KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *"

Transcript

1 KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ * ΕΥΓΕΝΊΑ ΔΑΚΟΡΏΝΙΑ ** I. ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (COMMON FRAME OF REFERENCE) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΑΣΤΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ Πριν από οκτώ χρόνια, σε Εισήγησή μου στην Ένωση Αστικολόγων στις 7 Νοεμβρίου 2001 στην Αθήνα, είχα θέσει το ερώτημα, μετά και την παράθεση των αλληλοαντικρουόμενων απόψεων σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προβεί στη σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, εάν πράγματι οδεύουμε προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα ή αν οι εργασίες της Ομάδας v. Bar, δηλ.της Ομάδας για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, αποτελούν απλά, όπως χαρακτηριστικά είχε ειπωθεί 1, έναν περίπατο σε φανταστικούς κήπους 2. Τα χρόνια που πέρασαν, και κατά τη διάρκεια των οποίων η εν λόγω Ομάδα εργάστηκε πυρετωδώς, οδήγησαν στην έκδοση προσφάτως, τον Οκτώβριο του 2009, με τη συνεργασία της Ερευνητικής Ομάδας για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (the Research Group on Existing EC Private Law), γνωστής ως the Acquis Group, της τελικής μορφής του Ακαδημαϊκού Σχεδίου Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (DCFR), σε 6 τόμους συνολικής έκτασης σελίδων, που περιέχει προτεινόμενες διατάξεις όχι μόνο για το Δίκαιο των Συμβάσεων αλλά και για το Δίκαιο των μη συμβατικών σχέσεων (αδικοπραξιών, αδικαιολόγητου πλουτισμού, διοίκησης αλλοτρίων) ακολουθούμενες από σχολιασμό και συγκριτικές παρατηρήσεις. Είχαν προηγηθεί η έκδοση δύο μικρών τόμων, μιας προσωρινής έκδοσης του DCFR (Interim Outline Edition) το 2008 και μιας πιο εμπλουτισμένης (Outline Edition) το 2009 που περιείχαν το κείμενο μόνο των διατάξεων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, και που είναι διαρθρωμένο σε δέκα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο περιέχει τις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στο σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής των προτύπων κανόνων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, παρέχει τους ορισμούς της καλής πίστης (good faith and fair dealing), της νεοεισαγόμενης για πολλές έννομες τάξεις έννοιας της reasonableness (δηλ. του τι θα θεωρούσαν λογικό πρόσωπα που ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη και που βρίσκονται στην ίδια θέση με τα μέρη. Για την κρίση αυτή λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, η φύση και ο σκοπός της σύμβασης, οι περιστάσεις της υπόθεσης και τα συναλλακτικά ήθη), της έννοιας του καταναλωτή και του επαγγελματία, της «έγγραφης δήλωσης» (statement in writing ) και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της υπογραφής και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της ειδοποίησης (notice) και του τρόπου υπολογισμού του χρόνου. Άλλοι ορισμοί περιέχονται στο Παράρτημα στο τέλος του Σχεδίου ΚΠΑ. Το δεύτερο βιβλίο είναι αφιερωμένο στις συμβάσεις και σε άλλες δικαιοπραξίες, το τρίτο στις ενοχές και στα αντιστοιχούντα δικαιώματα. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις για την ανώμαλη * Εισήγηση που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου την στο πλαίσιο των επιστημονικών του εκδηλώσεων. Δημοσίευση: ΕφΑΔ 5/2010, ** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελέσασα μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Μελέτης (Co-ordinating Group) και των Συμβουλευτικών Επιτροπών (Advisory Councils) των Ομάδων Εργασίας για τις Αδικοπραξίες και τη Μίσθωση κινητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. 1 W. Snijders, The organisation of the drafting of a European Civil Code: a walk in imaginary gardens, European Review of Private Law (ERPL) 5 (1997), σ Βλ. Ε. Δακορώνια, Προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα; ΚριτΕ 2001/2, σ

2 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ εξέλιξη των ενοχών, την παραγραφή, το συμψηφισμό, την αναδοχή χρέους, τις ενοχές με περισσότερα υποκείμενα. Το τέταρτο βιβλίο περιέχει διατάξεις για τις ειδικές συμβάσεις (σύμβαση πώλησης, μίσθωσης κινητών, παροχής υπηρεσιών, εντολής, εμπορικής αντιπροσωπείας, δικαιόχρησης (franchise) και διανομής, δανείου, προσωπικής ασφάλειας, δωρεάς) και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, το πέμπτο στη διοίκηση αλλοτρίων, το έκτο στην εξωσυμβατική ευθύνη που προκύπτει από ζημία που προξενήθηκε σε άλλον, το έβδομο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, το όγδοο στην κτήση και απώλεια της κριότητας κινητών, το ένατο στην εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και το δέκατο στο trust. Αν και η δομή του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ δεν διαφέρει από αυτήν του σκοπούμενου πριν από κάποια χρόνια Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, κανείς πλέον δεν ομιλεί για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα, διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο καθηγητής v. Bar : «προκαλεί συναισθήματα και φόβους που δεν μπορούν να ξεπερασθούν προς το παρόν.... Η έννοια του ΚΠΑ ενέχει τη γοητεία του αγνώστου και τουλάχιστον στην επιφάνειά της είναι πολιτικά αθώα» 3. II. ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ (PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ LANDO ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE). Σύντομα μετά τη δημοσίευσή τους 4 οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) προσείλκυσαν την προσοχή πολλών ανώτατων δικαστηρίων στην Ευρώπη (ειδικότερα των ανώτατων δικαστηρίων της Ισπανίας 5, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου) και εκείνων όσοι ήταν επιφορτισμένοι με την προετοιμασία του εκσυγχρονισμού του εθνικού δικαίου των συμβάσεων. Ήταν επομένως αναμενόμενο να υπάρξει συνέχεια στο έργο της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων που συνέταξε τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), γνωστής ως Επιτροπής Lando. Το έργο αυτό ανέλαβε να συνεχίσει η Ομάδα για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. Συνεπώς τα βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) περιέχουν πολλούς κανόνες που προέρχονται από τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL). Οι κανόνες αυτοί περιλήφθηκαν με τη ρητή συναίνεση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Πάντως οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) δεν μπορούσαν απλά να ενσωματωθούν ως είχαν. Αποκλίσεις από αυτούς ήταν αναπόφευκτες εν μέρει λόγω του διαφορετικού σκοπού, της διαφορετικής δομής και του διαφορετικού αντικειμένου κάλυψης του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) και εν μέρει επειδή το πεδίο των Θεμελιωδών Κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων έπρεπε να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει και θέματα προστασίας του καταναλωτή. Εάν το περιεχόμενο του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) αποδειχθεί πειστικό, μπορεί να συμβάλει στην αρμονική και ανεπίσημη εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου. 3 Chr. v. Bar, A Common Frame of Reference for European Private Law- Academic Efforts and Political Realities, The Tulane European and Civil Law Forum, Volume 23 (2008), O. Lando./ H. Beale, (eds.), Principles of European Contract Law Parts I and II, The Hague 1999; O. Lando E.Clive./ A. Prüm / R. Zimmermann (eds.), Principles of European Contract Law Part III, The Hague London and Boston, Βλ. E. Roca Trias/ B. Fernández Gregoraci, The Modern Law of Obligations in the Spanish High Court, European Review of Contract Law (ERCL), Tόμος 5 (2009), Τεύχος 1, σ

3 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ III. ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DCFR) ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR) ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΊΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ. Μεταξύ των σκοπών του Σχεδίου ΚΠΑ είναι να χρησιμεύσει ως σχέδιο για το «πολιτικό» ΚΠΑ, δηλ. το ΚΠΑ που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάσει αποσκοπώντας στην εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων. Στο «Σχέδιο Δράσης για ένα πιο κατανοητό Eυρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων» (Action Plan on A More Coherent Contract Law) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου γίνεται αναφορά στο σκοπούμενο ΚΠΑ. Συγκεκριμένα το εν λόγω Σχέδιο Δράσης καλούσε για παρατηρήσεις σε τρία προτεινόμενα μέτρα: - στην αύξηση της κατανόησης του κοινοτικού κεκτημένου (acquis communautaire), - στην πρoώθηση της επεξεργασίας τυποποιημένων όρων συμβάσεων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, - στην περαιτέρω εξέταση του κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για ένα μέτρο που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, για ένα «προαιρετικό εργαλείο» (optional instrument). Η βασική πρόταση για βελτίωση ήταν η ανάπτυξη ενός ΚΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μετά από την Κοινότητα στην αναθεώρηση του ισχύοντος κεκτημένου (acquis) και τη σύνταξη νέας νομοθεσίας 7. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2004, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα ακόμη έγγραφο με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων και η αναθεώρηση του κεκτημένου: ένα βήμα μπροστά» (Εuropean Contract Law and the revision of the acquis: the way forward) 8. To έγγραφο αυτό περιείχε την πρόταση το ΚΠΑ να παρέχει «θεμελιώδεις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες» που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη βελτίωση του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου και να αποτελέσουν τη βάση ενός προαιρετικού εργαλείου, εάν αποφασισθεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαλείο. Επίσης περιελάμβανε την πρόταση οι πρότυποι κανόνες να αποτελέσουν τον κύριο όγκο του ΚΠΑ, του οποίου κύριος σκοπός είναι να χρησιμεύσει ως ένας οδηγός του νομοθέτη ή μια «εργαλειοθήκη» (tool box) κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του εγγράφου. Τον Απρίλιο του 2007 το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) αποφάσισε να δώσει εντολή στην Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου να καθορίσει την θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές πτυχές ενός μελλοντικού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς 9. Σύμφωνα με την εντολή αυτή, το Συμβούλιο ΔΕΥ της 18ης Απριλίου 2008 ενέκρινε θέση σχετικά με τέσσερις βασικές πτυχές του ΚΠΑ (δηλαδή το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο, και το έννομο αποτέλεσμα) 10. Στη συνέχεια αυτής της θέσης το Συμβούλιο ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε δέσμη συμπερασμάτων για τον καθορισμό ορισμένων γενικών προσανατολισμών σχετικά με τις μέλλουσες εργασίες (που αφορούν τη δομή, το πεδίο εφαρμογής, το σεβασμό της ποικιλομορφίας και τη συμμετοχή του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής κατά τη θέσπιση του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς) 11. Τόσο στη θέση όσο και στα συμπεράσματα προβλέπεται ότι η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θα παρακολουθεί τακτικά τις εργασίες της Επιτροπής για το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς. 6 COM (2003) final, OJ C 63/1. 7 Παράγραφος 72 του Σχεδίου Δράσης. 8 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2004) 651 final, 11 October / / /08. Για το ενοποιημένο κείμενο των διαφόρων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, βλ. 5784/09. 3

4 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ Για να εξασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση των εργασιών και να εξετασθούν σε βάθος και να αποσαφηνιστούν οι προσανατολισμοί που εγκρίθηκαν στο παρελθόν, η Προεδρία υπέβαλε ερωτηματολόγιο στις αντιπροσωπείες στις 8 Ιανουαρίου και τις κάλεσε να απαντήσουν γραπτώς. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και οι συνακόλουθες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεμάτων Αστικού Δικαίου επικεντρώθηκαν ειδικότερα: (α) στις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να εγκριθούν, (β) στους ορισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν και (γ) στους πρότυπους κανόνες που πρέπει να καθοριστούν. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εξέτασε επίσης (δ) τη σχέση που πρέπει να έχει το ΚΠΑ με την προτεινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 13 και (ε) τη μορφή που θα έχει η νομική πράξη με την οποία θα θεσπιστεί το ΚΠΑ. Βάσει των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και της συζήτησης που έλαβε χώρα, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου κάλεσε την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) να συστήσει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τους ως άνω προσανατολισμούς και να προτείνει να ληφθούν αυτοί υπόψη από την Επιτροπή κατά τις μελλοντικές της εργασίες. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν Τύπου 10551/09 (Presse 164), το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στη 2946η του σύνοδό στο Λουξεμβούργο (4-5/6/2009) 14 κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση ΚΠΑ για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι επιθυμεί να διαρθρωθεί το ΚΠΑ σε τρία μέρη: ένα που να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων ένα άλλο να κηρύσσει τις θεμελιώδεις κοινές αρχές του δικαίου των συμβάσεων και ένα άλλο να περιέχει τους πρότυπους κανόνες. Στην απόφασή του στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 15 πέρα από τη διακήρυξη της επιδίωξης καλύτερης νομοθεσίας στο πεδίο της δικαιοσύνης, της προώθησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και της καλύτερης πρόσβασης στην πολιτική δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων επί τη βάσει του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) καθώς και άλλων ακαδημαϊκών έργων στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων, και να αναμείξει το Κοινοβούλιο πλήρως σε μία ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός πολιτικού ΚΠΑ (CFR) και τονίζει ότι «το πολιτικό ΚΠΑ πρέπει να οδηγήσει σε ένα προαιρετικό και άμεσα εφαρμόσιμο εργαλείο που θα επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, στις εταιρίες και τους καταναλωτές, να επιλέγουν ελεύθερα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων ως το δίκαιο που διέπει τη συναλλαγή τους. Επαναλαμβάνει ότι το Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να καταστεί διαθέσιμο από την Επιτροπή στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γλωσσών μαζί με τις επιστημονικές εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα κείμενα αυτά όλων των ενδιαφερομένων και πρέπει ήδη να χρησιμοποιείται ως ένα μη δεσμευτικό νομικό εργαλείο από τους Ευρωπαίους και εθνικούς νομοθέτες. Επίσης όλες οι σχετικές διατάξεις του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά και λεπτομερώς υπόψη σε όλες τις μέλλουσες προτάσεις και εκτιμήσεις της Επιτροπής που επηρεάζουν το Δίκαιο των Συμβάσεων. Τέλος ενθαρρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει την πρόσφατη ιδέα της της πρότασης τυποποιημένων συμβάσεων (standard contracts) για χρήση από όποιον το επιθυμεί σε ειδικούς τομείς που θα βασίζονται στο ΚΠΑ» / Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών (COM(2008) 614 τελικό) (14183/08). 14 Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο Συμβούλιο από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο. 15 Με αφορμή την απόφαση αυτή η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου του Trier οργάνωσε Συνέδριο στις 18 και 19 Μαρτίου 2010 με θέμα: «Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή και ΚΠΑ/Προς ένα Προαιρετικό Εργαλείο;» 4

5 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IV. Η ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤΟ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ νωρίς στην παρούσα φάση να αποφασιστεί η μορφή που θα έχει το ΚΠΑ. Ότι όμως είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η μορφή που θα επιλεγεί θα επιτρέψει να καταρτιστεί μια μη δεσμευτική νομική πράξη που θα περιέχει δέσμη προσανατολισμών, τους οποίους οι κοινοτικοί νομοθέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο επίπεδο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως κοινή πηγή έμπνευσης ή αναφοράς κατά τη νομοθετική διαδικασία.σύμφωνα και με τον καθ. κ. v. Bar αν και η εικόνα της εργαλειοθήκης για τη νομοθεσία δεν φαίνεται και τόσο πετυχημένη, εκπληρώνει μια αποστολή, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς: Αποσκοπεί να αποσαφηνίσει από πολιτική σκοπιά ότι με το ΚΠΑ δεν θα συνέχεται καμία νομική δεσμευτική ενέργεια, ούτε για τον κοινοτικό νομοθέτη, ούτε για τον εθνικό νομοθέτη, ούτε για οποιονδήποτε άλλον, «μπορεί» απλά να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για την εθνική νομοθεσία και να ληφθεί υπόψη από τον κοινοτικό νομοθέτη. Κατά τον καθ. κ. v. Bar έτσι αίρονται μεν όλα τα προβλήματα αρμοδιότητας για τα καταστατικά όργανα της Κοινότητας, αλλά από τη στιγμή που ο ο κοινοτικός νομοθέτης δεν είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη το ΚΠΑ η προσέγγιση των νομοθεσιών στην πραγματικότητα αναβάλλεται για πολύ καιρό 16.V. Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΕΝΙΚΏΝ ΑΡΧΏΝ, ΟΡΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ (MODEL RULES) ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ. Α. Γενικές αρχές, ορισμοί και πρότυποι κανόνες. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 1. Γενικές αρχές Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα προβλέπει κοινές θεμελιώδεις αρχές του δικαίου των συμβάσεων, που θα συνοδεύονται πιθανώς από κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εξαιρέσεις από αυτές τις αρχές. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεώρησε σκόπιμο να θεσπιστούν ήδη από τώρα ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν σε αυτό το μέρος του ΚΠΑ, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται ότι μπορούν να περιληφθούν και άλλες. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αξίες στις οποίες ερείδεται το ΚΠΑ. Θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, περιλαμβανομένου του προσυμβατικού σταδίου. Μεταξύ των αρχών που ενδέχεται να ισχύουν για το σύνολο της συμβατικής σχέσης, αναφέρονται ορισμένες, όπως: - η αρχή της συμβατικής ελευθερίας (αυτονομία των συμβαλλομένων), - η αρχή της ασφάλειας δικαίου σε συμβατικά θέματα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δεσμευτική ισχύ της σύμβασης (pacta sunt servanda), 16 Chr. v. Bar, European Private Law in the Making: The Principles of European Contract Law, the Model Rules on European Private Law, and the Common Frame of Reference (= «To Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο εν τω γίγνεσθαι: Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων {PECL), οι Πρότυποι Κανόνες (Model Rules) για το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο και το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (CFR)»), διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2008, μετάφραση της οποίας από την επίκ.καθηγήτρια κ. Π. Παπαρσενίου υπό την επίβλεψη της γράφουσας είναι δημοσιευμένη στο Digesta 2009, Τεύχος Β, σ

6 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ η αρχή των θεμιτών όρων συναλλαγής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εκτεθούν και να περιγραφούν με μεγάλες λεπτομέρειες στο ΚΠΑ. 2. Ορισμοί Το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι ένα μέρος του ΚΠΑ πρέπει να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων αλλά η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεωρεί ότι είναι ακόμα πρόωρο να διευκρινισθεί ποιους ακριβώς ορισμούς πρέπει να περιέχει το ΚΠΑ, αλλά οι ορισμοί αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν άμεση σχέση με το γενικό δίκαιο των συμβάσεων και με το πεδίο εφαρμογής καθώς και με τις προτεραιότητες του ΚΠΑ, όπως αυτά καθορίστηκαν σε προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρέπει συνεπώς να παραλειφθούν κάποιοι ορισμοί που αφορούν συμβάσεις ή έννοιες, οι οποίες δεν υπάγονται στο πεδίο που καλύπτει το ΚΠΑ. Εν τούτοις, θα πρέπει να περιλαμβάνονται άλλοι ορισμοί σχετικοί με ορισμένα είδη συμβάσεων τα οποία αφορά το ΚΠΑ. Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους ορισμούς που ανάγονται στον τομέα των συμβάσεων καταναλωτών, εφόσον αυτός ο τομέας συνιστά σημαντικό μέρος του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του συμβατικού δικαίου. Επίσης θα ήταν σκόπιμο να διευκρινισθούν ορισμένες βασικές έννοιες που προσιδιάζουν στο δίκαιο των συμβάσεων καταναλωτών. 3. Πρότυποι κανόνες Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα πρέπει να περιέχει «πρότυπους κανόνες» εμπνεόμενους από τις θεμελιώδεις αρχές και βασισμένους στους επιλεγόμενους ορισμούς. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου συμφώνησε ότι οι πρότυποι κανόνες θα πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα ώστε να μπορούν να ισχύουν για όλες τις συμβάσεις καθώς και ότι θα πρέπει να διατυπωθούν ευρέως προκειμένου να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε όλες τις συμβατικές περιπτώσεις. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο δεν έχει αποκλείσει ότι οι ειδικές συμβάσεις που εμπίπτουν στο κοινοτικό κεκτημένο θα μπορούσαν να περιληφθούν στο ΚΠΑ σε μεταγενέστερο στάδιο 17. Επομένως, το ΚΠΑ, στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να περιλάβει ορισμένους συγκεκριμένους πρότυπους κανόνες που θα ισχύουν για ορισμένες ειδικές συμβάσεις, κυρίως στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εκτιμά ότι οι πρότυποι κανόνες πρέπει να ανέρχονται στον αριθμό που είναι αναγκαίος σε συνάρτηση με το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ΚΠΑ. Επί πλέον, το ΚΠΑ θα μπορούσε να προσφέρει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εναλλακτικές λύσεις για περιπτώσεις στις οποίες ένας πρότυπος κανόνας αντικατάστασης μπορεί να φανεί χρήσιμος. 4. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών Στα προηγούμενα συμπεράσματά του το Συμβούλιο συμπεριέλαβε ρητώς τις συμβάσεις καταναλωτών στο πεδίο εφαρμογής του ΚΠΑ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου δρομολόγησε σχετική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το ΚΠΑ θα απηχεί τις διατάξεις της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου έκρινε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των δύο σχεδίων θα ήταν ευκταίο, κατά τη θέσπιση του ΚΠΑ, να παρακολουθούνται και να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των 17 Βλ. παράγραφο 12 του εγγρ /08. 6

7 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ διαπραγματεύσεων για την προτεινόμενη οδηγία. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα δύο σχέδια είναι χωριστά και ότι αποσκοπούν στην επιδίωξη στόχων, οι οποίοι δεν συμπίπτουν πάντα. Το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ, αν και πολύ ευρύτερο, περιέχει προτάσεις για τις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες που ανταποκρίνονται στις εξαγγελίες της Επιτροπής. Β. Η εναρμόνιση του Ιδιωτικού Δικαίου μέσω πρότυπων κανόνων (model rules) Η μέθοδος των κανόνων προτύπων που ακολούθησε η Επιτροπή v. Bar για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα και που μαζί με το Acquis Group, δηλ. την Ερευνητική Ομάδα για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προετοίμασαν το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR), είναι η μέθοδος της Επιτροπής Lando, η οποία μοιάζει πολύ με τη μέθοδο που εφαρμόζει πλέον των 75 ετών το American Law Institute στις ΗΠΑ. Η μέθοδος του American Law Institute στηρίζεται στη σύγκριση των υφιστάμενων ρυθμίσεων και της νομολογίας των Πολιτειών των ΗΠΑ σχετικά με ορισμένους τομείς του ιδιωτικού δικαίου. Από την επιστημονική επεξεργασία των ουσιαστικών δικαίων και της νομολογίας εξάγεται ο κοινός παρονομαστής των εναρμονιστέων δικαίων και στη συνέχεια ακολουθεί η διατύπωση κατά το δυνατόν σύντομων και περιεκτικών κανόνων με τη μορφή νόμου, οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων καθώς και τις κοινές τάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της νομολογίας. Η διατύπωση αυτών των κανόνων (Restatement of the Law) συνοδεύεται από την παράθεση αφενός σχολίων με παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου και αφετέρου της νομολογίας. Όπου μάλιστα είναι αναγκαίο, δίδονται και παραδείγματα εφαρμογής της διατυπωθείσας διάταξης. Οι κανόνες που διατυπώνονται με τη μέθοδο αυτή δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα αλλά αποτελούν βοήθημα για τους νομικούς και πρόταση για το νομοθέτη 18. Η μέθοδος αυτή μετατίθεται από το επίπεδο των Πολιτειών των ΗΠΑ στο επίπεδο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σύγκριση των κρατούντων σε αυτά στους διάφορους τομείς του ιδιωτικού δικαίου κατά τις εργασίες της Επιτροπής v. Bar, οι οποίες διήρκεσαν 10 έτη. Συγκεκριμένα διάφορες Ομάδες Εργασίας απαρτιζόμενες από νέους ερευνητές από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν το ισχύον στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης νομικό πλαίσιο στους διάφορους κλάδους του Δικαίου που αποτελούσαν αντικείμενο επεξεργασίας [δίκαιο των συμβάσεων (της πώλησης, της παροχής υπηρεσιών, της μίσθωσης κινητών), δίκαιο των συναλλαγών που καλύπτονται με ασφάλειες και με τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές υπηρεσίες, «μη συμβατικές» ενοχές (αδικοπραξίες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων) κλπ.], και μετά την εύρεση του κοινού παρονομαστή προέβησαν υπό τη διεύθυνση των διευθυντών των επί μέρους ομάδων (team leaders, directeurs d équipe) καθηγητών στη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων σε κάθε συγκεκριμένο θέμα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι προτεινόμενες διατάξεις ελέγχονταν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Council) της κάθε ομάδας εργασίας, που την αποτελούσαν επιστήμονες κύρους, από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και οι οποίοι καλούνταν να υποβάλουν παρατηρήσεις και να εγκρίνουν το κείμενο που υπεβάλλετο προς τελική συζήτηση και έγκριση στη Συντονιστική Ομάδα Μελέτης (Co-ordinating Group 19, groupe de coordination), η οποία απαρτιζόταν από τα μέλη όλων των επιμέρους Συμβουλευτικών Επιτροπών και συνεδρίαζε δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) σε διαφορετική κάθε φορά πόλη της Ευρώπης. Κάθε ομάδα εργασίας ήταν επιφορτισμένη με τη σύνταξη ενός σχεδίου προτεινόμενων διατάξεων. Το κείμενο των διατάξεων αυτών ακολουθείτο από: α) εκτενή σχόλια (comments) με διαφωτιστικά παραδείγματα και β) σημειώσεις (notes) συγκριτικού δικαίου με αναφορά στις περισσότερες έννομες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχέση των εν 18 Απ. Γεωργιάδης, Η εναρμόνιση του ιδιωτικού Δικαίου στην Ευρώπη, ΝοΒ 42, σ.332, Για τις διάφορες αυτές ομάδες βλ. C. v.bar, Le Groupe d Études sur un Code Civil Européen, RIDC , σ

8 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ ισχύι στις έννομες αυτές τάξεις διατάξεων με την προτεινόμενη ρύθμιση. Καθίσταται δηλ. εναργές κατ αυτόν τον τρόπο σε ποιό μέτρο ταυτίζεται ή διαφοροποιείται η προτεινόμενη ρύθμιση από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσα των εργασιών και της σύνταξης του σχεδίου είναι η αγγλική, επειδή αυτή είναι σήμερα η κύρια γλώσσα στις εμπορικές συναλλαγές 20. Τελικός όμως σκοπός του έργου είναι η μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεύθυνοι θεμάτων οργανωτικής φύσης ήταν οι διευθυντές των επί μέρους ομάδων και η Καθοδηγητική Επιτροπή (Steering Committee), που απετελείτο από εξέχοντες καθηγητές διεθνούς κύρους. Εγινε σοβαρότατη προσπάθεια να μελετηθούν όλες οι σχετικές με το προς μελέτη αντικείμενο διατάξεις των διάφορων έννομων τάξεων και να βρεθεί κοινός παρονομαστής αποδεκτός από όλους ή τουλάχιστον από την πλειοψηφία των εκπροσώπων των διαφόρων κρατών-μελών, χωρίς οι προτεινόμενες διατάξεις να αποτελούν αντιγραφή διατάξεων κάποιας συγκεκριμένης έννομης τάξης. Παρόμοια δηλ. με το Restatement of the Law, το οποίο αποσκοπεί στη διατύπωση κανόνων οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων ή οι οποίοι αποτυπώνουν τις τάσεις στο δίκαιο στις ΗΠΑ, οι διατυπωθέντες κανόνες στο DCFR που έγιναν κοινά αποδεκτοί δεν περιορίζονται στο να αναπαραγάγουν το δίκαιο που είναι κοινό στην πλειοψηφία των κρατών-μελών αλλά αποτυπώνουν και εντελώς νέες ρυθμίσεις, όπου κρίθηκε ότι αυτό είναι λογικά αναγκαίο ή χρήσιμο για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου. VI. ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ; ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφηύρε η ίδια τη «λειτουργία της εργαλειοθήκης» του ΚΠΑ, νοούμενης ως ενός κειμένου, το οποίο θα βοηθήσει τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσουν την εσωτερική συνοχή μεταξύ των Οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή στο δίκαιο των συμβάσεων. Δεν πρέπει όμως η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει τροχοπέδη στη χρήση του ΚΠΑ ως ενός προαιρετικού εργαλείου, δηλ. ως ενός ανεξάρτητου συστήματος δικαίου των συμβάσεων, επιπλέον αυτών που ισχύουν στα κράτημέλη, το οποίο τα μέρη σε μια σύμβαση, που προέρχονται από διαφορετικές ένννομες τάξεις, μπορούν να επιλέξουν ως το διέπον τη σύμβαση δίκαιο, αν το επιθυμούν, ή το οποίο ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να επιλέξει για τον εκσυγχρονισμό απαρχαιωμένων διατάξεων. Το ΚΠΑ μπορεί περαιτέρω να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό δικαιϊκών συστημάτων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προσβλέπουν σε αυτήν για να συνεισφέρει στις ανάγκες εκσυγχρονισμού των δικαιϊκών συστημάτων τους στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου. Το ότι το Σχέδιο ΚΠΑ θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξή του σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 είναι σημαντικό. Πάντως, για να μην καταστεί το όλο εγχείρημα ανεπίκαιρο χρειάζεται να δημιουργηθεί, όπως έχει υποστηριχθεί 21, ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο 22 που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνέχειας, συντονισμού και διαρκούς πληροφόρησης. Πρότυπα για ένα τέτοιο Ινστιτούτο μπορούν να αποτελέσουν το American Law Institute, το Ερευνητικό Κέντρο Ιδιωτικού Δικαίου της Ρωσίας (Private Law Research Centre), υπό την αιγίδα του οποίου συντάχθηκε ο νέος Ρωσικός Αστικός Κώδικας, ή το κεντρικό Ινστιτούτο της Ουκρανίας (Ukrainian Legal Foundation), το οποίο επίσης σε χρονικό διάστημα ολίγων ετών εκπόνησε ένα νέο Αστικό Κώδικα. Την προώθηση της ιδέας για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού αυτού Ινστιτούτου έχει αναλάβει η προσφάτως συσταθείσα Ένωση για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου (European Law Institute Association, ΕLIA) με έδρα το Βέλγιο και ιδρυτικά μέλη εξέχοντες ευρωπαίους καθηγητές διεθνούς κύρους. 20 Lingua franca (γλώσσα χωρίς σύνορα), όπως την αποκαλεί ο G. Alpa, European Community Resolutions and the Codification of Private Law, European Review of Private Law (ERPL) 2 (2000), σ W.Snijders, ό. π. (σημ Για να μην υπάρχει πολιτική επιρροή το Ινστιτούτο αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα Κράτη Μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8

9 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ VII. ΕΠΊΛΟΓΟΣ: Η ΑΝΆΓΚΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΊ ΕΥΡΈΩΣ ΓΝΩΣΤΌ Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι η τεράστια εργασία, η οποία έχει γίνει, είναι πολύτιμη στο χώρο του Αστικού Δικαίου από πλευράς συγκριτικού δικαίου. Ακόμη και αν κάποιος δεν συμφωνεί με τον τρόπο προσέγγισης και το περιεχόμενο των προτεινόμενων διατάξεων, δεν δικαιολογείται να μην τις γνωρίζει. Εξάλλου οι γνώσεις συγκριτικού δικαίου που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας τις συγκριτικές παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις διατάξεις είναι ανεκτίμητες 23. Πρώτη φορά απαντά κανείς συγκεντρωμένες τις προσεγγίσεις τόσων έννομων τάξεων στα υπό εξέταση θέματα. Ο νομικός κόσμος στη χώρα μας δεν φαίνεται να γνωρίζει αρκετά σχετικά όχι μόνο με το ΚΠΑ, το οποίο εξ άλλου είναι στα σπάργανα, αλλά και με τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), το κείμενο των οποίων έχει δημοσιευθεί ήδη πριν από δέκα χρόνια. Η προσήλωση στις διατάξεις του ΑΚ ή η ενασχόληση μόνο με τις Οδηγίες δεν αρκεί. Είναι καιρό ο Έλληνας φοιτητής της Νομικής Επιστήμης, δικηγόρος, δικαστής, νομοθέτης του Ιδιωτικού Δικαίου να γνωρίσει σε βάθος τα τεκταινόμενα στο πεδίο του Αστικού Δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τελευταίος μάλιστα καλείται να τροποποιήσει ενδεχομένως απαρχαιωμένες διατάξεις εμπνεόμενος από τις λύσεις που προτείνονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, ώστε να ακολουθήσει τις εξελίξεις των καιρών. Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) και το Σχέδιο ΚΠΑ πρέπει να μεταφρασθούν και να διδάσκονται στις Νομικές Σχολές, πάντα σε σύγκριση με τις διατάξεις του θετικού, εσωτερικού δικαίου, ώστε να μην εκπλαγούμε την ημέρα που θα κληθούμε ενδεχομένως να υιοθετήσουμε τις διατάξεις αυτές υπό τη μορφή Οδηγιών ή Κανονισμών ή για να είμαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον ως το κοινά αποδεκτό από τα μέρη δίκαιο που θα διέπει συμβάσεις και ίσως όχι μόνο αυτές που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. 23 Για το ότι μια από τις σημαντικές λειτουργίες του DCFR είναι ότι προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα δικαιοσυγκριτικό υλικό, το οποίο μέχρι τώρα δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό πυκνότητας και έκτασης βλ. Chr. v. Bar, διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων. 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13-XI-2008 C (2008)6927 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-XI-2008 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε (2001) 817 της 28 ης Μαρτίου 2001 (όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Εμβληματικές Πρωτοβουλίες «Ψηφιακό Θεματολόγιο» και «Ένωση Καινοτομίας» Η έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.5.2002 COM(2002) 226 τελικό Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα