ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 8(ΙΙΙ)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(111) του 1993 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Σύμβαση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στο Στρασβούργο στις 13 Νοεμβρίου Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού: Νοείται ότι ο σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και του κειμένου του Μέρους II του Πίνακα θα υπερισχύσει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι αυτού. (67) Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης. Πίνακας Μέρος Ι. Μέρος Π.

2 68 ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3) Μέρος Ι EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PET ANIMALS PREAMBLE The member States of the Council of Europe, *ignatory hereto, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between hs Members; Recognising that man has ζ moral obligation to respect all living creatures and bearing in mind that pel anjmajs have a speciaj relationship with man; Considering the importance of pet animals in contributing to the quality of life and their consequent value to society; Considering the difficulties arising from the enormous variety of animals which are kept by mar.; Considering the risks which are inherent in pet animal overpopulation for the hygiene, health and safety of man and of other animajs; Considering that the keeping of specimens of wild fauna as pet animals should not be encouraged; Aware of the different conditions which govern the acquisition, keeping, commercial and noncommeicial brceding and the disposal of and trading in pet animals; Aware thai pet ajiimals are not always kept in conditions that promote their health and well being ; Noting thai artiiudes towards pel animals vary widely, sometimes because of limited knowledge and awareness; Considering thai a basic common standard of aniiude and practice which results in responsible pet ownership is not only a desirable, but a realistic goal. Have agreed as follows: CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Article 1 Definitions 1. By pet animal is mean; any animal kept or intended to be kept by "man. in particular in his household, for private enjoyment and companionship. 2. By trading in pel animals is mean» all regular business transactions in substantial quantities carried out for profit which involve the change of ownership of pet animals. 3. By commercial breeding and boarding is meant breeding or boarding mainly for profit and in substantia! quantities. 4. By animal sanctuary is meant a non profit making establishment where pel animals may be kept in substantial numbers. If national legislative and/or administrative measures permit, such an establishment msy arrrpi sirsy animals.,

3 69 5. By a stray animal is means a pel animal which either has no home or w outside the bounds of its owner's or keeper's household and is not under the control or direct supervision of any owner or keeper. 6. By competent authority is meant the authority designated by the member State. Article 2 Scope and implementation I. Each Party undertakes to tale the necessary steps to give effect to the provisions of this Convention in respect of: a. pet animals kept by s person or legal entity in any household or in any establishment for trading, for commercial breeding and boarding, and in animal sanctuaries; b. where appropriate, stray animals. 2. Nothing in this Convention shall affect the implementation of other instruments for the protection of animals or fet the conservation of threatened wild species. 3. Nothing in this Convention shall affect the liberty of the Panics to adopt stricter measures for the protection of pet animals or to apply the provisions conuined herein to categories of animals uhich hive not been mentioned expressly in this instrument. CHAPTER II - PRINCIPLES FOR THE KEEPING OF PET ANIMALS Article 3 Basic principles for crime! welfare 1. Nobody shall cause a pet animal unnecessary pain, suffering or distress. 2. Nobody shall abandon a pet animal. Article 4 Keeping 1. Any person who keeps a pet animal or who has agreed to loot after it shall be 'responsible for its healih and welfare. 2. Any person who is keeping a pet animal or who is looking after it shall provide accommodation. care and anention which lake account of the ethological needs of the animal in accordance ui;h iij. species and breed, in particular: a give it suitable and sufficient food and water; b. provide it with adequate opportunities for exercise; c. take all reasonable measures to prevent its escape. 3. An animil shall not be kept as a pet animal if : a. the conditions of paragraph 2 above are not met or if, b. in spite of these conditions being met, the animal cannot adapt itself to captivity. Article 5 Breeding ' Any person who selects a pet animal for breeding shall be responsible for having regard to the anatomical, physiological and behavioural characteristics which are likely to pet at risk the health and welfare of either the offspring or the female parent.

4 70 Ankle 6 Age-limit on acquisition No pet animal shall be sold lo persons under the tfe of 16 without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities. Article 7 Training No pet animal shall be trained in a way that is detrimental to its health and welfare, especially by forcing it to exceed its natural capacities or strength or by employing artificial aids which cause injury or unnecessary pain, suffering or distress. Article 8 Trading, commercial breeding and boarding, animal sanctuaries 1. Any person who, at the time of the entry into force of the Convention, is trading in or is commercially breeding or boarding pet animals or is operating an animal s&ncruary shall, within ax» appropriate period to be determined by each P«rry, declare this to the competent authority. Any person who intends to engage in any of these activities shall declare this intention to the competent authority. 2. This declaration shall stipulate: β. the species of pet animals which **e involved or to be involved; b. the person responsible and his IJVOWledge; r. a description of the premises and equipment used or to be used 3. The above mentioned activities maj be carried out only: c. if the person responsible has the knowledge and abilities required for the activity either as a tesuil of professional training or of sufficient experience with pel animals and b. if the premises and the equipment used for the activity comply with the requirements set out in Article 4. '4. The ccrr.pejcnt acthority sh;!: determine on the basis of the declcrr tion made under the provisions of paragraph 1 whether or not the conditions set out in paragraph 3 arc being complied with. If these conditions STC not adequately met, it shall recommend measures and, if necessary for the uelfare of the animals, it shall prohibit the commencement or continuation of the activity. 5. The competent authority shall, in accordance with national legislation, supervise whether or no: the above mentioned conditions are complied with. Article 9 Advertising, tnttrtainment, exhibitions. corr.petiiions and similar events I. Pet animals shall not be used in advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar events unless: jj.'the organiser has created appropriate conditions for the pet animals to be treated in accordance with the requirements of Article 4, paragraph 2, and fc. the pet tnimals* health and welfare are not put at risl.

5 71 2. No substances shall be given to, treatments applied to, or devices used on a pet animal for the purpose of increasing or decreasing its natural level of performance: a. during competition or 5. at any other time, when this would put at risk the health and welfare of the animal. Article 10 Surgical operations 1. Surgical operations for the purpose of modifying the appearance of a pel animal or for other noncurative purposes shajl be prohibited and, in particular: a. the docking of tails; b. the cropping of ears; c. devocalisaiion; d. declawing and defanging. 2. Exceptions to these prohibitions shall be permitted only: a. if a veterinarian considers non curative procedures necessary either for veterinary medical reasons or for the benefit of any particular animal; b. to prevent reproduction. 3. a. Operations in which the animal will or is likely to experience severe pain shall be carried out under anaesthesia only by a veterinarian or under his supervision. b. Operations for which no anaesthesia is required may be carried out by a person competent under national legislation. Anicle Π Killing 1. Only a veterinarian or another competent person shall kill a pel animal except in an emergency to terminate an animal's suffering when veterinary or other competent assistance cannot be quickly obtained ο* in any other emergency covered by national legislation. All killing shall be done with the minimum of physical?.nd rrintal su!"' *. ring?ppropriai.t to the circumstances. The method chosen, except in an emergency, shall either: a. cause immediate loss of consciousness and death, or b. begin with the induction of deep general anaesthesia to be followed by ι step which will ultimately and certainly cause death. The person responsible for the killing shall make sure that the animal is dead before the carcass is disposed of. 2. The following methods of killing shall be prohibited: a. drowning 2nd other methods of suffocation if they do not produce the effects required in subparagraph 1.6; b. the use of any poisonous substance or drug, the dose and application of which cannot be controlled so as to give the effect mentioned in paragraph I; r. electrocution.unless preceded by immediate induction of loss of consciousness.

6 72 CHAPTER ΙΠ SUPPLEMENTARY MEASURES FOR STRAY ANIMALS Article 12 Reduction of numbers When ι Party considers that the numbers of stray animals present h with s problem, it shall take the appropriate legislative and/or administrative measures necessary b reduce their numbers in a way which does rot cause avoidable pain, suffering or distress. a. Such measures shall include the requirements that: i. if such animals are to be captured, this is done with the minimum of physical and mental suffering appropriate to the animal; ii. whether captured animals are kept o; killed, this is done in accordance with the principles laid down in this Convention. b. Panics undertake to consider:». providing for dogs and cats to be permanently identified by some appropriate means which causes lirde or no enduring pain, suffering or distress, suet is tattooing as well as recording the numbers in a register together with the names and addresses of their owners; ii. reducing the unplanned breeding of dogs and cats by promoter, the neutering of these animals; iii. encojraging the finder of a stray dog or cat to report it to the competent authority. Article 13 Exceptions for ccprure, keeping and killing Exceptions to the principles la id down in this Convention fo; the capture, the keeping and the killing of stra\ 2riima!s may be made only if unavoidable in the framework of nation*! disease control programmes. CHAPTER IV INFORMATION AND EDUCATION Article Μ information and education prograrrjr^j The Parties undertake lo encourage the development of information and education programmes so as to promote awareness and knowledge amongst organisations and individuals conremed with the keeping, breeding, training, trading and boarding of pet animals of t>< provisions tsd the principles in this Convention. In these programmes, anention shall be drawn in pl Jcular to the following subjects: a. the need for training of pet animals for any commercial or corr^etitive purpose to be carried out by persons with adequate knowledge and ability; b. the need to discourage: i. gifts of pet animals to persons under the age of 16 without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities; ii. gifts of pet animals as prizes, awards or bonuses; lii. unplanned breeding of pet animals;. c. the possible negative consequences for the health and well being of wild animals if they were to be acquired or introduced as pet animals ;

7 73 d. therisksof irresponsible acquisition of pel animals leading lo an increase in the Dumber of unwajned and abandoned animals. CHAPTER V MULTILATERAL CONSULTATIONS Article 15 Multilateral consultations 1. The Parties shall, * ithin five years from the entry into force of the Convention and every five yean thereafter, and, in any case, whenever a majority of the representatives of ihe Parties so request, hold multilateral consultations within the Council of Europe to examine the application of the Convention and the advisability of revising it or extending any of its provisions. These consultations shall lake place at meetings eon\ened by the Secretary General of the Council of Europe. 2. Each Party shall have therightto appoint a representative to participate in these consultations. Any member Stale of the Council of Europe which is not a Party to the Convention shall have the right.» be represented by an observer in these consultations. 3. After each consultation, the Panics shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the consultation and on the functioning of the Convention includinf. if they consider it necessary, proposals for the amendment of Articles 15 to 23 of the Convention. 4. Subject to the provisions of this Convention, the Parties shall draw up the rules of procedure for the consuliaiions. CHAPTER VI AMENDMENTS Anicle 16 Amendments 1. An\ amendment to Articles 1 lo 14 proposed by a Party or the Comminee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him to the member States of the Council of Europe, to any Part) and to any Slate ir.viied to accede to the Convention in accordance wiih the provisions of Anicle Any amendment pro;osed in accordance with the provisions of the preceding psra^raph shall be examined at a multilateral consultation not less than two months after the date of forwarding by the Secretary General where it ΓΓΛ\ he adopted by s.two thirds majority of the Parties. The text adopted shall be forwarded to the Panics. 3. Twehe monihs after its adopiionat a multilateral consuluiion. any amendment shall enter imo force unless one of the Panics has notified objections. CHAPTER VII FINAL PROVISIONS Article 17 Signature, ratification, acceptance, approval This Convention shali be open for signature by the member Stales of the Council of Europe. It is subject to ratification. &ccepu>ncc or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with ihe Secietary General of the Council of Europe.

8 74 Article IS Entry into font 1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date on which four member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with ihc provisions of Article Γ7. 2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by h, ihe Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the dale of the deposit of ihe instrument of ratification, acceptance or approval. Article 19 Accession of non-member Stales 1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Convention, by a decision t2len by the majority provided for in Article 20.</of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting Stales entitled to sit on the Committee of Ministers. 2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into fact on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Article 20 Territorial douse 1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to uhich this Convention shall apply. 2. Any Party may. at an) la;er date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General. 3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may. in'respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General. Article 21 RcscnOiions 1. Any State may. si the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more reservations in respect of Article 6 and Article 10. paragraph I. sub paragraph a. No other reservation may be made. 2. Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall tale effect on the dale of receipt of such notification by the Secretary General. 3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not invoke the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, invoke the application of Uiai provision insofar is it ha* itself srecpted h.

9 75 Article 22 Denunciation 1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of * notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of s period of six months ifier the dale of receipt of the notification by the Secretary General. Article 25 Notifications The Secretary General of the Council of Europe shajl notify the member States of the Council of Europe, and any State which has acceded to this Convention or has been invited lo do so, of: a. any signature; b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles IE, 19 end 20; d. any other act, notification or communication relating to this Convention.

10 76 In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Strasbourg, this 13th day of November 1987, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy vr hich shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secreury General of die Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, uyj to any State invited to accede to this Convention. Ea foi de quoi, les souuignes, dumeat atxtorises i cet effet. on! tigni la presente Convention. Fait i Strasbourg, k 13 novembre 1987, ea francais et en anglais, les deux textes faisant egalemeni foi, es un seal exemplaire qui sera depose* fans les archives du Conseil de 1'Europe, Le Secretaire General du ConseD de 1'Europe en communiquera copie certifiee conform* i chacun des Etats membres* du ConseD de ΓEurope et I tout Etat invite 1 i adherer 1 la presente Convention. For the Government of the RtpUblic of Austria Pour le Gouvemement de la Republique d'au'.riche: For the Government of the Kingdom of Belgium Pour le Gouvemement du Royaume de Bclgique: Rombaut VAN CRONfBRUGGE For the Government of the Republic of Cyprus: Pour le Gouvemement de la Ripublique de Ch.vpre: For the Government of the Kingdom of Denmark Pour le Gouvemement du Royaume de Danemark: Erling V. QUAADE

11 77 tffpozil ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΟ^ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφουν το παρόν, θεωρώντας ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι επιτευχθεί μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των Μελών του, να Αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώντα όντα και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατοικίδια ζώα έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους, Έχοντας υπόψη την σημασία που έχουν τα κατοικίδια ζ. ώα, τα οποία συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής και συνεπώς την αξία τους για την κοινωνία, Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προκύπτουν από την τεράστια ποικιλία των ζώων που συντηρεί ο άνθρωπος, Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που είναι εγγενείς με τον υπερπληθυσμό των κατοικίδιων ζώων γιο ι ην υγιεινή, την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου και άλλων ζώων, Έχοντος υπόψη ότι η διατήρηση ειδών άγριας πανίδας ως κατοικίδιων ζώων δεν 8α πρέπει να ενθαρρύνεται, Ενήμερα των διαφορετικών συνθηκών που διέπουν την απόκτηση, την ψύλαζη (διατήρηση), την εκτροφή για εμπορικούς ή μη σκοπούς και την διάθεση και εμπορία κατοικίδιων ζώων, Γνωρίζοντας ότι τα κατοικίδια ζώα δεν διατηρούνται πάντοτε σε συνθήκες που βελτιώνουν την υγεία και ευημερία τους,

12 78 Σημειώνοντας ότι η στάση έναντι των κατοικίδιων ζώων διαφέρει ζυρζος, μερικές φορές λόγω περιωρισμένης γνώσης και ενημέρωσης, Θεωρώντας ότι ένα βασικό κοινό πρότυπο συμπεριφοράς και πρακτικής που συντελεί σε μια υπεύθυνη κυριότητα κατοικίδιων ζώων αποτελεί όχι μόνο επιθυμητό αλλά κατορθωτό στόχο, Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Με τον όρο κατοικίδιο ζώο νοείται κάθε ζώο που διατηρείται ή πρόκειται να διατηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως στην κατοικία του, για ιδιωτική ψυχαγωγία και συντροφιά. 2. Ως εμπορία κατοικίδιων ζώων νοούνται όλες οι τακτικές εμπορικές πράξεις σε σημαντικές ποσότητες που γίνονται προς επίτευξη κέρδους κ'αι συνεπάγονται τη μεταβίβαση της κυριότητος κατοικίδιων ζώων. 3. Ως εκτροφή ή παροχή στέγης για εμπορικούς σκοπούς νοούνται η εκτροφή ή ποροχή στέγης κυρίως προς επίτευξη κέρδο-jc και σε σημαντικές ποσότητες. 4. Ως παροχή ασύλου σε ζώα νοείται κάθε μη κερδοσκοπική εγκατάσταση όπου είναι δυνατόν να διατηρούνται κατοικίδια ζώα σε σημαντικό αριθμό. Αν τα εθνικά νομοθετικά και/ή διοικητικά μέτρα το επιτρέπουν, στις εγκαταστάσεις αυτές είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά σδέσποτα ζώα.

13 79 5. Αδέσποτο ζώο θεωρείται ένα κατοικίδιο ζώο που δεν έχει στέγη ή που βρίσκεται εκτός των ορίων της κατοικίας του κυρίου του ή του φύλακα του και δεν είναι υπό τον έλεγχο ή την άμεοη επίβλεψη οποιουδήποτε κυρίου ή φύλακα. 6. Ος αρμοδία αρχή νοείται η αρχή η προβλεπομένη από το Κράτος-Μέλος. 'Αρθρο 2 Πλαίσιο και εφαρμογή. 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλομβάνει να προβεί ο' όλα τα αναγκαίο διαβήματα για να ενεργοποιήσει τις διατάζεις της παρούσας Σύμβασης οε σχέση με : α. κατοικίδια ζώα που συντηρούνται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε κατοικία ή σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις για εμπορία, για εκτροφή και παροχή στέγης για εμπορικούς σκοπούς και σε άσυλα (ιδρύματα) ζώων β. όπου είναι ενδεδειγμένο, αδέσποτα ζώα. 2. Καμιά διόταζη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή άλλων μέσων για την προστασία ζώων ή για την διαφύλαξη απειλουμένων ειδών αγρίων ζώων. 2. Καμιά διάταξη της πσρούοας Σύμβασης δεν θα επηρεάζει την ελευθερία των Συμβαλλόμενων Μερών να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία κατοικίδιων ζώων ή να εφαρμόσουν τις διατάξεις που περιλαμβάνει η παρούσα σε κατηγορίες ζώων που δεν σνοφέρονται ρητά στο παρόν έγγραφο.

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ.II - ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 80 Άοθοο 3 Βασικές οονές ευημερίας Ζύυν 1. Κανένας δεν θα προξενεί σε κατοικίδιο ζώο αχρείαστο πόνο, βάσανο ή ταλαιπωρία. 2. Κανένας δεν θα εγκαταλείπει ένα κατοικίδιο ζώο. ΆΡΘΡΟ 4 Συντήρηση (φΰλοεη) 1. Κάθε πρόσωπο που συντηρεί κατοικίδιο ζώο ή που έχει αναλάβει το καθήκον να το φροντίζει, θα είναι υπεύθυνο για την υγεία και ευημερία του. 2. Κάθε πρόσωπο που συντηρεί ή φροντίζει κατοικίδιο ζώο οφείλει να του παρέχει κατάλυμα, φροντίδα κσι προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές ανάγκες του ζώου σύμφωνα με το είδος του και το γένος του και ειδικότερα: α. να του παρέχει κατάλληλη και επαρκή τροφή και νερό- 6. να του προοψέρει τις κατάλληλες δυνατότητες για άσκησηγ. να λαμβάνει όλο τα εύλογο μέτρο για να παρεμποδίζει την δραπέτευση του. 3. Ένα ζώο δεν πρέπει να διατηρείται ως κατοικίδιο ζώο αν - c οι όροι της ανωτέρω παραγράφου 2 δεν τηρούνται, ή αν -

15 81 β. παρά το ότι ετηρήθησαν αυτοί οι όροι, το ζώο δεν μπορεί να προσαρμοσθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Άοβοο 5 Ανατροοη Κάθε πρόσωπο που επιλέγει κατοικίδιο ζώο για ανατροφή βα είναι υπεύθυνο να προσέχει τα ανατομικά, φυσιολογικά χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του ζώου αυτού που είναι.πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και ευημερία είτε των απογόνων του, είτε του θηλυκού γονέως του. Άρθρο 6 ΌΡΙΟ ηλικίας νια την απόκτηση κατοικίδιου ζώου Κανένα κατοικίδιο ζώο δεν θα πωλείται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς την ρητή συναίνεση τυν γονέων τους ή άλλων προσώπων που ασκούν την πατρική εζουοίο. * Αρθρο 7 Εκπα ίδευση Κανένα κατοικίδιο ζώο δεν θα εκπαιδεύεται κατά τρόπο που είναι επιζήμιος στην υγεία και ευημερία του, ειόικ#τερα εξαναγκάζοντας το να υπερ6εί τις φυσικές του δυνατότητες ή την δύναμη του ή χρησιμοποιώντας τεχνιτά μέοα που προκαλούν βλάβη ή σχρείαστο πόνο, βάσανο ή ταλαιπωρία.

16 82 Άρθρο β Eunopto. εκτροφή και παρογή καταλύματος νιο σκοπούς, όουλσ ζώων εμπορικούς 1. Κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, εμπορεύεται ή ανατρέφει ή παρέχει στέγη γιο εμπορικούς σκοπούς σε κατοικίδια ζώα ή λειτουργεί άσυλο ζώων βα πρέπει, μέσα σε επαρκές χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, να δηλώσει τούτο οτην αρμόδια αρχή. Κάθε πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ασχοληθεί με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες αυτές θα δηλώνει την πρόθεση του αυτή οτην αρμόδια αρχή. 2. Η δήλωση αντή θα προσδιορίζει: α. το είδος των κατοικίδιων ζώων τα οποία αψορό ή πρόκειται να αψορά, 6. το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο και τις γνώσεις του, γ. μια περιγραφή των χώρων KG ι του εξοπλισμού που μόνον χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι ανυτέρίιΐ Gva^spou^^'^^ δραστηριότητες μπορούν να γίνουν ο. αν το υπεύθυνο πρόσωπο έχει τις γνώσεις και τις one ιτούμενες ικανότητες για τη δραστηριότητα αυτή, είτε λόγω επαγγελματικής εκπαίδευσης, είτε λόγω επαρκούς εμπειρίας με κατοικίδια ζώα, και β. αν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για αυτή την δραστηριότητα συνάδουν με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 4.

17 83 4. Η αρμόδια αρχή 6α αποφασίζει με βάση τη δήλωση που έχει γίνει σύμψωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 1, κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται επαρκώς, η αρχή θα εισηγείται μέτρα και, εφόσον είναι αναγκαίο για την ευημερία των ζώων, θα απαγορεύει την έναρξη ή την συνέχιση της δραστηριότητας αυτής. 5. Η αρμοδία αρχή θα επιβλέπει, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, κατά πόσο τηρούνται ή όχι οι πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Άρθρο 9 Αιαφήιιιση. Φυναγωγίο. εκθέσεις, αγώνες και εκδηλώσεις παρουσίες 1. Κατοικίδια ζώα δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις, ψυχαγωγία, εκθέσεις, αγώνες και παρόμοιες εκδηλώσεις, εκτός αν - α. ο διοργανωτής έχει δημιουργήσει της κατάλληλες συνθήκες για τα κατοικίδια ζώα ώστε να τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 και 6. δεν τίθενται σε κίνδυνο η υγεία και η ευημερία των κατοικίδιων ζώων. 2. Απαγορεύεται η χορήγηση ουσιών, η εφαρμογή θεραπειών ή η χρησιμοποίηση συσκευών οε κατοικίδια ζώα με σκοπό την ούζηση ή μείωση του φυσικού επιπέδου απόδοσης του ζώου!.- α. χατα τη διάρκεια αγώνων '» β. σε οτ.οιοδήτ.οτε Ιλλο χρδνο, αν αυτδ θέτει σε xcvbvvo την υγεία και ευημερΰα του ζώου, Άρθρο 10 ΧειαουρΥΐκέζ εκεαό<ίσεΐ 1. Χειρουργικές επεμβάσεις για το σκοπό αλλαγής της εξωτερικής εμφάνισης κατοικίδιων ζώων ή για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς απαγορεύονται και, ιδιαίτερα:

18 84 ο. η αποκοπή ουρών, β. η αποκοπή αυτιών, γ. η αφαίρεση των φωνητικών χορδών, δ. η αφαίρεση των νυχιών και των δοντιών. 2. Εξαιρέσεις στις απαγορεύσεις αυτές θα επιτρέπονται μόνον: α..αν ο κτηνίατρος θεωρεί τις μη θεραπευτικές διαδικασίες αναγκαίες, είτε για κτηνιατρικούς λόγους, είτε προς όφελος οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζώου. β. για παρεμπόδιση αναπαραγωγής. 3. Λ.Επεμβάσεις στις οποίες το ζώο θα αισθανθεί ή είναι πιθανόν να αισθανθεί έντονο πόνο θα γίνονται κάτω από αναισθησία μόνο από κτηνίατρο ή με την επί6λεψη αυτού. β. Επεμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται αναισθησία μπορούν να γίνουν από πρόσωπο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Άρθρο Π θανάτωση 1. Μόνο κτηνίατρος ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο θα θανατώνει κατοικίδιο ζώο εκτός από την περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία ενός ζώου, όταν δεν μπρρεi να εξασφαλισθεί γρήγορα η βοήθεια κτηνιάτρου ή άλλου αρμόδιου προσώπου ή οε κάθε άλλη περίπτωση εξαιρετικά ε.πε ί γουσα που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Κάθε θανάτωση θα γίνεται με

19 85 την ελάχιστη δυνατή φυσική και ψυχική ταλαιπωρία του ζώου ανάλογα με τις περιστάσεις. Η μέθοδος που θα επιλέγεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, θα πρέπει είτε: α. να προκαλεί την άμεση απώλεια των αισθήσεων και τον θάνατο, ε ίτε 6. να αρχίζει με την εφαρμογή 6αθειάς γενικής αναισθησίας, την οποία θα ακολουθεί μια διαδικαοία που θα προκαλεί τελικά και οριστικά το θάνατο. Το υπεύθυνο πρόσωπο για την θανάτωοη θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το ζώο είναι νεκρό, προτού απαλλαγεί από το πτώμα του ζώου. 2. Οι ακόλουθες μέθοδοι θανάτωσης πρέπει να απαγορεύονται: α. ο πνιγμός και άλλες μέθοδοι ασφυξίας εφόσον δεν προκαλούν τα αποτελέσματα που απαιτεί η υποπαράγραφος 1.6, β. η χρήση οποιασδήποτε δηλητηριώδους ουσίας ή φαρμάκου, η δόση και η χορήγηση της οποίος δεν μπορεί vc ελεγχθεί ώστε να επιφέρει το αποτέλεσμα που απαιτεί η παράγραφος 1, γ. η θανάτωση με ηλεκτρισμό εκτός αν έχει προηγηθεί η πρόκληση άμεσης απώλειας των αισθήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΗΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Άρθρο 12 Μείωση των αριθμών Όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί έτι οι οριθμοί αδέσποτων ζώων δημιουργούν πρόβλημα, θα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα

20 86 νομοθετικά και/ή διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για να μειωθούν οι αριθμοί κατά τρόπο που δεν προκαλείται πόνος, βασανισμός ή ταλαιπωρία. α. Τα μέτρα αυτό θα περιλαμβάνουν τις εξής απαιτήσεις: i. αν πρόκειται να συλληφθούν τέτοια ζώα, αυτό θα γίνεται με την ελάχιστη φυσική και ψυχική ταλαιπωρία των εν λόγω ζώων, ϋ. αν τα συλληφθέντα ζώα πρόκειται να διατηρηθούν ή θανατωθούν, αυιό θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει η πορούσα Σύμβαση. β. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν: i. την πρόβλεψη να προσδιορίζεται μόνιμα η ταυτότητα σκύλων και γάτων με ορισμένα ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία προξενούν ελάχιστο ή καθόλου πόνο, βασανισμό ή ταλαιπωρία, όπως τα τατουάζ καθώς και η καταγραφή σε μητρώα των αριθμών των ζώων μαζί με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των κυρίων τους, ι i.' iii. τη μείωση της απρογραμμάτιστης αναπαραγωγής σκύλων και γάτων με την προώθηση της στείρωσης αυτών των ζώων, την ενθάρρυνση του ευρέτη ενός αδέσποτου σκύλου ή γάτας να το αναφέρει στην αρμόδια αρχή. Άρθοό 13 Εξαιρέσεις σχετικές με τη σύλληψη, τη διατήρηση και τη θανάτωση Εξαιρέσεις από τις αρχές που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαοη για τη σύλληψη, τη διατήρηση και τη θανάτωση αδέσποτων ζώων είναι δυνατό να γίνουν μόνον εφόσον είναι αναπόφευκτες στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου των ασθενειών.

21 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 14 TTpoypQuugxa ενημέρωσης και εκπσίδευοτκ Τα Μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης κατά τρόπο ώστε να προωθείται η ενημέρωση και η γνώση μεταξύ οργανώσεων και ατόμων, που ασχολούνται με την συντήρηση, εκτροφή, εκπαίδευση, εμπορ,ία παροχή στέγασης σε κατοικίδια ζώα, των διατάξεων και των αρχών της παρούσας Σύμβασης. Στα προγράμματα αυτά 6α εκισΰρεται ιδιαίτερ προσοχή στα αχδλουθα θέματα: α. την ανάγκη όπως η εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων για οποιοδήποτε εμπορικό ή ανταγωνιστικό σκοπό διενεργείται από πρόσωπα με επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, β. την ανάγκη να αποθαρρύνεται: i. η δωρεά κατοικίδιων ζώων σε πρόσωπα κάτων των 16 ετών χωρίς τη ρητή συναίνεση των γονέων τους ή άλλων προσώπων που ασκούν την πατρική εξουσία, ii, η δωρεάν προσφορά κατοικίδιων ζώων υπό μορφή βραβείων, επαίνων ή δώρων, iii. η απρογραμμάτιστη αναπαραγωγή κατοικίδιων'ζώων,. γ. τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση άγριων ζώων, αν πρόκειται να αποκτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίδια ζώα. δ. τους κινδύνους ανεύθυνης κτήοης κατοικίδιων ζώων, πράγμα που οδηγεί σε μια αύξηση του αριθμού των ανεπιθύμητων και εγκαταλειπομένων ζώων.

22 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ηολυμερειγ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 15 rioxuu DE(C δι obouxeuoetc 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη της ισχύος της Σύμβασης και κάθε πέντε χρόνια μετά από αυτήν, και, οε κάθε περίπτωση, όταν το ζητά η πλειοψηφία των αντιπροσώπων των Μερών, να διαξάγουν πολυμερείς διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για να εξετάσουν την εφαρμογή της Σύμβασης και την σκοπιμότητα αναθεώρησης της ή διεύρυνσης οιασδήποτε από τις διατάζεις της. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα σε συναντήσεις που συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα αντιπρόσωπο που θα συμμετέχει σ' αυτές τις διαβουλεύσεις. Κάθε Κράτος Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση θα έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από έναν παρατηρητή σ' αυτές τις διαβουλεύσεις. 3. Μετά από κάθε διαβούλευση, τα Μέρη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μια έκθεση για τις διαβουλεύσεις και για τη λειτουργία της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένων, αν το θεωρήσουν αναγκαίο, προτάσεων για την τροποποίηση των Άρθρων 15 μέχρι 23 της Σύμβασης. Α. Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσος. Σύμβασης, τα Μέρη θα συντάσσουν τους y.aνόνες διαδικασίας για τις διαβουλεύσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 16 Τροποποιήσεις 1. Κάθε τροποποίηση των Άρθρων 1 μέχρι 14 που προτείνεται

23 89 από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή από την Επιτροπή Υπουργών, θα ' ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 8α διαβιβάζεται ακολούθως απ* αυτόν στα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και σε κάθε Κράτος που έχει κληθεί να προχωρήσει στην Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάζεις του Άρθρου Κάθε τροποποίηση που προτείνεται σύμφωνα με τις διατάζεις της προηγούμενης παραγράφου θα εζετάζεται σε μια πολυμερή διαβούλευση όχι λιγότερο από δυό μήνες μετά την ημερομηνία της διαβίβασης εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, στην οποία είναι δυνατόν η τροποποίηση να υιοθετηθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών. Το κείμενο που υιοθετείται θα διαβιβάζεται στα Μέρη. 3. Δώδεκα μήνες μετά την υιοθέτηση της σε πολυμερή διαβούλευση, κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ εκτός αν ένα από τα Μέρη έχει γνωστοποιήσει αντιρρήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση Η παρούσα Σύμβαοη θα' είναι στην διάθεση των Κρατών - Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς υπογραφή. Αυτή υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή ένκρισης θα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 18 Ένορζη ιoγύoc i. Η παρούοα Σύμβαοη θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήζη χρονικής περιόδου έζη μηνών μετά από

24 90 την ημερομηνία κατά την οποία τέσσερα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν εκφράσει τη συναίνεση τους να δεσμευτούν από την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάζεις του Άρθρου Για κάθε Κράτος το οποίο εκφράζει μεταγενέστερα τη συναίνεση του να δεσμευτεί απ' αυτήν, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήζη χρονικής περιόδου έζι μηνών μετά από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 19 Προσχώρηση un Κρατών - Μελών 1. Μετά την έναρξη της ισχύος της πορούοας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να καλέοει οποιοδήποτε Κράτος μη Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία ως προβλέπεται από το Άρθρο 20.δ. του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την ομόφωνη ψήφο των αντιπροσώπων των Συμβαλλομένων Κρατών που δικαιούνται να παρακάθονται στην Επιτροπή Υπουργών. 2. Αναφορικά με κάθε Κράτος που προσχωρεί, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήζη χρονικής περιόδου έζι μηνών μετά από την ημερομηνία κατάθεσης, του εγγράφου προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 20 Εδαφική ρήτρα 1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά τον χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης του οικείου αυτού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να καθορίζει την εδαφική περιοχή ή περιοχές στις

25 91 οποίες 8α εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε άλλη εδαφική περιοχή που προσδιορίζεται στη δήλωση. Αναφορικά με τέτοια εδαφική περιοχή, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη χρονικής περιόδου έξι μηνών μετά από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα. 3. Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους μπορεί, αναφορικά με οποιαδήποτε εδαφική περιοχή που προσδιορ ίξεται σε μια τέτοια δήλωση, να ανακληθεί με γνωστοποίηση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση της δήλωσης θα ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη χρονικής περιόδου έξι μηνών μετά από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα. * Αρθρο 21 Επιφυλάξεις 1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή όταν κατα έτει το οικείο αυτού έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι επωφελείται μιας ή περισσοτέρων επιφυλάξεων αναφορικά με το Άρθρο 6 και το Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος α. Καμιά άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί νο διατυπωθε ί. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που διατύπωσε επιφύλαξτ. -σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να την αποσύρει ολικώς ή μερικώς με γνωστοποίηση που απευθύνεται στον Γενικό Γρομματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα.

26 92 3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που διατύπωσε επιφύλαξη αναφορικά με διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να επικαλεσθεί την εφαρμογή αυτής της διάταξης από οποιοδήποτε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί όμως, αν η επιφύλαξη του είναι μερική ή υπό όρους, να επικαλεσθεί την εφαρμογή της διάταξης αυτής στην έκταση κατά την οποία αυτό το ίδιο την έχει αποδεχτεί. ΆΡΘΡΟ 22 Καταγγελία 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με γνωστοποίηση του που απευθύνεται οτο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Η καταγγελία αυτή αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη χρονικής περιόδου έξι μηνών μετά από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 23 Γνωοτοποιήσεις Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα γνωστοποιεί στα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος που έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση ή έχει κληθεί να πράξει τούτο: α. οποιαδήποτε υπογραφή- 6; την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή Προόχώρηοης γ. οποιαδήποτε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρα 18, 19 και 20 δ. κάθε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σχετική με την παρούσα Σύμβαση.

27 93 Γε επιμαρτυρία των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Στρασβούργο την 13η ημερά του Νοεμβρίου του 1S87, στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, αμφότερα τα κείμενα των οποίων είναι εζ' ίσου αυθεντικά, σε άνα μοναδικό αντίγραφο το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 0 Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος - Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος το οποίο έχει κληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ν. 18(ΙΙΙ)/2009 Αριθµός 4125 Παρασκευή, 18 εκεµβρίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί της Αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(111)72006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4074 Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006 353 Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 78/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 55 Ν. 6(ΙΠ)/96 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 28(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤίί<0 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αριθμός 28(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤίί<0 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2938 Ν. 28(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης σχετικά με το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Κυρω τικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 36(ΙΙΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Greece 1 Last edited: November 29, 2005

Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Summary and Analysis Greece signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) on January 26, 1990 and ratified it about three years later, on May 11, 1993.

Διαβάστε περισσότερα

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95

133 Ν. 14(ΠΙ)/95. E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 E.E. Παρ. I(III) Αρ. 2980, 9.6.95 133 Ν. 14(ΠΙ)/95 Ο περί της Σύμβασης περί των Χώρων Ενδιαίτησης των Πληρωμάτων στα Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 40/82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί της έν τη Αλλοδαπή 'Επιδόσεως Δικαστικών και Ετέρων Έγγραφων εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2266 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2266 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 197/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2266 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως περί της Επαγγελματικής Ασφαλείας και Υγείας εις τας Εργασίας Λιμένος (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα