ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: κα. Φ. Καλτσή ιοικητική & Τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Γ.Π.Α. Τηλέφωνο: Κωδικός Έργου : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η κα. Ε. Πανοπούλου Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΓΠΑ, µετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρία 12/12/2005). 2. Ο κ. Γ.Α. Καραµπουρνιώτης Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλο «Περιβάλλον Πυθαγόρας ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από το Ελληνικό ηµόσιο κατά 25%, προκηρύσσουν στα πλαίσια του προγράµµατος πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (κωδ ) που θα πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές όπως αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα, µε ποσό ύψους ,00 Ευρώ και χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 3. Ο διαγωνισµός θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών Προµηθειών του Έργου, που αποτελείται από τους: Αναπλ. Καθηγητή Γ.Α. Καραµπουρνιώτη, Λέκτορα Ι. Κούρτη και Επίκ. Καθηγήτρια Α. Φαντινού. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι τις 12:30 της 24/05/2006, στο γραφείο του Ιδρυµατικού Υπευθύνου κ. Γ.Α. Καραµπουρνιώτη (Κτήριο Χασιώτη, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών, 2 ος όροφος, αίθουσα 3) τηλ.: Στον διαγωνισµό µπορεί να λάβουν µέρος προµηθευτές τέτοιων ειδών ή αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού. 1

2 5. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού, ο ίδιος ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, φάκελο σφραγισµένο που να γράφει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου ως και τον τίτλο του διαγωνισµού. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: α) Προσφορά β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Τ.Π. &. για ποσό ίσο µε το 5% της προσφοράς του. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισµού, των σχεδίων και της τεχνικής περιγραφής. δ) Συµπληρωµένο το συνηµµένο Πίνακα µε τιµή ανά µονάδα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 6. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, η οποία είναι αρµόδια να επιληφθεί και τυχόν ενστάσεων. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή µπορεί µετά από πλήρη αιτιολόγηση να επιλέξει κατά την κρίση της εκείνον που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του προγράµµατος. 7. Η υπογραφή του Συµφωνητικού πρέπει να γίνει µέσα σε 5 µέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στον προµηθευτή η απόφαση της κατακύρωσης. 8. Κατά την υπογραφή του Συµφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε επιστολή καλής εκτελέσεως ίσης µε το 10% της προσφοράς. 9. Για την εκτέλεση των εργασιών δίνεται προθεσµία για τη σταδιακή τους παράδοση µέχρι τις 31 εκεµβρίου Για κάθε ηµέρα υπερβάσεως της προθεσµίας που ορίσθηκε, ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα ίση µε το 1% της προσφοράς του. Αφού περάσουν 10 ηµέρες είναι δυνατόν να κηρυχθεί «έκπτωτος» µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Γ..Π.Α., εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Νόµου. 11. Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα µετά την προσκόµιση τιµολογίου και λοιπών δικαιολογητικών. 12. Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακηρύξεως αυτής, το χαρτόσηµο του Συµφωνητικού, τα τυχόν µεταφορικά, οι νόµιµες κρατήσεις κ.λ.π., επιβαρύνουν τον προµηθευτή. 2

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 BLUE-TAC 2 CANON INK PHOTO QUALITY PAPER GLOSSY A4 3 CANON PHOTO QUALITY PAPER GLOSSY A4 4 CD-RW (700) ΜΒ 5 CD-RW 700 ΜΒ 80min 6 CLIPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ (Ν. 1) 7 CLIPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ (Ν. 2) 8 CLIPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ (Ν. 3) 9 CLIPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ(Ν. 4) 10 CLIPS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ(Ν. 5) 11 COPYHOLDER ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 12 DVD+R Συσκευασία των 10 τεµαχίων 13 DVD-R Συσκευασία των 10 τεµαχίων 14 MOUSE PAD ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ 3Μ 15 POST-IT Ζ 3Μ 16 POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 38Χ51 mm 17 POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 50Χ40 mm 18 POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 76Χ50 mm 19 POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 76Χ76 mm 20 POST-IT ΚΥΒΟΣ 21 POST-IT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3Μ (102Χ149 mm) 22 POST-IT ΣΕΛΙ Ο ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 3Μ 23 POST-IT ΣΕΛΙ Ο ΕΙΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 3Μ 24 POST-IT ΣΕΛΙ Ο ΕΙΚΤΕΣ ΜΙΝΙ 3Μ 25 POST-IT ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙ Ο ΕΙΚΤΩΝ 3Μ 26 TONEΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASERJET TONEΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET TONEΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 4M+ 29 TONEΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 6L (c3906a) 30 TONEΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 6MP 31 TONEΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ XEROX 230 D 32 TONEΡ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 3

4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MINOLTA CSPRO EP TONEΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SHARP AR USB STICK, 1GB 35 USB STICK, 2 GB 36 USB STICK, 512MB 37 USB-STICK ΤΥΠΟΥ TRANSCEND JETFLASH 110, 1GB USB ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (Έγχρωµα)) 39 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙ Α ΚΟΠΙ ΙΟΥ 40 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ BIN ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 42 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (Μ 30cm, Π 19cm) ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 43 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 44 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 45 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 46 ΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3Μ 47 ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 48 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ 49 ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΑΣ 50 ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚOY 51 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ LASER 52 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 53 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ 54 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/10Φ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 55 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/10Φ ΧΑΡΤΙΝΑ 56 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/5Φ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 57 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/5Φ ΧΑΡΤΙΝΑ 58 ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 59 ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ROLLER 60 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 61 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 62 ΙΣΚΕΤΕΣ 1,44 MB HD 63 ΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 ΟΡΟΦΩΝ 64 ΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΚΛΙΠ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΓΙΑ 25Φ. Α4 65 ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ 4

5 Α4 66 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (µέχρι 140 φύλλα) 67 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ CD ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ Ο ΗΓΟ 68 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ TΥΠΟΥ L A4 69 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 11 HOLE ΤΥΠΟΣ Π, Νο 4 70 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4 ΜΕ ΟΠΕΣ 71 ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 72 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 73 ΗΡ PHOTO QUALITY PAPER GLOSSY A4 74 ΘΗΚΕΣ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΙΩΝΙΑ 75 ΘΗΚΕΣ ΙΣΚΕΤΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ 76 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙ 77 ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 78 ΘΗΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ 79 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 80 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 81 ΚΑΡΜΠΟΝ 82 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΑΝΑΛΟΙΝΩΣΕΩΝ 83 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Υ 32cm, Π 30cm, ΡΑΧΗ 4cm) 84 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Υ 32cm, Π 30cm, ΡΑΧΗ 8cm) 85 ΚΟΛΛΑ STICK 86 ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 87 ΚΟΠΙ Ι (πλαστικό µε φρένο φαρδύ) 88 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ 89 ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ (Π 8cm) 90 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (Υ 36cm, Π 26cm, ΡΑΧΗ 4cm) 91 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (Υ 36cm, Π 26cm, ΡΑΧΗ 6cm) 92 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (Υ 36cm, Π 26cm, ΡΑΧΗ 8cm) 93 ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (Ράχη 4 cm) 94 ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 95 ΚΥΒΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 96 ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ ΠΛΑΤΙΕΣ 97 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Συσκευασία των 1000 gr 5

6 98 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 99 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ F 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ S 101 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 102 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 103 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (διάφορα χρώµατα) 104 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ WATERPROOF 105 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ CD MARKER ΜΑΥΡΟΣ (Πλάτος γραµµής 1 mm) 106 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 107 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΓΙΑ CD 108 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (Πλάτος γραµµής 2 mm) 109 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ (Πλάτος γραµµής 3 mm) 110 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΙΑ LASERJET SAMSUNG CLP ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ LASERJET SAMSUNG CLP ΜΕΛΑΝΙ FAX PANASONIC (KX-FA55X) 113 ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΥ CANON ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΥ PIXMA ip ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP (HP Druck pattrone 78) 116 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP (HP inkjet Print Catridge 45) 117 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 930C Deskjet (Έγχρωµο Νο: 78) 118 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 930C Deskjet (Μαύρο Νο: 45) 119 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 1000 (C7115A) 120 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 3380 (C7115A) 121 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 4 (92298A) 122 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ 123 ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 124 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΥΡΑ 125 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 0,5 mm 126 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΓΟΜΑ 6

7 127 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ 128 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΠΙΡΑΛ (Λευκό) 129 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 mm Συσκευασία των 12 τεµαχίων 130 ΝΤΟΣΙΕ "ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ" ΜΕ 13 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 131 ΝΤΟΣΙΕ A60 ΜΕ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ 132 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΙΠ Α4 (ΓΙΑ 30 ΦΥΛΛΑ) 133 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΙΠ Α4 (ΓΙΑ 60 ΦΥΛΛΑ) 134 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ A4 ΚΑΙ ΡΑΧΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 135 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 4 ΚΡΙΚΟΥΣ A4 ΚΑΙ ΡΑΧΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 136 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 137 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 138 ΝΤΟΣΙΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΙΠ 139 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (Υ 35cm, Π 25cm) 140 ΞΥΣΤΡΕΣ 141 ΟΠΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 142 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ Ο ΗΓΟ 143 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 4 ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ο ΗΓΟ ΓΙΑ 100 ΦΥΛΛΑ 144 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 3Μ Post it 145 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ (60 x 90) 146 ΠΙΝΕΖΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ 147 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ SLIGHTS 148 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 149 ΠΟΝΤΙΚΙ 150 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 151 ΣΕΛΟΤΕΙΠ (19 X 33) 152 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12mm 153 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16mm 154 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25mm 155 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 32mm 156 ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8mm 157 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ CONNECT 7

8 158 ΣΤΥΛΟ ( ιάφορα χρώµατα) 159 ΣΤΥΛΟ ROLLER KOKKINO 160 ΣΤΥΛΟ ROLLER 0.5mm ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 161 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 0,7 ΤΥΠΟΥ PILOT SUPER GRIP ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 162 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ Συσκευασία των 20 τεµαχίων 163 ΣΤΥΛΟ ROLLER 0.6 mm (ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ) 164 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 20mm 165 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 26mm 166 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 28mm 167 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 32mm 168 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 51mm 169 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 77mm 170 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ 171 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 126 (24/6) 172 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (για συρραφή 200 φύλλων) 175 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ PARVA 176 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ PRIMULA ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΜΕ ΨΗΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 178 ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ 179 ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ 8 ΓΡΑΜΜΩΝ 180 ΣΦΡΑΓΙ ΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ 181 ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ 182 ΤΑΜΠΟΝ 183 ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 184 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 185 ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Θήκη µε 4 χρώµατα ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ F 186 ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΕΡΑ 187 ΦΑΚΕΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛOI, 11x ΦΑΚΕΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛOI, 16x ΦΑΚΕΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛOI, 23x ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΧΑΡΤΟΝΙ Α4 ΛΕΥΚΟΙ 191 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΙΑΦΑΝΗΣ 8

9 192 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK X75 (ΕΓΧΡΩΜΟ Νο: LEXMARK 26) 193 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK X75 (ΜΑΥΡΟ Νο: LEXMARK 16) 194 ΧΑΡΑΚΑΣ 20εκ. 195 ΧΑΡΑΚΑΣ 40 εκ 196 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ Α4 ΛΕΥΚΟ 197 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΥΠΗΤΗ 3 ΡΑΦΙΑ 198 ΨΑΛΙ Ι ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αθήνα, 09 Μαΐου 2006 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 9

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 210 5294485 τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 Πληροφορίες:κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο:210 5294871 Fax:210 5294873 ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 6 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 0 594485 τηλ: 0 594489

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 210 5294485 τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνά Γεωργιάδου 24 Ηράκλειο Κρήτης

Μηνά Γεωργιάδου 24 Ηράκλειο Κρήτης Αναλώσιµα-Είδη Γραφείου-Σχολικά-Χαρτικά Μηνά Γεωργιάδου 24 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 2810-361.161 Fax: 2810-361.001 e-mail:info@e-hartografiki.gr Άµεση και δωρεάν παράδοση στον χώρο σας. Ελάχιστο πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αριθµ. 35/09 Τ.Π. Για την προµήθεια αναλωσίµων γραφείου, και γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ Πρωτ: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑριθΔιακήρ : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ταχ Δ/νση : Χ Λυσσαρίδη & Βιζυηνού γωνία,σίνδος 57400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. ΑΔΑ: 7ΚΧΞ469Β7Θ-5Θ0 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.21 11:57:17 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Αθήνα, 18/1/2005

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22 ΥΠΟΟΜΑ Α Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 14.383,50 (µε Φ.Π.Α.) ΕΙ ΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2/ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 20 2 ΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα