ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 8(ΙΙΙ)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(111) του 1993 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Σύμβαση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στο Στρασβούργο στις 13 Νοεμβρίου Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού: Νοείται ότι ο σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και του κειμένου του Μέρους II του Πίνακα θα υπερισχύσει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι αυτού. (67) Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση της Σύμβασης. Πίνακας Μέρος Ι. Μέρος Π.

2 68 ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3) Μέρος Ι EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PET ANIMALS PREAMBLE The member States of the Council of Europe, *ignatory hereto, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between hs Members; Recognising that man has ζ moral obligation to respect all living creatures and bearing in mind that pel anjmajs have a speciaj relationship with man; Considering the importance of pet animals in contributing to the quality of life and their consequent value to society; Considering the difficulties arising from the enormous variety of animals which are kept by mar.; Considering the risks which are inherent in pet animal overpopulation for the hygiene, health and safety of man and of other animajs; Considering that the keeping of specimens of wild fauna as pet animals should not be encouraged; Aware of the different conditions which govern the acquisition, keeping, commercial and noncommeicial brceding and the disposal of and trading in pet animals; Aware thai pet ajiimals are not always kept in conditions that promote their health and well being ; Noting thai artiiudes towards pel animals vary widely, sometimes because of limited knowledge and awareness; Considering thai a basic common standard of aniiude and practice which results in responsible pet ownership is not only a desirable, but a realistic goal. Have agreed as follows: CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Article 1 Definitions 1. By pet animal is mean; any animal kept or intended to be kept by "man. in particular in his household, for private enjoyment and companionship. 2. By trading in pel animals is mean» all regular business transactions in substantial quantities carried out for profit which involve the change of ownership of pet animals. 3. By commercial breeding and boarding is meant breeding or boarding mainly for profit and in substantia! quantities. 4. By animal sanctuary is meant a non profit making establishment where pel animals may be kept in substantial numbers. If national legislative and/or administrative measures permit, such an establishment msy arrrpi sirsy animals.,

3 69 5. By a stray animal is means a pel animal which either has no home or w outside the bounds of its owner's or keeper's household and is not under the control or direct supervision of any owner or keeper. 6. By competent authority is meant the authority designated by the member State. Article 2 Scope and implementation I. Each Party undertakes to tale the necessary steps to give effect to the provisions of this Convention in respect of: a. pet animals kept by s person or legal entity in any household or in any establishment for trading, for commercial breeding and boarding, and in animal sanctuaries; b. where appropriate, stray animals. 2. Nothing in this Convention shall affect the implementation of other instruments for the protection of animals or fet the conservation of threatened wild species. 3. Nothing in this Convention shall affect the liberty of the Panics to adopt stricter measures for the protection of pet animals or to apply the provisions conuined herein to categories of animals uhich hive not been mentioned expressly in this instrument. CHAPTER II - PRINCIPLES FOR THE KEEPING OF PET ANIMALS Article 3 Basic principles for crime! welfare 1. Nobody shall cause a pet animal unnecessary pain, suffering or distress. 2. Nobody shall abandon a pet animal. Article 4 Keeping 1. Any person who keeps a pet animal or who has agreed to loot after it shall be 'responsible for its healih and welfare. 2. Any person who is keeping a pet animal or who is looking after it shall provide accommodation. care and anention which lake account of the ethological needs of the animal in accordance ui;h iij. species and breed, in particular: a give it suitable and sufficient food and water; b. provide it with adequate opportunities for exercise; c. take all reasonable measures to prevent its escape. 3. An animil shall not be kept as a pet animal if : a. the conditions of paragraph 2 above are not met or if, b. in spite of these conditions being met, the animal cannot adapt itself to captivity. Article 5 Breeding ' Any person who selects a pet animal for breeding shall be responsible for having regard to the anatomical, physiological and behavioural characteristics which are likely to pet at risk the health and welfare of either the offspring or the female parent.

4 70 Ankle 6 Age-limit on acquisition No pet animal shall be sold lo persons under the tfe of 16 without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities. Article 7 Training No pet animal shall be trained in a way that is detrimental to its health and welfare, especially by forcing it to exceed its natural capacities or strength or by employing artificial aids which cause injury or unnecessary pain, suffering or distress. Article 8 Trading, commercial breeding and boarding, animal sanctuaries 1. Any person who, at the time of the entry into force of the Convention, is trading in or is commercially breeding or boarding pet animals or is operating an animal s&ncruary shall, within ax» appropriate period to be determined by each P«rry, declare this to the competent authority. Any person who intends to engage in any of these activities shall declare this intention to the competent authority. 2. This declaration shall stipulate: β. the species of pet animals which **e involved or to be involved; b. the person responsible and his IJVOWledge; r. a description of the premises and equipment used or to be used 3. The above mentioned activities maj be carried out only: c. if the person responsible has the knowledge and abilities required for the activity either as a tesuil of professional training or of sufficient experience with pel animals and b. if the premises and the equipment used for the activity comply with the requirements set out in Article 4. '4. The ccrr.pejcnt acthority sh;!: determine on the basis of the declcrr tion made under the provisions of paragraph 1 whether or not the conditions set out in paragraph 3 arc being complied with. If these conditions STC not adequately met, it shall recommend measures and, if necessary for the uelfare of the animals, it shall prohibit the commencement or continuation of the activity. 5. The competent authority shall, in accordance with national legislation, supervise whether or no: the above mentioned conditions are complied with. Article 9 Advertising, tnttrtainment, exhibitions. corr.petiiions and similar events I. Pet animals shall not be used in advertising, entertainment, exhibitions, competitions and similar events unless: jj.'the organiser has created appropriate conditions for the pet animals to be treated in accordance with the requirements of Article 4, paragraph 2, and fc. the pet tnimals* health and welfare are not put at risl.

5 71 2. No substances shall be given to, treatments applied to, or devices used on a pet animal for the purpose of increasing or decreasing its natural level of performance: a. during competition or 5. at any other time, when this would put at risk the health and welfare of the animal. Article 10 Surgical operations 1. Surgical operations for the purpose of modifying the appearance of a pel animal or for other noncurative purposes shajl be prohibited and, in particular: a. the docking of tails; b. the cropping of ears; c. devocalisaiion; d. declawing and defanging. 2. Exceptions to these prohibitions shall be permitted only: a. if a veterinarian considers non curative procedures necessary either for veterinary medical reasons or for the benefit of any particular animal; b. to prevent reproduction. 3. a. Operations in which the animal will or is likely to experience severe pain shall be carried out under anaesthesia only by a veterinarian or under his supervision. b. Operations for which no anaesthesia is required may be carried out by a person competent under national legislation. Anicle Π Killing 1. Only a veterinarian or another competent person shall kill a pel animal except in an emergency to terminate an animal's suffering when veterinary or other competent assistance cannot be quickly obtained ο* in any other emergency covered by national legislation. All killing shall be done with the minimum of physical?.nd rrintal su!"' *. ring?ppropriai.t to the circumstances. The method chosen, except in an emergency, shall either: a. cause immediate loss of consciousness and death, or b. begin with the induction of deep general anaesthesia to be followed by ι step which will ultimately and certainly cause death. The person responsible for the killing shall make sure that the animal is dead before the carcass is disposed of. 2. The following methods of killing shall be prohibited: a. drowning 2nd other methods of suffocation if they do not produce the effects required in subparagraph 1.6; b. the use of any poisonous substance or drug, the dose and application of which cannot be controlled so as to give the effect mentioned in paragraph I; r. electrocution.unless preceded by immediate induction of loss of consciousness.

6 72 CHAPTER ΙΠ SUPPLEMENTARY MEASURES FOR STRAY ANIMALS Article 12 Reduction of numbers When ι Party considers that the numbers of stray animals present h with s problem, it shall take the appropriate legislative and/or administrative measures necessary b reduce their numbers in a way which does rot cause avoidable pain, suffering or distress. a. Such measures shall include the requirements that: i. if such animals are to be captured, this is done with the minimum of physical and mental suffering appropriate to the animal; ii. whether captured animals are kept o; killed, this is done in accordance with the principles laid down in this Convention. b. Panics undertake to consider:». providing for dogs and cats to be permanently identified by some appropriate means which causes lirde or no enduring pain, suffering or distress, suet is tattooing as well as recording the numbers in a register together with the names and addresses of their owners; ii. reducing the unplanned breeding of dogs and cats by promoter, the neutering of these animals; iii. encojraging the finder of a stray dog or cat to report it to the competent authority. Article 13 Exceptions for ccprure, keeping and killing Exceptions to the principles la id down in this Convention fo; the capture, the keeping and the killing of stra\ 2riima!s may be made only if unavoidable in the framework of nation*! disease control programmes. CHAPTER IV INFORMATION AND EDUCATION Article Μ information and education prograrrjr^j The Parties undertake lo encourage the development of information and education programmes so as to promote awareness and knowledge amongst organisations and individuals conremed with the keeping, breeding, training, trading and boarding of pet animals of t>< provisions tsd the principles in this Convention. In these programmes, anention shall be drawn in pl Jcular to the following subjects: a. the need for training of pet animals for any commercial or corr^etitive purpose to be carried out by persons with adequate knowledge and ability; b. the need to discourage: i. gifts of pet animals to persons under the age of 16 without the express consent of their parents or other persons exercising parental responsibilities; ii. gifts of pet animals as prizes, awards or bonuses; lii. unplanned breeding of pet animals;. c. the possible negative consequences for the health and well being of wild animals if they were to be acquired or introduced as pet animals ;

7 73 d. therisksof irresponsible acquisition of pel animals leading lo an increase in the Dumber of unwajned and abandoned animals. CHAPTER V MULTILATERAL CONSULTATIONS Article 15 Multilateral consultations 1. The Parties shall, * ithin five years from the entry into force of the Convention and every five yean thereafter, and, in any case, whenever a majority of the representatives of ihe Parties so request, hold multilateral consultations within the Council of Europe to examine the application of the Convention and the advisability of revising it or extending any of its provisions. These consultations shall lake place at meetings eon\ened by the Secretary General of the Council of Europe. 2. Each Party shall have therightto appoint a representative to participate in these consultations. Any member Stale of the Council of Europe which is not a Party to the Convention shall have the right.» be represented by an observer in these consultations. 3. After each consultation, the Panics shall submit to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the consultation and on the functioning of the Convention includinf. if they consider it necessary, proposals for the amendment of Articles 15 to 23 of the Convention. 4. Subject to the provisions of this Convention, the Parties shall draw up the rules of procedure for the consuliaiions. CHAPTER VI AMENDMENTS Anicle 16 Amendments 1. An\ amendment to Articles 1 lo 14 proposed by a Party or the Comminee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him to the member States of the Council of Europe, to any Part) and to any Slate ir.viied to accede to the Convention in accordance wiih the provisions of Anicle Any amendment pro;osed in accordance with the provisions of the preceding psra^raph shall be examined at a multilateral consultation not less than two months after the date of forwarding by the Secretary General where it ΓΓΛ\ he adopted by s.two thirds majority of the Parties. The text adopted shall be forwarded to the Panics. 3. Twehe monihs after its adopiionat a multilateral consuluiion. any amendment shall enter imo force unless one of the Panics has notified objections. CHAPTER VII FINAL PROVISIONS Article 17 Signature, ratification, acceptance, approval This Convention shali be open for signature by the member Stales of the Council of Europe. It is subject to ratification. &ccepu>ncc or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with ihe Secietary General of the Council of Europe.

8 74 Article IS Entry into font 1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date on which four member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with ihc provisions of Article Γ7. 2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by h, ihe Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the dale of the deposit of ihe instrument of ratification, acceptance or approval. Article 19 Accession of non-member Stales 1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Convention, by a decision t2len by the majority provided for in Article 20.</of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting Stales entitled to sit on the Committee of Ministers. 2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into fact on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Article 20 Territorial douse 1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to uhich this Convention shall apply. 2. Any Party may. at an) la;er date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General. 3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may. in'respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General. Article 21 RcscnOiions 1. Any State may. si the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more reservations in respect of Article 6 and Article 10. paragraph I. sub paragraph a. No other reservation may be made. 2. Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall tale effect on the dale of receipt of such notification by the Secretary General. 3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not invoke the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, invoke the application of Uiai provision insofar is it ha* itself srecpted h.

9 75 Article 22 Denunciation 1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of * notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of s period of six months ifier the dale of receipt of the notification by the Secretary General. Article 25 Notifications The Secretary General of the Council of Europe shajl notify the member States of the Council of Europe, and any State which has acceded to this Convention or has been invited lo do so, of: a. any signature; b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles IE, 19 end 20; d. any other act, notification or communication relating to this Convention.

10 76 In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Strasbourg, this 13th day of November 1987, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy vr hich shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secreury General of die Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, uyj to any State invited to accede to this Convention. Ea foi de quoi, les souuignes, dumeat atxtorises i cet effet. on! tigni la presente Convention. Fait i Strasbourg, k 13 novembre 1987, ea francais et en anglais, les deux textes faisant egalemeni foi, es un seal exemplaire qui sera depose* fans les archives du Conseil de 1'Europe, Le Secretaire General du ConseD de 1'Europe en communiquera copie certifiee conform* i chacun des Etats membres* du ConseD de ΓEurope et I tout Etat invite 1 i adherer 1 la presente Convention. For the Government of the RtpUblic of Austria Pour le Gouvemement de la Republique d'au'.riche: For the Government of the Kingdom of Belgium Pour le Gouvemement du Royaume de Bclgique: Rombaut VAN CRONfBRUGGE For the Government of the Republic of Cyprus: Pour le Gouvemement de la Ripublique de Ch.vpre: For the Government of the Kingdom of Denmark Pour le Gouvemement du Royaume de Danemark: Erling V. QUAADE

11 77 tffpozil ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΟ^ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφουν το παρόν, θεωρώντας ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι επιτευχθεί μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των Μελών του, να Αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώντα όντα και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατοικίδια ζώα έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους, Έχοντας υπόψη την σημασία που έχουν τα κατοικίδια ζ. ώα, τα οποία συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής και συνεπώς την αξία τους για την κοινωνία, Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προκύπτουν από την τεράστια ποικιλία των ζώων που συντηρεί ο άνθρωπος, Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που είναι εγγενείς με τον υπερπληθυσμό των κατοικίδιων ζώων γιο ι ην υγιεινή, την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπου και άλλων ζώων, Έχοντος υπόψη ότι η διατήρηση ειδών άγριας πανίδας ως κατοικίδιων ζώων δεν 8α πρέπει να ενθαρρύνεται, Ενήμερα των διαφορετικών συνθηκών που διέπουν την απόκτηση, την ψύλαζη (διατήρηση), την εκτροφή για εμπορικούς ή μη σκοπούς και την διάθεση και εμπορία κατοικίδιων ζώων, Γνωρίζοντας ότι τα κατοικίδια ζώα δεν διατηρούνται πάντοτε σε συνθήκες που βελτιώνουν την υγεία και ευημερία τους,

12 78 Σημειώνοντας ότι η στάση έναντι των κατοικίδιων ζώων διαφέρει ζυρζος, μερικές φορές λόγω περιωρισμένης γνώσης και ενημέρωσης, Θεωρώντας ότι ένα βασικό κοινό πρότυπο συμπεριφοράς και πρακτικής που συντελεί σε μια υπεύθυνη κυριότητα κατοικίδιων ζώων αποτελεί όχι μόνο επιθυμητό αλλά κατορθωτό στόχο, Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Με τον όρο κατοικίδιο ζώο νοείται κάθε ζώο που διατηρείται ή πρόκειται να διατηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως στην κατοικία του, για ιδιωτική ψυχαγωγία και συντροφιά. 2. Ως εμπορία κατοικίδιων ζώων νοούνται όλες οι τακτικές εμπορικές πράξεις σε σημαντικές ποσότητες που γίνονται προς επίτευξη κέρδους κ'αι συνεπάγονται τη μεταβίβαση της κυριότητος κατοικίδιων ζώων. 3. Ως εκτροφή ή παροχή στέγης για εμπορικούς σκοπούς νοούνται η εκτροφή ή ποροχή στέγης κυρίως προς επίτευξη κέρδο-jc και σε σημαντικές ποσότητες. 4. Ως παροχή ασύλου σε ζώα νοείται κάθε μη κερδοσκοπική εγκατάσταση όπου είναι δυνατόν να διατηρούνται κατοικίδια ζώα σε σημαντικό αριθμό. Αν τα εθνικά νομοθετικά και/ή διοικητικά μέτρα το επιτρέπουν, στις εγκαταστάσεις αυτές είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά σδέσποτα ζώα.

13 79 5. Αδέσποτο ζώο θεωρείται ένα κατοικίδιο ζώο που δεν έχει στέγη ή που βρίσκεται εκτός των ορίων της κατοικίας του κυρίου του ή του φύλακα του και δεν είναι υπό τον έλεγχο ή την άμεοη επίβλεψη οποιουδήποτε κυρίου ή φύλακα. 6. Ος αρμοδία αρχή νοείται η αρχή η προβλεπομένη από το Κράτος-Μέλος. 'Αρθρο 2 Πλαίσιο και εφαρμογή. 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλομβάνει να προβεί ο' όλα τα αναγκαίο διαβήματα για να ενεργοποιήσει τις διατάζεις της παρούσας Σύμβασης οε σχέση με : α. κατοικίδια ζώα που συντηρούνται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε κατοικία ή σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις για εμπορία, για εκτροφή και παροχή στέγης για εμπορικούς σκοπούς και σε άσυλα (ιδρύματα) ζώων β. όπου είναι ενδεδειγμένο, αδέσποτα ζώα. 2. Καμιά διόταζη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή άλλων μέσων για την προστασία ζώων ή για την διαφύλαξη απειλουμένων ειδών αγρίων ζώων. 2. Καμιά διάταξη της πσρούοας Σύμβασης δεν θα επηρεάζει την ελευθερία των Συμβαλλόμενων Μερών να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία κατοικίδιων ζώων ή να εφαρμόσουν τις διατάξεις που περιλαμβάνει η παρούσα σε κατηγορίες ζώων που δεν σνοφέρονται ρητά στο παρόν έγγραφο.

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ.II - ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 80 Άοθοο 3 Βασικές οονές ευημερίας Ζύυν 1. Κανένας δεν θα προξενεί σε κατοικίδιο ζώο αχρείαστο πόνο, βάσανο ή ταλαιπωρία. 2. Κανένας δεν θα εγκαταλείπει ένα κατοικίδιο ζώο. ΆΡΘΡΟ 4 Συντήρηση (φΰλοεη) 1. Κάθε πρόσωπο που συντηρεί κατοικίδιο ζώο ή που έχει αναλάβει το καθήκον να το φροντίζει, θα είναι υπεύθυνο για την υγεία και ευημερία του. 2. Κάθε πρόσωπο που συντηρεί ή φροντίζει κατοικίδιο ζώο οφείλει να του παρέχει κατάλυμα, φροντίδα κσι προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές ανάγκες του ζώου σύμφωνα με το είδος του και το γένος του και ειδικότερα: α. να του παρέχει κατάλληλη και επαρκή τροφή και νερό- 6. να του προοψέρει τις κατάλληλες δυνατότητες για άσκησηγ. να λαμβάνει όλο τα εύλογο μέτρο για να παρεμποδίζει την δραπέτευση του. 3. Ένα ζώο δεν πρέπει να διατηρείται ως κατοικίδιο ζώο αν - c οι όροι της ανωτέρω παραγράφου 2 δεν τηρούνται, ή αν -

15 81 β. παρά το ότι ετηρήθησαν αυτοί οι όροι, το ζώο δεν μπορεί να προσαρμοσθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Άοβοο 5 Ανατροοη Κάθε πρόσωπο που επιλέγει κατοικίδιο ζώο για ανατροφή βα είναι υπεύθυνο να προσέχει τα ανατομικά, φυσιολογικά χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του ζώου αυτού που είναι.πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και ευημερία είτε των απογόνων του, είτε του θηλυκού γονέως του. Άρθρο 6 ΌΡΙΟ ηλικίας νια την απόκτηση κατοικίδιου ζώου Κανένα κατοικίδιο ζώο δεν θα πωλείται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς την ρητή συναίνεση τυν γονέων τους ή άλλων προσώπων που ασκούν την πατρική εζουοίο. * Αρθρο 7 Εκπα ίδευση Κανένα κατοικίδιο ζώο δεν θα εκπαιδεύεται κατά τρόπο που είναι επιζήμιος στην υγεία και ευημερία του, ειόικ#τερα εξαναγκάζοντας το να υπερ6εί τις φυσικές του δυνατότητες ή την δύναμη του ή χρησιμοποιώντας τεχνιτά μέοα που προκαλούν βλάβη ή σχρείαστο πόνο, βάσανο ή ταλαιπωρία.

16 82 Άρθρο β Eunopto. εκτροφή και παρογή καταλύματος νιο σκοπούς, όουλσ ζώων εμπορικούς 1. Κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, εμπορεύεται ή ανατρέφει ή παρέχει στέγη γιο εμπορικούς σκοπούς σε κατοικίδια ζώα ή λειτουργεί άσυλο ζώων βα πρέπει, μέσα σε επαρκές χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, να δηλώσει τούτο οτην αρμόδια αρχή. Κάθε πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ασχοληθεί με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες αυτές θα δηλώνει την πρόθεση του αυτή οτην αρμόδια αρχή. 2. Η δήλωση αντή θα προσδιορίζει: α. το είδος των κατοικίδιων ζώων τα οποία αψορό ή πρόκειται να αψορά, 6. το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο και τις γνώσεις του, γ. μια περιγραφή των χώρων KG ι του εξοπλισμού που μόνον χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι ανυτέρίιΐ Gva^spou^^'^^ δραστηριότητες μπορούν να γίνουν ο. αν το υπεύθυνο πρόσωπο έχει τις γνώσεις και τις one ιτούμενες ικανότητες για τη δραστηριότητα αυτή, είτε λόγω επαγγελματικής εκπαίδευσης, είτε λόγω επαρκούς εμπειρίας με κατοικίδια ζώα, και β. αν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για αυτή την δραστηριότητα συνάδουν με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 4.

17 83 4. Η αρμόδια αρχή 6α αποφασίζει με βάση τη δήλωση που έχει γίνει σύμψωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 1, κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται επαρκώς, η αρχή θα εισηγείται μέτρα και, εφόσον είναι αναγκαίο για την ευημερία των ζώων, θα απαγορεύει την έναρξη ή την συνέχιση της δραστηριότητας αυτής. 5. Η αρμοδία αρχή θα επιβλέπει, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, κατά πόσο τηρούνται ή όχι οι πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Άρθρο 9 Αιαφήιιιση. Φυναγωγίο. εκθέσεις, αγώνες και εκδηλώσεις παρουσίες 1. Κατοικίδια ζώα δεν θα χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις, ψυχαγωγία, εκθέσεις, αγώνες και παρόμοιες εκδηλώσεις, εκτός αν - α. ο διοργανωτής έχει δημιουργήσει της κατάλληλες συνθήκες για τα κατοικίδια ζώα ώστε να τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 και 6. δεν τίθενται σε κίνδυνο η υγεία και η ευημερία των κατοικίδιων ζώων. 2. Απαγορεύεται η χορήγηση ουσιών, η εφαρμογή θεραπειών ή η χρησιμοποίηση συσκευών οε κατοικίδια ζώα με σκοπό την ούζηση ή μείωση του φυσικού επιπέδου απόδοσης του ζώου!.- α. χατα τη διάρκεια αγώνων '» β. σε οτ.οιοδήτ.οτε Ιλλο χρδνο, αν αυτδ θέτει σε xcvbvvo την υγεία και ευημερΰα του ζώου, Άρθρο 10 ΧειαουρΥΐκέζ εκεαό<ίσεΐ 1. Χειρουργικές επεμβάσεις για το σκοπό αλλαγής της εξωτερικής εμφάνισης κατοικίδιων ζώων ή για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς απαγορεύονται και, ιδιαίτερα:

18 84 ο. η αποκοπή ουρών, β. η αποκοπή αυτιών, γ. η αφαίρεση των φωνητικών χορδών, δ. η αφαίρεση των νυχιών και των δοντιών. 2. Εξαιρέσεις στις απαγορεύσεις αυτές θα επιτρέπονται μόνον: α..αν ο κτηνίατρος θεωρεί τις μη θεραπευτικές διαδικασίες αναγκαίες, είτε για κτηνιατρικούς λόγους, είτε προς όφελος οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζώου. β. για παρεμπόδιση αναπαραγωγής. 3. Λ.Επεμβάσεις στις οποίες το ζώο θα αισθανθεί ή είναι πιθανόν να αισθανθεί έντονο πόνο θα γίνονται κάτω από αναισθησία μόνο από κτηνίατρο ή με την επί6λεψη αυτού. β. Επεμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται αναισθησία μπορούν να γίνουν από πρόσωπο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Άρθρο Π θανάτωση 1. Μόνο κτηνίατρος ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο θα θανατώνει κατοικίδιο ζώο εκτός από την περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία ενός ζώου, όταν δεν μπρρεi να εξασφαλισθεί γρήγορα η βοήθεια κτηνιάτρου ή άλλου αρμόδιου προσώπου ή οε κάθε άλλη περίπτωση εξαιρετικά ε.πε ί γουσα που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Κάθε θανάτωση θα γίνεται με

19 85 την ελάχιστη δυνατή φυσική και ψυχική ταλαιπωρία του ζώου ανάλογα με τις περιστάσεις. Η μέθοδος που θα επιλέγεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, θα πρέπει είτε: α. να προκαλεί την άμεση απώλεια των αισθήσεων και τον θάνατο, ε ίτε 6. να αρχίζει με την εφαρμογή 6αθειάς γενικής αναισθησίας, την οποία θα ακολουθεί μια διαδικαοία που θα προκαλεί τελικά και οριστικά το θάνατο. Το υπεύθυνο πρόσωπο για την θανάτωοη θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το ζώο είναι νεκρό, προτού απαλλαγεί από το πτώμα του ζώου. 2. Οι ακόλουθες μέθοδοι θανάτωσης πρέπει να απαγορεύονται: α. ο πνιγμός και άλλες μέθοδοι ασφυξίας εφόσον δεν προκαλούν τα αποτελέσματα που απαιτεί η υποπαράγραφος 1.6, β. η χρήση οποιασδήποτε δηλητηριώδους ουσίας ή φαρμάκου, η δόση και η χορήγηση της οποίος δεν μπορεί vc ελεγχθεί ώστε να επιφέρει το αποτέλεσμα που απαιτεί η παράγραφος 1, γ. η θανάτωση με ηλεκτρισμό εκτός αν έχει προηγηθεί η πρόκληση άμεσης απώλειας των αισθήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΗΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Άρθρο 12 Μείωση των αριθμών Όταν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί έτι οι οριθμοί αδέσποτων ζώων δημιουργούν πρόβλημα, θα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα

20 86 νομοθετικά και/ή διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για να μειωθούν οι αριθμοί κατά τρόπο που δεν προκαλείται πόνος, βασανισμός ή ταλαιπωρία. α. Τα μέτρα αυτό θα περιλαμβάνουν τις εξής απαιτήσεις: i. αν πρόκειται να συλληφθούν τέτοια ζώα, αυτό θα γίνεται με την ελάχιστη φυσική και ψυχική ταλαιπωρία των εν λόγω ζώων, ϋ. αν τα συλληφθέντα ζώα πρόκειται να διατηρηθούν ή θανατωθούν, αυιό θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει η πορούσα Σύμβαση. β. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν: i. την πρόβλεψη να προσδιορίζεται μόνιμα η ταυτότητα σκύλων και γάτων με ορισμένα ενδεδειγμένα μέτρα, τα οποία προξενούν ελάχιστο ή καθόλου πόνο, βασανισμό ή ταλαιπωρία, όπως τα τατουάζ καθώς και η καταγραφή σε μητρώα των αριθμών των ζώων μαζί με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των κυρίων τους, ι i.' iii. τη μείωση της απρογραμμάτιστης αναπαραγωγής σκύλων και γάτων με την προώθηση της στείρωσης αυτών των ζώων, την ενθάρρυνση του ευρέτη ενός αδέσποτου σκύλου ή γάτας να το αναφέρει στην αρμόδια αρχή. Άρθοό 13 Εξαιρέσεις σχετικές με τη σύλληψη, τη διατήρηση και τη θανάτωση Εξαιρέσεις από τις αρχές που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαοη για τη σύλληψη, τη διατήρηση και τη θανάτωση αδέσποτων ζώων είναι δυνατό να γίνουν μόνον εφόσον είναι αναπόφευκτες στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου των ασθενειών.

21 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 14 TTpoypQuugxa ενημέρωσης και εκπσίδευοτκ Τα Μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης κατά τρόπο ώστε να προωθείται η ενημέρωση και η γνώση μεταξύ οργανώσεων και ατόμων, που ασχολούνται με την συντήρηση, εκτροφή, εκπαίδευση, εμπορ,ία παροχή στέγασης σε κατοικίδια ζώα, των διατάξεων και των αρχών της παρούσας Σύμβασης. Στα προγράμματα αυτά 6α εκισΰρεται ιδιαίτερ προσοχή στα αχδλουθα θέματα: α. την ανάγκη όπως η εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων για οποιοδήποτε εμπορικό ή ανταγωνιστικό σκοπό διενεργείται από πρόσωπα με επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, β. την ανάγκη να αποθαρρύνεται: i. η δωρεά κατοικίδιων ζώων σε πρόσωπα κάτων των 16 ετών χωρίς τη ρητή συναίνεση των γονέων τους ή άλλων προσώπων που ασκούν την πατρική εξουσία, ii, η δωρεάν προσφορά κατοικίδιων ζώων υπό μορφή βραβείων, επαίνων ή δώρων, iii. η απρογραμμάτιστη αναπαραγωγή κατοικίδιων'ζώων,. γ. τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση άγριων ζώων, αν πρόκειται να αποκτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίδια ζώα. δ. τους κινδύνους ανεύθυνης κτήοης κατοικίδιων ζώων, πράγμα που οδηγεί σε μια αύξηση του αριθμού των ανεπιθύμητων και εγκαταλειπομένων ζώων.

22 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ηολυμερειγ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 15 rioxuu DE(C δι obouxeuoetc 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη της ισχύος της Σύμβασης και κάθε πέντε χρόνια μετά από αυτήν, και, οε κάθε περίπτωση, όταν το ζητά η πλειοψηφία των αντιπροσώπων των Μερών, να διαξάγουν πολυμερείς διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για να εξετάσουν την εφαρμογή της Σύμβασης και την σκοπιμότητα αναθεώρησης της ή διεύρυνσης οιασδήποτε από τις διατάζεις της. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα σε συναντήσεις που συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα αντιπρόσωπο που θα συμμετέχει σ' αυτές τις διαβουλεύσεις. Κάθε Κράτος Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση θα έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από έναν παρατηρητή σ' αυτές τις διαβουλεύσεις. 3. Μετά από κάθε διαβούλευση, τα Μέρη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μια έκθεση για τις διαβουλεύσεις και για τη λειτουργία της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένων, αν το θεωρήσουν αναγκαίο, προτάσεων για την τροποποίηση των Άρθρων 15 μέχρι 23 της Σύμβασης. Α. Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσος. Σύμβασης, τα Μέρη θα συντάσσουν τους y.aνόνες διαδικασίας για τις διαβουλεύσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 16 Τροποποιήσεις 1. Κάθε τροποποίηση των Άρθρων 1 μέχρι 14 που προτείνεται

23 89 από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή από την Επιτροπή Υπουργών, θα ' ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 8α διαβιβάζεται ακολούθως απ* αυτόν στα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και σε κάθε Κράτος που έχει κληθεί να προχωρήσει στην Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάζεις του Άρθρου Κάθε τροποποίηση που προτείνεται σύμφωνα με τις διατάζεις της προηγούμενης παραγράφου θα εζετάζεται σε μια πολυμερή διαβούλευση όχι λιγότερο από δυό μήνες μετά την ημερομηνία της διαβίβασης εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, στην οποία είναι δυνατόν η τροποποίηση να υιοθετηθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών. Το κείμενο που υιοθετείται θα διαβιβάζεται στα Μέρη. 3. Δώδεκα μήνες μετά την υιοθέτηση της σε πολυμερή διαβούλευση, κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ εκτός αν ένα από τα Μέρη έχει γνωστοποιήσει αντιρρήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση Η παρούσα Σύμβαοη θα' είναι στην διάθεση των Κρατών - Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς υπογραφή. Αυτή υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή ένκρισης θα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 18 Ένορζη ιoγύoc i. Η παρούοα Σύμβαοη θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήζη χρονικής περιόδου έζη μηνών μετά από

24 90 την ημερομηνία κατά την οποία τέσσερα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν εκφράσει τη συναίνεση τους να δεσμευτούν από την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάζεις του Άρθρου Για κάθε Κράτος το οποίο εκφράζει μεταγενέστερα τη συναίνεση του να δεσμευτεί απ' αυτήν, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήζη χρονικής περιόδου έζι μηνών μετά από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Άρθρο 19 Προσχώρηση un Κρατών - Μελών 1. Μετά την έναρξη της ισχύος της πορούοας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να καλέοει οποιοδήποτε Κράτος μη Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία ως προβλέπεται από το Άρθρο 20.δ. του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την ομόφωνη ψήφο των αντιπροσώπων των Συμβαλλομένων Κρατών που δικαιούνται να παρακάθονται στην Επιτροπή Υπουργών. 2. Αναφορικά με κάθε Κράτος που προσχωρεί, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήζη χρονικής περιόδου έζι μηνών μετά από την ημερομηνία κατάθεσης, του εγγράφου προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρθρο 20 Εδαφική ρήτρα 1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά τον χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης του οικείου αυτού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να καθορίζει την εδαφική περιοχή ή περιοχές στις

25 91 οποίες 8α εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε άλλη εδαφική περιοχή που προσδιορίζεται στη δήλωση. Αναφορικά με τέτοια εδαφική περιοχή, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη χρονικής περιόδου έξι μηνών μετά από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα. 3. Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους μπορεί, αναφορικά με οποιαδήποτε εδαφική περιοχή που προσδιορ ίξεται σε μια τέτοια δήλωση, να ανακληθεί με γνωστοποίηση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση της δήλωσης θα ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη χρονικής περιόδου έξι μηνών μετά από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα. * Αρθρο 21 Επιφυλάξεις 1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή όταν κατα έτει το οικείο αυτού έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι επωφελείται μιας ή περισσοτέρων επιφυλάξεων αναφορικά με το Άρθρο 6 και το Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος α. Καμιά άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί νο διατυπωθε ί. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που διατύπωσε επιφύλαξτ. -σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να την αποσύρει ολικώς ή μερικώς με γνωστοποίηση που απευθύνεται στον Γενικό Γρομματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα.

26 92 3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που διατύπωσε επιφύλαξη αναφορικά με διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να επικαλεσθεί την εφαρμογή αυτής της διάταξης από οποιοδήποτε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί όμως, αν η επιφύλαξη του είναι μερική ή υπό όρους, να επικαλεσθεί την εφαρμογή της διάταξης αυτής στην έκταση κατά την οποία αυτό το ίδιο την έχει αποδεχτεί. ΆΡΘΡΟ 22 Καταγγελία 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με γνωστοποίηση του που απευθύνεται οτο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 2. Η καταγγελία αυτή αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη χρονικής περιόδου έξι μηνών μετά από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 23 Γνωοτοποιήσεις Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα γνωστοποιεί στα Κράτη - Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος που έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση ή έχει κληθεί να πράξει τούτο: α. οποιαδήποτε υπογραφή- 6; την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή Προόχώρηοης γ. οποιαδήποτε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρα 18, 19 και 20 δ. κάθε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σχετική με την παρούσα Σύμβαση.

27 93 Γε επιμαρτυρία των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Στρασβούργο την 13η ημερά του Νοεμβρίου του 1S87, στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, αμφότερα τα κείμενα των οποίων είναι εζ' ίσου αυθεντικά, σε άνα μοναδικό αντίγραφο το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 0 Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος - Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος το οποίο έχει κληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ν. 18(ΙΙΙ)/2009 Αριθµός 4125 Παρασκευή, 18 εκεµβρίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί της Αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1(ΙΙΙ)/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(111)72006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4074 Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006 353 Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16.

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16. ΧΩΡΑ/COUNTRY: Μέρος Ι: Στοιχεία της αποστολής/part I: Details of dispatched consignment I.1. I.5. Αποστολέας/Consignor Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address Τηλ/Tel. Παραλήπτης/Consignee Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 243/9t ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Greece 1 Last edited: November 29, 2005

Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Summary and Analysis Greece signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) on January 26, 1990 and ratified it about three years later, on May 11, 1993.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Επιμέλεια κειμένου : Βάσω Τάκη Δικηγόρος (Σύλλογος Ζωοφίλων Ημαθίας ΖΩ.Η.) Επιμέλεια γραφιστικών : Lale Alatli ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ A. Νόμος 2017/1992 «Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων Υπάρχει πρόβλημα υπερπληθυσμού αδέσποτων ζώων? Κάθε χρόνο, εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά και γατιά, συμπεριλαμβανομένων κουταβιών και μικρών ψιψίνων, τραυματίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 99 Ν. 6(ΠΙ)/94 Ο περί της Σύμβασης για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Κυρωτικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17 Health certificate / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Imports of dogs, cats, ferrets and non-commercial movements into the Union of more than five dogs, cats or ferrets Εισαγωγές σκύλων, γατών, κουναβιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Ταυτοποίησηουσίαςήμείγματος Ταυτοποίησηεταιρείας/επιχείρησης Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα