Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 284 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Αίτηση ακυρώσεως...1 Δικηγόροι Εκπαίδευση... 4 Εφεση... 5 Συμβούλιο Επικρατείας... 6 Φορολογία γενικώς... 7 ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

2 - 2 - ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγορανομία Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανταγωνισμός Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου...31 Γεωργία...32 Δήμοι Κοινότητες Διεθνείς συμβάσεις Δικαστικοί λειτουργοί Δικηγόροι Διοίκηση Διοικ. Δικαστήρια - Διοικ. Δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία Εκπαίδευση Εμπόριο Επενδύσεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Κοινωνική ασφάλιση ΚώδικαςΔιοικητικής Δικονομίας Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων82 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας...83 Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση...86 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου...87 Νόμος - Νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι Στρατολογία

3 - 3 - Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - Οικοδομές Τελωνεία - Δασμοί Τηλεόραση Τουρισμός Υδατα Υπάλληλοι δήμων - κοινοτήτων Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ Υπάλληλοι στρατιωτικοί Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία

4 - 4 - ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α 1192/1998 7μ-επιλύει Δ 3676/ , 123 Β 87/ Β 88/ Β 316/ Β 320/ , 135 Β 368/ Β 485/ Ε 561/ ΣΤ 1013/ Ε 1059/ Δ 1195/2000 7μ... 11, 48 Δ 1571/2000 7μ... 16, 84 Γ 1858/ , 38 Α 1868/ , 51 Ε 1961/ ΣΤ 1995/ , 35 ΣΤ 2061/ Ε 2118/ Ε 2128/ , 124 Γ 2431/2000 7μ- επιλύει... 19, 58 Γ 2494/2000 7μ- επιλύει Α 2744/ Α 2787/ Δ 2894/2000 7μ... 40, 83, 92 Β 2954/ Β 2958/ Γ 3047/ , 128 Α 3127/2000 7μ...75 Δ 3420/ , 100 Δ 3424/ , 93 Β 3430/ , 90

5 - 5 - Β 3449/ Α 3491/ Α 3497/ ΣΤ 3510/ , 130, 145 Ε 3633/ Δ 4158/2000 7μ...67 ΣΤ 2/ Β 59/ Β 60/ , 151 Γ 153/ , 126 Γ 164/ , 61, 89 ΣΤ 183/2001 7μ... 36, 59, 71, 74, 104 Β 536/ Α 942/ Ε 1358/ , 85, 116 Ε 1365/ , 118 Α 1525/ , 80 Ε 1633/ , 110, 119 Β 1731/2001 7μ... 23, 24, 70, 98 Β 1748/ Α 1793/2001 7μ. - επιλύει Β 1961/2001 7μ-επιλύει Δ 2069/ μ Δ 2390/ Γ 2448/2001 παρ. εις 7μ... 5 Δ 2636/2001 7μ...54, 108, 122 Δ 2658/ μ...64 Δ 2659/2001 7μ... 10, 53, 63, 65, 66, 87, 94, 97, 99 ΣΤ 2849/ Β 2971/2001 7μ... 69, 72, 102, 109, 111, 113, 131, 133

6 - 6 - Β 2972/2001 7μ... 73, 103, 107, 112, Ε 3026/ , 147 Ε 3038/ , 95 Ε 3060/2001 7μ... 56, 57 Ε 3067/2001 7μ...52, 105, 117 Γ 3092/2001 παρ. εις 7μ... 2, 4 Γ 3093/2001 παρ. εις 7μ... 1, 3 Δ 3125/2001 7μ... 47, 50 Ολ. 3413/ Δ 3529/2001 7μ...15, 68, 81 Α 3567/ , 82 Β 3586/ , 138 Β 3597/ Β 3602/2001 7μ επιλύει... 22, 137 Α 3624/ , 88 Α 3639/ , 45 Β 3982/2001 παρ. εις 7μ...6, 7

7 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ γενικές αρχές ακυρωτικού ελέγχου παρεμπίπτων έλεγχος κανονιστικών πράξεων βλ. κατωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι ειδικώς δικηγόροι ΤΕΙ παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της νομιμότητος της διαδικασίας επιλογής δικηγόρου του ΤΕΙ Αθήνας κατ άρθρ. 2 παρ. 2 του υπ αριθμ. 124/1994 Π.Δ/τος... Γ' 3092/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) 3. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι δικηγόροι ΤΕΙ παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το θέμα της νομιμότητος αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας περί διορισμού δικηγόρου ΤΕΙ κατ εφαρμογή του Π.Δ. 124/94, εφόσον η σχετική διαδικασία εκινήθη βάσει ακυρωθεισών με αποφάσεις του Δικαστηρίου διατάξεων του διατάγματος αυτού... Γ 3093/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος εις επταμ.) 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ δικηγόροι βλ. ανωτ. 2

8 ΕΦΕΣΗ Εφεση λόγοι παραδεκτό προβολής λόγου το πρώτον κατ έφεση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα σχετικά με το παραδεκτό της προβολής οψιγενών πραγματικών ισχυρισμών στην κατ έφεση ακυρωτική δίκη, ενόψει και της αντιφατικής νομολογίας του Τμήματος ως προς τη λήψη υπόψη κατ έφεση δικαστικής αποφάσεως μεταγενέστερης της εκκαλουμένης, με την οποία κλονίζεται η αιτιολογία της διοικητικής πράξης που αποτελεί το αντικείμενο της αιτήσεως ακυρώσεως... Γ 2448/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Δ. Μπριόλας εις επταμ.) 6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας σχέση με διοικητικά δικαστήρια διάκριση ακυρωτικών από διαφορές ουσίας παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος του ζητήματος του είδους της ενδίκου προστασίας έναντι των μέτρων του άρθρου 92 του ν. 2238/94... Β 3982/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης εις επταμ.) 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ κυρώσεις βλ. ανωτ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ Αγορανομία κατ άρθρ. 1 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα, η οριζόμενη από αγορανομική διάταξη ανώτατη τιμή πωλήσεως προϊόντος όχι μόνον δεν μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής ορθολογικώς οργανωμένης επιχειρήσεως, όπως αυτό διαμορφώνεται από συγκεκριμένες, από άποψη τόπου και χρόνου, οικονομοτεχνικές συνθήκες, αλλά

9 - 9 - πρέπει να περιλαμβάνει και εύλογο, επίσης από ορθολογικώς οργανωμένη επιχείρηση προσδοκώμενο, ποσοστό κέρδους/ ως εκ τούτου, αγορανομική διάταξη, ορίζουσα, ανώτατη τιμή πωλήσεως προϊόντος σε τέτοιο ύψος, ώστε να είναι κατώτερη από το κατά τα ως άνω καθοριζόμενο κόστος παραγωγής, ή να μην περιλαμβάνει και ένα εύλογο ποσοστό κέρδους, που να εξασφαλίζει την επιβίωση της επιχειρήσεως ως οικονομικής μονάδος εντός της ανταγωνιστικής αγοράς, δεν είναι νόμιμη, ως εκδοθείσα κατά παράβαση των τασσομένων υπό της εξουσιοδοτικής διατάξεως προϋποθέσεων/ενόψει τούτων, το άρθρο 1 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικος παράλληλα με την προστασία του καταναλωτικού κοινού, δηλαδή του γενικού συμφέροντος, αποβλέπει και στην προστασία του δικαιώματος των καθ εκάστων επιχειρήσεων να διασφαλισθεί η ελεύθερη οικονομική λειτουργία των... Α 3624/2001 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 9. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ Αγορανομική νομοθεσία κυρώσεις πρόστιμο κρίσιμος χρόνος για την επιβολή του προστίμου είναι ο χρόνος κατά τον οποίο συνέτρεξαν τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του και όχι ο χρόνος εκδόσεως της καταλογιστικής πράξεως/ο χρόνος δε αυτός είναι ληπτέος υπόψη όχι μόνον για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την αντικειμενική υπόσταση της παραβάσεως, αλλά και των διατάξεων που καθορίζουν το ύψος του προστίμου... Β 1748/2001 Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου

10 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα εν όψει του σκοπού που επιδιώκουν τα εθνικά ερευνητικά κέντρα και συγκεκριμένα το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, καθώς επίσης και της εποπτείας που ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί επί του νομικού αυτού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, η υπουργική απόφαση με την οποία διορίζεται ο διευθυντής Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, αποτελεί δε την τελική πράξη της προβλεπόμενης από το νόμο σύνθετης διοικητικής ενέργειας για την επιλογή διευθυντού ερευνητικού Ινστιτούτου/(μειοψ.) Δ 2659/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 11. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξεις μη εκτελεστές η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση στερείται, εν όψει του περιεχομένου της, εκτελεστού χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, "ορίζοντας" κατ αποδοχή μάλιστα γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ, ως Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας, επαναλαμβάνει απλώς όρο της διακήρυξης του διαγωνισμού με βάση την οποία αυτός διενεργήθηκε και περαιτέρω αποδίδει την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 609/85, σχετικά με την αρμοδιότητα αυτής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση. Δ 1195/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 12. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

11 προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότης πράξεις εκτελέσεως βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ίδρυση μονής η αιτούσα δεν έχει ενεστώς έννομο συμφέρον προς προσβολή του διατάγματος ιδρύσεως Ιεράς Μονής, που είναι κανονιστική πράξη, διότι το συμφέρον αυτό συναρτάται, κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, με τον ακριβή προσδιορισμό των εμπραγμάτων ή άλλων αστικού δικαίου τυχόν δικαιωμάτων της επί του ακινήτου και την επίλυση των εντεύθεν διαφορών, η επί των οποίων κρίση ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια, όπου άλλωστε και εκκρεμούν... Ε 561/2000 Εισηγητής: Α. Ράντος 14. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προθεσμία δημοσίευση δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ατομικής διοικητικής πράξεως που έγινε χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δεν κινεί την εξηκονθήμερη προθεσμία για την προσβολή της πράξεως με αίτηση ακυρώσεως... Ε 1358/2001 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 15. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως παραδεκτό παράλληλη προσφυγή η μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 217 Κ.Δ.Δ., η οποία σκοπεί στην εξαντλητική ρύθμιση του σχετικού ζητήματος, δεν προβλέπει πλέον τη δυνατότητα ασκήσεως, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, ανακοπής κατά μονομερών εκτελεστών πράξεων της Διοικήσεως που συνιστούν νόμιμο

12 τίτλο υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ΚΕΔΕ/κατά συνέπεια, από της θέσεως σε ισχύ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και εφεξής, οι εν λόγω πράξεις δεν υπόκεινται πλέον σε ένδικο βοήθημα, ικανό να παράσχη ισοδύναμη προς την αίτηση ακυρώσεως δικαστική προστασία και ως εκ τούτου, παραδεκτώς από της απόψεως αυτής, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως / (μειοψ.)... Δ 3529/2001 επταμ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως νομιμοποίηση ειδικώς νομικά πρόσωπα το αιτούν δεν προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι απέκτησε νομική προσωπικότητα μετά τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και επομένως δεν προκύπτει ότι αυτό αποτελεί νομικό πρόσωπο, ώστε να έχει, κατ αρχήν την ικανότητα ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως και στην περίπτωση διαλύσεώς του να τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 31 του Π.Δ 18/89/περαιτέρω, η κοινοπραξία δεν καθίσταται από το νόμο φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στον τομέα σχέσεων ή δραστηριοτήτων ρυμουλκήσεων σε λιμένες... Δ 1571/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μακρής 17. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων ειδικώς δήμοι - κοινότητες δεν αρκεί προς νομιμοποίησιν του δικογράφου της αιτήσεως το υπάρχον εις τον φάκελον της δικογραφίας κεκυρωμένον απόσπασμα

13 αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου, διότι δια της εν λόγω αποφάσεως ωρίσθη μεν πληρεξούσιος δικηγόρος της κοινότητος, μεταξύ άλλων, ο υπογράφων το δικόγραφον της κρινομένης αιτήσεως δικηγόρος, όμως η πληρεξουσιότης αύτη, ως προκύπτει εκ του περιεχομένου της αποφάσεως του κοινοτικού συμβουλίου, αφορά αποκλειστικώς εις την υποστήριξιν της εφέσεως της κοινότητας κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου/και ναι μεν εις την ως άνω απόφασιν του κοινοτικού συμβουλίου ρητώς διαλαμβάνεται ότι η δια ταύτης παρεχομένη πληρεξουσιότης αφορά και εις οιανδήποτε εν συνεχεία της εν λόγω εφέσεως σχετικήν ενέργειαν, η οποία τυχόν ήθελε προκύψει, πλην δια της ειδικής ρήτρας αυτής, ως δείκνυται εκ της όλως αορίστου διατυπώσεως της, δεν παρεσχέθη εις τον υπογράφοντα το δικόγραφον της υπό κρίσιν αιτήσεως δικηγόρον πληρεξουσιότης προς υπογραφήν δικογράφου αιτήσεως αναιρέσεως κατά της δικαστικής αποφάσεως, η οποία θα εξεδίδετο επί της εφέσεως και, ως εκ τούτου η ρήτρα αυτή δεν είναι ικανή να νομιμοποιήσει το δικόγραφον της αιτήσεως... Α 3497/2000 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 18. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία παραίτηση μετά την έκδοση της προδικαστικής αποφάσεως, η υπόθεση κατέστη εκ νέου εκκρεμής ενώπιον του Τμήματος, η δε διατυπωθείσα στην απόφαση αυτή αρνητική κρίση επί του ζητήματος της εγκύρου υποβολής υπό των αιτούντων παραιτήσεως από της αιτήσεως δεν συνιστά οριστική απόφαση δεσμεύουσα το Δικαστήριο και κωλύον αυτό να επανέλθει επί του ζητήματος τούτου. Ε 2118/2000 Εισηγητής: Β. Καμπίτση

14 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης λόγω παύσεως ισχύος προσβαλλόμενης εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση του Πρύτανη, με την οποία διαπιστώθηκε η αποχώρηση του αιτούντος από την υπηρεσία είχε παύσει να ισχύει, ήδη πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, αφού η θητεία του αιτούντος ως Λέκτορος είχε παραταθεί για ένα ακόμη έτος, η ανοιγείσα δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη... Γ 2431/2000 επταμ. (κατ παρ.εισηγητής: Δ. Μπριόλας 447/99 πενταμ.) 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία κοινοποιήσεις προς τον αναιρεσίβλητο οι διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως της Χάγης της που κυρώθηκε με τον Ν. 1334/83 εφαρμόζονται κατά το άρθρο 40 του Π.Δ. 18/89 επί της κοινοποιήσεως εκ μέρους του αναιρεσείοντος προς τον αναιρεσίβλητο που έχει γνωστή διαμονή σε κράτος που δεσμεύεται από τη σύμβαση αυτή, τόσον της αιτήσεως αναιρέσεως, όσον και της πράξεως ορισμού δικασίμου... Β 3597/2001 Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία αναβολή το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απόσχει από την έκδοση οριστικής αποφάσεως και ότι πρέπει να εκδοθεί προδικαστική απόφαση, με σκοπό όπως καταβληθεί πάσα προσπάθεια ανευρέσεως

15 του πρωτοτύπου του δικογράφου της φερομένης ως ασκηθείσης αιτήσεως αναιρέσεως, καθόσον η ανεύρεση του πρωτοτύπου είναι απαραίτητη, διότι εξ αυτού θα κριθεί το παραδεκτό της κρινομένης αιτήσεως... ΣΤ 2849/2001 Εισηγητής: Ν. Ντούβας 22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ απόφαση συνέπειες δέσμευση δικαστηρίου παραπομπής βλ. κατωτ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμός διαδικασία εξαίρεση από εφαρμογή ν. 703/77 από το άρθρο 21 του Ν. 703/1977 συνάγεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στη συνάψη συμβάσεως, η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, εφόσον επιθυμούν να προκαλέσουν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 703/77, απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί εξαιρέσεως της συμβάσεως που έχουν συνάψει από την απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου αυτού λόγω του ότι εμπίπτει στον Κανονισμό ομαδικών εξαιρέσεων υπ αριθμ. 1984/1983 της επιτροπής των Ε.Κ., δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να τηρήσουν τη διαδικασία γνωστοποιήσεως της εν λόγω συμβάσεως μέσα στην τασσόμενη από το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 703/77 προθεσμία / η παράλειψη δε της γνωστοποιήσεως αυτής, προς την οποία εξομοιούται και η μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση, συνεπάγεται σε βάρος εκάστης των συμπραττουσών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, την οριστική αδυναμία εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 703/77, δηλαδή αδυναμία έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που να κρίνει ισχυρή τη σχετική συμφωνία/

16 εξάλλου, εν όψει του σκοπού του νόμου, δηλαδή της προστασίας του ανταγωνισμού, ο οποίος είναι κατά την αντίληψη του νομοθέτη θεμελιώδης για την ορθή λειτουργία της αγοράς τάσσεται από το νόμο η ανωτέρω προθεσμία γνωστοποίησης των συμφωνιών από την σύναψή τους και όχι από τότε που τίθενται σε εφαρμογή, λόγω του ότι η ίδια η ύπαρξη των συμφωνιών αυτών και πριν από την εφαρμογή τους νοθεύει κατά τρόπο απαγορευμένο από το νόμο τον ανταγωνισμό και παρακωλύει την ορθή λειτουργία της αγοράς/ επομένως, εν όψει σκοπού αυτού, η ανωτέρω συνεπεία που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή η μη δυνατότητα εξέτασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της οικείας συμφωνίας κατ ουσία και η μη παροχή της δυνατότητος να κριθεί αυτή ισχυρή, δεν παρίσταται ως προδήλως ακατάλληλη ούτε προδήλως υπερακοντίζουσα το σκοπό αυτό, ώστε να τίθεται ζήτημα αντίθεσής της στην αρχή της αναλογικότητας... Β 1731/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 24. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ συμπράξεις εξαίρεση βλ. ανωτ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ άρση βλ. κατωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αποκαταστατική νομοθεσία Ν. 1648/1986 από το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 1648/86 προκύπτει ότι ο νομάρχης δεν υποχρεούται μεν να απαλλάξει επιχείρηση, που δεν μπορεί να συνεχίσει επωφελώς την λειτουργία της, από την υποχρέωση προσλήψεως προστατευομένων από τον εν λόγω νόμο προσώπων, διότι ως προς το ζήτημα τούτο έχει διακριτική εξουσία, υποχρεούται όμως να αποφανθεί επί της

17 υποβαλλομένης σχετικής αιτήσεως, είτε δεχόμενος είτε απορρίπτων αυτήν αιτιολογημένης μετά από εκτίμηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη λήψη υπόψη της γνωμοδοτήσεως της προβλεπομένης στο νόμο Επιτροπής... Α 1868/2000 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 27. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ αγροτική αποκατάσταση βλ. κατωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αστική αποκατάσταση ανταλλάξιμα ακίνητα κατ άρθρ. 5 του Ν. 357/1976, για την μεταβίβαση των βακουφικών ακινήτων, τα οποία εξουσιάζονται δυνάμει συμβολαίων αγοράς, δεν αρκούν μόνο τα συμβόλαια αγοράς αλλ απαιτείται επίσης ο δικαιοπάροχος να έχει αποκτήσει κατά νόμιμο τρόπο την μεταβιβαζόμενη κυριότητα των ακινήτων αυτών... Α 3491/2000 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη 29. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία η δέσμευση σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε αρχαιολογικό χώρο ή πλησίον αρχαίου μνημείου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του Υπουργού Πολιτισμού, εκδιδομένης πάντοτε εν όψει του συγκεκριμένου υπό ανέγερση κτίσματος και των επιπτώσεών του στον αρχαιολογικό χώρο, ακόμη και με όρους αυστηροτέρους εκείνων που διέπουν τις περιοχές εκτός σχεδίου, κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις...

18 Ε 1365/2001 Εισηγητής: Μ. Ε. Κωνσταντινίδου 30. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες διατηρητέα διαδικασία προϋπόθεση για την κήρυξη ενός κτιρίου ως διατηρητέου, είναι να υφίσταται τούτο κατά το χρόνο που δημοσιεύεται η πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους, οπότε αυτοί λαμβάνουν γνώση ότι έχει κινηθεί η διαδικασία κηρύξεως του ακινήτου τους ως διατηρητέου... Ε 3026/2001 Εισηγητής: Α. Θεοφιλοπούλου 31. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου ανεξαρτήτως αν το Δημόσιο ευθύνεται, κατ άρθρο 105 Εισ. Ν.ΑΚ για πράξεις ή παραλείψεις μελών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, και όταν ακόμη αυτά, υπό την ισχύ του Ν.Δ. 657/1970 και πριν από την έκδοση του προβλεπομένου από το άρθρο 96 παρ. 5 του Συντάγματος νόμου, δεν απήλαυον λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, δεν μπορεί εν πάση περιπτώσει να γεννηθεί ευθύνη του Δημοσίου από πόρισμα προκαταρκτικής εξετάσεως, ενεργηθείσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 272 παρ. 1 του Σ.Π.Κ./Και τούτο διότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος για την ύπαρξη της ευθύνης αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του πορίσματος αυτού και του ζημιογόνου αποτελέσματος (μείωση τιμής και υπολήψεως), καθόσον το πόρισμα της προκαταρκτικής εξετάσεως, αποτελεί προπαρασκευαστική απλώς πράξη, η οποία εκτιμάται ελευθέρως και δεν δεσμεύει το όργανο που είναι αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής διώξεως και, ως εκ τούτου, δεν οδηγεί αναγκαίως στην άσκηση ποινικής διώξεως...

19 Α 2744/2000 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 32. ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωργία προϊόντα η μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως, χορήγηση αδείας λειτουργίας απεντομωτηρίου σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες τόσο για την απεντόμωση όσο και για την επανεντόμωση σύκων συγκεκριμένης περιοχής είναι υποχρεωτική, εφ όσον διαπιστωθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, ότι πληρούνται οι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία όροι... Δ 2390/2001 Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 33. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες κοινόχρηστοι χώροι κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 24 παρ. 1 του ΔΚΚ, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως περιορίζονται στη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων όπως αυτοί έχουν ήδη καθορισθεί κατά την διαδικασία πολεοδομήσεως της περιοχής, δεν έχουν δε την εξουσία να προβούν, επ ευκαιρία εκτελέσεως των ανωτέρω δημοτικών έργων, σε παρεμβάσεις στην αντίστοιχη πολεοδομική διαρρύθμιση, πολύ δε περισσότερο σε τροποποίηση της... Ε 1059/2000 Εισηγητής: Ε. Τσούμπα- Δαρζέντα 34. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

20 Δήμοι - κοινότητες επιχειρήσεις το άρθρο 274 παρ. 4 του Π.Δ. 323/1989 παρέχει την ευχέρεια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την ιδιότητα του κυρίου ορισμένου έργου, να αναθέτουν την εκτέλεσή του απ ευθείας σε δημοτική επιχείρηση, δηλ. χωρίς την προηγούμενη διενέργεια διαγωνισμού, εφ όσον ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει ορισμένο ποσό, δηλαδή ιδρύει αρμοδιότητα προς έκδοση ατομικών και όχι κανονιστικών διοικητικών πράξεων......η τροποποίηση του καταστατικού των δημοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 του Π.Δ. 323/89 και το Π.Δ. 250/89 γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη... ΣΤ 1995/2000 Εισηγητής: Α. Σταθάκης 35. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έργα βλ. ανωτ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού βλ. κατωτ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ στρατιωτική δικαιοσύνη βλ. ανωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι διαγραφή η πρόσκληση προς παράδοση του δελτίου δικηγορικής ταυτότητας αποτελεί πράξη εκτελέσεως όταν έπεται αποφάσεως διαγραφής από τα μητρώα δικηγόρων/όταν όμως δεν έπεται τέτοιας αποφάσεως επάγεται η ίδια έννομες συνέπειες και είναι ελεγκτή από της ανωτέρω μόνο απόψεως, της υπάρξεως δηλαδή προηγουμένης αποφάσεως διαγραφής...

21 Γ 1858/2000 Εισηγητής: Π. Καρλή 39. ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν την δράση της αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ δέσμευση από αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή προσβαλλόμενη πράξη η υπό του αναιρεσείοντος γενομένη επιφύλαξη, όπως αυτή περιγράφεται στην προσβαλλομένη απόφαση, δεν συνιστούσε την κατ άρθρο 5 του ν.δ. 3629/1956 επιφύλαξη περί της δηλουμένης φορολογητέας ύλης, στην οποία ο οικονομικός έφορος υποχρεούται να απαντήσει θετικά ή αρνητικά μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της δηλώσεως, αλλά αμφισβήτηση της αρμοδιότητας συγκεκριμένης φορολογικής αρχής προς επιβολή φόρου ακινήτου περιουσίας, η οποία θα μπορούσε να προσβληθεί με προσφυγή στρεφομένη κατά της πράξεως καταλογισμού του οικείου φόρου/ως εκ τούτου η πράξη με την οποία η φορολογική αρχή, κατόπιν της ως άνω δηλώσεως του αναιρεσείοντος, μη υποβληθείσης κατά ειδική διαδικασία του νόμου, γνωστοποίησε σ αυτόν τις απόψεις της για την έννοια και την έκταση εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 11 του ν. 1828/89, δεν είχε εκτελεστό χαρακτήρα... ΣΤ 3510/2000 Εισηγητής: Ε. Νίκα

22 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ απόδειξη δικαστικά τεκμήρια τα δικαστικά τεκμήρια δεν περιλαμβάνονται μεν μεταξύ των απαριθμούμενων στο άρθρο 123 του ΚΦΔ αποδεικτικών μέσων από τη γενική όμως διάταξη του άρθρου 124 του ίδιου Κώδικα καθώς από τα άρθρα 141 παρ. 4, 144 παρ. 2, 146 παρ. 2 και 150 περ. 1 του Κώδικα, προκύπτει ότι και τα διοικητικά δικαστήρια μπορούν στηριζόμενα στα διδάγματα της κοινής πείρας, να συνάγουν από αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά συμπεράσματα περί της συνδρομής ή μη άλλων πραγματικών περιστατικών... Β 1961/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου 224/2001 πεντ.) 43. ΔΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση παράβολο όποιος έχει με βάση διάταξη νόμου, τις ατέλειες, τα φορολογικά προνόμια και όλα τα δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, δεν απαλλάσσεται λόγω της εξομοίωσής του αυτής προς το Δημόσιο, και από την υποχρέωση να καταβάλει το κατά το άρθρο 171 ΚΦΔ παράβολο έφεσης/τούτο δε γιατί το Δημόσιο δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει το πιο πάνω παράβολο λόγω των διαδικαστικών του προνομίων......ανεξαρτήτως αν το άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4296/1962, ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.Δ 674/1970, το άρθρο αυτό δεν θεσπίζει απαλλαγή των ΣΕΚ ως ΝΠΔΔ από την υποχρέωση καταβολής του κατ άρθρ. 171 ΚΦΔ παραβόλου/εξάλλου, ούτε

23 το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 674/70 εξομοιώνει τον ΟΣΕ προς το Δημόσιο... Β 3430/2000 Εισηγητής: Γ. Ανεμογιάννης 44. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητική δικαστήρια διοικητική δικονομία ακυρωτικές διαφορές ν.702/77 νομιμοποίηση παθητική εφόσον με την εκκαλούμενη απόφαση ακυρώθηκε η άρνηση του Εθνικού Τυπογραφείου να δημοσιεύσει στην Ε.τ.Κ. την απόφαση του Πρύτανη περί αποδοχής της παραιτήσεως της εφεσίβλητης, το Πανεπιστήμιο, νπδδ, δεν ενομιμοποιείτο παθητικώς ως διάδικος, αφού δεν ακυρώθηκε πράξη ή παράλειψη δικού του οργάνου, αλλά κρατικής υπηρεσίας υπαγομένης στον τότε Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης... Γ 3047/2000 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 45. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονονομία διαφορές ν. 2721/99 αποκαταστική νομοθεσία η μεταβολή τόσον των κτηματολογικών στοιχείων της οριστικής διανομής και των συναφών με αυτήν αποφάσεων της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, όσον και του οριστικού τίτλου κυριότητας, με τη διόρθωση του ονοματεπωνύμου ή πατρωνύμου του δικαιούχου αποκαταστάσεως, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του δικαιούχου, είναι δυνατόν να επηρεάσει τη δημιουργηθείσα από τις πράξεις αυτές, κατ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως γεωργών, κατάσταση/εν όψει δε ιδίως του άρθρου 29 αρ. 2 του ν. 2721/99, η αμφισβήτηση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον,

24 ατομικής διοικητικής πράξεως ή παραλείψεως που αφορά την ως άνω διόρθωση δημιουργεί διοικητική διαφορά ουσίας... Α 3639/2001 Εισηγητής: Τ. Κόμβου 46. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία αντιρρήσεις οι αντιρρήσεις κατά της αξιολογήσεως των προσφορών μπορούν να αναφέρονται αδιακρίτως σε οποιαδήποτε πλημμέλειά της, είτε νομική, είτε και ουσιαστική/προς τούτο, άλλωστε, απευθύνονται στον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής, ήτοι της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, δηλαδή του αρμοδίου τεχνικού οργάνου, το οποίο γνωμοδοτεί επ αυτών, εξετάζει τις προσφορές και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας... Δ 2069/2001 επταμ. Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου 47. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία προσφορές κατ άρθρ. 4 παρ. 6 του Ν. 1418/84 η απόρριψη προσφοράς ως υπερβολικά χαμηλής και η λόγω της απορρίψεως επιβολή ποινικής ρήτρας είναι πράξεις δεσμίας αρμοδιότητος και όχι διακριτικής ευχερείας... Δ 3125/2001 επταμ. Εισηγητής: Θ. Αραβάνης

25 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δημόσια έργα διαδικασία Προϊσταμένη Αρχή αρμοδιότητες βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ δημόσια έργα εργολήπτες Μ.Ε.Κ βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ πράξεις δεσμίας αρμοδιότητος βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη κανονιστική αιτιολογία οι επί τη βάσει ειδικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως εκδιδόμενες από τη Διοίκηση κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν, από τη φύση τους, αιτιολογίας, ελέγχονται δε μόνον από της απόψεως της τηρήσεως των για την έκδοσή τους τασσομένων από την εξουσιοδοτική διάταξη προϋποθέσεων και της μη υπερβάσεως της εξουσιοδοτήσεως/μόνον δε εν όψει αντιθέτων και κατά νόμον ληπτέων υπόψη στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των στοιχείων του φακέλου και τα υπό της Διοικήσεως εκτιμηθέντα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εκδόσεως της τελικής αποφάσεως και τα οποία είτε αναφέρονται στην εξουσιοδοτική διάταξη είτε είναι σύμφωνα προς το πνεύμα και το σκοπό της... Ε 3067/2001επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος

26 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σύνθετη διοικητική ενέργεια βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. κατωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ιερά Σύνοδος βλ. κατωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Εκκλησία Μητροπόλεις καθορισμός εδαφικής περιφέρειας αρμόδιο, κατ αρχήν, όργανο για τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την εδαφική περιφέρεια Ιερών Μητροπόλεων είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας (ΙΣΙ)/δεν αποκλείεται όμως, η ρύθμιση των ζητημάτων αυτών, κατά το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν συνεδριάζει η ΙΣΙ, να γίνεται με αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ), δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεδομένου ότι τα διοικητικής εκκλησιαστικής φύσεως αυτά ζητήματα δεν απαριθμούνται στο νόμο μεταξύ των εξαιρουμένων από την γενική, μεταξύ δυο συγκλήσεων της ΙΣΙ, αρμοδιότητα της ΔΙΣ για την άσκηση κάθε εκκλησιαστικής διοικητικής εξουσίας, ούτε εξαιρούνται από τη φύση τους ή λόγω της σπουδαιότητος τους από την αρμοδιότητα αυτή, εφ όσον άλλωστε η ΙΣΙ μπορεί σε κάθε περίπτωση και κατά πάντα χρόνο, είτε αυτεπαγγέλτως,

27 είτε κατόπιν προσφυγής τυχόν ενδιαφερομένου, να επανέλθει επί αυτών και να προβεί στην επανεξέτασή τους και την ανάκληση της επ αυτής αποφάσεως της ΔΙΣ/ (μειοψ.)... Ε 3060/2001 επταμ. Εισηγητής: Α. Ράντος 58. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ λέκτορες θητεία βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές μετεγγραφές οι καθιερούμενες από τα άρθρα 16 παρ. 5 του Συντάγματος, 2 του προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ της Διεθνούς Συμβάσεως για τα δικαιώματα του παιδιού και 85 και 126 της Συνθήκης ΕΟΚ αρχές, σχετικά με την παροχή εκπαιδεύσεως, δεν κωλύουν το νομοθέτη να θεσπίσει κανόνες και κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στην ανωτάτη παιδεία και να προβλέψει ο ίδιος τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες αυτούς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις... ΣΤ 183/2001 επταμ. Εισηγητής: Σ. Χαραλάμπους 60. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα ΤΕΙ όργανα διοικήσεως από τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 προκύπτει ότι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των βαθμίδων του καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλέγονται στις διοικητικές θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΤΕΙ λόγω της εκπαιδευτικής ιδιότητας τους, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων με τα οποία απέκτησαν

28 την εκπαιδευτική ιδιότητα και συνεπώς, χωρίς να απαιτείται να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος......με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 2413/96 κατέστησαν οπωσδήποτε αυστηρότερες, από την άποψη των απαιτουμένων τυπικών προσόντων, οι προϋποθέσεις εκλογής σε θέσεις των βαθμίδων του καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ/περαιτέρω, όμως, οι διατάξεις αυτές δεν έθιξαν την υπηρεσιακή κατάσταση των ήδη υπηρετούντων, κατά την θέση σε ισχύ του Ν. 2413/96, καθηγητών και επικούρων καθηγητών που στερούνται διδακτορικού διπλώματος, ούτε από την άποψη της ασκήσεως του εκπαιδευτικού έργου τους, ούτε κατ επέκταση από την άποψη της δυνατότητας εκλογής στους στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΤΕΙ......ούτε από το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 και την κατ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα υπ αριθμ. ΚΑ/679/ Κ.Υ.Α. επήλθε μεταβολή στο άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1404/83, ώστε να απαιτείται εφεξής να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ο καθηγητής και ο επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ/τέτοια νομοθετική μεταβολή δεν θα ήταν άλλωστε, επιτρεπτό, να επέλθει με διατάξεις Κ.Υ.Α. εν όψει του περιεχομένου της εξουσιοδοτήσεως... Γ 164/2001 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 61. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτέρα ΤΕΙ διδακτικό προσωπικό τυπικά προσόντα βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επαγγελματική ΙΕΚ βλ. κατωτ. 126

29 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ερευνητικά κέντρα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών κατ άρθρ. 11 παρ. 5 του Ν. 1514/85 και 9 παρ. 1 του Π.Δ. 226/89 ο διευθυντής Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διορίζεται με πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί χωρίς προκήρυξη για πέντε ακόμη έτη... Δ 2658/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 65. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών κατ άρθρ. 9 παρ. 1 του Π.Δ. 226/1989 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 1514/85, προκειμένου περί υποψηφίων για την πλήρωση θέσεως Διευθυντού Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οι οποίοι δεν είναι ερευνητές Α βαθμίδας, η Ειδική Επιτροπή Κριτών εξετάζει κατ αρχήν εάν έχουν τα τυπικά προσόντα ερευνητού Α βαθμίδας, και μόνο σε περίπτωση θετικής κρίσεως προβαίνει ακολούθως στην αξιολόγηση και σύγκρισή τους, επί τη βάσει των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 11/εν όψει τούτου, το άρθρο 9 παρ. 1 του π.δ/τος 226/1989 δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, εφ όσον προϋπόθεση για τον διορισμό σε θέση διευθυντού ινστιτούτου του Ε.Ι.Ε., ερευνητού, άλλης, πλην της Α βαθμίδας είναι να έχει προηγουμένως αυτός κριθεί ότι έχει

30 τα προσόντα ερευνητού Α βαθμίδος από ειδική επιτροπή επιστημόνων/εν όψει δε της ειδικώς αυτής κρίσεως που απαιτείται για το διορισμό σε θέση διευθυντού, των χρονικών προϋποθέσεων που τάσσονται από το νόμο και των κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ./τος 226/89 καθηκόντων του διευθυντού, δεν προσκρούσει στις ίδιες συνταγματικές αρχές η αυτοδίκαιη ένταξη σε θέση ερευνητού Α βαθμίδας... Δ 2659/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 66. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών βλ. κατωτ ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο, προστασία καταναλωτού ν. 1961/91 ο δόλος δεν αποτελεί προϋπόθεση επιβολής του προστίμου του άρθρου 7 του ν. 1961/91, αλλά αρκεί η διαπίστωση του αντικειμενικού στοιχείου της διαθέσεως στην αγορά προϊόντος μη κανονικού. Δ 4158/2000 επταμ. Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος 68. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις Ν. 1892/90 ο νομοθέτης, επιθυμώντας να εξασφαλίσει ότι η καταβολή κρατικών επιχορηγήσεων και η παροχή, εν γένει, των λοιπών, προβλεπομένων, από το νόμο, επενδυτικών κινήτρων, γίνεται αποκλειστικώς και μόνο, προς επιχειρήσεις, των οποίων οι φορείς έχουν σοβαρή πρόθεση να συμβάλουν στην παραγωγική δραστηριότητα, θέσπισε με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 1892/90, σειρά απαγορεύσεων και περιορισμών, οι οποίοι ισχύουν κατά τη δεκαετία που

31 ακολουθεί την υπαγωγή ορισμένης επενδύσεως στο ως άνω σύστημα κινήτρων και ανάγονται, μεταξύ άλλων, στην αναγκαστική ή εκούσια μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας που αποτελεί το φορέα της επενδύσεως/η διάταξη όμως αυτή, δεν αποκλείει ούτε κατ άλλον τρόπο περιορίζει, κατά το γράμμα της, τη δυνατότητα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο Ν. 1892/90/ εν όψει δε των λόγων, για τους οποίους επιβλήθηκαν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 περ. 1 του Ν. 1892/90, δεν είναι δυνατόν να συναχθούν ερμηνευτικώς από τη διάταξη αυτή απαγορεύσεις ή περιορισμοί αναγόμενοι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών, εφ όσον η αύξηση, αποτελούσα μέσο εισροής νέων κεφαλαίων στις εταιρείες αυτές και επομένως, μέσο περαιτέρω αναπτύξεως τους, συνάδει απολύτως προς το σκοπό της υπαγωγής των επενδύσεων των εν λόγω εταιρειών στην περί επενδυτικών κινήτρων νομοθεσία... Δ 3529/2001 επταμ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 69. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΣ Ευρωπαϊκή Ενωση εφαρμογή κοινοτικού δικαίου βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκή Ενωση ανταγωνισμός ομαδικές εξαιρέσεις συμπράξεων βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκή Ενωση εκπαίδευση βλ. ανωτ. 59

32 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ περιουσία βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ προστασία περιουσίας βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ εκπαίδευση βλ. ανωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη αναπηρίας κατ άρθρ. 27 παρ. 5 εδ. δ του Ν. 1902/90 ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικώς ανάπηρος, έστω και αν η σωματική ή πνευματική πάθησις ή βλάβη ή εξασθένησις είναι προγενεστέρα της υπαγωγής του εις την ασφάλισιν, υπό την προϋπόθεσιν όμως ότι το ποσοστόν της οφειλομένης εις ιατρικά κριτήρια μεταγενεστέρας της υπαγωγής του εις την ασφάλισιν αναπηρίας ανέρχεται εις το ήμισυ τουλάχιστον του κατά περίπτωσιν συνολικού ποσοστού αναπηρίας, της οφειλομένης εις τοιαύτα κριτήρια... Α 3127/2000 επταμ. Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 76. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ κατ άρθρ. 14 του Ν. 1376/1983 ο από αυτό προβλεπόμενος σε περίπτωση αργίας ή παροπλισμού του πλοίου περιορισμός της υποχρεώσεως καταβολής εισφορών προς το ΝΑΤ μόνο για τους πράγματι ναυτολογημένους ναυτικούς και όχι για το σύνολο της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος του

33 πλοίου, δηλαδή κατ απόκλιση από το γενικό κανόνα του άρθρου 84 παρ. 1 του Κ.Ν. 792/1978, προϋποθέτει, συν τοις άλλοις, απραξία του αγκυροβολημένου πλοίου, δηλαδή έλλειψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας και εκμεταλλεύσεώς του για οποιοδήποτε λόγο όπως π.χ. λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας, απαγορεύσεως απόπλου, λήψεως αναγκαστικών μέτρων/ (μειοψ.)... Α 1192/1998 επταμ. (κατ/ παρ. Εισηγητής: Τ. Κόμβου 3331/96 επταμ.) 77. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ν.Α.Τ. κατ άρθρ. 47 του Κ.Ν. 792/1978, οι προβλεπόμενες από αυτό δυσμενείς για τον ασφαλισμένο συνέπειες της υπάρξεως οφειλής του προς το Ν.Α.Τ., και ειδικότερη η μη καταβολή της συντάξεως του, επέρχονται, εφ όσον η οφειλή του συνταξιούχου που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, πηγάζει δηλαδή από την ίδια την ασφαλιστική σχέση, της οποίας είναι ο ίδιος υποκείμενο/έτσι, στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος του ταμείου φέρει ή έφερε παραλλήλως κατά το παρελθόν και την ιδιότητα του εκπροσώπου πλοιοκτήτη, ως εκ της οποίας αυτός ευθύνεται έναντι του ΝΑΤ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες ανάγονται σε άλλες ασφαλιστικές σχέσεις, των οποίων ο ίδιος δεν είναι υποκείμενο, δεν είναι νόμιμη η κατ εφαρμογή του άρθρου 47 παρ. 3 του Κ.Ν. 792/78 αναστολή καταβολής της δικής του συντάξεως/στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ΝΑΤ προστατεύεται με τη δυνατότητα διοικητικής εκτελέσεως κατά τον ΚΕΔΕ, η οποία μάλιστα χωρεί κατά παντός εξ οιουδήποτε λόγου οφειλέτη του ΝΑΤ, επομένως, και κατά του συνταξιούχου...

34 Α 3567/2001 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 78. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών το άρθρο 10 παρ. 8 του ν.δ./τος 95/73 που αφορά στην τριετή παραγραφή οφειλής του Ταμείου προς ασφαλισμένο ή συνταξιούχο, αναφέρεται σε οφειλή του Ταμείου, η οποία πρέπει να έχει προσδιορισθεί με την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξεως... Α 942/2001 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη 79. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων οι εν Αθήναις, Πειραιά και Περιχώροις εφημεριδοπώλες, οι υπάλληλοι του εν Αθήναις και Πειραιά Πρακτορείων εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου και οι μόνιμοι υπάλληλοι και κλητήρες του ταμείου υπάγονται μεν υποχρεωτικώς ως εκ της απασχολήσεώς των εις τινα των ως άνω ειδικοτήτων εις την ασφάλισιν του ταμείου τούτου, οφείλουν όμως κατ αρχή, να καταστήσουν ενεργόν τον ασφαλιστικόν αυτών δεσμόν μετά του Ταμείου δι εγγραφής εις τα μητρώα των ασφαλισμένων αυτού κατά την αυτόθι διαγραφομένην διαδικασίαν και καταβολής των κατά νόμον ασφαλιστικών εισφορών, μη επιτρεπομένης της ασφαλιστικής καλύψεως απασχολήσεως πέραν του εξαμήνου πραγματοποιηθείσης προ της υποβολής της περί εγγραφής εις τα μητρώα ησφαλισμένων του Ταμείου αιτήσεως αυτών, τούτο δε

35 προς αποφυγήν της ανατροπής της αναλογιστικής βάσεως εφ ης θεμελιούται η οικονομία του Ταμείου/ο ανωτέρω όμως χρονικός περιορισμός δεν δύναται να αντιταχθεί έναντι ασφαλισμένων του Ταμείου παρεχόντων εξηρτημένην εργασίαν, οίοι είναι οι υπάλληλοι των πρακτορείων εφημερίδων, δια τους οποίους παρακρατήθησαν επικαίρως υπό των εργοδοτών και απεδόθησαν εις το Ταμείον αι βαρύνουσαι αυτούς ασφαλιστικαί εισφοραί και δια χρονικόν διάστημα απασχολήσεως μείζον του εξαμήνου της υποβολής της περί εγγραφής αυτών εις το μητρώον ησφαλισμένων του Ταμείου αιτήσεως, καθ όσον εις την περίπτωσιν ταύτην δεν συντρέχει άλλως τε, ο ανωτέρω κίνδυνος... Α 2787/2000 Εισηγητής: Δ. Εμμανουλίδης 80. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Ταμείων (ΤΣΜΕΔΕ) ο ν. 1418/84 κατάργησε το θεσμό του πτυχίου εργολήπτου δημοσίων έργων, τον οποίο προέβλεπε η προϊσχύουσα νομοθεσία, και ίδρυσε νέο σύστημα, που διέπει τη δυνατότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων/το σύστημα αυτό στηρίζεται, κατά βάση, σε δύο άξονες: την εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατά κατηγορίες έργων και τάξεις, στο τηρούμενο στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), κατ εφαρμογή των ειδικότερα στο νόμο προσδιοριζομένων κριτηρίων, και την, κατά κατηγορίες έργων και βαθμίδες εμπειρίας, εγγραφή των φυσικών προσώπων, τεχνικών διπλωματούχων, τα οποία στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και ασχολούνται με την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων έργων, στο,

36 επίσης τηρούμενο στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων, Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) / υπό το πρίσμα αυτό είναι πλέον, ερμηνευτέο το άρθρο 6 παρ. 1 του Α.Ν. 2326/1940, το οποίο εξακολουθώντας να ισχύει και μετά τη θέσπιση του Ν. 1418/84, απαιτεί εφεξής, ως προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ την εγγραφή του ενδιαφερομένου εργολήπτη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, αντί της κατοχής του, καταργηθέντος, άλλωστε, πτυχίου εργολάβου δημοσίων έργων... Α 1525/2001 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 81. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διαφορές ΚΕΔΕ ανακοπή βλ. ανωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ έσοδα ΝΑΤ βλ. ανωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ εκουσία δικαιοδοσία βλ. κατωτ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ρυμουλκά βλ. ανωτ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λιμένες παραχώρηση χώρου με το άρθρο 1, 3 και 15 του Ν. 1515/85 καθορίζεται ως εντός του πλαισίου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών (Ρ.Σ.Α) η λειτουργική θέση του Λαυρίου, το

37 οποίο πάντοτε συνδεόταν με την βιομηχανία, ως κέντρου βιώσιμης και αναβαθμισμένης βιομηχανικής και μεταφορικής δραστηριότητας, με κατευθυντήριους άξονες: α)τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου για τη συγκέντρωση διάσπαρτων σε περιοχές κατοικίας ήδη υφιστάμενων αλλά και νέων βιομηχανικών μονάδων και β) την ανάπτυξη του λιμένος του, ο χαρακτήρας του οποίου όμως, συναρτώμενος, μεταξύ άλλων, προς το μέγεθος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη χρήση και τη λειτουργία του πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο ιεραρχημένου υποσυστήματος λιμένων της περιοχής του Ρ.Σ.Α. και να εναρμονίζεται προς τη σχετική μελέτη μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 137 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 187/1973, με το οποίο ο προορισμός της χερσαίας ζώνης συνδέεται μόνο προς τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένος, ή επ ανταλλάγματι παραχώρηση χώρου της ζώνης αυτής μόνον για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών - είναι επιτρεπτή/κατ ακολουθίαν παραχώρηση χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος που βρίσκεται στην περιοχή του Ρ.Σ.Α, επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση λειτουργικών του αναγκών, οι οποίες, υφιστάμενες και προβλεπόμενες, εναρμονίζονται προς το χαρακτήρα του λιμένος, όπως αυτός προκύπτει από τη μελέτη για το ιεραρχημένο υποσύστημα λιμένων της περιοχής ΡΣΑ... Ε 1358/2001 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 86. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ νομάρχες αρμοδιότητες βλ. κατωτ ΝΠΙΔ βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

38 νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. ανωτ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΣΕ βλ. ανωτ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία ανυπότακτοι τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 2510/1997 διακρίνουν τους στρατευσίμους των στρατολογικών κλάσεων 1987 και παλαιοτέρων σε δύο κατηγορίες/οι μεν ανυπότακτοι μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι τον χρόνο κατατάξεώς του στις Ενοπλες Δυνάμεις και, κατ επέκταση, τον χρόνο υπαγωγής των στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών/αντιθέτως, όσοι τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος, για να υπαχθούν στο εν λόγω ευνοϊκό στρατολογικό καθεστώς, πρέπει να καταταγούν εμπρόθεσμα στις τάξεις των ενόπλων Δυνάμεων μετά τη λήξη ή τη διακοπή της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές/η διαφοροποίηση αυτή υπαγορεύεται από το σκοπό του νόμου, δηλαδή από την ανάγκη οριστικής αντιμετώπισης του χρονίζοντος προβλήματος των ανυποτάκτων, με τη διευκόλυνση της επανόδου αυτών στην χώρα και την εκπλήρωση μέρους έστω των στρατιωτικών υποχρεώσεων, δικαιολογείται δε από το γεγονός ότι οι δύο αυτές κατηγορίες στρατευσίμων τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες/πράγματι η κατάσταση της ανυποταξίας ενέχει για τους ανυποτάκτους σοβαρές ποινικές και διοικητικές συνέπειες, τις οποίες δεν αντιμετωπίζουν όσοι ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος/επομένως, η περιγραφείσα διαφοροποίηση δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος...

39 Δ 3420/2000 Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος 92. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία διόρθωση ηλικίας τόσο κατά τις περί δεδικασμένου διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, όσο και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 Ν. 1763/1988, οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και βεβαιώνουν ορισμένο γεγονός, προκειμένου να συνταχθεί ή να διορθωθεί ληξιαρχική πράξη, δεν δεσμεύουν την αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση της απονεμομένης από τον εν λόγω διοικητικό νόμο αρμοδιότητας διόρθωσης του αναγραφομένου στα μητρώα αρρένων έτους γεννήσεως... Δ 2894/2000 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 93. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Στρατολογία στρατολογικές μεταβολές σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Φ /157/340105/Σ.3990/ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, το οποίο εμπνέεται από την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, τα έννομα αποτελέσματα εσφαλμένης καταχωρίσεως στρατολογικής μεταβολής δεν θίγονται για τον χρόνο που μεσολάβησε από την καταχώριση έως την ανάκληση ή την τροποποίησή της, εφ όσον η εσφαλμένη καταχώριση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειες του ενδιαφερομένου... Δ 3424/2000 Εισηγητής: Δ. Μακρής

40 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητες Τμημάτων Δ Τμήμα αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δ Τμήματος αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων που αφορούν σε διορισμό σε θέση Διευθυντού Ινστιτούτου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 1733/ Δ 2659/2001 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 95. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας ακυρωτικές διαφορές ν. 2721/99 περιπτώσεις διακρατήσεως ακυρωτικής υποθέσεως κατ άρθρ. 29 παρ. 1 του Ν. 2721/99 αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως κατά αρνήσεως άρσεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως λόγω ρυμοτομίας είναι το διοικητικό εφετείο/ εν όψει όμως της πλοκής της υποθέσεως και του γεγονότος ότι οι αιτούντες έχουν ασκήσει στο Συμβούλιο Επικρατείας και άλλη αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων σχετιζομένων με το θέμα της ρυμοτομήσεως του ακινήτου τους, συντρέχουν λόγοι οικονομίας της δίκης, οι οποίοι επιβάλλουν την εκδίκαση και της υποθέσεως αυτής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας/...για το λόγο αυτό πρέπει να αναβληθεί η έκδοση αποφάσεως έτσι ώστε η διαγραφείσα αρχικώς από το πινάκιο αίτηση να επανεγγραφεί και να ορισθή εισηγητής και δικάσιμος... Ε 3038/2001 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 96. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας διαδικασία εισήγηση η έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 2721/99 είναι ότι αρκεί η σύνταξη της εισηγήσεως και η επισύναψή της στο φάκελο της

41 δικογραφίας στο χρόνο που ορίζεται, ούτως ώστε να είναι στην διάθεση των διαδίκων... Ολομ. 3413/2001 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 97. ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχές αρχή αξιοκρατίας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ αρχή αναλογικότητας βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φορολογική ισότητα από τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο συντακτικός νομοθέτης επιτάσσοντας την συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, παρέχει ταυτόχρονα ευρεία ευχέρεια στο νομοθέτη να καθορίζει το

42 σύστημα φορολογίας του εισοδήματος και να καθορίζει τα ποσά που αφαιρούνται από τα ακαθόριστα έσοδα των κερδοσκοπικών και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας αυτών χωρίς να είναι υποχρεωμένος να θεσπίζει ενιαίες ή ομοιόμορφες ρυθμίσεις για όλα τα νομικά πρόσωπα ούτε να μεταχειρίζεται ειδικά το ζήτημα της εκπτώσεως δαπανών σε κάθε κατηγορία νομικών προσώπων κατά τον τυχόν ευνοϊκότερο τρόπο που έχει θεσπισθεί για άλλη κατηγορία. Β 2971/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 103. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φορολογική ισότητα από το άρθρο 4 παρ. 5 και 78 παρ. 2 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο συντακτικός νομοθέτης επιτάσσοντας την συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα παρέχει ταυτόχρονα ευρεία ευχέρεια στο νομοθέτη εκτιμώντας τις εκάστοτε κρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες να φορολογεί ή να μη φορολογεί ορισμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων (όπως κινητά ή ακίνητα)/συνεπώς η φορολόγηση με τον Ν. 2459/97 μόνο της ακίνητης περιουσίας και όχι και της κινητής δεν καθιστά το νόμο αυτό αντίθετο στο άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος /εξάλλου, ρύθμιση που θεσπίζει απαλλαγή από ορισμένη φορολογία ορισμένης κατηγορίας προσώπων κατά παρέκκλιση από τη συνταγματική επιταγή της συνεισφοράς όλων στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν είναι καταρχήν επιτρεπτό να επεκτείνεται είτε κατ επίκληση της αρχής της ισότητας είτε με τη συναγωγή γενικού κανόνα, σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες

43 τελούν από διαφορετικές συνθήκες και τις οποίες αντιμετώπισε κατ άλλο τρόπο ο νομοθέτης... Β 2972/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 104. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα εκπαίδευση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ιδιοκτησία βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα κυριότης βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ιδιοκτησία βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα ακροάσεως βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Προστασία γήρατος και απόρων βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

44 ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα οικιστικό περιβάλλον βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ δημοσιονομική διαχείριση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ δημοσιονομική διαχείριση βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ προστασία όρων διαθήκης βλ. κατωτ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων - οικοδομές τροποποιήσεις πεζόδρομοι οι πεζόδρομοι πρέπει να κατατείνουν στην βελτίωση της ποιότητος του αστικού - οικιστικού περιβάλλοντος και όχι στην ικανοποίηση ιδιωτικών - συμφερόντων ιδιοκτητών των παροδίων οικοδομών / πρέπει περαιτέρω να εντάσσονται σε μείζον δίκτυο, κατόπιν μελέτης του όλου πολεοδομικού ιστού των συνθηκών κυκλοφορίας - οχημάτων και πεζών - εντός αυτού, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί αυτών, δηλαδή η ελεύθερη επ αυτών κίνηση των πεζών χωρίς την παρενόχληση οχημάτων / ο ως άνω σκοπός παραβλάπτεται από την παραχώρηση χρήσεων επί των πεζοδρόμων που αναιρούν την ικανοποίηση του σκοπού, επιτρεπομένων μόνον περιορισμένων παραχωρήσεων που θα προβλέπονται από την πράξη εγκρίσεως των πεζοδρόμων... Ε 1961/2000 Εισηγητής: Σ. Ρίζος

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεύχος 12ο Νοέµβριος 2004 Αποφάσεις έτους 2002 σε φορολογικές υποθέσεις ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π.

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π. N. 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015 1.Νένα Π. Διονυσοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 253/2013

Αριθμός απόφασης: 253/2013 652 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αριθμός απόφασης: 253/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Καλλιρρόη Σαφαρίκα, Ευθυμία Χριστοδουλοπούλου (Εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 3456 Έτος: 2009 Σύντοµη Περίληψη: - Επενδύσεις. Επιχορήγηση επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Η ανάγκη για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα