ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος Μελέτης : Χρήστος Αλεξάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς Ομάδα εργασίας: Σκλάβος Φαβιανός (Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς) Γαλανάκης Κώστας (MSc Logistics Πανεπιστήμιο Πειραιώς) Αξιών στον Πειραιά Σελ 1

2 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 4 Β. Αλυσίδα αξίας (value chain) και προστιθέμενη αξία (added value) κατά την δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Τα φυσικά αγαθά (υποκείμενα underlying) τα οποία θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων Παραμετροποίηση - συμβολαιοποίηση των χαρακτηριστικών των διατιθέμενων χρηματιστηριακών προϊόντων Μεταβλητότητα των τιμών του υποκείμενου (underlying) αγαθού Επιλογή τύπου χρηματιστηριακής αγοράς Θεσμικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων Έλεγχος προδιαγραφών, Αποθήκευση και μεταφορά Ασφάλιση των προϊόντων και διασφάλιση των συναλλαγών Όργανα επιβολής κυρώσεων - Δίκαιο επιβολής Τόπος εγκατάστασης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Κανόνες διαπραγμάτευσης, περιθώρια ασφάλισης, ωράριο διαπραγμάτευσης, νόμισμα Κανάλια διανομής των χρηματιστηριακών προϊόντων I. Κανάλια διανομής των φυσικών εμπορευμάτων Παροχή ρευστότητας (market makers) και ύψος της προμήθειας των διαπραγματευτών (brokers) Επικοινωνία των πλεονεκτημάτων για κάθε εμπλεκόμενο μέρος ξεχωριστά Γ. Λόγοι αποτυχίας Χρηματιστήριων Εμπορευμάτων Δ. Roadmap για την δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην Ελλάδα Ε. Οφέλη για την Εθνική οικονομία και την κοινωνία από την δημιουργία Χρηματιστηρίου εμπορευμάτων στην χώρα μας ΣΤ. Χρηματοδότηση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Αξιών στον Πειραιά Σελ 2

3 1. Ενίσχυση του εγχειρήματος μέσω των κοινοτικών κονδυλίων Χρηματοδότηση μέσω κεφαλαίων υπό το πρόγραμμα JEREMIE - venture capitals ΤΑΝΕΟ31 Ζ. Αναβάθμιση της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένος του Πειραιά και δημιουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων εντός αυτής Η. Αγορά ιχθύων Θ. Η αγορά του ελαιολάδου Γ. Προτάσεις, προοπτικές και εκτιμήσεις αναφορικά με την δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην Ελλάδα Κ. Συμπέρασμα Αξιών στον Πειραιά Σελ 3

4 Α. Εισαγωγή Από την δεκαετία του 80 και έπειτα έχουν δημιουργηθεί ή έχει γίνει προσπάθεια για να δημιουργηθούν χρηματιστήρια εμπορευμάτων σε σχεδόν όλες τις ηπείρους και στις περισσότερες χώρες του αναπτυγμένου αλλά και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τα πιο πετυχημένα και γνωστά χρηματιστήρια εμπορευμάτων είναι αυτά τα οποία λειτουργούν σε αναπτυγμένες χώρες όπως αυτό του Σικάγο, της Ν. Υόρκης στις Η.Π.Α. και το χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου στην Αγγλία. Την τελευταία δεκαετία άνθιση παρουσιάζουν χρηματιστήρια εμπορευμάτων τόσο στην Ινδία όσο και στην Κίνα αλλά και σε άλλες ασιατικές χώρες. Προσπάθειες έχουν γίνει προκειμένου να δημιουργηθούν χρηματιστήρια εμπορευμάτων και σε αφρικανικές χώρες. Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν ευδοκιμήσει για μία σειρά από λόγους, οι οποίοι θα αναφερθούν στη μελέτη. Στην Βαλκανική χερσόνησο έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν δημιουργηθεί χρηματιστήρια εμπορευμάτων σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Επιπλέον, αρκετά χρηματιστήρια εμπορευμάτων λειτουργούν στην Τουρκία αλλά και σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Τέλος χρηματιστήρια εμπορευμάτων έχουν δημιουργηθεί και στις Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες, στην Ιταλία αλλά και στην Ισπανία, όπου λειτουργεί και το πρώτο χρηματιστήριο ελαιολάδου στον κόσμο. Τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων λαμβάνουν διαφορετικές μορφές, επιτελούν μία σειρά από διαφορετικές λειτουργίες και σε αυτά διαπραγματεύονται ποίκιλα αγαθά καθώς και χρηματιστηριακά παράγωγα των αγαθών που διαπραγματεύονται. Οι εν λόγω αγορές λειτουργούν είτε σαν άμεσες (spot) αγορές είτε σαν αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Οι αγορές spot λειτουργούν είτε ως αγορές σύζευξης της προσφοράς με την ζήτηση δηλ. ως δημοπρατήρια τα οποία λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο (real time - cash markets) είτε ως αγορές πλειστηρίασης (auction markets). Οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης πραγματεύονται χρηματιστηριακές αξίες συμβόλαια τα οποία εκκαθαρίζονται οικονομικά και διενεργείται η φυσική παράδοση ή το «κλείσιμο της θέσης» σε Αξιών στον Πειραιά Σελ 4

5 μελλοντική χρονική στιγμή, σε προκαθορισμένη τιμή, ποσότητα και στα λοιπά φυσικά χαρακτηριστικά του αγαθού. Στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures - κάποιες φορές και forwards) και δικαιώματα προαίρεσης (options). Τα futures επί εμπορευμάτων είναι τα πλέον διαδεδομένα χρηματοοικονομικά εργαλεία και αυτά με τον μεγαλύτερο τζίρο διεθνώς σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους δευτερογενών χρηματιστηριακών αξιών που διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια. Δικαιώματα προαίρεσης προσφέρονται από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια εμπορευμάτων του κόσμου επί αγαθών με ιδιαίτερα μεγάλη συναλλακτική αξία και όχι από τα μικρότερης εμβέλειας περιφερειακά Χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Παρόλο που κάποια από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Μεσογειακής λεκάνης, της Βαλκανικής χερσονήσου και των χωρών της Μαύρης και της Κασπίας θάλασσας πετυχαίνουν σημαντικούς τζίρους σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται σε αυτά, κανένα δεν έχει καταφέρει να πετύχει διεθνή αναγνωρισιμότητα λόγω αδυναμιών και προβλημάτων που παρουσιάζουν σε διαφορετικά επίπεδα (θεσμικού - κανονιστικού πλαισίου, εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών συναλλαγής, προβλήματα πιστοποίησης, μέτρησης, αποθήκευσης, μεταφοράς κ.α.). Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός χρηματιστηρίων εμπορευμάτων αναμένεται να εκλείψει ή να συγχωνευθεί με άλλα μεγαλύτερα λόγω πολύ χαμηλού όγκου συναλλαγών. Ειδικότερα, αναφορικά με τα γεωργικά προϊόντα, τα συναλλακτικά μεγέθη είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Εξαίρεση στην περιοχή της Μεσογείου αποτελεί το χρηματιστήριο βαμβακιού της Σμύρνης (Izmir Mercantile Exchange) το οποίο παρουσιάζει τζίρο 2 δις δολαρίων το χρόνο περίπου. Επιπρόσθετα ο όγκος των σιτηρών τα οποία παράγονται από την Ρωσία αλλά και την Ουκρανία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αγαθό αυτό. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια για την δημιουργία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων στην χώρα μας θα πρέπει να μελετήσει τους παράγοντες επιτυχίας ενός τέτοιου χρηματιστηρίου, αλλά και τους παράγοντες εν δυνάμει αποτυχίας του, μέσω της μελέτης περιπτώσεων ενός αριθμού εκ των υφιστάμενων ανά τον κόσμο, Αξιών στον Πειραιά Σελ 5

6 προκειμένου να δημιουργήσει μία αγορά η οποία λόγω των πλεονεκτημάτων της, γρήγορα θα προτιμηθεί από ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς εμπορικής, χρηματιστηριακής και επιχειρηματικής κοινότητας. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικονομικά Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων (Χ.Ε.) το οποίο θα επιφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα με αυτό μέρη (μέτοχοι του Χ.Ε., πολιτεία, κοινωνία, παραγωγοί - πωλητές των φυσικών προϊόντων που θα διαπραγματεύονται, αγοραστές, διαπραγματευτές, εκκαθαριστές, αποθηκευτές κ.α.) καθώς και στην Εθνική οικονομία, είναι σημαντικό να μελετηθούν επισταμένα οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα επιδώσουν αδιαμφισβήτητα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αυτό και θα διασφαλίσουν την επιτυχία των σκοπών και στόχων του αλλά και την βιωσιμότητά του. Οι παράγοντες αυτοί δύναται να προσδιοριστούν κατά μήκος του συνόλου της αλυσίδας παραγωγής αξίας (value chain) ενός τέτοιου εγχειρήματος. Κατά την μελέτη της αλυσίδας παραγωγής αξίας θα πρέπει να ληφθεί πρόβλεψη για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας (added value) σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αυτής. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι από τους παράγοντες κρίκους της αλυσίδας αυτής τους οποίους εντόπισε η εν λόγω μελέτη καθώς και η ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία η οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Μέσα από την διαδικασία αυτή γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν τα συγκριτικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εγχειρήματος. Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρουσίαση αποτελεί μία αρχική προσέγγιση, η οποία όμως αναδεικνύει την σημαντικότητα μίας τέτοιας εργασίας και υποδεικνύει τους κρίκους παράγοντες προστιθέμενης αξίας της. Προκειμένου να τεθούν σωστές βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί ένα τέτοιας σπουδαιότητας εγχείρημα, όπως είναι η δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, θα πρέπει κάθε παράγοντας να διερευνηθεί σε βάθος με μελέτη γραφείου αλλά και με συνεντεύξεις και συζητήσεις με όλα τα οιονεί εμπλεκόμενα μέρη. Αξιών στον Πειραιά Σελ 6

7 Β. Αλυσίδα αξίας (value chain) και προστιθέμενη αξία (added value) κατά την δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Οι παράγοντες - κρίκοι οι οποίοι παρουσιάζονται κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής αξίας (value chain) και οι οποίοι δυνητικά είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας (added value) καθώς και συγκριτικού πλεονεκτήματος για την επιτυχή δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων είναι: 1. Τα φυσικά αγαθά (υποκείμενα underlying) τα οποία θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση το κάθε φυσικό προϊόν το οποίο θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο νέο αυτό χρηματιστήριο εμπορευμάτων θα πρέπει να έχει ένα ικανό όγκο συναλλαγών τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία στις διεθνής εμπορικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, το προϊόν αυτό θα πρέπει να έχει ικανό αριθμό εμπλεκομένων τόσο από την μεριά των παραγωγών πωλητών όσο και από την πλευρά των αγοραστών. Το προϊόν θα πρέπει να κατέχει χαρακτηριστικά μετρησιμότητας, ποιοτικής διαβάθμισης, ελάχιστου χρόνου συντήρησης διατήρησης, δυνατότητα μεταφοράς και στοιχεία κανονικότητας εποχικότητας. Αναμφισβήτητα, ένα προϊόν το οποίο θα παράγεται σε σημαντικό ποσοστό της διεθνούς παραγωγής του, στην χώρα μας αποτελεί προϊόν προτεραιότητας προς διερεύνηση, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η εντοπιότητα προσδίδει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τέτοια προϊόντα τα οποία χρήζουν διερεύνησης μπορεί να είναι το ελαιόλαδο, οι ελιές, το λαβράκι και η τσιπούρα ιχθυοτροφείου ή και οι ναυτιλιακές αξίες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διενεργηθεί εις βάθος μελέτη των χρηματιστηρίων στα οποία ενδεχομένως ήδη να διαπραγματεύονται τα αγαθά υπό εξέταση καθώς και των χρηματιστηριακών προϊόντων επ αυτών των προϊόντων τα οποία ήδη προσφέρονται από άλλα χρηματιστήρια (π.χ. futures, forwards, options). Το γεγονός ότι ένα προϊόν ήδη διαπραγματεύεται σε κάποιο άλλο χρηματιστήριο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σε ένα Αξιών στον Πειραιά Σελ 7

8 χρηματιστήριο εμπορευμάτων στην χώρα μας. Θα πρέπει όμως να μελετηθούν οι αδυναμίες τόσο του χρηματιστηρίου που το προσφέρει αλλά και του τύπου του χρηματιστηριακού προϊόντος που προσφέρεται (ποιότητα, μετρική μονάδα διαπραγμάτευσης, νόμισμα, είδος συμβολαίου, κανόνες διακανονισμού, ασφάλιση, αποθήκευση κ.α.) προκειμένου να δημιουργηθούν διαπραγματεύσιμά προϊόντα για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων με συγκριτικά πλεονεκτήματα. 2. Παραμετροποίηση - συμβολαιοποίηση των χαρακτηριστικών των διατιθέμενων χρηματιστηριακών προϊόντων Καθοριστικοί παράγοντες ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι: η ποσότητα εμπορεύματος του συμβολαίου, οι μήνες παράδοσης, η ελάχιστη διακύμανση, το περιθώριο κινδύνου, ο χρόνος καθορισμού κερδών ζημιών (συνήθως καθημερινώς), η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης, το σημείο παράδοσης, το καθημερινό όριο διακύμανσης καθώς και το όριο των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων (ανοικτά συμβόλαια) ανά πελάτη. Η ορθή παραμετροποίηση και συμβολαιοποίηση των διατιθέμενων προϊόντων προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων αποτελεί παράγοντα επιτυχίας καθώς και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα του τελικού και συνολικού προσφερόμενου προς διαπραγμάτευση χρηματιστηριακού προϊόντος. Όπως αναφέρθηκε το προϊόν θα πρέπει να κατέχει χαρακτηριστικά μετρησιμότητας, ποιοτικής διαβάθμισης και ελάχιστου χρόνου συντήρησης διατήρησης, καθώς και δυνατότητα συσκευασίας προς μεταφορά, τα οποία θα πρέπει να συνάδουν με τις υφιστάμενες εμπορικές πρακτικές. Η παραμετροποίηση αυτή θα πρέπει να διευκολύνει τον παραγωγό αλλά κυρίως τον αγοραστή. Ο τελευταίος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα παραλάβει προϊόν σε ποσότητα, ποιότητα και χρόνο παράδοσης που θα τον εξυπηρετεί απόλυτα. Επιπρόσθετα, η σωστή συμβολαιοποίηση του προϊόντος με όρους διαφανείς, ξεκάθαρους, απλούς και εφαρμοζόμενους στο σύνολο των χωρών που εμπλέκονται στις συναλλαγές αυτές καθώς και η ξεκάθαρη διαιτητική διαδικασία, είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα καταστήσουν Αξιών στον Πειραιά Σελ 8

9 το τελικό χρηματιστηριακό προϊόν ελκυστικό τόσο στους πωλητές όσο και στους αγοραστές αλλά και τους κερδοσκόπους (speculators) οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συναλλαγές. Σημειώνεται εδώ, ότι τον ρόλο του εποπτεύονται φορέα του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων δύναται να τον καλύψει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας μας. Στους εποπτευόμενους φορείς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται έως σήμερα, οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης. Οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τα θέματα νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με την προστασία των επενδυτών. Τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη όλων των προαναφερόμενων φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορείς περιλαμβάνονται επίσης οι οργανωμένες αγορές και οι φορείς εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών Χ.Α., η Αγορά Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως φορέας εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών και επί παραγώγων αλλά και τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών και διασφάλισης συναλλαγών, όπως το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά. Αξιών στον Πειραιά Σελ 9

10 3. Μεταβλητότητα των τιμών του υποκείμενου (underlying) αγαθού Η τιμή του υποκείμενου αγαθού θα πρέπει να παρουσιάζει ιστορικά, μεταβλητότητα ικανή να δικαιολογεί την ένταξή του στους πίνακες ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων. Εν γένει, το φυσικό προϊόν το οποίο θα διαπραγματεύεται στην αγορά θα πρέπει να ενέχει χαρακτηριστικά αβεβαιότητας τα οποία θα ενδιαφέρονται να απαλείψουν οι πωλητές καθώς και οι αγοραστές (π.χ. όγκου παραγωγής, μελλοντικής τιμής κ.α.) και επιπλέον θα πρέπει να ενέχει στοιχεία τα οποία θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον κερδοσκόπων, οι οποίοι θα είναι ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη με καταλυτική συνεισφορά σε μία αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market). 4. Επιλογή τύπου χρηματιστηριακής αγοράς Για τα φυσικά αγαθά τα οποία τελικά θα επιλεγούν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, θα πρέπει αναμφισβήτητα να δημιουργηθεί αρχικά μία spot αγορά η οποία θα λειτουργεί είτε σε πραγματικό χρόνο (real time) είτε με την διαδικασία του πλειστηριασμού (auction market). Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω αγορά θα πρέπει να διαθέτει άριστο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ασφάλιση έναντι των κινδύνων μη παράδοσης ή μη τήρησης των ποιοτικών κ.λπ. κανονισμών, να έχει λύσει το πρόβλημα της αποθήκευσης και της μεταφοράς κ.α. Εν ευθέτω χρόνο, και αφού έχει δοκιμασθεί η spot αγορά στα επιμέρους σημεία απόδοσής της, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ανάδρασης για την κάλυψη των τυχών αδυναμιών που θα έχουν προκύψει και έχει αποκτήσει ικανοποιητικό βάθος (δηλ. ικανό όγκο συναλλαγών σε ποσότητες και αξίες) τότε θα είναι δυνατή η δημιουργία και αγοράς χρηματιστηριακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market) με το ίδιο υποκείμενο αγαθό. Είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση επιτυχίας της spot αγοράς η μετάβαση σε αγορά μελλοντικών συμβολαίων θα υπαγορευθεί από την ίδια την αγορά. Αξιών στον Πειραιά Σελ 10

11 5. Θεσμικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων Το θεσμικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες της διαδικασίας δημιουργίας αξίας. Το πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Ελληνική ως ένα ελάχιστο. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει μελετηθεί το θεσμικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας πετυχημένων χρηματιστηρίων εμπορευμάτων τα οποία λειτουργούν στις σημαντικές επιχειρηματικές πρωτεύουσες του κόσμου έτσι ώστε το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργηθεί να συνάδει με τις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές προκειμένου να είναι οικείο στους διεθνής επενδυτές και γενικότερα εμπλεκόμενους. Επιπρόσθετα, το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του τις διεθνής τραπεζικές πρακτικές χρηματοδότησης συμβολαίων εμπορευμάτων αλλά και διαχείρισης λογαριασμών εμπλεκομένων. Γενικότερα, το πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων θα πρέπει να όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο και σίγουρα διεθνοποιημένο. Το πλαίσιο λειτουργίας ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων εν γένει αποτελείται από τρία μέρη: 1) το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί η Πολιτεία για την λειτουργία του εν λόγω χρηματιστηρίου, έχοντας λάβει υπόψη του στην προκείμενη περίπτωση της χώρας μας το Ευρωπαϊκό αντίστοιχο δίκαιο (Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με την θέσπιση των απαραίτητων νόμων και την έκδοση σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων όπου αυτό είναι αναγκαίο. 2) το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την μορφή αποφάσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τις χρηματιστηριακές αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Αξιών στον Πειραιά Σελ 11

12 με ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου και η προστασία του επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας, 3) το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων το οποίο διαμορφώνει ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του χρηματιστηρίου για την εύρυθμη διενέργεια των συναλλαγών. Σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενσωμάτωση των υφιστάμενων εμπορικών πρακτικών λειτουργίας της αγοράς κάθε επιμέρους προϊόντος στο κανονιστικό πλαίσιο του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από την κλασική αγορά σε αυτή του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων. 6. Έλεγχος προδιαγραφών, αποθήκευση και μεταφορά Ένας από τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσδίδουν πιθανότητες επιτυχίας σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως προς το παραδοτέο εμπόρευμα. Το δυσκολότερο πρόβλημα το οποίο έχει να λύσει ο φορέας δημιουργίας ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων είναι το θέμα της αποθήκευσης, της μεταφοράς και του ελέγχου της ποιότητας του φυσικού προϊόντος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η αγορά πριν την δημιουργία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων λειτουργεί με τους κανόνες και όρους οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί από δεκαετίες ή και αιώνες. Η δημιουργία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων αλλάζει τους κανόνες αυτούς σε μεγάλο βαθμό. Η εύρυθμη μετάβαση στην νέα πραγματικότητα αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής και εκπλήρωσης των νέων όρων κυρίως από τους παραγωγούς πωλητές και τις υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την αποδοχή αλλά και την επιτυχία του εγχειρήματος. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση της ύπαρξης αποθηκευτικών κέντρων ή κέντρων logistics τα οποία να διαθέτουν την Αξιών στον Πειραιά Σελ 12

13 υποδομή για να τηρήσουν τους κανόνες ποιότητας, μέτρησης, συσκευασίας και αποθήκευσης του προϊόντος σε κόστη τα οποία δεν διαστρεβλώνουν τις τελικές χρηματιστηριακές τιμές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Προκειμένου η αγορά η οποία θα δημιουργηθεί να είναι διεθνοποιημένη και να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας θα πρέπει να εντοπισθούν και να είναι διαθέσιμες να συνεργασθούν, υποδομές αποθήκευσης που να πληρούν όλους τους σχετικούς κανόνες όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και άλλων χωρών οι οποίες είναι παραγωγοί πωλητές του ιδίου προϊόντος. Σημαντικός παράγοντας δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι και η διασφάλιση των χαρακτηριστικών του προϊόντος τα οποία θα περιγράφονται στο συμβόλαιο διαπραγμάτευσης. Για τον λόγο, αυτό θα πρέπει να πιστοποιηθούν εταιρείες ελέγχου ποιότητας και μετρήσεων οι οποίες θα επιφορτισθούν με την λειτουργία αυτή και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος. 7. Ασφάλιση των προϊόντων και διασφάλιση των συναλλαγών Το βασικότερο στοιχείο για την εν γένει επιτυχία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων πέρα από την δημιουργία αξιόγραφων και συμβολαίων τα οποία να είναι ελκυστικά σε αγοραστές και πωλητές, είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλα τα συναλλασσόμενα μέρη και φυσικά απέναντι στο ίδιο το χρηματιστήριο ως θεσμό. Η ασφάλιση των προϊόντων, φυσικών και χρηματιστηριακών, καθώς και των συναλλαγών καθώς και η εν γένει δημιουργία και σωστή λειτουργία του συστήματος αποζημίωσης των εμπλεκομένων, είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους τους συναλλασσόμενους. Τα συστήματα ασφάλισης και αποζημίωσης πρέπει να επικοινωνούνται διαρκώς και να είναι ξεκάθαρα σε όλους τους εμπλεκομένους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές αντίστοιχές με το Συνεγγυητικό και το Επικουρικό Κεφάλαιο τοy χρηματιστηρίου αξιών προκειμένου να διασφαλίζονται οι πελάτες του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από μεμονωμένες περιπτώσεις κακόβουλων πρακτικών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένος κανόνας υποχρεωτικής ασφάλισης των φυσικών αγαθών Αξιών στον Πειραιά Σελ 13

14 έναντι κινδύνων αστικής ευθύνης αλλά και καταστροφών, το κόστος των οποίων θα ενσωματώνεται είτε στην τιμή του συμβολαίου του προϊόντος που θα διαπραγματεύεται, είτε θα αποτελεί μέρος της προμήθειας που θα λαμβάνει ως αντίτιμο για τις υπηρεσίες του το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων. 8. Όργανα επιβολής κυρώσεων - Δίκαιο επιβολής Όπως προαναφέρθηκε, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης καθώς και ασφάλειας των συναλλαγών προσδίδει αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα η εμπειρία άλλων χωρών υποδεικνύει ότι η έλλειψη οικοδόμησης σε μία σειρά παραγόντων αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες αποτυχίας πολλών εκ των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων τα οποία έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πέρα από την ασφάλιση των προϊόντων και την διασφάλιση των συναλλαγών, ένα χρηματιστήριο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αποτελεσματικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αλλά και αντίστοιχα όργανα επιβολής κυρώσεων. Την λειτουργία αυτή την επωμίζεται τόσο το χρηματιστήριο το ίδιο αλλά και ο εποπτεύων φορέας καθώς και η ίδια η πολιτεία. 9. Τόπος εγκατάστασης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων διαπραγματεύονται πέρα του ενός αγαθού, γίνεται κατανοητό ότι η εγκατάστασή του στην περιοχή παραγωγής ενός εκ των αγαθών αυτών δεν δε προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα στην υπό εξέταση αγορά. Στοιχείο το οποίο δύναται να παράγει συγκριτικό πλεονέκτημα για ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων στην χώρα μας είναι η συγκέντρωση σημαντικού όγκου αποθήκευσης και διακίνησης σε μία περιορισμένη γεωγραφική έκταση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων διενεργείται και φυσική παράδοση. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση Αξιών στον Πειραιά Σελ 14

15 της φυσικής παράδοσης των εμπορευμάτων σε ένα τόπο αποτελεί αναμφισβήτητα συγκριτικό πλεονέκτημα μια και η αποθήκευση, η διακίνηση και ο έλεγχος των εμπορευμάτων μπορεί να γίνεται με ελαχιστοποιημένα κόστη. Ιδανικά, το χρηματιστήριο εμπορευμάτων θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε μία τέτοια τοποθεσία κοντά στην οποία θα διενεργείται η αποθήκευση και η μεταφορά. Κατά συνέπεια ένα λιμάνι, σταθμός τρένων ή εμπορικό αεροδρόμιο ή μία τοποθεσία με υποδομές αποθήκευσης ή/και συσκευασίας ή ιδανικότερα ένας συνδυασμός των προηγουμένων θα ήταν μία τοποθεσία η οποία θα επέδιδε συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων θα πρέπει να δημιουργηθεί κοντά σε αστικό κέντρο στο οποίο να συγκεντρώνονται χρηματοπιστωτικές, χρηματιστηριακές, εκτελωνιστικές, υπηρεσίες μεταφοράς και άλλες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω αγοράς. Τέλος, το χρηματιστήριο εμπορευμάτων θα πρέπει να δημιουργηθεί κοντά σε αστικό κέντρο το οποίο να αποτελεί την καρδιά του ιστού των διεθνών αγορών στις οποίες παράγονται τα προϊόντα τα οποία θα διαπραγματεύονται σε αυτό. Με βάση τα παραπάνω η πόλη του Πειραιά αποτελεί ιδανικό σημείο για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. 10. Κανόνες διαπραγμάτευσης, περιθώρια ασφάλισης, ωράριο διαπραγμάτευσης, νόμισμα Οι κανόνες διαπραγμάτευσης, τα περιθώρια ασφάλισης, το ωράριο διαπραγμάτευσης καθώς και το νόμισμα δύναται να προσδώσουν σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων έναντι ενός άλλου. Εν γένει, οι κανόνες καθώς και τα περιθώρια ασφάλισης θα πρέπει να είναι αυστηρά αλλά όχι περιοριστικά, για την μεγάλη ομάδα των εμπλεκομένων. Επιπρόσθετα, τα περιθώρια διαπραγμάτευσης θα πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με την μεταβλητότητα της αγοράς, η οποία μπορεί να προσδιορίζεται με βάση τα πιο πρόσφατα ιστορικά στοιχεία και να προσαρμόζεται όταν εξέρχεται των ορίων ανοχής. Επιπρόσθετα το ωράριο λειτουργίας πρέπει να είναι διευθετημένο με τρόπο που να μπορεί να συμπεριλαμβάνει εργάσιμες ώρες του συνόλου των χωρών Αξιών στον Πειραιά Σελ 15

16 από τις οποίες προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των αντισυμβαλλομένων. Τέλος αναφορικά με το νόμισμα, σημειώνεται ότι παρόλο που το νόμισμα των συναλλαγών θα είναι το ευρώ, θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα μέσω σχετικής υποδομής και ηλεκτρονικής εφαρμογής να γίνεται μετατροπή με τα ελάχιστα δυνατά κόστη των εισπραττόμενων ή των καταβαλλόμενων αξιών και σε δολάρια. 11. Κανάλια διανομής των χρηματιστηριακών προϊόντων Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων είναι η ύπαρξη ενός σημαντικού καναλιού διάθεσης των συμβολαίων τα οποία θα διαπραγματεύονται στην σχετική πλατφόρμα. Σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα, μέσω αντιπροσώπων χρηματιστηριακών αγαθών για το άνοιγμα μερίδας με σχετική ευκολία και από πελάτες του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν μελετηθεί στο σύνολό τους τα εμπόδια και οι όροι οι οποίοι επιβάλλονται από την νομοθεσία ξένων κρατών - πηγών πελατειακής βάσης για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων καθώς και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στην μεταφορά κεφαλαίων από χώρα σε χώρα και να έχει γίνει προσπάθεια για την επίλυση τους εκ των προτέρων. I. Κανάλια διανομής των φυσικών εμπορευμάτων Με την ίδια λογική θα πρέπει να έχουν εξετασθεί καλά τα εμπόδια τα οποία θα προκύψουν κατά την μεταφορά ή την εισαγωγή των φυσικών προϊόντων από μία χώρα σε άλλη, λόγω φορολογικών, δασμολογικών ή άλλων εμποδίων (π.χ. ποιοτικά χαρακτηριστικά, κανόνες υγιεινής, κανόνες κατά των μεταλλαγμένων, κ.α.) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφορά και εισαγωγή των εμπορευμάτων σε κάποιες χώρες λόγω των προαναφερόμενων εμποδίων, οι πελάτες αυτών των χωρών θα πρέπει να ενημερώνονται ή/και να αποκλείονται από την διαπραγμάτευση. Αξιών στον Πειραιά Σελ 16

17 12. Παροχή ρευστότητας (market makers) και ύψος της προμήθειας των διαπραγματευτών (brokers) Ακόμα ένας παράγοντας επιτυχίας ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων είναι η συνεχής παροχή ρευστότητας μέσω ενός market maker προκειμένου να υπάρχει πάντα (ή τουλάχιστον σε κανονικές συνθήκες) η δυνατότητα να αγοράσει και να πωλήσει ένας ενδιαφερόμενος. Επίσης, οι προμήθειες οι οποίες θα χρεώνονται από τους market makers και τους brokers θα πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλα χρηματιστήρια και σε κάθε περίπτωση σημαντικά μειωμένες τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου προκειμένου να προσελκύσει συναλλασσόμενους. 13. Επικοινωνία των πλεονεκτημάτων για κάθε εμπλεκόμενο μέρος ξεχωριστά. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και τα οφέλη που προσφέρει να επικοινωνηθεί αποτελεσματικά σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με τον σωστό τρόπο και την σωστή χρονική στιγμή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γ. Λόγοι αποτυχίας Χρηματιστήριων Εμπορευμάτων Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιτυχημένο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων θα πρέπει να έχουν εξετασθεί οι λόγοι για τους οποίους έχει αποτύχει στο παρελθόν ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων αγορών. Παρουσιάζονται πιο κάτω οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, όπως αυτοί αναδεικνύονται από την μελέτη περιπτώσεων σε χώρες τις Κεντρικής Ασίας, των Βαλκανίων καθώς και σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου: Αξιών στον Πειραιά Σελ 17

18 1) Έλλειψη σχετικής κουλτούρας και εκπαίδευσης κυρίως από την πλευρά των παραγωγών πωλητών. 2) Προβληματικός χρηματοοικονομικός τομέας της χώρας παραγωγής του αγαθού. 3) Ελλειμματικό ή ανύπαρκτο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων ή/και έλλειψη στήριξης από την κεντρική Κυβέρνηση. 4) Μικρό μέγεθος αγροτικής οικονομίας (μικρό μέγεθος κλήρων, μικρό μέγεθος παραγωγών ανά προϊόν κ.α.). 5) Εμπόδια νομοθετικά ή δασμολογικά στην διενέργεια του διεθνούς εμπορίου. 6) Επιβολή ποσοστώσεων και φόρων ή έλεγχος τιμών των αγαθών από την κυβέρνηση. 7) Υψηλή φορολόγηση των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από το κράτος. 8) Έλλειψη στήριξης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα του κράτους στο οποίο δραστηριοποιείται. 9) Αγροτική παραγωγή ποιοτικά πολυκερματισμένη. 10) Έλλειψη κερδοσκόπων (speculators) στην αγορά του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων λόγω μη ξεκάθαρων όρων του παιχνιδιού και ρηχής αγοράς. 11) Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων οι οποίοι να δέχονται να εφαρμόσουν τα ελάχιστα των προδιαγραφών αποθήκευσης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. 12) Υψηλά κόστη μεταφορών λόγω ανυπαρξίας υποδομών και δικτύων. 13) Αδυναμία επικοινωνίας των ευεργετημάτων του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στους εν δυνάμει συμμετέχοντες. Ελλειμματικό Marketing και προώθηση του θεσμού, κυρίως στα αρχικά στάδια λειτουργίας του. 14) Οικονομική ή πολιτική αποσταθεροποίηση της χώρας λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. Αξιών στον Πειραιά Σελ 18