KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ *"

Transcript

1 KΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR): OΙ ΝΈΟΙ ΠΡΌΤΥΠΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ * ΕΥΓΕΝΊΑ ΔΑΚΟΡΏΝΙΑ ** I. ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (COMMON FRAME OF REFERENCE) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΑΣΤΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ Πριν από οκτώ χρόνια, σε Εισήγησή μου στην Ένωση Αστικολόγων στις 7 Νοεμβρίου 2001 στην Αθήνα, είχα θέσει το ερώτημα, μετά και την παράθεση των αλληλοαντικρουόμενων απόψεων σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προβεί στη σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, εάν πράγματι οδεύουμε προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα ή αν οι εργασίες της Ομάδας v. Bar, δηλ.της Ομάδας για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, αποτελούν απλά, όπως χαρακτηριστικά είχε ειπωθεί 1, έναν περίπατο σε φανταστικούς κήπους 2. Τα χρόνια που πέρασαν, και κατά τη διάρκεια των οποίων η εν λόγω Ομάδα εργάστηκε πυρετωδώς, οδήγησαν στην έκδοση προσφάτως, τον Οκτώβριο του 2009, με τη συνεργασία της Ερευνητικής Ομάδας για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (the Research Group on Existing EC Private Law), γνωστής ως the Acquis Group, της τελικής μορφής του Ακαδημαϊκού Σχεδίου Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (DCFR), σε 6 τόμους συνολικής έκτασης σελίδων, που περιέχει προτεινόμενες διατάξεις όχι μόνο για το Δίκαιο των Συμβάσεων αλλά και για το Δίκαιο των μη συμβατικών σχέσεων (αδικοπραξιών, αδικαιολόγητου πλουτισμού, διοίκησης αλλοτρίων) ακολουθούμενες από σχολιασμό και συγκριτικές παρατηρήσεις. Είχαν προηγηθεί η έκδοση δύο μικρών τόμων, μιας προσωρινής έκδοσης του DCFR (Interim Outline Edition) το 2008 και μιας πιο εμπλουτισμένης (Outline Edition) το 2009 που περιείχαν το κείμενο μόνο των διατάξεων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, και που είναι διαρθρωμένο σε δέκα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο περιέχει τις γενικές διατάξεις που αναφέρονται στο σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής των προτύπων κανόνων που εμπεριέχονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, παρέχει τους ορισμούς της καλής πίστης (good faith and fair dealing), της νεοεισαγόμενης για πολλές έννομες τάξεις έννοιας της reasonableness (δηλ. του τι θα θεωρούσαν λογικό πρόσωπα που ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη και που βρίσκονται στην ίδια θέση με τα μέρη. Για την κρίση αυτή λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, η φύση και ο σκοπός της σύμβασης, οι περιστάσεις της υπόθεσης και τα συναλλακτικά ήθη), της έννοιας του καταναλωτή και του επαγγελματία, της «έγγραφης δήλωσης» (statement in writing ) και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της υπογραφής και άλλων παρόμοιων εκφράσεων, της ειδοποίησης (notice) και του τρόπου υπολογισμού του χρόνου. Άλλοι ορισμοί περιέχονται στο Παράρτημα στο τέλος του Σχεδίου ΚΠΑ. Το δεύτερο βιβλίο είναι αφιερωμένο στις συμβάσεις και σε άλλες δικαιοπραξίες, το τρίτο στις ενοχές και στα αντιστοιχούντα δικαιώματα. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις για την ανώμαλη * Εισήγηση που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου την στο πλαίσιο των επιστημονικών του εκδηλώσεων. Δημοσίευση: ΕφΑΔ 5/2010, ** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελέσασα μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Μελέτης (Co-ordinating Group) και των Συμβουλευτικών Επιτροπών (Advisory Councils) των Ομάδων Εργασίας για τις Αδικοπραξίες και τη Μίσθωση κινητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. 1 W. Snijders, The organisation of the drafting of a European Civil Code: a walk in imaginary gardens, European Review of Private Law (ERPL) 5 (1997), σ Βλ. Ε. Δακορώνια, Προς έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα; ΚριτΕ 2001/2, σ

2 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ εξέλιξη των ενοχών, την παραγραφή, το συμψηφισμό, την αναδοχή χρέους, τις ενοχές με περισσότερα υποκείμενα. Το τέταρτο βιβλίο περιέχει διατάξεις για τις ειδικές συμβάσεις (σύμβαση πώλησης, μίσθωσης κινητών, παροχής υπηρεσιών, εντολής, εμπορικής αντιπροσωπείας, δικαιόχρησης (franchise) και διανομής, δανείου, προσωπικής ασφάλειας, δωρεάς) και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, το πέμπτο στη διοίκηση αλλοτρίων, το έκτο στην εξωσυμβατική ευθύνη που προκύπτει από ζημία που προξενήθηκε σε άλλον, το έβδομο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, το όγδοο στην κτήση και απώλεια της κριότητας κινητών, το ένατο στην εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και το δέκατο στο trust. Αν και η δομή του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ δεν διαφέρει από αυτήν του σκοπούμενου πριν από κάποια χρόνια Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα, κανείς πλέον δεν ομιλεί για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα, διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο καθηγητής v. Bar : «προκαλεί συναισθήματα και φόβους που δεν μπορούν να ξεπερασθούν προς το παρόν.... Η έννοια του ΚΠΑ ενέχει τη γοητεία του αγνώστου και τουλάχιστον στην επιφάνειά της είναι πολιτικά αθώα» 3. II. ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ (PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ LANDO ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE). Σύντομα μετά τη δημοσίευσή τους 4 οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) προσείλκυσαν την προσοχή πολλών ανώτατων δικαστηρίων στην Ευρώπη (ειδικότερα των ανώτατων δικαστηρίων της Ισπανίας 5, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου) και εκείνων όσοι ήταν επιφορτισμένοι με την προετοιμασία του εκσυγχρονισμού του εθνικού δικαίου των συμβάσεων. Ήταν επομένως αναμενόμενο να υπάρξει συνέχεια στο έργο της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων που συνέταξε τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), γνωστής ως Επιτροπής Lando. Το έργο αυτό ανέλαβε να συνεχίσει η Ομάδα για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα (Study Group on a European Civil Code) υπό τον καθηγητή κ. Christian v. Bar. Συνεπώς τα βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) περιέχουν πολλούς κανόνες που προέρχονται από τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL). Οι κανόνες αυτοί περιλήφθηκαν με τη ρητή συναίνεση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Πάντως οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) δεν μπορούσαν απλά να ενσωματωθούν ως είχαν. Αποκλίσεις από αυτούς ήταν αναπόφευκτες εν μέρει λόγω του διαφορετικού σκοπού, της διαφορετικής δομής και του διαφορετικού αντικειμένου κάλυψης του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) και εν μέρει επειδή το πεδίο των Θεμελιωδών Κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων έπρεπε να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει και θέματα προστασίας του καταναλωτή. Εάν το περιεχόμενο του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) αποδειχθεί πειστικό, μπορεί να συμβάλει στην αρμονική και ανεπίσημη εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου. 3 Chr. v. Bar, A Common Frame of Reference for European Private Law- Academic Efforts and Political Realities, The Tulane European and Civil Law Forum, Volume 23 (2008), O. Lando./ H. Beale, (eds.), Principles of European Contract Law Parts I and II, The Hague 1999; O. Lando E.Clive./ A. Prüm / R. Zimmermann (eds.), Principles of European Contract Law Part III, The Hague London and Boston, Βλ. E. Roca Trias/ B. Fernández Gregoraci, The Modern Law of Obligations in the Spanish High Court, European Review of Contract Law (ERCL), Tόμος 5 (2009), Τεύχος 1, σ

3 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ III. ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (DCFR) ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ (CFR) ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΊΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ. Μεταξύ των σκοπών του Σχεδίου ΚΠΑ είναι να χρησιμεύσει ως σχέδιο για το «πολιτικό» ΚΠΑ, δηλ. το ΚΠΑ που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάσει αποσκοπώντας στην εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων. Στο «Σχέδιο Δράσης για ένα πιο κατανοητό Eυρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων» (Action Plan on A More Coherent Contract Law) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου γίνεται αναφορά στο σκοπούμενο ΚΠΑ. Συγκεκριμένα το εν λόγω Σχέδιο Δράσης καλούσε για παρατηρήσεις σε τρία προτεινόμενα μέτρα: - στην αύξηση της κατανόησης του κοινοτικού κεκτημένου (acquis communautaire), - στην πρoώθηση της επεξεργασίας τυποποιημένων όρων συμβάσεων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, - στην περαιτέρω εξέταση του κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για ένα μέτρο που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, για ένα «προαιρετικό εργαλείο» (optional instrument). Η βασική πρόταση για βελτίωση ήταν η ανάπτυξη ενός ΚΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μετά από την Κοινότητα στην αναθεώρηση του ισχύοντος κεκτημένου (acquis) και τη σύνταξη νέας νομοθεσίας 7. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2004, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα ακόμη έγγραφο με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων και η αναθεώρηση του κεκτημένου: ένα βήμα μπροστά» (Εuropean Contract Law and the revision of the acquis: the way forward) 8. To έγγραφο αυτό περιείχε την πρόταση το ΚΠΑ να παρέχει «θεμελιώδεις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες» που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη βελτίωση του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου και να αποτελέσουν τη βάση ενός προαιρετικού εργαλείου, εάν αποφασισθεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαλείο. Επίσης περιελάμβανε την πρόταση οι πρότυποι κανόνες να αποτελέσουν τον κύριο όγκο του ΚΠΑ, του οποίου κύριος σκοπός είναι να χρησιμεύσει ως ένας οδηγός του νομοθέτη ή μια «εργαλειοθήκη» (tool box) κατά τη χαρακτηριστική έκφραση του εγγράφου. Τον Απρίλιο του 2007 το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) αποφάσισε να δώσει εντολή στην Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου να καθορίσει την θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές πτυχές ενός μελλοντικού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς 9. Σύμφωνα με την εντολή αυτή, το Συμβούλιο ΔΕΥ της 18ης Απριλίου 2008 ενέκρινε θέση σχετικά με τέσσερις βασικές πτυχές του ΚΠΑ (δηλαδή το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο, και το έννομο αποτέλεσμα) 10. Στη συνέχεια αυτής της θέσης το Συμβούλιο ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε δέσμη συμπερασμάτων για τον καθορισμό ορισμένων γενικών προσανατολισμών σχετικά με τις μέλλουσες εργασίες (που αφορούν τη δομή, το πεδίο εφαρμογής, το σεβασμό της ποικιλομορφίας και τη συμμετοχή του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής κατά τη θέσπιση του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς) 11. Τόσο στη θέση όσο και στα συμπεράσματα προβλέπεται ότι η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θα παρακολουθεί τακτικά τις εργασίες της Επιτροπής για το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς. 6 COM (2003) final, OJ C 63/1. 7 Παράγραφος 72 του Σχεδίου Δράσης. 8 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2004) 651 final, 11 October / / /08. Για το ενοποιημένο κείμενο των διαφόρων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, βλ. 5784/09. 3

4 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ Για να εξασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση των εργασιών και να εξετασθούν σε βάθος και να αποσαφηνιστούν οι προσανατολισμοί που εγκρίθηκαν στο παρελθόν, η Προεδρία υπέβαλε ερωτηματολόγιο στις αντιπροσωπείες στις 8 Ιανουαρίου και τις κάλεσε να απαντήσουν γραπτώς. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και οι συνακόλουθες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεμάτων Αστικού Δικαίου επικεντρώθηκαν ειδικότερα: (α) στις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να εγκριθούν, (β) στους ορισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν και (γ) στους πρότυπους κανόνες που πρέπει να καθοριστούν. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εξέτασε επίσης (δ) τη σχέση που πρέπει να έχει το ΚΠΑ με την προτεινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 13 και (ε) τη μορφή που θα έχει η νομική πράξη με την οποία θα θεσπιστεί το ΚΠΑ. Βάσει των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και της συζήτησης που έλαβε χώρα, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου κάλεσε την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) να συστήσει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τους ως άνω προσανατολισμούς και να προτείνει να ληφθούν αυτοί υπόψη από την Επιτροπή κατά τις μελλοντικές της εργασίες. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν Τύπου 10551/09 (Presse 164), το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στη 2946η του σύνοδό στο Λουξεμβούργο (4-5/6/2009) 14 κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση ΚΠΑ για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι επιθυμεί να διαρθρωθεί το ΚΠΑ σε τρία μέρη: ένα που να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων ένα άλλο να κηρύσσει τις θεμελιώδεις κοινές αρχές του δικαίου των συμβάσεων και ένα άλλο να περιέχει τους πρότυπους κανόνες. Στην απόφασή του στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 15 πέρα από τη διακήρυξη της επιδίωξης καλύτερης νομοθεσίας στο πεδίο της δικαιοσύνης, της προώθησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και της καλύτερης πρόσβασης στην πολιτική δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων επί τη βάσει του Ακαδημαϊκού Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) καθώς και άλλων ακαδημαϊκών έργων στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων, και να αναμείξει το Κοινοβούλιο πλήρως σε μία ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός πολιτικού ΚΠΑ (CFR) και τονίζει ότι «το πολιτικό ΚΠΑ πρέπει να οδηγήσει σε ένα προαιρετικό και άμεσα εφαρμόσιμο εργαλείο που θα επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, στις εταιρίες και τους καταναλωτές, να επιλέγουν ελεύθερα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων ως το δίκαιο που διέπει τη συναλλαγή τους. Επαναλαμβάνει ότι το Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να καταστεί διαθέσιμο από την Επιτροπή στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γλωσσών μαζί με τις επιστημονικές εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα κείμενα αυτά όλων των ενδιαφερομένων και πρέπει ήδη να χρησιμοποιείται ως ένα μη δεσμευτικό νομικό εργαλείο από τους Ευρωπαίους και εθνικούς νομοθέτες. Επίσης όλες οι σχετικές διατάξεις του Σχεδίου ΚΠΑ (DCFR) πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά και λεπτομερώς υπόψη σε όλες τις μέλλουσες προτάσεις και εκτιμήσεις της Επιτροπής που επηρεάζουν το Δίκαιο των Συμβάσεων. Τέλος ενθαρρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει την πρόσφατη ιδέα της της πρότασης τυποποιημένων συμβάσεων (standard contracts) για χρήση από όποιον το επιθυμεί σε ειδικούς τομείς που θα βασίζονται στο ΚΠΑ» / Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών (COM(2008) 614 τελικό) (14183/08). 14 Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο Συμβούλιο από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο. 15 Με αφορμή την απόφαση αυτή η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου του Trier οργάνωσε Συνέδριο στις 18 και 19 Μαρτίου 2010 με θέμα: «Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή και ΚΠΑ/Προς ένα Προαιρετικό Εργαλείο;» 4

5 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IV. Η ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ: ΤΟ ΚΟΙΝΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ νωρίς στην παρούσα φάση να αποφασιστεί η μορφή που θα έχει το ΚΠΑ. Ότι όμως είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η μορφή που θα επιλεγεί θα επιτρέψει να καταρτιστεί μια μη δεσμευτική νομική πράξη που θα περιέχει δέσμη προσανατολισμών, τους οποίους οι κοινοτικοί νομοθέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο επίπεδο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως κοινή πηγή έμπνευσης ή αναφοράς κατά τη νομοθετική διαδικασία.σύμφωνα και με τον καθ. κ. v. Bar αν και η εικόνα της εργαλειοθήκης για τη νομοθεσία δεν φαίνεται και τόσο πετυχημένη, εκπληρώνει μια αποστολή, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς: Αποσκοπεί να αποσαφηνίσει από πολιτική σκοπιά ότι με το ΚΠΑ δεν θα συνέχεται καμία νομική δεσμευτική ενέργεια, ούτε για τον κοινοτικό νομοθέτη, ούτε για τον εθνικό νομοθέτη, ούτε για οποιονδήποτε άλλον, «μπορεί» απλά να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για την εθνική νομοθεσία και να ληφθεί υπόψη από τον κοινοτικό νομοθέτη. Κατά τον καθ. κ. v. Bar έτσι αίρονται μεν όλα τα προβλήματα αρμοδιότητας για τα καταστατικά όργανα της Κοινότητας, αλλά από τη στιγμή που ο ο κοινοτικός νομοθέτης δεν είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη το ΚΠΑ η προσέγγιση των νομοθεσιών στην πραγματικότητα αναβάλλεται για πολύ καιρό 16.V. Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΕΝΙΚΏΝ ΑΡΧΏΝ, ΟΡΙΣΜΏΝ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ (MODEL RULES) ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ. Α. Γενικές αρχές, ορισμοί και πρότυποι κανόνες. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 1. Γενικές αρχές Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα προβλέπει κοινές θεμελιώδεις αρχές του δικαίου των συμβάσεων, που θα συνοδεύονται πιθανώς από κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εξαιρέσεις από αυτές τις αρχές. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεώρησε σκόπιμο να θεσπιστούν ήδη από τώρα ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν σε αυτό το μέρος του ΚΠΑ, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται ότι μπορούν να περιληφθούν και άλλες. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αξίες στις οποίες ερείδεται το ΚΠΑ. Θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα στάδια της συμβατικής σχέσης, περιλαμβανομένου του προσυμβατικού σταδίου. Μεταξύ των αρχών που ενδέχεται να ισχύουν για το σύνολο της συμβατικής σχέσης, αναφέρονται ορισμένες, όπως: - η αρχή της συμβατικής ελευθερίας (αυτονομία των συμβαλλομένων), - η αρχή της ασφάλειας δικαίου σε συμβατικά θέματα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δεσμευτική ισχύ της σύμβασης (pacta sunt servanda), 16 Chr. v. Bar, European Private Law in the Making: The Principles of European Contract Law, the Model Rules on European Private Law, and the Common Frame of Reference (= «To Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο εν τω γίγνεσθαι: Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων {PECL), οι Πρότυποι Κανόνες (Model Rules) για το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο και το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (CFR)»), διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2008, μετάφραση της οποίας από την επίκ.καθηγήτρια κ. Π. Παπαρσενίου υπό την επίβλεψη της γράφουσας είναι δημοσιευμένη στο Digesta 2009, Τεύχος Β, σ

6 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ η αρχή των θεμιτών όρων συναλλαγής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εκτεθούν και να περιγραφούν με μεγάλες λεπτομέρειες στο ΚΠΑ. 2. Ορισμοί Το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι ένα μέρος του ΚΠΑ πρέπει να περιέχει τους ορισμούς των βασικών εννοιών του δικαίου των συμβάσεων αλλά η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου θεωρεί ότι είναι ακόμα πρόωρο να διευκρινισθεί ποιους ακριβώς ορισμούς πρέπει να περιέχει το ΚΠΑ, αλλά οι ορισμοί αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν άμεση σχέση με το γενικό δίκαιο των συμβάσεων και με το πεδίο εφαρμογής καθώς και με τις προτεραιότητες του ΚΠΑ, όπως αυτά καθορίστηκαν σε προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρέπει συνεπώς να παραλειφθούν κάποιοι ορισμοί που αφορούν συμβάσεις ή έννοιες, οι οποίες δεν υπάγονται στο πεδίο που καλύπτει το ΚΠΑ. Εν τούτοις, θα πρέπει να περιλαμβάνονται άλλοι ορισμοί σχετικοί με ορισμένα είδη συμβάσεων τα οποία αφορά το ΚΠΑ. Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους ορισμούς που ανάγονται στον τομέα των συμβάσεων καταναλωτών, εφόσον αυτός ο τομέας συνιστά σημαντικό μέρος του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του συμβατικού δικαίου. Επίσης θα ήταν σκόπιμο να διευκρινισθούν ορισμένες βασικές έννοιες που προσιδιάζουν στο δίκαιο των συμβάσεων καταναλωτών. 3. Πρότυποι κανόνες Το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι ένα μέρος του ΚΠΑ θα πρέπει να περιέχει «πρότυπους κανόνες» εμπνεόμενους από τις θεμελιώδεις αρχές και βασισμένους στους επιλεγόμενους ορισμούς. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου συμφώνησε ότι οι πρότυποι κανόνες θα πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα ώστε να μπορούν να ισχύουν για όλες τις συμβάσεις καθώς και ότι θα πρέπει να διατυπωθούν ευρέως προκειμένου να μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε όλες τις συμβατικές περιπτώσεις. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο δεν έχει αποκλείσει ότι οι ειδικές συμβάσεις που εμπίπτουν στο κοινοτικό κεκτημένο θα μπορούσαν να περιληφθούν στο ΚΠΑ σε μεταγενέστερο στάδιο 17. Επομένως, το ΚΠΑ, στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να περιλάβει ορισμένους συγκεκριμένους πρότυπους κανόνες που θα ισχύουν για ορισμένες ειδικές συμβάσεις, κυρίως στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου εκτιμά ότι οι πρότυποι κανόνες πρέπει να ανέρχονται στον αριθμό που είναι αναγκαίος σε συνάρτηση με το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ΚΠΑ. Επί πλέον, το ΚΠΑ θα μπορούσε να προσφέρει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εναλλακτικές λύσεις για περιπτώσεις στις οποίες ένας πρότυπος κανόνας αντικατάστασης μπορεί να φανεί χρήσιμος. 4. Σχέση με την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών Στα προηγούμενα συμπεράσματά του το Συμβούλιο συμπεριέλαβε ρητώς τις συμβάσεις καταναλωτών στο πεδίο εφαρμογής του ΚΠΑ. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου δρομολόγησε σχετική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το ΚΠΑ θα απηχεί τις διατάξεις της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Επιτροπή Θεμάτων Αστικού Δικαίου έκρινε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των δύο σχεδίων θα ήταν ευκταίο, κατά τη θέσπιση του ΚΠΑ, να παρακολουθούνται και να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των 17 Βλ. παράγραφο 12 του εγγρ /08. 6

7 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ διαπραγματεύσεων για την προτεινόμενη οδηγία. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα δύο σχέδια είναι χωριστά και ότι αποσκοπούν στην επιδίωξη στόχων, οι οποίοι δεν συμπίπτουν πάντα. Το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ, αν και πολύ ευρύτερο, περιέχει προτάσεις για τις αρχές, ορισμούς και πρότυπους κανόνες που ανταποκρίνονται στις εξαγγελίες της Επιτροπής. Β. Η εναρμόνιση του Ιδιωτικού Δικαίου μέσω πρότυπων κανόνων (model rules) Η μέθοδος των κανόνων προτύπων που ακολούθησε η Επιτροπή v. Bar για τη Σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα και που μαζί με το Acquis Group, δηλ. την Ερευνητική Ομάδα για το ισχύον Ιδιωτικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προετοίμασαν το Ακαδημαϊκό Σχέδιο ΚΠΑ (DCFR), είναι η μέθοδος της Επιτροπής Lando, η οποία μοιάζει πολύ με τη μέθοδο που εφαρμόζει πλέον των 75 ετών το American Law Institute στις ΗΠΑ. Η μέθοδος του American Law Institute στηρίζεται στη σύγκριση των υφιστάμενων ρυθμίσεων και της νομολογίας των Πολιτειών των ΗΠΑ σχετικά με ορισμένους τομείς του ιδιωτικού δικαίου. Από την επιστημονική επεξεργασία των ουσιαστικών δικαίων και της νομολογίας εξάγεται ο κοινός παρονομαστής των εναρμονιστέων δικαίων και στη συνέχεια ακολουθεί η διατύπωση κατά το δυνατόν σύντομων και περιεκτικών κανόνων με τη μορφή νόμου, οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων καθώς και τις κοινές τάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της νομολογίας. Η διατύπωση αυτών των κανόνων (Restatement of the Law) συνοδεύεται από την παράθεση αφενός σχολίων με παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου και αφετέρου της νομολογίας. Όπου μάλιστα είναι αναγκαίο, δίδονται και παραδείγματα εφαρμογής της διατυπωθείσας διάταξης. Οι κανόνες που διατυπώνονται με τη μέθοδο αυτή δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα αλλά αποτελούν βοήθημα για τους νομικούς και πρόταση για το νομοθέτη 18. Η μέθοδος αυτή μετατίθεται από το επίπεδο των Πολιτειών των ΗΠΑ στο επίπεδο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σύγκριση των κρατούντων σε αυτά στους διάφορους τομείς του ιδιωτικού δικαίου κατά τις εργασίες της Επιτροπής v. Bar, οι οποίες διήρκεσαν 10 έτη. Συγκεκριμένα διάφορες Ομάδες Εργασίας απαρτιζόμενες από νέους ερευνητές από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν το ισχύον στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης νομικό πλαίσιο στους διάφορους κλάδους του Δικαίου που αποτελούσαν αντικείμενο επεξεργασίας [δίκαιο των συμβάσεων (της πώλησης, της παροχής υπηρεσιών, της μίσθωσης κινητών), δίκαιο των συναλλαγών που καλύπτονται με ασφάλειες και με τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές υπηρεσίες, «μη συμβατικές» ενοχές (αδικοπραξίες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων) κλπ.], και μετά την εύρεση του κοινού παρονομαστή προέβησαν υπό τη διεύθυνση των διευθυντών των επί μέρους ομάδων (team leaders, directeurs d équipe) καθηγητών στη σύνταξη των προτεινόμενων διατάξεων σε κάθε συγκεκριμένο θέμα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι προτεινόμενες διατάξεις ελέγχονταν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Council) της κάθε ομάδας εργασίας, που την αποτελούσαν επιστήμονες κύρους, από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και οι οποίοι καλούνταν να υποβάλουν παρατηρήσεις και να εγκρίνουν το κείμενο που υπεβάλλετο προς τελική συζήτηση και έγκριση στη Συντονιστική Ομάδα Μελέτης (Co-ordinating Group 19, groupe de coordination), η οποία απαρτιζόταν από τα μέλη όλων των επιμέρους Συμβουλευτικών Επιτροπών και συνεδρίαζε δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) σε διαφορετική κάθε φορά πόλη της Ευρώπης. Κάθε ομάδα εργασίας ήταν επιφορτισμένη με τη σύνταξη ενός σχεδίου προτεινόμενων διατάξεων. Το κείμενο των διατάξεων αυτών ακολουθείτο από: α) εκτενή σχόλια (comments) με διαφωτιστικά παραδείγματα και β) σημειώσεις (notes) συγκριτικού δικαίου με αναφορά στις περισσότερες έννομες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχέση των εν 18 Απ. Γεωργιάδης, Η εναρμόνιση του ιδιωτικού Δικαίου στην Ευρώπη, ΝοΒ 42, σ.332, Για τις διάφορες αυτές ομάδες βλ. C. v.bar, Le Groupe d Études sur un Code Civil Européen, RIDC , σ

8 ΔΙΆΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΕΙΔΑΔ ισχύι στις έννομες αυτές τάξεις διατάξεων με την προτεινόμενη ρύθμιση. Καθίσταται δηλ. εναργές κατ αυτόν τον τρόπο σε ποιό μέτρο ταυτίζεται ή διαφοροποιείται η προτεινόμενη ρύθμιση από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γλώσσα των εργασιών και της σύνταξης του σχεδίου είναι η αγγλική, επειδή αυτή είναι σήμερα η κύρια γλώσσα στις εμπορικές συναλλαγές 20. Τελικός όμως σκοπός του έργου είναι η μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεύθυνοι θεμάτων οργανωτικής φύσης ήταν οι διευθυντές των επί μέρους ομάδων και η Καθοδηγητική Επιτροπή (Steering Committee), που απετελείτο από εξέχοντες καθηγητές διεθνούς κύρους. Εγινε σοβαρότατη προσπάθεια να μελετηθούν όλες οι σχετικές με το προς μελέτη αντικείμενο διατάξεις των διάφορων έννομων τάξεων και να βρεθεί κοινός παρονομαστής αποδεκτός από όλους ή τουλάχιστον από την πλειοψηφία των εκπροσώπων των διαφόρων κρατών-μελών, χωρίς οι προτεινόμενες διατάξεις να αποτελούν αντιγραφή διατάξεων κάποιας συγκεκριμένης έννομης τάξης. Παρόμοια δηλ. με το Restatement of the Law, το οποίο αποσκοπεί στη διατύπωση κανόνων οι οποίοι περιέχουν τα κοινά σημεία των εναρμονιστέων διατάξεων ή οι οποίοι αποτυπώνουν τις τάσεις στο δίκαιο στις ΗΠΑ, οι διατυπωθέντες κανόνες στο DCFR που έγιναν κοινά αποδεκτοί δεν περιορίζονται στο να αναπαραγάγουν το δίκαιο που είναι κοινό στην πλειοψηφία των κρατών-μελών αλλά αποτυπώνουν και εντελώς νέες ρυθμίσεις, όπου κρίθηκε ότι αυτό είναι λογικά αναγκαίο ή χρήσιμο για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου. VI. ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ; ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφηύρε η ίδια τη «λειτουργία της εργαλειοθήκης» του ΚΠΑ, νοούμενης ως ενός κειμένου, το οποίο θα βοηθήσει τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσουν την εσωτερική συνοχή μεταξύ των Οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή στο δίκαιο των συμβάσεων. Δεν πρέπει όμως η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει τροχοπέδη στη χρήση του ΚΠΑ ως ενός προαιρετικού εργαλείου, δηλ. ως ενός ανεξάρτητου συστήματος δικαίου των συμβάσεων, επιπλέον αυτών που ισχύουν στα κράτημέλη, το οποίο τα μέρη σε μια σύμβαση, που προέρχονται από διαφορετικές ένννομες τάξεις, μπορούν να επιλέξουν ως το διέπον τη σύμβαση δίκαιο, αν το επιθυμούν, ή το οποίο ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να επιλέξει για τον εκσυγχρονισμό απαρχαιωμένων διατάξεων. Το ΚΠΑ μπορεί περαιτέρω να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό δικαιϊκών συστημάτων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προσβλέπουν σε αυτήν για να συνεισφέρει στις ανάγκες εκσυγχρονισμού των δικαιϊκών συστημάτων τους στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου. Το ότι το Σχέδιο ΚΠΑ θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξή του σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 25ης Νοεμβρίου 2009 είναι σημαντικό. Πάντως, για να μην καταστεί το όλο εγχείρημα ανεπίκαιρο χρειάζεται να δημιουργηθεί, όπως έχει υποστηριχθεί 21, ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο 22 που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνέχειας, συντονισμού και διαρκούς πληροφόρησης. Πρότυπα για ένα τέτοιο Ινστιτούτο μπορούν να αποτελέσουν το American Law Institute, το Ερευνητικό Κέντρο Ιδιωτικού Δικαίου της Ρωσίας (Private Law Research Centre), υπό την αιγίδα του οποίου συντάχθηκε ο νέος Ρωσικός Αστικός Κώδικας, ή το κεντρικό Ινστιτούτο της Ουκρανίας (Ukrainian Legal Foundation), το οποίο επίσης σε χρονικό διάστημα ολίγων ετών εκπόνησε ένα νέο Αστικό Κώδικα. Την προώθηση της ιδέας για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού αυτού Ινστιτούτου έχει αναλάβει η προσφάτως συσταθείσα Ένωση για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου (European Law Institute Association, ΕLIA) με έδρα το Βέλγιο και ιδρυτικά μέλη εξέχοντες ευρωπαίους καθηγητές διεθνούς κύρους. 20 Lingua franca (γλώσσα χωρίς σύνορα), όπως την αποκαλεί ο G. Alpa, European Community Resolutions and the Codification of Private Law, European Review of Private Law (ERPL) 2 (2000), σ W.Snijders, ό. π. (σημ Για να μην υπάρχει πολιτική επιρροή το Ινστιτούτο αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα Κράτη Μέλη και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8

9 ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ VII. ΕΠΊΛΟΓΟΣ: Η ΑΝΆΓΚΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΚΟΙΝΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΊ ΕΥΡΈΩΣ ΓΝΩΣΤΌ Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι η τεράστια εργασία, η οποία έχει γίνει, είναι πολύτιμη στο χώρο του Αστικού Δικαίου από πλευράς συγκριτικού δικαίου. Ακόμη και αν κάποιος δεν συμφωνεί με τον τρόπο προσέγγισης και το περιεχόμενο των προτεινόμενων διατάξεων, δεν δικαιολογείται να μην τις γνωρίζει. Εξάλλου οι γνώσεις συγκριτικού δικαίου που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας τις συγκριτικές παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις διατάξεις είναι ανεκτίμητες 23. Πρώτη φορά απαντά κανείς συγκεντρωμένες τις προσεγγίσεις τόσων έννομων τάξεων στα υπό εξέταση θέματα. Ο νομικός κόσμος στη χώρα μας δεν φαίνεται να γνωρίζει αρκετά σχετικά όχι μόνο με το ΚΠΑ, το οποίο εξ άλλου είναι στα σπάργανα, αλλά και με τους Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL), το κείμενο των οποίων έχει δημοσιευθεί ήδη πριν από δέκα χρόνια. Η προσήλωση στις διατάξεις του ΑΚ ή η ενασχόληση μόνο με τις Οδηγίες δεν αρκεί. Είναι καιρό ο Έλληνας φοιτητής της Νομικής Επιστήμης, δικηγόρος, δικαστής, νομοθέτης του Ιδιωτικού Δικαίου να γνωρίσει σε βάθος τα τεκταινόμενα στο πεδίο του Αστικού Δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τελευταίος μάλιστα καλείται να τροποποιήσει ενδεχομένως απαρχαιωμένες διατάξεις εμπνεόμενος από τις λύσεις που προτείνονται στο Σχέδιο ΚΠΑ, ώστε να ακολουθήσει τις εξελίξεις των καιρών. Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (PECL) και το Σχέδιο ΚΠΑ πρέπει να μεταφρασθούν και να διδάσκονται στις Νομικές Σχολές, πάντα σε σύγκριση με τις διατάξεις του θετικού, εσωτερικού δικαίου, ώστε να μην εκπλαγούμε την ημέρα που θα κληθούμε ενδεχομένως να υιοθετήσουμε τις διατάξεις αυτές υπό τη μορφή Οδηγιών ή Κανονισμών ή για να είμαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον ως το κοινά αποδεκτό από τα μέρη δίκαιο που θα διέπει συμβάσεις και ίσως όχι μόνο αυτές που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. 23 Για το ότι μια από τις σημαντικές λειτουργίες του DCFR είναι ότι προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα δικαιοσυγκριτικό υλικό, το οποίο μέχρι τώρα δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό πυκνότητας και έκτασης βλ. Chr. v. Bar, διάλεξη στην Ενωση Αστικολόγων. 9

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0119 (COD) 9332/15 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2009 15.4.2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγήτρια: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8913/12 Διοργανικός φάκελος: 2011/0130 (COD) JUSTCIV 145 COPEN 92 CODEC 1022 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0184(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.9.2014 2013/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

9949/16 ΘΚ/σα 1 DG B 3A

9949/16 ΘΚ/σα 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0070 (COD) 9949/16 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Συμβούλιο SOC 394 EMPL 261

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 149 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9481/17 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 413 ANTIDISCRIM 27 JAI 520 MI 437 FREMP 66 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) C7-0265/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2015 COM(2015) 805 final 2015/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που θα λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XI ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο προβληματισμός για τον Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα... 1 1.1. Η δυσκολία οριοθέτησης του Ευρωπαϊκού Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 12940/15,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εκφράζει τη θέση η οποία θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8221/16 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2013 COM(2013) 865 final 2013/0420 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2010 COM(2010)348 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά µε τις επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων για τους καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.7.2007 COM(2007) 439 τελικό 2007/0152 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2015 COM(2015) 547 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση ανανέωσης της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα