Πίνακας περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Κατάθεση αιτήσεων Καταθέτες Πού κατατίθενται οι αιτήσεις καταχώρισης εμπορικών σημάτων Τα τέλη Γενική παρουσίαση τελών Μη καταβολή βασικού τέλους Μη καταβολή πρόσθετων τελών κλάσης Επιστροφή τελών κατόπιν ανάκλησης Ημερομηνία κατάθεσης Προϋποθέσεις ημερομηνίας κατάθεσης Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων Κατάθεση αιτήσεων μέσω των εθνικών γραφείων (γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών ή το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ) Κατάθεση αιτήσεων απευθείας στο ΓΕΕΑ Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Υπογραφή Γλώσσες / Μεταφράσεις Πρώτη και δεύτερη γλώσσα Η γλώσσα αλληλογραφίας Γλώσσα αναφοράς για τις μεταφράσεις Μετάφραση πολύγλωσσων στοιχείων Περιορισμός προϊόντων και υπηρεσιών Δικαιούχος, αντιπρόσωπος και διεύθυνση αλληλογραφίας Καταθέτης Αντιπρόσωπος Αλλαγή ονόματος / διεύθυνσης Μεταβίβαση κυριότητας Τύπος σήματος Ατομικά σήματα Συλλογικά σήματα Χαρακτήρας των συλλογικών σημάτων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 2

3 8.2.2 Καταθέτες συλλογικών σημάτων Απαραίτητα έγγραφα Εξέταση των διατυπώσεων που αφορούν συλλογικά σήματα Παράλειψη υποβολής κανονισμών χρήσης Ελλιπής υποβολή κανονισμών χρήσης Αλλαγές στον τύπο του σήματος (από συλλογικό σε ατομικό) Κατηγορία σήματος Λεκτικά σήματα Σήματα απεικόνισης Τρισδιάστατα σήματα Ηχητικά σήματα Ηλεκτρονικό αρχείο ήχου Μουσική σημειογραφία Ηχογράμματα Χρώμα καθ εαυτού Ολογράμματα Σήματα οσμής / Οσφρητικά σήματα Άλλα σήματα Κινούμενα σήματα (κίνησης) Σήματα θέσης Ιχνογραφικά σήματα Σήματα μοτίβου Διόρθωση της κατηγορίας σήματος Γενικοί κανόνες Παραδείγματα συχνών παρατυπιών σχετικά με την κατηγορία σήματος Λεκτικά σήματα Σήματα απεικόνισης Σήματα σε σειρά Πολλαπλές εικονιστικές απεικονίσεις Ένδειξη χρώματος Περιγραφές σημάτων Δήλωση περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος Προτεραιότητα (βάσει της Σύμβασης) Η αρχή της πρώτης κατάθεσης Τριπλή ταυτότητα Ταυτόσημο των σημάτων Ταυτόσημο των προϊόντων και υπηρεσιών Ταυτότητα του κατόχου Μη πλήρωση των προϋποθέσεων προτεραιότητας Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 3

4 14.4 Μη υποβολή εγγράφων προτεραιότητας Γλώσσα της προγενέστερης αίτησης Έλεγχος της ημερομηνίας προτεραιότητας μετά την αλλαγή της ημερομηνίας κατάθεσης Αντιμετώπιση παρατυπιών κατά τη διαδικασία εξέτασης αξιώσεων προτεραιότητας Παραδείγματα αξιώσεων προτεραιότητας Πρώτη κατάθεση Σύγκριση των σημάτων Ταυτότητα των προϊόντων και υπηρεσιών Αξιώσεις προτεραιότητας βάσει σημάτων σε σειρά Αξίωση προτεραιότητας για τρισδιάστατα ή «άλλα» σήματα Αξιώσεις προτεραιότητας σχετικά με συλλογικά σήματα Προτεραιότητα λόγω έκθεσης Αρχαιότητα Εισαγωγή στοιχείων αρχαιότητας Εξέταση αξιώσεων αρχαιότητας Ταυτόσημο των σημείων Προϊόντα και υπηρεσίες Αντιμετώπιση παρατυπιών κατά τη διαδικασία εξέτασης αξιώσεων αρχαιότητας Παραδείγματα αξιώσεων αρχαιότητας Μετατροπή Τροποποιήσεις στην αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος Τροποποιήσεις της απεικόνισης του σήματος Μετατροπή Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 4

5 1 Εισαγωγή Όλες οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων οφείλουν να πληρούν ορισμένους τυπικούς κανόνες. Στόχος του παρόντος εγγράφου κατευθυντήριων γραμμών είναι η αποτύπωση των πρακτικών του Γραφείου σε ό,τι αφορά τους τυπικούς κανόνες που ισχύουν για τις αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων. 2 Κατάθεση αιτήσεων 2.1 Καταθέτες Άρθρο 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, δύναται να καταθέσει αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή κατοικίας. 2.2 Πού κατατίθενται οι αιτήσεις καταχώρισης εμπορικών σημάτων Άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 82 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Αποφάσεις EX-05-3 και EX-11-3 του προέδρου του Γραφείου Ο καταθέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος απευθείας στο ΓΕΕΑ, στο κεντρικό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας κράτους μέλους ή στο Γραφείο της Μπενελούξ. Οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων αποστέλλονται στο ΓΕΕΑ ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης), μέσω τηλεομοιοτυπίας, μέσω συμβατικού ταχυδρομείου ή ιδιωτικών υπηρεσιών επίδοσης αλληλογραφίας, ή κατατίθενται αυτοπροσώπως στην υποδοχή του Γραφείου. 3 Τα τέλη Άρθρα 2, 7 και 8 του κανονισμού για τα τέλη κοινοτικών σημάτων Άρθρο 27 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 4 και κανόνας 9 παράγραφος 5 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Απόφαση EX-96-1, όπως τροποποιήθηκε το 1996, το 2003 και το Απόφαση EX-11-3 του προέδρου του Γραφείου Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 5

6 3.1 Γενική παρουσίαση τελών Για την αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: Σήμα Βασικός τέλος για έως 3 κλάσεις Τέλος πρόσθετης κλάσης Ηλεκτρονική κατάθεση EUR 900 EUR 150 Έντυπη κατάθεση EUR EUR 150 Συλλογικό EUR EUR 300 Τα τέλη καταβάλλονται σε ευρώ. Πληρωμές σε άλλο νόμισμα δεν γίνονται δεκτές και επιφέρουν απώλεια δικαιωμάτων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης καταχώρισης συλλογικού σήματος δεν προβλέπεται έκπτωση στα τέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, συμβουλευθείτε τις Κατευθυντήριες οδηγίες, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 3, Πληρωμή τελών, εξόδων και χρεώσεων. 3.2 Μη καταβολή βασικού τέλους Εάν το βασικό τέλος δεν καταβληθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης εκ μέρους του Γραφείου, ακυρώνεται η προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης (βλ. ακολούθως παράγραφο 4, «Ημερομηνία Κατάθεσης»). Ωστόσο, η ημερομηνία κατάθεσης διατηρείται αν ο καταθέτης προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση της πληρωμής σε τράπεζα ή μέσω εντολής εμβάσματος σε κράτος μέλος εντός της προθεσμίας ενός μηνός. Στην περίπτωση αυτή, ο καταθέτης επιβαρύνεται με προσαύξηση της τάξεως του δέκα τοις εκατό. Η εν λόγω προσαύξηση δεν καταβάλλεται αν ο καταθέτης αποδείξει ότι το τέλος είχε καταβληθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός. 3.3 Μη καταβολή πρόσθετων τελών κλάσης Όταν η αίτηση καλύπτει περισσότερες από τρεις κλάσεις προϊόντων και/ή υπηρεσιών, καταβάλλεται πρόσθετο τέλος κλάσης για κάθε επιπλέον κλάση. Εάν τα τέλη που καταβάλλονται ή το ποσό που καλύπτεται από τον τρεχούμενο λογαριασμό υπολείπονται του συνολικού πληρωτέου ποσού τελών για τις κλάσεις που έχουν επιλεχθεί στο έντυπο της αίτησης, εκδίδεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων, στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την εξόφληση. Εάν η πληρωμή δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, θεωρείται ότι ανακαλείται η αίτηση αναφορικά με τις κλάσεις που δεν καλύπτονται από τα καταβληθέντα τέλη. Ελλείψει άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των κλάσεων τις οποίες σκοπεί να καλύψει ο αιτών με το καταβληθέν ποσό, το Γραφείο καταμετρά τις κλάσεις σύμφωνα με τη σειρά της ταξινόμησης (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό). Η αίτηση θεωρείται ότι ανακαλείται αναφορικά με τις κλάσεις για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το (πλήρες) ποσό των τελών. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 6

7 Εάν τα πρόσθετα τέλη κλάσης καθίστανται καταβλητέα μετά τη διόρθωση των ελλείψεων σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, εκδίδεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την πληρωμή. Εάν η πληρωμή δεν παραληφθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί για εκείνες τις κλάσεις οι οποίες προκύπτουν από την αναταξινόμηση και δεν καλύπτονται από τα καταβληθέντα τέλη. Ελλείψει άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των κλάσεων από τις οποίες σκοπεί να καλύψει ο αιτών με το καταβληθέν ποσό, το Γραφείο καταμετρά τις κλάσεις σύμφωνα με τη σειρά της ταξινόμησης (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό). Η αίτηση θεωρείται ότι ανακαλείται αναφορικά με τις κλάσεις για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το (πλήρες) ποσό των τελών. 3.4 Επιστροφή τελών κατόπιν ανάκλησης Επιστροφή του βασικού τέλους αίτησης γίνεται μόνον εάν η δήλωση ανάκλησης παραληφθεί από το Γραφείο: την ίδια ημέρα με την κατάθεση της αίτησης στην οποία θα περιέχονται οι οδηγίες/τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας πριν από την ημερομηνία στην οποία πράγματι λαμβάνει χώρα η μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Γραφείου, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή εντός της προθεσμίας ενός μήνα για την καταβολή του βασικού τέλους αίτησης, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τρεχούμενου λογαριασμού ή πριν ή το αργότερο την ίδια ημέρα λήψης της εντολής άμεσης χρέωσης του τρεχούμενου λογαριασμού, εφόσον εκδοθεί σχετική γραπτή εντολή. Όταν απαιτείται επιστροφή του βασικού τέλους αίτησης, επιστρέφονται επίσης ενδεχόμενα πρόσθετα τέλη κλάσης. Η επιστροφή αποκλειστικά των τελών επιπρόσθετης κλάσης γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα καταβληθέντα τέλη αντιστοιχούσαν σε περισσότερες κλάσεις από εκείνες που υπέδειξε ο καταθέτης στην αίτηση κοινοτικού σήματος. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 7

8 4 Ημερομηνία κατάθεσης Άρθρο 25 παράγραφος 3, άρθρα 26 και 27 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 9 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα 4.1 Προϋποθέσεις ημερομηνίας κατάθεσης Εάν κάποια αίτηση κατατεθεί στο Γραφείο με μη ηλεκτρονικά μέσα, ορίζεται προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης και το Γραφείο εκδίδει αμέσως αποδεικτικό παραλαβής όπου αναγράφεται η εν λόγω προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης. Μετά την παρέλευση ενός μηνός και μετά την καταβολή των τελών, χορηγείται ημερομηνία κατάθεσης υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: η αίτηση συνιστά αίτημα καταχώρισης κοινοτικού σήματος η αίτηση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του καταθέτη η αίτηση περιέχει ανατύπωση του σήματος η αίτηση περιέχει κατάλογο προϊόντων/υπηρεσιών. Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ο καταθέτης καλείται να παράσχει τα ελλείποντα στοιχεία εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της επιστολής. Δεν προβλέπεται παράταση της προθεσμίας. Εάν η έλλειψη δεν διορθωθεί, η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος «θεωρείται ως μη κατατεθείσα», όλα τα τέλη που έχουν ήδη καταβληθεί επιστρέφονται και η υπόθεση περατώνεται. Αν οι ελλείπουσες πληροφορίες υποβληθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων, ως ημερομηνία κατάθεσης αναγνωρίζεται η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλονται όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανόμενης της πληρωμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταθέτες υποβάλλουν περισσότερες από μία ανατυπώσεις του σήματος (βλ. παράγραφο κατωτέρω, «Τρισδιάστατα σήματα», και παράγραφο 10, «Σειρές σημάτων»). Δεδομένου ότι η αίτηση δεν περιέχει ανατύπωση του σήματος, το γεγονός αυτό δεν θεωρείται ως έλλειψη για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης. Ωστόσο, ο καταθέτης καλείται να υποδείξει ποια από τις κατατεθείσες ανατυπώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως η ανατύπωση της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία το Γραφείο ορίζει προθεσμία δύο μηνών προκειμένου ο καταθέτης να υποδείξει την κατάλληλη ανατύπωση. 4.2 Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων Για αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων οι οποίες έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά, το σύστημα εκδίδει αμέσως αυτόματο αποδεικτικό κατάθεσης, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού του υπολογιστή από τον οποίο αποστέλλεται η αίτηση. Καταρχήν, ο αιτών οφείλει να αποθηκεύει ή να εκτυπώνει το αυτόματο αποδεικτικό παραλαβής διότι το Γραφείο δεν αποστέλλει επιπρόσθετο αποδεικτικό. Τα αποδεικτικά παραλαβής των ηλεκτρονικών αιτήσεων φέρουν αυτομάτως την προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 8

9 4.3 Κατάθεση αιτήσεων μέσω των εθνικών γραφείων (γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών ή το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ) Η κατάθεση αιτήσεων στο κεντρικό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας κράτους μέλους ή στο γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ παράγει τα ίδια αποτελέσματα που θα είχε αν είχε κατατεθεί στο ΓΕΕΑ την ίδια ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση παραλαμβάνεται από το ΓΕΕΑ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης στην εθνική υπηρεσία. Αν η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος δεν παραληφθεί από το ΓΕΕΑ εντός δύο μηνών, θεωρείται ότι έχει κατατεθεί την ημερομηνία παραλαβής της από το ΓΕΕΑ. 4.4 Κατάθεση αιτήσεων απευθείας στο ΓΕΕΑ Εάν η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος κατατεθεί στο ΓΕΕΑ, ως ημερομηνία κατάθεσης υπολογίζεται η ημερομηνία παραλαβής υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι πλήρης. 4.5 Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Άρθρο 26 και άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Η συμπερίληψη καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης. Για την υπόδειξη του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνει αναφορά σε προγενέστερο κοινοτικό σήμα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 3, Ταξινόμηση. Το πεδίο προστασίας το οποίο καθορίζεται από τον αρχικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών δεν μπορεί να επεκταθεί. Αν ο καταθέτης επιθυμεί την προστασία πρόσθετων προϊόντων ή υπηρεσιών αφότου λάβει χώρα η κατάθεση, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. 5 Υπογραφή Κανόνες 80 παράγραφος 3 και 82 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Τα έντυπα αιτήσεων τα οποία κατατίθενται μέσω τηλεομοιοτυπίας, ιδιωτικής υπηρεσίας επίδοσης αλληλογραφίας ή αυτοπροσώπως πρέπει να φέρουν υπογραφή ή να συνοδεύονται από υπογεγραμμένη επιστολή. Η υπογραφή δύναται να ανήκει είτε στον καταθέτη είτε στον αντιπρόσωπο. Εάν το Γραφείο παραλάβει μη υπογεγραμμένη αίτηση, τότε καλεί τον ενδιαφερόμενο να θεραπεύσει το σχετικό ελάττωμα εντός Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 9

10 προθεσμίας δύο μηνών. Σε περίπτωση που το ελάττωμα δεν θεραπευθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση απορρίπτεται. Για ηλεκτρονικές αιτήσεις, η μνεία του ονόματος του αποστολέα ισοδυναμεί με υπογραφή. 6 Γλώσσες / Μεταφράσεις Άρθρα 119, 120 και 43 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ανακοίνωση 4/04 του προέδρου του Γραφείου Οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σήματος κατατίθενται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έντυπο της αίτησης υποδεικνύεται υποχρεωτικά μια δεύτερη γλώσσα η οποία πρέπει να συγκαταλέγεται στις πέντε γλώσσες του Γραφείου, ήτοι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά. Η γλωσσική έκδοση του εντύπου της αίτησης μπορεί να διαφέρει από τη γλώσσα την οποία επιλέγει ο καταθέτης ως πρώτη γλώσσα. Ωστόσο, το έντυπο συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην πρώτη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, της ένδειξης χρώματος (χρωμάτων), της περιγραφής σήματος και της δήλωσης περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος, ανάλογα με την περίπτωση. 6.1 Πρώτη και δεύτερη γλώσσα Όλες οι πληροφορίες στο έντυπο της αίτησης συμπληρώνονται υποχρεωτικά στην πρώτη γλώσσα, ειδάλλως αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων. Εάν η έλλειψη δεν διορθωθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση απορρίπτεται. Η δεύτερη γλώσσα μπορεί ενδεχομένως να χρησιμεύσει σε διαδικασίες ανακοπής και ακύρωσης. Η δεύτερη γλώσσα πρέπει να διαφέρει από εκείνη που έχει επιλεχθεί ως πρώτη γλώσσα. Μετά την κατάθεση της αίτησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιηθεί η επιλογή της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας. 6.2 Η γλώσσα αλληλογραφίας Η γλώσσα αλληλογραφίας είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία μεταξύ του Γραφείου και του καταθέτη στις διαδικασίες εξέτασης έως την καταχώριση του σήματος. Εάν ο καταθέτης επιλέξει ως πρώτη γλώσσα μία από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, η ίδια γλώσσα χρησιμοποιείται και στην αλληλογραφία. Σε περίπτωση που ο καταθέτης επιλέξει ως πρώτη γλώσσα μια από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου όμως, στη συνέχεια, ορίσει ως γλώσσα αλληλογραφίας τη δεύτερη γλώσσα, το Γραφείο επιλέγει την πρώτη ως γλώσσα αλληλογραφίας και ενημερώνει τον καταθέτη σχετικά. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 10

11 Παράδειγμα Επιλεχθείσα πρώτη γλώσσα Επιλεχθείσα δεύτερη γλώσσα Επιλεχθείσα γλώσσα αλληλογραφίας Γαλλικά Αγγλικά Αγγλικά Ως γλώσσα αλληλογραφίας επιλέγονται τα γαλλικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 4, Γλώσσα διαδικασιών. 6.3 Γλώσσα αναφοράς για τις μεταφράσεις Ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών και όλα τα πολύγλωσσα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ως γλώσσα-πηγή για τις μεταφράσεις ορίζεται η γλώσσα αναφοράς. Εάν η πρώτη γλώσσα της αίτησης είναι μια από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, διατηρείται η ίδια ως γλώσσα αναφοράς. Εάν η πρώτη γλώσσα της αίτησης δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε γλωσσών του Γραφείου και ο καταθέτης έχει υποβάλει μετάφραση των προϊόντων και υπηρεσιών στη δεύτερη γλώσσα, ως γλώσσα αναφοράς ορίζεται η δεύτερη γλώσσα. Εάν δεν παρέχεται μετάφραση, ως γλώσσα αναφοράς ορίζεται η πρώτη γλώσσα. Εάν υποβληθεί μετάφραση των προϊόντων και υπηρεσιών στη δεύτερη γλώσσα, το Γραφείο ελέγχει ότι όλα τα πολύγλωσσα στοιχεία [περιγραφή σήματος, ένδειξη χρώματος, δήλωση περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παράγραφο 6.4 κατωτέρω)] έχουν επίσης μεταφραστεί και ότι η μετάφραση έχει ως γλώσσα αναφοράς την πρώτη γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται στον καταθέτη επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων. Οι μεταφράσεις των απλών χρωμάτων προστίθενται από το Γραφείο. 6.4 Μετάφραση πολύγλωσσων στοιχείων Τα πολύγλωσσα στοιχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και πρέπει, καταρχήν να μεταφράζονται. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται οι περιγραφές σήματος, οι ενδείξεις χρωμάτων και οι δηλώσεις περί μη επίκλησης αποκλειστικούς δικαιώματος. Πριν από την αποστολή της αίτησης προς μετάφραση, το Γραφείο διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα πολύγλωσσα στοιχεία είναι ορθές και αποδεκτές. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται ακολούθως στις σχετικές παραγράφους που αφορούν τις ενδείξεις χρωμάτων, τις περιγραφές σήματος και τις δηλώσεις παραίτησης (παράγραφοι 11, 12 και 13, αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, πριν από τη μετάφραση των αιτήσεων, τα «μη μεταφραζόμενα στοιχεία» επισημαίνονται με τη χρήση εισαγωγικών ( ), όπως έχει οριστεί από κοινού με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) ως κανόνας μορφοποίησης. Τα ακόλουθα στοιχεία δεν μεταφράζονται και εμφανίζονται εντός εισαγωγικών: 1. περιγραφές σήματος: όταν η αποδεκτή περιγραφή σήματος αφορά λεκτικό στοιχείο του σήματος, το εν λόγω στοιχείο δεν μεταφράζεται: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 11

12 Περιγραφή σήματος Σήμα Κοινοτικό σήμα Η λέξη Rishta, γραμμένη με στιλιστικά χαρακτηριστικά σε φόντο σχήματος διαμαντιού με σκίαση, σε συνδυασμό με τις λέξεις Premium Quality, γραμμένες με γραμματοσειρά μικρότερων διαστάσεων μέσα σε ορθογώνιο, το οποίο εμφανίζεται πάνω από τη λέξη Rishta και κάτω από την άνω γωνία του σχήματος διαμαντιού. (Για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση περιγραφών σήματος, βλ. ακολούθως παράγραφο 12.) 2. ενδείξεις χρωμάτων: όταν η ένδειξη χρώματος περιέχει αναφορά σε διεθνές σύστημα κωδικοποίησης (π.χ. Pantone ), πρέπει να επισημαίνεται με εισαγωγικά διότι δεν πρέπει να μεταφράζεται: Ένδειξη χρώματος Σήμα Κοινοτικό σήμα Μπλε ( Pantone 3115 ), γκρι ( Cool Grey 9 ). (Για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ενδείξεων χρωμάτων, βλ. ακολούθως παράγραφο 11.) 3. δηλώσεις περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος: εάν για κάποιο λεκτικό στοιχείο του σήματος δεν διεκδικείται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, το εν λόγω λεκτικό στοιχείο πρέπει να επισημαίνεται με εισαγωγικά διότι δεν πρέπει να μεταφράζεται. Δήλωση παραίτησης socks Σήμα DOODAH SOCKS (Για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση δηλώσεων παραίτησης, βλ. ακολούθως παράγραφο 13.) 6.5 Περιορισμός προϊόντων και υπηρεσιών Κανόνας 95 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Αν η πρώτη γλώσσα της αίτησης καταχώρισης σήματος είναι μια από τις γλώσσες του Γραφείου, τυχόν περιορισμοί γίνονται δεκτοί μόνον στην πρώτη γλώσσα της αίτησης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 12

13 Σε περιπτώσεις στις οποίες η πρώτη γλώσσα της αίτησης δεν συγκαταλέγεται στις γλώσσες του Γραφείου, οι περιορισμοί γίνονται δεκτοί στη δεύτερη γλώσσα μόνον εφόσον η δεύτερη γλώσσα έχει υποδειχθεί ως γλώσσα αλληλογραφίας. 1η γλώσσα NL (ολλανδικά) Παράδειγμα αποδεκτού αιτήματος περιορισμού 2η γλώσσα ΕΝ (αγγλικά) Οι περιορισμοί που αποστέλλονται στο Γραφείο στα αγγλικά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον τα αγγλικά έχουν υποδειχθεί ως η γλώσσα αλληλογραφίας για τη συγκεκριμένη αίτηση. Παράδειγμα μη αποδεκτού αιτήματος περιορισμού 1η γλώσσα ΙΤ (ιταλικά) 2η γλώσσα ΕΝ (αγγλικά) Οι περιορισμοί που αποστέλλονται στο Γραφείο στα αγγλικά δεν γίνονται δεκτοί διότι σε αυτή την περίπτωση τα ιταλικά είναι μια από τις γλώσσες του Γραφείου και, συνεπώς, η μόνη γλώσσα στην οποία γίνονται δεκτοί τυχόν περιορισμοί. 7 Δικαιούχος, αντιπρόσωπος και διεύθυνση αλληλογραφίας 7.1 Καταθέτης Άρθρα 3, 5 και 92 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), κανόνες 26 και 76 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Δικαιούχος κοινοτικού σήματος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου (π.χ. πανεπιστήμια). Γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες κατατίθενται για λογαριασμό υπό σύσταση νομικών οντοτήτων. Στην αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος ο καταθέτης συμπληρώνει υποχρεωτικά το όνομα, τη διεύθυνση, την ιθαγένεια, καθώς και το κράτος στο οποίο διαθέτει την κατοικία ή την έδρα ή την εγκατάστασή του. Τα ονόματα των φυσικών προσώπων πρέπει να υποδεικνύονται μέσω του επωνύμου και του ονόματος ή των ονομάτων του προσώπου. Τα ονόματα των νομικών οντοτήτων συμπληρώνονται ολογράφως και μόνο το νομικό τους καθεστώς μπορεί να αναγράφεται ως συντομογραφία, π.χ. PLC, Α.Ε. Αν η νομική μορφή δεν προσδιορίζεται ή αναφέρεται εσφαλμένα, εκδίδεται σχετική επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων. Αν δεν δηλωθεί ή δεν διορθωθεί η νομική μορφή, η αίτηση απορρίπτεται. Στη διεύθυνση περιέχονται, κατά περίπτωση, η οδός, ο αριθμός, η πόλη ή η πολιτεία, ο ταχυδρομικός κώδικας και η χώρα. Ο καταθέτης υποχρεούται να υποδείξει μόνο μια διεύθυνση στην περίπτωση που αναφέρονται περισσότερες, ως διεύθυνση επικοινωνίας, καταχωρίζεται η πρώτη κατά σειρά στον κατάλογο, εκτός εάν ο καταθέτης ορίσει κάποια άλλη. Εάν το Γραφείο έχει χορηγήσει στον καταθέτη αριθμό αναγνώρισης για προηγούμενη υπόθεση, αρκεί να αναφέρεται ο εν λόγω αριθμός. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 13

14 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με το Γραφείο, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 1, Μέσα επικοινωνίας, προθεσμίες. 7.2 Αντιπρόσωπος Εάν ο καταθέτης διαθέτει κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός της ΕΕ, δεν υποχρεούται να εκπροσωπείται. Εάν ο καταθέτης δεν διαθέτει κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός της ΕΕ, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εκπροσωπείται υποχρεωτικά για όλες τις διαδικασίες, με εξαίρεση τις διαδικασίες κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος και της καταβολής του τέλους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση. 7.3 Αλλαγή ονόματος / διεύθυνσης Το όνομα και η διεύθυνση του καταθέτη ή του αντιπροσώπου μπορούν να τροποποιούνται κατά βούληση. Ως αλλαγή του ονόματος του καταθέτη νοείται η αλλαγή που δεν επηρεάζει την ταυτότητα του καταθέτη, σε αντίθεση με τη μεταβίβαση η οποία συνίσταται σε αλλαγή της ταυτότητας του καταθέτη. Η αλλαγή του ονόματος αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται να επηρεάζει την ταυτότητα του διορισμένου αντιπροσώπου. 7.4 Μεταβίβαση κυριότητας Άρθρο 17 παράγραφος 5, άρθρα 24 και 87 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 31 παράγραφος 8 και κανόνας 84 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Οι καταχωρίσεις και οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σήματος μπορούν να μεταβιβαστούν από τον προηγούμενο δικαιούχο/καταθέτη σε νέο δικαιούχο/καταθέτη, κυρίως μέσω εκχώρησης ή νομικής διαδοχής. Η μεταβίβαση μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες για τα οποία το σήμα έχει καταχωρισθεί ή έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρισης (μερική μεταβίβαση). Οι μεταβιβάσεις εγγράφονται κατόπιν αιτήματος στο μητρώο ή, σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σήματος, στους φακέλους των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή των μεταβιβάσεων κυριότητας βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 3, Κοινοτικά σήματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1, Μεταβίβαση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 14

15 8 Τύπος σήματος Ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα διακρίνει δύο τύπους σήματος: το ατομικό και το συλλογικό. 8.1 Ατομικά σήματα Άρθρο 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή άλλο πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως τέτοιο υπό την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, μπορεί να είναι δικαιούχος ατομικού κοινοτικού σήματος, ανεξαρτήτως ιθαγένειας. 8.2 Συλλογικά σήματα Άρθρα 66, 67 και 68 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνες 3 και 43 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Χαρακτήρας των συλλογικών σημάτων Το συλλογικό σήμα είναι ένας ειδικός τύπος εμπορικού σήματος που υποδεικνύει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το εν λόγω σήμα προέρχονται από μέλη κάποιας ένωσης και όχι από έναν μόνο έμπορο. Τα συλλογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημοσιοποίηση προϊόντων που χαρακτηρίζουν κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το ατομικό σήμα του παραγωγού συγκεκριμένου προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη μιας ένωσης έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους έναντι του ανταγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις των συλλογικών κοινοτικών σημάτων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου και συλλογικά κοινοτικά σήματα. Ο όρος «συλλογικό» δεν σημαίνει ότι το σήμα ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα (από κοινού καταθέτες/συνδικαιούχοι) ούτε ότι ορίζει/καλύπτει περισσότερες από μία χώρες. Οι κανονισμοί για το κοινοτικό σήμα δεν προβλέπουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των συλλογικών σημάτων Καταθέτες συλλογικών σημάτων Οι ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, ή εμπόρων οι οποίες υπό την ισχύουσα νομοθεσία έχουν την ικανότητα να είναι φορείς, ιδίω ονόματι, πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να συνάπτουν συμβάσεις ή να προβαίνουν σε άλλες νομικές πράξεις και να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου καθώς και νομικά Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 15

16 πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορούν να καταθέτουν αίτηση καταχώρισης συλλογικού σήματος. Πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως δύο κριτήρια: καταρχάς, ο καταθέτης πρέπει να είναι ένωση ή δημόσιος φορέας και, δεύτερον, πρέπει να υφίσταται ως αυτόνομη οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις των συλλογικών κοινοτικών σημάτων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου και συλλογικά κοινοτικά σήματα Απαραίτητα έγγραφα Εκτός των εγγράφων που προσκομίζονται για αιτήσεις ατομικών σημάτων, οι αιτήσεις καταχώρισης συλλογικών κοινοτικών σημάτων προϋποθέτουν την υποβολή κανονισμών που διέπουν τη χρήση του σήματος. Οι εν λόγω κανονισμοί προσδιορίζουν τα εξής: 1. το όνομα του καταθέτη και τη διεύθυνση της επιχείρησης 2. το αντικείμενο της ένωσης ή το αντικείμενο για το οποίο έχει συσταθεί το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 3. τους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν την ένωση ή το εν λόγω νομικό πρόσωπο 4. τους όρους ιδιότητας μέλους 5. τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν το σήμα 6. κατά περίπτωση, τους όρους που διέπουν τη χρήση του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων 7. αν το σήμα προσδιορίζει τη γεωγραφική προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών, την άδεια προσχώρησης στην ένωση για οιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την οικεία γεωγραφική περιοχή Εξέταση των διατυπώσεων που αφορούν συλλογικά σήματα Παράλειψη υποβολής κανονισμών χρήσης Εάν οι κανονισμοί δεν υποβληθούν στο πλαίσιο της αίτησης, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή τους. Εάν οι κανονισμοί δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας δύο μηνών, η αίτηση απορρίπτεται Ελλιπής υποβολή κανονισμών χρήσης Εάν οι κανονισμοί έχουν υποβληθεί χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται οι απαιτούμενες πληροφορίες όπως ορίζεται στην παράγραφο ανωτέρω, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή των ελλειπουσών πληροφοριών. Σε περίπτωση παράλειψης διόρθωσης της σχετικής έλλειψης εντός προθεσμίας δύο μηνών, η αίτηση απορρίπτεται. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 16

17 8.2.5 Αλλαγές στον τύπο του σήματος (από συλλογικό σε ατομικό) Αν κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει εκ παραδρομής καταθέσει αίτηση καταχώρισης συλλογικού σήματος, δηλαδή εισήγαγε/επέλεξε εσφαλμένα στο έντυπο της αίτησης το πεδίο «συλλογικό» για το υπό εξέταση σήμα, μπορεί να αλλάξει το είδος του σήματος από συλλογικό σε ατομικό, διότι τα συλλογικά σήματα αναγνωρίζονται μόνο για ενώσεις. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται επίσης τα επιπλέον καταβληθέντα τέλη. Όμως, και στην περίπτωση που κάποιο νομικό πρόσωπο ισχυρίζεται ότι έχει εκ παραδρομής υποβάλει αίτηση για συλλογικό σήμα, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης και η επιστροφή των επιπλέον καταβληθέντων τελών. Ωστόσο, η κατάθεση συλλογικού σήματος δεν θεωρείται προφανές σφάλμα, το δε αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται σε περιπτώσεις στις οποίες αποδειχθεί ότι ο καταθέτης εκ προθέσεως κατέθεσε αίτηση για τον συγκεκριμένο τύπο σήματος. Για παράδειγμα: η απεικόνιση του σήματος περιέχει τις λέξεις «συλλογικό σήμα», το όνομα του καταθέτη υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένωση, υποβλήθηκαν κανονισμοί χρήσης του συλλογικού σήματος. 9 Κατηγορία σήματος Άρθρα 4 και 26, άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Η κατηγοριοποίηση των σημάτων εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Καταρχάς, επιβάλλει την απεικόνιση του σήματος όπως απαιτείται διά του νόμου. Δεύτερον, βοηθά το Γραφείο να κατανοήσει το αντικείμενο της αίτησης καταχώρισης του καταθέτη και, τέλος, διευκολύνει την αναζήτηση στη βάση δεδομένων του ΓΕΕΑ. Μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σήμα οποιοδήποτε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης. Προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης αποτελεί η απεικόνιση του σήματος στο σχετικό έντυπο. Το σήμα πρέπει να αποτυπώνεται σε γραφική παράσταση οποία δεν μπορεί να αντικαθίσταται από την περιγραφή του σήματος. Εάν ο καταθέτης δεν υποβάλει γραφική παράσταση του σήματος, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης έλλειψης και δεν χορηγείται ημερομηνία κατάθεσης (βλ. παράγραφο 4, Ημερομηνία κατάθεσης, ανωτέρω). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση ενδέχεται να περιέχει απεικόνιση του σήματος χωρίς να προσδιορίζεται η επιθυμητή κατηγορία σήματος. Στην περίπτωση αυτή, το Γραφείο, βάσει της υποβληθείσας απεικόνισης και τυχόν περιγραφών του σήματος, κατηγοριοποιεί το σήμα στην κατάλληλη κατηγορία και ενημερώνει γραπτά τον καταθέτη, ο οποίος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών. Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, η αλλαγή της κατηγορίας του σήματος θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν διαπιστώνεται προφανής αντίφαση μεταξύ της απεικόνισης του σήματος και των επιπρόσθετων πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση σχετικά με το σήμα, η κατηγορία σήματος πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τις ενδείξεις που ορίζονται ακολούθως στην παράγραφο 9.9, Διόρθωση της κατηγορίας σήματος. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 17

18 Τα παραδείγματα των κατηγοριών σήματος στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται αποκλειστικά σε ζητήματα διατύπωσης με την επιφύλαξη του πορίσματος των διαδικασιών εξέτασης. 9.1 Λεκτικά σήματα Λεκτικό σήμα είναι κάθε σήμα δακτυλογραφημένο ή τυπωμένο σε μία μόνο σειρά, το οποίο περιέχει στοιχεία όπως γράμματα (πεζά ή κεφαλαία), λέξεις (με πεζά ή κεφαλαία γράμματα), αριθμούς, σύμβολα του πληκτρολογίου ή σημεία στίξης. Στην κατηγορία του λεκτικού σήματος το ΓΕΕΑ κάνει δεκτά τα αλφάβητα όλων των επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Σήματα τα οποία αποτελούνται από κείμενο γραμμένο σε περισσότερες από μία σειρές, κατατάσσονται στην κατηγορία των σημάτων απεικόνισης. Παραδείγματα αποδεκτών λεκτικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα europadruck24 TS you ESSENTIALFLOSS DON T DREAM IT, DRIVE IT?WHAT IF! ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ελληνικά) Долинатанатракийскитецаре (κυριλλικά) 9.2 Σήματα απεικόνισης Σήμα απεικόνισης είναι κάθε σήμα που αποτελείται: αποκλειστικά από εικονιστικά στοιχεία, από συνδυασμό λεκτικών και εικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, από λεκτικά στοιχεία σε μη τυποποιημένες γραμματοσειρές, από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία, από λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές, από γράμματα αλφαβήτων εκτός ΕΕ, από σημεία ή σύμβολα που δεν μπορούν να αναπαραχθούν με το πληκτρολόγιο, από συνδυασμούς των ανωτέρω. Παραδείγματα εικονιστικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Αμιγώς γραφικό στοιχείο χωρίς χρώμα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 18

19 Παραδείγματα εικονιστικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Αμιγώς γραφικό στοιχείο με χρώμα Κοινοτικό σήμα Συνδυασμός γραφικού στοιχείου και κειμένου σε τυποποιημένη γραμματοσειρά, χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Συνδυασμός γραμματοσειράς με στιλιστικά χαρακτηριστικά και εικονιστικών στοιχείων, χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Συνδυασμός γραμματοσειράς με στιλιστικά χαρακτηριστικά και εικονιστικών στοιχείων με χρώμα Κοινοτικό σήμα Λεκτικό στοιχείο σε γραμματοσειρά με στιλιστικά χαρακτηριστικά χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Λεκτικά στοιχεία σε γραμματοσειρά με στιλιστικά χαρακτηριστικά χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Λεκτικά στοιχεία σε διαφορετικές γραμματοσειρές με χρώμα Κοινοτικό σήμα Αμιγώς λεκτικά στοιχεία γραμμένα σε περισσότερες από μία σειρές Κοινοτικό σήμα Σλόγκαν γραμμένο με γράμματα δύο διαφορετικών γραμματοσειρών, διαφορετικού μεγέθους, σε περισσότερες από μία σειρές, και με χρώμα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 19

20 Παραδείγματα εικονιστικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Λεκτικό στοιχείο σε αλφάβητο εκτός ΕΕ (κινεζικό) 9.3 Τρισδιάστατα σήματα Άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 3 παράγραφος 4 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ανακοίνωση 2/98 του προέδρου του Γραφείου Το τρισδιάστατο σήμα είναι σήμα τρισδιάστατου σχήματος (συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του ίδιου του προϊόντος). Η φωτογραφική ή γραφική παράσταση μπορεί να συνίσταται σε έως και έξι προοπτικές του ίδιου σχήματος, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο αρχείο JPEG στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης ή σε ενιαίο φύλλο Α4 στην περίπτωση έντυπων αιτήσεων. Παρόλο που μπορούν να υποβληθούν έως και έξι προοπτικές, επαρκεί μία και μόνο προοπτική υπό την προϋπόθεση ότι διακρίνεται το υπό εξέταση σχήμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταθέτες υποβάλλουν διαφορετικές προοπτικές ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε περισσότερα φύλλα χαρτιού (π.χ. ένα φύλλο ανά εικόνα/προοπτική). Στην περίπτωση αυτή εγείρεται ζήτημα παρατυπίας και ορίζεται προθεσμία δύο μηνών εντός της οποίας ο καταθέτης υποχρεούται να υποδείξει την απεικόνιση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση κοινοτικού σήματος. Οι καταθέτες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης τρισδιάστατου σήματος οφείλουν να συμπληρώσουν στην αίτηση το σχετικό πεδίο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κατηγορία σήματος και υποβληθεί μία μόνο προοπτική του αντικειμένου, ενώ η περιγραφή σήματος, αν υπάρχει, δεν χαρακτηρίζει το υπό εξέταση σήμα ως τρισδιάστατο, το Γραφείο το εκλαμβάνει ως σήμα απεικόνισης. Παράδειγμα Για το συγκεκριμένο σημείο δεν επιλέχθηκε κατηγορία σήματος ούτε υποβλήθηκε περιγραφή σήματος. Το Γραφείο εκλαμβάνει το σήμα αυτό ως σήμα απεικόνισης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 20

21 Παραδείγματα αποδεκτών απεικονίσεων τρισδιάστατων σημάτων Κοινοτικό σήμα Τέσσερα διαφορετικά σχέδια του ίδιου αντικειμένου Κοινοτικό σήμα Έξι φωτογραφίες του ίδιου αντικειμένου από διαφορετική προοπτική, με κείμενο Κοινοτικό σήμα Δύο έγχρωμες φωτογραφίες που απεικονίζουν διαφορετικές προοπτικές του ίδιου αντικειμένου Κοινοτικό σήμα Έξι έγχρωμες φωτογραφίες που απεικονίζουν έξι διαφορετικές προοπτικές του ίδιου αντικειμένου Παραδείγματα σημάτων μη αποδεκτών ως τρισδιάστατων Κοινοτικό σήμα Πέντε απόψεις οι οποίες όμως δεν απεικονίζουν το ίδιο αντικείμενο Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 21

22 Παραδείγματα σημάτων μη αποδεκτών ως τρισδιάστατων Κοινοτικό σήμα Δεν επιτρέπεται επιπρόσθετο κείμενο πέραν της απεικόνισης του σήματος (κείμενο κάτω από τη φωτογραφία της φιάλης) Κοινοτικό σήμα Η πρώτη και η τρίτη φιάλη απεικονίζουν δύο διαφορετικές προοπτικές της ίδιας φιάλης, αμφότερες με γκρι πώμα. Η δεύτερη φιάλη φέρει μπλε πώμα και, επομένως, συνιστά διαφορετικό αντικείμενο σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται στην πρώτη και στην τρίτη φιάλη. Η τέταρτη εικόνα είναι τελείως διαφορετική και απεικονίζει δύο πώματα φιάλης και μια ετικέτα. Από τις τέσσερις προοπτικές, μόνο η πρώτη και η τρίτη αποτελούν απόψεις του ίδιου αντικειμένου. Σε περιπτώσεις όπου στην αίτηση καταχώρισης τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος κατατίθενται απόψεις διαφορετικών αντικειμένων σε ένα φύλλο Α4 ή σε ένα αρχείο JPEG, στοιχειοθετείται έλλειψη που δεν επιδέχεται διόρθωση διότι η διαγραφή ενός ή περισσοτέρων από τα διαφορετικά αυτά αντικείμενα συνεπάγεται σημαντική τροποποίηση της απεικόνισης του σήματος (βλ. ακολούθως παράγραφο 18, «Τροποποιήσεις της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος»). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση απορρίπτεται διότι στην απεικόνιση εμφανίζονται περισσότερα του ενός τρισδιάστατα σχήματα. 9.4 Ηχητικά σήματα Άρθρο 4 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, απόφαση EX-05-3 του προέδρου του Γραφείου Τα ηχητικά σχήματα πρέπει να απεικονίζονται με γραφικά μέσα βάσει των τυποποιημένων μεθόδων γραφικής αναπαράστασης του ήχου, ιδίως της μουσικής σημειογραφίας. Η λεκτική περιγραφή του ήχου δεν επαρκεί (βλ. απόφαση της 27/09/2007, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). Αποδεκτοί γίνονται επίσης στίχοι τραγουδιών σε συνδυασμό με μουσική σημειογραφία και τον ρυθμό. Το ηχόγραμμα από μόνο του δεν αποτελεί αποδεκτή γραφική παράσταση ενός ηχητικού σήματος αν δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει τον ήχο. Σε περιπτώσεις που ο ήχος δεν μπορεί να απεικονιστεί με συμβατική μουσική σημειογραφία, για παράδειγμα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 22

23 ο βρυχηθμός λιονταριού, ένα ηχόγραμμα σε συνδυασμό με το αντίστοιχο αρχείο ήχου αποτελούν τα μοναδικά μέσα απεικόνισης του σήματος Ηλεκτρονικό αρχείο ήχου Η επισύναψη αρχείου ήχου ΜΡ3 είναι προαιρετική στις περιπτώσεις που κατατίθεται μουσική σημειογραφία, είναι δε εφικτή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Το Γραφείο δεν αποδέχεται την κατάθεση ηλεκτρονικού αρχείου ήχου και μόνον, διότι απαιτείται γραφική παράσταση με τη μορφή μουσικής σημειογραφίας ή ηχογράμματος. Το αρχείο ήχου πρέπει να έχει μορφότυπο ΜΡ3 και το μέγεθος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ΜΒ. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γραφείου, δεν γίνεται δεκτός ήχος σε συνεχή ροή (stream) ή σε κυκλική επανάληψη (loop). Άλλες επισυνάψεις ή τυχόν επισυνάψεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται προς τα ανωτέρω θεωρούνται ως μη κατατεθείσες Μουσική σημειογραφία Ο καταθέτης μπορεί να καταθέσει μόνο μουσική σημειογραφία. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ο όρος περί αναπαράστασης του σήματος με γραφικά μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επισυναφθεί ηλεκτρονικό αρχείο ήχου, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό Ηχογράμματα Ο καταθέτης δεν μπορεί να καταθέσει μόνον ηχόγραμμα (βλ. απόφαση της 27/09/2007, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). Το ηχόγραμμα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό αρχείο ήχου διότι το Γραφείο δεν μπορεί να συναγάγει τον ήχο αποκλειστικά βάσει του ηχογράμματος. Τα χρώματα που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στο ηχόγραμμα δεν αποτελούν μέρος του σήματος, διότι η αίτηση αφορά την καταχώριση ηχητικού σήματος. Συνεπώς, δεν εγγράφεται καμία ένδειξη χρώματος, σε αντίθετη δε περίπτωση διαγράφεται από το Γραφείο. Παραδείγματα αποδεκτών ηχητικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Ηχόγραμμα συνοδευόμενο από αρχείο ήχου Κοινοτικό σήμα Ηχόγραμμα συνοδευόμενο από αρχείο ήχου Κοινοτικό σήμα Μουσική σημειογραφία Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 23

24 Παραδείγματα αποδεκτών ηχητικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Μουσική σημειογραφία με οδηγίες εκτέλεσης 9.5 Χρώμα καθ εαυτού Όταν κατατίθεται χρώμα ως σήμα καθ εαυτού σημαίνει ότι διεκδικείται προστασία για ένα ή περισσότερα χρώματα, ανεξαρτήτως σχήματος ή διαμόρφωσης. Η προστασία αφορά την απόχρωση του χρώματος ή των χρωμάτων και, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα χρώματα, την αναλογία κατανομής των χρωμάτων. Τα χρώματα πρέπει να υποδεικνύονται ολογράφως στο πεδίο «Αναφορά του/των χρώματος(άτων)». Η απεικόνιση ενός χρώματος καθ εαυτού συνίσταται υποχρεωτικά σε απεικόνιση του χρώματος χωρίς περίγραμμα. Όταν υπάρχουν περισσότερα χρώματα, στο πεδίο περιγραφής σήματος προσδιορίζεται η αναλογία κάθε χρώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, το Γραφείο κοινοποιεί τη σχετική έλλειψη. Αν η απεικόνιση περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως λέξεις ή εικόνες, δεν πρόκειται για χρωματικό σήμα καθ εαυτού αλλά για σήμα απεικόνισης. Εάν το σήμα εσφαλμένα κατατεθεί ως χρωματικό σήμα καθ εαυτού ενώ πρόκειται για σήμα απεικόνισης, το Γραφείο αλλάζει την κατηγορία σήματος, ενημερώνει σχετικά τον καταθέτη και ορίζει προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή παρατηρήσεων. Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, η τροποποίηση της κατηγορίας σήματος θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Οι διεθνείς κωδικοί χρωμάτων γίνονται δεκτοί ως επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες εισάγονται στο πεδίο ένδειξης χρωμάτων, όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τη λεκτική περιγραφή του χρώματος. Παραδείγματα αποδεκτών χρωμάτων καθ εαυτού Κοινοτικό σήμα Υπόδειξη χρώματος: Καφέ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 24

25 Παραδείγματα αποδεκτών χρωμάτων καθ εαυτού Κοινοτικό σήμα Ένδειξη χρώματος: Λιλά/βιολετί Περιγραφή: Αποκλειστικά λιλά/βιολετί χρώμα, όπως στην εικόνα. Οι τιμές (συγκεκριμένες συντεταγμένες στο χρωματικό φάσμα) για το εν λόγω σήμα είναι: L => 53,58 /- 08, A => 15,78 /- 05, B => 31,04 /- 05. Το σήμα μπορεί να τοποθετηθεί στο Pantone's Process Book στα χρώματα με αριθμό E και E Κοινοτικό σήμα Ένδειξη χρωμάτων: Πράσινο, Pantone 368 C, ανθρακί, Pantone 425 C, πορτοκαλί, Pantone 021 C Περιγραφή: Το σήμα αποτελείται από πράσινο χρώμα: Pantone 368 C, ανθρακί: Pantone 425 C, πορτοκαλί: Pantone 021 C, όπως παρουσιάζεται στην απεικόνιση, τα χρώματα κατανέμονται σε ένα σημαντικό τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (πρατηρίων καυσίμων) με αναλογία χρώματος πράσινου 60 %, ανθρακί 30 % και πορτοκαλί 10 %, μέσω της οποίας δημιουργείται η γενική εντύπωση ενός πρατηρίου καυσίμων πράσινου και ανθρακί χρώματος (όπου κυριαρχεί το πράσινο χρώμα) και μικρών πορτοκαλί τόνων. Κοινοτικό σήμα Ένδειξη χρωμάτων: Μπλε (Pantone 2747 C) και ασημί (Pantone 877 C) Περιγραφή: Διεκδικείται προστασία για το μπλε (Pantone 2747 C) και το ασημί (Pantone 877 C) χρώμα που αντιπαρατίθενται όπως φαίνεται στην αναπαράσταση του χρωματικού σήματος. Η αναλογία των χρωμάτων είναι περίπου 50 %-50 %. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 25

26 9.6 Ολογράμματα Η απεικόνιση των ολογραμμάτων με γραφικά μέσα είναι ιδιαίτερα δύσκολη διότι η απεικόνιση σε κοινό χαρτί δεν επιτρέπει την εναλλαγή της εικόνας όπως συμβαίνει με φυσικό τρόπο στο ολογραφικό χαρτί. Ωστόσο, μέσω της σαφούς περιγραφής του σήματος και επαρκών προοπτικών του σήματος, είναι εφικτή η καταχώριση ολογραμμάτων. Συνεπώς, για την καταχώριση ενός ολογράμματος ως κοινοτικού σήματος μπορούν να κατατεθούν περισσότερες από μία απεικονίσεις σήματος, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι διαφορετικές προοπτικές εμφανίζονται σε ενιαίο φύλλο Α4, στην περίπτωση έντυπης κατάθεσης, ή σε ενιαίο αρχείο JPEG στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης. 9.7 Σήματα οσμής / Οσφρητικά σήματα Τα σήματα οσμής ή οσφρητικά σήματα δεν γίνονται επί του παρόντος αποδεκτά. Και αυτό διότι μια γραφική παράσταση πρέπει να είναι σαφής, ακριβής, αφ εαυτής πλήρης, ευχερώς προσιτή, αντιληπτή, διαρκής και αντικειμενική (βλ. απόφαση της 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann»). Όπως ισχύει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σήματος, η περιγραφή σήματος δεν μπορεί να υποκαθιστά τη γραφική παράσταση. Παρόλο που μπορεί να αποτυπωθεί με γραφικά μέσα, η περιγραφή μιας οσμής δεν είναι ούτε σαφής, ούτε ακριβής ούτε αντικειμενική και, άρα, δεν μπορεί να χορηγηθεί ημερομηνία κατάθεσης διότι το σήμα δεν μπορεί να απεικονιστεί με γραφικά μέσα. Ανάλογες αιτήσεις (βλ. επίσης απόφαση της 04/08/2003, R 120/2001-2, «The taste of artificial strawberry flavour») δεν απορρίπτονται αλλά λογίζονται ως μη κατατεθείσες. 9.8 Άλλα σήματα Για τα «άλλα» σήματα, η περιγραφή του σήματος πρέπει να προσδιορίζει την έννοια του όρου «άλλο». Στα «άλλα» σήματα συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, κινούμενα σήματα (σήματα κίνησης), σήματα θέσης ή ιχνογραφικά σήματα (χρωματιστές ταινίες ή κλωστές που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα) Κινούμενα σήματα (κίνησης) Το πλήθος των απεικονίσεων ενός σήματος είναι ουσιαστικά απεριόριστο εφόσον εμφανίζονται όλες σε ενιαίο φύλλο Α4, στην περίπτωση έντυπης κατάθεσης, ή σε ενιαίο έγγραφο JPEG στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης. Η απεικόνιση του σήματος πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή σήματος η οποία διασαφηνίζει τις κινούμενες εικόνες. Οι απεικονίσεις σε συνδυασμό με την περιγραφή σήματος πρέπει να διασαφηνίζουν την κίνηση για την οποία διεκδικείται προστασία. Όταν η κίνηση δεν γίνεται αντιληπτή (π.χ. οι απεικονίσεις δεν εμφανίζονται σε σωστή ακολουθία), ή η περιγραφή του σήματος δεν αντιστοιχεί στην ακολουθία των απεικονίσεων, το Γραφείο εκδίδει επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για τη διασαφήνιση των απεικονίσεων και/ή της περιγραφής. Εάν η έλλειψη δεν διορθωθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση απορρίπτεται. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 26

27 Σε περιπτώσεις έγχρωμων απεικονίσεων πρέπει να αναφέρονται τα χρώματα που χρησιμοποιούνται. Παραδείγματα αποδεκτών κινούμενων σημάτων (κίνηση) Κοινοτικό σήμα Περιγραφή: Το σήμα είναι μία κινούμενη αλληλουχία με δύο αναλάμποντα τμήματα που ενώνονται στο επάνω δεξιά μέρος του σήματος. Κατά τη διάρκεια της κινούμενης αλληλουχίας ένα γεωμετρικό αντικείμενο κινείται προς τα επάνω δίπλα στο πρώτο τμήμα και μετά προς τα κάτω δίπλα στο δεύτερο τμήμα, ενώ μεμονωμένες χορδές εντός των τμημάτων μετατρέπονται από σκουρόχρωμες σε ανοιχτόχρωμες. Η διάστιξη υφίσταται μόνο για σκοπούς σκίασης. Όλη η κινούμενη αλληλουχία έχει διάρκεια μεταξύ ενός και δύο δευτερολέπτων. Απεικονίσεις: Η απεικόνιση του σήματος έχει αποκλειστικά μαύρο και λευκό χρώμα και γκρι σκίαση. Δεν υπάρχει ένδειξη χρώματος. Κοινοτικό σήμα Περιγραφή: Το σήμα συνίσταται σε κινούμενη εικόνα αποτελούμενη από οδοντόβουρτσα η οποία κινείται προς μια τομάτα, πιέζει την τομάτα χωρίς να διαρρήξει τον φλοιό της, και απομακρύνεται από την τομάτα. Απεικονίσεις Παράδειγμα μη αποδεκτού κινούμενου σήματος (κίνηση) Κοινοτικό σήμα Περιγραφή: Το σήμα συνίσταται σε κινούμενη εικόνα αποτελούμενη από κινούμενη ακολουθία που παρουσιάζει μια σειρά από ορθογώνιες οθόνες βίντεο διαφόρων διαστάσεων, με ή χωρίς ευδιάκριτες εικόνες, οι οποίες κινούνται προς τα μέσα εν είδει δίνης, τις οποίες ο θεατής αντιλαμβάνεται σαν να κινούνται προς το κέντρο της οθόνης του, όπου επανενώνονται για να σχηματίσουν μια λέξη. Σήμα στο οποίο η κίνηση δεν γίνεται αντιληπτή από τις εικόνες ούτε από την περιγραφή που τις συνοδεύει Σήματα θέσης Τα σήματα θέσης είναι σημεία τα οποία τοποθετούνται σε συγκεκριμένη θέση επί του προϊόντος, έχουν σταθερό μέγεθος ή καλύπτουν συγκεκριμένη επιφάνεια του Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 27

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την εφαρμογή της Ενοποιημένης Συμφωνίας Internal Regulations 1, τα Γραφεία ήταν δεσμευμένα διμερώς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 2002R0006 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού)

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) Ν.Επιβάτες, 16.09.2015 Αρ.πρωτ.:1665 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού, κ. Σαμακοβλής Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Άρθρο 1 Σκοπός Στις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου υπάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση Εισηγητής: Ασκεπίδης Θωμάς Α.Μ. 252/07 Επιβλέπουσα: κα. Λέφα Σταυρούλα Νοέμβριος 2013 Ευχαριστίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα