Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ. :18368 ΠΡΟΣ: ING E.A.A.E.Z. Διεύθυνση Κλάδου Ζωής Λεωφ. Συγγρού Καλλιθέα ΚΟΙΝ: κ. *** Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς του κ. *** (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ***), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 9 Ιουλίου 2012 την αναφορά του κ. ***, στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ ***. Με την αναφορά του ο καταγγέλλων παραπονείται για την παράνομη ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, καθώς και για την εντεύθεν άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να προβεί σε κάλυψη των δαπανών νοσηλείας του. Με το υπ αριθμ. πρωτ. *** έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της. Επί του ανωτέρω εγγράφου μας, η εταιρία απέστειλε την υπ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου *** απάντησή της. Εν συνεχεία, με το υπ αριθμ. πρωτ. *** έγγραφο του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» ζητήθηκαν από την εταιρία περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο ειδοποίησης του ασφαλισμένου της, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις καταγγελίας της σύμβασης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2496/1997. Επί του ανωτέρω εγγράφου, λάβαμε την με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου *** απάντηση της 1

2 εταιρίας, επί της οποίας ο κ. *** απέστειλε την με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου *** επιστολή του, στην οποία εξέθετε συμπληρωματικά τις απόψεις του. Προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, τα εμπλεκόμενα μέρη εκλήθησαν στις 17 Ιανουαρίου 2013 στα γραφεία της Αρχής. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων, υπεγράφη το με αριθμ. πρωτ. *** πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συμβιβασμού, με το οποίο η καταγγελλόμενη εταιρία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ***, Προϊστάμενο Αποζημιώσεων και τον κ. ***, δικηγόρο και υπεύθυνο δεοντολογίας, συμφώνησε να επανεξετάσει την εν θέματι υπόθεση και να ενημερώσει σχετικά εγγράφως. Σε συνέχεια του ανωτέρω πρακτικού, η εταιρία ζήτησε να επαναληφθεί η συνάντηση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να είναι παρών και ο ασφαλιστικός σύμβουλος, κ. ***. Η Αρχή δέχτηκε το ανωτέρω αίτημα της εταιρίας, προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος και η δυνατότητα να ακούσει και η άλλη πλευρά τα επιχειρήματα της εταιρίας, στο πλαίσιο προσπάθειας εξεύρεσης εξωδικαστικής λύσης και έλαβε χώρα δεύτερη συνάντηση στα γραφεία της Αρχής με τη συμμετοχή του ασφαλιστή κ. *** στις 12 Φεβρουαρίου 2013, χωρίς, ωστόσο, να υπογραφεί πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Ειδικότερα, στην εν θέματι περίπτωση, ο κ. *** έχει συνάψει με την ING E.A.A.E.Z. το υπ' αριθμ. *** ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής. Η εν λόγω ασφαλιστική σύμβαση, που πλην της βασικής ασφάλισης ζωής, περιλαμβάνει και πρόσθετες καλύψεις, μεταξύ των οποίων Πρόσθετη Ασφάλιση Υπερκάρτας Υγείας ***, συνήφθη στις και συμφωνήθηκε ισόβιας διάρκειας. Ο κ. *** εισήχθη στις στο Νοσοκομείο ***, συμβεβλημένο με την ασφαλιστική εταιρία, λόγω εγκεφαλικού ανευρύσματος και, αφού νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πήρε εξιτήριο στις Εν συνεχεία και ενώ είχε την πεποίθηση ότι τα έξοδα νοσηλείας θα καλυφθούν απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία, στην οποία είχε γίνει αναγγελία για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, ενημερώθηκε από το νοσοκομείο για την άρνηση της εταιρίας να καταβάλει τα έξοδα νοσηλείας του, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να καταβάλει στο τελευταίο το ποσό των ευρώ έναντι του συνολικού ποσού των ,28 ευρώ, στο οποίο ανήλθε συνολικά το κόστος νοσηλείας. Εν τω μεταξύ, ειδοποιήθηκε μέσω του ασφαλιστικού του συμβούλου για την έκδοση επιταγής της εταιρίας, που αφορούσε σε επιστροφή ασφαλίστρων, την οποία αρνήθηκε να παραλάβει, ενώ εν συνεχεία, έλαβε την από εξώδικη δήλωση της αναφερόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, με την οποία έδινε εντολή προς τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, όπως του παραδώσει την υπ' αριθμ. *** επιταγή ποσού 1.139,50 ευρώ, για επιστροφή ασφαλίστρων, λόγω ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Η εταιρία στην απάντησή της προς τον ασφαλισμένο και προς την Ανεξάρτητη Αρχή ισχυρίζεται ότι, κατά την ημερομηνία εισαγωγής του κ. *** στο νοσοκομείο, είχε καταγγελθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, λόγω παρέλευσης του διαστήματος των 30 ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της από επιστολής, με την οποία τον ειδοποιούσε για την ακύρωση του συμβολαίου του, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων από και ότι εξ αυτού του λόγου δεν προέβη και σε κάλυψη των εξόδων της νοσηλείας, ενώ του επέστρεψε και το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων, ύψους 1.139,50 ευρώ, που είχε λάβει από αυτόν στις και , ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, λόγω της ακύρωσης του συμβολαίου. 2

3 Ο ασφαλισμένος διατείνεται ότι ουδέποτε του παραδόθηκε η ανωτέρω επιστολή της εταιρίας, με την οποία τον ειδοποιούσε για την ακύρωση του συμβολαίου του και ότι άρα η σύμβασή του είναι σε ισχύ και η εταιρία οφείλει να καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Το ασφάλιστρο και το διάστημα ανάληψης του κινδύνου συνήθως βρίσκονται σε ορισμένη σχέση και αλληλοεπηρεάζονται. Ο ασφαλιστής, δηλαδή, αναλαμβάνει τον κίνδυνο, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης εκπληρώνει πρώτος τις απέναντί του υποχρεώσεις Έτσι, ο ασφαλιστής είναι σε θέση να συγκροτήσει και να διατηρήσει τα περιουσιακά αποθέματα που χρειάζονται, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Με την εξόφληση του ασφαλίστρου αποσβέννυται και η αντίστοιχη απαίτηση του ασφαλιστή. Ο ακριβής χρόνος λήξης της οφειλής του ασφαλίστρου ή των δόσεών του συνήθως ορίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση και είναι σημαντικό να γίνεται εμπρόθεσμα η εξόφλησή του προς τη διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω 1. Η καταβολή του ασφαλίστρου βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο στη σύμβαση ασφαλίσεως και αποτελεί την κύρια αυτού υποχρέωση από τη σύμβαση. Σε περίπτωση που ο ασφαλιστής δεν κατορθώσει να εισπράξει το ασφάλιστρο, δεν υποχρεώνεται να παραμείνει δεσμευμένος και γι' αυτό στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2496/1997 ορίζεται ότι Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή επέρχεται λύση της σύμβασης, η οποία παύει να παρέχει δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές. Μεταξύ, όμως, των προϋποθέσεων της μονόπλευρης αυτής διάλυσης της ασφαλιστικής σύμβασης, που είναι μία σχέση διάρκειας και μέχρι να λήξει πρέπει οι συμβαλλόμενοι να μένουν σταθεροί στα συμφωνημένα και να μην επηρεάζουν αυθαίρετα για μονόπλευρη ωφέλεια την εξέλιξη της σχέσης τους, είναι, όπως επιτάσσει ο νόμος, να έχει προειδοποιηθεί ο λήπτης της ασφάλισης με ρητή έγγραφη δήλωση της ασφαλιστικής εταιρίας και η ειδοποίηση αυτή να έχει την μορφή όχλησης προς πληρωμή και γνωστοποίησης της επικείμενης διάλυσης της ασφαλιστικής σύμβασης, σε περίπτωση μη εξόφλησης του ασφαλίστρου. Η προθεσμία του ενός μηνός αρχίζει από τη γνωστοποίησή της στον λήπτη της ασφάλισης, δηλαδή από την ημέρα της επίδοσης της λήψης στον προορισμό της. Η έγγραφη δήλωση του ασφαλιστή επιφέρει τα νομικά αποτελέσματά της από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 167 ΑΚ, ανεξάρτητα από το πότε αυτός θα λάβει γνώση του περιεχομένου του 2. Η δήλωση βουλήσεως συντελείται με την εξωτερίκευση της δικαιοπρακτικής βούλησης, αλλά αποκτά νομική ισχύ (ενέργεια) από τη στιγμή που θα περιέλθει στο πρόσωπο, στο οποίο απαιτείται να απευθυνθεί. Συνεπώς, η περιέλευση αποτελεί όρο του ενεργού της 1 Βλ. Ζ. Σκουλούδης, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης (Γ έκδοση), 1999, Δίκαιο & Οικονομία - Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.Ε.Ε., σελ. 197 επ. 2 ΑΠ1488/2008, Α' ΔΗΜ. ΝΟΜΟΣ 3

4 απευθυντέας δήλωσης βουλήσεως. Δηλαδή η απευθυντέα δήλωση βουλήσεως αποκτά ενέργεια με την περιέλευσή της σ' αυτόν, στον οποίο πρέπει να απευθυνθεί. Περιέλευση υπάρχει, όταν η δήλωση εισέλθει στη σφαίρα επιρροής του λήπτη. Επομένως, δεν αρκεί ούτε η απλή εξωτερίκευση της δήλωσης βουλήσεως, ούτε η αποστολή της στον προς ον απαιτείται να απευθυνθεί. Απαιτείται η δήλωση να περιέλθει σε βιοτικό χώρο ελεγχόμενο από τον λήπτη, έτσι ώστε αυτός να είναι σε θέση, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να πληροφορηθεί το περιεχόμενό της 3. Η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης επέρχεται μετά την πάροδο ενός μηνός από την αποδεδειγμένη κοινοποίηση της γραπτής δήλωσης. Αν πραγματοποιηθεί ο ασφαλισμένος κίνδυνος μέσα στην προθεσμία του ενός μηνός, ο ασφαλιστής ευθύνεται, εφόσον η λύση της σύμβασης δεν έχει επέλθει 4. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του ενός μηνός η ασφάλιση εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και ο ασφαλιστής υποχρεούται σε κάλυψη από κινδύνους που πραγματοποιούνται σ' αυτό το διάστημα, άρα είναι κρίσιμος ο χρόνος επίδοσης της ειδοποίησης για τον ακριβή υπολογισμό της προθεσμίας του ενός μηνός. Αν η οφειλή εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, η ασφάλιση συνεχίζεται κανονικά και η λύση της σύμβασης δεν επέρχεται. Αν πάλι δεν εξοφληθεί ή εξοφληθεί μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται λυμένη από τη λήξη της προθεσμίας, με συνέπεια, τυχόν κίνδυνοι που επέρχονται μετά, να μην καλύπτονται. Στην εν θέματι περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρία τόσο με τα έγγραφά της, όσο και με τα όσα ειπώθηκαν, κατά τη συνάντηση στα γραφεία μας για την επίτευξη συμβιβασμού, ισχυρίστηκε ότι η ενημέρωση του ασφαλισμένου για την καθυστέρηση καταβολής των ασφαλίστρων έγινε με τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά και με την προσκομιζόμενη από επιστολή της, χωρίς ωστόσο, να προκύπτει ο χρόνος ταχυδρόμησης της εν λόγω επιστολής και η μετέπειτα τύχη της, δηλαδή αν πράγματι παραδόθηκε στον κ. *** και πότε. Με το με αριθμ. πρωτ *** έγγραφό μας ζητήσαμε από την εταιρία να μας προσκομίσει αντίγραφο της από επιστολής, την οποία αναφέρει ότι απηύθυνε στον ασφαλισμένο της, τον αριθμό συστημένου αυτής, καθώς και την πορεία της από την ταχυδρόμησή της. Η εταιρία στην απάντησή της αρκέστηκε στο να αναφέρει ότι δεν στέλνει συστημένες επιστολές και ότι, δυνάμει σύμβασης που έχει συνάψει με τα ΕΛ.ΤΑ., τα τελευταία υποχρεούνται να παραδίδουν την αλληλογραφία της εταιρίας στον εκάστοτε παραλήπτη εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την παράδοσή τους στα ΕΛ.ΤΑ. προς ταχυδρόμηση, χωρίς ωστόσο, να προσκομίζει τη σχετική σύμβαση, αλλά ούτε και πίνακα αποστολής επιστολών, από τον οποίο να προκύπτει έστω η παράδοση της εν λόγω επιστολής στα ΕΛ.ΤΑ., καθώς και ο χρόνος παράδοσης αυτής, πληροφορία που και πάλι βέβαια δεν θα αρκούσε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 ΑΚ. Η εταιρία δεν προσκομίζει κάποιο έγγραφο ή απόδειξη ότι παρέδωσε και πότε στα ΕΛ.ΤΑ. την επικαλούμενη ακυρωτική επιστολή προς τον ασφαλισμένο και ποιο αριθμό έλαβε αυτή, καθώς και ότι αυτή πράγματι παραδόθηκε και πότε στον παραλήπτη ή σε πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Επιπρόσθετα, κατά τη συνάντηση, η εταιρία ισχυρίστηκε ότι η ακύρωση του συμβολαίου, όπως φαίνεται από τα τηρούμενα αρχεία της, έγινε στις Για να ισχύει, όμως, αυτό, θα έπρεπε η επιστολή προειδοποίησης της λύσης της σύμβασης λόγω μη καταβολής των ασφαλίστρων να είχε επιδοθεί την 1η Αυγούστου 2011, αφού ο νόμος θέλει προθεσμία 3 Βλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, εκδ. ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2002, σελ. 374 επ. 4 Βλ. Ράνια Χατζηνικολάου Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, εκδ. 2008, ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ

5 ενός μηνός και όχι 30 ημερών, όπως προκύπτει και από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 144 και 145 ΚπολΔ. Εν προκειμένω, λοιπόν, είναι αυθαίρετη η επίκληση εκ μέρους της εταιρίας του ισχυρισμού ότι η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης επήλθε στις , αφού η επιστολή ειδοποίησης φέρει ημερομηνία σύνταξης και πρέπει ακολούθως να ληφθεί υπόψη το πότε κατατέθηκε στα ΕΛ.ΤΑ. προς ταχυδρόμηση, πότε ταχυδρομήθηκε και εν συνεχεία πότε επιδόθηκε, στοιχεία, που η εταιρία αδυνατεί να βεβαιώσει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βεβαιότητα ως προς τον χρόνο λύσης της σύμβασης, ενώ μάλιστα φέρει και το βάρος απόδειξης της κοινοποίησης της ειδοποίησης στον ασφαλισμένο. Ο ισχυρισμός, λοιπόν, της εταιρίας ότι έχει προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από εύλογα μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η εταιρία προχώρησε στην ακύρωση του συμβολαίου, ανεξαρτήτως του εάν παρέλαβε ή όχι την σχετική επιστολή ο ασφαλισμένος. Με την πράξη αυτή της εταιρίας θεωρούμε ότι παραβιάζεται ο σκοπός του νόμου. Όπως προκύπτει και από το κείμενο της διατάξεως, σκοπός της ρύθμισης δεν είναι μόνο η προστασία του ασφαλιστή, που δεν εισπράττει τα ασφάλιστρα, αλλά και η προστασία του ασφαλισμένου, αφού η μη καταβολή των ασφαλίστρων μπορεί να οφείλεται σε διαφόρους λόγους, π.χ. απουσία, αμέλεια, προσωρινή οικονομική δυσχέρεια, όπως εν προκειμένω, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. ***, και όχι στην πρόθεση του ασφαλισμένου να διακόψει την ασφάλεια. Γι' αυτό προβλέπεται γνωστοποίηση της καθυστέρησης καταβολής των ασφαλίστρων και μηνιαία προθεσμία για την ενεργοποίηση της καταγγελίας (προθεσμία που είναι εύλογη για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας) 5. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο κ. *** προέβη σε οικονομική τακτοποίηση της οφειλής ασφαλίστρων προς την εταιρία στις Κρίνεται δε σκόπιμο να επισημανθεί ότι τα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης από τον ασφαλιστικό σύμβουλο, κ.*** δεν μπορούν να εκτιμηθούν στο πλαίσιο της εξωδικαστικής συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, καθώς μόνο τα Δικαστήρια μπορούν να διατάξουν αποδείξεις και να εξετάσουν μάρτυρες. Η Ανεξάρτητη Αρχή διαμορφώνει άποψη με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο και προσκομίστηκαν από αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη και τα όσα έχουν υποστηρίξει μέσω της ανταλλαγής των εγγράφων απόψεών τους. Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω δεν προέκυψε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2496/1997 και ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Αναγνωρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας του συμβολαίου του κ. *** από την ING E.A.A.E.Z. ΙΙ) Απευθύνει σύσταση προς την αναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει το ασφάλισμα στον κ. *** για την ανακύψασα ασφαλιστική περίπτωση, βάσει των όρων του 5 Βλ. σημ. Ε. Σανταμούρη στην ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2004/61 ΑΠ 964/

6 ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. ΙΙΙ) Καλεί την αναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, εάν αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙV) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η αναφερόμενη ασφαλιστική εταιρία δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» θα ενεργήσει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ). Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 6

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ...

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: draftopoul@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές : Α. Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Β. Ελένη Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής ΑΡΙΘ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδος Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κεφάλαιο Α Αρθρο 1. Αντικείμενο της Ασφάλισης Ορισμός της Ασφάλισης Με την παρούσα Σύμβαση Καθολικής Ασφάλισης Πιστώσεων, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες

για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα