ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1243, ΤΙΜΗ 0,30 d Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαΐου ΟΧΙ Β Αθηνών Περιστέρι Σταυροδοσίες υποψηφίων Βουλευτές που εκλέγονται Σελίδες Εκλογές στο Περιστέρι Aπόψεις και Σχόλια Σελίδα 3 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 7 Συνάντηση Εργασίας για την Πρόληψη και Ετοιμότητα σε Σεισμό στο ΚΥΒΕ Περιστερίου Σελίδα 9 Σελίδα 15 Σελίδα 23 ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ Ο λαός αποφάσισε. Δεν έπεσε στο δίλημμα, δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς. Και aποφάσισε να στείλει ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κάλπης που έκλεισε την Κυριακή 6 Μαΐου. Μοίρασε τα ποσοστά με τρόπο μοναδικό, αποφασίζοντας με τον τρόπο αυτό απ τη μια να τιμωρήσει τα δύο «μεγάλα» κόμματα και να αποδοκιμάσει το δικομματισμό, απ την άλλη να στηρίξει τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που εξήγγειλαν αντιμνημονιακή πολιτική και παράλληλα να εκδηλώσει την οργή του, αποφασίζοντας την είσοδο στη Βουλή, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ενός ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος. Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανεξάρτητοι Ελληνες Κ.Κ.Ε. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή Δημοκρατική Αριστερά Λοιπά Στη Σελίδα 5 ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Την Κυριακή 13 Μαΐου η επίσημη παράδοση στους πολίτες Σελίδα 4

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 ¾ ß ¾ˆ ý ` À ` À ` ` ÖÒç ÙÖݪ ØÖ Óå ÖÜ ÒâÌ àú ß ÜÛæý ÙâØÔÌ Ñ ØÆÉ Ñ æþ ÓæÔÖ ÙâØÔÌ, ÒÒÆ ÙÑÖØ Æ Ñ ÙÜÓÝÖØÆ. ÛÖçÛÖ Ûå Ö Àà- Ó æú ß ÙÜ ÑØÆÛ ÛÖÚ Ì ÉªÛàØý åøôì ÝæØ Ñ ÖØÓÆ ÞàØåÚ ØÖÝçÒ Õ ( ÌÔ ÝÖÉÆÛ ÌåÔ ß Ò ÑÆØ ý) ÌåÛÌ ÙÛ Ô ØæÙÑ Ø ÌØàÓâÔ ÛÖÜ, ÌåÛÌ ÙÛ Ô Ò ØàÓâ- Ô ÌØæ ÖÜÒÖ.»ÆÒ ÙÛ Ô Ó ÞÆÙÌ ÖçÛÌ ßÙÛ æô ý ÖÔªÚ ÌåÔ ÛÌˇÌ ÓâÔÖÚ Ô Ò ØØÙÌ Ì- Ø ÙÙæÛÌØ ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô Ó Ô ÛÖÜ Ì ÉÆÒÒÖÜÔ Û Þت٠ØÖÝÜ- Ò ÑÛ ÑÖç. åô ÛæÙÖ ÔÌçˇÜÔÖÚ Ñ Òå- ˇ ÖÚ, ØÙÛÌ ÉÆ Ì ÙÌ ÑåÔ ÜÔÖ æþ ÓæÔÖ Û Ô Ü Ìå ÛÖÜ, ÒÒÆ Ñ Û Ô å Û àª ÛÖÜ Ñ Ô ÌåÔ ÔÛØÌÓâÔÖÚ Û Ô Ü Ìå Ñ Û àª Û Ú Ö ÑÖ âôì ÆÚ ÛÖÜ. åô Ù Ô Ô ˇâÒÌ Ô ÝÆÌ âô... Ò ÑÛÖÓ ÖçØÌÑÖ ÖÜ ÉØåÙÑÌÛ ÙÛÖ ÛâØÓ ÌÔæÚ ÞàØ Ý Öç ÛÖ Ö ÖåÖ ÌåÔ ßÙ ØÓâÔÖý ÓÌ ÔÆØ- ÑÌÚ Ñ ÜÛæÚ ÔàØå ÖÔÛ Ú ÛÖÔ ÑåÔ ÜÔÖ, ÓÌ ÓÌ ÆÒ ÌÜÞ ØåÙÛ Ù, Ó åôì ÙÛÖ ßÞàØÆÝ ý Ñ ÛØâÞÌ Ô ÝÆÌ ÛÖ ÒÜÑæ. âé ÜÛª ÙÛÖØå ÓÌ ÛÖÜÚ... ÔÛ ÙÛ Ù ÑÖçÚ Û Ú ØÖ- ÝçÒ Õ Ú ÙÛÖ ÙÌÕ ÑØ ÛÆÌ ØÑÌÛÆ ÞØæÔ. Ø Ô æ 40 ÞØæÔ Ö ÌØæ ÖÜÒÌÚ ÌÔ â ØÔ Ô ÓâÛØ ØÖÝçÒ Õ Ú, ÖçÛÌ Ñ ÌÒ ÛÌå ÛÖÜÚ ÛÖ ªˇÌÒÌ.» ÖØÌå ÛÖ AIDS Ô ªÛ Ô Æ ÔàÙÛÖ, ÒÒÆ Ü ªØÞ Ô Û ÔàÙÛÆ ÝØÖ åù ÔÖÙªÓ Û. æ- ÓàÚ Ö Ì ÙÑâ ÛÌÚ ÛàÔ ÖåÑàÔ ÔÖÞªÚ ªÙ Ô Ñ ˇ ÙÜÞ ÙÓâÔÖ æ- Û ªÕÌØ Ô àú ªÛ Ô ÔæÓ Ó Ñ àú Ö ÜÔ åñìú ÖÜ ÖçÒÌÜ Ô Ù ÜÛÆ, Ü ÖÞØÌÖçÔÛÖ ÙÌ Û ÑÛÆ ÞØÖ- Ô ÑÆ ÙÛªÓ Û Ô åôöüô Ü Ì ÖÔÖÓ Ñæ âòì ÞÖ. `ªÓÌØ Û ØÆ Ó Û âþöüô ÒÒÆÕÌ ÓÌ ÛØ Ñæ ØܡÓæ. Ù - ÑÆ ÌÓÝÆÔ Ù ÛÖÜ AIDS ÖÜ ÓÌÛ å ÌÛ ÑÜØåàÚ ÓÌ ÙÌÕÖÜ Ò - Ѫ Ì Ýª Ñ ÓÌÛÆ Û ß ÆÛØ Û ý ÙçÔÖØÆ Ó Ú, æ Û Ö Öå âø - Ù Ô ÙÛÖÔ ÌÒÒ Ñæ ÞØØÖ ÌÑ ÛÖ- ÔÛÆ ÌÚ Þ Ò Æ ÌÚ ÔÌ ˇçÓ ÛÖ Ì- ÙÑâ ÛÌÚ ÓÌÛ Õç ÛàÔ Ö ÖåàÔ Ñ Þ Ò Æ ÌÚ ÜÔ åñìú ÖÒÒâÚ æ Û Ú ÞØØÌÚ Û Ú ØØ Ô `ÖÉ ÌÛ ÑªÚ íôà- Ù Ú Ñ æ ÆÒÒÌÚ Ì ÛÖÔ ÑâÚ ÞØØÌÚ. æóöøýìú Ñ Ñ ÒÒå Ø ÓÓÌÚ Ö ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÌØ ÙÙæÛÌØÌÚ ßßÆØÌÜ Ôý ÓÌ ÌÜÑÖ- Òå ÌÒÆÛÌÚ ÙÌ ÑÌÔÛØ ÑÖçÚ Øæ- ÓÖÜÚ Û Ú ˇªÔ Ú Ñ Ô â ÔÌ ÑÆÛ Ø ÆÔà Ö ÌÒÆÛ Ú âñ ÔÌ ÙÌÕ ÞàØåÚ ØÖÝÜÒ ÑÛ Ñæ. Ø æûìø ØÑÌÛâÚ ÜÛâÚ ÆÔÖ Õ Ô ÖåÑÖÜÚ ÔÖÞªÚ, ØÆÔÖÓÖÜÚ ÙÛ Ô ÒÌ Öß Ýå ÛÖÜÚ Ñ ÌÑÌå ÌÞæÔÛÖÜÙ Ô ÑÆˇÌ Ìå ÖÜÚ ØÙÌÔ Ñæ ÖÜ Ô - ÛÖçÙÌ ÑÆÛ ÝÖØÌÛ Ñæ ÙÛ Ú â- ØÌ ÌÚ ÛÖÜ ÖØ åöü âøàû Ñ ÙÜ ÞØæÔàÚ Ô ÒÖÜÛåÙÖÜÔ Û Ô ÌØàÛ Ñª ÛÖÜÚ ÒåÙÛ. ÜÛÜÞØÚ ÖÒ ÛÌå Õç Ô ÙÌ âùûà Ñ Ø Æ, ØÞå ÖÔÛ Ú ÌÒâ - ÞÖÜÚ ÙÌ ÖåÑÖÜÚ ÔÖÞªÚ ÖÜ ÛÌÒÌÜ- Û å âþöüô ÜÕ ˇÌå ÓÌ Ø ˇÓ Û Ñª ØæÖ Ö. íûù åùûàùì àú ÌÒÆÞ ÙÛ ÒÌ ÛÖÜØ ÖçÔ ÓÌ ÔæÓ Ó Æ Ì ÌÔØ Û ÖÒÒÆ ÌåÔ ØÆ- ÔÖÓ. ôù ÖÜ âýû ÙÌ Ñ Ù ÜÛæ Û Ú Ö Öç àñ å Ú ÑÖÔÛÆ ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ Û Ú ˇªÔ Ú æ ÖÜ ÛÖ ØÖ- Ùà Ñæ ÛÖÜ âôûøöü Òâ ÞÖÜ Ñ ØæÒ ß Ú ÖÙ ÓÆÛàÔ ÉتÑÌ Ó ÑÖ âò 20 ÌÛØÔ æ Û Ô ÀàÙå Ö Öå ÌØ æû Ô ÌÑÌå ØÆÔÖÓ ÞàØåÚ Ô ˇâÛÌ Û Ø åû Û Þ ØÛ Æ Ø ÓÖÔªÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ, ÖçÛÌ ÛÖ Ì Ñæ É ÉÒ ÆØ Ö Ü Ì ÖÔÖ- Ó ÑÖç ÌÒâ ÞÖÜ, ÛÖ Ö ÖåÖ Øâ Ì Ô âþöüô Ó å ÛÖÜÚ Ö ÌØæ ÖÜÒÌÚ. æû Ô Û Ô Ü âé Ò Ô ÙÌ ÆÓÌÙÖ ÛÌÙÛ åùûàù Ô àú ªÛ Ô ÝÖ- Øâ Ú ÛÖÜ AIDS. ÓâÙàÚ Ì Ö Ö - ªˇ Ñ Ô ÆÔ ØÌÚ Û Ú. `. ÖÜ ÙÜÔâÒ É Ô Û Ô Û ÆÔ ( ÜÛæ ÌåÔ Û æôöóæ Û Ú) Ñ Û Ô Ö ª - Ù Ô ÙÛÖ ÖÙÖÑÖÓÌåÖ ÒÌ ÛÖ- ÓÌØÌåÚ ÌÕÌÛÆÙÌ Ú. åù Ú, ÙÌ ÉÆ- ØÖÚ Û Ú ØàÙå Ú ÙѪˇ ÑÌ Ö Ô - Ѫ åàõ É Ø Æ ÙàÓ Û Ñª ÉÒÆÉ, ÖÙÝØÆ Ù ØÆÔÖ- ÓÖÜ ÖåÑÖÜ ÔÖÞªÚ, ÌÜÑæÒÜÔ- Ù ØÆÕÌàÔ ß ÑÖÒ Ùå Úý Ñ ÆÒ- ÒÌÚ Ø ÉÆÙÌ Ú ÙÞÌÛ ÑâÚ ÓÌ Øæ- Ùà ÌÑ æóìô Ì å ÓÖ Éª. æ à Û Ú ÙÖÉ ØæÛ Û Ú Û Ú Ñ ÛÆ- ÙÛ Ù Ú Ì ÌÛØÆ Ì ÓÖÙåÌÜÙ ÝàÛÖ Ø Ýå Ú Û Ú ØàÙå Ú ÌÜÔæ ÛÖÜÚ Òæ ÖÜÚ. íûù ÓâÞØ ÙªÓÌØ (2/5/12) ÛÖ âôûøö Òâ ÞÖÜ ( ¾) âþì ÌÞÛÌå ÓâÞØ ÑÒªÙÌ Ú - ÔÛØØÔ- ÌÒ ÛØÔ Û Ú Û ÆÔ Ú Ö Öå ÌÞæÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ ÔØÚ Óâ- ÞØ Ñ...25 ÆÔÛØÌÚ ÖÜ ÓæÒ Ú âó ˇ Ô à ÌåÔ ÝÖØâ Ú ÛÖÜ AIDS Ô ÑÖÉÒªˇ Ñ Ô Ñ ÛÖçÔ Ô ÌÕÌÛ ÙÛÖçÔ, Ô ÖÜÔ Ô ÑæÒ- Ò Ù Ô ÛÖ ß ØÆÙ ÓÖý. ÜÙÛÜÞØÚ Û ØÆ Ó Û ÌåÔ ÙÖÉ ØÆ Ûå ÙçÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÜÚ Ì ÑÖçÚ Ù âô ÞØæÔÖ Û ÑØÖç- ÙÓ Û ÛÖÜ AIDS â Ì Õ Ô Ó ç- Õ Ù Ñ ÛÆ 57% Ñ Ñ ÛÆ ÛÖÔ ÛØæ ÛÖÜ ¾ ÙÛ Ú ÛÆÕÌ Ú ÛàÔ Ô ØÑÖÓ ÔØÔ, ÛÖ AIDS ØÖÜ- Ù Æ Ì Ó ÖÒç Ô ÙÜÞ Û Ñª ÛÆÙ Ñ ˇØÚ ØÖÜÙ Æ Ì çõ Ù ÖÜ ÝÛÆÔÌ Û 1500%!! ØæÑÌ Û ÙÛ Ô ÒÌ Öß Ýå ÛÖÜÚ ÞتÙÛÌÚ ÌÔ ÖÝÒâÉ àô ßÜÞÖ Ø ÙÛ ÑØÔ ÖÜ- Ù ØÔ. ÜÛæ ÛÖ ¾ ÑØÖçÌ Û Ô... Ñ Ó ÆÔ ÛÖÜ Ñ Ô çôöü Ñ ÙÜÔ ÙÛÆ Ô åøôöôû Ö Ô - Ñ åìú ØÖÝÜÒÆÕÌ Ú, ÒÒ ØÚ Ô ÌÔ ß ÆÓÌý æ Û Ô ÔÌØ å, ÛÖÜÚ ÑÖÜÛÙÖÜØÌÓâÔÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ Ñ Û ÆÝÖØ Þ ØÆÛÙ ÖÜ Ó Ú âýì- ØÌ ÑØåÙ Û Ô Ö Öå Ìܡç- ÔÖÔÛ Ö ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ ÓÌ Û Ô ÔÌçˇÜÔ ÖÒ Û Ñª ÛÖÜÚ, ÛæÛÌ ÖÒç ÝÖÉÆÓ ˇ Ó Ú ßÝÆÌ ý ÛÖ AIDS Ñ ˇØÚ ÓÌ Ôâ ÙÛÖ ÞÌå, Ö ÖØÖˇÌÛ ÑâÚ ÌØæ ÖÜÒÌÚ ÕÌ âø - Ù Ô Û Ú 15 Ñ ÑÆˇÌ ÓâØ Ö Ø ˇÓæÚ ÛÖÜÚ ÓÌ ÒØÔÌ. ¾ À»ˆ À µ ` ¾ ¾ Ö Ø ÓÜ ˇ ÖÛÌÒÌ ÙÛÖ - ÞÌ Ö Û Ú Ò Ö Ø Ý Ú, Ó Ò ÙÛ ÒÌ ÌÛ ÖÛ ÛÖ Ø ÓÜ ˇ Û Ò Ö Ø Ý Ì Ô ÖÛ ÛÖ Óܡ ÙÛÖ- Ø Ó Û ÒÖ ÖÛÌÞÔ, Ñ Ì ÛÙ Ö ØÞ ÖÛ ÛàÔ ÞØÖÔàÔ Ü Ø- ÕÌ ÓÌ ÙÖ ÛÌ Øß Ú Ñ ßÜÞ à Ú. ÒÌ Õ Ø ÓÜ ˇ ØÖÌ ØÞÌÛ Ö Û Ô ØÞ ÌÒÒ Ô Ñ ÒÌ Õ ß Ø ÓÜ ˇ ÖÔý ÖÜ Ù Ó ÔÌ - Ø ÖØ. Ø ÖÛÌØ ØÌ Û Ù Ó Ù Û Ú Ý ÔÛ ÙÛ Ñ Ú ÙÛÖ- Ø Ú ÖÜ Ì ÞÌ Ù Ô ÙÛÖÞÖ Û Ô Ô ÑÖÜ Ý Ù. ` ÓÌØ ÔÛ Û ÓÌ Ò Ù Ó Ù ÒÌ Õ ÜÛ : ) ßÌÜ Ì Ú:.Þ ÜÛ ÖÜ ÒÌ Ì Ì Ô Ø ÓÜ ˇ Ñ É) Ü Ì ØÖÞÖ:.Þ ÛÖ ÛÖ ÖÌ Ô Ø ÓÜˇÌ Ô Ö. ÖÒÒÖ ÖØ ÙÓÖ Öˇ Ñ Ô Ñ Û Ñ ØÖÜ Ú ÙÛ Ô Ì ÔÔÖ ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ. Ì ÖÔÖÚ Ì Ô - ÔÛàÚ àú ÖÒÖ ÙÜ ÑÒ ÔÖÜÔ ÙÛ Ô Ü Ö Ø ÓÓ Ù ÛÖÜ Ó ÑÖÜ Ñ ÛÖÜ ˇ ÔÖÜ ÌØ ÌÞÖÓÌ ÔÖÜ. `Ì ÔÛ ˇÌÙ ÓÌ Û Ò Ñ Ø ÖÙ, Ö Ö ÌÓ ÌØ Ì ÞÌ ÛÖ Ó ÑÖ ÙÛÖ ÞÌ Ö, ÒÒ ÔÌÛ ÙÛÌÜÛ. Ù Ú ÓÖ Ì ÓÌ Û Ô ÖÔÌ ØÖ Ö- Ò Ù Ñ ÛÖ ÖÔÌ ØÖ, ÒÒ Ì ÞÌ Ö ÙÜÔÌÑÛ Ñ ÖÓ. ØÞ Ñ Û Ø ÓÜ ˇ ÌÜ- ˇÜ ÔÖÔÛ Ô ÙÛÖÜÚ ÌÔ Ò ÑÌÚ Ñ Ì Þ Ô àú àûìøö ÙÑÖ Ö Ô ÛÖÜÚ ÛÌ ØßÖÜÔ Ö Û É ÖÛ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌ Ø ÓÔ. `ÜÞÔ ÖÓàÚ Ì Þ Ô Ñ ÖÒÜ ÙÑÒ ØÌ Ú ÙÑ ÔÌ Ú, Ì Ö- ÔÖÚ ÖÜ Ñ Û Ì ÑÔÜ Ì ÖÛ Ô - ÝÌ ØÖÔÛ Ô ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ ÙÌ ÓÌ - ÒÖÜÚ ÑØÖ ÛÌ Ú. Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ ÛÖÜ - Ø Óܡ ÖÜ Ì Ô ÖÒÒ Ñ Ñ ˇÖ- Ø ÙÛ Ñ ÜÛÖ ÛÖ Ì ÖÚ ÒÖ ÖÜ.»ÌÛ ÙÞ Ó Û Ì ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ Ñ ÛÖÔ ØÖÜÙ Ì ÓÌ ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ ÛØÖ Ö, Û ÔÛ ØÔÖÜÔ ÓÖØ- Ý Ñ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÓÌÛ É ÒÒÖ- ÔÛ, ÜÛÖ ÖÜ Ùˇ ÔÌÛ Ö Øà Ú ÌÔ ÛÖ ÌÑÝØ Ì ÓÌ ÒÖ ÒÒ ÓÌ Ö Û ÑÌ Ú Ì ÑÖÔÌÚ, Ü Ø- ÞÌ ÖÞ Ì ÔÛ Ù Ú-Þ Ò ØàÙ Ú ÙÛ Ô ÌÕÌ Ò Õ Û Ú ÖØÌ Ú, ÙÜ- Ô ÔÛ Û Ì Ô Ò ß, ÔÛ - ˇÌÙ Ñ ÌÕ Ô ÑÌÜÙ. Ö ÙÜ Ô ˇÌÚ ÌÜÛÜÞÌ ÚÛÌ ÒÖÚ ÉÖ ˇ ÛÖ Ô Ì ÞÌ ÌÒ ÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ, Ô Ô ÛÜ ÙÙÌÛ Ñ Ô àø Ó Ì. Ñ Û à ÛÖÜ Ø ÓÜ- ˇ ÖÜ ÖÛÌ ÒÌÙÌ àôìú ÔÛ - ÑÌ ÓÌÔÖ Ì ØÌÜÔ Ú ÛàÔ Ì ÙÛ ÓÖ- ÔàÔ. ˆ ØÞÖÜÔ ÜÖ ÓÌ ˇÖ Ö» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ- Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾ ` - ¾` ÛÖÜ `Û Ü ØÖÜ Ñ Û Ú ÖÒÜÕÌ Ô Ú ÛÖ Ì ÔÖÚ ÌÛØ - Ñ ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ - Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ - Ø Ñ» - À ÛÖÜ Ô àû Ñ Û Ú ÔˇÖÜ Ò Ú ÛÖ Ì ÔÖÚ `Ó Ò ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌ Ø ˇ Ì ÒˇÖÜÔ ÙÌ ÓÖ ÖÜ ˇ ÔÌ ÙÛ Ô Ô ÙÛ - Ù Û Ú ÛØ Ñ Ú ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ. ÌÔÌÛ Ñ ØÖÙÌ Ù ( Ö Ö ØÖÙ ˇÌ Ô ØÖÙ ÖØ ÙÌ Û Ô Ñ Û à Ö ÛÖ ÌØ ÌÞÖÓÌÔÖ Ñ Û ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ) Ñ ÓÖØÝÖÒÖ Ñ ØÖÙÌ Ù ( Ö Ö Ì àñì Ô ÌÕÌÛ ÙÌ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ Ñ Ô ÛÖ Ô ÒÜ ÙÌ ). `Ì ÜÛÌ Ú Û Ú ÜÖ ØÖÙÌ ÙÌ Ú Ô ÑÖÜÔ ÖÒÒÌ Ú ˇÌàØ ÌÚ. ØàÛ ÙÛàÚ ÛÖ Ø ÓÜ ˇ ˇÌàØÖÜ ÔÛ Ô Ö ÛÖÜÚ ÌÑ ÌÜÛ - ÑÖÜ Ú Ì Ó Ö Û. ÔˇÌØÓÖ Ü ÖÙÛ Ø ÑÛÌ Ú ÜÛ Ú Û Ú Öß Ú ÙÛ ˇ Ñ Ô Ö Jan Jacques Rousseau Ñ Ö Comenious. ¾ ÖßÌ Ú ÜÛÌ Ú Øˇ - Ñ Ô ÓÌ ÛÖ ÌØÉ Û ÔÖ ÓÖÔÛÌ ÒÖ ÌÑ ÌÜÙ Ú. Ô ÔàØ Ù ÛÖÜ ÖÓàÚ Ì ÒˇÌ ÛÖ 19Ö àô, ÖÛ Ô Ö ÌÒÝÖ Grimm ÙÜ ÑÌ - ÔÛØàÙ Ô Ñ ÓÖÙ ÌÜÙ Ô Û Ò Ñ Ø ÓÜ ˇ Û Ú ÞàØ Ú ÛÖÜÚ. Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÖÛÌ ÒÌÙ Ô ÛÖ ÌÝ ÒÛ Ø Ö àùûì Ñ ÒÒÖ ÓÌÒÌÛ ÛÌ Ú Ô ÙÞÖÒ - ˇÖÜ Ô ÓÌ ÜÛÖ ÛÖ Ò ÑÖ ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ ÑÖ Ì ÖÚ.¾ÒÌÚ ÜÛÌ Ú Ö ØÖ- Ù ˇÌ ÌÚ Ö Ù Ô ÙÌ Ó Ö Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÓÌÒÌ Û ÖÜ Ì ÑÌ - ÔÛØàÙÌ ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ Û Ú ÙÛÖ ˇÌ Ó Û Ú Ñ Û à Ú Ñ Ö- Ù Ú ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ. `Û Ô ÒÒ ÛÖ 1873 Ö Ó ÛØ Ö ÑÌ Ò ÓÌÛÌ ÝØ ÙÌ Û Ø ÓÜ ˇ ÛÖÜ Hans Christian Andersen.`Û ÓÌ Ù ÛÖÜ 19ÖÜ ÙÛÖÔ ÌÒÒ Ô ÑÖ ÞàØÖ ÌÓÝ Ô Ì- Û Ñ ÛÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ Û ÙÜ ÑÌ ÔÛØàÙ Ñ ÓÌÒÌ Û ÛàÔ Ø Óܡ àô. ÒÒ Ô Ñ Ö- Ø Ý Ñ Û ØÌ ÙÜÔÌ É ÒÌ ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ. Ø- Þ ÖÜÔ Ô ÓÖÙ ÌÜ ÖÔÛ Ø - ÓÜ ˇ ÙÌ ÌØ Ö Ñ Ñ ÌÑ Ö- ÔÛ Ö ØàÛÌÚ ÙÜÒÒÖ Ì Ú. Ö ÖÑÖØÜ ÝàÓ ÜÛ Ú Û Ú ØÖ- Ù ˇÌ Ú ÔÌÛ ÛÖÔ 20Ö àô, Ö ÖÜ Ì Ñ Ô ÌÛ Ö ÑÖØÜ- Ý ÖÜÚ Ò Ö Ø ÝÖÜÚ Ñ - à ÖÜ Ú Ó ÔÌ Ì ÖÞ ÙÛ ÓÌÒÌ - Û ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ. `Û Ô ØÞ ÖÛ Û Ñ ÛÖ Ü ÔÛ Ö ÛÖ ØÖÒÖ ÛÖÜ Ø ÓÜ- ˇ Ì Þ Ô Ñ Û Ñ ÔÖÔ Ö - ÌÚ Ñ Ö ÑÖÜÉÌØÔ ÔÛÌÚ. `Û ÞØÖÔ Û Ú ÖÜØÑÖÑØ Û Ú ÌÕÌ - ÝØ Ì ÓÌ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖ ÛØÖ Ö Û ÙÛ Ò Ô Ø Ó Û ÑÖÛ Û. `Û Ú ÓÌ ØÌÚ Ó Ú Ì ÞÖÜÔ ÌÑÒÌ ßÌ Ö ÜˇÌÔÛ ÑÖ Ò ÑÖ Ø Óܡ - ÌÚ, Ì ÞÌ Ø ÑàÔ ÙÛÌ àú ÓÌ ÙÖ ßÜÞ à Ú ÖÛ Ö ÌÚ Ì Ô ÖÒÜ ÔÌÖÛÌØ Ú Ò Ñ Ú Ö ÜÛÌ Ú ÛàÔ ØÖ ÖÜ ÓÌÔàÔ ÌÛàÔ. Û ÙÜÔÌ Ì Ì ÞÖÜÔ Û Ô ÌØ - Ù ÛÖÜÚ Ñ Û Ú ØÖÙà ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÞÖÒ ÌÚ. ÒÌ ÖÔ Ö ÑÖ- Ì ÔÌ Ì ÞÌ ÜØ Ô Ñ ÓÖØÝ ÓÌ ÛÖÜÚ ÖÜ ÌÚ Ñ Û Ú - ÌÚ Ô ÓÌ ÔÖÜÔ ÙÌ ÒÒÖ Ù Û. ØÖÙˇÌ ÛàÚ ÝÖØ ÒÒ Ì ßÜÞ à Ú Ñ ÑÜØ àú Û Ö- ÒÜÓÌÙ Ñ Ì ÞÖÜÔ Ñ Û ÑÒÌ ÙÌ Û Ô Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û ÛàÔ àô ÓÌ ÖÛÌ ÒÌÙÓ Ý Ù ÌÔÖÚ Ø Óܡ ÖÜ Ô Ó Ô Ì Ô ÛÖÙÖ ÌÒÑÜÙÛ Ñ. ØÖÒ ÜÛ Û Ø ÓÜ ˇ ØÌ ÙÌ ÖÛ ÌÓ ÌØ Ì - ÞÌ Û Ô ÙÛÖØ, Û Ô ÑÖ ÔàÔ Ñ Ñ ÖÒ Û ÙÛ Ñ Ø Ó Û ÑÖÛ Û ÖÛÜ àóì Ô ÓÌ ÙÜÓÉÖÒ ÑÖ ÛØÖ- Ö, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ ÌÕ ØÌ Û Ô Ý ÔÛ Ù Ñ Ñ ÒÒ ÌØ Ì Û Ô ÑØ Û Ñ ÙÑÌ ß. Ì É ÖÒÒÖ Ü ÖÙÛ Ø - ÖÜÔ ÖÛ Û ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ Ø - Óܡ ÖÜ Ì Ô Ý ÔÛ ÙÛ Ñ Ñ ÔÜ ØÑÛ ÙÛ Ô Ì ÖÞ Ó Ú Ò.Þ Ö ÔÌØ ÌÚ Ñ Ì ÛÙ Û Ö ØÖÙ Ô ÛÖÒ ÖÔÛ. ÔÛ ˇÌ - ÛàÚ ÛÖ Ø ÓÜ ˇ ÔÛ ÖÑØ ÔÌ- Û ÙÛ Ú ßÜÞ ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ ÖÜ. ¾. Ò Ó Ú Ì Ø ßÌ ÙÛ Ô ß ÙÛ ý :ÞàØ Ú Ý ÔÛ Ù ÔˇØà Ô à ÌÔ ÜÝ ÙÛ Û ÖÜ ÛÌ ÛÌ ÞÔ. ˇÖØ ÙÛ ÑÖÚ Ì Ô Ö ØÖÒÖÚ ÛÖÜ Ý Û Ö Ö Ö ÖÚ ØÌ Ì Ô Ô Ø ÙÛ ÓÌ Ø ÙÛ Û ÑÖÛ - Û Ñ ÖÝÌØ ÌÑÝØ ÙÛ ÑÖÛ Û Û ÒÌ ÖÓÌÔ ÛÖÜ. Ò Ñ Ú 3-6 ÌÛàÔ Ñ ÛÌ ÞÖÔÛ Ö Ó ÓÜˇÖ Ò ÙÛ Ñ Ñ ÔÖÛ - Û, Ò Ó ÖÜØ ÖÜ Ô Ý ÔÛ - ÙÛ ÑÌ Ú ÙÛÖØ ÌÚ Ø Ó Û Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û Ú ÛÖÜÚ. `Û Ô Ò Ñ ÛàÔ 7-8 ÌÛàÔ ÛÖ ÙÛÌÜ Ì ÙÛÖ ÌØ ÌÞÖÓÌÔÖ ÛÖÜ Ø Óܡ ÖÜ.»ÌÛ Û 8 Ì Û ÓÌ àôìû ÙÛ ÜÛ. Ô Ù Ý ÔÌ Ú ÖÛ ÙÛ Ú Ü ÙÑÖÒÌÚ ÌØ ÙÛ ÙÌ Ú Û Ú ÙÜ - ÞØÖÔ Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Ø Ó Û ÑÖ- Û Û Ú ØÌ Ì Ô Ý ÖÜ Ó ÙÛÌ ÙÛ Ø ÓÜ ˇ, àùûì Ô Ù Ö ÖÕÖÜ Ô Ñ Ô ÖÔÌ ØÌÜ Ö- ÔÛ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 3 Ú Ó Ô Õ Ô ÔÌ! ÜÙÛÜÞàÚ Ñ Ù ÜÛÌÚ Û Ú ÌÑÒÖ ÌÚ ÖÒÒÖ Û Ô ÜÛÖ ÖÜ Ì ÌÒÌÕ Ô Ô ØÖÉÖÜÔ Ò ÙÛÖÔ ÖÒÌÓÖ ÛÖÜ... Þ ØÛ ÖÜ Ñ ÝÜÒÒ ÖÜ! Ñ ÛÖÔÛ ÌÚ ÌÛ - ÓÌÔ Þ ØÛ Ñ ÝÜÒÒ Ì ÓÌ ÌÕà Ö Û ÌÑÒÖ Ñ ÑÌÔÛØ.» Ì ÑÖÔ Ì Ì ÑàÚ Ø ÌÑÛ Ñ ÌÔ Ú ÛØÖ ÖÚ ÖÜ Ì ØÌ Ì ÒÌÖÔ Ô Ì ÞÌ ÕÌ ÌØ ÙÛÌ. Ú ÝØÖÔÛ ÙÖÜÔ Ö Ü Öß Ý Ö ÓÌ ÒÒÖÜÚ ÛØÖ ÖÜÚ Ô Ñ ÔÖÜÔ ÔàÙÛ Û Ô ØÖÜÙ ÛÖÜÚ. ÜÛÖÚ Ö ÛØÖ ÖÚ Ì Ô ÌÕà Ö Û ÙÜ ÞØÖÔ ÖÒ Û Ñ Ñ, ÉÌÉ àú, ÌÕà Ö Û Ô Ö ÑÖÒÖ Ñ ÙÑÌß Ñ Ø ÑÛ Ñ, ÖÜ Ó Ò ÙÛ Ñ Ö Ö ÌÕ ÜÛàÔ ÖÜ ÌÛ Õ Ô Û ÝÜÒÒ - ÛÖÜÚ, ÌÒÌ Ô ÖÛ ØÌÙÉÌÜÖÜÔ Ñ ÙÑÖÜÔ!».». ˆ ¾ À ¾ ` ¾ ¾ ¾ Ô ÓÌØ ÛàÔ ÉÖÜÒÌÜÛ ÑàÔ ÌÑÒÖ àô 6» ÖÜ, ÖÒÒÖ ÌØ ÙÛÌØ àûìú ÔÌÉÖÑ ÛÌÉ Ô Ô Ø ÖØ ÙÛ Ô Ò ÛÌ ÖÜ ÌÜØ ÙÑÌÛ ÌÔ ÔÛ Ö ÛÖÔ ¾, Û Ò Ö Ó ÑØÜÛÌØ Ö ÌÑÌ Û Ô ÛÖ ÌÑÒÖ ÑÖ ÛÓ Ó ÛÖÜ 1ÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ `ÞÖÒÌ ÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ. Ôà ÒÖ ÖÔ ÙÛ Ô Ò ÛÌ Ñ ÙÌ Ù ÓÌ Ö ÖÒÜ- ÙÜÞÔ ÙÛÖ Ö Ý ÑÖÚ ÛÖÜ ß ÒÌܡÌØÖÜ ¾ ¾ˆý Ñ ÛÌ Ø ßÌ ÌÔ ÝØÌ Û Ö ÓÌ Ì Ñ Ô ÜÔÖ ÓÌ ÒÖ ÔÖ Ó, ÖÜ Ì Ô ÌÔ ÛÖ ØÖÙÌÞÌÚ ß ÌÔ ˇ Ì ÌÝÛÌÚ ÓÌÙ ÉÌÉ ý... ÒÒ Ù ÖÜØ ˇ ÞÛÜ ÖÜ- ÙÌÚ Ñ ÙàÚ ÖÒÜ ÙÖÉ Ø.» Ò ÙÛ Û ÔÜÞÛ ÌÔ ÑØ ÔÌÛ Ñ ˇÖÒÖÜ ÛÖ ÔÖ Ó ÓÌ ÖÛÌÒÌÙÓ Ö Ñ Ô ÜÔÖÚ ÛØ ÜÓ Û ÙÓÖÜ ÙÜÓ ÖÒ Û Ô Ì Ô ÑÖÓ ÓÌ ÒÜÛÌØÖÚ. ÜÛÖ Ñ ÓÌ Ú, Ø Ô ÔÌ ÛÖ Ñ ÑÖ, ÛÖ Ì Ù - Ó ÔÖÜÓÌ. Ú Ì Ò ÝˇÌ ÛÖÜ ˇÌÓ ÛÖÚ ØÓÖ Ü ØÌÙ. `.Ù.» ` ¾... ß ý ¾ `» ` ˆÀ!!! À ` À ` ˆÀ ` ` À¾ `,»... ß ¾ ý!!! Ö àú Ì Ì Ö Ñ ÒÖÚ ÛÖ ÉØ Ü ÛàÔ ÌÑÒÖ àô ÙÛÖÔ 1, ßÓ ÖØÌ Ý ÔÛ Ù Ô Ó ÑÌ ÙÛ Ô ÌÕÖÜÙ, ÒÒ ÌÞÌ ÌÔ ÓÌ ÒÖ ÓÌ ÖÔÌÑÛ Ó!!! ` À ý!!! ¾ ÖÛÌ ÑÜØ Ì Ñ ÒÌ;» àú ØˇÌ àø ÌÔ... À `»¾ ¾ˆ... À ;;; Ö àú ÒÌÌ Ö... ÌÑ Ò ÑÛÖÚ Ö Û ÛÌÒÌÜÛ ÌÑÒÖ Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ò ÖÚ Ó Ú, ¾ ¾` -»¾`... ¾ˆ!!!» ` À» ` `... `» ¾!!! ÙàÚ ÛàØ, ÓÌÙÖÜÙ Ú Û Ú Ø Ó Û Ñ Ú À ` `, Ô Ñ Û ÔÖ ÙÖÜÓÌ, (;) À Ñ Ö ÞØÖÔ Ø Ô,» ` ÌÜÛÜÞÌ Ú, Ñ ÔÖ Ö ÓÌÔÖ Ó ÜÛ ÖÜ Ì Þ ÓÌ!!! àø Ú ÜÛÖ Ô Ù Ó ÔÌ, àú ˇ ØÌ Ì ÖÒÜ Ö Ø Ô... ¾ˆ»! Ô Ó Ô Ó Ú ÌÝ ÙÜÞ ÖÜÔ Û Ö Ö Ñ Ô ÑÌ- Ó Û ÖÙàÔ, ß ¾ˆ ¾ ˆ À ` ` ˆ» `ý, Ó Ú ÌÝÌØ Ô Ì à! Ô É Ó... ÓÌÛ ÛÖÔ ÑØÌÓÖ!!!» ˆ» ` À ` À ` `......Û Ô ÌÞÌ Ö ÙÌ ÙÛÖ Ö ÑØ ÉàÚ Ý ÔÖÓÌÔÖ Û Ú Û ÑÛ Ú Ü ÖÞàØ Ù Ú ÛàÔ ÖÙÖÙÛàÔ ÛÖÜ ¾`, ÌÔ ÔÛ ÜÛàÔ... Û Ú Àˆ` ` ˆ `! ÜÛÖ Û ; ÖÛ ÌÑÌ ÖÜ ÛÖ ¾` Û Ô ÖÒÖ ÒÖ Ñ Ö... ÖÜÙ Û ÖÛÌ -ÙÛÖ ÓÌÛ Ô ÙÛÌÜÛ ÑÖ Ô ÝÌØÖÓ -, Ñ Ö Ö ÒÒÖ, ßÑ ÒÜß Ô ÛÖ ÑÌÔÖý ÙÛ Ú ÙÜÔÌ ÙÌ Ú Ó Ú Ù Ó ÔÛ ÑÌÚ ÓÌØ Ú ÛÖÜ Ò ÖÜ, Ì ÖÔÖÚ ÛÖ Ö Ö Ö ÙÛ ˇ ÑÌ Ñ ÔÖ, Ô ÛÖÜÚ É ÒÌ ÓÌ Û ÖÙÖÙÛ ÖÜ ÛÖÜÚ ÌÉ ÒÌ ÙÛ ÖÜÒ!» àú, Ö ØÖÛØÖ ÌÚ ÓÖÜ RED markets, RED schools, RED medicin, RED cafe Ñ.Ò. ˇ Û Ô ¾ ÛàÔ Ñ ÔÖÛ ÛàÔ, ÌÙÛà ÛàÔ ØÖÛ ÙÌàÔ Û Ú Ø ÙÛÌØ Ú -Ñ ÛÖÜ -, Ô àùì» ` ` ˆ` `, ÙÛ Ú Ì ÌÑ ÌÛ ÌÚ ÌÑÑØÌ- ÓÌ Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ Ò ÖÜ;» àú ÛÖÛÌ, ˇ Ó ÖØÖÜÙ ÓÌ Ô Ó Ò ÓÌ, ÖÔÛàÚ, ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÛÖÜÚ, ` ` ¾- ¾ˆ ` ¾ˆ ÌÑ ÓÌØÖÜÚ Û Ú ÙÜÔÛØ Û Ñ Ú ÒÌ Öß Ý Ú ÛàÔ ß ÝÖÝÖØàÔ;;; Ìà Ì à ÛàØ! ÙÌ Ú... ¾ `» Ñ... ¾ ¾ `ˆ» À `» ` `!»Ì Ò Ì Ù ÙÛÌ! à ˇ Ù Ú Ì ÞÔà ÛÖÔ ØÖÓÖ ÖÜ ÖÝÌ Ò ÛÌ Ô Ì Þ ÛÌ ÑÖÒÖܡ ÙÌ ;» ¾ À¾ ¾À» ˆ ¾... `ÛÖ ÌÙàÛÌØ ÑÖ ÙÞÖÒÌ Ö Û Ú Google Û ÛàÔ ÌÑÌ ÌØ ÖÓÌÔàÔ, ÖØÌÜÌÛ Ø Û ÞØ Ù computers! ÑÖÓ Ñ... ÒàÔ Ø ˇÓÖÓ - Þ ÔàÔ! Û ÌÛÙ, ÛÖ Ñ ÖÒÖ ÖÜÔ, ÉÖ ˇ ÓÌ Û, Ô Ô ÛÜÕÖÜÔ Û Ô Ý ÔÛ Ù ÛÖÜÚ!» àú Ñ ÜÛÖ Ô Ó Ú ÙÑÌ Ñ Û ;».. 666» ß À ý... ¾ ÛàÔ ˇÔ ÑàÔ Ö àô ÒÒ, ÛÖ Ñ ˇ ÓÌØ ÔÖ À ` Þ Ò - àô ÙÜÓ ÖÒ ÛàÔ Ó Ú, ÖÜ Ô ÖÝÜ ÖÜÔ Û Ú (ÌÙÑÌÓÓÌÔÌÚ) ÖÜØÌÚ ÙÛ Ô, ÙÜÔ ÒÒ ÙÙÖÔÛ ÌÕÖÝÒ Ù ÛÖÜ Ñ ˇÌ ÒÖ Ø ÙÓÖÜ ÒÌÑÛØ ÑÖÜ ÛÖÜÚ ÓÌ Û Ô À¾ À µ ;;; Ö ÖÚ ˇ ÛÖ... ÝØÖÔÛ ÙÌ ; ÌÜØà Ñ ` À ÒÌ Û (1,45 ) ÛÖ ; Ôà Ö Ò ÌÚ Ø ÞÓÖÜÒÌÚ ÑÖÙÛ Ì Ó Ò ÑÛØÖÒÖ Ù Ö ÛÖÔ Û Ó Û Ú ÌÔ ÒÖ à ÛØ Ì ÖÓ Ô Ú!!! Ó ÜÛÖÓ Û Ò ÒÌÑÛØÖÔ Ñ Ø Õ ÓÌÙà computers!!! ¾Û Ô ÔÛ ÙÛÖ Þ Ø Õ ÌÕÖÝÒ Ù Ú ÒÖ Ø - ÙÓÖÜ Û Ú ˆ, ÛÖ ÑÖÙÛÖÚ ÙÜÔ ÒÒ Ú Ì Ô ÓÖÒ Ú (;) 0,50 ÒÌ Û!!! Ò ; ¾... ÌØ ÛÖ ÛÌØÌÚ Û Ú ÑÖ ÖÜÔ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Û Ô... ÓÌÛ ÝÖØ ÞØ Ó ÛàÔ ÛÖÜÚ ÙÜÔ ÌÒÝÖÜÚ Û Ú ÒÒ Ú ¾; Ö Ö Ñ... ÛÖ ÒÒÖ À ` ÛÖÜ... 1,28 Ô ÒÌ ÛÖ...Ó Ò ØÖÝÖØ ÛÖÔ Û ÒÌÝàÔ ÑÖ Ö Ö! Ò ; Ô ß ÕÌ ÑÖ ÌÒ ÛÙ Û Ú Û ÒÌÝà- Ô Ñ Ú Ü ØÌÙ Ú Ñ Ô ÓÖÜ ÉØÌ ÛÖ Û ÒÌÝàÔÖ ÌÔÖÚ Ñ Û ÞàØ ÓÌÔÖÜ ÙÜÔ ØÖÓ Û, ÞØÌ ÌÛ Ø ÞÓÖÜÒÌÚ;... ÖÜÒÌ ÌÔÖÚ ÒÌ ÛÖÜ; Ò ; Ö... ÑÖÙÛÖÚ ØÖÞ Ú Ü ØÌÙ àô ÛÖÜ ÌÑ ÙÛÖÜ Ü ÒÒ ÒÖÜ Û Ú, ÑÖÙÛÖÒÖ Ì Û ØÖÚ ÒÌ Û 1,28 = 76,80 ÌÜØà; Ò ; `ÛÖ 7àØÖ ÛÖÜ Ì Ù Ø Û- ÛÌ Û Ô Ñ ˇÌ ÌÛ ØÌ 537 ÌØÜà;;; ÌÒà Ñ Ì à Û Ô Ì Ó Ú ÛÌÛÖ Ú Ó Ô Ú Ñ ÒÖ ÓÖÜ ß ÓÌØÖÒ ÛÖý ÑØ ÛÖÚ!!! Ó ÓÖÜ ÝÌØÔÌ Ú ØÖÙÑÖÓÓ Û! Ì ÓÌ ÒÌÔÌ... àùû Ñ Ñ ÖÞ... WIND; PANAFON;... COSMOTE;;;» ˆÀ¾ ` / ¾` ÙÌ ØÖÒÖ ÙÌ ÑÌÉ Ø ÛÖÜÚ Ô Ó Ô ØÔÖÜÔÌ Ô Ù!!! (`ÜÔÌ ÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 17)

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Την Κυριακή 13 Μαΐου η επίσημη παράδοση στους πολίτες Λίγες μέρες πριν το Άλσος Περιστερίου ανοίξει διάπλατα τις πύλες του και υποδεχθεί τους κατοίκους της πόλης, κυριολεκτικά μεταμορφωμένο σε σύγχρονο και πρωτοπόρο πνεύμονα πρασίνου, καθαριότητας, Νέα δένδρα Όψη του θεάτρου πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού ξεκούρασης, άθλησης, πεζοπορίας και άλλων δράσεων, ο «Ελεύθερος ΔΙΑ- ΛΟΓΟΣ» «συνέλαβε»... την ακούραστη εργάτρια αυτού του έργου, Αντιδήμαρχο κ. Μαίρη Τσιώτα μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Λύκο να επιβλέπουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την άψογη παράδοση του Άλσους στους Περιστεριώτες. Εργάτες του Δήμου με τα υδροφόρα οχήματα με την πίεση του νερού καθάριζαν από τη μία άκρη μέχρι την άλλη τους διαδρόμους του Άλσους και το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο λαμπερό αλλά και εντυπωσιακό! «Εκείνο που θέλουμε από τους συμπολίτες μας που θα έρχονται εδώ για να απολαμβάνουν πράσινο και ξεκούραση είναι μόνο να το προσέχουν, τίποτ άλλο...» μας είπε η κ. Τσιώτα. «Θα ήταν χαρά για όλους να το διατηρούμε καθαρό». Οι χώροι του Άλσους πραγματικά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Εκείνο όμως που ενθουσιάζει ιδιαίτερα και προκαλεί ευχάριστη έκπληξη, είναι ο ειδικός χώρος του Ανοιχτού Γυμναστηρίου μέσα στον οποίο υπάρχουν πολλά όργανα γυμναστικής που βρίσκεις μόνο στα Γυμναστήρια. Ακριβώς δίπλα μια ωραιότατη Παιδική Χαρά - έτοιμη κι αυτή- θα χαρίζει ξεγνοιασιά και παιχνίδι στους μικρούς επισκέπτες, ενώ λίγα μέτρα μακρύτερα από την κεντρική είσοδο του Άλσους, θα λειτουργήσει και Βιβλιοθήκη, όπου Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα - Μάρκου στο Ανοιχτό Γυμναστήριο Καθαριότητα του χώρου θα μπορεί ο καθένας να διαβάσει ένα βιβλίο, να πάρει μερικές πληροφορίες ή ακόμη και να δανειστεί. Την Τρίτη 8 Μαΐου, το Άλσος Περιστερίου άρχισε σιγά-σιγά να υποδέχεται τους επισκέπτες του ενώ την Κυριακή 13 Μαΐου, θα «παραδοθεί» πλήρως στους δημότες, και μάλιστα, με αφορμή την ημέρα της γιορτής της μητέρας, θα πραγματοποιηθούν μέσα στο χώρο του διάφορες εκδηλώσεις.

5 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΟΧΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: Γραμμένοι Ενσωμάτωση 100,00 % Ψήφισαν 65,10 % Ακυρα/Λευκά 2,36 % Εκτός Βουλής 19,03 % Νέα Δημοκρατία ,85 % ΣΥΡΙΖΑ 52 16,78 % ΠΑΣΟΚ 41 13,18 % ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 33 10,60 % ΚΚΕ 26 8,48 % ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 21 6,97 % ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 19 6,11 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,93 % ΛΑΟΣ 2,90 % ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ- 2,55 % ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Οι πολίτες αποφάσισαν να δώσουν ένα μεγάλο και δύσκολο «πολιτικό γρίφο» προς επίλυση, στα κόμματα που έφεραν τα μεγαλύτερα ποσοστά, το σχηματισμό κυβέρνησης. Ο «γρίφος» αυτός προς το παρόν φαίνεται αδύνατον να επιλυθεί, εκτός αν τελικά συμβούν νέες πολιτικές «κολοτούμπες» ή πολιτικοί «ανίεροι» συμβιβασμοί. Αλλιώς, οδεύουμε προς νέες εκλογές. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Αμέσως μετά τα πρώτα αποτελέσματα το βράδυ της Κυριακής 6 Μαΐου οι πολιτικοί αρχηγοί προέβησαν σε δηλώσεις. Αντώνης Σαμαράς: Συνεργασία με όλες τις δυνάμεις με φιλοευρωπαϊκή πρόταση «Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για διερευνητική εντολή θα επιχειρήσω να συγκροτήσω κυβέρνηση», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς απευθύνοντας ανοιχτή πρόταση προς όλες τις δυνάμεις που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας σε δύο άξονες - την παραμονή στο ευρώ και την τροποποίηση των πολιτικών του μνημονίου υπέρ της ανάπτυξης. «Εξακολουθούμε να επιμένουμε. Το γεγονός ότι η ΝΔ αναδυκνείεται πρώτο κόμμα μας δίνει περισσότερες ευθύνες για το μέλλον της χώρας. Σήμερα καταθέτω την πρόταση για συνεργασία σε όλες τις δυνάμεις της χώρας που επιθυμούν φιλοευρωπαϊκή πρόταση» ανέφερε. Ευάγγελος Βενιζέλος: Φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση εθνικής ενότητας Κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την συμμετοχή όλων των φιλοευρωτταϊκών δυνάμεων πρότεινε με δηλώσεις του από τα γραφεία της Ιττποκράτους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. «Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τεράσπο εκλογικό κόστος γιατί ανέλαβε να διαχειριστεί μόνο του την κρίση, είπε ο κ. Βενιζέλος στις πρώτες του δηλώσεις. Η μέρα είναι επώδυνη, ξέραμε ότι το τίμημα ήταν μεγάλο. Η ιστορία θα κρίνει», τόνισε ο κ. Βενιζέλος. Δώσαμε έναν δύσκολο αγώνα λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, συνέχισε, ενώ υπογράμμισε ότι ήταν και είναι υποχρέωσή του να αναγεννήσει την παράταξη. «Έχω συνείδηση της ιστορίας και να κανω το καθήκον μου». «Με βάση το αποτέλεσμα όλοι οι Έλληνες πρέπει να γνωριστούμε και πάλι μεταξύ μας», πρόσθεσε. «Με βάση τα δεδομένα, είναι δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως την ξέραμε ως σήμερα», είπε ο κ. Βενιζέλος, προ- τείνοντας κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανεξάρτητα από τη στάση που τηρούν έναντι του Μνημονίου. «Τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμαστούν στην πράξη οι πολιτικές που βασίζονται στην υπόθεση ότι μπορεί το μνημόνιο να χαλαρώσει», υποστήριξε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεδομένο και δεν ενδιαφέρεταινα συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση χωρίς προγραμματικό πλαίσιο». Ταυτόχρονα, ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε πως αναμένει την επίσημη τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών στην πρόταση που διατύπωσε. «Ο Θεός της Ελλάδας ας μας βοηθήσει», κατέληξε ο πρόεδρος του κόμματος. Αλέξης Τσίπρας: Μήνυμα ειρηνικής επανάστασης «Οι υπογραφές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ απονομιμοποιήθηκαν από τον ίδιο το λαό. Αν κατορθώσουν να φτιάξουν κυβέρνηση τα δύο κόμματα θα είναι από τη νόθευση του νόμου» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥ- ΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Από αύριο θα επιδιώξουμε συνεννόηση με τις δυνάμεις της Αριστεράς για σχηματισμό κυβέρνησης. Διαβεβαίωνω τους νέους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι αρχίζει ένα νέο ταξίδι στον κόσμο της πολιτικής. Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνω ως ευθύνη να μην αποφασίζουμε ερήμην τους» πρόσθεσε. «Ο λαός κατανοεί ότι η εθνική σωτηρία δεν περνάει από το Μνημόνιο αλλά από τον εκλογικό νόμο. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ισχυρό μήνυμα ανατροπής και ειρηνικής επανάστασης στην Ευρώπη. Εμείς στέλνουμε σήμερα μήνυμα ότι θα τα καταφέρουμε χωρίς Μνημόνιο, χωρίς βάρβαρα μέτρα. Είναι δύσκολο το έργο μας. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα για το λαό. Κερδίσαμε μια μάχη αλλά όχι το πόλεμο. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη μας» κατέληξε ο κ. Τσίπρας. Αλέκα Παπαρήγα: Το ΚΚΕ παραμένει στις θέσεις του Tην πρόταση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς απέρριψε η γενική γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, σε δηλώσεις της για το εκλογικό αποτέλεσμα. «Παραμένουμε στο όχι στη συνεργασία», τόνισε η κυρία Παπαρήγα, αφού όπως είπε, για να συμμετάσχει το ΚΚΕ σε μια τέτοια κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει «ριζική στροφή», μια «τούμπα», αλλά και σε «απαράδεκτους συμβιβασμούς» όσον αφορά στα λαϊκά συμφέροντα. Η γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ κάλεσε τους πολίτες να μην παραπλανηθούν από τη «μεταμφίεση» του πολιτικού συστήματος που θα επιχειρηθεί τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «μεγάλη παρακαταθήκη» το γεγονός ότι μόνο του το Κομμουνιστικό Κόμμα έδωσε τη μάχη της προβολής της δικής του εναλλακτικής πρότασης, απέναντι σε ένα σύνολο φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Η κυρία Παπαρήγα αφού πρώτα επισήμανε ότι το κόμμα πέρασε μέσα από συμπληγάδες, είπε ότι «έχουμε μικρή άνοδο, αν και θα θέλαμε περισσότερη». Επεσήμανε δε ότι είναι θετικό το ότι ωριμάζει ή θα ωριμάσει το κίνημα της ανατροπής και το ότι το κίνημα αυτό δεν θα απέχει, όπως είπε, από την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Παρατήρησε ακόμη ότι το ΚΚΕ πέρασε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση μέσα από Συμπληγάδες, καθώς από τη μια υπήρχε η οργή και η διαμαρτυρία και από την άλλη «η χίμαιρα των αυταπατών». Η κυρία Παπαρήγα τόνισε, τέλος, ότι η ευθύνη και ο ρόλος του κόμματος θα μεγαλώνει, διαβεβαιώνοντας ότι το ΚΚΕ θα παραμείνει «η αναντικατάστατη δύναμη για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων». Φώτης Κουβέλης: Ο λαός καταδίκασε τις μνημονιακές δυνάμεις Ο λαός καταδίκασε τις δυνάμεις του Μνημονίου. Το εκλογικό αποτέλεσμα ανατρέπει το δικομματικό σύστημα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ψηφοφόρους που μας εμπιστεύτηκαν δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης. Ανοιχτό άφησε ο κ. Κουβέλης το ενδεχόμενο συνεργασίας με αντιμνημονικά κόμματα. Η εντολή του λαού είναι σαφής. Απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Απαιτείται προοδευτική πολιτική με ανάπτυξη, με κοινωνικές προτεραιότητες, σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, προστασία των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, δίκαιη κατανομή των βαρών. Η ΔΗΜΑΡ θα τιμήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δεν θα συμβάλλουμε στη συνέχιση των πολιτικών που εξαθλιώνουν το λαό και την κοινωνία, και δεν θα δώσουμε δημοκρατικό, αριστερό άλλοθι σε μια τέτοια πολιτική. Θα κινηθούμε με βάση τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις: Απαγκίστρωση από το μνημόνιο και σταθερός ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Για τη ΔΗΜΑΡ το εκλογικό αποτέλεσμα είναι μια σημαντική επιτυχία και ταυτόχρονα ενθάρρυνση. Είμαστε μία νέα πολιτική δύναμη. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Με ζωή μικρότερη από δύο χρόνια. Πετύχαμε δυναμική πολιτική παρουσία. Οικοδομήσαμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Τους ευχαριστούμε. Την εμπιστοσύνη τους θα την τιμήσουμε και θα την κάνουμε δύναμη για την Ελλάδα και την κοινωνία πρόσθεσε. Πάνος Καμμένος: Κυβέρνηση εθνικού σκοπού «Χρειάζεται κυβέρνηση εθνικού σκοπού» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Π ά ν ο ς Καμμένος αποκλείοντας τη συνεργασία με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Τα κόμματα του παρελθόντος είναι πλέον μειοψηφία» είπε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας ενδεχόμενη πρόσκληση συνεργασίας από ΝΔ- ΠΑΣΟΚ. «Ισχύει η δήλωση ότι ούτε νεκρός δεν θα συνδυαστώ με δοσίλογους» πρόσθεσε. «Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μόνο μία κοινή θέση, για τα οικονομικά της χώρας» είπε. «Ο άνεμος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έγινε ένα μεγάλο τσουνάμι» είπε ακόμα. (συνέχεια στη σελίδα 20)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 æø Û Ú ÌÒÌܡÌØå Ú ÒÌ Õ ßÖØ Öý ØÖÌ ØÞÌÛ Ö ÛÖ Ø Ó ÖØ à, Ò ÖÝ - Ù à Ô, ÖÛÌ, ÖÜ Ñ àú ØÌ Ì Ô ÔÌ Ñ Û, ˇÌ Ûà ÖØ ÙÌ Ñ Û, Ñ Ù Ó ÔÌ ÛÖ Ù ÓÌ Ö Ì Ø Ö ÛÖ Ö Ö Ö Ó ÖØÌ Ô ÔÌ Ô Ó Ô ÔÌ Ñ Û. ` Ó ÔÌ ÛÖÔ ÔàÛÌØÖ Ñ Ñ ÛàÛÌØÖ É ˇ- ÓÖ, ÖÜ ØÌ Ì Ô ÝÛ ÔÌ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ (. Ñ ÉÖÜÒ Ú). ˆ ØÞÖÜÔ ÝØ ÙÌ Ú, ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜÔÛ Ñ ˇ ÓÌØ Ô, ß ÌÔ ÔÛÌ Þà ÒÒÖý, ßÌ Þà ÝÛ ÙÌ ÙÛ ÖØ ÓÖÜý, ß ÜÛÖÚ ÌÔ Ì ÞÌ ÖØ ý, ßÕÌ Øà Û ÖØ ÓÖÜý, Ñ ÔÖÜÔ Û Ô Ùˇ - Ù Ü ØÕ Ú ÖØ àô ÙÛ Ô ßÜÞ Ñ à Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ ÛÖ- ÓÖÜ. ÖØ ØÖÙ ÖØ ÖÜÔ ÛÖ É ˇÓÖ Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú ÛÖÜ ØÖ- Ùà ÖÜ. Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÛ Ô ÌÒÌÜ- ˇÌØ Û Ú ßÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ Ú ÙÜ- Ó ÌØ ÝÖØ Ú ÛÖÜ, àú ÛÖÓÖÜ, Ñ ÙÛ Ô ÌÒÌܡÌØ Û Ú ßÜÞÖ Ü- Ô Ó Ñ Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú ÛÖÜ, àú ÓÌ ÒÖÜÚ Ó Ú ÖÓ Ú. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ó ÖØÌ ØÌ Ì Ô Ñ ÔÌ Ô Ó Ô Ñ ÔÌ ÌÔ Ñ Ì Ô ØÖÙà Ö ÙÌ Ó Ì ÖÓÌ Ô ÌØ ÙÛ Ù, Ì ÛÌ àú ØÖÙà Ö, Ì ÛÌ àú ÓÌ ÒÖÚ Ó Ú ÑÖ ÔÖÛ Û Ú. ÖØ Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú ØÖÙ Ö- Ø ÖÔÛ Ö Û Ô ÖÔÛÖÛ Û, - É ÖÒÖ Ñ, ßÜÞ Ñ Ñ ÔÌÜÓ Û - Ñ - Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ÖÜ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ Ñ Ö Û Ô ÑÖ ÔÖÛ Û ÛàÔ ØÖÙà àô ÖÜ Ô ÑÌ. ÖØ ÑØ ÔÖÔÛ ÙÌ ÝÜÙ Ñ, ßÜÞ Ñ, ÑÖ ÔàÔ Ñ Ñ ÔÌÜÓ Û - Ñ (. Ñ ÉÖÜÒ Ú). ÝÜÙ Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û É ÖÒÖ Ñ - ÙàÓ Û Ñ Ü Ö- ÙÛ Ù Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ØÖ- Ùà ÖÜ Ñ ØÖÙ ÖØ ÖÔÛ Ö Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ ÖØ Ô ÙÓÖÜ, Û Ô ÔÛÖÞ, Û Ô Ü Ì, Û Ô Ò Ñ, Û Ô ÖÙÜ ÑØ Ù, Û Ô ÙÑ Ù, Û Ú ÙÜÔˇ ÑÌÚ É à- Ù Ú, Û Ú ÌÔÌÛ ÑÌ Ú Ñ Û ÉÖÒÌ Ú. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ñ ÖÙÖ Ó ÖØÌ ÛÖ ÛÖÓÖ, àú ÝÜ- Ù ÑÖÚ ÖØ Ô ÙÓÖÚ, Ô Ø Ó - ÛÖ Ö ÙÌ Ö ÜÛ ÖÜ Ì ˇÜÓÌ ØÌ Ì Ô Ñ ÔÌ. ßÜÞ Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û Ú ÒÌ ÛÖÜØ ÌÚ, Û Ú Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ Ñ Û Ú Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú ÛÖÜ ßÜÞ ÑÖÜ ÑÖÙÓÖÜ ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ(Ó ˇ Ù, ÙÑÌ ß, ÙÜÔ Ùˇ Ó, ÖØÓÌ Ú, ˇÌ - Ò Ù ). ØÖÙ ÖØ ÖÔÛ Ö ÛÖ É ˇÓÖ Ô ÛÜÕ Ú Ñ à Ú ÛÖÜÚ, Û Ô ÔÛÖÞ, Û Ô Ü Ì, Û Ô Ò Ñ, Û Ô ßÜÞÖÙÜÔˇÌÙ, Û Ú ÌÔÌÛ ÑÌ Ú Ñ Û ÉÖÒÌ Ú, Û Ô ÙÑ Ù ÛÖÜÚ. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì - ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ñ ÖÙÖ Ó ÖØÌ ÛÖ ØÖÙà Ö, àú ßÜÞ Ñ ÖÔÛÖÛ - Û, Ô Ø Ó ÛÖ Ö ÙÌ Ö ÜÛ ÖÜ Ì ˇÜÓÌ ØÌ Ì Ô Ñ ÔÌ. ÑÖ ÔàÔ Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û Ô ÑÖ ÔÖÛ Û, ÝÜÙ Ñ ˇÌÙÓ Ñ. ØÖÑÌ Û àú Û Ñ àó Û Ñ Û Ú Ü ÖÞØÌàÙÌ Ú ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ ÓÌ Ù ÙÛ Ó ÑØÖ- ÛÌØ ÓÌ ÒÜÛÌØ ÖÓ ÖÜ ÌÔÛ ÙÙÌÛ. ØÖÙ ÖØ ÖÔÛ Ö Û Ô ØÖÙà Ñ ÖÔÛÖÛ Û, É Ö- ÒÖ Ñ, ßÜÞ Ñ, ÔÌÜÓ Û Ñ Ö Û Ô ÖÔÛÖÛ Û ÛàÔ ÒÒàÔ Ñ Ö ÛÖÜÚ Ø ÛÖÜÚ Ø ÝÖÜÚ Ñ - ÔÖÔÌÚ, Ö Ö Ö Ö ØÜˇÓ ÖÜÔ Û Ú ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ ÙÞÌ ÙÌ Ú. ÖÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û Ì ÛØÌ ÌÛ Ñ Ü ÖØÌÜÌÛ Ñ Û ÖØÌÜ- ÌÛ Ñ ÖÛØÌ ÌÛ. ÔÌÜÓ Û Ñ ÖØ Û ˇÌÔÛ Ö Û Ô Ñ ÒÒ Ì Ø Ì Û Ú ÔÌÜ- Ó Û Ñ Ú ÙÛ Ù Ú ÛÖÜ ØÖÙà- ÖÜ, ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñ Ú, ˇ Ñ Ú, ÑÖ ÔàÔ Ñ Ú, ÓÌÛ ÝÜÙ Ñ Ú Ñ Û Û Ô Ô ÛØÖÝ Ñ à ÛÖÜ ÙÛ Ô Ö ÑÖ Ì ÔÌ, ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ ÛÖ ÒÖ Ö ÌØ É ÒÒÖÔ. ØÖÙ Ö- Ø ÖÔÛ Ö ÛÖ É ˇÓÖ Ñ Û Ô Ö ÖÛ Û ÛàÔ Ì Ø ÙÌàÔ, ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ ÖÜÔ ÜÛÌ Ú Û Ú ÙÛ - ÙÌ Ú, Ö Û ØÖÙà Ñ É àó - Û Ñ ÌÓ Ì Ø ÌÚ ÔÛ ÙÛÖ ÞàÔ ØÞàÔ Ñ Õ àô ÙÛ à. Ö- ÛÌÒÖÜÔ Ì ÑÛÌÚ ÛÖ Û, ÖÙÖ Ñ àú ØÌ Ì Ì Ô ØÖÙà Ö, àú ÌÙàÛÌØ ÑÖ É àó Ñ àú ÌÕàÛÌ- Ø Ñ Ì ÑÝØ Ù Û Ú ÔÌÜÓ Û Ñ Ú ÛÖÜ Ü ÖÙÛ Ù Ú, Ô Ñ ÔÌ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) Ö Ø ÙÛ Ø ÑÖ Ì ÔÛØÖ ÜÙ ÑàÔ - ÙÛ ÓàÔ ÒÌà Ù Ú ØÖÙÑ ÒÌ ÙÛ Ô ÌÑ ÒàÙ ÖÜ ÖØ ÔàÔÌ ÓÌ ˇÌ Ó : 7 ÑˇÌÙ ÜÙ ÑàÔ ÙÛ ÓàÔ Ñ ÌÞÔÖÒÖ Ú Ø ÙÑÌÜ 11» ÖÜ 2012, , ÙÛÖ.... ÒÌà, `ÞÖÒ ÑÖ ÙÜ ÑØÖÛ Ó 6ÖÜ ÌÔ ÑÖÜ ÜÑÌ ÖÜ ÒÌà ( Øà Ô Ô Ö ÖÒÜÑÒ ÑÖ ÜÑÌ Ö), À¾` `» ÔàÖÚ Ñ ØÖÖ ÖÜ 1, ÒÌà (Ì ÙÖ ÖÚ Ö ÉàÔ 250). `Û Ô Ì ÑˇÌÙ ˇ ØÖÜÙ ÙˇÖÜÔ Ì Ø - Ó Û Ñ Ñ Û ÙÑÌÜÌ Ú Ô ÝÌØÖÓÌÔ ÙÛ Ó ˇ Ó Û ÛàÔ ÜÙ ÑàÔ ÙÛ ÓàÔ Ñ Û Ú ÌÞÔÖÒÖ Ú, Ö Ó ˇ ÛÌ Ú ÙÞÖÒÌ àô Û Ú ÌܡÜÔÙ Ú ÌÜÛÌØÖÉ ˇÓ Ú Ñ - ÌÜÙ Ú ˇ Ô Ú Ò. ÒÌà: ˆ ÌܡÜÔ : Ü ÌÔ Ù ÛÖ ÖÜÒÖÜ- Ø ÙÛÖ ÖÜÒ

7 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΑΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ Ομαλά κύλησε την Κυριακή 6 Μαΐου η εκλογική διαδικασία σε όλα τα τμήματα του Περιστερίου. Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν το πρωί στις 7:00 και έκλεισαν αργά το απόγευμα όπως ορίζει ο νόμος. Τις πρωϊνές ώρες όσοι ψηφοφόροι βρέθηκαν στα εκλογικά τμήματα εξυπηρετήθηκαν ταχύτατα. Μετά όμως τις 10:00 το πρωί που άρχισαν να φθάνουν κατά ομάδες, υπήρξε κάποιος... «συνωστισμός» αλλά και πάλι η εκλογική διαδικασία έβαινε ομαλά. Τα «ήρεμα νερά» όμως στο Περιστέρι διαταράχθηκαν όταν -σύμφωνα με την ΑΝΤΑΡΣΥΑπερίπου 30 άτομα του Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή» εισέβαλαν σε εκλογικό τμήμα στο 6-8 Λύκειο και έκαναν πορεία μέσα στο χώρο με επιθέσεις και προπηλακισμούς στους εκπροσώπους των αριστερών κομμάτων που βρίσκονταν εκεί, καθώς και σε πολίτες που εκείνη την ώρα ψήφιζαν. Παράλληλα, δε, απειλούσαν για το τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά μετά από έντονες αντιδράσεις πολιτών και εφορευτικής επιτροπής αποχώρησαν. Κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συνέχεια μετέβη στο Β Α.Τ. Περιστερίου και συναντήθηκε με τον Διευθυντή, όπου του εξιστόρησαν το απαράδεκτο περιστατικό. Ο Διευθυντής του Τμήματος τους απάντησε ότι θα ενημερώσει τους αρμόδιους. Ο Φώτης Κουβέλης ψήφισε στο Περιστέρι Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το παραπάνω περιστατικό, στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Περιστερίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα. Κατά την έξοδό του από το εκλογικό τμήμα ο κ. Κουβέλης προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Ο Ελληνικός λαός σήμερα με την ετυμηγορία του θα αποφασίσει πως πρέπει να πορευθεί η Ελλάδα μας και η κοινωνία. Είμαι αισιόδοξος. Την αισιοδοξία μου την στηρίζω στην εμπιστοσύνη μου προς τους πολίτες». Στην ερώτηση του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ», «Τι σηματοδοτεί για τη χώρα η σημερινή ψήφος» ο κ. Φώτης Κουβέλης, απάντησε: «Η Ελλάδα να είναι ζωντανή και να είναι με την κοινωνία όρθια». Η κίνηση στα εκλογικά τμήματα όσο περνούσε η ώρα γινόταν περισσότερη. Ιδιαίτερα μετά τις 12:00 το μεσημέρι όχι μόνο οι δρόμοι έξω από τα εκλογικά τμήματα, αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι και τα καφέ της πόλης είχαν κατακλυσθεί από κόσμο. Κύριο θέμα των συζητήσεων τα πιθανά αποτελέσματα της κάλπης. Μία ώρα πριν το κλείσιμο της κάλπης ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» βρέθηκε στο 1ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Δημοτικό σχολείο Περιστερίου. Εκεί πληροφορηθήκαμε ότι η συμμετοχή μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα είχε ξεπεράσει το 65% και ο κόσμος όλο και πύκνωνε... τις ουρές, σε σημείο μάλιστα που στο τελευταίο μισάωρο, έμπαινε από την είσοδο του σχολείου τρέχοντας για να προλάβει πριν κλείσει η κάλπη... «Από το πρωί έλεγα και ξανάλεγα, πως δεν θέλω να ψηφίσω κανέναν... Άκουγα, έβλεπα και μου ερχόταν αηδία...» έλεγε μια ηλικιωμένη κυρία που τη Ο Φ. Κουβέλης με τον υποψήφιο βουλευτή Τ. Δαρσινό συνόδευε ένα νέο παιδί. «Ήρθα γι αυτό το παιδί... Έχει πτυχία... κι άλλα πτυχία... και κάθεται στο σπίτι και κοιτάει τον ουρανό... Γι αυτόν ήρθα! Προλαβαίνω;» «- Προλαβαίνετε, προλαβαίνετε...». Η ώρα της κρίσης είχε φτάσει! Οι εκπρόσωποι των κομμάτων που βρίσκονταν πίσω από τους πάγκους έξω από το σχολείο άρχισαν σιγά-σιγά να μαζεύουν τα φυλλάδια, τα ψηφοδέλτια, τις ανακοινώσεις. Η ώρα είχε σημάνει 7:00 και όλοι έτρεχαν να σταθούν μπροστά στην τηλεόραση για να δουν το πρώτο αποτέλεσμα των exit poll. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και στην πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτήσουν. Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης» (voucher), η οποία θα χορηγείται στους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω του διαδικτύου συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σε ειδική ιστοσελίδα τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», από τη Δευτέρα 09/04/12 έως την Παρασκευή 25/05/12. Οι άνεργοι-ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). Οι ωφε- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» λούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: Θα παρακολουθήσουν 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις (Power Point), Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βοηθηθούν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής «Αίτησης συμμετοχής» τους στο πρόγραμμα: επισκεπτόμενοι το ή καλώντας καθημερινά 09:00-17:00 στις Δομές του ΚΕΚ SYNERGY Περιστερίου: Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα των Σχολείων του Περιστερίου Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με αφορμή την καταγραφή των προβλημάτων στα σχολεία του Περιστερίου που ξεκίνησε και θέλοντας να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά της στο σύνολο των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας αποφάσισε: Να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11/5/ 2012 στις στα Γραφεία του Συλλόγου (Ακαρνανίας στο σχολικό συγκρότημα των Δημοτικών Σχολείων). Να προκαλέσει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της ΔΕΠ. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ανοιχτή εκδήλωση στο 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου Το 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου σας καλεί σε ενημέρωση - συζήτηση με θέμα «Δρομολογώντας το Ασφαλές Σχολείο - ενδοσχολική βία, αιτίες, τρόποι εκδήλωσης - τρόποι αντιμετώπισης». Τετάρτη 16 Μαΐου 2012, ώρα 7:30 μ.μ. Στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου. Κηπουπόλεως και Μουσών. Θα μιλήσει η κ. Αντωνοπούλου Χρ., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ψυχολόγος - κοινωνιολόγος. Η Διευθύντρια ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΠΑΝ. - Φιλόλογος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Διάβασα στο διαδίκτυο μια έρευνα των Ε. Φερέτη και Μ. Σταυράκη «Η χρήση της σωματικής τιμωρίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, μια κοινωνιολογική μελέτη στην περιοχή πρωτεύουσας» του Μέχρι τότε γνώριζα σαν εκπαιδευτικός τη σχολική βία ανάμεσα στους μαθητές που συνέβαινε σχεδόν σε όλα τα σχολεία, βία σωματική, λεκτική, ψυχολογική ακόμα και σεξουαλική. Χιλιάδες τέτοιες περιπτώσει συνέβαιναν σε όλα τα σχολεία κάθε χρόνο. Αλλά γνώριζα επίσης πως ορισμένοι συνάδελφοι ασκούσαν βία στους μαθητές τους και από τους ίδιους τους μαθητές μάθαινα πως και οι γονείς τους έκανα το ίδιο με τα παιδιά τους. Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει καλά τους μαθητές του αγόρια και κορίτσια εκτιμά αμέσως τη σοβαρότητα της κακοποίησης και των νέων εμπειριών που επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά και τη διαταραχή τους. Δουλειά του καλού δάσκαλου δεν είναι μόνο η παράδοση του μαθήματος ειδικότητάς του, αλλά παράλληλα να κατανοεί τις αλλαγές, τις αντιδράσεις, τις διαταραχές κα τα νέα έντονα χαρακτηριστικά κριτήρια στέρησης και κακοποίησης του κάθε παιδιού και εφήβου στην τάξη του. Προσπερνώντας τη θλιβερή κατάσταση της σχολικής βίας ανάμεσα στα παιδιά και όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στη γειτονιά, μένω στο θέμα της κακοποίησης των παιδιών από μαινόμενους ενήλικες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις νεαρές ψυχές και στα σώματά τους με την τιμωρία που τους επιβάλουν και εδώ μιλάμε κύρια για σωματική και ψυχολογική τιμωρία που δεν έχει να κάνει με ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή οι ενήλικοι γονείς, δάσκαλοι και άλλα πρόσωπα που κακοποιούν τα παιδιά το κάνουν γιατί όπως συχνά λένε τους πνίγει το δίκαιο και το κάνουν «για το καλό των παιδιών, ή των νέων» και έτσι τα θύματά τους κακοποιούνται εσκεμμένα στο σχολείο, ή στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού με ολέθριες συνέπειες. Οι θύτες όμως συνειδητά κι ακόμα και ασυνείδητα επιφέρουν από «αγάπη και ενδιαφέρον» στα θύματά τους σοβαρές κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές, και θα πρόσθετα από εμπειρία σαν γονέας και εκπαιδευτικός νοητικές και συναισθηματικές διαταραχές ακόμα. Ξέρω περιπτώσεις που τα παιδιά και νεαροί έφηβοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έξω στην κοινωνία πληγωμένα και απελπισμένα φτάνουν μέχρι και την αυτοκτονία. Δεν γνωρίζω στατιστικά πόσοι ανήλικοι αυτόχειρες στην απόγνωση τους αυτοκτονούν, αλλά σίγουρα κάθε εβδομάδα ένα τέτοιο τραγικό θύμα μας «απαξιώνει και μας τιμωρεί με τη θυσία του», όπως συχνά μας αποχαιρετούν με τα στερνά γραπτά τους που φεύγοντας αφήνουν πίσω τους. Όχι, η κάθε είδους βία, η κακοποίηση, το ξυλοκόπημα μέχρι και η πιο απλή απειλή δεν συνιστά μέθοδο διαπαιδαγώγησης και τρόπο επιβολής πειθαρχίας και αλλιώς θα αντιμετωπιστεί για παράδειγμα η σχολική βία ανάμεσα στους μαθητές και άλλα ανήλικα πρόσωπα και αλλιώς η εσκεμμένη ολέθρια βία των ενηλίκων ενάντια στα παιδιά και δεν είναι μόνο καταγέλαστη αλλά και θλιβερή η δικαιολογία του γονέα, η του δάσκαλου και οποιουδήποτε άλλου ενήλικα που λέει πως είχε πολλάκις προειδοποιήσει το θύμα του «και καλά ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ να πάθει, όπως το περίμενε, αφού δεν ακούει». Αλλά ακόμα και η προειδοποίηση αποτελεί μορφή βίας, αφού δεν αποτελεί ούτε ορμήνια, ούτε νουθεσία ούτε θετική και επαινετική προτροπή, έγκαιρη κατατόπιση, ενημέρωση και γνώση. Κρύβει πολύ ανευθυνότητα και ακαταλόγιστη λογική και ποινικότητα ο ενήλικας που δικαιολογείται πως το θύμα «τα ήθελα και πήγαινε φιρί φιρί αναγκάζοντάς τον να βιαιοπραγήσει. Σκεφτείτε δηλαδή τι άνομος αντικοινωνικός και ηλίθιος είναι ο βιαστής ανηλίκου που επικαλείται στην απολογία του πως «κύριε Πρόεδρε τα ήθελε», το ανήλικο και απονήρευτο θύμα του και τι ανώριμος γονέα, τι ανεπαρκής δάσκαλος και τη ανυπόληπτος είναι οποιοσδήποτε ενήλικας που λέει πως το ξύλο βγήκε από το παράδεισο και ότι η χρησιμοποίηση βίας είναι επιβεβλημένη για να «στρώσει το παιδί» και στη καλή διαπαιδαγώγησή του. Στη Α τάξη του Α Δημοτικού Σχολείου Νικαίας μέσα στη κατοχή θυμάμαι το δάσκαλό μου που κάθε και τόσο μας προειδοποιούσε «Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» και μας κοπάναγε στο κεφάλι προκαταβολικά για πιθανή μας αταξία που θα θέλαμε να διανοηθούμε. Ευτυχώς ο δάσκαλος ήταν οικογενειακός μας φίλος και έτσι γλύτωνα εγώ τις χαρακιές στο κουρεμένο μου κεφάλι, αλλά συμφωνώ με τη μελέτη των Ε. Φερέτη και Μ. Σταυράκη που συνέταξαν το αντιπροσωπευτικό δείγμα των 591 οικογενειών χειμαθητών, μισά αγόρια και μισά κορίτσια, αναφέροντας πως από αυτά το 77, 8 % ήταν αδύναμα παιδάκια της Α τάξης του δημοτικού σχολείου, που είχαν υποστεί τιμωρία και μόνο τα 59, 7 % από τα παιδάκια της ΣΤ τάξης. Τώρα γνωρίζουμε πως οι δάσκαλοι αποφεύγουν την απλή σωματική τιμωρία και την κακοποίηση των μαθητών φοβούμενοι ίσως τις συνέπειες του απαγορευτικού νόμου, αλλά σύμφωνα με την έρευνα που επικαλούμαι 65 % των γονέων δηλώνουν πως τιμωρούν σωματικά τα παιδιά του αν και 90 % των τιμωρημένων παιδιών πεισματικά επαναλαμβάνουν την πράξη που προκάλεσε την επιβολή της όποιας κακοποίησής τους από το δάσκαλο και πιο συχνά από το γονέα. Το περίεργο είναι πως ρωτώντας γονείς γιατί κακοποιούν τα παιδιά τους και πιο είναι το όφελος ομολογούν 87 % πως γνωρίζουν πως απαγορεύεται η σωματική τιμωρία στο σχολείο και στο σπίτι και μάλιστα 78 % από αυτούς είναι υπέρ της απαγόρευσης κάθε κακοποίηση των παιδιών και των εφήβων. Έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από τότε που δίδασκα στα σχολεία και τώρα συνταξιούχος πιστοποιώ πως έχει χειροτερέψει το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης, ή μπορεί να οφείλεται αυτό πως τώρα καταγγέλλονται περισσότερες περιπτώσεις από πριν και δεν είναι μόνο απελπιστικά τα σημερινά στοιχεία της παιδικής κακοποίησης, αλλά έχουν αυξηθεί και διεθνώς. Διαβάζω μια στατιστική μελέτη της εξέλιξης των καταγγελιών παιδικής κακοποίησης ηλικίας 0 έως 6 ετών στη Σουηδία από τα μέσα της μέσα της περασμένης δεκαετία μέχρι σήμερα. Το 2005 δηλώθηκαν 1096 καταγγελίες, το 2006 ανήλθαν σε 1351, το 2007 σε 1548, το 2008 σε 1906, το 2009 σε 2195, το 2010 σε 2550 και το 2011 σε Οι παραπάνω καταγγελίες για παιδική κακοποίηση έχουν γίνει από το προσωπικό των βρεφονηπιακών και ημερήσιων παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και τον σχολείων προς τη δημοτική Πρόνοια που καταγγέλλει με τη σειρά της τις χειρότερες περιπτώσεις στην αστυνομία, αφού οι περισσότερες φορές αφορά ελαφρού τύπου τιμωρίας που οι αδιόρθωτοι ή απεγνωσμένοι ανεπαρκείς γονείς καταφεύγουν σε βίαιες λύσεις που τις θεωρούν ωστόσο εχεφροσύνης και παιδαγωγικές. Μαντεύω πως οι περιπτώσεις βίας ιδιαίτερα μέσα στους τέσσερεις κλειστούς τοίχους του σπιτιού, που καλύπτουν το σφάλμα των ευέξαπτων γονέων είναι πολύ περισσότερες από αυτές που γίνονται γνωστές και καταγγέλλονται, έπειτα τα παιδία απειλούνται να μην διαμαρτυρηθούν κατά των γονιών τους και μάλιστα τα πιο μεγάλα παιδιά το αποφεύγουν για να μην δημιουργήσουν προβλήματα στην οικογένεια. Φυσικά και οι πιο ελαφροί τρόποι τιμωρίας, όπως είναι οι λεκτικοί της δριμείας επίπληξης και μομφής όπως και της επιτιμητικής παρατήρηση μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογική και συναισθηματική διαταραχή στο αθώο παιδί που έχει ανάγκη από ορμήνια και προτροπή, που έχει ανάγκη να νιώθει προσφιλή τον γονιό, το δάσκαλο, τον κηδεμόνα που τον θέλει αγαπητό σύμβουλο και καθοδηγητή κοντά του. Χωρίς να το ξυλοφορτώνει ένα αφύσικο κράτημα και βίαιη αναταραχή του ανυπεράσπιστου μικρού παιδιού από τον ενήλικα, μπορεί το αδύναμο ανήλικο να εκλάβει αυτή την έντονη και αφόρητη ενέργεια σαν παρορμητική απειλή που το τρομάζει η έκβασή του. Η στέρηση και η παραμέληση επίσης του παιδιού από τον γονιό δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες απασχολήσεις που αφιερώνει τον καιρό του απουσιάζοντας από κοντά του μπορεί να έχει τραυματικές επιπτώσεις στη ψυχή του παιδιού, που θέλει να νιώθει την οφειλόμενη φροντίδα και την παρουσίαση του κοντά του. Τα αποτελέσματα τέτοιων ανάρμοστων μεθόδων και πολλών άλλων δυσάρεστων συμπεριφορών του ενήλικα μπορεί να συμβάλουν σε θλίψη και διαταραχή του ανήλικου παιδιού. Συχνά ασημαντότητες στην αντίληψη του ενήλικα διαφεύγουν της έγκαιρης αναγνώρισης του ίδιου του γονιού, του αρμόδιου προσωπικού του σχολείου και άλλων προσώπων με κατάρτιση και ευθύνη να το προστατέψουν έγκαιρα από τυχόν ιατρικά και ψυχοθεραπευτικά δισεπίλυτα συμπτώματα και έχει στη στέρηση που νιώθει το παιδί τόση μεγάλη ανάγκη της μέριμνας και της αγάπης του προστάτη της ζωής και ανατροφής του. Πέρασε περισσότερος καιρός από τέσσερες τετραετίες από τότε, που τώρα παίζοντας με τα εγγόνια μου αναθυμάμαι δακρύζοντας με θλίψη και συντριβεί, πόσο παραμελούσα τα ανήλικα παιδιά μου, αμέσως μετά το σχολείο που δίδασκα, να πηγαίνω καθημερινά όλα τα χρόνια του αντιχουντικού μας αγώνα στη Σουηδία κατά των συνταγματαρχών της Αθήνας, στις καθημερινές μας συντονιστικές μας συναντήσεις στην κοινότητα και στις κινητοποιήσεις μας. Μου έλεγε με κατανόηση και λύπη η μαμά των παιδιών μου κάθε φορά μεσάνυχτα επιστρέφοντας στο σπίτι: «Τα παιδιά ρωτούσαν πριν κοιμηθούν, που είναι ο μπαμπάς;». Για τους αγώνες του οφείλει κανείς να μην μετανοεί, όταν άλλοι αφήσανε τα κοκαλάκια τους, αλλά για τα παιδιά μου αυτό δεν ήταν παιδική κακοποίηση; Το «Περιστέρι Μαζί» με τη Ρένα Δούρου Την Κυριακή 22 Απριλίου ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης και στελέχη της παράταξης είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλάξουν απόψεις με την Ρένα Δούρου. Ο θυμός, η οργή, η αγανάκτηση ενάντια στους υπεύθυνους της σημερινής οικονομικής κρίσης κυριάρχησαν στη συζήτηση. Η χαμένη αξιοπρέπεια του απλού πολίτη, τα όνειρα που του στερούν επαγγελματίες πολιτικοί και καιροσκόποι που ποτέ δεν εργάστηκαν και γαντζωμένοι στην εξουσία προσπαθούν με μνημονιακές πολιτικές και εκβιαστικά διλήμματα να διατηρήσουν τη θέση τους. Εκφράστηκε η άποψη ότι είναι μονόδρομος η καταδίκη αυτών των πολιτικών στη συνείδηση όλων μας και αυτό ήδη συντελείται σε μέγιστο βαθμό. Τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κατέγραφε Γαλλικό κανάλι. Η Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι Μαζί» και ο επικεφαλής Γιώργος Βαθιώτης πλήρως συμπαρατασσόμενοι με τον απλό πολίτη, τον απλό Δημότη, στις αγωνίες και την αβεβαιότητα που βιώνει για τον ίδιο και την οικογένειά του, θα είναι δίπλα Οι ώρες αγωνίας και η ευτυχής κατάληξη στην περιπέτεια της μικρής Σουαϊέν Σουϊτλίν (3,5 ετών) Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ώρες αγωνίας που ζήσαμε από την στιγμή που ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία ότι ένα κοριτσάκι 3,5 ετών αγνοούνταν ήδη 7 ώρες. Όπως δήλωσε η μητέρα της, η οποία κατάγεται από τις Φιλιππίνες, το παιδί εξαφανίστηκε την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 στις 11:00 από πλατεία της περιοχής των Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Λόγω της σοβαρότητας της περίπτωσης και δεδομένων των κινδύνων που ενδεχομένως διέτρεχε το μικρό κορίτσι κρίθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση του συστήματος Amber Alert. Ωστόσο η διαδικασία διεκόπη καθώς δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί φωτογραφία της Σουϊτλίν. Ακολούθησε ανακοίνωση της εξαφάνισης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Τηλεοπτικού Σταθμού STAR, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκλησή μας. Καθώς ο χρόνος κυλούσε και οι πληροφορίες που δίνονταν δεν οδηγούσαν στα ίχνη της ανήλικης, κάναμε την υπέρβαση προχωρώντας για πρώτη φορά στην ενεργοποίηση Amber Alert χωρίς φωτογραφία παιδιού. Ευτυχώς τα καλά νέα ήρθαν από την Αστυνομία και ενημερωθήκαμε ότι η ανήλικη είχε βρεθεί και ήταν καλά στην υγεία της. Κατόπιν παρέμβασης της Εισαγγελίας βρεθήκαμε άμεσα κοντά στη Σουϊτλίν και της δώσαμε τη ζεστή αγκαλιά και την ασφάλεια που έχει ανάγκη κάθε παιδί. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσφάτως ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ζητήσει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο. Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό του και θα προτείνει λύσεις και διεξόδους από την κρίση, ιδιαίτερα για τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Θα αφουγκράζεται τα προβλήματα, θα νιώθει τον πόνο και την αγωνία του απλού Δημότη, θα συμπάσχει μαζί του αλλά παράλληλα πρωτίστως θα αγωνίζεται για να τον ανακουφίσει. Ιδιαίτερα τον άνεργο, τον πολύτεκνο, αυτόν που έχει χαμηλό εισόδημα και πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση. Με ένα στόχο, ένα σκοπό, να δώσει μια διέξοδο που θα εξασφαλίσει στο Δημότη και πάλι τη χαμένη του αξιοπρέπεια και θα του δώσει τη δυνατότητα να ατενίσει και πάλι το μέλλον με πίστη, αισιοδοξία και ελπίδα. Το «Περιστέρι Μαζί» ως ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη θα είναι δίπλα στον δοκιμαζόμενο Δημότη και θα συνεργάζεται και προωθεί λύσεις με όλες τις υγιείς δυνάμεις, τους νέους και άφθαρτους ανθρώπους. Αυτούς που έχουν όραμα και ικανότητες και απέναντί τους έχουν τα προβλήματα και πως θα ανακουφιστούν όσοι υποφέρουν. Με το κοινωνικό πρόσωπο μπροστά, την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη. και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Σε διεθνές επίπεδο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Eίναι μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children), το οποίο εδρεύει στην Washington των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μέλος του Δ.Σ. στο Missing Children Europe. Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών (Child Helplines International) που περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης από 160 χώρες. Είναι αναγνωρισμένος συνεργαζόμενος φορέας στο DPI (Department of Public Information) τ ω ν Ηνωμένων Εθνών. Είναι αναγνωρισμένος Μ.Κ.Ο. με συμβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC (Economic and Social Council) των Ηνωμένων Εθνών Είναι μέλος στο διεθνές site για τις εξαφανίσεις ανηλίκων Είναι μέλος στην EFSC (European Federation for Street Children). Στην προσπάθεια του Οργανισμού μας να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνουμε στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας μας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργαζόμαστε επίσης με Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανεύρεση τους. Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά Ευρωπαϊκή Γραμμή Για τα Εξαφανισμένα Παιδιά e mail:

9 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Συνάντηση εργασίας για την Πρόληψη και Ετοιμότητα σε Σεισμό στο ΚΥΒΕ Περιστερίου Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο ΚΥΒΕ Περιστερίου συνάντηση εργασίας μεταξύ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αθήνας (συμμετέχουν 42 φορείς) και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ). Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε περίπτωση σεισμού με εισηγητές από τον ΟΑΣΠ τους Δρ. Ευ. Λέκκα, Καθηγητή Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπροέδρο του ΟΑΣΠ, κα Χ. Γκουντρομίχου, Γεωλόγο MSc., Π. Κέρπελη, Πολιτικό Μηχανικό MSc., Δρ Α. Κούρου, Γεωλόγο. Αναφέρθηκαν στην αντισεισμική πολιτική στην Ελλάδα και στο ρόλο του ΟΑΣΠ, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για σεισμό σε συνέχεια των αλλαγών που επέφερε ο νόμος του Καλλικράτη, στις προδιαγραφές και στον προσδιορισμό των χώρων καταφυγής, στην άμεση και προσωρινή στέγαση των πληγέντων. Ακολούθησε συζήτηση με τους υπευθύνους των φορέων, όπου διατυπώθηκαν οι δυσκολίες στο σχεδιασμό, η αναγκαιότητα επικοινωνιακής πολιτικής και ενημέρωσης της κοινωνίας, άσκησης και εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων στην πολιτική προστασία, ώστε κάθε σχεδιασμός να είναι και πρακτικά υλοποιήσιμος. Ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπαντωνίου στην ομιλία του τόνισε την αναγκαιότητα επένδυσης στην πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, ρεαλιστικών σχεδιασμών, διαρκούς ετοιμότητας και καλού συντονισμού. Επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη η άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και κάθε αρμοδιότητα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα κονδύλια για την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και υλικών. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη κ. Θ. Μπούφης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα και Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κα Α. Παπαδημητρίου, ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Χρ. Καρδαράς, ο πατέρας Απόστολος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομου. Παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων & Διοίκησης κ. Β. Κόκκαλης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κ. Καράμπελας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δυτικής Αθήνας κ.κ. Β. Γιαννακάκος, Ι. Πανταλάκη, Γ. Ερμίδου. Συμμετείχαν μέλη του ΣΟΠΠ: Αντιδήμαρχοι, Προϊστάμενοι και υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, συνδέσμων, εθελοντικών οργανώσεων, σωμάτων ασφαλείας, φορέων του δημοσίου. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, Διευθυντές των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας, υπηρεσιακοί παράγοντες της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και πολίτες της περιοχής. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 March to Athens «Πορεία στην Αθήνα» Με στάση στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου Στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου, την πλατεία Δημαρχίας, έφτασε την Παρασκευή 4 Μαΐου η «Πορεία στην Αθήνα» (March to Athens). Τα μέλη της «Πορείας στην Αθήνα» κατασκήνωσαν στην πλατεία όπου και διανυκτέρευσαν την Παρασκευή. Την «Πορεία στην Αθήνα» υποδέχθηκε και στήριξε σημαντικά η Ανοιχτή συνέλευση Περιστερίου. Αμέσως μετά την εγκατάστασή τους στο χώρο έγινε συνέλευση με την ανοιχτή συνέλευση Περιστερίου. Αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν όλοι μαζί για την πραγματοποίηση και τα κίνητρα της «Πορείας στην Αθήνα». Το Σάββατο το πρωί μετά από μία εσωτερική συνέλευση όπου καθορίστηκε η τελική διαδρομή προς το κέντρο, η πορεία αποχώρησε κατά τις 15:00. Περνώντας από Λένορμαν, Ομόνοια και κάνοντας μια μικρή στάση στην Πλατεία Εξαρχείων, έφτασε τελικά στο Σύνταγμα κατά τις 18:00, όπου πραγματοποιήθηκε ένα αληθινά θερμό καλωσόρισμα από ομάδα φίλων Ελλήνων από την «Αγορά της Αθήνας». Ανάμεσά τους παρευρέθηκε και η ομάδα «Αγανακτισμένων μοτοσικλετιστών Ελλάδος» επευφημώντας με χειροκροτήματα και κορναρίσματα. Η σκηνή ήταν συγκινητική με αγκαλιές, χαμόγελα, μουσική από κρουστά και χορό. Αργότερα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συζήτηση γνωριμίας, όπου οι πεζοπόροι εξήγησαν τα κίνητρα για τα οποία έκαναν την πορεία και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους! Δήλωσαν ευτυχισμένοι για την άφιξή τους στην Αθήνα και προέτρεψαν τον κόσμο να συνεχίζει να παλεύει χωρίς να παραιτείται. Αρκετά μετά το τέλος αυτής της συζήτησης, και αφού η Πορεία είχε αποφασίσει να διανυκτερεύσει στην Πλατεία Συντάγματος αλλά χωρίς σκηνές, η αστυνομία τους πλησίασε. Αφού τους ξεκαθάρισε ότι ήταν αδύνατο να παραμείνουν στην πλατεία και ότι είχε διαταγές να εκκενώσουν την πλατεία κατέφτασαν τρεις διμοιρίες από ΜΑΤ, και αφού περικύκλωσαν τον κόσμο, τους απομάκρυναν μέσω της Ερμού μέχρι την Καπνικαρέα. Υπήρξε και μία προσαγωγή Έλληνα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα. Τελικά η Πορεία κατασκήνωσε στο Θησείο, στο παρκάκι δίπλα στο σταθμό ηλεκτρικού. Περιμένουμε εξελίξεις. Η «Αγορά της Αθήνας» υποστήριξε και υποδέχτηκε την «Πορεία στην Αθήνα» «η οποία αποτελεί μια προσπάθειας δικτύωσης και σύνδεσης συνελεύσεων, συλλογικοτήτων και ατόμων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδέα γεννήθηκε με την «Αγορά των Βρυξελλών», μία βδομάδα εκδηλώσεων στη Βελγική πρωτεύουσα που κατέληξε στην μαζική, διεθνή ημέρα διαδήλωσης της 15 Οκτωβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 9 Νοεμβρίου μια ομάδα ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων, ξεκίνησε να περπατάει προς την Αθήνα από τη Νίκαια της Γαλλίας, οργανώνοντας στη διαδρομή λαϊκές συνελεύσεις επαναπροσδιορίζοντας έτσι την έννοια της «δημοκρατίας». Παράλληλα, στις 2 Μαΐου, μια δεύτερη πορεία από ευρωπαίους ακτιβιστές, ξεκίνησε από την Πάτρα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, και κατέληξε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου. Με αφορμή την άφιξη των πορειών στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η «Αγορά της Αθήνας», από 5 έως 15 Μαίου. Θα είναι μια συνάντηση ατόμων, συλλογικοτήτων και εγχειρημάτων με βασικές αρχές την ενότητα και την συνδιαμόρφωση, το σεβασμό και τη μη-βία. Θα αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο, ακομμάτιστο, με οριζόντια δομή και ανοιχτό στον καθένα, με απόψεις και θέσεις που θα προκύπτουν από την ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει συζητήσεις, διαβουλεύσεις, εργαστήρια, δράσεις, συναυλίες, και κορυφώνεται στο διάστημα Μαΐου, τριήμερο παγκόσμιων κινητοποιήσεων, με κεντρικό σημείο τη διαδήλωση στις 12 Μαΐου και τη συναυλία στις 15 Μαΐου στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Οι στόχοι της Αγοράς είναι -Η ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και τρόπων δράσης. -Η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. -Η γνωστοποίηση των υπαρχόντων εναλλακτικών εγχειρημάτων στο ευρύ κοινό, αλλά και η δημιουργία καινούριων. -Η συνδιαμόρφωση κοινών στόχων. Η απάντηση μας στο απάνθρωπο σύστημα της οικονομικής Δικτατορίας είναι η αλληλεγγύη και η αυτοοργάνωση! Δεν περιμένουνε από άλλους να μας λύσουν τα προβλήματα! Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και γινόμαστε μέρος της λύσης! Όλοι μαζί, όλοι ισότιμοι, οραματιζόμαστε και δημιουργούμε!» μας είπαν ο Νίκος και ο Άρης, μέλη της ομάδας, με τους οποίους συνομιλήσαμε στην πλατεία του Περιστερίου. «Με την Πορεία στην Αθήνα» θέλουμε να δείξουμε ότι οι άνθρωποι που ζούμε στην Ευρώπη δεν έχουμε την ίδια άποψη με τις κυβερνήσεις μας» δήλωσε μέλος της Πορείας από τη Γαλλία. Το πρόγραμμα των συναντήσεων και εκδηλώσεων συνεχίζεται ως εξής: Παρασκευή 11 Μαΐου: Άφιξη της πορείας από Ευρωπαίους ακτιβιστές, Πάτρα-Αθήνα Συμμετέχουμε στο ΑΝΤΙΑΠΑ- ΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ - ATHENS LEGALIZE PROTESTI- VAL στον χώρο πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (είσοδος από Λεωφόρο Ποσειδώνος, στάση τραμ 2η Αγίου Κοσμά) events/ / -17:00 «March to Athens»: σύντομη παρουσίαση του εγχειρήματος. Συζήτηση «Φυσική καλλιέργια, διατήρηση σπόρων, οικοκοινότητες.» Θα ακολουθήσουν διάφορα workshops πάνω σε αυτά τα θέματα. Σάββατο 12 Μαΐου: -11:30 Ολοκληρώνεται η συζήτηση της προηγούμενης ημέρας, στο Ελληνικό. -18:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓ- ΜΑ στα πλαίσια της παγκόσμιας κινητοποίησης «Global Spring». -Προσπάθεια ζωντανής σύνδεσης με άλλες ευρωπαικές πλατείες. Κυριακή 13 Μαΐου: Συμμετέχουμε στα Γενέθλια του Καφενείου της Ακαδημίας Πλάτωνος, όλη την ημέρα Οργανώνουμε συζήτηση στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος: «Ανταλλακτικές μορφές οικονομίας: ανταλλακτικά παζάρια, εναλλακτικά νομίσματα, τράπεζες χρόνου.» Κάλεσμα σε συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στον χώρο να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν τα εγχειρήματά τους. 14 και 15 Μαΐου: Το περιεχομενο αυτών των ημερών θα καθοριστεί από το σύνολο των παρευρισκόμενων κατά τις προηγούμενες μέρες της Αγοράς. 15 Μαΐου: 20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Πληροφορίες:

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ÖÔÛ ÙÛÖÜÚ ØÖ Ö ÌÚ ÛÖÜ Ñ Û ÝÜÛÖÜ» Ô ÒÖÜ, ÜÛ Ô, ÙÌ ÜßÖÓÌÛØÖ ÓÌÛØàÔ, ÓÌ ÙÜ- ÑØ Û ÝÜÙ Ñ ÖÓÖØÝ, ÓÌ ÛÖ Ò Ö Û Ú ÙÞÖÒ ØÞÌ Ö ÛÖÔ Ñ ØÖ Û Ú ÖÜØÑÖÑØ Û Ú Ñ Û Ø Ý Ñ Û Ú ØÖÓ Ñ, Ì Ô Ô ÑÖÚ ÛÖ ÖÚ Ó ÓÌØ Ù ÌÑ ØÖÓ. ØÌÓÉ - ÙÓÖ Ñ Þ Ò ØàÙ. ÝÜÙ Ñ Ì Ó ÖØÖÜÙÌ Ô Ì Ô ÌÕà ÛÖ ÌÑ ØÖÓ ÑÖ ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ Ó ˇ - ÛàÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú. ÙÛÖÙÖ ÓÔ Ó ÓÖÜ, Û Ô Ì ÙÑÌß Ó Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ ÑàÓÖ ÖÒ, ÌÓÌ ÔÌ Ñ Ñ Û ÑÖÓ. ÖÒÜ Ù Ó ÔÛ ÑÖ ÓÌÔ Ñ ÛÖ ÞØÖÔ ÑÖ Û Ú ÖÒ Ú: ÔàØ Ó ÓÖÜ ÓÌ ÛÖÔ Ñ ( Ó ÛØ ) ÑÖ ÖÜÒÖ. Ô Û, ÖÜ Ì Ñ Ô Ù Ô ÛÖ ß ÜÒ ÔÖ ÜÓÔ Ù Öý, ÙÛ Ú - Ø ÓÖÔÌÚ ÛÖÜ ÖÒÌÓÖÜ Ñ ÌÞÌ Ö ÛÖÛÌ Ó ÛÌØ ÙÛ ØÖÜÙ ÙÛ ÑÖ Ô Û Ú ÖÒ Ú. ` Ô ˇÒ Û ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú Ñ Ù Ô Ì ÌÒÓ - Û Ú. ØÖÙÝÜ Ö Û `ÓÜØÔ Ñ ÜÑÒ Û ÙÙ Ú, Ö Ñ Ú É àùì ÙÛ ÜÙÑÖÒ ÞØÖÔ Û Ú ÛÖÞ Ú Ñ ÛàÔ ß ÌÑÌÓÉØ ÔàÔý, - ÙÛÌÜÛ ÙÑÒ ØÌÚ Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú Ñ ÔÛ ÓÌÛà ÙÌ ÙÖÉ ØÖÜÚ Ñ Ô Ü- ÔÖÜÚ. ÔàØ Ì ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ ÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ ÛÖÜ ÖÙÖ Ò Ö. ÜÛÖ, Ö Û Ô ØàÛ ÙÛ Ó ÖÜ Ó Ò Ù ÓÌ ÙÛ Ô Ò ÛÌ Û Ú ÜÛ - Ô Ú, Û Ù ÓÌ Û ÉÖ ˇÌ ÛÖÜ.» Ú Û ÔÌ àùìñ Ó ÚÛ ÔÌ ÖÛÖÛÌ, ÙÞÌ ÖÔ Ñ ˇ ÓÌØ Ô. -» ÜÙÑÖÒÌÜÌÙ! Ì Ì.¾- Ö àø ˇÌÒÌ Ú, ÓÌØ Ñ ÔÜÞÛ, Ô ØÔÌ ÚÑ Ô ØàÛ Ú. Ö ÖÑ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÔÔ, Ò ÌØ ÙÛÌ- Ø àû ÙÙ Ñ ÜÛ, ÓÌ Ò ˇÖÚ ÔàØ - Ó àô. ` ÌÔ ÒÖÜÑÖÜÓ Û ÑÖ ÙÛ Ô Ó Ò ÖÜ Ì Ñ»ÌØ ÑÌÚ ÓÌØÌÚ Ø ÖÛÌØ, ÓÌ ØÌ Ñ ÓÌ Ù ÌÔ ÒÖÜÑÖÜ- Ó Û ÑÖ ÙÛ Ô Ó Ò ÖÜ Ì Ñ, ÙÛÖ ÙÛÌÑ ÛÖÜ 90ÞØÖÔÖÜ ÛÖÛÌ Ý ÒÖÜ ÛÖÜ ÑÖÜ Ù Ñ Ø, ØÖÌ ØÖÜ ÛÖÜ - ÛØÖÓ ÛÖÜ Ì 20 ÞØÖÔ Ñ Ò Õ Ø- ÞÖÜ Û Ú ÖÒ Ú ÒÒ ÛÖÙ. `Û Ô ØÌ Û Ô ÌÔ ÑÖÓ ØÖÙà Ö Ö Û Ò, Ö àø ÖÚ Ò ÖÚ, Ö Û ÓÌØ Û Ú ÑàÔ Ú. Ô Ñ Ò ÖÌÒÒ Û Ú, Ö àø ÖÚ, ÔàØ - Ì ÖÒÒ Ñ ÛÖÜÚ ØÖÙÝÜ ÌÚ, Ñ ˇàÚ Ñ Û Û Ú ÌÔ Ú ÛÖÜ. Û Ó ˇ Û Ñ ÛÖÜÚ à Ú, Ö àú Ñ Û Ø Ù ÛÖÜÚ ÙÛ Ì ÖÓÌÔ ÜÙÑÖÒ ÞØÖÔ Û Ú Ì- ÔÛÖÔ Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÔÛ Ø ˇÌÙ Ú.»Ì Û ÉÖ ˇÌ ÛÖÜ Ñ Ñ ÛÖÜ àø ÖÜ Ñ ˇàÚ Ñ Ñ Ö àô ÑÖØ - Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÌÔ Û Ú Ø Ñ Ú, ÑÌÔàÛ ÌÕ ÓÌÔ ÙÛÖØ Ñ Ú ÓÔ Ó Ú. ˇÌ ÖÔÖÓ Ñ Ó Ù ÖÜ ÙÛÖØ, Ó ÖØÌ Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ. ÛÙ àô, Ô ÓÌÙ ÙÛ Ö Ö Ò - ÛÙ ÔÔ ÖÜ, `ÖÔ Óß, `ÖÝ Ò Ñ Û ÛÙ Ñ, ÙÜ ÑÌÔÛØàÙ ÓÌ ÖÒÜÛ ÓÖÜÒ ÑÖ Û Ó ˇ Û Ñ à ÙÛ Ô ÖÒ, Ò Ö Ø Ô ÛÖ 40 Ñ ÛÌØ ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ ØàÛÖ Û Ú ÜÓÔ Ù Ö. Ö Û Ô ÒÒ Ö ÑÖÚ Ù Ñ Ø Ú Ö Ì ÞÛ ÑÌ Ø Ó Û Ñ ÌÕ ÓÌ- Ô ÙÛÖ ÞÌ àô, ÙÌ ÙÞÌÙ ÓÌ ÛÖ ÓÖ, Ö ÛÖ 1945 Ñ ÓÌÛ Ñ Û ˇÒ Û Ñ Ø Ó Û ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÖÛ ÔÖ ÛØÖÓ ÛÖÚ Û ÔÌØ Ù ÛÌÞÔ - `Û Ú ÌÑ ØÖÓâÚ ÛÖÜ `ÜÒÒæ ÖÜ ÛàÔ» ˇ ÛØÔ ÛÖÜ ÜÓÔ ÙåÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú, Ó å ÓÌ ÛÖ ßÜÞ à Ñæ-ÝÜÙ ÖÒ ÛØ Ñæ ÑÖÓÓÆÛ, Ü ÆØÞÌ ÆÔÛ Ñ ÛÖ ÖÒ Û ÙÛ Ñæ Ñ ÓÖØÝàÛ Ñæ. ÛÆ Û ÛÌÒÌÜÛ å ÓÆÒ ÙÛ ÞØæÔ, ÓÌ Û ÝØÖÔÛå ÛÖÜ ØÖâ ØÖÜ ØØ ÖÜ ÖÙÓå (13 `Ì ØÆ) Ñ Û Ú ÑæØ Ú ÛÖÜ ÛÆÙ Ú, ÝÛ ÆÞÔÌÛ Ñ ÓÖ ØÆ ÌÛ ÙÌ æò Û ß Æý, âô ØÑÌÛÆ ÌÕÖ Ñæ ÌÒÛåÖ - ÖÒÜÙâÒ Ö Û Ú ÌØ ÙÙæÛÌØÌÚ ÝÖØâÚ- ÓÌ Û É Ù ÑÆ ÙÛÖØ ÑÆ Ñ Ò Ö Ø Ý ÑÆ ÙÛÖ ÞÌå Û Ú ÌØ ÖÞªÚ, ÙÛ Ô Ö Öå ÆÔÌ. ÝàÛÖ Ø Ýå ÌåÔ æ Û Ô Ì åùñìß ÙÛÖÔ ØÞ ÖÒÖ Ñæ ÞØØÖ Û Ú ÒÌÜÙåÔ Ú, ÙÛ ÆØÑÌ ÌÑ ØÖÓªÚ, ÙÛ Ô ÌØ ÖÞª Û Ú»Ì Øå Ú. `Ì ØæÒÖ ÕÌÔ Öç ÌåÔ Ö ØØ ÖÚ Ø ÙÛÖÝ Òæ ÖÜÒÖÚ, Û Ú 9 Ú `Ì ØÆÚ, ÌÔØ åùà ÛÖ Ý Ñæ Ö ÆÔÛ ØÖÔÖ Û ÑæÚ ØæÌ ØÖÚ. ÑÖ ÙàÓ ÛÌ Ö Ñ ÌÑ ÔÌ ÓÖÔÖ ˇÒ - Û ÙÓÖ.»Ì Û Ô ØÖ Ö ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ ÙÜÔÌØ Ù Ó Ú ÓÌ ÛÖÔ Ñ ÔÌ- Û ÖÒÖ Ñ Ö ÙÛÌÔ Ñ Ø à- Ñ. ÙÛÖÙÖ ÙÛ Ô ØÞ Ü ØÕ Ô Ñ ÜÙÑÖÒ ÌÚ. ¾Û Ô Ó Ú Ì ÔÌ ÜÒ ÑÖ -ÝàÛÖ Ø Ý ÌÚ ÑÌ ÓÌÔ - ˇÌÒÌ Ô Û Ì ÙÛØÌÝÖÜÓÌ ÙÌ ÙÜÔÛÖÓÖ ÞØÖÔÖ. ÒÒ Ñ Û ÛÌÛÖ Ö Û Ô Ó Ú ÜÔ ÛÖ. Û ÛÌÞÔ Ñ ÉÖ ˇÌ Ö ÖܡÌÔ ÌÔÌÞÖÜÓÌ, ÞØ Ó Û Ô Û Ô ÖØ ÔàÙÖÜÓÌ Ì Ù Ú ÌÔ ÌÞÖÜÓÌ Ñ Ö ˇÌÙ - ÓÖÚ ÞØÖÔÖÚ Ó Ú ÓÖÒ Ú ÝÛ ÔÌ Û ÙÜ ÑÌÔÛØàÙ, Û ÙÛ ÜØàÙ Ñ Û Ô ØÖÜÙ Ù ÛàÔ ÙÛÖØ ÑàÔ ÙÛÖ ÞÌ àô ÖÜ Ñ ˇÌ ÌÉ ÖÓ ØÖÜÙ ÖÜÓÌ ÙÛÖÔ ß ÒÌܡÌØÖ ¾ ¾ý. Ó ÙÛ Ó Û ÙÖÜÓÌ ÖÜÛÌ ÙÛ Ó, Û ß ÖÒÜÚ ÑÖÙÓÖÚ ÌØ ÓÌÔÌ ý ÛÙ, Ö ÛÖÔ Ñ ÑÖÜÙ ÓÌ, ÛÖÔ ØàÛÖ Ñ ØÖ, ÖÒÒ Ø Ö- Ô. `Û Ô ÖØÌ ÖÓàÚ Û Ø Ó Û ÒÒ Õ Ô. `Û Ó Û Ù Ô Û Û ÒÌÝà- Ô Ó Û Ó ØÛÜØ ÚÑ Ù -Ù ÛÖ ÛÌØ ÙÛ Ö ØÞÌ Ö ÛÖÜ,ÖÒÖÑÒ ØÖ - Ñ ÜÛ Û ÙÛÖ ÞÌ ÖÜ ÛÖÜ Ì Þ ÓÌ Ì ÙÛØÌßÌ - ØˇÌ ÙÛÖ Ó ÑØÖ Ó Ú Ø ÝÌ Ö. ÑÖÓ Ñ ÔÛÖÑÖÜÓÌÔÛ ÓÌ ßÌÜ Ùˇ Û ý ØÖÙà Ñ ÛÖÜ Ì ÖÓÌÔ... (Ñ Ö ÌÚ ˇàÌÚ ÌÝ - É ÑÌÚ ß Û Õ ÌÚý ÓÌ ÛÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÛÖÜ). - Ø Û, Ì Ì Ñ ÑØ Û Û, ÖÙÖ ÞØÌ ÙÛÌ. `Ì ÙÌÔ ˇ ÙÖÜÔ ÛÖ Ö! ÌÒÌ ÓÌ Ñ ˇÌ ÛØÖ Ö Ô ÖÒÖ- ÑÒ ØàˇÌ ÙÜÒÒÖ Ñ Ó Ú ØÖ- Ù ˇÌ Ñ Ô Ì ÛÜÞÌ. Ó Ú ØÖÛØÌ Ì, Ó ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ, Û Ô Ñ Ò Ó Ú ÔÔ, Ô Ó Ô Ì ØÌ- ÙÛÖÜÓÌ Ö Û ÖÛ. Ô Ó ÙÛ Ó Û ÙÖÜÓÌ ÖÜÛÌ ÙÛ Ó, Û ß ÖÒÜÚ ÑÖÙÓÖÚ ÌØ ÓÌÔÌ ý. Ø Ó Û. Ö Û Û ÒÌÝàÔ Ó Û, ÖÜ ÌÞÖÓ ÙÛÌ, Ñ ˇÌ ÛÖÙÖ, É ÔÌ ÖÛ Ü ØÞÌ ÌÔ Ú ÑÖÙÓÖÚ, ÖÜ ˇÌÒÌ Ô Ó Ò ÙÌ Û Ú Ø ÌÚ ÛÖÜ. ØÌ Û ˇÌÙ ÖÜ Ñ ÖÜÛ, ÙÛÖ ÞØÖÔ ÑÖ Û Ú ÖÒ Ú. `Ì ÒÒÌÚ ÌÑ ØÖÓÌÚ ÖÜ ÑÖ- ÒÖܡ Ù Ô: ÙÛÖ ÜˇÌ Ö, ÙÛ Ô ÌÝ - ÒÖÔ, ÙÛ Ó ÛÙ Ô, ÙÛ Ô ØÖ, ÙÛÖ»ÌÛÙÖÉÖ, ÙÛ Ô ÜÓ, ÙÛ ÌØ - Ô, ÖÑÛ Ù ÓÌ ÔÌÌÚ ÌÚ Ò - ØÖÝÖØ Ù Ú. Ì ÖÒÜÛ Ó ÙÛ Ø - Ó Û, ÙÛ Ô ÑÖ Ô Ó Ú ØÖÙ ˇÌ. `Û Ô Ø Ò ÛÖÜ ÜˇÌ ÖÜ ÕÌ- ÑÖÜØ ÖÓ ÙÛ Ô ÌÔ ÒÜÑÖ ÉØ Ü, ÓÌÛ Ö ÖÒÖ ÓÌØ ÌØ Ù ÙÛ ÞàØ Û Ú» Ô Ú, ÓÌ ÓÌØ Ñ Û ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ. Ù Ô Ô ÓÌÙ ÛÖÜÚ» Ø `Û ÜØÖÜ- Ò Ñ, Ö Û ÙÜÔÖ Ñ ÛàÔ Ø ÛàÔ Û Ú ÖÒ Ú, ÌÝ ÒÖÔ Û ÙÙ Ó - ÛØ ÒÜÝ ÔÛ Ñ Ø Ô Ò ØÖÜ, ß ÌÔ Æ Û Ú ØÆ Ñ Ú ÑÖÔÛÆ ÙÛ ÝçÙ ý, ÉÆ ÖÜÓÌ ÙÛÖ ÑÆÛà ÓâØÖÚ ÛÖÜ ÔØ, ÓÌ ÝàÛÖ Ø ÝåÌÚ Û ØÖÓª ÛÖÜ Ö ÖÔÛàÛÖç Ù Øæ ØÖÓÖÜ ÙÛ ÒÆÉØÜÛ. ÑØ ÉØÚ åùà ÛÖÜ, 21 Þ ØÖçÓÌÔ ß Æý Ó Ú ÙÛâÒÔÖÜÔ ÛÖ Þ Óæ ÌÒæ ÛÖÜÚ. åô æ Ø ÙÛÌØÆ Ö : ÀÖçÒ ÖØÖÉâÙ, ÙÆÔ Ø» ÒÆÙ, ìôô Ø ÙÑÌÜÆ, ÒâÔ ÖçÔÛ, ÖÙÛ. ÀÖ Ö åöú, íòò ÖçÓ,. ÌÔæ ÖÜÒÖÚ,» Øå ÌÔÖ ÖçÒÖÜ, ÆÙÖÚ ` Ø ÔÛå Ú,. Ø ÖÔÆÚ, ÖçÒ `ÌØÓ ª, ˇ ÔÆ ÖÜØÖçÑÖÜ, âò ÒÌÕÆÔ ØÖÜ,»åÓ Ú ÒÌÕÆÔ ØÖÜ, Ù. ÒÌÕÆÔ ØÖÜ, åñ» Ò ØÔ,» Øå Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖçÒÖÜ, ªÓ ÛØ» Ñ ØØÔ Ñ ØØ ÖÚ ØâÚ. Ö Û Ú Ø ÑÌÚ Û Ú Ü ÌÒ - ÙÛØ Ú. ÓÌ ÖÒÒ Ñ Ñ Û Ø ß ÓÌ ØÑÌÛ. ÒÒ, ÌÞÖÜÔ Õ Ö Ö ˇÌ. ÒÒ, ÌØ ÓÌÔÖÜÔ. - Ì ÖÚ ÓÖÜ Û Ô! - àú; Û Ô ˇÌ ÖÚ ÙÖÜ; Ö ÖÔÖÓ Û Ú ØÖÙÝÜ Ö ÖÜ- Ò Ú Ì Ó Ú ˇÜÓ Ì Û ÖÛ, ÖÛ Ô ÖÓàÚ Ó ˇ ÓÌ ÛÖ ÛØ ÑÖ Û Ú, - Ó ÛØ, ÓÌÙ Ó Ú ÞÛÜ ÙÌ ÙÜ- Ô ÌØÓÖÚ.»Ì ÜÛÖ ÛÖ ÖÔÖÓ Ì - ÙÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ÌÔ Ú Ù Ó ÔÛ ÑÖÚ ÔˇØà ÖÚ, Ö Ñ Ú Ó ÛØ Ú. ÛÖÜÚ ÌÒ Þ ÙÛÖÜÚ ˇÒ ÛÌÚ ÙÛ - ÉÖÜÙÛ Ôß Ò Ô ýû ÚÓÖÔ Ñ Ú ÛÖÛÌ ß Ñ Ú Ø Úý, Ù ÖÜ- ÖÚ Ö ÖÙÝ Ø ÙÛ Ú ÛÖÜ ÛØÖ- Ó ÛÖÜ, Ñ ÑÖÓ ÓÌÒÖÚ ÛÖÜ ÝÌ Ø - ÑÖÜ ` ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÖÜ Ì ÞÌ Û Ô Û Ó Ô ØÌÒ ÙÌ Ò ÙÛÖ Ù Ó ÖÝÖØÖ, ÙÛ Ô ÑÌÔÛØ Ñ ÒÌà- ÝÖØÖ, Ñ Û Û ÓÌ Ò ÒàÙ, Û Ô ÓÌØ Û Ú ÌÒÌܡÌØàÙ Ú. - ÞÌ Ú Ñ Ó ÙÞÌÙ ÓÌ ÛÖÔ Ñ Ó ÛØ ; ÖÒÓ Ù ÓÌÛ ÔÌØàÛ Ù. Ô ØÖÜÓÌ ÓÌÙàÚ Û Ô ØÖÙÓÌÔ ÔÛ Ù : - Ì ÖÚ ÓÖÜ Û Ô! - àú; Û Ô ˇÌ ÖÚ ÙÖÜ; Ô ØàÛ Ù ÓÌ, Ó ÙÛÌÜÖ- ÔÛ Ú ÙÛ Ô ÔÌÒ ÙÛ ÛÜÞ Ó Ú., Û Ô ÌØÝÖÚ ÛÖÜ ÛÌØ Û Ú, ` ÜØÖÜ, Ù ÖÜ ÖÜ Þ Ó ÑÖÜ Ñ ÖÛÖ Ö ÖÜ, ÖÜ ÌØ ÖÔÛ Ô ÙÛ Ô Ì ÞÌ Ø Ù» ÒÛ, Ö Ö- Ö ÖÚ Þ ˇ ÑÌ ÙÛ ß ÌÑÌÓÉØ - Ô ý, ÖÒÌÓàÔÛ Ú Ñ Û ÛàÔ - ÒàÔ. ÌÛÖ ÌÚ ÌÜÞ Ø ÙÛÌÚ ÌÑ Ò ÕÌ Ú Ì Þ ÓÌ Ø ÖÒÒÌÚ ÙÛ Ú ÝÖ- ØÌÚ ÌÑ ÒàÙÌ Ú ÛàÔ àô ÛÖÜ ß ÜÒ ÔÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜý. `Û Ô ÜÓ ÙÜÔ ÔÛ Ù ÓÌ Û Ô Ñ ÛÙ `ÜÓÌàÔ -, ÖÜÓ ÚÌ àùìû ÙÜÔ Ø ÙÛ - Ñ ÙÛÖØ ÛÖÜ ÖÔÛ ÖÜ ÛÌØ Û Ú. Ó Ú ÌÚ ÙÛ ˇÌ Û Ú, Û Ø ÙÛ Ô, 99 ÞØÖÔàÔ ÛÖÛÌ Ñ Û Ô ÌØÝ Û Ú¾Ò, ÑÖØ ÛÙ ÌÔÖÚ ÛÖÜÚ Ù ÖÜ ÖÜÚ Ö Ò Ø- Þ ÖÜÚ ÛÖÜ ÖÔÛÖÜ ÛÖÜ ÜØ ÑÖÜ `ÜÓÌàÔ, ÖÜ ÌÉ ÒÌ ÛÖ ˇÌÓÌÒ Ö Ò ˇÖ ÙÛÖ ÙÜÔÖ Ñ ÙÓÖ ÛàÔ ÖÔÛ àô Û Ú ÖÒ Ú. `Û Ô ÌÑ ØÖÓ Ó Ò Ù ÓÌ ÓÌ Û ÒÜÑÌ ÒÌÑÛØ ÛØÖ ÖÜÒÖÜ, ÖÜ Ó Ú Ì àùì ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜÚ Ù ÖÜ ÖÜÚ Ö- ÔÌ Ú Û Ú: Û Ô Ô ÙÛ Ù Ñ ÛÖÔ ÖØ Ô, ÛÖÜÚ ÖÜ ÌÚ Ñ ÛÖÜÚ ˇÌ ÖÜÚ ÛÖÜÚ Ñ ÓÌÙ Û à ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÔ ÕÌØ àóì- ÔÖ ÌÒÒ Ô ÙÓÖ Û Ú ÒÛ Ú Ñ Û Ú Ø Ó Ú. Ô ÓÌØ, ÙÛÖ ÜØ ÙÓÖ Ö Û Ô ÜÓ, Ñ Ô ÓÌ Ó àø ÙÜ - Û Ù ÓÌÛÖ ÔÔ ÌØÖÒÜÓ ÛÖ, ÌÔ Ö Û ÙÛÌØ ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ Ñ ÔˇØà Ö ÓÌ ØÖÜÙ ÙÛ Ô ÖÒ, Ñ ÔàØ Ù ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ñ, *`Û ÙÑ Ôª ÛÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖ ØÆÝÖÜ ß À ý, ØØ Ô ß¾À `ý, ÔâÉ ÑÌ Ø Ô æ 60 ÞØæÔ (4/10/1952) ÛÖ ˇÌ ÛØ Ñæ, ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñæ âø Ö ß ˇÜÙå ÛÖÜ ÉØ ÆÓý, ÓÌ É Ù ÑÖçÚ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛâÚ Ó ˇ ÛâÚ ÛÖÜ ÜÓÔ ÙåÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú. `Ñ ÔÖˇâÛ Ú ªÛ Ô Ö ÔÛØ. ÖÔÛÖ ÆÔÔ Ú, ÓÌ ÉÖ ˇæ ÛÖ ØØ Ö ÖÛØØÔ, Ö Ö ÖåÖÚ âñ ÔÌ Ñ ÛÖ Ó Ñ Æ, Ñ Ü ÖÉÖÒâ Ú,» åø ÖÜØå ÖÜ. `Û ÆØÑÌ Û Ú ØÆÙÛ Ù Ú ÑÖçÙÛ ÑÌ ÉÜ ÔÛ Ôª ÓÖÜ٠Ѫ æ Û ÞÖØà å Û Ú Ü ÌÒåÙÛØ Ú, Ü æ Û ÌçˇÜÔÙ ÛÖÜ ßÆÒÛ àô.»ªò, ÌÔØ Û ÙÑ Ô ÑÆ Ñ Û ÑÖÙÛÖçÓ âñ ÔÌ Ö. ¾ ÑÖÔæÓÖÜ. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå ÉÒâ ÖÜÓÌ æò Û Æ. åô æ Ø ÙÛÌØÆ Ö : `ÖçÒ Ó ÔÆ (`ÆØ ), âù à ÌàØ Æ ( Ù ÆÑ), Ùå Ñ ÒâÔ Ò ÙÆÔÖ ÒÖÜ (ˇÌØ Ôå ÌÚ ì Ñ ÓÆØ), ÔÛØ. ÖÔÛÖ ÆÔÔ Ú ( ÉØ ÆÓ),»ÆØà `ÖÝ ÔÖ ÖçÒÖÜ (Æ ÌÒÖÚ), åñöú Ù ÒÌåÖÜ ( ÖçÒÖÚ ` Ó Æ) Ñ ì ÌÒÚ âôöú ( ÖçÒÖÚ `æýìø). æ ÛÖÜÚ Ø ÆÔà, Ö ÓæÔÖ ÌÕàÙÞÖÒ ÑÖåÖ ªÙ Ô Ö : ÔÛØ. ÖÔÛÖ ÆÔÔ Ú,. ¾ ÑÖÔæÓÖÜ Ñ.»ªÓ Ú. âùö æ Û Ô ØÆÙÛ Ù, Ö Öå Ù ÓÌåàÙÌ ÓÌ ÆÒ Ì ÛÜÞå, Ûâˇ Ñ Ô Û Ô Ö ÌØÆÛàÙ ÛÖÜ ÔâÖÜ Ô Öç Û Ú Ü ÌÒåÙÛØ Ú. æ ÛæÛÌ Ñ ÓÌ ÌÔÛÌ ÔæÓÌÔÖÜÚ ØܡÓÖçÚ Ñ ÛÆ ÛÖ ÛÌÒÌÜÛ åö ÆÙÛ Ó, Û Æ ÛÖÜ ß çò ÔÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜý, ØÖÙÝâ- ØÖÜÔ ÙÛ Ô ÖÒ Û ÙÛ Ñª àª Û Ú æò Ú. ÜÖ ÑÖØåÛÙ Ñ Ö Ô çû Ú. æ Ø ÙÛÌØÆ åûù ÌÖÔÛÆØ, ÒåÛÙ ÔÔå Ñ Ö ÆÑ Ú Ñæ ÖÜÒÖÚ, ÛÌÛ ÓâÔÖ Ñ ÛÆ... Û Ú Ô ÖçÙÌÚ ( Ô ˇÜÓ ˇÖçÓÌ Ñ Òå Ö Û Ô ÆÒ ÌÉØ ), Ñ ÛÌÉ åôöüô Û Ô Ö æ ØçÛÙ, ÛÖÔ ç ÖÜÙÛÖ ÛÖÜ åô Ì ÛÖÔæ ÖÜÒ, ÝåÒÖ Ñ ÙÜÓÓ ˇ ÛâÚ, Û Ú 2 Ú `Ì ØÆÚ ÛÖÜ ÜÓÔ ÙåÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú. åùà ÛÖÜÚ ÌåÔ Ö ÝÜÒÒàÙ âú ÛÖÜ Ñª ÖÜ Û Ú Ò Û. Ò ÜˇÓØÔÖÚ, Ñ ÙÛÖ ÆÔà ÓâØÖÚ ÛÖÜ ØæÓÖÜ ÛÖ ˆ ÖÜØ- ÌåÖ ÛàÔ ÜÛ ÑØÔ, æ ÖÜ Ü ØÌ- ÛÖçÙÌ Ö ÆÑ Ú Û ˇ ÛÌå ÛÖÜ, Ù Ô ÙÜØÓ Û ÙÛªÚ. çùñöòö Ñ ØÖå - ÌåÓ ÙÛÌ ÙÛ Ô Ö ÑØåÙ Ó ÝÆÙ ÛÖÜ ÓÝÜÒåÖÜ ÖÒâÓÖÜ - ÒÒÆ ÔÌ æû ÌÔ çì ÖÛâ Ô ÌåÔ ÔÌ æû.»ì Û ÒÆÓß Û Ú Ñ Û Ô ÖÓÖØÝ Æ Û Ú. Ö ÛÌØ Ú Û Ú Ö Ö Ú, ÑÛÖØ Ú ÙÖÚ, Û ØÖÜÙÌ ÙÛ Ô Ö Ö» - ÜÛÖÜ ÌÔ Û Ö Ò ÔÛÖ- àòì ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÔÌÑÛ Ó Û ÌÕ ÓÌÔ ÙÛÖØ Ñ Ú ÓÔ Ó Ú `Û Ô ÌÝ ÒÖÔ ÙÜÔ Ìˇ Ñ ÓÌ ÙÛÌÔ ÓÌ ÛÖ» Ó, ÛÖ Ù Ò Ñ Û Ô ÒÌÔ ( ÌÒ ) ÒÌÕ Ô ØÖÜ, Û - ÛÖÜ ØàÛÖÜ Ø ÓÓ Û ÑÖÜ, ÓÌ- Û ÝØ ÙÛ Ñ ÌØÓ ÔÌ Û Ú Ö- Ò Ú, Ø ÖØ ÒÌÕ Ô ØÖÜ, ÖÜ Ì Ô Ñ Ì ÖÔ ÛÖÜ ß Ó ÛØÖ- ÞÖÔÛ ý, ÛÖÜ ÛÌÒÌÜÛ ÖÜ ÙÞÖÒ Ø- Þ Û Ú ÛÛ ÒÌ Ú. ÙÑàÔÛ Ú, Ì ÖÒÒÌÚ ÌÑ Ì- Û ÌÚ, ÌÔ Ì ÌÒÓ Ø Ò Ù Ö ÓÌ ÌÑÌ ÔÖ ÛÖÜ ÛÌØ ÛÖÜÚ, ÓÌ ØÖˇÜÓ Ñ Ñ Ò ˇÌÙ Ì- Ô ÔÛ ÙÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ, Ö àú Ñ ÌÑÌ ÔÖÚ, ÙÜ ÑÌÔÛØàÙ Ô ÌÔ Ò - ˇÖÚ Ö Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ ÙÛÖ ÞÌ Û Ô ÑÖ ÔàÔ Ñ Ñ ÖÒ Û Ñ à Û Ú ÖÒ Ú Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖÔ, Û Ö Ö ÌˇÌÙ Ô ÙÛ - ˇÌÙ ÛÖÜ ÞØÖÔ ÑÖÜ. ØÖÙÝÖØ ÔÌÑÛ Ó Û. `Û Ú ÛØÌ Ú ÓÌØÌÚ, ÖÜ ÓÌ Ô ÓÌ ÙÛÖ ÖÓÖØÝÖ Ô Ù, Ó Ú Öˇ ÑÌ Ì Ù Ú ÌÜÑ Ø Ô ÑÖÜÙÖÜÓÌ ÖÒÒ Ö Û» Ø ÖÜØ ÖÜ Û ÌØ ÖÓÌÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Ó Ú, Ñ ˇàÚ Ñ ÓÌØ ÑÌÚ Û Ú Ù Ó ÔÛ ÑÌÚ ØÖ- ÙÝÜ ÑÌÚÖ ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ Û Ú ÖÒ Ú. (`ÜÔÌ ÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 14)

11 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΛΕΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στο Θέατρο της Ξυλοτεχνίας οι μαθητές του 13 ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου αλλά και ο Σύλλογος των καθηγητών πραγματοποίησαν μουσική εκδήλωσηαφιέρωμα στον ανεπανάληπτο λογοτέχνη Κώστα Βάρναλη. μαθήτριες με ενδυμασίες εποχής έπαιξαν απόσπασμα από το έργο «Αληθινή Απολογία του Σωκράτη», το οποίο θεωρείται ένα αριστούργημα. Ξεκινώντας από τον Ξενοφώντα ο Βάρναλης θα θελήσει να δει ρεαλιστικότερα τον μέγιστο φιλόσοφο της Αρχαιότητας, καθώς επίσης και την εποχή του και να γράψει μιαν άλλη απολογία, την αληθινή, όπως ο ίδιος την ονομάζει. Με τη διαφορά ότι τα λόγια που θα βάλει στο στόμα του Σωκράτη δεν είναι λόγια εκείνου, μα δικά του. Γιατί όπως εκείνος είχε τα «καινά του δαιμόνια», έτσι κι αυτός τώρα, με τα δικά του έχει βρεθεί σε διάσταση με τις ιδέες της εποχής. Ακολούθησε το ποίημα «Οδηγητής» και μετά απόσπασμα από το έργο «Άτταλος ο Γ». Στη συνέχεια το μελοποιημένο ποίημα «Η μπαλάντα του κυρ-μέντιου». Ο Κώστας Βάρναλης που αποσύρθηκε στο βασίλειο της σιωπής το Δεκέμβριο του 1974 σε ηλικία 91 χρονών, ήταν ο τελευταίος της μοναδικής τετράδας (Καζαντζάκη Σικελιανός, Αυγέρης, Βάρναλης). Γεννήθηκε το 1883 στον Πύργο της Βουλγαρίας και σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας ανακηρύχτηκε διδάκτορας. Αργότερα μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και κοινωνιολογίας, και υπηρέτησε σε διάφορα Γυμνάσια και στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης. Βαθύς μελετητής της αρχαίας ελληνικής σκέψης και των νέων ιδεών και ρευμάτων της σύγχρονης εποχής, στοχαστικός και ανήσυχος και σύγχρονα δεξιοτέχνης της ποιητικής μαεστρίας και του ορμητικού ζωντανού λόγου, ο Βάρναλης είδε την τέχνη σε συνάρτηση με τα κοινωνικά φαινόμενα, που τη δημιουργούν. Έχοντας επίσης έκτακτη και λεπτή ευαισθησία, ως προς Ήταν ένα αξέχαστο και μοναδικά ωραίο απόγευμα όπου η μικρή αίθουσα του Θεάτρου αποδείχθηκε πάρα πολύ μικρή. Μαθητές, γονείς, καθηγητές, φίλοι και γνωστοί των παιδιών που συμμετείχαν στην εκδήλωση τίμησαν την εκδήλωση γεμίζοντας ασφυκτικά το χώρο του θεάτρου, σε σημείο μάλιστα που αρκετοί παρακολούθησαν το πρόγραμμα όρθιοι. Παρούσα στην εκδήλωση και η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, καθώς και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ξένη Κορόγιαννη. Διακρίνονται η Ξ. Κορόγιαννη πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ και η αντιδήμαρχος Περιστερίου Μ. Τσιώτα-Μάρκου Αρχικά οι θεατές παρακολούθησαν μέσα από προβολή βίντεο τη ζωή και το έργο του ποιητή Κώστα Βάρναλη, ενώ η ορχήστρα τραγούδησε παράλληλα τα μελοποιημένα ποιήματα: «Οι Μοιραίοι», «Η μπαλάντα του Αντρίκου». Στη συνέχεια μαθητές και το αισθητικό, το καλλιτεχνικά ωραίο, διαμόρφωσε έναν προσωπικό και φιλοσοφημένο χαρακτήρα, που υπήρξε πηγή έλξεως πολλών νέων λογοτεχνών και καλλιτεχνών. Στην αφήγηση ήταν η Φιλοθέη Δουλγέρη και στην απαγγελία των ποιημάτων η Ηλιάνα Ζάντζα και ο Κωστής Αμπατζίδης. Χορωδία: Μ. Τσουρή, Μ. Φούρλα, Ε. Μερτζάνη, Γ. Σοφούλη, Φ. Δουλγέρη, Β. Παπαδοπούλου, Δ. Κόλλιας, Ορ. Παναγιωτόπουλος Ορχήστρα: Ι. Κατσιμάρης, Κ. Αμπατζίδης. Ζ. Καμάρας, Στ. Αγαπάλογλου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ Το Σάββατο 28 Απριλίου, στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου «Look at me», Πελασγίας 99 στο Περιστέρι, η κ. Κάρμεν Ρουγγέρη ηθοποιός, σκηνοθέτης παιδικού θεάτρου και όπερας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, παρουσίασε το βιβλίο της «Ηρακλής. Ο Ιδρυτής των Ολυμπιακών αγώνων». Οι μικροί φίλοι την υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και πλατιά χαμόγελα που έδειχναν ότι ήξεραν καλά το έργο που επιτελεί μέσα από τις θεατρικές της παραστάσεις, αλλά και από τα βιβλία της. Η ηθοποιός και συγγραφέας κ. Κάρμεν Ρουγγέρη ξεκίνησε αμέσως να συνομιλεί με τα μικρά παιδιά που την άκουγαν με προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον. Η αφήγησή της για τον δημοφιλέστερο και αγαπημένο στα παιδιά για τα κατορθώματά του ήρωα των αρχαίων Ελλήνων, Ηρακλή ήταν συναρπαστική. Τους εξήγησε με λεπτομέρειες πώς έγινε ο ιδρυτής των Ολυμπιακών αγώνων. Στη παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της κας Κάρμεν Ρουγγέρη παραβρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, καθώς και οι γονείς των παιδιών. «...Ήταν ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό. Οι πλαγιές του Ολύμπου, γεμάτες πολύχρωμα ανθισμένα αγριολούλουδα, φάνταζαν πανέμορφες. Ο Ήλιος είχε αρχίσει ν ανεβαίνει σιγά-σιγά κι ο γαλάζιος Ουρανός άστραφτε από το λαμπερό φως του. Ψηλά, απ την κορυφή του Ολύμπου, που ήταν χαμένη μέσα στα σύννεφα, ακούγονταν όμορφες μελωδίες. Οι θεοί τραγουδούσαν τρώγοντας και πίνοντας όπως κάθε μέρα... Ξαφνικά όλοι σώπασαν. Βροντές και αστραπές διέκοψαν το τραγούδι. Ο Δίας κάτι ήθελε να πει... - Κόψαμε το τραγούδι στη μέση, διαμαρτυρήθηκε ο Απόλλωνας, όμως η Αθηνά δεν τον άφησε να συνεχίσει. - Κάτι ήθελες να μας πεις, πατέρα, είπε. - Αυτό είναι, φώναξε χαρούμενος ο Δίας. Θα γίνω πατέρας!...». Η Κάρμεν Ρουγγέρη Κατάμεστη η αίθουσα του βιβλιοπωλείου Η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Δ. Λεγάκη, η Κ. Ρουγγέρη και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Στο τέλος της παρουσίασης, τα παιδιά πλησίασαν με μεγάλη χαρά την κ. Κάρμεν Ρουγγέρη, ζητώντας να υπογράψει αυτόγραφα στα βιβλία του «ΗΡΑΚΛΗ» που αγόρασαν, κάτι που έκανε με ιδιαίτερη συγκίνηση.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Αναλυτικά αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών Β Αθηνών Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά 2.601/2.601 / 100,00 % / 73,42 % / 98,20 % / 1,38 % / 0,42 % Δήμος Περιστερίου Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά 199/199 / 100,00 % / 70,91 % / 97,98 % / 1,60 % 325 / 0,42 % ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 21,82 % ,40 % Νέα Δημοκρατία 12,40 % ,62 % 11 Ανεξάρτητοι Ελληνες 11,00 % Κ.Κ.Ε. 9,64 % ,84 % 5 ΠΑ.ΣΟ.Κ 9,07 % ,23 % 20 Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 6,71 % ,37 % Δημοκρατική Αριστερά 6,60 % δημιουργία, ξανά! 3,77 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,45 % ,32 % Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) 3,44 % ΛΑ.Ο.Σ 2,78 % ,28 % Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟ- 2,05 % ΓΙΑΝΝΗ Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ. ΑΡ.ΣΥ.Α.) ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) 1,49 % ,54 % ,27 % Κοινωνική Συμφωνία 1,05 % ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,76 % Ενωση Κεντρώων 0,71 % ,44 % Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,62 % ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,48 % ,22 % Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,37 % ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡ- 0,18 % ,18 % ΓΑΣΙΑ ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣ- ΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Αξιοπρέπεια 0,07 % 767 Κόμμα Φιλελευθέρων 0,07 % 678 Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0,03 % 344 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,03 % 274 Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0,10 % ,09 % 920 0,02 % 240 0,02 % 254 Ανεξ. Υποψήφιος 0,01 % ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 30 Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 11 0,40 % ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) 1 4 ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ. ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ. ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 24,90 % Κ.Κ.Ε. 12,94 % Ανεξάρτητοι Ελληνες 10,84 % Νέα Δημοκρατία 9,86 % Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 8,43 % ΠΑ.ΣΟ.Κ 8,25 % Δημοκρατική Αριστερά 5,92 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3,54 % ΛΑ.Ο.Σ 2,58 % δημιουργία, ξανά! 2,07 % Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ. 1,95 % ΑΡ.ΣΥ.Α.) ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛ- 1,38 % ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1,23 % 934 Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη 1,16 % 885 Συμμαχία) ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 1,09 % 831 Κοινωνική Συμφωνία 0,99 % 753 Ενωση Κεντρώων 0,88 % 670 Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,57 % 433 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του 0,52 % 393 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,28 % 215 ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,22 % 171 ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ 0,11 % 87 ΚΟΜΜΑ Κόμμα Φιλελευθέρων 0,08 % 63 Αξιοπρέπεια 0,07 % 55 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛ- 0,05 % 37 ΛΑΔΑΣ Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0,04 % 33 Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του 0,02 % 14 ΚΚΕ Ανεξ. Υποψήφιος 0,01 % 8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 5 Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. Σταυροδοσίες υποψηφίων και οι Βουλευτές που εκλέγονται στη Β Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ 1 Σακοραφα Σοφια του Ηλια Κουρουμπλης Παναγιωτης του Ελευθεριου Παπαδημουλης Δημητριος του Χριστοδουλου Δραγασακης Ιωαννης του Ανδρεα Δουρου Ειρηνη (Ρενα) του Αθανασιου Στρατουλης Δημητριος του Ιωαννη Βαλαβανη Ολγα-Ναντια του Γεωργιου Τατσοπουλος Πετρος-Γεωργιος του Ευαγγελου Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφανου Παναγουλης Ευσταθιος (Σταθης) του Βασιλειου Καφανταρη Χαρουλα (Χαρα) του Φωτιου Αλεξοπουλος Αποστολος του Ιωαννη Κατριβανου Βασιλικη του Ηλια Αυλωνιτου Ελενη του Βασιλειου Χατζησοφια Αννα του Φωτιου Κουβελα Φωτεινη του Δημητριου Σκουρλετης Παναγιωτης (Πανος) του Βασιλειου Ησυχος Κωνσταντινος του Νικολαου Αντωνακη-Μπελογιαννη Παναγιωτα-Αγοριτσα (Πεννυ) του Γεωργιου Ασημακοπουλος Βασιλειος του Κωνσταντινου Βαλαλακη Πολυξενη (Τζενη) του Παναγιωτη Λεουση Ελενη του Γεωργιου Μανιος Νικολαος του Εμμανουηλ Θεωνας Ιωαννης του Γρηγοριου Κουκα Μαρινα του Ιωαννη Αναστασακης Δημητριος του Ιωαννη Βαμβακας Γεωργιος του Χρηστου Τριανταφυλλου Μαρια (Μαρω) του Νικολαου Μπαλτας Αριστειδης-Νικολαος-Δημητριος του Αλεξανδρου Σχιζας Ιωαννης του Θωμα Σακελλαριδης Γαβριηλ του Γεωργιου Λαμπρου Παναγιωτης (Πανος) του Κωνσταντινου Πολιτου Στελλα (Νανη) του Χρηστου Τολιος Ιωαννης του Γεωργιου Κοσμας Παναγιωτης του Δημητριου Κοσμοπουλος Χριστοφορος του Γεωργιου Κνητου Αικατερινη του Κυριακου Παπαϊωαννου Γεωργιος του Κωνσταντινου Παπαδοπουλος (Τετραδης) Γεωργιος του Στυλιανου Κοσυφολογου Αλικη του Κωνσταντινου Νταβανελλος Αντωνιος του Νικολαου Τριγαζης Παναγιωτης (Πανος) του Αγησιλαου Σαμιακου Χρυσανθη-Νεφελη του Σπυριδωνα Σαπουνας Γεωργιος του Ευαγγελου Τσαμασιρου Ρουμπινη-Κωνσταντινα του Ηλια Ματσικουδης Δημητριος του Χρηστου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντινου Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωαννη Βουλτεψη Σοφια του Ιωαννη Ντινοπουλος Αργυρης του Βασιλειου Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωαννη Γεωργιαδης Σπυριδων-Αδωνις του Αθανασιου Μεϊμαρακης Ευαγγελος-Βασιλειος του Ιωαννη Σπηλιωτοπουλος Αριστοβουλος (Αρης) του Ελευθεριου Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλαμπους Πολυδωρας Βυρων του Γεωργιου Καραμανλη Αννα του Αρκαδιου Παναγιωτοπουλος Παναγιωτης (Πανος) του Παναγιωτη Παπακωστα-Σιδηροπουλου Αικατερινη του Αγγελου Παπαθανασιου Γιαννης του Δημητριου Ιακωβιδου Παναγιωτα (Τανια) του Χρυσοστομου Ανδρεουλακος Αποστολος του Γεωργιου Κωστοπουλος Νικολαος του Δημητριου Αντωνιαδης Αντωνιος του Σταυρου Γιαννοπουλος Αθανασιος του Λαμπρου Αγγελοπουλος Παναγιωτης του Θεοδωρου Κουκης Δημητριος του Νικολαου Αντωναρος Ευαγγελος του Αρχελαου Βερναδακης Γεωργιος του Παυλου Αλεξανδρατος Χαραλαμπος του Φιλιππου Χαραλαμπιδης Ειρηναιος (Ρενος) του Ιωαννη Μπακαλη Δεσποινα-Βασιλικη του Κωνσταντινου Νανου Δημητρα του Γεωργιου Γελαδακη Βαρβαρα του Γεωργιου Παρρησιαδης Γεωργιος-Φιλων του Δημητριου Σπηλιωτοπουλου Βασιλικη (Βασω) του Γεωργιου Λεοναρδου Πολυτιμη (Πολυ) του Αθανασιου Μερκουρακη-Νικολουδη Παναγιωτα του Ιωαννη Ζαχαροπουλου Μαρια-Ινω του Γεωργιου Αναγνωστης Αλεξανδρος του Θωμα Λασκαριδου Δεσποινα του Σαββα Πανταζη Ευγενια του Παναγιωτη Γερογιαννακη Αγαπουλα (Αγαπη) του Αντωνιου Ψυχουλα-Κοντογιαννη Βαρβαρα του Ιωαννη Βασιλειου-Καρτσατου Ευαγγελια (Λιλιαν) του Μιχαηλ Παυλιδου-Κουτρουμπη Ολγα του Βασιλειου Στουραϊτης Δημητριος του Ελευθεριου Φωτου Παρασκευη (Ευη) του Δημητριου Παπαχρηστου Αικατερινη του Γεωργιου Μπρουμα-Νικολαρα Ασπασια του Αθανασιου Δημητριου Ευθυμιος του Αντωνιου Χαλιωτη Γερασιμουλα (Μεμα) του Παναγιωτη 894 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1 Καμμενος Παναγιωτης του Ηλια Δημαρας Ιωαννης του Νικολαου Καπερναρος Βασιλειος του Ηλια Μανωλης Ιωαννης του Γεωργιου Κοντογιαννιδης Παυλος του Χρηστου Βουλβουκελη Βασιλικη-Ραφαελλα του Σταυρου Βαρσος Βασιλειος του Νικολαου Αποσκιτης Χαραλαμπος (Μπαμπης) του Ηλια Αντωνιου Δημητριος του Γεωργιου Αμανατιδου Ευαγγελια του Ευσταθιου Γιομπαζολιας Αντωνιος του Κωνσταντινου Ζορμπα Αλεξανδρα του Γρηγοριου Αργυριου Ελενη του Χρηστου Κασιματης Εδμονδος του Ιακωβου Χαλκιδη Δεσποινα του Στεφανου Αβραμουση Ευαγγελια του Θωμα Σαρακης Παυλος του Κωνσταντινου Κακλαμανος Μιχαηλ του Φιλιππου Εγγλεζου Ευαγγελια του Ιωαννη Δανακος Χριστοφορος του Στεφανου Μπελτσος Αθανασιος του Δημητριου Γιαννοπουλου Καλλιτσα του Κωνσταντινου Αντωνοπουλου-Παναγου Ηλεκτρα του Ηλια Λιακου Παρασκευη του Αρχοντη Κληρονομου Σοφια του Ιωαννη Μεταξα Θεκλα του Δημητριου Αλαϊαδης Γεωργιος του Μιχαηλ Κολιος Ζωης του Θρασυβουλου Μοσχοβιτης Λαμπρος (Φοιβος) του Ιασωνος Τριανταφυλλου-Πιτιδη Αγγελικη του Μιμικου Στεφανιδου Βαρβαρα του Βλασιου Παπαδοπουλου Ελενη του Αναστασιου Κωστακης Εμμανουηλ του Ζαχαρια Σοφιανιδης Χριστοφορος (Χρηστος) του Κωνσταντινου Δαγλαρτζης Νικολαος του Θεοδωρου Καρανασος Γεωργιος του Ευαγγελου Σκουφη Παρασκευη (Ευη) του Δημητριου Καμπιωτης Σπυριδων του Ιωαννη Ρεμπης Γεωργιος του Κων/νου Πατεργιαννακης Νικολαος του Στυλιανου Φιλιπποπουλου Αννα-Σωτηρια του Χρηστου Μαθιανακης Δημητριος του Κωνσταντινου Παχυλας Νικολαος του Στυλιανου Συνδουκα Ελενη του Ευθυμιου Μπακαλοπουλου-Καλφουντζου Δημητρα του Γεωργιου Μασουροπουλου Στυλιανη του Αδαμαντιου-Δημητριου ΚΚΕ 1 Παπαρηγα Αλεξανδρα του Νικολαου Χαλβατζης Σπυριδων του Εμμανουηλ Κατσωτης Χρηστος του Περικλη Κροκιδη Λινα του Νικολαου Πασουλας Ιωαννης του Εμμανουηλ Παπακωνσταντινου Νικολαος του Χρηστου Ταβουλαρη Παναγιωτα του Διονυσιου Γεωργοπουλου Κανελλα του Πετροπουλου Μπαθας Χρηστος του Λαζαρου Καρατζα Κονδυλια (Λουλα) του Χρηστου Μενεγακη Ελενη του Μαρινου Αραπη-Καραγιαννη Βασιλικη (Βικυ) του Σωτηριου Αυγερινου Αφροδιτη του Κωνσταντινου Δριμαλα Θεοδωρα του Νικολαου Τσιτσου Σταυρουλα του Βασιλειου Περρος Γεωργιος του Εμμανουηλ Μαμαλη Βασιλικη του Δημητριου Μαυροθαλασσιτης Χαραλαμπος του Ιωαννη Δημοπουλος Βασιλειος του Ανδρεα Σαντζαριδης Παναγιωτης του Νικολαου Κουμπουρης Δημος του Ιωαννη Κιουσης Ιωαννης του Γεωργιου Μαργανελης Χρηστος του Γεωργιου Ρογκακου Ευαγγελια του Κωνσταντινου Καλαμπαλικης Αθανασιος του Ανδρεα Βελλης Ζαφειριος του Αναστασιου Παπαϊωαννου Καλλιοπη (Κελλυ) του Νικολαου Χουρδακης Χαραλαμπος του Ιωαννη Ρετζιου Αφροδιτη του Χρηστου Τασιουλας Ιωαννης του Νικολαου Βηττος Βασιλειος του Ηλια Θεοδωροπουλος Δημητριος του Κωνσταντινου Πλατανια Ευαγγελια του Δημητριου Τασσος Σταυρος του Τασσου Λιαπατης Κωνσταντινος του Λαμπρου 1.817

13 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 Σταυροδοσίες υποψηφίων και οι Βουλευτές που εκλέγονται στη Β Αθήνας 36 Μπουτζα Ιωαννα του Κωνσταντινου Πετροπουλου Ευσταθια του Ευαγγελου Ψητοπουλος Κυριακος του Γεωργιου Σουλτανια Αγγελικη του Γεωργιου Μεθωνιου Νικολεττα του Παυλου Τολια-Κηπουρου Ευθαλια (Ναυσικα) του Κωνσταντινου Μυτιληνου Κωνσταντινος του Ανδρεα Χριστογιαννη Λαμπρινη του Χρηστου Τολης Ιωαννης του Ευαγγελου Χαλιου Ευθυμια του Γεωργιου Σκαλουμπακα Χριστινα του Νικολαου 918 ΠΑΣΟΚ 1 Λοβερδος Ανδρεας του Νικολαου Χρυσοχοϊδης Μιχαηλ του Βασιλειου Ανδρουλακης Δημητριος (Μιμης) του Γρηγοριου Κακλαμανης Αποστολος του Χρηστου Ραγκουσης Ιωαννης του Νικολαου Ευθυμιου Πετρος του Δημητριου Δρεττα Αθηνα του Κωνσταντινου Κουτρουμανης Γεωργιος του Σπυριδωνα Αποστολακη Ελενη-Μαρια (Μιλενα) του Γεωργιου Ρεππας Δημητριος του Παναγιωτη Βουρος Ιωαννης του Στεφανου Πρωτοπαπας Χρηστος του Ιωαννη Νταλαρα Αννα του Γεωργιου Χυτηρης Τηλεμαχος του Γερασιμου Ξενογιαννακοπουλου Μαρια-Ελιζα (Μαριλιζα) του Διονυσιου Καστρινακης Γεωργιος του Δημητριου Βερουλη Αννα του Αθανασιου Χαραλαμποπουλος Γεωργιος Ερνεστος του Ιωαννη Ζηση Ροδουλα του Αθανασιου Πολυζος Νικολαος του Μιχαηλ Σαγρη Αλεξανδρα του Παναγιωτη Αντωνιου Ευαγγελια (Βαγγελιω) του Βασιλειου Βιδαλη Μαρια (Μαιρη) του Καρολου Κατριβανος Γεωργιος του Χαραλαμπους Ακριτας Ακριτιδης Θωμας του Ελευθεριου Δοντα-Μπαλη Ελενη του Κωνσταντινου Βαλαβανη Αικατερινη του Ευστρατιου Αλεξανδρης Πανος του Ιωαννη Ερμιδου Γεωργια του Σπυρου Μπουτση Αθηνα του Ιωαννη Ροκας Κωνσταντινος του Αντωνιου Αναστασοπουλου Σπυριδουλα του Κωνσταντινου Μπεκου-Μπαλτα Εφη (Ευτυχια) του Σωκρατους Κανταρελης Γεωργιος του Ανδρεα Μουστου Μαρια του Ευαγγελου Ζερβα-Γκιουρτζιαν Ελενη (Ελενα) Συζ. Λεωνιδα Μιχαηλ-Παυλιδακη Μαρια του Σπυριδωνος Σοφιανοπουλος Χαριλαος (Λαμπης) του Κωνσταντινου Κιουση Αικατερινη του Λουκα Αντανασιωτη Δαμιανη (Ντανυ) του Κων/νου Κοντογιαννατος Δημητριος του Χρηστου Κωνσταντοπουλος Χαραλαμπος του Γεωργιου Μανιαδακης Ιωαννης του Νικολαου Ζιδροπουλου Αγλαϊα του Νικολαου Μιχαλοπουλος Θεοδωρος του Δημητριου 540 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1 Μιχαλολιακος Νικολαος του Γωργιου Ζαρουλια Ελενη του Βασιλειου Γερμενης Γεωργιος του Σπυριδωνος Παναγιωταρος Ηλιας του Κωνσταντινου Γιαννογκωνας Μιχαηλ του Ιωαννου Κουρακος Αθανασιος του Μιχαηλ Κερασοβιτη Ιωαννα του Σπυριδωνος-Ιωαννη Μιχοπουλου Αναστασια του Σπυριδωνος Λεμοντζης Νικολαος του Κυριακου Ταγαρη Χριστινα του Δημητριου Λεντζος Ηλιας του Ιωαννη Μπαμπανιωτη Ελενη του Παναγιωτη Ζωακος Κωνσταντινος του Γεωργιου Χρηστου Ευγενια του Ανδρεα Παπαδοπουλος Κιμων του Κωνσταντινου Νικολατος Νικολαος του Χαραλαμπους Λυρης Ιωαννης του Γεωργιου Παππας Στεφανος του Αθανασιου Τσικονη Στυλιανη του Κων/νου Περσιδης Ευστρατιος του Ιωαννη Πιταουλης Δημητριος του Αντωνιου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1 Κουβελης Φωτιος-Φανουριος του Ευαγγελου Ψαριανος Γρηγοριος του Νικολαου Βουδουρης Οδυσσευς-Νικος του Γεωργιου Χατζησωκρατης Δημητριος του Σοφοκλη Αλεβιζου Δημητρα του Σωτηριου Ανδριοπουλου Σοφια του Ευσταθιου Καρατζα Αλεξανδρα (Αλεκα) του Αθανασιου Παναγιωτου Παναγιωτης (Παν-Παν) του Δημητριου Λιοναρακη Μυρσινη-Αικατερινη του Νικητα Αναγνωστοπουλος Δημητριος του Κωνσταντινου Δασκαλακου Δομνικη (Δομνα) του Γεωργιου Κανελλοπουλου Γεωργια (Γωγω) του Ιωαννη Ζηκου Γεωργια (Γιουλη) του Δημητριου Νεφελουδης Ανδρεας του Παυλου Κονταξη Ευθυμια του Νικολαου Μιχαηλιδης Χρηστος του Μιχαηλ Πλουμπη Σοφια του Ευαγγελου Λιακοπουλου Μαρια του Δημητριου Γαβαλας Αγγελος του Ιωαννη Γαλανοπουλος Παναγιωτης του Αντωνιου Βαρελας Δημητριος του Παναγιωτη Λατσωνα Ευγενια (Τζενη) του Νικολαου Παπαδοπουλος Ανδρεας του Ευσταθιου Παλαμιδης Αλεξανδρος του Παναγιωτη Λουκας Δημητριος του Ευαγγελου Παγκαλου Ευστρατια (Εφη) του Μακεδου Μποσινακου-Παπαθανασιου Ειρηνη του Γεωργιου Θεοδωροπουλος Κωνσταντινος του Διονυσιου Μαστρογιαννης Βασιλειος του Δημητριου Ζομπολας Νεστωρ (Νεστορας) του Παναγιωτη Δαρσινος Αναστασιος του Ευθυμιου Στασινος Παναγιωτης του Γρηγοριου Πετριτη Κυριακη του Παναγιωτη Κουτσουριδου-Δουκακη Αικατερινη του Χριστοδουλου Πονηριδου Ευαγγελια (Ευη) του Αλεξανδρου Μαυροκεφαλιδης Χρηστος του Ηλια Φωτεινος Θρασυβουλος (Θρασος) του Φωτιου Μπραβος Παναγιωτης του Ιωαννη Μπαγεωργος (Μπαγιωργος) Στεφανος του Γεωργιου Παρασκευοπουλου Βαρβαρα-Αλεξανδρα του Παρασκευα-Λυκουργου Κουτουβαλης Νικολαος του Λαζαρου Σουτος Δημητριος του Χρηστου Κουτσοπινης Παναγιωτης του Αναστασιου Μπαχαρας Δημητρης του Ιωαννη Ταμπουρης Αναστασιος του Νικολαου Σουλος Θωμας του Γεωργιου 479 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! 1 Τζημερος Γλαυκος-Αθανασιος του Αχιλλεα Βερουτης Αγησιλαος του Δημητριου Αργυρη-Κοκκινου Αννα-Κατερινα του Αντωνιου Βιτωρη Μαρια του Νικολαου Αναγνωστοπουλος Θεοδωρος του Ευαγγελου Λαμπρακη Μυρσινη του Νικολαου Ζερβου Ευαγγελια (Ελια) του Ιωαννη Καρυδακη Μαρια του Γεωργιου Δροσος Ιωαννης του Γεωργιου Σαγιακου Ουρανια του Νικολαου Σιατρας Ιωαννης του Κωνσταντινου Γλαρου Αναστασια (Σασα) του Δημητριου Σιγαλα Μαργαριτα του Χριστοφορου Κυριτση Βασιλικη του Γεωργιου Σιορεντα Ουρανια (Ρανια) του Δημητριου Μαθιουδακης Ιωαννης του Εμμανουηλ Βενιερατος Διονυσιος του Παναγιωτη Βαρβατσουλακης Μιχαηλ του Νικολαου Γιαννακοπουλος Νικολαος του Γεωργιου Ζησιμοπουλου Ελενη του Σπυριδωνα Κωνσταντακατος Ελευθεριος του Παναγιωτη-Αρη Κουτση Ευτυχια (Εφη) του Λεωνιδα Λιβας Περικλης του Βασιλειου Χριστοδουλοπουλου Χριστινα του Δημητριου Μαραγκος Νικολαος του Ευαγγελου Χατζηαγγελιδη Μαρια του Αθανασιου Γραμματοπουλου Κυριακη (Κελλυ) του Εμμανουηλ Πολυζωιδης Θεοδωρος του Μενανδρου Μακρης Κωνσταντινος του Παναγιωτη Βουνανιωτη-Καραμπελα Σοφια του Θεοδωρου Συρρακου Ευμορφια (Εφη) του Παναγιωτη Σιμπερ (Καπατου) Φελισιτας Τσιτα Μαρια του Βαλτερ Γαλανακος Αθανασιος του Χρονη Σωτηρακος Ιωαννης του Τριαδη Παπαχριστοπουλος Πασχαλης του Κωνσταντινου Κωνστας Ηλιας του Κωνσταντινου Παπασταυρου Θεοδωρος-Αιας του Αγγελου Γκινοπουλος Αντωνιος του Κωνσταντινου Νικολαρας Βασιλειος του Ιωαννη Σωρρος Μιχαηλ του Νικολαου Μπεζιρτζογλου Χρηστος του Βενιζελου-Ελευθεριου Τσιακκας Νικολας του Ανδρεα Τσινιπιζογλου Παναγιωτης του Γεωργιου 329 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1 Καραμερος Γεωργιος του Παναγιωτη Κοντουλη Ιωαννα του Γεωργιου Κονιορδου Λυδια του Εμμανουηλ Ανδρεαδακη Αναστασια του Ηλια Δημαρας Γεωργιος του Θεοδωρου Αγογλωσσακης Σταυρος του Αριστειδη Καλλη (Πινιου) Μαρια του Ιωαννη Καψαλη Μαρια (Μαριζα) του Βασιλειου Αλατση-Φραιλιχ Δεσποινα του Ιωαννη Γιαγη-Τσιουφη Αικατερινη του Αναστασιου Βελλης Ιωαννης του Βασιλειου Γαλανης Νικολαος του Ιωαννη Αποστολιδης Γεωργιος του Σαββα Κρομμυδας Αναστασιος του Αριστειδη Ξενικου Θεοδωρα του Ιωαννη Κηκου Ολγα του Γεωργιου Χατζηαγγελη Αλκηστις του Ιωαννη Τσιρωνης Ιωαννης του Γεωργιου Ζουλιας Αθανασιος του Ευσταθιου Ριτσατακη Αννα του Ερικ Παλιουδακη Δεσποινα του Εμμανουηλ Δαφνομηλης Αναστασιος του Αγγελου Γεωργακης Αποστολος του Χρηστου-Ιωαννη Αποστολοπουλος Αθανασιος (Σακης) του Δημητριου Γεωργιαδης Κωστας του Γεωργιου Μαλακου Παναγιωτα-Παγωνα του Αριστειδη Θεοδωροπουλος Μιχαηλ του Ραλλη Αργυροπουλος Αλεξανδρος-Θεοδωρος του Ιωαννη Βωκος Μιχαηλ του Θεοδωρου Παναγιωτιδου Καλη του Αναστασιου Σαραντοπουλου Γιαννα του Λεωνιδα Γιοκαρης Γεωργιος του Αναστασιου Μπαρδης Δημητριος του Γεωργιου Φωκας Ευαγγελος του Νικολαου Λουλης Αποστολος του Ευστρατιου Παλτογλου Ασημινα του Κωνσταντινου Κουνανης Ελευθεριος Φραγκισκος του Γεωργιου Νικολακοπουλος Παναγιωτης (Τακης) του Σπυριδωνα Λαλακος Αλεξανδρος του Σπυριδωνα Μπαλιουσκας Πετρος του Χρηστου Σελλας Νικολαος του Σπυριδωνος Σονικιαν Σογμε (Σονια) του Αγκοπ Μπουργκαρτ Ηλιας του Αλεξανδρου Παπαγλαστρας Γεωργιος-Θεοδωρος του Θεοδωρου 375 ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1 Μανος Στεφανος του Αλεξανδρου Αϊβαλιωτης Αριστοτελης του Παντελη Ζερβουδακη Ελλη του Ιωαννη Κασιματης Σπυριδων του Μιχαηλ Ληξουριωτης Ιωαννης του Δημητριου Φλεγγα-Κουρεμενου Μαρινα-Αναστασια του Στεφανου Αγγελου Φανη του Κωνσταντινου Λιαροπουλος Λυκουργος του Λυκουργου Γκοριτσα-Παπασπυρου Μαρια του Θεοδωρου Κοκκινου Μαρια του Δημητριου Κολλαρου-Τουπαι Κωνσταντινα-Μαρια (Τινα) του Αλεξανδρου Μιχαλοπουλος Παναγιωτης (Πανος) του Δημητριου Γουσετης Διονυσιος του Γεωργιου Αθανασιου Ζαφειρια του Γεωργιου Χριστιδη Αθανασια (Ναντια) του Κωνσταντινου Βογιατζης Ιωαννης του Παναγιωτη Μαλερου-Ζηλακου Αθανασια (Νανσυ) του Κωνσταντινου Οικονομου Πετρος-Θεοφυλακτος του Ηλια Γεωργουλα Αικατερινη του Κωνσταντινου Θεοχαρης Θεοδωρος του Παναγιωτη Γεωργιαδης Χρηστος του Δημητριου Ζαβου Αικατερινη-Λαμπρινη του Λεωνιδα Μπαρδη Τατιανη του Σωτηριου Κονδυλη Αικατερινη του Διονυσιου Παναγιωτιδης Ιωαννης του Πετρου Τσακπινογλου Αγαπη του Συμεων Κατζηλιερης Ιωαννης του Αγαμεμνωνα 841 Φ τάσαμε στο τέλος μιας σκληρής εκλογικής μάχης. Αγωνιστήκαμε όλοι μαζί για να κάνουμε την Ελλάδα μας διαφορετική, απαιτώντας μια δυναμική φυγή προς τα εμπρός, με σιγουριά, αισιοδοξία και με αποφασιστικότητα, με την φαντασία και τις ηγετικές ικανότητες του Προέδρου μας Πάνου Καμμένου, κάναμε το όραμα πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες που μας εμπιστεύτηκαν και μας δάνεισαν την ψήφο τους, για να δημιουργήσουμε μια Κοινωνία που ενώνει και δεν αποκλείει, μια Κοινωνία που συνθέτει και δεν αποδιοργανώνει, που προστατεύει και δεν αδιαφορεί για τα μέλη της. Μιχάλης Φιλ. Κακλαμάνος Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθηνών με τους Ανεξάρτητους Έλληνες 28 Ευδαιμων Αγγελικη (Λινα) του Δημητριου Παπαδημητριου Λαμπρος του Αναστασιου Ιγνατιαδης Θεοδωρος του Δημητριου Κουραβελος Αθανασιος του Θεοδωρου Τζανετης Ιωαννης του Γεωργιου Κοσιωρη Γεωργια (Τζινα) του Ιωαννη Ντοβας Σπυριδων του Αθανασιου Αντωνιου Παναγιωτης του Αντωνιου Σιουνας Μαρκος του Ιωαννη Μουρελατος Γερασιμος του Νικολαου Ιωαννιδης Θεολογος-Θεοφανης του Σπυριδωνος Μπιλλινης Γεωργιος του Βοια Ραπτης Ολυμπιος του Νικολαου Κωστακης Γρηγοριος του Παναγιωτη Καλτσουνης Στυλιανος του Κωνσταντινου Σπανος Νικολαος του Στυλιανου Φιλιος Πασχαλης του Χρηστου Μηνουδης Μιχαηλ του Γεωργιου Στεργιου Χρηστος του Σπυριδωνος 264 ΛΑΟΣ 1 Καρατζαφερης Γεωργιος του Ιωαννη Αϊβαλιωτης Κωνσταντινος του Ιωαννη Ντουκακης Μανουσος του Ιωαννη Χατζαρας Σπυριδων του Αλεξανδρου Μπαρμπα (Βανα) Βασιλικη του Χαραλαμπους Γερoλυματος Γεωργιος του Γερασιμου Αλιγιζακη Ασπασια (Σισσυ) του Κωνσταντινου Αραπογλου Δημητρα του Διαμαντη Αλεφαντος Αναστασιος του Νικολαου Αρβανιτιδη Αλικη Συζ. Πασχαλη του Ανδρεα Κασιματης Χρηστος του Δημητριου Κρητικου Μαρια του Σταυρου Καραβιτης Πετρος του Νικολαου Παπαμιχαηλ Ιωαννης του Δημητριου Βασιλοπουλος Ευθυμιος του Γεωργιου Αγριου Αγραμπελη του Δημητριου Αναγνωστακης Γεωργιος του Ηλια Μαυριδου Ελενη (Νελλη) του Δημητριου Αρμονης Βασιλειος του Νικολαου Δημοπουλου Αθανασια-Νανσυ του Ιωαννη Λερουνη Αικατερινη του Βασιλειου Κωνσταντακος Παναγιωτης του Κυριακου Οικονομου Αλεξανδρος (Αλεξης) του Κωνσταντινου Τσακαλου Αικατερινη του Ανδρεα Παπαδακης Σταυρος του Σαββα Καπετανοπουλος Ελευθεριος του Κωνσταντινου Στιγκας Βασιλειος του Αθανασιου Μαραγκος Μαριος-Ιωαννης του Γεωργιου Πρεζα Χρυσουλα του Κωνσταντινου Λουντζη Παρασκευη του Αντωνιου Ζευκιλης Νικολαος του Παναγιωτη Πλιατσικας Φωτιος του Χαριλαου Κωνσταντινοπουλος Γεωργιος του Χρηστου Φιλιππιδου Ασπασια του Φιλιππου Ντουκας Γεωργιος του Γερασιμου Κωστινης Αντωνιος-Παναγιωτης του Νικολαου Παντελιας Μιλτιαδης του Δημητριου Μπρακουλιας Χρηστος του Δημητριου Φλωρας Γεωργιος του Ιωαννη Τριγωνη Παναγιωτα του Μανθου Παπαδοπουλος Διογενης του Πετρου Μυστεγνιωτης Σπυριδων του Γεωργιου Παπαδοπουλος Σταματιος του Αντωνιου Τασσοπουλος Δημητριος του Σπυριδωνα Συγγαρευς Χαραλαμπος-Λυσανδρος του Ιωαννη-Βυρωνα 108 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1 Μπακογιαννη Θεοδωρα (Ντορα) του Κωνσταντινου Οικονομου Ιωαννης του Δημητριου Κοντογιαννης Γεωργιος του Δημητριου Δαμιανος Θεοδωρος του Κλεανθη Καλος Χρηστος του Γεωργιου Αργυροπουλου Κορινα του Κωνσταντινου Βιστακη Αργυρω του Ορεστη Κουτσογιαννοπουλος Θεοδωρος του Γεωργιου Κοσμιδης Γεωργιος του Ιορδανη Αρχοντη Ευφροσυνη (Φρυνη) του Γεωργιου Ζωγραφου Παρασκευη του Αθανασιου Ιωακειμιδης Αχιλλεας Χρηστος του Παναγιωτη Αποστολοπουλος Παναγιωτης του Γεωργιου Καρπαθακης Νικολαος του Μενελαου Σισκος Αποστολος του Παναγιωτη Αρβανιτης Ειρηναιος (Ρενος) του Παναγιωτη Διαμαντοπουλος Δημητριος του Τηλεμαχου Λιατοπουλου Μαρια του Δημητριου Κοκκινιδου Δεσποινα του Λεωνιδα Γαζης Μιχαηλ του Νικολαου Περβολαρακης Εμμανουηλ του Ζαχαρια Αλειφτηρας Ιωαννης του Δημητριου Λιμα-Μπατιστα Ντανιελ του Ζοαο Καισαριος Γιωργος του Κωνσταντινου Αργυριου Χρηστος του Σπυριδωνος Γιουρουση Αικατερινη του Βασιλη Στασινοπουλου Μαρια του Δημητριου Κουτσουκος Γεωργιος του Αλεξιου Χαλβατσιωτης Παναγιωτης του Γεωργιου Καμπρανη-Φωτοπουλου Μαρια του Δημητριου Παπαδοπουλου Αννα του Στυλιανου Σπυρακου Βερα του Ευαγγελου Σεργακης Ιωαννης του Εμμανουηλ Χατζηευστρατιου Ολγα του Παυλου Χρηστοφης Δημητριος του Ιωαννη Κιτσος Χρηστος του Παρασκευα Μπουνα Ευσταθια (Εφη) του Ιωαννη Καρακωστας Χρυσοστομος του Κωνσταντινου Σταματη Σωτηρια του Γεωργιου Μπαλατσου Ευδοξια του Νικολαου Τσιλογλου Χριστινα του Δημητριου Παππας Γρηγοριος του Ηλια Κρουστης Αντωνιος του Αποστολου Παπαναστασιου Γεδεων του Παναγιωτη 161 ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α) 1 Δεσυλλας Δημητριος του Νικολαου Γραψας Δημητριος του Γεωργιου Παπακωνσταντινου Πετρος του Γεωργιου Αλεξιου Σπυριδων του Ανδρεα Ζουπα Στυλιανη του Δημητριου Ξιφαρα Μαρια του Δημητριου Γκαργκανας Παναγιωτης (Πανος) του Χριστου Καλαμποκα Ελενη του Στεργιου Αναστασιαδης Αναστασιος του Βασιλειου Τσιχλη Μαριαννα του Δημητριου Δραγανικος Αντωνιος του Σπυριδωνα Δριτσας Σπυριδων του Γεωργιου Ζουρμπακη Ανδρομαχη (Μαχη) του Στυλιανου Μοss-Συψα Αθηνα του Τομ Σωτηρης Παναγιωτης του Γεωργιου Βαφειαδης Χρηστος του Μιχαηλ Μπουριτη Γαρυφαλλια (Λιλιαν) του Γεωργιου Μουστακα (Μπλανα) Αναστασια του Γεωργιου Κεφαλας Ηλιας του Αναστασιου Αμπατης Διονυσιος του Σταυρου Μαντζαρης Ιωαννης του Κωνσταντινου Πατρικιου Αικατερινη του Παναγιωτη Τουλιατος Χρηστος-Μιχαηλ του Αλεξανδρου Μπιστης Χρηστος του Σπυρου Βασιλειαδης Αναστασιος του Ιωαννη Παπαδακης Κωνσταντινος του Αλεξανδρου Κοντομαρης Σπυριδων του Ευτυχιου Γατσιος Βασιλειος του Σταυρου Αργυρης Χρηστος του Ευαγγελου Αναστασιαδης Αναστασιος του Στυλιανου Παπασπυριδης Αλεξανδρος του Γεωργιου Μελισσαροπουλος Γιωργος του Αγγελου Λασκαρης Γρηγοριος του Παναγιωτη Μαρκου Κωνσταντινος του Λεωνιδα Μπαλασης Ιωαννης του Μιχαηλ Γουρλας Νικολαος του Ιωαννη Τσιτκανος Δημητριος του Ευαγγελου Θεοχαρης Ιωαννης του Βασιλειου Σταματοπουλος Αντωνιος του Αριστειδης Σακελλαροπουλος Σπυριδων του Γρηγοριου Πυρουνακης Νικολαος του Μιχαηλ Αυθινος Παντελης του Ιωαννη Πιττας Κωνσταντινος του Μαξιμου Μιχαηλιδης Στυλιανος του Γεωργιου Ραγκος Γεωργιος του Χρυσοστομου Νικολαου Εμμανουηλ του Δημητριου 203 ΟΧΙ - ΕΝΙΑΙΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) 1 Καζακης Δημητριος του Γεωργιου Παϊσιου Αννα του Γεωργιου Αγγελοπουλος Γεωργιος του Νικολαου Τζαβαρα Μαρια του Μιχαηλ Παυλιδου Νινα του Δημητριου Μαρκεζινη Στυλλιανη του Κωνσταντινου Περρακη Ειρηνη του Αθανασιου Ζωγραφος Νομικος (Μιχαλης) του Γρηγοριου Ιεροδιακονος Γιωργος του Κλεανθη Αλεξοπουλος Ιωαννης του Σπυριδωνος Μαζαρακης Χαραλαμπος του Παναγιωτη Λιναρδου Ευαγγελια του Γεωργιου Αποστολατος Αλεξανδρος του Σπυριδωνα Ζεμπη Δεσποινα του Δημητριου Γκεκας Δημητριος του Ανδρεου Καλλιγιαννη Ειρηνη του Κωνσταντινου Γεωργης Γεωργιος του Πολυκρατη Ζαντιωτης Γεωργιος του Πετρου Χατζοπουλου Αννα του Ηλια Παπαντωνιου Αντωνιος του Φωτιου Καλογεροπουλος Ιωαννης του Επαμεινωνδα Κανιαρης Γεωργιος του Ιωαννου Σταμπολιαδης Ηλιας του Θεολογου Αποστολιδου Βασιλεια του Χαραλαμπους Θεοδωρακη Αθηνα του Ευσταθιου Αναστασιου Γεωργια του Σπυριδωνος Χαρταλος Χρυσοστομος του Θεοδωρου Μπουρος Παναγιωτης του Διονυσιου Λιασκας Ηλιας του Χρηστου Μαμουνα Αργυρουλα του Νικολαου Τερκεσιδης Ραφαηλ του Νικολαου Αναστασιαδης Δημητριος του Κωνσταντινου Γεωργανας Ιωαννης του Νικητα 305 (συνέχεια στη σελίδα 22)

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΑΔΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ- ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ Ανάμεσα σε 300 σχολεία απ όλη την Ελλάδα, τα εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου κατέκτησαν τη 2 η θέση στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό» με 64 επιτυχόντες μαθητών από 42 χώρες. Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών είναι: 1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β Δημοτικού 2. ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β Δημοτικού 3. ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ Β Δημοτικού 4. ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Β Δημοτικού 5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β Δημοτικού 6. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β Δημοτικού 7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Β Δημοτικού 8. ΒΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ Δημοτικού 9. ΒΟΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Γ Δημοτικού 10. ΒΟΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ Γ Δημοτικού 11. ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Δημοτικού 12. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ Δημοτικού 13. ΔΗΜΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ Δημοτικού 14. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Γ Δημοτικού 15. ΜΑΝΤΟΥΔΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Δημοτικού 16. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ Δημοτικού 17. ΣΤΟΛΗ ΛΥΔΙΑ Γ Δημοτικού 18. ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΣΗΦ 19. ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23. ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24. ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 29. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μαθητές! Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 5,1 εκατομμυρίων 30. ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 31. ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32. ΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ 33. ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 34. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 35. ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 40. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 41. ΜΑΝΤΟΥΔΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 42. ΡΕΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43. ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 44. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 46. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 47. ΣΚΡΕΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 48. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 49. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50. ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 51. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 52. ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 53. ΑΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54. ΔΟΥΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55. ΛΕΜΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 56. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 57. ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 59. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 60. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 61. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗ 62. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 63. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ Ε Δημοτικού Ε Δημοτικού Ε Δημοτικού Ε Δημοτικού Ε Δημοτικού Στ Δημοτικού Στ Δημοτικού Στ Δημοτικού Στ Δημοτικού Στ Δημοτικού Α Γυμνασίου Α Γυμνασίου Α Γυμνασίου Α Γυμνασίου Α Γυμνασίου Β Γυμνασίου Β Γυμνασίου Β Γυμνασίου Β Γυμνασίου Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Α Λυκείου Α Λυκείου Ψηφίσματα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Λίγες μόνο μέρες πριν τις εκλογές (που ακόμα δεν έχουν οριστεί) η κυβέρνηση μαύρου μετώπου-ε.ε. και πλουτοκρατίας παίζει το χαρτί του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, για να αποπροσανατολίσει την οργή του κόσμου από την επίθεση του κεφαλαίου και την αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων. Ο συντηρητικός κατήφορος με την ένταση της τρομοκρατίας και της καταστολής, την επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, είναι βήμα για τη θωράκιση της κυρίαρχης τάξης, σε συνθήκες κρίσης και πανικού μπροστά στη ογκούμενη λαϊκή και εργατική αντίσταση. Ο αυταρχικός κατήφορος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ με τις πλάτες της ακροδεξιάς δεν έχει τέλος. Ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη έδωσε τελεσίγραφο μίας βδομάδας στα περιφερειακά συμβούλια να αποδεχτούν το πού θα στηθούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, διαφορετικά θα προωθήσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η προσπάθειά του να ντύσει με αναπτυξιακό μανδύα αυτή τη ρατσιστική επιλογή, ότι τάχα θα απορροφήσει κονδύλια 240 εκατομμυρίων ευρώ και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας δεν πείθουν κανένα. Σε περιοχές όπου κλείνουν εργοστάσια και νοσοκομεία με τις συγχωνεύσεις σχεδιάζονται φυλακές μεταναστών! Αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που εκπορεύεται από οδηγίες της Ε.Ε. να ενισχύει την κατασκευή στρατοπέδων συγκέντρωσης για μετανάστες την ίδια στιγμή που κόβει με το μαχαίρι τις κοινωνικές δαπάνες και να ενισχύει εκ του αποτελέσματος τις δυνάμεις εκείνες της κοινωνίας που καραδοκούν να αξιοποιήσουν το κλίμα φόβου και τις επιθέσεις κατά των μεταναστών. Οι μετανάστες είναι μέρος της εργατικής τάξης, και υπόκεινται άγρια εκμετάλλευση και καταπίεση για χάρη των κερδών των καπιταλιστών. Κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε φρένο στην προεκλογική εκστρατεία φόβου και ρατσισμού! Την ίδια στιγμή που ανοίγουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών.κλείνουν τα διαπολιτισμικά σχολεία με το πρόσχημα της «ένταξης» των παιδιών που τα παρακολουθούν!!! Το ενδιαφέρον των κυβερνώντων για τους μετανάστες αποτυπώνεται στο ταξικό τους συμφέρον για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής τους δύναμης. Πέρυσι διέλυσαν 2000 σχολεία και φέτος συνεχίζουν: Υποβαθμίζουν, συγχωνεύουν, κλείνουν σχολεία, για να δημιουργήσουν πολυδύναμα σχολικά κέντρα και να εφαρμόσουν το νέο σχολείο της αγοράς και της αμάθειας αλλά και για να φορτώσουν τα βάρη στις πλάτες των γονιών. Φέτος στο στόχαστρο μπήκαν και τα διαπολιτισμικά σχολεία. Οι εργαζόμενοι (Έλληνες και μετανάστες) έχουν κοινά συμφέροντα, θέλουν να ζήσουν ανθρώπινα. Γνωρίζουν ότι η αιτία που δε συμβαίνει αυτό είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει και εξαπλώνεται σε πολλές χώρες. Κυβερνήσεις και ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί τσακίζουν τη ζωή των λαών, για να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των μονοπωλίων. Τσακίζουν τη νέα γενιά για να δημιουργήσουν τους αυριανούς σύγχρονους δούλους. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ. Η πάλη για ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν δίχρονη προσχολική αγωγή και δωδεκάχρονο σχολείο για όλα τα παιδιά, είναι ένας από τους κοινούς στόχους πάλης όλων των εργαζομένων (Ελλήνων και μεταναστών). Όλα τα παιδιά πρέπει να εντάσσονται στα σχολεία της χώρας υποδοχής και ταυτόχρονα να διδάσκονται τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας τους για να μπορούν είτε να ζήσουν στη χώρα μας είτε να επιστρέψουν στη δική τους. Να ανοίξει ο δρόμος της ένταξης των μεταναστών για όσους το επιθυμούν και το μπορέσουν να συνεχίσουν στις δημόσιες δωρεάν εκπαιδευτικές δομές. Να δημιουργηθούν πολύγλωσσα δημόσια κέντρα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, για τη γνωριμία με τις ιστορικές παραδόσεις και αγώνες του ελληνικού λαού, να σπάει το εμπόδιο της επικοινωνίας, να μπορέσουν στη συνέχεια να στηρίξουν την ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών τους. Αυτή η ευθύνη δεν πρέπει να αφεθεί στις διάφορες Μ.Κ.Ο. και στη δήθεν φιλανθρωπία των αστών, αυτών δηλαδή που ξεζουμίζουν καθημερινά Έλληνες και ξένους εργάτες. Διεκδικούμε: Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής. Εξασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων στα σχολεία. Όχι στο νέο σχολείο της αγοράς, της διαφοροποίησης και της ημιμάθειας. Η ένταξη των παιδιών των μεταναστών στα γενικά σχολεία της χώρας μας πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τη λήψη μέτρων στήριξης και προσαρμογής τους (νομιμοποίηση, εκμάθηση γλώσσας, εξασφάλιση δουλειάς στους γονείς και ανθρώπινων συνθηκών ζωής). ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ- ΟΣΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΣΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΜΚΟ O μακρόχρονος υποσιτισμός είναι παρών όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας αλλά και σε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Δύσης. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται και δολοφονούν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Όταν ακούμε για «ελαστικοποίηση» των εργασιακών σχέσεων, για «ευελφάλεια», για «μεταρρυθμίσεις» σύμφωνες με τις απαιτήσεις της «αγοράς», για μέτρα λιτότητας των κυβερνήσεων του κεφαλαίου που πετσοκόβουν μισθούς, επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και συντάξεις, ΞΕΡΟΥΜΕ ότι αυτά οδηγούν σε φτώχεια, μιζέρια, πείνα και υποσιτισμό. Όπου εφαρμόζεται η φιλομονοπωλιακή πολιτική έχει τα ίδια αποτελέσματα για τα λαϊκά στρώματα. Τα ευρήματα έκθεσης της ΜΚΟ της Βρετανίας «Σώστε τα Παιδιά» για τα αποτελέσματα του υποσιτισμού σε χώρες του «Τρίτου Κόσμου» αναφέρουν ότι έως το 2025 περίπου μισό δισεκατομμύρια παιδιά θα έχουν έντονα τα σημάδια έντονης σωματικής καχεξίας λόγω του υποσιτισμού, που κάθε ώρα της ημέρας σκοτώνει 300 παιδιά ανά την υφήλιο ή παιδιά ετησίως ( 80% των υποσιτισμένων παιδιών ζει σε Κονγκό, Μπουρούντι, Νησιά Κομόρος, Σουαζιλάνδη, Ακτή Ελεφαντοστού, το 48% στην Ινδία). Σε επτά χώρες αναμένεται αύξηση του ποσοστού καχεκτικών παιδιών έως το Στη Νιγηρία (πρώτη σε παραγωγή πετρελαίου χώρα της υποσαχάρειας Αφρικής), ο αριθμός των καχεκτικών παιδιών θα αυξηθεί κατά περίπου ως το 2020 ακριβώς λόγω των αντιλαϊκών πολιτικών φτώχειας και μιζέριας. Στην Τανζανία τα καχεκτικά παιδιά θα έχουν αυξηθεί κατά έως το Μεγάλος αριθμός οικογενειών σε Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία, Κένυα, Αιθιοπία, Νιγηρία αδυνατούν να θρέψουν σωστά τα παιδιά τους όχι γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων στις χώρες τους, αλλά διότι είναι πανάκριβα. Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της έκθεσης ακόμη και εάν αποφάσιζαν οι γονείς να διαθέσουν ολόκληρο το εισόδημά τους για την αγορά τροφίμων ακόμη και τότε τα παιδιά τους θα παρέμεναν υποσιτισμένα, γιατί οι μισθοί τους είναι πενιχροί και δεν υπάρχουν δημόσια συστήματα υγείας, περίθαλψης, παιδείας. Ακόμη πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από όσα στοιχεία η ΜΚΟ αποσιωπά: Στην Ε.Ε. δίνεται «μάχη» (!!!) για το εάν θα συνεχιστεί και μετά το 2013 η ισχνή βοήθεια σε τρόφιμα για πάνω από αστέγους που ζουν στους παγωμένους δρόμους των πόλεων και χρειάζονται καθημερινά βοήθεια σε τρόφιμα. Πάνω από άλλοι «τυχεροί» που έχουν μία στέγη, υποσιτίζονται λόγω φτώχειας από τις εξαντλητικές πολιτικές της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΕ, ξεπέρασαν τα όρια υποκρισίας και γελοιότητας όταν υποστήριξαν στο ευρωκοινοβούλιο ότι οι κοινοτικές υπηρεσίες «δεν έχουν καταγράψει τον αριθμό των αστέγων στην Ευρώπη» γιατί «δεν έχει προσδιοριστεί ο όρος του άστεγου»! Και ενώ εναγωνίως αναζητείται ο ορισμός του άστεγου (!!!), οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου επιβάλλουν πολιτικές λιτότητας σε δεκάδες εκατομμύρια οικογένειες, εξασθενώντας τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ το 2009, στις 27 χώρες - μέλη υπολογίζονταν σε (23,1% του πληθυσμού) οι άνθρωποι που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το 2007, πριν ξεσπάσει η καπιταλιστική κρίση, κάτω από το όριο της φτώχειας βρίσκονταν ήδη Ευρωπαίοι. Στη στρατιά των νεόπτωχων προστίθενται πολλές δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεταχτούν στο δρόμο με μόλις δύο μήνες ανεργίας και ένα στεγαστικό δάνειο που αδυνατούν να αποπληρώσουν! Τα πράγματα επιδεινώθηκαν και στην Ελλάδα: 27,7% του ελληνικού πληθυσμού ή άτομα ζούσαν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού! Πόσο μάλλον σήμερα, όπου εντείνεται δραματικά τα ασφυκτικά μέτρα λιτότητας. Όμως και σε 38 πολιτείες των ΗΠΑ είχαμε αύξηση της παιδικής φτώχειας (το διάστημα ήταν τα φτωχά παιδιά στην πολιτεία του Μισισιπή). Στην τελευταία «πράσινη Βίβλο» του «Ταμείου Υπεράσπισης των Παιδιών» καταγράφεται πως ένα στα έξι παιδιά στις ΗΠΑ ζει στη φτώχεια και ότι το ποσοστό παιδικής φτώχειας είναι σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με τον Καναδά και τη Γερμανία και τουλάχιστον έξι φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε Γαλλία, Βέλγιο και Αυστρία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε τον αριθμό των περίπου Αμερικανών που ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο υποσιτισμός, η φτώχεια και η πείνα δεν είναι μάστιγες μόνον του αναπτυσσόμενου αλλά και του «ανεπτυγμένου» κόσμου: Οπουδήποτε η πολιτική καθορίζεται από τα συμφέροντα καπιταλιστών εκμεταλλευτών του πλούτου των εργαζόμενων.

15 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Τι αληθινά ψήφισε ο λαός του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Την ετυμηγορία του λαού της περασμένης Κυριακής επιβάλλεται να σεβαστούν οι ιθύνοντες και προπαντός να μη την παρερμηνεύσουν. Πρώτα απ όλα οι οργισμένοι πολίτες «τιμώρησαν» με την ψήφο τους όλους όσους κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν τον τόπο από τον Οκτώβριο του 2009 έως τις 6 Μαΐου Αλλά κι αυτούς, οι οποίοι στήριξαν άμεσα ή έμμεσα τους κυβερνώντες και τους συγκυβερνώντες: Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ από το 45%, που έλαβε στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, γκρεμίστηκε στο 13,2%, δηλαδή απώλεσε πάνω από το 30% της εκλογικής του δύναμης. «Τιμωρήθηκε» δηλαδή και μάλιστα σκληρά, όπως και έπρεπε. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία από το 33% του Οκτωβρίου του 2009, κατέπεσε στο 19%, δηλαδή απώλεσε γύρω στο 14% από το ποσοστό που είχε λάβει και ορθώς «τιμωρήθηκε» έτσι από τους εκλογείς. Τρίτον, «τιμωρήθηκαν», επίσης, τα κόμματα ΛαόΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη, Κοινωνική Συμφωνία των Λούκας Κατσέλη και Χάρη Καστανίδη με το να παραμείνουν εκτός της Βουλής, διότι έτσι «ορίζει» ο καλπονοθευτικός εκλογικός Νόμος του σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ και της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας, που προβλέπει «δώρο» πενήντα εδρών στο πρώτο κόμμα και θέτει το όριο του 3% για την είσοδο ενός κόμματος στο Κοινοβούλιο. Οι ηγεσίες των παραπάνω κομμάτων στήριξαν άμεσα και έμμεσα πολλές από τις επιλογές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ υπό τον κ. Γιώργο Παπανδρέου και της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛαόΣ υπό τον διορισμένο πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο. Οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν «τιμώρησαν» με την ψήφο τους μόνον αυτούς όλους τους παραπάνω, αλλά ξεκαθάρισαν τι ακριβώς θέλουν να γίνει στον τόπο και μάλιστα χωρίς καθυστερήσεις και παλιομοδίτικα επικοινωνιακά και προεκλογικά παιχνίδια, πάνω στη ράχη της Ελλάδας και του λαού της. Είναι χρήσιμο να μάθουν, επιτέλους, να ερμηνεύουν σωστά τη θέληση των πολιτών δια της ετυμηγορίας τους. Οι Έλληνες εκλογείς: * Καταδίκασαν τα αντιπατριωτικα και βάρβαρα «Μνημόνια» και τους «Συνοδευτικούς Νόμους», που έφεραν την Ελλάδα και τους πολίτες στο χείλος του γκρεμού. Συγχρόνως, θεωρούν ότι δεν χρωστάνε ΤΙΠΟΤΑ στους διεθνείς τοκογλύφους και στους «Συνεταίρους» τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη κλπ. * Αξίωσαν να τους επιστροφούν τα κλεμμένα από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συγχρόνως, απαιτούν να ακυρωθούν τα ετοιμαζόμενα χαράτσια και να αυξηθεί το αφορολόγητο στις το χρόνο. * Απέρριψαν κάθε ιδέα νέων απολύσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιώνοντας άμεσες επαναπροσλήψεις για να μειωθεί δραστικά η ανεργία. Παράλληλα, να καταργηθούν όλοι αντεργατικοί και αντιλαϊκοί Νόμοι, που ακύρωσαν τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και γενικά τα δικαίωματα των εργαζομένων. * Ψήφισαν οι εκλογείς την άμεση οικονομική ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, των Πανεπιστημίων και σχολείων, του Ταμείου Ανεργίας, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Οικονομίας. Κι όλ αυτά σε συνδυασμό με έργα, μικρά και μεγάλα, ανάπτυξης, κυρίως, στην Περιφέρεια. * Αποφάσισαν με την ψήφο τους να μειωθεί η φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Συγχρόνως, να πιαστούν οι φοροφυγάδες και το Δημόσιο να εξοφλήσει, επί τέλους, τα χρέη του προς τους τρίτους. Κι ακόμα οι μεγαλο-οφειλέτες να υποχρεωθούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους απέναντι στους δημόσιους φορείς, τα ασφαλιστικά ταμεία τις ΔΕΚΟ, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους. * Απαίτησαν οι ψηφοφόροι να τελειώνουμε με αυτό που λέμε Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία: α) Τον ορυκτό πλούτο σε ξηρά και θάλασσα να τον αναλάβει αποκλειστικά το Κράτος με μόνη επιτρεπτή την εισαγωγή ξένης τεχνογλωσίας. β) Να σταματήσουν να υπάρχουν ξένα στρατεύματα ή ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, σε ξηρά και θάλασσα. γ) Να επιστρέψουν ΑΜΕΣΩΣ στην Ελλάδα όλοι οι Έλληνες στρατιώτες, που βρίσκονται σε διάφορα στρατιωτικά μέτωπα για ξένα προς τη χώρα μας γεωπολιτικά και άλλα συμφέροντα. * Ψήφισαν οι Έλληνες εκλογείς να μειωθούν οι βουλευτές από τους 300 στους 150, να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση κατά 50%, χωρίς επιδόματα για επιτροπές και τα συναφή, χωρίς κρατικό αυτοκίνητο, φρουρούς και γραφιάδες. Ακόμα: Κάθε βουλευτής που θα συνταξιοδοτείται να λαμβάνει τη σύνταξή του από το ασφαλιστικό ταμείο της επαγγελματικής ειδικότητά τους και ΟΧΙ από τη Βουλή, δηλαδή των Έλληνα φορολογούμενο.αλλά και να μειωθεί κατά 50% η επιχορήγηση των κομμάτων. * Να καθιερωθεί, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ως πάγιο εκλογικό σύστημα η Απλη κι Άδολη Αναλογική, ώστε αυτόν που ψηφίζει ο λαός αυτός και να εκλέγεται και όχι άλλος. Η δημοκρατική και προοδευτικά αντίληψη για την Απλή κι Άδολη Αναλογική θωρακίζει τη Δημοκρατία και διευκολύνει βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων και έντιμων συνεργασιών τη δημοκρατική διακυβέρνηση της Ελλάδας χωρίς εκτροπές και άλλες αθλιότητες. Συνεπώς, όσοι συζητούν για κυβέρνηση συνεργασίας έχουν χρέος να σεβαστούν τη λαϊκή εντολή. Και να είμαστε βέβαιοι ότι οι «Εταίροι» μας στην Ευρωζώνη έλαβαν το μήνημα του λαού και θα συνέλθουν. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 Ημερίδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «Αρωγό ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής και της Αθήνας αποτελεί το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής», που βρίσκεται ήδη σε ισχύ», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, μιλώντας στην Ημερίδα που διοργάνωσαν την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012, το Γραφείο του Πρωθυπουργού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο «Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπης 2020», παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, της πρώην Υπουργού Ανάπτυξης, Άννας Διαμαντοπούλου, και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου για τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, Antonio Tajani. Παρουσιάζοντας αναλυτικά το Πρόγραμμα, σε παράλληλη συνεδρία που αφορούσε στον Τουρισμό και συντόνιζε η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, Κωνσταντίνα Μπέη, ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε την καθοριστική σχέση του τουρισμού για την οικονομία και την ανάπτυξη, καθώς αποτελεί πηγή πλούτου και συνδέει την Ελλάδα με τον κόσμο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής», του οποίου η σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού ,97 ευρώ, υπογράφτηκε πρόσφατα, έχει διάρκεια από τις 01/02/2012 έως τις 30/09/2015. Το συνολικό κονδύλι θα διατεθεί στο μεγαλύτερο μέρος του για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής στο εξωτερικό, ενώ ένα μικρό μέρος του θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή της στην Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας και η ανάδειξή της σε έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει ποικίλες εναλλακτικές στους επισκέπτες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της Αθήνας στο παγκόσμιο δίκτυο «τουρισμού πόλης» και να την αναδείξει ως city - break προορισμού. Επιδίωξή μας η περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας, μέσω της ενίσχυσης του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος». Αναφερόμενος στη σημερινή ύφεση, αλλά και στην ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, ο κύριος Σγουρός επισήμανε: «Αυτήν την κρίσιμη ώρα, κάθε συζήτηση για την Ανάπτυξη είναι συζήτηση για τη σωτηρία της χώρας. Η Ανάπτυξη, πέρα από την οικονομική της διάσταση και πλευρά, σημαίνει και ορίζει την κίνηση των πραγμάτων, τη συνολική κίνηση των πραγμάτων. Η σημερινή ύφεση αντανακλά και συμπυκνώνει τη συνολική ακινησία και αδράνεια της πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας. Μιας πολιτείας και μιας κοινωνίας που έχασαν τα αντανακλαστικά τους, που αντιλαμβάνονται με βραδύτητα και αντιδρούν με καθυστέρηση, που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ή μάλλον επιχειρούν να τα αντιμετωπίσουν την ύστατη ώρα, όταν αυτά έχουν πλήξει την οικονομία και πνίγουν την ίδια την κοινωνία. Όποιος, όμως, φτάνει καθυστερημένος στο σταθμό, χάνει το τρένο. Παράδειγμα, το Ιστορικό Κέντρο. Έχω πολλές φορές μιλήσει γι αυτό, και ως Νομάρχης Αθηνών και ως Περιφερειάρχης. Ως Νομάρχης Αθηνών υπέβαλα αυστηρά συγκεκριμένες προτάσεις για την αναζωογόνηση του Κέντρου. Ως Περιφερειάρχης, επίσης, έθεσα το θέμα για την εγκατάλειψη του Κέντρου με όλες τις δραματικές συνέπειες για τη ζωή της πρωτεύουσας και τη συνολική υποβάθμισή της. Η κατάσταση αυτή είχε και έχει άμεσες συνέπειες στην Αθήνα και στην Αττική ως τόπους τουριστικού προορισμού. Η Περιφέρεια Αττικής με ένα πλήρες πρόγραμμα θα στηρίξει την τουριστική κίνηση της Αττικής και της Αθήνας. Με ένα πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής που βρίσκεται στην τελευταία του φάση, λίγο πριν βγει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει καθοριστικά, πιστεύουμε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής και της Αθήνας από τώρα μέχρι το 2015, που είναι η διάρκεια του χρόνου ανάπτυξής του. Καθώς διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας και προκλήσεων, η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εποχή οικονομικής ύφεσης που όλοι βιώνουμε πρέπει να θεωρηθεί επιβεβλημένη, καθώς αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάκαμψη και την έξοδο από την κρίση. Η τουριστική προβολή της χώρας μας, μέσω ενός ελκυστικού και αποτελεσματικού τρόπου, θα λειτουργήσει ως μοχλός ώθησης της ανάπτυξης των εμπορικών καταστημάτων, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων της. Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» περιέχει ορισμένες στοχευμένες ενέργειες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής και κατ επέκταση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταρχάς, θα δημιουργήσουμε μια Περιφερειακή Τουριστική Ταυτότητα. Η δημιουργία μιας Περιφερειακής Τουριστικής Ταυτότητας καθιερώνει την Αττική ως έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο εμπορικό προϊόν, τόσο εντός, όσο και γύρω από την πόλη της Αθήνας. Ταυτόχρονα, συνδέει την πολιτισμική κληρονομιά της πόλης πολύ πιο στενά με το υπόλοιπο της τουριστικής της προσφοράς. Για τους παραπάνω λόγους, θα προχωρήσουμε στη δημιουργία λογοτύπου που αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά, κυρίως, ενός λογοτύπου που θα παραπέμπει ευθέως σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πόλεις στον κόσμο, την Αθήνα. Όπως όλοι γνωρίζετε, μια εικόνα είναι καλύτερη από χίλιες λέξεις. Συνεπώς, το πλάνο επικοινωνίας του Προγράμματος περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ, καταχωρήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες που θα αναδεικνύουν την ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών. Η προβολή τους θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά αλλά και τα ξένα Μέσα Επικοινωνίας, εστιάζοντας σε στοχευμένη επικοινωνία, ανάλογα με τη χώρα και την κατηγορία ενδιαφέροντος. Όλα τα δημιουργικά υλικά θα βασίζονται σε θεματικούς άξονες, ανάλογα με το περιεχόμενο: θρησκευτικό, πολιτιστικό, αθλητικό, γαστρονομία, αρχαιολογικό, σχετικό με τη θάλασσα, αλλά και shopping και night life. Είναι γεγονός ότι η χρήση των Ηλεκτρονικών Μέσων έχει πλέον εισχωρήσει στη ζωή μας, προσφέροντας άμεση πληροφόρηση, ευελιξία και φορητότητα. Γι αυτό το λόγο μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα διατεθεί σε ψηφιακές ενέργειες. Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και η χρήση νέων τεχνολογιών που θα πραγματοποιηθούν, έχουν ως στόχο να δώσουν στο χρήστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό του ταξιδιού του, αλλά και κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Περιφέρεια. Παράλληλα, θα προσφέρουμε σύγχρονες, χρηστικές, λειτουργικές και ενημερωμένες εφαρμογές που στόχο έχουν να προβάλλουν την Αθήνα ως έναν οργανωμένο και σύγχρονο city-break προορισμό. Η ιστοσελίδα μας, θα αναβαθμιστεί σε περιεχόμενο, ενώ θα δημιουργηθεί μενού με τις κορυφαίες δέκα επιλογές με κριτήριο την εποχή επίσκεψης, το κοινό, τη διάρκεια ταξιδιού και την κατηγορία ενδιαφέροντος. Επίσης, θα δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή «alert» που θα ειδοποιεί τους επισκέπτες για τυχόν απεργίες, κινητοποιήσεις, κα. Το Πρόγραμμα περιέχει ενέργειες κοινωνικής δικτύωσης, όπως πληροφόρηση μέσω σελίδων Facebook, Twitter αλλά και μια εφαρμογή για smartphones, που θα προσφέρει στο χρήστη τις απαραίτητες και χρήσιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Περιφέρεια. Ο Τύπος αποτελεί ένα ξεχωριστό και σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής». Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το Γραφείο Τύπου και ΜΜΕ που θα χειρίζεται τα εγχώρια κοινά και Γραφείο Διεθνούς Συντονισμού για την προώθηση του Προγράμματος στις ξένες χώρες. Θέλοντας να ενισχύσουμε την προβολή του Προγράμματος σε Ειδικά Κοινά και παράλληλα να προσεγγίσουμε διαμορφωτές της κοινής γνώμης, θα σχεδιαστούν προγράμματα φιλοξενίας, περιήγησης, ξεναγήσεων και familiarity trips. Ενώ σκοπεύουμε να συμμετέχουμε σε περιορισμένο αριθμό Τουριστικών Εκθέσεων της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Είμαι πεπεισμένος ότι το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» θα πετύχει τους στόχους του. Θα καταστήσει την Αττική και την Αθήνα ως τους ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Θα συμβάλει στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεών μας. Γιατί διαθέτουμε ένα πολύτιμο «προϊόν». Ο σκοπός είναι να το παρουσιάσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Με συνοχή και συνέχεια. Με επιμονή και διάρκεια. Η Περιφέρεια Αττικής, και επιτρέψτε μου να πω κι εγώ προσωπικά, με κάθε τρόπο, παρά τα εμπόδια που θέτει στην πορεία μας και στη δράση μας το κεντρικό κράτος, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας. Δίπλα σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει σε αυτό που με την ευρύτερη δυνατή έννοια μπορούμε να ονομάσουμε Ανάπτυξη. Όλα είναι πιο δύσκολα απ ότι φαίνονται. Από την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ιστορικού Κέντρου μέχρι την ανάπτυξη μιας ορθά θεμελιωμένης εκστρατείας Τουριστικής Προβολής. Είναι πιο δύσκολα και πιο σύνθετα. Το γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, αφού μέσα στην καθημερινή σας δράση ερχόσαστε αντιμέτωποι με το πλήθος των προβλημάτων που οδήγησαν την πατρίδα μας στη σημερινή κρίση. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, η βούλησή μας όμως να τα αντιμετωπίσουμε είναι ισχυρότερη. Γι αυτό πιστεύω ότι τελικά θα προχωρήσουμε. Είμαστε πάντοτε κοντά σας».

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Προσκλήσεις από το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Δυτικού Τομέα Αθηνών Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής & Δυτικού Τομέα Αθηνών της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής σας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν: 1. η υπ αρ. 432/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/604/ Β /2012), που αφορά την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας , και 2. η υπ αρ. 433/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/605/ Β /2012), που αφορά την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Τα πλήρη κείμενα των ανωτέρω Αποφάσεων Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια των αντίστοιχων Μέτρων έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία: Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας (Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527) έως τις Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας εντός της περιοχής αρμοδιότητας της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να λάβει γνώση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση και να εκδώσει την απαιτούμενη βεβαίωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε Δυτικής Αττικής & Δυτικού Τομέα Αθηνών Τηλ. επικοινωνίας: το οποίο εξυπηρετεί τους δήμους: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ,ΜΕΓΑΡΕΩΝ,ΦΥΛΗΣ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ ΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ,ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑ- ΡΑΣ,ΙΛΙΟΥ,ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΑΖΙ» ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Μέσα σε εορταστικό κλίμα την Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι Ο Γ. Βαθιώτης με το Δ. Μαραβέλια Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην γιορτή του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ και απένειμε τιμητική πλακέτα ως επίσημος προσκεκλημένος απο τον Πρόεδρο του συλλόγου Σπύρο Λάμπρου και βράβευσε νέα παιδιά του συλλόγου. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας και ο Δήμαρχος του Χαιδαρίου Δημήτρης Μαραβέλιας που απένειμαν βραβεία, Πρόεδροι και Φορείς Αθλητικών Συλλόγων της Δυτ. Αθήνας και πλήθος κόσμου. Η Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι Μαζί» θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια απλών και τίμιων ανθρώπων που υπηρετούν αγόγγυστα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Θα ενισχύει την προσπάθειά τους για προώθηση της ευγενούς άμιλλας και θα συνδράμει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους ώστε να βγαίνουν νέοι αθλητές τόσο σε ερασιτεχνικό επίπεδο όσο και αθλητές που θα ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό. ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ Περιληπτική Παρουσίαση της Πρότασης Εισαγωγή: Η πρόταση που καταθέτουμε είναι περιληπτική. Σε περίπτωση που κριθεί κατ αρχάς θετική από το Δήμο τότε θα καταθέσουμε αναλυτικό υπόμνημα το οποίο θα το διαμορφώσουμε αξιοποιώντας και στοιχεία που θα ζητήσουμε από τι υπηρεσίες. Αστική Γεωργία/Urban Agriculture (ορολογία): Η δημιουργία και η συντήρηση εκτάσεων με κηπευτικά εντός του αστικού περιβάλλοντος. Αναφορές/ Εμπειρία: Τόσο διεθνώς όσο και πρόσφατα στην Ελλάδα, αναπτύσσεται ένα κίνημα να καλλιεργηθούν εντός του αστικού περιβάλλοντος, σε δημοτικούς ή δημόσιους ή πανεπιστημιακούς ή και άλλους χώρους, αστικοί λαχανόκηποι. Υπάρχουν δεκάδες blogs, βιβλία και άρθρα για το θέμα αυτό. Σας συνιστούμε το Blog: και five-canadian-books-put-urbanagriculture-on-the-map/ - Στη χώρα μας υπάρχουν (ενδεικτική αναφορά): 1. Δημοτικός Λαχανόκηπος στην Αλεξανδρούπολη (30 στρέμματα) 2. Στρατόπεδα α) Παύλου Μελά Θερμοπυλών 92, 12461/ com και β) Καρατάσου στη Θεσσαλονίκη ΑΓΡΟΣ στο πρώην αεροδρό- μιο του Ελληνικού (5 στρέμματα) ΑΓΡΟΣ στο Πάρκο Τρίτση Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρους «Βοτανικός Κήπος» Πετρούπολης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Γεωπονική Σχολή (περιοχή Θέρμης) Δήμος Λάρισας Ακόμα και στο Χαϊδάρι υπάρχουν μικροί λαχανόκηποι σε ιδιωτικούς χώρους. Δείτε ΕΔΩ xpolis.blogspot.com/2010/08/ city-farmer-urban-agriculture-h. html Η πρότασή μας για το Δήμο Χαϊδαρίου: Να δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους της πόλης μας να καλλιεργήσουν λαχανικά οπωροκηπευτικά σε δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις. Κατά προτεραιότητα να δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους και νέους αλλά και σε όποιον άλλον κάτοικο του Χαϊδαρίου (τα κριτήρια τα συζητάμε). Τα οφέλη εκτιμούμε ότι θα είναι πολλά α) Εξασφάλιση βασικών ειδών διατροφής β) Υγιεινή διατροφή γ) Ήπια άθληση δ) Κοινωνικότητα ε) Αγροτικά προϊόντα για το Δήμο (κάθε καλλιεργητής θα μπορούσε να δίνει ένα ποσοστό της παραγωγής του π.χ. τη τάξης του 10% για τους ανέργους, νέους ή το 15% στους μη άνεργους). H πρόταση παρουσιάστηκε πάνω σε βασικούς άξονες που προσδιορίζουν τον κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα της. Σε δεύτερη φάση θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με επί μέρους άξονες «όπως περιοχές, υποδομές κ.λπ».

17 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Στην απαξίωση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής 2021, ωστόσο οι «Επίμονοι κηπουροί» επιμένουν και καταθέτουν προτάσεις, σχόλια, διορθώσεις για να προστατευτεί η βιοποικιλότητα των ορεινών όγκων της Αττικής Όσο και να φαίνεται παράξενο η χώρα μας σχετικά πρόσφατα υιοθέτησε ρυθμίσεις και πολιτικές σχεδιασμού για το αστικό/δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Το πρώτο και ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας θεσμοθετήθηκε το 1985!!!. Από τότε μέχρι σήμερα κατατέθηκαν νέα σχέδια νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής: α) από τον πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά (2009) β) από την πρώην ΥΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη (2011) αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο προχώρησαν. Το δεύτερο είχε ορισμένες θετικές προτάσεις αλλά και μνημονιακές προσαρμογές της τελευταίας στιγμής από τον κ. Παπακωνσταντίνου (αντικαταστάτη της κας Μπιρμπίλη) όπως π.χ. για το Ελληνικό, την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στους ορεινούς όγκους της Αττικής, κ.α. Δεν κρίνουμε συνολικά το «ΡΣΧ Αθήνας Αττικής 2021» στο οποίο υπάρχουν θετικές προβλέψεις (π.χ. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) αλλά και ιδιαίτερα αρνητικές (π.χ. την παραδοχή ότι το Θριάσιο και η Μεγαρίδα θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν οχλούσες χρήσεις και ρύπους) αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν ψηφίζεται τόσο και θα ψηφίζονται άναρχα εφαρμοστικοί νόμοι του μνημονίου, δηλαδή ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, Περιβαλλοντικές Μελέτες Fast Track και όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα «ας πάει και το παλιάμπελο». Ιδιαίτερα μας ανησυχούν οι πληροφορίες ότι για το «ΡΣΧ Αθήνας Αττικής 2021» δεν θα είναι από εδώ και στο εξής ο υπεύθυνος Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) αλλά το ίδιο το Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ)!!! Σύμφωνα με την πολιτική συγκυρία μπορούμε να προβλέψουμε ότι ούτε και παρούσα συγκυβέρνηση θα προωθήσει νομοθετικά του ΡΣΧ, το δήλωσε άλλωστε και ο υφυπουργός κ. Σηφουνάκης. Ανεξάρτητα όμως από τις καθυστερήσεις, την απαξίωση κ.λπ. οι ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Του Κώστα Φωτεινάκη «Επίμονοι κηπουροί» αν και γνώριζαν τις ανωτέρω πολιτικές συνθήκες κατέθεσαν στις 29 Φεβρουαρίου προτάσεις, σχόλια, έκαναν διορθώσεις και επικαιροποιήσεις των Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τους ορεινούς Όγκους της Αθήνας Αττικής. Οι «Επίμονοι κηπουροί» Τάσος Λύτρας (Νομικός Περιβάλλοντος και ερασιτέχνης Βοτανικός), Ειρήνη Βαλλιανάτου (δρ. συστηματικός βοτανικός φυτοκοινωνιολόγος) με τη στήριξη του Γιώργου Κόκκινου (μέλος της Ε.Ο.Ε. και ανταποκριτής της για τη Λίμνη Κουμουνδούρου) και του Κώστα Φωτεινάκη (Ερευνητή των ιστορικών ιχνών του Όρους Αιγάλεω Ποικίλου και μέλους του Δ.Σ. των Φίλων της Φύσης) κατέθεσαν τέσσερα Υπομνήματα για τους Ορεινούς Όγκους της Αθήνας - Αττικής. 1. Προτάσεις για βελτιώσεις του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου για ΡΣΑ 2021 και του παραρτήματος (Π.4) αυτού 2. ΣΜΠΕ του Σχεδίου Νόμου ΡΣΑ (2021)/ Προτεινόμενες επικαιροποιήσεις δεδομένων βελτιώσεις 3. ΣΜΠΕ του Σχεδίου Νόμου ΡΣΑ 2021/ Αναφορές στο όρος Αιγάλεω Ποικίλο Λίμνη Κουμουνδούρου/ Προτάσεις για βελτίωση επικαιροποίηση δεδομένων 4. Προστασία του Ανώνυμου Σπηλαίου Σχιστού όρους Αιγάλεω & μη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον περιβάλλοντα χώρο του. Ακόμα και αν δεν ληφθούν υπ όψιν τα τέσσερα Υπομνήματα από τους αρμοδίους, ακόμα και αν δεν προχωρήσει το νέο Ρυθμιστικό, αυτά καθ αυτά τα Υπομνήματα αποτελούν ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την αξιοποίηση των πληροφοριών, των σχολίων και των προτάσεων για την περαιτέρω θωράκιση και προστασία των Ορεινών Όγκων της Αθήνας Αττικής. Κώστας Φωτεινάκης Πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου/ Μέλος του Δ.Σ. των Φίλων της Φύσης ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΦΕΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ... ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ για την διαμόρφωση των... πιασάρικων σλόγκαν τους και επιτελεία leader opinion (διαμορφωτών γνώμης) «επέβαλαν» τις... «έξυπνες ατάκες» για να... ψαρεύουν τις ψήφους του λαού, χάθηκε κάθε επαφή με την πραγματικότητα! Γιατί πολύ απλά, Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ «αυτών» των... πολιτικών, ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΪΟΝ προς πώληση! Προς προώθηση, όπως μια οδοντόκρεμα ή ένα απορρυπαντικό!!! Κι αυτό, μπορεί να ξεγελάσει πρόσκαιρα τον κάθε... χρήστηκαταναλωτή τους, αλλά ΝΑ που αργά ή γρήγορα, έρχεται η ώρα του... λογαριασμού! Κι αν ο... πελάτης ΔΕΝ έχει μείνει ικανοποιημένος... απλώς, ΣΟΥ ΓΥΡΙ- ΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ!!! Η ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ δυστυχώς, έφτασε να αγγίζει ακόμα...και κάποια 15μελή λυκείων, στο να... επιλέγουν «αμερόληπτα» σε ποιο ξενοδοχείο θα πάνε και... σε ποιο νησί!!! Λάδωμα ακόμα και γι αυτό;;; Απίστευτο κι όμως... απολύτως ελληνικό!!! Ε, ΟΧΙ ΡΕ «ΦΙΛΕ»!!! ΕΣΕΝΑ -και στους ομοίους σου- ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ... ΚΡΕΜΑΣΜΑ!!! Μόλις προχθές το πληροφορήθηκα και μου ρθε να ουρλιάξω από αγανάκτηση! Σε δημοπρασία των Κρίστις, για τον πίνακα με τίτλο... «Κραυγή» - ΕΓΩ ΝΑ ΔΕΙΣ «ΚΡΑΥΓΗ» ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΑ!!! ΣΑΝ ΛΥΚΟΣ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΣΤΕΠΑ!!! - του τάδε ζωγράφου, «ανώνυμος» συλλέκτης, ΤΟΛΜΗΣΕ και έδωσε το ασύλληπτο ποσό των δολαρίων (200 εκατομμυρίων!!!) ήτοι: 70 δισεκατομμυρίων δραχμών (!!!) για να τον αποκτήσει και... να τον χαίρεται... στο υπνοδωμάτιό του! Προφανώς!!! Επίσης «προφανώς» το εν λόγω κάθαρμα, ή ΔΕΝ είχε ποτέ του ακούσει, ή απλώς... αδιαφορεί παντελώς για το ότι, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, σ αυτόν τον πλανήτη «αυτών» των κεφαλαιοπιθήκων, χάνουν τη ζωούλα τους, παιδάκια, εξαιτίας αδυναμίας εμβολιασμών!!! Φαρμάκων που κοστίζουν κατά δηλώσεις των «Γιατρών χωρίς σύνορα», λιγότερο από ΕΝΑ Ευρώ για κάθε ψυχούλα από δαύτα!!! Δηλαδή ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ... ΑΝ ΕΙΧΕ ΨΥΧΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥ, ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ σαν... τα τρία χτυπήματα του σφυριού που του κατοχύρωσε την αγορά, 120 εκατομμύρια παιδάκια από την ελονοσία ή τον τύφο!!! ΑΝ υπάρχει Θεός και βλέπει!!! ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!!! Τίποτ άλλο!!! ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ... ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ! ΤΥΧΑΙΟ;;; Προεκλογικός κανόνας κοντεύει να γίνει, η... πρόσκληση ηθοποιών ή τραγουδιστών, για την... κάλυψη θέσεων σε... κομματικά ψηφοδέλτια!!! Ο.Κ.! Οι... πολιτικοί, προσκαλούν ηθοποιούς για να... κλέψουν την παράσταση!!! Έχετε δει ποτέ θίασο, να προσκαλεί κατά την αντίθετη έννοια, πολιτικούς για να ανεβάσουν το... κασέ τους και να τους φέρουν πελάτες; Λέτε να ναι τυχαίο; Αυτό, από μόνο του, αποδεικνύει την... ανεπάρκειά τους, σ έναν ακόμα τομέα! Αυτόν της... καλλιτεχνικής και όχι... της πολιτικάντικης υποκριτικής!!! ΑΣ ΞΕΤΥΛΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΝΗΜΑ... επιτέλους...να δούμε ΠΟΙΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ονομαστικά, πίσω από τα... έως τώρα «άψυχα» και «αόριστα» ονόματα όπως, Δ.Ν.Τ., Morgan Stanley, Leihman Brothers, Παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, Golden Boys, offshore εταιρείες και πάει λέγοντας!!! Να ξεδιαλύνουμε επιτέλους τους περί... Παγκόσμιας Συνωμοσιολογίας Μύθους, αποκαλύπτοντας ρόλους και διασυνδέσεις! Σκοπούς και σχέδια! Μιας χούφτας τσογλανοπαρέας που παίζει τις μοίρες δισεκατομμυρίων ανθρώπινων ψυχών, σαν πιόνια σ ένα τεράστιο επιτραπέζιο παιχνίδι!!! Να δούμε ποιά ονόματα και ποιές οικογένειες κρύβονται πίσω από ονόματα εταιρειών τύπου: BILDEM- BERG! Αλλά και... «ανωνύμων» συλλεκτών πινάκων σαν τον προαναφερθέντα!!! Να μάθουμε τα ονόματα και να δούμε τα πρόσωπα όλων αυτών των αληταράδων που κατασκευάζουν και πουλάνε όπλα και τις διασυνδέσεις τους με κυβερνητικά στελέχη κρατών! Και να τα μάθουμε, ΟΧΙ για να γίνουν άλλη μια εκτονωτική ατάκα στο στόμα του Λαζόπουλου ή των... ράδιο Αρβύλα, αλλά τόπι στα χέρια εκατομμυρίων μανάδων, που χουν χάσει σε πολέμους τα μονάκριβα παιδιά τους!!! Τότε ΙΣΩΣ και να γινόταν ο κόσμος, λιγότερο αποκρουστικός!!! ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘ- ΜΑ ή... εγώ ΔΕΝ καταλαβαίνω κάτι; (Για άλλη μια φορά) Όταν κάποιο φωτεινό μυαλό, από την εργατική προφανώς τάξη, ανακάλυψε και κατασκεύασε... την μπετονιέρα, βγήκε κανείς από το ΚΚΕ να φωνάξει κατά της νέας ανακάλυψης, που άλλαζε τα δεδομένα, υποχρεώνοντας χιλιάδες εργατικά χέρια στην ανεργία; Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο για να μαι ειλικρινής! Λίγα χρόνια αργότερα; Όταν οι μηχανικές πρέσες, εκτόπισαν κι άλλα χέρια εργατών απ τις οικοδομές; Φώναξε κανείς από το ΠΑΜΕ, κατά των... πρεσών;;; Μπαααα κανένας!!! Ύστερα, κατέφθασαν ορθές από φτηνά χέρια εκ της αλλοδαπής, που πήραν τη μπουκιά απ το στόμα, όσων είχαν απομείνει, λόγω... φθηνότερου κόστους! Διαμαρτυρήθηκε κανείς και γι αυτούς;;; Το ίδιο όταν ήλθαν και οι πρώτες ηλεκτρικές ταμειακές μηχανές! Που εκτόπισαν προσωπικό από τα λογιστήρια!!! Όσο για τα computer; Εκεί κι αν έγινε ο κακός χαμός με απολύσεις στις επιχειρήσεις!!! Όταν δε, ανακαλύφθηκε το διαδίκτυο; (Internet); Κατέβηκαν «κάποιοι» για να διαμαρτυρηθούν κατά της... υποτιθέμενης προόδου; Μπαααα... Δεν κουνήθηκε κουνούπι!!! Αυτά όλα, ήταν... «ΤΑ ΔΙΚΑΙΟ- ΛΟΓΗΜΕΝΑ» παιχνίδια της άγριας καπιταλιστικής... προόδου! Ε! Μα τότε, δικαιούμαι ν απορώ! Γιατί το άλλο σημείο των καιρών, που λέγεται «φθηνοί μισθοί» γίνεται το... κόκκινο πανί στα μάτια των ναυτεργατών μας, τη υποδείξει των... κομμουνιστών προστατών τους; Υπάρχει... «καλή αιτία ανεργίας» και... «κακή αιτία ανεργίας»;;; Προς ΤΙ αυτά τα...δύο μέτρα και δύο σταθμά;;; Απλά... για να με αποπροσανατολίζετε; ΤΟ ΑΛΛΟ; ΜΕ ΤΟΥΣ... ΔΕΚΑ ΝΕΓΡΟΥΣ; ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;;; Η περίπτωση των πρόσφατων εκλογών και της... εγχώριας κομμουνιστικής Αριστεράς, μου θυμίζει ένα από τα πιο αστεία (αν ΔΕΝ ΗΤΑΝ... ΤΡΑΓΙΚΟ) ανέκδοτα που έχει πέσει στην αντίληψή μου!!! Είναι λοιπόν 10 νέγροι, και καθώς περπατούν στην έρημο, σκοντάφτουν σ ένα λυχνάρι... Βγαίνει από μέσα το Τζίνι και τους λέει: «Πείτε μου ο καθένας σας από μια ευχή, να σας την πραγματοποιήσω»!!! Καταχαρούμενοι οι εννιά πρώτοι νέγροι ζητάνε... απλώς, το αυτονόητο: «ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΥΣ»!!! Μόνο που το... δέκατο νεγράκι (το... ΚΚΕ στο... παράδειγμά μας!!!) ξεκαρδίζεται στα γέλια, όση ώρα η επιθυμία του κάθε άλλου νέγρου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ΔΗΜ.ΑΡ.) έπαιρνε σάρκα και οστά!!! Κι όταν έφτασε η στιγμή να ρωτήσει το Τζίνι ποιά ήταν η... τελευταία και καθοριστική επιθυμία του δέκατου νέγρου (του ΚΚΕ είπαμε...) αυτό απαίτησε: «Κάν τους ξανά ΟΛΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ!!!» Θέλετε...»ερμηνεία» του ανέκδοτου; Εεε ΟΧΙ δα!!! Δεν σας έχω για τόσο... ανεπαρκείς από... χιούμορ!!! Κυρίως όταν πρόκειται για πραγματικά... ΠΙΚΡΟ ΧΙΟΥΜΟΡ!!! ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ... ATH- ENS VOICE!!! Έτσι για... επιδόρπιο:...»είναι κοινή πεποίθηση σε όλους τους Ευρωπαίους ότι χρήματα στη χώρα μας χωρίς να προηγηθούν οι αλλαγές που πρέπει, συνεπάγεται ότι ενισχύουν ένα διεφθαρμένο και αντιπαραγωγικό σύστημα να επιβιώσει ανενόχλητο. Έχουν άδικο; Δηλαδή ΑΝ οι Ευρωπαίοι πάρουν αυξήσεις θα έρθουν να αγοράσουν από μας τι; Θα πάψουμε να κλείνουμε τα λιμάνια, να διώχνουμε τα κρουαζιερόπλοια, να κλείνουμε τα Μουσεία στις 2.30; ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΜΑΣ ΛΕΜΟΝΙΑ(;) αφού εμείς οι ίδιοι αγοράζουμε λεμόνια... από το Μαρόκο;;;» κ.λπ. κ.λπ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κι ας λυπάμαι που τα λέω όοολ αυτά!!! (συνέχεια από τη σελίδα 3) ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΑΤΕ... ΤΗΝ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ!!! Όταν λοιπόν σας έγραφα φίλοι RED, πως ευθύνη δεν έχουν μόνο εκείνοι που κάνουν κάτι στραβό, αλλά κι εκείνοι που με την στάση τους, ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει αποβεί σε βάθος χρόνου θετικό, ήλθε η ώρα και η στιγμή, να το... «απολαύσουμε» ως ευθύνη και μη μ αρχίσετε τα... «άλλα λόγια ν αγαπιόμαστε»!!! Όταν εσείς αρνιόσασταν να ακουμπήσετε έστω το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και ρίχνετε το μπαλάκι μέσα από χίλια δυό προσκόμματα στην κυβέρνηση, φάτε τώρα στη μάπα (δυστυχώς μαζί μ εσάς το τρώει και όοοολη η Ελλάδα) παρουσίες στη Βουλή που... σας γυρίζουν μεν τα έντερα, αλλά συμβάλλατε τα μέγιστα δε, για την... εκεί παρουσία τους!!! Κοινώς; Εσείς τους ανοίξατε την... Κερκόπορτα!!! Δική σας ευθύνη, να βρείτε ΕΣΤΩ και τώρα τρόπο, ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ με τον καλύτερο τρόπο ΚΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ... «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ»!!! Μ.Κ.

18 `ÌÒ 18 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 10» ÖÜ 2012 : »¾ À ¾»¾` `»¾` / ` ¾ ¾ ¾» ˆ À `»» À¾» & ¾ ` ÒÌà: 07/05/2012 Ø ˇÓ. ØàÛ.: À Àˆ ` `»¾ˆ ¾ ÓÖÚ ÒÌà ˇ ÌÔÌØ ÙÌ ÔÖ ÑÛÖ àô ÙÓÖ, ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö ÛÌÒ Ñ Ú Ì - ÒÖ Ú ÛÖÔ ØÖÓ ˇÌÜÛ ÓÌ Û Þ Ó ÒÖ- ÛÌØ ØÖÙÝÖØ, Û Ô ß À¾» ¾`ý, ÛÖ ØÖÙà ÑÖ ÛÖÜ ÓÖÜ, ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ ,00 ˆÀ (ÓÌ ÛÖÔ ÌÑ ÖÙÖÙÛÖÜ 23%). ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÔÌØ ˇÌ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó (. ¾ ÖÚ 364 & ÒÉÖÜ), ÙÛ Ú 05/06/2012, ÓÌØ Ø Û Ñ àø 10:30.Ó. - 11:00.Ó. (Ò Õ Ø ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ). `ÛÖ àô ÙÓÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÙÜÓ- ÓÌÛ ÙÞÖÜÔ ÒÒ ÔÌÚ ÖÒ ÛÌÚ, ÒÒÖ - Ö, ÔÖÓ Ñ ØÖÙà, ÓÌ ÒÒÖ-, `ÜÔÌÛ Ø ÙÓÖ, ÔàÙÌ Ú ØÖÓ - ˇÌÜÛàÔ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÑÖ Ô ØÖ- ÙÝÖØ Ñ Ö ÔÖ Ø Õ ÌÚ ØÖÓ ˇÌÜ- ÛàÔ. ¾ ØÖÙÝÖØÌ Ú ØÌ Ì Ô ÙÜÔÛ Ù- ÙÖÔÛ ÙÛ Ô ÌÒÒ Ô Ñ ÒàÙÙ. Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÛÖ 5% ÛÖÜ ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú, Ò.: ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ 8.500,00 ˆÀ. `Û Ô ÌØ ÛàÙ ÖÜ ØÖÙÝÖØ Ü ÖÉ ÒÒÌÛ Ö»» ÌÔàÙÌ Ú ÛÖÜÚ Ì Ü Ù Ì Ô 2,5% Ò. ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ 4.250,00 ÌÜØà. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò - ÉÖÜÔ ÔàÙ ÛàÔ ÙÛÖ ÞÌ àô ÛÖÜ à- Ô ÙÓÖÜ Ñ ÛàÔ ÌÞÔ ÑàÔ ØÖ Ø - ÝàÔ ÖÒÌÚ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú ÙÛÖ»» À¾», Û Ú /ÔÙ Ú ¾ ÑÖÔ. ˆ ØÌÙ àô ÛÖÜ ÓÖÜ, 1ÖÚ ÖØÖÝÖÚ Ì Û Ú. ¾ ÖÜ 364 Ñ ÒÉÖÜ, Û Ò.: ¾» À ¾`» À¾` ` ¾ˆ ¾` À ` ¾ ˆ¾: : 49-9»¾ À ¾»¾` `»¾` ¾ˆ À. À.: 21093/ À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ Ó ØÞÖÚ ¾ˆ Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ : ÑÛ ˇÌÛ ÙÌ ÓÖ Ø Ù, ÓÌ ØÖ- ÞÌ ØÖ àô ÙÓÖ, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜ- ØàÙ Ú Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÛÌØ ØÖÙÝÖØ Ö àú ÜÛÖ Ñ ˇÖØ ÌÛ Ö ÛÖ.. 28/ 1 / ß ÌØ ÌÑÛÌÒÌ ÙÌàÚ ÓÖÛ ÑàÔ Ñ ÑÖ ÔÖÛ ÑàÔ ÌØ àô Ñ ØÖÓ ˇÌ àôý, ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖ- ÙÝÖØÌ Ú Û Ô ÌØ Ù ßˆ ÖÙÛ Ø Õ ØÖ Ø ÓÓ ÛàÔ Ö Ñ Û ÑàÔ Ñ ¾ ÑÖ- ÔÖÓ ÑàÔ ˆ ØÌÙ àô Ì ÛÖÜÚ 2012ý, ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖÜ ,00 ÜØà Ì ÒÌ ÖÔ... 23% 5.272,75 ÜØà Û Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ ÓÖÜ Ò ÖÜ. 1. ÓÖ Ø Ù ˇ ÔÌ ÙÛÖ Ó ØÞÌ Ö Ò ÖÜ ( ÒÞÖÜ 48-50) Û Ô 22/5/2012, ÓÌ Ø Ø Û Ñ àø 10:00 Ì àú 10:30.Ó. Ò Õ Ø ÖÙ Ú ØÖ- ÙÝÖØàÔ ÌÔà ÖÔ Û Ú ØÓÖ Ú Ì ÛØÖ- Ú ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ. `Û ÓÖ Ø Ù Ó ÖØÖÜÔ Ô ØÌÜØ ÙÑÖ- ÔÛ ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ ÓÌÔÖ ÌÑ ØÖÙà Ö ÛàÔ Ü Öß Ý àô ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ. 2. ÖÙÝØ Ù ÛàÔ Ö ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ØÖÙÝÖØàÔ ˇ Ø Ó ÛÖ Ö ˇÌ ÙÛÖ Ó ØÞÌ Ö Ò ÖÜ Û Ô 22/5/2012, ÓÌ Ø Ø Û Ñ Û Û ÙÜÔÌÞÌ ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ ÓÌÛ Û Ò Õ Ø - ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ Ö Û Ô ØÓÖ Ì ÛØÖ ÌÔÌ Ø Ì Ú ÛÖÜ àô - ÙÓÖÜ. 3. `Û Ô ÓÖ Ø Ù ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 17 ÛÖÜ.. 28/ 1980, Ô ÔàØ ÙÓÌ ÔÖ ØÖÓ ˇÌÜÛÌ Ú ÛàÔ ØÖÚ ØÖÓ ˇÌ Ì àô, Ò ÜÙ Ñ ÖÓ Ñ ØÖÙà, `ÜÔÌÛ Ø - ÙÓÖ, ÔàÙÌ Ú ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ ÖÜ Ü Ö- É ÒÒÖÜÔ ÑÖ Ô ØÖÙÝÖØ Ñ Ö ÔÖ- Ø Õ ÌÚ ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ. ¾ Ü Öß Ý Ö ØÖÓ ˇÌÜÛÌ Ú ˇ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ØÖÙÝÖ- Ø ÙÛ Ô ÒÒ Ô Ñ ÒàÙÙ. 4. Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÛÖ 5% Ì Û Ú ÌÔ Ì ÑÛ Ñ ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ - Ù Ú Ô Ú Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú Ò ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 1.409,89 ÜØà, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 15 Ø. 8 ÛÖÜ.. 28/1980. Ì Ü Û Ñ Ì ÙÛÖÒ ˇ ÌܡÜÔÌÛ ÙÛÖ ÓÖ Ò ÖÜ. 5. ¾Ò Û ÙÞÌÛ Ñ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Ñ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú ÌÜØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ø - ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ Ò ÖÜ Ö ÖÜ Ö ÌÔ ÝÌ- ØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ - ØÌÚ Ñ àøìú Ô Ò ÓÉ ÔÖÜÔ ÔàÙ ( Ó Ó ØÖÓ ˇÌ àô, ÒÞÖÜ 48-50, 2ÖÚ ÖØÖÝÖÚ, Û Ò , , , , Ñ. Ì ÛØ, Ñ.» Ø ÛÖÜ, Ñ.. µöüó ÖÜÒ Ú). ¾» À ¾` ¾` µ ¾` À ` ¾ ˆ¾»¾ À ¾»¾` `»¾` À ` À ¾ˆ ˆ ˆ ` À ¾ ¾` & ¾ ¾ ` µ `»» À ` ` & `ˆ À ` ` ¾» Ò ØÖÝÖØ ÌÚ: Ñ. Ó ÛØ Ú» ÖÜ Ú Þ. ÌܡÜÔÙ :. Ù ÒÌ ÖÜ 62 ÌØ ÙÛÌ Ø Ò Ø ˇÓÖÚ ØàÛÖÑÖÒÒÖÜ: 274 ÌØ ÙÛÌ Ø : À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ Ó ØÞÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ô ØÌ Ú Þ ÛÖÜØ Ú ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÔÖ ÑÛÖ Ì Ô Ò Û ÑÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û - Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô Þ Ó ÒÖÛÌØ ØÖ- ÙÝÖØ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛàÔ.2286/95,.2307/1995,.2539/1997,.3463/2006, N.3801/2009, N.3852/ 2010, ˆ 11389/93 ß ¾ ý, ˆ /2006, ˆ /2007, 929/ 2011 ÖÝ Ù ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ Ù Ú Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú Û Ú ÌØ ÝÌ- ØÌ Ú ÛÛ Ñ Ú, Ö àú ÛÜÞÖÔ Ì ÞÖÜÔ ÛØÖ- Ö Ö ˇÌ Ñ Ù ÓÌØ ÙÞÜÖÜÔ, Û Ô ØÖÓ ˇÌ Ò ÑÛÖÚ ÌÉ ÖØÌ ÛÖ ØÖÙà ÑÖ ÛÖÜ ÓÖÜ ÛÖ Ì ÛÖÚ ÓÖ Ø Ù ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 6/6/2012 ÓÌ Ø ÌÛ ØÛ Ö àø 11:00 Ì àú Ñ 11:30.Ó. ÓÌ Û Ô Ò Õ Ø ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ `Û ˇÓÖ Ü- ÛÖÑ Ô ÛàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ,. Ù ÒÌ ÖÜ 62, ÌÔà ÖÔ Û Ú ØÓÖ Ú ÛØÖ Ú. `Û Ô ÓÖ Ø Ù ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ Ø à Ö, ÌÓ ÖØÖ Ñ ØÖÓ ˇÌÜÛÌ Ú. ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ ,00, ˇ É ØÜÔÌ Ì ÙÛàÙÌ Ú ÛÖÜ ØÖÜ Ö- ÒÖ ÙÓÖÜ ÛÖÜ Ì ÛÖÜÚ 2012 ÛÖÜ ÓÖÜ Ì Ü Ù Û Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖÔ àô ÙÓÖ ÖØ ÌÛ ÙÛÖ 5% Û Ú Ì Û Ú ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ö Û Ô Ü ØÌÙ Ô Ú Ò ÜßÖÜÚ 9.000,00 ¾Ò Û ÙÛÖ ÞÌ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú ÓÌ Ø ˇÓÖ 10/2012 ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ø - ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ ÙÛ ÌܡÜÔÙ» Þ - ÔÖÒÖ ÑÖÜ, Ó Ó»ÌÒÌÛàÔ Ñ ÌÑÛÌ ÒÌ- Ù Ú Ø àô, Ö ÖÚ. Ù ÒÌ ÖÜ 62, ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ö Ñ..» ÖÜ Ú Û Ò Ô Û Ú ÓÖÙ ÌÜÙ Ú É Ø - ÔÌ ÛÖÔ ØÖÓ ˇÌÜÛ. ¾» À ¾` ` ¾` ¾` À ¾ ` ¾ ˆ¾»¾ À ¾»¾` `»¾` À ` À ¾ˆ / ` À ¾ ¾` ¾ ¾ ` µ ` Ò Ø : ÖÚ àô/ôöú» Þ Ú Þ. /ÔÙ :. Ù ÒÌ ÖÜ 62 ÌØ ÙÛÌØ Ò.: À. À.: ¾ À ` À : 03/05/2012» : ÓÖÙ ÌÜÙ ÌØ Ò ß Ú Ñ ØÜÕ Ú Û Ô ØÖÓ ˇÌ ß` ÖØàÔ Ñ ÖÔý ¾ ÓÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÖÓÖÜ ÛÛ - Ñ Ú ÌÔÌØ Ì ØÖÞÌ ØÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖ- ØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú - Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ¾ Û Ô Ô Ì Õ Ô ÖÞÖÜ Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú ß` ÖØàÔ Ñ ÖÔý Û Ô Ñ ÒÜß ÛàÔ Ô ÑàÔ Û Ú /ÔÙ Ú ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ñ Ö Ö- Û Û Ú µà Ú ÛÖÜ ÓÖÜ ÛÖ ÌÛÖÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ØÖÓ - ˇÌ Ú ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛ Ú ÌÜØà ÙÜ- Ó ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ..., Ö- Ö ˇ É ØÜÔÌ Û Ô Ü Ö ÙÛàÙ Ì Ì Ø ÓÓÌÔ ÙÛÖÔ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ÓÖÜ ÌÛÖÜÚ ¾ ÔÌÚ ÓÖ- Ù ÌÜÙ Ú É ØÜÔÖÜÔ ÛÖÔ Ô ÖÞÖ. - ¾ ØÖÙÝÖØÌ Ú ˇ Ñ Û ÛÌˇÖÜÔ ÙÛ Ô /ÔÙ ÓÌ ÒÌ Ú Ø Ù ÔÖÜ - ÑàÔ Þ ØàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ Ó Ú ÓÌ ÞØ Û Ú 18/05/12 Ñ àø 10:00.Ó. - ¾Ò Û ÙÛÖ ÞÌ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú ÓÌ Ø ˇÓÖ 4/2012 ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ø ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ, ÙÛ Ô /ÔÙ ÓÌ ÒÌ Ú Ø Ù ÔÖÜ & ÑàÔ Þ - ØàÔ, Ó Ó ÞÌ Ø Ù Ú Ø Ù ÔÖÜ & ÑàÔ Þ ØàÔ,. Ù ÒÌ ÖÜ 62, , ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ö Ñ. àô/ôöú» Þ Ú Û Ò » ¾» À ¾ˆ ¾» À ¾` ` ¾` ¾`

19 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 15ο, 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 οι δύο Σύλλογοι Γονέων του 15ου και του 29ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου, εγκαινίασαν μια καινούργια γέφυρα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με το γειτονικό σχολείο, 9ο Γυμνάσιο στα πλαίσια μιας «δυναμικής σχέσης» και «ομαλής μετάβασης» των μαθητών του δημοτικού στο γυμνάσιο. Την πρωτοβουλία αυτής της καλής συνεργασίας την πήραν οι πρόεδροι των Συλλόγων η κ. Στεφανία Μορφονιού από το 29ο και ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος από το 15ο. Το κάλεσμά τους προς το 9ο Γυμνάσιο είχε θετικότατη ανταπόκριση από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Σωτήρη Λαβδαίο και τον Γυμνασιάρχη κ. Σπύρο Τζούτη καθώς και από τους καθηγητές. Παρόντες επίσης στη συνάντηση-ομιλία της Τετάρτης ήταν οι Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων του 15ου κ. Θοδωρής Παπατσίμπας, του 29ου κ. Φώτης Βόκολος, οι υποδιευθυντές του Γυμνασίου κα Τούντα και κος Ζούμπος, Καθηγητές, Δάσκαλοι, γονείς και μαθητές της ΣΤ τάξης. Τον πρόλογο έκανε η πρόεδρος του 29ου Δημοτικού σχολείου κ. Σ. Μορφονιού λέγοντας: «Σήμερα γίνεται για πρώτη φορά στο Περιστέρι μια μεγάλη προσπάθεια ενοποίησης 3 Συλλόγων, 3 Διευθυντών, 3 Σχολείων, Δασκάλων, Καθηγητών, Γονέων και Μαθητών, στα πλαίσια πάντα της καλής συνεργασίας. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί υπέρβαση. Δύσκολη ίσως αλλά εμείς όλοι μαζί, πετύχαμε το ακατόρθωτο. Ανεβήκαμε ένα πιο ψηλό σκαλοπάτι. Πριν λίγους μήνες χτίσαμε τη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στο συστεγαζόμενο 15ο και 29ο Δημοτικό. Σήμερα χτίζουμε μια ακόμη μεγαλύτερη γέφυρα έχοντας όλοι ένα κοινό στόχο: Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά! Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε, καθώς και όλους αυτούς που βοήθησαν. Αξίζει να αναφέρω ότι το 9ο Γυμνάσιο φημίζεται για την καλή οργάνωσή του και την υλικοτεχνική υποδομή του. Διαθέτει: 7 Διαδραστικούς πίνακες 2 Εργαστήρια Φυσικής πλήρως εξοπλισμένα με υψηλά στάνταρντς 2 Εργαστήρια πληροφορικής Ειδικές αίθουσες για το μάθημα της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών Κλειστό Γυμναστήριο Αίθουσα Εκδηλώσεων Αίθουσα Τεχνολογίας Καθώς και μια μεγάλη βιβλιοθήκη από τις 756 που υπάρχουν πανελλαδικά, από τις πρωτοϊδρυθείσες με βιβλία Αγγλικής και Ελληνικής Λογοτεχνίας και όλων των Επιστημονικών Πεδίων. Ένα σχολείο που δεν έχει αφήσει ανεκμετάλλευτο κανένα χώρο του κτιρίου. Επειδή τα καλά πρέπει να λέγονται να ακούγονται και να επαναλαμβάνονται, διαθέτει επίσης άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Σε λίγο καιρό τα παιδιά του σχολείου μας της ΣΤ τάξης και τα υπόλοιπα που με το πέρασμα των χρόνων θα φύγουν από τα χέρια μας και θα πάνε στο 9ο Γυμνάσιο, θα πρέπει να τα ενημερώσουμε για τις άριστες συνθήκες οργάνωσης που επικρατούν καθώς και να εξοικειωθούν με το νέο σχολικό χώρο. Την πρωτοβουλία αυτής της γνωριμίας εξοικείωσης την πήρε ο Διευθυντής του 15ου Δημοτικού σχολείου κ. Θ. Παπατσίμπας σε συνεργασία με τον κ. Φ. Βόκολο, Διευθυντή του 29ου». Ακολούθησε ομιλία με τον κ. Τζούτη, που συντόνισε παράλληλα και την συζήτηση με θέμα: «Η μεταβατική περίοδος των παιδιών», ο οποίος αναφέρθηκε στις τέσσερις φάσεις που περιλαμβάνει η μεταβατική περίοδος: Προετοιμασία, Μεταφορά, Επαγωγή και Ενσωμάτωση. Η προετοιμασία αρχίζει νωρίς, όταν ο μαθητής είναι στο δημοτικό σχολείο και περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που αφορούν το συναισθηματικό και το γνωστικό τομέα. Ο μαθητής αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν ως προσωπικότητα και ως μέλος κοινωνικών ομάδων. Η μεταφορά του μαθητή αυτών των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων στο γυμνάσιο τον βοηθά να γεφυρώσει σε μια δεύτερη φάση τη μία βαθμίδα με την άλλη. Η επαγωγή είναι μια καθημερινή διαδικασία χρησιμοποίησης και εξέλιξης των γνώσεων και των μηχανισμών που έχουν αποκτηθεί από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση, την τελική «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 φάση, στο τέλος της οποίας ο μαθητής αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος για το νέο του ρόλο ως μαθητής γυμνασίου. Στη συνέχεια ο κ. Τζούτης μίλησε για τις δράσεις της μετάβασης που περιλαμβάνουν 1) την ενημέρωση των γονέων και των μαθητών για την νέα πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους έτσι ώστε να καταλάβουν οι γονείς ότι μετάβαση σημαίνει για τα παιδιά τους, μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβική και 2) ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα μαθημάτων, το ωράριο, διαδικασία αξιολόγησης, εξετάσεις στους καθηγητές και οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί. «Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα ενημέρωσης εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Περιστέρι», τόνισε ο κ. Τζούτης και κλείνοντας μίλησε για τους στόχους του προγράμματος, οι οποίοι είναι: 1) Να προσφέρει ένα χώρο ασφαλείας και σταθερότητας για να διατηρηθεί η απαραίτητη ισορροπία και συλλογικότητα. 2) Να βοηθήσει την οικογένεια (γονιό) και το σχολείο (εκπαιδευτικό) να προετοιμάσει και να υποστηρίξει το παιδί στη πιο σημαντική μετάβαση ζωής. 3) Να βοηθήσει στο να αναπτύξουν μηχανισμούς προστασίας και υποστήριξης που θα συμβάλλουν στη προσαρμογή τους. 4) Να βοηθήσει τα παιδιά στο να διερευνήσουν συναισθήματα, σκέψεις και αντιλήψεις για τη νέα κατάσταση, να εφαρμόσουν ελεύθερα αντιφατικά συναισθήματα και διλήμματά τους, δυσκολίες, αγωνίες, τα εμπόδια που συναντούν, τις επιθυμίες και τα όνειρά τους, να αναγνωρίσουν ικανότητες που θα βοηθήσουν να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους και τους άλλους και 5) να προληφθεί η σχολική διακοπή και η ανάπτυξη παραβατικότητας. Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Τζούτης απάντησε σε διάφορα ερωτήματα των γονέων λύνοντας έτσι τις όποιες απορίες τους και διώχνοντας κατά κάποιο τρόπο τις τυχόν φοβίες τους. Ο βασικός και κύριος στόχος αυτής της συγκέντρωσης-ενημέρωσηςσύσφιξης σχέσεων για το καλό των παιδιών φάνηκε από το αποτέλεσμα, πως δικαίωσε απόλυτα τους εμπνευστές. 95η Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες Συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπίας συμμετείχε σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, κατά τη διάρκεια της 95 ης Συνόδου Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, σε συνέχεια της χθεσινής του παρέμβασης στο Προεδρείο της Σοσιαλιστικής Ομάδας, κατέθεσε εγγράφως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy και την Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Mercedes Bresso την έξης τοποθέτηση: «Κύριε Πρόεδρε, Η σημερινή μας συνάντηση γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης. Μια συγκυρία χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για το μέλλον του κοινού μας νομίσματος και της ικανότητας κοινής αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ως προς την ανταγωνιστικότητα των εθνικών και περιφερειακών μας οικονομιών αλλά και την εξασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Στο δυσμενές αυτό οικονομικό κλίμα ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι κεντρικός για την υπέρβαση της κρίσης. Με ανεργία που σε κάποιες περιφέρειες της χώρας ξεπερνάει πλέον το 30%, με σοβαρές ελλείψεις στις κοινωνικές υποδομές και σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, γνωρίζω από πρώτο χέρι τις προσπάθειες που απαιτούνται για την προσήλωση στις αρχές της δημοσιονομικής σταθερότητας. H ΕτΠ υποστηρίζει τις προσπάθειες βελτίωσης του συντονισμού και της διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και της κρίσης δημόσιου χρέους. Επισημαίνει όμως ότι η αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία και σαφής μείωση του χρέους, όπως αυτή προβλέπεται από τη νέα δημοσιονομική συνθήκη, πρέπει να συνοδευτεί το ταχύτερο από μέτρα προώθησης της ανάπτυξης και της εδαφικής συνοχής, ενθάρρυνσης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τόνωσης της βιώσιμης απασχόλησης. Εκφράζει άλλωστε τη λύπη της για το γεγονός ότι η νέα Συνθήκη καταρτίστηκε εκτός του υφιστάμενου πλαισίου πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ με ελάχιστη μόνον συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εξακολουθεί να θεωρεί την «κοινοτική μέθοδο» ως τον πλέον θεμιτό τρόπο οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινού πολιτικού χώρου. Στη χώρα μου με μια πρόσφατη μεταρρύθμιση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχουν θεσπισθεί υποχρεώσεις ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και συγκεκριμένα όρια ελέγχου της δανειοληπτικής ικανότητας των περιφερειών και των δήμων. Ωστόσο, στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία οι επιπλέον προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια είναι πρωτοφανείς. Η διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής απαιτεί, από όλους μας, επιπλέον θυσίες με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού όλο και μεγαλύτερων στρωμάτων του πληθυσμού. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εκφράσω τον εξής προβληματισμό. Με ποιο τρόπο μπορούμε ως Ευρώπη να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές με τον πιο αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο; Η πρωτοφανής ύφεση που αντιμετωπίζουμε και η κάθετη πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας οδηγούν σε ιδιαίτερη στενότητα τους λιγοστούς οικονομικούς πόρους των περιφερειών και δημιουργεί ισχυρά προσχώματα στην ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών που τις καθιστούν ισχυρό ανάχωμα στην κρίση. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών απαιτεί περισσότερη ενίσχυση των πολιτικών που στοχεύουν στη δημιουργική διέξοδο από την κρίση μέσα από την ανάπτυξη, την προώθηση της απασχόλησης, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των οικονομικών ανισοτήτων. Είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στον προβληματισμό αυτό και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανταπόκριση σας» Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, κατά την συμμετοχή του στις εργασίες της ΕτΠ, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των τοπικών και Περιφερειακών αρχών για την επίτευξη της απαραίτητης δημοσιονομικής εξυγίανσης στην Ευρώπη αλλά και στην ανάγκη να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν είναι αυτοσκοπός είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το ερώτημα είναι πως θα υλοποιήσουμε την δημοσιονομική εξυγίανση με υγιή τρόπο. Ο Herman Van Rompuy αναγνώρισε τις προσπαθείς που έχουν γίνει σε όλα τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης, τονίζοντας ότι η επιτυχία ή αποτυχία μιας χώρας μπορεί να αλλάξει όλο το κλίμα. Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών άρχων είναι να εξηγήσουν στους πολίτες την ανάγκη της επιβολής των μεταρρυθμίσεων καθώς δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και η αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι καθόλου εύκολη. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις αλλαγές αλλιώς θα μας επιβληθούν. Η συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών, να δοθεί στις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρώπης η δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες που προκαλούν τα συνεχή μέτρα περικοπών και λιτότητας.

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 ΟΧΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ (συνέχεια από τη σελίδα 5) Γιώργος Καρατζαφέρης: Οι θέσεις μας παραμένουν σταθερές Οι θέσεις μας παραμένουν σταθερές. Ευχαριστούμε για τη στήριξη των ψηφοφόρων μας» δήλωσε λακωνικά ο πρόεδρος του ΛΑ.ΟΣ., Γιώργος Καρατζαφέρης. «Με σεβασμό στην ψήφο του Ελληνικού λαού ξεκαθαρίζουμε ότι οι θέσεις μας θα παραμείνουν σταθερές και εθνικά φερέγγυες. Η Πατρίδα γι εμάς είναι πάνω απ όλα και πάνω απ όλους. Σε όλες τις πράξεις μας, όπως μέχρι τώρα, έτσι και στο μέλλον, θα είναι η θέση μας αυτή και ο οδηγός μας. Οι όποιες προσπάθειες του πολιτικού κόσμου πρέπει να κινούνται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε ένα πλαίσιο εθνικής υπευθυνότητας για τη σωτηρία του τόπου», είπε. Νίκος Μιχαλολιάκος: Θα κινηθούμε για μια Ελλάδα χωρίς τη δουλεία του μνημονίου «Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους Έλληνες που ψήφισαν την Χρυσή Αυγή παρά τη λάσπη των καναλιών και των κίτρινων φυλλάδων. Περιφρόνησαν τον ελληνικό λαό και ο λαός τους περιφρόνησε«δήλωσε ο Νίκος Μιχαλιολάκος, πρόεδρος της Χρυσής Αυγής. «Θέλω να καταγγείλω τον κατ αρχήν συκοφάντη μας, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος υπηρέτησε χαριστικά τρεις μήνες στο Ναυτικό. Η χούντα του Μνημονίου συνεχίζεται. Εμείς θα κινηθούμε για μια Ελλάδα χωρίς τη δουλεία του μνημονίου. Να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που ψήφισαν το εθνικιστικό κόμμα. Όσοι προδίδουν τον ελληνισμό να φοβούνται, ερχόμαστε! Με συκοφαντήσατε, με φιμώσατε, σας νίκησα» πρόσθεσε. Οικολόγοι - Πράσινοι: Θα είμαστε παρόντες «Οι πολίτες καταδίκασαν τα κόμματα που επέβαλαν το μνημόνιο και παράλληλα ανέδειξαν επικίνδυνες δυνάμεις που προσβάλλουν την ιστορία του τόπου και τις αρχές μας», δήλωσε η κ. Ιωάννα Κοντούλη από τους Οικολόγους-Πράσινους. Πρόσθεσε πως «οι κερδισμένοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι προσδοκίες που καλλιέργησαν μπορούν να επιτευχθούν». Σε ό,τι αφορά το κόμμα της, που δίνει μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, σημείωσε πως «εμείς θα έχουμε μια μακρά και δύσκολη νύχτα», τονίζοντας «σε κάθε περίπτωση θα είμαστε παρόντες... έχουμε επιμονή σταθερή σε αξίες και σε αρχές». Λούκα Κατσέλη: Ηχηρό ράπισμα στην πολιτική του μνημονίου «Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ένα ηχηρό ράπισμα στην πολιτική του μνημονίου και του «ναι σε όλα». Είναι μια κραυγή οργής ενός λαού που έχει υπερβεί τις αντοχές του» δήλωσε η πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας, Λούκα Κατσέλη. Η κυρία Κατσέλη ανέφερε ότι «μέσα σε αυτό το κλίμα, αν και το πιο νέο κόμμα απ όλα, προτάξαμε μια αξιόπιστη πορεία διεξόδου από την κρίση. Μια υπεύθυνη προοδευτική εναλλακτική σε μια Ευρώπη που αλλάζει». Καταλήγοντας, η κυρία Κατσέλη αναφέρει ότι η Κοινωνική Συμφωνία συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, αγωνιζόμενη για την ανασυγκρότηση του δημοκρατικού, προοδευτικού χώρου. Ντόρα Μπακογιάννη: Η ΔΗΣΥ δημιουργήθηκε για να αποτελεί μια χρήσιμη φωνή «Οι εκλογές αυτές έγιναν μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας και τυφλής οργής. Η Δημοκρατική Συμμαχία δημιουργήθηκε για να αποτελεί μια χρήσιμη και λογική φωνή. Και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε» δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατικής Βουλευτικές Εκλογές 2012 Ολοκλήρωση της Εκλογικής Διαδικασίας Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, μετά το τέλος της διαδικασίας συγκέντρωσης και αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Αττικής ευχαρίστησε το σύνολο των υπαλλήλων που εργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή και ταχύτατη διαδικασία της μετάδοσης των αποτελεσμάτων. «Το διάστημα που είχαμε στη διάθεση μας για τη προετοιμασία των εκλογών ήταν παρά πολύ σύντομο, μόλις 15 ημέρες. Έγινε μία πολύ καλή και συντονισμένη προσπάθεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής που συνέβαλαν σε αυτήν την προσπάθεια. Παράλληλα ευχαριστώ για την συνδρομή τους την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Τροχαία Αθηνών και το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Κόσμου. Τέλος, να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τ. Γιαννίτση και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ.α.ξηρό». Στο Κέντρο Συγκέντρωσης και Αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15 17) εργάστηκαν συνολικά 510 υπάλληλοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν και αναμετέδωσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, τα αποτελέσματα από εκλογικά τμήματα του Νομού Αττικής καθώς και από 12 αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών και 30 μικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, που συστήθηκαν εκτός Νομού Αττικής. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι παρέδιδαν στα Δικαστήρια ( πρώην Σχολή Ευελπίδων κτήριο ΠΡΟΚΑΤ) το αντίγραφο του Πρακτικού Νο 2 για τον Περιφερειάρχη, και το πρακτικό Νο 2 από τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών για τον Αντιπεριφερειάρχη του Νομού της Βασικής εκλογικής Περιφέρειας. Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη. Στέφανος Μάνος: Θα βοηθήσουμε για να μη διαλυθεί ο τόπος «Ελπίζω οι δυνάμεις που αναδείχθηκαν να μπορέσουν να συνεργαστούν να φτιαχτεί μια κυβέρνηση για να κυβερνηθεί η χώρα» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δράσης Στέφανος Μάνος προσερχόμενος στα γραφεία του κόμματος. Παράλληλα, ο κ. Μάνος υποστήριξε ότι το κόμμα του, με τις δυνάμεις που διαθέτει, θα βοηθήσει, γιατί κινδυνεύει να διαλυθεί ο τόπος. Για νίκη των δυνάμεων του λαϊκισμού μίλησε ο πρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας Γρηγόρης Βαλλιανάτος, που κατέβηκε στις εκλογές από κοινού με τη Δράση. «Δεν εκπλήσσομαι που νίκησε η λογική του λαϊκισμού», είπε ο κ. Βαλλιανάτος και πρόσθεσε: «Επιλέξαμε να μην είμαστε λαϊκιστές, επιλέξανε να είναι λαϊκιστές, σε ένα ακροατήριο που είχε μάθει να ακούει λαϊκιστές». Παρόλα αυτά, είπε, «διπλασιάσαμε το ποσοστό μας και θα μας ακούνε από εδώ και πέρα». ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Από την επόμενη μέρα οι συζητήσεις και οι συναντήσεις «άναψαν» με σκοπό το σχηματισμό κυβέρνησης, αφού το αποτέλεσμα της κάλπης δεν έδωσε αυτοδυναμία σε κανένα πολιτικό κόμμα. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς πήρε πρώτος την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, την οποία την ίδια ημέρα κατέθεσε ως άκαρπη, μετά από τις συναντήσεις που είχε, με αρχηγούς πολιτικών κομμάτων. Ξεμπέρδεψε πολύ γρήγορα μ αυτή την υποχρέωση δίνοντας τη σκυτάλη στον πρόεδρο του δεύτερου κόμματος, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από διήμερες συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων, επικεφαλής κομμάτων που έμειναν εκτός κοινοβουλίου, εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και συνδικάτων και πανεπιστημιακούς, που αποδέχτηκαν τη συνάντηση, επέστρεψε σήμερα Πέμπτη το πρωί την εντολή δηλώνοντας πως «υπήρξε ευρεία κοινωνική αλλά όχι πολιτική στήριξη». Την εντολή παραλαμβάνει σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος όπως δήλωσε «στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε λύση, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια». ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Αν αποτύχουν οι διαβουλεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης και από τον αρχηγό του τρίτου κόμματος και επιστραφεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η διερευνητική εντολή, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, πρέπει να καλέσει όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και, αν και τότε επιβεβαιωθεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει τον σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών. Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα γίνει το Σάββατο. Βάσει, όμως, των εκτιμήσεων και των πολιτικών δηλώσεων, η χώρα βρίσκεται κοντά στην προκήρυξη νέων εκλογών, ενδεχομένων για 10 ή 17 Ιουνίου. ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/77943/ , ΦΕΚ 33/Β/ Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 26 - Τ.Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 ΩΡΑ: 7:00 «ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Mάρτιος 2012 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Κρήτη Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ. Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές. 18 & 19 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ. Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές. 18 & 19 Απριλίου 2012 Απρίλιος 2012 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για τις Βουλευτικές Εκλογές Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση της πολιτικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Απριλίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Απριλίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.080 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.206 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 9 11 Απριλίου 2012 2 η έκδοση με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 114

Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Νοέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1ΗΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Σχετικά με τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να πάρει η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Παναγιώτης Θεοδωρικάκος Διδάσκων Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πρόεδρος της GPO ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ Το πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012 Πρόθεση ψήφου 1 Πρόθεση ψήφου Εκλογών Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την Επόμενη Κυριακή. Από τα παρακάτω κόμματα σας παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που ανταποκρίνεται στο κόμμα που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 111

Πολιτικό Βαρόμετρο 111 Πολιτικό Βαρόμετρο 111 Ιούλιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Πριν & μετά τις εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο100

Πολιτικό Βαρόμετρο100 Πολιτικό Βαρόμετρο100 1 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Φεβρουαρίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Τι γνώμη έχετε για την απόφαση της Βουλής να εγκρίνει τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων»

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων» Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 91

Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Ιούνιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 87% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Σχολικό έτος 2015-2016 Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση Ομάδα: Αγωγή Υγείας Σχολικός εκφοβισμός Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Αρχή φόρμας Τέλος φόρμας Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Του Στράτου Φαναρά, Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου της Metron Analysis Σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές και την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ ΟΡΙΣΜΟΣ «Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ επανάληψη και κατ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website: marc A.E. Marketing Research Communication 1 marc A.E. Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax: 211 1202929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 94

Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Σεπτέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Απρίλιος Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο102

Πολιτικό Βαρόμετρο102 Πολιτικό Βαρόμετρο102 2 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Μαρτίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ «Θα σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο με ονόματα πολιτικών προσώπων και θα ήθελα να μου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο104

Πολιτικό Βαρόμετρο104 Πολιτικό Βαρόμετρο0 3 ο έκτακτο κύμα Β 5νθήμερο Απριλίου 202 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ «Θα σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο με ονόματα πολιτικών προσώπων και θα ήθελα να μου πείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα