Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων"

Transcript

1 Quick appraisal of major project application: Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής Ιούλιο του 2013

2 Internet: ISBN : doi: /18288 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής.

3 Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων

4 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ COWI A/S ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης υπό την επίβλεψη του Mikel Landabaso Προϊσταμένου μονάδας, με τη συνδρομή του Mathieu Fichter Επικεφαλής της ομάδας «Βιώσιμη ανάπτυξη» ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συντάκτες της παρούσας έκθεσης θα ήθελαν επίσης να ευχαριστήσουν τους εκπροσώπους της ΓΔ Περιβάλλοντος και κυρίως τον κ. Robert Kaukewitsch και τον κ. Jose Martin Rizo για τη βοήθειά τους. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια ούτε φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο.

5 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Χρήση του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης για τις ΠΔΣ Εργαλεία ανάλυσης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Φάσεις των έργων και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ Διαδικασία και μεθοδολογία για τα κριτήρια ΠΔΣ Φάση υποβολής προσφορών για συμβουλευτικές υπηρεσίες Αρχική φάση Προπαρασκευαστική φάση Φάση λεπτομερούς μελέτης/τευχών δημοπράτησης Φάση υποβολής προσφορών για την κατασκευή Φάση κατασκευής Φάση λειτουργίας Φάση τέλους του κύκλου ζωής Στοιχειώδη κριτήρια ΠΔΣ Αναλυτικά κριτήρια ΠΔΣ Δενδροειδές διάγραμμα αποφάσεων Μοντέλο αξιολόγησης Κριτήρια ΠΔΣ Εισαγωγή Κριτήρια ΠΔΣ για συμβουλευτικές υπηρεσίες (κριτήρια επιλογής και ανάθεσης) Κριτήρια ΠΔΣ για σύμβαση κατασκευής (κριτήρια επιλογής και ανάθεσης) Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης Κατανάλωση ύδατος Αποδοτικότητα της επεξεργασίας λυμάτων Αποδοτικότητα της επεξεργασίας καυσαερίων Ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης Επαλήθευση των κριτηρίων ΠΔΣ Ζητήματα που άπτονται της ΚΚΖ Έννοιες της ΚΚΖ Πλεονεκτήματα της χρήσης της ΚΚΖ Διαδικασία ΚΚΖ Καθοδήγηση σχετικά με τα στοιχεία της ΚΚΖ Εκτίμηση των οικονομικών στοιχείων της ΚΚΖ Εκτίμηση και χρηματική αποτίμηση των εξωτερικών στοιχείων της ΚΚΖ Μοντέλο ΚΚΖ

6 6.6 Περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με την ΚΚΖ Σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και πηγές πληροφόρησης Νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις Οριζόντια περιβαλλοντική νομοθεσία Νομοθεσία για τα ύδατα Νομοθεσία για τα απόβλητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις Άλλες πηγές

7 Κατάλογος συντμήσεων και ακρωνυμίων ΑΚΩ ΑΠΕ ΒΔΕ ΕΕ ΕΚΖ ΕΠΕ ΙΠ ΚΚΖ ΚΠΑ ΛΑΠ µg/l ΟΠΕΡ ΟΠΥ ΠΔΣ ΠΜ ΠΟΕ ΠΠΠ ΣΔΛΑΠ ΣΕΔΕ ΣΠΔ ΣΠΗΘ BOD CEN CENELEC COD CPR db DDT DEHP DS EMAS EN EPA EPBD EPD ETSI FIDIC GHG HCL Ανάλυση κόστους-ωφελείας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Βασικός δείκτης επιδόσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Εκτίμηση του κύκλου ζωής Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ισοδύναμο πληθυσμού Κοστολόγηση κύκλου ζωής Καθαρή παρούσα αξία Λεκάνη απορροής ποταμού Μικρογραμμάρια ανά λίτρο Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα Πράσινες δημόσιες συμβάσεις Πρόγραμμα μέτρων Πτητικές οργανικές ενώσεις Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης Σύστημα συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας Βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο Κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών Ντεσιμπέλ (Decibel) Διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθάνιο Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) Διαλυμένα στερεά Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου Ευρωπαϊκό πρότυπο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων Διεθνής Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών Αέρια θερμοκηπίου Υδροχλώριο 5

8 Hg ISO kwh mg N Nm 3 NO x P PAH PFOS SO 2 SS UWWTD WWTP Υδράργυρος Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης Κιλοβατώρες Χιλιοστόγραμμο Άζωτο Κανονικό κυβικό μέτρο Οξείδιο του αζώτου Φώσφορος Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ Διοξείδιο του θείου Αιωρούμενα στερεά Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων Σταθμός επεξεργασίας λυμάτων 6

9 1 Εισαγωγή Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται τα κριτήρια που προτείνει η ΕΕ για τη σύναψη πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων. Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής των κριτηρίων αυτών και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. Η χρήση των κριτηρίων για τις ΠΔΣ θα πρέπει να εκληφθεί από τις αρχές διαχείρισης λυμάτων ως μια ευκαιρία για την κατασκευή και τη λειτουργία υποδομών διαχείρισης λυμάτων κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Ενότητα 1 Ενότητα 2 Εισαγωγή σχετικά με τον σκοπό και τη γενική ιδέα της χρήσης κριτηρίων για τις ΠΔΣ για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων. Σύντομη περιγραφή του τύπου των υποδομών διαχείρισης λυμάτων που εξετάζονται και περιλαμβάνονται στα κριτήρια για τις ΠΔΣ. Ενότητα 3 Ενότητα 4 Επισκόπηση των βασικών και κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων. Σύντομη περιγραφή των διαφόρων φάσεων της ανάπτυξης έργων υποδομών διαχείρισης λυμάτων και περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις ΠΔΣ στις διάφορες φάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενός «δενδροειδούς διαγράμματος αποφάσεων» και παραδειγμάτων ενός μοντέλου αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με διαδικασία υποβολής προσφορών για έργο υποδομής διαχείρισης λυμάτων. Ενότητα 5 Ενότητα 6 Παρουσίαση των κριτηρίων που προτείνονται για τις ΠΔΣ. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κοστολόγηση κύκλου ζωής (ΚΚΖ) στο πλαίσιο των ΠΔΣ. Ενότητα 7 Παράθεση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πηγών πληροφόρησης. Γενικά, τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ 1 αντιστοιχούν σε δύο επίπεδα φιλοδοξίας: Τα στοιχειώδη κριτήρια για τις ΠΔΣ αφορούν τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη αύξηση του κόστους σε σύγκριση με μια αγορά που δεν βασίζεται σε «πράσινα» κριτήρια. 1 Άλλα κριτήρια για τις ΠΔΣ και τεχνικές ενημερωτικές εκθέσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη διεύθυνση: 7

10 Τα αναλυτικά κριτήρια για τις ΠΔΣ προορίζονται για εφαρμογή από τις αρχές που επιδιώκουν να αγοράσουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη διοικητική προσπάθεια ή να συνεπάγονται σχετική αύξηση του κόστους σε σύγκριση με τη συμμόρφωση με τα στοιχειώδη κριτήρια. Η εφαρμογή και χρήση των κριτηρίων για τις ΠΔΣ για υποδομές διαχείρισης λυμάτων παρουσιάζουν σαφείς διαφορές σε σχέση με άλλα κριτήρια ΠΔΣ. Ο λόγος είναι ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια ΠΔΣ αφορούν: 1 Μεγάλα και, συχνά, σύνθετα έργα υποδομών. 2 Έναν τομέα με διαφορετικά επίπεδα νομικών απαιτήσεων (επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο) για τα απόβλητα, ανάλογα με την τοποθεσία των έργων και την περιβαλλοντική ευαισθησία των υδάτινων συστημάτων υποδοχής. 3 Έργα τα οποία έχουν από μόνα τους θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της επεξεργασίας των λυμάτων. Η απόρριψη του λοιπού περιεχομένου ουσιών είναι ο βασικός παράγοντας που συντελεί στις γενικές συνολικές δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. 1.1 Χρήση του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης για τις ΠΔΣ Το παρόν έγγραφο αποτελεί προαιρετική καθοδήγηση και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη σύναψη πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Δεν εμποδίζει καμία δημόσια αρχή από το να χρησιμοποιήσει εθνικές προσεγγίσεις ή προσεγγίσεις που έχει αναπτύξει η ίδια για τις ΠΔΣ. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την εθνική νομοθεσία και τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα 2, η δε χρήση της παρούσας καθοδήγησης για τις ΠΔΣ είναι προαιρετική για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Ευθύνη της αναθέτουσας αρχής αποτελεί επίσης ο προσδιορισμός και η επιλογή των καταλληλότερων «πράσινων κριτηρίων» από αυτά που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο για το εκάστοτε έργο. Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται τα συνιστώμενα κριτήρια για τις ΠΔΣ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασιών υποβολής προσφορών για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων, καθώς και ο τρόπος και χρόνος εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης ενός έργου. Τα κριτήρια για τις ΠΔΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέων υποδομών διαχείρισης λυμάτων, τη λειτουργία υποδομών διαχείρισης λυμάτων, καθώς και σε συμβάσεις ανακαίνισης και συντήρησης. 2 Παραπομπή στη CEN, στη CENELEC, στο ETSI, στον ISO κ.λπ. 8

11 Η σύναψη συμβάσεων για υποδομές διαχείρισης λυμάτων αποτελεί σύνθετη διαδικασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αναθέτων οργανισμός χρειάζεται τεχνική υποστήριξη με ειδικές γνώσεις στους τομείς της μηχανικής, του περιβάλλοντος και της οικονομίας, προκειμένου να αναλάβει την όλη διαδικασία υποβολής προσφορών, από τις αρχικές μελέτες σκοπιμότητας μέχρι την τελική επιλογή αναδόχου. Ένα έργο υποδομής διαχείρισης λυμάτων περιλαμβάνει απαραιτήτως τη φάση μελέτης, την επιλογή του αναδόχου και στη συνέχεια την κατασκευή αυτή καθαυτή. Στη μετέπειτα φάση λειτουργίας, όπως και στις προηγούμενες φάσεις, περιλαμβάνονται διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα ως εκ τούτου, η καθοδήγηση για τις ΠΔΣ καλύπτει όλες αυτές τις φάσεις. Η καθοδήγηση καλύπτει τη σύναψη σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, στο πλαίσιο μιας προσφοράς όπως στην περίπτωση πλήρους σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Από την άλλη πλευρά, η καθοδήγηση καλύπτει επίσης διαδικασίες υποβολής προσφορών για συμβάσεις ανακαίνισης και συντήρησης. Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων ΠΔΣ, συχνά είναι σημαντική η αναδρομή στα εθνικά και διεθνή τεχνικά πρότυπα. Δεν είναι δυνατό να γίνουν παραπομπές σε όλα τα σχετικά πρότυπα στο παρόν έγγραφο. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν εθνικά πρότυπα τα οποία είτε είναι υποχρεωτικό να τηρούνται είτε περιγράφουν τη βέλτιστη πρακτική. Ομοίως, υπάρχουν έγγραφα καθοδήγησης και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εκτίμηση του κόστους, τα οποία δεν επαναλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο (βλέπε τεχνική ενημερωτική έκθεση, 7.3.1). 1.2 Εργαλεία ανάλυσης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λόγω της πολυπλοκότητας των έργων υποδομών διαχείρισης λυμάτων, συνιστάται η χρήση πλαισίων ανάλυσης και μοντέλων/εργαλείων αξιολόγησης για την εκτίμηση των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων αυτού του είδους. Τα εν λόγω εργαλεία μπορούν να περιλαμβάνουν την κοστολόγηση κύκλου ζωής (ΚΚΖ), την εκτίμηση του κύκλου ζωής (ΕΚΖ) και μοντέλα πολλαπλών κριτηρίων στο πλαίσιο των οποίων συνδυάζονται οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να διενεργηθεί με τέσσερις τρόπους: 1 Αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε χρηματικούς όρους, με χρήση των οικονομικών μεγεθών ως δεικτών για τη σχετική σημασία όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εργαλεία ΚΚΖ) 2 Κανονικοποίηση, 3 στο πλαίσιο της οποίας όλες οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκφράζονται στην ίδια μονάδα και σχετίζονται με τη συμβολή ενός μέσου ανθρώπου (εργαλεία ΕΚΖ) 3 Σύμφωνα με τις περιγραφές της μεθοδολογίας εκτίμησης του κύκλου ζωής, η κανονικοποίηση ορίζεται ως οι δυνητικές επιπτώσεις διαιρούμενες με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς. Οι τιμές αναφοράς είναι οι συγκεκριμένες δυνητικές επιπτώσεις που έχει π.χ. η συμβολή ενός μέσου ανθρώπου στο περιβάλλον κάθε έτος. 9

12 3 Στάθμιση, στο πλαίσιο της οποίας οι σημαντικότερες επιπτώσεις μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη σοβαρότητα των κατηγοριών επιπτώσεων (εργαλεία ΕΚΖ) 4 Συνολική στάθμιση, στο πλαίσιο της οποίας οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές πτυχές σταθμίζονται μεταξύ τους (πολυκριτηριακά εργαλεία) Παράδειγμα μοντέλου αξιολόγησης με χρήση πολυκριτηριακών εργαλείων περιγράφεται στην ενότητα

13 2 Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Τα εν λόγω κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ αφορούν τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τον παροπλισμό των δικτύων αποχέτευσης, καθώς και των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος που ορίζονται ως εξής: Συστήματα/δίκτυα αποχέτευσης που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και τη μεταφορά οικιακών λυμάτων, λυμάτων βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και ιδρυμάτων, και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δίκτυο αγωγών, λεκάνες συγκράτησης και αντλιοστάσια. Τα συστήματα αποχέτευσης συνήθως διαιρούνται σε παντορροϊκά (σχεδιασμένα για τη διαχείριση λυμάτων και όμβριων υδάτων) και χωριστικά συστήματα (σχεδιασμένα μόνο για τη διαχείριση λυμάτων). Επεξεργασία λυμάτων είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των ρυπογόνων ουσιών από τα οικιακά, βιομηχανικά και εμπορικά λύματα. Η επεξεργασία λυμάτων μπορεί, εν γένει, να περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα στάδια: Πρωτοβάθμια επεξεργασία, η οποία κατά κανόνα περιλαμβάνει τη διαλογή, την απομάκρυνση αδρανών υλικών και λιπών, και την καθίζηση αιωρούμενων στερεών υλικών. Τα υλικά που καθιζάνουν και τα υλικά που επιπλέουν απομακρύνονται και το υγρό που απομένει μπορεί να απορριφθεί ή να υποβληθεί σε δευτεροβάθμια επεξεργασία. Δευτεροβάθμια επεξεργασία, κατά την οποία απομακρύνεται η διαλυμένη και αιωρούμενη βιολογική ύλη, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ύλης. Τριτοβάθμια επεξεργασία, κατά την οποία αφαιρούνται το άζωτο και ο φώσφορος και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τόσο βιολογικές όσο και χημικές διεργασίες. Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας ενδέχεται να απαιτείται διαδικασία διαχωρισμού για την απομάκρυνση των μικροοργανισμών από τα επεξεργασμένα ύδατα πριν από την απόρριψη ή την πρόσθετη επεξεργασία. Πρόσθετη επεξεργασία, η οποία έπεται των διεργασιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Χρησιμοποιείται όταν η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία δεν μπορούν να επιτύχουν όλους τους απαιτούμενους στόχους. Ο σκοπός της πρόσθετης επεξεργασίας, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η απομάκρυνση επιπλέον αζώτου ή φωσφόρου ή, όπου απαιτείται, η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και/ή συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών. Η οδηγία της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 4 αποτελεί τη νομική βάση σύμφωνα με την οποία όλοι οι σταθμοί επεξεργασίας στην ΕΕ πρέπει να πραγματοποιούν πρωτοβάθμια, 4 Παραπομπή 11

14 δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία (την τριτοβάθμια για την απομάκρυνση θρεπτικών ουσιών). Η επεξεργασία ιλύος καθαρισμού λυμάτων περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διαχείριση και τη διάθεση της ιλύος που προκύπτει από την επεξεργασία λυμάτων. Συνήθως περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαδικασίες: πάχυνση, σταθεροποίηση, αφυδάτωση, ξήρανση και/ή αποτέφρωση. Στην τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται σύντομες περιγραφές των συχνότερα χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών στις υποδομές διαχείρισης λυμάτων. 12

15 3 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Τα προτεινόμενα κριτήρια ΠΔΣ είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η προσέγγιση συνοψίζεται στον πίνακα 3-1. Η σειρά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αντανακλά κατ ανάγκην τη σειρά της σπουδαιότητάς τους. Πίνακας 3-1 Προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη των κριτηρίων ΠΔΣ για υποδομές διαχείρισης λυμάτων Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προσέγγιση ΠΔΣ Κατανάλωση ενέργειας ιδίως στη φάση λειτουργίας, η οποία συντελεί στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου Αγορά εξοπλισμού με υψηλή ενεργειακή απόδοση Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 5 Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Έκλυση θρεπτικών ουσιών με τα επεξεργασμένα λύματα Αγορά εξοπλισμού με υψηλή αποδοτικότητα επεξεργασίας Έκλυση παθογόνων οργανισμών και/ή επικίνδυνων ουσιών με τα επεξεργασμένα λύματα Εκπομπές από την αποτέφρωση ιλύος Αγορά εξοπλισμού με υψηλή αποδοτικότητα επεξεργασίας καυσαερίων Κατανάλωση ύδατος Παροχή κινήτρων για μείωση της κατανάλωσης ύδατος Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων και της χρήσης γκρίζου νερού/όμβριων υδάτων Η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα σε πολλά κράτη μέλη. Δεδομένου ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου συνδέονται στενά με την κατανάλωση ενέργειας, αυτή η σημαντική περιβαλλοντική πτυχή αντιμετωπίζεται με τη μορφή κριτηρίων σχετικών με την ενέργεια. 5 Π.χ. λέβητες αερίου και αεριοκίνητες μηχανές 13

16 Όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες, θα πρέπει να τονιστεί ότι η απομάκρυνσή τους στους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων δεν θεωρείται απαραιτήτως, υπό κανονικές συνθήκες, ως η προτιμώμενη επιλογή, καθώς τα μέτρα ελέγχου στην πηγή είναι ενδεχομένως περισσότερο αποδοτικά ως προς το κόστος. Θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της αναγκαιότητας και του κόστους της επεξεργασίας στην έξοδο. 6 Ωστόσο, συχνά, τα αστικά απόβλητα εξακολουθούν να περιέχουν σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, και η παρουσία αυτών αναμένεται να διατηρηθεί και στο μέλλον, αλλά σε ολοένα χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Ακόμη και για τις χημικές ουσίες των οποίων η χρήση έχει σταδιακά καταργηθεί, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να εκλείψει η παρουσία τους στα λύματα. Ο ευτροφισμός που προκαλείται από τα κατάλοιπα θρεπτικών ουσιών και η τοξικότητα των επικίνδυνων ουσιών, όταν υπάρχουν τέτοιες ουσίες στα απόβλητα, συγκαταλέγονται συνήθως μεταξύ των σημαντικότερων επιπτώσεων. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια ΠΔΣ περιλαμβάνουν απαιτήσεις που αφορούν τη μείωση τόσο των θρεπτικών όσο και των επικίνδυνων ουσιών. Το κριτήριο ΠΔΣ για την κατανάλωση ύδατος έχει σημασία κυρίως για τις χώρες/περιοχές με λειψυδρία. Η υψηλή τιμή του ύδατος σε ορισμένα κράτη μέλη, ωστόσο, αποτελεί από μόνη της κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος και για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού αποδοτικής χρήσης των υδάτων. 6 Βλέπε εκτίμηση επιπτώσεων (SEC(2011) 1547 final), που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 14

17 4 Φάσεις των έργων και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι διάφορες φάσεις της ανάπτυξης ενός έργου υποδομής διαχείρισης λυμάτων και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ για τις διάφορες φάσεις. Περιγράφονται οι γενικές διαφορές μεταξύ στοιχειωδών και αναλυτικών κριτηρίων και διατυπώνονται συστάσεις για το πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται τα διάφορα κριτήρια. Στην ενότητα 4.4 περιλαμβάνεται δενδροειδές διάγραμμα αποφάσεων στο οποίο απεικονίζονται οι διάφορες δραστηριότητες και οι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνει η δημόσια αρχή σε κάθε φάση της ανάπτυξης ενός έργου, εάν επιθυμεί να συμπεριλάβει τα κριτήρια ΠΔΣ στην ανάπτυξη και στη διαδικασία υποβολής προσφορών για το έργο. Επιπλέον, παρουσιάζεται παράδειγμα μοντέλου αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής προσφορών για έργο υποδομής διαχείρισης λυμάτων. 4.1 Διαδικασία και μεθοδολογία για τα κριτήρια ΠΔΣ Στο σχήμα 4-1 κατωτέρω παρέχεται επισκόπηση των διαφόρων φάσεων ανάπτυξης και εκτέλεσης ενός έργου υποδομής διαχείρισης λυμάτων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια ΠΔΣ. ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΔΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κριτήρια επάρκειας του συμβούλου: Πείρα σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, ΕΚΖ και ΚΚΖ στον τομέα των υποδομών διαχείρισης λυμάτων. Η δημόσια αρχή επιλέγει τα κριτήρια ΠΔΣ. ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ /ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Γενικοί υπολογισμοί ΕΚΖ και ΚΚΖ σε επίπεδο διαλογής για τις επιλογές που προκρίθηκαν. Αποφάσεις σχετικά με τις αρχές του μοντέλου αξιολόγησης και της στάθμισης των κριτηρίων ΠΔΣ. (οι συντελεστές στάθμισης πρέπει να καθοριστούν από τη δημόσια αρχή). 15

18 Κριτήρια επάρκειας του αναδόχου. ΦΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Προσδιορισμός κριτηρίων ΠΔΣ Επιλογή /μοντέλο αξιολόγησης για τον τρόπο εκτίμησης των κριτηρίων ΠΔΣ σε σύγκριση με άλλα κριτήρια (τα κριτήρια ανάθεσης και ο μηχανισμός βαθμολόγησης θα πρέπει να είναι πλήρως κατανοητά στον προσφέροντα). Αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων επιλογής. ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. Συλλογή δεδομένων από τον προσφέροντα για σκοπούς αξιολόγησης ΠΔΣ και υπολογισμών μοντέλων. Υπολογισμοί μοντέλου αξιολόγησης για τα κριτήρια ΠΔΣ, ενδεχομένως με τη βοήθεια απλών υπολογισμών ΕΚΖ/ΚΚΖ. Συνολική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων (οικονομικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και επιλογή της βέλτιστης προσφοράς). ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Παρακολούθηση και επαλήθευση των κριτηρίων ΠΔΣ. Παρακολούθηση, έλεγχος και επαλήθευση των κριτηρίων ΠΔΣ. ΦΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ Σχήμα 4-1 Παρακολούθηση του τύπου επαναχρησιμοποίησης, της ποιότητας και της ποσότητας υλικού. Ανάπτυξη έργου και τρόπος χρήσης των κριτηρίων ΠΔΣ στις διάφορες φάσεις Για ακριβέστερο χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων και του χρόνου λήψης των διαφόρων αποφάσεων, συμβουλευθείτε το δενδροειδές διάγραμμα αποφάσεων στην ενότητα 4.4. Στο παρόν έγγραφο προτείνονται κριτήρια για τις ΠΔΣ για όλες τις φάσεις ανάπτυξης και εκτέλεσης έργων υποδομών διαχείρισης λυμάτων. Ωστόσο, για κάθε στάδιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων η δημόσια αρχή πρέπει να αξιολογεί τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές της για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Κάθε έργο είναι μοναδικό και, ως εκ τούτου, ενδέχεται ορισμένα κριτήρια να πρέπει να ενισχυθούν και άλλα να παραλειφθούν. Επιπλέον, ο βαθμός στον οποίο οι διάφορες φάσεις (μελέτη, κατασκευή και λειτουργία) περιλαμβάνονται στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων θα καθορίζει επίσης την επιλογή και τη διαμόρφωση των κριτηρίων ΠΔΣ. 16

19 4.1.1 Φάση υποβολής προσφορών για συμβουλευτικές υπηρεσίες Η διαδικασία υποβολής προσφορών για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μηχανικών, πολεοδόμων και αρχιτεκτόνων) βασίζεται συνήθως στην πείρα του συμβούλου όσον αφορά την εκτέλεση παρόμοιων έργων, στα προσόντα και την πείρα του προσωπικού του συμβούλου και στην πρόταση του συμβούλου για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Η επιλογή του συμβούλου συχνά βασίζεται σε ένα μοντέλο αξιολόγησης το οποίο απαρτίζεται από τις ανωτέρω απαιτήσεις και μπορεί να περιλαμβάνει τη σχετική πείρα του συμβούλου στον βιώσιμο σχεδιασμό, καθώς και υπολογισμούς ΕΚΖ και ΚΚΖ για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων Αρχική φάση Η αρχική φάση περιλαμβάνει γενική περιγραφή, μελέτη σκοπιμότητας και ενδεχομένως μελέτη αρχικής σύλληψης 7. Σε αυτές τις φάσεις συνήθως εξετάζονται διάφορες πιθανές λύσεις για το πρόβλημα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των αρχικών φάσεων έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του έργου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ενσωματώνονται τα ζητήματα βιωσιμότητας στη διαδικασία ήδη από τα αρχικά στάδια. Για τις υποδομές διαχείρισης λυμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ζητήματα: Ο αριθμός και οι τοποθεσίες των σταθμών επεξεργασίας. Τα πρότυπα περί αποβλήτων που πρέπει να τηρηθούν. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, δηλαδή των απαιτήσεων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την απομάκρυνση θρεπτικών ουσιών, και των πρόσθετων απαιτήσεων (όπως είναι, για παράδειγμα, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στα υδάτινα συστήματα υποδοχής ή η επεξεργασία συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών). Οι απαιτήσεις επεξεργασίας ιλύος (π.χ. επίπεδο επεξεργασίας ιλύος και μέθοδοι διάθεσης της ιλύος). Τα πρότυπα περί αποβλήτων είναι το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθώς ο βασικός στόχος της υποδομής είναι η βελτίωση της επεξεργασίας λυμάτων. Σε αυτή την αρχική φάση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να προβαίνει σε διαβούλευση με την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται επίσης υπόψη και πιθανές μελλοντικές αλλαγές των προτύπων περί αποβλήτων. 7 Στη μελέτη αρχικής σύλληψης περιγράφονται οι βασικές τεχνικές δομές και οι λειτουργίες τους για τα επιμέρους στοιχεία της υποδομής διαχείρισης λυμάτων. 17

20 Στην ΕΕ τα πρότυπα περί αποβλήτων θεσπίστηκαν με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Σε άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ ενδέχεται, ωστόσο, να απαιτείται αυστηρότερη επεξεργασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα ύδατα υποδοχής, π.χ. η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης και η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Ενώ οι απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων είναι γνωστές και η εφαρμογή τους ακολουθεί κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ και, ομοίως, είναι γνωστό εάν το υδάτινο σύστημα υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Πρώτον, οι απαιτήσεις αυτές θα εξαρτώνται αναγκαστικά από την κατάσταση των υδάτων υποδοχής. Δεύτερον, από πρακτική άποψη, ενδέχεται να μην έχουν ακόμη προσδιοριστεί κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για την κατασκευή σταθμού. Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ) το οποίο θα έπρεπε να είχε εγκριθεί έως το τέλος του Το πρόγραμμα μέτρων (ΠΜ) για την επίτευξη των στόχων θα έπρεπε να είχε καταστεί λειτουργικό έως το τέλος του 2012, και το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ζητήματα που αφορούν την πρόσθετη ανάγκη επεξεργασίας σε κάθε σημειακή πηγή. Μέσω διαβούλευσης με τις περιβαλλοντικές αρχές που είναι αρμόδιες για το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και εκείνες που είναι αρμόδιες για τις απαιτήσεις επεξεργασίας που αφορούν τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων (εάν πρόκειται για διαφορετική αρχή), πρέπει να λαμβάνεται απόφαση για τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), τις θρεπτικές ουσίες και τις ουσίες προτεραιότητας. Οι απαιτήσεις πέραν της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων θα εξαρτώνται συνήθως από την κατάσταση του υδάτινου συστήματος υποδοχής. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα ρύπανσης ή πρόκειται για χαρακτηρισμένη τοποθεσία (ύδατα κολύμβησης, τοποθεσία Natura 2000 κ.λπ.), τότε κατά πάσα πιθανότητα υφίστανται πρόσθετες απαιτήσεις. Στο ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ειδικές απαιτήσεις επεξεργασίας στις τεχνικές προδιαγραφές ή ως κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να δίνεται απάντηση κατά τη φάση προγραμματισμού και μελέτης σκοπιμότητας. Εάν από την εξέταση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού προκύπτει σαφώς ότι απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, τότε οι εν λόγω απαιτήσεις επεξεργασίας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Εάν, ωστόσο, θεωρείται επιθυμητή η βελτίωση της ποιότητας των αποβλήτων, αλλά όχι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα οριζόμενα στην άδεια απόρριψης, τότε ενδέχεται να είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνονται κριτήρια ΠΔΣ που αφορούν τις θρεπτικές ουσίες και/ή τις επικίνδυνες ουσίες στη φάση της ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η υψηλότερη αποδοτικότητα της επεξεργασίας μπορεί να επιβραβεύεται βαθμολογικά κατά τη στάθμισή της έναντι του δυνητικώς υψηλότερου κόστους. Στη φάση της μελέτης αρχικής σύλληψης, το έργο αναπτύσσεται περαιτέρω και προσδιορίζεται το είδος της επεξεργασίας λυμάτων, οι απαιτήσεις και η αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων 18

21 πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και ενδεχομένως αυστηρότερης επεξεργασίας, το είδος της επεξεργασίας ιλύος κ.λπ. Σε αυτή την αρχική φάση, είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίζονται και άλλα περιβαλλοντικά κριτήρια όπως, επί παραδείγματι, οι απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Κατά την αρχική φάση θα πρέπει επίσης να εξετάζεται ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατ αναλογία προς τις οικονομικές συνέπειες του έργου. Το εν λόγω μοντέλο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω καθώς το έργο εξελίσσεται και εντέλει να χρησιμοποιηθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν θα έχουν πράγματι υποβληθεί προσφορές για το έργο. Ένα παράδειγμα μοντέλου αξιολόγησης παρατίθεται στην ενότητα 4.5. Στον κάτωθι πίνακα 4-1, απαριθμούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ κατά την αρχική φάση έργου υποδομής επεξεργασίας λυμάτων. Πίνακας 4-1 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ - αρχική φάση Προσδιορισμός των προτύπων περί αποβλήτων (σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων) και/ή των προτύπων περί εκπομπών (αποτέφρωση ιλύος) πέραν των ενωσιακών και εθνικών προτύπων Καθορισμός άλλων συναφών περιβαλλοντικών κριτηρίων για την επιλογή της υποδομής διαχείρισης λυμάτων Επιλογή των κριτηρίων ΠΔΣ που είναι συναφή για το έργο Καθορισμός μοντέλου αξιολόγησης και στάθμιση των διαφόρων κριτηρίων (οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια) Υπολογισμοί για την εκτίμηση του κύκλου ζωής (ΕΚΖ) και/ή την κοστολόγηση κύκλου ζωής (ΚΚΖ) για διάφορες εναλλακτικές επιλογές Προπαρασκευαστική φάση Η προπαρασκευαστική φάση αποκαλείται επίσης φάση προκαταρκτικής μελέτης. Η τοποθεσία του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, του αποτεφρωτή ιλύος, των αποχετευτικών αγωγών κ.λπ. συνήθως έχει αποφασιστεί κατά τις προηγούμενες αρχικές φάσεις. Κατά την προπαρασκευαστική φάση, εξετάζονται και αποφασίζονται πιο συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις, για παράδειγμα: είναι καλύτερο να εφαρμόζεται μέθοδος χημικής καταβύθισης ή μέθοδος βιολογικής απομάκρυνσης του φωσφόρου; Ποιο σύστημα αερισμού είναι το καταλληλότερο σε έναν ενεργό σταθμό επεξεργασίας ιλύος καθαρισμού λυμάτων; Θα πρέπει η ιλύς να υποβάλλεται σε επεξεργασία επιτόπου ή σε εξωτερικό σταθμό επεξεργασίας ιλύος; 19

22 Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα κατά την προπαρασκευαστική φάση μπορούν να υποστηριχθούν με την κατάρτιση μοντέλου αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει κριτήρια οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων/πδσ για το συγκεκριμένο έργο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.5. Το εν λόγω μοντέλο αξιολόγησης μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της φάσης λεπτομερούς μελέτης και υποβολής προσφορών και να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο ανάθεσης σύμβασης. Ο υπολογισμός των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να γίνεται βάσει υπολογισμών ΕΚΖ, και η εκτίμηση των συνολικών οικονομικών επιπτώσεων μπορεί να γίνεται βάσει υπολογισμών ΚΚΖ. Σε αυτή τη φάση, για παράδειγμα, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να εκτιμάται για τμήματα του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, για ολόκληρο τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων, για τον αποτεφρωτή ιλύος ή το σύστημα αποχέτευσης. Κατά τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να υπολογιστούν και να εκτιμηθούν οι δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση ύδατος κ.λπ. για διάφορες τεχνικές λύσεις. Οι εν λόγω αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν μια δημόσια αρχή στον εντοπισμό των βέλτιστων από περιβαλλοντική άποψη λύσεων για τεχνικά προβλήματα. Στον πίνακα 4-2 κατωτέρω απεικονίζονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ κατά την προπαρασκευαστική φάση: Πίνακας 4-2 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ - προπαρασκευαστική φάση Τροποποίηση/προσαρμογή των κριτηρίων ΠΔΣ που είναι συναφή για την προπαρασκευαστική φάση Προσαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης και στάθμιση των διαφόρων κριτηρίων (οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια) Υπολογισμοί ΕΚΖ και ΚΚΖ για διάφορες τεχνικές λύσεις Φάση λεπτομερούς μελέτης/τευχών δημοπράτησης Στη φάση λεπτομερούς μελέτης/τευχών δημοπράτησης, εκπονούνται η απαιτούμενη μελέτη, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο υποδομής διαχείρισης λυμάτων, ώστε να είναι έτοιμα για έκδοση προς τους προσφέροντες. Ο βαθμός λεπτομέρειας στη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές εξαρτώνται από το είδος της σύμβασης. Το είδος σύμβασης που χρησιμοποιείται συχνότερα εντός των κρατών μελών της ΕΕ για την εκτέλεση έργων υποδομών διαχείρισης λυμάτων είναι ο τύπος FIDIC που έχει αναπτυχθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), ή παρόμοιοι εθνικοί τύποι συμβάσεων. 20

23 Είδη συμβάσεων Κατά κανόνα, χρησιμοποιούνται τρεις/τέσσερις τύποι συμβάσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC -http://fidic.org/) για την εκτέλεση έργων υποδομών διαχείρισης λυμάτων, και συγκεκριμένα οι συμβάσεις Red Book («Κόκκινη Βίβλος»), Yellow Book («Κίτρινη Βίβλος»), Silver Book («Ασημένια Βίβλος») και Golden Book («Χρυσή Βίβλος») της FIDIC (βλέπε ενότητα 4 στην τεχνική ενημερωτική έκθεση). Το πρότυπο Red Book («Κόκκινη Βίβλος») εφαρμόζεται σε συμβάσεις δομικών έργων ή έργων μηχανικού βάσει λεπτομερούς μελέτης της αναθέτουσας αρχής, και τα τεύχη δημοπράτησης περιλαμβάνουν ακριβείς προδιαγραφές για τα διάφορα επιμέρους στοιχεία του έργου, είναι δε περιορισμένες οι δυνατότητες για υποβολή άλλων λύσεων από τους προσφέροντες. Ως εκ τούτου, η χρήση κριτηρίων ανάθεσης ΠΔΣ σε αυτή τη φάση της εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Όταν τα κατασκευαστικά έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία έργων πολιτικού μηχανικού, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και/ή κατασκευαστικών έργων βάσει μελέτης του αναδόχου, οι προσφορές βασίζονται κατά κανόνα στην πρότυπη σύμβαση Yellow Book («Κίτρινη Βίβλος») (μελέτη και κατασκευή). Για αυτό το είδος σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή συνήθως καταρτίζει μελέτη αρχικής σύλληψης στην οποία καθορίζονται οι βασικές τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων και οι παράμετροι σχεδιασμού και με την οποία εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός ελέγχου και η δυνατότητα ενσωμάτωσης σαφών κριτηρίων ΠΔΣ. Εάν το έργο προκηρύσσεται βάσει σύμβασης μελέτης-κατασκευής, ο προσφέρων έχει περισσότερες δυνατότητες να υποβάλει προσφορά για καινοτόμους λύσεις, και η βαρύτητα των κριτηρίων ανάθεσης ΠΔΣ θα πρέπει να είναι υψηλότερη, ενώ και ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό θα διαδραματίζει επίσης κάποιον ρόλο. Το πρότυπο Silver Book («Ασημένια Βίβλος») εφαρμόζεται για τη σύναψη συμβάσεων μελέτης, προμήθειας και κατασκευής έργων (μελέτη, προμήθεια και κατασκευή ετοιμοπαράδοτων έργων) με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει συνολική ευθύνη για τη μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής τεχνολογίας και της εκτέλεσης του έργου μέχρι την παράδοση στην αναθέτουσα αρχή. Παρότι η αναθέτουσα αρχή ασκεί ελάχιστη επιρροή στον σχεδιασμό του σταθμού, διατηρεί ωστόσο τη δυνατότητα να θέσει σαφή κριτήρια ΠΔΣ με τα οποία θα πρέπει να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. Η λειτουργία των έργων που κατασκευάζονται αποτελεί είτε αναπόσπαστο τμήμα είτε χωριστή σύμβαση του ετοιμοπαράδοτου έργου, όταν η λειτουργία διαρκεί, για παράδειγμα, λιγότερο από 5 έτη. Για μακροπρόθεσμη λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιείται η πρότυπη σύμβαση Golden Book («Χρυσή Βίβλος») (μελέτη, κατασκευή και λειτουργία), στις περιπτώσεις όπου η περίοδος λειτουργίας συνήθως υπερβαίνει τα 20 έτη. Ανάλογα με την επιλογή της σύμβασης που θα χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο έργο, διαφέρει η αναγκαιότητα και η πληρότητα της κοστολόγησης κύκλου ζωής. Στα τεύχη δημοπράτησης πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής και διαφανής εξήγηση των κριτηρίων ΠΔΣ και του τρόπου με τον οποίο θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν οι προσφορές στο στάδιο της 21

24 αξιολόγησης των προσφορών. Παράδειγμα μοντέλου αξιολόγησης για έργο σταθμού επεξεργασίας λυμάτων παρατίθεται στην ενότητα 4.5. Πίνακας 4-3 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ - φάση λεπτομερούς μελέτης/τευχών δημοπράτησης Τροποποίηση/προσαρμογή των κριτηρίων ΠΔΣ που είναι συναφή για τη φάση λεπτομερούς μελέτης/τευχών δημοπράτησης Προσαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης και στάθμιση των διαφόρων κριτηρίων (οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια) Υπολογισμοί ΕΚΖ και ΚΚΖ για διάφορες τεχνικές λύσεις Συμβατικές ρήτρες Στα κριτήρια ΠΔΣ περιλαμβάνεται καθοδήγηση για τις συμβατικές ρήτρες εκτέλεσης. Αυτό συμβαίνει διότι οι απαιτήσεις για την κατασκευή και τη λειτουργία της ίδιας της υποδομής περιλαμβάνουν ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ως συμβατικές υποχρεώσεις. Οι ρήτρες εκτέλεσης εν προκειμένω εκλαμβάνονται ως καθορισμός απαιτήσεων για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η παράδοση όσον αφορά τις δραστηριότητες κατασκευής ή λειτουργίας. Μαζί με τον προσδιορισμό του τι πρέπει να παραδοθεί, στις ρήτρες εκτέλεσης προβλέπεται το τι πρέπει να «κάνει» ο κατασκευαστής/φορέας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη σύμβαση. Οι σχετικές πτυχές των περιβαλλοντικών επιδόσεων, όπως η ελαχιστοποίηση των οσμών, της δημιουργίας αποβλήτων, θορύβου ή τοπικής κυκλοφοριακής κίνησης, είναι ουσιαστικά οι ίδιες είτε η σύμβαση αφορά την κατασκευή είτε τη λειτουργία. Κατά συνέπεια, μπορούν να ισχύουν πανομοιότυποι τύποι κριτηρίων ΠΔΣ, αλλά τα συγκεκριμένα επίπεδα επιδόσεων θα πρέπει κανονικά να διαφέρουν δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις κατά τη φάση κατασκευής σε σύγκριση με την περίοδο λειτουργίας. Οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των συμβατικών ρητρών για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις δεν αφορούν τη χρήση συγκεκριμένων ρητρών με συγκεκριμένη διατύπωση στη σύμβαση αυτή καθαυτή. Οι απαιτήσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων, για λόγους ακρίβειας, θα διατυπώνονται κατά κανόνα σε παραρτήματα της σύμβασης. Οι βέλτιστες πρακτικές αντικατοπτρίζονται στις πρότυπες συμβάσεις της FIDIC «Κόκκινη Βίβλος» και «Ασημένια Βίβλος» (βλ. ενότητα 4 της τεχνικής ενημερωτικής έκθεσης και κατωτέρω τους «παράγοντες κοστολόγησης κύκλου ζωής» για επεξήγηση των εν λόγω συμβάσεων). Η πρότυπη σύμβαση περιλαμβάνει και στις δύο περιπτώσεις μια γενική περιβαλλοντική ρήτρα που παραπέμπει σε πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες διατυπώνονται στις απαιτήσεις του εργοδότη (δηλαδή την περιγραφή και τις προδιαγραφές των απαιτήσεων της δημόσιας αρχής στην περίπτωση της Κίτρινης, της Ασημένιας και της Χρυσής Βίβλου) ή στη συγγραφή υποχρεώσεων (στην περίπτωση της Κόκκινης Βίβλου). 22

25 Η γενική περιβαλλοντική ρήτρα στην Κίτρινη, την Ασημένια και τη Χρυσή Βίβλο περιλαμβάνει κατ ουσίαν μια γενική απαίτηση σύμφωνα με την οποία ο κατασκευαστής/φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που επηρεάζεται από τις δραστηριότητές του εντός και εκτός του εργοταξίου. Η γενική αυτή απαίτηση ακολουθείται από τη συγκεκριμένη υποχρέωσή του να διασφαλίζει ότι οι εκπομπές, οι απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα και τα απόβλητα από τις δραστηριότητές του δεν υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται στις απαιτήσεις του εργοδότη ή στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ), μαζί με τις απαιτήσεις επιδόσεων για την κατασκευή και/ή τη λειτουργία, θα εντάσσεται στα παραρτήματα της σύμβασης και θα αποτελεί μέρος των τεχνικών απαιτήσεων που επισυνάπτονται στη σύμβαση. Τα συγκεκριμένα επίπεδα επιδόσεων σχετικά με τις οσμές, τον θόρυβο κ.λπ. αντικατοπτρίζουν σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές απαιτήσεις και, κατά συνέπεια, καθορίζονται εκ των προτέρων στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου. Μια άλλη δυνατότητα είναι να μην καθοριστούν, εκτινάσσοντας έτσι τον ανταγωνισμό στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μόνον εάν οι εν λόγω πτυχές θεωρούνται τόσο σημαντικές για το έργο, ώστε να πρέπει να αναχθούν σε πραγματικά κριτήρια ανάθεσης για τον εντοπισμό της επιτυχούς προσφοράς. Για λόγους διαφάνειας του ανταγωνισμού, τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και να είναι επαληθεύσιμα. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια ανάθεσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων που παράγονται κατά τη λειτουργία ή τα επίπεδα συγκεντρώσεων υδροθείου για τους σκοπούς της βέλτιστης μείωσης των οσμών Φάση υποβολής προσφορών για την κατασκευή Η φάση υποβολής προσφορών περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης και την ίδια τη διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης στον επιλεγέντα ανάδοχο. Στα τεύχη δημοπράτησης θα περιλαμβάνονται επίσης κριτήρια επιλογής και ανάθεσης ΠΔΣ. Η στάθμιση των μεμονωμένων κριτηρίων ανάθεσης ΠΔΣ και του μηχανισμού βαθμολόγησης (μοντέλο αξιολόγησης) πρέπει να δηλώνεται σαφώς ούτως ώστε να παρέχεται στον προσφέροντα η δυνατότητα να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες της αναθέτουσας δημόσιας αρχής και να ανταποκρίνεται σε αυτές. Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς τα απαιτούμενα δεδομένα που αφορούν τους υπολογισμούς του μοντέλου αξιολόγησης. Τα κριτήρια ΠΔΣ δεν μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος σύμβασης που δημοπρατείται, αλλά η εφαρμογή τους μπορεί κάλλιστα να διαφέρει, όπως εξηγείται στην ενότητα ανωτέρω. Ο διαγωνισμός μπορεί να περιλαμβάνει μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ως σύνολο ή να περιορίζεται σε μελέτη και λειτουργία, είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα. Πίνακας 4-4 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ - φάση υποβολής προσφορών Συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τα επιλεγμένα κριτήρια ΠΔΣ για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού μέρους της συνολικής αξιολόγησης 23

26 Εκτίμηση και επαλήθευση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης για τους προσφέροντες/αναδόχους Υπολογισμοί μοντέλου αξιολόγησης (οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια) συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, υπολογισμών ΚΚΖ Ανάθεση στον επιλεγέντα ανάδοχο με τη βέλτιστη προσφορά από οικονομικήτεχνική-περιβαλλοντική άποψη Φάση κατασκευής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος νέα κριτήρια ΠΔΣ για κτίρια γραφείων, η δημοσίευση των οποίων έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του Τα κριτήρια αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον ως κριτήρια σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών για κτίρια διοίκησης. Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατή η παροχή συστάσεων σχετικά με την προμήθεια οικολογικών δομικών υλικών και προϊόντων για δομικές κατασκευές στο πλαίσιο των κριτηρίων ΠΔΣ για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων. Στο πλαίσιο του ελέγχου κατά την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής υποδομών διαχείρισης λυμάτων, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επαληθεύεται ότι οι ανάδοχοι έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιδόσεων/πδσ που περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης και ότι τα κριτήρια επιδόσεων/πδσ τεκμηριώνονται μέσω δοκιμών κατά την ολοκλήρωση πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού παραλαβής Φάση λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας, είναι λίγες πλέον οι περιβαλλοντικές πτυχές που απομένουν να ληφθούν υπόψη, καθώς οι περισσότερες πτυχές έχουν εξεταστεί στη φάση μελέτης. Η προς δημοπράτηση σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνει και τη φάση λειτουργίας, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ολοκληρωμένου έργου που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή σε διάφορους συνδυασμούς. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που έχει εγγυηθεί ο ανάδοχος. Για παράδειγμα, όταν οι ανάδοχοι εγγυώνται ένα ορισμένο βαθμό αποδοτικότητας της επεξεργασίας, αυτός πρέπει να επαληθεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων ή του αποτεφρωτή ιλύος. Η μη εκπλήρωση των υποσχέσεων περί αποδοτικότητας της επεξεργασίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις συνολικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις. Όταν η σύμβαση περιλαμβάνει μελέτη, κατασκευή και λειτουργία, συνιστά άμεσο συμφέρον του αναδόχου, ευθύς εξαρχής, το να διασφαλίσει με βέλτιστο τρόπο ότι οι προδιαγραφές που καταρτίζονται στη φάση μελέτης πράγματι λειτουργούν επιτυχώς στη φάση λειτουργίας. 8 Τα κριτήρια θα δημοσιευθούν στην ακόλουθη διεύθυνση: 24

27 Κατά τη φάση λειτουργίας, πρέπει επίσης να δίδεται έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση ύδατος και την κατανάλωση χημικών. Συχνά, αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ετήσιων εκθέσεων όπου η κατανάλωση καταγράφεται ανά m 3 επεξεργασμένων λυμάτων (για τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων), ανά τόνο ιλύος (αποτέφρωση ιλύος) ή ανά m 3 μεταφερόμενων λυμάτων (για τα δίκτυα αποχέτευσης). Μια δημόσια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί τα κριτήρια ΠΔΣ για τις υποδομές διαχείρισης λυμάτων προκειμένου να επαληθεύει τις επιδιωκόμενες και υπεσχημένες επιδόσεις (βλέπε κείμενο σχετικά με την επαλήθευση στα κριτήρια ΠΔΣ). Πίνακας 4-5 Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΠΔΣ - φάση λειτουργίας Έλεγχος και επαλήθευση των κριτηρίων ΠΔΣ που σχετίζονται με τη φάση λειτουργίας, π.χ.: Έλεγχος και επαλήθευση της κατανάλωσης ενέργειας για ολόκληρο τον σταθμό και/ή για τον επιμέρους εξοπλισμό Έλεγχος και επαλήθευση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια Έλεγχος και επαλήθευση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας λυμάτων για τις επιλεγμένες ουσίες Επαλήθευση της κατανάλωσης χημικών Έλεγχος και επαλήθευση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας καυσαερίων για τις επιλεγμένες ουσίες Επαλήθευση της κατανάλωσης ύδατος Φάση τέλους του κύκλου ζωής Στη φάση της υποβολής προσφορών, κατά την οποία οι ανάδοχοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δομικά υλικά, πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των δομικών υλικών μετά τη χρήση, δηλαδή κατά τον παροπλισμό. Οι απαιτήσεις σχετικά με την επιλογή των υλικών πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο της λεπτομερούς μελέτης ή της προσωρινής μελέτης. 4.2 Στοιχειώδη κριτήρια ΠΔΣ Τα στοιχειώδη κριτήρια ΠΔΣ έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να χρησιμοποιούνται με περιορισμένη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης και ελάχιστη ή καμία αύξηση του κόστους. Η αποδοτικότητα που απαιτείται για την επίτευξη των επιπέδων ποιότητας των αποβλήτων όπως ορίζονται από την οδηγία της ΕΕ για την επεξεργασία των λυμάτων, μετά από πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία, ενσωματώνεται στα στοιχειώδη κριτήρια ΠΔΣ. Η χρήση ΚΚΖ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μείωση του κόστους. 25

28 4.3 Αναλυτικά κριτήρια ΠΔΣ Τα αναλυτικά κριτήρια προορίζονται για τις δημόσιες αρχές που επιθυμούν να επιλέξουν την καλύτερη εναλλακτική/το καλύτερο έργο βάσει περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στα στοιχειώδη κριτήρια δεν ενσωματώνονται όλοι οι παράγοντες που συντελούν σε δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκροής επεξεργασμένων λυμάτων, μεταξύ άλλων διότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την αποδοτικότητα της επεξεργασίας όσον αφορά τους παθογόνους οργανισμούς και τις επικίνδυνες ουσίες μπορεί να είναι χρονοβόρα και απαιτεί τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο, εάν οι πτυχές αυτές συμβάλλουν σημαντικά στις συνολικές δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό εξέταση σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, οι δημόσιες αρχές πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα αναλυτικά κριτήρια. Για τη συμμόρφωση με τα αναλυτικά κριτήρια απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια από την πλευρά των αναδόχων. Η διαχείριση και η επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχουν οι ανάδοχοι συνεπάγεται επίσης πρόσθετη διοικητική προσπάθεια και επιπλέον κόστος για τη δημόσια αρχή. Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση ΚΚΖ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μείωση του κόστους. Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι οι επιπτώσεις από επικίνδυνες ουσίες είναι αρκούντως σημαντικές ώστε να χρησιμοποιήσει ως κριτήρια τις σχετικές απαιτήσεις αποδοτικότητας της απομάκρυνσης, απαιτείται λεπτομερής και εκτενής εμπειρογνωμοσύνη για το θέμα αυτό, η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί από το προσωπικό της αρχής ή με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν όλα τα κριτήρια. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να αξιολογούν το πλήρες σύνολο των πιθανών κριτηρίων προκειμένου να προσδιορίζουν εκείνα που είναι συναφή με το εκάστοτε υπό εξέταση έργο. Παράδειγμα αποτελεί η αναλυτική απαίτηση για τους παθογόνους οργανισμούς, η οποία προορίζεται για χρήση σε περίπτωση που η δημόσια αρχή επιθυμεί να διασφαλίσει την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στο υδάτινο σύστημα υποδοχής, π.χ. υδατόρρευμα, λίμνη, θάλασσα κ.λπ. Η δημόσια αρχή μπορεί επίσης να επιλέξει να συμπεριλάβει στοιχειώδη κριτήρια για μία πτυχή και αναλυτικά κριτήρια για άλλες πτυχές. 4.4 Δενδροειδές διάγραμμα αποφάσεων Οι αποφάσεις για το εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν στοιχειώδη ή αναλυτικά περιβαλλοντικά κριτήρια για τις ΠΔΣ και για το κατά πόσον πρέπει να διενεργηθούν εκτιμήσεις του κύκλου ζωής και/ή ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής περιγράφονται στο κάτωθι δενδροειδές διάγραμμα αποφάσεων. 26

29 Επιθυμεί η δημόσια αρχή να συμπληρώσει τις βασικές νομικές απαιτήσεις με πρόσθετα περιβαλλοντικά κριτήρια; criteria? Ναι Διαθέτει η δημόσια αρχή επαρκείς γνώσεις και πείρα σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ΕΚΖ και ΚΚΖ; Όχι Δεν απαιτείται χρήση κριτηρίων ΠΔΣ Φάση υποβολής προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Όχι Υποβολή προσφορών για θέση συμβούλου Ναι Στοιχειώδη κριτήρια όσον αφορά την επιλογή και ανάθεση Αναλυτικά κριτήρια όσον αφορά την επιλογή και ανάθεση Επιλογή παρόχου συμβουλευτικών υπηρεσιών Εντοπισμός τομέων που αντιμετωπίζουν θέματα ή περιορισμούς ως προς τις απορρίψεις Γενική στρατηγική για τις υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε επίπεδο δήμων/περιφερειών/κράτους επίπεδο Εντοπισμός προτύπων για τα απόβλητα ή/και τις εκπομπές Εντοπισμός συναφούς νομοθεσίας (UWWTD, οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων, ΟΠΥ, εθνικά πρότυπα, κτλ.) Αρχική φάση Εντοπισμός προβλήματος και γενικού προτύπου λύσης Απόφαση σχετικά με τη θέση της νέας/προβλεπόμενης υποδομής διαχείρισης λυμάτων Κατανάλωση ενέργειας - Υψηλή προτεραιότητα => χρήση αναλυτικών κριτηρίων - Χαμηλότερη προτεραιότητα => χρήση στοιχειωδών κριτηρίων - Καμία προτεραιότητα: δεν απαιτείται χρήση κριτηρίων ΠΔΣ Κατανάλωση ύδατος - Υψηλή προτεραιότητα => χρήση αναλυτικών κριτηρίων - Χαμηλότερη προτεραιότητα => χρήση στοιχειωδών κριτηρίων - Καμία προτεραιότητα: δεν απαιτείται χρήση κριτηρίων ΠΔΣ Αποδοτικότητα επεξεργασίας λυμάτων - Προτεραιότητα πρόσθετης απομάκρυνσης θρ. ουσιών => χρήση στοιχειωδών κριτηρίων - Προτεραιότητα απομάκρυνσης θρ. ουσιών ή/και επικίνδυνων ουσιών ή/και παθογόνων οργανισμών => χρήση αναλυτικών κριτηρίων - Καμία προτεραιότητα: δεν απαιτείται χρήση κριτηρίων ΠΔΣ Αποδοτικότητα επεξεργασίας καυσαερίων - Προτεραιότητα απομάκρυνσης NOx, SO2, HCl και κονιορτού =>χρήση στοιχειωδών κριτηρίων - Προτεραιότητα απομάκρυνσης NOx, SO2, HCl και κονιορτού ή/και άλλων ενώσεων => χρήση αναλυτικών κριτηρίων - Καμία προτεραιότητα: δεν απαιτείται χρήση κριτηρίων ΠΔΣ Εντοπισμός τεχνικών επιλογών Ζητήματα που άπτονται του ΚΚΖ Ορίζονται μοναδιαίες τιμές για τις εξωτερικότητες που εντοπίσθηκαν; Ναι => χρήση περιβαλλοντικού ΚΚΖ Όχι => χρήση συμβατικού ΚΚΖ Συνολικός υπολογισμός ΕΚΖ ή/και ΚΚΖ για επιλεγμένα κριτήρια ΠΔΣ (προαιρετικά) Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης για: - περιβαλλοντικά - τεχνικά - οικονομικά ζητήματα Εντοπισμός βέλτιστης τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής επιλογής Προπαρασκευαστική φάση Περαιτέρω ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την επιλεγμένη επιλογή Εκτίμηση των λύσεων ΕΚΖ ή/και ΚΚΖ (προαιρετικά) Αναθεώρηση γενικότερου μοντέλου αξιολόγησης Αναθεώρηση περιβαλλοντικού, τεχνικού και οικονομικού μοντέλου Αναθεώρηση μεθόδου χορήγησης μορίων ανά κριτήριο 27

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές πληροφορίες

1 Γενικές πληροφορίες MEΛΟΣ ΤΩΝ/ MEMBER OF ISO-IEC-CEN-CENELEC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνταξη του Ελληνικού Προτύπου για την Ποιότητα Εμπορικών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα