KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *"

Transcript

1 KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ * ΕΥΓΕΝΊΑ ΔΑΚΟΡΏΝΙΑ ** I. ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (COMMON FRAME OF REFERENCE) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΑΣΤΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ Πριν από οκτώ χρόνια, σε Εισήγησή μου στην Ένωση Αστικολόγων στις 7 Νοεμβρίου 2001 στην Αθήνα, είχα θέσει το ερώτημα, μετά και την παράθεση των αλληλοαντικρουόμενων απόψεων σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προβεί στη σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, εάν πράγματι οδεύουμε προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα ή αν οι εργασίες της Ομάδας v. Bar, δηλ.της Ομάδας για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, αποτελούν απλά, όπως χαρακτηριστικά είχε ειπωθεί 1, έναν περίπατο σε φανταστικούς κήπους 2. Τα χρόνια που πέρασαν, και κατά τη διάρκεια των οποίων η εν λόγω Ομάδα εργάστηκε πυρετωδώς, οδήγησαν στην έκδοση προσφάτως, τον Οκτώβριο του 2009, με τη συνεργασία της Ερευνητικής Ομάδας για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (the Research Group on Existing EC Private Law), γνωστής ως the Acquis Group, της τελικής μορφής του Ακαδημαϊκού Σχεδίου Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (DCFR), σε 6 τόμους συνολικής έκτασης σελίδων, που περιέχει προτεινόμενες διατάξεις όχι μόνο για το Δίκαιο των Συμβάσεων αλλά και για το Δίκαιο των μη συμβατικών σχέσεων (αδικοπραξιών, αδικαιολόγητου πλουτισμού, διοίκησης αλλοτρίων) ακολουθούμενες από σχολιασμό και συγκριτικές παρατηρήσεις. Είχαν προηγηθεί η έκδοση δύο μικρών τόμων, μιας προσωρινής έκδοσης του DCFR (Interim Outline Edition) το 2008 και μιας πιο εμπλουτισμένης (Outline Edition) το 2009 που περιείχαν το κείμενο μόνο των διατάξεων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, και που είναι διαρθρωμένο σε δέκα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο περιέχει τις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στο σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής των προτύπων κανόνων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, παρέχει τους ορισμούς της καλής πίστης (good faith and fair dealing), της νεοεισαγόμενης για πολλές έννομες τάξεις έννοιας της reasonableness (δηλ. του τι θα θεωρούσαν λογικό πρόσωπα που ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη και που βρίσκονται στην ίδια θέση με τα μέρη. Για την κρίση αυτή λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, η φύση και ο σκοπός της σύμβασης, οι περιστάσεις της υπόθεσης και τα συναλλακτικά ήθη), της έννοιας του καταναλωτή και του επαγγελματία, της «έγγραφης δήλωσης» (statement in writing ) και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της υπογραφής και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της ειδοποίησης (notice) και του τρόπου υπολογισμού του χρόνου. Άλλοι ορισμοί περιέχονται στο Παράρτημα στο τέλος του Σχεδίου ΚΠΑ. Το δεύτερο βιβλίο είναι αφιερωμένο στις συμβάσεις και σε άλλες δικαιοπραξίες, το τρίτο στις ενοχές και στα αντιστοιχούντα δικαιώματα. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις για την ανώμαλη * Εισήγηση που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου την στο πλαίσιο των επιστημονικών του εκδηλώσεων. Δημοσίευση: ΕφΑΔ 5/2010, ** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελέσασα μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Μελέτης (Co-ordinating Group) και των Συμβουλευτικών Επιτροπών (Advisory Councils) των Ομάδων Εργασίας για τις Αδικοπραξίες και τη Μίσθωση κινητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. 1 W. Snijders, The organisation of the drafting of a European Civil Code: a walk in imaginary gardens, European Review of Private Law (ERPL) 5 (1997), σ Βλ. Ε. Δακορώνια, Προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα; ΚριτΕ 2001/2, σ

2 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ εξέλιξη των ενοχών, την παραγραφή, το συμψηφισμό, την αναδοχή χρέους, τις ενοχές με περισσότερα υποκείμενα. Το τέταρτο βιβλίο περιέχει διατάξεις για τις ειδικές συμβάσεις (σύμβαση πώλησης, μίσθωσης κινητών, παροχής υπηρεσιών, εντολής, εμπορικής αντιπροσωπείας, δικαιόχρησης (franchise) και διανομής, δανείου, προσωπικής ασφάλειας, δωρεάς) και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, το πέμπτο στη διοίκηση αλλοτρίων, το έκτο στην εξωσυμβατική ευθύνη που προκύπτει από ζημία που προξενήθηκε σε άλλον, το έβδομο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, το όγδοο στην κτήση και απώλεια της κριότητας κινητών, το ένατο στην εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και το δέκατο στο trust. Αν και η δομή του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ δεν διαφέρει από αυτήν του σκοπούμενου πριν από κάποια χρόνια Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, κανείς πλέον δεν ομιλεί για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα, διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο καθηγητής v. Bar : «προκαλεί συναισθήματα και φόβους που δεν μπορούν να ξεπερασθούν προς το παρόν.... Η έννοια του ΚΠΑ ενέχει τη γοητεία του αγνώστου και τουλάχιστον στην επιφάνειά της είναι πολιτικά αθώα» 3. II. ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ (PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ LANDO ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE). Σύντομα μετά τη δημοσίευσή τους 4 οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) προσείλκυσαν την προσοχή πολλών ανώτατων δικαστηρίων στην Ευρώπη (ειδικότερα των ανώτατων δικαστηρίων της Ισπανίας 5, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου) και εκείνων όσοι ήταν επιφορτισμένοι με την προετοιμασία του εκσυγχρονισμού του εθνικού δικαίου των συμβάσεων. Ήταν επομένως αναμενόμενο να υπάρξει συνέχεια στο έργο της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων που συνέταξε τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), γνωστής ως Επιτροπής Lando. Το έργο αυτό ανέλαβε να συνεχίσει η Ομάδα για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. Συνεπώς τα βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) περιέχουν πολλούς κανόνες που προέρχονται από τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL). Οι κανόνες αυτοί περιλήφθηκαν με τη ρητή συναίνεση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Πάντως οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) δεν μπορούσαν απλά να ενσωματωθούν ως είχαν. Αποκλίσεις από αυτούς ήταν αναπόφευκτες εν μέρει λόγω του διαφορετικού σκοπού, της διαφορετικής δομής και του διαφορετικού αντικειμένου κάλυψης του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) και εν μέρει επειδή το πεδίο των Θεμελιωδών Κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων έπρεπε να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει και θέματα προστασίας του καταναλωτή. Εάν το περιεχόμενο του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) αποδειχθεί πειστικό, μπορεί να συμβάλει στην αρμονική και ανεπίσημη εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου. 3 Chr. v. Bar, A Common Frame of Reference for European Private Law- Academic Efforts and Political Realities, The Tulane European and Civil Law Forum, Volume 23 (2008), O. Lando./ H. Beale, (eds.), Principles of European Contract Law Parts I and II, The Hague 1999; O. Lando E.Clive./ A. Prüm / R. Zimmermann (eds.), Principles of European Contract Law Part III, The Hague London and Boston, Βλ. E. Roca Trias/ B. Fernández Gregoraci, The Modern Law of Obligations in the Spanish High Court, European Review of Contract Law (ERCL), Tόμος 5 (2009), Τεύχος 1, σ

3 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ III. ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DCFR) ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR) ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΊΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ. Μεταξύ των σκοπών του Σχεδίου ΚΠΑ είναι να χρησιμεύσει ως σχέδιο για το «πολιτικό» ΚΠΑ, δηλ. το ΚΠΑ που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάσει αποσκοπώντας στην εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων. Στο «Σχέδιο Δράσης για ένα πιο κατανοητό Eυρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων» (Action Plan on A More Coherent Contract Law) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου γίνεται αναφορά στο σκοπούμενο ΚΠΑ. Συγκεκριμένα το εν λόγω Σχέδιο Δράσης καλούσε για παρατηρήσεις σε τρία προτεινόμενα μέτρα: - στην αύξηση της κατανόησης του κοινοτικού κεκτημένου (acquis communautaire), - στην πρoώθηση της επεξεργασίας τυποποιημένων όρων συμβάσεων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, - στην περαιτέρω εξέταση του κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για ένα μέτρο που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, για ένα «προαιρετικό εργαλείο» (optional instrument). Η βασική πρόταση για βελτίωση ήταν η ανάπτυξη ενός ΚΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μετά από την Κοινότητα στην αναθεώρηση του ισχύοντος κεκτημένου (acquis) και τη σύνταξη νέας νομοθεσίας 7. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2004, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα ακόμη έγγραφο με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων και η αναθεώρηση του κεκτημένου: ένα βήμα μπροστά» (Εuropean Contract Law and the revision of the acquis: the way forward) 8. To έγγραφο αυτό περιείχε την πρόταση το ΚΠΑ να παρέχει «θεμελιώδεις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες» που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη βελτίωση του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου και να αποτελέσουν τη βάση ενός προαιρετικού εργαλείου, εάν αποφασισθεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαλείο. Επίσης περιελάμβανε την πρόταση οι πρότυποι κανόνες να αποτελέσουν τον κύριο όγκο του ΚΠΑ, του οποίου κύριος σκοπός είναι να χρησιμεύσει ως ένας οδηγός του νομοθέτη ή μια «εργαλειοθήκη» (tool box) κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του εγγράφου. Τον Απρίλιο του 2007 το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) αποφάσισε να δώσει εντολή στην Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου να καθορίσει την θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές πτυχές ενός μελλοντικού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς 9. Σύμφωνα με την εντολή αυτή, το Συμβούλιο ΔΕΥ της 18ης Απριλίου 2008 ενέκρινε θέση σχετικά με τέσσερις βασικές πτυχές του ΚΠΑ (δηλαδή το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο, και το έννομο αποτέλεσμα) 10. Στη συνέχεια αυτής της θέσης το Συμβούλιο ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε δέσμη συμπερασμάτων για τον καθορισμό ορισμένων γενικών προσανατολισμών σχετικά με τις μέλλουσες εργασίες (που αφορούν τη δομή, το πεδίο εφαρμογής, το σεβασμό της ποικιλομορφίας και τη συμμετοχή του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής κατά τη θέσπιση του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς) 11. Τόσο στη θέση όσο και στα συμπεράσματα προβλέπεται ότι η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θα παρακολουθεί τακτικά τις εργασίες της Επιτροπής για το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς. 6 COM (2003) final, OJ C 63/1. 7 Παράγραφος 72 του Σχεδίου Δράσης. 8 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2004) 651 final, 11 October / / /08. Για το ενοποιημένο κείμενο των διαφόρων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, βλ. 5784/09. 3

4 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ Για να εξασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση των εργασιών και να εξετασθούν σε βάθος και να αποσαφηνιστούν οι προσανατολισμοί που εγκρίθηκαν στο παρελθόν, η Προεδρία υπέβαλε ερωτηματολόγιο στις αντιπροσωπείες στις 8 Ιανουαρίου και τις κάλεσε να απαντήσουν γραπτώς. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και οι συνακόλουθες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεμάτων Αστικού Δικαίου επικεντρώθηκαν ειδικότερα: (α) στις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να εγκριθούν, (β) στους ορισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν και (γ) στους πρότυπους κανόνες που πρέπει να καθοριστούν. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εξέτασε επίσης (δ) τη σχέση που πρέπει να έχει το ΚΠΑ με την προτεινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 13 και (ε) τη μορφή που θα έχει η νομική πράξη με την οποία θα θεσπιστεί το ΚΠΑ. Βάσει των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και της συζήτησης που έλαβε χώρα, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου κάλεσε την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) να συστήσει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τους ως άνω προσανατολισμούς και να προτείνει να ληφθούν αυτοί υπόψη από την Επιτροπή κατά τις μελλοντικές της εργασίες. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν Τύπου 10551/09 (Presse 164), το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στη 2946η του σύνοδό στο Λουξεμβούργο (4-5/6/2009) 14 κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση ΚΠΑ για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι επιθυμεί να διαρθρωθεί το ΚΠΑ σε τρία μέρη: ένα που να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων ένα άλλο να κηρύσσει τις θεμελιώδεις κοινές αρχές του δικαίου των συμβάσεων και ένα άλλο να περιέχει τους πρότυπους κανόνες. Στην απόφασή του στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 15 πέρα από τη διακήρυξη της επιδίωξης καλύτερης νομοθεσίας στο πεδίο της δικαιοσύνης, της προώθησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και της καλύτερης πρόσβασης στην πολιτική δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων επί τη βάσει του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) καθώς και άλλων ακαδημαϊκών έργων στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων, και να αναμείξει το Κοινοβούλιο πλήρως σε μία ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός πολιτικού ΚΠΑ (CFR) και τονίζει ότι «το πολιτικό ΚΠΑ πρέπει να οδηγήσει σε ένα προαιρετικό και άμεσα εφαρμόσιμο εργαλείο που θα επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, στις εταιρίες και τους καταναλωτές, να επιλέγουν ελεύθερα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων ως το δίκαιο που διέπει τη συναλλαγή τους. Επαναλαμβάνει ότι το Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να καταστεί διαθέσιμο από την Επιτροπή στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γλωσσών μαζί με τις επιστημονικές εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα κείμενα αυτά όλων των ενδιαφερομένων και πρέπει ήδη να χρησιμοποιείται ως ένα μη δεσμευτικό νομικό εργαλείο από τους Ευρωπαίους και εθνικούς νομοθέτες. Επίσης όλες οι σχετικές διατάξεις του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά και λεπτομερώς υπόψη σε όλες τις μέλλουσες προτάσεις και εκτιμήσεις της Επιτροπής που επηρεάζουν το Δίκαιο των Συμβάσεων. Τέλος ενθαρρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει την πρόσφατη ιδέα της της πρότασης τυποποιημένων συμβάσεων (standard contracts) για χρήση από όποιον το επιθυμεί σε ειδικούς τομείς που θα βασίζονται στο ΚΠΑ» / Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών (COM(2008) 614 τελικό) (14183/08). 14 Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο Συμβούλιο από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο. 15 Με αφορμή την απόφαση αυτή η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου του Trier οργάνωσε Συνέδριο στις 18 και 19 Μαρτίου 2010 με θέμα: «Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή και ΚΠΑ/Προς ένα Προαιρετικό Εργαλείο;» 4

5 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IV. Η ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤΟ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ νωρίς στην παρούσα φάση να αποφασιστεί η μορφή που θα έχει το ΚΠΑ. Ότι όμως είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η μορφή που θα επιλεγεί θα επιτρέψει να καταρτιστεί μια μη δεσμευτική νομική πράξη που θα περιέχει δέσμη προσανατολισμών, τους οποίους οι κοινοτικοί νομοθέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο επίπεδο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως κοινή πηγή έμπνευσης ή αναφοράς κατά τη νομοθετική διαδικασία.σύμφωνα και με τον καθ. κ. v. Bar αν και η εικόνα της εργαλειοθήκης για τη νομοθεσία δεν φαίνεται και τόσο πετυχημένη, εκπληρώνει μια αποστολή, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς: Αποσκοπεί να αποσαφηνίσει από πολιτική σκοπιά ότι με το ΚΠΑ δεν θα συνέχεται καμία νομική δεσμευτική ενέργεια, ούτε για τον κοινοτικό νομοθέτη, ούτε για τον εθνικό νομοθέτη, ούτε για οποιονδήποτε άλλον, «μπορεί» απλά να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για την εθνική νομοθεσία και να ληφθεί υπόψη από τον κοινοτικό νομοθέτη. Κατά τον καθ. κ. v. Bar έτσι αίρονται μεν όλα τα προβλήματα αρμοδιότητας για τα καταστατικά όργανα της Κοινότητας, αλλά από τη στιγμή που ο ο κοινοτικός νομοθέτης δεν είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη το ΚΠΑ η προσέγγιση των νομοθεσιών στην πραγματικότητα αναβάλλεται για πολύ καιρό 16.V. Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΕΝΙΚΏΝ ΑΡΧΏΝ, ΟΡΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ (MODEL RULES) ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ. Α. Γενικές αρχές, ορισμοί και πρότυποι κανόνες. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 1. Γενικές αρχές Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα προβλέπει κοινές θεμελιώδεις αρχές του δικαίου των συμβάσεων, που θα συνοδεύονται πιθανώς από κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εξαιρέσεις από αυτές τις αρχές. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεώρησε σκόπιμο να θεσπιστούν ήδη από τώρα ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν σε αυτό το μέρος του ΚΠΑ, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται ότι μπορούν να περιληφθούν και άλλες. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αξίες στις οποίες ερείδεται το ΚΠΑ. Θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, περιλαμβανομένου του προσυμβατικού σταδίου. Μεταξύ των αρχών που ενδέχεται να ισχύουν για το σύνολο της συμβατικής σχέσης, αναφέρονται ορισμένες, όπως: - η αρχή της συμβατικής ελευθερίας (αυτονομία των συμβαλλομένων), - η αρχή της ασφάλειας δικαίου σε συμβατικά θέματα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δεσμευτική ισχύ της σύμβασης (pacta sunt servanda), 16 Chr. v. Bar, European Private Law in the Making: The Principles of European Contract Law, the Model Rules on European Private Law, and the Common Frame of Reference (= «To Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο εν τω γίγνεσθαι: Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων {PECL), οι Πρότυποι Κανόνες (Model Rules) για το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο και το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (CFR)»), διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2008, μετάφραση της οποίας από την επίκ.καθηγήτρια κ. Π. Παπαρσενίου υπό την επίβλεψη της γράφουσας είναι δημοσιευμένη στο Digesta 2009, Τεύχος Β, σ

6 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ η αρχή των θεμιτών όρων συναλλαγής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εκτεθούν και να περιγραφούν με μεγάλες λεπτομέρειες στο ΚΠΑ. 2. Ορισμοί Το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι ένα μέρος του ΚΠΑ πρέπει να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων αλλά η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεωρεί ότι είναι ακόμα πρόωρο να διευκρινισθεί ποιους ακριβώς ορισμούς πρέπει να περιέχει το ΚΠΑ, αλλά οι ορισμοί αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν άμεση σχέση με το γενικό δίκαιο των συμβάσεων και με το πεδίο εφαρμογής καθώς και με τις προτεραιότητες του ΚΠΑ, όπως αυτά καθορίστηκαν σε προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρέπει συνεπώς να παραλειφθούν κάποιοι ορισμοί που αφορούν συμβάσεις ή έννοιες, οι οποίες δεν υπάγονται στο πεδίο που καλύπτει το ΚΠΑ. Εν τούτοις, θα πρέπει να περιλαμβάνονται άλλοι ορισμοί σχετικοί με ορισμένα είδη συμβάσεων τα οποία αφορά το ΚΠΑ. Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους ορισμούς που ανάγονται στον τομέα των συμβάσεων καταναλωτών, εφόσον αυτός ο τομέας συνιστά σημαντικό μέρος του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του συμβατικού δικαίου. Επίσης θα ήταν σκόπιμο να διευκρινισθούν ορισμένες βασικές έννοιες που προσιδιάζουν στο δίκαιο των συμβάσεων καταναλωτών. 3. Πρότυποι κανόνες Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα πρέπει να περιέχει «πρότυπους κανόνες» εμπνεόμενους από τις θεμελιώδεις αρχές και βασισμένους στους επιλεγόμενους ορισμούς. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου συμφώνησε ότι οι πρότυποι κανόνες θα πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα ώστε να μπορούν να ισχύουν για όλες τις συμβάσεις καθώς και ότι θα πρέπει να διατυπωθούν ευρέως προκειμένου να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε όλες τις συμβατικές περιπτώσεις. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο δεν έχει αποκλείσει ότι οι ειδικές συμβάσεις που εμπίπτουν στο κοινοτικό κεκτημένο θα μπορούσαν να περιληφθούν στο ΚΠΑ σε μεταγενέστερο στάδιο 17. Επομένως, το ΚΠΑ, στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να περιλάβει ορισμένους συγκεκριμένους πρότυπους κανόνες που θα ισχύουν για ορισμένες ειδικές συμβάσεις, κυρίως στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εκτιμά ότι οι πρότυποι κανόνες πρέπει να ανέρχονται στον αριθμό που είναι αναγκαίος σε συνάρτηση με το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ΚΠΑ. Επί πλέον, το ΚΠΑ θα μπορούσε να προσφέρει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εναλλακτικές λύσεις για περιπτώσεις στις οποίες ένας πρότυπος κανόνας αντικατάστασης μπορεί να φανεί χρήσιμος. 4. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών Στα προηγούμενα συμπεράσματά του το Συμβούλιο συμπεριέλαβε ρητώς τις συμβάσεις καταναλωτών στο πεδίο εφαρμογής του ΚΠΑ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου δρομολόγησε σχετική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το ΚΠΑ θα απηχεί τις διατάξεις της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου έκρινε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των δύο σχεδίων θα ήταν ευκταίο, κατά τη θέσπιση του ΚΠΑ, να παρακολουθούνται και να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των 17 Βλ. παράγραφο 12 του εγγρ /08. 6

7 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ διαπραγματεύσεων για την προτεινόμενη οδηγία. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα δύο σχέδια είναι χωριστά και ότι αποσκοπούν στην επιδίωξη στόχων, οι οποίοι δεν συμπίπτουν πάντα. Το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ, αν και πολύ ευρύτερο, περιέχει προτάσεις για τις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες που ανταποκρίνονται στις εξαγγελίες της Επιτροπής. Β. Η εναρμόνιση του Ιδιωτικού Δικαίου μέσω πρότυπων κανόνων (model rules) Η μέθοδος των κανόνων προτύπων που ακολούθησε η Επιτροπή v. Bar για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα και που μαζί με το Acquis Group, δηλ. την Ερευνητική Ομάδα για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προετοίμασαν το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR), είναι η μέθοδος της Επιτροπής Lando, η οποία μοιάζει πολύ με τη μέθοδο που εφαρμόζει πλέον των 75 ετών το American Law Institute στις ΗΠΑ. Η μέθοδος του American Law Institute στηρίζεται στη σύγκριση των υφιστάμενων ρυθμίσεων και της νομολογίας των Πολιτειών των ΗΠΑ σχετικά με ορισμένους τομείς του ιδιωτικού δικαίου. Από την επιστημονική επεξεργασία των ουσιαστικών δικαίων και της νομολογίας εξάγεται ο κοινός παρονομαστής των εναρμονιστέων δικαίων και στη συνέχεια ακολουθεί η διατύπωση κατά το δυνατόν σύντομων και περιεκτικών κανόνων με τη μορφή νόμου, οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων καθώς και τις κοινές τάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της νομολογίας. Η διατύπωση αυτών των κανόνων (Restatement of the Law) συνοδεύεται από την παράθεση αφενός σχολίων με παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου και αφετέρου της νομολογίας. Όπου μάλιστα είναι αναγκαίο, δίδονται και παραδείγματα εφαρμογής της διατυπωθείσας διάταξης. Οι κανόνες που διατυπώνονται με τη μέθοδο αυτή δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα αλλά αποτελούν βοήθημα για τους νομικούς και πρόταση για το νομοθέτη 18. Η μέθοδος αυτή μετατίθεται από το επίπεδο των Πολιτειών των ΗΠΑ στο επίπεδο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σύγκριση των κρατούντων σε αυτά στους διάφορους τομείς του ιδιωτικού δικαίου κατά τις εργασίες της Επιτροπής v. Bar, οι οποίες διήρκεσαν 10 έτη. Συγκεκριμένα διάφορες Ομάδες Εργασίας απαρτιζόμενες από νέους ερευνητές από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν το ισχύον στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης νομικό πλαίσιο στους διάφορους κλάδους του Δικαίου που αποτελούσαν αντικείμενο επεξεργασίας [δίκαιο των συμβάσεων (της πώλησης, της παροχής υπηρεσιών, της μίσθωσης κινητών), δίκαιο των συναλλαγών που καλύπτονται με ασφάλειες και με τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές υπηρεσίες, «μη συμβατικές» ενοχές (αδικοπραξίες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων) κλπ.], και μετά την εύρεση του κοινού παρονομαστή προέβησαν υπό τη διεύθυνση των διευθυντών των επί μέρους ομάδων (team leaders, directeurs d équipe) καθηγητών στη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων σε κάθε συγκεκριμένο θέμα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι προτεινόμενες διατάξεις ελέγχονταν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Council) της κάθε ομάδας εργασίας, που την αποτελούσαν επιστήμονες κύρους, από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και οι οποίοι καλούνταν να υποβάλουν παρατηρήσεις και να εγκρίνουν το κείμενο που υπεβάλλετο προς τελική συζήτηση και έγκριση στη Συντονιστική Ομάδα Μελέτης (Co-ordinating Group 19, groupe de coordination), η οποία απαρτιζόταν από τα μέλη όλων των επιμέρους Συμβουλευτικών Επιτροπών και συνεδρίαζε δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) σε διαφορετική κάθε φορά πόλη της Ευρώπης. Κάθε ομάδα εργασίας ήταν επιφορτισμένη με τη σύνταξη ενός σχεδίου προτεινόμενων διατάξεων. Το κείμενο των διατάξεων αυτών ακολουθείτο από: α) εκτενή σχόλια (comments) με διαφωτιστικά παραδείγματα και β) σημειώσεις (notes) συγκριτικού δικαίου με αναφορά στις περισσότερες έννομες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχέση των εν 18 Απ. Γεωργιάδης, Η εναρμόνιση του ιδιωτικού Δικαίου στην Ευρώπη, ΝοΒ 42, σ.332, Για τις διάφορες αυτές ομάδες βλ. C. v.bar, Le Groupe d Études sur un Code Civil Européen, RIDC , σ

8 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ ισχύι στις έννομες αυτές τάξεις διατάξεων με την προτεινόμενη ρύθμιση. Καθίσταται δηλ. εναργές κατ αυτόν τον τρόπο σε ποιό μέτρο ταυτίζεται ή διαφοροποιείται η προτεινόμενη ρύθμιση από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσα των εργασιών και της σύνταξης του σχεδίου είναι η αγγλική, επειδή αυτή είναι σήμερα η κύρια γλώσσα στις εμπορικές συναλλαγές 20. Τελικός όμως σκοπός του έργου είναι η μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεύθυνοι θεμάτων οργανωτικής φύσης ήταν οι διευθυντές των επί μέρους ομάδων και η Καθοδηγητική Επιτροπή (Steering Committee), που απετελείτο από εξέχοντες καθηγητές διεθνούς κύρους. Εγινε σοβαρότατη προσπάθεια να μελετηθούν όλες οι σχετικές με το προς μελέτη αντικείμενο διατάξεις των διάφορων έννομων τάξεων και να βρεθεί κοινός παρονομαστής αποδεκτός από όλους ή τουλάχιστον από την πλειοψηφία των εκπροσώπων των διαφόρων κρατών-μελών, χωρίς οι προτεινόμενες διατάξεις να αποτελούν αντιγραφή διατάξεων κάποιας συγκεκριμένης έννομης τάξης. Παρόμοια δηλ. με το Restatement of the Law, το οποίο αποσκοπεί στη διατύπωση κανόνων οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων ή οι οποίοι αποτυπώνουν τις τάσεις στο δίκαιο στις ΗΠΑ, οι διατυπωθέντες κανόνες στο DCFR που έγιναν κοινά αποδεκτοί δεν περιορίζονται στο να αναπαραγάγουν το δίκαιο που είναι κοινό στην πλειοψηφία των κρατών-μελών αλλά αποτυπώνουν και εντελώς νέες ρυθμίσεις, όπου κρίθηκε ότι αυτό είναι λογικά αναγκαίο ή χρήσιμο για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου. VI. ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ; ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφηύρε η ίδια τη «λειτουργία της εργαλειοθήκης» του ΚΠΑ, νοούμενης ως ενός κειμένου, το οποίο θα βοηθήσει τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσουν την εσωτερική συνοχή μεταξύ των Οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή στο δίκαιο των συμβάσεων. Δεν πρέπει όμως η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει τροχοπέδη στη χρήση του ΚΠΑ ως ενός προαιρετικού εργαλείου, δηλ. ως ενός ανεξάρτητου συστήματος δικαίου των συμβάσεων, επιπλέον αυτών που ισχύουν στα κράτημέλη, το οποίο τα μέρη σε μια σύμβαση, που προέρχονται από διαφορετικές ένννομες τάξεις, μπορούν να επιλέξουν ως το διέπον τη σύμβαση δίκαιο, αν το επιθυμούν, ή το οποίο ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να επιλέξει για τον εκσυγχρονισμό απαρχαιωμένων διατάξεων. Το ΚΠΑ μπορεί περαιτέρω να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό δικαιϊκών συστημάτων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προσβλέπουν σε αυτήν για να συνεισφέρει στις ανάγκες εκσυγχρονισμού των δικαιϊκών συστημάτων τους στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου. Το ότι το Σχέδιο ΚΠΑ θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξή του σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 είναι σημαντικό. Πάντως, για να μην καταστεί το όλο εγχείρημα ανεπίκαιρο χρειάζεται να δημιουργηθεί, όπως έχει υποστηριχθεί 21, ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο 22 που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνέχειας, συντονισμού και διαρκούς πληροφόρησης. Πρότυπα για ένα τέτοιο Ινστιτούτο μπορούν να αποτελέσουν το American Law Institute, το Ερευνητικό Κέντρο Ιδιωτικού Δικαίου της Ρωσίας (Private Law Research Centre), υπό την αιγίδα του οποίου συντάχθηκε ο νέος Ρωσικός Αστικός Κώδικας, ή το κεντρικό Ινστιτούτο της Ουκρανίας (Ukrainian Legal Foundation), το οποίο επίσης σε χρονικό διάστημα ολίγων ετών εκπόνησε ένα νέο Αστικό Κώδικα. Την προώθηση της ιδέας για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού αυτού Ινστιτούτου έχει αναλάβει η προσφάτως συσταθείσα Ένωση για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου (European Law Institute Association, ΕLIA) με έδρα το Βέλγιο και ιδρυτικά μέλη εξέχοντες ευρωπαίους καθηγητές διεθνούς κύρους. 20 Lingua franca (γλώσσα χωρίς σύνορα), όπως την αποκαλεί ο G. Alpa, European Community Resolutions and the Codification of Private Law, European Review of Private Law (ERPL) 2 (2000), σ W.Snijders, ό. π. (σημ Για να μην υπάρχει πολιτική επιρροή το Ινστιτούτο αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα Κράτη Μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8

9 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ VII. ΕΠΊΛΟΓΟΣ: Η ΑΝΆΓΚΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΊ ΕΥΡΈΩΣ ΓΝΩΣΤΌ Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι η τεράστια εργασία, η οποία έχει γίνει, είναι πολύτιμη στο χώρο του Αστικού Δικαίου από πλευράς συγκριτικού δικαίου. Ακόμη και αν κάποιος δεν συμφωνεί με τον τρόπο προσέγγισης και το περιεχόμενο των προτεινόμενων διατάξεων, δεν δικαιολογείται να μην τις γνωρίζει. Εξάλλου οι γνώσεις συγκριτικού δικαίου που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας τις συγκριτικές παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις διατάξεις είναι ανεκτίμητες 23. Πρώτη φορά απαντά κανείς συγκεντρωμένες τις προσεγγίσεις τόσων έννομων τάξεων στα υπό εξέταση θέματα. Ο νομικός κόσμος στη χώρα μας δεν φαίνεται να γνωρίζει αρκετά σχετικά όχι μόνο με το ΚΠΑ, το οποίο εξ άλλου είναι στα σπάργανα, αλλά και με τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), το κείμενο των οποίων έχει δημοσιευθεί ήδη πριν από δέκα χρόνια. Η προσήλωση στις διατάξεις του ΑΚ ή η ενασχόληση μόνο με τις Οδηγίες δεν αρκεί. Είναι καιρό ο Έλληνας φοιτητής της Νομικής Επιστήμης, δικηγόρος, δικαστής, νομοθέτης του Ιδιωτικού Δικαίου να γνωρίσει σε βάθος τα τεκταινόμενα στο πεδίο του Αστικού Δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τελευταίος μάλιστα καλείται να τροποποιήσει ενδεχομένως απαρχαιωμένες διατάξεις εμπνεόμενος από τις λύσεις που προτείνονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, ώστε να ακολουθήσει τις εξελίξεις των καιρών. Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) και το Σχέδιο ΚΠΑ πρέπει να μεταφρασθούν και να διδάσκονται στις Νομικές Σχολές, πάντα σε σύγκριση με τις διατάξεις του θετικού, εσωτερικού δικαίου, ώστε να μην εκπλαγούμε την ημέρα που θα κληθούμε ενδεχομένως να υιοθετήσουμε τις διατάξεις αυτές υπό τη μορφή Οδηγιών ή Κανονισμών ή για να είμαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον ως το κοινά αποδεκτό από τα μέρη δίκαιο που θα διέπει συμβάσεις και ίσως όχι μόνο αυτές που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. 23 Για το ότι μια από τις σημαντικές λειτουργίες του DCFR είναι ότι προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα δικαιοσυγκριτικό υλικό, το οποίο μέχρι τώρα δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό πυκνότητας και έκτασης βλ. Chr. v. Bar, διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων. 9

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 15.4.2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγήτρια: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XI ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο προβληματισμός για τον Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα... 1 1.1. Η δυσκολία οριοθέτησης του Ευρωπαϊκού Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8221/16 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 2. Δ/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 2. Δ/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ελληνική Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 8045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.9.2006 COM(2006) 548 τελικό 2005/0043 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα