ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω (+30) (+30) Γραφείο Διασύνδεσης gdiasteipir :gdiasgr

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σκοπός και αντικείμενο της Μελέτης Μεθοδολογία εκπόνησης Μελέτης Περιγραφή του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά Στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης: Ιστορική αναδρομή Γενικό πλαίσιο λειτουργιάς του συστήματος Απαιτούμενος εξοπλισμός σε υλικό (hardware) Χαρακτηριστικά δικτύου Απαιτούμενο λογισμικό συστήματος (System Software) Προδιαγραφές λογισμικού συστήματος Microsoft BackOffice Microsoft Windows NT Server Λειτουργικό σύστημα Microsoft Exchange Server 5.5 Διαχείριση μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής & εργαλεία ανάπτυξης Διαχείριση του web site Γενική μορφή Ιστοσελίδων Διαχείριση του προτύπου του Web Site Γενικές ιδιότητες μιας ιστοσελίδας Ιδιότητες του πίνακα Διαχείριση της δομής του Web Site Αναλυτική παρουσίαση του υπάρχοντος συστήματος EueDOS Η εφαρμογή διαχείρισης βάσεων δεδομένων EUEDOS (DBM) Κύρια χαρακτηριστικά Το περιβάλλον Διαχείρισης Περιοχή κεφαλίδας Το περιβάλλον απλού χρήστη Η διαδικασία της μεταφοράς δεδομένων από άλλες βάσεις δεδομένων Εξαγωγή δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ιστοσελίδα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ gdias.teipir.gr: Αποτύπωση της υφιστάμενης υποδομής στα Γ.Δ. των Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι της Ελλάδας

3 6. Περιγραφή των απαιτήσεων του νέου μηχανογραφικού συστήματος & του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων Κύρια χαρακτηριστικά πληροφοριακού συστήματος Δυνατότητες μηχανογραφικού συστήματος Ανάλυση συστήματος Διαχείριση μηχανογραφικού συστήματος Διαχείριση οργάνωσης αρχείων Παρουσία του Γ.Δ. στο Internet Κωδικοποίηση Πινάκων Μητρώο Εταιριών Μητρώο - Βιογραφικό Αποφοίτου / τελειόφοιτου Αιτήσεις επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού Στατιστικό δελτίο υπηρεσίας Ερωτηματολόγιο προς επιχειρήσεις Αιτήσεις αποφοίτων για εξεύρεση εργασίας Eκδηλώσεις σεμινάρια Μεταπτυχιακές Σπουδές Υποτροφίες Έντυπα χρησιμοποιούμενων αιτήσεων Βιβλιογραφία

4 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη αποτελεί Παραδοτέο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά». Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου Στην μελέτη εξετάζεται η παρούσα κατάσταση του πληροφοριακού συστήματος και ερευνάται η δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Γραφείο Διασύνδεσης. Μετά από μία σύντομη αναδρομή στη μέχρι τώρα λειτουργία του Γ.Δ., περιγράφεται η υφιστάμενη δομή από την αρχή του έργου μέχρι και σήμερα, δίνοντας έμφαση στη σημερινή κατάσταση. Ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργήθηκε από το προσωπικό του Γραφείου, με σκοπό να αποτυπωθεί η υφιστάμενη δομή στα Γ.Δ. των Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και οι παρατηρήσεις ή προτάσεις των χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείου για την υπάρχουσα κατάσταση ή την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Γραφείου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία προδιαγράψαμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα υπηρεσιών, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ) θα περιλαμβάνει την υπηρεσία ηλεκτρονικής καταχώρησης και αναζήτησης βιογραφικών σημειωμάτων τελειοφοίτων / αποφοίτων και την ανάρτηση νέων θέσεων εργασίας από εργοδοτικούς φορείς ( jobnet ), τη διάθεση του ενημερωτικού υλικού του Γραφείου μέσω της ιστοσελίδας, την ανάπτυξη τηλεσυμβουλευτικής, την ανάπτυξη (alumni) συνδέσμου αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, την ανάπτυξη newsletter σε θέματα εκπαίδευσης, την προσφορά υπηρεσιών mentoring, το ηλεκτρονικό περιοδικό και τη Βάση Δεδομένων του Γραφείου. 3

5 1. Σκοπός και αντικείμενο της Μελέτης Στα πλαίσια αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης του πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης (Γ.Δ.), η παρούσα μελέτη έχει σκοπό τα παρακάτω: Αποτύπωση του υπάρχοντος μοντέλου λειτουργικών διαδικασιών. Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις πρόσθετες πληροφοριακές ανάγκες του Γ.Δ. Έρευνα αγοράς και εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στη σύνθεση σχετικών πληροφοριακών συστημάτων. Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του Γ.Δ.. Στο παρόν Έργο προβλέπεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος υπηρεσιών (eservicenet). Το σύστημα που θα υλοποιηθεί απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: Εικόνα 1: Block διάγραμμα νέου πληροφοριακού συστήματος 4

6 Φιλόδοξος στόχος του e-servicenet είναι η ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», από την οποία θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως η εξοικονόμηση παραγωγικών ωρών, οικονομικών πόρων και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη τηλεσυμβουλευτικής, τη διάθεση του ενημερωτικού υλικού του Γ.Δ. μέσω της e-αρχειοθήκης, την υπηρεσία ηλεκτρονικής καταχώρησης & αναζήτησης βιογραφικών σημειωμάτων σπουδαστών - αποφοίτων και νέων θέσεων εργασίας από εργοδοτικούς φορείς ( jobnet ), την ανάπτυξη alumni των Αποφοίτων του ΤΕΙ Πειραιά, την ανάπτυξη newsletter σε θέματα εκπαίδευσης, την προσφορά υπηρεσιών mentoring, το ηλεκτρονικό περιοδικό και τις Βάσεις Δεδομένων του Γ.Δ.. Το e-servicenet είναι ευφυές εργαλείο, μια νέα υπηρεσιοστραφής υποδομή που θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση ανθρώπων και εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Θα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών του Γ.Δ., θα λειτουργεί μέσω διαδικτύου και θα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: εισαγωγή, αξιολόγηση και καταγραφή επεξεργασμένης πληροφορίας και εξειδικευμένης γνώσης, διαδικτυακή επαφή: μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και προβολής των σημαντικότερων σχετικών πληροφοριών. Η προβολή των αποτελεσμάτων θα εξατομικεύεται για κάθε χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτιμήσεις που ο ίδιος ο χρήστης έχει δηλώσει ή αυτές που προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία «προσδιορισμού» των χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων του. Δυναμική διάχυση πληροφορίας: η πληροφόρηση διαχέεται στοχευμένα προς ομάδες χρηστών για κάθε πληροφορία που παράγεται, συλλέγεται, αξιολογείται και τελικά καταγράφεται από το σύστημα. Δημιουργία προφίλ χρήστη: οι ενδιαφερόμενοι τελικοί χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν δωρεάν το προφίλ τους, ώστε να λαμβάνουν αυτόματες ενημερώσεις. 5

7 Ενοποίηση με την υπάρχουσα βάση χρηστών, ώστε ό κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών από ένα σημείο εξυπηρέτησης. Στο παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί η πλήρης λειτουργική ένταξη στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) για την εξασφάλιση αμφίδρομης πρόσβασης στα στοιχεία των παραγωγικών φορέων, των σπουδαστών - αποφοίτων και την παρακολούθηση των δεικτών, με στόχο την αποφυγή άσκοπων επικαλύψεων. Το Πληροφορικό Σύστημα του Γ.Δ. θα προσφέρει δυνατότητες αλληλεπίδρασης των ωφελούμενων σε πραγματικό χρόνο. Το Γ.Δ. από το 2007 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EUE Net (European Universities Enterprises Network) και από το 2010 μέλος του CDO-Net (Career Development Offices Network). Ένας από τους σκοπούς των παραπάνω δικτύων είναι η υλοποίηση μιας διεθνούς ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (jobnet), η οποία θα αφορά φοιτητές ή αποφοίτους Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη απ όλο τον κόσμο. 1.1 Μεθοδολογία εκπόνησης Μελέτης Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Συνοπτική περιγραφή έργου του Γ.Δ. Δ.Α.ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2. Σημερινή κατάσταση (αναλυτική παρουσίαση του υπάρχοντος συστήματος) 3. Αποτύπωση της υφιστάμενης υποδομής στα Γ.Δ., των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας (παράθεση των συμπληρωμένων ερωτηματολόγιων κλπ) 4. Περιγραφή των απαιτήσεων του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο έργου του Γ.Δ. Δ.Α.ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 5. Ανάλυση συστήματος 6

8 2. Περιγραφή του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά Το Γραφείο Διασύνδεσης Εκπαίδευσης και Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ή για συντομία Γραφείο Διασύνδεσης εντάσσεται διοικητικά στη Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας του Ιδρύματος, στο Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης άρχισε να λειτουργεί το 1993 ως Γραφείο Σταδιοδρομίας στα πλαίσια του προγράμματος Σύνδεσης Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. και Επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Υπουργείου Εργασίας. Το 1997 το Γραφείο Σταδιοδρομίας εντάχθηκε στα πλαίσια του 2 ου ΚΠΣ και μετονομάστηκε σε Γραφείο Διασύνδεσης, γεγονός που υπονοεί μία διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, ώστε να μην είναι απλά ένα Γραφείο Εύρεσης Εργασίας, αλλά να αποτελεί ουσιαστικά κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Εκπαίδευσης και Παραγωγής. Το 1998, στο Γραφείο Διασύνδεσης ξεκίνησε να λειτουργεί Συμβουλευτική Υπηρεσία με στόχο αφενός μεν τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων που απασχολούν τους σπουδαστές και τους πτυχιούχους του Ιδρύματος και αφετέρου την αντιμετώπισή τους, ατομικά ή με τη διοργάνωση τακτικών ομάδων. Το 2001 εντάχθηκε στα πλαίσια του 3 ου ΚΠΣ Β ΕΠΕΑΕΚ, από το οποίο και χρηματοδοτείται, συνεχίζοντας να λειτουργεί με επιτυχία μέχρι σήμερα. Το 2005 ιδρύθηκε ο Κόμβος Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης που στεγάζεται και λειτούργησε στο παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, στις Σπέτσες μέχρι το Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συμμετείχε στην Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. από το 1997 ως το 2007, η οποία αποτελεί σύμπραξη των ελληνικών Τ.Ε.Ι. με σκοπό την υποστήριξη του έργου των Γραφείων Διασύνδεσης με δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά Δρ. Σόλων Αντωνίου, ήταν μέλος της Τριμελούς Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Δ. από ιδρύσεως της και ως το Το 2007 το Γ.Δ. άρχισε να συμμετέχει στο δίκτυο EUE-NET, ενώ το 2008 συμπλήρωσε 15 χρόνια 7

9 επιτυχημένης λειτουργίας και συνολική χρηματοδότηση ,62. Το Γραφείο Διασύνδεσης, διαθέτει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα -που συνεχώς ανανεώνεται και επεκτείνεται- και εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελεί στρατηγικό μέσο για την υποστήριξη, τη διεύρυνση της επικοινωνίας του Ιδρύματος και την ανάπτυξη σταθερών δεσμών μεταξύ Εκπαιδευτικής Κοινότητας και Παραγωγής. 2.1 Στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης: Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και πτυχιούχων του Ιδρύματος. Κάλυψη αναγκών των Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη. Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παραγωγής και συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών. Συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσφορά πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες. Προσφορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών, όσο και μετά την αποφοίτηση για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας, ατομικά ή σε οργανωμένες ομάδες. Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο, με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, για την από κοινού ανάληψη δράσης προώθησης της εργασιακής ένταξης των αποφοίτων. 8

10 Δημιουργική επικοινωνία με αποφοίτους οι οποίοι ασχολούνται σε σημαντικές θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την καθοδήγηση των σπουδαστών και τη μεταφορά των εμπειριών τους (mentoring). Προβολή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος. Το Γραφείο Διασύνδεσης ελέγχονταν και υποστηρίζονταν από τον Ειδικό Λογαριασμό του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και την Επιτροπή ΚΠΣ και διευθύνονταν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Δρ. Σόλωνα Σ. Αντωνίου, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έως και το Το σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας του Γραφείου με τα τμήματα του Ιδρύματος είχε αναλάβει η Επιτροπή Έργου, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Επιτροπή αποτελούνταν από έναν εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα και από εκπροσώπους των Σπουδαστικών Συλλόγων. Μέχρι και τον Ιούνιο 2008 το Τ.Ε.Ι. Πειραιά μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης συνεργάζονταν με πλέον των 1800 επιχειρήσεων (με μέσο ρυθμό αύξησης του τελευταίου έτους, 26 νέες επιχειρήσεις τον μήνα) κυρίως του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την απασχόληση σπουδαστών και πτυχιούχων του Ιδρύματος και την ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών σε τεχνολογικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ακόμη, το Γραφείο Διασύνδεσης είχε προωθήσει περίπου βιογραφικά σημειώματα σπουδαστών & πτυχιούχων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης και εργασίας αντίστοιχα, εξυπηρετώντας σχετικά αιτήματα επιχειρήσεων που έσπευδαν να βρουν εξειδικευμένα στελέχη στο Γραφείο Διασύνδεσης. Περισσότεροι από σπουδαστές και πτυχιούχοι του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι εγγεγραμμένοι στις Βάσεις Δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης και επωφελούνται τόσο από τις υπηρεσίες πληροφόρησης, όσο και από τη Συμβουλευτική Υπηρεσία. Το 2009 ιδρύεται η Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας "Δ.Α.ΣΤΑ" με ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Αντώνη Αντωνίου και η οποία συντονίζει τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 9

11 Το 2010 το Γ.Δ. γίνεται ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς δικτύου CDO-NET και ταυτόχρονα σηματοδοτείται η έναρξη του νέου έργου του Γ.Δ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με νέο Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Δημήτριο Τσελέ με χρηματοδότηση ,20. 10

12 3. Ιστορική αναδρομή Στις αρχές του 1994 ξεκίνησε στο ΤΕΙ Πειραιά η πιλοτική λειτουργία του Γραφείου Σταδιοδρομίας με κύριο σκοπό την αναζήτηση και εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης ή / και εργασίας για τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές και πτυχιούχους του Ιδρύματος. Η ανάγκη της καταγραφής τόσο των συνεργαζομένων με το Γραφείο εταιρειών, όσο και των ενδιαφερομένων σπουδαστών έγινε φανερή, παρά τη μικρή αρχική συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης και στα πλαίσια των μικρών δυνατοτήτων που είχε τότε το Γραφείο αναπτύχθηκε μια πρώτη εφαρμογή βάσης δεδομένων, όπου καταγράφονταν οι εταιρείες, οι σπουδαστές και οι πτυχιούχοι που ενδιαφέρονταν να συνεργαστούν με το Γραφείο. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη βάση δεδομένων του Γ.Σ. σε FOX PRO (16 bit εφαρμογή) σε περιβάλλον Windows 3.xx. Η επίσημη λειτουργία του Γραφείου Σταδιοδρομίας σταμάτησε στις αρχές του 1996 και μαζί με αυτήν κάθε προσπάθεια βελτίωσης της βάσης δεδομένων του. Στα μέσα του 1997 αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του Γραφείου με τη νέα ονομασία Γραφείο Διασύνδεσης. Ακολούθησε επανεκτίμηση της βάσης δεδομένων του Γραφείου, όπου διαπιστώθηκαν αδυναμίες, όχι όσον αφορά τη συμπλήρωση των στοιχείων των ενδιαφερομένων αλλά τη δομή της βάσης. Κατόπιν τούτου, αποφασίσθηκε να σχεδιαστεί εξ αρχής η βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις σύγχρονες και, όπως αποδείχτηκε, διαχρονικές απαιτήσεις λειτουργίας του Γραφείου, αλλά με πιο εύχρηστη δομή. Σε πρώτη φάση κρίθηκε σκόπιμο, εκτός από την ευχρηστία της βάσης, να κρατηθούν στο ελάχιστο οι πληροφορίες που θα έπρεπε να καταχωρούνται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης συμβατότητα αυτής με την επικείμενη, από την Οριζόντια Δράση, Βάση Δεδομένων Κοινής Πρόσβασης. 11

13 Οι απαιτήσεις που καταγράφηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως άξονες στην υλοποίηση της εξελιγμένης αυτής εφαρμογής ήταν: Καταγραφή των προσωπικών στοιχείων σπουδαστών και πτυχιούχων που ζητούν εργασία ή πρακτική άσκηση από το Γραφείο Διασύνδεσης. Καταγραφή των στοιχείων των εταιρειών που έχουν συνεργασία με το Γραφείο και έχουν ήδη απασχολήσει ή εκδηλώσει ενδιαφέρον να απασχολήσουν σπουδαστές ή πτυχιούχους. Καταγραφή των προτεινόμενων θέσεων εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Το γεγονός ότι η Βάση Δεδομένων Κοινής Πρόσβασης δεν είχε υλοποιηθεί ακόμη από την Οριζόντια Δράση, σε συνδυασμό με την απαραίτητη συμβατότητα των δυο βάσεων δεδομένων, οδήγησε στην απόφαση της χρήσης του προγράμματος Microsoft Access v 97. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κρίθηκε ως το πιο κατάλληλο, επειδή έχει πολύ εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και λειτουργίας και συμβατότητα με όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες δημιουργίας βάσεων δεδομένων, όπως SQL και Oracle. Οι τρεις κύριοι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση της βάσης ήταν : Apofoito Πίνακας με τα προσωπικά στοιχεία σπουδαστών και αποφοίτων Στοιχεία Εταιρειών Πίνακας με τα στοιχεία των συνεργαζόμενων εταιρειών Θέσεις Εργασίας Πίνακας με τις προτεινόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας 12

14 Στην πορεία κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός ακόμη βοηθητικού πίνακα, όπου καταχωρούνταν οι προτάσεις που έχει κάνει το Γραφείο Διασύνδεσης προς σπουδαστές και πτυχιούχους για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, προκειμένου το Γραφείο να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιόν έχει προτείνει και σε ποιες επιχειρήσεις, όπως επίσης και το ποιος έχει προσληφθεί. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε αρχείο με το ποιος προτάθηκε και για ποια θέση εργασίας, τόσο για λόγους πρακτικούς (στατιστικά στοιχεία, απορροφήσεις τμημάτων κλπ.), όσο και για λόγους αξιοπιστίας της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης. 1. Apofoito Ο πίνακας αυτός περιέχει τα εξής στοιχεία για τους Σπουδαστές / Πτυχιούχους Αύξων αριθμός Σπουδαστή Επώνυμο Όνομα Φύλο Πατρώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ E mail Ημερομηνία Γεννήσεως Οικογενειακή κατάσταση Τμήμα 13

15 Κατεύθυνση Πτυχίο Γνώσεις Η/Υ Ξένες Γλώσσες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Προϋπηρεσία Εξειδίκευση Σεμινάρια Μεταπτυχιακά Ημερομηνία αίτησης Ημερομηνία ανανέωσης 2. Στοιχεία Εταιρειών Αύξων αριθμός εταιρείας Ημερομηνία αίτησης για συνεργασία Όνομα Εταιρίας Διεύθυνση (περιοχή, πόλη, ταχ. Κώδικας) Αρμόδιος συνεννόησης Τηλέφωνο Φαξ E mail 14

16 Πεδίο Δραστηριοτήτων Θέσεις απασχόλησης Ο τρίτος κύριος πίνακας που χρησιμοποιείται είναι ο πίνακας με τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν διαθέσιμες από τις εταιρείες για εργασία ή πρακτική: 3 Θέσεις Εργασίας Αύξων αριθμός θέσης εργασίας Τμήμα Κατεύθυνση Απαραίτητα Μεταπτυχιακά ή Ειδικές Γνώσεις Αντικείμενο απασχόλησης Ξένες γλώσσες Στρατιωτικές υποχρεώσεις Φύλο Προϋπηρεσία Ωράριο απασχόλησης Ηλικία υποψηφίων Πρόσληψη (ποιος τελικά προσλήφθηκε) Ημερομηνία πρόσληψης Γενικές πληροφορίες 15

17 Εισαγωγή Δεδομένων Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με τη χρησιμοποίηση των παρακάτω φορμών, για Στοιχεία Εταιρειών, τους Σπουδαστές / Πτυχιούχους και Θέσεις Εργασίας. Παράλληλα δε, υπάρχουν και αντίστοιχες φόρμες για τυχόν διορθώσεις ή ίσως αναζήτηση Σπουδαστών / Πτυχιούχων και Εταιρειών βάσει ονόματος. Εικόνα 2 16

18 Εικόνα 3 Από τη Β.Δ. υπήρχε η δυνατότητα για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων όπως: Σπουδαστές / Πτυχιούχοι που προτάθηκαν για κάποια θέση Π.Α. ή εργασίας Σπουδαστές / Πτυχιούχοι που προσελήφθησαν σε κάποια θέση Π.Α. ή εργασίας Αριθμός Σπουδαστών / Πτυχιούχων ανά Τμήμα (απορρόφηση Τμημάτων) 17

19 Σύνολο Σπουδαστών / Πτυχιούχων ανά τρίμηνο Σύνολο Εταιρειών ανά τρίμηνο Καθώς και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία τα οποία μπορούν να εξαχθούν με τους συσχετισμούς των καταχωρημένων στοιχείων. Το Γραφείο αναζητώντας πάντα τρόπους συλλογής και διάθεσης πληροφοριών δεν θα μπορούσε να παραλείψει τη σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο του διαδικτύου (Internet). Με τη σύνδεση του γραφείου στο Internet, ο ενδιαφερόμενος απόκτησε τη δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας με το γραφείο, ακόμα και τις ώρες που αυτό δεν λειτουργεί. Μέσα από την Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει πληροφορίες για το γραφείο, αλλά και να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής του σε αυτό. Έτσι ο χρόνος επικοινωνίας του με το γραφείο ελαχιστοποιείται. Η εισαγωγή των στοιχείων ενός ενδιαφερόμενου Σπουδαστή / Πτυχιούχου, μπορεί να γίνει και από τη σελίδα του Γ.Δ. στο Internet (http://gdias.teipir.gr/aitisi.htm). Εικόνα 4 18

20 Οι αρχικές Ιστοσελίδες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα "Ανοικτά Συστήματα: Πληροφοριακό Δελτίο Γραφείου Σταδιοδρομίας με Αμφίδρομη Επικοινωνία", φιλοξενήθηκαν στον webserver του ΤΕΙ και ήταν γραμμένες σε HTML (HyperText Markup Language), η οποία είναι υποσύνολο της SGML (Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την IBM προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων σε διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να δίνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το σκοπό ύπαρξης του γραφείου και για τις λειτουργίες του. Επίσης, παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες για εύκολη επικοινωνία με το Γραφείο. Τέλος έμφαση δόθηκε στην εμφάνιση και στη φιλικότητά τους προς τον επισκέπτη. Το επόμενο βήμα ήταν η ανάθεση από την Οριζόντια Δράση της υλοποίησης μιας νέας Βάσης Δεδομένων Κοινής Πρόσβασης στην εταιρεία ΜΙΤ ΑΕ. Οι προδιαγραφές για την υλοποίηση του Πληροφοριακού συστήματος καθορίστηκαν από: Την Έκθεση-Πλαίσιο τεχνολογικών προτάσεων και εφαρμογών (πακέτο εργασίας 1.4 της Κάθετης Δράσης) Τη Μελέτη πλαισίου λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης (πακέτο εργασίας της Κάθετης Δράσης) Την Έκθεση-Παρουσίαση των πληροφοριακών αναγκών των Γ.Δ. (πακέτο εργασίας 2.1.) Την Έκθεση Βαλκάνου, Γεωργιάδη, Μίγκου σχετικά με την Οριζόντια δικτύωση των Γ.Δ. και Τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού στα Γραφεία Διασύνδεσης των ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά, Ηρακλείου και Μεσολογγίου 19

21 Πρόκειται για ένα σύστημα Client/Server αρχιτεκτονικής, μέσω του οποίου μπορούμε να χειριστούμε τη Βάση Δεδομένων εσωτερικής χρήσης δίνοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεσή της με τη Βάση Δεδομένων κοινής πρόσβασης, η οποία θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της Οριζόντιας Δικτύωσης. Η παρουσία του Γ.Δ. στο Internet (gdias.teipir.gr), σχεδιάσθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ολοκληρώνει τις σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής ιστοσελίδων (Java, Server side scripting) με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που αναφέραμε παραπάνω. Όλες οι ιστοσελίδες που συνθέτουν το Site αυτό δημιουργούνται δυναμικά, ανάλογα με τα περιεχόμενα της Β.Δ. Παράλληλα το σύστημα είναι "ανοικτό" ως προς την επικοινωνία του με τα υπόλοιπα Γ.Δ. των ΤΕΙ, καθώς και με την οριζόντια δράση των TEI και Πανεπιστημίων. 3.1 Γενικό πλαίσιο λειτουργιάς του συστήματος Έχει αρχιτεκτονική Client/Server Υποστηρίζει πολλούς χρήστες συνδεδεμένους τοπικά (locally) και απομακρυσμένα (remotely) Λειτουργεί κάτω από γραφικό περιβάλλον (GUI), σε λειτουργικό σύστημα Windows NT Ολοκληρώνεται με υπηρεσίες Internet, όπως WWW, FTP, Καλύπτει διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων (Οριζόντια / Κάθετη Δικτύωση Γ.Δ.) Συνδέεται με αυτόνομα πακέτα αυτοματισμού γραφείου (ODBC connectivity), για την καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων (παραγωγή καταστάσεων αναφορών, στατιστικά στοιχεία κ.ά.) 20

22 Χρησιμοποιείται ο SQL Server (RDBMS περιβάλλον) για τη διαχείριση των στοιχείων Είναι "ανοικτό" και αναβαθμίζεται εύκολα, ακολουθώντας την εξέλιξη των τεχνολογιών 3.2 Απαιτούμενος εξοπλισμός σε υλικό (hardware) Για την εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος απαιτείται ένας Η/Υ (Server) με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: Επεξεργαστή Pentium στα 200 MHz. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σύστημα με RISC επεξεργαστή (π.χ. Digital Alfa processor). Κεντρική μνήμη (RAM) χωρητικότητας 64 MB. Αν λειτουργήσει και ο IIS στον ίδιο Server, τότε θα απαιτηθούν 128MB RAM. Μία μονάδα εύκαμπτου δίσκου (FDD) 3.5 Σκληρό δίσκο με διαθέσιμη χωρητικότητα 2 GΒ Ένα CD-ROM drive (8x και άνω) Κάρτα γραφικών VGA ή S-VGA και ανάλογο Monitor Μία κάρτα δικτύου. Αν ο Server χρησιμοποιηθεί και για το Internet Site, τότε είναι καλό να υπάρχουν δύο κάρτες δικτύου, μία για τη σύνδεση με το βασικό κορμό του δικτύου του Ιδρύματος και μία δεύτερη για σύνδεση στο Hub του εσωτερικού δικτύου του Γ.Δ. Πληκτρολόγιο 21

23 Ποντίκι Οι χρήστες (Clients) θα πρέπει να διαθέτουν συστήματα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Pentium στα 166 MHz Κεντρική μνήμη χωρητικότητας 32 MB Μία μονάδα εύκαμπτου δίσκου (FDD) 3.5 Σκληρό δίσκο με διαθέσιμο χώρο 250 ΜΒ Κάρτα γραφικών VGA ή S-VGA και ανάλογο Monitor Μία κάρτα δικτύου Πληκτρολόγιο Ποντίκι Προαιρετικά, για τους σταθμούς εργασίας που πρόκειται να έχουν πρόσβαση στο Internet, καλό θα ήταν να προστεθεί και ένα Multimedia Kit (κάρτα ήχου, ηχεία, κάρτα γραφικών με δυνατότητες χειρισμού πραγματικού χρώματος σε ανάλυση 800x600) και ανάλογο Monitor. 3.3 Χαρακτηριστικά δικτύου 22

24 Οι χρήστες θα συνδεθούν σε κοινό δίκτυο με τον Server, όπου θα γίνεται χρήση των πρωτοκόλλων IPX/SPX για τους συνδεμένους στο τοπικό δίκτυο και TCP/IP για τους απομακρυσμένους χρήστες. 3.4 Απαιτούμενο λογισμικό συστήματος (System Software) Microsoft Backoffice Business Server 4.5 με άδεια για 25 χρήστες. Το «πακέτο» αυτό περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0, τον SQL Server 7.0 (RDBMS), τον Exchange Server 5.5 (mailing), Internet Information Server (Διαχείριση Internet Sites), Proxy Server 2.0 (Επιλεγμένη πρόσβαση χρηστών στο Internet Ασφάλεια πρόσβασης) 3.5 Προδιαγραφές λογισμικού συστήματος Microsoft BackOffice 4.5 Πρόκειται για μία σουίτα (σύνολο πακέτων) εφαρμογών Server, η οποία στηρίζεται στο λειτουργικό σύστημα Windows NT Server 4.0. Αναλυτικότερα τα προϊόντα που περιέχονται στη συσκευασία του BackOffice 4.5 είναι: Windows NT Server 4.0 Internet Information Server 4.0 Index Server 1.0 Proxy Server 2.0 FrontPage 98 23

25 Internet Explorer 5.0 Transaction Server SQL Server 7.0 Exchange Server 5.5 Fax Server Στη συνέχεια παραθέτουμε περίληψη από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Servers που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου Microsoft Windows NT Server Λειτουργικό σύστημα Πρόκειται για ένα 32-bit, πολυχρηστικό λειτουργικό σύστημα διακομιστή (Server), το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε συστήματα διαφορετικής αρχιτεκτονικής (Intel-based, Alfa processors κ.ά.). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι: Παρέχει αυξημένη ασφάλεια (US Dept. of Defense C2 Level Security, European Union E3 Level Security) Είναι συμβατό με ευρεία γκάμα δικτύων και λειτουργικών συστημάτων, όπως Novell Netware, δίκτυα NFS, δίκτυα IBM (LAN Server και SNA Server), DEC Pathworks, δίκτυα στηριζόμενα σε TCP/IP, ISDN/X.25, IPX-SPX (Novell), AppleTalk 24

26 Το λειτουργικό σύστημα Windows NT Server 4.0 κλιμακώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει απλές Server εγκαταστάσεις, μέχρι επιχειρησιακούς Servers υψηλών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα υποστηρίζει και μπορεί να διαχειριστεί συστήματα Η/Υ με κεντρική μνήμη από 16ΜΒ έως και 4GB, συστήματα με 1 έως και 256 επεξεργαστές, καθώς και συστήματα τα οποία διαθέτουν τεχνολογία RAID 1 για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων. Εφαρμογές Win32ap Win16ap DOSapp POSIXap Προστατευόμενα υποσυστήματα Win32ss Win32ss Win32ss POSIXss Περιοχή Χρήστη Περιοχή Πυρήνα Executive Services Hardware Abstraction Layer Υ Λ Ι Κ Ο / H A R D W A R E Εικόνα 5 - Αρχιτεκτονική των Windows NT Server RAID - Redundant Array of Independent Disks: Η αρχιτεκτονική RAID βασίζεται στη χρήση πολλών σκληρών δίσκων (arrays), τους οποίους το σύστημα μπορεί να βλέπει σαν έναν ή περισσότερους λογικούς δίσκους. Ανάλογα με την εκάστοτε υλοποίηση, το RAID προσφέρει είτε αυξημένη ασφάλεια δεδομένων (fault tolerance), είτε βέλτιστα χαρακτηριστικά απόδοσης (μεγάλο bandwidth). Οι τρόποι υλοποίησης του RAID αναφέρονται σαν επίπεδα (levels). Δύο χαρακτηριστικά συνθέτουν το κάθε επίπεδο: Πρώτον, η τμηματοποίηση των δεδομένων και η αποθήκευσή τους σε δίσκους κατά τμήματα (stripping) και δεύτερον η αποθήκευση σε έναν ξεχωριστό δίσκο (spare disk) τμήματος πληροφοριών (parity storing) για την περίπτωση ανάσυρσης δεδομένων, όταν ένας δίσκος παρουσιάσει βλάβη. Τα επίπεδα RAID που υλοποιούνται σήμερα, είναι: RAID-0 (Stripping), RAID-1 (Mirroring), RAID-10 (0+1) Stripping σε πολλαπλά ζεύγη δίσκων, RAID-3 Stripping και ένας δίσκος για parity, RAID-5 (το πιο σύνηθες σήμερα), το οποίο υποστηρίζει stripping και parity σε όλους τους δίσκους του συστήματος 25

27 3.5.3 Microsoft Exchange Server 5.5 Διαχείριση μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο ολοκληρώνεται με χαρακτηριστικά ομαδικής εργασίας (groupware), καθιστώντας το ιδανικό μέσο επικοινωνίας και κατανομής εργασίας. Ο Exchange Server αποτελείται από ευέλικτο και αποδοτικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από χρονοπρογραμματισμό δραστηριοτήτων, ηλεκτρονικές φόρμες και εφαρμογές ομάδων χρηστών (Public folders κ.ά.). Ο Exchange Server παρέχει υψηλής ταχύτητας SMTP 2 σύνδεση. Επίσης υποστηρίζει Active Server Components, POP3 3, NNTP 4, LDAP 5 protocol, SSL 6, ασφάλεια με person-to-person encryption/keys, κατάλογο διευθύνσεων και διαδικασίες φιλτραρίσματος για τη δημιουργία και αποστολή στοιχείων σε αντίγραφα (Replication process). 2 SMTP: Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανάμεσα σε υπολογιστές. 3 POP3 - Post Office Protocol ver. 3: Πρωτόκολλο διαχείρισης μηνυμάτων. Αποθηκεύει και προωθεί μηνύματα στους χρήστες που συνδέονται στον Server. Το POP χρησιμοποιεί το format του SMTP. 4 NNTP - Network News Transport Protocol: Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και φιλοξενία ομάδων συνομιλίας (discussion groups, Usenet messages) μέσω του Internet. Πρόκειται για επέκταση του TCP/IP. 5 LDAP - Lightweight Directory Access Protocol: Ένα πρωτόκολλο ανοικτών προδιαγραφών (RFC- 1777) το οποίο παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες καταλόγου (directory services). Προέρχεται από το πρωτόκολλο DAP X SSL - Secure Sockets Layer: Ένα πρότυπο το οποίο παρέχει κρυπτογράφηση και υπηρεσίες πιστοποίησης αυθεντικότητας πάνω από το Internet. Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση RSA public-key σε συγκεκριμένες TCP/IP ports. Προτείνεται για τη διαχείριση εμπορικών συναλλαγών. 26

28 Εικόνα 6 - Διασύνδεση του SQL Server με το Internet SQL Server Exchange Server Υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης Exchange/Mail Client Εφαρμογή Windows-based Clients Εικόνα 7 - Διασύνδεση Exchange Server με SQL Server 27

29 3.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής & εργαλεία ανάπτυξης Για την ανάπτυξη και λειτουργία της Β.Δ. χρησιμοποιήθηκε ο Microsoft SQL Server 7.0 (ή Access) και για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου (Web Site) χρησιμοποιήθηκε ο Internet Information Server (IIS). Τέλος για την πρόσβαση των χρηστών που εργάζονται στο τοπικό δίκτυο του Γ.Δ. χρησιμοποιήθηκε ο Microsoft Proxy Server 2.0, ο οποίος έχει ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να προσφέρει ένα ακόμα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Για την ανάπτυξη του λογισμικού διαχείρισης των πληροφοριών (Client application), χρησιμοποιήθηκε η σουίτα εργαλείων ανάπτυξης Microsoft Visual Studio και κυρίως τα εργαλεία ανάπτυξης Visual Basic, Visual C++ και Visual InterDev. Τα παραπάνω εργαλεία συνδέονται με εσωτερικούς μηχανισμούς με τις βάσεις δεδομένων καθώς και με τον Internet Server, οπότε δημιουργείται ένα περιβάλλον απόλυτα ομοιογενές το οποίο εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος (Windows NT 4.0). Η παρουσίαση και εκμετάλλευση των πληροφοριών που αποθηκεύονται στον Server του Γραφείου Διασύνδεσης γίνεται δυναμικά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης του Internet στέλνει μία αίτηση HTTP αναζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες στον Server. Η αίτηση αυτή εκτελείται μέσω script εντολών τα οποία βρίσκονται στον Server. Οι εντολές αυτές εκτός από την αναζήτηση και ανάκτηση στοιχείων, εκτελούν και τις διαδικασίες μορφοποίησης-προσαρμογής των αποτελεσμάτων σε μορφή HTML εγγράφου. Η παραπάνω διαδικασία υλοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας Active Server Pages (ASP). Πρόκειται για μία νέα τεχνολογία η οποία προσφέρει ένα περιβάλλον ανάπτυξης Internet/Intranet εφαρμογών ανοικτής αρχιτεκτονικής, που επιτρέπει την ταυτόχρονη συνύπαρξη εγγράφων HTML, εντολών JavaScript και VBScript (εκδοχή της Visual Basic for Application της Microsoft), καθώς και ActiveX Components που εκτελούνται πάνω στον Internet Information Server (I.I.S.). 28

30 Τα αρχεία ASP που παράγονται, είναι στην ουσία αρχεία κειμένου που περιέχουν συνδυασμό από εντολές HTML, εντολές Script και αναφορές ή κλήσεις σε αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στον Server. Τα ASP αρχεία παρέχουν υψηλή ασφάλεια, διότι εκτελούνται πάνω στον Server (Server side Scripting), ο οποίος στη συνέχεια στέλνει ένα μορφοποιημένο έγγραφο HTML σαν αποτέλεσμα στον τελικό χρήστη. Το σημαντικότερο σημείο της τεχνολογίας αυτής, είναι ο διαχωρισμός της εμφάνισης του Site (και γενικότερα ο σχεδιασμός των σελίδων) από την υπόλοιπη εφαρμογή. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι ότι αυτή η τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) που διαθέτει ο καθένας. Η σύνδεση του Web με τη Β.Δ. πραγματοποιείται με τη χρήση του ADO data interface. Το Microsoft ADO (ActiveX Data Objects) είναι ένα νέο database interface, το οποίο επιτρέπει τη συγγραφή εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να χειριστούν δεδομένα ενός συστήματος RDBMS, μέσω ενός OLE DB provider. Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση του ADO, είναι η υψηλή ταχύτητα προσπέλασης, η ευκολία στην ανάπτυξη, καθώς και η ελάχιστη κατανάλωση πόρων συστήματος (memory overhead και disk footprint). To ADO αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκδοση 2.0 και διανέμεται ελεύθερα από την Microsoft (αρχείο: mdacfull.exe 3.4MB). Το αρχείο αυτό αποσυμπιέζεται αυτόματα και «εγκαθίσταται» στον Η/Υ - Server, αντιγράφοντας τα απαραίτητα DLL s. Τα χαρακτηριστικά του ADO: Το ADO υποστηρίζει όλα τα χαρακτηριστικά / κλειδιά για τη δημιουργία ευέλικτων Client/Server και Web-based εφαρμογών. Συγκεκριμένα: Υποστηρίζει διαδικασίες batch updating Υποστηρίζει stored procedures Υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους Cursors 29

31 Έχει δυνατότητες ελέγχου του αριθμού των γραμμών (rows) που επιστρέφει ένα Ερώτημα (Query), βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την απόδοση της εφαρμογής Υποστηρίζει πολλαπλά Record sets, τα οποία επιστρέφονται από μία batch διαδικασία ή μία stored procedure Έχει την ίδια αντιμετώπιση στο χειρισμό των δεδομένων, είτε αυτός γίνεται μέσω VBA, είτε μέσω VBScript (Web applications), με αποτέλεσμα την ευκολότερη μεταφορά μίας εφαρμογής από περιβάλλον Client/Server σε περιβάλλον Web. Στο σχήμα που ακολουθεί περιγράφεται η ροή γεγονότων (event flow), τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά την επικοινωνία μεταξύ Client και Server μέσω ASP και ADO data interface, για την προσπέλαση στη Β.Δ. Εικόνα 8 30

32 3.7 Διαχείριση του web site Όπως ήδη αναφέραμε στο κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής και Εργαλεία ανάπτυξης» η παρουσίαση και εκμετάλλευση των πληροφοριών που αποθηκεύονται στον Server του Γραφείου Διασύνδεσης γίνεται δυναμικά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο Client (χρήστης του Internet) στέλνει μία αίτηση HTTP, αναζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες στον Server. Όταν αυτή η αίτηση εκτελεστεί, δημιουργείται και στέλνεται ένα έγγραφο HTML στον browser του χρήστη. Η παραπάνω διαδικασία υλοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας Active Server Pages (ASP). Πρόκειται για μία νέα τεχνολογία η οποία προσφέρει ένα περιβάλλον ανάπτυξης Internet/Intranet εφαρμογών ανοικτής αρχιτεκτονικής, που επιτρέπει την ταυτόχρονη συνύπαρξη εγγράφων HTML, εντολών JavaScript και VBScript (εκδοχή της Visual Basic for Application της Microsoft), καθώς και ActiveX Components που εκτελούνται πάνω στον Internet Information Server (IIS). Τα αρχεία ASP που παράγονται, είναι στην ουσία αρχεία κειμένου που περιέχουν συνδυασμό από HTML, εντολές Script και αναφορές ή κλήσεις σε αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στον Server. Τα ASP αρχεία παρέχουν υψηλή ασφάλεια διότι εκτελούνται πάνω στον Server (Server Side Scripting), ο οποίος στη συνέχεια στέλνει ένα μορφοποιημένο έγγραφο HTML σαν αποτέλεσμα στον τελικό χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ASP αρχεία τα οποία να περιέχουν εντολές (scripts) για τη διαχείριση μίας Β.Δ. και τη μορφοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Κάθε φορά που κάποιος χρήστης ζητήσει το συγκεκριμένο ASP αρχείο από τον Web Server, εκτελείται κάθε εντολή που περιέχει το αρχείο αυτό (SELECT, βρόγχοι μορφοποίησης κ.ά.), δημιουργείται μία σελίδα HTML και αποστέλλεται στον browser. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή έχει γίνει σε δεδομένα της Β.Δ., ενσωματώνεται αυτόματα στην HTML σελίδα που θα φτάσει στον τελικό χρήστη. 31

33 Το σημαντικότερο σημείο της τεχνολογίας αυτής, είναι ο διαχωρισμός της εμφάνισης του Site (και γενικότερα ο σχεδιασμός των σελίδων) από την υπόλοιπη εφαρμογή. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτή η τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) που διαθέτει ο καθένας. Η εφαρμογή που δημιουργήσαμε, αποτελείται από μία αρχική σελίδα (home page), η οποία μας οδηγεί σε επιμέρους ASP σελίδες (μία για κάθε γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικάπου υποστηρίζονται στο Site), απ όπου προβάλλονται οι πληροφορίες της κάθε ενότητας. Η σύνθεση των σελίδων του Web Site, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, γίνεται δυναμικά και ελέγχεται από της ακόλουθες επιλογές του συστήματος: Εικόνα 9 Οι παραπάνω επιλογές περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη μορφοποίηση του Site. Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι για να αναπτύξουμε και να διαχειριστούμε ένα Internet Site, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε εγκαταστήσει τον Internet Information Server και να έχουμε επίσης δημιουργήσει τις κατάλληλες συνδέσεις (ODBC connections) με τον SQL Server ή την Access. 32

34 Όλα τα αρχεία του Site βρίσκονται κάτω από τον κατάλογο \InetPub\wwwroot\ Στον κατάλογο αυτό υπάρχει η αρχική σελίδα (default.htm), όλες οι ASP σελίδες (*.asp) που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Site, καθώς και ο υποκατάλογος Images ο οποίος περιέχει όλες τις εικόνες (GIF, JPG) που χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό των σελίδων. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι για τη μορφοποίηση των σελίδων επιλέξαμε την λογική των πινάκων (<tables>) αντί των frames, τα οποία δεν αποδίδονται σωστά σε όλους τους Internet browsers (αναφερόμαστε κυρίως στον Microsoft IE και στους Netscape Navigator 3.0 και Communicator). 3.8 Γενική μορφή Ιστοσελίδων Για λόγους ομοιομορφίας και απλούστερου χειρισμού, αποφασίστηκε όλες οι Ιστοσελίδες να έχουν την ίδια γενική μορφή. Αυτή η γενική μορφή καθορίζεται από το πρότυπο (template) που φαίνεται σχηματικά πιο κάτω. Σύμφωνα με αυτό κάθε Ιστοσελίδα υποδιαιρείται σε έξι κύριες περιοχές (κελιά) και δύο δευτερεύουσες. Α1 A2 Β1t B1 B2 B1b C1 C2 Εικόνα 10 33

35 Στην περιοχή Α1 εμφανίζεται το λογότυπο του Site. Αυτό δεν είναι άλλο από το σήμα του Γ.Δ. του συγκεκριμένου ΤΕΙ, το οποίο λειτουργεί και σαν σύνδεσμος με την αρχική σελίδα (Home Page). Στην περιοχή Α2 εμφανίζεται ο τίτλος της ιστοσελίδας. Αυτός μπορεί να είναι κείμενο ή γραφικό. Στις περιοχές Β1t και B1b εμφανίζονται γραφικά διακοσμητικής φύσεως (επικεφαλίδα και υποσέλιδο της περιοχής Β1) Στην περιοχή Β1 εμφανίζονται οι επιλογές που έχει ο χρήστης της Ιστοσελίδας, υπό μορφή γραφικών Στην περιοχή Β2 εμφανίζεται το κύριο τμήμα της ιστοσελίδας (κείμενο και εικόνες) Στην περιοχή C1 εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν το Copyright Στην περιοχή C2 εμφανίζονται τα στοιχεία του Γ.Δ. όπως π.χ. Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax και όλες οι επιλογές που έχει ο χρήστης υπό μορφή κειμένου 34

36 3.9 Διαχείριση του προτύπου του Web Site Η επιλογή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε το πρότυπο του Web Site, τροποποιώντας τις τιμές μιας σειράς από ιδιότητες-παραμέτρους. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τη μορφοποίηση των Ιστοσελίδων και όχι το περιεχόμενό τους. Κάνοντας κλικ στην επιλογή αυτή του Μενού Εργασίες, εμφανίζεται το παράθυρο που βλέπουμε στην επόμενη εικόνα: Εικόνα 11 Στο εσωτερικό αυτού του παραθύρου εμφανίζεται μία φόρμα, η οποία χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα. Στο αριστερό τμήμα και στο δεξί τμήμα. 35

37 Στο αριστερό τμήμα γίνεται μία σχηματική αναπαράσταση της δομής των Ιστοσελίδων (βασική προεπισκόπηση), ενώ στο δεξί τμήμα υπάρχουν πλαίσια και κουμπιά για την εισαγωγή ή τη μεταβολή των τιμών των παραμέτρων-ιδιοτήτων των διαφόρων στοιχείων των Ιστοσελίδων του Web Site. Οι ιδιότητες που εμφανίζονται στο δεξί τμήμα της φόρμας, υποδιαιρούνται σε δύο ομάδες. Στις γενικές ιδιότητες της Ιστοσελίδας και στις ιδιότητες του πίνακα Γενικές ιδιότητες μιας ιστοσελίδας Εικόνα Εικόνα υπόβαθρου: Γράφουμε το όνομα της εικόνας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σαν υπόβαθρο σε κάθε Ιστοσελίδα (είναι το λεγόμενο υδατόγραμμα). 2. Χρώμα υπόβαθρου: Επιλέγουμε το χρώμα του υπόβαθρου (background color) που θέλουμε να εμφανίζεται σε κάθε Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση βέβαια που έχει οριστεί εικόνα, τότε φαίνεται αυτή στο υπόβαθρο. Το χρώμα μπορούμε να το επιλέξουμε από την παλέτα χρωμάτων που εμφανίζεται όταν πατήσουμε το κουμπί που βρίσκεται δεξιά του πεδίου. 36

38 Εικόνα Μέγεθος γραμματοσειράς επικεφαλίδας και υποσέλιδου: Πληκτρολογούμε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θέλουμε να έχουν τα κείμενα και τα μηνύματα που εμφανίζονται στην επικεφαλίδα (κελί Α2) και στο υποσέλιδο (κελί C2). 4. Υποκατάλογος εικόνων: Πληκτρολογούμε το όνομα του φακέλου (κάτω από τον \InetPub\wwwroot\images\) όπου αποθηκεύουμε όλες τις εικόνες. 5. Χρώμα εμφάνισης συνδέσμων (επιλεγμένων και μη) : Η επιλογή και των δύο χρωμάτων γίνεται μέσω της παλέτας που είδαμε προηγουμένως. Η παράμετρος «Χρώμα συνδέσμων» καθορίζει το χρώμα που θα έχουν οι σύνδεσμοι τους οποίους δεν έχει επισκεφθεί ακόμα ο χρήστης (το εξ ορισμού χρώμα είναι μπλε). Η παράμετρος «Χρώμα επιλεγμένων συνδέσμων» καθορίζει το χρώμα που θα έχουν οι σύνδεσμοι που έχει επισκεφθεί ο χρήστης (το εξ ορισμού χρώμα είναι μοβ). Υπόδειγμα των χρωμάτων των συνδέσμων υπάρχει στο αριστερό τμήμα της φόρμας, πάνω από το κουμπί «Οριστικοποίηση αλλαγών». 6. Πάνω περιθώριο και αριστερό περιθώριο: Πληκτρολογούμε τη θέση στην οποία θέλουμε να ξεκινά ο πίνακας μορφοποίησης της σελίδας. 37

39 3.11 Ιδιότητες του πίνακα Εικόνα Μήκος πίνακα: Πληκτρολογούμε μία αριθμητική τιμή η οποία εκφράζει pixels ή ποσοστό. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε ποσοστά (π.χ. 100%), ώστε οι ρυθμίσεις να δουλεύουν ανεξάρτητα από την ανάλυση οθόνης που έχει επιλέξει ο κάθε χρήστης. Στο παραπάνω παράδειγμα δηλώσαμε ότι ο πίνακας θα καταλαμβάνει το 100% του μήκους της οθόνης. 2. Cellpadding και Cellspacing: Και στα δύο πεδία πληκτρολογούμε αριθμητικές τιμές που εκφράζουν pixels. Η πρώτη παράμετρος ορίζει τον αριθμό του διάκενου μεταξύ των ορίων ενός κελιού και του περιεχομένου του, ενώ η δεύτερη ορίζει το διάκενο μεταξύ δύο κελιών. 3. Οριζόντια και κάθετη στοίχιση πίνακα: Οι τιμές που έχουμε στη διάθεση μας είναι left, center και right (για την οριζόντια στοίχιση) και top, middle, bottom (για την κάθετη στοίχιση). Οι τιμές αυτές, που επιλέγονται από αντίστοιχο πτυσσόμενο κατάλογο, καθορίζουν τη στοίχιση των περιεχομένων ενός πίνακα. 4. Περιθώριο πίνακα: Πληκτρολογούμε μία αριθμητική τιμή που εκφράζει pixels. Η παράμετρος αυτή ορίζει το μέγεθος του περιγράμματος των κελιών του πίνακα. 5. Χρώμα υπόβαθρου πίνακα: Η επιλογή του χρώματος γίνεται από την παλέτα που εμφανίζεται όταν πατήσουμε το γκρι κουμπί που βρίσκεται δεξιά από το πεδίο. Καθορίζει το χρώμα των κελιών του πίνακα. 38

40 Για να αλλάξουμε κάποιες από τις ιδιότητες που περιγράψαμε πιο πάνω (είτε αυτές ανήκουν στις γενικές ιδιότητες της Ιστοσελίδας, είτε στις ιδιότητες του πίνακα), πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Γενικές ιδιότητες» που βρίσκεται στο δεξί τμήμα της φόρμας. Αφού τελειώσουμε τις αλλαγές πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί με τη λεζάντα «Οριστικοποίηση αλλαγών». Ρυθμίσεις που αφορούν τα κελιά A1,A2,B1,B2,C1,C2 Αλλαγές μπορούν να γίνουν και στις ιδιότητες των κελιών A1, A2, B1, B2, C1 και C2. Για να αλλάξουμε τις τιμές των παραμέτρων ενός κελιού πρέπει: Να κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί ή να κάνουμε κλικ στην αντίστοιχη περιοχή του πίνακα που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της φόρμας. Παρατηρούμε ότι το δεξί τμήμα αλλάζει και περιέχει τώρα μόνο τα ονόματα και τις τιμές των ιδιοτήτων του συγκεκριμένου κελιού. Εικόνα 15 39

41 Η οριστικοποίηση των αλλαγών των ιδιοτήτων των κελιών (που γίνεται πάλι με τη βοήθεια του ομώνυμου κουμπιού), μπορεί να γίνει είτε στο τέλος (για όλα τα κελιά μαζί) είτε για καθένα ξεχωριστά Διαχείριση της δομής του Web Site Εικόνα 16 40

42 Πρόκειται για τη βασικότερη φόρμα διαχείρισης του Web Site. Μέσω αυτής μπορούμε να «στήσουμε» ολόκληρη τη δομή του Site, προσδιορίζοντας τα περιεχόμενα αυτού, τις συνδέσεις με άλλες σελίδες, καθώς και τη μορφή του (γραφικά, χρώματα κ.ά.). Επίσης μπορούμε να χειριστούμε περισσότερες από μία γλώσσες εντάσσοντας σελίδες σε κάθε μία απ αυτές. Κάθε μία από τις εγγραφές της φόρμας χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αποτελείται από 6 ψηφία χωρισμένα σε 3 ομάδες, όσα είναι και τα επίπεδα στα οποία μπορεί να «κατέβει» η ανάπτυξη του Site. Τα πρώτα δύο ψηφία προσδιορίζουν τις επιλογές του πρώτου επιπέδου, τα επόμενα 2 τις επιλογές του δευτέρου επιπέδου και τα 2 τελευταία τις επιλογές του 3ου επιπέδου. Η πρώτη σελίδα (για κάθε γλώσσα) του Site έχει τον κωδικό Στην εικόνα που ακολουθεί θα δούμε τη σχέση των πεδίων της φόρμας, με μία HTML σελίδα όπως αυτή θα εμφανιστεί στον χρήστη του Internet: Για κάθε εγγραφή εμφανίζεται μία εικόνα-σύνδεσμος στην περιοχή B1 (περιοχή πλοήγησης). Το όνομα της εικόνας αυτής, ορίζεται στο πεδίο «Εικόνα επιλογής». Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί τιμή στο πεδίο «Εικόνα επιλογής», τότε στην HTML σελίδα θα εμφανιστεί η τιμή του πεδίου «Κείμενο επιλογής». Στην περιοχή Α1 εμφανίζεται το περιεχόμενο του πεδίου «Περιεχόμενα Α1». Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό, τότε θα εμφανιστεί μία εικόνα το όνομα της οποία δίνεται στο πεδίο «Δευτ. εικόνα τίτλου». Στην περιοχή Α2 εμφανίζεται το περιεχόμενο του πεδίου «Περιεχόμενα Α2». Παρατηρήστε στο παραπάνω σχήμα ότι τα περιεχόμενα του πεδίου αυτού έχουν HTML δομή. Σε περίπτωση που δεν έχει τιμή το πεδίο αυτό, τότε θα εμφανιστεί μία εικόνα, το όνομα της οποίας δίδεται στο πεδίο «Βασική εικόνα τίτλου». Αν και αυτό το πεδίο δεν έχει τιμή, τότε θα εμφανιστεί το περιεχόμενο του πεδίου «Τίτλος σελίδας». Στην περιοχή Β1 (όπως αναφέραμε και παραπάνω) εμφανίζονται όλες οι επιλογές του Site. Σε περίπτωση που ο χρήστης περάσει με το ποντίκι πάνω από μία επιλογή, τότε θα εμφανιστεί (μέσω Java) μία άλλη εικόνα, το όνομα της οποίας υπάρχει στο πεδίο «Εικόνα επιλογής On». Επίσης σε περίπτωση που επιλέξουμε μία εγγραφή, τότε θα 41

43 εμφανιστεί η εικόνα που το όνομα της έχει δοθεί στο πεδίο «Εικόνα επιλογής Selected». Τέλος τα πεδία «Εικόνα επιλογής New» και «Εικόνα επιλογής Update» εμφανίζονται αντί του «Εικόνα επιλογής» στις περιπτώσεις που έχουμε νέα εγγραφή, ή διόρθωση της υπάρχουσας εγγραφής (για χρονική περίοδο μίας εβδομάδας). Στην περίπτωση λοιπόν που θα πατηθεί μία επιλογή από την περιοχή Β1, τότε στο χώρο της περιοχής Β2 θα εμφανιστούν τα περιεχόμενα που υπάρχουν στο πεδίο «Περιεχόμενα Β2», εκτός και αν το πεδίο «Σελίδα σύνδεσμος» έχει κάποια τιμή. Στην περίπτωση αυτή θα εκτελεστεί η εντολή που αναφέρεται στο πεδίο αυτό και το σύστημα θα επιστρέψει στον χρήστη Internet, το αποτέλεσμα της εντολής σε μορφή HTML σελίδας. Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε τα περιεχόμενα του πεδίου «Περιεχόμενα Β2» με το αποτέλεσμα μίας εντολής. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη δήλωση BODY μέσα στο «Περιεχόμενα Β2». Στο ακόλουθο παράδειγμα βλέπουμε μία ποσότητα HTML κώδικα η οποία δημιουργεί ένα πίνακα στην περιοχή Β2, όπου το μεσαίο κελί του πίνακα περιέχει τη δήλωση BODY. Στο σημείο αυτό λοιπόν, θα παρεμβληθούν τα αποτελέσματα μίας εντολής αναζήτησης. <table border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tr> <td width=2%><img src="images/dummy_w.gif"></td> <td width=96%> <br> BODY <br> </td> <td width=2%><img src="images/dummy_w.gif"></td> </tr> </table> 42

44 Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις δηλώσεις <ACCEPTED> </ACCEPTED> και <ERROR></ERROR>, προκειμένου να εμφανίσουμε μηνύματα τα οποία εξαρτώνται από την επιτυχία ή αποτυχία μίας διαδικασίας I/O (π.χ. καταχώρηση αίτησης αποφοίτου μέσω Internet). Ας δούμε τι τιμές μπορεί να πάρει το πεδίο «Σελίδα σύνδεσμος»: Κατ αρχήν μπορούμε να δηλώσουμε οποιαδήποτε http διεύθυνση (π.χ. Μπορούμε επίσης να καλέσουμε οποιαδήποτε ASP σελίδα υπάρχει στο Site, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις κατάλληλες παραμέτρους. Σελίδες πληροφοριακού υλικού: Cpages.asp Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών: Metapt.asp Παρουσίαση προγραμμάτων υποτροφιών: SchShips.asp Παρουσίαση πληροφοριών για σεμινάρια και εκδηλώσεις: Seminars.asp Αιτήσεις από επιχειρήσεις: JobS.asp Αιτήσεις από απόφοιτους: JobO.asp Αναζήτηση επιχειρήσεων: JobS_Search.asp Αναζήτηση αποφοίτων: JobO_Search.asp 43

45 Εικόνα 17 44

46 4. Αναλυτική παρουσίαση του υπάρχοντος συστήματος 4.1 EueDOS Κατά τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης στο Γ ΚΠΣ, εγκαταστάθηκε το σύστημα EueDOS, το οποίο είναι μια δυναμικά διαμορφούμενη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων σε java web application. Χρησιμοποιεί τον apache tomcat και τη βάση δεδομένων MySQL. Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Daedalus Informatics στα πλαίσια συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό δίκτυο EU-NET για τη διασύνδεση των Γραφείων Διασύνδεσης ανά την Ευρώπη και παραχωρήθηκε δωρεάν στα μέλη του δικτύου. Με το σύστημα EueDOS είναι δυνατή η καταγραφή και διαχείριση δεδομένων για ένα απεριόριστο αριθμό πληροφοριακών ενοτήτων. Ακολούθησε η παραμετροποίηση της εφαρμογής με στόχο την προσαρμογή των αναγκών του Γ.Δ. στη φιλοσοφία του συστήματος. Ορίστηκαν στο EueDOS οι απαραίτητες πληροφοριακές ενότητες, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά αυτών. Εισήχθησαν στο σύστημα όλα εκείνα τα στοιχεία, με τα οποία γίνεται η αυτόματη κατασκευή των φορμών παρουσίασης και επεξεργασίας δεδομένων και της σχετικής βάσης δεδομένων. Μετά από αυτή την εργασία το σύστημα ήταν έτοιμο να λειτουργήσει. Κατά τη φάση αυτή έγινε ταυτόχρονα και η εκπαίδευση του προσώπου που ενεργεί ως διαχειριστής του συστήματος από την πλευρά του Γραφείου Διασύνδεσης. Τέλος, ολοκληρώθηκε η μεταφορά των δεδομένων από την υπάρχουσα βάση δεδομένων. Κατά την εργασία αυτή αναλύθηκαν τα δεδομένα, τα οποία ήταν καταχωρημένα στο παλαιότερο σύστημα μηχανογράφησης του Γ.Δ. και αφού συσχετίστηκαν τα στοιχεία της παλαιότερης δομής δεδομένων με αυτά της δομής δεδομένων του EDOS, αποφασίστηκε οριστικά ποιά δεδομένα ήταν επιθυμητό και δυνατό να μεταφερθούν είτε αυτούσια, είτε τροποποιημένα από τη βάση δεδομένων του παλαιού συστήματος στη βάση δεδομένων του EDOS. 45

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Το παρόν διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons BY-SA. Δημιουργήθηκε με τη χρήση της σουίτας γραφείου OpenOffice.Org

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Πτυχιακή Εργασία 1 Περιεχόμενα Πρόλογος Ιστορική Αναδρομή;......1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑSP.NET;...5 Αντικειμενοστραφής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΓΟ7ΛΛ-ΟΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,29-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:285504 (8956) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα