- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης"

Transcript

1 - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας : ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, Ταχ. Θυρ. 30, : , Καστοριά. Τηλ. : Γραφείο: , Γραμματεία: , Fax : Διεύθυνση Οικίας : 12 ο km Εθν. Οδού Καστοριάς-Κοζάνης, Μηλίτσα, Καστοριά. web : Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση: 01/ /1992 :Διδακτορικό Πτυχίο (Ph.D.) στα Οικονομικά, με ειδίκευση στη Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Manchester. Τίτλος Διατριβής : The Effects of European Economic Integration on the Greek Economy and the Pattern of Greek International Trade. Επιβλέπων Καθηγητής : Professor Ian Steedman, Εξεταστές καθηγητές : Professor Michael Artis (University of Manchester) και Professor Chris Milner (Loughborough Institute of Technology). 09/ /1988 : Πτυχίο Master (M.A. (Econ) ) στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester. Τίτλος Διατριβής : Produced Means of Production and the Theory of International Trade 09/ /1987 :Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατεύθυνση Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Βαθμός Πτυχίου : 9,0 (Άριστα).

2 - 2 - Επιστημονικές Εργασίες (με σύστημα κριτών): [1] Tsounis,N., (1995), The Factor Content of Greek Trade with the other E.U. Countries, Greek Economic Review, 17(1):65-85, also in Tsounis, N., (1999), The Factor Content of Greek Trade with the other E.U. Countries: , Proceedings of the European Trade Study Group (ETSG) International Conference, 24-26/9/1999, Rotterdam, Netherlands. [2] Amanatidou,E.-Katsoulacos,Y.-Tsounis,N., (1997), The Changing Research System of Greece: Issues Concerning the Distribution of Research Tasks in the Periphery and the Role of Evaluation (EVA), Technology Assessment (TA) and Technology Foresight (TF), proceedings of the ASTPP workshop on the use of and interaction between foresight, assessment and evaluation within intermediary organisations, 26-28/5/1997, Bordeaux, France. [3] Katsoulacos, Y. - Tsounis, N., (1998), 'Case Studies on Sectoral Research Institutes as Providers of T-KIBS in Greek Manufacture', Proceedings of the European Conference The Effects of Services on Innovation, 3-5/6/1998, Utrecht, Netherlands. [4] Κατσουλάκος,Ι.-Τσούνης,Ν., (1998), Οριζόντιες Δράσεις Βιομηχανικής Πολιτικής : Η Σημασία τους στην Ελλάδα, κεφάλαιο 6, στο Πιτέλης, Χ.- Αντωνάκης, Ν., (1998), Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Τυπωθήτω:Αθήνα, επίσης στο Οριζόντιες Δράσεις, κεφάλαιο 4, στο Κατσουλάκος,Ι.Σ., (1998), Μικρο-ΟικονομικήΠολιτική, Τυπωθήτω:Αθήνα. [5] Tsounis,N., (1998), Issues of Protection, Competitiveness, Comparative Advantage and Resource Allocation, Chapter 1 in Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazissis Publishers:Athens, pp [6] Tsounis,N., (1998), The Greek Experience of the Change in Tariff Structure due to the Accession to the EEC on Resource Allocation and Comparative Advantage, Chapter 2 in Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazissis Publishers:Athens, pp [7] Katsoulacos, Y., - Tsounis, N., (1998), The Effects of Greek Accession to the EEC on Manufacture and Trade, Chapter 3 in Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazissis Publishers:Athens, pp [8] Tsounis,N., (1999), The Static Effects of the Single Market Programme on Greek Manufacture, International Economy, 52(2): [9] Katsoulacos,Y.-Tsounis,N., (1999), Services as Carriers of Technology Flows in the Greek Economy, The Cyprus Journal of Science and Technology, 2(3): [10] Tsounis, N.- Kiss, J., (1999), Hungary s Accession to the EU, Competitiveness and Trade, Acta Oeconomica, 50(3-4):

3 - 3 - [11] Katsoulacos,Y.-Tsounis,N., (2000), The Effects of European Integration on Greek Manufacture, in Bitros, G.C. - Korres, P., (2000), (eds), Economic Integration: Limits and Prospects, MacMillan:London. [12] Katsoulacos,Y,-Tsounis,N., (2000), Knowledge Intensive Business Services and Productivity Growth: The Greek Evidence, Chapter 11 in Boden, M. - Miles, I., (2000), (eds), Services and the Knowledge-Based Economy, Continuum:London. [13] Tsounis,N., (2000), Testing the Heckscher-Ohlin Theory in the Trade between Greece and the E.U., International Review of Economics and Business, 47(2): [14] Tsounis, N., (2001), The Greek Experience from the EC Membership, Proceedings of sixth international conference The Problems of Economic Integration of Ukraine into the European Union: European: Comparative Studies (in Ukrainian), organised by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ternopil Academy of National Economy, 26-28, September, 2001, Yalta-Phoros, Ukraine. [15] Τσούνης, Ν., (2001), Η Συμβολή της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιοχών της Ευρώπης, 24-25/5/2001, Πρέβεζα.. [16] Tsounis,N., (2002), The Trade and Welfare Effects of Greek Membership in the EU: a Yardstick for the Associated Countries, Acta Oeconomica, 52(4): [17] Tsounis,N. - Siskos, E., (2003), Bilateral Heckscher-Ohlin Theorem Model and the Pattern of Greece s Trade with the other E.U. countries, Journal of European Economy, 1(3): [18] Tsounis,N., (2003), The Validity of Bilateral Heckscher-Ohlin: some further empirical evidence, International Economy, 56(1): [19] Tsounis, N., (2003), Dynamic Effects of Polish Accession on EU Manufacturing, Archives of Economic History, 15(2): [20] Tsounis, N., (2004), A Multi-Factor Test of the Heckscher-Ohlin Theory in the Trade between Greece and the EU, Archives of Economic History, 16(2):45-57, παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε επίσης στα πρακτικά του European Trade Study Group (ETSG) International Conference, 14-16/9/2001, Brussels, Belgium. [21] Tsounis, N. Kalogiratou, S., (2004), Dynamic Effects of the Enlargement on EU Manufacturing, Journal of European Economy, 3(3). [22] Tsounis, N., (2005), Competitiveness Changes in EU Manufacturing after the Enlargement, 13 th International Conference on European Studies, 27-30/9/2005, Havana, Cuba. [23] Kliousis, E. Tsounis, N., (2007), Regional Systems of Innovation and Economic Development in Greece: the Case of the Regions of Central and Western Macedonia, 4th AFE Conference: July 2007, Samos Island Greece.

4 - 4 - [24] Tsounis, N. Karagoz, M., (2008), Higher Education Institutions and Regional Development: the Case of the Region of Western Macedonia, 2nd International Conference on Education Economics, August, 2008, Athens, Greece. [25] Karagoz M. Tsounis, Ν. Karagöz, Κ., (2008), Higher Education and Economic Development in the Balkan Countries: A Panel Data Analysis, Konya, 24-26/10/2008 [26] Tsounis,N., (2010), `Determinants of Regional Competitiveness in Greece`, in Yuriy, S., Trillenberg, E., Savelyev, E., (Eds), World Economy - Problems and Processes, Berlin:Forschungsinstitut Weltwirtschaft Und Weltpolitik, pp. 1-16, also presented in the 8th International Conference on Econometrics and Statistics, May, 2007, Malatya, Turkey. [27] Serenis, D., Tsounis, N., Serenis, P., (2011), `Exchange rate volatility, and sectoral exports is there a relationship? New evidence from the E.U.`, Proceedings ICOAE2011, Perugia August, [28] Bassiakos, Y., Tsipouri, L., Tsounis, N., (2010), Competitiveness and Regional Development in Greece, International Journal of Financial Economics and Econometrics, 2(1):81-96, also in, Proceedings, International Conference on Applied Economics 2009, Kastoria, May, 2009, Greece. [29] Kalogiratou, Z., Monovasilis, T., Tsounis, N., (2012), Modeling Regional Employment. An Application in High Technology Sectors in Greece, Procedia Economics and Finance, 1: [30] Serenis, D., Tsounis, N., (2012), A new approach for measuring volatility of the exchange rate, Procedia Economics and Finance, 1: [31] Tsounis, N., Polychronopoulos, G., Serenis, D., (2012), Dynamic Effects in Manufacturing of a possible Accession of Ukraine to the EU, International Journal of Finance and Policy Analysis, 4(2):3-15. [32] Kalogiratou, Z., T. Monovasilis, S. Moustakli, N. Tsounis, (2013), Modeling the Mobile Telecommunications Sector in Greece, Procedia Economics and Finance, 5: [33] Serenis, D., Tsounis, N., (2013), Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The Case for Cyprus and Croatia, Procedia Economics and Finance, 5: [34] Serenis, D., Tsounis, N., (2014), Exchange Rate Volatility and Aggregate Exports: Evidence from two Small Countries, ISRN Economics, Volume 2014, Article ID , 10 pages. [35] Serenis, D., Tsounis, N., (forthcoming in 2014), The Effects of Exchange Rate Volatility on Sectoral Exports. Evidence from Sweden, the U.K. and Germany, International Journal of Computational Economics and Econometrics, (in print). [36] Tsounis, N., Polychronopoulos, G., (forthcoming), Institutional Changes in the Euro- Zone and the Greek Debt Crisis, Journal of Common Market Studies, (submitted). Also presented at the International Conference on Rebalancing the Global Economy in the Post- Crisis Period, July 5-6, 2011, Kiev, Ukraine.

5 - 5 - [37] Tsounis, N., (forthcoming), Greek Trade and the Heckscher-Ohlin Theory: a review of evidence, (to be submitted) [38] Tsounis, N., (forthcoming), A Trade Model based on a Combination of the Classical and the Heckscher-Ohlin-Samuelson Theories of Trade, (to be submitted Weltwirtschaltliches Archiv). Βιβλία: [1] Tsounis,N., (eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Papazisis Publishers:Athens. [2] Τσούνης, Ν.-Κούκιος, Ε.-Κατσουλάκος, Ι., (2003), Η Συμβολή της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ελληνικά Γράμματα:Αθήνα. [3] Τσούνης, Ν., (2003), Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, Αθήνα. (διδακτικό εγχειρίδιο) [4] Tsounis,N., Vlachvei, A., Monovasilis, Th., Siskos, E., (eds), Proceedings of ICOAE2008, TEI of Western Macedonia Press:Athens. [5] Tsounis,N., Vlachvei, A., Monovasilis, Th., Siskos, E., (eds), Proceedings of ICOAE2009, TEI of Western Macedonia Press:Athens. [6] Tsipouri,L., Tsounis,N., Vlachvei,A., (eds), Proceedings of ICOAE2010, TEI of Western Macedonia Press:Athens. [7] Tsounis,N., Vlachvei, A., Gaetano, M., Monovasilis, Th., (eds), Proceedings of ICOAE2011, TEI of Western Macedonia Press:Athens. [8] Tsounis,N., Vlachvei, A., (eds), Proceedings of ICOAE2012, Elsevier:Amsterdam. [9] Tsounis,N., Vlachvei, A., (eds), Proceedings of ICOAE2013, Elsevier:Amsterdam. Λοιπές Εργασίες - Συγγραφικό Έργο: [1] Tsounis,N.K., (1988), Produced Means of Production and the Theory of International Trade, Unpublished M.A.(Econ) Thesis submitted for the Master of Arts in Economics Degree to the University of Manchester. [2] Tsounis,N.K., (1992), The Effects of European Economic Integration on the Greek Economy and the Pattern of Greek International Trade, Unpublished Ph.D. Thesis submitted for the Doctor of Philosophy in Economics Degree to the University of Manchester. [3] Tsounis,Ν.Κ., (1994), Country Report for Bulgaria: 1993, The Hellenic News Agency, Athens.

6 - 6 - [4] Tsounis,N.K., (1994), Country Report for Romania: 1993, The Hellenic News Agency, Athens. [5] Τσούνης, Ν.Κ, (1995), Σημειώσεις Διεθνούς Εμπορίου, έχουν μοιρασθεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων, για το μάθημα Διεθνές Εμπόριο. [6] Katsoulacos,Y,-Tsounis,N.-Kanela,K.-Tsonopoulos,P., (1996), The Role of Science and Technology for Regional Development: The Applied Side - The Case of Greece, C.E.R.E.S., IPTS Report to the Commission, DGXII and DGXVI. [7] Τσούνης, Ν.Κ, (1999), Διεθνές Εμπόριο Ι, σημειώσεις για το μάθημα Διεθνές Εμπόριο Ι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σσ. 240). Αναφορές από άλλους Ερευνητές: [1] Tomlinson, M., (1997), The Conrtibution of Services to Manufacturing Inductry: Beyond the Deindustrialisation Debate, CRIC Discussion Paper 5, University of Manchester:Manchester. [2] Hales, M., (1997), Producer Services and Manufacturing Production, Report for OECD Science, Technology and Industry Group, University of Brighton:Brighton. [3] Vavrejnova, M., (1998), The Effects of Tariff Structure Changes on Comparative Advantage after the Accession of the Czech Republic to the EU, Discussion Paper Series, 10-5/98, The Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Repubic. [4] Windrum, P. - Flanagan, K. Tomlinson, M., et. al., (1998), Innovation in UK Services: Recent Trends and Patterns, PREST, University of Manchester:Manchester. [5] Windrum, P. Tomlinson, M., (1998), The Impact of KIBS on International Competitiveness: a UK-Netherlands Comparison, PREST Discussion Paper, University of Manchester:Manchester. [6] Gambardella, Α., (1999), Productivity, performance and innovation, Proceedings of the international conference "Innovation, R & D and Productivity", TSER Conference, Brussels (ULB) March 26-27th, [7] Lundvall, B.A. Borrás, S., (1999), The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy, Office for the Official Publications of the European Communities:Luxembourg. [8] Vavrejnova, M., (1999), The Effects of Tariff Structure Changes on Comparative Advantage after the Accession of the Czech Republic to the EU, Prague Economic Papers, 2/99.

7 - 7 - [9] Hauknes, J., (1999), Knowledge Intensive Services What is their Role?, OECD Business and Industry Policy Forum on Realising the Potential of the Service Economy: Facilitating Growth, Innovation and Competition, Paris, 28 September [10] Vavrejnova, M., (2000), Harmonizace Obchodni Politiky CR s Obchodni Politikou zemi EU (Harmonisation of the Czech Republic Trade Policy with the EU Trade policy), Politická Ekonomie (Political Economy), 48(6): [11] Σίσκος, Ε., (2001), Η Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου και η Περιφερειακή Οικονομική Ολοκλήρωση των χωρών της ΚΑΚ, Εκδόσεις Παπαζήση:Αθήνα. [12] Blaikie, H., (2001), Foreign Trade and Exchange Rate Development in the Czech and Slovak Republic since the Split, Essays on Global Business Environment, Charles University, November, [13] Iyidogan, S., (2001), Services Sector: a New Platform for Growth, Proceeding of the International Conference in Economics, Middle East Technical University, September, 2001, Ankara, Turkey. (in Turkish). [14] Lundvall, B.A., (2001), Politicas de Inovacao na Economia do Aprendizado, Technical Report No10, March 2001, Aalborg Univerity, Brasil, also in Parcerias Estrategicas, Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, pp (ISSN ). (in Portuguese) [15] Vannoni, D., (2001), Corporate Restructuring and the Single European Market, International Econony, 54(1): [16] Drejer, I., (2001), Business Services - a Driver of Innovation and Technological Development?, Proceedings of the international conference "The Future of Innovation Studies", Eidhoven Centre for Innovation Studies, Eidhoven University of Technology, The Netherlands, September, [17] Kox, H.L.M., (2003), The Contribution of Business Services to Aggregate Productivity Growth, CBP Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis. [18] Katselli, I. Tsakanakas, A., (2000), Innovations Networks: Policy Initiatives in Greece, OECD FG Innovatives Firms and Networks. [19] den Hertog,P. Limpens,I. Chebab,N. van Hoorn,T. Nomen,M. Smits,R., (1998), Internationaliseting Sectorraden: Mogelijkheden van verkenningen en potentiele internationale partners, Commissie van Overleg Sectorraden (The Consultative Committee of Sector Councils for Research and Development (COS)):Amsterdam. (in Dutch) [20] Tomlinson, M., (1999), Services and Economic Development: a Network Approach, Workshop on Innovation in Services, Massachusetts Institute of Technology, October 27-29, [21] Quaisser, W. Reppegather, A., (2004), EU-Beitrittsreife der Türkei und Konsequenzen einer EU-Mitgliedschaft, Osteuropa-Institut:Munchen. (in German)

8 - 8 - [22] Quaisser, W. Wood, S., (2004), EU Member Turkey? Preconditions, Consequences and Integration Alternatives, Forschungsverbund Ost-und Sudosteuropa, Forost:Munchen. (ISBN ). [23] Camacho, J.A. Rodriguez, M., (2004), Espana ante la Economia del Conocimiento. Especial Referencia al Papel de los Servicios a Empresas Intensivos en Conocimiento, Departamento de Economia Aplicada, Universidad de Granada. (in spanish) [24] Balaz, V., (2004), Knowledge-intensive Business Services in Transition Economies, Service Industries Journal, 24: [25] Guerrieri, P. Maggi B. Meliciani, V. Padoan P.C., (2005), Technology Diffusion, Services, and Endogenous Growth in Europe. Is the Lisbon Strategy still alive?, Bruges European Economic Research Papers, College of Europe, also in DRUID Tenth Conference on Dynamics of Industry and Innovation: Organisations, Networks and Systems, Copenhagen, Denmark, June 27-29, 2005, also in IMF Working Papers, [26] di Cagno, D. Meliciani, V., (2005), Do inter-sectoral flows of services matter for productivity growth? an input/output analysis of OECD countries, Economics of Innovation and New Technology, 14(3): [27] Constâncio, T., (2005), Efeitos Dinâmicos Da Integração De Portugal Na UE, Discussion Paper (March) nº 31, Centro de Estudos da União Europeia (CEUNEUROP), Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. (in Portuguese) [28] den Hertog, P. Bilderbeek, R., (1999), Conseptualising Service Innovation and Service Innovation Patterns, Thematic Essay, Groningen Growth and Development Centre Faculty of Economics, University of Groningen, The Netherlands. [29] Sarris, A., (1998), International Trade and Employment in Greece in the Course of European Integration, in Dabir-Alai, P. Odekon, M., (eds), Economic Linearization and Labour Markets, Greenwood Publishing Group. [30] Bahmani-Oskooee M. - Harvey, Η.- Hegerty, S.W., (2013), The effects of exchange-rate volatility on commodity trade between the U.S. and Brazil, The North American Journal of Economics and Finance, 25: [31] Evangelista, R. - Lucchese, M. - Meliciani, V., (2013), Business services, innovation and sectoral growth, Structural Change and Economic Dynamics, 25: [32] Abecassis-Moedas, C., Ben Mahmoud-Jouini, S., Dell'Era, C., Manceau, D. and Verganti, R. (2012), Key Resources and Internationalization Modes of Creative Knowledge-Intensive Business Services: The Case of Design Consultancies, Creativity and Innovation Management, 21: [33] Elsa de Morais Sarmento, Nikos Theodorakopoulos, Catarina Figueira, Alcina Nunes, (2013), Profiling High-Growth Enterprises In Portugal, ATAS conference on Firm performance and growth: a regional, institutional and policy perspective, 19 de Abril de 2013, Universidade de Aveiro.

9 - 9 - [34] George C. Bitros, Anastasios D. Karayiannis, (2013), The Case of Contemporary Greece, in Creative Crisis in Democracy and Economy, (eds), Berlin-Heidelberg:Springer, pp Άλλες Διεθνείς Επιστημονικές Αναγνωρίσεις: Associate Editor, International Journal of Computational Economics and Econometrics (IJCEE) since 8/2013, Member of the Editorial Board: 11/2008 8/2013. Guest Editor (with Aspasia Vlahvei), International Journal of Computational Economics and Econometrics (IJCEE), 2012 and Guest Editor (with Aspasia Vlahvei) and member of the Editorial Board, Open Journal of Applied Sciences (OJAppS), Member of the Editorial Board, Journal of European Economy (JEE), since Chair and Founder of the ICOAE conferences (International Conference On Applied Economics) Member of the Editorial Board, Review of Economic Sciences. Guest Editor (with Aspasia Vlahvei), International Journal of Trade Law and Policy, Guest Editor (with Aspasia Vlahvei, E. Siskos, Th. Monovasilis), International Journal of Financial Economics and Econometrics, Referee for the Bulletin of Political Economy. Referee for the Review of Economic Sciences. Referee for the Review of International Economics. Referee for the South Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE) Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine (since 13 May, 2011). Κριτής (evaluator) σε ερευνητικά προγράμματα του Ministry of education and science of the Russian Federation Κριτής (Peer Reviewer) ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, NEST Programme, Instruments ADVENTURE και INSIGHT. Evaluator for the FP7 of the EU. Κριτής (evaluator) στα ερευνητικά προγράμματα INTAS που αφορούν τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.

10 Κριτής (evaluator) ερευνητικών προγραμμάτων για την Ακαδημία Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας. Κριτής (evaluator) ερευνητικών προγραμμάτων για την Ακαδημία Επιστημών της Σλοβακίας. International evaluation expert for the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Evaluator of basic research projects for the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia. Evaluator of research projects for the Research Promotion Foundation of the Republic of Cyprus. Visiting Professor at the Department of International Finance, Taras Sevshenko University, Kiev, Ukraine, 11/2002 and Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine, (TEMPUS programmes) Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου 'Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και στις Εμπορικές Επιχειρήσεις', Αθήνα, Μαΐου, Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη, Πρέβεζα, Μαΐου, Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου 'International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2003-ICCMSE2003', Καστοριά Σεπτεμβρίου Πρόεδρος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου International Conference on Applied Economics 2008-ICOAE2008, Καστοριά Μαΐου Πρόεδρος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου International Conference on Applied Economics 2009-ICOAE2009, Καστοριά Μαΐου Co-Chair (with Lena Tsipouri, Univ. of Athens) of the Scientific and Organising Committee of the International Conference on Applied Economics - ICOAE2010, Athens August, Co-Chair (with Martino Gaetano, Univ. of Perugia, Kostas Karantininis, University of Copenhagen and Aspasia Vlahvei, TEI of Western Macedonia) of the Scientific and Organising Committee of the International Conference on Applied Economics - ICOAE2011, Perugia August, Co-Chair (with Carl Johan Lagerkvist, Swedish University of Agricultural Sciences, Univ. of Perugia, Kostas Karantininis, University of Copenhagen and Aspasia Vlahvei, TEI of Western Macedonia) of the Scientific and Organising Committee of the International Conference on Applied Economics - ICOAE2012, Uppsala June, 2012.

11 CO-CHAIR FOR ICOAE2013 (WITH ASPASIA VLAHVEI, TEI OF WESTERN MACEDONIA, Irini Dimitriyadis, Faculty of Arts and Sciences of Bahcesehir University, Necip Cakir, Faculty of Economics and Administrative Sciences of Bahcesehir University). Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα: [1] PHARE ACE 95, The Political Economy of EU Enlargement, επιστημονικός υπεύθυνος Dr. Kirsty Hughes, UK. [2] PHARE ACE 96, The Effects of Tariff Structure Changes on Comparative Advantage and Resource Allocation in CEECs due to their Accession to the EU, contract no P R. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος. (Η διάρκεια του έργου ήταν από έως και η συμμετοχή μου σ αυτό ήταν 1 έτος & 6 μήνες) [3] TSER (fourth framework), Services in Innovation Innovation in Services, contract no ERB-SOE1-CT , επιστημονικός υπεύθυνος Johan Haukness, STEP, Norway. [4] TSER (fourth framework), Advanced Science and Technology Policy Planning, contract no SOE1-CT , επιστημονικός υπεύθυνος Stefan Kuhlmann, ISI FhG, Germany. [5] ΕΠΕΤΙΙ, ΓΓΕΤ, ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ, επιστημονικός υπεύθυνος, Καθ. Ε. Κούκιος, ΕΜΠ. (Η διάρκεια του έργου ήταν από έως και η συμμετοχή μου σ αυτό ήταν από έως δηλ. 1 έτος & 3 μήνες) [6] ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Αρχιμήδης, Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία και Περιφερειακή Πολιτική, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος. (Η διάρκεια του έργου είναι από έως ) Σχεδιασμός και διαμόρφωση μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα: Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου: «Διεθνές Εμπόριο Ι», «Εφαρμογές Οικονομετρίας με χρήση Η/Υ», «Τεχνολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη». Μεταπτυχιακά μαθήματα: Π.Μ.Σ.Ε. του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Ψηφιακή Οικονομική». Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil: «Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση». Π.Μ.Σ. «Marketing και Δημόσιες Σχέσεις με Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (Ψηφιακών Μέσων) «Οικονομικά για Επιχειρήσεις Business Economics»

12 Άλλες Γνώσεις: Οικονομετρικά / Στατιστικά πακέτα: E-Views, STATA, STATGRAPHICS Γνώση των γλωσσών προγραμματισμού : COBOL, BASIC, FORTRAN, dbase. Γνώση και εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα : DOS, CPM, VM/CMS, UNIX/LINUX, OS/2 και WINDOWS 2000/NT, XP, 7. Γνώση και εμπειρία σε δίκτυα : NOVEL, TCP/IP, MS-LAN MANAGER. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά : Άριστα Ιταλικά : Μέτρια Εργασιακή Εμπειρία μη Διδακτική: 07/ /1997 :Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Head of Research, European Programmes), Centre of Economic Research and Environmental Strategy (CERES) Ερευνητικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικό. Στα πλαίσια του προγράμματος της Ε.Ε. Phare ACE 1996 είχε εγκριθεί πρόταση μου με τίτλο The Effects of Tariff Structure Changes on Comparative Advantage and Resource Allocation in Central and Eastern European Countries due to their Accession to the EU στην οποία ήμουν συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος. (1 έτος) 01/ /1996 :Οικονομικός Σύμβουλος στην εταιρεία πληροφορικής Telemedia Α.Ε.. Οικονομικός Διευθυντής (01/ /1996). Υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία του κρατικού συστήματος LOTTO στην Ουκρανία (01/ /1995). (2 έτη, 5 μήνες) 09/ /1994 :Μακροοικονομικός αναλυτής, υπεύθυνος για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για τις οικονομίες της Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την περίοδο , στο Ελληνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (The Hellenic News Agency). 01/ /1994 :Στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. Κατά τη διάρκεια της θητείας αναπτύχθηκε λογισμικό για τη στατιστική ανάλυση της ευστοχίας των βολών των μαχητικών F4-E στην 339 ΜΠΚ της 117 ΠΜ.

13 Διδακτική Εμπειρία σε A.E.I.: 09/ :Διδασκαλία του μαθήματος «Ψηφιακή Οικονομική» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 02/ /2005 :Διδασκαλία της Ενότητας «Τεχνολογική Αλλαγή και Καινοτομία στην Οικονομική Επιστήμη» στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (Advanced Studies Diploma in Technology Management) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 09/ /2001 :Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 04/ /2001 :Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 06/ /2002 :Αναπληρωτής Καθηγητής (σε προσωποπαγή θέση) Οικονομικών στο ίδιο Τμήμα, σύμφωνα με τον νόμο περί ανωτατοποίησης των ΤΕΙ. 03/ /2005 :Αναπληρωτής Καθηγητής σε τακτική θέση στο ίδιο Τμήμα. 10/ :Καθηγητής Οικονομικών σε τακτική θέση στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 09/ /2000 : Προϊστάμενος του Τμήματος. 02/ /2006 : Διευθυντής του Παραρτήματος. Μαθήματα που έχουν διδαχθεί: Μικροοικονομική Ανάλυση Ι, Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ, Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνές Εμπόριο Ι, Διεθνές Εμπόριο ΙΙ, Οικονομετρία με τη χρήση Η/Υ, Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 05/ /1997 :Μέλος του διδακτικού προσωπικού και υπεύθυνος του μαθήματος Διεθνές Εμπόριο στο τμήμα των Εμπορικών Ακολούθων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.). 09/ /1997 :Ωρ. Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών της Σχολής Ικάρων. Μαθήματα που έχουν διδαχθεί: Ιδιωτική Οικονομία, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Θεωρία

14 Διεθνούς Εμπορίου. 09/ /1991 :Part - Time επιστημονικός συνεργάτης στη διδασκαλία 09/ /1988 μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Manchester. Ακαδημαϊκά Βραβεία - Υποτροφίες: 09/ /1992 :Υποτροφία από το Ν.Α.Τ.Ο. για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο Πανεπιστήμιο του Manchester. 09/ /1991 :Competitive Research Award από το Economic and Social Research Council (E.S.R.C.) της Αγγλίας για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. 09/ /1986 :Ετήσιες υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά έτη , και για την ετήσια επίδοση στο Οικονομικό τμήμα της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια: [1] Ετήσιο mini συνέδριο του I.E.S.G. στο Manchester στις Απριλίου [2] 16ο Ετήσιο Συνέδριό του I.E.S.G. που έγινε στο Nottingham στις Σεπτεμβρίου [3] Ετήσιο mini συνέδριο του I.E.S.G. που έγινε στο Manchester στις Απριλίου, [4] 17ο Ετήσιο Συνέδριο του International Economics Study Group (I.E.S.G.) με θέμα τη Διεθνή Επένδυση που έγινε στο Nottingham στις Σεπτεμβρίου [5] SI4S project workshop, Ιούνιος 1996, Lille, Γαλλία. [6] TSER workshop organised by the Institute of Fiscal Studies (IFS) on Unemployment, Job Creation and Technology, London 8 November, Discussant. [7] SI4S workshop on Innovation in Services and the role of Services in Innovation. Athens, November, Speaker. [8] Ημερίδα με τίτλο Αξιολόγηση των Κλαδικών Εταιρειών Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που οργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ., Αθήνα, 7 Μαρτίου Ομιλητής με θέμα Διεθνής Εμπειρία από τη λειτουργία φορέων ΒΕΤΑ. [9] SI4S project workshop, Μαρτίου 1997, Manchester, UK.

15 [10] Conference on the Political Economy of EU Enlargement, Prague, Ιουνίου Speaker. [11] ASTPP workshop on the use of and interaction between foresight, assessment and evaluation within intermediary organisations, 26-28/5/1997, Bordeaux, France. Speaker. [12] ASTPP workshop on Strategic Technology Intelligence, 11-12/9/1997, Manchester, U.K.. [13] Conference on The Effects of Services on Innovation, 3-5/6/1998, Utrecht, Netherlands. Speaker. [14] Workshop organised by the Phare-ACE programme of the EU on The Effects of Tariff Structure Changes on Comparative Advantage and Resource Allocation in Central and Eastern European Counties due to their Accession to the EU, 7/9/1998, Athens. Organiser and Speaker. (Το workshop αυτό οργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Ε.Ε. Phare ACE 1996 μου με τίτλο The Effects of Tariff Structure Changes on Comparative Advantage and Resource Allocation in Central and Eastern European Countries due to their Accession to the EU στην οποία ήμουν συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος). [15] Conference organised by the European Trade Study Group (ETSG), 24-26/9/1999, Rotterdam, Netherlands, Speaker. [16] Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιοχών της Ευρώπης, Πρέβεζα, Μαΐου, Ομιλητής με θέμα Η Συμβολή της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. [17] Conference organised by the European Trade Study Group (ETSG), 14-16/9/2001, Brussels, Belgium, Speaker. [18] 13 th International Conference on European Studies, September, 2005, Havana, Cuba, Speaker. [19] 3 rd International Conference on Education and Economic Development, May, 2006, Preveza, Greece, Speaker. [20] 8th International Conference on Econometrics and Statistics, May, 2007, Malatya, Turkey, Speaker. [21] 4th AFE Conference: July 2007, Samos Island Greece, Speaker. Άλλες Δραστηριότητες: Μέλος του International Economics Study Group. Μέλος του European Trade Study Group.

16 Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μέλος της επιτροπής καθορισμού αξόνων προτεραιότητας του ΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Γ ΚΠΣ. Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2.2.2.α. - ΕΚΤ και α. ΕΤΠΑ) του Β ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του υποπρογράμματος Ίδρυση Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο Παράρτημα Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του προγράμματος Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α ΕΠΕΑΚ του ΥΠΕΠΘ. Μέλος της επιτροπής σύνταξης μελέτης για την Ίδρυση του τρίτου Τμήματος του Παραρτήματος Καστοριάς Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (το Τμήμα λειτούργησε από τον 09/2004). Μέλος της επιτροπής για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) των ΤΕΙ στο ΥΠΕΠΘ. Μέλος της επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού των Τμημάτων ΤΕΙ στο ΥΠΕΠΘ (2004). Εκπρόσωπος του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στη Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ( ). Μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως Διευθυντής του Παραρτήματος Καστοριάς από 03/2000 έως 08/2006 και από 09/2008 ως Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Πρόεδρος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητα (ΜΟΔΙΠ) 09/ /2012. Πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας 09/ /2012 Αναπληρωτή Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο ΔΟΑΤΑΠ από 01/2008.