ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 273 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως Αρχαιότητες...3 Δάση...4 Δήμοι - Κοινότητες...5 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα...6 Συμβούλιον Επικρατείας Τελωνεία - δασμοί...9 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγορανομικός Κώδιξ Αιγιαλός...11 Αίτηση ακυρώσεως

2 - 2 - Αίτηση αναιρέσεως Αλλοδαποί...28 Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία...32 Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστικός Κώδιξ Βιομηχανία Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δικηγόροι...50 Διοίκηση...51 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία - θρησκεία...72 Εκπαίδευση Ελεγκτικόν Συνέδριον...81 Εμπορικός Νόμος...82 Ευρωπαϊκή Ένωση...83 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Έφεση...85 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως Κοινωνική ασφάλιση Κώδιξ Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Λατομεία - Μεταλλεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νόμος - νομοθετική εξουσία Περιβάλλον Ποινικός Κώδιξ Συμβούλιον Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - Δασμοί...140

3 - 3 - Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογικά βιβλία και στοιχεία ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Β 805/ Ε 1410/ Ε 2290/ Ε 2950/ , 51, 100, 128 Ε 3938/ , 66, 99, 106 Ε 4046/ ΣΤ 4327/1998 7μ...55 Α 4681/ , 96 Α 59/ Γ 298/ Ε 374/ Ε 595/ , 44 ΣΤ 859/ Γ 934/ Δ 990/1999 7μ ΣΤ 1153/ , 140 Β 1310/ , 54 Γ 1481/ Α 1494/ Δ 1521/1999 7μ...15 Β 1545/1999 7μ Α 1596/

4 - 4 - Α 1606/1999 7μ...23, 83, 94 Α 1611/1999 7μ. - επιλύει...71, 91 Β 1654/ Β 1661/ , 168 Δ 1684/ Γ 1765/ Γ 1766/1999 7μ. - επιλύει Β 1824/1999 7μ...10 Γ 1882/ , 124, 163, 164 Γ 1900/ Γ 2015/ Γ 2019/ , 149 Γ 2021/ Δ 2183/ Δ 2209/ Γ 2275/ Γ 2314/ Γ 2435/ Α 2774/ , 36 Γ 3373/1999 7μ. - επιλύει...16 Γ 3449/ Γ 3470/1999 7μ , 142 Γ 3537/ Γ 3544/ Ε 3962/ Β 80/2000 7μ...132, 167 Γ 124/ Ε 370/ Α 664/ Ε 1092/ Ε 1300/ Ε 1492/ , 129 Γ 1557/2000 7μ , 161 ΣΤ 1632/2000 παρ. εις 7μ...1, 5

5 - 5 - ΣΤ 1634/ ΣΤ 1735/ Γ 1860/ Δ 1941/ Ολομ. 1959/ Β 2024/2000 7μ...27, 105 Β 2090/ Α 2171/ , 156 Δ 2204/ , 90 ΣΤ 2223/ , 87 ΣΤ 2224/ ΣΤ 2226/2000 7μ...17, 65 Δ 2266/2000 παρ. εις Ολομ...6, 7 Ολομ. 2277/2000 επιλύει...22, 24 Ολομ. 2278/ Ολομ. 2281/ , 95, 98, 126 Ολομ. 2286/ Γ 2288/2000 7μ...72 ΣΤ 2300/2000 7μ. - επιλύει...60, 82 ΣΤ 2326/2000 7μ , 115 Δ 2396/2000 7μ... 62, 69, 102, 103 Δ 2397/ , 138, 139 Γ 2401/ Ε 2423/ Δ 2446/2000 7μ. - επιλύει...131, 135 ΣΤ 2479/ , 101, 153 Γ 2495/2000 7μ , 144 Γ 2501/ Δ 2519/2000 7μ... 28, 67, 84, 111 Δ 2520/2000 7μ...53, 88 Ε 2526/2000 παρ. εις 7μ... 4 Δ 2561/ Ε 2581/2000 7μ...12, 76, 104, 118, 119, 125 Ε 2611/2000 παρ. εις. 7μ...2, 3

6 - 6 - Δ 2641/ , 116 Α 2780/ ΣΤ 2842/ ΣΤ 2849/2000 παρ. εις 7μ... 9 Ολομ. 2934/ , 59, 81, 155 Ολομ. 2939/ , 109 Ολομ. 2941/2000 επιλύει...25, 165 Ολομ. 2944/ , 127, 148 Ε 2992/2000 7μ. παρ. εις Ολομ...8 Ε 3083/ Ολομ. 3193/ , 45, 85, 112, 114, 117

7 - 7 - Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν οι διαφορές που ανακύπτουν από την έκδοση αποφάσεως περί συστάσεως μη αμιγούς κοινοτικής επιχείρησης κατ' άρθρ. 260 παρ. 6 ΔΚΚ είναι διοικητικές ή ιδιωτικές, εν όψει και του ότι πρόκειται για την εκμετάλλευση κοινοτικού λατομείου... Γ' 1632/2000 πενταμ (παρ. Εισηγητής : Α. Χλαμπέα εις επταμ.) 2. Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλομένη πράξη εκτελεστότητα βλ. κατωτ Αρχαιότητες Αρχαιότητες προστασία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της εκτελεστότητας της αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ο τελευταίος εμμένει στη μη έγκριση κατεδαφίσεως οικοδομής και της προσαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας προς τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας όταν η πρώτη υπαγορεύει την μερική κατεδάφιση κτίσματος, η οποία όμως θίγει την προστατευόμενη από τη δεύτερη περιοχή... Ε' 2611/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος εις επταμ.)

8 Δάση Δάση κατασκευές εντός αυτών παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του επιτρεπτού της εγκαταστάσεως σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με αιολική ενέργεια σε δασική έκταση... Ε' 2526/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος εις επταμ.) 5. Δήμοι - κοινότητες επιχειρήσεις μη αμιγείς βλ. ανωτ Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα ειδικότητα βλ. κατωτ Συμβούλιον Επικρατείας Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων παραπέμπεται στην Ολομέλεια προς επίλυση το ζήτημα αν η τοποθέτηση ή μη ιατρών σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την απόκτηση ειδικότητος υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ' ή του ΣΤ' Τμήματος... Δ' 2266/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου εις Ολομ.) 8. Συμβούλιον Επικρατείας Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία ανασυζήτηση Ν. 2479/97 παραπέμπονται λόγω γενικότερης σημασίας στην Ολομέλεια τα ζητήματα αν συνιστούν λόγω ανωτέρας βίας ισχυρισμοί περί ασθενείας του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, η οποία τον παρεκώλυσε να συντάξει πληρεξούσιο εντός της ταχθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας και αν

9 - 9 - είναι παραδεκτοί νέοι ισχυρισμοί προβληθέντες με υπόμνημα μετά τη συζήτηση της υποθέσεως... Ε' 2992/2000 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος εις Ολομ.) 9. Τελωνεία - δασμοί Τελωνειακές παραβάσεις λαθρεμπορία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν, προκειμένου περί λαθρεμπορίας, η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου αποτελεί δεδικασμένο για τη διοικητική δίκη... ΣΤ' 2849/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου εις επταμ.) ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10. Αγορανομικός Κώδιξ Αγορανομικός Κώδικας κυρώσεις κατ' αρθρ. 1 του ν. 1401/83, πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία η είσπραξη υπερτιμήματος ή τιμής ανώτερης από την ισχύουσα διατίμηση ή περιέχουσας ποσοστό κέρδους ανώτερον του νομίμου επιτυγχάνεται διά τεχνάσματος. Β' 1824/1999 επταμ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης

10 Αιγιαλός Αιγιαλός κατασκευές προκειμένου να κατασκευασθούν οποιασδήποτε μορφής τεχνικό έργο στον αιγιαλό ή την παραλία που έχει κηρυχθεί τουριστικός χώρος απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από τον Ε.Ο.Τ. Ε' 374/1999 Εισηγητής : Ν. Ρόζος 12. Αίτηση ακυρώσεως συνταγματική κατοχύρωση βλ. κατωτ Αίτηση ακυρώσεως συνταγματική κατοχύρωση βλ. κατωτ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου ακυρωτική διαφορά ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν προκαλεί κάθε πράξη που φέρει τα εξωτερικά γνωρίσματα μονομερούς πράξεως της Διοικήσεως, από την οποία παράγονται έννομα αποτελέσματα, αλλά μόνο εκείνη από τις πράξεις αυτές, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη δημόσια διοικητική δράση επιδιώκει δημόσιο σκοπό/οι λοιπές μονομερείς πράξεις της Διοικήσεως, όσες δηλαδή στερούνται του λειτουργικού αυτού στοιχείου και κινούνται σε κύκλο σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου, δημιουργούν διαφορές που ανήκουν στη γενική δικαιοδοσία που έχουν τα πολιτικά δικαστήριο στις περιπτώσεις προσβολής ιδιωτικών δικαιωμάτων... Δ' 1941/2000 επταμ. Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη

11 Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον αεροπορία ο καθορισμός από μέρους του νομοθέτη ή της κανονιστικής δράσης Διοικήσεως δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αρμοδιοτήτων δημοσίας υπηρεσίας ανάγεται στην κανονιστική σχέση μεταξύ κράτους και υπαλλήλους, ως οργάνων του, και δεν παρέχει στο συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων, έννομο συμφέρον προς αμφισβήτηση της ρύθμισης που απονέμει αρμοδιότητες σε αερολιμενικά όργανα, διότι ο νόμιμος σκοπός του οργάνου είναι η επιδίωξη, σύμφωνα με το καταστατικό του, της προαγωγής και προστασίας των εν γένει επαγγελματικών συμφερόντων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας/εξ άλλου, η απονομή των αρμοδιοτήτων σε αερολιμενικά όργανα δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον της συνδικαλιστικής ενώσεως προς άσκηση της αίτησης, ως εκ του ενδιαφέροντός της, σύμφωνα με το καταστατικό της, για την ασφάλεια και εύρυθμο λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας... Δ' 1521/1999 επταμ. Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 16. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον υπάλληλοι διοικητικοί η σύζυγος υπαλλήλου, σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου, με τον οποίο επέρχεται άλλωστε και η αυτοδίκαιη λύση του γάμου, δεν έχει, κατ' αρχήν, έννομο συμφέρον, και ειδικότερα άμεσο και προσωπικό, να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση, εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει, με την προσκόμιση σχετικών στοιχείων, ότι η δυσμενής για τον αποβιώσαντα σύζυγό της πράξη έχει επιβλαβείς έννομες

12 συνέπειες στη δική της νομική κατάσταση ή σε δικά της δικαιώματα. Γ' 3373/199 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Α. Γκότσης 806/99 πενταμ.) 17. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία δημοσίευση η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά κανονιστικής πράξεως δημοτικού συμβουλίου, εκδοθείσης υπό την ισχύ του π. δ/τος 76/1985, αρχίζει από την επομένη της κατ' αρθρ. 87 παρ. 6 και 110 του ως άνω π. δ/τος δημοσιεύσεώς της, από και διά της οποίας, άλλωστε, αποκτά η κανονιστική πράξη νόμιμη υπόσταση. ΣΤ' 2226/2000 επταμ. Εισηγητής : Α. Σταθάκης 18. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων Ν. 2479/97 το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2479/97, που σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου, άρχισε να ισχύει από , εφ όσον δεν προβλέπεται ότι καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, αφορά, λόγω και του περιεχομένου του μόνο τα μετά την έναρξη της ισχύος του ασκούμενα ένδικα μέσα/η αντίθετη λύση θα οδηγούσε σε ανατροπή διαδικαστικών ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και θα προσέδιδε σε δήλωση βουλήσεως έννομε συνέπειες, στις οποίες ούτε ο διάδικος ούτε ο δικηγόρος απέβλεψε...

13 Ολομ. 1959/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 285/99 Δ' Τμ.) 19. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων Ν. 2479/97 το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2479/97 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ένδικο μέσο είχε ασκηθεί πριν την και ως εκ τούτου η υπογραφή του από δικηγόρο και η συνυπογραφή του από τους διαδίκους είχαν λάβει χώρα πριν από την ισχύ του νόμου αυτού/τούτο δε διότι και εν όψει των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ. 18/89 που δεν προέβλεπαν την συνυπογραφή στην παροχή πληρεξουσιότητος, ούτε ο δικηγόρος απέβλεψε στη βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής....(μειοψ.) Ολομ. 2286/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 917/99 Δ' Τμ.) 20. Αίτηση ακυρώσεως απόφαση συνέπειες δεδικασμένο βλ. κατωτ Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία επανασυζήτηση ν. 2479/97 προθεσμία η τρίμηνη προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως επανασυζητήσεως ενδίκου μέσου που απορρίφθηκε για μη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου με απόφαση δημοσιευθείσα μετά την αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1ης μέχρι 31ης Αυγούστου κατ' αρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 2479/97... Ολομ. 2278/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 4027/99 Β Τμ.)

14 Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία επανασυζήτηση ν. 2479/1997 βλ. κατωτ Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2298/95 οι διαφορές που αφορούν σε παροχές, εν γένει, άρα και εκείνες που αφορούν, ειδικώτερα, σε μη περιοδικές ασφαλιστικές παροχές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες διαφορών του άρθρου 12 παρ. 6 Ν. 2298/95, εφ' όσον όχι μόνον δεν αναφέρονται μεταξύ των περιπτώσεων τις οποίες καταλαμβάνει η εν λόγω διάταξη, αλλά επί πλέον, στερούνται του κοινού γνωρίσματος που συνδέει εννοιολογικά τις ρητώς μνημονευόμενες στη διάταξη περιπτώσεις/περαιτέρω, δε εφ' όσον η ως άνω κατηγορία διαφορών δεν υπάγεται στον κανόνα που θεσπίζει η παρ. 6, είναι άνευ σημασίας το ζήτημα αν η εν λόγω κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει σε κάποια εξαίρεση του κανόνος αυτού/εν όψει των ανωτέρω το γεγονός ότι ο νομοθέτης, για να μην καταλείπεται καμμιά αμφιβολία, όρισε ειδικά, με την παραγρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2298/95, ότι η ρύθμιση της παρ. 6 του ιδίου άρθρου, δεν εφαρμόζεται επί αιτήσεως αναιρέσεως που αφορούν σε περιοδικές παροχές, δεν συνάγεται αντιθέτως ότι οι αιτήσεις αναιρέσεως που αφορούν σε μη περιοδικές ασφαλιστικές παροχές εμπίπτουν στον κανόνα της παραγρ. 6/(μειοψ.)... Α' 1606/1999 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 24. Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 οι εκκρεμείς κατά την αιτήσεις επανασυζητήσεως με τις οποίες ζητείται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4

15 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2479/97, η επανασυζήτηση αιτήσεων αναιρέσεως που έχουν ήδη απορριφθεί λόγω ελλείψεως νομιμοποιήσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου.../(μειοψ.)... Ολομ. 2277/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 4026/99 Β' Τμ.) 25. Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/1999 ως εκκρεμείς κατ' αρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 δεν θεωρούνται οι υποθέσεις εκείνες επί των οποίων έχει ήδη χωρήσει η πρώτη συζήτηση και έχει εκδοθεί μη οριστική, παραπεμπτική ή άλλη προδικαστική απόφαση/ (μειοψ.)... Ολομ. 2341/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Σκλίας 588/98 Β' Τμ.) 26. Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 κατά την έννοια του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99, στην περίπτωση κατά την οποία οι αναιρεσίβλητοι είναι περισσότεροι από ένα, το χρηματικό ποσό στο οποίο αποτιμάται το αντικείμενο της διαφοράς κρίνεται εν όψει ενός εκάστου των αναιρεσιβλήτων, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι τα επί μέρους χρηματικά αυτά αντικείμενα, εάν αθροισθούν, ανέρχονται σε ποσό υψηλότερο των δραχμών. Α' 2780/2000 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης

16 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως παράβολο απαλλαγή οι εκτελεστές των διαθηκών υπέρ κοινωφελών σκοπών απαλλάσσονται μεν των τελών χαρτοσήμου όσον αφορά τις δίκες του κατά το στάδιο της διαχειρίσεως των υπέρ κοινωφελών σκοπών καταληφθέντων όχι όμως και της υποχρεώσεως καταβολής παραβόλου για την άσκηση σχετικής αιτήσεως αναιρέσεως, αφού η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 1 του Π.Δ. 18/89, ως ειδική, αφού αφορά ειδικά την αίτηση αναιρέσεως, απαλλάσσει της σχετικής υποχρεώσεως μόνο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ και συνεπώς, υπερισχύει της προγενέστερης γενικώς απαλλακτικής διατάξεως του Ν.Δ. 520/1941. Β' 2024/2000 επταμ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 28. Αλλοδαποί απέλαση εφόσον η απέλαση του αιτούντος διατάσσεται διότι α) παραμένει στην Ελλάδα χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται, κατά τον Ν. 1975/91, η παραμονή αλλοδαπών στη χώρα και β) έχει καταδικασθεί από ελληνικό ποινικό δικαστήριο σε ποινή φυλακίσεως, για αδίκημα αναγόμενο στη γνησιότητα εγγράφων, τα οποία εχρησιμοποίησε για να του χορηγηθεί προξενική θεώρηση παλιννοστήσεως και να αναγνωρισθεί ως Έλληνας υπήκοος, τα πραγματικά αυτά περιστατικά συνιστούν αυτοτελή αιτιολογικά ερείσματα της πράξεως απελάσεως, τα οποία αρκούν για να θεωρηθεί η πράξη αυτή ως νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη/το γεγονός δε και μόνον ότι στην πράξη απελάσεως γίνεται επίσης μνεία του εκδοθέντος από τις γεωργιανές αρχές διεθνούς εντάλματος συλλήψεως του αιτούντος για τα αδικήματα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία

17 και της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας δεν αρκεί, έστω και αν ο Άρειος Πάγος είχε προηγουμένως γνωμοδοτήσει κατά της εκδόσεως του αιτούντος στη Γεωργία, για να καταστήσει πλημμελή την αιτιολογία της πράξεως, δεδομένου μάλιστα ότι : α) ο Άρειος Πάγος απεφάνθη κατά της εκδόσεως του αιτούντος απλώς και μόνον επειδή πιθανολογήθηκε, ότι ενδέχεται να διωχθεί στη Γεωργία για αδίκημα διαφορετικό από εκείνα για τα οποία είχε υποβληθεί τα αίτημα εκδόσεως, απέρριψε δε τους ισχυρισμούς του ότι η έκδοσή του ζητείται για "πολιτικούς λόγους", και β) εάν η απέλαση έχει ενδεχομένως ως απώτερη συνέπεια, να συλληφθεί και να δικασθεί ο αιτών από τις γεωργιανές αρχές για τις ανωτέρω πράξεις, τούτο θα χωρήσει, υπό τις εγγυήσεις των άρθρων 3 και 6 των ΕΣΔΑ, στην οποία έχει προσχωρήσει η Γεωργία και στην οποία έχει καταργηθεί η θανατική ποινή/(μειοψ.)... Δ' 2519/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 29. Απαλλοτρίωση αναγκαστική Απαλλοτρίωση αναγκαστική η επέκταση του χώρου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) προς δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ή άλλων εγκαταστάσεων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, συνιστά νόμιμο λόγο δημοσίας ωφελείας προς κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 423/ Δ' 1684/1999 Εισηγητής : Μ. Βροντάκης

18 Απαλλοτρίωση αναγκαστική Απαλλοτρίωση αναγκαστική διαδικασία δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο δέκατο παρ. 1 του Ν. 1955/91 και το άρθρο 5 παρ. 1 του ΝΔ 797/71 για την κήρυξη της προβλεπόμενης από το πρώτο αναγκαστικής απαλλοτριώσεως απαιτείται δημοσίευση της κοινής υπουργικής αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως/δεν απαιτείται δε περαιτέρω, δημοσίευση περιλήψεως της πράξεως αυτής τουλάχιστον δύο φορές ή τοιχοκολλήσεως στο δημοτικό κατάστημα της περιοχής με σύνταξη σχετικής εκθέσεως... Δ' 2183/1999 Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 31. Απαλλοτρίωση αναγκαστική υπέρ μεταλλείων βλ. κατωτ Αποκαταστατική νομοθεσία Αγροτική νομοθεσία διανομές διαδικασία η Επιτροπή Οριστικών Διανομών (ΕΟΔ) έχει την εξουσία να αναμορφώσει τα κυρωμένα διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, μόνο στις περιπτώσεις που έχουν παρεισφρήσει στα διαγράμματα ή στους πίνακες τεχνικά σφάλματα ή υφίστανται τέτοιου είδους ανωμαλίες, ώστε η πραγματική κατάσταση να εμφανίζεται διαφορετική από εκείνη που απεικονίζεται στα στοιχεία της διανομής/παρέκκλιση από την υφιστάμενη πραγματική αυτή κατάσταση είναι δυνατό, όταν επιβάλλεται για να τακτοποιηθούν θέματα κοινοχρήστων χώρων/περαιτέρω, ναι μεν οι γηγενείς κληρούχοι γράφονται, κατά τη διενέργεια της ρυμοτομίας και διανομής των οικοπέδων του συνοικισμού, κατ' αρχήν υποχρεωτικά, ως δικαιούχοι των κτημάτων που κατέχουν, πλην η ΕΟΔ δεν κωλύεται, ούτε σ' αυτή την περίπτωση, να προσκυρώσει τμήμα οικοπέδου, κατεχόμενο

19 από γηγενή κληρούχο, σε άλλον κληρούχο, αν οι ανάγκες της ρυμοτομίας το επιβάλλουν/ανεξάρτητα, συνεπώς, από το αν, μετά την προσκύρωση αυτή, ο γηγενής κληρούχος ή οι διάδοχοί του εξακολουθούν να κατέχουν το τμήμα που προσκυρώθηκε, δεν συγχωρείται επάνοδος της επιτροπής προς αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων... Α' 664/2000 Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης 33. Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστική ευθύνη Δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 285 και 286 ΑΚ, αφενός μεν δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως παράνομη πράξη των οργάνων του Δημοσίου, με την οποία καταστρέφεται αλλότριο πράγμα, αν η πράξη αυτή είναι αναγκαία για την αποτροπή επικειμένου κινδύνου που απειλεί να προκαλέσει δυσαναλόγως μεγαλύτερη ζημιά στο κοινωνικό σύνολο και, κατά συνέπεια, ελλειπούσης της προϋποθέσεως του παρανόμου, δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί το άρθρο 105 Εισ Ν ΑΚ/αφ' ετέρου, όμως, είναι δυνατόν, στην περίπτωση αυτή, να καταδικασθεί το Δημόσιο να αποζημιώσει τον παθόντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 286 ΑΚ... Α' 2774/1999 Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης 34. Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστική ευθύνη Δημοσίου εάν όργανον του Κράτους απομακρυνθεί της δημοσίας υπηρεσίας, συνεπεία παρανόμου πράξεως της Διοικήσεως, δικαιούται το όργανον τούτο να αξιώσει από το Ελληνικόν Δημόσιον αποζημίωσιν προς απο-

20 κατάστασιν της ζημίας, την οποίαν υπέστη εκ του ότι κατά την διάρκειαν της παρανόμου απομακρύνσεώς του εκ της δημοσίας υπηρεσίας δεν εισέπραξεν το σύνολον των αποδοχών, τας οποίας θα εισέπραττεν, εάν δεν είχε παρανόμως απομακρυνθεί της δημοσίας υπηρεσίας/εις το σύνολον δε των αποδοχών τούτων περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως και οιασδήποτε μορφής επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται εις τα εν ενεργώ υπηρεσία τελούντα όργανα του Κράτους, έστω και αν τα επιδόματα ταύτα συναρτώνται, είτε κατά τον νόμον, είτε κατά την φύσιν των, προς ενεργόν, εν τοις πράγμασιν, υπηρεσίαν, υπό μόνην την προϋπόθεσιν ότι τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται παγίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα εις τους τελούντας εν ενεργώ υπηρεσία/ο τυχόν δε προσπορισμός ωφελείας εκ μέρους του παρανόμως απομακρυνθέντος της δημοσίας υπηρεσίας, λόγω ανυπαρξίας, κατά την διάρκειαν της παρανόμου παραμονής του εκτός της δημοσίας υπηρεσίας, των ειδικών συνθηκών, επί τη συνδρομή των οποίων χορηγούνται τα επιδόματα ταύτα, μη αίρων την έννοιαν της ζημίας, επί της οποίας θεμελιούται η ειδική αδικοπραξία του άρθρου 105 του Εισ Ν.Α.Κ., αλλά αποτελών, κατόπιν εκτιμήσεως των αποδείξεων, λόγον μειώσεως ή εκμηδενισμού της αποζημιώσεως, απαιτεί την προβολήν εκ μέρους του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου σχετικής ενστάσεως προς συμψηφισμόν ζημίας και κέρδους/η έγερσις δε τοιαύτης αξιώσεως υπό του παρανόμως απομακρυνθέντος της δημοσίας υπηρεσίας δεν κωλύεται εκ του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 1405/83... Α' 2171/2000 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 35. Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστική ευθύνη Δημοσίου απόφασις διοικητικού δικαστηρίου ερειδομένη επί της εκδοχής ότι η απόφασις του Ελεγκτικού

21 Συνεδρίου ήτο δεσμευτική δι' αυτό προς στήριξην της κρίσεως του επί της εγερθείσης ενώπιόν του αγωγής αποζημιώσεως, είναι μη νόμιμος και αναιρετέα εφ' όσον εκρίθη υπό του ΑΕΔ ότι το Ελεγκτικόν Συνέδριον αποφανθέν επί των προϋποθέσεων αποκαταστάσεως υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου κατά τον Ν. 1543/85, υπερέβη την κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσίαν του... Ολομ. 2934/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Α. Τσαμπάση 5/99 ΑΕΔ) 36. Αστικός Κώδιξ κατάσταση ανάγκης βλ. ανωτ Αστικός Κώδιξ προθεσμίες υπολογισμός βλ. κατωτ Βιομηχανία Βιομηχανία οι ψυκτικές μονάδες εμπίπτουν στον κανόνα της απαγορεύσεως του Π.Δ. 84/1984 και δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν και λειτουργήσουν στο λεκανοπέδιο Αττικής, αφού δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα των εξαιρέσεων που προσαρτάται στο διάταγμα αυτό... Ε' 1300/2000 Εισηγητής : Σ. Ρίζος 39. Βιομηχανία Βιομηχανία μηχανολογικές εγκαταστάσεις εάν μηχανολογική εγκατάσταση ευρίσκεται εκτός οικισμού στην περιβάλλουσα τον οικισμό εγγύς των ορίων αυτού ζώνη, ανώτατο επιτρεπτό όριο θορύβου, ακουστού στα πλησιέστερα ακραία τμήματα του οικισμού, είναι τα αντίστοιχα στο επικρατούν

22 εντός του οικισμού στοιχεία/επί οικισμού δε χρήσεως κατοικίας, επικρατούν στοιχεία νοείται το αστικό στοιχείο η εφαρμογή των διατάξεων του από 24.4./ π. δ/τος δεν κωλύεται εκ της τυχόν παραλείψεως της νομικής διατυπώσεως οριοθετήσεως οικισμού μέχρι 2000 κατοίκων, εφ' όσον αποδεικνύεται η πραγματική έκταση και τα όρια του οικισμού αυτού... Ε' 2423/2000 Εισηγητής : Ν. Ρόζος 40. Βιομηχανία Βιοτεχνίες η μετεγκατάσταση βιοτεχνίας κατασκευής σχολικών πινάκων δεν δύναται να υπαχθεί στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 84/1984, δηλαδή της επιβαλλομένης εκ λόγων ανωτέρας βίας, αφ' ενός διότι η δραστηριότητα της κατασκευής σχολικών πινάκων δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του πίνακος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω Δ/τος, αφ' ετέρου δε διότι οι λόγοι που επέβαλαν την μετεγκατάσταση εσχετίζονταν με παράνομες και υπαίτιες συμπεριφορές της ιδιοκτήτριας του εργαστηρίου και όχι σε λόγους ανωτέρας βίας... Ε' 1092/2000 Εισηγητής : Σ. Ρίζος 41. Δάση Δάση αναδάσωση σε περίπτωση που μετά την κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας εκδοθεί κατά την ειδική διοικητική διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 απόφαση που χαρακτηρίζει αυτήν μη δασική, τότε κλονίζεται η αιτιολογία της αποφάσεως περί αναδασώσεως...

23 Ε' 595/1999 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός 42. Δάση Δάση αναδάσωση η τυχόν παρατυπία της εμφανίσεως των υπογραφών και άλλων οργάνων στο σχεδιάγραμμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εν πάση περιπτώσει δεν κλονίζει τη νομιμότητα της νομαρχιακής αποφάσεως περί αναδασώσεως, εφόσον ο Νομάρχης έχει υπογράψει και στο σχεδιάγραμμα και μάλιστα στο κατώτατο μέρος αυτού... Ε' 596/1999 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός 43. Δάση Δάση χαρακτηρισμός αρθρ. 14 Ν. 998/79 οι αποφάσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 του Ν. 998/79, εφ' όσον καταστούν οριστικές, είναι δεσμευτικές τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και, συνεπώς, δεν δύναται να συνεπάγεται έννομες συνέπειες πράξη με την οποία τυχόν αναπέμπεται στην οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή από το νομάρχη υπόθεση που έχει οριστικά κριθεί από αυτήν, προκειμένου να την επανεξετάσει. Ε' 4046/1998 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός 44. Δάση χαρακτηρισμός ν. 998/1979 βλ. ανωτ Δάση κατασκευές εντός δασών βλ. κατωτ Δάση επεμβάσεις βλ. κατωτ. 99

24 Δάση Δάση κυρώσεις κατά την έννοια του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 998/79, η προβλεπόμενη από αυτό διοικητική κύρωση επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση μερικώς ή ολικώς καταστροφής ή αποψιλώσεως δασικής βλαστήσεως σε αναδασωτέα δημόσια ή ιδιωτική έκταση με οποιοδήποτε τρόπο/περίπτωση δε καταστροφής δασικής βλαστήσεως συνιστά και η εν όλω ή εν μέρει κάλυψη δασικής εκτάσεως με την εναπόθεση χωμάτων ή υλικών οικοδομών, αφού και με τον τρόπο αυτόν αλλοιούται και καταστρέφεται η φυσική μορφή τους. Ε' 3083/2000 Εισηγητής : Α. Ράντος 48. Δήμοι - Κοινότητες Δήμοι - κοινότητες αρμοδιότητες διατάξεις με τις οποίες ανατίθεται η άσκηση αρμοδιότητος (κατάρτιση υψομετρικής μελέτης οδού ή έγκριση τοιαύτης συνταχθείσης από ιδιώτη/πολεοδομικού σχεδιασμού στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, είναι ανίσχυρες ως αντιβαίνουσες στο άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος... Ε' 1492/2000 Εισηγητής : Σ. Ρίζος 49. Δήμοι - Κοινότητες αρμοδιότητες βλ. κατωτ Δικηγόροι αναστολή λειτουργήματος βλ. κατωτ. 54

25 Διοίκηση αρμοδιότητες βλ. κατωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 δικαιοδοσία κατ' αρθρ. 29 παρ. 4 του Ν. 2721/99 στις επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με καταστήματα και εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπίπτουν και εκείνες, οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των οποίων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/ όπως τα εκκολαπτήρια... Δ' 2204/2000 Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 53. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 δικαιοδοσία ένδικο βοήθημα, το οποίο στρέφεται κατά πράξεως, με την οποία απερρίφθη αίτημα χορηγήσεως αδείας διενεργείας τεχνικών παιγνίων εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να παραπεμφθεί, για να εκδικασθεί ως προσφυγή ουσίας, στο αρμόδιο κατά τόπο, Διοικητικό Πρωτοδικείο... Δ' 2520/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 54. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ πληρεξουσιότητα από τα άρθρα 35 παρ. 3 και 38 του ΚΦΔ συνάγεται ότι η αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 62 παρ. 3 του Κώδικος περί

26 Δικηγόρων αποτελεί γεγονός που συνεπάγεται, για το δικηγόρο που τελεί σε αναστολή, παύση της πληρεξουσιότητος που του είχε χορηγηθεί, αλλά και της ιδιότητός του ως αντικλήτου/ και τούτο διότι, κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο δικηγόρος στερείται της δυνατότητος ενεργείας οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδίκου πράξεως με την ιδιότητα του δικηγόρου, δεδομένου δε ότι η ιδιότητα του αντικλήτου είναι απόρροια της ιδιότητος του πληρεξουσίου δικηγόρου, συμπαρασύρεται σε περίπτωση παύσεως, έστω και προσωρινής, της ιδιότητος αυτής. Β' 1310/1999 Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου 55. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή δικαιούμενοι κατ' άρθρ. 74 παρ. 1 ΚΦΔ, ως αμέσως βαρυνόμενος από την πράξη και, ως εκ τούτου, δικαιούμενος σε προσφυγή κατ' αυτής, νοείται εκείνου μόνον σε βάρος του οποίου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η πράξη αυτή, όχι δε και ο τρίτος, ο οποίος είτε βαρύνεται από σύμβαση ή από διάταξη τελευταίας βουλήσεως είτε ευθύνεται από το νόμο εις ολόκληρον για την πληρωμή της σχετικής φορολογικής υποχρεώσεως, εκτός εάν από τον ουσιαστικό νόμο παρέχεται ειδικώς στον τελευταίο δικαίωμα προσφυγής/δεν είναι όμως τρίτος ο κατά νόμον αλληλεγγύης υπόχρεως, όταν η πράξη έχει εκδοθεί σε βάρος του και κατονομάζεται ο ίδιος ρητώς σε αυτήν ως εις ολόκληρον υπόχρεος για την πληρωμή της φορολογικής υποχρεώσεως. ΣΤ' 4327/1998 επταμ. Εισηγητής : Α. Συγγούνα

27 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή όρια ελέγχου βλ. κατωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 διαφορές εκλογικές δήμων - κοινοτήτων ένσταση όρια ελέγχου τα δικαστήρια της ουσίας έχουν την εξουσία να ελέγξουν μόνον τα πληττόμενα με την ένσταση ψηφοδέλτια και αποκλειστικώς εν όψει των διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται, με τους λόγους της ενστάσεως... Γ' 1860/2000 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 58. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές δήμων - κοινοτήτων όρια ελέγχου στο δικαστήριο απόκειται στην περίπτωση που βεβαιωθεί αθροιστικά ή άλλο λάθος σχετικό με την αρίθμηση των ψήφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 παρ. 3 του ΔΚΚ, να ανακηρύξει τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους που εκλέγονται σύμφωνα με τη σωστή αρίθμηση. Γ' 2501/2000 Εισηγητής : Γ. Τσιμέκας

28 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/1983 αστική ευθύνη Δημοσίου βλ. ανωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ ανακοπή νομιμοποίηση το ΙΚΑ, ως πτωχευτικός πιστωτής, κατατάσσεται, επί αναγκαστικής κατασχέσεως και πλειστηριασμού ακινήτου της πτωχευτικής περιουσίας, με επίσπευση ενυπόθηκου ή άλλο ειδικό προνόμιο έχοντος δανειστή, για τη συμμετοχή στο πλειστηρίασμα προς ικανοποίηση αναγγελθείσας απαιτήσεώς του, διά του συνδίκου της πτωχεύσεως/από μόνο όμως το γεγονός αυτό, που οφείλεται στην ανάγκη ικανοποιήσεως σκοπών της πτωχευτικής διαδικασίας, το ΙΚΑ δεν στερείται του νομιμοποιούντος αυτό εννόμου συμφέροντος ν' ασκήσει ιδίαν ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, σε περίπτωση μη κατατάξεώς του για νομίμως αναγγελθείσα απαίτησή του, ή έφεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε εν όλω ή εν μέρει ανακοπή του ή αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε εν όλω ή εν μέρει έφεσή του/τούτο δε διότι στην περίπτωση αυτή που ανακύπτει διαφορά του άνω περιεχομένου, δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ως εκπροσωπούμενο αποκλειστικώς από το σύνδικο, ώστε να μην είναι αναγκαία η εκ μέρους του διεξαγωγή της δίκης, αφού η εν λόγω διαφορά μπορεί να λυθεί κυρίως και αποτελεσματικώς με την προέλευση του ιδίου στο δικαστήριο για την ανάπτυξη των ισχυρισμών και επιχειρημάτων του και την προσκομιδή των αποδεικτικών του μέσων... ΣΤ' 2300/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου παρ. 3205/99 πεντ.) 61. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία

29 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ακυρωτικές διαφορές ν. 702/77 προσφυγή ασκηθείσα κατά πειθαρχικής αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου νοσοκομείου, υποκειμένη εις έφεση ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ, έχει το χαρακτήρα αιτήσεως ακυρώσεως και υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο... ΣΤ' 2223/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 62. Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα έργα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων διαδικασία στη διαδικασία για την ανάθεση εκπονήσεως μελέτης Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Ν. 2218/94, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής νομιμότητος κατά των πράξεων των νομαρχιακών συμβουλίων ενώπιον Επιτροπής αποτελούσης ανεξάρτητη δημόσια αρχή/ως εκ τούτου, κατά των πράξεων που εκδίδονται στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής ασκείται μόνο η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 16 του Ν 716/1977 και συνιστώσα ενδικοφανή προσφυγή ένσταση, αρμόδια δε να αποφανθεί επί αυτής είναι η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είναι ο εργοδότης και ειδικώτερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο... Δ' 2396/2000 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 63. Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα τόκοι υπερημερίας σε περίπτωση που η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της υποβληθείσης από τον ανάδοχο πιστοποιήσεως, δεν εγκρίνει την

30 πιστοποίηση, ολόκληρη ή τμήμα της, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να ασκήσει τα προβλεπόμενα ενδικοφανή ή ένδικα μέσα, οι τόκοι υπερημερίας τρέχουν, εάν, τελικώς, δικαιωθεί ο ανάδοχος, από την πάροδο διμήνου από την υποβολή της εν λόγω πιστοποιήσεως και όχι από την έκδοση μεταγενέστερα, της ευνοϊκής για τον ανάδοχο πράξεως ή αποφάσεως. Α' 1494/1999 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 64. Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα διάλυση σχέση με έκπτωση εάν Προϊσταμένη Αρχή δι' αποφάσεως της εκδοθείσης εντός 2 μηνών από της επιδόσεως εκ μέρους του αναδόχου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσίαν αιτήσεως περί διαλύσεως της συμβάσεως, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 889/79, απορρίψει την αίτηση ταύτην, η εν λόγω δε απορριπτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής γνωστοποιηθεί εις τον ανάδοχον μετά την πάροδον της διμήνου ταύτης προθεσμίας, η διάλυσις της συμβάσεως θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα από της εκπνοής της εν λόγω διμήνου προθεσμίας δεν είναι νόμω δυνατή, εφ' όσον η εργολαβία έχει ήδη λυθεί δια της διαλύσεως της συμβάσεως, η έκπτωσις του αναδόχου, η οποία, τυχόν κηρυσσομένη, δεν είναι, δια τον λόγον τούτον, νόμιμος... Α' 1596/1999 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 65. Διοικητική πράξη κανονιστικές βλ. ανωτ Διοικητική πράξη κανονιστικές βλ. κατωτ. 99

31 Διοικητική πράξη αιτιολογία βλ. ανωτ Διοικητική πράξη διαδικασία υπογραφή βλ. ανωτ Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. ανωτ Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. κατωτ Διοικητική πράξη ανάκληση αποκλεισμός βλ. κατωτ Εκκλησία - Θρησκεία Εκκλησία μητροπολίτες το άρθρο 24 του ν. 590/77 την διακρίβωση της υπάρξεως του μείζονος οφέλους της Εκκλησίας και της ανάγκης, που επιβάλλει την πλήρωση της συγκεκριμένης μητροπολιτικής έδρας διά καταστάσεως, την αναθέτει αποκλειστικά στους ιεράρχες και για το σκοπό αυτό θεσπίζει ειδική διαδικασία, δηλαδή μυστική ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων αυτών, η μυστικότητα δε αυτή της ψηφοφορίας καθώς και η αυξημένη πλειοψηφία δεν είναι συμβατές με υποχρέωση αιτιολογήσεως της αναγκαιότητας της ληφθείσης περί δια καταστάσεως πληρώσεως μητροπολιτικού θρόνου αποφάσεως δεν απαιτείται κατά το νόμο, ως τυπικό στοιχείο του κύρους του Διατάγματος περί αναγνωρίσεως και καταστάσεως, να βεβαιώνεται η μη επιβολή της κυρώσεως της ακοινωνησίας στον επιλεγέντα από την Ιερά Σύνοδο μητροπολίτη ανεξάρτητα από το αν το άρθρα 14 και 15 του Ν. 590/77 που θεσπίζουν τις υποχρεώσεις αριθμήσεως και υπογραφής των ψηφοδελτίων ως τύπους και που έχουν κατ' αρχή εφαρμογή στη διαδικασία εκλογής Αρχιεπισκόπου, θα μπορούσαν κατ' αναλογία να εφαρμοσθούν και σε

32 ψηφοφορίες, με τις οποίες αποφασίζεται αν η πλήρωση ενός μητροπολιτικού θρόνου θα γίνει δια καταστάσεως ή εκλογής, που γίνονται με βάση άλλο άρθρο του ν. 590/1977, πάντως, οι εν λόγω τύποι, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της γνησιότητας της ψηφοφορίας, δεν τάσσονται από το νομοθέτη επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας με την έννοια ότι μόνο η έλλειψή τους ή μη τήρησή τους αυτή καθ' εαυτόν δεν συνεπάγεται κατ' αρχήν ακυρότητα της σχετικής ψηφοφορίας ή των σχετικών ψηφοδελτίων, εφόσον ταυτόχρονα δεν προβάλλεται και δεν προκύπτει ότι η μη τήρηση των τύπων αυτών, οδήγησε και σε αλλοίωση του αποτελέσματος ο τρόπος, με τον οποίο θα εκφρασθεί η προτίμηση των ψηφοφόρων αρχιερέων μεταξύ άλλων και στην ψηφοφορία τη σχετική με το αν συγκεκριμένος μητροπολιτικός θρόνος θα καλυφθεί δι' εκλογής ή δια καταστάσεως δεν ρυθμίζεται από το νόμο και είναι ανεκτή η διαφοροποίηση στον τρόπο συμπληρώσεως των ψηφοδελτίων... Γ' 2288/2000 επταμ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος 73. Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ κατ' αρθρ. 12 παρ. 3 του Ν. 2083/1992 και 45 παρ. 5 του Ν. 2413/1996 η δυνατότητα αναθέσεως, σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που αποχώρησαν λόγω ορίου ηλικίας, καθηκόντων, όπως η διδασκαλία μαθημάτων και η συμμετοχή σε εισηγητικές επιτροπές για την κρίση μελών ΔΕΠ, δεν καθιστά τους καθηγητές αυτούς μέλη του ΔΕΠ του οικείου τμήματος, μετά την αποχώρησή του λόγω ορίου ηλικίας.

33 Γ' 2015/1999 Εισηγητής : Α. Σακελλαροπούλου 74. Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή τυπικά προσόντα η διετής αυτοδύναμη διδασκαλία, ή η διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα, που αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται διαζευκτικά για την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, πρέπει να έχει διανυθεί και διεξαχθεί μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος/πράγματι, μόνο έτσι η ερευνητική αυτή δραστηριότητα αντιστοιχεί στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο, στις αυξημένες απαιτήσεις του οποίου πρέπει να ανταποκρίνεται ο υποψήφιος για κατάληψη θέσεως ΔΕΠ μετά την εκ μέρους του ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησις του διδακτορικού διπλώματος, δεδομένου ότι το δίπλωμα αυτό απλώς πιστοποιεί, ότι ο κάτοχός του έχει φθάσει στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επιστημονικής ωριμότητας, που απαιτείται ως αφετηρία για την μετέπειτα ακαδημαϊκή του εξέλιξη/υπό την αντίθετη εκδοχή, η προϋπόθεση της εργασίας σε ερευνητικά κέντρα που απαιτείται διαζευκτικά και ισότιμα με τη διετή αυτοδύναμη διδασκαλία ή την διετή εκπαιδευτική πείρα ως προϋπόθεση για την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα και στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή θα κατέληγε στο σημείο αυτό να συμπίπτει και για τις δύο εν λόγω βαθμίδες. Γ' 3537/1999 Εισηγητής : Χ. Ράμμος 75. Εκπαίδευση

34 Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή διαδικασία τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος δεν ηδύναντο να αιτιολογήσουν νομίμως ψήφο αρνητική επί του αιτήματος εντάξεως σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδος του λέκτορος αναφερόμενα στην ποιότητα του συγγραφικού έργου του υποψηφίου, χωρίς να προβούν σε αξιολόγηση και συνεκτίμηση των εργασιών του τις οποίες είχε παραλείψει να εξετάσει η τριμελής εισηγητική επιτροπή ή χωρίς να διευκρινίσουν το λόγο για τον οποίο δεν προέβησαν στην αξιολόγηση και συνεκτίμηση των εργασιών αυτών. Γ' 124/2000 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 76. Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη προγράμματα σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2752/99, ο οποίος δημοσιεύθηκε και άρχισε να ισχύει, εκκρεμούσης της αιτήσεως, στην ουσία κυρώνονται νομοθετικά ατομικές διοικητικές πράξεις, δηλαδή οι εγγραφές των φοιτητών στα Π.ΣΕ. που εγκρίθηκε με την ακυρωθείσα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπουργική απόφαση και συνεπώς καταργούνται οι κατ' αυτών εκκρεμείς, κατά τον χρόνο ενάρξεως της ισχύος του, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, δίκες/με το περιεχόμενο όμως αυτό είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα, ως αντιβαίνον στην αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου και αναιρούν το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, την αρχή της διακρίσεως των λειτουργών και την κατοχύρωση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως... Ε' 2581/2000 επταμ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος

35 Εκπαίδευση Εκπαίδευση μέση μαθητές όλες οι απουσίες των μαθητών, δικαιολογημένες ή μη, ως το πραγματικό γεγονός της μη παρουσίας τους στην τάξη, πρέπει να καταχωρίζονται τόσο στο ημερήσιο δελτίο απουσιών, όσο και στο βιβλίο απουσιών, από το οποίο στη συνέχεια μεταφέρονται στα ατομικά δελτία των μαθητών/κατά συνέπεια, στα ανωτέρω βιβλία και δελτία πρέπει να καταχωρίζονται και οι απουσίες των μαθητών που απασχολούνται σε εργασία ανατεθείσα σε αυτούς από το διευθυντή ή το σύλλογο των καθηγητών. ΣΤ' 1735/2000 Εισηγητής : Α. Συγγούνα 78. Εκπαίδευση δημοσία προσωπικό βλ. κατωτ Εκπαίδευση Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπική διορισμός ως ειδικά προσόντα τα οποία κατ' αρθρ. 70 παρ. 1 του αν. ν. 2545/1940, πρέπει να έχουν οι διδάσκοντες σε φροντιστήρια, νοούνται μόνον οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για το διορισμό σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης ενώ αντιθέτως ή απαιτούμενη για το διορισμό σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ηλικία δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδικό προσόν... Γ' 3449/1999 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 80. Εκπαίδευση

36 Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό μέχρις ότου ρυθμισθούν με νόμο περί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως τα ζητήματα τα σχετικά με αυτήν, για την απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού, εκτός από τις περιπτώσεις, περί των οποίων διαλαμβάνει το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν 1351/1983, απαιτείται κατ' αρθρ. 33 παρ. 1 του ν. 682/77 και 11 παρ. 1 του ν. 1351/83 απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ακολούθως πράξη του οικείου Επιθεωρητή/τέτοιο εξ άλλου νόμο περί ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως δεν αποτελεί ο Ν. 1566/85, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μόνο άρθρο σχετικά με τα ζητήματα της υπηρεσιακής καταστάσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, το άρθρο 62 το οποίο ρυθμίζει ένα τελείως ειδικό θέμα, το θέμα της προλήψεως στο Δημόσιο των απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών και μόνο/περαιτέρω απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού συντρέχει κατ' άρθρο 33 παρ. 4 του ν. 682/1977 και στις περιπτώσεις της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού εκ μέρους του ιδιοκτήτου του σχολείου... Γ' 2401/2000 Εισηγητής : Χ. Ράμμος 81. Ελεγκτικόν Συνέδριον βλ. ανωτ Εμπορικός Νόμος πτώχευση σύνδικος βλ. ανωτ Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνική ασφάλιση βλ. κατωτ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου βλ. ανωτ Έφεση απόφαση βλ. κατωτ. 112

37 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ιατροί ο κανόνας, κατά τον οποίο ο γιατρός υποχρεούται καταρχήν να εγκαθίσταται και να παρέχει τις υπηρεσίες του στην περιφέρεια του συλλόγου του, δεν είναι ανεπίδεκτος εξαιρέσεων, εφόσον κατά τα άρθρα 14 και 15 του ΑΝ 1565/1939, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του και στην περιοχή άλλου Συλλόγου κατόπιν αδείας τούτου/έτσι, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να χορηγείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο σε γιατρό άλλον γειτονικού συλλόγου άδεια να παρέχει στους ασθενείς του υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώτου συλλόγου/η άδεια αυτή χορηγείται με γνώμονα την καλλίτερη προστασία της δημόσιας υγείας, κατ' εκτίμηση των συντρεχουσών γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών, εφόσον στην περιφέρεια του γειτονικού ιατρικού συλλόγου, όπου υπάγεται ο αιτούμενος την ειδική αυτή άδεια γιατρός, δεν υπάρχουν κατάλληλα εξοπλισμένες ειδικές κλινικές για την περίθαλψη του ασθενούς... Δ' 990/1999 επταμ. Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 87. Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ε.Σ.Υ. πειθαρχικό δίκαιο βλ. ανωτ Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως βλ. ανωτ Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως Καταστήματα κέντρα διασκεδάσεως εάν η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ανακληθεί λόγω ουσιώδους τροποποιήσεως των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, επαναλειτουργία του καταστήματος

38 τούτου δεν είναι δυνατόν να χωρήσει με ανάκληση της ανακλητικής της αδείας πράξεως αλλά μόνον κατόπιν νέας αδείας, η οποία χορηγείται επί τη βάσει του νομικού καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως για την έκδοση της νέας αυτής αδείας... Δ' 2561/2000 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 90. Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως πτηνοτροφεία εκκολαπτήρια βλ. ανωτ Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση γενικώς όργανα αναθεώρηση αποφάσεων οι διατάξεις του Ν. 861/1979 με τις οποίες καθιερώνεται η αναθεώρηση, για συγκεκριμένους λόγους, των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, που υπάγονται στις διατάξεις του ως άνω νόμου, είναι ειδικές/ επομένως, οι εν λόγω αποφάσεις είναι δυνατόν να αναθεωρούνται είτε οίκοθεν από τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών είτε μετά από απαίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον,μόνο για τους οριζόμενους στο άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 861/79 λόγους/λόγω δε του ως άνω ειδικού χαρακτήρα των διατάξεων αυτών, αποκλείεται η ανάκληση των αποφάσεων των ανωτέρω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με βάση τις γενικές αρχές για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, δεδομένου ότι οι εν λόγω αρχές τυγχάνουν εφαρμογής μόνον ελλείψει ειδικών διατάξεων. Α' 1611/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Μ. Πικραμμένος 2616/98 πενταμ.)

39 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ ασφαλισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες κατ' άρθρ 1 παρ. 1 Ν. 1539/1985 ως πολιτικοί πρόσφυγες θεωρούνται οι Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς, οι οποίοι κατέφυγαν σε χώρες της αλλοδαπής είτε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, είτε αργότερα, οπωσδήποτε όμως λόγω των συνεπειών του/στην έννοια δε των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου για τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένου προσώπου ως πολιτικού πρόσφυγα περιλαμβάνονται όχι μόνο οι καταδίκες άλλά και οι διώξεις, εκτοπίσεις ή άλλα περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα που έχουν ληφθεί εις βάρος του προσώπου αυτού για πράξεις που είχαν σχέση με τη συμμετοχή του στα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου. Α' 59/1999 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 93. Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη οι απολυθέντες την υπάλληλοι της καταργηθείσης Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ κατ' εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης, και, καθίστανται με τον τρόπο αυτό, συνταξιούχοι του ΙΚΑ, το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει τις συντάξεις τους, αφού ενισχύθηκε για το σκοπό αυτό με ειδικούς πόρους/συνεπώς, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και ως προς την κατηγορία αυτή των συνταξιούχων, δεν ισχύει η θεσπιζόμενη με την παρ. 4 του άρθρου 29 του αν. ν. 1846/51 απαγόρευση καταβολών περισσοτέρων της μιάς συντάξεων...

40 Α' 4681/1998 Εισηγητής : Μ. Πικραμένος 94. Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές νοσήλεια αλλοδαπής ασφαλισμένος του ΙΚΑ, ο οποίος μετέβη για νοσηλεία σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δικαιούται εκεί όλων των παροχών εις είδος που χορηγούνται από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου τούτου Κράτουςμέλους, σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία, σαν να ήταν δικός του ασφαλισμένος, τις σχετικές δε δαπάνες αποδίδει το ΙΚΑ στον αλλοδαπό αυτό ασφαλιστικό φορέα/δεν αποκλείεται, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περιθάλψεως του ΙΚΑ, να αποδοθούν από το ΙΚΑ δαπάνες απ' ευθείας στον ασφαλισμένο για παροχές ασθενείας εις είδος που του χορηγήθηκαν στο εν λόγω Κράτος, εφ' όσον πρόκειται για παροχές ασθενείας εις είδος που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων για τις οποίες η δαπάνη κατεβλήθη από το ΙΚΑ στο αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του ανωτέρω κράτους σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1408/71 και 574/82... Α' 1606/1999 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 95. Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ εισφορές είσπραξη κατά της πράξεως επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους, η οποία επιδίδεται στον οφειλέτη του ΙΚΑ, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου, μετά την εξάντληση της, κατά το νόμο, διοικητικής διαδικασίας,

41 δηλαδή μετά την άσκηση ενστάσεως ενώπιον της αρμοδίας τοπικής Διοικητικής Επιτροπής/περαιτέρω το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, κατά το άρθρο 73 παρ. 2 του ΚΕΔΕ, δεν μπορεί να εξετάσει λόγω ανακοπής που αμφισβητεί το κατ' ουσία βάσιμο της απαιτήσεως του επισπεύσαντος την αναγκαστική εκτέλεση στην περίπτωση που ο έλεγχος αυτός έχει ανατεθεί σε δικαστήρια/εν όψει αυτών, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της εν λόγω ενστάσεως κατά της πράξεως επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους, ούτε επιτρέπεται η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη που αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης της οφειλής και συνεπώς, δεν υπάρχει στάδιο ενάρξεως αναγκαστικής εκτελέσεως, αν δεν έχει προηγουμένης εγκύρως κοινοποιηθεί η πράξη επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους στον οφειλέτη του ΙΚΑ, με την οποία μάλιστα πρέπει να γίνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως και για τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη ασκήσεως αυτής/(μειοψ.)... Ολομ. 2281/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 3845/99 Β' Τμ.) 96. Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ σχέση με ειδικά Ταμεία βλ. ανωτ Κώδιξ Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΚΕΔΕ προσωποκράτηση από το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 2523/1997 προκύπτει ότι με αυτό επιτρέπεται η προσωποκράτηση και νομίμων εκπροσώπων ανωνύμων εταιρειών, εφ' όσον είχαν την ιδιότητα αυτή κατά το χρόνο

42 βεβαιώσεως των χρεών, έστω και αν μεταγενεστέρως απέβαλλαν την ιδιότητα αυτή. ΣΤ' 2224/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 98. Κώδιξ Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων έναρξη αναγκαστικής εκτελέσεως βλ. ανωτ Λατομεία - Μεταλλεία Λατομεία κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία επιτρέπεται η χορήγηση σε λατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Νομό Αττικής, κατά παράβαση των άρθρων 45 και 47 του Ν. 998/79, εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων ειδικής εγκρίσεως επεμβάσεως σε συνεχόμενη προς το λατομικό χώρο έκταση καθώς και σε λατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ή λειτουργούν εντός, ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων, των οποίων η επέκταση απαγορεύεται ή δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η χορήγηση αδείας συνεχίσεως της λειτουργίας τους, έχει κανονιστικό χαρακτήρα και εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, διότι ούτε οι διατάξεις των νόμων που επικαλείται κατά τρόπο γενικό και αόριστο στο προοίμιό της, ούτε άλλη διάταξη νόμου, παρέχουν εξουσιοδοτικό έρεισμα στην πράξη αυτή... Ε' 3938/1998 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 100. Λατομεία - μεταλλεία Μεταλλεία από το άρθρο 130 του Μεταλλευτικού Κώδικα συνάγεται ότι αρμόδιος για την κήρυξη απαλλοτριώσεως εκτάσεως αναγκαίας για την απρόσκοπτη

43 συνέχιση μεταλλευτικών εργασιών είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας/η αρμοδιότητα αυτή ασκείται βάσει του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 437/85 από τον Υπουργό Βιομηχανίας οι διατάξεις του άρθρου 128 του Μεταλλευτικού Κώδικα υπαγορεύονται από την ανάγκη διαχειρίσεως του περιβαλλοντικού κινδύνου και έχουν την έννοια ότι η διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την αναγκαστική απαλλοτρίωση, είναι δε σύμφωνες με το άρθρο 24 του Συντάγματος που επιβάλλει, για την προστασία του περιβάλλοντος την ανάπτυξη της βιώσιμης μεταλλείας... Ε' 2950/1998 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 101. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες βλ. κατωτ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όργανα νομαρχιακό συμβούλιο βλ. ανωτ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έλεγχος πράξεων βλ. ανωτ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική κύρωση ατομικών διοικητικών πράξεων βλ. ανωτ Νόμος - νομοθετική εξουσία σχέση ειδικού προς γενικό βλ. ανωτ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ. 99

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου Ο.Τ.Α. Διοικητικός χειρισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Δημοτικές αρχές....

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των Ενημερωτικό Δελτίο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 6 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 13 Θέματα Εργατικού Δικαίου 18 Ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ νόμος 2683/1999 ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φορολογική ευθύνη διοικητών εταιρειών για χρέη της εταιρείας προς το Δηµόσιο Ειδικότερα η περίπτωση των µέτρων για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

EYPETHPIA ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ. Μ. Σταθόπουλος: Ποινική αποζημίωση, αποκαταστατικός σκοπός και δημόσια τάξη...609.

EYPETHPIA ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ. Μ. Σταθόπουλος: Ποινική αποζημίωση, αποκαταστατικός σκοπός και δημόσια τάξη...609. EYPETHPIA ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Μ. Σταθόπουλος: Ποινική αποζημίωση, αποκαταστατικός σκοπός και δημόσια τάξη...609. Ι. Παπαδημόπουλος Χρ. Αρκούδα: Η μεταφορά της έδρας των κοινοτικών εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χειµώνας 2010 ελτίο Eνηµερωτικό Περιεχόµενα Εν συντοµία Πρόσφατη Νοµοθεσία Νοµολογιακή Ενηµέρωση Θέµατα Εµπορικού ικαίου Θέµατα Εργατικού ικαίου

Χειµώνας 2010 ελτίο Eνηµερωτικό Περιεχόµενα Εν συντοµία Πρόσφατη Νοµοθεσία Νοµολογιακή Ενηµέρωση Θέµατα Εµπορικού ικαίου Θέµατα Εργατικού ικαίου Eνηµερωτικό ελτίο Περιεχόµενα Εν συντοµία 2 Πρόσφατη Νοµοθεσία 4 Νοµολογιακή Ενηµέρωση 8 Θέµατα Εµπορικού ικαίου 12 Θέµατα Εργατικού ικαίου 27 Ρυθµιστικά θέµατα 29 ικαστική Επίλυση ιαφορών 34 Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα