ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992"

Transcript

1 VOLUME 54, NUMBER 4 OCTOBER - DECEMBER 1992 ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Υποσπληνισμός. Ε. Τσικριτζή, Α. Φ έ ρτη 245 Τ ο σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο. Ε. Βαγιάκης 254 Λιπίδια στις διαταραχές λειτουρyiας των νεφρών. Δ. Γ. Σταμάτης, Θ. Κ. Αποστόλου 261 Υπερηχοτομοyραφική μελέτη θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων. Υ. Δημητρίου-Βούδρη 266 ΚΛΙ Ν ΙΚΕΣ ΜΕΛΠΕΣ Η αποκατάσταση της συνέχειας του ανώτερου πεπτικού με απομεμονωμένη έλικα νήστιδος κατά Roux-en-Y. Κρ. Δασκαλάκης, Ε. Αναγνώστου, Β. Χρηστίδης, Χ. Καρδαράς, Θ. Παυλής, Δ. Κιντζονίδης 276 ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠτΩΣΕΙΣ 2Μ Απεικόνιση του τετράπλευρου λοβού του ήπατος στο σπινθηροyρά.ημα με θειούχο κολλοειδές επισημασμένο με Tc-99m. Φ. Ροντογιάννη, Ε. Χουσιανάκο υ, Σ. Ηρακλειώτου, Κ. Τσιρογιάννης, Μ. Κεσσέ Η Μα 2~ Περιyρα ή περιπτώσεως κακοήθους μαστοκυττά- ρωσης. Ε. Ανδρεάδης, Ν. Ιγγλέσης, Δ. Ροντογιάννη, Α. Σκανδάλη, Μ. Μπακίρη, Α. Παπαδοπούλου, Δ. Θωμόπουλος 289 Φαινομενική βελτίωση της κολποκοιλιακής αyωyής με την αύξηση της συχνότητας κολπικής βηματοδότησης επί υπάρξεως δύο επιπέδων αποκλεισμού. Κ. Γ. Κάππος, Δ. Π. Παπαμιχαήλ, Η. Π. Ζάρκος, Κ. Ν. Τσ ιμιακάκης, Α. Μ. Σιδέρης, Α. I. Κρανίδης, Χ. Κ. Καλογερόπουλος, Δ. Ράλλη-Καρδαρά, Μ. Θ. Κωλέπης 293 Σύνδρομο κιτρίνου όνυχος. Παρουσίαση μιας περtπτώσεως. I. Αποστολάκης, Κ. Ν ούτσης, Ν. Κου ντουρόπ ο υλος, Μ. Παραράς 300 Ιστική διάταση. Εψαρμοyή της μεθόδου στο κάτω άκρο ενός ασθενούς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Θ. Β. Γρίβας, Κ. Ξαρχάς, I. Καποτός, Γ. Μεταξάς, Ν. Παπαβασιλείου 304 Οξύ αυτόματο εμφύσημα μεσοθωρακίου-πνευμοπερικάρδιο. Ε. Γ. Καπνιά, Γ. Δ. Κολοβού, Δ. Φ. Κόκκινος 311 ΕΡΓΑΠΗΡΙ Α ΚΑ ΔΙΑΓ Ν ΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η διάyvωση της χοληδοχολιθίασης (ΧΔλ) σήμερα. Π. Πιπ ε ρ ό που λ ος, Α. Αρμόνης, Π. Γκούμα, Ν. Παπαδημητρ ί ου, I. Βαζόκας, Β. Μπενάκης, Α. Αυγ ε ρινός 315 Λ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙ ΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 319 (Table of contents: page 241) ISSN Nosokomiaka Chronika QUARTERL Υ PUBLICAτJON OF ΤΗΕ 'ΈVANGELISMOS" HOSPITAL SCIENfiFIC SOCIETY

2 OWNER- PUBLISHER 'ΈVANGELISMOS HOSPITAL" SCIENτiFIC SOCIΠY 45, lpsilantou str., Athens ISSN MANAGING EDITOR BILLIS Antony NOSOKOMIAKA CHRONIKA VOLUME 54, NUMBER 4 OcτOBER - DECEMBER 1992 ASSISTANT EDITOR CHRISTOPOULOU-COKKINOU Vassiliki CONTENTS EDITORIAL SECRΠARY VASLAMA ΠIS Michael EDITORIAL BOARD ALEXOPOULOS Constantine APOSTOLAKIS John BELLENIS lon HAD]IDIMITRIOU Grammatiki HARHALAKIS Nicholas KAPPOU-RIGATOU lris KARDARA Dimitra KATSAS Aristotle KOUTSELINI-KANELLI Helen LAZANAS Marios ΜΑΝΠΑS Stylianos MAVROMATIS Theodore PAPADAKI-GOUMA Theodora THALASSINOS Nicholas VRACHLIOTIS George Υ ALOURIS Athanassios PRODUcτΙON Ε. BOULOUKOS - Α. LOGOTHΠIS 54, Photomara str Neos Kosmos Tel REVIEWS Hyposplenism: Α review. Η. Tsikritzi, Α. Ferti The Sleep Apnea Syndrome. Ε. Vagiakis Hyperlipidemia in kidney disease. D. G. Stamatis, Th. Κ. Apostolou 261 Ultrasound eνaluation of disease of the thyroid and parathyroid glands. Υ. Dimitriou-Voudri 266 CLINICAL STUDIES Reconstruction of the upper gastro-intestinal tract using a Roux-en-Y jejunal loop. Kr. Daskalakis, Ε. Anagnostou, Β. Christidis, Ch. Kardaras, Th. Pavlis, D. Kintzonidis 276 CONTINUED MEDICAL EDUCATION 284 CASE REPORTS Visualization of the quadrate lobe of the liνer during the Tc-99m suffur colloid scan. Ρ. Rontoyianni, I. Houssianakou, S. Herakliotou, Κ. Tsiroyiannis, Μ. Kesse-Eiias 286 Malignant mastocytosis (report of a case). Ε. Andreadis, Ν. lnglessis, D. Rontoyianni, Α. Skandali, Μ. Bakiri, Α. Papadopoulou, D. Thomopoulos 289 Apparent improνement in atrioventricular (Α V) conduction by increase of the atrial pacing rate due to two level block. Κ. G. Kappos, D. Ρ. Papamichael, I. Ρ. Zarkos, Κ. Ν. Tsimiakakis, Α. Μ. Sideris, Α. Ι. Kranidis, Ch. Κ. Kalogeropoulos, D. Ralli-Kardara, Μ. Th. Kolettis 293 Yellow Nail Syndrome: Report of a case and reνiew of the literature. I. Apostolakis, Κ. Noutsis, Ν. Kountouropoulos, Μ. Pararas 300 Jissue expansion. Application of the method in a patient's lower extremity and reνiew of the literature. Τ. Β. Grivas, Κ. Xarchas, ]. Kapotas, G. Metaxas, Ν. Papavassiliou 304 Spontaneous pneumomediastinum and pneumopericardium. Ε. G. Kapnia, G. D. Kolovou, D. V. Cokkinos 311 LABORATORY DIAGNOSIS Annual subscription in Greece drs Societies - Organisations drs Students drs Annual subscription for other countries $ 30 The current diagnosis of choledocholithiasis. Ρ. Piperopoulos, Α. Armonis, Ρ. Gouma, Ν. Papadimitriou, I. Bazakas, Β. Benakis, Α. Avgerinos 315

3 Ιστική διάταση. Εφαρμογή της μεθόδου στο κάτω άκρο ενός ασθενούς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ΘΒ Γρίβας, Κ Ξαρχάς, I Καnοτάς, f Μεταξάς, Ν Παπαβασιλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ fριβασ ΘΒ, ΞΑΡΧΑΣ Κ, ΚΑΠΟΤΑΣ Ι, ΜΕΤΑΞΑΣ Γ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. /στική διάταση. Εφαρμογή τη~ μεθόδου στο κάτω άκρο ενό~ ασθενού~ και ανασκόπηση τη~ fjιflλιογραφία~. Η ιστική διάταση γίνεται με τη χρήση ειδικής συσκευής από σιλικόνη για τη δημιουργία καταλλήλων διαστάσεων δερματικού κρημνού προς κάλυψη ελλειματικής ή ελαττωματικής δερματικής περιοχής. Η έξυπνη αυτή πλαστική τεχνική, που εφαρμόζεται από εικοσαετίας, πρόσφατα άρχισε να επεκτείνεται και στην ορθοπεδική πράξη. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η μέθοδος και η τεχνική διάτασης. Ανασκοπείται η βιβλιογραφία, όσον αφορά τις ενδείξεις, aντενδείξεις, τα μειονεκτήματα, τις επιπλοκές και την παθολογοανατομική εικόνα των ιστών πέριξ της σιλικόνης. Παρουσιάζεται η εφαρμογή της στο κάτω άκρο ενός ασθενούς με ορθοπεδικό πρόβλημα, τέλος δε συζητείται η περίπτωσή μας. Νοσοκ. Χρονικά, 54, , Λέξεις ευρετηρίου : Ιστική διάταση, δερματικοί κρημνοί, κάτω άκρο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστική διάταση (tissυe expansion) είναι ένα βιολογικό φαινόμενο που παρατηρείται στη φύση. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η επιφάνεια της κοιλιάς σχεδόν διπλασιάζεται. Επίσης, τα αιματώματα ή οι όγκοι προοδευτικά διατείνουν το δέρμα, βλεννογόνους και μύες καθώς αναπτύσσονται (1,2). Η φιλοσοφία της προκειμένης μεθόδου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη δότη ιστού με ταυτόχρονη διατήρηση της ακεραιότητας της δότειρας περιοχής. Κατ' αυτήν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έγχυση ορισμένης ποσότητας φυσιολογικού ορού στο εσωτερικό αυτής της «Κύστεως» από σιλικόνη που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση αυτής και κατ' επέκταση του υπερκείμενου δέρματος αναλόγως, εφ' όσον είναι ο μόνος ιστός της περιοχής που έχει τη δυνατότητα να διαταθεί. Έτσι λοιπόν αποκτάται ιστός μεγαλυτέρων διαστάσεων μεν, αλλά του ιδίου χρώματος, υφής, πάχους και αισθητικότητας. Παράλληλα, ο σχηματισμός ουλής είναι ο ελάχιστος δυνατός και σχεδόν εκμηδενίζεται στη δότειρα περιοχή. Από το Α ' Ορθοπεδικό Τμήμα του ΓΠΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις περιοχές του σώματος (1). Αναφέρεται (3) ότι ο Jaime Planas χρησιμοποίησε πρώτος μέσα στη δεκαετία του '40 την τεχνική της διάτασης των ιστών. Η τεχνική εφαρμόστηκε και βελτιώθηκε από τους Newman (1957), Radoνan (1976), Aυstad και Rose (1982), Lapin et al (1985), Cohen (1985), Jackson et al (1987), Jackson (1988), Elliot και Dυbrυl (1988) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Στην ορθοπεδική πράξη άρχισε η εφαρμογή των συσκευών διάτασης του δέρματος σχετικά πιο πρόσφατα (2, 11, 12, 13). Στην Ελληνική Ορθοπεδική Βιβλιογραφ ί α δεν υπάρχει μέχρι σήμερα παρόμοια αναφορά για τη χρήση των συσκευών διάτασης των ιστών. Οι ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου είναι: α) "Ελλειψη δέρματος. Στη χειρουργική θεραπεία της ραιβοϊπποποδίας είναι γνωστά τα προβλήματα σύγκλισης του δέρματος κατά τη διόρθωση ή υπερδιόρθωση σε περιπτώσεις βαρειάς παραμόρφωσης. Σ' αυτή την περίπτωση προηγείται ένα στάδιο ιστικής διάτασης, για να δημιουργηθεί δέρμα ικανό να συρραφεί χωρίς τάση μετά από τη χειρουργική διόρθωση (3). Επίσης εφαρμόζεται για την αφαίρεση ουλών, τατουάζ ή κάλυψη ελλειμματικών περιοχών μετά από αφαίρεση νεοπλααμά-

4 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ των (14). β) Δημιουργία δέρματος με συγκεκριμένες ιδιότητες, π.χ. στο τριχωτό της κεφαλής και στο λαιμό (15). γ) Δημιουργία κρημνών χωρίς υπολειπόμενα προβλήματα στη δότειρα περιοχή, π.χ. στην εφαρμογή "cross leg flaps" (14) ή στη βελτίωση του κερκιδικού κρημνού του αντιβραχίου (Chinese flap) (16). δ) Δημιουργία κρημνών με δέρμα και λειτουργικούς μυς(14). ε) Επεμβάσεις ανακατασκευής {Reconstruction), όπως σε ανακατασκευή των μαστών μετά από μαστεκτομή (17,18,19). Επίσης πιο πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για αύξηση της περιμέτρου των κνημών (20). Οι aντενδείξεις τίθενται, όταν υπάρχει ιστορικό ευαισθησίας σε ξένα σώματα ή ακραίες αλλεργίες, οξεία φλεγμονή εγγύς της περιοχής τοποθέτησής της, ο α σθενής εμφανίζει ορισμένου τύπου ψυχολογικές aστάθειες, π.χ. δεν επιθυμεί ενδοπροθέσεις, δεν δείχνει κατανόηση, κ.λπ., έχει ακατάλληλους ή ανεπαρκείς ιστούς, π.χ. πτωχά αιματούμενοι ιστοί, μετά από ακτινοβολία, σε ελκώσεις κ.λπ., έχει ιστορικό καρκίνου που μεθίστα- ται, αιμορραγική διάθεση, μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις και λοιπές ανατομικές ή ανωμαλίες της φυσιολογίας. Επίσης μειονέκτημα της μεθόδου είναι το χρονοβόρο της περάτωσής της, καθώς και η αυξανόμενη διόγκωση. Οι επιπλοκές ανέρχονται στο 24%, όταν εφαρμόζεται σε μη επιλεγμένα περιστατικά (14). Έχει ανακοινωθεί μεγαλύτερο ποσοστό, όταν εφαρμόζεται η μέθοδος στα κάτω άκρα (21). Σπάνια όμως θα απαιτηθεί διακοπή της μεθόδου με απομάκρυνση της συσκευής. Ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση είναι δυνατή αρκετές φορές η τοποθέτηση νέας συσκεuής. Ταξινομούνται σε μείζονες και ελάσσονες (14). Οι μείζονες επιπλοκές είναι η φλεγμονή, η αποκάλυψη της συσκευής διατάσεως, η αποτυχία του εμφυτεύματος, και ισχcrιμία του διατεινομένου κρημνού (1, 22, 23). Οι ελάσσονες επιπλοκές είναι ο πόνος {1), η άθροιση ορώδους υγρού ή αιματώματος, η διεύρυνση των ουλών και διόγκωση του διαταθέντος κρημνού κατά το άκρο του (ιιαυτάκι»). Εικόνα 1. Κλινική εμφάνιση του δεξιού κάτω άκρου της παρουσιαζόμενης περίπτωσης. Παρατηρούμε τη δυσμορφία του δέρματος στο άνω άκρο της κνήμης και την αξονική της παραμόρφωση σε ραιβότητα. Μια δύσμορφη ουλή, από προηγηθείσα πλαστική δέρματος κατά την αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς, είναι εμφανής στην πρόσθια επιφάνεια του αριστερού μηρού.

5 306 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΙ<:Α ΧΡΟΝΙΚΑ Εικόνα 2. Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία του δεξιού γpνατος, όπου είναι εμφανής η αξονική παραμόρφωση και προσθιοπίσθια ακτινογραφία του αριστερού (φυσιολογικού) γόνατος. Στην τεχνική της ιστικής διατάσεως αναφέρεται: α) η συσκευή, που αποτελείται από ένα σάκκο (κύστη) από σιλικόνη, μια βαλβίδα και ένα σωλήνα, που συνδέει τη βαλβίδα με το σάκκο, όπως επίσης η επιλογή του μεγέθους και του σχήματός της, β) το τελικό εύρος του διατεινόμενου κρημνού_. οι τεχνικές της ποσότητας του εγχεομένου φυσιολογικού ορού σε κάθε συνεδρία και ο χρόνος τερματισμού της διάτασης (1,13,14,22,24). Σε ποθολοyοονοτομικές μελέτες έχει περιγραφεί ο σχηματισμός ινώδους κάψας γύρω από τη συσκευή. Θεωρείται μάλιστα ότι η κάψα συμμετέχει στην αγγείωση του διατεινομένου κρημνού και γι' αυτό απαιτείται προσεκτικός χειρισμός και κατά το δυνατόν λιγότερος τραυματισμός της κατά την αφαίρεση της συσκευής (21). Σχετικά με τον σχηματιζόμενο κρημνό βρέθηκε ότι σε πρώτη φάση γίνεται πάχυνση της επιδερμίδας, λέπτυνση του χορίου και του υποδορίου και σχηματισμός κάψας. Σε δεύτερη φάση, δυο χρόνια μετά το πέρας της διαδικασίας διάτασης, το πάχος της επιδερμίδας χορίου και υποδορίου είναι το ίδιο με αυτό των υπόλοιπων περιοχών του δέρματος και η κάψα έχει εξαφανισθεί (25). Περιγραφή της περίπτωσης 'Αρρην 21 ετών, σε ηλικία 6 ετών, μετά από τροχαίο ατύχημα, έπαθε ανοικτό κάταγμα του άνω τεταρτημορ ίου της κνήμης δεξιά και επιφυσιακή βλάβη συστοίχως, ομοίως δε βλάβη της κάτω επίφυσης του σύστοιχου μηριαίου. Στο κάταγμα αναπτύχθηκε φλεγμονή και μετά από παρατεταμένη χειρουργική (αρκετοί χειρουργικοί καθαρισμοί) και aντιβιοτική θεραπεία η περιοχή ηρέμησε. Χρησιμοποιήθηκαν δε και δερματικά μοσχεύματα για την κάλυψη της περιοχής. Λεπτομέρειες για το είδος της ακινητοποίησης, του μικροβίου και της aντιβιοτικής θεραπείας δεν υπάρχουν, διότι στο Νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε ο ασθενής το 1976, όπως και σε πολλά άλλα Ελληνικά Νοσοκομεία, μετά από χρονικό διάστημα μικρότερο της δεκαετίας καταστρέφουν τα αρχεία τους! Στην ηλικία των 21 ετών παρέμεινε μια δύσμορφη ουλή στο πρόσθιο χείλος της κνήμης, που στο εγγύς της άκρο ήταν σε επαφή με το οστούν. Εξ άλλου οι επιφυσιακές βλάβες γύρω από το δεξιό γόνατο είχαν ως αποτέλεσμα μια σύνθετη παραμόρφωση όπου το κάτω άκρο με την κνήμη φέρεται προς ραιβότητα (εικόvες 1 και 2). Ο ορθοπεδικός θεραπευτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει οστεοτομία για διόρθωση της αξονικής παραμόρφωσης του κάτω άκρου με σκοπό τη βελτίωση της βάδισης, τον περιορισμό των πιθανοτήτων για ανάπτυξη μετατραυματικής αρθρίτιδας στο δεξιό γόνατο και βέβαια την αισθητική βελτίωση του δεξιού κάτω άκρου. Για την εκτέλεση όμως των οστικών επεμβάσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη καλής ποιότητας δέρματος της

6 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ έσω και έξω επιφάνειά του αντίστοιχα, χωρίς να γίνουν ξεχωριστές τομές αλλά με τη διό του δακτύλου διάνοιξη, μέσω του υποδορίου λίπους, σήραγγος μήκους όσο το μήκος του ενωτικού σωλήνα της βαλβίδας με το σάκκο της σιλικόνης. Εγχύθηκαν και στις δύο συσκευές από 40cc για διατήρηση του σχήματός τους. Δεν τοποθετήθηκαν συσκευές παροχέτευσης αρνητικής πίεσης, έγινε σύγκλιση κατά στρώματα και άσηπτη περίδεση. I ) Εικόνα 3. Η υπό γενική αναισθησία εφαρμογή της συσκευής διάτασης των ιστών (tίssυe expander). Φαίνεται ο κενός σάκκος από σιλικόνη και ο σωλήνας που τον ενώνει με τη βαλβίδα του. υπερκειμένης περιοχής. Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαία η αφαίρεση όλης της πιο πάνω ουλοποιημένης επιφάνειας. Προς τούτο σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητα του δέρματος να διατείνεται και εφαρμόσαμε την πιο πάνω τεχνική. Χρησιμοποιήθηκαν δυο συσκευές ιστικής διάτασης (tissυe expanders), αντίστοιχα στην έσω και έξω επιφάνεια του άνω τριτημορίου της κνήμης και δή στο ύψος της ουλής. Στις με γενική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση εφαρμόστηκαν δυο συσκευές από σιλικόνη τετράπλευρου σχήματος, μία στην έξω επιφάνεια, χωρητικότητας 320 cc, και μία στην έσω, 640 cc αντίστοιχα, κάτω από το υποδόριο λίπος και πάνω από την περιτονία της κνήμης. Η παρασκευή της «τσέπης», όπου τοποθετήθηκαν οι συσκευές, έγινε με τυφλό διαχωρισμό του λίπους από την περιτονία με το δάκτυλο (blind dissection) και όχι με τη χρήση του ψαλιδιού (εικόνα 3). Οι βαλβίδες τους ενταφιάστηκαν κεντρικότερα του γόνατος, στην Μετά από 9 ημέρες, όταν οι χειρουργικές τομές επουλώθηκαν, άρχισε η φάση της περιοδικής ανά επταήμερο έγχυσης φυσιολογικού ορού μέσω των βαλβίδων, με βελόνη 21G, για τη διάταση της συσκευής και μέσω αυτής του δέρματος. Για τη συσκευή των 320cc η διάταση διήρκεσε 8 εβδομάδες και εγχύθηκαν 330cc φυσιολογικού ορού, ενώ γι' αυτή των 640cc χρειάστηκαν 10 εβδομάδες και εγχύθηκαν 630cc. Η διάταση συμπληρώθηκε χωρίς επιπλοκές (εικόνα4). Κατά την περιοδική έγχυση φυσιολογικού ορού ως κριτήριο για τον όγκο του εγχεόμενου υγρού χρησιμοποιήθηκε: α) το χρώμα του διατεινομένου δέρματος και β) η ανοχή του αρρώστου στον πόνο από τη διάταση του δέρματος που εδημιουργείτο με την έγχυση. Το μεγαλύτερο εφ' άπαξ ποσό που εγχύθηκε στο σάκκο των 320cc (της έξω επιφανείας) ήταν 60cc. Οι διαδοχικές εγχύσεις ήταν: 40, 20, 35, 35, 40, 60, 20, 20 και 60cc σε κάθε συνεδρία αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο δε εφ' άπαξ ποσό που εγχύθηκε στο σάκκο των 640cc (της έσω επιφανείας) ήταν 80cc, οι δε διαδοχικές εγχύσεις ήταν: 40, 15, 25, 40, 60, 80, 80, 80, 60,75 και75cc σε κάθε συνεδρία αντίστοιχα. Στις , δηλαδή 15 ημέρες μετά από την περάτωση της διάτασης, υπό γενική αναισθησία, αφαιρέθηκε το κακής ποιότητας δέρμα και απομακρύνθηκαν οι δύο διατεταμένοι σάκκοι και οι βαλβίδες τους. Παρασκευάστηκαν κατάλληλοι κρημνοί. Η χαρακτηριστική μεμβράνη που κάλυπτε τις σιλικόνες δεν θίχθηκε, αλλά μόνο διανοίχθηκε κεντρικά για καλύτερη κινητοποίηση του κρημνού. Τοποθετήθηκαν τρείς συσκευές παροχέτευσης αρνητικής πίεσης. Έγινε σύγκλειση κατά στρώματα χωρίς να υπάρχει τάση (εικόνα 5). τέλος δε εφαρμόστηκε πάνω από τις άσηπτες γάζες και το Orthoban, ικανή ελαστική περίδεση. Δόθηκε μετεγχειρητικά αντιβίωση (cefamadole nafate (Madokef) 1gr Χ3, ίν) για έξι ημέρες. Το πόδι τοποθετήθηκε για τρείς ημέρες πάνω σε ένα μαξιλάρι σε ανάρροπη θέση και μετά ταύτα επιτράπηκε προοδευτικά κινητοποίησή του. Τα Redon αφαιρέθηκαν σε τρείς ημέρες. Συζήτηση Είναι αυτονόητη η χρησιμότητα της μεθόδου. Στην παρουσιαζόμενη περίπτωση, παρά το μεγάλο

7 308 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPONIKA Εικόνα 4. Η διάταση των ιστών έχει τελειώσει χωρίς επιπλοκές και υπάρχει πια αρκετό δέρμα για τη δημιουργία δύο κρημνών (στην έσω και έξω επιφάνεια της κνήμης) που θα αντικαταστήσουν το ουλοποιημένο και κακής ποιότητας δέρμα. Εικόνα 5. Το τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα μετά την αφαίρωη των συσκευών από σιλικόνη.

8 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ ποσοστό των αναφερομένων επιπλοκών στα κάτω άκρα (21), η διάταση περατώθηκε χωρίς, ευτυχώς, κάποια επιπλοκή. Σημειώνεται επίσης η ιδιομορφία του η οποία απαίτησε την εμφύτευση δύο συσκευών ταυτοχρόνως για ιστική διάταση, γεγονός ασύνηθες. Η διάταση άρχισε σχετικά γρήγορα, 9 ημέρες μετά το χειρουργείο, χωρί_ς να παρατηρηθεί διάσπαση ή διάταση της χειρουργικής ουλής. Η αφαίρεση των συσκευών έγινε με μαχαιρίδιο. Η μία από τις δύο διατεταμένες συσκευές (η εσωτερική) νύχθηκε τυχαία και φυσιολογικός όρος πότισε το τραύμα. Αν ήταν μολυσμένος, η φλεγμονή μπορεί να επέφερε δυσάρεστα αποτελέσματα. Φαίνεται όμως ότι η προσεκτική τεχνική εγχύσεως κράτησε στείρο το περιεχόμενο. Στην αποφυγή της ανάπτυξης φλεγμονής συνετέλεσε και η μετεγχειρητική αντιβίωση. Για την αποφυγή διάτρησης της συσκευής θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτροκαυστήρα αντί μαχαιριδίου, ο οποίος δεν επηρεάζει τη σιλικόνη. SUMMARY GRIVAS ΤΒ, XARCHAS Κ, KAPOTAS }, MEfAXAS G, ΡΑ ΡΑ VASILIOU Ν. Tissue expansion. Application of the method in a patient's lower extremity and reνiew of the literature. Πssue expansίon enjoys ever-wider use. lt ίs carried out using the silicon tίssue expanders to produce adequate skin for coverage of defective skίn areas. This useful technίque is recently "expanding" in orthopaedίc praxis as we/1. We describe the technique, we revίew the literature on the basis of indications, contraindications, complications and the histological changes of the tίssues around the silicon expander and finally we report and discuss the applicatίon of the method ίn the lower extremity of one orthopaedic patίent. Nosokomiaka Chronika, 54, , Key words: τίssue expanders-expansion, lower extremities, skίn flaps. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. RADOVAN C. Tissυe expansion in soft tissue reconstruction. Plast Reconstr Surg 1984, 74: ATAR D, GRANT AD, SΙιVER ι, ιεημαν WB, STRONG WAHR ΑΜ. The use of a tissue expander in club foot surgery. J Bone }oint Surg [Brj 1990, 72: JACKSON ιτ, SHARPE DT, ΡΟιιΕΥ], COSTANZO C, RO SENBERG L. Use of external reservoirs in tissue expansion. Plast Reconstr Surg 1987, 80: NEUMANN CG. The expansion of an area of the skin by progressive distension of a subcutaneous balloon: use of the method for securing skin for subtotal reconstruction of the ear. Plast Reconstr Surg 1957, 19: RADOVAN C. Adjacent flaps development using expandable silastic implants. Presented at the Annual Meeting of the American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, Boston, September 30, AUST AD ED, ROSE GL. Α self-inflating tissue expander. Plast Reconstr Surg 1982, 70: ιαριν R, ΕιιΙΟΤ Μ, JURI Η. The use of an internal tissue expander for primary breast reconstruction. Aestetic Plast Surg 1985, 9: COHEN IK. Silicon expander with self-contained valve, (ιetter). Plast Reconstr Surg 1985, 75: JACKSON ΙΤ. Use of external reservoirs in tissue expansion (ιetter). Plast Reconstr Surg 1988, 81: ΕιLΙΟΤ ΜΡ, DUBRUL W. Magna-site tissue expander: an innovation for injection site location. Plast Reconstr Surg 1988, 81: MacKINNON SE and GRUSS JS. Soft tissue expanders in upper limb surgery. j Hand Surg [Amj1965, 10: MORGAN RF and EDGERTON ΜΤ. Tissue expansion in reconstructive hand surgery. Case report. J Hand Surg [Amj 1985, 10: CΟιΕ WG, ΒΕΝΝΕΠ CS, PERKER AG, ΜcΜΑΝΑΜΝγ DS, ΒΑRΝΕΠ js. τissue expansion in the lower limbs of children and young adults. j Bone }oint Surg [Br] 1990, 72: MANDERS ΕΚ, SCHENDEN MJ, FURREY ]Α, ΗΕΠιΕR ΡΤ, DAVIS TS and GRAHAN WP 111. Soft tissue expansion: Concepts and Complications. Plast Reconstr Surg 1984, 74: BUHRER DP, HUANGG Π, ΥΕΕ HW, ΒιΑCΚWΕιι SJ. Treatment of burn alopecia with tissue expanders in children. Plast Reconstr Surg 1988, 81: HALLOCK GC. Refinement of the radial forearm flap donor site using skin expansion. Plast Reconstr 5urg1988, 81: ARGENTA LC, MARKS MW and GRABB WC. Selective use of serial expansion in breast reconstruction. Ann Plast Surg 1983, 11: BURKHARDT BR. Comparing contracture rates: Probability Theory and Unilateral Contracture. Plast Reconstr Surg 1984, 74: PENNISI VR. Obscure carcinoma encountered in subcutaneous mastectomy in silicone and paraffin-injected breasts: Two patients. Plast Reconstr Surg 1984, 74: VON SΖΑιΑ Υ ι. Calf Augmentation: Α new calf prosthesis. Plast Reconstr Surg 1985, 75: MANDERS ΕΚ, OAKS Η, ΑΥ VK, WONG RKM, FURREY ]Α, DAVIS TS and GRAHAM WP 111. Soft tissue expansion in the lower extremities. Plast Reconstr Surg 1988, 81: ΗΑιιΟCΚ GC and RICE DC. Objective monitoring for safe tissue expansion. Plast Reconstr Surg ~986, 77: KERRIGAN CL, ΖΕιΤ RG, DΑΝΙΕι RK. Secondary ische-

9 310 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPONIKA mia time of experimental skin flaps. Plast Reconstr Surg 1984, 74: PIHILAJP, NORDSTRόM REA, νιrκκuν ΕΝ Ρ/, νouτl lainen ΡΕ/, RINTALA ΑΕ. Accelerated tissue expansion with the 'Όverfilling " technique. Plat Reconstr Surg 1988, 81: PASYK ΚΑ, ARGENTA LC, HASSEΠ C. Quantitative Analysis of the Thickness of Human Skin and Subcutaneous Tissue Following Controlled Expansion with a Silicone lmplant. Plast Reconstr Surg 1988, 81: θερ ΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ Ο {ΈΥΑΓΓΕΛΙΙΜΟΙ" τπο ΤΗΝ ΠΡΟΣΤι\ΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΙΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ο.tt εν "Ι'ψ - * ιν 'Ae -ηνιιις I uπα ' "tην ' πpοατιια ι ιιν "tηc - Α. Μ. tη< - βat ιrt Hιta"'''C θcρσιπευτηplψ δ e Είιιιn&λιαμΟς», ίιιτος -tών ιι~θ,uιrών -rών 8ιιi -τοuς 8ωρε~ ν ν ο~ λεuομ.tνοuc ιi π~ ρους ώριιrμ.ίνων, ύ πά:ι>χουσ-ι "Χιι! ιι!'ιj6υ11ιιl ε ύ Ρ t ί ιι ι κcr.l εuιl:ιpιjt ώ~ κ~1 θcl.λο:μοι ~οιιιίοτι: pοι ίπl τούτψ διcακιuιr.σιι.ίνοι προς νοιrηλε!ιιν ιiρpώaτων έπί πληρωιι.1ί οpισχμιον μtν 3 διtί. 3-6 χλ!νο:.; ί1 τ'fι ιιuτ?ι ιιίοοuηι I ι 8 ι '\ δε ι ι χιιt. ι,t O δι' tν μόvον 5.-rομον iν ίδια.ιτέρψ θιι'>.ά:μ.ψ. 'Ε~ 't~ πληρωμ~ τιι.ύηι cruιι.περιλιιμ~ηνον'tιιι ~ "''E ~εχισνονιιrμ.έ~η 'tp~ιpή. :rιl. ιpιiρμ.cιχιι χcιί π&:ιrιι ή ύπηρεαίιι "tών ίιιτpών χλ'κ. ιι-t'ti. 1t p ό θu μ.lι:τc wρ6σιpεροιι-tνη 'Ιtpoc αυντ~ρηαrν. χιιl θcρι:τπιlatν των,~,11- λι uομiνιιιν. :Όπ cιt.cν οrώ ιιiιτώ θ!pιιπευτηp!ω ίκπιι:ιοtυόιι-ινι:ιι ά.διλ,ο:l τoii Ε ι \ ~ 1 1 ' ). ' \. λ Ι! '., C uιιy-y&m«!ιj-ou οuνcιν'ι'<ι.ι ν2. <rτιι ωαι πpc:ις νοαη tιι:τν χι.ι.ι χιι~ οιχον ίwl_ 'fii χc'itιινονtιrιι-ίν'ρ ά.ντψιαθl~. οι λιιι-ι,iνοντεc Q:ν~r(ην δvνιιν~ιχ.ι ν' ά.ποτar. θώαιν ιίι; 'to ιύεγοyιτι χ.ον χ,ιr.ι fta&,νfj.i*"ιrtxoν τοίίτ' χι.ι.θ!δρu!-1-α. ί ιι π cιpιiιrχ'?} a.ίιτοίι; -rήν δτ.t ΑΥ «'r η β? ήθ t t ΙΣΥ, 1885 Τότε (1885) διαφημίζονταν και τα νοσοκομεία! Χρειαζόταν άλλωστε λόγω της κακής φήμης που είχαν, αφού ο λαός θεωρούσε την είσοδο σε νοσοκομείο σαν προάγγελο θανάτου περίπου. Λ. Βλαδίμηρος ιι/ατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα" Α.Κ.

10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPON IKA» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣrΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ θεραπευτηριου co ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλόντοu 45 - Αθήνα Αθήνα... g. -. J. -~ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Kov θ. Γρtβα Α' Ορθοπεδικό Τμ~μα Π.Γ.Ν. "Ο Ευαyyελισμός" Αyαπητέ κ. Γρtβα Ευχαριστο~με yιa τηv ερyασtα σας με τtτλο "Ιστικ~ διόταση" που μας στε(λατε και σας nληροφορο~με ότι κρtθηκε δημοσιε~σιμη και θα δημοσιευθε( σε προσεχές τε~χος του περιοδικο~ μας. Εκ της Συvτακτικ~ς Εnιτροπ~ς Ο Διευθυvτ~ς Συvτό~εως Α. Μπ!λλης J ~ --:4{/( l(l j

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης !!!! Ποιές μέθοδοι χρησιμοποιούνται? Ποιά μέθοδος θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ο όρος αποκατάσταση μαστού (breast reconstruction) περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

H AΠ AΠOKATA OKATAΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΠO ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Dr Γ.Α ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» Στη διαδικασία συμμετέχει ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Εγκαυμάτων και Χειρουργικής Άκρας Χειρός, Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη Τα ηλεκτρικά εγκαύματα αποτελούν το 3-4% όλων των εισαγωγών στα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Οι περισσότεροι όγκοι όπως προαναφέθηκε είναι μεταστατικής αιτιολογίας. Οι στόχοι της θεραπείας εδώ είναι κυρίως η στήριξη, η ανακούφιση απο τον πόνο και η αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FOURNIER ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FOURNIER ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ FOURNIER Β ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΑΤ, 1 Η οξεία γαγγραινώδης φλεγμονή του οσχέου με επέκταση στο περίνεο (σύνδρομο FOURNIER) αποτελεί μια σπάνια νόσο που εμφανίζεται συχνότερα σε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού

Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Αυτόματο μη τραυματικό πνευμο-μεσοθωράκιο επιπλεγμένο με πνευμορράχη: περιγραφή ενός περιστατικού Ζήκου Αναστασία, Μούκα Γεωργία, Τολιόπουλος Διονύσιος, Ξύδης Βασίλειος, Μαρία Ι. Αργυροπούλου. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ. Αναστάσιος Τσεκούρας MD

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ. Αναστάσιος Τσεκούρας MD ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Αναστάσιος Τσεκούρας MD /τής Πλαστικής Χειρουργικής Μαιευτηρίου Λητώ Επιστηµονικός Συνεργάτης Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας Σύµβουλος Πλαστικός Χειρουργός Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Σύντομα ιατρικά νέα Ενδιαφέροντα άρθρα Γνώμες ασθενών BIOFILMS Κύκλος του biofilm

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 19 ος αιώνας Σήμερα Μαστεκτομή Τεταρτεκτομή Τμηματεκτομή Ογκεκτομή Ο Dr. Charles Hewitt Moore στα 1867 θέτει τις αρχές της χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Δερματοχάλαση βλεφάρων Βλεφαροπλαστική Καθώς τα χρόνια περνούν τα βλέφαρα μπορεί να φαίνονται «γερασμένα» και «σακουλιασμένα», καθώς το δέρμα τους χαλαρώνει και «περισσεύει»,

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Dr. Παναγιώτης Παπαλάμπρος MD, DFFP, BMS, BSCCP, CCST Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος Εισαγωγή Ως γνωστόν, όπως όλα τα θηλαστικά ζώα, έτσι και ο άνθρωπος έχουν μαστούς.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 2ης ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 2ης ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ Α Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά Η διάτρηση του 12δακτύλου από σωλήνα γαστροστομίας αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή. Να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θεοδοσίου Αικατερίνη¹, Βαρσάμης Νικόλαος¹, Σαλβερίδης Νικόλαος¹, Ταβλαρίδης Θεόδωρος¹, Σουφτάς Βασίλειος², Χρισ 1. Α Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 2. Μονάδα Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος απειλούν σοβαρά την ανθρώπινη ζωή. Ο Anderson et all (2008) αναφέρει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της πλαστικής αποκατάστασης;

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της πλαστικής αποκατάστασης; Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο µαστού Άλµα Ζωής Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της πλαστικής αποκατάστασης; Αυτά και άλλα ερωτήµατα απαντώνται από τον ηµήτρη Μαστοράκο,

Διαβάστε περισσότερα

μεταμόσχευση κερατοειδή

μεταμόσχευση κερατοειδή μεταμόσχευση κερατοειδή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο κερατοειδής; Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Τι είναι η μαστολογία? Μαστολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής πού ασχολείται με τον μαστικό αδένα (μαστός) και τις παθήσεις αυτού. Τι είναι ο μαστός? Ο Μαστός αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αθανάσιος Χριστόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός

Γράφει: Αθανάσιος Χριστόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός Γράφει: Αθανάσιος Χριστόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός Τα χείλη είναι ένα μέρος του προσώπου, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην αισθητική του. Κατέχει κεντρικό ρόλο στην εικόνα του προσώπου κι είναι σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νικολαϊδης Αθανάσιος, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων- Νοσηλευτής. Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Τα τελευταία χρόνια δύο νέες τεχνικές ήρθαν να προστεθούν στον τομέα της ορθοπαιδικής, προσφέροντας μία σειρά από εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδική χειρουργική Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: ρ. Τιµολέων Τερζής, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Ρινολογικής Ομάδας Αθηνών

Γράφει: ρ. Τιµολέων Τερζής, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Ρινολογικής Ομάδας Αθηνών Γράφει: ρ. Τιµολέων Τερζής, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Ρινολογικής Ομάδας Αθηνών Η φωνή µας παράγεται από την κίνηση και τη δόνηση δύο µικρών µυών, των φωνητικών µυών, που λέγονται φωνητικές χορδές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος 1. Ο λειτουργικός μηροκνημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο Ως ΓΕΣ χαρακτηρίζεται κάθε επικοινωνία: μεταξύ ενός οργάνου του πεπτικού συστήματος και οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας στον ώμο

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας στον ώμο Υπεύθυνος Ιατρείου Ώμου-Αγκώνα Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Τηλ 2613-603606, 2610-639639, 2613-603883, κιν. 6944363624 Email:andpan21@gmail.com Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού

Διαβάστε περισσότερα

MEDICAL LITE A.E. ΙΑΤΡΙΚΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κεντρικό: Μ. Αλεξάνδρου 7-9 Πειραιάς 185 33 Τηλ : (210) 4223811-12-13 Fax: (210) 4132054 e-mail

MEDICAL LITE A.E. ΙΑΤΡΙΚΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κεντρικό: Μ. Αλεξάνδρου 7-9 Πειραιάς 185 33 Τηλ : (210) 4223811-12-13 Fax: (210) 4132054 e-mail MEDICAL LITE A.E. ΙΑΤΡΙΚΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κεντρικό: Μ. Αλεξάνδρου 7-9 Πειραιάς 185 33 Τηλ : (210) 4223811-12-13 Fax: (210) 4132054 e-mail :info@medical-lite.gr / Website: www.medical-lite.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος.

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Κ.,ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ.,ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ Ι.,ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ Γ.,ΠΙΚΟΥΛΑΣ Κ.,ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Λ.,ΜΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Κ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα