ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Θεόδωρος Κασιμάτης. Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας"

Transcript

1 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Θεόδωρος Κασιμάτης Νεφρολόγος, Επιμελητής Β Νοσ. Ασκληπιείο Βούλας

2 Εισαγωγή Η διατήρηση της συγκέντρωσης των Η + εντός ενός στενού εύρους τιμών (35-45nmol/L) είναι ζωτικής σημασίας για μια σειρά από κυτταρικές διεργασίες (έντονη αντιδραστικότητα των Η + με τις πρωτεΐνες). Το pη αντιπροσωπεύει τον αρνητικό λογάριθμο της συγκέντρωσης ιόντων Η + (pη=log[η + ]).

3 Φυσιολογικές τιμές παραμέτρων οξεοβασικής ισορροπίας ph: 7.4 ( ) pco 2 : 40 (36-44) mmhg HCO 3- : 24 (22-26) meq/l

4 Υπολογισμός του ph του αίματος Εξίσωση Henderson-Hasselbalch: ph=6.1+log([hco 3- ]/0.03 pco 2 ). Εξίσωση Kassirer-Bleich: [H + ]=24 pco 2 /[HCO 3- ]. Υπό φυσιολογικές συνθήκες: [H + ]=24 (40/24)= 40nEq/L.

5 Ορισμοί Οξυαιμία: Ελάττωση του ph του αίματος σε τιμές <7.35. Αλκαλαιμία: Αύξηση του ph του αίματος σε τιμές >7.45. Οξέωση: Διεργασία που αυξάνει τη [Η + ] αυξάνοντας το pco 2 ή ελαττώνοντας τα [HCO 3- ]. Αλκάλωση: Διεργασία που ελαττώνει τη [Η + ] ελαττώνοντας το pco 2 ή αυξάνοντας τα [HCO 3- ].

6 Ρύθμιση της [Η + ] στον οργανισμό 1. Ρυθμιστικά διαλύματα (buffers): Εξωκυττάρια (κυρίως τα διττανθρακικά, αλλά και οι πρωτεΐνες του πλάσματος και τα φωσφορικά)- άμεση ρύθμιση Ενδοκυττάρια (πρωτεΐνες, φωσφορικά και η αιμοσφαιρίνη)-ρύθμιση μετά από 2-4 ώρες Οστά (πολύ σημαντική εστία εξουδετέρωσης οξέος-περίπου το 40% της εξουδετέρωσης ενός φορτίου οξέος συμβαίνει εδώ)

7 Ρύθμιση της [Η + ] στον οργανισμό 2. Νεφρική ρύθμιση: Επαναρρόφηση διηθούμενων διαττανθρακικών Αποβολή ημερήσιου φορτίου οξέος μέσω: Τιτλοποιήσιμων οξέων (κυρίως φωσφορικά) Αποβολής αμμωνίου 3. Αναπνευστική ρύθμιση (μεταβολή στην αποβολή του CO 2 μέσω μεταβολών του κυψελιδικού αερισμού)

8 Διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας είναι η μεταβολή της φυσιολογικής τιμής του εξωκυττάριου ph που μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει διαταραχή της νεφρικής ή αναπνευστικής λειτουργίας ή όταν ένα φορτίο οξέος ή βάσεως υπερνικά την απεκκριτική ικανότητα του οργανισμού.

9 Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Απλές διαταραχές: Ύπαρξη μιας διαταραχής αναπνευστικής ή μεταβολικής Μικτές διαταραχές: Ταυτόχρονη εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων απλών διαταραχών

10 Αντιρροπιστικοί μηχανισμοί Μηχανισμοί οι οποίοι προσπαθούν να μετριάσουν τις επιδράσεις της πρωτογενούς διαταραχής στο ph ελαττώνοντας τη μεταβολή του λόγου pco 2 /[HCO 3- ] Εξίσωση Kassirer-Bleich: [H + ]=24 pco 2 /[HCO 3- ]. Δεν επαναφέρουν το ph στη φυσιολογική του τιμή!

11 Πρωτοπαθής διαταραχή Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση Αναπνευστική οξέωση Οξεία Χρόνια Αναπνευστική αλκάλωση Αρχική μεταβολή Αντισταθμιστική απόκριση Αντισταθμιστικός μηχανισμός HCO3- PCO2 Υπεραερισμός HCO3- PCO2 Υποαερισμός PCO2 HCO3- PCO2 HCO3- Ενδοκυττάρια ρύθμιση (Hb, ενδοκυττάριες πρωτεΐνες) Δημιουργία νέων HCO3- μέσω της αποβολής αμμωνίου (3-5 ημέρες) Οξεία Ενδοκυττάρια ρύθμιση Χρόνια Μειωμένη επαναρρόφηση HCO3-, μειωμένη αποβολή αμμωνίου (2-3 ημέρες) Αναμενόμενο μέγεθος αντιστάθμισης PCO2 = (1.5 [HCO3-]) + 8 ± 2 PCO2 = 1.2 [HCO3-] PCO2 = τελευταία 2 ψηφία του ph PCO2 = (0.9 [HCO3-]) + 16 ± 2 PCO2 = 0.7 [HCO3-] [HCO3-] = 1 meq/l για κάθε 10 mm Hg PCO2 [HCO3-] = 3.5 meq/l για κάθε 10 mm Hg PCO2 [HCO3-] = 2 meq/l για κάθε 10 mm Hg PCO2 [HCO3-] =4 meq/l για κάθε 10 mm Hg PCO2

12 Take home points 1. Compensatory responses never return the pη to normal 2. The basis of compensatory responses is to maintain the pco2/[hco3-] ratio 3. Therefore, the direction of the compensatory response is always the same as that of the initial change

13 Take home points 4. Compensatory response to respiratory disorders is two-fold; a fast response due to cell buffering and a significantly slower response due to renal adaptation 5. Compensatory response to metabolic disorders involves only an alteration in alveolar ventilation 6. Metabolic responses cannot be defined as acute or chronic in terms of respiratory compensation because the extent of compensation is the same in each case

14 Επιπλοκές της οξέωσης Αναπνευστικό σύστημα Υπεραερισμός (Αναπνοή Kussmaul) (μεταβολική οξέωση) Μετακίνηση της καμπύλης αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα δεξιά Ελάττωση του 2,3 DPG στα ερυθρά. (Συμβαίνει 6 ώρες μετά) Καρδιοαγγειακό σύστημα Καταστολή της μυοκαρδιακής συσταλτικότητας (κυρίως σε ph < 7.2 ) Ενεργοποίηση συμπαθητικού (ταχυκαρδία, αγγειοσύσπαση) Διαστολή περιφερικών αρτηριών Σύσπαση περιφερικών φλεβών Επιδράσεις της υπερκαλιαιμίας στην καρδιά ΚΝΣ Αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης (στην οξεία αναπνευστική οξέωση) Πολύ υψηλά επίπεδα pco2 προκαλούν κεντρική καταστολή Άλλες Επαναρρόφηση οστών (μόνο στη χρόνια μεταβολική οξέωση) Υπερκαλιαιμία (κυρίως στη μεταβολική οξέωση)

15 Επιπλοκές της αλκάλωσης Αναπνευστικό σύστημα Μείωση του αναπνευστικού ερεθίσματος (μεταβολική αλκάλωση) Μετακίνηση της καμπύλης αποδέσμευσης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα αριστερά Αύξηση του 2,3 DPG στα ερυθρά Καρδιοαγγειακό σύστημα Καταστολή της μυοκαρδιακής συσταλτικότητας Αρρυθμίες ΚΝΣ Εγγεφαλική αγγειοσύσπαση (σύγχυση, μυόκλονος, αστηριξία, σπασμοί). Μόνο σε οξεία αναπνευστική αλκάλωση Αύξηση νευρομυϊκής ευερεθιστότητας (παραισθησίες, καρποποδικός σπασμός) Συμβαίνει κυρίως σε οξεία αναπνευστική αλκάλωση Άλλες Υποκαλιαιμία

16 Χάσμα ανιόντων ορού Για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ισορροπία στον οργανισμό θα πρέπει να ισχύει: Να+ μη μετρήσιμα κατιόντα=cl - +HCO 3- +μη μετρήσιμα ανιόντα Χάσμα ανιόντων(χα)=μη μετρήσιμα ανιόντα-μη μετρήσιμα κατιόντα= Να + -(Cl - +HCO 3- ). Σε φυσιολογικές συνθήκες η τιμή του ΧΑ είναι 12±4 meq/l και οφείλεται στις αρνητικά φορτισμένες πρωτεΐνες του πλάσματος. Ο υπολογισμός του είναι πολύ χρήσιμος στη διαφορική διάγνωση της μεταβολικής οξέωσης

17 Αιτίες μεταβολικής οξέωσης Αυξημένο ΧΑ (>16 meq)-kult Φυσιολογικό ΧΑ (8-16 meq) Απώλεια διαττανθρακικών: Αυξημένη ενδογενής παραγωγή: Κετοοξέωση (Διαβητική κετοοξέωση, αλκοολισμός, νηστεία) Γαλακτική οξέωση Ουραιμία Δηλητηριάσεις: Μεθανόλη, παραλδεϋδη, σαλικυλικά Διάρροια Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης Τύπου 2 ΝΣΟ Παγκρεατική, χολική, εντερική fistula Εξωγενής χορήγηση: ΝΗ 4 Cl ή HCL Ελλατωμένη απέκκριση οξέος: Τύπου 1, 4 ΝΣΟ Νεφρική ανεπάρκεια Άλλα: Υπερκαλιαιμία

18 Θεραπεία μεταβολικής οξέωσης Ανάλογα με την αιτία Πότε χορηγούμε διττανθρακικά; Σε ph<7.1 ή καρδιακή αστάθεια Στόχος: ph σε 7.2 Κίνδυνοι: Παράδοξη οξέωση ΕΝΥ Υποκαλιαιμία Κυκλοφοριακή υπερφόρτωση Ιστική υποξία Αμφισβητείται η χορήγησή τους σε γαλακτική οξέωση (επιδείνωση οξέωσης, overshoot alkalosis)

19 Μεταβολική αλκάλωση-παθογενετικός μηχανισμός Εναρκτήριος παράγοντας 1. Απώλεια H+ από το ΓΕΣ 2. Χορήγηση αλκάλεως 3. Ελάττωση εξωκυττάριου όγκου 1. αλατοκορτικοειδών 2. Σοβαρή υποκαλιαιμία Παράγοντες συντήρησης 1. Ελαττωμένος εξωκυττάριος όγκοςελαττωμένο GFR και αυξημένη επαναρρόφηση HCO 3-2. Υποκαλιαιμία (διακυτταρική μεταφορά Κ + - Η +, επαγωγή αμμωνιαγένεσης) Υποκαλιαιμία Ανταποκρινόμενη στη χορήγηση N/S (Cl ούρων <25meq/L) Μη ανταποκρινόμενη στη χορήγηση N/S (Cl ούρων >40meq/L)

20 Αιτίες μεταβολικής αλκάλωσης 1) Απώλεια Η + A. Απώλειες από ΓΕΣ 1. Εμετοι ή ρινογαστρική αναρρόφηση 2. Chloride-losing διάρροια 3. Γαστροκολική fistula B. Νεφρικές απώλειες 1. Διουρητικά 2. Αυξημένα αλατοκορτικοειδή (Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός, Cushing) 3. Μετά από χρόνια υπερκαπνία Γ. Μετακίνηση H+ στα κύτταρα 1. Υποκαλιαιμία 2) Εξωγενές άλκαλι A. Χορήγηση διαττανθρακικών, κιτρικών B. Μεταγγίσεις Γ. Αντιόξινα- Milk alkali syndrome 3) Ελάττωση όγκου Διουρητικά 4) Άλλα A. Σύνδρομο Bartter's B. Σύνδρομο Gitelman

21 Θεραπεία μεταβολικής αλκάλωσης Α. Ανταποκρινόμενη σε χορήγηση N/S Αποκατάσταση όγκου με N/S Αναπλήρωση Κ PPIs σε εμέτους/ρινογαστρική αναρρόφηση Παύση διουρητικών Ακεταζολαμίδη σε ΣΚΑ (αντενδείκνυται ο N/S) HCI ή NH 4 CI σε επείγουσες καταστάσεις Β. Μη ανταποκρινόμενη σε χορήγηση N/S Αναπλήρωση Κ Χειρουργική αφαίρεση όγκου ΑΜΕΑ, αναστολείς αλδοστερόνης, παύση στερεοειδών

22 Αιτίες αναπνευστικής οξέωσης 1) Καταστολή ΚΝΣ 1. Οπιοειδή 2. Χορήγηση Ο2 σε ασθενή με χρόνια υπερκαπνία 3. Κεντρική sleep apnea 4. Βλάβες ΚΝΣ 2) Νευρομυϊκές διαταραχές 1. Βαρειά μυασθένια 2. Guillain-Barre 3. Πολιομυελίτιδα 4. Μυϊκή δυστροφία 3) Διαταραχές θωρακικού κλωβού 1. Κυφοσκολίωση 2. Ασταθής θώρακας-κάταγμα πλευράς 4) Διαταραχές που επηρρεάζουν την ανταλλαγή αερίων 1. ΧΑΠ 2. Σοβαρό άσθμα ή πνευμονία 4. ΟΠΟ 5) Απόφραξη αεραγωγού 1. Ξένο σώμα 2. Αποφρακτική sleep apnea

23 Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Θεραπεία υποκείμενης διαταραχής Χορήγηση Ο2 Κορτικοειδή και βροχγοδιασταλτικά αν απαιτείται Μηχανικός αερισμός

24 Αιτίες αναπνευστικής αλκάλωσης 1) Διέγερση ΚΝΣ 1. Άγχος 2. Πόνος, ψύχωση 3. Πυρετός 4. ΑΕΕ 5. Φάρμακα 2) Υποξαιμία 1. Μεγάλο υψόμετρο 2. Πνευμονία, διάμεση ίνωση, ΠΕ 3. ΣΚΑ 4. Υπόταση 3) Διέγερση θωρακικών υποδοχέων 1. Ασταθής θώρακας 2. Αιμοθώρακας 3. ΠΕ 4) Διάφορα 1. Σήψη από Gram αρνητικά 2. Ηπατική ανεπάρκεια 3. Μηχανικός υπεραερισμός

25 Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Συνήθως αυτοπεριοριζόμενη Θεραπεία υποκείμενης διαταραχής Αναπνοή σε κλειστό σάκο σε καταστάσεις άγχους Σε διασωληνωμένους ασθενείς ελάττωση του κατά λεπτό αερισμού

26 Ευχαριστώ!!!

27

28

29

30

31

32

33

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας 2012-13 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ανδρέας Γ. Φάσσαρης Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν Αναισθησιολόγος Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θεωρία των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3

Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ασθενής 62 ετών διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σύγχιση. Γλυκόζη 580mg/dl, κρεατινίνη 0.8mg/dl, ph 6.95, HCO 3-2.3mEq/L, PCO 2 11mmHg, K/Na/Cl : 5.1/140/115mEq/L. Γενική ούρων, σάκχαρο 4+,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Δημήτρης Λαγονίδης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ 2 o Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÅÔÇÓÉÏÕ ÌÅÔÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÕ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ ÌÅÔÁÂÏËÉÊÇ ÁËÊÁËÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l

Μεταβολική Αλκάλωση. ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Μεταβολική Αλκάλωση ph >7,4 [ΗCO 3- ] > 24 meq/l Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης [ΗCO 3- ] = ποσό ΗCO 3- στον εξωκυττάριο όγκο εξωκυττάριο όγκο Παθοφυσιολογία μεταβολικής αλκάλωσης: Εξωγενής προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας. 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας. 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Βιβλίο Πρακτικών Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ-ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ-ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ-ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ - ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Φυσιολογικές τιμές καλίου ορού 3.5-5 meq/l

Διαβάστε περισσότερα

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια)

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Μεταβολική αλκάλωση Ι Βασίλειος Κ. Μαργέλλος Αναπληρωτής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 1. Εισαγωγή Ως μεταβολική

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου

Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Κεφάλαιο 3 Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Κεφάλαιο 3 Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου στο ECF φυσιολογικά διατηρείται μέσα σε πολύ στενά όρια. Για

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά και Ηλεκτρολύτες

Υγρά και Ηλεκτρολύτες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 153 Υγρά και Ηλεκτρολύτες ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΙΑΜΟΥ, ΕΥΑ ΚΟΛΑΡΟΒΑ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ Το ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική»

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική» COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη.

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη. 29 Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη Εισαγωγή Οι πρώτες αναφορές για το υπεργλυκαιμικό μη κετονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 4ο Σεμινάριο: Μεταβολισμός καλίου ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Φράγκου Ελένη

ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Φράγκου Ελένη ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Φράγκου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί - βασικές έννοιες ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ A. Νορμοχλωραιμική με αυξημένο χάσμα ανιόντων B.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΡΡΩΣΤΟ.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΡΡΩΣΤΟ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΡΡΩΣΤΟ. Δρ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ MD, MSc, PhD (Ath), Chair Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΝΙ Κωσταντοπούλειο η Αγ.Όλγα παρ/μα Καυτατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα

Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα 124 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Επείγοντα Μεταβολικά Νοσήματα ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 ' 2 Το φάσμα των επειγόντων μεταβολικών νοσημάτων είναι εξαιρετικά ευρύ και πολύπλοκο, με αξιοσημείωτη

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑΘΑ Ι. ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑΘΑ Ι. ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΘΑ Ι. ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 137 2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ. Παπακωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα