ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992"

Transcript

1 VOLUME 54, NUMBER 4 OCTOBER - DECEMBER 1992 ΤΟΜΟΣ 54, ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Υποσπληνισμός. Ε. Τσικριτζή, Α. Φ έ ρτη 245 Τ ο σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο. Ε. Βαγιάκης 254 Λιπίδια στις διαταραχές λειτουρyiας των νεφρών. Δ. Γ. Σταμάτης, Θ. Κ. Αποστόλου 261 Υπερηχοτομοyραφική μελέτη θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων. Υ. Δημητρίου-Βούδρη 266 ΚΛΙ Ν ΙΚΕΣ ΜΕΛΠΕΣ Η αποκατάσταση της συνέχειας του ανώτερου πεπτικού με απομεμονωμένη έλικα νήστιδος κατά Roux-en-Y. Κρ. Δασκαλάκης, Ε. Αναγνώστου, Β. Χρηστίδης, Χ. Καρδαράς, Θ. Παυλής, Δ. Κιντζονίδης 276 ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠτΩΣΕΙΣ 2Μ Απεικόνιση του τετράπλευρου λοβού του ήπατος στο σπινθηροyρά.ημα με θειούχο κολλοειδές επισημασμένο με Tc-99m. Φ. Ροντογιάννη, Ε. Χουσιανάκο υ, Σ. Ηρακλειώτου, Κ. Τσιρογιάννης, Μ. Κεσσέ Η Μα 2~ Περιyρα ή περιπτώσεως κακοήθους μαστοκυττά- ρωσης. Ε. Ανδρεάδης, Ν. Ιγγλέσης, Δ. Ροντογιάννη, Α. Σκανδάλη, Μ. Μπακίρη, Α. Παπαδοπούλου, Δ. Θωμόπουλος 289 Φαινομενική βελτίωση της κολποκοιλιακής αyωyής με την αύξηση της συχνότητας κολπικής βηματοδότησης επί υπάρξεως δύο επιπέδων αποκλεισμού. Κ. Γ. Κάππος, Δ. Π. Παπαμιχαήλ, Η. Π. Ζάρκος, Κ. Ν. Τσ ιμιακάκης, Α. Μ. Σιδέρης, Α. I. Κρανίδης, Χ. Κ. Καλογερόπουλος, Δ. Ράλλη-Καρδαρά, Μ. Θ. Κωλέπης 293 Σύνδρομο κιτρίνου όνυχος. Παρουσίαση μιας περtπτώσεως. I. Αποστολάκης, Κ. Ν ούτσης, Ν. Κου ντουρόπ ο υλος, Μ. Παραράς 300 Ιστική διάταση. Εψαρμοyή της μεθόδου στο κάτω άκρο ενός ασθενούς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Θ. Β. Γρίβας, Κ. Ξαρχάς, I. Καποτός, Γ. Μεταξάς, Ν. Παπαβασιλείου 304 Οξύ αυτόματο εμφύσημα μεσοθωρακίου-πνευμοπερικάρδιο. Ε. Γ. Καπνιά, Γ. Δ. Κολοβού, Δ. Φ. Κόκκινος 311 ΕΡΓΑΠΗΡΙ Α ΚΑ ΔΙΑΓ Ν ΩΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η διάyvωση της χοληδοχολιθίασης (ΧΔλ) σήμερα. Π. Πιπ ε ρ ό που λ ος, Α. Αρμόνης, Π. Γκούμα, Ν. Παπαδημητρ ί ου, I. Βαζόκας, Β. Μπενάκης, Α. Αυγ ε ρινός 315 Λ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙ ΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 319 (Table of contents: page 241) ISSN Nosokomiaka Chronika QUARTERL Υ PUBLICAτJON OF ΤΗΕ 'ΈVANGELISMOS" HOSPITAL SCIENfiFIC SOCIETY

2 OWNER- PUBLISHER 'ΈVANGELISMOS HOSPITAL" SCIENτiFIC SOCIΠY 45, lpsilantou str., Athens ISSN MANAGING EDITOR BILLIS Antony NOSOKOMIAKA CHRONIKA VOLUME 54, NUMBER 4 OcτOBER - DECEMBER 1992 ASSISTANT EDITOR CHRISTOPOULOU-COKKINOU Vassiliki CONTENTS EDITORIAL SECRΠARY VASLAMA ΠIS Michael EDITORIAL BOARD ALEXOPOULOS Constantine APOSTOLAKIS John BELLENIS lon HAD]IDIMITRIOU Grammatiki HARHALAKIS Nicholas KAPPOU-RIGATOU lris KARDARA Dimitra KATSAS Aristotle KOUTSELINI-KANELLI Helen LAZANAS Marios ΜΑΝΠΑS Stylianos MAVROMATIS Theodore PAPADAKI-GOUMA Theodora THALASSINOS Nicholas VRACHLIOTIS George Υ ALOURIS Athanassios PRODUcτΙON Ε. BOULOUKOS - Α. LOGOTHΠIS 54, Photomara str Neos Kosmos Tel REVIEWS Hyposplenism: Α review. Η. Tsikritzi, Α. Ferti The Sleep Apnea Syndrome. Ε. Vagiakis Hyperlipidemia in kidney disease. D. G. Stamatis, Th. Κ. Apostolou 261 Ultrasound eνaluation of disease of the thyroid and parathyroid glands. Υ. Dimitriou-Voudri 266 CLINICAL STUDIES Reconstruction of the upper gastro-intestinal tract using a Roux-en-Y jejunal loop. Kr. Daskalakis, Ε. Anagnostou, Β. Christidis, Ch. Kardaras, Th. Pavlis, D. Kintzonidis 276 CONTINUED MEDICAL EDUCATION 284 CASE REPORTS Visualization of the quadrate lobe of the liνer during the Tc-99m suffur colloid scan. Ρ. Rontoyianni, I. Houssianakou, S. Herakliotou, Κ. Tsiroyiannis, Μ. Kesse-Eiias 286 Malignant mastocytosis (report of a case). Ε. Andreadis, Ν. lnglessis, D. Rontoyianni, Α. Skandali, Μ. Bakiri, Α. Papadopoulou, D. Thomopoulos 289 Apparent improνement in atrioventricular (Α V) conduction by increase of the atrial pacing rate due to two level block. Κ. G. Kappos, D. Ρ. Papamichael, I. Ρ. Zarkos, Κ. Ν. Tsimiakakis, Α. Μ. Sideris, Α. Ι. Kranidis, Ch. Κ. Kalogeropoulos, D. Ralli-Kardara, Μ. Th. Kolettis 293 Yellow Nail Syndrome: Report of a case and reνiew of the literature. I. Apostolakis, Κ. Noutsis, Ν. Kountouropoulos, Μ. Pararas 300 Jissue expansion. Application of the method in a patient's lower extremity and reνiew of the literature. Τ. Β. Grivas, Κ. Xarchas, ]. Kapotas, G. Metaxas, Ν. Papavassiliou 304 Spontaneous pneumomediastinum and pneumopericardium. Ε. G. Kapnia, G. D. Kolovou, D. V. Cokkinos 311 LABORATORY DIAGNOSIS Annual subscription in Greece drs Societies - Organisations drs Students drs Annual subscription for other countries $ 30 The current diagnosis of choledocholithiasis. Ρ. Piperopoulos, Α. Armonis, Ρ. Gouma, Ν. Papadimitriou, I. Bazakas, Β. Benakis, Α. Avgerinos 315

3 Ιστική διάταση. Εφαρμογή της μεθόδου στο κάτω άκρο ενός ασθενούς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ΘΒ Γρίβας, Κ Ξαρχάς, I Καnοτάς, f Μεταξάς, Ν Παπαβασιλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ fριβασ ΘΒ, ΞΑΡΧΑΣ Κ, ΚΑΠΟΤΑΣ Ι, ΜΕΤΑΞΑΣ Γ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. /στική διάταση. Εφαρμογή τη~ μεθόδου στο κάτω άκρο ενό~ ασθενού~ και ανασκόπηση τη~ fjιflλιογραφία~. Η ιστική διάταση γίνεται με τη χρήση ειδικής συσκευής από σιλικόνη για τη δημιουργία καταλλήλων διαστάσεων δερματικού κρημνού προς κάλυψη ελλειματικής ή ελαττωματικής δερματικής περιοχής. Η έξυπνη αυτή πλαστική τεχνική, που εφαρμόζεται από εικοσαετίας, πρόσφατα άρχισε να επεκτείνεται και στην ορθοπεδική πράξη. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η μέθοδος και η τεχνική διάτασης. Ανασκοπείται η βιβλιογραφία, όσον αφορά τις ενδείξεις, aντενδείξεις, τα μειονεκτήματα, τις επιπλοκές και την παθολογοανατομική εικόνα των ιστών πέριξ της σιλικόνης. Παρουσιάζεται η εφαρμογή της στο κάτω άκρο ενός ασθενούς με ορθοπεδικό πρόβλημα, τέλος δε συζητείται η περίπτωσή μας. Νοσοκ. Χρονικά, 54, , Λέξεις ευρετηρίου : Ιστική διάταση, δερματικοί κρημνοί, κάτω άκρο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστική διάταση (tissυe expansion) είναι ένα βιολογικό φαινόμενο που παρατηρείται στη φύση. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η επιφάνεια της κοιλιάς σχεδόν διπλασιάζεται. Επίσης, τα αιματώματα ή οι όγκοι προοδευτικά διατείνουν το δέρμα, βλεννογόνους και μύες καθώς αναπτύσσονται (1,2). Η φιλοσοφία της προκειμένης μεθόδου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη δότη ιστού με ταυτόχρονη διατήρηση της ακεραιότητας της δότειρας περιοχής. Κατ' αυτήν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έγχυση ορισμένης ποσότητας φυσιολογικού ορού στο εσωτερικό αυτής της «Κύστεως» από σιλικόνη που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση αυτής και κατ' επέκταση του υπερκείμενου δέρματος αναλόγως, εφ' όσον είναι ο μόνος ιστός της περιοχής που έχει τη δυνατότητα να διαταθεί. Έτσι λοιπόν αποκτάται ιστός μεγαλυτέρων διαστάσεων μεν, αλλά του ιδίου χρώματος, υφής, πάχους και αισθητικότητας. Παράλληλα, ο σχηματισμός ουλής είναι ο ελάχιστος δυνατός και σχεδόν εκμηδενίζεται στη δότειρα περιοχή. Από το Α ' Ορθοπεδικό Τμήμα του ΓΠΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις περιοχές του σώματος (1). Αναφέρεται (3) ότι ο Jaime Planas χρησιμοποίησε πρώτος μέσα στη δεκαετία του '40 την τεχνική της διάτασης των ιστών. Η τεχνική εφαρμόστηκε και βελτιώθηκε από τους Newman (1957), Radoνan (1976), Aυstad και Rose (1982), Lapin et al (1985), Cohen (1985), Jackson et al (1987), Jackson (1988), Elliot και Dυbrυl (1988) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Στην ορθοπεδική πράξη άρχισε η εφαρμογή των συσκευών διάτασης του δέρματος σχετικά πιο πρόσφατα (2, 11, 12, 13). Στην Ελληνική Ορθοπεδική Βιβλιογραφ ί α δεν υπάρχει μέχρι σήμερα παρόμοια αναφορά για τη χρήση των συσκευών διάτασης των ιστών. Οι ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου είναι: α) "Ελλειψη δέρματος. Στη χειρουργική θεραπεία της ραιβοϊπποποδίας είναι γνωστά τα προβλήματα σύγκλισης του δέρματος κατά τη διόρθωση ή υπερδιόρθωση σε περιπτώσεις βαρειάς παραμόρφωσης. Σ' αυτή την περίπτωση προηγείται ένα στάδιο ιστικής διάτασης, για να δημιουργηθεί δέρμα ικανό να συρραφεί χωρίς τάση μετά από τη χειρουργική διόρθωση (3). Επίσης εφαρμόζεται για την αφαίρεση ουλών, τατουάζ ή κάλυψη ελλειμματικών περιοχών μετά από αφαίρεση νεοπλααμά-

4 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ των (14). β) Δημιουργία δέρματος με συγκεκριμένες ιδιότητες, π.χ. στο τριχωτό της κεφαλής και στο λαιμό (15). γ) Δημιουργία κρημνών χωρίς υπολειπόμενα προβλήματα στη δότειρα περιοχή, π.χ. στην εφαρμογή "cross leg flaps" (14) ή στη βελτίωση του κερκιδικού κρημνού του αντιβραχίου (Chinese flap) (16). δ) Δημιουργία κρημνών με δέρμα και λειτουργικούς μυς(14). ε) Επεμβάσεις ανακατασκευής {Reconstruction), όπως σε ανακατασκευή των μαστών μετά από μαστεκτομή (17,18,19). Επίσης πιο πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για αύξηση της περιμέτρου των κνημών (20). Οι aντενδείξεις τίθενται, όταν υπάρχει ιστορικό ευαισθησίας σε ξένα σώματα ή ακραίες αλλεργίες, οξεία φλεγμονή εγγύς της περιοχής τοποθέτησής της, ο α σθενής εμφανίζει ορισμένου τύπου ψυχολογικές aστάθειες, π.χ. δεν επιθυμεί ενδοπροθέσεις, δεν δείχνει κατανόηση, κ.λπ., έχει ακατάλληλους ή ανεπαρκείς ιστούς, π.χ. πτωχά αιματούμενοι ιστοί, μετά από ακτινοβολία, σε ελκώσεις κ.λπ., έχει ιστορικό καρκίνου που μεθίστα- ται, αιμορραγική διάθεση, μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις και λοιπές ανατομικές ή ανωμαλίες της φυσιολογίας. Επίσης μειονέκτημα της μεθόδου είναι το χρονοβόρο της περάτωσής της, καθώς και η αυξανόμενη διόγκωση. Οι επιπλοκές ανέρχονται στο 24%, όταν εφαρμόζεται σε μη επιλεγμένα περιστατικά (14). Έχει ανακοινωθεί μεγαλύτερο ποσοστό, όταν εφαρμόζεται η μέθοδος στα κάτω άκρα (21). Σπάνια όμως θα απαιτηθεί διακοπή της μεθόδου με απομάκρυνση της συσκευής. Ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση είναι δυνατή αρκετές φορές η τοποθέτηση νέας συσκεuής. Ταξινομούνται σε μείζονες και ελάσσονες (14). Οι μείζονες επιπλοκές είναι η φλεγμονή, η αποκάλυψη της συσκευής διατάσεως, η αποτυχία του εμφυτεύματος, και ισχcrιμία του διατεινομένου κρημνού (1, 22, 23). Οι ελάσσονες επιπλοκές είναι ο πόνος {1), η άθροιση ορώδους υγρού ή αιματώματος, η διεύρυνση των ουλών και διόγκωση του διαταθέντος κρημνού κατά το άκρο του (ιιαυτάκι»). Εικόνα 1. Κλινική εμφάνιση του δεξιού κάτω άκρου της παρουσιαζόμενης περίπτωσης. Παρατηρούμε τη δυσμορφία του δέρματος στο άνω άκρο της κνήμης και την αξονική της παραμόρφωση σε ραιβότητα. Μια δύσμορφη ουλή, από προηγηθείσα πλαστική δέρματος κατά την αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς, είναι εμφανής στην πρόσθια επιφάνεια του αριστερού μηρού.

5 306 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΙ<:Α ΧΡΟΝΙΚΑ Εικόνα 2. Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία του δεξιού γpνατος, όπου είναι εμφανής η αξονική παραμόρφωση και προσθιοπίσθια ακτινογραφία του αριστερού (φυσιολογικού) γόνατος. Στην τεχνική της ιστικής διατάσεως αναφέρεται: α) η συσκευή, που αποτελείται από ένα σάκκο (κύστη) από σιλικόνη, μια βαλβίδα και ένα σωλήνα, που συνδέει τη βαλβίδα με το σάκκο, όπως επίσης η επιλογή του μεγέθους και του σχήματός της, β) το τελικό εύρος του διατεινόμενου κρημνού_. οι τεχνικές της ποσότητας του εγχεομένου φυσιολογικού ορού σε κάθε συνεδρία και ο χρόνος τερματισμού της διάτασης (1,13,14,22,24). Σε ποθολοyοονοτομικές μελέτες έχει περιγραφεί ο σχηματισμός ινώδους κάψας γύρω από τη συσκευή. Θεωρείται μάλιστα ότι η κάψα συμμετέχει στην αγγείωση του διατεινομένου κρημνού και γι' αυτό απαιτείται προσεκτικός χειρισμός και κατά το δυνατόν λιγότερος τραυματισμός της κατά την αφαίρεση της συσκευής (21). Σχετικά με τον σχηματιζόμενο κρημνό βρέθηκε ότι σε πρώτη φάση γίνεται πάχυνση της επιδερμίδας, λέπτυνση του χορίου και του υποδορίου και σχηματισμός κάψας. Σε δεύτερη φάση, δυο χρόνια μετά το πέρας της διαδικασίας διάτασης, το πάχος της επιδερμίδας χορίου και υποδορίου είναι το ίδιο με αυτό των υπόλοιπων περιοχών του δέρματος και η κάψα έχει εξαφανισθεί (25). Περιγραφή της περίπτωσης 'Αρρην 21 ετών, σε ηλικία 6 ετών, μετά από τροχαίο ατύχημα, έπαθε ανοικτό κάταγμα του άνω τεταρτημορ ίου της κνήμης δεξιά και επιφυσιακή βλάβη συστοίχως, ομοίως δε βλάβη της κάτω επίφυσης του σύστοιχου μηριαίου. Στο κάταγμα αναπτύχθηκε φλεγμονή και μετά από παρατεταμένη χειρουργική (αρκετοί χειρουργικοί καθαρισμοί) και aντιβιοτική θεραπεία η περιοχή ηρέμησε. Χρησιμοποιήθηκαν δε και δερματικά μοσχεύματα για την κάλυψη της περιοχής. Λεπτομέρειες για το είδος της ακινητοποίησης, του μικροβίου και της aντιβιοτικής θεραπείας δεν υπάρχουν, διότι στο Νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλεύτηκε ο ασθενής το 1976, όπως και σε πολλά άλλα Ελληνικά Νοσοκομεία, μετά από χρονικό διάστημα μικρότερο της δεκαετίας καταστρέφουν τα αρχεία τους! Στην ηλικία των 21 ετών παρέμεινε μια δύσμορφη ουλή στο πρόσθιο χείλος της κνήμης, που στο εγγύς της άκρο ήταν σε επαφή με το οστούν. Εξ άλλου οι επιφυσιακές βλάβες γύρω από το δεξιό γόνατο είχαν ως αποτέλεσμα μια σύνθετη παραμόρφωση όπου το κάτω άκρο με την κνήμη φέρεται προς ραιβότητα (εικόvες 1 και 2). Ο ορθοπεδικός θεραπευτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει οστεοτομία για διόρθωση της αξονικής παραμόρφωσης του κάτω άκρου με σκοπό τη βελτίωση της βάδισης, τον περιορισμό των πιθανοτήτων για ανάπτυξη μετατραυματικής αρθρίτιδας στο δεξιό γόνατο και βέβαια την αισθητική βελτίωση του δεξιού κάτω άκρου. Για την εκτέλεση όμως των οστικών επεμβάσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη καλής ποιότητας δέρματος της

6 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ έσω και έξω επιφάνειά του αντίστοιχα, χωρίς να γίνουν ξεχωριστές τομές αλλά με τη διό του δακτύλου διάνοιξη, μέσω του υποδορίου λίπους, σήραγγος μήκους όσο το μήκος του ενωτικού σωλήνα της βαλβίδας με το σάκκο της σιλικόνης. Εγχύθηκαν και στις δύο συσκευές από 40cc για διατήρηση του σχήματός τους. Δεν τοποθετήθηκαν συσκευές παροχέτευσης αρνητικής πίεσης, έγινε σύγκλιση κατά στρώματα και άσηπτη περίδεση. I ) Εικόνα 3. Η υπό γενική αναισθησία εφαρμογή της συσκευής διάτασης των ιστών (tίssυe expander). Φαίνεται ο κενός σάκκος από σιλικόνη και ο σωλήνας που τον ενώνει με τη βαλβίδα του. υπερκειμένης περιοχής. Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαία η αφαίρεση όλης της πιο πάνω ουλοποιημένης επιφάνειας. Προς τούτο σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητα του δέρματος να διατείνεται και εφαρμόσαμε την πιο πάνω τεχνική. Χρησιμοποιήθηκαν δυο συσκευές ιστικής διάτασης (tissυe expanders), αντίστοιχα στην έσω και έξω επιφάνεια του άνω τριτημορίου της κνήμης και δή στο ύψος της ουλής. Στις με γενική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση εφαρμόστηκαν δυο συσκευές από σιλικόνη τετράπλευρου σχήματος, μία στην έξω επιφάνεια, χωρητικότητας 320 cc, και μία στην έσω, 640 cc αντίστοιχα, κάτω από το υποδόριο λίπος και πάνω από την περιτονία της κνήμης. Η παρασκευή της «τσέπης», όπου τοποθετήθηκαν οι συσκευές, έγινε με τυφλό διαχωρισμό του λίπους από την περιτονία με το δάκτυλο (blind dissection) και όχι με τη χρήση του ψαλιδιού (εικόνα 3). Οι βαλβίδες τους ενταφιάστηκαν κεντρικότερα του γόνατος, στην Μετά από 9 ημέρες, όταν οι χειρουργικές τομές επουλώθηκαν, άρχισε η φάση της περιοδικής ανά επταήμερο έγχυσης φυσιολογικού ορού μέσω των βαλβίδων, με βελόνη 21G, για τη διάταση της συσκευής και μέσω αυτής του δέρματος. Για τη συσκευή των 320cc η διάταση διήρκεσε 8 εβδομάδες και εγχύθηκαν 330cc φυσιολογικού ορού, ενώ γι' αυτή των 640cc χρειάστηκαν 10 εβδομάδες και εγχύθηκαν 630cc. Η διάταση συμπληρώθηκε χωρίς επιπλοκές (εικόνα4). Κατά την περιοδική έγχυση φυσιολογικού ορού ως κριτήριο για τον όγκο του εγχεόμενου υγρού χρησιμοποιήθηκε: α) το χρώμα του διατεινομένου δέρματος και β) η ανοχή του αρρώστου στον πόνο από τη διάταση του δέρματος που εδημιουργείτο με την έγχυση. Το μεγαλύτερο εφ' άπαξ ποσό που εγχύθηκε στο σάκκο των 320cc (της έξω επιφανείας) ήταν 60cc. Οι διαδοχικές εγχύσεις ήταν: 40, 20, 35, 35, 40, 60, 20, 20 και 60cc σε κάθε συνεδρία αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο δε εφ' άπαξ ποσό που εγχύθηκε στο σάκκο των 640cc (της έσω επιφανείας) ήταν 80cc, οι δε διαδοχικές εγχύσεις ήταν: 40, 15, 25, 40, 60, 80, 80, 80, 60,75 και75cc σε κάθε συνεδρία αντίστοιχα. Στις , δηλαδή 15 ημέρες μετά από την περάτωση της διάτασης, υπό γενική αναισθησία, αφαιρέθηκε το κακής ποιότητας δέρμα και απομακρύνθηκαν οι δύο διατεταμένοι σάκκοι και οι βαλβίδες τους. Παρασκευάστηκαν κατάλληλοι κρημνοί. Η χαρακτηριστική μεμβράνη που κάλυπτε τις σιλικόνες δεν θίχθηκε, αλλά μόνο διανοίχθηκε κεντρικά για καλύτερη κινητοποίηση του κρημνού. Τοποθετήθηκαν τρείς συσκευές παροχέτευσης αρνητικής πίεσης. Έγινε σύγκλειση κατά στρώματα χωρίς να υπάρχει τάση (εικόνα 5). τέλος δε εφαρμόστηκε πάνω από τις άσηπτες γάζες και το Orthoban, ικανή ελαστική περίδεση. Δόθηκε μετεγχειρητικά αντιβίωση (cefamadole nafate (Madokef) 1gr Χ3, ίν) για έξι ημέρες. Το πόδι τοποθετήθηκε για τρείς ημέρες πάνω σε ένα μαξιλάρι σε ανάρροπη θέση και μετά ταύτα επιτράπηκε προοδευτικά κινητοποίησή του. Τα Redon αφαιρέθηκαν σε τρείς ημέρες. Συζήτηση Είναι αυτονόητη η χρησιμότητα της μεθόδου. Στην παρουσιαζόμενη περίπτωση, παρά το μεγάλο

7 308 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPONIKA Εικόνα 4. Η διάταση των ιστών έχει τελειώσει χωρίς επιπλοκές και υπάρχει πια αρκετό δέρμα για τη δημιουργία δύο κρημνών (στην έσω και έξω επιφάνεια της κνήμης) που θα αντικαταστήσουν το ουλοποιημένο και κακής ποιότητας δέρμα. Εικόνα 5. Το τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα μετά την αφαίρωη των συσκευών από σιλικόνη.

8 ΤΟΜΟΣ 54, ΠΥΧΟΣ 4, ΟΚΤ.-ΔΕΚ ποσοστό των αναφερομένων επιπλοκών στα κάτω άκρα (21), η διάταση περατώθηκε χωρίς, ευτυχώς, κάποια επιπλοκή. Σημειώνεται επίσης η ιδιομορφία του η οποία απαίτησε την εμφύτευση δύο συσκευών ταυτοχρόνως για ιστική διάταση, γεγονός ασύνηθες. Η διάταση άρχισε σχετικά γρήγορα, 9 ημέρες μετά το χειρουργείο, χωρί_ς να παρατηρηθεί διάσπαση ή διάταση της χειρουργικής ουλής. Η αφαίρεση των συσκευών έγινε με μαχαιρίδιο. Η μία από τις δύο διατεταμένες συσκευές (η εσωτερική) νύχθηκε τυχαία και φυσιολογικός όρος πότισε το τραύμα. Αν ήταν μολυσμένος, η φλεγμονή μπορεί να επέφερε δυσάρεστα αποτελέσματα. Φαίνεται όμως ότι η προσεκτική τεχνική εγχύσεως κράτησε στείρο το περιεχόμενο. Στην αποφυγή της ανάπτυξης φλεγμονής συνετέλεσε και η μετεγχειρητική αντιβίωση. Για την αποφυγή διάτρησης της συσκευής θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτροκαυστήρα αντί μαχαιριδίου, ο οποίος δεν επηρεάζει τη σιλικόνη. SUMMARY GRIVAS ΤΒ, XARCHAS Κ, KAPOTAS }, MEfAXAS G, ΡΑ ΡΑ VASILIOU Ν. Tissue expansion. Application of the method in a patient's lower extremity and reνiew of the literature. Πssue expansίon enjoys ever-wider use. lt ίs carried out using the silicon tίssue expanders to produce adequate skin for coverage of defective skίn areas. This useful technίque is recently "expanding" in orthopaedίc praxis as we/1. We describe the technique, we revίew the literature on the basis of indications, contraindications, complications and the histological changes of the tίssues around the silicon expander and finally we report and discuss the applicatίon of the method ίn the lower extremity of one orthopaedic patίent. Nosokomiaka Chronika, 54, , Key words: τίssue expanders-expansion, lower extremities, skίn flaps. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. RADOVAN C. Tissυe expansion in soft tissue reconstruction. Plast Reconstr Surg 1984, 74: ATAR D, GRANT AD, SΙιVER ι, ιεημαν WB, STRONG WAHR ΑΜ. The use of a tissue expander in club foot surgery. J Bone }oint Surg [Brj 1990, 72: JACKSON ιτ, SHARPE DT, ΡΟιιΕΥ], COSTANZO C, RO SENBERG L. Use of external reservoirs in tissue expansion. Plast Reconstr Surg 1987, 80: NEUMANN CG. The expansion of an area of the skin by progressive distension of a subcutaneous balloon: use of the method for securing skin for subtotal reconstruction of the ear. Plast Reconstr Surg 1957, 19: RADOVAN C. Adjacent flaps development using expandable silastic implants. Presented at the Annual Meeting of the American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, Boston, September 30, AUST AD ED, ROSE GL. Α self-inflating tissue expander. Plast Reconstr Surg 1982, 70: ιαριν R, ΕιιΙΟΤ Μ, JURI Η. The use of an internal tissue expander for primary breast reconstruction. Aestetic Plast Surg 1985, 9: COHEN IK. Silicon expander with self-contained valve, (ιetter). Plast Reconstr Surg 1985, 75: JACKSON ΙΤ. Use of external reservoirs in tissue expansion (ιetter). Plast Reconstr Surg 1988, 81: ΕιLΙΟΤ ΜΡ, DUBRUL W. Magna-site tissue expander: an innovation for injection site location. Plast Reconstr Surg 1988, 81: MacKINNON SE and GRUSS JS. Soft tissue expanders in upper limb surgery. j Hand Surg [Amj1965, 10: MORGAN RF and EDGERTON ΜΤ. Tissue expansion in reconstructive hand surgery. Case report. J Hand Surg [Amj 1985, 10: CΟιΕ WG, ΒΕΝΝΕΠ CS, PERKER AG, ΜcΜΑΝΑΜΝγ DS, ΒΑRΝΕΠ js. τissue expansion in the lower limbs of children and young adults. j Bone }oint Surg [Br] 1990, 72: MANDERS ΕΚ, SCHENDEN MJ, FURREY ]Α, ΗΕΠιΕR ΡΤ, DAVIS TS and GRAHAN WP 111. Soft tissue expansion: Concepts and Complications. Plast Reconstr Surg 1984, 74: BUHRER DP, HUANGG Π, ΥΕΕ HW, ΒιΑCΚWΕιι SJ. Treatment of burn alopecia with tissue expanders in children. Plast Reconstr Surg 1988, 81: HALLOCK GC. Refinement of the radial forearm flap donor site using skin expansion. Plast Reconstr 5urg1988, 81: ARGENTA LC, MARKS MW and GRABB WC. Selective use of serial expansion in breast reconstruction. Ann Plast Surg 1983, 11: BURKHARDT BR. Comparing contracture rates: Probability Theory and Unilateral Contracture. Plast Reconstr Surg 1984, 74: PENNISI VR. Obscure carcinoma encountered in subcutaneous mastectomy in silicone and paraffin-injected breasts: Two patients. Plast Reconstr Surg 1984, 74: VON SΖΑιΑ Υ ι. Calf Augmentation: Α new calf prosthesis. Plast Reconstr Surg 1985, 75: MANDERS ΕΚ, OAKS Η, ΑΥ VK, WONG RKM, FURREY ]Α, DAVIS TS and GRAHAM WP 111. Soft tissue expansion in the lower extremities. Plast Reconstr Surg 1988, 81: ΗΑιιΟCΚ GC and RICE DC. Objective monitoring for safe tissue expansion. Plast Reconstr Surg ~986, 77: KERRIGAN CL, ΖΕιΤ RG, DΑΝΙΕι RK. Secondary ische-

9 310 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPONIKA mia time of experimental skin flaps. Plast Reconstr Surg 1984, 74: PIHILAJP, NORDSTRόM REA, νιrκκuν ΕΝ Ρ/, νouτl lainen ΡΕ/, RINTALA ΑΕ. Accelerated tissue expansion with the 'Όverfilling " technique. Plat Reconstr Surg 1988, 81: PASYK ΚΑ, ARGENTA LC, HASSEΠ C. Quantitative Analysis of the Thickness of Human Skin and Subcutaneous Tissue Following Controlled Expansion with a Silicone lmplant. Plast Reconstr Surg 1988, 81: θερ ΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ Ο {ΈΥΑΓΓΕΛΙΙΜΟΙ" τπο ΤΗΝ ΠΡΟΣΤι\ΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΙΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ο.tt εν "Ι'ψ - * ιν 'Ae -ηνιιις I uπα ' "tην ' πpοατιια ι ιιν "tηc - Α. Μ. tη< - βat ιrt Hιta"'''C θcρσιπευτηplψ δ e Είιιιn&λιαμΟς», ίιιτος -tών ιι~θ,uιrών -rών 8ιιi -τοuς 8ωρε~ ν ν ο~ λεuομ.tνοuc ιi π~ ρους ώριιrμ.ίνων, ύ πά:ι>χουσ-ι "Χιι! ιι!'ιj6υ11ιιl ε ύ Ρ t ί ιι ι κcr.l εuιl:ιpιjt ώ~ κ~1 θcl.λο:μοι ~οιιιίοτι: pοι ίπl τούτψ διcακιuιr.σιι.ίνοι προς νοιrηλε!ιιν ιiρpώaτων έπί πληρωιι.1ί οpισχμιον μtν 3 διtί. 3-6 χλ!νο:.; ί1 τ'fι ιιuτ?ι ιιίοοuηι I ι 8 ι '\ δε ι ι χιιt. ι,t O δι' tν μόvον 5.-rομον iν ίδια.ιτέρψ θιι'>.ά:μ.ψ. 'Ε~ 't~ πληρωμ~ τιι.ύηι cruιι.περιλιιμ~ηνον'tιιι ~ "''E ~εχισνονιιrμ.έ~η 'tp~ιpή. :rιl. ιpιiρμ.cιχιι χcιί π&:ιrιι ή ύπηρεαίιι "tών ίιιτpών χλ'κ. ιι-t'ti. 1t p ό θu μ.lι:τc wρ6σιpεροιι-tνη 'Ιtpoc αυντ~ρηαrν. χιιl θcρι:τπιlatν των,~,11- λι uομiνιιιν. :Όπ cιt.cν οrώ ιιiιτώ θ!pιιπευτηp!ω ίκπιι:ιοtυόιι-ινι:ιι ά.διλ,ο:l τoii Ε ι \ ~ 1 1 ' ). ' \. λ Ι! '., C uιιy-y&m«!ιj-ou οuνcιν'ι'<ι.ι ν2. <rτιι ωαι πpc:ις νοαη tιι:τν χι.ι.ι χιι~ οιχον ίwl_ 'fii χc'itιινονtιrιι-ίν'ρ ά.ντψιαθl~. οι λιιι-ι,iνοντεc Q:ν~r(ην δvνιιν~ιχ.ι ν' ά.ποτar. θώαιν ιίι; 'to ιύεγοyιτι χ.ον χ,ιr.ι fta&,νfj.i*"ιrtxoν τοίίτ' χι.ι.θ!δρu!-1-α. ί ιι π cιpιiιrχ'?} a.ίιτοίι; -rήν δτ.t ΑΥ «'r η β? ήθ t t ΙΣΥ, 1885 Τότε (1885) διαφημίζονταν και τα νοσοκομεία! Χρειαζόταν άλλωστε λόγω της κακής φήμης που είχαν, αφού ο λαός θεωρούσε την είσοδο σε νοσοκομείο σαν προάγγελο θανάτου περίπου. Λ. Βλαδίμηρος ιι/ατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα" Α.Κ.

10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ XPON IKA» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣrΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ θεραπευτηριου co ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλόντοu 45 - Αθήνα Αθήνα... g. -. J. -~ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Kov θ. Γρtβα Α' Ορθοπεδικό Τμ~μα Π.Γ.Ν. "Ο Ευαyyελισμός" Αyαπητέ κ. Γρtβα Ευχαριστο~με yιa τηv ερyασtα σας με τtτλο "Ιστικ~ διόταση" που μας στε(λατε και σας nληροφορο~με ότι κρtθηκε δημοσιε~σιμη και θα δημοσιευθε( σε προσεχές τε~χος του περιοδικο~ μας. Εκ της Συvτακτικ~ς Εnιτροπ~ς Ο Διευθυvτ~ς Συvτό~εως Α. Μπ!λλης J ~ --:4{/( l(l j

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης !!!! Ποιές μέθοδοι χρησιμοποιούνται? Ποιά μέθοδος θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ο όρος αποκατάσταση μαστού (breast reconstruction) περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

H AΠ AΠOKATA OKATAΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΠO ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Dr Γ.Α ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» Στη διαδικασία συμμετέχει ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδική χειρουργική Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας στον ώμο

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας στον ώμο Υπεύθυνος Ιατρείου Ώμου-Αγκώνα Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Τηλ 2613-603606, 2610-639639, 2613-603883, κιν. 6944363624 Email:andpan21@gmail.com Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

μεταμόσχευση κερατοειδή

μεταμόσχευση κερατοειδή μεταμόσχευση κερατοειδή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο κερατοειδής; Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται;

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜLA KAI ΓΕΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της πλαστικής αποκατάστασης;

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της πλαστικής αποκατάστασης; Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο µαστού Άλµα Ζωής Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της πλαστικής αποκατάστασης; Αυτά και άλλα ερωτήµατα απαντώνται από τον ηµήτρη Μαστοράκο,

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νικολαϊδης Αθανάσιος, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων- Νοσηλευτής. Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου Αρθροκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος

Αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος Αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος Ορθοπαιδικός Χειρουργός:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Δερματοχάλαση βλεφάρων Βλεφαροπλαστική Καθώς τα χρόνια περνούν τα βλέφαρα μπορεί να φαίνονται «γερασμένα» και «σακουλιασμένα», καθώς το δέρμα τους χαλαρώνει και «περισσεύει»,

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

MEDICAL LITE A.E. ΙΑΤΡΙΚΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κεντρικό: Μ. Αλεξάνδρου 7-9 Πειραιάς 185 33 Τηλ : (210) 4223811-12-13 Fax: (210) 4132054 e-mail

MEDICAL LITE A.E. ΙΑΤΡΙΚΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κεντρικό: Μ. Αλεξάνδρου 7-9 Πειραιάς 185 33 Τηλ : (210) 4223811-12-13 Fax: (210) 4132054 e-mail MEDICAL LITE A.E. ΙΑΤΡΙΚΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κεντρικό: Μ. Αλεξάνδρου 7-9 Πειραιάς 185 33 Τηλ : (210) 4223811-12-13 Fax: (210) 4132054 e-mail :info@medical-lite.gr / Website: www.medical-lite.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Πατερομιχελάκης Εμμ. Εμμανουήλ Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πατερομιχελάκης Εμμ. Εμμανουήλ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πατερομιχελάκης Εμμ. Εμμανουήλ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διεύθυνση ιατρείου Σπευσίππου 44, Κολωνάκι, 10676, Αθήνα Τηλέφωνο ιατρείου 2114079851 Διεύθυνση οικίας Κοιμήσεως Θεοτόκου 16, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου. (Νευρίνωμα Morton)

Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου. (Νευρίνωμα Morton) Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου (Νευρίνωμα Morton) Ορθοπαιδική χειρουργική Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου (Νευρίνωμα Morton) Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος Dupuytren. Εισαγωγή

Η νόσος Dupuytren. Εισαγωγή Η νόσος Dupuytren Εισαγωγή Η νόσος Dupuytren είναι µία πάθηση της παλάµης και των δακτύλων του χεριού που οφείλεται σε παθολογική πάχυνση και ρίκνωση της παλαµιαίας απονεύρωσης µε αποτέλεσµα την σύγκαµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Da Vinci εντυπωσιακή τεχνολογία που αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o ΡΑΧΙΤΙΔΑ- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή εναπόθεση ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 11 Απριλίου 2013

ΠΕΜΠΤΗ 11 Απριλίου 2013 ΠΕΜΠΤΗ 11 Απριλίου 2013 08.00-08.30 Εγγραφές 08.30-09.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες) 09.30-10.30 Κλινικό Φροντιστήριο (3 Φροντιστήρια ταυτόχρονα σε 3 αίθουσες) ΘΕΜΑ: «Κατακλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ναρθήκων; Οι νάρθηκες που τοποθετούνται στα άνω και στα κάτω άκρα έχουν ως σκοπό την ακινητοποίηση ενός μέρους του σώματος προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση -

Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση - Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση - MD, PhD, FEBU Βασίλης Πουλάκης Αν. Καθηγητής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Doctors Hospital Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Γρήγορη και ακριβής μέθοδος για τη διάγνωση της λιθιάσεως Η πρόκληση του σημείου Murphy επιτρέπει τη συσχέτιση με την κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type Contact Person Aναρτημένες Ανακοινώσεις ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ P01 POSTER ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ (CAUDAL REGRESSION SYNDROME) NΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Λευκωσία P02 POSTER

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος

Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014-2015 Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Ήπατος Σπληνός - Γαστρεντερικού Συστήματος Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006 Χρήστος Μαρκόπουλος Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών /ντης Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Στατιστικά στοιχεία Στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ 1 KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ Η μήτρα, ο κόλπος και οι ωοθήκες είναι απαραίτητα όργανα για την αναπαραγωγή της γυναίκας. Ένα στα 4.000 κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ COPYRIGHT 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου Ορθοπαδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα