ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος Μελέτης : Χρήστος Αλεξάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς Ομάδα εργασίας: Σκλάβος Φαβιανός (Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς) Γαλανάκης Κώστας (MSc Logistics Πανεπιστήμιο Πειραιώς) Αξιών στον Πειραιά Σελ 1

2 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 4 Β. Αλυσίδα αξίας (value chain) και προστιθέμενη αξία (added value) κατά την δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Τα φυσικά αγαθά (υποκείμενα underlying) τα οποία θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων Παραμετροποίηση - συμβολαιοποίηση των χαρακτηριστικών των διατιθέμενων χρηματιστηριακών προϊόντων Μεταβλητότητα των τιμών του υποκείμενου (underlying) αγαθού Επιλογή τύπου χρηματιστηριακής αγοράς Θεσμικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων Έλεγχος προδιαγραφών, Αποθήκευση και μεταφορά Ασφάλιση των προϊόντων και διασφάλιση των συναλλαγών Όργανα επιβολής κυρώσεων - Δίκαιο επιβολής Τόπος εγκατάστασης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Κανόνες διαπραγμάτευσης, περιθώρια ασφάλισης, ωράριο διαπραγμάτευσης, νόμισμα Κανάλια διανομής των χρηματιστηριακών προϊόντων I. Κανάλια διανομής των φυσικών εμπορευμάτων Παροχή ρευστότητας (market makers) και ύψος της προμήθειας των διαπραγματευτών (brokers) Επικοινωνία των πλεονεκτημάτων για κάθε εμπλεκόμενο μέρος ξεχωριστά Γ. Λόγοι αποτυχίας Χρηματιστήριων Εμπορευμάτων Δ. Roadmap για την δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην Ελλάδα Ε. Οφέλη για την Εθνική οικονομία και την κοινωνία από την δημιουργία Χρηματιστηρίου εμπορευμάτων στην χώρα μας ΣΤ. Χρηματοδότηση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Αξιών στον Πειραιά Σελ 2

3 1. Ενίσχυση του εγχειρήματος μέσω των κοινοτικών κονδυλίων Χρηματοδότηση μέσω κεφαλαίων υπό το πρόγραμμα JEREMIE - venture capitals ΤΑΝΕΟ31 Ζ. Αναβάθμιση της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένος του Πειραιά και δημιουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων εντός αυτής Η. Αγορά ιχθύων Θ. Η αγορά του ελαιολάδου Γ. Προτάσεις, προοπτικές και εκτιμήσεις αναφορικά με την δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην Ελλάδα Κ. Συμπέρασμα Αξιών στον Πειραιά Σελ 3

4 Α. Εισαγωγή Από την δεκαετία του 80 και έπειτα έχουν δημιουργηθεί ή έχει γίνει προσπάθεια για να δημιουργηθούν χρηματιστήρια εμπορευμάτων σε σχεδόν όλες τις ηπείρους και στις περισσότερες χώρες του αναπτυγμένου αλλά και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τα πιο πετυχημένα και γνωστά χρηματιστήρια εμπορευμάτων είναι αυτά τα οποία λειτουργούν σε αναπτυγμένες χώρες όπως αυτό του Σικάγο, της Ν. Υόρκης στις Η.Π.Α. και το χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου στην Αγγλία. Την τελευταία δεκαετία άνθιση παρουσιάζουν χρηματιστήρια εμπορευμάτων τόσο στην Ινδία όσο και στην Κίνα αλλά και σε άλλες ασιατικές χώρες. Προσπάθειες έχουν γίνει προκειμένου να δημιουργηθούν χρηματιστήρια εμπορευμάτων και σε αφρικανικές χώρες. Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν ευδοκιμήσει για μία σειρά από λόγους, οι οποίοι θα αναφερθούν στη μελέτη. Στην Βαλκανική χερσόνησο έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν δημιουργηθεί χρηματιστήρια εμπορευμάτων σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Επιπλέον, αρκετά χρηματιστήρια εμπορευμάτων λειτουργούν στην Τουρκία αλλά και σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Τέλος χρηματιστήρια εμπορευμάτων έχουν δημιουργηθεί και στις Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες, στην Ιταλία αλλά και στην Ισπανία, όπου λειτουργεί και το πρώτο χρηματιστήριο ελαιολάδου στον κόσμο. Τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων λαμβάνουν διαφορετικές μορφές, επιτελούν μία σειρά από διαφορετικές λειτουργίες και σε αυτά διαπραγματεύονται ποίκιλα αγαθά καθώς και χρηματιστηριακά παράγωγα των αγαθών που διαπραγματεύονται. Οι εν λόγω αγορές λειτουργούν είτε σαν άμεσες (spot) αγορές είτε σαν αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Οι αγορές spot λειτουργούν είτε ως αγορές σύζευξης της προσφοράς με την ζήτηση δηλ. ως δημοπρατήρια τα οποία λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο (real time - cash markets) είτε ως αγορές πλειστηρίασης (auction markets). Οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης πραγματεύονται χρηματιστηριακές αξίες συμβόλαια τα οποία εκκαθαρίζονται οικονομικά και διενεργείται η φυσική παράδοση ή το «κλείσιμο της θέσης» σε Αξιών στον Πειραιά Σελ 4

5 μελλοντική χρονική στιγμή, σε προκαθορισμένη τιμή, ποσότητα και στα λοιπά φυσικά χαρακτηριστικά του αγαθού. Στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures - κάποιες φορές και forwards) και δικαιώματα προαίρεσης (options). Τα futures επί εμπορευμάτων είναι τα πλέον διαδεδομένα χρηματοοικονομικά εργαλεία και αυτά με τον μεγαλύτερο τζίρο διεθνώς σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους δευτερογενών χρηματιστηριακών αξιών που διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια. Δικαιώματα προαίρεσης προσφέρονται από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια εμπορευμάτων του κόσμου επί αγαθών με ιδιαίτερα μεγάλη συναλλακτική αξία και όχι από τα μικρότερης εμβέλειας περιφερειακά Χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Παρόλο που κάποια από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Μεσογειακής λεκάνης, της Βαλκανικής χερσονήσου και των χωρών της Μαύρης και της Κασπίας θάλασσας πετυχαίνουν σημαντικούς τζίρους σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται σε αυτά, κανένα δεν έχει καταφέρει να πετύχει διεθνή αναγνωρισιμότητα λόγω αδυναμιών και προβλημάτων που παρουσιάζουν σε διαφορετικά επίπεδα (θεσμικού - κανονιστικού πλαισίου, εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών συναλλαγής, προβλήματα πιστοποίησης, μέτρησης, αποθήκευσης, μεταφοράς κ.α.). Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός χρηματιστηρίων εμπορευμάτων αναμένεται να εκλείψει ή να συγχωνευθεί με άλλα μεγαλύτερα λόγω πολύ χαμηλού όγκου συναλλαγών. Ειδικότερα, αναφορικά με τα γεωργικά προϊόντα, τα συναλλακτικά μεγέθη είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Εξαίρεση στην περιοχή της Μεσογείου αποτελεί το χρηματιστήριο βαμβακιού της Σμύρνης (Izmir Mercantile Exchange) το οποίο παρουσιάζει τζίρο 2 δις δολαρίων το χρόνο περίπου. Επιπρόσθετα ο όγκος των σιτηρών τα οποία παράγονται από την Ρωσία αλλά και την Ουκρανία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αγαθό αυτό. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια για την δημιουργία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων στην χώρα μας θα πρέπει να μελετήσει τους παράγοντες επιτυχίας ενός τέτοιου χρηματιστηρίου, αλλά και τους παράγοντες εν δυνάμει αποτυχίας του, μέσω της μελέτης περιπτώσεων ενός αριθμού εκ των υφιστάμενων ανά τον κόσμο, Αξιών στον Πειραιά Σελ 5

6 προκειμένου να δημιουργήσει μία αγορά η οποία λόγω των πλεονεκτημάτων της, γρήγορα θα προτιμηθεί από ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς εμπορικής, χρηματιστηριακής και επιχειρηματικής κοινότητας. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικονομικά Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων (Χ.Ε.) το οποίο θα επιφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα με αυτό μέρη (μέτοχοι του Χ.Ε., πολιτεία, κοινωνία, παραγωγοί - πωλητές των φυσικών προϊόντων που θα διαπραγματεύονται, αγοραστές, διαπραγματευτές, εκκαθαριστές, αποθηκευτές κ.α.) καθώς και στην Εθνική οικονομία, είναι σημαντικό να μελετηθούν επισταμένα οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι θα επιδώσουν αδιαμφισβήτητα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αυτό και θα διασφαλίσουν την επιτυχία των σκοπών και στόχων του αλλά και την βιωσιμότητά του. Οι παράγοντες αυτοί δύναται να προσδιοριστούν κατά μήκος του συνόλου της αλυσίδας παραγωγής αξίας (value chain) ενός τέτοιου εγχειρήματος. Κατά την μελέτη της αλυσίδας παραγωγής αξίας θα πρέπει να ληφθεί πρόβλεψη για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας (added value) σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αυτής. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι από τους παράγοντες κρίκους της αλυσίδας αυτής τους οποίους εντόπισε η εν λόγω μελέτη καθώς και η ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία η οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Μέσα από την διαδικασία αυτή γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν τα συγκριτικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εγχειρήματος. Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρουσίαση αποτελεί μία αρχική προσέγγιση, η οποία όμως αναδεικνύει την σημαντικότητα μίας τέτοιας εργασίας και υποδεικνύει τους κρίκους παράγοντες προστιθέμενης αξίας της. Προκειμένου να τεθούν σωστές βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί ένα τέτοιας σπουδαιότητας εγχείρημα, όπως είναι η δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, θα πρέπει κάθε παράγοντας να διερευνηθεί σε βάθος με μελέτη γραφείου αλλά και με συνεντεύξεις και συζητήσεις με όλα τα οιονεί εμπλεκόμενα μέρη. Αξιών στον Πειραιά Σελ 6

7 Β. Αλυσίδα αξίας (value chain) και προστιθέμενη αξία (added value) κατά την δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Οι παράγοντες - κρίκοι οι οποίοι παρουσιάζονται κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής αξίας (value chain) και οι οποίοι δυνητικά είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας (added value) καθώς και συγκριτικού πλεονεκτήματος για την επιτυχή δημιουργία ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων είναι: 1. Τα φυσικά αγαθά (υποκείμενα underlying) τα οποία θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση το κάθε φυσικό προϊόν το οποίο θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο νέο αυτό χρηματιστήριο εμπορευμάτων θα πρέπει να έχει ένα ικανό όγκο συναλλαγών τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία στις διεθνής εμπορικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, το προϊόν αυτό θα πρέπει να έχει ικανό αριθμό εμπλεκομένων τόσο από την μεριά των παραγωγών πωλητών όσο και από την πλευρά των αγοραστών. Το προϊόν θα πρέπει να κατέχει χαρακτηριστικά μετρησιμότητας, ποιοτικής διαβάθμισης, ελάχιστου χρόνου συντήρησης διατήρησης, δυνατότητα μεταφοράς και στοιχεία κανονικότητας εποχικότητας. Αναμφισβήτητα, ένα προϊόν το οποίο θα παράγεται σε σημαντικό ποσοστό της διεθνούς παραγωγής του, στην χώρα μας αποτελεί προϊόν προτεραιότητας προς διερεύνηση, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η εντοπιότητα προσδίδει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τέτοια προϊόντα τα οποία χρήζουν διερεύνησης μπορεί να είναι το ελαιόλαδο, οι ελιές, το λαβράκι και η τσιπούρα ιχθυοτροφείου ή και οι ναυτιλιακές αξίες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διενεργηθεί εις βάθος μελέτη των χρηματιστηρίων στα οποία ενδεχομένως ήδη να διαπραγματεύονται τα αγαθά υπό εξέταση καθώς και των χρηματιστηριακών προϊόντων επ αυτών των προϊόντων τα οποία ήδη προσφέρονται από άλλα χρηματιστήρια (π.χ. futures, forwards, options). Το γεγονός ότι ένα προϊόν ήδη διαπραγματεύεται σε κάποιο άλλο χρηματιστήριο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σε ένα Αξιών στον Πειραιά Σελ 7

8 χρηματιστήριο εμπορευμάτων στην χώρα μας. Θα πρέπει όμως να μελετηθούν οι αδυναμίες τόσο του χρηματιστηρίου που το προσφέρει αλλά και του τύπου του χρηματιστηριακού προϊόντος που προσφέρεται (ποιότητα, μετρική μονάδα διαπραγμάτευσης, νόμισμα, είδος συμβολαίου, κανόνες διακανονισμού, ασφάλιση, αποθήκευση κ.α.) προκειμένου να δημιουργηθούν διαπραγματεύσιμά προϊόντα για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων με συγκριτικά πλεονεκτήματα. 2. Παραμετροποίηση - συμβολαιοποίηση των χαρακτηριστικών των διατιθέμενων χρηματιστηριακών προϊόντων Καθοριστικοί παράγοντες ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι: η ποσότητα εμπορεύματος του συμβολαίου, οι μήνες παράδοσης, η ελάχιστη διακύμανση, το περιθώριο κινδύνου, ο χρόνος καθορισμού κερδών ζημιών (συνήθως καθημερινώς), η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης, το σημείο παράδοσης, το καθημερινό όριο διακύμανσης καθώς και το όριο των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων (ανοικτά συμβόλαια) ανά πελάτη. Η ορθή παραμετροποίηση και συμβολαιοποίηση των διατιθέμενων προϊόντων προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων αποτελεί παράγοντα επιτυχίας καθώς και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα του τελικού και συνολικού προσφερόμενου προς διαπραγμάτευση χρηματιστηριακού προϊόντος. Όπως αναφέρθηκε το προϊόν θα πρέπει να κατέχει χαρακτηριστικά μετρησιμότητας, ποιοτικής διαβάθμισης και ελάχιστου χρόνου συντήρησης διατήρησης, καθώς και δυνατότητα συσκευασίας προς μεταφορά, τα οποία θα πρέπει να συνάδουν με τις υφιστάμενες εμπορικές πρακτικές. Η παραμετροποίηση αυτή θα πρέπει να διευκολύνει τον παραγωγό αλλά κυρίως τον αγοραστή. Ο τελευταίος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα παραλάβει προϊόν σε ποσότητα, ποιότητα και χρόνο παράδοσης που θα τον εξυπηρετεί απόλυτα. Επιπρόσθετα, η σωστή συμβολαιοποίηση του προϊόντος με όρους διαφανείς, ξεκάθαρους, απλούς και εφαρμοζόμενους στο σύνολο των χωρών που εμπλέκονται στις συναλλαγές αυτές καθώς και η ξεκάθαρη διαιτητική διαδικασία, είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα καταστήσουν Αξιών στον Πειραιά Σελ 8

9 το τελικό χρηματιστηριακό προϊόν ελκυστικό τόσο στους πωλητές όσο και στους αγοραστές αλλά και τους κερδοσκόπους (speculators) οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συναλλαγές. Σημειώνεται εδώ, ότι τον ρόλο του εποπτεύονται φορέα του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων δύναται να τον καλύψει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας μας. Στους εποπτευόμενους φορείς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται έως σήμερα, οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης. Οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τα θέματα νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με την προστασία των επενδυτών. Τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη όλων των προαναφερόμενων φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορείς περιλαμβάνονται επίσης οι οργανωμένες αγορές και οι φορείς εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών Χ.Α., η Αγορά Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως φορέας εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών και επί παραγώγων αλλά και τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών και διασφάλισης συναλλαγών, όπως το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά. Αξιών στον Πειραιά Σελ 9

10 3. Μεταβλητότητα των τιμών του υποκείμενου (underlying) αγαθού Η τιμή του υποκείμενου αγαθού θα πρέπει να παρουσιάζει ιστορικά, μεταβλητότητα ικανή να δικαιολογεί την ένταξή του στους πίνακες ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων. Εν γένει, το φυσικό προϊόν το οποίο θα διαπραγματεύεται στην αγορά θα πρέπει να ενέχει χαρακτηριστικά αβεβαιότητας τα οποία θα ενδιαφέρονται να απαλείψουν οι πωλητές καθώς και οι αγοραστές (π.χ. όγκου παραγωγής, μελλοντικής τιμής κ.α.) και επιπλέον θα πρέπει να ενέχει στοιχεία τα οποία θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον κερδοσκόπων, οι οποίοι θα είναι ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη με καταλυτική συνεισφορά σε μία αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market). 4. Επιλογή τύπου χρηματιστηριακής αγοράς Για τα φυσικά αγαθά τα οποία τελικά θα επιλεγούν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, θα πρέπει αναμφισβήτητα να δημιουργηθεί αρχικά μία spot αγορά η οποία θα λειτουργεί είτε σε πραγματικό χρόνο (real time) είτε με την διαδικασία του πλειστηριασμού (auction market). Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω αγορά θα πρέπει να διαθέτει άριστο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ασφάλιση έναντι των κινδύνων μη παράδοσης ή μη τήρησης των ποιοτικών κ.λπ. κανονισμών, να έχει λύσει το πρόβλημα της αποθήκευσης και της μεταφοράς κ.α. Εν ευθέτω χρόνο, και αφού έχει δοκιμασθεί η spot αγορά στα επιμέρους σημεία απόδοσής της, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ανάδρασης για την κάλυψη των τυχών αδυναμιών που θα έχουν προκύψει και έχει αποκτήσει ικανοποιητικό βάθος (δηλ. ικανό όγκο συναλλαγών σε ποσότητες και αξίες) τότε θα είναι δυνατή η δημιουργία και αγοράς χρηματιστηριακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures market) με το ίδιο υποκείμενο αγαθό. Είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση επιτυχίας της spot αγοράς η μετάβαση σε αγορά μελλοντικών συμβολαίων θα υπαγορευθεί από την ίδια την αγορά. Αξιών στον Πειραιά Σελ 10

11 5. Θεσμικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων Το θεσμικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες της διαδικασίας δημιουργίας αξίας. Το πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Ελληνική ως ένα ελάχιστο. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει μελετηθεί το θεσμικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας πετυχημένων χρηματιστηρίων εμπορευμάτων τα οποία λειτουργούν στις σημαντικές επιχειρηματικές πρωτεύουσες του κόσμου έτσι ώστε το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργηθεί να συνάδει με τις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές προκειμένου να είναι οικείο στους διεθνής επενδυτές και γενικότερα εμπλεκόμενους. Επιπρόσθετα, το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του τις διεθνής τραπεζικές πρακτικές χρηματοδότησης συμβολαίων εμπορευμάτων αλλά και διαχείρισης λογαριασμών εμπλεκομένων. Γενικότερα, το πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων θα πρέπει να όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο και σίγουρα διεθνοποιημένο. Το πλαίσιο λειτουργίας ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων εν γένει αποτελείται από τρία μέρη: 1) το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί η Πολιτεία για την λειτουργία του εν λόγω χρηματιστηρίου, έχοντας λάβει υπόψη του στην προκείμενη περίπτωση της χώρας μας το Ευρωπαϊκό αντίστοιχο δίκαιο (Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με την θέσπιση των απαραίτητων νόμων και την έκδοση σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων όπου αυτό είναι αναγκαίο. 2) το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την μορφή αποφάσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τις χρηματιστηριακές αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Αξιών στον Πειραιά Σελ 11

12 με ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου και η προστασία του επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας, 3) το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων το οποίο διαμορφώνει ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του χρηματιστηρίου για την εύρυθμη διενέργεια των συναλλαγών. Σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενσωμάτωση των υφιστάμενων εμπορικών πρακτικών λειτουργίας της αγοράς κάθε επιμέρους προϊόντος στο κανονιστικό πλαίσιο του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από την κλασική αγορά σε αυτή του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων. 6. Έλεγχος προδιαγραφών, αποθήκευση και μεταφορά Ένας από τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσδίδουν πιθανότητες επιτυχίας σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως προς το παραδοτέο εμπόρευμα. Το δυσκολότερο πρόβλημα το οποίο έχει να λύσει ο φορέας δημιουργίας ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων είναι το θέμα της αποθήκευσης, της μεταφοράς και του ελέγχου της ποιότητας του φυσικού προϊόντος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η αγορά πριν την δημιουργία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων λειτουργεί με τους κανόνες και όρους οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί από δεκαετίες ή και αιώνες. Η δημιουργία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων αλλάζει τους κανόνες αυτούς σε μεγάλο βαθμό. Η εύρυθμη μετάβαση στην νέα πραγματικότητα αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής και εκπλήρωσης των νέων όρων κυρίως από τους παραγωγούς πωλητές και τις υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την αποδοχή αλλά και την επιτυχία του εγχειρήματος. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση της ύπαρξης αποθηκευτικών κέντρων ή κέντρων logistics τα οποία να διαθέτουν την Αξιών στον Πειραιά Σελ 12

13 υποδομή για να τηρήσουν τους κανόνες ποιότητας, μέτρησης, συσκευασίας και αποθήκευσης του προϊόντος σε κόστη τα οποία δεν διαστρεβλώνουν τις τελικές χρηματιστηριακές τιμές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Προκειμένου η αγορά η οποία θα δημιουργηθεί να είναι διεθνοποιημένη και να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας θα πρέπει να εντοπισθούν και να είναι διαθέσιμες να συνεργασθούν, υποδομές αποθήκευσης που να πληρούν όλους τους σχετικούς κανόνες όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και άλλων χωρών οι οποίες είναι παραγωγοί πωλητές του ιδίου προϊόντος. Σημαντικός παράγοντας δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι και η διασφάλιση των χαρακτηριστικών του προϊόντος τα οποία θα περιγράφονται στο συμβόλαιο διαπραγμάτευσης. Για τον λόγο, αυτό θα πρέπει να πιστοποιηθούν εταιρείες ελέγχου ποιότητας και μετρήσεων οι οποίες θα επιφορτισθούν με την λειτουργία αυτή και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος. 7. Ασφάλιση των προϊόντων και διασφάλιση των συναλλαγών Το βασικότερο στοιχείο για την εν γένει επιτυχία ενός χρηματιστηρίου εμπορευμάτων πέρα από την δημιουργία αξιόγραφων και συμβολαίων τα οποία να είναι ελκυστικά σε αγοραστές και πωλητές, είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλα τα συναλλασσόμενα μέρη και φυσικά απέναντι στο ίδιο το χρηματιστήριο ως θεσμό. Η ασφάλιση των προϊόντων, φυσικών και χρηματιστηριακών, καθώς και των συναλλαγών καθώς και η εν γένει δημιουργία και σωστή λειτουργία του συστήματος αποζημίωσης των εμπλεκομένων, είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους τους συναλλασσόμενους. Τα συστήματα ασφάλισης και αποζημίωσης πρέπει να επικοινωνούνται διαρκώς και να είναι ξεκάθαρα σε όλους τους εμπλεκομένους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές αντίστοιχές με το Συνεγγυητικό και το Επικουρικό Κεφάλαιο τοy χρηματιστηρίου αξιών προκειμένου να διασφαλίζονται οι πελάτες του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από μεμονωμένες περιπτώσεις κακόβουλων πρακτικών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένος κανόνας υποχρεωτικής ασφάλισης των φυσικών αγαθών Αξιών στον Πειραιά Σελ 13

14 έναντι κινδύνων αστικής ευθύνης αλλά και καταστροφών, το κόστος των οποίων θα ενσωματώνεται είτε στην τιμή του συμβολαίου του προϊόντος που θα διαπραγματεύεται, είτε θα αποτελεί μέρος της προμήθειας που θα λαμβάνει ως αντίτιμο για τις υπηρεσίες του το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων. 8. Όργανα επιβολής κυρώσεων - Δίκαιο επιβολής Όπως προαναφέρθηκε, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης καθώς και ασφάλειας των συναλλαγών προσδίδει αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα η εμπειρία άλλων χωρών υποδεικνύει ότι η έλλειψη οικοδόμησης σε μία σειρά παραγόντων αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες αποτυχίας πολλών εκ των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων τα οποία έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πέρα από την ασφάλιση των προϊόντων και την διασφάλιση των συναλλαγών, ένα χρηματιστήριο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αποτελεσματικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αλλά και αντίστοιχα όργανα επιβολής κυρώσεων. Την λειτουργία αυτή την επωμίζεται τόσο το χρηματιστήριο το ίδιο αλλά και ο εποπτεύων φορέας καθώς και η ίδια η πολιτεία. 9. Τόπος εγκατάστασης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων διαπραγματεύονται πέρα του ενός αγαθού, γίνεται κατανοητό ότι η εγκατάστασή του στην περιοχή παραγωγής ενός εκ των αγαθών αυτών δεν δε προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα στην υπό εξέταση αγορά. Στοιχείο το οποίο δύναται να παράγει συγκριτικό πλεονέκτημα για ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων στην χώρα μας είναι η συγκέντρωση σημαντικού όγκου αποθήκευσης και διακίνησης σε μία περιορισμένη γεωγραφική έκταση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων διενεργείται και φυσική παράδοση. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση Αξιών στον Πειραιά Σελ 14

15 της φυσικής παράδοσης των εμπορευμάτων σε ένα τόπο αποτελεί αναμφισβήτητα συγκριτικό πλεονέκτημα μια και η αποθήκευση, η διακίνηση και ο έλεγχος των εμπορευμάτων μπορεί να γίνεται με ελαχιστοποιημένα κόστη. Ιδανικά, το χρηματιστήριο εμπορευμάτων θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε μία τέτοια τοποθεσία κοντά στην οποία θα διενεργείται η αποθήκευση και η μεταφορά. Κατά συνέπεια ένα λιμάνι, σταθμός τρένων ή εμπορικό αεροδρόμιο ή μία τοποθεσία με υποδομές αποθήκευσης ή/και συσκευασίας ή ιδανικότερα ένας συνδυασμός των προηγουμένων θα ήταν μία τοποθεσία η οποία θα επέδιδε συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων θα πρέπει να δημιουργηθεί κοντά σε αστικό κέντρο στο οποίο να συγκεντρώνονται χρηματοπιστωτικές, χρηματιστηριακές, εκτελωνιστικές, υπηρεσίες μεταφοράς και άλλες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω αγοράς. Τέλος, το χρηματιστήριο εμπορευμάτων θα πρέπει να δημιουργηθεί κοντά σε αστικό κέντρο το οποίο να αποτελεί την καρδιά του ιστού των διεθνών αγορών στις οποίες παράγονται τα προϊόντα τα οποία θα διαπραγματεύονται σε αυτό. Με βάση τα παραπάνω η πόλη του Πειραιά αποτελεί ιδανικό σημείο για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. 10. Κανόνες διαπραγμάτευσης, περιθώρια ασφάλισης, ωράριο διαπραγμάτευσης, νόμισμα Οι κανόνες διαπραγμάτευσης, τα περιθώρια ασφάλισης, το ωράριο διαπραγμάτευσης καθώς και το νόμισμα δύναται να προσδώσουν σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων έναντι ενός άλλου. Εν γένει, οι κανόνες καθώς και τα περιθώρια ασφάλισης θα πρέπει να είναι αυστηρά αλλά όχι περιοριστικά, για την μεγάλη ομάδα των εμπλεκομένων. Επιπρόσθετα, τα περιθώρια διαπραγμάτευσης θα πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με την μεταβλητότητα της αγοράς, η οποία μπορεί να προσδιορίζεται με βάση τα πιο πρόσφατα ιστορικά στοιχεία και να προσαρμόζεται όταν εξέρχεται των ορίων ανοχής. Επιπρόσθετα το ωράριο λειτουργίας πρέπει να είναι διευθετημένο με τρόπο που να μπορεί να συμπεριλαμβάνει εργάσιμες ώρες του συνόλου των χωρών Αξιών στον Πειραιά Σελ 15

16 από τις οποίες προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των αντισυμβαλλομένων. Τέλος αναφορικά με το νόμισμα, σημειώνεται ότι παρόλο που το νόμισμα των συναλλαγών θα είναι το ευρώ, θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα μέσω σχετικής υποδομής και ηλεκτρονικής εφαρμογής να γίνεται μετατροπή με τα ελάχιστα δυνατά κόστη των εισπραττόμενων ή των καταβαλλόμενων αξιών και σε δολάρια. 11. Κανάλια διανομής των χρηματιστηριακών προϊόντων Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων είναι η ύπαρξη ενός σημαντικού καναλιού διάθεσης των συμβολαίων τα οποία θα διαπραγματεύονται στην σχετική πλατφόρμα. Σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα, μέσω αντιπροσώπων χρηματιστηριακών αγαθών για το άνοιγμα μερίδας με σχετική ευκολία και από πελάτες του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν μελετηθεί στο σύνολό τους τα εμπόδια και οι όροι οι οποίοι επιβάλλονται από την νομοθεσία ξένων κρατών - πηγών πελατειακής βάσης για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων καθώς και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στην μεταφορά κεφαλαίων από χώρα σε χώρα και να έχει γίνει προσπάθεια για την επίλυση τους εκ των προτέρων. I. Κανάλια διανομής των φυσικών εμπορευμάτων Με την ίδια λογική θα πρέπει να έχουν εξετασθεί καλά τα εμπόδια τα οποία θα προκύψουν κατά την μεταφορά ή την εισαγωγή των φυσικών προϊόντων από μία χώρα σε άλλη, λόγω φορολογικών, δασμολογικών ή άλλων εμποδίων (π.χ. ποιοτικά χαρακτηριστικά, κανόνες υγιεινής, κανόνες κατά των μεταλλαγμένων, κ.α.) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφορά και εισαγωγή των εμπορευμάτων σε κάποιες χώρες λόγω των προαναφερόμενων εμποδίων, οι πελάτες αυτών των χωρών θα πρέπει να ενημερώνονται ή/και να αποκλείονται από την διαπραγμάτευση. Αξιών στον Πειραιά Σελ 16

17 12. Παροχή ρευστότητας (market makers) και ύψος της προμήθειας των διαπραγματευτών (brokers) Ακόμα ένας παράγοντας επιτυχίας ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων είναι η συνεχής παροχή ρευστότητας μέσω ενός market maker προκειμένου να υπάρχει πάντα (ή τουλάχιστον σε κανονικές συνθήκες) η δυνατότητα να αγοράσει και να πωλήσει ένας ενδιαφερόμενος. Επίσης, οι προμήθειες οι οποίες θα χρεώνονται από τους market makers και τους brokers θα πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλα χρηματιστήρια και σε κάθε περίπτωση σημαντικά μειωμένες τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου προκειμένου να προσελκύσει συναλλασσόμενους. 13. Επικοινωνία των πλεονεκτημάτων για κάθε εμπλεκόμενο μέρος ξεχωριστά. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και τα οφέλη που προσφέρει να επικοινωνηθεί αποτελεσματικά σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με τον σωστό τρόπο και την σωστή χρονική στιγμή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γ. Λόγοι αποτυχίας Χρηματιστήριων Εμπορευμάτων Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα επιτυχημένο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων θα πρέπει να έχουν εξετασθεί οι λόγοι για τους οποίους έχει αποτύχει στο παρελθόν ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων αγορών. Παρουσιάζονται πιο κάτω οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, όπως αυτοί αναδεικνύονται από την μελέτη περιπτώσεων σε χώρες τις Κεντρικής Ασίας, των Βαλκανίων καθώς και σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου: Αξιών στον Πειραιά Σελ 17

18 1) Έλλειψη σχετικής κουλτούρας και εκπαίδευσης κυρίως από την πλευρά των παραγωγών πωλητών. 2) Προβληματικός χρηματοοικονομικός τομέας της χώρας παραγωγής του αγαθού. 3) Ελλειμματικό ή ανύπαρκτο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων ή/και έλλειψη στήριξης από την κεντρική Κυβέρνηση. 4) Μικρό μέγεθος αγροτικής οικονομίας (μικρό μέγεθος κλήρων, μικρό μέγεθος παραγωγών ανά προϊόν κ.α.). 5) Εμπόδια νομοθετικά ή δασμολογικά στην διενέργεια του διεθνούς εμπορίου. 6) Επιβολή ποσοστώσεων και φόρων ή έλεγχος τιμών των αγαθών από την κυβέρνηση. 7) Υψηλή φορολόγηση των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από το κράτος. 8) Έλλειψη στήριξης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα του κράτους στο οποίο δραστηριοποιείται. 9) Αγροτική παραγωγή ποιοτικά πολυκερματισμένη. 10) Έλλειψη κερδοσκόπων (speculators) στην αγορά του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων λόγω μη ξεκάθαρων όρων του παιχνιδιού και ρηχής αγοράς. 11) Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων οι οποίοι να δέχονται να εφαρμόσουν τα ελάχιστα των προδιαγραφών αποθήκευσης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. 12) Υψηλά κόστη μεταφορών λόγω ανυπαρξίας υποδομών και δικτύων. 13) Αδυναμία επικοινωνίας των ευεργετημάτων του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στους εν δυνάμει συμμετέχοντες. Ελλειμματικό Marketing και προώθηση του θεσμού, κυρίως στα αρχικά στάδια λειτουργίας του. 14) Οικονομική ή πολιτική αποσταθεροποίηση της χώρας λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων. Αξιών στον Πειραιά Σελ 18

19 15) Γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα συναλλασσόμενα μέρη μίας χώρας λόγω κουλτούρας ή γενικευμένης αίσθησης ανομίας. Δ. Roadmap για την δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην Ελλάδα Παρατίθεται πιο κάτω ενδεικτικά βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα της δημιουργίας ενός Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στην χώρα μας στην πόλη του Πειραιά: 1. Δημιουργία πυρήνα πρωτοβουλίας με την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης ανάμεσα σε διαφορετικούς συμπληρωματικούς φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να προάγουν και να υλοποιήσουν την πρωτοβουλία. 2. Επίσημη επικοινωνία της πρωτοβουλίας στην πολιτική ηγεσία της χώρας. 3. Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στην πρωτοβουλία δημιουργίας Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων προς τους άμεσα εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς μέσω του οικονομικού τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 4. Δημιουργία αρχικού φορέα υλοποίησης της πρωτοβουλίας (εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε. ή ένωσης επαγγελματικών φορέων με σκοπό την διερεύνηση των προοπτικών και την δημιουργία των συνθηκών και υποδομών για την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων). Οι φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα έχουν υποχρέωση ελάχιστης καταβολής κεφαλαίου στο νομικό πρόσωπο φορέα του εγχειρήματος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα αρχικά έξοδα των μελετών, επαφών κ.λπ. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δημιουργίας του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων θα προσλάβει στελέχη (2) και ένα υπάλληλο γραμματειακής διοικητικής υποστήριξης (ενδεικτική πρόταση) με σύμβαση Αξιών στον Πειραιά Σελ 19

20 έργου για ορισμένο χρονικό διάστημα και με ορισμένο πρόγραμμα ενεργειών και παραδοτέων. Ο φορέας της πρωτοβουλίας θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη τα οποία θα αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εν δυνάμει εμπλεκομένων μερών (και την Πολιτεία). Από το σημείο αυτό την σκυτάλη προώθησης της πρωτοβουλίας αναλαμβάνει ο Φορέας Υλοποίησης ο οποίος θα πρέπει να διενεργήσει τα πιο κάτω αναφερόμενα: 1. Συγκέντρωση του συνόλου του μελετητικού υλικού το οποίο έχει παραχθεί σχετικά με το θέμα, με την πρωτοβουλία διαφορετικών φορέων και εταιρειών. 2. Κατάρτιση αρχικού επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων το οποίο θα περιλαμβάνει και χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά αιτιολογημένη πρόταση αναφορικά με τον τύπο του Χρηματιστηρίου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, αναφορικά με τα αρχικά Ελληνικά αγαθά τα οποία θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο εμπορευμάτων φυσικά αλλά και χρηματοοικονομικά, καθώς και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των συμβολαίων που θα χρησιμοποιούνται, κ.α. (Επιχειρηματικός σχεδιασμός του έργου). 3. Μελέτη των εξαγωγών βασικών αγροτικών προϊόντων των χωρών της περιοχής της Κεντρικής Ασίας και Παρευξείνιων χωρών και των χωρών της Μεσογείου, προκειμένου να αναδειχθούν προϊόντα τα οποία υπάρχει σχετικός όγκος και στην Ελληνική αγορά τα οποία θα μπορούσαν να συμβολαιοποιηθούν και να διαπραγματεύονται μέσω του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων της χώρας μας ενισχύοντας τον υπό διαπραγμάτευση όγκο της δημιουργούμενης αγοράς. Αξιών στον Πειραιά Σελ 20

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Εκδήλωση: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η συμβολή των τελωνειακών διαδικασιών και των logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών Ομιλητής: Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης Τίτλος Ομιλίας: Η ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Ιούλιος 2014 Version 1.4 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα