Πίνακας περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχομένων"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Κατάθεση αιτήσεων Καταθέτες Πού κατατίθενται οι αιτήσεις καταχώρισης εμπορικών σημάτων Τα τέλη Γενική παρουσίαση τελών Μη καταβολή βασικού τέλους Μη καταβολή πρόσθετων τελών κλάσης Επιστροφή τελών κατόπιν ανάκλησης Ημερομηνία κατάθεσης Προϋποθέσεις ημερομηνίας κατάθεσης Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων Κατάθεση αιτήσεων μέσω των εθνικών γραφείων (γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών ή το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ) Κατάθεση αιτήσεων απευθείας στο ΓΕΕΑ Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Υπογραφή Γλώσσες / Μεταφράσεις Πρώτη και δεύτερη γλώσσα Η γλώσσα αλληλογραφίας Γλώσσα αναφοράς για τις μεταφράσεις Μετάφραση πολύγλωσσων στοιχείων Περιορισμός προϊόντων και υπηρεσιών Δικαιούχος, αντιπρόσωπος και διεύθυνση αλληλογραφίας Καταθέτης Αντιπρόσωπος Αλλαγή ονόματος / διεύθυνσης Μεταβίβαση κυριότητας Τύπος σήματος Ατομικά σήματα Συλλογικά σήματα Χαρακτήρας των συλλογικών σημάτων Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 2

3 8.2.2 Καταθέτες συλλογικών σημάτων Απαραίτητα έγγραφα Εξέταση των διατυπώσεων που αφορούν συλλογικά σήματα Παράλειψη υποβολής κανονισμών χρήσης Ελλιπής υποβολή κανονισμών χρήσης Αλλαγές στον τύπο του σήματος (από συλλογικό σε ατομικό) Κατηγορία σήματος Λεκτικά σήματα Σήματα απεικόνισης Τρισδιάστατα σήματα Ηχητικά σήματα Ηλεκτρονικό αρχείο ήχου Μουσική σημειογραφία Ηχογράμματα Χρώμα καθ εαυτού Ολογράμματα Σήματα οσμής / Οσφρητικά σήματα Άλλα σήματα Κινούμενα σήματα (κίνησης) Σήματα θέσης Ιχνογραφικά σήματα Σήματα μοτίβου Διόρθωση της κατηγορίας σήματος Γενικοί κανόνες Παραδείγματα συχνών παρατυπιών σχετικά με την κατηγορία σήματος Λεκτικά σήματα Σήματα απεικόνισης Σήματα σε σειρά Πολλαπλές εικονιστικές απεικονίσεις Ένδειξη χρώματος Περιγραφές σημάτων Δήλωση περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος Προτεραιότητα (βάσει της Σύμβασης) Η αρχή της πρώτης κατάθεσης Τριπλή ταυτότητα Ταυτόσημο των σημάτων Ταυτόσημο των προϊόντων και υπηρεσιών Ταυτότητα του κατόχου Μη πλήρωση των προϋποθέσεων προτεραιότητας Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 3

4 14.4 Μη υποβολή εγγράφων προτεραιότητας Γλώσσα της προγενέστερης αίτησης Έλεγχος της ημερομηνίας προτεραιότητας μετά την αλλαγή της ημερομηνίας κατάθεσης Αντιμετώπιση παρατυπιών κατά τη διαδικασία εξέτασης αξιώσεων προτεραιότητας Παραδείγματα αξιώσεων προτεραιότητας Πρώτη κατάθεση Σύγκριση των σημάτων Ταυτότητα των προϊόντων και υπηρεσιών Αξιώσεις προτεραιότητας βάσει σημάτων σε σειρά Αξίωση προτεραιότητας για τρισδιάστατα ή «άλλα» σήματα Αξιώσεις προτεραιότητας σχετικά με συλλογικά σήματα Προτεραιότητα λόγω έκθεσης Αρχαιότητα Εισαγωγή στοιχείων αρχαιότητας Εξέταση αξιώσεων αρχαιότητας Ταυτόσημο των σημείων Προϊόντα και υπηρεσίες Αντιμετώπιση παρατυπιών κατά τη διαδικασία εξέτασης αξιώσεων αρχαιότητας Παραδείγματα αξιώσεων αρχαιότητας Μετατροπή Τροποποιήσεις στην αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος Τροποποιήσεις της απεικόνισης του σήματος Μετατροπή Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 4

5 1 Εισαγωγή Όλες οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων οφείλουν να πληρούν ορισμένους τυπικούς κανόνες. Στόχος του παρόντος εγγράφου κατευθυντήριων γραμμών είναι η αποτύπωση των πρακτικών του Γραφείου σε ό,τι αφορά τους τυπικούς κανόνες που ισχύουν για τις αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων. 2 Κατάθεση αιτήσεων 2.1 Καταθέτες Άρθρο 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, δύναται να καταθέσει αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή κατοικίας. 2.2 Πού κατατίθενται οι αιτήσεις καταχώρισης εμπορικών σημάτων Άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 82 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Αποφάσεις EX-05-3 και EX-11-3 του προέδρου του Γραφείου Ο καταθέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος απευθείας στο ΓΕΕΑ, στο κεντρικό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας κράτους μέλους ή στο Γραφείο της Μπενελούξ. Οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων αποστέλλονται στο ΓΕΕΑ ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης), μέσω τηλεομοιοτυπίας, μέσω συμβατικού ταχυδρομείου ή ιδιωτικών υπηρεσιών επίδοσης αλληλογραφίας, ή κατατίθενται αυτοπροσώπως στην υποδοχή του Γραφείου. 3 Τα τέλη Άρθρα 2, 7 και 8 του κανονισμού για τα τέλη κοινοτικών σημάτων Άρθρο 27 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 4 και κανόνας 9 παράγραφος 5 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Απόφαση EX-96-1, όπως τροποποιήθηκε το 1996, το 2003 και το Απόφαση EX-11-3 του προέδρου του Γραφείου Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 5

6 3.1 Γενική παρουσίαση τελών Για την αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: Σήμα Βασικός τέλος για έως 3 κλάσεις Τέλος πρόσθετης κλάσης Ηλεκτρονική κατάθεση EUR 900 EUR 150 Έντυπη κατάθεση EUR EUR 150 Συλλογικό EUR EUR 300 Τα τέλη καταβάλλονται σε ευρώ. Πληρωμές σε άλλο νόμισμα δεν γίνονται δεκτές και επιφέρουν απώλεια δικαιωμάτων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης καταχώρισης συλλογικού σήματος δεν προβλέπεται έκπτωση στα τέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, συμβουλευθείτε τις Κατευθυντήριες οδηγίες, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 3, Πληρωμή τελών, εξόδων και χρεώσεων. 3.2 Μη καταβολή βασικού τέλους Εάν το βασικό τέλος δεν καταβληθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης εκ μέρους του Γραφείου, ακυρώνεται η προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης (βλ. ακολούθως παράγραφο 4, «Ημερομηνία Κατάθεσης»). Ωστόσο, η ημερομηνία κατάθεσης διατηρείται αν ο καταθέτης προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση της πληρωμής σε τράπεζα ή μέσω εντολής εμβάσματος σε κράτος μέλος εντός της προθεσμίας ενός μηνός. Στην περίπτωση αυτή, ο καταθέτης επιβαρύνεται με προσαύξηση της τάξεως του δέκα τοις εκατό. Η εν λόγω προσαύξηση δεν καταβάλλεται αν ο καταθέτης αποδείξει ότι το τέλος είχε καταβληθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός. 3.3 Μη καταβολή πρόσθετων τελών κλάσης Όταν η αίτηση καλύπτει περισσότερες από τρεις κλάσεις προϊόντων και/ή υπηρεσιών, καταβάλλεται πρόσθετο τέλος κλάσης για κάθε επιπλέον κλάση. Εάν τα τέλη που καταβάλλονται ή το ποσό που καλύπτεται από τον τρεχούμενο λογαριασμό υπολείπονται του συνολικού πληρωτέου ποσού τελών για τις κλάσεις που έχουν επιλεχθεί στο έντυπο της αίτησης, εκδίδεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων, στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την εξόφληση. Εάν η πληρωμή δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, θεωρείται ότι ανακαλείται η αίτηση αναφορικά με τις κλάσεις που δεν καλύπτονται από τα καταβληθέντα τέλη. Ελλείψει άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των κλάσεων τις οποίες σκοπεί να καλύψει ο αιτών με το καταβληθέν ποσό, το Γραφείο καταμετρά τις κλάσεις σύμφωνα με τη σειρά της ταξινόμησης (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό). Η αίτηση θεωρείται ότι ανακαλείται αναφορικά με τις κλάσεις για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το (πλήρες) ποσό των τελών. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 6

7 Εάν τα πρόσθετα τέλη κλάσης καθίστανται καταβλητέα μετά τη διόρθωση των ελλείψεων σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, εκδίδεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την πληρωμή. Εάν η πληρωμή δεν παραληφθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί για εκείνες τις κλάσεις οι οποίες προκύπτουν από την αναταξινόμηση και δεν καλύπτονται από τα καταβληθέντα τέλη. Ελλείψει άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των κλάσεων από τις οποίες σκοπεί να καλύψει ο αιτών με το καταβληθέν ποσό, το Γραφείο καταμετρά τις κλάσεις σύμφωνα με τη σειρά της ταξινόμησης (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο αριθμό). Η αίτηση θεωρείται ότι ανακαλείται αναφορικά με τις κλάσεις για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το (πλήρες) ποσό των τελών. 3.4 Επιστροφή τελών κατόπιν ανάκλησης Επιστροφή του βασικού τέλους αίτησης γίνεται μόνον εάν η δήλωση ανάκλησης παραληφθεί από το Γραφείο: την ίδια ημέρα με την κατάθεση της αίτησης στην οποία θα περιέχονται οι οδηγίες/τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας πριν από την ημερομηνία στην οποία πράγματι λαμβάνει χώρα η μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Γραφείου, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή εντός της προθεσμίας ενός μήνα για την καταβολή του βασικού τέλους αίτησης, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω τρεχούμενου λογαριασμού ή πριν ή το αργότερο την ίδια ημέρα λήψης της εντολής άμεσης χρέωσης του τρεχούμενου λογαριασμού, εφόσον εκδοθεί σχετική γραπτή εντολή. Όταν απαιτείται επιστροφή του βασικού τέλους αίτησης, επιστρέφονται επίσης ενδεχόμενα πρόσθετα τέλη κλάσης. Η επιστροφή αποκλειστικά των τελών επιπρόσθετης κλάσης γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα καταβληθέντα τέλη αντιστοιχούσαν σε περισσότερες κλάσεις από εκείνες που υπέδειξε ο καταθέτης στην αίτηση κοινοτικού σήματος. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 7

8 4 Ημερομηνία κατάθεσης Άρθρο 25 παράγραφος 3, άρθρα 26 και 27 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 9 παράγραφος 1 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα 4.1 Προϋποθέσεις ημερομηνίας κατάθεσης Εάν κάποια αίτηση κατατεθεί στο Γραφείο με μη ηλεκτρονικά μέσα, ορίζεται προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης και το Γραφείο εκδίδει αμέσως αποδεικτικό παραλαβής όπου αναγράφεται η εν λόγω προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης. Μετά την παρέλευση ενός μηνός και μετά την καταβολή των τελών, χορηγείται ημερομηνία κατάθεσης υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: η αίτηση συνιστά αίτημα καταχώρισης κοινοτικού σήματος η αίτηση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του καταθέτη η αίτηση περιέχει ανατύπωση του σήματος η αίτηση περιέχει κατάλογο προϊόντων/υπηρεσιών. Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ο καταθέτης καλείται να παράσχει τα ελλείποντα στοιχεία εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της επιστολής. Δεν προβλέπεται παράταση της προθεσμίας. Εάν η έλλειψη δεν διορθωθεί, η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος «θεωρείται ως μη κατατεθείσα», όλα τα τέλη που έχουν ήδη καταβληθεί επιστρέφονται και η υπόθεση περατώνεται. Αν οι ελλείπουσες πληροφορίες υποβληθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων, ως ημερομηνία κατάθεσης αναγνωρίζεται η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλονται όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανόμενης της πληρωμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταθέτες υποβάλλουν περισσότερες από μία ανατυπώσεις του σήματος (βλ. παράγραφο κατωτέρω, «Τρισδιάστατα σήματα», και παράγραφο 10, «Σειρές σημάτων»). Δεδομένου ότι η αίτηση δεν περιέχει ανατύπωση του σήματος, το γεγονός αυτό δεν θεωρείται ως έλλειψη για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης. Ωστόσο, ο καταθέτης καλείται να υποδείξει ποια από τις κατατεθείσες ανατυπώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως η ανατύπωση της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία το Γραφείο ορίζει προθεσμία δύο μηνών προκειμένου ο καταθέτης να υποδείξει την κατάλληλη ανατύπωση. 4.2 Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων Για αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σημάτων οι οποίες έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά, το σύστημα εκδίδει αμέσως αυτόματο αποδεικτικό κατάθεσης, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη του τερματικού του υπολογιστή από τον οποίο αποστέλλεται η αίτηση. Καταρχήν, ο αιτών οφείλει να αποθηκεύει ή να εκτυπώνει το αυτόματο αποδεικτικό παραλαβής διότι το Γραφείο δεν αποστέλλει επιπρόσθετο αποδεικτικό. Τα αποδεικτικά παραλαβής των ηλεκτρονικών αιτήσεων φέρουν αυτομάτως την προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 8

9 4.3 Κατάθεση αιτήσεων μέσω των εθνικών γραφείων (γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών ή το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ) Η κατάθεση αιτήσεων στο κεντρικό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας κράτους μέλους ή στο γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ παράγει τα ίδια αποτελέσματα που θα είχε αν είχε κατατεθεί στο ΓΕΕΑ την ίδια ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση παραλαμβάνεται από το ΓΕΕΑ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης στην εθνική υπηρεσία. Αν η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος δεν παραληφθεί από το ΓΕΕΑ εντός δύο μηνών, θεωρείται ότι έχει κατατεθεί την ημερομηνία παραλαβής της από το ΓΕΕΑ. 4.4 Κατάθεση αιτήσεων απευθείας στο ΓΕΕΑ Εάν η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος κατατεθεί στο ΓΕΕΑ, ως ημερομηνία κατάθεσης υπολογίζεται η ημερομηνία παραλαβής υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι πλήρης. 4.5 Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών Άρθρο 26 και άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Η συμπερίληψη καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ημερομηνίας κατάθεσης. Για την υπόδειξη του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνει αναφορά σε προγενέστερο κοινοτικό σήμα, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 3, Ταξινόμηση. Το πεδίο προστασίας το οποίο καθορίζεται από τον αρχικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών δεν μπορεί να επεκταθεί. Αν ο καταθέτης επιθυμεί την προστασία πρόσθετων προϊόντων ή υπηρεσιών αφότου λάβει χώρα η κατάθεση, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. 5 Υπογραφή Κανόνες 80 παράγραφος 3 και 82 παράγραφος 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Τα έντυπα αιτήσεων τα οποία κατατίθενται μέσω τηλεομοιοτυπίας, ιδιωτικής υπηρεσίας επίδοσης αλληλογραφίας ή αυτοπροσώπως πρέπει να φέρουν υπογραφή ή να συνοδεύονται από υπογεγραμμένη επιστολή. Η υπογραφή δύναται να ανήκει είτε στον καταθέτη είτε στον αντιπρόσωπο. Εάν το Γραφείο παραλάβει μη υπογεγραμμένη αίτηση, τότε καλεί τον ενδιαφερόμενο να θεραπεύσει το σχετικό ελάττωμα εντός Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 9

10 προθεσμίας δύο μηνών. Σε περίπτωση που το ελάττωμα δεν θεραπευθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση απορρίπτεται. Για ηλεκτρονικές αιτήσεις, η μνεία του ονόματος του αποστολέα ισοδυναμεί με υπογραφή. 6 Γλώσσες / Μεταφράσεις Άρθρα 119, 120 και 43 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ανακοίνωση 4/04 του προέδρου του Γραφείου Οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σήματος κατατίθενται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έντυπο της αίτησης υποδεικνύεται υποχρεωτικά μια δεύτερη γλώσσα η οποία πρέπει να συγκαταλέγεται στις πέντε γλώσσες του Γραφείου, ήτοι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά. Η γλωσσική έκδοση του εντύπου της αίτησης μπορεί να διαφέρει από τη γλώσσα την οποία επιλέγει ο καταθέτης ως πρώτη γλώσσα. Ωστόσο, το έντυπο συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην πρώτη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, της ένδειξης χρώματος (χρωμάτων), της περιγραφής σήματος και της δήλωσης περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος, ανάλογα με την περίπτωση. 6.1 Πρώτη και δεύτερη γλώσσα Όλες οι πληροφορίες στο έντυπο της αίτησης συμπληρώνονται υποχρεωτικά στην πρώτη γλώσσα, ειδάλλως αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων. Εάν η έλλειψη δεν διορθωθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση απορρίπτεται. Η δεύτερη γλώσσα μπορεί ενδεχομένως να χρησιμεύσει σε διαδικασίες ανακοπής και ακύρωσης. Η δεύτερη γλώσσα πρέπει να διαφέρει από εκείνη που έχει επιλεχθεί ως πρώτη γλώσσα. Μετά την κατάθεση της αίτησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιηθεί η επιλογή της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας. 6.2 Η γλώσσα αλληλογραφίας Η γλώσσα αλληλογραφίας είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία μεταξύ του Γραφείου και του καταθέτη στις διαδικασίες εξέτασης έως την καταχώριση του σήματος. Εάν ο καταθέτης επιλέξει ως πρώτη γλώσσα μία από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, η ίδια γλώσσα χρησιμοποιείται και στην αλληλογραφία. Σε περίπτωση που ο καταθέτης επιλέξει ως πρώτη γλώσσα μια από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου όμως, στη συνέχεια, ορίσει ως γλώσσα αλληλογραφίας τη δεύτερη γλώσσα, το Γραφείο επιλέγει την πρώτη ως γλώσσα αλληλογραφίας και ενημερώνει τον καταθέτη σχετικά. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 10

11 Παράδειγμα Επιλεχθείσα πρώτη γλώσσα Επιλεχθείσα δεύτερη γλώσσα Επιλεχθείσα γλώσσα αλληλογραφίας Γαλλικά Αγγλικά Αγγλικά Ως γλώσσα αλληλογραφίας επιλέγονται τα γαλλικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 4, Γλώσσα διαδικασιών. 6.3 Γλώσσα αναφοράς για τις μεταφράσεις Ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών και όλα τα πολύγλωσσα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ως γλώσσα-πηγή για τις μεταφράσεις ορίζεται η γλώσσα αναφοράς. Εάν η πρώτη γλώσσα της αίτησης είναι μια από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, διατηρείται η ίδια ως γλώσσα αναφοράς. Εάν η πρώτη γλώσσα της αίτησης δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε γλωσσών του Γραφείου και ο καταθέτης έχει υποβάλει μετάφραση των προϊόντων και υπηρεσιών στη δεύτερη γλώσσα, ως γλώσσα αναφοράς ορίζεται η δεύτερη γλώσσα. Εάν δεν παρέχεται μετάφραση, ως γλώσσα αναφοράς ορίζεται η πρώτη γλώσσα. Εάν υποβληθεί μετάφραση των προϊόντων και υπηρεσιών στη δεύτερη γλώσσα, το Γραφείο ελέγχει ότι όλα τα πολύγλωσσα στοιχεία [περιγραφή σήματος, ένδειξη χρώματος, δήλωση περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. παράγραφο 6.4 κατωτέρω)] έχουν επίσης μεταφραστεί και ότι η μετάφραση έχει ως γλώσσα αναφοράς την πρώτη γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται στον καταθέτη επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων. Οι μεταφράσεις των απλών χρωμάτων προστίθενται από το Γραφείο. 6.4 Μετάφραση πολύγλωσσων στοιχείων Τα πολύγλωσσα στοιχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και πρέπει, καταρχήν να μεταφράζονται. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται οι περιγραφές σήματος, οι ενδείξεις χρωμάτων και οι δηλώσεις περί μη επίκλησης αποκλειστικούς δικαιώματος. Πριν από την αποστολή της αίτησης προς μετάφραση, το Γραφείο διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα πολύγλωσσα στοιχεία είναι ορθές και αποδεκτές. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται ακολούθως στις σχετικές παραγράφους που αφορούν τις ενδείξεις χρωμάτων, τις περιγραφές σήματος και τις δηλώσεις παραίτησης (παράγραφοι 11, 12 και 13, αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, πριν από τη μετάφραση των αιτήσεων, τα «μη μεταφραζόμενα στοιχεία» επισημαίνονται με τη χρήση εισαγωγικών ( ), όπως έχει οριστεί από κοινού με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) ως κανόνας μορφοποίησης. Τα ακόλουθα στοιχεία δεν μεταφράζονται και εμφανίζονται εντός εισαγωγικών: 1. περιγραφές σήματος: όταν η αποδεκτή περιγραφή σήματος αφορά λεκτικό στοιχείο του σήματος, το εν λόγω στοιχείο δεν μεταφράζεται: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 11

12 Περιγραφή σήματος Σήμα Κοινοτικό σήμα Η λέξη Rishta, γραμμένη με στιλιστικά χαρακτηριστικά σε φόντο σχήματος διαμαντιού με σκίαση, σε συνδυασμό με τις λέξεις Premium Quality, γραμμένες με γραμματοσειρά μικρότερων διαστάσεων μέσα σε ορθογώνιο, το οποίο εμφανίζεται πάνω από τη λέξη Rishta και κάτω από την άνω γωνία του σχήματος διαμαντιού. (Για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση περιγραφών σήματος, βλ. ακολούθως παράγραφο 12.) 2. ενδείξεις χρωμάτων: όταν η ένδειξη χρώματος περιέχει αναφορά σε διεθνές σύστημα κωδικοποίησης (π.χ. Pantone ), πρέπει να επισημαίνεται με εισαγωγικά διότι δεν πρέπει να μεταφράζεται: Ένδειξη χρώματος Σήμα Κοινοτικό σήμα Μπλε ( Pantone 3115 ), γκρι ( Cool Grey 9 ). (Για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ενδείξεων χρωμάτων, βλ. ακολούθως παράγραφο 11.) 3. δηλώσεις περί μη επίκλησης αποκλειστικού δικαιώματος: εάν για κάποιο λεκτικό στοιχείο του σήματος δεν διεκδικείται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, το εν λόγω λεκτικό στοιχείο πρέπει να επισημαίνεται με εισαγωγικά διότι δεν πρέπει να μεταφράζεται. Δήλωση παραίτησης socks Σήμα DOODAH SOCKS (Για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση δηλώσεων παραίτησης, βλ. ακολούθως παράγραφο 13.) 6.5 Περιορισμός προϊόντων και υπηρεσιών Κανόνας 95 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Αν η πρώτη γλώσσα της αίτησης καταχώρισης σήματος είναι μια από τις γλώσσες του Γραφείου, τυχόν περιορισμοί γίνονται δεκτοί μόνον στην πρώτη γλώσσα της αίτησης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 12

13 Σε περιπτώσεις στις οποίες η πρώτη γλώσσα της αίτησης δεν συγκαταλέγεται στις γλώσσες του Γραφείου, οι περιορισμοί γίνονται δεκτοί στη δεύτερη γλώσσα μόνον εφόσον η δεύτερη γλώσσα έχει υποδειχθεί ως γλώσσα αλληλογραφίας. 1η γλώσσα NL (ολλανδικά) Παράδειγμα αποδεκτού αιτήματος περιορισμού 2η γλώσσα ΕΝ (αγγλικά) Οι περιορισμοί που αποστέλλονται στο Γραφείο στα αγγλικά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον τα αγγλικά έχουν υποδειχθεί ως η γλώσσα αλληλογραφίας για τη συγκεκριμένη αίτηση. Παράδειγμα μη αποδεκτού αιτήματος περιορισμού 1η γλώσσα ΙΤ (ιταλικά) 2η γλώσσα ΕΝ (αγγλικά) Οι περιορισμοί που αποστέλλονται στο Γραφείο στα αγγλικά δεν γίνονται δεκτοί διότι σε αυτή την περίπτωση τα ιταλικά είναι μια από τις γλώσσες του Γραφείου και, συνεπώς, η μόνη γλώσσα στην οποία γίνονται δεκτοί τυχόν περιορισμοί. 7 Δικαιούχος, αντιπρόσωπος και διεύθυνση αλληλογραφίας 7.1 Καταθέτης Άρθρα 3, 5 και 92 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), κανόνες 26 και 76 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Δικαιούχος κοινοτικού σήματος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου (π.χ. πανεπιστήμια). Γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες κατατίθενται για λογαριασμό υπό σύσταση νομικών οντοτήτων. Στην αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος ο καταθέτης συμπληρώνει υποχρεωτικά το όνομα, τη διεύθυνση, την ιθαγένεια, καθώς και το κράτος στο οποίο διαθέτει την κατοικία ή την έδρα ή την εγκατάστασή του. Τα ονόματα των φυσικών προσώπων πρέπει να υποδεικνύονται μέσω του επωνύμου και του ονόματος ή των ονομάτων του προσώπου. Τα ονόματα των νομικών οντοτήτων συμπληρώνονται ολογράφως και μόνο το νομικό τους καθεστώς μπορεί να αναγράφεται ως συντομογραφία, π.χ. PLC, Α.Ε. Αν η νομική μορφή δεν προσδιορίζεται ή αναφέρεται εσφαλμένα, εκδίδεται σχετική επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων. Αν δεν δηλωθεί ή δεν διορθωθεί η νομική μορφή, η αίτηση απορρίπτεται. Στη διεύθυνση περιέχονται, κατά περίπτωση, η οδός, ο αριθμός, η πόλη ή η πολιτεία, ο ταχυδρομικός κώδικας και η χώρα. Ο καταθέτης υποχρεούται να υποδείξει μόνο μια διεύθυνση στην περίπτωση που αναφέρονται περισσότερες, ως διεύθυνση επικοινωνίας, καταχωρίζεται η πρώτη κατά σειρά στον κατάλογο, εκτός εάν ο καταθέτης ορίσει κάποια άλλη. Εάν το Γραφείο έχει χορηγήσει στον καταθέτη αριθμό αναγνώρισης για προηγούμενη υπόθεση, αρκεί να αναφέρεται ο εν λόγω αριθμός. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 13

14 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με το Γραφείο, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 1, Μέσα επικοινωνίας, προθεσμίες. 7.2 Αντιπρόσωπος Εάν ο καταθέτης διαθέτει κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός της ΕΕ, δεν υποχρεούται να εκπροσωπείται. Εάν ο καταθέτης δεν διαθέτει κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός της ΕΕ, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εκπροσωπείται υποχρεωτικά για όλες τις διαδικασίες, με εξαίρεση τις διαδικασίες κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος και της καταβολής του τέλους αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση. 7.3 Αλλαγή ονόματος / διεύθυνσης Το όνομα και η διεύθυνση του καταθέτη ή του αντιπροσώπου μπορούν να τροποποιούνται κατά βούληση. Ως αλλαγή του ονόματος του καταθέτη νοείται η αλλαγή που δεν επηρεάζει την ταυτότητα του καταθέτη, σε αντίθεση με τη μεταβίβαση η οποία συνίσταται σε αλλαγή της ταυτότητας του καταθέτη. Η αλλαγή του ονόματος αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται να επηρεάζει την ταυτότητα του διορισμένου αντιπροσώπου. 7.4 Μεταβίβαση κυριότητας Άρθρο 17 παράγραφος 5, άρθρα 24 και 87 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 31 παράγραφος 8 και κανόνας 84 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Οι καταχωρίσεις και οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σήματος μπορούν να μεταβιβαστούν από τον προηγούμενο δικαιούχο/καταθέτη σε νέο δικαιούχο/καταθέτη, κυρίως μέσω εκχώρησης ή νομικής διαδοχής. Η μεταβίβαση μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες για τα οποία το σήμα έχει καταχωρισθεί ή έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρισης (μερική μεταβίβαση). Οι μεταβιβάσεις εγγράφονται κατόπιν αιτήματος στο μητρώο ή, σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σήματος, στους φακέλους των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή των μεταβιβάσεων κυριότητας βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Ε, Εργασίες μητρώου, Τμήμα 3, Κοινοτικά σήματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1, Μεταβίβαση. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 14

15 8 Τύπος σήματος Ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα διακρίνει δύο τύπους σήματος: το ατομικό και το συλλογικό. 8.1 Ατομικά σήματα Άρθρο 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή άλλο πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως τέτοιο υπό την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, μπορεί να είναι δικαιούχος ατομικού κοινοτικού σήματος, ανεξαρτήτως ιθαγένειας. 8.2 Συλλογικά σήματα Άρθρα 66, 67 και 68 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνες 3 και 43 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Χαρακτήρας των συλλογικών σημάτων Το συλλογικό σήμα είναι ένας ειδικός τύπος εμπορικού σήματος που υποδεικνύει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το εν λόγω σήμα προέρχονται από μέλη κάποιας ένωσης και όχι από έναν μόνο έμπορο. Τα συλλογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημοσιοποίηση προϊόντων που χαρακτηρίζουν κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το ατομικό σήμα του παραγωγού συγκεκριμένου προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη μιας ένωσης έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους έναντι του ανταγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις των συλλογικών κοινοτικών σημάτων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου και συλλογικά κοινοτικά σήματα. Ο όρος «συλλογικό» δεν σημαίνει ότι το σήμα ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα (από κοινού καταθέτες/συνδικαιούχοι) ούτε ότι ορίζει/καλύπτει περισσότερες από μία χώρες. Οι κανονισμοί για το κοινοτικό σήμα δεν προβλέπουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των συλλογικών σημάτων Καταθέτες συλλογικών σημάτων Οι ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, ή εμπόρων οι οποίες υπό την ισχύουσα νομοθεσία έχουν την ικανότητα να είναι φορείς, ιδίω ονόματι, πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να συνάπτουν συμβάσεις ή να προβαίνουν σε άλλες νομικές πράξεις και να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου καθώς και νομικά Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 15

16 πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορούν να καταθέτουν αίτηση καταχώρισης συλλογικού σήματος. Πρέπει να πληρούνται απαραιτήτως δύο κριτήρια: καταρχάς, ο καταθέτης πρέπει να είναι ένωση ή δημόσιος φορέας και, δεύτερον, πρέπει να υφίσταται ως αυτόνομη οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις των συλλογικών κοινοτικών σημάτων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 4, Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου και συλλογικά κοινοτικά σήματα Απαραίτητα έγγραφα Εκτός των εγγράφων που προσκομίζονται για αιτήσεις ατομικών σημάτων, οι αιτήσεις καταχώρισης συλλογικών κοινοτικών σημάτων προϋποθέτουν την υποβολή κανονισμών που διέπουν τη χρήση του σήματος. Οι εν λόγω κανονισμοί προσδιορίζουν τα εξής: 1. το όνομα του καταθέτη και τη διεύθυνση της επιχείρησης 2. το αντικείμενο της ένωσης ή το αντικείμενο για το οποίο έχει συσταθεί το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 3. τους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν την ένωση ή το εν λόγω νομικό πρόσωπο 4. τους όρους ιδιότητας μέλους 5. τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν το σήμα 6. κατά περίπτωση, τους όρους που διέπουν τη χρήση του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων 7. αν το σήμα προσδιορίζει τη γεωγραφική προέλευση προϊόντων ή υπηρεσιών, την άδεια προσχώρησης στην ένωση για οιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την οικεία γεωγραφική περιοχή Εξέταση των διατυπώσεων που αφορούν συλλογικά σήματα Παράλειψη υποβολής κανονισμών χρήσης Εάν οι κανονισμοί δεν υποβληθούν στο πλαίσιο της αίτησης, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή τους. Εάν οι κανονισμοί δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας δύο μηνών, η αίτηση απορρίπτεται Ελλιπής υποβολή κανονισμών χρήσης Εάν οι κανονισμοί έχουν υποβληθεί χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται οι απαιτούμενες πληροφορίες όπως ορίζεται στην παράγραφο ανωτέρω, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή των ελλειπουσών πληροφοριών. Σε περίπτωση παράλειψης διόρθωσης της σχετικής έλλειψης εντός προθεσμίας δύο μηνών, η αίτηση απορρίπτεται. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 16

17 8.2.5 Αλλαγές στον τύπο του σήματος (από συλλογικό σε ατομικό) Αν κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει εκ παραδρομής καταθέσει αίτηση καταχώρισης συλλογικού σήματος, δηλαδή εισήγαγε/επέλεξε εσφαλμένα στο έντυπο της αίτησης το πεδίο «συλλογικό» για το υπό εξέταση σήμα, μπορεί να αλλάξει το είδος του σήματος από συλλογικό σε ατομικό, διότι τα συλλογικά σήματα αναγνωρίζονται μόνο για ενώσεις. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται επίσης τα επιπλέον καταβληθέντα τέλη. Όμως, και στην περίπτωση που κάποιο νομικό πρόσωπο ισχυρίζεται ότι έχει εκ παραδρομής υποβάλει αίτηση για συλλογικό σήμα, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης και η επιστροφή των επιπλέον καταβληθέντων τελών. Ωστόσο, η κατάθεση συλλογικού σήματος δεν θεωρείται προφανές σφάλμα, το δε αίτημα τροποποίησης απορρίπτεται σε περιπτώσεις στις οποίες αποδειχθεί ότι ο καταθέτης εκ προθέσεως κατέθεσε αίτηση για τον συγκεκριμένο τύπο σήματος. Για παράδειγμα: η απεικόνιση του σήματος περιέχει τις λέξεις «συλλογικό σήμα», το όνομα του καταθέτη υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένωση, υποβλήθηκαν κανονισμοί χρήσης του συλλογικού σήματος. 9 Κατηγορία σήματος Άρθρα 4 και 26, άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 3 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Η κατηγοριοποίηση των σημάτων εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Καταρχάς, επιβάλλει την απεικόνιση του σήματος όπως απαιτείται διά του νόμου. Δεύτερον, βοηθά το Γραφείο να κατανοήσει το αντικείμενο της αίτησης καταχώρισης του καταθέτη και, τέλος, διευκολύνει την αναζήτηση στη βάση δεδομένων του ΓΕΕΑ. Μπορεί να αποτελέσει κοινοτικό σήμα οποιοδήποτε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης. Προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης αποτελεί η απεικόνιση του σήματος στο σχετικό έντυπο. Το σήμα πρέπει να αποτυπώνεται σε γραφική παράσταση οποία δεν μπορεί να αντικαθίσταται από την περιγραφή του σήματος. Εάν ο καταθέτης δεν υποβάλει γραφική παράσταση του σήματος, αποστέλλεται επιστολή κοινοποίησης έλλειψης και δεν χορηγείται ημερομηνία κατάθεσης (βλ. παράγραφο 4, Ημερομηνία κατάθεσης, ανωτέρω). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση ενδέχεται να περιέχει απεικόνιση του σήματος χωρίς να προσδιορίζεται η επιθυμητή κατηγορία σήματος. Στην περίπτωση αυτή, το Γραφείο, βάσει της υποβληθείσας απεικόνισης και τυχόν περιγραφών του σήματος, κατηγοριοποιεί το σήμα στην κατάλληλη κατηγορία και ενημερώνει γραπτά τον καταθέτη, ο οποίος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών. Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, η αλλαγή της κατηγορίας του σήματος θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν διαπιστώνεται προφανής αντίφαση μεταξύ της απεικόνισης του σήματος και των επιπρόσθετων πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση σχετικά με το σήμα, η κατηγορία σήματος πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τις ενδείξεις που ορίζονται ακολούθως στην παράγραφο 9.9, Διόρθωση της κατηγορίας σήματος. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 17

18 Τα παραδείγματα των κατηγοριών σήματος στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται αποκλειστικά σε ζητήματα διατύπωσης με την επιφύλαξη του πορίσματος των διαδικασιών εξέτασης. 9.1 Λεκτικά σήματα Λεκτικό σήμα είναι κάθε σήμα δακτυλογραφημένο ή τυπωμένο σε μία μόνο σειρά, το οποίο περιέχει στοιχεία όπως γράμματα (πεζά ή κεφαλαία), λέξεις (με πεζά ή κεφαλαία γράμματα), αριθμούς, σύμβολα του πληκτρολογίου ή σημεία στίξης. Στην κατηγορία του λεκτικού σήματος το ΓΕΕΑ κάνει δεκτά τα αλφάβητα όλων των επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Σήματα τα οποία αποτελούνται από κείμενο γραμμένο σε περισσότερες από μία σειρές, κατατάσσονται στην κατηγορία των σημάτων απεικόνισης. Παραδείγματα αποδεκτών λεκτικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα Κοινοτικό σήμα europadruck24 TS you ESSENTIALFLOSS DON T DREAM IT, DRIVE IT?WHAT IF! ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ελληνικά) Долинатанатракийскитецаре (κυριλλικά) 9.2 Σήματα απεικόνισης Σήμα απεικόνισης είναι κάθε σήμα που αποτελείται: αποκλειστικά από εικονιστικά στοιχεία, από συνδυασμό λεκτικών και εικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, από λεκτικά στοιχεία σε μη τυποποιημένες γραμματοσειρές, από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία, από λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές, από γράμματα αλφαβήτων εκτός ΕΕ, από σημεία ή σύμβολα που δεν μπορούν να αναπαραχθούν με το πληκτρολόγιο, από συνδυασμούς των ανωτέρω. Παραδείγματα εικονιστικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Αμιγώς γραφικό στοιχείο χωρίς χρώμα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 18

19 Παραδείγματα εικονιστικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Αμιγώς γραφικό στοιχείο με χρώμα Κοινοτικό σήμα Συνδυασμός γραφικού στοιχείου και κειμένου σε τυποποιημένη γραμματοσειρά, χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Συνδυασμός γραμματοσειράς με στιλιστικά χαρακτηριστικά και εικονιστικών στοιχείων, χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Συνδυασμός γραμματοσειράς με στιλιστικά χαρακτηριστικά και εικονιστικών στοιχείων με χρώμα Κοινοτικό σήμα Λεκτικό στοιχείο σε γραμματοσειρά με στιλιστικά χαρακτηριστικά χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Λεκτικά στοιχεία σε γραμματοσειρά με στιλιστικά χαρακτηριστικά χωρίς χρώμα Κοινοτικό σήμα Λεκτικά στοιχεία σε διαφορετικές γραμματοσειρές με χρώμα Κοινοτικό σήμα Αμιγώς λεκτικά στοιχεία γραμμένα σε περισσότερες από μία σειρές Κοινοτικό σήμα Σλόγκαν γραμμένο με γράμματα δύο διαφορετικών γραμματοσειρών, διαφορετικού μεγέθους, σε περισσότερες από μία σειρές, και με χρώμα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 19

20 Παραδείγματα εικονιστικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Λεκτικό στοιχείο σε αλφάβητο εκτός ΕΕ (κινεζικό) 9.3 Τρισδιάστατα σήματα Άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Κανόνας 3 παράγραφος 4 του κανονισμού περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα Ανακοίνωση 2/98 του προέδρου του Γραφείου Το τρισδιάστατο σήμα είναι σήμα τρισδιάστατου σχήματος (συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του ίδιου του προϊόντος). Η φωτογραφική ή γραφική παράσταση μπορεί να συνίσταται σε έως και έξι προοπτικές του ίδιου σχήματος, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο αρχείο JPEG στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης ή σε ενιαίο φύλλο Α4 στην περίπτωση έντυπων αιτήσεων. Παρόλο που μπορούν να υποβληθούν έως και έξι προοπτικές, επαρκεί μία και μόνο προοπτική υπό την προϋπόθεση ότι διακρίνεται το υπό εξέταση σχήμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταθέτες υποβάλλουν διαφορετικές προοπτικές ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε περισσότερα φύλλα χαρτιού (π.χ. ένα φύλλο ανά εικόνα/προοπτική). Στην περίπτωση αυτή εγείρεται ζήτημα παρατυπίας και ορίζεται προθεσμία δύο μηνών εντός της οποίας ο καταθέτης υποχρεούται να υποδείξει την απεικόνιση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην αίτηση κοινοτικού σήματος. Οι καταθέτες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης τρισδιάστατου σήματος οφείλουν να συμπληρώσουν στην αίτηση το σχετικό πεδίο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κατηγορία σήματος και υποβληθεί μία μόνο προοπτική του αντικειμένου, ενώ η περιγραφή σήματος, αν υπάρχει, δεν χαρακτηρίζει το υπό εξέταση σήμα ως τρισδιάστατο, το Γραφείο το εκλαμβάνει ως σήμα απεικόνισης. Παράδειγμα Για το συγκεκριμένο σημείο δεν επιλέχθηκε κατηγορία σήματος ούτε υποβλήθηκε περιγραφή σήματος. Το Γραφείο εκλαμβάνει το σήμα αυτό ως σήμα απεικόνισης. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 20

21 Παραδείγματα αποδεκτών απεικονίσεων τρισδιάστατων σημάτων Κοινοτικό σήμα Τέσσερα διαφορετικά σχέδια του ίδιου αντικειμένου Κοινοτικό σήμα Έξι φωτογραφίες του ίδιου αντικειμένου από διαφορετική προοπτική, με κείμενο Κοινοτικό σήμα Δύο έγχρωμες φωτογραφίες που απεικονίζουν διαφορετικές προοπτικές του ίδιου αντικειμένου Κοινοτικό σήμα Έξι έγχρωμες φωτογραφίες που απεικονίζουν έξι διαφορετικές προοπτικές του ίδιου αντικειμένου Παραδείγματα σημάτων μη αποδεκτών ως τρισδιάστατων Κοινοτικό σήμα Πέντε απόψεις οι οποίες όμως δεν απεικονίζουν το ίδιο αντικείμενο Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 21

22 Παραδείγματα σημάτων μη αποδεκτών ως τρισδιάστατων Κοινοτικό σήμα Δεν επιτρέπεται επιπρόσθετο κείμενο πέραν της απεικόνισης του σήματος (κείμενο κάτω από τη φωτογραφία της φιάλης) Κοινοτικό σήμα Η πρώτη και η τρίτη φιάλη απεικονίζουν δύο διαφορετικές προοπτικές της ίδιας φιάλης, αμφότερες με γκρι πώμα. Η δεύτερη φιάλη φέρει μπλε πώμα και, επομένως, συνιστά διαφορετικό αντικείμενο σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται στην πρώτη και στην τρίτη φιάλη. Η τέταρτη εικόνα είναι τελείως διαφορετική και απεικονίζει δύο πώματα φιάλης και μια ετικέτα. Από τις τέσσερις προοπτικές, μόνο η πρώτη και η τρίτη αποτελούν απόψεις του ίδιου αντικειμένου. Σε περιπτώσεις όπου στην αίτηση καταχώρισης τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος κατατίθενται απόψεις διαφορετικών αντικειμένων σε ένα φύλλο Α4 ή σε ένα αρχείο JPEG, στοιχειοθετείται έλλειψη που δεν επιδέχεται διόρθωση διότι η διαγραφή ενός ή περισσοτέρων από τα διαφορετικά αυτά αντικείμενα συνεπάγεται σημαντική τροποποίηση της απεικόνισης του σήματος (βλ. ακολούθως παράγραφο 18, «Τροποποιήσεις της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σήματος»). Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση απορρίπτεται διότι στην απεικόνιση εμφανίζονται περισσότερα του ενός τρισδιάστατα σχήματα. 9.4 Ηχητικά σήματα Άρθρο 4 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, απόφαση EX-05-3 του προέδρου του Γραφείου Τα ηχητικά σχήματα πρέπει να απεικονίζονται με γραφικά μέσα βάσει των τυποποιημένων μεθόδων γραφικής αναπαράστασης του ήχου, ιδίως της μουσικής σημειογραφίας. Η λεκτική περιγραφή του ήχου δεν επαρκεί (βλ. απόφαση της 27/09/2007, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). Αποδεκτοί γίνονται επίσης στίχοι τραγουδιών σε συνδυασμό με μουσική σημειογραφία και τον ρυθμό. Το ηχόγραμμα από μόνο του δεν αποτελεί αποδεκτή γραφική παράσταση ενός ηχητικού σήματος αν δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει τον ήχο. Σε περιπτώσεις που ο ήχος δεν μπορεί να απεικονιστεί με συμβατική μουσική σημειογραφία, για παράδειγμα Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 22

23 ο βρυχηθμός λιονταριού, ένα ηχόγραμμα σε συνδυασμό με το αντίστοιχο αρχείο ήχου αποτελούν τα μοναδικά μέσα απεικόνισης του σήματος Ηλεκτρονικό αρχείο ήχου Η επισύναψη αρχείου ήχου ΜΡ3 είναι προαιρετική στις περιπτώσεις που κατατίθεται μουσική σημειογραφία, είναι δε εφικτή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Το Γραφείο δεν αποδέχεται την κατάθεση ηλεκτρονικού αρχείου ήχου και μόνον, διότι απαιτείται γραφική παράσταση με τη μορφή μουσικής σημειογραφίας ή ηχογράμματος. Το αρχείο ήχου πρέπει να έχει μορφότυπο ΜΡ3 και το μέγεθος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ΜΒ. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γραφείου, δεν γίνεται δεκτός ήχος σε συνεχή ροή (stream) ή σε κυκλική επανάληψη (loop). Άλλες επισυνάψεις ή τυχόν επισυνάψεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται προς τα ανωτέρω θεωρούνται ως μη κατατεθείσες Μουσική σημειογραφία Ο καταθέτης μπορεί να καταθέσει μόνο μουσική σημειογραφία. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ο όρος περί αναπαράστασης του σήματος με γραφικά μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επισυναφθεί ηλεκτρονικό αρχείο ήχου, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό Ηχογράμματα Ο καταθέτης δεν μπορεί να καταθέσει μόνον ηχόγραμμα (βλ. απόφαση της 27/09/2007, R 708/2006-4, «TARZAN YELL»). Το ηχόγραμμα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό αρχείο ήχου διότι το Γραφείο δεν μπορεί να συναγάγει τον ήχο αποκλειστικά βάσει του ηχογράμματος. Τα χρώματα που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στο ηχόγραμμα δεν αποτελούν μέρος του σήματος, διότι η αίτηση αφορά την καταχώριση ηχητικού σήματος. Συνεπώς, δεν εγγράφεται καμία ένδειξη χρώματος, σε αντίθετη δε περίπτωση διαγράφεται από το Γραφείο. Παραδείγματα αποδεκτών ηχητικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Ηχόγραμμα συνοδευόμενο από αρχείο ήχου Κοινοτικό σήμα Ηχόγραμμα συνοδευόμενο από αρχείο ήχου Κοινοτικό σήμα Μουσική σημειογραφία Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 23

24 Παραδείγματα αποδεκτών ηχητικών σημάτων Κοινοτικό σήμα Μουσική σημειογραφία με οδηγίες εκτέλεσης 9.5 Χρώμα καθ εαυτού Όταν κατατίθεται χρώμα ως σήμα καθ εαυτού σημαίνει ότι διεκδικείται προστασία για ένα ή περισσότερα χρώματα, ανεξαρτήτως σχήματος ή διαμόρφωσης. Η προστασία αφορά την απόχρωση του χρώματος ή των χρωμάτων και, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα χρώματα, την αναλογία κατανομής των χρωμάτων. Τα χρώματα πρέπει να υποδεικνύονται ολογράφως στο πεδίο «Αναφορά του/των χρώματος(άτων)». Η απεικόνιση ενός χρώματος καθ εαυτού συνίσταται υποχρεωτικά σε απεικόνιση του χρώματος χωρίς περίγραμμα. Όταν υπάρχουν περισσότερα χρώματα, στο πεδίο περιγραφής σήματος προσδιορίζεται η αναλογία κάθε χρώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, το Γραφείο κοινοποιεί τη σχετική έλλειψη. Αν η απεικόνιση περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως λέξεις ή εικόνες, δεν πρόκειται για χρωματικό σήμα καθ εαυτού αλλά για σήμα απεικόνισης. Εάν το σήμα εσφαλμένα κατατεθεί ως χρωματικό σήμα καθ εαυτού ενώ πρόκειται για σήμα απεικόνισης, το Γραφείο αλλάζει την κατηγορία σήματος, ενημερώνει σχετικά τον καταθέτη και ορίζει προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή παρατηρήσεων. Εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, η τροποποίηση της κατηγορίας σήματος θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Οι διεθνείς κωδικοί χρωμάτων γίνονται δεκτοί ως επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες εισάγονται στο πεδίο ένδειξης χρωμάτων, όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τη λεκτική περιγραφή του χρώματος. Παραδείγματα αποδεκτών χρωμάτων καθ εαυτού Κοινοτικό σήμα Υπόδειξη χρώματος: Καφέ Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 24

25 Παραδείγματα αποδεκτών χρωμάτων καθ εαυτού Κοινοτικό σήμα Ένδειξη χρώματος: Λιλά/βιολετί Περιγραφή: Αποκλειστικά λιλά/βιολετί χρώμα, όπως στην εικόνα. Οι τιμές (συγκεκριμένες συντεταγμένες στο χρωματικό φάσμα) για το εν λόγω σήμα είναι: L => 53,58 /- 08, A => 15,78 /- 05, B => 31,04 /- 05. Το σήμα μπορεί να τοποθετηθεί στο Pantone's Process Book στα χρώματα με αριθμό E και E Κοινοτικό σήμα Ένδειξη χρωμάτων: Πράσινο, Pantone 368 C, ανθρακί, Pantone 425 C, πορτοκαλί, Pantone 021 C Περιγραφή: Το σήμα αποτελείται από πράσινο χρώμα: Pantone 368 C, ανθρακί: Pantone 425 C, πορτοκαλί: Pantone 021 C, όπως παρουσιάζεται στην απεικόνιση, τα χρώματα κατανέμονται σε ένα σημαντικό τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (πρατηρίων καυσίμων) με αναλογία χρώματος πράσινου 60 %, ανθρακί 30 % και πορτοκαλί 10 %, μέσω της οποίας δημιουργείται η γενική εντύπωση ενός πρατηρίου καυσίμων πράσινου και ανθρακί χρώματος (όπου κυριαρχεί το πράσινο χρώμα) και μικρών πορτοκαλί τόνων. Κοινοτικό σήμα Ένδειξη χρωμάτων: Μπλε (Pantone 2747 C) και ασημί (Pantone 877 C) Περιγραφή: Διεκδικείται προστασία για το μπλε (Pantone 2747 C) και το ασημί (Pantone 877 C) χρώμα που αντιπαρατίθενται όπως φαίνεται στην αναπαράσταση του χρωματικού σήματος. Η αναλογία των χρωμάτων είναι περίπου 50 %-50 %. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 25

26 9.6 Ολογράμματα Η απεικόνιση των ολογραμμάτων με γραφικά μέσα είναι ιδιαίτερα δύσκολη διότι η απεικόνιση σε κοινό χαρτί δεν επιτρέπει την εναλλαγή της εικόνας όπως συμβαίνει με φυσικό τρόπο στο ολογραφικό χαρτί. Ωστόσο, μέσω της σαφούς περιγραφής του σήματος και επαρκών προοπτικών του σήματος, είναι εφικτή η καταχώριση ολογραμμάτων. Συνεπώς, για την καταχώριση ενός ολογράμματος ως κοινοτικού σήματος μπορούν να κατατεθούν περισσότερες από μία απεικονίσεις σήματος, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι διαφορετικές προοπτικές εμφανίζονται σε ενιαίο φύλλο Α4, στην περίπτωση έντυπης κατάθεσης, ή σε ενιαίο αρχείο JPEG στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης. 9.7 Σήματα οσμής / Οσφρητικά σήματα Τα σήματα οσμής ή οσφρητικά σήματα δεν γίνονται επί του παρόντος αποδεκτά. Και αυτό διότι μια γραφική παράσταση πρέπει να είναι σαφής, ακριβής, αφ εαυτής πλήρης, ευχερώς προσιτή, αντιληπτή, διαρκής και αντικειμενική (βλ. απόφαση της 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann»). Όπως ισχύει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σήματος, η περιγραφή σήματος δεν μπορεί να υποκαθιστά τη γραφική παράσταση. Παρόλο που μπορεί να αποτυπωθεί με γραφικά μέσα, η περιγραφή μιας οσμής δεν είναι ούτε σαφής, ούτε ακριβής ούτε αντικειμενική και, άρα, δεν μπορεί να χορηγηθεί ημερομηνία κατάθεσης διότι το σήμα δεν μπορεί να απεικονιστεί με γραφικά μέσα. Ανάλογες αιτήσεις (βλ. επίσης απόφαση της 04/08/2003, R 120/2001-2, «The taste of artificial strawberry flavour») δεν απορρίπτονται αλλά λογίζονται ως μη κατατεθείσες. 9.8 Άλλα σήματα Για τα «άλλα» σήματα, η περιγραφή του σήματος πρέπει να προσδιορίζει την έννοια του όρου «άλλο». Στα «άλλα» σήματα συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, κινούμενα σήματα (σήματα κίνησης), σήματα θέσης ή ιχνογραφικά σήματα (χρωματιστές ταινίες ή κλωστές που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα) Κινούμενα σήματα (κίνησης) Το πλήθος των απεικονίσεων ενός σήματος είναι ουσιαστικά απεριόριστο εφόσον εμφανίζονται όλες σε ενιαίο φύλλο Α4, στην περίπτωση έντυπης κατάθεσης, ή σε ενιαίο έγγραφο JPEG στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης. Η απεικόνιση του σήματος πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή σήματος η οποία διασαφηνίζει τις κινούμενες εικόνες. Οι απεικονίσεις σε συνδυασμό με την περιγραφή σήματος πρέπει να διασαφηνίζουν την κίνηση για την οποία διεκδικείται προστασία. Όταν η κίνηση δεν γίνεται αντιληπτή (π.χ. οι απεικονίσεις δεν εμφανίζονται σε σωστή ακολουθία), ή η περιγραφή του σήματος δεν αντιστοιχεί στην ακολουθία των απεικονίσεων, το Γραφείο εκδίδει επιστολή κοινοποίησης ελλείψεων στην οποία ορίζεται προθεσμία δύο μηνών για τη διασαφήνιση των απεικονίσεων και/ή της περιγραφής. Εάν η έλλειψη δεν διορθωθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση απορρίπτεται. Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 26

27 Σε περιπτώσεις έγχρωμων απεικονίσεων πρέπει να αναφέρονται τα χρώματα που χρησιμοποιούνται. Παραδείγματα αποδεκτών κινούμενων σημάτων (κίνηση) Κοινοτικό σήμα Περιγραφή: Το σήμα είναι μία κινούμενη αλληλουχία με δύο αναλάμποντα τμήματα που ενώνονται στο επάνω δεξιά μέρος του σήματος. Κατά τη διάρκεια της κινούμενης αλληλουχίας ένα γεωμετρικό αντικείμενο κινείται προς τα επάνω δίπλα στο πρώτο τμήμα και μετά προς τα κάτω δίπλα στο δεύτερο τμήμα, ενώ μεμονωμένες χορδές εντός των τμημάτων μετατρέπονται από σκουρόχρωμες σε ανοιχτόχρωμες. Η διάστιξη υφίσταται μόνο για σκοπούς σκίασης. Όλη η κινούμενη αλληλουχία έχει διάρκεια μεταξύ ενός και δύο δευτερολέπτων. Απεικονίσεις: Η απεικόνιση του σήματος έχει αποκλειστικά μαύρο και λευκό χρώμα και γκρι σκίαση. Δεν υπάρχει ένδειξη χρώματος. Κοινοτικό σήμα Περιγραφή: Το σήμα συνίσταται σε κινούμενη εικόνα αποτελούμενη από οδοντόβουρτσα η οποία κινείται προς μια τομάτα, πιέζει την τομάτα χωρίς να διαρρήξει τον φλοιό της, και απομακρύνεται από την τομάτα. Απεικονίσεις Παράδειγμα μη αποδεκτού κινούμενου σήματος (κίνηση) Κοινοτικό σήμα Περιγραφή: Το σήμα συνίσταται σε κινούμενη εικόνα αποτελούμενη από κινούμενη ακολουθία που παρουσιάζει μια σειρά από ορθογώνιες οθόνες βίντεο διαφόρων διαστάσεων, με ή χωρίς ευδιάκριτες εικόνες, οι οποίες κινούνται προς τα μέσα εν είδει δίνης, τις οποίες ο θεατής αντιλαμβάνεται σαν να κινούνται προς το κέντρο της οθόνης του, όπου επανενώνονται για να σχηματίσουν μια λέξη. Σήμα στο οποίο η κίνηση δεν γίνεται αντιληπτή από τις εικόνες ούτε από την περιγραφή που τις συνοδεύει Σήματα θέσης Τα σήματα θέσης είναι σημεία τα οποία τοποθετούνται σε συγκεκριμένη θέση επί του προϊόντος, έχουν σταθερό μέγεθος ή καλύπτουν συγκεκριμένη επιφάνεια του Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση από το Γραφείο, Μέρος B, Εξέταση Σελίδα 27

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα Γενικές παρατηρήσεις Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΓΕΕΑ) (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης εγγραφής Τροπ.008 1. Γενικά σχόλια Για την αίτηση καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου σας καλωσορίζει στην νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων» που έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2013 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 114/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 114/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 114/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Σήματα, σχέδια και υποδείγματα Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 127 /2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 543/10-02-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ4760/30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1521/19-03-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4704/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4260/2013 Αθήνα 1/10/2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1003 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4352 / 13-08-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου σας καλωσορίζει στο νέο Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σημάτων» που έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 124 /2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6698 /11-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5716 /03-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5716 /03-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5716 /03-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με : ΑΘΗΝΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞ 2045/17-4-2015 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δύο πασίγνωστα σύμβολα αποτελούν τη βάση του Λογότυπου της ΕΕ για τα Βιολογικά Προϊόντα: Η Ευρωπαϊκή σημαία

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4702/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα