.Ε. Για κάθε Θεµατικό Στόχο που προσδιορίζεται στον κανονισµό του ESIF, ο οδηγός δίνει µια γενική εικόνα των συµπληρωµατικών χρηµατοδοτικών µέσων που διατίθενται σε επίπεδο Ε.Ε., µαζί µε λεπτοµερείς πηγές πληροφοριών, παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών για το συνδυασµό διαφορετικών µέσων χρηµατοδότησης, καθώς και περιγραφή των αρχών και φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση του κάθε µέσου. Ένας online κατάλογος είναι επίσης διαθέσιµος για να βοηθήσει στον εντοπισµό των πιο κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης. Περισσότερες πληροφορίες: Εϖιχορηγήσεις Ενίσχυσης Ανεξάρτητης Έρευνας Περισσότερες πληροφορίες: Οι αιτούντες Κύριοι Ερευνητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πρώτο διδακτορικό τους τίτλο περισσότερα από 7 και έως 12 έτη πριν από την 1 η Ιανουαρίου Για να είναι ανταγωνιστικός για την επιχορήγηση «Consolidator», ένας Κύριος Ερευνητής θα πρέπει να έχει επιδείξει ήδη το δυναµικό για ανεξάρτητη έρευνα καθώς και ερευνητική ωριµότητα (π.χ. σηµαντικές δηµοσιεύσεις χωρίς τη συµµετοχή του επιβλέποντος του διδακτορικού του, συµµετοχές ως οµιλητής σε καθιερωµένα διεθνή συνέδρια, τυχόν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, βραβεία, κλπ.). Η κάθε επιχορήγηση «Consolidator» µπορεί να φθάσει έως 2 εκατ. ευρώ για µια περίοδο 5 ετών. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή µέχρι τις 12 Μαρτίου Πιλοτικό µέτρο «Εϖιτάχυνση της Καινοτοµίας» Η πρωτοβουλία Επιτάχυνση της Καινοτοµίας (Fast Track to Innovation) είναι ένα πιλοτικό µέτρο του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» εξολοκλήρου βασισµένο στην προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω», µε στόχο να προωθήσει καινοτόµες δράσεις της αγοράς και είναι ανοικτό για όλους τους τύπους συµµετεχόντων. Οι στόχοι του είναι: να µειώσει το χρονικό διάστηµα από την ιδέα στην αγορά, να ενθαρρύνει τα άτοµα που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά να συµµετέχουν στη χρηµατοδοτηµένη έρευνα της Ε.Ε., και να αυξήσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα και την καινοτοµία. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί πιλοτικά το 2015 και το 2016 µε συνολικό προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ ετησίως). Το πιλοτικό πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µέσω µιας κοινής και συνεχώς ανοικτής πρόσκλησης, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται ανά πάσα στιγµή. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται, θα κατατάσσονται και οι αποφάσεις χρηµατοδότησης θα λαµβάνονται µετά από τρεις καταληκτικές ηµεροµηνίες κάθε χρόνο. Οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο και να επικεντρώνονται κυρίως στην επίτευξη υψηλού αντίκτυπου (που αντιστοιχεί σε βαθµολογία τουλάχιστον 4 στα 5 κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης). Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει στις 6 Ιανουαρίου 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 9 Ιανουαρίου 2015 στις Βρυξέλλες «Ηµερίδα Πληροφόρησης». Περισσότερες πληροφορίες:

5 ΣΕΛΙ Α 5 ηµοσιεύθηκε η νέα έκδοση «Υγεία µε µια µατιά: Ευρώπη 2014» που εκδίδεται από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα έκδοση παρουσιάζει τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα για την κατάσταση της υγείας, τους παράγοντες κινδύνου για την υγεία και την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε., στις υποψήφιες χώρες (εκτός από την Αλβανία λόγω περιορισµένης διάθεσης στοιχείων) και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Στην έκδοση περιλαµβάνεται ένα νέο κεφάλαιο για την πρόσβαση στην περίθαλψη, στο οποίο εκτιµάται, όπου είναι δυνατό, ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στα οικονοµικά εµπόδια, τα γεωγραφικά σύνορα και τον χρόνο αναµονής. Ελλείψεις φαρµάκων σε νοσοκοµεία της Ε.Ε. Νοσοκοµεία σε όλη την Ευρώπη υποφέρουν από σηµαντικές ελλείψεις φαρµάκων, σύµφωνα µε µια νέα έκθεση που δη- µοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών (EAHP) στις 17 Νοεµβρίου Υγεία µε µια µατιά: Ευρώϖη 2014 Ορισµένα από τα βασικά ευρήµατα της έκθεσης είναι ότι: Το προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στα κράτη µέλη της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά περισσότερο από 5 χρόνια µεταξύ του 1990 και του 2012 φτάνοντας τα 79,2 έτη. Μεταξύ 2009 και 2012, οι δαπάνες για την υγεία σε πραγµατικούς όρους µειώθηκαν στις µισές χώρες της Ε.Ε. και επιβραδύνθηκαν σηµαντικά στις υπόλοιπες. Αυτό οφείλεται σε περικοπές στους µισθούς και στο εργατικό δυναµικό του τοµέα της υγείας, σε µειώσεις των αµοιβών που καταβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, στις χαµηλότερες τιµές των φαρ- µακευτικών προϊόντων και στην αυξηµένη συµµετοχή του ασφαλισµένου. Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν διατηρήσει την καθολική (ή σχεδόν καθολική) κάλυψη για ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών υγείας, µε εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού δεν είναι ασφαλισµένο. Ο αριθµός ιατρών και νοσοκόµων ανά κάτοικο συνέχισε να αυξάνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, µολονότι υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την έλλειψη ορισµένων ειδικοτήτων, όπως γενικών ιατρών, σε αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές. Οι µεγάλες περίοδοι αναµονής για τις υπηρεσίες υ- γείας είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα πολιτικής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρουσιάζονται µεγάλες διακυ- µάνσεις στο χρόνο αναµονής για µη επείγουσες χειρουργικές επεµβάσεις. Οι ασθενείς µεταβαίνουν ολοένα και περισσότερο εκτός συνόρων για ιατρική θεραπεία. Η κινητικότητα των ασθενών στην Ευρώπη ενδεχοµένως να αυξηθεί περαιτέρω, ως αποτέλεσµα της έναρξης ισχύος το 2013 της οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά µε τη διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη που στηρίζει τους ασθενείς κατά την άσκηση του δικαιώµατος τους για διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη και προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των συστηµάτων υγείας. Περισσότερες πληροφορίες: Ο αριθµός θανάτων λόγω καρκίνου ϖαραµένει σε υψηλά εϖίϖεδα Ο καρκίνος αποτέλεσε την κύρια αιτία θανάτου για εκατοµµύρια άτοµα στα 28 κράτη-µέλη της Ε.Ε. το 2011, υπαίτιος για περισσότερο από το ¼ όλων των θανάτων (26.3%). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων, ενώ ο συνολικός αριθµός των θανάτων µειώθηκε ελαφρά, ο αριθµός των θανάτων λόγω καρκίνου αυξήθηκε κατά 6.3%, σε ελαφρώς υψηλότερο ρυθµό για τις γυναίκες, παρά για τους άντρες. Παρ' όλα αυτά, ο αριθµός των θανάτων λόγω καρκίνου παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα το 2011 ανάµεσα στον αντρικό πληθυσµό παρά στο γυναικείο πληθυσµό. Το 2011, ο καρκίνος αντιπροσώπευσε το 37.1% όλων των αιτιών θανάτου για τον πληθυσµό των E.Ε. 28 ηλικίας κάτω των 65, ενώ αυτό το επίπεδο αποτέλεσε µόνο το 23.8% για τον πιο ηλικιωµένο πληθυσµό. Περισσότερες πληροφορίες: Πάνω από το 86% των νοσοκοµειακών φαρ- µακοποιών ανέφεραν ότι αντιµετώπισαν δυσκολίες στην προµήθεια φαρµάκων στην Ε.Ε., ενώ περίπου το 75% των 600 νοσοκοµειακών φαρµακοποιών που ρωτήθηκαν, συµφώνησαν µε τη δήλωση, ότι «οι ελλείψεις φαρµάκων στο νοσοκοµείο µου έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην φροντίδα των ασθενών» Εν τω µεταξύ, το 66% δήλωσαν ότι οι ελλείψεις σε φάρµακα αποτελεί καθηµερινό και εβδοµαδιαίο πρόβλη- µα. Οι τοµείς που έχουν πληγεί περισσότερο είναι τα φάρµακα για την καταπολέµηση των λοιµώξεων, τα αντικαρκινικά φάρµακα και τα αναισθητικά. Η έκθεση προτείνει ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να αναπτύξει ένα βελτιωµένο σύστηµα για την καταγραφή ελλείψεων. Η συγκέντρωση µιας βάσης δεδοµένων για τα - σε έλλειψη - φάρµακα, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων αποτελεί µια πρώτη λύση. Περισσότερες πληροφορίες:

6 ΣΕΛΙ Α 6 Έρευνα-ρεκόρ: Εκϖαίδευση και υγεία ως ϖαγκόσµιες ϖροτεραιότητες Μέχρι τώρα, περισσότερα από 5 εκατοµµύρια άτοµα ανά το παγκόσµιο έχουν απαντήσει σε ένα ερωτηµατολόγιο µε τίτλο «MyWorld2015», το οποίο διεξάχθηκε τόσο online όσο και χειρόγραφα, ενώ τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η βελτίωση της υγειονοµικής περίθαλψης θεωρούνται οι δύο πιο βασικές προτεραιότητες για την τόνωση της ανάπτυξης. Η έρευνα αυτή είναι η «η µεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ», σύµφωνα µε την Amalia Navarro, συντονίστρια για το Millenium Campaing 2015 στην Ισπανία. Εξηγεί ότι ο στόχος της έρευνας είναι να φτάσει τους 7 εκατοµµύρια συµµετέχοντες, αλλά προσθέτει ότι από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα είναι ήδη σαφές ότι υπάρχει «µια παγκόσµια απαίτηση ώστε η εκπαίδευση να αποτελέσει το κέντρο της νέας αναπτυξιακής ατζέντας». Τα στοιχεία δηµοσιεύθηκαν από το γραφείο του Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNDP), στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο του εργαστηρίου «Inclusive education and opportunities», που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Ισπανική πρωτεύουσα από τον Ισπανικό ΜΚΟ «Entreculturas». Η έρευνα «MyWorld», είναι µια παγκόσµια έρευνα για τους πολίτες, η οποία ηγείται από τα Ηνωµένα Έθνη και τους εταίρους της και έχει ως στόχο να συλλάβει τις φωνές, τις προτεραιότητες και τις απόψεις των πολιτών, έτσι ώστε οι παγκόσµιοι ηγέτες να µπορούν να ενηµερωθούν, καθώς αρχίζουν τη διαδικασία καθορισµού της νέας παγκόσµιας αναπτυξιακής ατζέντας µετά το Περισσότερες πληροφορίες: και Πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus: Γίνε ϖρέσβης Erasmus! Το να είσαι φοιτητής Erasmus είναι µία από τις πιο πολύτιµες εµπειρίες που προσφέρει η Ε.Ε. στους νέους. Παρ' όλα αυτά, µόνο 1% των φοιτητών στην Ευρώπη αποφασίζουν να εκµεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Το Erasmus House στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό και να ενθαρρύνει περισσότερους φοιτητές να επωφεληθούν από το πρόγραµµα δια βίου µάθησης Erasmus. Το Erasmus House ψάχνει Πρέσβεις από πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αποστολή του Erasmus House είναι να προωθήσει την κινητικότητα των νέων και την πολιτισµική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη µε τη βοήθεια των κοινωνικών µέσων δικτύωσης (social media). Το όραµά του είναι να κάνει την εµπειρία Erasmus προσβάσι- µη σε όλους. Ο ρόλος των Πρέσβεων του Erasmus House είναι να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό πνεύµα για «ενότητα στην πολυµορφία» µε τη χρήση της τεχνολογίας και του πολιτισµού, και εργάζονται σε εθελοντική βάση. Η Γιώτα Λιοπετρίτη, µια νέα εκπαιδευόµενη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου στις Βρυξέλλες, έχει πρόσφατα επιλεχθεί ως Πρέσβειρα για το Erasmus House, αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο. Ο ρόλος της, µέσα σε άλλα, είναι να διαδώσει την Κυπριακή κουλτούρα και πολιτισµό ανάµεσα σε νέους ανθρώπους, µε τη βοήθεια των κοινωνικών µέσων δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες: και https://www.facebook.com/erasmushaus Αναγνωρίζοντας δεξιότητες ϖου αϖοκτώνται εκτός σχολείου ή ϖανεϖιστηµίου Τα κράτη µέλη έχουν ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουν προκειµένου οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που οι άνθρωποι αποκτούν εκτός σχολείου ή πανεπιστη- µίου να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και να γίνονται αποδεκτές, παρά την µικρή πρόοδο που σηµειώθηκε από το 2010, σύµφωνα µε έκθεση που κυκλοφόρησε στις 20 Νοεµβρίου Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος του 2014, για την επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης, η οποία καλύπτει 33 ευρωπαϊκές χώρες (κράτη µέλη της Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία), ανέδειξε την ανάγκη για έναν καλύτερο σχεδιασµό και εφαρµογή αποτελεσµατικών εργαλείων για την αναγνώριση αυτών των δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε να µπορούν να συµβάλλουν καλύτερα στην αντιµετώπιση σηµερινών προκλήσεων σχετικά µε την αγορά εργασίας. Η απότοµη αύξηση της διαρθρωτικής α- νεργίας στην Ε.Ε. έδειξε την ύπαρξη µιας τεράστιας αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας της Ε.Ε. Μερικές από τις σηµαντικότερες προκλήσεις οι οποίες προσδιορίζονται στην εν λόγω έκθεση, είναι οι εξής: Το χαµηλό επίπεδο της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις δυνατότητες και την πιθανή αξία της επικύρωσης, ειδικά στο ευρύ κοινό. Ενώ η αποδοχή εκ µέρους της αγοράς εργασίες αυξάνεται, εντούτοις σε πολλές χώρες η επικύρωση αφορά µόνο την επίσηµη εκπαίδευση. Το επίπεδο της γραφειοκρατίας και του κόστους που εµπλέκονται για την επικύρωση εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για την επικύρωση στις περισσότερες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες:

7 ΣΕΛΙ Α 7 Ευρωϖαϊκά µελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας στους τοµείς εκϖαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δηµοσιεύθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ Κεντρική ράση 3 - Ενίσχυση σε θέµατα µεταρρύθµισης πολιτικής - Μελλοντικές πρωτοβουλίες, µε τίτλο «Ευρωπαϊκά µελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας στους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της νεολαίας». Τα µελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας είναι σχέδια συνεργασίας τα οποία προτείνει και διαχειρίζεται µια σύ- µπραξη βασικών ενδιαφεροµένων µε σκοπό τον προσδιορισµό, τη δοκιµή, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση νέων καινοτόµων προσεγγίσεων στους το- µείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι οποίες µπορούν δυνητικά να ενσωµατωθούν στις πολιτικές και να συµβάλουν στη βελτίωση των πολιτικών στους τοµείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Τα σχέδια πρέπει να εστιάζουν στην καινοτοµία όσον αφορά τις πρακτικές και πολιτικές στους τοµείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Ο ειδικός σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να προσφέρουν εις βάθος γνώση σχετικά µε τις οµάδες-στόχους, τη µάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή τις καταστάσεις εργασίας µε νέους και αποτελεσµατικές µεθοδολογίες και εργαλεία που συµβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και να εξαχθούν συµπεράσµατα που µπορεί να είναι χρήσιµα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα. Ο συνολικός προϋπολογισµός της Ε.Ε. για τη συγχρηµατοδότηση σχεδίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ (15 εκατ. για το σκέλος εκπαίδευσης και κατάρτισης και 2 εκατ. για το σκέλος της νεολαία). Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης καλύπτει έως το 75 % επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών, ενώ η µέγιστη επιχορήγηση ανά σχέδιο θα ανέρχεται σε ευρώ. ηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε ενεργό δράση στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς, ή οργανισµοί που υλοποιούν διατοµεακές δράσεις µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 24 Φεβρουαρίου Περισσότερες πληροφορίες: Εϖιχορηγήσεις δράσεων για την υϖοστήριξη διακρατικών σχεδίων για τα ϖαιδιά ως θύµατα εκφοβισµού Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράµµατος εργασίας 2014 του προγράµµατος «ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια» ανακοινώθηκε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε στόχο τη συγχρηµατοδότηση διακρατικών σχεδίων για την προστασία των παιδιών που έχουν πέσει θύµατα εκφοβισµού στο σχολείο, σε οικιστικές περιοχές καθώς και των παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση, σύµφωνα µε τον ειδικό στόχο πρόληψης και καταπολέµησης όλων των µορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, όπως επίσης και της βίας εναντίον άλλων κοινωνικών οµάδων που διατρέχουν κίνδυνο. Η προτεραιότητα της εν λόγω πρόσκλησης είναι η καταπολέµηση του εκφοβισµού των παιδιών στο σχολείο, σε οικιστικές περιοχές καθώς και των παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση. Η συγκέντρωση πόρων, εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και την εφαρµογή προγραµµάτων κατά του εκφοβισµού θα επιτρέψει στην καλύτερη κατανόηση των διαφόρων εθνικών πλαισίων, ενώ θα προσφέρουν µια αµοιβαία επωφελή εµπειρία µάθησης φέρνοντας σε επαφή οργανώσεις από όλη την Ε.Ε. προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα το οποίο λόγω της διάδοσης της χρήσης των κοινωνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του διαδίκτυο έχει καταστεί ως ένα διεθνές πρόβληµα. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώ- µατα του παιδιού και να λάβουν υπόψη τους τα πρότυπα για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εκφοβισµού. Η πρόσκληση θα χρηµατοδοτήσει δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν: 1. στην αµοιβαία µάθηση, στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και σε δραστηριότητες συνεργασίας, 2. στην εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, τα σχέδια θα πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωµένα προγράµµατα και πολιτικές αντί-εκφοβισµού σε µία από τις τρεις ρυθµίσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση (σχολείο, οικιστικές περιοχές και κρατητήρια/σωφρονιστικά ιδρύµατα ανηλίκων). Όλα τα σχέδια θα πρέπει όχι µόνο να αναπτύξουν µια βέλτιστη µεθοδολογία µε τη χρήση αναγνωρισµένων καλών πρακτικών, αλλά επίσης να είναι σε θέση να αναγνωριστεί στην πράξη η εν λόγω µεθοδολογία, στις συγκεκριµένες οµάδες στόχου, προκειµένου έτσι τα παιδιά να αφοµοιώσουν το σχολείο ως ένα µη-βίαιο περιβάλλον και που εµπνέει το σεβασµό. Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 1,5 εκατ. ευρώ µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης έως 80% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών, ενώ οι επιχορηγήσεις ανά σχέδιο θα κυµανθούν µεταξύ ευρώ. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 10 Μαρτίου Περισσότερες πληροφορίες:

8 ΣΕΛΙ Α 8 ηµιουργική Βιοµηχανία - Ατζέντα ανάϖτυξης 10 βηµάτων Η Ευρωπαϊκή Συµµαχία ηµιουργικών Βιοµηχανιών εξέδωσε ένα σχέδιο δράσης για τη µεγιστοποίηση της συµβολής των ευρωπαϊκών δηµιουργικών βιοµηχανιών στην οικονοµία. Όταν η τέχνη συναντά την επιχείρηση, δηµιουργούνται οι βιοµηχανίες της δηµιουργίας. Η Ευρώπη ποτέ δεν υπέφερε από έλλειψη δηµιουργικού ταλέντου. Η πρόκληση είναι πώς να µετατραπεί αυτό το ταλέντο σε οικονοµικό όφελος. ηµιουργικές βιοµηχανίες προκύπτουν από άτοµα που ασκούν τη φαντασία τους και αξιοποιούν την οικονοµική αξία της, για παράδειγµα σε βιβλία, ταινίες, µουσική, τηλεόραση, παιχνίδια και άλλα προϊόντα µε βάση τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε µια θέση-σταυροδρόµι µεταξύ της τέχνης, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, οι δηµιουργικές βιοµηχανίες κατέχουν µια στρατηγική θέση για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, και για την προώθηση της καινοτοµίας σε άλλες βιοµηχανίες. Οι ΜΜΕ σε αυτόν τον τοµέα συχνά αγωνίζονται µε προκλήσεις όπως η ψηφιοποίηση, προστασία και αξιοποίηση της άυλης αξίας, πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και επιχειρησιακή ανάπτυξη. Συγκριτική εϖισκόϖηση των κοινωνικών εϖιχειρήσεων Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν σηµαντική κινητήρια δύναµη για την χωρίς αποκλεισµούς -ανάπτυξη, ενώ διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην αντιµετώπιση των τρεχουσών οικονοµικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 17 Νοεµβρίου Για πρώτη φορά, αυτή η σε βάθος µελέτη περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων στα 28 κράτη µέλη της Ε.Ε. και την Ελβετία, µε τη χρήση ενός κοινού ορισµού και προσέγγισης. ίνει επίσης µια επισκόπηση των περιβαλλόντων των κοινωνικών επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των παραγόντων που περιορίζουν την ανάπτυξή τους. Η µελέτη περιγράφει την εθνική πολιτική και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των βέλτιστων πρακτικών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, ενώ εντοπίζει επίσης και τα εµπόδια που αυτές αντιµετωπίζουν, όπως: Έλλειψη αναγνωσιµότητας του εν λόγω τοµέα. Περιορισµοί του ισχύοντος νοµικού και κανονιστικού πλαισίου. Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι. Έλλειψη στήριξης των επιχειρήσεων και των δοµών ανάπτυξης, της κατάρτισης, καθώς και ανάπτυξης του εργατικού δυναµικού. Περισσότερες πληροφορίες: Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία στους έντιµους εϖιχειρηµατίες Το Νοέµβριο του 2014 εκδόθηκε η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία στους έντιµους επιχειρηµατίες». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στοιχεία για: 1. Το βαθµό στον οποίο τα κράτη µέλη συµµορφώνονται µε τις συστάσεις του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Μάιος 2011) για την προώθηση µιας δεύτερης ευκαιρίας και τον περιορισµό του χρόνου απαλλαγής και του διακανονισµού των χρεών σε τρία έτη µέχρι το 2013 για έντιµους επιχειρηµατίες που Περισσότερες πληροφορίες: Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενηµέρωσης των Καταναλωτών (ECIA), οι οποίες εκδόθηκαν στις 27 Νοεµβρίου 2014 κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Άµστερνταµ, προέρχονται από τρία χρόνια µελέτης για την πολιτική και από την εµπειρία που απέκτησε η Συµµαχία κατά τη διάρκεια ζωής της. Οι συστάσεις αυτές χωρίζονται σε τρεις βασικούς τοµείς δράσης: 1. Τόνωση της καινοτοµίας και της ανάπτυξης, επιτρέποντας τη δια-τοµεακή συνεργασία. 2. ηµιουργία καλύτερης στήριξης των επιχειρήσεων και πρόσβαση στη χρηµατοδότηση σε αποτελεσµατικά περιφερειακά οικοσυστήµατα. 3. Καταµέτρηση και ευαισθητοποίηση για την αξία των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών. Τα κυριότερα σηµεία του σχεδίου περιλαµβάνουν δράσεις για τη διευκόλυνση της διατοµεακής συνεργασίας - όπως ένα σύστηµα εγγύησης της καινοτοµίας, και επίσης µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση - όπως χρήση µικροπιστώσεων, επιστρεπτέων εισφορών, δανεισµού ανάµεσα σε οµότι- µους, και πληθοχρηµατοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες: πτώχευσαν. 2. Την ανάλυση των διαδικασιών πρόληψης / αναδιοργάνωσης, καθώς και την αντιµετώπιση του επιχειρη- µατία µετά την πτώχευση και τις προϋποθέσεις για µια δεύτερη ευκαιρία στις ευρωπαϊκές χώρες. 3. Τη σκιαγράφηση του έργου των ιδιωτικών εταιρειών βαθµολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στις ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης µιας επισκόπησης των φορέων που εµπλέκονται στις διαδικασίες πτώχευσης και δεύτερης ευκαιρίας και του ρόλου τους.

9 ΣΕΛΙ Α 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 International Intellectual Property Law Association Annual Congress - IIPLA 2015 Περισσότερες πληροφορίες: 5th International Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials Περισσότερες πληροφορίες: Fast Track to Innovation Pilot ( ) A Free Interactive Information Event Περισσότερες πληροφορίες: Future Muon Sources Workshop Περισσότερες πληροφορίες: Drug Development, Pharmacokinetics and Imaging Περισσότερες πληροφορίες: EU-U.S. Innovation Conference How to integrate the innovation dimension in the EU- U.S. S&T Agreement Περισσότερες πληροφορίες: Fourth International Conference on Network and Computer Science Περισσότερες πληροφορίες: Horizon 2020 ICT-16 Big Data networking day Περισσότερες πληροφορίες: Financial Instruments under European Structural and Investment Funds Περισσότερες πληροφορίες: Smart cooperation in coastal and maritime tourism - Encouraging transnational partnerships through clusters and networks Περισσότερες πληροφορίες: Nanotechnology for Water Treatment Περισσότερες πληροφορίες: Pharmaceutical Microbiology Περισσότερες πληροφορίες: Eleventh Sustainability Conference Περισσότερες πληροφορίες: 8th international Conference Computers, Privacy & Data Protection - Data Protection on the Move Περισσότερες πληροφορίες: Planning tomorrow s smart city: Turning plans into reality Περισσότερες πληροφορίες: Big Data 2015 International Conference - Big Data Analytics, Management, and Innovation 2015 International Conference Περισσότερες πληροφορίες: Legal Risks and New Technologies: Challenges for the Modern Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: 8th EUA-CDE Workshop - Regional Engagement and Doctoral Education Περισσότερες πληροφορίες: European Migration Forum Περισσότερες πληροφορίες: European Seminar "How to Apply for EU Structural Funds for Research, Development & Innovation" Περισσότερες πληροφορίες: EFGCP Annual Conference 2015 on How do we improve health without betraying confidentiality within current and upcoming EU Regulations? Περισσότερες πληροφορίες: Implementing the Science and Innovation Strategy Περισσότερες πληροφορίες: Trade Mark Litigation Περισσότερες πληροφορίες: FOSDEM Free and Open source Software Developers' European Meeting 5-6 Ιανουαρίου Ντουµπάι, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 5-8 Ιανουαρίου Seefeld, Αυστρία 9 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Huddersfield, Ιανουαρίου Οξφόρδη, Ιανουαρίου Ιανουαρίου Πόρτσµουθ, 16 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 20 Ιανουαρίου Ιανουαρίου, Βαρκελώνη, Ισπανία Ιανουαρίου Λονδίνο, Ιανουαρίου Κοπεγχάγη, ανία Ιανουαρίου 22 Ιανουαρίου 22 Ιανουαρίου Ατλάντα, ΗΠΑ Ιανουαρίου Ιανουαρίου Μασσαλία, Γαλλία Ιανουαρίου Ιανουαρίου Βερολίνο, Γερµανία Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου Λονδίνο, Ιανουαρίου 31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Smart, Green and Integrated Transport Information Day Περισσότερες πληροφορίες: European Pre-Conference and Conference on Clinical Research Περισσότερες πληροφορίες: etourism: Transforming Mobility Περισσότερες πληροφορίες: Challenges for the New Cohesion Policy in : An Academic and Policy Debate Περισσότερες πληροφορίες: Innovation for Health 2015 Περισσότερες πληροφορίες: Structural dynamics in cellular communication Περισσότερες πληροφορίες: Design, Innovation and Policy Conference Περισσότερες πληροφορίες: 5th International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems Περισσότερες πληροφορίες: Information Day & Brokerage event on Horizon 2020 Smart Cities and Communities 2015 Work Programme Περισσότερες πληροφορίες: Re.Work Health event Περισσότερες πληροφορίες: https://www.re-work.co/events/health 6th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2015) Περισσότερες πληροφορίες: Advances & Progress in Drug Design Conference Περισσότερες πληροφορίες: Nanoplasmonics: Faraday Discussion 178 Περισσότερες πληροφορίες: 3rd Annual Floating LNG Conference Περισσότερες πληροφορίες: Refixation update 2015 Περισσότερες πληροφορίες: DGOOC Kurs 2015 Knie Περισσότερες πληροφορίες: The Reindustrialisation of Europe: Innovation, jobs growth Περισσότερες πληροφορίες: Social and Environmental Progress: Europe in a Long-Run Perspective Περισσότερες πληροφορίες: Addressing the STEM skills gap - progression to university, employer engagement & postgrad training Περισσότερες πληροφορίες: Creative Organisations and Management: Issues and Policies in Tourism Περισσότερες πληροφορίες: New Narratives for Innovation Περισσότερες πληροφορίες: 2 Φεβρουαρίου 2-4 Φεβρουαρίου Παρίσι, Γαλλία 3-6 Φεβρουαρίου Λουγκάνο, Ελβετία 4-6 Φεβρουαρίου Ρίγα, Λεττονία 5 Φεβρουαρίου Άµστερνταµ, Ολλανδία 9-10 Φεβρουαρίου 10 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Angers, Γαλλία 12 Φεβρουαρίου, Φεβρουαρίου ουβλίνο, Ιρλανδία Φεβρουαρίου Άµστερνταµ, Ολλανδία Φεβρουαρίου, Λονδίνο, Φεβρουαρίου Λονδίνο, Φεβρουαρίου Λονδίνο, Φεβρουαρίου Μίνστερ, Γερµανία Φεβρουαρίου Βερολίνο, Γερµανία 24 Φεβρουαρίου 24 Φεβρουαρίου 25 Φεβρουαρίου Λονδίνο, Φεβρουαρίου Βαλέτα, Μάλτα Φεβρουαρίου,

11 ΣΕΛΙ Α 1 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Health & Wellness conference at Mobile World Congress 2015 Περισσότερες πληροφορίες: https://www.b2match.eu/echalliance-hw2015-mwc 6th European University- Business Forum Περισσότερες πληροφορίες: Save the Date - European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing Περισσότερες πληροφορίες: Smart Industry: Impact of Software Innovation Περισσότερες πληροφορίες: https://itea3.org/co-summit-2015/index.html Smart Cities - Exhibition and Conference for South-East Europe Περισσότερες πληροφορίες: Save the Planet - Waste Management, Recycling, Environment Περισσότερες πληροφορίες: 11th Energy Efficiency and Renewable Energy Forum and Exhibition for South-East Europe Περισσότερες πληροφορίες: GRIP Session - Green Ship Technology Conference 2015 Περισσότερες πληροφορίες: Cyprus International Education & Career Fair and Exhibition Περισσότερες πληροφορίες: Stress Biology and Crop Fertility Conference - CALL FOR ABSTRACTS Περισσότερες πληροφορίες: New Perspectives in Science Education Περισσότερες πληροφορίες: Horizon 2020 New Commission, new Agenda Περισσότερες πληροφορίες: ICT Open CALL FOR ABSTRACTS Περισσότερες πληροφορίες: EU Falls Festival Περισσότερες πληροφορίες: 15th International Conference for Integrated Care Περισσότερες πληροφορίες: Net Futures 2015 Περισσότερες πληροφορίες: Sixth Nordic Conference on Adult Education and Learning: Adult Education and the Planetary Condition Περισσότερες πληροφορίες: The future for Open Access and the move towards Open Data Περισσότερες πληροφορίες: 3rd International Conference on E-Technologies & Business on the Web Περισσότερες πληροφορίες: 3-4 Μαρτίου Βαρκελώνη, Ισπανία 5-6 Μαρτίου 9-10 Μαρτίου Μαρτίου Βερολίνο, Γερµανία Μαρτίου Σόφια, Βουλγαρία Μαρτίου Σόφια, Βουλγαρία Μαρτίου Σόφια, Βουλγαρία 12 Μαρτίου Κοπεγχάγη, ανία Μαρτίου Λευκωσία, Κύπρος Μαρτίου Σορέντο, Ιταλία Μαρτίου Φλωρεντία, Ιταλία 24 Μαρτίου, Μαρτίου Αµερσφόρτ, Ολλανδία Μαρτίου, Στουτγάρδη, Γερµανία Μαρτίου, Εδιµβούργο, Μαρτίου Μαρτίου Τάµπερε, Φινλανδία 26 Μαρτίου Λονδίνο Μαρτίου Παρίσι, Γαλλία

12 ΣΕΛΙ Α 1 2 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13 ΣΕΛΙ Α 1 3 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΙΜΗ THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών Χρήστος Κατσαλής Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει απόψεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή εισαγωγή πανευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου με το EACI Executive Agency for Competitiveness and Innovation είναι η 1 Οκτωβρίου 2008 (ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP

Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways Εταιρικές σχέσεις και οδοί µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων IAPP Μαρία Τσιβερτάρα Γενική ιεύθυνση Έρευνα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λευκωσία, 14 Μαΐου 2009 FP7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Μ Μ Ε Σ Τ Ο Ν Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α 2020

Μ Μ Ε Σ Τ Ο Ν Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α 2020 Μ Μ Ε Σ Τ Ο Ν Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α 2020 Νέδη Καφφά Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Εθνικό Σημείο Επαφής για ΜΜΕ του Προγράμματος HORIZON 2020 Τομέας Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 27 Μαρτίου 2015 Καταθέσεις - άνεια - Ανεργία Αυτή τη βδομάδα δημοσιεύτηκαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις και τα δάνεια, την απασχόληση και την ανεργία,

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα