KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *"

Transcript

1 KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ * ΕΥΓΕΝΊΑ ΔΑΚΟΡΏΝΙΑ ** I. ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (COMMON FRAME OF REFERENCE) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΑΣΤΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ Πριν από οκτώ χρόνια, σε Εισήγησή μου στην Ένωση Αστικολόγων στις 7 Νοεμβρίου 2001 στην Αθήνα, είχα θέσει το ερώτημα, μετά και την παράθεση των αλληλοαντικρουόμενων απόψεων σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προβεί στη σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, εάν πράγματι οδεύουμε προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα ή αν οι εργασίες της Ομάδας v. Bar, δηλ.της Ομάδας για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, αποτελούν απλά, όπως χαρακτηριστικά είχε ειπωθεί 1, έναν περίπατο σε φανταστικούς κήπους 2. Τα χρόνια που πέρασαν, και κατά τη διάρκεια των οποίων η εν λόγω Ομάδα εργάστηκε πυρετωδώς, οδήγησαν στην έκδοση προσφάτως, τον Οκτώβριο του 2009, με τη συνεργασία της Ερευνητικής Ομάδας για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (the Research Group on Existing EC Private Law), γνωστής ως the Acquis Group, της τελικής μορφής του Ακαδημαϊκού Σχεδίου Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (DCFR), σε 6 τόμους συνολικής έκτασης σελίδων, που περιέχει προτεινόμενες διατάξεις όχι μόνο για το Δίκαιο των Συμβάσεων αλλά και για το Δίκαιο των μη συμβατικών σχέσεων (αδικοπραξιών, αδικαιολόγητου πλουτισμού, διοίκησης αλλοτρίων) ακολουθούμενες από σχολιασμό και συγκριτικές παρατηρήσεις. Είχαν προηγηθεί η έκδοση δύο μικρών τόμων, μιας προσωρινής έκδοσης του DCFR (Interim Outline Edition) το 2008 και μιας πιο εμπλουτισμένης (Outline Edition) το 2009 που περιείχαν το κείμενο μόνο των διατάξεων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, και που είναι διαρθρωμένο σε δέκα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο περιέχει τις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στο σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής των προτύπων κανόνων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, παρέχει τους ορισμούς της καλής πίστης (good faith and fair dealing), της νεοεισαγόμενης για πολλές έννομες τάξεις έννοιας της reasonableness (δηλ. του τι θα θεωρούσαν λογικό πρόσωπα που ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη και που βρίσκονται στην ίδια θέση με τα μέρη. Για την κρίση αυτή λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, η φύση και ο σκοπός της σύμβασης, οι περιστάσεις της υπόθεσης και τα συναλλακτικά ήθη), της έννοιας του καταναλωτή και του επαγγελματία, της «έγγραφης δήλωσης» (statement in writing ) και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της υπογραφής και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της ειδοποίησης (notice) και του τρόπου υπολογισμού του χρόνου. Άλλοι ορισμοί περιέχονται στο Παράρτημα στο τέλος του Σχεδίου ΚΠΑ. Το δεύτερο βιβλίο είναι αφιερωμένο στις συμβάσεις και σε άλλες δικαιοπραξίες, το τρίτο στις ενοχές και στα αντιστοιχούντα δικαιώματα. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις για την ανώμαλη * Εισήγηση που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου την στο πλαίσιο των επιστημονικών του εκδηλώσεων. Δημοσίευση: ΕφΑΔ 5/2010, ** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελέσασα μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Μελέτης (Co-ordinating Group) και των Συμβουλευτικών Επιτροπών (Advisory Councils) των Ομάδων Εργασίας για τις Αδικοπραξίες και τη Μίσθωση κινητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. 1 W. Snijders, The organisation of the drafting of a European Civil Code: a walk in imaginary gardens, European Review of Private Law (ERPL) 5 (1997), σ Βλ. Ε. Δακορώνια, Προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα; ΚριτΕ 2001/2, σ

2 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ εξέλιξη των ενοχών, την παραγραφή, το συμψηφισμό, την αναδοχή χρέους, τις ενοχές με περισσότερα υποκείμενα. Το τέταρτο βιβλίο περιέχει διατάξεις για τις ειδικές συμβάσεις (σύμβαση πώλησης, μίσθωσης κινητών, παροχής υπηρεσιών, εντολής, εμπορικής αντιπροσωπείας, δικαιόχρησης (franchise) και διανομής, δανείου, προσωπικής ασφάλειας, δωρεάς) και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, το πέμπτο στη διοίκηση αλλοτρίων, το έκτο στην εξωσυμβατική ευθύνη που προκύπτει από ζημία που προξενήθηκε σε άλλον, το έβδομο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, το όγδοο στην κτήση και απώλεια της κριότητας κινητών, το ένατο στην εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και το δέκατο στο trust. Αν και η δομή του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ δεν διαφέρει από αυτήν του σκοπούμενου πριν από κάποια χρόνια Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, κανείς πλέον δεν ομιλεί για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα, διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο καθηγητής v. Bar : «προκαλεί συναισθήματα και φόβους που δεν μπορούν να ξεπερασθούν προς το παρόν.... Η έννοια του ΚΠΑ ενέχει τη γοητεία του αγνώστου και τουλάχιστον στην επιφάνειά της είναι πολιτικά αθώα» 3. II. ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ (PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ LANDO ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE). Σύντομα μετά τη δημοσίευσή τους 4 οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) προσείλκυσαν την προσοχή πολλών ανώτατων δικαστηρίων στην Ευρώπη (ειδικότερα των ανώτατων δικαστηρίων της Ισπανίας 5, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου) και εκείνων όσοι ήταν επιφορτισμένοι με την προετοιμασία του εκσυγχρονισμού του εθνικού δικαίου των συμβάσεων. Ήταν επομένως αναμενόμενο να υπάρξει συνέχεια στο έργο της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων που συνέταξε τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), γνωστής ως Επιτροπής Lando. Το έργο αυτό ανέλαβε να συνεχίσει η Ομάδα για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. Συνεπώς τα βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) περιέχουν πολλούς κανόνες που προέρχονται από τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL). Οι κανόνες αυτοί περιλήφθηκαν με τη ρητή συναίνεση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Πάντως οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) δεν μπορούσαν απλά να ενσωματωθούν ως είχαν. Αποκλίσεις από αυτούς ήταν αναπόφευκτες εν μέρει λόγω του διαφορετικού σκοπού, της διαφορετικής δομής και του διαφορετικού αντικειμένου κάλυψης του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) και εν μέρει επειδή το πεδίο των Θεμελιωδών Κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων έπρεπε να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει και θέματα προστασίας του καταναλωτή. Εάν το περιεχόμενο του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) αποδειχθεί πειστικό, μπορεί να συμβάλει στην αρμονική και ανεπίσημη εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου. 3 Chr. v. Bar, A Common Frame of Reference for European Private Law- Academic Efforts and Political Realities, The Tulane European and Civil Law Forum, Volume 23 (2008), O. Lando./ H. Beale, (eds.), Principles of European Contract Law Parts I and II, The Hague 1999; O. Lando E.Clive./ A. Prüm / R. Zimmermann (eds.), Principles of European Contract Law Part III, The Hague London and Boston, Βλ. E. Roca Trias/ B. Fernández Gregoraci, The Modern Law of Obligations in the Spanish High Court, European Review of Contract Law (ERCL), Tόμος 5 (2009), Τεύχος 1, σ

3 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ III. ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DCFR) ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR) ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΊΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ. Μεταξύ των σκοπών του Σχεδίου ΚΠΑ είναι να χρησιμεύσει ως σχέδιο για το «πολιτικό» ΚΠΑ, δηλ. το ΚΠΑ που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάσει αποσκοπώντας στην εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων. Στο «Σχέδιο Δράσης για ένα πιο κατανοητό Eυρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων» (Action Plan on A More Coherent Contract Law) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου γίνεται αναφορά στο σκοπούμενο ΚΠΑ. Συγκεκριμένα το εν λόγω Σχέδιο Δράσης καλούσε για παρατηρήσεις σε τρία προτεινόμενα μέτρα: - στην αύξηση της κατανόησης του κοινοτικού κεκτημένου (acquis communautaire), - στην πρoώθηση της επεξεργασίας τυποποιημένων όρων συμβάσεων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, - στην περαιτέρω εξέταση του κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για ένα μέτρο που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, για ένα «προαιρετικό εργαλείο» (optional instrument). Η βασική πρόταση για βελτίωση ήταν η ανάπτυξη ενός ΚΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μετά από την Κοινότητα στην αναθεώρηση του ισχύοντος κεκτημένου (acquis) και τη σύνταξη νέας νομοθεσίας 7. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2004, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα ακόμη έγγραφο με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων και η αναθεώρηση του κεκτημένου: ένα βήμα μπροστά» (Εuropean Contract Law and the revision of the acquis: the way forward) 8. To έγγραφο αυτό περιείχε την πρόταση το ΚΠΑ να παρέχει «θεμελιώδεις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες» που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη βελτίωση του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου και να αποτελέσουν τη βάση ενός προαιρετικού εργαλείου, εάν αποφασισθεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαλείο. Επίσης περιελάμβανε την πρόταση οι πρότυποι κανόνες να αποτελέσουν τον κύριο όγκο του ΚΠΑ, του οποίου κύριος σκοπός είναι να χρησιμεύσει ως ένας οδηγός του νομοθέτη ή μια «εργαλειοθήκη» (tool box) κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του εγγράφου. Τον Απρίλιο του 2007 το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) αποφάσισε να δώσει εντολή στην Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου να καθορίσει την θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές πτυχές ενός μελλοντικού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς 9. Σύμφωνα με την εντολή αυτή, το Συμβούλιο ΔΕΥ της 18ης Απριλίου 2008 ενέκρινε θέση σχετικά με τέσσερις βασικές πτυχές του ΚΠΑ (δηλαδή το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο, και το έννομο αποτέλεσμα) 10. Στη συνέχεια αυτής της θέσης το Συμβούλιο ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε δέσμη συμπερασμάτων για τον καθορισμό ορισμένων γενικών προσανατολισμών σχετικά με τις μέλλουσες εργασίες (που αφορούν τη δομή, το πεδίο εφαρμογής, το σεβασμό της ποικιλομορφίας και τη συμμετοχή του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής κατά τη θέσπιση του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς) 11. Τόσο στη θέση όσο και στα συμπεράσματα προβλέπεται ότι η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θα παρακολουθεί τακτικά τις εργασίες της Επιτροπής για το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς. 6 COM (2003) final, OJ C 63/1. 7 Παράγραφος 72 του Σχεδίου Δράσης. 8 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2004) 651 final, 11 October / / /08. Για το ενοποιημένο κείμενο των διαφόρων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, βλ. 5784/09. 3

4 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ Για να εξασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση των εργασιών και να εξετασθούν σε βάθος και να αποσαφηνιστούν οι προσανατολισμοί που εγκρίθηκαν στο παρελθόν, η Προεδρία υπέβαλε ερωτηματολόγιο στις αντιπροσωπείες στις 8 Ιανουαρίου και τις κάλεσε να απαντήσουν γραπτώς. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και οι συνακόλουθες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεμάτων Αστικού Δικαίου επικεντρώθηκαν ειδικότερα: (α) στις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να εγκριθούν, (β) στους ορισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν και (γ) στους πρότυπους κανόνες που πρέπει να καθοριστούν. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εξέτασε επίσης (δ) τη σχέση που πρέπει να έχει το ΚΠΑ με την προτεινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 13 και (ε) τη μορφή που θα έχει η νομική πράξη με την οποία θα θεσπιστεί το ΚΠΑ. Βάσει των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και της συζήτησης που έλαβε χώρα, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου κάλεσε την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) να συστήσει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τους ως άνω προσανατολισμούς και να προτείνει να ληφθούν αυτοί υπόψη από την Επιτροπή κατά τις μελλοντικές της εργασίες. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν Τύπου 10551/09 (Presse 164), το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στη 2946η του σύνοδό στο Λουξεμβούργο (4-5/6/2009) 14 κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση ΚΠΑ για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι επιθυμεί να διαρθρωθεί το ΚΠΑ σε τρία μέρη: ένα που να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων ένα άλλο να κηρύσσει τις θεμελιώδεις κοινές αρχές του δικαίου των συμβάσεων και ένα άλλο να περιέχει τους πρότυπους κανόνες. Στην απόφασή του στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 15 πέρα από τη διακήρυξη της επιδίωξης καλύτερης νομοθεσίας στο πεδίο της δικαιοσύνης, της προώθησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και της καλύτερης πρόσβασης στην πολιτική δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων επί τη βάσει του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) καθώς και άλλων ακαδημαϊκών έργων στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων, και να αναμείξει το Κοινοβούλιο πλήρως σε μία ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός πολιτικού ΚΠΑ (CFR) και τονίζει ότι «το πολιτικό ΚΠΑ πρέπει να οδηγήσει σε ένα προαιρετικό και άμεσα εφαρμόσιμο εργαλείο που θα επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, στις εταιρίες και τους καταναλωτές, να επιλέγουν ελεύθερα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων ως το δίκαιο που διέπει τη συναλλαγή τους. Επαναλαμβάνει ότι το Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να καταστεί διαθέσιμο από την Επιτροπή στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γλωσσών μαζί με τις επιστημονικές εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα κείμενα αυτά όλων των ενδιαφερομένων και πρέπει ήδη να χρησιμοποιείται ως ένα μη δεσμευτικό νομικό εργαλείο από τους Ευρωπαίους και εθνικούς νομοθέτες. Επίσης όλες οι σχετικές διατάξεις του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά και λεπτομερώς υπόψη σε όλες τις μέλλουσες προτάσεις και εκτιμήσεις της Επιτροπής που επηρεάζουν το Δίκαιο των Συμβάσεων. Τέλος ενθαρρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει την πρόσφατη ιδέα της της πρότασης τυποποιημένων συμβάσεων (standard contracts) για χρήση από όποιον το επιθυμεί σε ειδικούς τομείς που θα βασίζονται στο ΚΠΑ» / Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών (COM(2008) 614 τελικό) (14183/08). 14 Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο Συμβούλιο από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο. 15 Με αφορμή την απόφαση αυτή η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου του Trier οργάνωσε Συνέδριο στις 18 και 19 Μαρτίου 2010 με θέμα: «Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή και ΚΠΑ/Προς ένα Προαιρετικό Εργαλείο;» 4

5 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IV. Η ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤΟ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ νωρίς στην παρούσα φάση να αποφασιστεί η μορφή που θα έχει το ΚΠΑ. Ότι όμως είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η μορφή που θα επιλεγεί θα επιτρέψει να καταρτιστεί μια μη δεσμευτική νομική πράξη που θα περιέχει δέσμη προσανατολισμών, τους οποίους οι κοινοτικοί νομοθέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο επίπεδο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως κοινή πηγή έμπνευσης ή αναφοράς κατά τη νομοθετική διαδικασία.σύμφωνα και με τον καθ. κ. v. Bar αν και η εικόνα της εργαλειοθήκης για τη νομοθεσία δεν φαίνεται και τόσο πετυχημένη, εκπληρώνει μια αποστολή, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς: Αποσκοπεί να αποσαφηνίσει από πολιτική σκοπιά ότι με το ΚΠΑ δεν θα συνέχεται καμία νομική δεσμευτική ενέργεια, ούτε για τον κοινοτικό νομοθέτη, ούτε για τον εθνικό νομοθέτη, ούτε για οποιονδήποτε άλλον, «μπορεί» απλά να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για την εθνική νομοθεσία και να ληφθεί υπόψη από τον κοινοτικό νομοθέτη. Κατά τον καθ. κ. v. Bar έτσι αίρονται μεν όλα τα προβλήματα αρμοδιότητας για τα καταστατικά όργανα της Κοινότητας, αλλά από τη στιγμή που ο ο κοινοτικός νομοθέτης δεν είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη το ΚΠΑ η προσέγγιση των νομοθεσιών στην πραγματικότητα αναβάλλεται για πολύ καιρό 16.V. Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΕΝΙΚΏΝ ΑΡΧΏΝ, ΟΡΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ (MODEL RULES) ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ. Α. Γενικές αρχές, ορισμοί και πρότυποι κανόνες. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 1. Γενικές αρχές Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα προβλέπει κοινές θεμελιώδεις αρχές του δικαίου των συμβάσεων, που θα συνοδεύονται πιθανώς από κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εξαιρέσεις από αυτές τις αρχές. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεώρησε σκόπιμο να θεσπιστούν ήδη από τώρα ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν σε αυτό το μέρος του ΚΠΑ, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται ότι μπορούν να περιληφθούν και άλλες. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αξίες στις οποίες ερείδεται το ΚΠΑ. Θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, περιλαμβανομένου του προσυμβατικού σταδίου. Μεταξύ των αρχών που ενδέχεται να ισχύουν για το σύνολο της συμβατικής σχέσης, αναφέρονται ορισμένες, όπως: - η αρχή της συμβατικής ελευθερίας (αυτονομία των συμβαλλομένων), - η αρχή της ασφάλειας δικαίου σε συμβατικά θέματα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δεσμευτική ισχύ της σύμβασης (pacta sunt servanda), 16 Chr. v. Bar, European Private Law in the Making: The Principles of European Contract Law, the Model Rules on European Private Law, and the Common Frame of Reference (= «To Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο εν τω γίγνεσθαι: Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων {PECL), οι Πρότυποι Κανόνες (Model Rules) για το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο και το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (CFR)»), διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2008, μετάφραση της οποίας από την επίκ.καθηγήτρια κ. Π. Παπαρσενίου υπό την επίβλεψη της γράφουσας είναι δημοσιευμένη στο Digesta 2009, Τεύχος Β, σ

6 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ η αρχή των θεμιτών όρων συναλλαγής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εκτεθούν και να περιγραφούν με μεγάλες λεπτομέρειες στο ΚΠΑ. 2. Ορισμοί Το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι ένα μέρος του ΚΠΑ πρέπει να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων αλλά η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεωρεί ότι είναι ακόμα πρόωρο να διευκρινισθεί ποιους ακριβώς ορισμούς πρέπει να περιέχει το ΚΠΑ, αλλά οι ορισμοί αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν άμεση σχέση με το γενικό δίκαιο των συμβάσεων και με το πεδίο εφαρμογής καθώς και με τις προτεραιότητες του ΚΠΑ, όπως αυτά καθορίστηκαν σε προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρέπει συνεπώς να παραλειφθούν κάποιοι ορισμοί που αφορούν συμβάσεις ή έννοιες, οι οποίες δεν υπάγονται στο πεδίο που καλύπτει το ΚΠΑ. Εν τούτοις, θα πρέπει να περιλαμβάνονται άλλοι ορισμοί σχετικοί με ορισμένα είδη συμβάσεων τα οποία αφορά το ΚΠΑ. Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους ορισμούς που ανάγονται στον τομέα των συμβάσεων καταναλωτών, εφόσον αυτός ο τομέας συνιστά σημαντικό μέρος του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του συμβατικού δικαίου. Επίσης θα ήταν σκόπιμο να διευκρινισθούν ορισμένες βασικές έννοιες που προσιδιάζουν στο δίκαιο των συμβάσεων καταναλωτών. 3. Πρότυποι κανόνες Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα πρέπει να περιέχει «πρότυπους κανόνες» εμπνεόμενους από τις θεμελιώδεις αρχές και βασισμένους στους επιλεγόμενους ορισμούς. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου συμφώνησε ότι οι πρότυποι κανόνες θα πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα ώστε να μπορούν να ισχύουν για όλες τις συμβάσεις καθώς και ότι θα πρέπει να διατυπωθούν ευρέως προκειμένου να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε όλες τις συμβατικές περιπτώσεις. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο δεν έχει αποκλείσει ότι οι ειδικές συμβάσεις που εμπίπτουν στο κοινοτικό κεκτημένο θα μπορούσαν να περιληφθούν στο ΚΠΑ σε μεταγενέστερο στάδιο 17. Επομένως, το ΚΠΑ, στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να περιλάβει ορισμένους συγκεκριμένους πρότυπους κανόνες που θα ισχύουν για ορισμένες ειδικές συμβάσεις, κυρίως στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εκτιμά ότι οι πρότυποι κανόνες πρέπει να ανέρχονται στον αριθμό που είναι αναγκαίος σε συνάρτηση με το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ΚΠΑ. Επί πλέον, το ΚΠΑ θα μπορούσε να προσφέρει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εναλλακτικές λύσεις για περιπτώσεις στις οποίες ένας πρότυπος κανόνας αντικατάστασης μπορεί να φανεί χρήσιμος. 4. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών Στα προηγούμενα συμπεράσματά του το Συμβούλιο συμπεριέλαβε ρητώς τις συμβάσεις καταναλωτών στο πεδίο εφαρμογής του ΚΠΑ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου δρομολόγησε σχετική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το ΚΠΑ θα απηχεί τις διατάξεις της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου έκρινε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των δύο σχεδίων θα ήταν ευκταίο, κατά τη θέσπιση του ΚΠΑ, να παρακολουθούνται και να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των 17 Βλ. παράγραφο 12 του εγγρ /08. 6

7 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ διαπραγματεύσεων για την προτεινόμενη οδηγία. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα δύο σχέδια είναι χωριστά και ότι αποσκοπούν στην επιδίωξη στόχων, οι οποίοι δεν συμπίπτουν πάντα. Το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ, αν και πολύ ευρύτερο, περιέχει προτάσεις για τις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες που ανταποκρίνονται στις εξαγγελίες της Επιτροπής. Β. Η εναρμόνιση του Ιδιωτικού Δικαίου μέσω πρότυπων κανόνων (model rules) Η μέθοδος των κανόνων προτύπων που ακολούθησε η Επιτροπή v. Bar για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα και που μαζί με το Acquis Group, δηλ. την Ερευνητική Ομάδα για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προετοίμασαν το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR), είναι η μέθοδος της Επιτροπής Lando, η οποία μοιάζει πολύ με τη μέθοδο που εφαρμόζει πλέον των 75 ετών το American Law Institute στις ΗΠΑ. Η μέθοδος του American Law Institute στηρίζεται στη σύγκριση των υφιστάμενων ρυθμίσεων και της νομολογίας των Πολιτειών των ΗΠΑ σχετικά με ορισμένους τομείς του ιδιωτικού δικαίου. Από την επιστημονική επεξεργασία των ουσιαστικών δικαίων και της νομολογίας εξάγεται ο κοινός παρονομαστής των εναρμονιστέων δικαίων και στη συνέχεια ακολουθεί η διατύπωση κατά το δυνατόν σύντομων και περιεκτικών κανόνων με τη μορφή νόμου, οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων καθώς και τις κοινές τάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της νομολογίας. Η διατύπωση αυτών των κανόνων (Restatement of the Law) συνοδεύεται από την παράθεση αφενός σχολίων με παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου και αφετέρου της νομολογίας. Όπου μάλιστα είναι αναγκαίο, δίδονται και παραδείγματα εφαρμογής της διατυπωθείσας διάταξης. Οι κανόνες που διατυπώνονται με τη μέθοδο αυτή δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα αλλά αποτελούν βοήθημα για τους νομικούς και πρόταση για το νομοθέτη 18. Η μέθοδος αυτή μετατίθεται από το επίπεδο των Πολιτειών των ΗΠΑ στο επίπεδο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σύγκριση των κρατούντων σε αυτά στους διάφορους τομείς του ιδιωτικού δικαίου κατά τις εργασίες της Επιτροπής v. Bar, οι οποίες διήρκεσαν 10 έτη. Συγκεκριμένα διάφορες Ομάδες Εργασίας απαρτιζόμενες από νέους ερευνητές από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν το ισχύον στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης νομικό πλαίσιο στους διάφορους κλάδους του Δικαίου που αποτελούσαν αντικείμενο επεξεργασίας [δίκαιο των συμβάσεων (της πώλησης, της παροχής υπηρεσιών, της μίσθωσης κινητών), δίκαιο των συναλλαγών που καλύπτονται με ασφάλειες και με τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές υπηρεσίες, «μη συμβατικές» ενοχές (αδικοπραξίες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων) κλπ.], και μετά την εύρεση του κοινού παρονομαστή προέβησαν υπό τη διεύθυνση των διευθυντών των επί μέρους ομάδων (team leaders, directeurs d équipe) καθηγητών στη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων σε κάθε συγκεκριμένο θέμα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι προτεινόμενες διατάξεις ελέγχονταν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Council) της κάθε ομάδας εργασίας, που την αποτελούσαν επιστήμονες κύρους, από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και οι οποίοι καλούνταν να υποβάλουν παρατηρήσεις και να εγκρίνουν το κείμενο που υπεβάλλετο προς τελική συζήτηση και έγκριση στη Συντονιστική Ομάδα Μελέτης (Co-ordinating Group 19, groupe de coordination), η οποία απαρτιζόταν από τα μέλη όλων των επιμέρους Συμβουλευτικών Επιτροπών και συνεδρίαζε δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) σε διαφορετική κάθε φορά πόλη της Ευρώπης. Κάθε ομάδα εργασίας ήταν επιφορτισμένη με τη σύνταξη ενός σχεδίου προτεινόμενων διατάξεων. Το κείμενο των διατάξεων αυτών ακολουθείτο από: α) εκτενή σχόλια (comments) με διαφωτιστικά παραδείγματα και β) σημειώσεις (notes) συγκριτικού δικαίου με αναφορά στις περισσότερες έννομες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχέση των εν 18 Απ. Γεωργιάδης, Η εναρμόνιση του ιδιωτικού Δικαίου στην Ευρώπη, ΝοΒ 42, σ.332, Για τις διάφορες αυτές ομάδες βλ. C. v.bar, Le Groupe d Études sur un Code Civil Européen, RIDC , σ

8 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ ισχύι στις έννομες αυτές τάξεις διατάξεων με την προτεινόμενη ρύθμιση. Καθίσταται δηλ. εναργές κατ αυτόν τον τρόπο σε ποιό μέτρο ταυτίζεται ή διαφοροποιείται η προτεινόμενη ρύθμιση από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσα των εργασιών και της σύνταξης του σχεδίου είναι η αγγλική, επειδή αυτή είναι σήμερα η κύρια γλώσσα στις εμπορικές συναλλαγές 20. Τελικός όμως σκοπός του έργου είναι η μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεύθυνοι θεμάτων οργανωτικής φύσης ήταν οι διευθυντές των επί μέρους ομάδων και η Καθοδηγητική Επιτροπή (Steering Committee), που απετελείτο από εξέχοντες καθηγητές διεθνούς κύρους. Εγινε σοβαρότατη προσπάθεια να μελετηθούν όλες οι σχετικές με το προς μελέτη αντικείμενο διατάξεις των διάφορων έννομων τάξεων και να βρεθεί κοινός παρονομαστής αποδεκτός από όλους ή τουλάχιστον από την πλειοψηφία των εκπροσώπων των διαφόρων κρατών-μελών, χωρίς οι προτεινόμενες διατάξεις να αποτελούν αντιγραφή διατάξεων κάποιας συγκεκριμένης έννομης τάξης. Παρόμοια δηλ. με το Restatement of the Law, το οποίο αποσκοπεί στη διατύπωση κανόνων οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων ή οι οποίοι αποτυπώνουν τις τάσεις στο δίκαιο στις ΗΠΑ, οι διατυπωθέντες κανόνες στο DCFR που έγιναν κοινά αποδεκτοί δεν περιορίζονται στο να αναπαραγάγουν το δίκαιο που είναι κοινό στην πλειοψηφία των κρατών-μελών αλλά αποτυπώνουν και εντελώς νέες ρυθμίσεις, όπου κρίθηκε ότι αυτό είναι λογικά αναγκαίο ή χρήσιμο για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου. VI. ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ; ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφηύρε η ίδια τη «λειτουργία της εργαλειοθήκης» του ΚΠΑ, νοούμενης ως ενός κειμένου, το οποίο θα βοηθήσει τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσουν την εσωτερική συνοχή μεταξύ των Οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή στο δίκαιο των συμβάσεων. Δεν πρέπει όμως η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει τροχοπέδη στη χρήση του ΚΠΑ ως ενός προαιρετικού εργαλείου, δηλ. ως ενός ανεξάρτητου συστήματος δικαίου των συμβάσεων, επιπλέον αυτών που ισχύουν στα κράτημέλη, το οποίο τα μέρη σε μια σύμβαση, που προέρχονται από διαφορετικές ένννομες τάξεις, μπορούν να επιλέξουν ως το διέπον τη σύμβαση δίκαιο, αν το επιθυμούν, ή το οποίο ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να επιλέξει για τον εκσυγχρονισμό απαρχαιωμένων διατάξεων. Το ΚΠΑ μπορεί περαιτέρω να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό δικαιϊκών συστημάτων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προσβλέπουν σε αυτήν για να συνεισφέρει στις ανάγκες εκσυγχρονισμού των δικαιϊκών συστημάτων τους στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου. Το ότι το Σχέδιο ΚΠΑ θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξή του σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 είναι σημαντικό. Πάντως, για να μην καταστεί το όλο εγχείρημα ανεπίκαιρο χρειάζεται να δημιουργηθεί, όπως έχει υποστηριχθεί 21, ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο 22 που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνέχειας, συντονισμού και διαρκούς πληροφόρησης. Πρότυπα για ένα τέτοιο Ινστιτούτο μπορούν να αποτελέσουν το American Law Institute, το Ερευνητικό Κέντρο Ιδιωτικού Δικαίου της Ρωσίας (Private Law Research Centre), υπό την αιγίδα του οποίου συντάχθηκε ο νέος Ρωσικός Αστικός Κώδικας, ή το κεντρικό Ινστιτούτο της Ουκρανίας (Ukrainian Legal Foundation), το οποίο επίσης σε χρονικό διάστημα ολίγων ετών εκπόνησε ένα νέο Αστικό Κώδικα. Την προώθηση της ιδέας για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού αυτού Ινστιτούτου έχει αναλάβει η προσφάτως συσταθείσα Ένωση για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου (European Law Institute Association, ΕLIA) με έδρα το Βέλγιο και ιδρυτικά μέλη εξέχοντες ευρωπαίους καθηγητές διεθνούς κύρους. 20 Lingua franca (γλώσσα χωρίς σύνορα), όπως την αποκαλεί ο G. Alpa, European Community Resolutions and the Codification of Private Law, European Review of Private Law (ERPL) 2 (2000), σ W.Snijders, ό. π. (σημ Για να μην υπάρχει πολιτική επιρροή το Ινστιτούτο αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα Κράτη Μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8

9 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ VII. ΕΠΊΛΟΓΟΣ: Η ΑΝΆΓΚΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΊ ΕΥΡΈΩΣ ΓΝΩΣΤΌ Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι η τεράστια εργασία, η οποία έχει γίνει, είναι πολύτιμη στο χώρο του Αστικού Δικαίου από πλευράς συγκριτικού δικαίου. Ακόμη και αν κάποιος δεν συμφωνεί με τον τρόπο προσέγγισης και το περιεχόμενο των προτεινόμενων διατάξεων, δεν δικαιολογείται να μην τις γνωρίζει. Εξάλλου οι γνώσεις συγκριτικού δικαίου που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας τις συγκριτικές παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις διατάξεις είναι ανεκτίμητες 23. Πρώτη φορά απαντά κανείς συγκεντρωμένες τις προσεγγίσεις τόσων έννομων τάξεων στα υπό εξέταση θέματα. Ο νομικός κόσμος στη χώρα μας δεν φαίνεται να γνωρίζει αρκετά σχετικά όχι μόνο με το ΚΠΑ, το οποίο εξ άλλου είναι στα σπάργανα, αλλά και με τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), το κείμενο των οποίων έχει δημοσιευθεί ήδη πριν από δέκα χρόνια. Η προσήλωση στις διατάξεις του ΑΚ ή η ενασχόληση μόνο με τις Οδηγίες δεν αρκεί. Είναι καιρό ο Έλληνας φοιτητής της Νομικής Επιστήμης, δικηγόρος, δικαστής, νομοθέτης του Ιδιωτικού Δικαίου να γνωρίσει σε βάθος τα τεκταινόμενα στο πεδίο του Αστικού Δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τελευταίος μάλιστα καλείται να τροποποιήσει ενδεχομένως απαρχαιωμένες διατάξεις εμπνεόμενος από τις λύσεις που προτείνονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, ώστε να ακολουθήσει τις εξελίξεις των καιρών. Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) και το Σχέδιο ΚΠΑ πρέπει να μεταφρασθούν και να διδάσκονται στις Νομικές Σχολές, πάντα σε σύγκριση με τις διατάξεις του θετικού, εσωτερικού δικαίου, ώστε να μην εκπλαγούμε την ημέρα που θα κληθούμε ενδεχομένως να υιοθετήσουμε τις διατάξεις αυτές υπό τη μορφή Οδηγιών ή Κανονισμών ή για να είμαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον ως το κοινά αποδεκτό από τα μέρη δίκαιο που θα διέπει συμβάσεις και ίσως όχι μόνο αυτές που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. 23 Για το ότι μια από τις σημαντικές λειτουργίες του DCFR είναι ότι προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα δικαιοσυγκριτικό υλικό, το οποίο μέχρι τώρα δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό πυκνότητας και έκτασης βλ. Chr. v. Bar, διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων. 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 09 Μαρτίου // 11 Μαρτίου // 16:00-21:00 26 Φεβρουαρίου // 13 Μαρτίου // 18 Μαρτίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καβάλα 23/2/2012 Αρ. πρωτ. 172 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα