Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός"

Transcript

1 Aνασκόπηση Σύφιλη: Ερωτήσεις και απαντήσεις Β. Παπαρίζος Η. Νικολαΐδου Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç H επί πολλές δεκαετίες επιτυχής μεν, εμπειρική δε θεραπευτική αντιμετώπιση της σύφιλης έχει συμβάλει στην επικρατούσα ασάφεια σε ζητήματα σχετιζόμενα με την πορεία της, τις επιπλοκές της και την αναλόγως σταδίου καλύτερη θεραπεία. Περαιτέρω, η αδυναμία καλλιέργειας της σπειροχαίτης και το μειωμένο ενδιαφέρον για το νόσημα, δεδομένης της θεαματικής μείωσης της ετήσιας επίπτωσης μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, συνέβαλαν στη διατήρηση της ασάφειας αυτής. Μέχρι σήμερα: δεν υπάρχει εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη εργαστηριακή εξέταση απολύτως καθοριστική για τη διάγνωση της σύφιλης. Δεν υπάρχει εργαστηριακή εξέταση που να ορίζει το στάδιο της σύφιλης. Δεν υπάρχουν μεγάλες, τυχαιοποιημένες μελέτες προσδιορισμού της ορθότερης δόσης και διάρκειας θεραπείας, είτε με πενικιλλίνη, είτε με εναλλακτικά αντιμικροβιακά φάρμακα και δεν υφίσταται σαφής και απόλυτος ορισμός της επιτυχίας ή αποτυχίας της θεραπείας. Με δεδομένες τις εκκρεμότητες σε ισχυρά τεκμηριωμένες απαντήσεις, οι εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες επιχειρούν να παρέχουν τρόπους αντιμετώπισης των διλημμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η καλή γνώση του αντικειμένου, αλλά και των οδηγιών αυτών, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τον δερματολόγο-αφροδισιολόγο. Summa ry The decade-long successful but empirical treatment of syphilis has contributed to the current haziness concerning the matters of the disease course, complications, and stage-appropriate treatment. Furthermore, the inability to cultivate the spirochaete and the reduced interest in the disease, considering the spectacular decrease in its annual incidence until the early years of the 21st century, have also contributed to maintaining said haziness. Until today there is no fast, easy, and reliable lab test that is absolutely determinative of the diagnosis of syphilis. There is no lab test that determines the stage of syphilis. There are no large randomized studies that determine the correct dosage and duration of the treatment, either with penicillin, or with some alternative antimicrobial medication, and there is no clear and absolute definition of the success or the failure of the treatment. Given the lack of strongly substantiated answers, the guidelines try to offer ways of facing the dilemmas. In any case, the sound knowledge of the subject, as well as the guidelines, is a necessary asset for the dermatologist-venereologist. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Σύφιλη, διάγνωση, θεραπεία, κατευθυντήριες οδηγίες KEY WORDS Syphilis, diagnosis, treatment, guidelines Syphilis: Questions and Answers Paparizos V., Nicolaidou E. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύφιλη αποτελεί πάντοτε σημαντικότατο κεφάλαιο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Την τελευταία εικοσαετία σημειώνεται σχετική άνοδος της ετήσιας επίπτωσής της στις ανεπτυγμένες χώρες. Η άνοδος αυτή, που επικεντρώνεται ιδιαιτέρως στα άτομα και ομάδες με σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, έχει συμβάλει στην ανανέωση του ενδιαφέροντος γιά το Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26: , 2015

2 90 Β. Παπαρίζος, Η. Νικολαΐδου νόσημα και στην ευρύτερη ιατρική κοινότητα, πέραν της Δερματολογίας. Οι δυσχέρειες στην διευκρίνιση πολλών ζητημάτων για τη σύφιλη, πηγάζουν πρωταρχικά από τα βιολογικά χαρακτηριστικά της λοίμωξης, όπως οι ιδιαιτερότητες του τρεπονήματος, που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί, ή η σύνθετη και βραδεία ανάπτυξη της ανοσολογικής απάντησης σε αυτό. Η καθιέρωση της θεραπείας της σύφιλης με την πενικιλλίνη, κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, χωρίς προηγούμενες μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες, συνέβαλε επίσης στην παγίωση ερωτηματικών που ακόμη δεν έχουν πλήρως απαντηθεί. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση, την σταδιοποίηση και την αντιμετώπιση της σύφιλης μεταβάλλονται και εκσυγχρονίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες της IUSTI (International Union against Sexually Transmitted Infections) και οι υπό αναθεώρηση αντίστοιχες του CDC (Centers for Disease Control and Prevention) παρέχουν τη δυνατότητα της γενικώς ορθής κλινικής πρακτικής και της επιλογής μεθόδων αντιμετώπισης, αν και τα ερωτηματικά που δημιουργούνται στην πράξη, συχνά δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά εξέταση είναι η καλύτερη για των έλεγχο πληθυσμού για τη σύφιλη; Η ανίχνευση της σύφιλης σε επίπεδο ρουτίνας για τον έλεγχο πληθυσμών (πχ στις υπηρεσίες αιμοδοσίας) στηρίζεται σε πολλές χώρες στην διενέργεια Ειδικών Τρεπονημικών (ΕΤ) εξετάσεων, και συνηθέστερα της ΕΙΑ. Εν τούτοις, δεν υπάρχει μία εξέταση που να υπερέχει από τις άλλες σε όλα τα σημεία ως screening test. Η ΕΙΑ είναι εξέταση αυτοματοποιημένη, εύκολη και σχετικά χαμηλού κόστους. Είναι δε περισσότερο ευαίσθητη από τις Μη Ειδικές Τρεπονημικές (ΜΕΤ) εξετάσεις στην ανίχνευση πολύ πρώιμης σύφιλης. Επειδή όμως παραμένει θετική συνήθως ισοβίως, δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ παλαιάς, θεραπευμένης σύφιλης και αθεράπευτης, ενεργού νόσου. Περαιτέρω, λόγω σχετικά υψηλής αναλογίας ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, που πιθανώς ανέρχεται σε 3%, 1,2 η θετική αξιολόγησή της είναι αμφίβολη σε πληθυσμούς χαμηλού επιπολασμού της σύφιλης. Αντιστοίχως, τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα των μη ειδικών εξετάσεων κυμαίνονται περί το 1% επί του συνόλου των θετικών αποτελεσμάτων. 2 Οι μη ειδικές τρεπονημικές εξετάσεις (VDRL και RPR), περιλαμβάνονται ως screening test από τις κατευθυντήριες οδηγίες του CDC-2010, από τις εθνικές οδηγίες μερικών Ευρωπαϊκών χωρών και εφαρμόζονται σε πολλές Ελληνικές υπηρεσίας αιμοδοσίας. Έχουν το πλεονέκτημα του μικρού κόστους και της σχετικά εύκολης διενέργειας, ανιχνεύουν δε συνήθως μόνο την ενεργό νόσο. Εν τούτοις, δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία στην πρωτογόνο σύφιλη, αφού θετικοποιούνται συνήθως 1-2 εβδομάδες μετά την εμφάνιση του έλκους. Συμπερασματικά, δεν υπάρχει σαφής υπεροχή μιας μεθόδου έναντι άλλων. Η επιλογή του είδους της εξέτασης εξαρτάται από τα εκάστοτε δεδομένα και τις συνθήκες κάθε χώρας: είδος μελετώμενου πληθυσμού, επιπολασμό, τεχνικές δυνατότητες εργαστηρίου, οικονομικές δυνατότητες κ.λπ. 2. Ποιά εξέταση είναι η καλύτερη για των έλεγχο ενός ατόμου για τη σύφιλη; Η διερεύνηση για σύφιλη επί ατόμου με ύποπτη συμπτωματολογία ή με σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου είναι προτιμότερο να στηρίζεται τόσο σε μη ειδική, όσο και σε μία τουλάχιστον ειδική τρεπονημική εξέταση. Η ειδική (EIA, FTA- Abs, TPHA, TPPA κ.λπ.), έχει μεγαλύτερη ευαισ - θησία κατά την πρωτογόνο σύφιλη, ενώ επιβεβαιώνει τυχόν θετική μη ειδική. Η μη ειδική επιβεβαιώνει επίσης τυχόν θετική ειδική, αλλά επειδή τιτλοποιείται, χρησιμεύει ως δείκτης της δραστηριότητας της νόσου και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Είναι δυνατόν επίσης να χρησιμοποιηθούν εξ αρχής δύο ειδικές (ΕΙΑ και TPPA κ.λπ.), προς επι - βεβαίωση της μιας από την άλλη. Εν τούτοις, επί θετικού αποτελέσματος, πρέπει να διενεργείται και η μη ειδική, ώστε να υπάρχει ο τίτλος της αμέσως πριν την έναρξη της θεραπείας. 3. Πως ερμηνεύεται η διάσταση αποτελεσμάτων μεταξύ ειδικής και μη ειδικής τρεπονημικής εξέτασης; Η διάσταση αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών εξετάσεων για σύφιλη δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

3 ΣΥΦΙΛΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 91 παρουσιάζει δε δυσχέρεια ερμηνείας, ιδιαίτερα επί ασυμπτωματικών ασθενών. Α. Περίπτωση θετικής μη ειδικής (VDRL) με αρνητική ειδική (ΕΙΑ): συνήθως πρόκειται για ψευδώς θετική VDRL. Είναι σκόπιμη η λήψη ιστορικού σχετικά με την παρουσία συνθηκών ικανών να οδηγήσουν σε ψευδώς θετική VDRL (κύηση, λοίμωξη, χρήση ναρκωτικών, αυτοάνοσο νόσημα κ.λπ.). Εν τούτοις, είναι επίσης σκόπιμη η διενέργεια και δεύτερης ειδικής τρεπονημικής (FTA-Abs, TPPA κ.λπ.), ιδιαίτερα αν η VDRL έχει σχετικά υψηλό τίτλο (>1/8) ή εάν υπάρχει κλινική υποψία νόσου. Β. Περίπτωση αρνητικής μη ειδικής (VDRL) με θετική ειδική (ΕΙΑ): συνήθως, πρόκειται για μια από τις εξής περιπτώσεις: Πολύ πρώιμη σύφιλη, η VDRL δεν έχει ακόμη θετικοποιηθεί Παλαιά θεραπευμένη σύφιλη, που η VDRL έχει αρνητικοποιηθεί Όψιμη σύφιλη, που η VDRL έχει αρνητικοποιηθεί Ψευδώς θετική ΕΙΑ Αναλόγως κλινικών ευρημάτων, η περαιτέρω διερεύνηση απαιτεί διενέργεια και άλλης ειδικής τρεπονημικής, ή επανάληψη της μη ειδικής μετά από 2 εβδομάδες. 4. Από τι εξαρτάται ο προσδιορισμός του σταδίου της σύφιλης; Η ανεύρεση θετικών οροαντιδράσεων σύφιλης σε ασθενή επιβάλλει την περαιτέρω διερεύνηση και επιλογή κατάλληλης θεραπείας, βάσει του σταδίου της νόσου. Η σταδιοποίηση της σύφιλης στηρίζεται στην αξιολόγηση των κλινικών ευρημάτων, όπως έλκους, λεμφαδενίτιδας, εξανθημάτων κλπ. Πληροφορίες από το ιστορικό, όπως επικίνδυνες σεξουαλικές επαφές κατά το παρελθόν, παλαιότερα αδιάγνωστα εξανθήματα ή άλλα συμπτώματα, παλαιότερες αρνητικές ορολογικές εξετάσεις κ.λπ., είναι απαραίτητο να αναζητηθούν. Εν τούτοις, συχνά συνηγορούν απλώς υπέρ μιας διάγνωσης και δεν μπορούν πάντοτε να την τεκμηριώσουν. Τα εργαστηριακά ευρήματα του γενικού ελέγχου (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος κ.λπ.), συμ - βάλλουν ενίοτε στη διάγνωση πρώιμης σύφιλης και ιδιαιτέρως δευτερογόνου: μικρή αναιμία, λευκο - κυττάρωση με ή χωρίς λεμφοπενία, μικρή έως μέτρια αύξηση της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών, μικρή αύξηση τρανσαμινασών, παρατηρούνται σχετικά συχνά (περίπου 10% των περιπτώσεων). Είναι όμως μη ειδικά ευρήματα και η ανεύρεσή τους δεν αποδεικνύει διάγνωση. Τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου επίσης, γενικώς δεν τεκμηριώνουν σταδιοποίηση. Ο τίτλος της VDRL θεωρείται ότι συνηγορεί υπέρ πρώιμης σύφιλης όταν είναι αρκετά υψηλός ( 1/32), όμως δεν επαρκεί για να αποδείξει πρώιμη σύφιλη. Επιπλέον, χαμηλότερος τίτλος ή και εντελώς αρνητική VDRL δεν αποκλείει πρώιμη σύφιλη. Η παρουσία IgM αντισωμάτων μπορεί να ληφθεί υπ όψη μόνο σε συνδυασμό με κλινικά ευρήματα. Τα IgM συχνά παραμένουν θετικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα: ακόμη και άνω των 18 μηνών, ακόμη και μετά από επιτυχή θεραπεία. 3 Αντιστρόφως, αρνη τικά IgM δεν αποκλείουν πρώιμη σύφιλη. Η αξιο λόγηση των IgM αντισωμάτων συνήθως περιορίζεται στη διαφορική διάγνωση της νευροσύφιλης (στο ΕΝΥ) ή της συγγενούς σύφιλης, εάν ανευρεθούν στο νεογνό. Επί απουσίας κλινικών ευρημάτων ή σαφούς ιστορικού, η σύφιλη θεωρείται «άγνωστης διάρκειας» και κατατάσσεται πλέον στην όψιμη λανθάνουσα σύφιλη, με ανάλογη θεραπευτική αντιμετώπιση Πότε έχει ένδειξη η οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ); Η νευροσύφιλη δεν θεωρείται πλέον εκδήλωση αποκλειστικά της όψιμης σύφιλης, εφόσον μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο. Είναι γνωστό ότι η σπειροχαίτη διέρχεται στο ΕΝΥ πολύ γρήγορα μετά τον ενοφθαλμισμό της και τη μόλυνση. 2 Σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση των ορισμών του CDC, εάν ο ασθενής έχει κλινικά ευρή - ματα νευροσύφιλης, θα πρέπει να αναφέρεται με το στάδιο της σύφιλης, ως εάν δεν υπήρχαν αυτά (π.χ. δευτερογόνος, όψιμη, τριτογόνος κ.λπ.) συνο - δευόμενο από τον όρο «νευρολογικές εκδηλώσεις» ( neurologic manifestations ). Επί άγνωστης διάρκειας σύφιλης, ο όρος αναφέρεται ως «όψιμη με νευρολογικές εκδηλώσεις». 4 Ο έλεγχος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με ΟΝΠ συνιστάται από τις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο του CDC (2010), όσο και από τις Ευρωπαϊκές της IUSTI (2014) 5,6 στις κατωτέρω περιπτώσεις: Όταν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα ή σημεία (περιλαμβάνονται τα κρανιακά νεύρα, όπως οπτικό, ακουστικό κλπ), ανεξαρτήτως στα - δίου σύφιλης. Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

4 92 Β. Παπαρίζος, Η. Νικολαΐδου Εάν διαγνωσθεί τριτογόνος σύφιλη (καρδιαγ - γειακή ή κομμιωματώδης). Εάν διαπιστωθεί αποτυχία θεραπείας (η IUSTI δεν θεωρεί ότι η ένδειξη αυτή είναι απόλυτη, αφού δεν τη θεωρεί ισχυρά τεκμηριωμένη). Περαιτέρω, περιλαμβάνονται στις πιθανές εν - δείξεις ( may be ) οι εξής περιπτώσεις: Επί HIV ασθενών, όταν ο τίτλος της VDRL είναι >1/32 ή όταν ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων του ασθενούς είναι κάτω από 350 cells/mm 3 (η ένδειξη δεν έχει ισχυρή τεκμηρίωση, σύμφωνα τόσο με την IUSTI, όσο και με το CDC) Επί εφαρμογής εναλλακτικής θεραπείας, εκτός πενικιλλίνης (τετρακυκλίνη) σε όψιμη σύφιλη. Η ένδειξη περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες μόνο της IUSTI, χωρίς να θεωρείται και αυτή ισχυρά τεκμηριωμένη. 6. Ποιά ευρήματα αξιολογούνται στην οσφυονωτιαία παρακέντηση; Από τη γενική του ΕΝΥ: αξιολογείται ο αριθμός των λευκοκυττάρων (πολυμορφοπυρήνων), με όριο τα 5 κύτταρα ανά mm 3. Η εξέταση δεν είναι απολύτως ευαίσθητη, αφού τα κύτταρα στο ΕΝΥ μπορεί να είναι φυσιολογικά στη νευροσύφιλη, ιδιαιτέρως στην παρεγχυματώδη μορφή: σε νωτιαία φθίση (tabes dorsalis) και σε προϊούσα γενική παράλυση (general paresis). Δεν είναι επίσης απολύτως ειδική, εφόσον τα κύτταρα μπορεί να είναι αυξημένα και σε άλλες κατα - στάσεις, όπως πχ στην HIV λοίμωξη. Στην περί - πτωση αυτή, θεωρείται ότι η αύξηση του ορίου στα 20 κύτταρα ανά mm 3 μπορεί να αυξήσει την ειδικότητα της εξέτασης. 5,6 Aπό τον βιοχημικό έλεγχο: αξιολογούνται τα επίπεδα των πρωτεϊνών (>50 mg/dl). 4 Η εξέταση δεν είναι απολύτως ευαίσθητη, αφού μπορεί να προ κύψει και φυσιολογική. 5 Η VDRL. H εξέταση έχει χαμηλή ευαισθησία στο ΕΝΥ, με μόνο στο 1/3 των περιπτώσεων να προκύπτει θετική. Εάν όμως αποκλεισθεί το ενδεχόμενο αιματηρής πρόσμιξης κατά την οσφυονωτιαία παρακέντηση, η θετική VDRL είναι αποδεικτική προσβολής του ΚΝΣ και τεκμηριώνει νευροσύφιλη στην όψιμη σύφιλη. Η θετική VDRL επί πρώιμης σύφιλης, θεωρείται αμφίβολης κλινικής σημασίας αν δεν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα ή σημεία και δεν ορίζει αναγκαιό - τητα θεραπείας νευροσύφιλης. 5,6 Ειδικές τρεπονημικές αντιδράσεις (TPHA, TPPA). Τα IgG αντιτρεπονημικά αντισώματα, ως μικρού μοριακού βάρους, διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εισέρχονται στο ΕΝΥ από την κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, η παρουσία τους στο ΕΝΥ δεν είναι ενδεικτική νευροσύφιλης. Αντι - στρόφως, το αρνητικό αποτέλεσμα θεωρείται ισχυρή ένδειξη κατά της νευροσύφιλης. 5,6 Κατά ορισμένους ερευνητές, τίτλος TPPA >1/320 ίσως πρέπει να αξιολογείται ως ένδειξη νευρο - σύφιλης. 7 Η άποψη αυτή δεν έχει γίνει προς το παρόν αποδεκτή. 7. Πως ορίζεται η νευροσύφιλη; υπάρχει ασυμπτωματική νευροσύφιλη; Σύμφωνα με το CDC4 η οριστική διάγνωση της νευροσύφιλης επί ασθενούς με θετικές ορολογικές εξετάσεις, ειδικές ή μη ειδικές, και νευρολογικά ευρήματα, απαιτεί την ανεύρεση θετικής VDRL στο ΕΝΥ. Ως πιθανή νευροσύφιλη επί ασθενούς με νευρολογικά ευρήματα θεωρείται η σύφιλη (οποιου - δήποτε σταδίου) με αρνητική VDRL στο ΕΝΥ, αλλά με αυξημένα κύτταρα και πρωτεΐνες στο ΕΝΥ χωρίς άλλη προφανή αιτιολογία. Ο όρος «ασυμπτωματική νευροσύφιλη» περι - γράφει συνήθως την κατάσταση στην οποία ανευρίσκονται ανωμαλίες στο ΕΝΥ, χωρίς όμως κλι - νικά νευρολογικά ευρήματα. 8 Γενικώς, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ορισμό της ασυμπτωματικής σύφιλης, αλλά και ως προς την αντιμετώπισή της. Η σπειροχαίτη διεισδύει στο ΕΝΥ λίγες μόνο ώρες από τη μόλυνση. Ευρήματα στο ΕΝΥ (λευκώ - ματα, κύτταρα ή VDRL θετική) ανευρίσκονται σε αναλογία 25-40% στην πρώιμη σύφιλη, χωρίς κλι - νική συμπτωματολογία και, πιθανώς, χωρίς κλινική σημασία. 9 Κατά ορισμένους, η εξέλιξή της ασυμπτω - μα τικής νευροσύφιλης σε όψιμη συμπτωματική νευροσύφιλη είναι πιθανή. 8,9 H άποψη αυτή δεν είναι καθολικά αποδεκτή. Στις Ευρωπαϊκές κατευ - θυντήριες οδηγίες του 2014, η εξέλιξη αυτή θεωρείται εξαιρετικά σπάνια ( extraordinary rare ). Κα τά συνέπεια, αν και τα επίπεδα πενικιλλίνης μετά από ενδομυϊκή χορήγηση βενζαθενικής πενικιλ - λίνης είναι κάτω από τα θεωρούμενα ως τρεπονημα - τοκτόνα στο ΚΝΣ, δεν θεωρείται αναγκαία η χο - ρήγηση ενδοφλέβιας θεραπείας στις περιπτώσεις αυτές. 6 Κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες του CDC, η ανεύρεση ανωμαλιών στο ΕΝΥ χωρίς κλινικά νευρολογικά ευρήματα, ειδικά επί πρώιμης σύφιλης, είναι σύνηθες φαινόμενο και δεν θεωρείται ότι δικαιολογεί διαφοροποίηση στη συνήθη θεραπεία. 5 ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΣΥΦΙΛΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πως μεταδίδεται η σύφιλη; Η σύφιλη μεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικά με τη σεξουαλική επαφή ή κάθετα. Η σπειροχαίτη είναι παθογόνο εξαιρετικά ευαίσθητο σε μέτρια ζέστη (>37 o C) ή κρύο, ξηρασία, στο οξυγόνο της ατμό σ - φαιρας, στα απολυμαντικά και στα αντιβιοτικά. Άρα, το ενδεχόμενο μετάδοσης «από την τουαλέτα» απο - τελεί απλώς πρόχειρη δικαιολογία ενόχου. Στο σύγ - γραμμα του Braun-Falco, παρόμοιες τοποθετήσεις αντιμετωπίζονται ειρωνικά: «that the fanciful catching it from the toilet seat is a good story, but little more». 10 Oι βλάβες από τις οποίες μεταδίδεται η σύφιλη είναι οι υγρώσσουσες, οι οποίες βρίθουν σπειρο - χαιτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται το πρωτοπαθές έλκος, τα πλατέα κονδυλώματα και οι βλεννώδεις πλάκες, που συνήθως εντοπίζονται στα γεννητικά όργανα, την περιγεννητική περιοχή και στην στο - ματική κοιλότητα ή γύρω από αυτήν. Οι συνήθεις κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες του δέρματος κατά την δευτερογόνο σύφιλη δεν περιέχουν αρκετές σπειροχαίτες, ώστε να μπορούν να προ - καλέσουν μόλυνση. Κατά συνέπεια, δεν απαι τείται προφύλαξη από την επαφή με αυτές. 2 Κατά την τριτογόνο σύφιλη, τα κομμιώματα περιέχουν επίσης ελάχιστα έως καθόλου τρεπο νήματα. Εν τούτοις, μετάδοση από κομμίωμα έχει αναφερθεί. 2,11 Παρόμοια μετάδοση θα πρέπει να θεω ρείται εξαιρετικώς σπάνια. Η όψιμη σύφιλη θεω ρείται γενικώς μη μεταδοτική. 5 Μολυσματικές θεωρούνται στα νεογνά οι πομφολυγώδεις βλάβες («συφιλιδική πέμφιγα των νεογνών») και το έκκριμα της ρινίτιδας, που περιέ - χουν πολυάριθμα τρεπονήματα. Εν τούτοις, η μο - λυσματικότητα αυτή αφορά κυρίως το προσωπικό των μαιευτηρίων και των παιδιατρικών κλινικών. Συφιλιδική μόλυνση είναι δυνατό επίσης να συμβεί μέσω μετάγγισης αίματος ή μεταμόσχευσης οργάνων. Η κάθετη μετάδοση σύφιλης, συχνότερα επί πρώιμης σύφιλης της εγκύου, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, ιδιαιτέρως στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εν τούτοις, κρούσματα καταγράφονται και στις ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως επί τοξικομανών. 2,12 H μετάδοση συμβαίνει κατά την κύηση, μέσω του πλακούντα, ή κατά τον τοκετό. Δεν συμβαίνει κατά τον θηλασμό, εκτός εάν υπάρχει έλκος περί την θηλή του μαστού. 9. Τι συμβαίνει με τη θεραπεία της εγκύου; Η σπειροχαίτη μπορεί να μολύνει το κύημα πολύ ενωρίς, από την 9η εβδομάδα της κύησης. 13 Νόσηση του κυήματος με επακόλουθες βλάβες δεν είναι όμως πιθανή πριν την 18η-20η εβδομάδα, πιθανώς λόγω ανωριμότητας και ανεπάρκειας της ανοσιακής απάντησής του, που αποκλειστικά ευθύνεται για τις βλάβες αυτές. Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της εγκύου πριν από το όριο αυτό προλαμβάνει συνεπώς τη νόσηση του εμβρύου. 2,6 Κατάλληλη θεραπεία μετά τη 18η εβδομάδα θα αποστειρώσει και το έμβρυο, αλλά αλλοιώσεις και καταστροφές (στίγματα κ.λπ.) μπορεί να έχουν ήδη συμβεί. Θεραπεία εγκύου κατά τον τελευταίο μόλις μήνα της κύησης, δεν επιτυγχάνει υποχρεωτικά ούτε την αποστείρωση του εμβρύου, πιθανώς λόγω διαφο - ρο ποιήσεων κατά τον μήνα αυτό του μεταβο λισμού των φαρμάκων και της φαρμακοκινητικής της πενι - κιλ λίνης. 13 Στις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο του CDC, όσο και της IUSTI, η θεραπεία της εγκύου στηρίζεται αποκλειστικά στην πενικιλλίνη. Οι μακρολίδες δεν διέρχονται ικανοποιητικά τον πλακούντα, οι δε τετρα - κυκλίνες δεν μπορούν να χορηγηθούν λόγω των ανεπιθύμητων επιδράσεων στο έμβρυο. Επί αλλερ - γίας στην πενικιλλίνη, το CDC συνιστά απευαισθη - τοποίηση. 5 Οι δόσεις της πενικιλλίνης είναι αντίστοιχες του σταδίου της νόσου, όπως σε όλους τους άλλους ασθενείς. Επί πρώιμης σύφιλης, πολλοί προτείνουν επανάληψη της δόσης των 2,4 εκατομμυρίων μονάδων βενζαθενικής πενικιλλίνης μία εβδομάδα μετά την πρώτη. Η άποψη αυτή αναφέρεται και στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, αν και δεν θεωρείται ισχυρά τεκμηριωμένη Πως ορίζεται η συγγενής σύφιλη; Επιβεβαιωμένη συγγενής σύφιλη: απαιτείται ανεύρεση του τρεπονήματος με άμεση μικροσκό - πηση σε σκοτεινό πεδίο, ανοσοφθορισμό, PCR κ.λπ., στον πλακούντα, σε βιοψία βλάβης ή σε εξίδρωμα (όπως αυτό της συφιλιδικής ρινίτιδας). 4,6 Πιθανή συγγενής σύφιλη: Α. Νεκρό έμβρυο με θετικές τρεπονημικές αντι - δράσεις. 6 Β. Νεογνό με θετική τρεπονημική εξέταση και ένα εκ των κατωτέρω: Μητέρα με σύφιλη που δεν θεραπεύτηκε κατάλληλα πριν ή κατά την κύηση. 4,6 Κλινική συμπτωματολογία συγγενούς σύφιλης ή θετικά ευρήματα από τον ακτινολογικό έλεγχο. 4,6 Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

6 94 Β. Παπαρίζος, Η. Νικολαΐδου Θετική VDRL στο ΕΝΥ. 4,6 Αυξημένα κύτταρα ή λευκώματα στο ΕΝΥ 4 Τίτλο VDRL/RPR ή TPHA/TPPA τετραπλάσιο της μητέρας κατά τη γέννηση. 6 Τετραπλασιασμό του τίτλου της VDRL/RPR τρεις μήνες μετά τη γέννηση. 6 Θετικά IgM αντισώματα νεογνού (EIA, 19S- IgM-FTA-Abs κ.λπ.). 4,6 11. Πoιά είναι τα κριτήρια επιτυχίας ή αποτυχίας της θεραπείας της σύφιλης; Σήμερα δεν υπάρχει σαφές κριτήριο, κοινά αποδεκτό, για τον χαρακτηρισμό θεραπευτικής επιτυχίας ή αποτυχίας. 5 Περαιτέρω, δεν υπάρχει ομοφωνία στη συχνότητα των επανεξετάσεων και τη διάρκεια της παρακολούθησης μετά τη θεραπεία. Α. Πρώιμη σύφιλη: Στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, 6 μετά από θεραπεία πρώιμης σύφιλης, συνιστάται κλινική και εργαστηριακή (τίτλος VDRL ή RPR) εξέταση μετά από 1, 3, 6 και 12 μήνες, ενώ για HIV ασθενείς προτείνεται στενότερη παρακολούθηση ( closer follow-up ), κάθε 1, 3, 6, 9 και 12 μήνες! Η σύγκριση όμως των τίτλων των αντιδράσεων προ - τείνεται να γίνει στους 6 και 12 μήνες. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του CDC, μετά προτείνουν επανέλεγχο σε 6 και 12 μήνες, θεω - ρώντας ότι ο προγραμματισμός για συχνότερες εξε - τάσεις δημιουργεί κίνδυνο μη συμμόρφωσης σε αυτόν. 5 Τόσο το CDC, όσο και η IUSTI, θεωρούν ως κριτή ριο επιτυχούς θεραπείας τον υποτετρα - πλασιασμό του τίτλου της VDRL (ή RPR) μετά από 6-12 μήνες. Εν τούτοις, είναι σήμερα γνωστό ότι περισσότεροι από 15% των ασθενών δεν επι - τυγχάνουν παρόμοια μείωση. Η «αποτυχία» αυτή δεν ορίζει και αποτυχία θεραπείας, αφού η κλινική της σημασία δεν είναι γνωστή. Στους ασθενείς αυτούς όμως απαιτείται στενότερη παρακολούθηση, επανάληψη λήψης ιστορικού, επανέλεγχος για πιθα - νή ανοσοκαταστολή και πιθανώς επανα-θεραπεία. 5 Κατά ορισμένους ειδικούς, η νέα θεραπεία πρέπει να γίνει με σχήμα όψιμης σύφιλης (2,4 εκατομμύρια μονάδες βενζαθενικής πενικιλλίνης άπαξ εβδομα - διαίως, επί 3 εβδομάδες). 6 Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο οσφυονωτιαίας παρακέντησης πρέπει να εξετάζεται. 5 Αποτυχία θεραπείας ορίζει η επιμονή ή υπο - τροπή της συμπτωματολογίας της σύφιλης, ή η αύξηση του τίτλου της VDRL κατά 4 φορές. 5 Στις πε - ρι πτώσεις αυτές, εφόσον δεν είναι ευχερής η διάκριση μεταξύ αναζωπύρωσης της νόσου ή ανα - μόλυνσης, απαιτείται επανέλεγχος για ανοσο - καταστολή, επανεξέταση των σεξουαλικών συντρό - φων και επανάληψη της θεραπείας. Σκόπιμη θεωρεί - ται επίσης η διενέργεια οσφυονωτιαίας παρα - κέντησης. 5 Β. Όψιμη σύφιλη: Μετά από θεραπεία όψιμης σύφιλης, το CDC συνιστά επανεξέταση μετά από 6,12 και 24 μήνες. Αντιθέτως, η IUSTI δεν θεωρεί απαραίτητο τον εργαστηριακό επανέλεγχο όταν ο τίτλος της VDRL είναι πολύ χαμηλός, αφού δεν αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. 6 Τα κριτήρια αποτυχίας της θεραπείας, είναι αντίστοιχα με αυτά της πρώιμης σύφιλης. Γ. Νευροσύφιλη: Μετά από θεραπεία νευροσύφιλης, το CDC συνιστά νέα οσφυονωτιαία παρακέντηση και επαν - εξέταση του ΕΝΥ κάθε 6 μήνες. Η IUSTI προτείνει επανάληψη της οσφυονωτιαίας μετά από 6 εβδο - μάδες έως 6 μήνες. Κριτήριο επιτυχίας της θερα - πείας είναι η μείωση του αριθμού των κυττάρων στους 6 μήνες, ή η πλήρης αποκατάσταση του ΕΝΥ στο φυσιολογικό μετά 2 έτη. 5,6 12. Τι συμβαίνει με τις οροαντιδράσεις της σύφιλης μετά τη θεραπεία; A. Μετά από επιτυχή θεραπεία, οι ειδικές τρεπο - νημικές αντιδράσεις αναμένεται να παραμείνουν θετικές εφ όρου ζωής. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές IgΜ αντιδράσεις (ΕΙΑ-IgΜ, FTA-Abs- IgΜ), οι οποίες συνήθως αρνητικοποιούνται. Η αρνητικοποίηση των IgΜ μπορεί να παρατηρηθεί ταχέως μετά τη θεραπεία, μπορεί όμως και να καθυστερήσει, ακόμη και πέραν των 18 μηνών, 3 χωρίς αυτό να αποτελεί δείκτη αποτυχίας της θεραπείας. B. Η πορεία των μη ειδικών εξετάσεων εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναμένεται να αρνητι - κοποιηθούν. Επί πρωτογόνου σύφιλης, στο 60% των ασθενών αρνητικοποιούνται μετά από 4 μήνες και σχεδόν στο σύνολο των ασθενών μετά από 12 μήνες. Επί δευτερογόνου σύφιλης, αναμένεται να καταστούν αρνητικές μήνες μετά τη θε - ραπεία. Επί πρώιμης λανθάνουσας, οι μη ειδικές αντι - ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

7 ΣΥΦΙΛΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 95 δράσεις μπορούν να παραμείνουν θετικές, συνήθως σε χαμηλούς τίτλους, ακόμη και άνω των 5 ετών. Επί όψιμης λανθάνουσας, μπορεί να είναι ήδη αρνητικές, ακόμη και χωρίς θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη θεραπεία αναμένεται να μην θετικοποιηθούν ή τουλάχιστον, να μην αυξηθούν όταν είναι θετικές και ο τίτλος είναι ήδη χαμηλός. Σε μια μικρή αναλογία ασθενών, οι μη ειδικές εξετάσεις μπορεί να παραμείνουν θετικές, συνήθως σε χαμηλό τίτλο, επί μακρά χρονικά διαστήματα και ίσως και εφ όρου ζωής. Το φαινόμενο αυτό, που παρατηρείται συχνότερα σε HIV-ασθενείς, καλείται serofast reaction. Συμπερασματικά, αν και το φάσμα των γνώσεων σχετικά με τη σύφιλη διαχρονικά διευρύνεται, διευρύνονται επίσης και οι αβεβαιότητες και πολλά θέματα παραμένουν υπό συζήτηση. Εν τούτοις, η υφιστάμενη ρευστότητα σχετικά με την ορθότερη διαγνωστική προσέγγιση, την ερμηνεία των ευρη - μάτων, την επιλογή θεραπείας και τη μεθοδολογία παρακολούθησης, διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον και αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό τομέα της Αφροδι - σιολογίας. BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Centers for Disease Control and Prevention. Syphilis Testing Algorithms Using Treponemal Tests for Initial Screening --- Four Laboratories, New York City, 2005, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2008; 57: Katz KA. Syphilis. In: Fitzpatrick s Dermatology in General Medicine, 8th edition, 200: Young H, Moyes A, de Ste Croix I, McMillan A. A new recombinant antigen latex agglutination test (Syphilis Fast) for the rapid serological diagnosis of syphilis. Int J STD AIDS. 1998; 9: Centers for Disease Control and Prevention. STD Surveillance Case Definitions-January 1, Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, ΜΜWR 2010; 59:RR SyphilisguidelineEuropean.pdf 7. Association of Public Health Laboratories. Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum. Expert Consultation Meeting Summury Report. January 13-15, 2009, Atlanda GA. infectious/std/documents/id_2009jan_laboratory-guide lines-treponema-pallidum-meeting-report.pdf 8. Stary A. Sexually Transmitted Infections. Syphilis. In: Bolognia Dermatology, 2nd Edition, 2008; 81: Sparling PF, Swartz MN, Musher DM, Healy BP. Clinical Manifestations of Syphilis. In:KK Holmes, Sexually Transmitted Diseases, 4th edition, 2008; 37: Sexually Transmitted Bacterial Diseases (Chapter 5). In: Braun-Falco Dermatology, 2nd edition, 2000; 5: Sanchez MR. Syphilis. In: Fitzpatrick s Dermatology in General Medicine, 7th edition, 2008; 200: World Health Organisation. Baseline report on global sexually transmitted infection iris/bitstream/10665/85376/1/ _eng.pdf 13. Genc M, Ledger WJ. Syphilis in pregnancy. Sex Transm Inf 2000; 76:73-9. Áë ëç ëï ãñá ößá: Β. Παπαρίζος Íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò É. Äñá ãïý ìç 5, , Êá é óá ñéá íþ Å-mail: Ôüìïò 26, Ôåý ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

8

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι

Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι Η Σύφιλη είναι λοιμώδης νόσος χρόνιας διαδρομής με ποικιλία συστηματικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι μεγάλες λανθάνουσες περιόδοι υποκλινικής νόσησης Οφείλεται στο Treponema pallidum

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ:

Εργαστηριακόςέλεγχος. WBC: 6810,με φυσιολογικό τύπο Hct: 39.4%,PLT: 242.000 CRP:9,7mg/dl ΟΝΠ: Κατατηνπροσέλευση Αναφέρει μετωπο-κροταφική κεφαλαλγία αμφω απο εβδομάδος Δεν έχει πυρετό ΑΝΕ χωρίς ευρήματα,πλήρως προσανατολισμένος σε χρόνο,τόπο,και πρόσωπα Από τη φυσική εξέταση κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας τη συφιλιδική λοίμωξη: Κλασσικές και σύγχρονες θεραπευτικές προτάσεις. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Προσεγγίζοντας τη συφιλιδική λοίμωξη: Κλασσικές και σύγχρονες θεραπευτικές προτάσεις. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Θεραπευτική Προσεγγίζοντας τη συφιλιδική λοίμωξη: Κλασσικές και σύγχρονες θεραπευτικές προτάσεις Κουρτέση Λ.Θ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Κατσάμπας Α.Δ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. Φάσμα εκδηλώσεων συγγενών λοιμώξεων Μακροχρόνιες συνέπειες ενδοκρινοπάθειες ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Αν. Καθηγητής Σ. Δενδρινός 1 / 7 Το Τμήμα Επανειλημμένων Αποβολών αποτελεί ειδικό Τμήμα της Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός Επαγγελματική έκθεση ΟΡΙΣΜΟΣ: η επαφή των επαγγελματιών υγείας με υλικά που είναι ή μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: σημερινά προβλήματα και αυριανές προοπτικές

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: σημερινά προβλήματα και αυριανές προοπτικές Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: σημερινά προβλήματα και αυριανές προοπτικές Ιωάννης Δ. Στρατηγός Ομοτ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών έχρι τη δεκαετία του '50, τα παραδοσιακά αφροδίσια νοσήματα ήταν πέντε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης Οι ανιχνευτικές εξετάσεις (screening test) έχουν ευρεία εφαρμογή και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα στον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Σύφιλη, βλεννόρροια (γονόρροια), HPV κονδυλώματα, γεννητικός Έρπης, χλαμύδια, το AIDS, οι ηπατίτιδες Β-C Η συνεχής αλλαγή ερωτικών συντρόφων, το σεξ χωρίς προφύλαξη ξύπνησαν

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου ισό αιώνα μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al.

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ZDV 4.8% ZDV NEVIRAPINE 2.2% ZDV NELFINAVIRE LAMIVUDINE 2.4 % N Engl J Med. June

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Συγκρίνατε την πρωτογενή µε τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση και απεικονίστε αυτές στο ίδιο διάγραµµα αξόνων. Πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση ονοµάζουµε την απόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΧΟΛΕΡΑ (ICD-10 Α00): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 1. Λοιμογόνος παράγοντας H χολέρα είναι μια οξεία διαρροϊκή νόσος που οφείλεται στην προσβολή του εντέρου από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με Αναπλ. Καθηγητή Ν. Παπαντωνίου, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα

cell-free DNA στο μητρικό αίμα cell-free DNA στο μητρικό αίμα Εφαρμογή στην κλινική πράξη στην Ελλάδα Παπαϊωάννου Γεώργιος-Κων/νος, PhD Υπεύθυνος Ιατρικής Εμβρύου Maιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ Cell free DNA / Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Η νέα εποχή στον Προγεννητικό Έλεγχο: Μοριακός Καρυότυπος - array CGH - Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Γιάννης Βασαλάκης Chief Uwr Ζωής & Υγείας Interamerican Τάσος Γαρυφαλλάκης Uwr Ζωής & Υγείας Αξίωμα Συνήθη ερωτήματα- προβληματισμοί Είναι παθολογικό το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Εφαρμογής. Πρόληψη και Παράγοντες Κινδύνου

Πεδίο Εφαρμογής. Πρόληψη και Παράγοντες Κινδύνου Εξετάσεις λειτουργίας του θυρεοειδούς: διάγνωση και παρακολούθηση των διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Πεδίο Εφαρμογής Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας

Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις. M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Ποικιλίες RhD - Σύγχρονη προσέγγιση κατά τις μεταγγίσεις M. Ξημέρη, ειδικ. Αιματολογίας Εισαγωγή Σύστημα RhD : - αναγνωρίστηκε το 1939 - το πιο σημαντικό κλινικά σύστημα μετά το ΑΒΟ - προκαλεί αιμολυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 13 ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT ΘΕΜΑ:ΥΓΕΙΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΤΑΞΗ Α1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1)ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ- ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 2)AIDS 3)ΜΗΝΙΣΚΟΣ 4)ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) Γονόρροια Σύφιλη Ηπατίτιδα Β Ηπατίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους!

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η ηπατίτιδα C είναι μία ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται αιματογεν ασθενών που προσβάλλονται δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον αναπτύξει κίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΪΟΣ 2007 Τι είναι η Λιστερίωση; Η Λιστερίωση είναι µια σοβαρή λοίµωξη (ζωονόσος), η οποία προκαλείται από

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Εργαστήριο Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α.

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Η ανικανότητα σύλληψης μετά από ένα χρόνο σεξουαλικών

Διαβάστε περισσότερα

TOXOPLASMA LEISHMANIA COXIELLA RICKETTSIA. Καλλέργη Κωνσταντίνα

TOXOPLASMA LEISHMANIA COXIELLA RICKETTSIA. Καλλέργη Κωνσταντίνα ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣH TOXOPLASMA LEISHMANIA COXIELLA RICKETTSIA Καλλέργη Κωνσταντίνα Τοξοπλάσμωση-κατηγορίες λοίμωξης Λοίμωξη σε ανοσοεπαρκή άτομα Λοίμωξη κατά τη διάρκεια της κύησης Συγγενής λοίμωξη Πρωτολοίμωξη

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME Τι είναι; Η αρθρίτιδα του Lyme είναι µία από τις νόσους που προκαλούνται από το µικρόβιο Βorrelia burgdorferi (νόσος του Lyme ή Μπορρελίωση) που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α (ICD-10 B15): ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου για ασθενή με ηπατίτιδα Α εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: Παραρτημα III Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά τμήματα των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 48 Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006 Χρήστος Μαρκόπουλος Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών /ντης Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Στατιστικά στοιχεία Στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος

Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος Μη επεμβατικός Προγεννητικός έλεγχος Α. Κολιαλέξη, Βιοπαθολόγος PhD Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών Μη επεμβατικός ΠΕ από cffdna στο πλάσμα εγκύου Ελεύθερο Εμβρυϊκό DNA στη μητρική κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων(

Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων( HPV Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων( 1. Ερωτήσεις απαντήσεις για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) Τι είναι ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV: Human Papillomavirus

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS)

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) 12 ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. Ιανουάριος 2009 Τροποποιήθηκε από φυλλάδια που εκδόθηκαν από τα νοσοκοµεία Guy s και St Thomas στο Λονδίνο,

Διαβάστε περισσότερα

22nd - 29th April 2014

22nd - 29th April 2014 Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες Παιδιατρική Ανοσολογία Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 22nd - 29th April 2014 ΑΡΜΟΝΙΑ Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια Χημειοπροφύλαξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Εμβόλια Χημειοπροφύλαξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εμβόλια Χημειοπροφύλαξη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ορισμοί Εμβόλιο: Βιολογική ουσία Πρόληψη νόσου Πρόληψη επιπλοκών Μετρίαση/εξάλειψη συμπτωμάτων Ενεργητική ή παθητική Ανοσολογική απάντηση η Χημειοπροφύλαξη Βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη Αντιμετώπιση και αγωγή νεογνού Το νεογνό πρέπει να καθαρίζεται από το αίμα και τις εκκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ. Δρ.Δ.Λάγγας

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ. Δρ.Δ.Λάγγας ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ Δρ.Δ.Λάγγας Βασική αρχή : Δευτερογενής πρόληψη Εφαρμογή σε: πληθυσμιακό επίπεδο νεογνά υψηλού κινδύνου Μέθοδοι : χαρακτηριστικά των sceening tests Ιστορικά Φαινυλκετονουρία

Διαβάστε περισσότερα

Eνδιαφέρουσα περίπτωση

Eνδιαφέρουσα περίπτωση Eνδιαφέρουσα περίπτωση Σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών Χασάπη-Κελεπέση Β. Κατσαρού Α. Πετρίδης Α. Καπελάρη Μ.Α. Λιόσης Γ. Παπαδημητράκη Ε. Παπανίκου Σ. Πανούση Σ. Ραγιαδάκου Δ. Υφαντή Α. Αντωνίου Χ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Επιστημονική Επιμέλεια: Χρήστος Μαρκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καρκίνο του μαστού Δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονες αρθραλγίες και παροδική αρθρίτιδα ως μόνη πρόδρομη εκδήλωση λοιμώδους ερυθήματος

Επίμονες αρθραλγίες και παροδική αρθρίτιδα ως μόνη πρόδρομη εκδήλωση λοιμώδους ερυθήματος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 15 Επίμονες αρθραλγίες και παροδική αρθρίτιδα ως μόνη πρόδρομη εκδήλωση λοιμώδους ερυθήματος Τσιμτσιλιάκος Αναστάσιος Παρδαλός Γρηγόριος Εισαγωγή Ο παρβοιός Β19 σχετίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

'' Παιδο-δερματολογίας''

'' Παιδο-δερματολογίας'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου ΠΑΙΔΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Ελονοσία και ταξίδι

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Ελονοσία και ταξίδι Ελονοσία και ταξίδι 1 Η ελονοσία είναι η πιο σοβαρή παρασιτική λοίμωξη και σημαντικό αίτιο θανάτου παγκόσμια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 300-500 εκατομμύρια άτομα προσβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης Νόσος της Πυέλου (PID) Δρ. Aικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμός PID (Pelvic Inflammatory Disease) Οξεία λοίμωξη των δομών του έσω γεννητικού συστήματος (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια του 1 ου

Κατά τη διάρκεια του 1 ου Γενικά H σύφιλη είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) που οφείλεται στο βακτήριο ωχρά σπειροχαίτη. Πρόκειται για μια χρόνια και συστηματική λοίμωξη με ποικίλες εκδηλώσεις που οφείλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. γ 2. α 3. β 4. δ 5. δ Β. Ερωτήσεις σωστού - λάθους 1. Σωστό 2. Λάθος 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 Σεξουαλικώ µεταδιδόµενα νοσήµατα, είναι αυτά που µεταδίδονται κατά κύριο λόγο µε τη σεξουαλική επαφή. Είναι ευρέω διαδεδοµένα σε όλε τι χώρε του κόσµου και αποτελούν ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής;

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Δήμητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Εισαγωγή 80% ανακοπών

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκταση και σημασία. Νότια Ευρώπη, Ασία, Αφρική Συχνή στην Ελλάδα Σημαντικές οικονομικές απώλειες Νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης

Έκταση και σημασία. Νότια Ευρώπη, Ασία, Αφρική Συχνή στην Ελλάδα Σημαντικές οικονομικές απώλειες Νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ Λοιμώδης νόσος των προβάτων και των αιγών, που χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδεις εντοπίσεις στο μαστό, στις αρθρώσεις και στους οφθαλμούς Έκταση και σημασία Νότια Ευρώπη, Ασία, Αφρική Συχνή

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα είναι νοσήµατα που µεταδίδονται από άτοµο σε άτοµο κατά την σεξουαλική επαφή. Μερικά απ αυτά µπορούν να µεταδοθούν µε απλή σωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα