ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ορισμοί. 2. Γενικά. 3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ορισμοί. 2. Γενικά. 3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήµο Αθηναίων (οδός Αµερικής 4) σας καλωσορίζει στην εφαρµογή κινητών συσκευών (mobile application) Check In Class, µέσω της οποίας µπορείτε να συµµετέχετε στις Στιγµιαίες κληρώσεις και στην Μεγάλη Κλήρωση δώρων που προσφέρει η Τράπεζα, σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους χρήσης. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν την ορθή χρήση της εφαρµογής κινητών συσκευών (mobile application) και ονοµάζεται Check In Class («η Εφαρµογή»). Η χρήση της Εφαρµογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφεροµένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου αυτής. 1. Ορισμοί Εφαρµογή: η εφαρµογή κινητών συσκευών (mobile application) Check In Class. Χρήστης: ο χρήστης της Εφαρµογής, ο οποίος µπορεί να είναι αποκλειστικά και µόνο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φοιτά σε πτυχιακά, µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα συγκεκριµένων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που συµµετέχουν στην καµπάνια Check In Class (βλ. όρο 3) Τράπεζα Πειραιώς ή Τράπεζα: η Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόµιµα η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Αµερικής αρ. 4) και ΑΡ ΓΕΜΗ (ΑΡΜΑΕ 6065/06/Β/86/04). 2. Γενικά Η Τράπεζα, παρέχει µέσω της Εφαρµογής τη δυνατότητα σε ενδιαφερόµενους Χρήστες, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και υπό τις κατωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις (βλ. όρο 4), να συµµετέχουν σε Στιγµιαίες Κληρώσεις δώρων. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της εφαρµογής, εφόσον ο Χρήστης προβεί στην έναρξη ή την διεύρυνση της πελατειακής του σχέσης µέσω αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών από την Τράπεζα, θα µπορεί να λάβει µέρος στην Μεγάλη Κλήρωση όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (βλ. όρο 8). 3. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν/φοιτητές που εξαιρούνται Η χρήση της εφαρµογής, προκειµένου για την συµµετοχή στις Στιγµιαίες ή την Μεγάλη Κλήρωση, προϋποθέτει την µετάβαση και φυσική παρουσία του φοιτητή στο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που φοιτά, καθώς και την συµµετοχή του εν λόγω Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην καµπάνια Check In Class. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που συµµετέχουν στην καµπάνια εµφανίζονται ως διαθέσιµα για επιλογή στο σχετικό πεδίο στην Εφαρµογή και γνωστοποιούνται µέσω της ειδικής Ιστοσελίδας που έχει αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό στον Διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr). Από την παρούσα ενέργεια αποκλείονται όσοι φοιτητές εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στην Τράπεζα ή στις συνεργαζόµενες -στην παρούσα καµπάνια

2 Check In Class - µε την Τράπεζα εταιρείες: α) ICAP Group A.E. που εδρεύει στην Καλλιθέα οδός Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2 και β) Solid A.E. που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Αρτέµιδος Check In Class Στιγμιαία κλήρωση Για την συµµετοχή του σε στιγµιαία κλήρωση ο Χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρµογή σε κινητή συσκευή ή τηλέφωνο (smartphone, tablet) και να πλοηγηθεί ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Κάθε Χρήστης δύναται να πλοηγηθεί ελεύθερα στην Εφαρµογή, ωστόσο, αποκλειστικά κατά την πρώτη πλοήγηση, προκειµένου να συµµετέχει στην στιγµιαία κλήρωση οφείλει να χορηγήσει τα αιτούµενα στοιχεία που είναι τα ακόλουθα: Η Σχολή του Πανεπιστηµίου που φοιτά και ο Αριθµός της Ακαδηµαϊκής του Ταυτότητας. Διευκρινίζεται ότι ο κάθε φοιτητής θα µπορεί να εγγραφεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία και δηλώνοντας τον αριθµό της Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας µόνο µία φορά και µόνο κατά την έναρξη της πρώτης πλοήγησης. Κατά τη διάρκεια πλοήγησης στην εφαρµογή Check In Class ο Χρήστης της Εφαρµογής θα πρέπει να γνωστοποιήσει µέσω της υπηρεσίας εντοπισµού τοποθεσίας (geo-location) της κινητής του συσκευής (smartphone, tablet) το σηµείο στο οποίο βρίσκεται, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η βασική προϋπόθεση του διαγωνισµού, ότι βρίσκεται εντός του χώρου του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος που έχει δηλώσει ότι φοιτά. Οι πληροφορίες τοποθεσίας θα χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή Check In Class αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της συγκεκριµένης ενέργειας, προς δε τούτο ο Χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του, αποδεχόµενος την ενεργοποίηση της λειτουργίας "Εντοπισµός τοποθεσίας" στην κινητή συσκευή του ή το τηλέφωνό του. Οι πληροφορίες αυτές ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόµο ή/και τις αρµόδιες Αρχές - ούτε χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση του Χρήστη ή της συσκευής του, ούτε επιτρέπουν σε τρίτους να παρακολουθούν το Χρήστη ή τη συσκευή του. Αµέσως πραγµατοποιείται Στιγµιαία ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία ο Χρήστης συµµετέχει αυτοµάτως, και ενηµερώνεται άµεσα εάν κέρδισε δώρο. Η παραλαβή του δώρου προϋποθέτει µετάβαση σε κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς και επίδειξη της Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας. Ο Χρήστης θα µπορεί να επαναλαµβάνει την διαδικασία Check In Class, µόνο µετά τη δηµιουργία Προσωπικού Λογαριασµού σύµφωνα µε όσα παρακάτω ορίζονται (όρος 7). Μέσω του Προσωπικού του Λογαριασµού ο Χρήστης θα δύναται να συµµετέχει καθηµερινά σε Στιγµιαία Κλήρωση, εφόσον βρίσκεται στο χώρο Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στο οποίο φοιτά (βλ. όρο 3) και εφόσον κληρώνεται-να κερδίζει απεριόριστα δώρα, καθ όλη τη διάρκεια της καµπάνιας Check In Class. Διευκρινίζεται ότι ο Χρήστης θα µπορεί να συµµετέχει στην Στιγµιαία Κλήρωση καθηµερινά µεν, αλλά µόνο µία φορά ηµερησίως. 5. Διάρκεια Η ενέργεια Check In Class θα διαρκεί για όσο η Τράπεζα παρέχει στον χρήστη την Εφαρµογή, στην οποία ο Χρήστης θα µπορεί να πλοηγείται απεριόριστα. Διευκρινίζεται ότι οι επιµέρους ενέργειες και κληρώσεις (Στιγµιαίες Κληρώσεις και Μεγάλη Κλήρωση) θα έχουν ορισµένη διάρκεια για λόγους προγραµµατισµού και διαφάνειας, η οποία

3 διάρκεια θα ορίζεται µονοµερώς από την Τράπεζα και θα κοινοποιείται στο κοινό και τους Χρήστες µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Τράπεζας, µέσω της Εφαρµογής και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να επαναλαµβάνει τις επιµέρους ενέργειες και κληρώσεις είτε µε όµοια είτε µε άλλα παρόµοια δώρα, µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. 6. Δώρα Με την διαδικασία της Στιγµιαίας Κλήρωσης (όρος 4) θα διατεθούν στους νικητές φορητοί usb φορτιστές (powerbank) για κινητά τηλέφωνα (smartphones). Με την διαδικασία της Μεγάλης Κλήρωσης (όρος 8) θα διατεθούν στους νικητές για κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που συµµετέχει: α) 10 (Δέκα) Tablets κατασκευής των εταιρειών Huawei - Lenovo β) 10 (Δέκα) Προπληρωµένες Κάρτες Πειραιώς Prepaid Reloadable Cards αξίας 50 και γ) 500 (Πεντακόσια) φοιτητικά πακέτα WIND F2G µε δώρο χρόνο οµιλίας 10. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα κατά την κρίση της να διαθέτει επιπλέον δώρα, όµοια ή παρόµοια µε τα ανωτέρω, αναλόγως της διαθεσιµότητας και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Τα Δώρα δεν µεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται και δεν εξαργυρώνονται µε µετρητά. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί στους νικητές από την Τράπεζα. 7. Προσωπικός Λογαριασμός (Δημιουργία / Λειτουργικότητα) Ο Χρήστης προκειµένου να συµµετέχει πέραν της πρώτης φοράς όπως υπό τον όρο 4 ορίζεται- στις Στιγµιαίες Κληρώσεις καθώς και στην περίπτωση που επιθυµεί να συµµετάσχει στην Μεγάλη Κλήρωση όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 8 παρακάτω, θα πρέπει να εγγραφεί, µέσα από τη δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού στην Εφαρµογή («ο Προσωπικός Λογαριασµός»). Για την δηµιουργία Προσωπικού Λογαριασµού Check In Class, ο Χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Εφαρµογής και να χορηγήσει τα αιτούµενα προσωπικά στοιχεία που είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: ονοµατεπώνυµο χρήστη, αναγνωριστικό όνοµα χρήστη στην Εφαρµογή ( αναγνωριστικό όνοµα/nickname ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) κλπ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι ήδη εγγεγραµµένος στην πλατφόρµα προσφορών yellowday της Τράπεζας δεν είναι απαραίτητη η παραπάνω διαδικασία, αφού ο Χρήστης δύναται να καταχωρεί για την πρόσβασή του στην Εφαρµογή τον Κωδικό Πρόσβασης και το αναγνωριστικό όνοµα/nickname που χρησιµοποιεί για την πρόσβασή του στην πλατφόρµα προσφορών yellowday. O Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Προσωπικό του Λογαριασµό µέσω του Kωδικού Πρόσβασης σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Εφαρµογής και εµφανίζεται σε αυτόν µε το αναγνωριστικό όνοµα/nickname που έχει δηλώσει, το οποίο είναι µοναδικό για κάθε Χρήστη. Στον Προσωπικό του Λογαριασµό, ο Χρήστης δύναται να αναρτήσει στην Εφαρµογή φωτογραφίες, να αποθηκεύσει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν για µελλοντική χρήση, να αναπαράγει τις αποθηκευµένες πληροφορίες, να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία ή/και πληροφορίες, να επικοινωνεί/αλληλεπιδρά µε λοιπούς Χρήστες της Εφαρµογής αλλά και να αλληλεπιδρά µε άλλους Χρήστες µέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.)εφόσον ο Χρήστης έχει ρητά συναινέσει προς τούτο. Επίσης δύναται να δηµοσιεύσει δικό του υλικό, να δηµοσιεύει σχόλια, αξιολογήσεις, παρατηρήσεις κλπ και γενικότερα να προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειές

4 του αυτές εµπίπτουν στους όρους ορθής χρήσης του συνόλου των δυνατοτήτων της εφαρµογής Check In Class, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. 8. Μεγάλη Κλήρωση Check In Class Η Τράπεζα, µετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος ισχύος της καµπάνιας και για κάθε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που συµµετέχει στην ενέργεια, θα διοργανώνει µία (1) κλήρωση ( Μεγάλη Κλήρωση ) στην οποία θα συµµετέχουν όλοι οι Χρήστες που έχουν «ενεργοποιήσει» τις συµµετοχές που έχουν συλλέξει για τη συµµετοχή τους στην κλήρωση αυτήν, την χρονική περίοδο ισχύος της καµπάνιας. Ο Χρήστης δυνάµει της καµπάνιας Check In Class κερδίζει µία (1) συµµετοχή στην Μεγάλη Κλήρωση για κάθε µία επιτυχώς ολοκληρωµένη διαδικασία Check In Class όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 4 παραπάνω και δέκα (10) συµµετοχές στην Μεγάλη Κλήρωση στην περίπτωση που καταταγεί στις 3 πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας (Leaderboard) µε κριτήριο το πλήθος των επιτυχώς ολοκληρωµένων διαδικασιών Check In Class σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα όπως αυτό θα γνωστοποιείται µέσω της Εφαρµογής. Προκειµένου για την «ενεργοποίηση» των συµµετοχών που έχει συλλέξει στον Προσωπικό του Λογαριασµό, ο Χρήστης θα πρέπει είτε να αναπτύξει πελατειακή σχέση µε την Τράπεζα (ως νέος πελάτης, στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια σχέση) ή να διευρύνει την πελατειακή του σχέση µε την Τράπεζα (στην περίπτωση που ήδη υφίσταται), αποκτώντας οποιοδήποτε νέο τραπεζικό ή τραπεζοασφαλιστικό προϊόν της Τράπεζας κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της καµπάνιας. Για κάθε απόκτηση προϊόντος προστίθενται επιπλέον δέκα (10) συµµετοχές στην Μεγάλη Κλήρωση. Ο Χρήστης ενηµερώνεται για τις συµµετοχές που συλλέγει µέσω του Προσωπικού Λογαριασµού του. Θα πραγµατοποιηθεί µία Μεγάλη Κλήρωση για κάθε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής όλων των κληρώσεων ορίζεται η 22/01/2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου 10, παρουσία συµβολαιογράφου και εκπροσώπου της Τράπεζας. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει µέσω της Εφαρµογής. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης είτε δεν έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους είτε συµµετείχε κατά παράβαση αυτών είτε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής, θα αποκλείεται από το διαγωνισµό σε οιοδήποτε χρόνο κι αν ο ανωτέρω λόγος αποκλεισµού περιέλθει σε γνώση της Τράπεζας. Στην περίπτωση που ο Χρήστης που θα αναδειχθεί µε κλήρωση ως νικητής είτε αρνηθεί το δώρο είτε αποκλειστεί από το διαγωνισµό κατά τα ανωτέρω ή, τέλος, σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας µαζί του µετά την ανακοίνωση των ονοµάτων και εντός εύλογης προθεσµίας που θα ανακοινωθεί µε τα αποτελέσµατα, τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος επιλαχών κατά τη σειρά κλήρωσης. Η παραλαβή του δώρου προϋποθέτει µετάβαση σε κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς και επίδειξη της Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας. 9. Προωθητικές Ενέργειες α. H Τράπεζα δύναται να υλοποιεί περαιτέρω προγράµµατα επιβράβευσης των Χρηστών της Εφαρµογής, υπό προϋποθέσεις, µέσω της διάθεσης συµµετοχών και πόντων που εµφανίζονται στον Προσωπικό Λογαριασµό του Χρήστη οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. β. Η Τράπεζα διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα να αναπτύσσει και λοιπές προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο της πριµοδότησης της χρήσης της Εφαρµογής ή/και των επιµέρους ενεργειών των Χρηστών στο πλαίσιο της Εφαρµογής ιδίως µε τη διενέργεια

5 παιχνιδιών, διαγωνισµών, κληρώσεων και τη χορήγηση λοιπών ειδικών προνοµίων, όπως αυτά θα ανακοινώνονται µέσω της Εφαρµογής. γ. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα είτε να αναστέλλει την υλοποίηση των λοιπών υπό α και β προωθητικών ενεργειών, είτε να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος των λοιπών προωθητικών υπό α και β ενεργειών µονοµερώς, ανακοινώνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος τους µέσω της Εφαρµογής, είτε να παύει οριστικώς την ισχύ των λοιπών υπό α και β προωθητικών ενεργειών, ανακοινώνοντας τη λήξη µέσω της Εφαρµογής. 10. Διάθεση δώρου χωρίς κλήρωση Η Τράπεζα, στα πλαίσια και ειδικά για τις ανάγκες της καµπάνιας Check In Class κατηγοριοποιεί τα προϊόντα της στις εξής κατηγορίες: Καταθέσεις Δάνεια Κάρτες Ασφαλίσεις Web banking Ο Χρήστης που µε την απόκτηση ενός τραπεζικού ή ασφαλιστικού προϊόντος κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της καµπάνιας Check In Class, βρίσκεται να διαθέτει προϊόντα στην Τράπεζα Πειραιώς σε τουλάχιστον 3 από τις 5 ανωτέρω κατηγορίες θα επιβραβεύεται µε ένα φοιτητικό πακέτο WIND F2G µε δώρο χρόνο οµιλίας Προσωπικά δεδομένα Για να ενηµερωθεί σχετικά µε την πολιτική χρήσης και προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη της Εφαρµογής, ο Χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι τα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες που παρέχει κατά τη δηµιουργία του Προσωπικού Λογαριασµού του είναι ορθά, ακριβή, αληθή και πλήρη, ότι δεν είναι παραπλανητικά και ότι θα ενηµερώνει άµεσα την Τράπεζα, µέσω του Προσωπικού Λογαριασµού του, σε περίπτωση µεταβολής τους. Υπό την επιφύλαξη και όσων ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο «Συµπεριφορά Χρηστών», ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται επίσης ότι δεν θα προβεί στη δηµιουργία περισσότερων του ενός Προσωπικών Λογαριασµών, ότι δεν θα δηµιουργεί Προσωπικό Λογαριασµό για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του ιδίου, χωρίς σχετική άδεια, ότι θα τηρεί µυστικό και ασφαλή τον Κωδικό Πρόσβασης (στον Προσωπικό του Λογαριασµό), ότι δεν θα τον κοινοποιεί σε τρίτους ούτε θα επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να απενεργοποιήσει Προσωπικό Λογαριασµό Χρήστη σε περίπτωση παραβίασης εκ µέρους του οιασδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόµενων δηλώσεων και εγγυήσεων ή και για οιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο Χρήστης δύναται να προβεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στη διαγραφή του Προσωπικού Λογαριασµού του από την Εφαρµογή,

6 αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επίσης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στη διαγραφή Προσωπικού Λογαριασµού χρήστη, σε περίπτωση παραβίασης εκ µέρους του χρήστη των οιασδήποτε υποχρέωσής του από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου. 12. Πολιτική Απορρήτου 13. Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης Η Τράπεζα καταβάλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχοµένου της Εφαρµογής να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιµότητα, δεν εγγυάται όµως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της αµέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Τράπεζας για οποιουδήποτε είδους ζηµία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Εφαρµογής σε σχέση ή εξ' αφορµής της χρήσης της Εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένου του περιεχόµενου διαφηµιστικού υλικού τρίτων. 14. Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων Δια της Εφαρµογής δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να διοδεύονται µέσω ειδικών συνδέσµων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόµενο των οποίων διαµορφώνεται µε αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Τράπεζα δεν εγγυάται τη διαθεσιµότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόµενο, την ορθότητα, νοµιµότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά µέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλµατα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία των Χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχοµένων µέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 15. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα Το περιεχόµενο της Εφαρµογής (προγράµµατα, πληροφοριακό υλικό κάθε µορφής, δεδοµένα, λογισµικό, γραφικά, εµπορικά σήµατα, επωνυµίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Τράπεζας η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δηµοσίευση, µετάδοση, µεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανοµή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή µε άλλον τρόπο εκµετάλλευση, εν όλω ή εν µέρει, του περιεχοµένου της Εφαρµογής µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Τράπεζας. 16. Λειτουργία της Εφαρμογής Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, µολονότι η Τράπεζα χρησιµοποιεί λογισµικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Εφαρµογής θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγµένες από κάθε είδους σφάλµατα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων ή άλλη ζηµία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόµενη είτε

7 σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή µόλυνση µε ιούς ή άλλες µη επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται µέσω της Εφαρµογής. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήµατός του από ιούς. Επίσης, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωµα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζηµία, που θα υποστεί ο Χρήστης µέσω της Εφαρµογής ή θα προκύψει µέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου και συναφούς εξοπλισµού που παρέχουν τρίτοι προµηθευτές ούτε εγγυάται την καταλληλότητα, εµπορικότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων της Εφαρµογής, του δικτύου ή/και οιουδήποτε άλλου συστήµατος που παρέχεται µέσω αυτών. H Τράπεζα επίσης δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζηµιά υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση παρεµβολής ή προσπάθειας παρεµβολής στην Εφαρµογή καθώς και σε περίπτωση µη λειτουργίας αυτής και των λοιπών συστηµάτων της. 17. Συμπεριφορά Ευθύνη Χρηστών α. Οι Χρήστες της Εφαρµογής ή/και της Εφαρµογής οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνοµη και καταχρηστική συµπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση µε αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού και άλλων παράνοµων πρακτικών. Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, αναγόµενη στη κακή ή αθέµιτη χρήση της Εφαρµογής και των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Τράπεζα εµπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Χρήστης θα οφείλει να αποζηµιώσει την Τράπεζα εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριµένες λειτουργίες της Εφαρµογής απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, έκαστος εκ των Χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζηµίας δικής του ή της Τράπεζας από πρόσβαση τρίτου µε οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. β. Ειδικώς, αναφέρεται ότι οι Χρήστες οφείλουν να µην χρησιµοποιούν την Εφαρµογή για δηµοσίευση, αποστολή µε ή µετάδοση µε άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχοµένου που είναι παράνοµο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφηµιστικό, χυδαίο, άσεµνο, και καθ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εµπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους µε οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να µεταδώσει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή µε συµβατική απαγόρευση (όπως εµπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως µέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συµφωνίες εµπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εµπορικό σήµα, εµπορικό απόρρητο, πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων, περιέχει ιούς λογισµικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράµµατα, που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισµό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισµικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει µε οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους µε οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόµενο χρησιµοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων σχετικά µε άλλους χρήστες, επιφυλασσόµενης της Τράπεζας να ασκήσει όλα τα νόµιµα δικαιώµατά της εναντίον του Χρήστη σε µία τέτοια περίπτωση. Η Τράπεζα

8 διατηρεί το δικαίωµα να αφαιρεί οποτεδήποτε από την Εφαρµογή τέτοιου είδους στοιχεία, εφόσον κατά την άποψή της εµπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση και µε την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνει τρίτους (ενδεικτικά µέσω , facebook, twitter κ.λπ.) για την ύπαρξη της Εφαρµογής. 18. Εξυπηρέτηση Χρηστών Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενηµέρωση αναφορικά µε την Εφαρµογή παρακαλώ απευθυνθείτε στο τηλ ή αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 19. Ισχύον Δίκαιο/Δωσιδικία Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς συµφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 20. Τροποποίηση όρων χρήσης Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόµενο της Εφαρµογής µε µόνη την ανακοίνωσή τους µέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόµενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Εφαρµογής θα τεκµαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί σε µέλος της συµβολαιογραφικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α 21 και ισχύουν µέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους ή την λήξη ή διακοπή της Εφαρµογής. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη λειτουργία της Εφαρµογής χωρίς σπουδαίο λόγο και χωρίς την τήρηση προθεσµίας ή προµήνυσης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας Όροι χρήσης της ιστοσελίδας Η Εταιρία µε την επωνυµία «XTEND B2B ΕΠΕ», που εδρεύει στην Παιανία, επί της Λεωφόρου Λαυρίου 99Β, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «www.luckyday.gr». Μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Όροι Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό.

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό. «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Επίλεξε smart @ Wind stores» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαγωνισμού

Αποτελέσματα διαγωνισμού Αποτελέσματα διαγωνισμού Διενεργήθηκε σήμερα, 26.01.15, στα γραφεία της εταιρίας μας η κλήρωση των νικητήριων αριθμών, σύμφωνα με τους δημοσιευθέντες όρους συμμετοχής. Συνετάγει η υπ αρ. 11409/26.01.15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ. 211 105 4510, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας e-λογαριασμός εκτός της υπηρεσίας My COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας e-λογαριασμός εκτός της υπηρεσίας My COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Υπηρεσίας e-λογαριασμός εκτός της υπηρεσίας My COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)», καλουµένη κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. («ΡΕΚΙΤ») σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» («ΑΒ») (οι «Διοργανώτριες εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ ESTEE LAUDER GREECE 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Estee Lauder Hellas AE, (Τζαβέλλα 67 και Μεσογείων, Χαλάνδρι) νομίμως εκπροσωπούμενη, ΑΦΜ 099877197

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Όροι χρήσης ιστοσελίδας / Προσωπικά δεδομένα Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site vlaxerna.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx Όροι Διαγωνισμού «EFFACLAR DUO [+] Challenge» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «La Roche-Posay«Effaclar DUO[+] Challenge»» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας Nestle Ελλάς Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4) (εφεξής: Nestle) διοργανώνει στη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/nestlebaby.gr διαδραστικό

Διαβάστε περισσότερα

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, της Visa Europe Services Inc. και της OGILVY ONE WORLDWIDE SA, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο 14χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία Visa Europe Services Inc.» που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο; Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα