ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1243, ΤΙΜΗ 0,30 d Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαΐου ΟΧΙ Β Αθηνών Περιστέρι Σταυροδοσίες υποψηφίων Βουλευτές που εκλέγονται Σελίδες Εκλογές στο Περιστέρι Aπόψεις και Σχόλια Σελίδα 3 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 7 Συνάντηση Εργασίας για την Πρόληψη και Ετοιμότητα σε Σεισμό στο ΚΥΒΕ Περιστερίου Σελίδα 9 Σελίδα 15 Σελίδα 23 ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ Ο λαός αποφάσισε. Δεν έπεσε στο δίλημμα, δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς. Και aποφάσισε να στείλει ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κάλπης που έκλεισε την Κυριακή 6 Μαΐου. Μοίρασε τα ποσοστά με τρόπο μοναδικό, αποφασίζοντας με τον τρόπο αυτό απ τη μια να τιμωρήσει τα δύο «μεγάλα» κόμματα και να αποδοκιμάσει το δικομματισμό, απ την άλλη να στηρίξει τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που εξήγγειλαν αντιμνημονιακή πολιτική και παράλληλα να εκδηλώσει την οργή του, αποφασίζοντας την είσοδο στη Βουλή, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ενός ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος. Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανεξάρτητοι Ελληνες Κ.Κ.Ε. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή Δημοκρατική Αριστερά Λοιπά Στη Σελίδα 5 ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Την Κυριακή 13 Μαΐου η επίσημη παράδοση στους πολίτες Σελίδα 4

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 ¾ ß ¾ˆ ý ` À ` À ` ` ÖÒç ÙÖݪ ØÖ Óå ÖÜ ÒâÌ àú ß ÜÛæý ÙâØÔÌ Ñ ØÆÉ Ñ æþ ÓæÔÖ ÙâØÔÌ, ÒÒÆ ÙÑÖØ Æ Ñ ÙÜÓÝÖØÆ. ÛÖçÛÖ Ûå Ö Àà- Ó æú ß ÙÜ ÑØÆÛ ÛÖÚ Ì ÉªÛàØý åøôì ÝæØ Ñ ÖØÓÆ ÞàØåÚ ØÖÝçÒ Õ ( ÌÔ ÝÖÉÆÛ ÌåÔ ß Ò ÑÆØ ý) ÌåÛÌ ÙÛ Ô ØæÙÑ Ø ÌØàÓâÔ ÛÖÜ, ÌåÛÌ ÙÛ Ô Ò ØàÓâ- Ô ÌØæ ÖÜÒÖ.»ÆÒ ÙÛ Ô Ó ÞÆÙÌ ÖçÛÌ ßÙÛ æô ý ÖÔªÚ ÌåÔ ÛÌˇÌ ÓâÔÖÚ Ô Ò ØØÙÌ Ì- Ø ÙÙæÛÌØ ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô Ó Ô ÛÖÜ Ì ÉÆÒÒÖÜÔ Û Þت٠ØÖÝÜ- Ò ÑÛ ÑÖç. åô ÛæÙÖ ÔÌçˇÜÔÖÚ Ñ Òå- ˇ ÖÚ, ØÙÛÌ ÉÆ Ì ÙÌ ÑåÔ ÜÔÖ æþ ÓæÔÖ Û Ô Ü Ìå ÛÖÜ, ÒÒÆ Ñ Û Ô å Û àª ÛÖÜ Ñ Ô ÌåÔ ÔÛØÌÓâÔÖÚ Û Ô Ü Ìå Ñ Û àª Û Ú Ö ÑÖ âôì ÆÚ ÛÖÜ. åô Ù Ô Ô ˇâÒÌ Ô ÝÆÌ âô... Ò ÑÛÖÓ ÖçØÌÑÖ ÖÜ ÉØåÙÑÌÛ ÙÛÖ ÛâØÓ ÌÔæÚ ÞàØ Ý Öç ÛÖ Ö ÖåÖ ÌåÔ ßÙ ØÓâÔÖý ÓÌ ÔÆØ- ÑÌÚ Ñ ÜÛæÚ ÔàØå ÖÔÛ Ú ÛÖÔ ÑåÔ ÜÔÖ, ÓÌ ÓÌ ÆÒ ÌÜÞ ØåÙÛ Ù, Ó åôì ÙÛÖ ßÞàØÆÝ ý Ñ ÛØâÞÌ Ô ÝÆÌ ÛÖ ÒÜÑæ. âé ÜÛª ÙÛÖØå ÓÌ ÛÖÜÚ... ÔÛ ÙÛ Ù ÑÖçÚ Û Ú ØÖ- ÝçÒ Õ Ú ÙÛÖ ÙÌÕ ÑØ ÛÆÌ ØÑÌÛÆ ÞØæÔ. Ø Ô æ 40 ÞØæÔ Ö ÌØæ ÖÜÒÌÚ ÌÔ â ØÔ Ô ÓâÛØ ØÖÝçÒ Õ Ú, ÖçÛÌ Ñ ÌÒ ÛÌå ÛÖÜÚ ÛÖ ªˇÌÒÌ.» ÖØÌå ÛÖ AIDS Ô ªÛ Ô Æ ÔàÙÛÖ, ÒÒÆ Ü ªØÞ Ô Û ÔàÙÛÆ ÝØÖ åù ÔÖÙªÓ Û. æ- ÓàÚ Ö Ì ÙÑâ ÛÌÚ ÛàÔ ÖåÑàÔ ÔÖÞªÚ ªÙ Ô Ñ ˇ ÙÜÞ ÙÓâÔÖ æ- Û ªÕÌØ Ô àú ªÛ Ô ÔæÓ Ó Ñ àú Ö ÜÔ åñìú ÖÜ ÖçÒÌÜ Ô Ù ÜÛÆ, Ü ÖÞØÌÖçÔÛÖ ÙÌ Û ÑÛÆ ÞØÖ- Ô ÑÆ ÙÛªÓ Û Ô åôöüô Ü Ì ÖÔÖÓ Ñæ âòì ÞÖ. `ªÓÌØ Û ØÆ Ó Û âþöüô ÒÒÆÕÌ ÓÌ ÛØ Ñæ ØܡÓæ. Ù - ÑÆ ÌÓÝÆÔ Ù ÛÖÜ AIDS ÖÜ ÓÌÛ å ÌÛ ÑÜØåàÚ ÓÌ ÙÌÕÖÜ Ò - Ѫ Ì Ýª Ñ ÓÌÛÆ Û ß ÆÛØ Û ý ÙçÔÖØÆ Ó Ú, æ Û Ö Öå âø - Ù Ô ÙÛÖÔ ÌÒÒ Ñæ ÞØØÖ ÌÑ ÛÖ- ÔÛÆ ÌÚ Þ Ò Æ ÌÚ ÔÌ ˇçÓ ÛÖ Ì- ÙÑâ ÛÌÚ ÓÌÛ Õç ÛàÔ Ö ÖåàÔ Ñ Þ Ò Æ ÌÚ ÜÔ åñìú ÖÒÒâÚ æ Û Ú ÞØØÌÚ Û Ú ØØ Ô `ÖÉ ÌÛ ÑªÚ íôà- Ù Ú Ñ æ ÆÒÒÌÚ Ì ÛÖÔ ÑâÚ ÞØØÌÚ. æóöøýìú Ñ Ñ ÒÒå Ø ÓÓÌÚ Ö ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÌØ ÙÙæÛÌØÌÚ ßßÆØÌÜ Ôý ÓÌ ÌÜÑÖ- Òå ÌÒÆÛÌÚ ÙÌ ÑÌÔÛØ ÑÖçÚ Øæ- ÓÖÜÚ Û Ú ˇªÔ Ú Ñ Ô â ÔÌ ÑÆÛ Ø ÆÔà Ö ÌÒÆÛ Ú âñ ÔÌ ÙÌÕ ÞàØåÚ ØÖÝÜÒ ÑÛ Ñæ. Ø æûìø ØÑÌÛâÚ ÜÛâÚ ÆÔÖ Õ Ô ÖåÑÖÜÚ ÔÖÞªÚ, ØÆÔÖÓÖÜÚ ÙÛ Ô ÒÌ Öß Ýå ÛÖÜÚ Ñ ÌÑÌå ÌÞæÔÛÖÜÙ Ô ÑÆˇÌ Ìå ÖÜÚ ØÙÌÔ Ñæ ÖÜ Ô - ÛÖçÙÌ ÑÆÛ ÝÖØÌÛ Ñæ ÙÛ Ú â- ØÌ ÌÚ ÛÖÜ ÖØ åöü âøàû Ñ ÙÜ ÞØæÔàÚ Ô ÒÖÜÛåÙÖÜÔ Û Ô ÌØàÛ Ñª ÛÖÜÚ ÒåÙÛ. ÜÛÜÞØÚ ÖÒ ÛÌå Õç Ô ÙÌ âùûà Ñ Ø Æ, ØÞå ÖÔÛ Ú ÌÒâ - ÞÖÜÚ ÙÌ ÖåÑÖÜÚ ÔÖÞªÚ ÖÜ ÛÌÒÌÜ- Û å âþöüô ÜÕ ˇÌå ÓÌ Ø ˇÓ Û Ñª ØæÖ Ö. íûù åùûàùì àú ÌÒÆÞ ÙÛ ÒÌ ÛÖÜØ ÖçÔ ÓÌ ÔæÓ Ó Æ Ì ÌÔØ Û ÖÒÒÆ ÌåÔ ØÆ- ÔÖÓ. ôù ÖÜ âýû ÙÌ Ñ Ù ÜÛæ Û Ú Ö Öç àñ å Ú ÑÖÔÛÆ ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ Û Ú ˇªÔ Ú æ ÖÜ ÛÖ ØÖ- Ùà Ñæ ÛÖÜ âôûøöü Òâ ÞÖÜ Ñ ØæÒ ß Ú ÖÙ ÓÆÛàÔ ÉتÑÌ Ó ÑÖ âò 20 ÌÛØÔ æ Û Ô ÀàÙå Ö Öå ÌØ æû Ô ÌÑÌå ØÆÔÖÓ ÞàØåÚ Ô ˇâÛÌ Û Ø åû Û Þ ØÛ Æ Ø ÓÖÔªÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ, ÖçÛÌ ÛÖ Ì Ñæ É ÉÒ ÆØ Ö Ü Ì ÖÔÖ- Ó ÑÖç ÌÒâ ÞÖÜ, ÛÖ Ö ÖåÖ Øâ Ì Ô âþöüô Ó å ÛÖÜÚ Ö ÌØæ ÖÜÒÌÚ. æû Ô Û Ô Ü âé Ò Ô ÙÌ ÆÓÌÙÖ ÛÌÙÛ åùûàù Ô àú ªÛ Ô ÝÖ- Øâ Ú ÛÖÜ AIDS. ÓâÙàÚ Ì Ö Ö - ªˇ Ñ Ô ÆÔ ØÌÚ Û Ú. `. ÖÜ ÙÜÔâÒ É Ô Û Ô Û ÆÔ ( ÜÛæ ÌåÔ Û æôöóæ Û Ú) Ñ Û Ô Ö ª - Ù Ô ÙÛÖ ÖÙÖÑÖÓÌåÖ ÒÌ ÛÖ- ÓÌØÌåÚ ÌÕÌÛÆÙÌ Ú. åù Ú, ÙÌ ÉÆ- ØÖÚ Û Ú ØàÙå Ú ÙѪˇ ÑÌ Ö Ô - Ѫ åàõ É Ø Æ ÙàÓ Û Ñª ÉÒÆÉ, ÖÙÝØÆ Ù ØÆÔÖ- ÓÖÜ ÖåÑÖÜ ÔÖÞªÚ, ÌÜÑæÒÜÔ- Ù ØÆÕÌàÔ ß ÑÖÒ Ùå Úý Ñ ÆÒ- ÒÌÚ Ø ÉÆÙÌ Ú ÙÞÌÛ ÑâÚ ÓÌ Øæ- Ùà ÌÑ æóìô Ì å ÓÖ Éª. æ à Û Ú ÙÖÉ ØæÛ Û Ú Û Ú Ñ ÛÆ- ÙÛ Ù Ú Ì ÌÛØÆ Ì ÓÖÙåÌÜÙ ÝàÛÖ Ø Ýå Ú Û Ú ØàÙå Ú ÌÜÔæ ÛÖÜÚ Òæ ÖÜÚ. íûù ÓâÞØ ÙªÓÌØ (2/5/12) ÛÖ âôûøö Òâ ÞÖÜ ( ¾) âþì ÌÞÛÌå ÓâÞØ ÑÒªÙÌ Ú - ÔÛØØÔ- ÌÒ ÛØÔ Û Ú Û ÆÔ Ú Ö Öå ÌÞæÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ ÔØÚ Óâ- ÞØ Ñ...25 ÆÔÛØÌÚ ÖÜ ÓæÒ Ú âó ˇ Ô à ÌåÔ ÝÖØâ Ú ÛÖÜ AIDS Ô ÑÖÉÒªˇ Ñ Ô Ñ ÛÖçÔ Ô ÌÕÌÛ ÙÛÖçÔ, Ô ÖÜÔ Ô ÑæÒ- Ò Ù Ô ÛÖ ß ØÆÙ ÓÖý. ÜÙÛÜÞØÚ Û ØÆ Ó Û ÌåÔ ÙÖÉ ØÆ Ûå ÙçÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÜÚ Ì ÑÖçÚ Ù âô ÞØæÔÖ Û ÑØÖç- ÙÓ Û ÛÖÜ AIDS â Ì Õ Ô Ó ç- Õ Ù Ñ ÛÆ 57% Ñ Ñ ÛÆ ÛÖÔ ÛØæ ÛÖÜ ¾ ÙÛ Ú ÛÆÕÌ Ú ÛàÔ Ô ØÑÖÓ ÔØÔ, ÛÖ AIDS ØÖÜ- Ù Æ Ì Ó ÖÒç Ô ÙÜÞ Û Ñª ÛÆÙ Ñ ˇØÚ ØÖÜÙ Æ Ì çõ Ù ÖÜ ÝÛÆÔÌ Û 1500%!! ØæÑÌ Û ÙÛ Ô ÒÌ Öß Ýå ÛÖÜÚ ÞتÙÛÌÚ ÌÔ ÖÝÒâÉ àô ßÜÞÖ Ø ÙÛ ÑØÔ ÖÜ- Ù ØÔ. ÜÛæ ÛÖ ¾ ÑØÖçÌ Û Ô... Ñ Ó ÆÔ ÛÖÜ Ñ Ô çôöü Ñ ÙÜÔ ÙÛÆ Ô åøôöôû Ö Ô - Ñ åìú ØÖÝÜÒÆÕÌ Ú, ÒÒ ØÚ Ô ÌÔ ß ÆÓÌý æ Û Ô ÔÌØ å, ÛÖÜÚ ÑÖÜÛÙÖÜØÌÓâÔÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ Ñ Û ÆÝÖØ Þ ØÆÛÙ ÖÜ Ó Ú âýì- ØÌ ÑØåÙ Û Ô Ö Öå Ìܡç- ÔÖÔÛ Ö ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ ÓÌ Û Ô ÔÌçˇÜÔ ÖÒ Û Ñª ÛÖÜÚ, ÛæÛÌ ÖÒç ÝÖÉÆÓ ˇ Ó Ú ßÝÆÌ ý ÛÖ AIDS Ñ ˇØÚ ÓÌ Ôâ ÙÛÖ ÞÌå, Ö ÖØÖˇÌÛ ÑâÚ ÌØæ ÖÜÒÌÚ ÕÌ âø - Ù Ô Û Ú 15 Ñ ÑÆˇÌ ÓâØ Ö Ø ˇÓæÚ ÛÖÜÚ ÓÌ ÒØÔÌ. ¾ À»ˆ À µ ` ¾ ¾ Ö Ø ÓÜ ˇ ÖÛÌÒÌ ÙÛÖ - ÞÌ Ö Û Ú Ò Ö Ø Ý Ú, Ó Ò ÙÛ ÒÌ ÌÛ ÖÛ ÛÖ Ø ÓÜ ˇ Û Ò Ö Ø Ý Ì Ô ÖÛ ÛÖ Óܡ ÙÛÖ- Ø Ó Û ÒÖ ÖÛÌÞÔ, Ñ Ì ÛÙ Ö ØÞ ÖÛ ÛàÔ ÞØÖÔàÔ Ü Ø- ÕÌ ÓÌ ÙÖ ÛÌ Øß Ú Ñ ßÜÞ à Ú. ÒÌ Õ Ø ÓÜ ˇ ØÖÌ ØÞÌÛ Ö Û Ô ØÞ ÌÒÒ Ô Ñ ÒÌ Õ ß Ø ÓÜ ˇ ÖÔý ÖÜ Ù Ó ÔÌ - Ø ÖØ. Ø ÖÛÌØ ØÌ Û Ù Ó Ù Û Ú Ý ÔÛ ÙÛ Ñ Ú ÙÛÖ- Ø Ú ÖÜ Ì ÞÌ Ù Ô ÙÛÖÞÖ Û Ô Ô ÑÖÜ Ý Ù. ` ÓÌØ ÔÛ Û ÓÌ Ò Ù Ó Ù ÒÌ Õ ÜÛ : ) ßÌÜ Ì Ú:.Þ ÜÛ ÖÜ ÒÌ Ì Ì Ô Ø ÓÜ ˇ Ñ É) Ü Ì ØÖÞÖ:.Þ ÛÖ ÛÖ ÖÌ Ô Ø ÓÜˇÌ Ô Ö. ÖÒÒÖ ÖØ ÙÓÖ Öˇ Ñ Ô Ñ Û Ñ ØÖÜ Ú ÙÛ Ô Ì ÔÔÖ ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ. Ì ÖÔÖÚ Ì Ô - ÔÛàÚ àú ÖÒÖ ÙÜ ÑÒ ÔÖÜÔ ÙÛ Ô Ü Ö Ø ÓÓ Ù ÛÖÜ Ó ÑÖÜ Ñ ÛÖÜ ˇ ÔÖÜ ÌØ ÌÞÖÓÌ ÔÖÜ. `Ì ÔÛ ˇÌÙ ÓÌ Û Ò Ñ Ø ÖÙ, Ö Ö ÌÓ ÌØ Ì ÞÌ ÛÖ Ó ÑÖ ÙÛÖ ÞÌ Ö, ÒÒ ÔÌÛ ÙÛÌÜÛ. Ù Ú ÓÖ Ì ÓÌ Û Ô ÖÔÌ ØÖ Ö- Ò Ù Ñ ÛÖ ÖÔÌ ØÖ, ÒÒ Ì ÞÌ Ö ÙÜÔÌÑÛ Ñ ÖÓ. ØÞ Ñ Û Ø ÓÜ ˇ ÌÜ- ˇÜ ÔÖÔÛ Ô ÙÛÖÜÚ ÌÔ Ò ÑÌÚ Ñ Ì Þ Ô àú àûìøö ÙÑÖ Ö Ô ÛÖÜÚ ÛÌ ØßÖÜÔ Ö Û É ÖÛ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌ Ø ÓÔ. `ÜÞÔ ÖÓàÚ Ì Þ Ô Ñ ÖÒÜ ÙÑÒ ØÌ Ú ÙÑ ÔÌ Ú, Ì Ö- ÔÖÚ ÖÜ Ñ Û Ì ÑÔÜ Ì ÖÛ Ô - ÝÌ ØÖÔÛ Ô ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ ÙÌ ÓÌ - ÒÖÜÚ ÑØÖ ÛÌ Ú. Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ ÛÖÜ - Ø Óܡ ÖÜ Ì Ô ÖÒÒ Ñ Ñ ˇÖ- Ø ÙÛ Ñ ÜÛÖ ÛÖ Ì ÖÚ ÒÖ ÖÜ.»ÌÛ ÙÞ Ó Û Ì ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ Ñ ÛÖÔ ØÖÜÙ Ì ÓÌ ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ ÛØÖ Ö, Û ÔÛ ØÔÖÜÔ ÓÖØ- Ý Ñ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÓÌÛ É ÒÒÖ- ÔÛ, ÜÛÖ ÖÜ Ùˇ ÔÌÛ Ö Øà Ú ÌÔ ÛÖ ÌÑÝØ Ì ÓÌ ÒÖ ÒÒ ÓÌ Ö Û ÑÌ Ú Ì ÑÖÔÌÚ, Ü Ø- ÞÌ ÖÞ Ì ÔÛ Ù Ú-Þ Ò ØàÙ Ú ÙÛ Ô ÌÕÌ Ò Õ Û Ú ÖØÌ Ú, ÙÜ- Ô ÔÛ Û Ì Ô Ò ß, ÔÛ - ˇÌÙ Ñ ÌÕ Ô ÑÌÜÙ. Ö ÙÜ Ô ˇÌÚ ÌÜÛÜÞÌ ÚÛÌ ÒÖÚ ÉÖ ˇ ÛÖ Ô Ì ÞÌ ÌÒ ÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ, Ô Ô ÛÜ ÙÙÌÛ Ñ Ô àø Ó Ì. Ñ Û à ÛÖÜ Ø ÓÜ- ˇ ÖÜ ÖÛÌ ÒÌÙÌ àôìú ÔÛ - ÑÌ ÓÌÔÖ Ì ØÌÜÔ Ú ÛàÔ Ì ÙÛ ÓÖ- ÔàÔ. ˆ ØÞÖÜÔ ÜÖ ÓÌ ˇÖ Ö» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ- Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾ ` - ¾` ÛÖÜ `Û Ü ØÖÜ Ñ Û Ú ÖÒÜÕÌ Ô Ú ÛÖ Ì ÔÖÚ ÌÛØ - Ñ ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ - Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ - Ø Ñ» - À ÛÖÜ Ô àû Ñ Û Ú ÔˇÖÜ Ò Ú ÛÖ Ì ÔÖÚ `Ó Ò ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌ Ø ˇ Ì ÒˇÖÜÔ ÙÌ ÓÖ ÖÜ ˇ ÔÌ ÙÛ Ô Ô ÙÛ - Ù Û Ú ÛØ Ñ Ú ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ. ÌÔÌÛ Ñ ØÖÙÌ Ù ( Ö Ö ØÖÙ ˇÌ Ô ØÖÙ ÖØ ÙÌ Û Ô Ñ Û à Ö ÛÖ ÌØ ÌÞÖÓÌÔÖ Ñ Û ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ) Ñ ÓÖØÝÖÒÖ Ñ ØÖÙÌ Ù ( Ö Ö Ì àñì Ô ÌÕÌÛ ÙÌ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ Ñ Ô ÛÖ Ô ÒÜ ÙÌ ). `Ì ÜÛÌ Ú Û Ú ÜÖ ØÖÙÌ ÙÌ Ú Ô ÑÖÜÔ ÖÒÒÌ Ú ˇÌàØ ÌÚ. ØàÛ ÙÛàÚ ÛÖ Ø ÓÜ ˇ ˇÌàØÖÜ ÔÛ Ô Ö ÛÖÜÚ ÌÑ ÌÜÛ - ÑÖÜ Ú Ì Ó Ö Û. ÔˇÌØÓÖ Ü ÖÙÛ Ø ÑÛÌ Ú ÜÛ Ú Û Ú Öß Ú ÙÛ ˇ Ñ Ô Ö Jan Jacques Rousseau Ñ Ö Comenious. ¾ ÖßÌ Ú ÜÛÌ Ú Øˇ - Ñ Ô ÓÌ ÛÖ ÌØÉ Û ÔÖ ÓÖÔÛÌ ÒÖ ÌÑ ÌÜÙ Ú. Ô ÔàØ Ù ÛÖÜ ÖÓàÚ Ì ÒˇÌ ÛÖ 19Ö àô, ÖÛ Ô Ö ÌÒÝÖ Grimm ÙÜ ÑÌ - ÔÛØàÙ Ô Ñ ÓÖÙ ÌÜÙ Ô Û Ò Ñ Ø ÓÜ ˇ Û Ú ÞàØ Ú ÛÖÜÚ. Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÖÛÌ ÒÌÙ Ô ÛÖ ÌÝ ÒÛ Ø Ö àùûì Ñ ÒÒÖ ÓÌÒÌÛ ÛÌ Ú Ô ÙÞÖÒ - ˇÖÜ Ô ÓÌ ÜÛÖ ÛÖ Ò ÑÖ ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ ÑÖ Ì ÖÚ.¾ÒÌÚ ÜÛÌ Ú Ö ØÖ- Ù ˇÌ ÌÚ Ö Ù Ô ÙÌ Ó Ö Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÓÌÒÌ Û ÖÜ Ì ÑÌ - ÔÛØàÙÌ ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ Û Ú ÙÛÖ ˇÌ Ó Û Ú Ñ Û à Ú Ñ Ö- Ù Ú ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ. `Û Ô ÒÒ ÛÖ 1873 Ö Ó ÛØ Ö ÑÌ Ò ÓÌÛÌ ÝØ ÙÌ Û Ø ÓÜ ˇ ÛÖÜ Hans Christian Andersen.`Û ÓÌ Ù ÛÖÜ 19ÖÜ ÙÛÖÔ ÌÒÒ Ô ÑÖ ÞàØÖ ÌÓÝ Ô Ì- Û Ñ ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ Û ÙÜ ÑÌ ÔÛØàÙ Ñ ÓÌÒÌ Û ÛàÔ Ø Óܡ àô. ÒÒ Ô Ñ Ö- Ø Ý Ñ Û ØÌ ÙÜÔÌ É ÒÌ ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ. Ø- Þ ÖÜÔ Ô ÓÖÙ ÌÜ ÖÔÛ Ø - ÓÜ ˇ ÙÌ ÌØ Ö Ñ Ñ ÌÑ Ö- ÔÛ Ö ØàÛÌÚ ÙÜÒÒÖ Ì Ú. Ö ÖÑÖØÜ ÝàÓ ÜÛ Ú Û Ú ØÖ- Ù ˇÌ Ú ÔÌÛ ÛÖÔ 20Ö àô, Ö ÖÜ Ì Ñ Ô ÌÛ Ö ÑÖØÜ- Ý ÖÜÚ Ò Ö Ø ÝÖÜÚ Ñ - à ÖÜ Ú Ó ÔÌ Ì ÖÞ ÙÛ ÓÌÒÌ - Û ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ. `Û Ô ØÞ ÖÛ Û Ñ ÛÖ Ü ÔÛ Ö ÛÖ ØÖÒÖ ÛÖÜ Ø ÓÜ- ˇ Ì Þ Ô Ñ Û Ñ ÔÖÔ Ö - ÌÚ Ñ Ö ÑÖÜÉÌØÔ ÔÛÌÚ. `Û ÞØÖÔ Û Ú ÖÜØÑÖÑØ Û Ú ÌÕÌ - ÝØ Ì ÓÌ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖ ÛØÖ Ö Û ÙÛ Ò Ô Ø Ó Û ÑÖÛ Û. `Û Ú ÓÌ ØÌÚ Ó Ú Ì ÞÖÜÔ ÌÑÒÌ ßÌ Ö ÜˇÌÔÛ ÑÖ Ò ÑÖ Ø Óܡ - ÌÚ, Ì ÞÌ Ø ÑàÔ ÙÛÌ àú ÓÌ ÙÖ ßÜÞ à Ú ÖÛ Ö ÌÚ Ì Ô ÖÒÜ ÔÌÖÛÌØ Ú Ò Ñ Ú Ö ÜÛÌ Ú ÛàÔ ØÖ ÖÜ ÓÌÔàÔ ÌÛàÔ. Û ÙÜÔÌ Ì Ì ÞÖÜÔ Û Ô ÌØ - Ù ÛÖÜÚ Ñ Û Ú ØÖÙà ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÞÖÒ ÌÚ. ÒÌ ÖÔ Ö ÑÖ- Ì ÔÌ Ì ÞÌ ÜØ Ô Ñ ÓÖØÝ ÓÌ ÛÖÜÚ ÖÜ ÌÚ Ñ Û Ú - ÌÚ Ô ÓÌ ÔÖÜÔ ÙÌ ÒÒÖ Ù Û. ØÖÙˇÌ ÛàÚ ÝÖØ ÒÒ Ì ßÜÞ à Ú Ñ ÑÜØ àú Û Ö- ÒÜÓÌÙ Ñ Ì ÞÖÜÔ Ñ Û ÑÒÌ ÙÌ Û Ô Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û ÛàÔ àô ÓÌ ÖÛÌ ÒÌÙÓ Ý Ù ÌÔÖÚ Ø Óܡ ÖÜ Ô Ó Ô Ì Ô ÛÖÙÖ ÌÒÑÜÙÛ Ñ. ØÖÒ ÜÛ Û Ø ÓÜ ˇ ØÌ ÙÌ ÖÛ ÌÓ ÌØ Ì - ÞÌ Û Ô ÙÛÖØ, Û Ô ÑÖ ÔàÔ Ñ Ñ ÖÒ Û ÙÛ Ñ Ø Ó Û ÑÖÛ Û ÖÛÜ àóì Ô ÓÌ ÙÜÓÉÖÒ ÑÖ ÛØÖ- Ö, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ ÌÕ ØÌ Û Ô Ý ÔÛ Ù Ñ Ñ ÒÒ ÌØ Ì Û Ô ÑØ Û Ñ ÙÑÌ ß. Ì É ÖÒÒÖ Ü ÖÙÛ Ø - ÖÜÔ ÖÛ Û ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ Ø - Óܡ ÖÜ Ì Ô Ý ÔÛ ÙÛ Ñ Ñ ÔÜ ØÑÛ ÙÛ Ô Ì ÖÞ Ó Ú Ò.Þ Ö ÔÌØ ÌÚ Ñ Ì ÛÙ Û Ö ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÖÔÛ. ÔÛ ˇÌ - ÛàÚ ÛÖ Ø ÓÜ ˇ ÔÛ ÖÑØ ÔÌ- Û ÙÛ Ú ßÜÞ ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ ÖÜ. ¾. Ò Ó Ú Ì Ø ßÌ ÙÛ Ô ß ÙÛ ý :ÞàØ Ú Ý ÔÛ Ù ÔˇØà Ô à ÌÔ ÜÝ ÙÛ Û ÖÜ ÛÌ ÛÌ ÞÔ. ˇÖØ ÙÛ ÑÖÚ Ì Ô Ö ØÖÒÖÚ ÛÖÜ Ý Û Ö Ö Ö ÖÚ ØÌ Ì Ô Ô Ø ÙÛ ÓÌ Ø ÙÛ Û ÑÖÛ - Û Ñ ÖÝÌØ ÌÑÝØ ÙÛ ÑÖÛ Û Û ÒÌ ÖÓÌÔ ÛÖÜ. Ò Ñ Ú 3-6 ÌÛàÔ Ñ ÛÌ ÞÖÔÛ Ö Ó ÓÜˇÖ Ò ÙÛ Ñ Ñ ÔÖÛ - Û, Ò Ó ÖÜØ ÖÜ Ô Ý ÔÛ - ÙÛ ÑÌ Ú ÙÛÖØ ÌÚ Ø Ó Û Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û Ú ÛÖÜÚ. `Û Ô Ò Ñ ÛàÔ 7-8 ÌÛàÔ ÛÖ ÙÛÌÜ Ì ÙÛÖ ÌØ ÌÞÖÓÌÔÖ ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ.»ÌÛ Û 8 Ì Û ÓÌ àôìû ÙÛ ÜÛ. Ô Ù Ý ÔÌ Ú ÖÛ ÙÛ Ú Ü ÙÑÖÒÌÚ ÌØ ÙÛ ÙÌ Ú Û Ú ÙÜ - ÞØÖÔ Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Ø Ó Û ÑÖ- Û Û Ú ØÌ Ì Ô Ý ÖÜ Ó ÙÛÌ ÙÛ Ø ÓÜ ˇ, àùûì Ô Ù Ö ÖÕÖÜ Ô Ñ Ô ÖÔÌ ØÌÜ Ö- ÔÛ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 3 Ú Ó Ô Õ Ô ÔÌ! ÜÙÛÜÞàÚ Ñ Ù ÜÛÌÚ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ ÖÒÒÖ Û Ô ÜÛÖ ÖÜ Ì ÌÒÌÕ Ô Ô ØÖÉÖÜÔ Ò ÙÛÖÔ ÖÒÌÓÖ ÛÖÜ... Þ ØÛ ÖÜ Ñ ÝÜÒÒ ÖÜ! Ñ ÛÖÔÛ ÌÚ ÌÛ - ÓÌÔ Þ ØÛ Ñ ÝÜÒÒ Ì ÓÌ ÌÕà Ö Û ÌÑÒÖ Ñ ÑÌÔÛØ.» Ì ÑÖÔ Ì Ì ÑàÚ Ø ÌÑÛ Ñ ÌÔ Ú ÛØÖ ÖÚ ÖÜ Ì ØÌ Ì ÒÌÖÔ Ô Ì ÞÌ ÕÌ ÌØ ÙÛÌ. Ú ÝØÖÔÛ ÙÖÜÔ Ö Ü Öß Ý Ö ÓÌ ÒÒÖÜÚ ÛØÖ ÖÜÚ Ô Ñ ÔÖÜÔ ÔàÙÛ Û Ô ØÖÜÙ ÛÖÜÚ. ÜÛÖÚ Ö ÛØÖ ÖÚ Ì Ô ÌÕà Ö Û ÙÜ ÞØÖÔ ÖÒ Û Ñ Ñ, ÉÌÉ àú, ÌÕà Ö Û Ô Ö ÑÖÒÖ Ñ ÙÑÌß Ñ Ø ÑÛ Ñ, ÖÜ Ó Ò ÙÛ Ñ Ö Ö ÌÕ ÜÛàÔ ÖÜ ÌÛ Õ Ô Û ÝÜÒÒ - ÛÖÜÚ, ÌÒÌ Ô ÖÛ ØÌÙÉÌÜÖÜÔ Ñ ÙÑÖÜÔ!».». ˆ ¾ À ¾ ` ¾ ¾ ¾ Ô ÓÌØ ÛàÔ ÉÖÜÒÌÜÛ ÑàÔ ÌÑÒÖ àô 6» ÖÜ, ÖÒÒÖ ÌØ ÙÛÌØ àûìú ÔÌÉÖÑ ÛÌÉ Ô Ô Ø ÖØ ÙÛ Ô Ò ÛÌ ÖÜ ÌÜØ ÙÑÌÛ ÌÔ ÔÛ Ö ÛÖÔ ¾, Û Ò Ö Ó ÑØÜÛÌØ Ö ÌÑÌ Û Ô ÛÖ ÌÑÒÖ ÑÖ ÛÓ Ó ÛÖÜ 1ÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ `ÞÖÒÌ ÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ. Ôà ÒÖ ÖÔ ÙÛ Ô Ò ÛÌ Ñ ÙÌ Ù ÓÌ Ö ÖÒÜ- ÙÜÞÔ ÙÛÖ Ö Ý ÑÖÚ ÛÖÜ ß ÒÌܡÌØÖÜ ¾ ¾ˆý Ñ ÛÌ Ø ßÌ ÌÔ ÝØÌ Û Ö ÓÌ Ì Ñ Ô ÜÔÖ ÓÌ ÒÖ ÔÖ Ó, ÖÜ Ì Ô ÌÔ ÛÖ ØÖÙÌÞÌÚ ß ÌÔ ˇ Ì ÌÝÛÌÚ ÓÌÙ ÉÌÉ ý... ÒÒ Ù ÖÜØ ˇ ÞÛÜ ÖÜ- ÙÌÚ Ñ ÙàÚ ÖÒÜ ÙÖÉ Ø.» Ò ÙÛ Û ÔÜÞÛ ÌÔ ÑØ ÔÌÛ Ñ ˇÖÒÖÜ ÛÖ ÔÖ Ó ÓÌ ÖÛÌÒÌÙÓ Ö Ñ Ô ÜÔÖÚ ÛØ ÜÓ Û ÙÓÖÜ ÙÜÓ ÖÒ Û Ô Ì Ô ÑÖÓ ÓÌ ÒÜÛÌØÖÚ. ÜÛÖ Ñ ÓÌ Ú, Ø Ô ÔÌ ÛÖ Ñ ÑÖ, ÛÖ Ì Ù - Ó ÔÖÜÓÌ. Ú Ì Ò ÝˇÌ ÛÖÜ ˇÌÓ ÛÖÚ ØÓÖ Ü ØÌÙ. `.Ù.» ` ¾... ß ý ¾ `» ` ˆÀ!!! À ` À ` ˆÀ ` ` À¾ `,»... ß ¾ ý!!! Ö àú Ì Ì Ö Ñ ÒÖÚ ÛÖ ÉØ Ü ÛàÔ ÌÑÒÖ àô ÙÛÖÔ 1, ßÓ ÖØÌ Ý ÔÛ Ù Ô Ó ÑÌ ÙÛ Ô ÌÕÖÜÙ, ÒÒ ÌÞÌ ÌÔ ÓÌ ÒÖ ÓÌ ÖÔÌÑÛ Ó!!! ` À ý!!! ¾ ÖÛÌ ÑÜØ Ì Ñ ÒÌ;» àú ØˇÌ àø ÌÔ... À `»¾ ¾ˆ... À ;;; Ö àú ÒÌÌ Ö... ÌÑ Ò ÑÛÖÚ Ö Û ÛÌÒÌÜÛ ÌÑÒÖ Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ò ÖÚ Ó Ú, ¾ ¾` -»¾`... ¾ˆ!!!» ` À» ` `... `» ¾!!! ÙàÚ ÛàØ, ÓÌÙÖÜÙ Ú Û Ú Ø Ó Û Ñ Ú À ` `, Ô Ñ Û ÔÖ ÙÖÜÓÌ, (;) À Ñ Ö ÞØÖÔ Ø Ô,» ` ÌÜÛÜÞÌ Ú, Ñ ÔÖ Ö ÓÌÔÖ Ó ÜÛ ÖÜ Ì Þ ÓÌ!!! àø Ú ÜÛÖ Ô Ù Ó ÔÌ, àú ˇ ØÌ Ì ÖÒÜ Ö Ø Ô... ¾ˆ»! Ô Ó Ô Ó Ú ÌÝ ÙÜÞ ÖÜÔ Û Ö Ö Ñ Ô ÑÌ- Ó Û ÖÙàÔ, ß ¾ˆ ¾ ˆ À ` ` ˆ» `ý, Ó Ú ÌÝÌØ Ô Ì à! Ô É Ó... ÓÌÛ ÛÖÔ ÑØÌÓÖ!!!» ˆ» ` À ` À ` `......Û Ô ÌÞÌ Ö ÙÌ ÙÛÖ Ö ÑØ ÉàÚ Ý ÔÖÓÌÔÖ Û Ú Û ÑÛ Ú Ü ÖÞàØ Ù Ú ÛàÔ ÖÙÖÙÛàÔ ÛÖÜ ¾`, ÌÔ ÔÛ ÜÛàÔ... Û Ú Àˆ` ` ˆ `! ÜÛÖ Û ; ÖÛ ÌÑÌ ÖÜ ÛÖ ¾` Û Ô ÖÒÖ ÒÖ Ñ Ö... ÖÜÙ Û ÖÛÌ -ÙÛÖ ÓÌÛ Ô ÙÛÌÜÛ ÑÖ Ô ÝÌØÖÓ -, Ñ Ö Ö ÒÒÖ, ßÑ ÒÜß Ô ÛÖ ÑÌÔÖý ÙÛ Ú ÙÜÔÌ ÙÌ Ú Ó Ú Ù Ó ÔÛ ÑÌÚ ÓÌØ Ú ÛÖÜ Ò ÖÜ, Ì ÖÔÖÚ ÛÖ Ö Ö Ö ÙÛ ˇ ÑÌ Ñ ÔÖ, Ô ÛÖÜÚ É ÒÌ ÓÌ Û ÖÙÖÙÛ ÖÜ ÛÖÜÚ ÌÉ ÒÌ ÙÛ ÖÜÒ!» àú, Ö ØÖÛØÖ ÌÚ ÓÖÜ RED markets, RED schools, RED medicin, RED cafe Ñ.Ò. ˇ Û Ô ¾ ÛàÔ Ñ ÔÖÛ ÛàÔ, ÌÙÛà ÛàÔ ØÖÛ ÙÌàÔ Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú -Ñ ÛÖÜ -, Ô àùì» ` ` ˆ` `, ÙÛ Ú Ì ÌÑ ÌÛ ÌÚ ÌÑÑØÌ- ÓÌ Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ Ò ÖÜ;» àú ÛÖÛÌ, ˇ Ó ÖØÖÜÙ ÓÌ Ô Ó Ò ÓÌ, ÖÔÛàÚ, ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÛÖÜÚ, ` ` ¾- ¾ˆ ` ¾ˆ ÌÑ ÓÌØÖÜÚ Û Ú ÙÜÔÛØ Û Ñ Ú ÒÌ Öß Ý Ú ÛàÔ ß ÝÖÝÖØàÔ;;; Ìà Ì à ÛàØ! ÙÌ Ú... ¾ `» Ñ... ¾ ¾ `ˆ» À `» ` `!»Ì Ò Ì Ù ÙÛÌ! à ˇ Ù Ú Ì ÞÔà ÛÖÔ ØÖÓÖ ÖÜ ÖÝÌ Ò ÛÌ Ô Ì Þ ÛÌ ÑÖÒÖܡ ÙÌ ;» ¾ À¾ ¾À» ˆ ¾... `ÛÖ ÌÙàÛÌØ ÑÖ ÙÞÖÒÌ Ö Û Ú Google Û ÛàÔ ÌÑÌ ÌØ ÖÓÌÔàÔ, ÖØÌÜÌÛ Ø Û ÞØ Ù computers! ÑÖÓ Ñ... ÒàÔ Ø ˇÓÖÓ - Þ ÔàÔ! Û ÌÛÙ, ÛÖ Ñ ÖÒÖ ÖÜÔ, ÉÖ ˇ ÓÌ Û, Ô Ô ÛÜÕÖÜÔ Û Ô Ý ÔÛ Ù ÛÖÜÚ!» àú Ñ ÜÛÖ Ô Ó Ú ÙÑÌ Ñ Û ;».. 666» ß À ý... ¾ ÛàÔ ˇÔ ÑàÔ Ö àô ÒÒ, ÛÖ Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖ À ` Þ Ò - àô ÙÜÓ ÖÒ ÛàÔ Ó Ú, ÖÜ Ô ÖÝÜ ÖÜÔ Û Ú (ÌÙÑÌÓÓÌÔÌÚ) ÖÜØÌÚ ÙÛ Ô, ÙÜÔ ÒÒ ÙÙÖÔÛ ÌÕÖÝÒ Ù ÛÖÜ Ñ ˇÌ ÒÖ Ø ÙÓÖÜ ÒÌÑÛØ ÑÖÜ ÛÖÜÚ ÓÌ Û Ô À¾ À µ ;;; Ö ÖÚ ˇ ÛÖ... ÝØÖÔÛ ÙÌ ; ÌÜØà Ñ ` À ÒÌ Û (1,45 ) ÛÖ ; Ôà Ö Ò ÌÚ Ø ÞÓÖÜÒÌÚ ÑÖÙÛ Ì Ó Ò ÑÛØÖÒÖ Ù Ö ÛÖÔ Û Ó Û Ú ÌÔ ÒÖ à ÛØ Ì ÖÓ Ô Ú!!! Ó ÜÛÖÓ Û Ò ÒÌÑÛØÖÔ Ñ Ø Õ ÓÌÙà computers!!! ¾Û Ô ÔÛ ÙÛÖ Þ Ø Õ ÌÕÖÝÒ Ù Ú ÒÖ Ø - ÙÓÖÜ Û Ú ˆ, ÛÖ ÑÖÙÛÖÚ ÙÜÔ ÒÒ Ú Ì Ô ÓÖÒ Ú (;) 0,50 ÒÌ Û!!! Ò ; ¾... ÌØ ÛÖ ÛÌØÌÚ Û Ú ÑÖ ÖÜÔ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Û Ô... ÓÌÛ ÝÖØ ÞØ Ó ÛàÔ ÛÖÜÚ ÙÜÔ ÌÒÝÖÜÚ Û Ú ÒÒ Ú ¾; Ö Ö Ñ... ÛÖ ÒÒÖ À ` ÛÖÜ... 1,28 Ô ÒÌ ÛÖ...Ó Ò ØÖÝÖØ ÛÖÔ Û ÒÌÝàÔ ÑÖ Ö Ö! Ò ; Ô ß ÕÌ ÑÖ ÌÒ ÛÙ Û Ú Û ÒÌÝà- Ô Ñ Ú Ü ØÌÙ Ú Ñ Ô ÓÖÜ ÉØÌ ÛÖ Û ÒÌÝàÔÖ ÌÔÖÚ Ñ Û ÞàØ ÓÌÔÖÜ ÙÜÔ ØÖÓ Û, ÞØÌ ÌÛ Ø ÞÓÖÜÒÌÚ;... ÖÜÒÌ ÌÔÖÚ ÒÌ ÛÖÜ; Ò ; Ö... ÑÖÙÛÖÚ ØÖÞ Ú Ü ØÌÙ àô ÛÖÜ ÌÑ ÙÛÖÜ Ü ÒÒ ÒÖÜ Û Ú, ÑÖÙÛÖÒÖ Ì Û ØÖÚ ÒÌ Û 1,28 = 76,80 ÌÜØà; Ò ; `ÛÖ 7àØÖ ÛÖÜ Ì Ù Ø Û- ÛÌ Û Ô Ñ ˇÌ ÌÛ ØÌ 537 ÌØÜà;;; ÌÒà Ñ Ì à Û Ô Ì Ó Ú ÛÌÛÖ Ú Ó Ô Ú Ñ ÒÖ ÓÖÜ ß ÓÌØÖÒ ÛÖý ÑØ ÛÖÚ!!! Ó ÓÖÜ ÝÌØÔÌ Ú ØÖÙÑÖÓÓ Û! Ì ÓÌ ÒÌÔÌ... àùû Ñ Ñ ÖÞ... WIND; PANAFON;... COSMOTE;;;» ˆÀ¾ ` / ¾` ÙÌ ØÖÒÖ ÙÌ ÑÌÉ Ø ÛÖÜÚ Ô Ó Ô ØÔÖÜÔÌ Ô Ù!!! (`ÜÔÌ ÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 17)

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Την Κυριακή 13 Μαΐου η επίσημη παράδοση στους πολίτες Λίγες μέρες πριν το Άλσος Περιστερίου ανοίξει διάπλατα τις πύλες του και υποδεχθεί τους κατοίκους της πόλης, κυριολεκτικά μεταμορφωμένο σε σύγχρονο και πρωτοπόρο πνεύμονα πρασίνου, καθαριότητας, Νέα δένδρα Όψη του θεάτρου πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού ξεκούρασης, άθλησης, πεζοπορίας και άλλων δράσεων, ο «Ελεύθερος ΔΙΑ- ΛΟΓΟΣ» «συνέλαβε»... την ακούραστη εργάτρια αυτού του έργου, Αντιδήμαρχο κ. Μαίρη Τσιώτα μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Λύκο να επιβλέπουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την άψογη παράδοση του Άλσους στους Περιστεριώτες. Εργάτες του Δήμου με τα υδροφόρα οχήματα με την πίεση του νερού καθάριζαν από τη μία άκρη μέχρι την άλλη τους διαδρόμους του Άλσους και το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο λαμπερό αλλά και εντυπωσιακό! «Εκείνο που θέλουμε από τους συμπολίτες μας που θα έρχονται εδώ για να απολαμβάνουν πράσινο και ξεκούραση είναι μόνο να το προσέχουν, τίποτ άλλο...» μας είπε η κ. Τσιώτα. «Θα ήταν χαρά για όλους να το διατηρούμε καθαρό». Οι χώροι του Άλσους πραγματικά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Εκείνο όμως που ενθουσιάζει ιδιαίτερα και προκαλεί ευχάριστη έκπληξη, είναι ο ειδικός χώρος του Ανοιχτού Γυμναστηρίου μέσα στον οποίο υπάρχουν πολλά όργανα γυμναστικής που βρίσκεις μόνο στα Γυμναστήρια. Ακριβώς δίπλα μια ωραιότατη Παιδική Χαρά - έτοιμη κι αυτή- θα χαρίζει ξεγνοιασιά και παιχνίδι στους μικρούς επισκέπτες, ενώ λίγα μέτρα μακρύτερα από την κεντρική είσοδο του Άλσους, θα λειτουργήσει και Βιβλιοθήκη, όπου Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα - Μάρκου στο Ανοιχτό Γυμναστήριο Καθαριότητα του χώρου θα μπορεί ο καθένας να διαβάσει ένα βιβλίο, να πάρει μερικές πληροφορίες ή ακόμη και να δανειστεί. Την Τρίτη 8 Μαΐου, το Άλσος Περιστερίου άρχισε σιγά-σιγά να υποδέχεται τους επισκέπτες του ενώ την Κυριακή 13 Μαΐου, θα «παραδοθεί» πλήρως στους δημότες, και μάλιστα, με αφορμή την ημέρα της γιορτής της μητέρας, θα πραγματοποιηθούν μέσα στο χώρο του διάφορες εκδηλώσεις.

5 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΟΧΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: Γραμμένοι Ενσωμάτωση 100,00 % Ψήφισαν 65,10 % Ακυρα/Λευκά 2,36 % Εκτός Βουλής 19,03 % Νέα Δημοκρατία ,85 % ΣΥΡΙΖΑ 52 16,78 % ΠΑΣΟΚ 41 13,18 % ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 33 10,60 % ΚΚΕ 26 8,48 % ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 21 6,97 % ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 19 6,11 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,93 % ΛΑΟΣ 2,90 % ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ- 2,55 % ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Οι πολίτες αποφάσισαν να δώσουν ένα μεγάλο και δύσκολο «πολιτικό γρίφο» προς επίλυση, στα κόμματα που έφεραν τα μεγαλύτερα ποσοστά, το σχηματισμό κυβέρνησης. Ο «γρίφος» αυτός προς το παρόν φαίνεται αδύνατον να επιλυθεί, εκτός αν τελικά συμβούν νέες πολιτικές «κολοτούμπες» ή πολιτικοί «ανίεροι» συμβιβασμοί. Αλλιώς, οδεύουμε προς νέες εκλογές. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Αμέσως μετά τα πρώτα αποτελέσματα το βράδυ της Κυριακής 6 Μαΐου οι πολιτικοί αρχηγοί προέβησαν σε δηλώσεις. Αντώνης Σαμαράς: Συνεργασία με όλες τις δυνάμεις με φιλοευρωπαϊκή πρόταση «Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για διερευνητική εντολή θα επιχειρήσω να συγκροτήσω κυβέρνηση», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς απευθύνοντας ανοιχτή πρόταση προς όλες τις δυνάμεις που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας σε δύο άξονες - την παραμονή στο ευρώ και την τροποποίηση των πολιτικών του μνημονίου υπέρ της ανάπτυξης. «Εξακολουθούμε να επιμένουμε. Το γεγονός ότι η ΝΔ αναδυκνείεται πρώτο κόμμα μας δίνει περισσότερες ευθύνες για το μέλλον της χώρας. Σήμερα καταθέτω την πρόταση για συνεργασία σε όλες τις δυνάμεις της χώρας που επιθυμούν φιλοευρωπαϊκή πρόταση» ανέφερε. Ευάγγελος Βενιζέλος: Φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση εθνικής ενότητας Κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την συμμετοχή όλων των φιλοευρωτταϊκών δυνάμεων πρότεινε με δηλώσεις του από τα γραφεία της Ιττποκράτους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. «Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τεράσπο εκλογικό κόστος γιατί ανέλαβε να διαχειριστεί μόνο του την κρίση, είπε ο κ. Βενιζέλος στις πρώτες του δηλώσεις. Η μέρα είναι επώδυνη, ξέραμε ότι το τίμημα ήταν μεγάλο. Η ιστορία θα κρίνει», τόνισε ο κ. Βενιζέλος. Δώσαμε έναν δύσκολο αγώνα λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, συνέχισε, ενώ υπογράμμισε ότι ήταν και είναι υποχρέωσή του να αναγεννήσει την παράταξη. «Έχω συνείδηση της ιστορίας και να κανω το καθήκον μου». «Με βάση το αποτέλεσμα όλοι οι Έλληνες πρέπει να γνωριστούμε και πάλι μεταξύ μας», πρόσθεσε. «Με βάση τα δεδομένα, είναι δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως την ξέραμε ως σήμερα», είπε ο κ. Βενιζέλος, προ- τείνοντας κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανεξάρτητα από τη στάση που τηρούν έναντι του Μνημονίου. «Τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμαστούν στην πράξη οι πολιτικές που βασίζονται στην υπόθεση ότι μπορεί το μνημόνιο να χαλαρώσει», υποστήριξε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεδομένο και δεν ενδιαφέρεταινα συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση χωρίς προγραμματικό πλαίσιο». Ταυτόχρονα, ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε πως αναμένει την επίσημη τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών στην πρόταση που διατύπωσε. «Ο Θεός της Ελλάδας ας μας βοηθήσει», κατέληξε ο πρόεδρος του κόμματος. Αλέξης Τσίπρας: Μήνυμα ειρηνικής επανάστασης «Οι υπογραφές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ απονομιμοποιήθηκαν από τον ίδιο το λαό. Αν κατορθώσουν να φτιάξουν κυβέρνηση τα δύο κόμματα θα είναι από τη νόθευση του νόμου» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥ- ΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Από αύριο θα επιδιώξουμε συνεννόηση με τις δυνάμεις της Αριστεράς για σχηματισμό κυβέρνησης. Διαβεβαίωνω τους νέους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι αρχίζει ένα νέο ταξίδι στον κόσμο της πολιτικής. Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνω ως ευθύνη να μην αποφασίζουμε ερήμην τους» πρόσθεσε. «Ο λαός κατανοεί ότι η εθνική σωτηρία δεν περνάει από το Μνημόνιο αλλά από τον εκλογικό νόμο. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ισχυρό μήνυμα ανατροπής και ειρηνικής επανάστασης στην Ευρώπη. Εμείς στέλνουμε σήμερα μήνυμα ότι θα τα καταφέρουμε χωρίς Μνημόνιο, χωρίς βάρβαρα μέτρα. Είναι δύσκολο το έργο μας. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα για το λαό. Κερδίσαμε μια μάχη αλλά όχι το πόλεμο. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη μας» κατέληξε ο κ. Τσίπρας. Αλέκα Παπαρήγα: Το ΚΚΕ παραμένει στις θέσεις του Tην πρόταση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς απέρριψε η γενική γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, σε δηλώσεις της για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Παραμένουμε στο όχι στη συνεργασία», τόνισε η κυρία Παπαρήγα, αφού όπως είπε, για να συμμετάσχει το ΚΚΕ σε μια τέτοια κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει «ριζική στροφή», μια «τούμπα», αλλά και σε «απαράδεκτους συμβιβασμούς» όσον αφορά στα λαϊκά συμφέροντα. Η γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ κάλεσε τους πολίτες να μην παραπλανηθούν από τη «μεταμφίεση» του πολιτικού συστήματος που θα επιχειρηθεί τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «μεγάλη παρακαταθήκη» το γεγονός ότι μόνο του το Κομμουνιστικό Κόμμα έδωσε τη μάχη της προβολής της δικής του εναλλακτικής πρότασης, απέναντι σε ένα σύνολο φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Η κυρία Παπαρήγα αφού πρώτα επισήμανε ότι το κόμμα πέρασε μέσα από συμπληγάδες, είπε ότι «έχουμε μικρή άνοδο, αν και θα θέλαμε περισσότερη». Επεσήμανε δε ότι είναι θετικό το ότι ωριμάζει ή θα ωριμάσει το κίνημα της ανατροπής και το ότι το κίνημα αυτό δεν θα απέχει, όπως είπε, από την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Παρατήρησε ακόμη ότι το ΚΚΕ πέρασε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση μέσα από Συμπληγάδες, καθώς από τη μια υπήρχε η οργή και η διαμαρτυρία και από την άλλη «η χίμαιρα των αυταπατών». Η κυρία Παπαρήγα τόνισε, τέλος, ότι η ευθύνη και ο ρόλος του κόμματος θα μεγαλώνει, διαβεβαιώνοντας ότι το ΚΚΕ θα παραμείνει «η αναντικατάστατη δύναμη για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων». Φώτης Κουβέλης: Ο λαός καταδίκασε τις μνημονιακές δυνάμεις Ο λαός καταδίκασε τις δυνάμεις του Μνημονίου. Το εκλογικό αποτέλεσμα ανατρέπει το δικομματικό σύστημα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ψηφοφόρους που μας εμπιστεύτηκαν δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης. Ανοιχτό άφησε ο κ. Κουβέλης το ενδεχόμενο συνεργασίας με αντιμνημονικά κόμματα. Η εντολή του λαού είναι σαφής. Απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Απαιτείται προοδευτική πολιτική με ανάπτυξη, με κοινωνικές προτεραιότητες, σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, προστασία των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, δίκαιη κατανομή των βαρών. Η ΔΗΜΑΡ θα τιμήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δεν θα συμβάλλουμε στη συνέχιση των πολιτικών που εξαθλιώνουν το λαό και την κοινωνία, και δεν θα δώσουμε δημοκρατικό, αριστερό άλλοθι σε μια τέτοια πολιτική. Θα κινηθούμε με βάση τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις: Απαγκίστρωση από το μνημόνιο και σταθερός ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Για τη ΔΗΜΑΡ το εκλογικό αποτέλεσμα είναι μια σημαντική επιτυχία και ταυτόχρονα ενθάρρυνση. Είμαστε μία νέα πολιτική δύναμη. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Με ζωή μικρότερη από δύο χρόνια. Πετύχαμε δυναμική πολιτική παρουσία. Οικοδομήσαμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Τους ευχαριστούμε. Την εμπιστοσύνη τους θα την τιμήσουμε και θα την κάνουμε δύναμη για την Ελλάδα και την κοινωνία πρόσθεσε. Πάνος Καμμένος: Κυβέρνηση εθνικού σκοπού «Χρειάζεται κυβέρνηση εθνικού σκοπού» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Π ά ν ο ς Καμμένος αποκλείοντας τη συνεργασία με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Τα κόμματα του παρελθόντος είναι πλέον μειοψηφία» είπε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας ενδεχόμενη πρόσκληση συνεργασίας από ΝΔ- ΠΑΣΟΚ. «Ισχύει η δήλωση ότι ούτε νεκρός δεν θα συνδυαστώ με δοσίλογους» πρόσθεσε. «Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μόνο μία κοινή θέση, για τα οικονομικά της χώρας» είπε. «Ο άνεμος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έγινε ένα μεγάλο τσουνάμι» είπε ακόμα. (συνέχεια στη σελίδα 20)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 æø Û Ú ÌÒÌܡÌØå Ú ÒÌ Õ ßÖØ Öý ØÖÌ ØÞÌÛ Ö ÛÖ Ø Ó ÖØ à, Ò ÖÝ - Ù à Ô, ÖÛÌ, ÖÜ Ñ àú ØÌ Ì Ô ÔÌ Ñ Û, ˇÌ Ûà ÖØ ÙÌ Ñ Û, Ñ Ù Ó ÔÌ ÛÖ Ù ÓÌ Ö Ì Ø Ö ÛÖ Ö Ö Ö Ó ÖØÌ Ô ÔÌ Ô Ó Ô ÔÌ Ñ Û. ` Ó ÔÌ ÛÖÔ ÔàÛÌØÖ Ñ Ñ ÛàÛÌØÖ É ˇ- ÓÖ, ÖÜ ØÌ Ì Ô ÝÛ ÔÌ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ (. Ñ ÉÖÜÒ Ú). ˆ ØÞÖÜÔ ÝØ ÙÌ Ú, ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜÔÛ Ñ ˇ ÓÌØ Ô, ß ÌÔ ÔÛÌ Þà ÒÒÖý, ßÌ Þà ÝÛ ÙÌ ÙÛ ÖØ ÓÖÜý, ß ÜÛÖÚ ÌÔ Ì ÞÌ ÖØ ý, ßÕÌ Øà Û ÖØ ÓÖÜý, Ñ ÔÖÜÔ Û Ô Ùˇ - Ù Ü ØÕ Ú ÖØ àô ÙÛ Ô ßÜÞ Ñ à Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ ÛÖ- ÓÖÜ. ÖØ ØÖÙ ÖØ ÖÜÔ ÛÖ É ˇÓÖ Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú ÛÖÜ ØÖ- Ùà ÖÜ. Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÛ Ô ÌÒÌÜ- ˇÌØ Û Ú ßÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ Ú ÙÜ- Ó ÌØ ÝÖØ Ú ÛÖÜ, àú ÛÖÓÖÜ, Ñ ÙÛ Ô ÌÒÌܡÌØ Û Ú ßÜÞÖ Ü- Ô Ó Ñ Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÛÖÜ, àú ÓÌ ÒÖÜÚ Ó Ú ÖÓ Ú. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ó ÖØÌ ØÌ Ì Ô Ñ ÔÌ Ô Ó Ô Ñ ÔÌ ÌÔ Ñ Ì Ô ØÖÙà Ö ÙÌ Ó Ì ÖÓÌ Ô ÌØ ÙÛ Ù, Ì ÛÌ àú ØÖÙà Ö, Ì ÛÌ àú ÓÌ ÒÖÚ Ó Ú ÑÖ ÔÖÛ Û Ú. ÖØ Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú ØÖÙ Ö- Ø ÖÔÛ Ö Û Ô ÖÔÛÖÛ Û, - É ÖÒÖ Ñ, ßÜÞ Ñ Ñ ÔÌÜÓ Û - Ñ - Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ÖÜ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ Ñ Ö Û Ô ÑÖ ÔÖÛ Û ÛàÔ ØÖÙà àô ÖÜ Ô ÑÌ. ÖØ ÑØ ÔÖÔÛ ÙÌ ÝÜÙ Ñ, ßÜÞ Ñ, ÑÖ ÔàÔ Ñ Ñ ÔÌÜÓ Û - Ñ (. Ñ ÉÖÜÒ Ú). ÝÜÙ Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û É ÖÒÖ Ñ - ÙàÓ Û Ñ Ü Ö- ÙÛ Ù Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ØÖ- Ùà ÖÜ Ñ ØÖÙ ÖØ ÖÔÛ Ö Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ÖØ Ô ÙÓÖÜ, Û Ô ÔÛÖÞ, Û Ô Ü Ì, Û Ô Ò Ñ, Û Ô ÖÙÜ ÑØ Ù, Û Ô ÙÑ Ù, Û Ú ÙÜÔˇ ÑÌÚ É à- Ù Ú, Û Ú ÌÔÌÛ ÑÌ Ú Ñ Û ÉÖÒÌ Ú. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ñ ÖÙÖ Ó ÖØÌ ÛÖ ÛÖÓÖ, àú ÝÜ- Ù ÑÖÚ ÖØ Ô ÙÓÖÚ, Ô Ø Ó - ÛÖ Ö ÙÌ Ö ÜÛ ÖÜ Ì ˇÜÓÌ ØÌ Ì Ô Ñ ÔÌ. ßÜÞ Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û Ú ÒÌ ÛÖÜØ ÌÚ, Û Ú Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ Ñ Û Ú Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú ÛÖÜ ßÜÞ ÑÖÜ ÑÖÙÓÖÜ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ(Ó ˇ Ù, ÙÑÌ ß, ÙÜÔ Ùˇ Ó, ÖØÓÌ Ú, ˇÌ - Ò Ù ). ØÖÙ ÖØ ÖÔÛ Ö ÛÖ É ˇÓÖ Ô ÛÜÕ Ú Ñ à Ú ÛÖÜÚ, Û Ô ÔÛÖÞ, Û Ô Ü Ì, Û Ô Ò Ñ, Û Ô ßÜÞÖÙÜÔˇÌÙ, Û Ú ÌÔÌÛ ÑÌ Ú Ñ Û ÉÖÒÌ Ú, Û Ô ÙÑ Ù ÛÖÜÚ. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì - ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ñ ÖÙÖ Ó ÖØÌ ÛÖ ØÖÙà Ö, àú ßÜÞ Ñ ÖÔÛÖÛ - Û, Ô Ø Ó ÛÖ Ö ÙÌ Ö ÜÛ ÖÜ Ì ˇÜÓÌ ØÌ Ì Ô Ñ ÔÌ. ÑÖ ÔàÔ Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û Ô ÑÖ ÔÖÛ Û, ÝÜÙ Ñ ˇÌÙÓ Ñ. ØÖÑÌ Û àú Û Ñ àó Û Ñ Û Ú Ü ÖÞØÌàÙÌ Ú ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ ÓÌ Ù ÙÛ Ó ÑØÖ- ÛÌØ ÓÌ ÒÜÛÌØ ÖÓ ÖÜ ÌÔÛ ÙÙÌÛ. ØÖÙ ÖØ ÖÔÛ Ö Û Ô ØÖÙà Ñ ÖÔÛÖÛ Û, É Ö- ÒÖ Ñ, ßÜÞ Ñ, ÔÌÜÓ Û Ñ Ö Û Ô ÖÔÛÖÛ Û ÛàÔ ÒÒàÔ Ñ Ö ÛÖÜÚ Ø ÛÖÜÚ Ø ÝÖÜÚ Ñ - ÔÖÔÌÚ, Ö Ö Ö Ö ØÜˇÓ ÖÜÔ Û Ú ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ ÙÞÌ ÙÌ Ú. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ì ÛØÌ ÌÛ Ñ Ü ÖØÌÜÌÛ Ñ Û ÖØÌÜ- ÌÛ Ñ ÖÛØÌ ÌÛ. ÔÌÜÓ Û Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û Ô Ñ ÒÒ Ì Ø Ì Û Ú ÔÌÜ- Ó Û Ñ Ú ÙÛ Ù Ú ÛÖÜ ØÖÙà- ÖÜ, ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñ Ú, ˇ Ñ Ú, ÑÖ ÔàÔ Ñ Ú, ÓÌÛ ÝÜÙ Ñ Ú Ñ Û Û Ô Ô ÛØÖÝ Ñ à ÛÖÜ ÙÛ Ô Ö ÑÖ Ì ÔÌ, ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ ÛÖ ÒÖ Ö ÌØ É ÒÒÖÔ. ØÖÙ Ö- Ø ÖÔÛ Ö ÛÖ É ˇÓÖ Ñ Û Ô Ö ÖÛ Û ÛàÔ Ì Ø ÙÌàÔ, ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ ÖÜÔ ÜÛÌ Ú Û Ú ÙÛ - ÙÌ Ú, Ö Û ØÖÙà Ñ É àó - Û Ñ ÌÓ Ì Ø ÌÚ ÔÛ ÙÛÖ ÞàÔ ØÞàÔ Ñ Õ àô ÙÛ à. Ö- ÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û, ÖÙÖ Ñ àú ØÌ Ì Ì Ô ØÖÙà Ö, àú ÌÙàÛÌØ ÑÖ É àó Ñ àú ÌÕàÛÌ- Ø Ñ Ì ÑÝØ Ù Û Ú ÔÌÜÓ Û Ñ Ú ÛÖÜ Ü ÖÙÛ Ù Ú, Ô Ñ ÔÌ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) Ö Ø ÙÛ Ø ÑÖ Ì ÔÛØÖ ÜÙ ÑàÔ - ÙÛ ÓàÔ ÒÌà Ù Ú ØÖÙÑ ÒÌ ÙÛ Ô ÌÑ ÒàÙ ÖÜ ÖØ ÔàÔÌ ÓÌ ˇÌ Ó : 7 ÑˇÌÙ ÜÙ ÑàÔ ÙÛ ÓàÔ Ñ ÌÞÔÖÒÖ Ú Ø ÙÑÌÜ 11» ÖÜ 2012, , ÙÛÖ.... ÒÌà, `ÞÖÒ ÑÖ ÙÜ ÑØÖÛ Ó 6ÖÜ ÌÔ ÑÖÜ ÜÑÌ ÖÜ ÒÌà ( Øà Ô Ô Ö ÖÒÜÑÒ ÑÖ ÜÑÌ Ö), À¾` `» ÔàÖÚ Ñ ØÖÖ ÖÜ 1, ÒÌà (Ì ÙÖ ÖÚ Ö ÉàÔ 250). `Û Ô Ì ÑˇÌÙ ˇ ØÖÜÙ ÙˇÖÜÔ Ì Ø - Ó Û Ñ Ñ Û ÙÑÌÜÌ Ú Ô ÝÌØÖÓÌÔ ÙÛ Ó ˇ Ó Û ÛàÔ ÜÙ ÑàÔ ÙÛ ÓàÔ Ñ Û Ú ÌÞÔÖÒÖ Ú, Ö Ó ˇ ÛÌ Ú ÙÞÖÒÌ àô Û Ú ÌܡÜÔÙ Ú ÌÜÛÌØÖÉ ˇÓ Ú Ñ - ÌÜÙ Ú ˇ Ô Ú Ò. ÒÌà: ˆ ÌܡÜÔ : Ü ÌÔ Ù ÛÖ ÖÜÒÖÜ- Ø ÙÛÖ ÖÜÒ

7 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΑΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Ομαλά κύλησε την Κυριακή 6 Μαΐου η εκλογική διαδικασία σε όλα τα τμήματα του Περιστερίου. Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν το πρωί στις 7:00 και έκλεισαν αργά το απόγευμα όπως ορίζει ο νόμος. Τις πρωϊνές ώρες όσοι ψηφοφόροι βρέθηκαν στα εκλογικά τμήματα εξυπηρετήθηκαν ταχύτατα. Μετά όμως τις 10:00 το πρωί που άρχισαν να φθάνουν κατά ομάδες, υπήρξε κάποιος... «συνωστισμός» αλλά και πάλι η εκλογική διαδικασία έβαινε ομαλά. Τα «ήρεμα νερά» όμως στο Περιστέρι διαταράχθηκαν όταν -σύμφωνα με την ΑΝΤΑΡΣΥΑπερίπου 30 άτομα του Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή» εισέβαλαν σε εκλογικό τμήμα στο 6-8 Λύκειο και έκαναν πορεία μέσα στο χώρο με επιθέσεις και προπηλακισμούς στους εκπροσώπους των αριστερών κομμάτων που βρίσκονταν εκεί, καθώς και σε πολίτες που εκείνη την ώρα ψήφιζαν. Παράλληλα, δε, απειλούσαν για το τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά μετά από έντονες αντιδράσεις πολιτών και εφορευτικής επιτροπής αποχώρησαν. Κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συνέχεια μετέβη στο Β Α.Τ. Περιστερίου και συναντήθηκε με τον Διευθυντή, όπου του εξιστόρησαν το απαράδεκτο περιστατικό. Ο Διευθυντής του Τμήματος τους απάντησε ότι θα ενημερώσει τους αρμόδιους. Ο Φώτης Κουβέλης ψήφισε στο Περιστέρι Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το παραπάνω περιστατικό, στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Περιστερίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα. Κατά την έξοδό του από το εκλογικό τμήμα ο κ. Κουβέλης προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Ο Ελληνικός λαός σήμερα με την ετυμηγορία του θα αποφασίσει πως πρέπει να πορευθεί η Ελλάδα μας και η κοινωνία. Είμαι αισιόδοξος. Την αισιοδοξία μου την στηρίζω στην εμπιστοσύνη μου προς τους πολίτες». Στην ερώτηση του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ», «Τι σηματοδοτεί για τη χώρα η σημερινή ψήφος» ο κ. Φώτης Κουβέλης, απάντησε: «Η Ελλάδα να είναι ζωντανή και να είναι με την κοινωνία όρθια». Η κίνηση στα εκλογικά τμήματα όσο περνούσε η ώρα γινόταν περισσότερη. Ιδιαίτερα μετά τις 12:00 το μεσημέρι όχι μόνο οι δρόμοι έξω από τα εκλογικά τμήματα, αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι και τα καφέ της πόλης είχαν κατακλυσθεί από κόσμο. Κύριο θέμα των συζητήσεων τα πιθανά αποτελέσματα της κάλπης. Μία ώρα πριν το κλείσιμο της κάλπης ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» βρέθηκε στο 1ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Δημοτικό σχολείο Περιστερίου. Εκεί πληροφορηθήκαμε ότι η συμμετοχή μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα είχε ξεπεράσει το 65% και ο κόσμος όλο και πύκνωνε... τις ουρές, σε σημείο μάλιστα που στο τελευταίο μισάωρο, έμπαινε από την είσοδο του σχολείου τρέχοντας για να προλάβει πριν κλείσει η κάλπη... «Από το πρωί έλεγα και ξανάλεγα, πως δεν θέλω να ψηφίσω κανέναν... Άκουγα, έβλεπα και μου ερχόταν αηδία...» έλεγε μια ηλικιωμένη κυρία που τη Ο Φ. Κουβέλης με τον υποψήφιο βουλευτή Τ. Δαρσινό συνόδευε ένα νέο παιδί. «Ήρθα γι αυτό το παιδί... Έχει πτυχία... κι άλλα πτυχία... και κάθεται στο σπίτι και κοιτάει τον ουρανό... Γι αυτόν ήρθα! Προλαβαίνω;» «- Προλαβαίνετε, προλαβαίνετε...». Η ώρα της κρίσης είχε φτάσει! Οι εκπρόσωποι των κομμάτων που βρίσκονταν πίσω από τους πάγκους έξω από το σχολείο άρχισαν σιγά-σιγά να μαζεύουν τα φυλλάδια, τα ψηφοδέλτια, τις ανακοινώσεις. Η ώρα είχε σημάνει 7:00 και όλοι έτρεχαν να σταθούν μπροστά στην τηλεόραση για να δουν το πρώτο αποτέλεσμα των exit poll. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και στην πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτήσουν. Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης» (voucher), η οποία θα χορηγείται στους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω του διαδικτύου συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σε ειδική ιστοσελίδα τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», από τη Δευτέρα 09/04/12 έως την Παρασκευή 25/05/12. Οι άνεργοι-ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). Οι ωφε- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» λούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: Θα παρακολουθήσουν 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις (Power Point), Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βοηθηθούν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής «Αίτησης συμμετοχής» τους στο πρόγραμμα: επισκεπτόμενοι το ή καλώντας καθημερινά 09:00-17:00 στις Δομές του ΚΕΚ SYNERGY Περιστερίου: Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα των Σχολείων του Περιστερίου Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με αφορμή την καταγραφή των προβλημάτων στα σχολεία του Περιστερίου που ξεκίνησε και θέλοντας να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά της στο σύνολο των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας αποφάσισε: Να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11/5/ 2012 στις στα Γραφεία του Συλλόγου (Ακαρνανίας στο σχολικό συγκρότημα των Δημοτικών Σχολείων). Να προκαλέσει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της ΔΕΠ. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ανοιχτή εκδήλωση στο 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου Το 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου σας καλεί σε ενημέρωση - συζήτηση με θέμα «Δρομολογώντας το Ασφαλές Σχολείο - ενδοσχολική βία, αιτίες, τρόποι εκδήλωσης - τρόποι αντιμετώπισης». Τετάρτη 16 Μαΐου 2012, ώρα 7:30 μ.μ. Στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου. Κηπουπόλεως και Μουσών. Θα μιλήσει η κ. Αντωνοπούλου Χρ., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ψυχολόγος - κοινωνιολόγος. Η Διευθύντρια ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΠΑΝ. - Φιλόλογος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Διάβασα στο διαδίκτυο μια έρευνα των Ε. Φερέτη και Μ. Σταυράκη «Η χρήση της σωματικής τιμωρίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, μια κοινωνιολογική μελέτη στην περιοχή πρωτεύουσας» του Μέχρι τότε γνώριζα σαν εκπαιδευτικός τη σχολική βία ανάμεσα στους μαθητές που συνέβαινε σχεδόν σε όλα τα σχολεία, βία σωματική, λεκτική, ψυχολογική ακόμα και σεξουαλική. Χιλιάδες τέτοιες περιπτώσει συνέβαιναν σε όλα τα σχολεία κάθε χρόνο. Αλλά γνώριζα επίσης πως ορισμένοι συνάδελφοι ασκούσαν βία στους μαθητές τους και από τους ίδιους τους μαθητές μάθαινα πως και οι γονείς τους έκανα το ίδιο με τα παιδιά τους. Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει καλά τους μαθητές του αγόρια και κορίτσια εκτιμά αμέσως τη σοβαρότητα της κακοποίησης και των νέων εμπειριών που επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά και τη διαταραχή τους. Δουλειά του καλού δάσκαλου δεν είναι μόνο η παράδοση του μαθήματος ειδικότητάς του, αλλά παράλληλα να κατανοεί τις αλλαγές, τις αντιδράσεις, τις διαταραχές κα τα νέα έντονα χαρακτηριστικά κριτήρια στέρησης και κακοποίησης του κάθε παιδιού και εφήβου στην τάξη του. Προσπερνώντας τη θλιβερή κατάσταση της σχολικής βίας ανάμεσα στα παιδιά και όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στη γειτονιά, μένω στο θέμα της κακοποίησης των παιδιών από μαινόμενους ενήλικες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις νεαρές ψυχές και στα σώματά τους με την τιμωρία που τους επιβάλουν και εδώ μιλάμε κύρια για σωματική και ψυχολογική τιμωρία που δεν έχει να κάνει με ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή οι ενήλικοι γονείς, δάσκαλοι και άλλα πρόσωπα που κακοποιούν τα παιδιά το κάνουν γιατί όπως συχνά λένε τους πνίγει το δίκαιο και το κάνουν «για το καλό των παιδιών, ή των νέων» και έτσι τα θύματά τους κακοποιούνται εσκεμμένα στο σχολείο, ή στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού με ολέθριες συνέπειες. Οι θύτες όμως συνειδητά κι ακόμα και ασυνείδητα επιφέρουν από «αγάπη και ενδιαφέρον» στα θύματά τους σοβαρές κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές, και θα πρόσθετα από εμπειρία σαν γονέας και εκπαιδευτικός νοητικές και συναισθηματικές διαταραχές ακόμα. Ξέρω περιπτώσεις που τα παιδιά και νεαροί έφηβοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έξω στην κοινωνία πληγωμένα και απελπισμένα φτάνουν μέχρι και την αυτοκτονία. Δεν γνωρίζω στατιστικά πόσοι ανήλικοι αυτόχειρες στην απόγνωση τους αυτοκτονούν, αλλά σίγουρα κάθε εβδομάδα ένα τέτοιο τραγικό θύμα μας «απαξιώνει και μας τιμωρεί με τη θυσία του», όπως συχνά μας αποχαιρετούν με τα στερνά γραπτά τους που φεύγοντας αφήνουν πίσω τους. Όχι, η κάθε είδους βία, η κακοποίηση, το ξυλοκόπημα μέχρι και η πιο απλή απειλή δεν συνιστά μέθοδο διαπαιδαγώγησης και τρόπο επιβολής πειθαρχίας και αλλιώς θα αντιμετωπιστεί για παράδειγμα η σχολική βία ανάμεσα στους μαθητές και άλλα ανήλικα πρόσωπα και αλλιώς η εσκεμμένη ολέθρια βία των ενηλίκων ενάντια στα παιδιά και δεν είναι μόνο καταγέλαστη αλλά και θλιβερή η δικαιολογία του γονέα, η του δάσκαλου και οποιουδήποτε άλλου ενήλικα που λέει πως είχε πολλάκις προειδοποιήσει το θύμα του «και καλά ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ να πάθει, όπως το περίμενε, αφού δεν ακούει». Αλλά ακόμα και η προειδοποίηση αποτελεί μορφή βίας, αφού δεν αποτελεί ούτε ορμήνια, ούτε νουθεσία ούτε θετική και επαινετική προτροπή, έγκαιρη κατατόπιση, ενημέρωση και γνώση. Κρύβει πολύ ανευθυνότητα και ακαταλόγιστη λογική και ποινικότητα ο ενήλικας που δικαιολογείται πως το θύμα «τα ήθελα και πήγαινε φιρί φιρί αναγκάζοντάς τον να βιαιοπραγήσει. Σκεφτείτε δηλαδή τι άνομος αντικοινωνικός και ηλίθιος είναι ο βιαστής ανηλίκου που επικαλείται στην απολογία του πως «κύριε Πρόεδρε τα ήθελε», το ανήλικο και απονήρευτο θύμα του και τι ανώριμος γονέα, τι ανεπαρκής δάσκαλος και τη ανυπόληπτος είναι οποιοσδήποτε ενήλικας που λέει πως το ξύλο βγήκε από το παράδεισο και ότι η χρησιμοποίηση βίας είναι επιβεβλημένη για να «στρώσει το παιδί» και στη καλή διαπαιδαγώγησή του. Στη Α τάξη του Α Δημοτικού Σχολείου Νικαίας μέσα στη κατοχή θυμάμαι το δάσκαλό μου που κάθε και τόσο μας προειδοποιούσε «Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» και μας κοπάναγε στο κεφάλι προκαταβολικά για πιθανή μας αταξία που θα θέλαμε να διανοηθούμε. Ευτυχώς ο δάσκαλος ήταν οικογενειακός μας φίλος και έτσι γλύτωνα εγώ τις χαρακιές στο κουρεμένο μου κεφάλι, αλλά συμφωνώ με τη μελέτη των Ε. Φερέτη και Μ. Σταυράκη που συνέταξαν το αντιπροσωπευτικό δείγμα των 591 οικογενειών χειμαθητών, μισά αγόρια και μισά κορίτσια, αναφέροντας πως από αυτά το 77, 8 % ήταν αδύναμα παιδάκια της Α τάξης του δημοτικού σχολείου, που είχαν υποστεί τιμωρία και μόνο τα 59, 7 % από τα παιδάκια της ΣΤ τάξης. Τώρα γνωρίζουμε πως οι δάσκαλοι αποφεύγουν την απλή σωματική τιμωρία και την κακοποίηση των μαθητών φοβούμενοι ίσως τις συνέπειες του απαγορευτικού νόμου, αλλά σύμφωνα με την έρευνα που επικαλούμαι 65 % των γονέων δηλώνουν πως τιμωρούν σωματικά τα παιδιά του αν και 90 % των τιμωρημένων παιδιών πεισματικά επαναλαμβάνουν την πράξη που προκάλεσε την επιβολή της όποιας κακοποίησής τους από το δάσκαλο και πιο συχνά από το γονέα. Το περίεργο είναι πως ρωτώντας γονείς γιατί κακοποιούν τα παιδιά τους και πιο είναι το όφελος ομολογούν 87 % πως γνωρίζουν πως απαγορεύεται η σωματική τιμωρία στο σχολείο και στο σπίτι και μάλιστα 78 % από αυτούς είναι υπέρ της απαγόρευσης κάθε κακοποίηση των παιδιών και των εφήβων. Έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από τότε που δίδασκα στα σχολεία και τώρα συνταξιούχος πιστοποιώ πως έχει χειροτερέψει το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης, ή μπορεί να οφείλεται αυτό πως τώρα καταγγέλλονται περισσότερες περιπτώσεις από πριν και δεν είναι μόνο απελπιστικά τα σημερινά στοιχεία της παιδικής κακοποίησης, αλλά έχουν αυξηθεί και διεθνώς. Διαβάζω μια στατιστική μελέτη της εξέλιξης των καταγγελιών παιδικής κακοποίησης ηλικίας 0 έως 6 ετών στη Σουηδία από τα μέσα της μέσα της περασμένης δεκαετία μέχρι σήμερα. Το 2005 δηλώθηκαν 1096 καταγγελίες, το 2006 ανήλθαν σε 1351, το 2007 σε 1548, το 2008 σε 1906, το 2009 σε 2195, το 2010 σε 2550 και το 2011 σε Οι παραπάνω καταγγελίες για παιδική κακοποίηση έχουν γίνει από το προσωπικό των βρεφονηπιακών και ημερήσιων παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και τον σχολείων προς τη δημοτική Πρόνοια που καταγγέλλει με τη σειρά της τις χειρότερες περιπτώσεις στην αστυνομία, αφού οι περισσότερες φορές αφορά ελαφρού τύπου τιμωρίας που οι αδιόρθωτοι ή απεγνωσμένοι ανεπαρκείς γονείς καταφεύγουν σε βίαιες λύσεις που τις θεωρούν ωστόσο εχεφροσύνης και παιδαγωγικές. Μαντεύω πως οι περιπτώσεις βίας ιδιαίτερα μέσα στους τέσσερεις κλειστούς τοίχους του σπιτιού, που καλύπτουν το σφάλμα των ευέξαπτων γονέων είναι πολύ περισσότερες από αυτές που γίνονται γνωστές και καταγγέλλονται, έπειτα τα παιδία απειλούνται να μην διαμαρτυρηθούν κατά των γονιών τους και μάλιστα τα πιο μεγάλα παιδιά το αποφεύγουν για να μην δημιουργήσουν προβλήματα στην οικογένεια. Φυσικά και οι πιο ελαφροί τρόποι τιμωρίας, όπως είναι οι λεκτικοί της δριμείας επίπληξης και μομφής όπως και της επιτιμητικής παρατήρηση μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογική και συναισθηματική διαταραχή στο αθώο παιδί που έχει ανάγκη από ορμήνια και προτροπή, που έχει ανάγκη να νιώθει προσφιλή τον γονιό, το δάσκαλο, τον κηδεμόνα που τον θέλει αγαπητό σύμβουλο και καθοδηγητή κοντά του. Χωρίς να το ξυλοφορτώνει ένα αφύσικο κράτημα και βίαιη αναταραχή του ανυπεράσπιστου μικρού παιδιού από τον ενήλικα, μπορεί το αδύναμο ανήλικο να εκλάβει αυτή την έντονη και αφόρητη ενέργεια σαν παρορμητική απειλή που το τρομάζει η έκβασή του. Η στέρηση και η παραμέληση επίσης του παιδιού από τον γονιό δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες απασχολήσεις που αφιερώνει τον καιρό του απουσιάζοντας από κοντά του μπορεί να έχει τραυματικές επιπτώσεις στη ψυχή του παιδιού, που θέλει να νιώθει την οφειλόμενη φροντίδα και την παρουσίαση του κοντά του. Τα αποτελέσματα τέτοιων ανάρμοστων μεθόδων και πολλών άλλων δυσάρεστων συμπεριφορών του ενήλικα μπορεί να συμβάλουν σε θλίψη και διαταραχή του ανήλικου παιδιού. Συχνά ασημαντότητες στην αντίληψη του ενήλικα διαφεύγουν της έγκαιρης αναγνώρισης του ίδιου του γονιού, του αρμόδιου προσωπικού του σχολείου και άλλων προσώπων με κατάρτιση και ευθύνη να το προστατέψουν έγκαιρα από τυχόν ιατρικά και ψυχοθεραπευτικά δισεπίλυτα συμπτώματα και έχει στη στέρηση που νιώθει το παιδί τόση μεγάλη ανάγκη της μέριμνας και της αγάπης του προστάτη της ζωής και ανατροφής του. Πέρασε περισσότερος καιρός από τέσσερες τετραετίες από τότε, που τώρα παίζοντας με τα εγγόνια μου αναθυμάμαι δακρύζοντας με θλίψη και συντριβεί, πόσο παραμελούσα τα ανήλικα παιδιά μου, αμέσως μετά το σχολείο που δίδασκα, να πηγαίνω καθημερινά όλα τα χρόνια του αντιχουντικού μας αγώνα στη Σουηδία κατά των συνταγματαρχών της Αθήνας, στις καθημερινές μας συντονιστικές μας συναντήσεις στην κοινότητα και στις κινητοποιήσεις μας. Μου έλεγε με κατανόηση και λύπη η μαμά των παιδιών μου κάθε φορά μεσάνυχτα επιστρέφοντας στο σπίτι: «Τα παιδιά ρωτούσαν πριν κοιμηθούν, που είναι ο μπαμπάς;». Για τους αγώνες του οφείλει κανείς να μην μετανοεί, όταν άλλοι αφήσανε τα κοκαλάκια τους, αλλά για τα παιδιά μου αυτό δεν ήταν παιδική κακοποίηση; Το «Περιστέρι Μαζί» με τη Ρένα Δούρου Την Κυριακή 22 Απριλίου ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης και στελέχη της παράταξης είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλάξουν απόψεις με την Ρένα Δούρου. Ο θυμός, η οργή, η αγανάκτηση ενάντια στους υπεύθυνους της σημερινής οικονομικής κρίσης κυριάρχησαν στη συζήτηση. Η χαμένη αξιοπρέπεια του απλού πολίτη, τα όνειρα που του στερούν επαγγελματίες πολιτικοί και καιροσκόποι που ποτέ δεν εργάστηκαν και γαντζωμένοι στην εξουσία προσπαθούν με μνημονιακές πολιτικές και εκβιαστικά διλήμματα να διατηρήσουν τη θέση τους. Εκφράστηκε η άποψη ότι είναι μονόδρομος η καταδίκη αυτών των πολιτικών στη συνείδηση όλων μας και αυτό ήδη συντελείται σε μέγιστο βαθμό. Τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κατέγραφε Γαλλικό κανάλι. Η Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι Μαζί» και ο επικεφαλής Γιώργος Βαθιώτης πλήρως συμπαρατασσόμενοι με τον απλό πολίτη, τον απλό Δημότη, στις αγωνίες και την αβεβαιότητα που βιώνει για τον ίδιο και την οικογένειά του, θα είναι δίπλα Οι ώρες αγωνίας και η ευτυχής κατάληξη στην περιπέτεια της μικρής Σουαϊέν Σουϊτλίν (3,5 ετών) Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ώρες αγωνίας που ζήσαμε από την στιγμή που ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία ότι ένα κοριτσάκι 3,5 ετών αγνοούνταν ήδη 7 ώρες. Όπως δήλωσε η μητέρα της, η οποία κατάγεται από τις Φιλιππίνες, το παιδί εξαφανίστηκε την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 στις 11:00 από πλατεία της περιοχής των Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Λόγω της σοβαρότητας της περίπτωσης και δεδομένων των κινδύνων που ενδεχομένως διέτρεχε το μικρό κορίτσι κρίθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση του συστήματος Amber Alert. Ωστόσο η διαδικασία διεκόπη καθώς δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί φωτογραφία της Σουϊτλίν. Ακολούθησε ανακοίνωση της εξαφάνισης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Τηλεοπτικού Σταθμού STAR, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκλησή μας. Καθώς ο χρόνος κυλούσε και οι πληροφορίες που δίνονταν δεν οδηγούσαν στα ίχνη της ανήλικης, κάναμε την υπέρβαση προχωρώντας για πρώτη φορά στην ενεργοποίηση Amber Alert χωρίς φωτογραφία παιδιού. Ευτυχώς τα καλά νέα ήρθαν από την Αστυνομία και ενημερωθήκαμε ότι η ανήλικη είχε βρεθεί και ήταν καλά στην υγεία της. Κατόπιν παρέμβασης της Εισαγγελίας βρεθήκαμε άμεσα κοντά στη Σουϊτλίν και της δώσαμε τη ζεστή αγκαλιά και την ασφάλεια που έχει ανάγκη κάθε παιδί. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσφάτως ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ζητήσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο. Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό του και θα προτείνει λύσεις και διεξόδους από την κρίση, ιδιαίτερα για τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Θα αφουγκράζεται τα προβλήματα, θα νιώθει τον πόνο και την αγωνία του απλού Δημότη, θα συμπάσχει μαζί του αλλά παράλληλα πρωτίστως θα αγωνίζεται για να τον ανακουφίσει. Ιδιαίτερα τον άνεργο, τον πολύτεκνο, αυτόν που έχει χαμηλό εισόδημα και πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση. Με ένα στόχο, ένα σκοπό, να δώσει μια διέξοδο που θα εξασφαλίσει στο Δημότη και πάλι τη χαμένη του αξιοπρέπεια και θα του δώσει τη δυνατότητα να ατενίσει και πάλι το μέλλον με πίστη, αισιοδοξία και ελπίδα. Το «Περιστέρι Μαζί» ως ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη θα είναι δίπλα στον δοκιμαζόμενο Δημότη και θα συνεργάζεται και προωθεί λύσεις με όλες τις υγιείς δυνάμεις, τους νέους και άφθαρτους ανθρώπους. Αυτούς που έχουν όραμα και ικανότητες και απέναντί τους έχουν τα προβλήματα και πως θα ανακουφιστούν όσοι υποφέρουν. Με το κοινωνικό πρόσωπο μπροστά, την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη. και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Σε διεθνές επίπεδο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Eίναι μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children), το οποίο εδρεύει στην Washington των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μέλος του Δ.Σ. στο Missing Children Europe. Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών (Child Helplines International) που περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης από 160 χώρες. Είναι αναγνωρισμένος συνεργαζόμενος φορέας στο DPI (Department of Public Information) τ ω ν Ηνωμένων Εθνών. Είναι αναγνωρισμένος Μ.Κ.Ο. με συμβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC (Economic and Social Council) των Ηνωμένων Εθνών Είναι μέλος στο διεθνές site για τις εξαφανίσεις ανηλίκων Είναι μέλος στην EFSC (European Federation for Street Children). Στην προσπάθεια του Οργανισμού μας να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνουμε στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας μας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργαζόμαστε επίσης με Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανεύρεση τους. Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά Ευρωπαϊκή Γραμμή Για τα Εξαφανισμένα Παιδιά e mail:

9 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Συνάντηση εργασίας για την Πρόληψη και Ετοιμότητα σε Σεισμό στο ΚΥΒΕ Περιστερίου Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο ΚΥΒΕ Περιστερίου συνάντηση εργασίας μεταξύ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αθήνας (συμμετέχουν 42 φορείς) και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ). Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε περίπτωση σεισμού με εισηγητές από τον ΟΑΣΠ τους Δρ. Ευ. Λέκκα, Καθηγητή Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπροέδρο του ΟΑΣΠ, κα Χ. Γκουντρομίχου, Γεωλόγο MSc., Π. Κέρπελη, Πολιτικό Μηχανικό MSc., Δρ Α. Κούρου, Γεωλόγο. Αναφέρθηκαν στην αντισεισμική πολιτική στην Ελλάδα και στο ρόλο του ΟΑΣΠ, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για σεισμό σε συνέχεια των αλλαγών που επέφερε ο νόμος του Καλλικράτη, στις προδιαγραφές και στον προσδιορισμό των χώρων καταφυγής, στην άμεση και προσωρινή στέγαση των πληγέντων. Ακολούθησε συζήτηση με τους υπευθύνους των φορέων, όπου διατυπώθηκαν οι δυσκολίες στο σχεδιασμό, η αναγκαιότητα επικοινωνιακής πολιτικής και ενημέρωσης της κοινωνίας, άσκησης και εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων στην πολιτική προστασία, ώστε κάθε σχεδιασμός να είναι και πρακτικά υλοποιήσιμος. Ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπαντωνίου στην ομιλία του τόνισε την αναγκαιότητα επένδυσης στην πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, ρεαλιστικών σχεδιασμών, διαρκούς ετοιμότητας και καλού συντονισμού. Επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη η άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και κάθε αρμοδιότητα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα κονδύλια για την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και υλικών. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη κ. Θ. Μπούφης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα και Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κα Α. Παπαδημητρίου, ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Χρ. Καρδαράς, ο πατέρας Απόστολος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομου. Παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων & Διοίκησης κ. Β. Κόκκαλης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κ. Καράμπελας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δυτικής Αθήνας κ.κ. Β. Γιαννακάκος, Ι. Πανταλάκη, Γ. Ερμίδου. Συμμετείχαν μέλη του ΣΟΠΠ: Αντιδήμαρχοι, Προϊστάμενοι και υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, συνδέσμων, εθελοντικών οργανώσεων, σωμάτων ασφαλείας, φορέων του δημοσίου. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, Διευθυντές των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας, υπηρεσιακοί παράγοντες της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και πολίτες της περιοχής. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 March to Athens «Πορεία στην Αθήνα» Με στάση στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου Στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου, την πλατεία Δημαρχίας, έφτασε την Παρασκευή 4 Μαΐου η «Πορεία στην Αθήνα» (March to Athens). Τα μέλη της «Πορείας στην Αθήνα» κατασκήνωσαν στην πλατεία όπου και διανυκτέρευσαν την Παρασκευή. Την «Πορεία στην Αθήνα» υποδέχθηκε και στήριξε σημαντικά η Ανοιχτή συνέλευση Περιστερίου. Αμέσως μετά την εγκατάστασή τους στο χώρο έγινε συνέλευση με την ανοιχτή συνέλευση Περιστερίου. Αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν όλοι μαζί για την πραγματοποίηση και τα κίνητρα της «Πορείας στην Αθήνα». Το Σάββατο το πρωί μετά από μία εσωτερική συνέλευση όπου καθορίστηκε η τελική διαδρομή προς το κέντρο, η πορεία αποχώρησε κατά τις 15:00. Περνώντας από Λένορμαν, Ομόνοια και κάνοντας μια μικρή στάση στην Πλατεία Εξαρχείων, έφτασε τελικά στο Σύνταγμα κατά τις 18:00, όπου πραγματοποιήθηκε ένα αληθινά θερμό καλωσόρισμα από ομάδα φίλων Ελλήνων από την «Αγορά της Αθήνας». Ανάμεσά τους παρευρέθηκε και η ομάδα «Αγανακτισμένων μοτοσικλετιστών Ελλάδος» επευφημώντας με χειροκροτήματα και κορναρίσματα. Η σκηνή ήταν συγκινητική με αγκαλιές, χαμόγελα, μουσική από κρουστά και χορό. Αργότερα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συζήτηση γνωριμίας, όπου οι πεζοπόροι εξήγησαν τα κίνητρα για τα οποία έκαναν την πορεία και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους! Δήλωσαν ευτυχισμένοι για την άφιξή τους στην Αθήνα και προέτρεψαν τον κόσμο να συνεχίζει να παλεύει χωρίς να παραιτείται. Αρκετά μετά το τέλος αυτής της συζήτησης, και αφού η Πορεία είχε αποφασίσει να διανυκτερεύσει στην Πλατεία Συντάγματος αλλά χωρίς σκηνές, η αστυνομία τους πλησίασε. Αφού τους ξεκαθάρισε ότι ήταν αδύνατο να παραμείνουν στην πλατεία και ότι είχε διαταγές να εκκενώσουν την πλατεία κατέφτασαν τρεις διμοιρίες από ΜΑΤ, και αφού περικύκλωσαν τον κόσμο, τους απομάκρυναν μέσω της Ερμού μέχρι την Καπνικαρέα. Υπήρξε και μία προσαγωγή Έλληνα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα. Τελικά η Πορεία κατασκήνωσε στο Θησείο, στο παρκάκι δίπλα στο σταθμό ηλεκτρικού. Περιμένουμε εξελίξεις. Η «Αγορά της Αθήνας» υποστήριξε και υποδέχτηκε την «Πορεία στην Αθήνα» «η οποία αποτελεί μια προσπάθειας δικτύωσης και σύνδεσης συνελεύσεων, συλλογικοτήτων και ατόμων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδέα γεννήθηκε με την «Αγορά των Βρυξελλών», μία βδομάδα εκδηλώσεων στη Βελγική πρωτεύουσα που κατέληξε στην μαζική, διεθνή ημέρα διαδήλωσης της 15 Οκτωβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 9 Νοεμβρίου μια ομάδα ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων, ξεκίνησε να περπατάει προς την Αθήνα από τη Νίκαια της Γαλλίας, οργανώνοντας στη διαδρομή λαϊκές συνελεύσεις επαναπροσδιορίζοντας έτσι την έννοια της «δημοκρατίας». Παράλληλα, στις 2 Μαΐου, μια δεύτερη πορεία από ευρωπαίους ακτιβιστές, ξεκίνησε από την Πάτρα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, και κατέληξε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου. Με αφορμή την άφιξη των πορειών στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η «Αγορά της Αθήνας», από 5 έως 15 Μαίου. Θα είναι μια συνάντηση ατόμων, συλλογικοτήτων και εγχειρημάτων με βασικές αρχές την ενότητα και την συνδιαμόρφωση, το σεβασμό και τη μη-βία. Θα αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο, ακομμάτιστο, με οριζόντια δομή και ανοιχτό στον καθένα, με απόψεις και θέσεις που θα προκύπτουν από την ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει συζητήσεις, διαβουλεύσεις, εργαστήρια, δράσεις, συναυλίες, και κορυφώνεται στο διάστημα Μαΐου, τριήμερο παγκόσμιων κινητοποιήσεων, με κεντρικό σημείο τη διαδήλωση στις 12 Μαΐου και τη συναυλία στις 15 Μαΐου στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Οι στόχοι της Αγοράς είναι -Η ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και τρόπων δράσης. -Η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. -Η γνωστοποίηση των υπαρχόντων εναλλακτικών εγχειρημάτων στο ευρύ κοινό, αλλά και η δημιουργία καινούριων. -Η συνδιαμόρφωση κοινών στόχων. Η απάντηση μας στο απάνθρωπο σύστημα της οικονομικής Δικτατορίας είναι η αλληλεγγύη και η αυτοοργάνωση! Δεν περιμένουνε από άλλους να μας λύσουν τα προβλήματα! Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και γινόμαστε μέρος της λύσης! Όλοι μαζί, όλοι ισότιμοι, οραματιζόμαστε και δημιουργούμε!» μας είπαν ο Νίκος και ο Άρης, μέλη της ομάδας, με τους οποίους συνομιλήσαμε στην πλατεία του Περιστερίου. «Με την Πορεία στην Αθήνα» θέλουμε να δείξουμε ότι οι άνθρωποι που ζούμε στην Ευρώπη δεν έχουμε την ίδια άποψη με τις κυβερνήσεις μας» δήλωσε μέλος της Πορείας από τη Γαλλία. Το πρόγραμμα των συναντήσεων και εκδηλώσεων συνεχίζεται ως εξής: Παρασκευή 11 Μαΐου: Άφιξη της πορείας από Ευρωπαίους ακτιβιστές, Πάτρα-Αθήνα Συμμετέχουμε στο ΑΝΤΙΑΠΑ- ΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ - ATHENS LEGALIZE PROTESTI- VAL στον χώρο πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (είσοδος από Λεωφόρο Ποσειδώνος, στάση τραμ 2η Αγίου Κοσμά) events/ / -17:00 «March to Athens»: σύντομη παρουσίαση του εγχειρήματος. Συζήτηση «Φυσική καλλιέργια, διατήρηση σπόρων, οικοκοινότητες.» Θα ακολουθήσουν διάφορα workshops πάνω σε αυτά τα θέματα. Σάββατο 12 Μαΐου: -11:30 Ολοκληρώνεται η συζήτηση της προηγούμενης ημέρας, στο Ελληνικό. -18:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓ- ΜΑ στα πλαίσια της παγκόσμιας κινητοποίησης «Global Spring». -Προσπάθεια ζωντανής σύνδεσης με άλλες ευρωπαικές πλατείες. Κυριακή 13 Μαΐου: Συμμετέχουμε στα Γενέθλια του Καφενείου της Ακαδημίας Πλάτωνος, όλη την ημέρα Οργανώνουμε συζήτηση στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος: «Ανταλλακτικές μορφές οικονομίας: ανταλλακτικά παζάρια, εναλλακτικά νομίσματα, τράπεζες χρόνου.» Κάλεσμα σε συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στον χώρο να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν τα εγχειρήματά τους. 14 και 15 Μαΐου: Το περιεχομενο αυτών των ημερών θα καθοριστεί από το σύνολο των παρευρισκόμενων κατά τις προηγούμενες μέρες της Αγοράς. 15 Μαΐου: 20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Πληροφορίες:

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση της πολιτικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 114

Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Νοέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1ΗΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Σχετικά με τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να πάρει η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 123

Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Σεπτέμβριος 2013 ΣΚΑΪ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% Ούτε σωστή - ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά

Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Μνημόνιο & Χρέος: Ένας χρόνος μετά Τι έχει αλλάξει. Τι πιστεύει σήμερα η ελληνική κοινή γνώμη Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ Μάιος 2011 Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων»

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων» Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 116

Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Ιανουάριος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουνσε σωστή,ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 68% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Ο Ανδρέας Αποστολή Όραμα - Αξίες Αποστολή Πανελλαδικά 365 ημέρες το χρόνο 24 ώρες την ημέρα Αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις με στόχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης

Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 136/13.12.2002 Θέμα 2 ο : 2.9 : Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : - Την με αριθμ. πρωτ. 6759/13.12.2002

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014. 10-12 Ιανουαρίου 2014

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014. 10-12 Ιανουαρίου 2014 Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014 10-12 Ιανουαρίου 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 6 έως και 8 Μαΐου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα

Μπλογκ και Πολιτική στην Ελλάδα ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website 1 website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου έκλεισαν ένα μεγάλο πολιτικό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τις ραγδαίες ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Α σ τ ι κ ή Μ η Κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ή Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α O M N I B U S www.omnibus.gr Ετήσιος Απολογισμός 2014

Α σ τ ι κ ή Μ η Κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ή Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α O M N I B U S www.omnibus.gr Ετήσιος Απολογισμός 2014 Α σ τ ι κ ή Μ η Κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ή Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α O M N I B U S www..omniibus..gr Ετήσιος Απολογισμός 2014 Περιεχόμενα Απολογισμός Πεπραγμένων: - Αντί προλόγου - «Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα