Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 284 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Αίτηση ακυρώσεως...1 Δικηγόροι Εκπαίδευση... 4 Εφεση... 5 Συμβούλιο Επικρατείας... 6 Φορολογία γενικώς... 7 ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

2 - 2 - ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγορανομία Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανταγωνισμός Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου...31 Γεωργία...32 Δήμοι Κοινότητες Διεθνείς συμβάσεις Δικαστικοί λειτουργοί Δικηγόροι Διοίκηση Διοικ. Δικαστήρια - Διοικ. Δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία Εκπαίδευση Εμπόριο Επενδύσεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Κοινωνική ασφάλιση ΚώδικαςΔιοικητικής Δικονομίας Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων82 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας...83 Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...86 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου...87 Νόμος - Νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι Στρατολογία

3 - 3 - Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - Οικοδομές Τελωνεία - Δασμοί Τηλεόραση Τουρισμός Υδατα Υπάλληλοι δήμων - κοινοτήτων Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ Υπάλληλοι στρατιωτικοί Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία

4 - 4 - ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α 1192/1998 7μ-επιλύει Δ 3676/ , 123 Β 87/ Β 88/ Β 316/ Β 320/ , 135 Β 368/ Β 485/ Ε 561/ ΣΤ 1013/ Ε 1059/ Δ 1195/2000 7μ... 11, 48 Δ 1571/2000 7μ... 16, 84 Γ 1858/ , 38 Α 1868/ , 51 Ε 1961/ ΣΤ 1995/ , 35 ΣΤ 2061/ Ε 2118/ Ε 2128/ , 124 Γ 2431/2000 7μ- επιλύει... 19, 58 Γ 2494/2000 7μ- επιλύει Α 2744/ Α 2787/ Δ 2894/2000 7μ... 40, 83, 92 Β 2954/ Β 2958/ Γ 3047/ , 128 Α 3127/2000 7μ...75 Δ 3420/ , 100 Δ 3424/ , 93 Β 3430/ , 90

5 - 5 - Β 3449/ Α 3491/ Α 3497/ ΣΤ 3510/ , 130, 145 Ε 3633/ Δ 4158/2000 7μ...67 ΣΤ 2/ Β 59/ Β 60/ , 151 Γ 153/ , 126 Γ 164/ , 61, 89 ΣΤ 183/2001 7μ... 36, 59, 71, 74, 104 Β 536/ Α 942/ Ε 1358/ , 85, 116 Ε 1365/ , 118 Α 1525/ , 80 Ε 1633/ , 110, 119 Β 1731/2001 7μ... 23, 24, 70, 98 Β 1748/ Α 1793/2001 7μ. - επιλύει Β 1961/2001 7μ-επιλύει Δ 2069/ μ Δ 2390/ Γ 2448/2001 παρ. εις 7μ... 5 Δ 2636/2001 7μ...54, 108, 122 Δ 2658/ μ...64 Δ 2659/2001 7μ... 10, 53, 63, 65, 66, 87, 94, 97, 99 ΣΤ 2849/ Β 2971/2001 7μ... 69, 72, 102, 109, 111, 113, 131, 133

6 - 6 - Β 2972/2001 7μ... 73, 103, 107, 112, Ε 3026/ , 147 Ε 3038/ , 95 Ε 3060/2001 7μ... 56, 57 Ε 3067/2001 7μ...52, 105, 117 Γ 3092/2001 παρ. εις 7μ... 2, 4 Γ 3093/2001 παρ. εις 7μ... 1, 3 Δ 3125/2001 7μ... 47, 50 Ολ. 3413/ Δ 3529/2001 7μ...15, 68, 81 Α 3567/ , 82 Β 3586/ , 138 Β 3597/ Β 3602/2001 7μ επιλύει... 22, 137 Α 3624/ , 88 Α 3639/ , 45 Β 3982/2001 παρ. εις 7μ...6, 7

7 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ γενικές αρχές ακυρωτικού ελέγχου παρεμπίπτων έλεγχος κανονιστικών πράξεων βλ. κατωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι ειδικώς δικηγόροι ΤΕΙ παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της νομιμότητος της διαδικασίας επιλογής δικηγόρου του ΤΕΙ Αθήνας κατ άρθρ. 2 παρ. 2 του υπ αριθμ. 124/1994 Π.Δ/τος... Γ' 3092/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) 3. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι δικηγόροι ΤΕΙ παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το θέμα της νομιμότητος αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας περί διορισμού δικηγόρου ΤΕΙ κατ εφαρμογή του Π.Δ. 124/94, εφόσον η σχετική διαδικασία εκινήθη βάσει ακυρωθεισών με αποφάσεις του Δικαστηρίου διατάξεων του διατάγματος αυτού... Γ 3093/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ δικηγόροι βλ. ανωτ. 2

8 ΕΦΕΣΗ Εφεση λόγοι παραδεκτό προβολής λόγου το πρώτον κατ έφεση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα σχετικά με το παραδεκτό της προβολής οψιγενών πραγματικών ισχυρισμών στην κατ έφεση ακυρωτική δίκη, ενόψει και της αντιφατικής νομολογίας του Τμήματος ως προς τη λήψη υπόψη κατ έφεση δικαστικής αποφάσεως μεταγενέστερης της εκκαλουμένης, με την οποία κλονίζεται η αιτιολογία της διοικητικής πράξης που αποτελεί το αντικείμενο της αιτήσεως ακυρώσεως... Γ 2448/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Δ. Μπριόλας εις επταμ.) 6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια διάκριση ακυρωτικών από διαφορές ουσίας παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος του ζητήματος του είδους της ενδίκου προστασίας έναντι των μέτρων του άρθρου 92 του ν. 2238/94... Β 3982/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης εις επταμ.) 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ κυρώσεις βλ. ανωτ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ Αγορανομία κατ άρθρ. 1 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα, η οριζόμενη από αγορανομική διάταξη ανώτατη τιμή πωλήσεως προϊόντος όχι μόνον δεν μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής ορθολογικώς οργανωμένης επιχειρήσεως, όπως αυτό διαμορφώνεται από συγκεκριμένες, από άποψη τόπου και χρόνου, οικονομοτεχνικές συνθήκες, αλλά

9 - 9 - πρέπει να περιλαμβάνει και εύλογο, επίσης από ορθολογικώς οργανωμένη επιχείρηση προσδοκώμενο, ποσοστό κέρδους/ ως εκ τούτου, αγορανομική διάταξη, ορίζουσα, ανώτατη τιμή πωλήσεως προϊόντος σε τέτοιο ύψος, ώστε να είναι κατώτερη από το κατά τα ως άνω καθοριζόμενο κόστος παραγωγής, ή να μην περιλαμβάνει και ένα εύλογο ποσοστό κέρδους, που να εξασφαλίζει την επιβίωση της επιχειρήσεως ως οικονομικής μονάδος εντός της ανταγωνιστικής αγοράς, δεν είναι νόμιμη, ως εκδοθείσα κατά παράβαση των τασσομένων υπό της εξουσιοδοτικής διατάξεως προϋποθέσεων/ενόψει τούτων, το άρθρο 1 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικος παράλληλα με την προστασία του καταναλωτικού κοινού, δηλαδή του γενικού συμφέροντος, αποβλέπει και στην προστασία του δικαιώματος των καθ εκάστων επιχειρήσεων να διασφαλισθεί η ελεύθερη οικονομική λειτουργία των... Α 3624/2001 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 9. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ Αγορανομική νομοθεσία κυρώσεις πρόστιμο κρίσιμος χρόνος για την επιβολή του προστίμου είναι ο χρόνος κατά τον οποίο συνέτρεξαν τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του και όχι ο χρόνος εκδόσεως της καταλογιστικής πράξεως/ο χρόνος δε αυτός είναι ληπτέος υπόψη όχι μόνον για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την αντικειμενική υπόσταση της παραβάσεως, αλλά και των διατάξεων που καθορίζουν το ύψος του προστίμου... Β 1748/2001 Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου

10 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα εν όψει του σκοπού που επιδιώκουν τα εθνικά ερευνητικά κέντρα και συγκεκριμένα το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, καθώς επίσης και της εποπτείας που ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί επί του νομικού αυτού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, η υπουργική απόφαση με την οποία διορίζεται ο διευθυντής Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, αποτελεί δε την τελική πράξη της προβλεπόμενης από το νόμο σύνθετης διοικητικής ενέργειας για την επιλογή διευθυντού ερευνητικού Ινστιτούτου/(μειοψ.) Δ 2659/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 11. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξεις μη εκτελεστές η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στερείται, εν όψει του περιεχομένου της, εκτελεστού χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, "ορίζοντας" κατ αποδοχή μάλιστα γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ, ως Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας, επαναλαμβάνει απλώς όρο της διακήρυξης του διαγωνισμού με βάση την οποία αυτός διενεργήθηκε και περαιτέρω αποδίδει την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 609/85, σχετικά με την αρμοδιότητα αυτής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση. Δ 1195/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 12. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

11 προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότης πράξεις εκτελέσεως βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ίδρυση μονής η αιτούσα δεν έχει ενεστώς έννομο συμφέρον προς προσβολή του διατάγματος ιδρύσεως Ιεράς Μονής, που είναι κανονιστική πράξη, διότι το συμφέρον αυτό συναρτάται, κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, με τον ακριβή προσδιορισμό των εμπραγμάτων ή άλλων αστικού δικαίου τυχόν δικαιωμάτων της επί του ακινήτου και την επίλυση των εντεύθεν διαφορών, η επί των οποίων κρίση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια, όπου άλλωστε και εκκρεμούν... Ε 561/2000 Εισηγητής: Α. Ράντος 14. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία δημοσίευση δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ατομικής διοικητικής πράξεως που έγινε χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δεν κινεί την εξηκονθήμερη προθεσμία για την προσβολή της πράξεως με αίτηση ακυρώσεως... Ε 1358/2001 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 15. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως παραδεκτό παράλληλη προσφυγή η μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 217 Κ.Δ.Δ., η οποία σκοπεί στην εξαντλητική ρύθμιση του σχετικού ζητήματος, δεν προβλέπει πλέον τη δυνατότητα ασκήσεως, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, ανακοπής κατά μονομερών εκτελεστών πράξεων της Διοικήσεως που συνιστούν νόμιμο

12 τίτλο υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ΚΕΔΕ/κατά συνέπεια, από της θέσεως σε ισχύ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και εφεξής, οι εν λόγω πράξεις δεν υπόκεινται πλέον σε ένδικο βοήθημα, ικανό να παράσχη ισοδύναμη προς την αίτηση ακυρώσεως δικαστική προστασία και ως εκ τούτου, παραδεκτώς από της απόψεως αυτής, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως / (μειοψ.)... Δ 3529/2001 επταμ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση ειδικώς νομικά πρόσωπα το αιτούν δεν προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι απέκτησε νομική προσωπικότητα μετά τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και επομένως δεν προκύπτει ότι αυτό αποτελεί νομικό πρόσωπο, ώστε να έχει, κατ αρχήν την ικανότητα ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως και στην περίπτωση διαλύσεώς του να τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 31 του Π.Δ 18/89/περαιτέρω, η κοινοπραξία δεν καθίσταται από το νόμο φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στον τομέα σχέσεων ή δραστηριοτήτων ρυμουλκήσεων σε λιμένες... Δ 1571/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μακρής 17. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων ειδικώς δήμοι - κοινότητες δεν αρκεί προς νομιμοποίησιν του δικογράφου της αιτήσεως το υπάρχον εις τον φάκελον της δικογραφίας κεκυρωμένον απόσπασμα

13 αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου, διότι δια της εν λόγω αποφάσεως ωρίσθη μεν πληρεξούσιος δικηγόρος της κοινότητος, μεταξύ άλλων, ο υπογράφων το δικόγραφον της κρινομένης αιτήσεως δικηγόρος, όμως η πληρεξουσιότης αύτη, ως προκύπτει εκ του περιεχομένου της αποφάσεως του κοινοτικού συμβουλίου, αφορά αποκλειστικώς εις την υποστήριξιν της εφέσεως της κοινότητας κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου/και ναι μεν εις την ως άνω απόφασιν του κοινοτικού συμβουλίου ρητώς διαλαμβάνεται ότι η δια ταύτης παρεχομένη πληρεξουσιότης αφορά και εις οιανδήποτε εν συνεχεία της εν λόγω εφέσεως σχετικήν ενέργειαν, η οποία τυχόν ήθελε προκύψει, πλην δια της ειδικής ρήτρας αυτής, ως δείκνυται εκ της όλως αορίστου διατυπώσεως της, δεν παρεσχέθη εις τον υπογράφοντα το δικόγραφον της υπό κρίσιν αιτήσεως δικηγόρον πληρεξουσιότης προς υπογραφήν δικογράφου αιτήσεως αναιρέσεως κατά της δικαστικής αποφάσεως, η οποία θα εξεδίδετο επί της εφέσεως και, ως εκ τούτου η ρήτρα αυτή δεν είναι ικανή να νομιμοποιήσει το δικόγραφον της αιτήσεως... Α 3497/2000 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 18. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία παραίτηση μετά την έκδοση της προδικαστικής αποφάσεως, η υπόθεση κατέστη εκ νέου εκκρεμής ενώπιον του Τμήματος, η δε διατυπωθείσα στην απόφαση αυτή αρνητική κρίση επί του ζητήματος της εγκύρου υποβολής υπό των αιτούντων παραιτήσεως από της αιτήσεως δεν συνιστά οριστική απόφαση δεσμεύουσα το Δικαστήριο και κωλύον αυτό να επανέλθει επί του ζητήματος τούτου. Ε 2118/2000 Εισηγητής: Β. Καμπίτση

14 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω παύσεως ισχύος προσβαλλόμενης εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση του Πρύτανη, με την οποία διαπιστώθηκε η αποχώρηση του αιτούντος από την υπηρεσία είχε παύσει να ισχύει, ήδη πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, αφού η θητεία του αιτούντος ως Λέκτορος είχε παραταθεί για ένα ακόμη έτος, η ανοιγείσα δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη... Γ 2431/2000 επταμ. (κατ παρ.εισηγητής: Δ. Μπριόλας 447/99 πενταμ.) 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία κοινοποιήσεις προς τον αναιρεσίβλητο οι διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως της Χάγης της που κυρώθηκε με τον Ν. 1334/83 εφαρμόζονται κατά το άρθρο 40 του Π.Δ. 18/89 επί της κοινοποιήσεως εκ μέρους του αναιρεσείοντος προς τον αναιρεσίβλητο που έχει γνωστή διαμονή σε κράτος που δεσμεύεται από τη σύμβαση αυτή, τόσον της αιτήσεως αναιρέσεως, όσον και της πράξεως ορισμού δικασίμου... Β 3597/2001 Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία αναβολή το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απόσχει από την έκδοση οριστικής αποφάσεως και ότι πρέπει να εκδοθεί προδικαστική απόφαση, με σκοπό όπως καταβληθεί πάσα προσπάθεια ανευρέσεως

15 του πρωτοτύπου του δικογράφου της φερομένης ως ασκηθείσης αιτήσεως αναιρέσεως, καθόσον η ανεύρεση του πρωτοτύπου είναι απαραίτητη, διότι εξ αυτού θα κριθεί το παραδεκτό της κρινομένης αιτήσεως... ΣΤ 2849/2001 Εισηγητής: Ν. Ντούβας 22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ απόφαση συνέπειες δέσμευση δικαστηρίου παραπομπής βλ. κατωτ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμός διαδικασία εξαίρεση από εφαρμογή ν. 703/77 από το άρθρο 21 του Ν. 703/1977 συνάγεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στη συνάψη συμβάσεως, η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, εφόσον επιθυμούν να προκαλέσουν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 703/77, απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί εξαιρέσεως της συμβάσεως που έχουν συνάψει από την απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου αυτού λόγω του ότι εμπίπτει στον Κανονισμό ομαδικών εξαιρέσεων υπ αριθμ. 1984/1983 της επιτροπής των Ε.Κ., δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να τηρήσουν τη διαδικασία γνωστοποιήσεως της εν λόγω συμβάσεως μέσα στην τασσόμενη από το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 703/77 προθεσμία / η παράλειψη δε της γνωστοποιήσεως αυτής, προς την οποία εξομοιούται και η μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση, συνεπάγεται σε βάρος εκάστης των συμπραττουσών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, την οριστική αδυναμία εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 703/77, δηλαδή αδυναμία έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που να κρίνει ισχυρή τη σχετική συμφωνία/

16 εξάλλου, εν όψει του σκοπού του νόμου, δηλαδή της προστασίας του ανταγωνισμού, ο οποίος είναι κατά την αντίληψη του νομοθέτη θεμελιώδης για την ορθή λειτουργία της αγοράς τάσσεται από το νόμο η ανωτέρω προθεσμία γνωστοποίησης των συμφωνιών από την σύναψή τους και όχι από τότε που τίθενται σε εφαρμογή, λόγω του ότι η ίδια η ύπαρξη των συμφωνιών αυτών και πριν από την εφαρμογή τους νοθεύει κατά τρόπο απαγορευμένο από το νόμο τον ανταγωνισμό και παρακωλύει την ορθή λειτουργία της αγοράς/ επομένως, εν όψει σκοπού αυτού, η ανωτέρω συνεπεία που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή η μη δυνατότητα εξέτασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της οικείας συμφωνίας κατ ουσία και η μη παροχή της δυνατότητος να κριθεί αυτή ισχυρή, δεν παρίσταται ως προδήλως ακατάλληλη ούτε προδήλως υπερακοντίζουσα το σκοπό αυτό, ώστε να τίθεται ζήτημα αντίθεσής της στην αρχή της αναλογικότητας... Β 1731/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 24. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συμπράξεις εξαίρεση βλ. ανωτ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ άρση βλ. κατωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αποκαταστατική νομοθεσία Ν. 1648/1986 από το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 1648/86 προκύπτει ότι ο νομάρχης δεν υποχρεούται μεν να απαλλάξει επιχείρηση, που δεν μπορεί να συνεχίσει επωφελώς την λειτουργία της, από την υποχρέωση προσλήψεως προστατευομένων από τον εν λόγω νόμο προσώπων, διότι ως προς το ζήτημα τούτο έχει διακριτική εξουσία, υποχρεούται όμως να αποφανθεί επί της

17 υποβαλλομένης σχετικής αιτήσεως, είτε δεχόμενος είτε απορρίπτων αυτήν αιτιολογημένης μετά από εκτίμηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη λήψη υπόψη της γνωμοδοτήσεως της προβλεπομένης στο νόμο Επιτροπής... Α 1868/2000 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 27. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ αγροτική αποκατάσταση βλ. κατωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αστική αποκατάσταση ανταλλάξιμα ακίνητα κατ άρθρ. 5 του Ν. 357/1976, για την μεταβίβαση των βακουφικών ακινήτων, τα οποία εξουσιάζονται δυνάμει συμβολαίων αγοράς, δεν αρκούν μόνο τα συμβόλαια αγοράς αλλ απαιτείται επίσης ο δικαιοπάροχος να έχει αποκτήσει κατά νόμιμο τρόπο την μεταβιβαζόμενη κυριότητα των ακινήτων αυτών... Α 3491/2000 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη 29. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία η δέσμευση σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε αρχαιολογικό χώρο ή πλησίον αρχαίου μνημείου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του Υπουργού Πολιτισμού, εκδιδομένης πάντοτε εν όψει του συγκεκριμένου υπό ανέγερση κτίσματος και των επιπτώσεών του στον αρχαιολογικό χώρο, ακόμη και με όρους αυστηροτέρους εκείνων που διέπουν τις περιοχές εκτός σχεδίου, κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις...

18 Ε 1365/2001 Εισηγητής: Μ. Ε. Κωνσταντινίδου 30. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες διατηρητέα διαδικασία προϋπόθεση για την κήρυξη ενός κτιρίου ως διατηρητέου, είναι να υφίσταται τούτο κατά το χρόνο που δημοσιεύεται η πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους, οπότε αυτοί λαμβάνουν γνώση ότι έχει κινηθεί η διαδικασία κηρύξεως του ακινήτου τους ως διατηρητέου... Ε 3026/2001 Εισηγητής: Α. Θεοφιλοπούλου 31. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου ανεξαρτήτως αν το Δημόσιο ευθύνεται, κατ άρθρο 105 Εισ. Ν.ΑΚ για πράξεις ή παραλείψεις μελών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, και όταν ακόμη αυτά, υπό την ισχύ του Ν.Δ. 657/1970 και πριν από την έκδοση του προβλεπομένου από το άρθρο 96 παρ. 5 του Συντάγματος νόμου, δεν απήλαυον λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, δεν μπορεί εν πάση περιπτώσει να γεννηθεί ευθύνη του Δημοσίου από πόρισμα προκαταρκτικής εξετάσεως, ενεργηθείσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 272 παρ. 1 του Σ.Π.Κ./Και τούτο διότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος για την ύπαρξη της ευθύνης αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του πορίσματος αυτού και του ζημιογόνου αποτελέσματος (μείωση τιμής και υπολήψεως), καθόσον το πόρισμα της προκαταρκτικής εξετάσεως, αποτελεί προπαρασκευαστική απλώς πράξη, η οποία εκτιμάται ελευθέρως και δεν δεσμεύει το όργανο που είναι αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής διώξεως και, ως εκ τούτου, δεν οδηγεί αναγκαίως στην άσκηση ποινικής διώξεως...

19 Α 2744/2000 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 32. ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωργία προϊόντα η μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως, χορήγηση αδείας λειτουργίας απεντομωτηρίου σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες τόσο για την απεντόμωση όσο και για την επανεντόμωση σύκων συγκεκριμένης περιοχής είναι υποχρεωτική, εφ όσον διαπιστωθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, ότι πληρούνται οι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία όροι... Δ 2390/2001 Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 33. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες κοινόχρηστοι χώροι κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 24 παρ. 1 του ΔΚΚ, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως περιορίζονται στη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων όπως αυτοί έχουν ήδη καθορισθεί κατά την διαδικασία πολεοδομήσεως της περιοχής, δεν έχουν δε την εξουσία να προβούν, επ ευκαιρία εκτελέσεως των ανωτέρω δημοτικών έργων, σε παρεμβάσεις στην αντίστοιχη πολεοδομική διαρρύθμιση, πολύ δε περισσότερο σε τροποποίηση της... Ε 1059/2000 Εισηγητής: Ε. Τσούμπα- Δαρζέντα 34. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

20 Δήμοι - κοινότητες επιχειρήσεις το άρθρο 274 παρ. 4 του Π.Δ. 323/1989 παρέχει την ευχέρεια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την ιδιότητα του κυρίου ορισμένου έργου, να αναθέτουν την εκτέλεσή του απ ευθείας σε δημοτική επιχείρηση, δηλ. χωρίς την προηγούμενη διενέργεια διαγωνισμού, εφ όσον ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει ορισμένο ποσό, δηλαδή ιδρύει αρμοδιότητα προς έκδοση ατομικών και όχι κανονιστικών διοικητικών πράξεων......η τροποποίηση του καταστατικού των δημοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 του Π.Δ. 323/89 και το Π.Δ. 250/89 γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη... ΣΤ 1995/2000 Εισηγητής: Α. Σταθάκης 35. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έργα βλ. ανωτ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού βλ. κατωτ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ στρατιωτική δικαιοσύνη βλ. ανωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι διαγραφή η πρόσκληση προς παράδοση του δελτίου δικηγορικής ταυτότητας αποτελεί πράξη εκτελέσεως όταν έπεται αποφάσεως διαγραφής από τα μητρώα δικηγόρων/όταν όμως δεν έπεται τέτοιας αποφάσεως επάγεται η ίδια έννομες συνέπειες και είναι ελεγκτή από της ανωτέρω μόνο απόψεως, της υπάρξεως δηλαδή προηγουμένης αποφάσεως διαγραφής...

21 Γ 1858/2000 Εισηγητής: Π. Καρλή 39. ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν την δράση της αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ δέσμευση από αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή προσβαλλόμενη πράξη η υπό του αναιρεσείοντος γενομένη επιφύλαξη, όπως αυτή περιγράφεται στην προσβαλλομένη απόφαση, δεν συνιστούσε την κατ άρθρο 5 του ν.δ. 3629/1956 επιφύλαξη περί της δηλουμένης φορολογητέας ύλης, στην οποία ο οικονομικός έφορος υποχρεούται να απαντήσει θετικά ή αρνητικά μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της δηλώσεως, αλλά αμφισβήτηση της αρμοδιότητας συγκεκριμένης φορολογικής αρχής προς επιβολή φόρου ακινήτου περιουσίας, η οποία θα μπορούσε να προσβληθεί με προσφυγή στρεφομένη κατά της πράξεως καταλογισμού του οικείου φόρου/ως εκ τούτου η πράξη με την οποία η φορολογική αρχή, κατόπιν της ως άνω δηλώσεως του αναιρεσείοντος, μη υποβληθείσης κατά ειδική διαδικασία του νόμου, γνωστοποίησε σ αυτόν τις απόψεις της για την έννοια και την έκταση εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 11 του ν. 1828/89, δεν είχε εκτελεστό χαρακτήρα... ΣΤ 3510/2000 Εισηγητής: Ε. Νίκα

22 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ απόδειξη δικαστικά τεκμήρια τα δικαστικά τεκμήρια δεν περιλαμβάνονται μεν μεταξύ των απαριθμούμενων στο άρθρο 123 του ΚΦΔ αποδεικτικών μέσων από τη γενική όμως διάταξη του άρθρου 124 του ίδιου Κώδικα καθώς από τα άρθρα 141 παρ. 4, 144 παρ. 2, 146 παρ. 2 και 150 περ. 1 του Κώδικα, προκύπτει ότι και τα διοικητικά δικαστήρια μπορούν στηριζόμενα στα διδάγματα της κοινής πείρας, να συνάγουν από αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά συμπεράσματα περί της συνδρομής ή μη άλλων πραγματικών περιστατικών... Β 1961/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου 224/2001 πεντ.) 43. ΔΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση παράβολο όποιος έχει με βάση διάταξη νόμου, τις ατέλειες, τα φορολογικά προνόμια και όλα τα δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, δεν απαλλάσσεται λόγω της εξομοίωσής του αυτής προς το Δημόσιο, και από την υποχρέωση να καταβάλει το κατά το άρθρο 171 ΚΦΔ παράβολο έφεσης/τούτο δε γιατί το Δημόσιο δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει το πιο πάνω παράβολο λόγω των διαδικαστικών του προνομίων......ανεξαρτήτως αν το άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4296/1962, ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.Δ 674/1970, το άρθρο αυτό δεν θεσπίζει απαλλαγή των ΣΕΚ ως ΝΠΔΔ από την υποχρέωση καταβολής του κατ άρθρ. 171 ΚΦΔ παραβόλου/εξάλλου, ούτε

23 το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 674/70 εξομοιώνει τον ΟΣΕ προς το Δημόσιο... Β 3430/2000 Εισηγητής: Γ. Ανεμογιάννης 44. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητική δικαστήρια διοικητική δικονομία ακυρωτικές διαφορές ν.702/77 νομιμοποίηση παθητική εφόσον με την εκκαλούμενη απόφαση ακυρώθηκε η άρνηση του Εθνικού Τυπογραφείου να δημοσιεύσει στην Ε.τ.Κ. την απόφαση του Πρύτανη περί αποδοχής της παραιτήσεως της εφεσίβλητης, το Πανεπιστήμιο, νπδδ, δεν ενομιμοποιείτο παθητικώς ως διάδικος, αφού δεν ακυρώθηκε πράξη ή παράλειψη δικού του οργάνου, αλλά κρατικής υπηρεσίας υπαγομένης στον τότε Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης... Γ 3047/2000 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 45. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονονομία διαφορές ν. 2721/99 αποκαταστική νομοθεσία η μεταβολή τόσον των κτηματολογικών στοιχείων της οριστικής διανομής και των συναφών με αυτήν αποφάσεων της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, όσον και του οριστικού τίτλου κυριότητας, με τη διόρθωση του ονοματεπωνύμου ή πατρωνύμου του δικαιούχου αποκαταστάσεως, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του δικαιούχου, είναι δυνατόν να επηρεάσει τη δημιουργηθείσα από τις πράξεις αυτές, κατ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως γεωργών, κατάσταση/εν όψει δε ιδίως του άρθρου 29 αρ. 2 του ν. 2721/99, η αμφισβήτηση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον,

24 ατομικής διοικητικής πράξεως ή παραλείψεως που αφορά την ως άνω διόρθωση δημιουργεί διοικητική διαφορά ουσίας... Α 3639/2001 Εισηγητής: Τ. Κόμβου 46. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία αντιρρήσεις οι αντιρρήσεις κατά της αξιολογήσεως των προσφορών μπορούν να αναφέρονται αδιακρίτως σε οποιαδήποτε πλημμέλειά της, είτε νομική, είτε και ουσιαστική/προς τούτο, άλλωστε, απευθύνονται στον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής, ήτοι της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, δηλαδή του αρμοδίου τεχνικού οργάνου, το οποίο γνωμοδοτεί επ αυτών, εξετάζει τις προσφορές και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας... Δ 2069/2001 επταμ. Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου 47. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία προσφορές κατ άρθρ. 4 παρ. 6 του Ν. 1418/84 η απόρριψη προσφοράς ως υπερβολικά χαμηλής και η λόγω της απορρίψεως επιβολή ποινικής ρήτρας είναι πράξεις δεσμίας αρμοδιότητος και όχι διακριτικής ευχερείας... Δ 3125/2001 επταμ. Εισηγητής: Θ. Αραβάνης

25 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δημόσια έργα διαδικασία Προϊσταμένη Αρχή αρμοδιότητες βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δημόσια έργα εργολήπτες Μ.Ε.Κ βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ πράξεις δεσμίας αρμοδιότητος βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη κανονιστική αιτιολογία οι επί τη βάσει ειδικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως εκδιδόμενες από τη Διοίκηση κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν, από τη φύση τους, αιτιολογίας, ελέγχονται δε μόνον από της απόψεως της τηρήσεως των για την έκδοσή τους τασσομένων από την εξουσιοδοτική διάταξη προϋποθέσεων και της μη υπερβάσεως της εξουσιοδοτήσεως/μόνον δε εν όψει αντιθέτων και κατά νόμον ληπτέων υπόψη στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των στοιχείων του φακέλου και τα υπό της Διοικήσεως εκτιμηθέντα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εκδόσεως της τελικής αποφάσεως και τα οποία είτε αναφέρονται στην εξουσιοδοτική διάταξη είτε είναι σύμφωνα προς το πνεύμα και το σκοπό της... Ε 3067/2001επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος

26 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύνθετη διοικητική ενέργεια βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. κατωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ιερά Σύνοδος βλ. κατωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Εκκλησία Μητροπόλεις καθορισμός εδαφικής περιφέρειας αρμόδιο, κατ αρχήν, όργανο για τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την εδαφική περιφέρεια Ιερών Μητροπόλεων είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας (ΙΣΙ)/δεν αποκλείεται όμως, η ρύθμιση των ζητημάτων αυτών, κατά το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν συνεδριάζει η ΙΣΙ, να γίνεται με αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ), δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεδομένου ότι τα διοικητικής εκκλησιαστικής φύσεως αυτά ζητήματα δεν απαριθμούνται στο νόμο μεταξύ των εξαιρουμένων από την γενική, μεταξύ δυο συγκλήσεων της ΙΣΙ, αρμοδιότητα της ΔΙΣ για την άσκηση κάθε εκκλησιαστικής διοικητικής εξουσίας, ούτε εξαιρούνται από τη φύση τους ή λόγω της σπουδαιότητος τους από την αρμοδιότητα αυτή, εφ όσον άλλωστε η ΙΣΙ μπορεί σε κάθε περίπτωση και κατά πάντα χρόνο, είτε αυτεπαγγέλτως,

27 είτε κατόπιν προσφυγής τυχόν ενδιαφερομένου, να επανέλθει επί αυτών και να προβεί στην επανεξέτασή τους και την ανάκληση της επ αυτής αποφάσεως της ΔΙΣ/ (μειοψ.)... Ε 3060/2001 επταμ. Εισηγητής: Α. Ράντος 58. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ λέκτορες θητεία βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές οι καθιερούμενες από τα άρθρα 16 παρ. 5 του Συντάγματος, 2 του προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ της Διεθνούς Συμβάσεως για τα δικαιώματα του παιδιού και 85 και 126 της Συνθήκης ΕΟΚ αρχές, σχετικά με την παροχή εκπαιδεύσεως, δεν κωλύουν το νομοθέτη να θεσπίσει κανόνες και κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στην ανωτάτη παιδεία και να προβλέψει ο ίδιος τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες αυτούς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις... ΣΤ 183/2001 επταμ. Εισηγητής: Σ. Χαραλάμπους 60. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα ΤΕΙ όργανα διοικήσεως από τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 προκύπτει ότι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των βαθμίδων του καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλέγονται στις διοικητικές θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΤΕΙ λόγω της εκπαιδευτικής ιδιότητας τους, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων με τα οποία απέκτησαν

28 την εκπαιδευτική ιδιότητα και συνεπώς, χωρίς να απαιτείται να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος......με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 2413/96 κατέστησαν οπωσδήποτε αυστηρότερες, από την άποψη των απαιτουμένων τυπικών προσόντων, οι προϋποθέσεις εκλογής σε θέσεις των βαθμίδων του καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ/περαιτέρω, όμως, οι διατάξεις αυτές δεν έθιξαν την υπηρεσιακή κατάσταση των ήδη υπηρετούντων, κατά την θέση σε ισχύ του Ν. 2413/96, καθηγητών και επικούρων καθηγητών που στερούνται διδακτορικού διπλώματος, ούτε από την άποψη της ασκήσεως του εκπαιδευτικού έργου τους, ούτε κατ επέκταση από την άποψη της δυνατότητας εκλογής στους στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΤΕΙ......ούτε από το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 και την κατ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα υπ αριθμ. ΚΑ/679/ Κ.Υ.Α. επήλθε μεταβολή στο άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1404/83, ώστε να απαιτείται εφεξής να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ο καθηγητής και ο επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ/τέτοια νομοθετική μεταβολή δεν θα ήταν άλλωστε, επιτρεπτό, να επέλθει με διατάξεις Κ.Υ.Α. εν όψει του περιεχομένου της εξουσιοδοτήσεως... Γ 164/2001 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 61. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ διδακτικό προσωπικό τυπικά προσόντα βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επαγγελματική ΙΕΚ βλ. κατωτ. 126

29 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ερευνητικά κέντρα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών κατ άρθρ. 11 παρ. 5 του Ν. 1514/85 και 9 παρ. 1 του Π.Δ. 226/89 ο διευθυντής Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διορίζεται με πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί χωρίς προκήρυξη για πέντε ακόμη έτη... Δ 2658/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 65. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών κατ άρθρ. 9 παρ. 1 του Π.Δ. 226/1989 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 1514/85, προκειμένου περί υποψηφίων για την πλήρωση θέσεως Διευθυντού Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οι οποίοι δεν είναι ερευνητές Α βαθμίδας, η Ειδική Επιτροπή Κριτών εξετάζει κατ αρχήν εάν έχουν τα τυπικά προσόντα ερευνητού Α βαθμίδας, και μόνο σε περίπτωση θετικής κρίσεως προβαίνει ακολούθως στην αξιολόγηση και σύγκρισή τους, επί τη βάσει των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 11/εν όψει τούτου, το άρθρο 9 παρ. 1 του π.δ/τος 226/1989 δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, εφ όσον προϋπόθεση για τον διορισμό σε θέση διευθυντού ινστιτούτου του Ε.Ι.Ε., ερευνητού, άλλης, πλην της Α βαθμίδας είναι να έχει προηγουμένως αυτός κριθεί ότι έχει

30 τα προσόντα ερευνητού Α βαθμίδος από ειδική επιτροπή επιστημόνων/εν όψει δε της ειδικώς αυτής κρίσεως που απαιτείται για το διορισμό σε θέση διευθυντού, των χρονικών προϋποθέσεων που τάσσονται από το νόμο και των κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ./τος 226/89 καθηκόντων του διευθυντού, δεν προσκρούσει στις ίδιες συνταγματικές αρχές η αυτοδίκαιη ένταξη σε θέση ερευνητού Α βαθμίδας... Δ 2659/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 66. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών βλ. κατωτ ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο, προστασία καταναλωτού ν. 1961/91 ο δόλος δεν αποτελεί προϋπόθεση επιβολής του προστίμου του άρθρου 7 του ν. 1961/91, αλλά αρκεί η διαπίστωση του αντικειμενικού στοιχείου της διαθέσεως στην αγορά προϊόντος μη κανονικού. Δ 4158/2000 επταμ. Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος 68. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις Ν. 1892/90 ο νομοθέτης, επιθυμώντας να εξασφαλίσει ότι η καταβολή κρατικών επιχορηγήσεων και η παροχή, εν γένει, των λοιπών, προβλεπομένων, από το νόμο, επενδυτικών κινήτρων, γίνεται αποκλειστικώς και μόνο, προς επιχειρήσεις, των οποίων οι φορείς έχουν σοβαρή πρόθεση να συμβάλουν στην παραγωγική δραστηριότητα, θέσπισε με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 1892/90, σειρά απαγορεύσεων και περιορισμών, οι οποίοι ισχύουν κατά τη δεκαετία που

31 ακολουθεί την υπαγωγή ορισμένης επενδύσεως στο ως άνω σύστημα κινήτρων και ανάγονται, μεταξύ άλλων, στην αναγκαστική ή εκούσια μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας που αποτελεί το φορέα της επενδύσεως/η διάταξη όμως αυτή, δεν αποκλείει ούτε κατ άλλον τρόπο περιορίζει, κατά το γράμμα της, τη δυνατότητα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο Ν. 1892/90/ εν όψει δε των λόγων, για τους οποίους επιβλήθηκαν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 περ. 1 του Ν. 1892/90, δεν είναι δυνατόν να συναχθούν ερμηνευτικώς από τη διάταξη αυτή απαγορεύσεις ή περιορισμοί αναγόμενοι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών, εφ όσον η αύξηση, αποτελούσα μέσο εισροής νέων κεφαλαίων στις εταιρείες αυτές και επομένως, μέσο περαιτέρω αναπτύξεως τους, συνάδει απολύτως προς το σκοπό της υπαγωγής των επενδύσεων των εν λόγω εταιρειών στην περί επενδυτικών κινήτρων νομοθεσία... Δ 3529/2001 επταμ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 69. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΣ Ευρωπαϊκή Ενωση εφαρμογή κοινοτικού δικαίου βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκή Ενωση ανταγωνισμός ομαδικές εξαιρέσεις συμπράξεων βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκή Ενωση εκπαίδευση βλ. ανωτ. 59

32 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ περιουσία βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ προστασία περιουσίας βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ εκπαίδευση βλ. ανωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη αναπηρίας κατ άρθρ. 27 παρ. 5 εδ. δ του Ν. 1902/90 ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικώς ανάπηρος, έστω και αν η σωματική ή πνευματική πάθησις ή βλάβη ή εξασθένησις είναι προγενεστέρα της υπαγωγής του εις την ασφάλισιν, υπό την προϋπόθεσιν όμως ότι το ποσοστόν της οφειλομένης εις ιατρικά κριτήρια μεταγενεστέρας της υπαγωγής του εις την ασφάλισιν αναπηρίας ανέρχεται εις το ήμισυ τουλάχιστον του κατά περίπτωσιν συνολικού ποσοστού αναπηρίας, της οφειλομένης εις τοιαύτα κριτήρια... Α 3127/2000 επταμ. Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 76. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ κατ άρθρ. 14 του Ν. 1376/1983 ο από αυτό προβλεπόμενος σε περίπτωση αργίας ή παροπλισμού του πλοίου περιορισμός της υποχρεώσεως καταβολής εισφορών προς το ΝΑΤ μόνο για τους πράγματι ναυτολογημένους ναυτικούς και όχι για το σύνολο της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος του

33 πλοίου, δηλαδή κατ απόκλιση από το γενικό κανόνα του άρθρου 84 παρ. 1 του Κ.Ν. 792/1978, προϋποθέτει, συν τοις άλλοις, απραξία του αγκυροβολημένου πλοίου, δηλαδή έλλειψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας και εκμεταλλεύσεώς του για οποιοδήποτε λόγο όπως π.χ. λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας, απαγορεύσεως απόπλου, λήψεως αναγκαστικών μέτρων/ (μειοψ.)... Α 1192/1998 επταμ. (κατ/ παρ. Εισηγητής: Τ. Κόμβου 3331/96 επταμ.) 77. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ν.Α.Τ. κατ άρθρ. 47 του Κ.Ν. 792/1978, οι προβλεπόμενες από αυτό δυσμενείς για τον ασφαλισμένο συνέπειες της υπάρξεως οφειλής του προς το Ν.Α.Τ., και ειδικότερη η μη καταβολή της συντάξεως του, επέρχονται, εφ όσον η οφειλή του συνταξιούχου που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, πηγάζει δηλαδή από την ίδια την ασφαλιστική σχέση, της οποίας είναι ο ίδιος υποκείμενο/έτσι, στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος του ταμείου φέρει ή έφερε παραλλήλως κατά το παρελθόν και την ιδιότητα του εκπροσώπου πλοιοκτήτη, ως εκ της οποίας αυτός ευθύνεται έναντι του ΝΑΤ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες ανάγονται σε άλλες ασφαλιστικές σχέσεις, των οποίων ο ίδιος δεν είναι υποκείμενο, δεν είναι νόμιμη η κατ εφαρμογή του άρθρου 47 παρ. 3 του Κ.Ν. 792/78 αναστολή καταβολής της δικής του συντάξεως/στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ΝΑΤ προστατεύεται με τη δυνατότητα διοικητικής εκτελέσεως κατά τον ΚΕΔΕ, η οποία μάλιστα χωρεί κατά παντός εξ οιουδήποτε λόγου οφειλέτη του ΝΑΤ, επομένως, και κατά του συνταξιούχου...

34 Α 3567/2001 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 78. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών το άρθρο 10 παρ. 8 του ν.δ./τος 95/73 που αφορά στην τριετή παραγραφή οφειλής του Ταμείου προς ασφαλισμένο ή συνταξιούχο, αναφέρεται σε οφειλή του Ταμείου, η οποία πρέπει να έχει προσδιορισθεί με την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξεως... Α 942/2001 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη 79. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων οι εν Αθήναις, Πειραιά και Περιχώροις εφημεριδοπώλες, οι υπάλληλοι του εν Αθήναις και Πειραιά Πρακτορείων εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου και οι μόνιμοι υπάλληλοι και κλητήρες του ταμείου υπάγονται μεν υποχρεωτικώς ως εκ της απασχολήσεώς των εις τινα των ως άνω ειδικοτήτων εις την ασφάλισιν του ταμείου τούτου, οφείλουν όμως κατ αρχή, να καταστήσουν ενεργόν τον ασφαλιστικόν αυτών δεσμόν μετά του Ταμείου δι εγγραφής εις τα μητρώα των ασφαλισμένων αυτού κατά την αυτόθι διαγραφομένην διαδικασίαν και καταβολής των κατά νόμον ασφαλιστικών εισφορών, μη επιτρεπομένης της ασφαλιστικής καλύψεως απασχολήσεως πέραν του εξαμήνου πραγματοποιηθείσης προ της υποβολής της περί εγγραφής εις τα μητρώα ησφαλισμένων του Ταμείου αιτήσεως αυτών, τούτο δε

35 προς αποφυγήν της ανατροπής της αναλογιστικής βάσεως εφ ης θεμελιούται η οικονομία του Ταμείου/ο ανωτέρω όμως χρονικός περιορισμός δεν δύναται να αντιταχθεί έναντι ασφαλισμένων του Ταμείου παρεχόντων εξηρτημένην εργασίαν, οίοι είναι οι υπάλληλοι των πρακτορείων εφημερίδων, δια τους οποίους παρακρατήθησαν επικαίρως υπό των εργοδοτών και απεδόθησαν εις το Ταμείον αι βαρύνουσαι αυτούς ασφαλιστικαί εισφοραί και δια χρονικόν διάστημα απασχολήσεως μείζον του εξαμήνου της υποβολής της περί εγγραφής αυτών εις το μητρώον ησφαλισμένων του Ταμείου αιτήσεως, καθ όσον εις την περίπτωσιν ταύτην δεν συντρέχει άλλως τε, ο ανωτέρω κίνδυνος... Α 2787/2000 Εισηγητής: Δ. Εμμανουλίδης 80. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Ταμείων (ΤΣΜΕΔΕ) ο ν. 1418/84 κατάργησε το θεσμό του πτυχίου εργολήπτου δημοσίων έργων, τον οποίο προέβλεπε η προϊσχύουσα νομοθεσία, και ίδρυσε νέο σύστημα, που διέπει τη δυνατότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων/το σύστημα αυτό στηρίζεται, κατά βάση, σε δύο άξονες: την εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατά κατηγορίες έργων και τάξεις, στο τηρούμενο στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), κατ εφαρμογή των ειδικότερα στο νόμο προσδιοριζομένων κριτηρίων, και την, κατά κατηγορίες έργων και βαθμίδες εμπειρίας, εγγραφή των φυσικών προσώπων, τεχνικών διπλωματούχων, τα οποία στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και ασχολούνται με την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων έργων, στο,

36 επίσης τηρούμενο στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων, Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) / υπό το πρίσμα αυτό είναι πλέον, ερμηνευτέο το άρθρο 6 παρ. 1 του Α.Ν. 2326/1940, το οποίο εξακολουθώντας να ισχύει και μετά τη θέσπιση του Ν. 1418/84, απαιτεί εφεξής, ως προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ την εγγραφή του ενδιαφερομένου εργολήπτη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, αντί της κατοχής του, καταργηθέντος, άλλωστε, πτυχίου εργολάβου δημοσίων έργων... Α 1525/2001 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 81. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διαφορές ΚΕΔΕ ανακοπή βλ. ανωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ έσοδα ΝΑΤ βλ. ανωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ εκουσία δικαιοδοσία βλ. κατωτ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ρυμουλκά βλ. ανωτ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λιμένες παραχώρηση χώρου με το άρθρο 1, 3 και 15 του Ν. 1515/85 καθορίζεται ως εντός του πλαισίου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών (Ρ.Σ.Α) η λειτουργική θέση του Λαυρίου, το

37 οποίο πάντοτε συνδεόταν με την βιομηχανία, ως κέντρου βιώσιμης και αναβαθμισμένης βιομηχανικής και μεταφορικής δραστηριότητας, με κατευθυντήριους άξονες: α)τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου για τη συγκέντρωση διάσπαρτων σε περιοχές κατοικίας ήδη υφιστάμενων αλλά και νέων βιομηχανικών μονάδων και β) την ανάπτυξη του λιμένος του, ο χαρακτήρας του οποίου όμως, συναρτώμενος, μεταξύ άλλων, προς το μέγεθος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη χρήση και τη λειτουργία του πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο ιεραρχημένου υποσυστήματος λιμένων της περιοχής του Ρ.Σ.Α. και να εναρμονίζεται προς τη σχετική μελέτη μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 137 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 187/1973, με το οποίο ο προορισμός της χερσαίας ζώνης συνδέεται μόνο προς τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένος, ή επ ανταλλάγματι παραχώρηση χώρου της ζώνης αυτής μόνον για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών - είναι επιτρεπτή/κατ ακολουθίαν παραχώρηση χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος που βρίσκεται στην περιοχή του Ρ.Σ.Α, επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση λειτουργικών του αναγκών, οι οποίες, υφιστάμενες και προβλεπόμενες, εναρμονίζονται προς το χαρακτήρα του λιμένος, όπως αυτός προκύπτει από τη μελέτη για το ιεραρχημένο υποσύστημα λιμένων της περιοχής ΡΣΑ... Ε 1358/2001 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 86. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ νομάρχες αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΝΠΙΔ βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

38 νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΣΕ βλ. ανωτ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία ανυπότακτοι τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2510/1997 διακρίνουν τους στρατευσίμους των στρατολογικών κλάσεων 1987 και παλαιοτέρων σε δύο κατηγορίες/οι μεν ανυπότακτοι μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι τον χρόνο κατατάξεώς του στις Ενοπλες Δυνάμεις και, κατ επέκταση, τον χρόνο υπαγωγής των στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών/αντιθέτως, όσοι τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος, για να υπαχθούν στο εν λόγω ευνοϊκό στρατολογικό καθεστώς, πρέπει να καταταγούν εμπρόθεσμα στις τάξεις των ενόπλων Δυνάμεων μετά τη λήξη ή τη διακοπή της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές/η διαφοροποίηση αυτή υπαγορεύεται από το σκοπό του νόμου, δηλαδή από την ανάγκη οριστικής αντιμετώπισης του χρονίζοντος προβλήματος των ανυποτάκτων, με τη διευκόλυνση της επανόδου αυτών στην χώρα και την εκπλήρωση μέρους έστω των στρατιωτικών υποχρεώσεων, δικαιολογείται δε από το γεγονός ότι οι δύο αυτές κατηγορίες στρατευσίμων τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες/πράγματι η κατάσταση της ανυποταξίας ενέχει για τους ανυποτάκτους σοβαρές ποινικές και διοικητικές συνέπειες, τις οποίες δεν αντιμετωπίζουν όσοι ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος/επομένως, η περιγραφείσα διαφοροποίηση δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος...

39 Δ 3420/2000 Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος 92. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία διόρθωση ηλικίας τόσο κατά τις περί δεδικασμένου διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, όσο και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 Ν. 1763/1988, οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και βεβαιώνουν ορισμένο γεγονός, προκειμένου να συνταχθεί ή να διορθωθεί ληξιαρχική πράξη, δεν δεσμεύουν την αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση της απονεμομένης από τον εν λόγω διοικητικό νόμο αρμοδιότητας διόρθωσης του αναγραφομένου στα μητρώα αρρένων έτους γεννήσεως... Δ 2894/2000 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 93. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία στρατολογικές μεταβολές σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Φ /157/340105/Σ.3990/ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, το οποίο εμπνέεται από την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, τα έννομα αποτελέσματα εσφαλμένης καταχωρίσεως στρατολογικής μεταβολής δεν θίγονται για τον χρόνο που μεσολάβησε από την καταχώριση έως την ανάκληση ή την τροποποίησή της, εφ όσον η εσφαλμένη καταχώριση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειες του ενδιαφερομένου... Δ 3424/2000 Εισηγητής: Δ. Μακρής

40 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Δ Τμήμα αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δ Τμήματος αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων που αφορούν σε διορισμό σε θέση Διευθυντού Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 1733/ Δ 2659/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 95. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας ακυρωτικές διαφορές ν. 2721/99 περιπτώσεις διακρατήσεως ακυρωτικής υποθέσεως κατ άρθρ. 29 παρ. 1 του Ν. 2721/99 αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως κατά αρνήσεως άρσεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως λόγω ρυμοτομίας είναι το διοικητικό εφετείο/ εν όψει όμως της πλοκής της υποθέσεως και του γεγονότος ότι οι αιτούντες έχουν ασκήσει στο Συμβούλιο Επικρατείας και άλλη αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων σχετιζομένων με το θέμα της ρυμοτομήσεως του ακινήτου τους, συντρέχουν λόγοι οικονομίας της δίκης, οι οποίοι επιβάλλουν την εκδίκαση και της υποθέσεως αυτής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας/...για το λόγο αυτό πρέπει να αναβληθεί η έκδοση αποφάσεως έτσι ώστε η διαγραφείσα αρχικώς από το πινάκιο αίτηση να επανεγγραφεί και να ορισθή εισηγητής και δικάσιμος... Ε 3038/2001 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 96. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία εισήγηση η έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 2721/99 είναι ότι αρκεί η σύνταξη της εισηγήσεως και η επισύναψή της στο φάκελο της

41 δικογραφίας στο χρόνο που ορίζεται, ούτως ώστε να είναι στην διάθεση των διαδίκων... Ολομ. 3413/2001 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 97. ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή αξιοκρατίας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχή αναλογικότητας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φορολογική ισότητα από τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο συντακτικός νομοθέτης επιτάσσοντας την συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, παρέχει ταυτόχρονα ευρεία ευχέρεια στο νομοθέτη να καθορίζει το

42 σύστημα φορολογίας του εισοδήματος και να καθορίζει τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθόριστα έσοδα των κερδοσκοπικών και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας αυτών χωρίς να είναι υποχρεωμένος να θεσπίζει ενιαίες ή ομοιόμορφες ρυθμίσεις για όλα τα νομικά πρόσωπα ούτε να μεταχειρίζεται ειδικά το ζήτημα της εκπτώσεως δαπανών σε κάθε κατηγορία νομικών προσώπων κατά τον τυχόν ευνοϊκότερο τρόπο που έχει θεσπισθεί για άλλη κατηγορία. Β 2971/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 103. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φορολογική ισότητα από το άρθρο 4 παρ. 5 και 78 παρ. 2 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο συντακτικός νομοθέτης επιτάσσοντας την συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα παρέχει ταυτόχρονα ευρεία ευχέρεια στο νομοθέτη εκτιμώντας τις εκάστοτε κρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες να φορολογεί ή να μη φορολογεί ορισμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (όπως κινητά ή ακίνητα)/συνεπώς η φορολόγηση με τον Ν. 2459/97 μόνο της ακίνητης περιουσίας και όχι και της κινητής δεν καθιστά το νόμο αυτό αντίθετο στο άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος /εξάλλου, ρύθμιση που θεσπίζει απαλλαγή από ορισμένη φορολογία ορισμένης κατηγορίας προσώπων κατά παρέκκλιση από τη συνταγματική επιταγή της συνεισφοράς όλων στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν είναι καταρχήν επιτρεπτό να επεκτείνεται είτε κατ επίκληση της αρχής της ισότητας είτε με τη συναγωγή γενικού κανόνα, σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες

43 τελούν από διαφορετικές συνθήκες και τις οποίες αντιμετώπισε κατ άλλο τρόπο ο νομοθέτης... Β 2972/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 104. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα εκπαίδευση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ιδιοκτησία βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα κυριότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ιδιοκτησία βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα ακροάσεως βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Προστασία γήρατος και απόρων βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

44 ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα οικιστικό περιβάλλον βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ δημοσιονομική διαχείριση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ δημοσιονομική διαχείριση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ προστασία όρων διαθήκης βλ. κατωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές τροποποιήσεις πεζόδρομοι οι πεζόδρομοι πρέπει να κατατείνουν στην βελτίωση της ποιότητος του αστικού - οικιστικού περιβάλλοντος και όχι στην ικανοποίηση ιδιωτικών - συμφερόντων ιδιοκτητών των παροδίων οικοδομών / πρέπει περαιτέρω να εντάσσονται σε μείζον δίκτυο, κατόπιν μελέτης του όλου πολεοδομικού ιστού των συνθηκών κυκλοφορίας - οχημάτων και πεζών - εντός αυτού, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί αυτών, δηλαδή η ελεύθερη επ αυτών κίνηση των πεζών χωρίς την παρενόχληση οχημάτων / ο ως άνω σκοπός παραβλάπτεται από την παραχώρηση χρήσεων επί των πεζοδρόμων που αναιρούν την ικανοποίηση του σκοπού, επιτρεπομένων μόνον περιορισμένων παραχωρήσεων που θα προβλέπονται από την πράξη εγκρίσεως των πεζοδρόμων... Ε 1961/2000 Εισηγητής: Σ. Ρίζος

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.) Αθ Aθήνα, 14-05-2015 Αριθ. Πρωτ.:3365 Πληροφορίες: Α. Τσουμαλάκου Α. Μπέκα Τηλέφωνο : 210 3860192/142 Fax : 210 3860149 E-mail : atsoumalakou@ras-el.gr abeka@ras-el.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Δ.Σ.Θ. Φορολογικού Συμβούλου Solicitor (England and Wales) ΜΔΕ (ΑΠΘ), LL.M (Univ. of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα