ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5 ΑΦΜ: Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ.: φαξ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» (.Τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ») ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «TETHYS OCEAN B.V.» Την 22 Μαΐου 2012, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν νόµιµης και εµπρόθεσµης πρόσκλησης του Προέδρου, στην οποία συµµετείχαν πέντε (5) από τα (7) µέλη, προκειµένου να εξετάσει : (α) τους όρους και τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης (η «ηµόσια Πρόταση») που υπέβαλε η εταιρεία µε την επωνυµία «TETHYS OCEAN B.V.» (εφεξής ο «Προτείνων») την 21η Μαρτίου 2012 (εφεξής η «Ηµεροµηνία Υποβολής της ηµόσιας Πρότασης») για την αγορά του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την Ηµεροµηνία Υποβολής της ηµόσιας Πρότασης, σύµφωνα µε το ν. 3461/2006 (εφεξής ο «Νόµος»), όπως οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις περιλαµβάνονται στο από 11 Μαΐου 2012 πληροφοριακό δελτίο (εφεξής το «Πληροφοριακό ελτίο») που συνέταξε ο Προτείνων, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιεύθηκε την σύµφωνα µε το Νόµο και

2 (β) την αιτούµενη δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2 του ν. 3461/2006, λεπτοµερή έκθεση, την οποία συνέταξε ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Εταιρείας, ήτοι η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Global Equities Capital Markets SA» (εφεξής η «Έκθεση του Συµβούλου» και ο «Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος»), µε σκοπό να διατυπώσει αιτιολογηµένη γνώµη επί της ηµόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 1 του Νόµου. Σηµειώνεται ότι η ηµόσια Πρόταση διενεργείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 7, παρ. 1 του Νόµου, καθώς την 1η Μαρτίου 2012 (η «Ηµεροµηνία της ηµόσιας Πρότασης») δυνάµει προσυµφωνηµένων συναλλαγών ο Προτείνων υπερέβη το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας µε συµµετοχή, κατά την Ηµεροµηνία της ηµόσιας Πρότασης, ήτοι την ,ίση µε µετοχές που αντιπροσωπεύουν το 50,2894% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου. Εν όψει των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, διατυπώνει την ακόλουθη αιτιολογηµένη γνώµη του επί της ηµόσιας Πρότασης: Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ Ή ΕΛΕΓΧΟΥΝ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΗ Α) Πίνακας άµεσων συµµετοχών ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ Στέλιος Πιτάκας του Κων/νου Κωνσταντίνος Κόκκαλης ΘΕΣΗ Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό Γενικός ιευθυντής Παραγωγών του Οµίλου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΟ (Α)

3 Β) Πίνακας µετόχων διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από µέλη του της Εταιρείας* ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Tethys Ocean B.V. Anita Hamilton Μη εκτελεστικό Tethys Ocean B.V. Olga Novikova Μη εκτελεστικό ΣΥΝΟΛΟ (Β) : * Τα παρόντα πρόσωπα υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης σύµφωνα µε τον ν. 3340/2005 Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + ΣΥΝΟΛΟ (Β)= Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ Η Η ΠΡΟΒΕΙ Η ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Την Ηµεροµηνία Υποβολής της ηµόσιας Πρότασης, ήτοι την 21η Μαρτίου 2012, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενηµερώθηκε εγγράφως για την υποβολή της ηµόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα, σύµφωνα µε το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόµου. Επιπλέον κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία η Εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σχετικά µε την υποβολή της ηµόσιας Πρότασης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Νόµο, στους ν.3340/2005 και ν.3556/2007 και στην υπ αριθµόν 3/347/ απόφαση του συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. υνάµει της από συνεδρίασης του της Εταιρείας, ορίστηκε ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Εταιρεία η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Global Equities Capital Markets SA», µε την οποίο το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνεργάστηκε παρέχοντάς της στοιχεία και πληροφορίες για τη σύνταξη της Έκθεσής της. Παράλληλα, το ιοικητικό Συµβούλιο πληροφόρησε, σύµφωνα µε το άρθρο 10, παρ. 3 του Νόµου τους εργαζοµένους της Εταιρείας για την υποβολή της ηµόσιας Πρότασης.

4 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν πραγµατοποίησε επαφές για τη διατύπωση ανταγωνιστικών προτάσεων και, πέραν των προαναφεροµένων ενεργειών, σε ουδεµία άλλη ενέργεια σε σχέση µε τη ηµόσια Πρόταση προέβη, η οποία δεν εντάσσεται στη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και θα µπορούσε να οδηγήσει στη µαταίωση της ηµόσιας Πρότασης, κατά το άρθρο 14, παρ. 1 του Νόµου. Γ. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ εν υπάρχουν τέτοιου είδους συµφωνίες που να αφορούν στη ηµόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισµένα µε τον Προτείνοντα, πέραν της σύµβασης που υπεγράφη µεταξύ του Προτείνοντας και του Πρόεδρου της Εταιρείας, κ. Στέλιου Πιτάκα (στο εξής ο «Πωλητής»), η οποία φέρει ηµεροµηνία και η οποία αφορά στην πώληση και µεταβίβαση από τον Πωλητή προς τον Προτείνοντα συνολικά Μετοχών και η οποία (πώληση και µεταβίβαση) ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου Σύµφωνα µε την ως άνω σύµβαση ο Πωλητής: i. Ανέλαβε την υποχρέωση να µην συµµετάσχει στην παρούσα ηµόσια Πρόταση και/ή να ασκήσει το δικαίωµα εξόδου που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Νόµου (εφόσον βρει εφαρµογή). ii. Υπό τον όρο ότι η Εταιρεία θα διαγραφεί από το Χρηµατιστήριο, ο Πωλητής έχει δικαίωµα: Α. Να πωλήσει όλες ή µέρος της συµµετοχής του στην Εταιρεία που µπορεί να κατέχει τη στιγµή εκείνη σε τιµή 0,50 ανά Μετοχή και ο Προτείνων είναι υποχρεωµένος να αγοράσει στην τιµή αυτή. Το ως άνω δικαίωµα προαίρεσης υπόκειται στον περιορισµό άσκησης του εντός τεσσάρων (4) ετών και δεν ασκείται στην περίπτωση όπου εντός δώδεκα (12) µηνών από τη διαγραφή της από το Χρηµατιστήριο ή Εταιρεία εισάγει τις Μετοχές της προς διαπραγµάτευση σε άλλη χρηµατιστηριακή αγορά. Β. Να πωλήσει αριθµό των Μετοχών του αναλογικά προς τον αριθµό των Μετοχών που θα πωληθούν από τον Προτείνοντα σε τρίτον, σε περίπτωση που ο Προτείνων πωλήσει όλη ή µέρος της συµµετοχής του στην Εταιρεία σε τρίτον, σε τιµή ίδια και µε όρους ίδιους µε τους προσφερόµενους προς τον Προτείνοντα. Αντιστοίχως ο Προτείνων έχει ένα «drag along» δικαίωµα (δικαίωµα συµµεταβίβασης) έναντι του Πωλητή, σε περίπτωση που ο Προτείνων πωλήσει όλη ή µέρος της συµµετοχής του στην Εταιρεία σε τρίτον, σε τιµή µεγαλύτερη ή ίση µε 0,50 ανά Μετοχή. Τα ως άνω αναφερόµενα δικαιώµατα «tag along» (δικαίωµα συνοδευτικής µεταβίβασης) και «drag along» (δικαίωµα συµµεταβίβασης) υπόκεινται στον περιορισµό άσκησης τους εντός δύο (2) ετών.

5 . ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Για τη διαµόρφωση της άποψής του όσον αφορά τη ηµόσια Πρόταση, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: 1. ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σύµφωνα µε την Έκθεσή του, ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος προσδιόρισε στο πλαίσιο της ηµόσιας Πρότασης ένα εύρος της τιµής της µετοχής της Εταιρείας, το οποίο κυµαίνεται από 0,94 έως 1,15. Οι µέθοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν από το Σύµβουλο ήταν οι κάτωθι: Εξέταση και προεξόφληση των Μελλοντικών ταµειακών ροών της Εταιρείας (discounted cash flow analysis) Συγκριτική ανάλυση εισηγµένων εταιρειών µέσω χρήσης δεικτών κεφαλαιαγοράς (comparable trading multiples) Ανάλυση συγκρίσιµων συναλλαγών ήτοι εξαγορών οµοειδών εταιρειών (comparable transaction multiples) Μέθοδος χρηµατιστηριακής αξίας 2. ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει ποσό ύψους 1,10 ανά µετοχή σε µετρητά (εφεξής το «Προσφερόµενο Τίµηµα») για κάθε εγκύρως προσφερόµενη και µεταβιβαζόµενη µετοχή της ηµόσιας Πρότασης. Κατά την Ηµεροµηνία της ηµόσιας Πρότασης, το ανωτέρω Προσφερόµενο Τίµηµα πληρούσε τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόµου. Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχοµένων σε 0,08% δικαιωµάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης των προσφεροµένων µετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους αποδεχόµενους µετόχους. 3. ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ / ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ Ο Προτείνων είναι ήδη ο µέτοχος πλειοψηφίας στην Εταιρεία και η απόκτηση επιπλέον µετοχών της Εταιρείας από αυτόν δε θα αναµένεται να επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας, στους επιχειρηµατικούς της στόχους ή στους στόχους του Προτείνοντος σε σχέση µε αυτή, συνεχίζοντάς τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής.

6 Σύµφωνα δε µε το Πληροφοριακό ελτίο: «Ο στόχος του Οµίλου, µέσω του Προτείνοντα υπό την ιδιότητά του ως µετόχου πλειοψηφίας, είναι να εφαρµόσει γενικώς αποδεκτούς κανόνες χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικών ηθών. Ο Προτείνων, πιστεύει στην εφαρµογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών διοίκησης και διατίθεται να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Εταιρεία προκειµένου η οµάδα διοίκησης της Εταιρείας και οι δραστηριότητές της να είναι ανάλογες µε τις βέλτιστες πρακτικές. Ο Προτείνων επιθυµεί να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία διαθέτει τη βέλτιστη οµάδα που θα δηµιουργήσει την ευνοϊκότερη αξία για όλους τους µετόχους της Εταιρείας. Ο Προτείνων ήδη κατέχει σηµαντικές συµµετοχές σε άλλες ελληνικές εταιρείες του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας µε εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο, χωρίς να ασκεί έλεγχο σε καµία από αυτές. Η απώτερη πρόθεση του Προτείνοντος είναι, µέσω των συµµετοχών του στις ελληνικές εταιρείες του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας µε εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο, να καλλιεργήσει τις συνθήκες για ένα περιβάλλον ενοποίησης αποβλέποντας στην δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και παγκοσµίως ηγετικής εταιρείας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Ο Προτείνων προτίθεται, µε βάση τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ιδίου και της Εταιρείας, και δεν σχεδιάζει τη µεταφορά της έδρας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδας ούτε να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της». 4. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατά το Πληροφοριακό ελτίο: «Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει ουσιαστικές αλλαγές στον αριθµό των απασχολούµενων στην Εταιρεία και στους όρους εργασίας. Αλλαγές στο διοικητικό συµβούλιο και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας ενδέχεται να λάβουν χώρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι εξυπηρετούνται καλυτέρα οι λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και των θυγατρικών της». Η Εταιρεία απασχολεί 574 άτοµα σε ενοποιηµένη βάση και 442 άτοµα σε ατοµική βάση και ουδείς εκ των εργαζοµένων της Εταιρείας έχει εκφράσει αρνητική γνώµη σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση 5. ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Κατά το Πληροφοριακό ελτίο: «Σε περίπτωση που ο Προτείνων, µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, κατέχει συνολικά άµεσα ή έµµεσα Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των µετοχών της Εταιρείας, δεν θα ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς των Μετοχών της µειοψηφίας, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου. O Προτείνων δεν σχεδιάζει να διαγράψει την Εταιρεία από το Χ.Α. για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών που έπεται της λήξης της Περιόδου Αποδοχής.» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Κατόπιν συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας διατυπώνει την άποψη ότι:

7 1. Το Προσφερόµενο Τίµηµα των 1,10 είναι εύλογο και δίκαιο και βρίσκεται εντός του εύρους τιµών που προσδιόρισε ο Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος. 2. Μέσω της ηµόσιας Πρότασης δίνεται η δυνατότητα στους Μετόχους να ρευστοποιήσουν την επένδυση τους έναντι ανταλλάγµατος που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει ο Νόµος. 3. Τα επιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία όπως αυτά αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό ελτίο αξιολογούνται θετικά, καθώς εκτιµά ότι θα συµβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσεως της Εταιρείας. 4. Οι εργαζόµενοι της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει αρνητική γνώµη σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση. Επισηµαίνεται ότι η ως άνω άποψη του της Εταιρείας δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί ως προτροπή ή αποτροπή των µετόχων της Εταιρείας για την αποδοχή ή την απόρριψη της ηµόσιας Πρότασης, ιδίως καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ούτε η πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής ούτε η εµπορευσιµότητα των Μετοχών. Η παρούσα Αιτιολογηµένη Άποψη του της Εταιρείας: α) είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 και 2 του Νόµου β) υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 3 του ιδίου Νόµου γ) δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 15, παρ. 3 και άρθρο 16, παρ. 1 του Νόµου. Η παρούσα Αιτιολογηµένη Γνώµη του της Εταιρείας, όπως και η Έκθεση του Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου θα είναι στη διάθεση του κοινού µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας και της ιστοσελίδας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από την 25/05/2012. Παράλληλα από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία και καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής θα διατίθενται αντίτυπα αυτών των εγγράφων στα γραφεία της Εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής, επί του 1ου χλµ της Αττικής Οδού( τηλ ). Μάνδρα Αττικής, 23/05/2012 Για το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» (.Τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»)

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 Αφροδίτης 24 και Ριζούντος- Αφροδίτης Ελληνικό- 24 και Αττικής Ριζούντος www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα