ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 273 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως Αρχαιότητες...3 Δάση...4 Δήμοι - Κοινότητες...5 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα...6 Συμβούλιον Επικρατείας Τελωνεία - δασμοί...9 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγορανομικός Κώδιξ Αιγιαλός...11 Αίτηση ακυρώσεως

2 - 2 - Αίτηση αναιρέσεως Αλλοδαποί...28 Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία...32 Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστικός Κώδιξ Βιομηχανία Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δικηγόροι...50 Διοίκηση...51 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία - θρησκεία...72 Εκπαίδευση Ελεγκτικόν Συνέδριον...81 Εμπορικός Νόμος...82 Ευρωπαϊκή Ένωση...83 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Έφεση...85 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως Κοινωνική ασφάλιση Κώδιξ Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Λατομεία - Μεταλλεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νόμος - νομοθετική εξουσία Περιβάλλον Ποινικός Κώδιξ Συμβούλιον Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - Δασμοί...140

3 - 3 - Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογικά βιβλία και στοιχεία ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Β 805/ Ε 1410/ Ε 2290/ Ε 2950/ , 51, 100, 128 Ε 3938/ , 66, 99, 106 Ε 4046/ ΣΤ 4327/1998 7μ...55 Α 4681/ , 96 Α 59/ Γ 298/ Ε 374/ Ε 595/ , 44 ΣΤ 859/ Γ 934/ Δ 990/1999 7μ ΣΤ 1153/ , 140 Β 1310/ , 54 Γ 1481/ Α 1494/ Δ 1521/1999 7μ...15 Β 1545/1999 7μ Α 1596/

4 - 4 - Α 1606/1999 7μ...23, 83, 94 Α 1611/1999 7μ. - επιλύει...71, 91 Β 1654/ Β 1661/ , 168 Δ 1684/ Γ 1765/ Γ 1766/1999 7μ. - επιλύει Β 1824/1999 7μ...10 Γ 1882/ , 124, 163, 164 Γ 1900/ Γ 2015/ Γ 2019/ , 149 Γ 2021/ Δ 2183/ Δ 2209/ Γ 2275/ Γ 2314/ Γ 2435/ Α 2774/ , 36 Γ 3373/1999 7μ. - επιλύει...16 Γ 3449/ Γ 3470/1999 7μ , 142 Γ 3537/ Γ 3544/ Ε 3962/ Β 80/2000 7μ...132, 167 Γ 124/ Ε 370/ Α 664/ Ε 1092/ Ε 1300/ Ε 1492/ , 129 Γ 1557/2000 7μ , 161 ΣΤ 1632/2000 παρ. εις 7μ...1, 5

5 - 5 - ΣΤ 1634/ ΣΤ 1735/ Γ 1860/ Δ 1941/ Ολομ. 1959/ Β 2024/2000 7μ...27, 105 Β 2090/ Α 2171/ , 156 Δ 2204/ , 90 ΣΤ 2223/ , 87 ΣΤ 2224/ ΣΤ 2226/2000 7μ...17, 65 Δ 2266/2000 παρ. εις Ολομ...6, 7 Ολομ. 2277/2000 επιλύει...22, 24 Ολομ. 2278/ Ολομ. 2281/ , 95, 98, 126 Ολομ. 2286/ Γ 2288/2000 7μ...72 ΣΤ 2300/2000 7μ. - επιλύει...60, 82 ΣΤ 2326/2000 7μ , 115 Δ 2396/2000 7μ... 62, 69, 102, 103 Δ 2397/ , 138, 139 Γ 2401/ Ε 2423/ Δ 2446/2000 7μ. - επιλύει...131, 135 ΣΤ 2479/ , 101, 153 Γ 2495/2000 7μ , 144 Γ 2501/ Δ 2519/2000 7μ... 28, 67, 84, 111 Δ 2520/2000 7μ...53, 88 Ε 2526/2000 παρ. εις 7μ... 4 Δ 2561/ Ε 2581/2000 7μ...12, 76, 104, 118, 119, 125 Ε 2611/2000 παρ. εις. 7μ...2, 3

6 - 6 - Δ 2641/ , 116 Α 2780/ ΣΤ 2842/ ΣΤ 2849/2000 παρ. εις 7μ... 9 Ολομ. 2934/ , 59, 81, 155 Ολομ. 2939/ , 109 Ολομ. 2941/2000 επιλύει...25, 165 Ολομ. 2944/ , 127, 148 Ε 2992/2000 7μ. παρ. εις Ολομ...8 Ε 3083/ Ολομ. 3193/ , 45, 85, 112, 114, 117

7 - 7 - Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν οι διαφορές που ανακύπτουν από την έκδοση αποφάσεως περί συστάσεως μη αμιγούς κοινοτικής επιχείρησης κατ' άρθρ. 260 παρ. 6 ΔΚΚ είναι διοικητικές ή ιδιωτικές, εν όψει και του ότι πρόκειται για την εκμετάλλευση κοινοτικού λατομείου... Γ' 1632/2000 πενταμ (παρ. Εισηγητής : Α. Χλαμπέα εις επταμ.) 2. Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλομένη πράξη εκτελεστότητα βλ. κατωτ Αρχαιότητες Αρχαιότητες προστασία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της εκτελεστότητας της αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ο τελευταίος εμμένει στη μη έγκριση κατεδαφίσεως οικοδομής και της προσαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας προς τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας όταν η πρώτη υπαγορεύει την μερική κατεδάφιση κτίσματος, η οποία όμως θίγει την προστατευόμενη από τη δεύτερη περιοχή... Ε' 2611/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος εις επταμ.)

8 Δάση Δάση κατασκευές εντός αυτών παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του επιτρεπτού της εγκαταστάσεως σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με αιολική ενέργεια σε δασική έκταση... Ε' 2526/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος εις επταμ.) 5. Δήμοι - κοινότητες επιχειρήσεις μη αμιγείς βλ. ανωτ Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα ειδικότητα βλ. κατωτ Συμβούλιον Επικρατείας Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων παραπέμπεται στην Ολομέλεια προς επίλυση το ζήτημα αν η τοποθέτηση ή μη ιατρών σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την απόκτηση ειδικότητος υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ' ή του ΣΤ' Τμήματος... Δ' 2266/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου εις Ολομ.) 8. Συμβούλιον Επικρατείας Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία ανασυζήτηση Ν. 2479/97 παραπέμπονται λόγω γενικότερης σημασίας στην Ολομέλεια τα ζητήματα αν συνιστούν λόγω ανωτέρας βίας ισχυρισμοί περί ασθενείας του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, η οποία τον παρεκώλυσε να συντάξει πληρεξούσιο εντός της ταχθείσας από το Δικαστήριο προθεσμίας και αν

9 - 9 - είναι παραδεκτοί νέοι ισχυρισμοί προβληθέντες με υπόμνημα μετά τη συζήτηση της υποθέσεως... Ε' 2992/2000 επταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος εις Ολομ.) 9. Τελωνεία - δασμοί Τελωνειακές παραβάσεις λαθρεμπορία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν, προκειμένου περί λαθρεμπορίας, η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου αποτελεί δεδικασμένο για τη διοικητική δίκη... ΣΤ' 2849/2000 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Κ. Φιλοπούλου εις επταμ.) ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10. Αγορανομικός Κώδιξ Αγορανομικός Κώδικας κυρώσεις κατ' αρθρ. 1 του ν. 1401/83, πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία η είσπραξη υπερτιμήματος ή τιμής ανώτερης από την ισχύουσα διατίμηση ή περιέχουσας ποσοστό κέρδους ανώτερον του νομίμου επιτυγχάνεται διά τεχνάσματος. Β' 1824/1999 επταμ. Εισηγητής : Σ. Μαρκάτης

10 Αιγιαλός Αιγιαλός κατασκευές προκειμένου να κατασκευασθούν οποιασδήποτε μορφής τεχνικό έργο στον αιγιαλό ή την παραλία που έχει κηρυχθεί τουριστικός χώρος απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από τον Ε.Ο.Τ. Ε' 374/1999 Εισηγητής : Ν. Ρόζος 12. Αίτηση ακυρώσεως συνταγματική κατοχύρωση βλ. κατωτ Αίτηση ακυρώσεως συνταγματική κατοχύρωση βλ. κατωτ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου ακυρωτική διαφορά ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν προκαλεί κάθε πράξη που φέρει τα εξωτερικά γνωρίσματα μονομερούς πράξεως της Διοικήσεως, από την οποία παράγονται έννομα αποτελέσματα, αλλά μόνο εκείνη από τις πράξεις αυτές, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη δημόσια διοικητική δράση επιδιώκει δημόσιο σκοπό/οι λοιπές μονομερείς πράξεις της Διοικήσεως, όσες δηλαδή στερούνται του λειτουργικού αυτού στοιχείου και κινούνται σε κύκλο σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου, δημιουργούν διαφορές που ανήκουν στη γενική δικαιοδοσία που έχουν τα πολιτικά δικαστήριο στις περιπτώσεις προσβολής ιδιωτικών δικαιωμάτων... Δ' 1941/2000 επταμ. Εισηγητής : Ε. Δανδουλάκη

11 Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον αεροπορία ο καθορισμός από μέρους του νομοθέτη ή της κανονιστικής δράσης Διοικήσεως δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, αρμοδιοτήτων δημοσίας υπηρεσίας ανάγεται στην κανονιστική σχέση μεταξύ κράτους και υπαλλήλους, ως οργάνων του, και δεν παρέχει στο συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων, έννομο συμφέρον προς αμφισβήτηση της ρύθμισης που απονέμει αρμοδιότητες σε αερολιμενικά όργανα, διότι ο νόμιμος σκοπός του οργάνου είναι η επιδίωξη, σύμφωνα με το καταστατικό του, της προαγωγής και προστασίας των εν γένει επαγγελματικών συμφερόντων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας/εξ άλλου, η απονομή των αρμοδιοτήτων σε αερολιμενικά όργανα δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον της συνδικαλιστικής ενώσεως προς άσκηση της αίτησης, ως εκ του ενδιαφέροντός της, σύμφωνα με το καταστατικό της, για την ασφάλεια και εύρυθμο λειτουργία της εναέριας κυκλοφορίας... Δ' 1521/1999 επταμ. Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 16. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον υπάλληλοι διοικητικοί η σύζυγος υπαλλήλου, σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου, με τον οποίο επέρχεται άλλωστε και η αυτοδίκαιη λύση του γάμου, δεν έχει, κατ' αρχήν, έννομο συμφέρον, και ειδικότερα άμεσο και προσωπικό, να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση, εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει, με την προσκόμιση σχετικών στοιχείων, ότι η δυσμενής για τον αποβιώσαντα σύζυγό της πράξη έχει επιβλαβείς έννομες

12 συνέπειες στη δική της νομική κατάσταση ή σε δικά της δικαιώματα. Γ' 3373/199 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Α. Γκότσης 806/99 πενταμ.) 17. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία δημοσίευση η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά κανονιστικής πράξεως δημοτικού συμβουλίου, εκδοθείσης υπό την ισχύ του π. δ/τος 76/1985, αρχίζει από την επομένη της κατ' αρθρ. 87 παρ. 6 και 110 του ως άνω π. δ/τος δημοσιεύσεώς της, από και διά της οποίας, άλλωστε, αποκτά η κανονιστική πράξη νόμιμη υπόσταση. ΣΤ' 2226/2000 επταμ. Εισηγητής : Α. Σταθάκης 18. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων Ν. 2479/97 το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2479/97, που σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου, άρχισε να ισχύει από , εφ όσον δεν προβλέπεται ότι καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, αφορά, λόγω και του περιεχομένου του μόνο τα μετά την έναρξη της ισχύος του ασκούμενα ένδικα μέσα/η αντίθετη λύση θα οδηγούσε σε ανατροπή διαδικαστικών ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και θα προσέδιδε σε δήλωση βουλήσεως έννομε συνέπειες, στις οποίες ούτε ο διάδικος ούτε ο δικηγόρος απέβλεψε...

13 Ολομ. 1959/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 285/99 Δ' Τμ.) 19. Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων Ν. 2479/97 το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2479/97 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ένδικο μέσο είχε ασκηθεί πριν την και ως εκ τούτου η υπογραφή του από δικηγόρο και η συνυπογραφή του από τους διαδίκους είχαν λάβει χώρα πριν από την ισχύ του νόμου αυτού/τούτο δε διότι και εν όψει των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ. 18/89 που δεν προέβλεπαν την συνυπογραφή στην παροχή πληρεξουσιότητος, ούτε ο δικηγόρος απέβλεψε στη βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής....(μειοψ.) Ολομ. 2286/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 917/99 Δ' Τμ.) 20. Αίτηση ακυρώσεως απόφαση συνέπειες δεδικασμένο βλ. κατωτ Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία επανασυζήτηση ν. 2479/97 προθεσμία η τρίμηνη προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως επανασυζητήσεως ενδίκου μέσου που απορρίφθηκε για μη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου με απόφαση δημοσιευθείσα μετά την αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1ης μέχρι 31ης Αυγούστου κατ' αρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 2479/97... Ολομ. 2278/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 4027/99 Β Τμ.)

14 Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία επανασυζήτηση ν. 2479/1997 βλ. κατωτ Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2298/95 οι διαφορές που αφορούν σε παροχές, εν γένει, άρα και εκείνες που αφορούν, ειδικώτερα, σε μη περιοδικές ασφαλιστικές παροχές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες διαφορών του άρθρου 12 παρ. 6 Ν. 2298/95, εφ' όσον όχι μόνον δεν αναφέρονται μεταξύ των περιπτώσεων τις οποίες καταλαμβάνει η εν λόγω διάταξη, αλλά επί πλέον, στερούνται του κοινού γνωρίσματος που συνδέει εννοιολογικά τις ρητώς μνημονευόμενες στη διάταξη περιπτώσεις/περαιτέρω, δε εφ' όσον η ως άνω κατηγορία διαφορών δεν υπάγεται στον κανόνα που θεσπίζει η παρ. 6, είναι άνευ σημασίας το ζήτημα αν η εν λόγω κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει σε κάποια εξαίρεση του κανόνος αυτού/εν όψει των ανωτέρω το γεγονός ότι ο νομοθέτης, για να μην καταλείπεται καμμιά αμφιβολία, όρισε ειδικά, με την παραγρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2298/95, ότι η ρύθμιση της παρ. 6 του ιδίου άρθρου, δεν εφαρμόζεται επί αιτήσεως αναιρέσεως που αφορούν σε περιοδικές παροχές, δεν συνάγεται αντιθέτως ότι οι αιτήσεις αναιρέσεως που αφορούν σε μη περιοδικές ασφαλιστικές παροχές εμπίπτουν στον κανόνα της παραγρ. 6/(μειοψ.)... Α' 1606/1999 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 24. Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 οι εκκρεμείς κατά την αιτήσεις επανασυζητήσεως με τις οποίες ζητείται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4

15 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2479/97, η επανασυζήτηση αιτήσεων αναιρέσεως που έχουν ήδη απορριφθεί λόγω ελλείψεως νομιμοποιήσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου.../(μειοψ.)... Ολομ. 2277/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 4026/99 Β' Τμ.) 25. Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/1999 ως εκκρεμείς κατ' αρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 δεν θεωρούνται οι υποθέσεις εκείνες επί των οποίων έχει ήδη χωρήσει η πρώτη συζήτηση και έχει εκδοθεί μη οριστική, παραπεμπτική ή άλλη προδικαστική απόφαση/ (μειοψ.)... Ολομ. 2341/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ν. Σκλίας 588/98 Β' Τμ.) 26. Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 κατά την έννοια του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99, στην περίπτωση κατά την οποία οι αναιρεσίβλητοι είναι περισσότεροι από ένα, το χρηματικό ποσό στο οποίο αποτιμάται το αντικείμενο της διαφοράς κρίνεται εν όψει ενός εκάστου των αναιρεσιβλήτων, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι τα επί μέρους χρηματικά αυτά αντικείμενα, εάν αθροισθούν, ανέρχονται σε ποσό υψηλότερο των δραχμών. Α' 2780/2000 Εισηγητής : Χ. Ντουχάνης

16 Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση αναιρέσεως παράβολο απαλλαγή οι εκτελεστές των διαθηκών υπέρ κοινωφελών σκοπών απαλλάσσονται μεν των τελών χαρτοσήμου όσον αφορά τις δίκες του κατά το στάδιο της διαχειρίσεως των υπέρ κοινωφελών σκοπών καταληφθέντων όχι όμως και της υποχρεώσεως καταβολής παραβόλου για την άσκηση σχετικής αιτήσεως αναιρέσεως, αφού η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 1 του Π.Δ. 18/89, ως ειδική, αφού αφορά ειδικά την αίτηση αναιρέσεως, απαλλάσσει της σχετικής υποχρεώσεως μόνο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ και συνεπώς, υπερισχύει της προγενέστερης γενικώς απαλλακτικής διατάξεως του Ν.Δ. 520/1941. Β' 2024/2000 επταμ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 28. Αλλοδαποί απέλαση εφόσον η απέλαση του αιτούντος διατάσσεται διότι α) παραμένει στην Ελλάδα χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται, κατά τον Ν. 1975/91, η παραμονή αλλοδαπών στη χώρα και β) έχει καταδικασθεί από ελληνικό ποινικό δικαστήριο σε ποινή φυλακίσεως, για αδίκημα αναγόμενο στη γνησιότητα εγγράφων, τα οποία εχρησιμοποίησε για να του χορηγηθεί προξενική θεώρηση παλιννοστήσεως και να αναγνωρισθεί ως Έλληνας υπήκοος, τα πραγματικά αυτά περιστατικά συνιστούν αυτοτελή αιτιολογικά ερείσματα της πράξεως απελάσεως, τα οποία αρκούν για να θεωρηθεί η πράξη αυτή ως νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη/το γεγονός δε και μόνον ότι στην πράξη απελάσεως γίνεται επίσης μνεία του εκδοθέντος από τις γεωργιανές αρχές διεθνούς εντάλματος συλλήψεως του αιτούντος για τα αδικήματα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία

17 και της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας δεν αρκεί, έστω και αν ο Άρειος Πάγος είχε προηγουμένως γνωμοδοτήσει κατά της εκδόσεως του αιτούντος στη Γεωργία, για να καταστήσει πλημμελή την αιτιολογία της πράξεως, δεδομένου μάλιστα ότι : α) ο Άρειος Πάγος απεφάνθη κατά της εκδόσεως του αιτούντος απλώς και μόνον επειδή πιθανολογήθηκε, ότι ενδέχεται να διωχθεί στη Γεωργία για αδίκημα διαφορετικό από εκείνα για τα οποία είχε υποβληθεί τα αίτημα εκδόσεως, απέρριψε δε τους ισχυρισμούς του ότι η έκδοσή του ζητείται για "πολιτικούς λόγους", και β) εάν η απέλαση έχει ενδεχομένως ως απώτερη συνέπεια, να συλληφθεί και να δικασθεί ο αιτών από τις γεωργιανές αρχές για τις ανωτέρω πράξεις, τούτο θα χωρήσει, υπό τις εγγυήσεις των άρθρων 3 και 6 των ΕΣΔΑ, στην οποία έχει προσχωρήσει η Γεωργία και στην οποία έχει καταργηθεί η θανατική ποινή/(μειοψ.)... Δ' 2519/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 29. Απαλλοτρίωση αναγκαστική Απαλλοτρίωση αναγκαστική η επέκταση του χώρου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) προς δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ή άλλων εγκαταστάσεων αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, συνιστά νόμιμο λόγο δημοσίας ωφελείας προς κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 423/ Δ' 1684/1999 Εισηγητής : Μ. Βροντάκης

18 Απαλλοτρίωση αναγκαστική Απαλλοτρίωση αναγκαστική διαδικασία δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο δέκατο παρ. 1 του Ν. 1955/91 και το άρθρο 5 παρ. 1 του ΝΔ 797/71 για την κήρυξη της προβλεπόμενης από το πρώτο αναγκαστικής απαλλοτριώσεως απαιτείται δημοσίευση της κοινής υπουργικής αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως/δεν απαιτείται δε περαιτέρω, δημοσίευση περιλήψεως της πράξεως αυτής τουλάχιστον δύο φορές ή τοιχοκολλήσεως στο δημοτικό κατάστημα της περιοχής με σύνταξη σχετικής εκθέσεως... Δ' 2183/1999 Εισηγητής : Μ. Βροντάκης 31. Απαλλοτρίωση αναγκαστική υπέρ μεταλλείων βλ. κατωτ Αποκαταστατική νομοθεσία Αγροτική νομοθεσία διανομές διαδικασία η Επιτροπή Οριστικών Διανομών (ΕΟΔ) έχει την εξουσία να αναμορφώσει τα κυρωμένα διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, μόνο στις περιπτώσεις που έχουν παρεισφρήσει στα διαγράμματα ή στους πίνακες τεχνικά σφάλματα ή υφίστανται τέτοιου είδους ανωμαλίες, ώστε η πραγματική κατάσταση να εμφανίζεται διαφορετική από εκείνη που απεικονίζεται στα στοιχεία της διανομής/παρέκκλιση από την υφιστάμενη πραγματική αυτή κατάσταση είναι δυνατό, όταν επιβάλλεται για να τακτοποιηθούν θέματα κοινοχρήστων χώρων/περαιτέρω, ναι μεν οι γηγενείς κληρούχοι γράφονται, κατά τη διενέργεια της ρυμοτομίας και διανομής των οικοπέδων του συνοικισμού, κατ' αρχήν υποχρεωτικά, ως δικαιούχοι των κτημάτων που κατέχουν, πλην η ΕΟΔ δεν κωλύεται, ούτε σ' αυτή την περίπτωση, να προσκυρώσει τμήμα οικοπέδου, κατεχόμενο

19 από γηγενή κληρούχο, σε άλλον κληρούχο, αν οι ανάγκες της ρυμοτομίας το επιβάλλουν/ανεξάρτητα, συνεπώς, από το αν, μετά την προσκύρωση αυτή, ο γηγενής κληρούχος ή οι διάδοχοί του εξακολουθούν να κατέχουν το τμήμα που προσκυρώθηκε, δεν συγχωρείται επάνοδος της επιτροπής προς αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων... Α' 664/2000 Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης 33. Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστική ευθύνη Δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 285 και 286 ΑΚ, αφενός μεν δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως παράνομη πράξη των οργάνων του Δημοσίου, με την οποία καταστρέφεται αλλότριο πράγμα, αν η πράξη αυτή είναι αναγκαία για την αποτροπή επικειμένου κινδύνου που απειλεί να προκαλέσει δυσαναλόγως μεγαλύτερη ζημιά στο κοινωνικό σύνολο και, κατά συνέπεια, ελλειπούσης της προϋποθέσεως του παρανόμου, δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί το άρθρο 105 Εισ Ν ΑΚ/αφ' ετέρου, όμως, είναι δυνατόν, στην περίπτωση αυτή, να καταδικασθεί το Δημόσιο να αποζημιώσει τον παθόντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 286 ΑΚ... Α' 2774/1999 Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης 34. Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστική ευθύνη Δημοσίου εάν όργανον του Κράτους απομακρυνθεί της δημοσίας υπηρεσίας, συνεπεία παρανόμου πράξεως της Διοικήσεως, δικαιούται το όργανον τούτο να αξιώσει από το Ελληνικόν Δημόσιον αποζημίωσιν προς απο-

20 κατάστασιν της ζημίας, την οποίαν υπέστη εκ του ότι κατά την διάρκειαν της παρανόμου απομακρύνσεώς του εκ της δημοσίας υπηρεσίας δεν εισέπραξεν το σύνολον των αποδοχών, τας οποίας θα εισέπραττεν, εάν δεν είχε παρανόμως απομακρυνθεί της δημοσίας υπηρεσίας/εις το σύνολον δε των αποδοχών τούτων περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως και οιασδήποτε μορφής επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται εις τα εν ενεργώ υπηρεσία τελούντα όργανα του Κράτους, έστω και αν τα επιδόματα ταύτα συναρτώνται, είτε κατά τον νόμον, είτε κατά την φύσιν των, προς ενεργόν, εν τοις πράγμασιν, υπηρεσίαν, υπό μόνην την προϋπόθεσιν ότι τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται παγίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα εις τους τελούντας εν ενεργώ υπηρεσία/ο τυχόν δε προσπορισμός ωφελείας εκ μέρους του παρανόμως απομακρυνθέντος της δημοσίας υπηρεσίας, λόγω ανυπαρξίας, κατά την διάρκειαν της παρανόμου παραμονής του εκτός της δημοσίας υπηρεσίας, των ειδικών συνθηκών, επί τη συνδρομή των οποίων χορηγούνται τα επιδόματα ταύτα, μη αίρων την έννοιαν της ζημίας, επί της οποίας θεμελιούται η ειδική αδικοπραξία του άρθρου 105 του Εισ Ν.Α.Κ., αλλά αποτελών, κατόπιν εκτιμήσεως των αποδείξεων, λόγον μειώσεως ή εκμηδενισμού της αποζημιώσεως, απαιτεί την προβολήν εκ μέρους του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου σχετικής ενστάσεως προς συμψηφισμόν ζημίας και κέρδους/η έγερσις δε τοιαύτης αξιώσεως υπό του παρανόμως απομακρυνθέντος της δημοσίας υπηρεσίας δεν κωλύεται εκ του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 1405/83... Α' 2171/2000 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 35. Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστική ευθύνη Δημοσίου απόφασις διοικητικού δικαστηρίου ερειδομένη επί της εκδοχής ότι η απόφασις του Ελεγκτικού

21 Συνεδρίου ήτο δεσμευτική δι' αυτό προς στήριξην της κρίσεως του επί της εγερθείσης ενώπιόν του αγωγής αποζημιώσεως, είναι μη νόμιμος και αναιρετέα εφ' όσον εκρίθη υπό του ΑΕΔ ότι το Ελεγκτικόν Συνέδριον αποφανθέν επί των προϋποθέσεων αποκαταστάσεως υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου κατά τον Ν. 1543/85, υπερέβη την κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσίαν του... Ολομ. 2934/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Α. Τσαμπάση 5/99 ΑΕΔ) 36. Αστικός Κώδιξ κατάσταση ανάγκης βλ. ανωτ Αστικός Κώδιξ προθεσμίες υπολογισμός βλ. κατωτ Βιομηχανία Βιομηχανία οι ψυκτικές μονάδες εμπίπτουν στον κανόνα της απαγορεύσεως του Π.Δ. 84/1984 και δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν και λειτουργήσουν στο λεκανοπέδιο Αττικής, αφού δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα των εξαιρέσεων που προσαρτάται στο διάταγμα αυτό... Ε' 1300/2000 Εισηγητής : Σ. Ρίζος 39. Βιομηχανία Βιομηχανία μηχανολογικές εγκαταστάσεις εάν μηχανολογική εγκατάσταση ευρίσκεται εκτός οικισμού στην περιβάλλουσα τον οικισμό εγγύς των ορίων αυτού ζώνη, ανώτατο επιτρεπτό όριο θορύβου, ακουστού στα πλησιέστερα ακραία τμήματα του οικισμού, είναι τα αντίστοιχα στο επικρατούν

22 εντός του οικισμού στοιχεία/επί οικισμού δε χρήσεως κατοικίας, επικρατούν στοιχεία νοείται το αστικό στοιχείο η εφαρμογή των διατάξεων του από 24.4./ π. δ/τος δεν κωλύεται εκ της τυχόν παραλείψεως της νομικής διατυπώσεως οριοθετήσεως οικισμού μέχρι 2000 κατοίκων, εφ' όσον αποδεικνύεται η πραγματική έκταση και τα όρια του οικισμού αυτού... Ε' 2423/2000 Εισηγητής : Ν. Ρόζος 40. Βιομηχανία Βιοτεχνίες η μετεγκατάσταση βιοτεχνίας κατασκευής σχολικών πινάκων δεν δύναται να υπαχθεί στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 84/1984, δηλαδή της επιβαλλομένης εκ λόγων ανωτέρας βίας, αφ' ενός διότι η δραστηριότητα της κατασκευής σχολικών πινάκων δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του πίνακος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω Δ/τος, αφ' ετέρου δε διότι οι λόγοι που επέβαλαν την μετεγκατάσταση εσχετίζονταν με παράνομες και υπαίτιες συμπεριφορές της ιδιοκτήτριας του εργαστηρίου και όχι σε λόγους ανωτέρας βίας... Ε' 1092/2000 Εισηγητής : Σ. Ρίζος 41. Δάση Δάση αναδάσωση σε περίπτωση που μετά την κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας εκδοθεί κατά την ειδική διοικητική διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 απόφαση που χαρακτηρίζει αυτήν μη δασική, τότε κλονίζεται η αιτιολογία της αποφάσεως περί αναδασώσεως...

23 Ε' 595/1999 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός 42. Δάση Δάση αναδάσωση η τυχόν παρατυπία της εμφανίσεως των υπογραφών και άλλων οργάνων στο σχεδιάγραμμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εν πάση περιπτώσει δεν κλονίζει τη νομιμότητα της νομαρχιακής αποφάσεως περί αναδασώσεως, εφόσον ο Νομάρχης έχει υπογράψει και στο σχεδιάγραμμα και μάλιστα στο κατώτατο μέρος αυτού... Ε' 596/1999 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός 43. Δάση Δάση χαρακτηρισμός αρθρ. 14 Ν. 998/79 οι αποφάσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 του Ν. 998/79, εφ' όσον καταστούν οριστικές, είναι δεσμευτικές τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και, συνεπώς, δεν δύναται να συνεπάγεται έννομες συνέπειες πράξη με την οποία τυχόν αναπέμπεται στην οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή από το νομάρχη υπόθεση που έχει οριστικά κριθεί από αυτήν, προκειμένου να την επανεξετάσει. Ε' 4046/1998 Εισηγητής : Β. Αραβαντινός 44. Δάση χαρακτηρισμός ν. 998/1979 βλ. ανωτ Δάση κατασκευές εντός δασών βλ. κατωτ Δάση επεμβάσεις βλ. κατωτ. 99

24 Δάση Δάση κυρώσεις κατά την έννοια του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 998/79, η προβλεπόμενη από αυτό διοικητική κύρωση επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση μερικώς ή ολικώς καταστροφής ή αποψιλώσεως δασικής βλαστήσεως σε αναδασωτέα δημόσια ή ιδιωτική έκταση με οποιοδήποτε τρόπο/περίπτωση δε καταστροφής δασικής βλαστήσεως συνιστά και η εν όλω ή εν μέρει κάλυψη δασικής εκτάσεως με την εναπόθεση χωμάτων ή υλικών οικοδομών, αφού και με τον τρόπο αυτόν αλλοιούται και καταστρέφεται η φυσική μορφή τους. Ε' 3083/2000 Εισηγητής : Α. Ράντος 48. Δήμοι - Κοινότητες Δήμοι - κοινότητες αρμοδιότητες διατάξεις με τις οποίες ανατίθεται η άσκηση αρμοδιότητος (κατάρτιση υψομετρικής μελέτης οδού ή έγκριση τοιαύτης συνταχθείσης από ιδιώτη/πολεοδομικού σχεδιασμού στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, είναι ανίσχυρες ως αντιβαίνουσες στο άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος... Ε' 1492/2000 Εισηγητής : Σ. Ρίζος 49. Δήμοι - Κοινότητες αρμοδιότητες βλ. κατωτ Δικηγόροι αναστολή λειτουργήματος βλ. κατωτ. 54

25 Διοίκηση αρμοδιότητες βλ. κατωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 δικαιοδοσία κατ' αρθρ. 29 παρ. 4 του Ν. 2721/99 στις επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με καταστήματα και εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπίπτουν και εκείνες, οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των οποίων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/ όπως τα εκκολαπτήρια... Δ' 2204/2000 Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 53. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 δικαιοδοσία ένδικο βοήθημα, το οποίο στρέφεται κατά πράξεως, με την οποία απερρίφθη αίτημα χορηγήσεως αδείας διενεργείας τεχνικών παιγνίων εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να παραπεμφθεί, για να εκδικασθεί ως προσφυγή ουσίας, στο αρμόδιο κατά τόπο, Διοικητικό Πρωτοδικείο... Δ' 2520/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 54. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ πληρεξουσιότητα από τα άρθρα 35 παρ. 3 και 38 του ΚΦΔ συνάγεται ότι η αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 62 παρ. 3 του Κώδικος περί

26 Δικηγόρων αποτελεί γεγονός που συνεπάγεται, για το δικηγόρο που τελεί σε αναστολή, παύση της πληρεξουσιότητος που του είχε χορηγηθεί, αλλά και της ιδιότητός του ως αντικλήτου/ και τούτο διότι, κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο δικηγόρος στερείται της δυνατότητος ενεργείας οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδίκου πράξεως με την ιδιότητα του δικηγόρου, δεδομένου δε ότι η ιδιότητα του αντικλήτου είναι απόρροια της ιδιότητος του πληρεξουσίου δικηγόρου, συμπαρασύρεται σε περίπτωση παύσεως, έστω και προσωρινής, της ιδιότητος αυτής. Β' 1310/1999 Εισηγητής : Ε. Αναγνωστοπούλου 55. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή δικαιούμενοι κατ' άρθρ. 74 παρ. 1 ΚΦΔ, ως αμέσως βαρυνόμενος από την πράξη και, ως εκ τούτου, δικαιούμενος σε προσφυγή κατ' αυτής, νοείται εκείνου μόνον σε βάρος του οποίου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η πράξη αυτή, όχι δε και ο τρίτος, ο οποίος είτε βαρύνεται από σύμβαση ή από διάταξη τελευταίας βουλήσεως είτε ευθύνεται από το νόμο εις ολόκληρον για την πληρωμή της σχετικής φορολογικής υποχρεώσεως, εκτός εάν από τον ουσιαστικό νόμο παρέχεται ειδικώς στον τελευταίο δικαίωμα προσφυγής/δεν είναι όμως τρίτος ο κατά νόμον αλληλεγγύης υπόχρεως, όταν η πράξη έχει εκδοθεί σε βάρος του και κατονομάζεται ο ίδιος ρητώς σε αυτήν ως εις ολόκληρον υπόχρεος για την πληρωμή της φορολογικής υποχρεώσεως. ΣΤ' 4327/1998 επταμ. Εισηγητής : Α. Συγγούνα

27 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ προσφυγή όρια ελέγχου βλ. κατωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 διαφορές εκλογικές δήμων - κοινοτήτων ένσταση όρια ελέγχου τα δικαστήρια της ουσίας έχουν την εξουσία να ελέγξουν μόνον τα πληττόμενα με την ένσταση ψηφοδέλτια και αποκλειστικώς εν όψει των διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται, με τους λόγους της ενστάσεως... Γ' 1860/2000 Εισηγητής : Μ. Παπαδοπούλου 58. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές δήμων - κοινοτήτων όρια ελέγχου στο δικαστήριο απόκειται στην περίπτωση που βεβαιωθεί αθροιστικά ή άλλο λάθος σχετικό με την αρίθμηση των ψήφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 παρ. 3 του ΔΚΚ, να ανακηρύξει τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους που εκλέγονται σύμφωνα με τη σωστή αρίθμηση. Γ' 2501/2000 Εισηγητής : Γ. Τσιμέκας

28 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/1983 αστική ευθύνη Δημοσίου βλ. ανωτ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ ανακοπή νομιμοποίηση το ΙΚΑ, ως πτωχευτικός πιστωτής, κατατάσσεται, επί αναγκαστικής κατασχέσεως και πλειστηριασμού ακινήτου της πτωχευτικής περιουσίας, με επίσπευση ενυπόθηκου ή άλλο ειδικό προνόμιο έχοντος δανειστή, για τη συμμετοχή στο πλειστηρίασμα προς ικανοποίηση αναγγελθείσας απαιτήσεώς του, διά του συνδίκου της πτωχεύσεως/από μόνο όμως το γεγονός αυτό, που οφείλεται στην ανάγκη ικανοποιήσεως σκοπών της πτωχευτικής διαδικασίας, το ΙΚΑ δεν στερείται του νομιμοποιούντος αυτό εννόμου συμφέροντος ν' ασκήσει ιδίαν ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, σε περίπτωση μη κατατάξεώς του για νομίμως αναγγελθείσα απαίτησή του, ή έφεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε εν όλω ή εν μέρει ανακοπή του ή αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε εν όλω ή εν μέρει έφεσή του/τούτο δε διότι στην περίπτωση αυτή που ανακύπτει διαφορά του άνω περιεχομένου, δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί ως εκπροσωπούμενο αποκλειστικώς από το σύνδικο, ώστε να μην είναι αναγκαία η εκ μέρους του διεξαγωγή της δίκης, αφού η εν λόγω διαφορά μπορεί να λυθεί κυρίως και αποτελεσματικώς με την προέλευση του ιδίου στο δικαστήριο για την ανάπτυξη των ισχυρισμών και επιχειρημάτων του και την προσκομιδή των αποδεικτικών του μέσων... ΣΤ' 2300/2000 επταμ. (κατ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου παρ. 3205/99 πεντ.) 61. Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία

29 Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ακυρωτικές διαφορές ν. 702/77 προσφυγή ασκηθείσα κατά πειθαρχικής αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου νοσοκομείου, υποκειμένη εις έφεση ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ, έχει το χαρακτήρα αιτήσεως ακυρώσεως και υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο... ΣΤ' 2223/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 62. Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα έργα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων διαδικασία στη διαδικασία για την ανάθεση εκπονήσεως μελέτης Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Ν. 2218/94, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής νομιμότητος κατά των πράξεων των νομαρχιακών συμβουλίων ενώπιον Επιτροπής αποτελούσης ανεξάρτητη δημόσια αρχή/ως εκ τούτου, κατά των πράξεων που εκδίδονται στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής ασκείται μόνο η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 16 του Ν 716/1977 και συνιστώσα ενδικοφανή προσφυγή ένσταση, αρμόδια δε να αποφανθεί επί αυτής είναι η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είναι ο εργοδότης και ειδικώτερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο... Δ' 2396/2000 επταμ. Εισηγητής : Κ. Ευστρατίου 63. Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα τόκοι υπερημερίας σε περίπτωση που η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της υποβληθείσης από τον ανάδοχο πιστοποιήσεως, δεν εγκρίνει την

30 πιστοποίηση, ολόκληρη ή τμήμα της, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να ασκήσει τα προβλεπόμενα ενδικοφανή ή ένδικα μέσα, οι τόκοι υπερημερίας τρέχουν, εάν, τελικώς, δικαιωθεί ο ανάδοχος, από την πάροδο διμήνου από την υποβολή της εν λόγω πιστοποιήσεως και όχι από την έκδοση μεταγενέστερα, της ευνοϊκής για τον ανάδοχο πράξεως ή αποφάσεως. Α' 1494/1999 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 64. Διοικητικές συμβάσεις Δημόσια έργα διάλυση σχέση με έκπτωση εάν Προϊσταμένη Αρχή δι' αποφάσεως της εκδοθείσης εντός 2 μηνών από της επιδόσεως εκ μέρους του αναδόχου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσίαν αιτήσεως περί διαλύσεως της συμβάσεως, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 889/79, απορρίψει την αίτηση ταύτην, η εν λόγω δε απορριπτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής γνωστοποιηθεί εις τον ανάδοχον μετά την πάροδον της διμήνου ταύτης προθεσμίας, η διάλυσις της συμβάσεως θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα από της εκπνοής της εν λόγω διμήνου προθεσμίας δεν είναι νόμω δυνατή, εφ' όσον η εργολαβία έχει ήδη λυθεί δια της διαλύσεως της συμβάσεως, η έκπτωσις του αναδόχου, η οποία, τυχόν κηρυσσομένη, δεν είναι, δια τον λόγον τούτον, νόμιμος... Α' 1596/1999 Εισηγητής : Γ. Παναγιωτόπουλος 65. Διοικητική πράξη κανονιστικές βλ. ανωτ Διοικητική πράξη κανονιστικές βλ. κατωτ. 99

31 Διοικητική πράξη αιτιολογία βλ. ανωτ Διοικητική πράξη διαδικασία υπογραφή βλ. ανωτ Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. ανωτ Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. κατωτ Διοικητική πράξη ανάκληση αποκλεισμός βλ. κατωτ Εκκλησία - Θρησκεία Εκκλησία μητροπολίτες το άρθρο 24 του ν. 590/77 την διακρίβωση της υπάρξεως του μείζονος οφέλους της Εκκλησίας και της ανάγκης, που επιβάλλει την πλήρωση της συγκεκριμένης μητροπολιτικής έδρας διά καταστάσεως, την αναθέτει αποκλειστικά στους ιεράρχες και για το σκοπό αυτό θεσπίζει ειδική διαδικασία, δηλαδή μυστική ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων αυτών, η μυστικότητα δε αυτή της ψηφοφορίας καθώς και η αυξημένη πλειοψηφία δεν είναι συμβατές με υποχρέωση αιτιολογήσεως της αναγκαιότητας της ληφθείσης περί δια καταστάσεως πληρώσεως μητροπολιτικού θρόνου αποφάσεως δεν απαιτείται κατά το νόμο, ως τυπικό στοιχείο του κύρους του Διατάγματος περί αναγνωρίσεως και καταστάσεως, να βεβαιώνεται η μη επιβολή της κυρώσεως της ακοινωνησίας στον επιλεγέντα από την Ιερά Σύνοδο μητροπολίτη ανεξάρτητα από το αν το άρθρα 14 και 15 του Ν. 590/77 που θεσπίζουν τις υποχρεώσεις αριθμήσεως και υπογραφής των ψηφοδελτίων ως τύπους και που έχουν κατ' αρχή εφαρμογή στη διαδικασία εκλογής Αρχιεπισκόπου, θα μπορούσαν κατ' αναλογία να εφαρμοσθούν και σε

32 ψηφοφορίες, με τις οποίες αποφασίζεται αν η πλήρωση ενός μητροπολιτικού θρόνου θα γίνει δια καταστάσεως ή εκλογής, που γίνονται με βάση άλλο άρθρο του ν. 590/1977, πάντως, οι εν λόγω τύποι, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της γνησιότητας της ψηφοφορίας, δεν τάσσονται από το νομοθέτη επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας με την έννοια ότι μόνο η έλλειψή τους ή μη τήρησή τους αυτή καθ' εαυτόν δεν συνεπάγεται κατ' αρχήν ακυρότητα της σχετικής ψηφοφορίας ή των σχετικών ψηφοδελτίων, εφόσον ταυτόχρονα δεν προβάλλεται και δεν προκύπτει ότι η μη τήρηση των τύπων αυτών, οδήγησε και σε αλλοίωση του αποτελέσματος ο τρόπος, με τον οποίο θα εκφρασθεί η προτίμηση των ψηφοφόρων αρχιερέων μεταξύ άλλων και στην ψηφοφορία τη σχετική με το αν συγκεκριμένος μητροπολιτικός θρόνος θα καλυφθεί δι' εκλογής ή δια καταστάσεως δεν ρυθμίζεται από το νόμο και είναι ανεκτή η διαφοροποίηση στον τρόπο συμπληρώσεως των ψηφοδελτίων... Γ' 2288/2000 επταμ. Εισηγητής : Χ. Ράμμος 73. Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ κατ' αρθρ. 12 παρ. 3 του Ν. 2083/1992 και 45 παρ. 5 του Ν. 2413/1996 η δυνατότητα αναθέσεως, σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που αποχώρησαν λόγω ορίου ηλικίας, καθηκόντων, όπως η διδασκαλία μαθημάτων και η συμμετοχή σε εισηγητικές επιτροπές για την κρίση μελών ΔΕΠ, δεν καθιστά τους καθηγητές αυτούς μέλη του ΔΕΠ του οικείου τμήματος, μετά την αποχώρησή του λόγω ορίου ηλικίας.

33 Γ' 2015/1999 Εισηγητής : Α. Σακελλαροπούλου 74. Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή τυπικά προσόντα η διετής αυτοδύναμη διδασκαλία, ή η διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα, που αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται διαζευκτικά για την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, πρέπει να έχει διανυθεί και διεξαχθεί μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος/πράγματι, μόνο έτσι η ερευνητική αυτή δραστηριότητα αντιστοιχεί στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο, στις αυξημένες απαιτήσεις του οποίου πρέπει να ανταποκρίνεται ο υποψήφιος για κατάληψη θέσεως ΔΕΠ μετά την εκ μέρους του ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησις του διδακτορικού διπλώματος, δεδομένου ότι το δίπλωμα αυτό απλώς πιστοποιεί, ότι ο κάτοχός του έχει φθάσει στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επιστημονικής ωριμότητας, που απαιτείται ως αφετηρία για την μετέπειτα ακαδημαϊκή του εξέλιξη/υπό την αντίθετη εκδοχή, η προϋπόθεση της εργασίας σε ερευνητικά κέντρα που απαιτείται διαζευκτικά και ισότιμα με τη διετή αυτοδύναμη διδασκαλία ή την διετή εκπαιδευτική πείρα ως προϋπόθεση για την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα και στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή θα κατέληγε στο σημείο αυτό να συμπίπτει και για τις δύο εν λόγω βαθμίδες. Γ' 3537/1999 Εισηγητής : Χ. Ράμμος 75. Εκπαίδευση

34 Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή διαδικασία τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος δεν ηδύναντο να αιτιολογήσουν νομίμως ψήφο αρνητική επί του αιτήματος εντάξεως σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδος του λέκτορος αναφερόμενα στην ποιότητα του συγγραφικού έργου του υποψηφίου, χωρίς να προβούν σε αξιολόγηση και συνεκτίμηση των εργασιών του τις οποίες είχε παραλείψει να εξετάσει η τριμελής εισηγητική επιτροπή ή χωρίς να διευκρινίσουν το λόγο για τον οποίο δεν προέβησαν στην αξιολόγηση και συνεκτίμηση των εργασιών αυτών. Γ' 124/2000 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 76. Εκπαίδευση Εκπαίδευση ανωτάτη προγράμματα σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2752/99, ο οποίος δημοσιεύθηκε και άρχισε να ισχύει, εκκρεμούσης της αιτήσεως, στην ουσία κυρώνονται νομοθετικά ατομικές διοικητικές πράξεις, δηλαδή οι εγγραφές των φοιτητών στα Π.ΣΕ. που εγκρίθηκε με την ακυρωθείσα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπουργική απόφαση και συνεπώς καταργούνται οι κατ' αυτών εκκρεμείς, κατά τον χρόνο ενάρξεως της ισχύος του, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, δίκες/με το περιεχόμενο όμως αυτό είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα, ως αντιβαίνον στην αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου και αναιρούν το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, την αρχή της διακρίσεως των λειτουργών και την κατοχύρωση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως... Ε' 2581/2000 επταμ. Εισηγητής : Ν. Ρόζος

35 Εκπαίδευση Εκπαίδευση μέση μαθητές όλες οι απουσίες των μαθητών, δικαιολογημένες ή μη, ως το πραγματικό γεγονός της μη παρουσίας τους στην τάξη, πρέπει να καταχωρίζονται τόσο στο ημερήσιο δελτίο απουσιών, όσο και στο βιβλίο απουσιών, από το οποίο στη συνέχεια μεταφέρονται στα ατομικά δελτία των μαθητών/κατά συνέπεια, στα ανωτέρω βιβλία και δελτία πρέπει να καταχωρίζονται και οι απουσίες των μαθητών που απασχολούνται σε εργασία ανατεθείσα σε αυτούς από το διευθυντή ή το σύλλογο των καθηγητών. ΣΤ' 1735/2000 Εισηγητής : Α. Συγγούνα 78. Εκπαίδευση δημοσία προσωπικό βλ. κατωτ Εκπαίδευση Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπική διορισμός ως ειδικά προσόντα τα οποία κατ' αρθρ. 70 παρ. 1 του αν. ν. 2545/1940, πρέπει να έχουν οι διδάσκοντες σε φροντιστήρια, νοούνται μόνον οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για το διορισμό σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης ενώ αντιθέτως ή απαιτούμενη για το διορισμό σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ηλικία δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδικό προσόν... Γ' 3449/1999 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 80. Εκπαίδευση

36 Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό μέχρις ότου ρυθμισθούν με νόμο περί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως τα ζητήματα τα σχετικά με αυτήν, για την απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού, εκτός από τις περιπτώσεις, περί των οποίων διαλαμβάνει το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν 1351/1983, απαιτείται κατ' αρθρ. 33 παρ. 1 του ν. 682/77 και 11 παρ. 1 του ν. 1351/83 απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ακολούθως πράξη του οικείου Επιθεωρητή/τέτοιο εξ άλλου νόμο περί ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως δεν αποτελεί ο Ν. 1566/85, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μόνο άρθρο σχετικά με τα ζητήματα της υπηρεσιακής καταστάσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, το άρθρο 62 το οποίο ρυθμίζει ένα τελείως ειδικό θέμα, το θέμα της προλήψεως στο Δημόσιο των απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών και μόνο/περαιτέρω απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού συντρέχει κατ' άρθρο 33 παρ. 4 του ν. 682/1977 και στις περιπτώσεις της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού εκ μέρους του ιδιοκτήτου του σχολείου... Γ' 2401/2000 Εισηγητής : Χ. Ράμμος 81. Ελεγκτικόν Συνέδριον βλ. ανωτ Εμπορικός Νόμος πτώχευση σύνδικος βλ. ανωτ Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνική ασφάλιση βλ. κατωτ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου βλ. ανωτ Έφεση απόφαση βλ. κατωτ. 112

37 Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ιατροί ο κανόνας, κατά τον οποίο ο γιατρός υποχρεούται καταρχήν να εγκαθίσταται και να παρέχει τις υπηρεσίες του στην περιφέρεια του συλλόγου του, δεν είναι ανεπίδεκτος εξαιρέσεων, εφόσον κατά τα άρθρα 14 και 15 του ΑΝ 1565/1939, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του και στην περιοχή άλλου Συλλόγου κατόπιν αδείας τούτου/έτσι, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, να χορηγείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο σε γιατρό άλλον γειτονικού συλλόγου άδεια να παρέχει στους ασθενείς του υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώτου συλλόγου/η άδεια αυτή χορηγείται με γνώμονα την καλλίτερη προστασία της δημόσιας υγείας, κατ' εκτίμηση των συντρεχουσών γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών, εφόσον στην περιφέρεια του γειτονικού ιατρικού συλλόγου, όπου υπάγεται ο αιτούμενος την ειδική αυτή άδεια γιατρός, δεν υπάρχουν κατάλληλα εξοπλισμένες ειδικές κλινικές για την περίθαλψη του ασθενούς... Δ' 990/1999 επταμ. Εισηγητής : Φ. Αρναούτογλου 87. Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ε.Σ.Υ. πειθαρχικό δίκαιο βλ. ανωτ Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως βλ. ανωτ Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως Καταστήματα κέντρα διασκεδάσεως εάν η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ανακληθεί λόγω ουσιώδους τροποποιήσεως των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, επαναλειτουργία του καταστήματος

38 τούτου δεν είναι δυνατόν να χωρήσει με ανάκληση της ανακλητικής της αδείας πράξεως αλλά μόνον κατόπιν νέας αδείας, η οποία χορηγείται επί τη βάσει του νομικού καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως για την έκδοση της νέας αυτής αδείας... Δ' 2561/2000 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 90. Καταστήματα - κέντρα διασκεδάσεως πτηνοτροφεία εκκολαπτήρια βλ. ανωτ Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση γενικώς όργανα αναθεώρηση αποφάσεων οι διατάξεις του Ν. 861/1979 με τις οποίες καθιερώνεται η αναθεώρηση, για συγκεκριμένους λόγους, των αποφάσεων των οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, που υπάγονται στις διατάξεις του ως άνω νόμου, είναι ειδικές/ επομένως, οι εν λόγω αποφάσεις είναι δυνατόν να αναθεωρούνται είτε οίκοθεν από τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών είτε μετά από απαίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον,μόνο για τους οριζόμενους στο άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 861/79 λόγους/λόγω δε του ως άνω ειδικού χαρακτήρα των διατάξεων αυτών, αποκλείεται η ανάκληση των αποφάσεων των ανωτέρω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με βάση τις γενικές αρχές για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, δεδομένου ότι οι εν λόγω αρχές τυγχάνουν εφαρμογής μόνον ελλείψει ειδικών διατάξεων. Α' 1611/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Μ. Πικραμμένος 2616/98 πενταμ.)

39 Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ ασφαλισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες κατ' άρθρ 1 παρ. 1 Ν. 1539/1985 ως πολιτικοί πρόσφυγες θεωρούνται οι Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς, οι οποίοι κατέφυγαν σε χώρες της αλλοδαπής είτε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, είτε αργότερα, οπωσδήποτε όμως λόγω των συνεπειών του/στην έννοια δε των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου για τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένου προσώπου ως πολιτικού πρόσφυγα περιλαμβάνονται όχι μόνο οι καταδίκες άλλά και οι διώξεις, εκτοπίσεις ή άλλα περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα που έχουν ληφθεί εις βάρος του προσώπου αυτού για πράξεις που είχαν σχέση με τη συμμετοχή του στα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου. Α' 59/1999 Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 93. Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη οι απολυθέντες την υπάλληλοι της καταργηθείσης Υπηρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ κατ' εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης, και, καθίστανται με τον τρόπο αυτό, συνταξιούχοι του ΙΚΑ, το οποίο ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει τις συντάξεις τους, αφού ενισχύθηκε για το σκοπό αυτό με ειδικούς πόρους/συνεπώς, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και ως προς την κατηγορία αυτή των συνταξιούχων, δεν ισχύει η θεσπιζόμενη με την παρ. 4 του άρθρου 29 του αν. ν. 1846/51 απαγόρευση καταβολών περισσοτέρων της μιάς συντάξεων...

40 Α' 4681/1998 Εισηγητής : Μ. Πικραμένος 94. Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές νοσήλεια αλλοδαπής ασφαλισμένος του ΙΚΑ, ο οποίος μετέβη για νοσηλεία σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δικαιούται εκεί όλων των παροχών εις είδος που χορηγούνται από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου τούτου Κράτουςμέλους, σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία, σαν να ήταν δικός του ασφαλισμένος, τις σχετικές δε δαπάνες αποδίδει το ΙΚΑ στον αλλοδαπό αυτό ασφαλιστικό φορέα/δεν αποκλείεται, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περιθάλψεως του ΙΚΑ, να αποδοθούν από το ΙΚΑ δαπάνες απ' ευθείας στον ασφαλισμένο για παροχές ασθενείας εις είδος που του χορηγήθηκαν στο εν λόγω Κράτος, εφ' όσον πρόκειται για παροχές ασθενείας εις είδος που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων για τις οποίες η δαπάνη κατεβλήθη από το ΙΚΑ στο αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του ανωτέρω κράτους σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1408/71 και 574/82... Α' 1606/1999 επταμ. Εισηγητής : Γ. Παπαγεωργίου 95. Κοινωνική ασφάλιση Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ εισφορές είσπραξη κατά της πράξεως επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους, η οποία επιδίδεται στον οφειλέτη του ΙΚΑ, δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου, μετά την εξάντληση της, κατά το νόμο, διοικητικής διαδικασίας,

41 δηλαδή μετά την άσκηση ενστάσεως ενώπιον της αρμοδίας τοπικής Διοικητικής Επιτροπής/περαιτέρω το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, κατά το άρθρο 73 παρ. 2 του ΚΕΔΕ, δεν μπορεί να εξετάσει λόγω ανακοπής που αμφισβητεί το κατ' ουσία βάσιμο της απαιτήσεως του επισπεύσαντος την αναγκαστική εκτέλεση στην περίπτωση που ο έλεγχος αυτός έχει ανατεθεί σε δικαστήρια/εν όψει αυτών, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της εν λόγω ενστάσεως κατά της πράξεως επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους, ούτε επιτρέπεται η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη που αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης της οφειλής και συνεπώς, δεν υπάρχει στάδιο ενάρξεως αναγκαστικής εκτελέσεως, αν δεν έχει προηγουμένης εγκύρως κοινοποιηθεί η πράξη επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους στον οφειλέτη του ΙΚΑ, με την οποία μάλιστα πρέπει να γίνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως και για τις συνέπειες από την τυχόν παράλειψη ασκήσεως αυτής/(μειοψ.)... Ολομ. 2281/2000 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 3845/99 Β' Τμ.) 96. Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ σχέση με ειδικά Ταμεία βλ. ανωτ Κώδιξ Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΚΕΔΕ προσωποκράτηση από το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 2523/1997 προκύπτει ότι με αυτό επιτρέπεται η προσωποκράτηση και νομίμων εκπροσώπων ανωνύμων εταιρειών, εφ' όσον είχαν την ιδιότητα αυτή κατά το χρόνο

42 βεβαιώσεως των χρεών, έστω και αν μεταγενεστέρως απέβαλλαν την ιδιότητα αυτή. ΣΤ' 2224/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 98. Κώδιξ Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων έναρξη αναγκαστικής εκτελέσεως βλ. ανωτ Λατομεία - Μεταλλεία Λατομεία κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία επιτρέπεται η χορήγηση σε λατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Νομό Αττικής, κατά παράβαση των άρθρων 45 και 47 του Ν. 998/79, εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων ειδικής εγκρίσεως επεμβάσεως σε συνεχόμενη προς το λατομικό χώρο έκταση καθώς και σε λατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ή λειτουργούν εντός, ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων, των οποίων η επέκταση απαγορεύεται ή δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η χορήγηση αδείας συνεχίσεως της λειτουργίας τους, έχει κανονιστικό χαρακτήρα και εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, διότι ούτε οι διατάξεις των νόμων που επικαλείται κατά τρόπο γενικό και αόριστο στο προοίμιό της, ούτε άλλη διάταξη νόμου, παρέχουν εξουσιοδοτικό έρεισμα στην πράξη αυτή... Ε' 3938/1998 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 100. Λατομεία - μεταλλεία Μεταλλεία από το άρθρο 130 του Μεταλλευτικού Κώδικα συνάγεται ότι αρμόδιος για την κήρυξη απαλλοτριώσεως εκτάσεως αναγκαίας για την απρόσκοπτη

43 συνέχιση μεταλλευτικών εργασιών είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας/η αρμοδιότητα αυτή ασκείται βάσει του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 437/85 από τον Υπουργό Βιομηχανίας οι διατάξεις του άρθρου 128 του Μεταλλευτικού Κώδικα υπαγορεύονται από την ανάγκη διαχειρίσεως του περιβαλλοντικού κινδύνου και έχουν την έννοια ότι η διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την αναγκαστική απαλλοτρίωση, είναι δε σύμφωνες με το άρθρο 24 του Συντάγματος που επιβάλλει, για την προστασία του περιβάλλοντος την ανάπτυξη της βιώσιμης μεταλλείας... Ε' 2950/1998 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 101. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες βλ. κατωτ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όργανα νομαρχιακό συμβούλιο βλ. ανωτ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έλεγχος πράξεων βλ. ανωτ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική κύρωση ατομικών διοικητικών πράξεων βλ. ανωτ Νόμος - νομοθετική εξουσία σχέση ειδικού προς γενικό βλ. ανωτ Νόμος - νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ. 99

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα