ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992"

Transcript

1 VOLUME 54, NUMBER 4 OCTOBER - DECEMBER 1992 ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Υποσπληνισμός. Ε. Τσικριτζή, Α. Φ έ ρτη 245 Τ ο σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο. Ε. Βαγιάκης 254 Λιπίδια στις διαταραχές λειτουρyiας των νεφρών. Δ. Γ. Σταμάτης, Θ. Κ. Αποστόλου 261 Υπερηχοτομοyραφική μελέτη θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων. Υ. Δημητρίου-Βούδρη 266 ΚΛΙ Ν ΙΚΕΣ ΜΕΛΠΕΣ Η αποκατάσταση της συνέχειας του ανώτερου πεπτικού με απομεμονωμένη έλικα νήστιδος κατά Roux-en-Y. Κρ. Δασκαλάκης, Ε. Αναγνώστου, Β. Χρηστίδης, Χ. Καρδαράς, Θ. Παυλής, Δ. Κιντζονίδης 276 ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠτΩΣΕΙΣ 2Μ Απεικόνιση του τετράπλευρου λοβού του ήπατος στο σπινθηροyρά.ημα με θειούχο κολλοειδές επισημασμένο με Tc-99m. Φ. Ροντογιάννη, Ε. Χουσιανάκο υ, Σ. Ηρακλειώτου, Κ. Τσιρογιάννης, Μ. Κεσσέ Η Μα 2~ Περιyρα ή περιπτώσεως κακοήθους μαστοκυττά- ρωσης. Ε. Ανδρεάδης, Ν. Ιγγλέσης, Δ. Ροντογιάννη, Α. Σκανδάλη, Μ. Μπακίρη, Α. Παπαδοπούλου, Δ. Θωμόπουλος 289 Φαινομενική βελτίωση της κολποκοιλιακής αyωyής με την αύξηση της συχνότητας κολπικής βηματοδότησης επί υπάρξεως δύο επιπέδων αποκλεισμού. Κ. Γ. Κάππος, Δ. Π. Παπαμιχαήλ, Η. Π. Ζάρκος, Κ. Ν. Τσ ιμιακάκης, Α. Μ. Σιδέρης, Α. I. Κρανίδης, Χ. Κ. Καλογερόπουλος, Δ. Ράλλη-Καρδαρά, Μ. Θ. Κωλέπης 293 Σύνδρομο κιτρίνου όνυχος. Παρουσίαση μιας περtπτώσεως. I. Αποστολάκης, Κ. Ν ούτσης, Ν. Κου ντουρόπ ο υλος, Μ. Παραράς 300 Ιστική διάταση. Εψαρμοyή της μεθόδου στο κάτω άκρο ενός ασθενούς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Θ. Β. Γρίβας, Κ. Ξαρχάς, I. Καποτός, Γ. Μεταξάς, Ν. Παπαβασιλείου 304 Οξύ αυτόματο εμφύσημα μεσοθωρακίου-πνευμοπερικάρδιο. Ε. Γ. Καπνιά, Γ. Δ. Κολοβού, Δ. Φ. Κόκκινος 311 ΕΡΓΑΠΗΡΙ Α ΚΑ ΔΙΑΓ Ν ΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η διάyvωση της χοληδοχολιθίασης (ΧΔλ) σήμερα. Π. Πιπ ε ρ ό που λ ος, Α. Αρμόνης, Π. Γκούμα, Ν. Παπαδημητρ ί ου, I. Βαζόκας, Β. Μπενάκης, Α. Αυγ ε ρινός 315 Λ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙ ΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 319 (Table of contents: page 241) ISSN Nosokomiaka Chronika QUARTERL Υ PUBLICAτJON OF ΤΗΕ 'ΈVANGELISMOS" HOSPITAL SCIENfiFIC SOCIETY

2 OWNER- PUBLISHER 'ΈVANGELISMOS HOSPITAL" SCIENτiFIC SOCIΠY 45, lpsilantou str., Athens ISSN MANAGING EDITOR BILLIS Antony NOSOKOMIAKA CHRONIKA VOLUME 54, NUMBER 4 OcτOBER - DECEMBER 1992 ASSISTANT EDITOR CHRISTOPOULOU-COKKINOU Vassiliki CONTENTS EDITORIAL SECRΠARY VASLAMA ΠIS Michael EDITORIAL BOARD ALEXOPOULOS Constantine APOSTOLAKIS John BELLENIS lon HAD]IDIMITRIOU Grammatiki HARHALAKIS Nicholas KAPPOU-RIGATOU lris KARDARA Dimitra KATSAS Aristotle KOUTSELINI-KANELLI Helen LAZANAS Marios ΜΑΝΠΑS Stylianos MAVROMATIS Theodore PAPADAKI-GOUMA Theodora THALASSINOS Nicholas VRACHLIOTIS George Υ ALOURIS Athanassios PRODUcτΙON Ε. BOULOUKOS - Α. LOGOTHΠIS 54, Photomara str Neos Kosmos Tel REVIEWS Hyposplenism: Α review. Η. Tsikritzi, Α. Ferti The Sleep Apnea Syndrome. Ε. Vagiakis Hyperlipidemia in kidney disease. D. G. Stamatis, Th. Κ. Apostolou 261 Ultrasound eνaluation of disease of the thyroid and parathyroid glands. Υ. Dimitriou-Voudri 266 CLINICAL STUDIES Reconstruction of the upper gastro-intestinal tract using a Roux-en-Y jejunal loop. Kr. Daskalakis, Ε. Anagnostou, Β. Christidis, Ch. Kardaras, Th. Pavlis, D. Kintzonidis 276 CONTINUED MEDICAL EDUCATION 284 CASE REPORTS Visualization of the quadrate lobe of the liνer during the Tc-99m suffur colloid scan. Ρ. Rontoyianni, I. Houssianakou, S. Herakliotou, Κ. Tsiroyiannis, Μ. Kesse-Eiias 286 Malignant mastocytosis (report of a case). Ε. Andreadis, Ν. lnglessis, D. Rontoyianni, Α. Skandali, Μ. Bakiri, Α. Papadopoulou, D. Thomopoulos 289 Apparent improνement in atrioventricular (Α V) conduction by increase of the atrial pacing rate due to two level block. Κ. G. Kappos, D. Ρ. Papamichael, I. Ρ. Zarkos, Κ. Ν. Tsimiakakis, Α. Μ. Sideris, Α. Ι. Kranidis, Ch. Κ. Kalogeropoulos, D. Ralli-Kardara, Μ. Th. Kolettis 293 Yellow Nail Syndrome: Report of a case and reνiew of the literature. I. Apostolakis, Κ. Noutsis, Ν. Kountouropoulos, Μ. Pararas 300 Jissue expansion. Application of the method in a patient's lower extremity and reνiew of the literature. Τ. Β. Grivas, Κ. Xarchas, ]. Kapotas, G. Metaxas, Ν. Papavassiliou 304 Spontaneous pneumomediastinum and pneumopericardium. Ε. G. Kapnia, G. D. Kolovou, D. V. Cokkinos 311 LABORATORY DIAGNOSIS Annual subscription in Greece drs Societies - Organisations drs Students drs Annual subscription for other countries $ 30 The current diagnosis of choledocholithiasis. Ρ. Piperopoulos, Α. Armonis, Ρ. Gouma, Ν. Papadimitriou, I. Bazakas, Β. Benakis, Α. Avgerinos 315

3 Ιστική διάταση. Εφαρμογή της μεθόδου στο κάτω άκρο ενός ασθενούς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ΘΒ Γρίβας, Κ Ξαρχάς, I Καnοτάς, f Μεταξάς, Ν Παπαβασιλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ fριβασ ΘΒ, ΞΑΡΧΑΣ Κ, ΚΑΠΟΤΑΣ Ι, ΜΕΤΑΞΑΣ Γ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. /στική διάταση. Εφαρμογή τη~ μεθόδου στο κάτω άκρο ενό~ ασθενού~ και ανασκόπηση τη~ fjιflλιογραφία~. Η ιστική διάταση γίνεται με τη χρήση ειδικής συσκευής από σιλικόνη για τη δημιουργία καταλλήλων διαστάσεων δερματικού κρημνού προς κάλυψη ελλειματικής ή ελαττωματικής δερματικής περιοχής. Η έξυπνη αυτή πλαστική τεχνική, που εφαρμόζεται από εικοσαετίας, πρόσφατα άρχισε να επεκτείνεται και στην ορθοπεδική πράξη. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η μέθοδος και η τεχνική διάτασης. Ανασκοπείται η βιβλιογραφία, όσον αφορά τις ενδείξεις, aντενδείξεις, τα μειονεκτήματα, τις επιπλοκές και την παθολογοανατομική εικόνα των ιστών πέριξ της σιλικόνης. Παρουσιάζεται η εφαρμογή της στο κάτω άκρο ενός ασθενούς με ορθοπεδικό πρόβλημα, τέλος δε συζητείται η περίπτωσή μας. Νοσοκ. Χρονικά, 54, , Λέξεις ευρετηρίου : Ιστική διάταση, δερματικοί κρημνοί, κάτω άκρο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστική διάταση (tissυe expansion) είναι ένα βιολογικό φαινόμενο που παρατηρείται στη φύση. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η επιφάνεια της κοιλιάς σχεδόν διπλασιάζεται. Επίσης, τα αιματώματα ή οι όγκοι προοδευτικά διατείνουν το δέρμα, βλεννογόνους και μύες καθώς αναπτύσσονται (1,2). Η φιλοσοφία της προκειμένης μεθόδου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη δότη ιστού με ταυτόχρονη διατήρηση της ακεραιότητας της δότειρας περιοχής. Κατ' αυτήν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έγχυση ορισμένης ποσότητας φυσιολογικού ορού στο εσωτερικό αυτής της «Κύστεως» από σιλικόνη που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση αυτής και κατ' επέκταση του υπερκείμενου δέρματος αναλόγως, εφ' όσον είναι ο μόνος ιστός της περιοχής που έχει τη δυνατότητα να διαταθεί. Έτσι λοιπόν αποκτάται ιστός μεγαλυτέρων διαστάσεων μεν, αλλά του ιδίου χρώματος, υφής, πάχους και αισθητικότητας. Παράλληλα, ο σχηματισμός ουλής είναι ο ελάχιστος δυνατός και σχεδόν εκμηδενίζεται στη δότειρα περιοχή. Από το Α ' Ορθοπεδικό Τμήμα του ΓΠΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις περιοχές του σώματος (1). Αναφέρεται (3) ότι ο Jaime Planas χρησιμοποίησε πρώτος μέσα στη δεκαετία του '40 την τεχνική της διάτασης των ιστών. Η τεχνική εφαρμόστηκε και βελτιώθηκε από τους Newman (1957), Radoνan (1976), Aυstad και Rose (1982), Lapin et al (1985), Cohen (1985), Jackson et al (1987), Jackson (1988), Elliot και Dυbrυl (1988) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Στην ορθοπεδική πράξη άρχισε η εφαρμογή των συσκευών διάτασης του δέρματος σχετικά πιο πρόσφατα (2, 11, 12, 13). Στην Ελληνική Ορθοπεδική Βιβλιογραφ ί α δεν υπάρχει μέχρι σήμερα παρόμοια αναφορά για τη χρήση των συσκευών διάτασης των ιστών. Οι ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου είναι: α) "Ελλειψη δέρματος. Στη χειρουργική θεραπεία της ραιβοϊπποποδίας είναι γνωστά τα προβλήματα σύγκλισης του δέρματος κατά τη διόρθωση ή υπερδιόρθωση σε περιπτώσεις βαρειάς παραμόρφωσης. Σ' αυτή την περίπτωση προηγείται ένα στάδιο ιστικής διάτασης, για να δημιουργηθεί δέρμα ικανό να συρραφεί χωρίς τάση μετά από τη χειρουργική διόρθωση (3). Επίσης εφαρμόζεται για την αφαίρεση ουλών, τατουάζ ή κάλυψη ελλειμματικών περιοχών μετά από αφαίρεση νεοπλααμά-

4 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ των (14). β) Δημιουργία δέρματος με συγκεκριμένες ιδιότητες, π.χ. στο τριχωτό της κεφαλής και στο λαιμό (15). γ) Δημιουργία κρημνών χωρίς υπολειπόμενα προβλήματα στη δότειρα περιοχή, π.χ. στην εφαρμογή "cross leg flaps" (14) ή στη βελτίωση του κερκιδικού κρημνού του αντιβραχίου (Chinese flap) (16). δ) Δημιουργία κρημνών με δέρμα και λειτουργικούς μυς(14). ε) Επεμβάσεις ανακατασκευής {Reconstruction), όπως σε ανακατασκευή των μαστών μετά από μαστεκτομή (17,18,19). Επίσης πιο πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για αύξηση της περιμέτρου των κνημών (20). Οι aντενδείξεις τίθενται, όταν υπάρχει ιστορικό ευαισθησίας σε ξένα σώματα ή ακραίες αλλεργίες, οξεία φλεγμονή εγγύς της περιοχής τοποθέτησής της, ο α σθενής εμφανίζει ορισμένου τύπου ψυχολογικές aστάθειες, π.χ. δεν επιθυμεί ενδοπροθέσεις, δεν δείχνει κατανόηση, κ.λπ., έχει ακατάλληλους ή ανεπαρκείς ιστούς, π.χ. πτωχά αιματούμενοι ιστοί, μετά από ακτινοβολία, σε ελκώσεις κ.λπ., έχει ιστορικό καρκίνου που μεθίστα- ται, αιμορραγική διάθεση, μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις και λοιπές ανατομικές ή ανωμαλίες της φυσιολογίας. Επίσης μειονέκτημα της μεθόδου είναι το χρονοβόρο της περάτωσής της, καθώς και η αυξανόμενη διόγκωση. Οι επιπλοκές ανέρχονται στο 24%, όταν εφαρμόζεται σε μη επιλεγμένα περιστατικά (14). Έχει ανακοινωθεί μεγαλύτερο ποσοστό, όταν εφαρμόζεται η μέθοδος στα κάτω άκρα (21). Σπάνια όμως θα απαιτηθεί διακοπή της μεθόδου με απομάκρυνση της συσκευής. Ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση είναι δυνατή αρκετές φορές η τοποθέτηση νέας συσκεuής. Ταξινομούνται σε μείζονες και ελάσσονες (14). Οι μείζονες επιπλοκές είναι η φλεγμονή, η αποκάλυψη της συσκευής διατάσεως, η αποτυχία του εμφυτεύματος, και ισχcrιμία του διατεινομένου κρημνού (1, 22, 23). Οι ελάσσονες επιπλοκές είναι ο πόνος {1), η άθροιση ορώδους υγρού ή αιματώματος, η διεύρυνση των ουλών και διόγκωση του διαταθέντος κρημνού κατά το άκρο του (ιιαυτάκι»). Εικόνα 1. Κλινική εμφάνιση του δεξιού κάτω άκρου της παρουσιαζόμενης περίπτωσης. Παρατηρούμε τη δυσμορφία του δέρματος στο άνω άκρο της κνήμης και την αξονική της παραμόρφωση σε ραιβότητα. Μια δύσμορφη ουλή, από προηγηθείσα πλαστική δέρματος κατά την αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς, είναι εμφανής στην πρόσθια επιφάνεια του αριστερού μηρού.

5 306 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΙ<:Α ΧΡΟΝΙΚΑ Εικόνα 2. Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία του δεξιού γpνατος, όπου είναι εμφανής η αξονική παραμόρφωση και προσθιοπίσθια ακτινογραφία του αριστερού (φυσιολογικού) γόνατος. Στην τεχνική της ιστικής διατάσεως αναφέρεται: α) η συσκευή, που αποτελείται από ένα σάκκο (κύστη) από σιλικόνη, μια βαλβίδα και ένα σωλήνα, που συνδέει τη βαλβίδα με το σάκκο, όπως επίσης η επιλογή του μεγέθους και του σχήματός της, β) το τελικό εύρος του διατεινόμενου κρημνού_. οι τεχνικές της ποσότητας του εγχεομένου φυσιολογικού ορού σε κάθε συνεδρία και ο χρόνος τερματισμού της διάτασης (1,13,14,22,24). Σε ποθολοyοονοτομικές μελέτες έχει περιγραφεί ο σχηματισμός ινώδους κάψας γύρω από τη συσκευή. Θεωρείται μάλιστα ότι η κάψα συμμετέχει στην αγγείωση του διατεινομένου κρημνού και γι' αυτό απαιτείται προσεκτικός χειρισμός και κατά το δυνατόν λιγότερος τραυματισμός της κατά την αφαίρεση της συσκευής (21). Σχετικά με τον σχηματιζόμενο κρημνό βρέθηκε ότι σε πρώτη φάση γίνεται πάχυνση της επιδερμίδας, λέπτυνση του χορίου και του υποδορίου και σχηματισμός κάψας. Σε δεύτερη φάση, δυο χρόνια μετά το πέρας της διαδικασίας διάτασης, το πάχος της επιδερμίδας χορίου και υποδορίου είναι το ίδιο με αυτό των υπόλοιπων περιοχών του δέρματος και η κάψα έχει εξαφανισθεί (25). Περιγραφή της περίπτωσης 'Αρρην 21 ετών, σε ηλικία 6 ετών, μετά από τροχαίο ατύχημα, έπαθε ανοικτό κάταγμα του άνω τεταρτημορ ίου της κνήμης δεξιά και επιφυσιακή βλάβη συστοίχως, ομοίως δε βλάβη της κάτω επίφυσης του σύστοιχου μηριαίου. Στο κάταγμα αναπτύχθηκε φλεγμονή και μετά από παρατεταμένη χειρουργική (αρκετοί χειρουργικοί καθαρισμοί) και aντιβιοτική θεραπεία η περιοχή ηρέμησε. Χρησιμοποιήθηκαν δε και δερματικά μοσχεύματα για την κάλυψη της περιοχής. Λεπτομέρειες για το είδος της ακινητοποίησης, του μικροβίου και της aντιβιοτικής θεραπείας δεν υπάρχουν, διότι στο Νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε ο ασθενής το 1976, όπως και σε πολλά άλλα Ελληνικά Νοσοκομεία, μετά από χρονικό διάστημα μικρότερο της δεκαετίας καταστρέφουν τα αρχεία τους! Στην ηλικία των 21 ετών παρέμεινε μια δύσμορφη ουλή στο πρόσθιο χείλος της κνήμης, που στο εγγύς της άκρο ήταν σε επαφή με το οστούν. Εξ άλλου οι επιφυσιακές βλάβες γύρω από το δεξιό γόνατο είχαν ως αποτέλεσμα μια σύνθετη παραμόρφωση όπου το κάτω άκρο με την κνήμη φέρεται προς ραιβότητα (εικόvες 1 και 2). Ο ορθοπεδικός θεραπευτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει οστεοτομία για διόρθωση της αξονικής παραμόρφωσης του κάτω άκρου με σκοπό τη βελτίωση της βάδισης, τον περιορισμό των πιθανοτήτων για ανάπτυξη μετατραυματικής αρθρίτιδας στο δεξιό γόνατο και βέβαια την αισθητική βελτίωση του δεξιού κάτω άκρου. Για την εκτέλεση όμως των οστικών επεμβάσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη καλής ποιότητας δέρματος της

6 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ έσω και έξω επιφάνειά του αντίστοιχα, χωρίς να γίνουν ξεχωριστές τομές αλλά με τη διό του δακτύλου διάνοιξη, μέσω του υποδορίου λίπους, σήραγγος μήκους όσο το μήκος του ενωτικού σωλήνα της βαλβίδας με το σάκκο της σιλικόνης. Εγχύθηκαν και στις δύο συσκευές από 40cc για διατήρηση του σχήματός τους. Δεν τοποθετήθηκαν συσκευές παροχέτευσης αρνητικής πίεσης, έγινε σύγκλιση κατά στρώματα και άσηπτη περίδεση. I ) Εικόνα 3. Η υπό γενική αναισθησία εφαρμογή της συσκευής διάτασης των ιστών (tίssυe expander). Φαίνεται ο κενός σάκκος από σιλικόνη και ο σωλήνας που τον ενώνει με τη βαλβίδα του. υπερκειμένης περιοχής. Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαία η αφαίρεση όλης της πιο πάνω ουλοποιημένης επιφάνειας. Προς τούτο σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητα του δέρματος να διατείνεται και εφαρμόσαμε την πιο πάνω τεχνική. Χρησιμοποιήθηκαν δυο συσκευές ιστικής διάτασης (tissυe expanders), αντίστοιχα στην έσω και έξω επιφάνεια του άνω τριτημορίου της κνήμης και δή στο ύψος της ουλής. Στις με γενική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση εφαρμόστηκαν δυο συσκευές από σιλικόνη τετράπλευρου σχήματος, μία στην έξω επιφάνεια, χωρητικότητας 320 cc, και μία στην έσω, 640 cc αντίστοιχα, κάτω από το υποδόριο λίπος και πάνω από την περιτονία της κνήμης. Η παρασκευή της «τσέπης», όπου τοποθετήθηκαν οι συσκευές, έγινε με τυφλό διαχωρισμό του λίπους από την περιτονία με το δάκτυλο (blind dissection) και όχι με τη χρήση του ψαλιδιού (εικόνα 3). Οι βαλβίδες τους ενταφιάστηκαν κεντρικότερα του γόνατος, στην Μετά από 9 ημέρες, όταν οι χειρουργικές τομές επουλώθηκαν, άρχισε η φάση της περιοδικής ανά επταήμερο έγχυσης φυσιολογικού ορού μέσω των βαλβίδων, με βελόνη 21G, για τη διάταση της συσκευής και μέσω αυτής του δέρματος. Για τη συσκευή των 320cc η διάταση διήρκεσε 8 εβδομάδες και εγχύθηκαν 330cc φυσιολογικού ορού, ενώ γι' αυτή των 640cc χρειάστηκαν 10 εβδομάδες και εγχύθηκαν 630cc. Η διάταση συμπληρώθηκε χωρίς επιπλοκές (εικόνα4). Κατά την περιοδική έγχυση φυσιολογικού ορού ως κριτήριο για τον όγκο του εγχεόμενου υγρού χρησιμοποιήθηκε: α) το χρώμα του διατεινομένου δέρματος και β) η ανοχή του αρρώστου στον πόνο από τη διάταση του δέρματος που εδημιουργείτο με την έγχυση. Το μεγαλύτερο εφ' άπαξ ποσό που εγχύθηκε στο σάκκο των 320cc (της έξω επιφανείας) ήταν 60cc. Οι διαδοχικές εγχύσεις ήταν: 40, 20, 35, 35, 40, 60, 20, 20 και 60cc σε κάθε συνεδρία αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο δε εφ' άπαξ ποσό που εγχύθηκε στο σάκκο των 640cc (της έσω επιφανείας) ήταν 80cc, οι δε διαδοχικές εγχύσεις ήταν: 40, 15, 25, 40, 60, 80, 80, 80, 60,75 και75cc σε κάθε συνεδρία αντίστοιχα. Στις , δηλαδή 15 ημέρες μετά από την περάτωση της διάτασης, υπό γενική αναισθησία, αφαιρέθηκε το κακής ποιότητας δέρμα και απομακρύνθηκαν οι δύο διατεταμένοι σάκκοι και οι βαλβίδες τους. Παρασκευάστηκαν κατάλληλοι κρημνοί. Η χαρακτηριστική μεμβράνη που κάλυπτε τις σιλικόνες δεν θίχθηκε, αλλά μόνο διανοίχθηκε κεντρικά για καλύτερη κινητοποίηση του κρημνού. Τοποθετήθηκαν τρείς συσκευές παροχέτευσης αρνητικής πίεσης. Έγινε σύγκλειση κατά στρώματα χωρίς να υπάρχει τάση (εικόνα 5). τέλος δε εφαρμόστηκε πάνω από τις άσηπτες γάζες και το Orthoban, ικανή ελαστική περίδεση. Δόθηκε μετεγχειρητικά αντιβίωση (cefamadole nafate (Madokef) 1gr Χ3, ίν) για έξι ημέρες. Το πόδι τοποθετήθηκε για τρείς ημέρες πάνω σε ένα μαξιλάρι σε ανάρροπη θέση και μετά ταύτα επιτράπηκε προοδευτικά κινητοποίησή του. Τα Redon αφαιρέθηκαν σε τρείς ημέρες. Συζήτηση Είναι αυτονόητη η χρησιμότητα της μεθόδου. Στην παρουσιαζόμενη περίπτωση, παρά το μεγάλο

7 308 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPONIKA Εικόνα 4. Η διάταση των ιστών έχει τελειώσει χωρίς επιπλοκές και υπάρχει πια αρκετό δέρμα για τη δημιουργία δύο κρημνών (στην έσω και έξω επιφάνεια της κνήμης) που θα αντικαταστήσουν το ουλοποιημένο και κακής ποιότητας δέρμα. Εικόνα 5. Το τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα μετά την αφαίρωη των συσκευών από σιλικόνη.

8 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ ποσοστό των αναφερομένων επιπλοκών στα κάτω άκρα (21), η διάταση περατώθηκε χωρίς, ευτυχώς, κάποια επιπλοκή. Σημειώνεται επίσης η ιδιομορφία του η οποία απαίτησε την εμφύτευση δύο συσκευών ταυτοχρόνως για ιστική διάταση, γεγονός ασύνηθες. Η διάταση άρχισε σχετικά γρήγορα, 9 ημέρες μετά το χειρουργείο, χωρί_ς να παρατηρηθεί διάσπαση ή διάταση της χειρουργικής ουλής. Η αφαίρεση των συσκευών έγινε με μαχαιρίδιο. Η μία από τις δύο διατεταμένες συσκευές (η εσωτερική) νύχθηκε τυχαία και φυσιολογικός όρος πότισε το τραύμα. Αν ήταν μολυσμένος, η φλεγμονή μπορεί να επέφερε δυσάρεστα αποτελέσματα. Φαίνεται όμως ότι η προσεκτική τεχνική εγχύσεως κράτησε στείρο το περιεχόμενο. Στην αποφυγή της ανάπτυξης φλεγμονής συνετέλεσε και η μετεγχειρητική αντιβίωση. Για την αποφυγή διάτρησης της συσκευής θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτροκαυστήρα αντί μαχαιριδίου, ο οποίος δεν επηρεάζει τη σιλικόνη. SUMMARY GRIVAS ΤΒ, XARCHAS Κ, KAPOTAS }, MEfAXAS G, ΡΑ ΡΑ VASILIOU Ν. Tissue expansion. Application of the method in a patient's lower extremity and reνiew of the literature. Πssue expansίon enjoys ever-wider use. lt ίs carried out using the silicon tίssue expanders to produce adequate skin for coverage of defective skίn areas. This useful technίque is recently "expanding" in orthopaedίc praxis as we/1. We describe the technique, we revίew the literature on the basis of indications, contraindications, complications and the histological changes of the tίssues around the silicon expander and finally we report and discuss the applicatίon of the method ίn the lower extremity of one orthopaedic patίent. Nosokomiaka Chronika, 54, , Key words: τίssue expanders-expansion, lower extremities, skίn flaps. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. RADOVAN C. Tissυe expansion in soft tissue reconstruction. Plast Reconstr Surg 1984, 74: ATAR D, GRANT AD, SΙιVER ι, ιεημαν WB, STRONG WAHR ΑΜ. The use of a tissue expander in club foot surgery. J Bone }oint Surg [Brj 1990, 72: JACKSON ιτ, SHARPE DT, ΡΟιιΕΥ], COSTANZO C, RO SENBERG L. Use of external reservoirs in tissue expansion. Plast Reconstr Surg 1987, 80: NEUMANN CG. The expansion of an area of the skin by progressive distension of a subcutaneous balloon: use of the method for securing skin for subtotal reconstruction of the ear. Plast Reconstr Surg 1957, 19: RADOVAN C. Adjacent flaps development using expandable silastic implants. Presented at the Annual Meeting of the American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, Boston, September 30, AUST AD ED, ROSE GL. Α self-inflating tissue expander. Plast Reconstr Surg 1982, 70: ιαριν R, ΕιιΙΟΤ Μ, JURI Η. The use of an internal tissue expander for primary breast reconstruction. Aestetic Plast Surg 1985, 9: COHEN IK. Silicon expander with self-contained valve, (ιetter). Plast Reconstr Surg 1985, 75: JACKSON ΙΤ. Use of external reservoirs in tissue expansion (ιetter). Plast Reconstr Surg 1988, 81: ΕιLΙΟΤ ΜΡ, DUBRUL W. Magna-site tissue expander: an innovation for injection site location. Plast Reconstr Surg 1988, 81: MacKINNON SE and GRUSS JS. Soft tissue expanders in upper limb surgery. j Hand Surg [Amj1965, 10: MORGAN RF and EDGERTON ΜΤ. Tissue expansion in reconstructive hand surgery. Case report. J Hand Surg [Amj 1985, 10: CΟιΕ WG, ΒΕΝΝΕΠ CS, PERKER AG, ΜcΜΑΝΑΜΝγ DS, ΒΑRΝΕΠ js. τissue expansion in the lower limbs of children and young adults. j Bone }oint Surg [Br] 1990, 72: MANDERS ΕΚ, SCHENDEN MJ, FURREY ]Α, ΗΕΠιΕR ΡΤ, DAVIS TS and GRAHAN WP 111. Soft tissue expansion: Concepts and Complications. Plast Reconstr Surg 1984, 74: BUHRER DP, HUANGG Π, ΥΕΕ HW, ΒιΑCΚWΕιι SJ. Treatment of burn alopecia with tissue expanders in children. Plast Reconstr Surg 1988, 81: HALLOCK GC. Refinement of the radial forearm flap donor site using skin expansion. Plast Reconstr 5urg1988, 81: ARGENTA LC, MARKS MW and GRABB WC. Selective use of serial expansion in breast reconstruction. Ann Plast Surg 1983, 11: BURKHARDT BR. Comparing contracture rates: Probability Theory and Unilateral Contracture. Plast Reconstr Surg 1984, 74: PENNISI VR. Obscure carcinoma encountered in subcutaneous mastectomy in silicone and paraffin-injected breasts: Two patients. Plast Reconstr Surg 1984, 74: VON SΖΑιΑ Υ ι. Calf Augmentation: Α new calf prosthesis. Plast Reconstr Surg 1985, 75: MANDERS ΕΚ, OAKS Η, ΑΥ VK, WONG RKM, FURREY ]Α, DAVIS TS and GRAHAM WP 111. Soft tissue expansion in the lower extremities. Plast Reconstr Surg 1988, 81: ΗΑιιΟCΚ GC and RICE DC. Objective monitoring for safe tissue expansion. Plast Reconstr Surg ~986, 77: KERRIGAN CL, ΖΕιΤ RG, DΑΝΙΕι RK. Secondary ische-

9 310 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPONIKA mia time of experimental skin flaps. Plast Reconstr Surg 1984, 74: PIHILAJP, NORDSTRόM REA, νιrκκuν ΕΝ Ρ/, νouτl lainen ΡΕ/, RINTALA ΑΕ. Accelerated tissue expansion with the 'Όverfilling " technique. Plat Reconstr Surg 1988, 81: PASYK ΚΑ, ARGENTA LC, HASSEΠ C. Quantitative Analysis of the Thickness of Human Skin and Subcutaneous Tissue Following Controlled Expansion with a Silicone lmplant. Plast Reconstr Surg 1988, 81: θερ ΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ Ο {ΈΥΑΓΓΕΛΙΙΜΟΙ" τπο ΤΗΝ ΠΡΟΣΤι\ΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΙΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ο.tt εν "Ι'ψ - * ιν 'Ae -ηνιιις I uπα ' "tην ' πpοατιια ι ιιν "tηc - Α. Μ. tη< - βat ιrt Hιta"'''C θcρσιπευτηplψ δ e Είιιιn&λιαμΟς», ίιιτος -tών ιι~θ,uιrών -rών 8ιιi -τοuς 8ωρε~ ν ν ο~ λεuομ.tνοuc ιi π~ ρους ώριιrμ.ίνων, ύ πά:ι>χουσ-ι "Χιι! ιι!'ιj6υ11ιιl ε ύ Ρ t ί ιι ι κcr.l εuιl:ιpιjt ώ~ κ~1 θcl.λο:μοι ~οιιιίοτι: pοι ίπl τούτψ διcακιuιr.σιι.ίνοι προς νοιrηλε!ιιν ιiρpώaτων έπί πληρωιι.1ί οpισχμιον μtν 3 διtί. 3-6 χλ!νο:.; ί1 τ'fι ιιuτ?ι ιιίοοuηι I ι 8 ι '\ δε ι ι χιιt. ι,t O δι' tν μόvον 5.-rομον iν ίδια.ιτέρψ θιι'>.ά:μ.ψ. 'Ε~ 't~ πληρωμ~ τιι.ύηι cruιι.περιλιιμ~ηνον'tιιι ~ "''E ~εχισνονιιrμ.έ~η 'tp~ιpή. :rιl. ιpιiρμ.cιχιι χcιί π&:ιrιι ή ύπηρεαίιι "tών ίιιτpών χλ'κ. ιι-t'ti. 1t p ό θu μ.lι:τc wρ6σιpεροιι-tνη 'Ιtpoc αυντ~ρηαrν. χιιl θcρι:τπιlatν των,~,11- λι uομiνιιιν. :Όπ cιt.cν οrώ ιιiιτώ θ!pιιπευτηp!ω ίκπιι:ιοtυόιι-ινι:ιι ά.διλ,ο:l τoii Ε ι \ ~ 1 1 ' ). ' \. λ Ι! '., C uιιy-y&m«!ιj-ou οuνcιν'ι'<ι.ι ν2. <rτιι ωαι πpc:ις νοαη tιι:τν χι.ι.ι χιι~ οιχον ίwl_ 'fii χc'itιινονtιrιι-ίν'ρ ά.ντψιαθl~. οι λιιι-ι,iνοντεc Q:ν~r(ην δvνιιν~ιχ.ι ν' ά.ποτar. θώαιν ιίι; 'to ιύεγοyιτι χ.ον χ,ιr.ι fta&,νfj.i*"ιrtxoν τοίίτ' χι.ι.θ!δρu!-1-α. ί ιι π cιpιiιrχ'?} a.ίιτοίι; -rήν δτ.t ΑΥ «'r η β? ήθ t t ΙΣΥ, 1885 Τότε (1885) διαφημίζονταν και τα νοσοκομεία! Χρειαζόταν άλλωστε λόγω της κακής φήμης που είχαν, αφού ο λαός θεωρούσε την είσοδο σε νοσοκομείο σαν προάγγελο θανάτου περίπου. Λ. Βλαδίμηρος ιι/ατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα" Α.Κ.

10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPON IKA» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣrΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ θεραπευτηριου co ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλόντοu 45 - Αθήνα Αθήνα... g. -. J. -~ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Kov θ. Γρtβα Α' Ορθοπεδικό Τμ~μα Π.Γ.Ν. "Ο Ευαyyελισμός" Αyαπητέ κ. Γρtβα Ευχαριστο~με yιa τηv ερyασtα σας με τtτλο "Ιστικ~ διόταση" που μας στε(λατε και σας nληροφορο~με ότι κρtθηκε δημοσιε~σιμη και θα δημοσιευθε( σε προσεχές τε~χος του περιοδικο~ μας. Εκ της Συvτακτικ~ς Εnιτροπ~ς Ο Διευθυvτ~ς Συvτό~εως Α. Μπ!λλης J ~ --:4{/( l(l j

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330 Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό Ιδιοκτησία Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Διεύθυνση διαδικτύου: www.haoms.org Εκδότης Μ.Ι. Παξινός Συμβουλευτική Συντακτική Επιτροπή Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 4, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2004 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 2, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2001 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 2-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 8, Τεύχος 3, Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2007 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ I

ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ I ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΟΜΟΣ 57 ΗΥΧΟΣ 2 APRIL-JUNE 1995 VOLUME 57 NUMBER 2 Ί ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ I Πρόοδοι στην Ιατρική Liνer Transplantation. G.P. Fragulidis, D. Weppler, A.G. Tzakis 92 ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τόμος 3, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2002 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Περιεχόμενα. Τόμος 3, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2002 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 3, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2002 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις: Κλινικά Φροντιστήρια

Περιλήψεις: Κλινικά Φροντιστήρια ΠΕΜΠΤΗ, 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ LASER ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΩΡΑ: 09.00-10.00 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LASER Πέρος Ιωάννης Δερματολόγος-Αφροδισιολογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ TEYXOΣ 59 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 > Θεραπεία με εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος > Αποκατάσταση μαλλιών: Το παρόν και το μέλλον > Το πράσινο τσάι και οι φωτοπροστατευτικές και αντικαρκινικές

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 4 2006 Περιεχόμενα Ανασκόπηση Κλινικοεργαστηριακές μελέτες 10 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 11 Υποτροπή χειρουργηθείσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2006 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ 1 & 2/2006 ΙSSΝ 1790-2320. Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A four month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher I. Bischiniotis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα