«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»"

Transcript

1 Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

2 Σκοπός Δομή Εργασίας 2 Σκοπός Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να αναλύσει το προφίλ των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής στην κυπριακή αγορά Στόχος της είναι να προσδιορίσει ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν περισσότερο ή λιγότερο τις εν λόγω υπηρεσίες, αλλά και τους λόγους που οι άλλες επιχειρήσεις δεν τις χρησιμοποιούν Δομή Στα πλαίσια της εργασίας δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο χωρίζεται σε τρεις ομάδες ερωτήσεων: α) τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, β) τις ερωτήσεις για την αποτύπωση των απόψεων των επιχειρήσεων όσον αφορά τη σημασία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής και γ) τις ερωτήσεις για την αποτύπωση του βαθμού χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής από τις επιχειρήσεις. Για την αποπεράτωση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών, ενώ τα δεδομένα κωδικοποιηθήκαν με τον πίνακα ποσοστών:

3 E-Marketing 3 Το διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί πλέον για τις εταιρίες ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του μοντέρνου marketing και αυτό συμβαίνει διότι: Είναι ένα πανίσχυρο μέσο επικοινωνιών που μπορεί να ενώσει ακόμα και εντελώς διαφορετικά κομμάτια της επιχείρησης, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη κάλυψη των λειτουργιών της εταιρίας και των διαδικασιών διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, Διευκολύνει τη διαχείριση πληροφοριών και η μελλοντική εξέλιξη του διαδικτύου θα αποτελέσει σημαντικό ρόλο στον οραματισμό των επιχειρήσεων. Βασικές μορφές της χρήσης του διαδικτύου για την επιχείρηση: Online promotion Online Shopping Online Service Online Collaboration

4 E-Marketing 4 Οι Smith και Chaffey(2001) τονίζουν ότι η τεχνολογία του διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη αυτών των στόχων όπως : Αναγνώριση το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από το marketing για την αναγνώριση των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη. Πρόβλεψη το διαδίκτυο παρέχει ένα επιπλέον κανάλι με το οποίο οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να κάνουν τις αγορές τους. Ικανοποίηση ένας παράγοντας κλειδί στην επιτυχία του e-marketing είναι η επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών. Αυτό περιλαμβάνει την ευχρηστία της ιστοσελίδας, το αν λειτουργεί επαρκώς και το πώς παρουσιάζονται τα προϊόντα. Βασικοί παράγοντες του Relationship Marketing, που εφαρμόζονται σε εταιρικές ιστοσελίδες : Επικοινωνία Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Πελατών

5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής 5 Στα πλαίσια της εργασίας επιλέχθηκαν ορισμένες από αυτές είτε αυτόνομες, είτε σαν ομάδες Marketing Search Engine Optimization (SEO) Ad-Words Newsletters Banners (Web Advertising) Social Media Blogs Forums Local Searches Yellow Pages Advertising Press Releases

6 Ερωτηματολόγιο - Δείγμα 6 1 η ομάδα ερωτήσεων Δημογραφικά χαρακτηριστικά Πόλη-Επικράτεια 3 η ομάδα ερωτήσεων Χρήση υπηρεσιών Τομέας Απασχόλησης Marketing Ετήσιος Τζίρος SEO (Search Engine Optimization Πλήθος Προσωπικού Εισηγμένη στο χρηματιστήριο Website Ad-Words Newsletter Banners 2 η ομάδα ερωτήσεων Άποψη των επιχειρήσεων Social Media Ανταγωνισμός για την χρήση των υπηρεσιών Blogs Απόδοση Υπηρεσιών βάση του Budget Forums Συμβολή στην ανάπτυξη της επιχείρησης Local Searches Συμβολή στην επιτυχία στην πώληση Yellow Pages Advertising Εξειδίκευση στελεχών e-marketing Press Releases (On/Off Line) Ποσοστό χρήσης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη Offline Efforts Κόστος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη Εξέλιξη στην χρήση τα επόμενα 3 χρόνια

7 Η μέθοδος και η κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκαν 7 Η μέθοδος «Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών» Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (ΠΑΑ) χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 2 η περισσοτέρων κατηγορικών μεταβλητών. Η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών επιλέχθηκε λόγο της φύσης των δεδομένων (ποιοτικά και διατεταγμένα κατηγορικά) καθώς ο σκοπός ήταν να μελετηθούν και εντοπισθούν οι αλληλοεπιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων σε σχέση με την χρήση η μη υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής η τάση των επιχειρήσεων. Η χρήση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις αξιολόγησης ευνοεί την χρήση αυτής της μεθόδου. Η κωδικοποίηση «Πίνακας Ποσοστών» Ο πίνακας ποσοστών διατηρεί την διαβάθμιση των απόψεων, είναι επεξεργάσιμος και αποτελεί γενίκευση του λογικού πίνακα 0-1, η κλασική κωδικοποίηση σε πίνακα 0-1 μιας π.χ. 5-βάθμιας κλίμακας και η κωδικοποίηση ποσοστών. Επιλέχτηκε ώστε να συγχωνευθούν τα δεδομένα και να μας δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη αξία στις πληροφορίες που εξάγει η έρευνα. Το σύνολο των δεδομένων κωδικοποιήθηκε από 5-βάθμια κλίμακα σε 3-βάθμια, ενώ τα δεδομένα ανά δημογραφικό χαρακτηριστικό από 5-βάθμια σε 2-βάθμια. Λογικός Πίνακας 0-1 Πίνακας Ποσοστών Βαθμός ,83 0,11 0,04 0,014 0, ,17 0,66 0,11 0,04 0, ,06 0,11 0,66 0,11 0, ,02 0,04 0,11 0,66 0, ,006 0,014 0,04 0,11 0,83

8 8 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) για ολόκληρο το δείγμα (Πίνακες αξιολογήσεις) Πίνακες αξιολογήσεις Ο πίνακας αξιολόγησης των ερωτήσεων Β1 Β8 δίνεται σε 5-βαθμια και 3-βαθμια κλίμακα και στηρίζεται στην χρήση της κωδικοποίησης ποσοστών. Για την ανάλυση όλων των ερωτήσεων (Β) χωρίς κανέναν διαχωρισμό επιλέχτηκε η κωδικοποίηση των απαντήσεων σε 3-βάθμια κλίμακα. IND IND B1 9,926 19,07 27,74 15,73 7,531 B1 26,73 31,27 22 B2 15,04 18,07 21, ,67 B2 30,67 24,87 24,47 B3 15,15 18,63 21,33 9,481 15,41 B3 30,93 24,53 24,53 B4 10,79 14,47 16,48 19,14 19,12 B ,6 35,4 B5 9,802 17,83 32,33 14,28 5,753 B5 25,6 35,27 19,13 B6 15,72 23,99 22,93 11,77 5,605 B6 35,87 26,87 17,27 B7 3,778 7,333 23,15 30,16 15,58 B7 12,4 27,27 40,33 B8 5,704 9,074 21,11 26,96 17,15 B8 15,4 25,2 39,4

9 9 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) για ολόκληρο το δείγμα (Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών βήμα 1) Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών Το ποσοστό ερμηνείας του πρώτου παραγοντικού άξονα (83,72%) είναι αρκετά μεγάλο και ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος του φαινομένου. Ενώ το ποσοστό ερμηνείας του δεύτερου παραγοντικού άξονα (16,28%) ουσιαστικά συμπληρώνει αυτό του πρώτου και μαζί ερμηνεύουν ολόκληρο το φαινόμενο. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,06869 ΑΞΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 1 0, ,72 83,72 ***************************************** 2 0, ,28 100,00 ********

10 10 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) για ολόκληρο το δείγμα (Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών βήμα 2) Πίνακας συντεταγμένων COR και CTR, των διαβαθμίσεων GA Τα σημεία που συμβάλλουν έντονα στη δημιουργία του πρώτου παραγοντικού άξονα είναι το 1 με CTR 422 και το 3 με CTR 557. Στη δημιουργία του δεύτερου παραγοντικού άξονα συμβάλλει έντονα μόνο το σημείο 2 με CTR 645. #G1 COR CTR #G2 COR CTR

11 11 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) για ολόκληρο το δείγμα (Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών βήμα 3) Πίνακας συντεταγμένων COR και CTR, των μεταβλητών FA Στη δημιουργία του πρώτου παραγοντικού άξονα έχουν συμβάλλει κυρίως οι ερωτήσεις Β6 με CTR 223, Β7 με CTR 319 και Β8 με CTR 237. Στη δημιουργία του δεύτερου παραγοντικού άξονα, έχουν συμβάλλει κυρίως τα σημεία Β4 με CTR 237 και Β5 με CTR 421. #F1 COR CTR #F2 COR CTR B B B B B B B B

12 12 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) για ολόκληρο το δείγμα (Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών βήμα 4) Πρώτος Παραγοντικός άξονας Για τον πρώτο παραγοντικό άξονα σημαντικό είναι να παρατηρηθεί ότι διατάσσει από αριστερά προς τα δεξιά τις μεταβλητές που αξιολογήθηκαν από το καθόλου έως το πολύ. Συγκεκριμένα, θετικά αξιολογήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ερώτηση, η ερώτηση για το αν θεωρούν ότι οι υπηρεσίες κοστίζουν πολύ ακριβά στην Κύπρο σε συσχετισμό με την υπόλοιπη Ευρώπη. Θετικά επίσης αξιολογήθηκε σε μεγάλο βαθμό και η άποψη των επιχειρήσεων σχετικά με την αναμενόμενη ανάπτυξη στη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών τα επόμενα τρία χρόνια. Αντίθετα, πολύ αρνητικά αξιολογήθηκε η ερώτηση σχετικά με την ποσότητα χρήσης αυτών των υπηρεσιών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

13 13 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) για ολόκληρο το δείγμα (Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών βήμα 5) Οι Κυπριακές επιχειρήσεις στο σύνολο του δείγματος πιστεύουν ότι : Το budget που διαθέτουν για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν αποδίδει αρκετά. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν δεν συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη οι υπηρεσίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται πολύ στην Κύπρο. Κοστίζουν πολύ ακριβά. Ο ανταγωνισμός για τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών είναι μέτριος. Τα στελέχη που τις διαχειρίζονται έχουν μέτρια εξειδίκευση. Η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία στην πώληση. Τα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη στη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

14 14 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες ανά τομέα απασχόλησης Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη βιομηχανία και το εμπόριο θεωρούν ότι: Η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών δε συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους Το budget που διαθέτουν δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Οι εν λόγω υπηρεσίες κοστίζουν πολύ ακριβά στην Κύπρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης IND VIO1 VIO2 EMP1 EMP2 YPI1 YPI2 EKP1 EKP2 B1 6,6 5,4 15,23 10,77 11,9 13,1 8,333 8,667 B2 7,333 4,667 17,83 8,167 11,77 13,23 6,167 10,83 B3 7,333 4,667 18,87 7,133 10,63 14,37 6,2 10,8 B4 5,567 6,433 15,93 10,07 8,833 16,17 4,533 12,47 B ,93 11,07 12,5 12,5 9,233 7,767 B6 6,9 5,1 17,6 8,4 14,57 10,43 9,667 7,333 B7 4,5 7,5 7,967 18,03 7,567 17,43 7,9 9,1 B8 4,667 7,333 12,67 13,33 7,3 17,7 4,667 12,33 1 ος Παραγοντικός Άξονας 2 ος Παραγοντικός Άξονας

15 15 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες ανά τομέα απασχόλησης (2) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες και αυτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση γενικότερα συμφωνούν ότι: 1 ο Παραγοντικό Επίπεδο Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στην Κύπρο το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται αρκετά για τους σκοπούς αυτούς. Δεν υπάρχει ο κατάλληλος ανταγωνισμός για τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Η εξειδίκευση των στελεχών δεν είναι αρκετή. Τα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη στη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία στις πωλήσεις.

16 16 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες ανά ετήσιο τζίρο Οι επιχειρήσεις με τζίρο έως και ετησίως θεωρούν ότι: Το budget που διαθέτουν για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής δεν αποδίδει στην επιχείρησή τους. Οι εν λόγω υπηρεσίες δε συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη αυτής. Οι υπηρεσίες αυτές κοστίζουν πολύ ακριβά στην Κύπρο. Θα υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα τρία χρόνια στην χρήση αυτών των υπηρεσιών. Με την παραπάνω άποψη συμφωνούν και οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο από έως και

17 17 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες ανά ετήσιο τζίρο (2) Οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο από έως και και αυτές με τζίρο και άνω πιστεύουν ότι: Η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πώληση. Το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται αρκετά για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής στην Κύπρο. Τα σημερινά στελέχη e-marketing που χειρίζονται τις εν λόγω υπηρεσίες δεν έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση. Ο ανταγωνισμός για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών δεν είναι ο κατάλληλος.

18 18 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες ανά πλήθος προσωπικού Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-50 άτομα γενικότερα συμφωνούν ότι: Το διαδίκτυο στην Κύπρο δε χρησιμοποιείται αρκετά για τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές κοστίζουν πολύ ακριβά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-10 άτομα θεωρούν ότι: Το budget που διαθέτουν γι αυτές τις υπηρεσίες δεν αποδίδει τόσο όσο αναμενόταν. Η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

19 19 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες ανά πλήθος προσωπικού (2) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 10+ άτομα συμφωνούν ότι: Η Κύπρος δεν προσφέρει τον κατάλληλο ανταγωνισμό για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής. Τα σημερινά στελέχη που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες δεν έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-50 άτομα συμφωνούν ότι: Τα επόμενα τρία χρόνια θα υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη στη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Αυτές με προσωπικό 50+ θεωρούν ότι : Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην πώληση.

20 20 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες σε αυτές που έχουν ιστοσελίδα και αυτές που δεν έχουν Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ιστοσελίδα πιστεύουν ότι: Το budget που διαθέτουν για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής δεν συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι εν λόγω υπηρεσίες κοστίζουν πολύ ακριβά στην Κύπρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

21 21 Ανάλυση των ερωτήσεων (Β) χωρισμένες σε αυτές που έχουν ιστοσελίδα και αυτές που δεν έχουν (2) Οι επιχειρήσεις που έχουν δική τους ιστοσελίδα πιστεύουν ότι: Το διαδίκτυο στην Κύπρο δεν χρησιμοποιείται αρκετά για τις εν λόγω υπηρεσίες. Τα σημερινά στελέχη e-marketing δεν έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση στην Κύπρο. Η Κύπρος δεν προσφέρει τον κατάλληλο ανταγωνισμό για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία στις πωλήσεις. Τα επόμενα τρία χρόνια η εξέλιξη στη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής και διαφήμισης θα είναι ραγδαία

22 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) για ολόκληρο το δείγμα 22 Οι Κυπριακές επιχειρήσεις γενικότερα χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ Μέτρια Social media marketing Υπηρεσίες yellow pages Offline διαφημίσεις Search Engine Optimization Banners Τοπικούς καταλόγους επιχειρήσεων newsletter Λίγο / Καθόλου Ad-words Press releases Blogs Forums

23 23 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες ανά τομέα απασχόλησης Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις υπηρεσίες χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ Social media marketing Search Engine Optimization Λίγο / Καθόλου Press releases Τοπικούς καταλόγους επιχειρήσεων

24 24 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες ανά τομέα απασχόλησης (2) Oι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη βιομηχανία και το εμπόριο χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ Offline διαφημίσεις Υπηρεσίες yellow pages Λίγο / Καθόλου Blogs Oι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκπαίδευση χρησιμοποιούν: Λίγο / Καθόλου Forums Ad-words newsletter Banners

25 25 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες ανά ετήσιο τζίρο Oι επιχειρήσεις με τζίρο έως και ετησίως χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ marketing Λίγο / Καθόλου Ad-words newsletter Oι επιχειρήσεις με τζίρο ετησίως χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ Υπηρεσίες yellow pages Λίγο / Καθόλου Blogs

26 26 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες ανά ετήσιο τζίρο (2) Oι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο από χρησιμοποιούν Αρκετά / Πολύ Social media Λίγο / Καθόλου Press releases Forums Oι επιχειρήσεις με τζίρο και άνω ετησίως χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ Offline διαφημίσεις Search Engine Optimization Λίγο / Καθόλου Τοπικούς καταλόγους επιχειρήσεων

27 27 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες ανά πλήθος προσωπικού Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-10 άτομα χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ marketing Υπηρεσίες yellow pages Search Engine Optimization

28 28 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες ανά πλήθος προσωπικού (2) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό άτομα χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ Social media Offline διαφημίσεις Search Engine Optimization Λίγο / Καθόλου Ad-words Banners Τοπικούς καταλόγους επιχειρήσεων Press releases newsletter Blogs Forums

29 29 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες σε αυτές που έχουν ιστοσελίδα και αυτές που δεν έχουν Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ιστοσελίδα χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ Social media Offline διαφημίσεις Υπηρεσίες yellow pages Λίγο / Καθόλου Ad-words newsletter Banners Press releases

30 30 Ανάλυση των ερωτήσεων (Γ) χωρισμένες σε αυτές που έχουν ιστοσελίδα και αυτές που δεν έχουν (2) Οι επιχειρήσεις που έχουν ιστοσελίδα χρησιμοποιούν: Αρκετά / Πολύ marketing Search Engine Optimization Λίγο / Καθόλου Τοπικούς καταλόγους επιχειρήσεων

31 Συμπεράσματα 31 Η όλη διερευνητική προσπάθεια μας, με την επιλεγείσα μεθοδολογία της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών υπήρξε αποτελεσματική και αποδοτική και έδωσε ανάγλυφη εικόνα των αποτελεσμάτων. Από την πρώτη ενότητα αντλίθηκε το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που επιχειρούν στον τομέα του εμπορίου και δεν έχουν ιστοσελίδα, πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής κοστίζουν ακριβά στην Κύπρο, ενώ αυτές που ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών και της εκπαίδευσης θεωρούν ότι η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία στις πωλήσεις. Οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως και απασχολούμενο προσωπικό έως και 50 άτομα, πιστεύουν ότι τα επόμενα τρία χρόνια θα υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής. Επίσης, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο τομέα του εμπορίου και δεν έχουν ιστοσελίδα, συμφωνούν ότι το budget που διαθέτουν για τις εν λόγω υπηρεσίες δεν αποδίδει αρκετά και ότι η χρήση αυτών των υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Εν συνεχεία, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν ιστοσελίδα, θεωρούν ότι στην Κύπρο οι εν λόγω υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούνται αρκετά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι τα σημερινά στελέχη e-marketing στερούνται εξειδίκευσης και ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος ανταγωνισμός για τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών.

32 Συμπεράσματα 32 Στη δεύτερη ενότητα προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες και δεν έχουν ιστοσελίδα χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media, αλλά συγχρόνως διαφημίζονται περισσότερο και με κλασικούς τρόπους διαφήμισης. Ενώ αυτές που έχουν ιστοσελίδα, χρησιμοποιούν περισσότερο το Search Engine Optimization. Ακόμη, επιχειρήσεις που ανήκουν στο τομέα της βιομηχανίας καταχωρούν την επιχείρησή τους σε καταλόγους yellow pages, ενώ επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως και με προσωπικό έως και 10 άτομα χρησιμοποιούν πολύ την υπηρεσία marketing. Παράλληλα, επιχειρήσεις χωρίς ιστοσελίδα και που ανήκουν κυρίως στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών, δεν καταχωρούν τις επιχειρήσεις τους σε τοπικούς καταλόγους επιχειρήσεων και δεν διαφημίζονται με banners σε άλλες ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο από , δε δημοσιεύουν καθόλου άρθρα. Αυτές που έχουν ιστοσελίδα και ανήκουν στους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου, δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ad-Words και newsletter. Τέλος, φαίνεται ότι καμία κατηγορία επιχείρησης δεν χρησιμοποιεί αρκετά τα blogs και τα forums.

33 Συμπεράσματα 33 Ολοκληρώνοντας, από την παρούσα έρευνα προέκυψε η εικόνα ότι οι Κυπριακές επιχειρήσεις, πλην αυτών που προσφέρουν κυρίως υπηρεσίες, δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής κυρίως λόγω χαμηλού ανταγωνισμού αλλά και υψηλού κόστους. Οι περισσότερες εξ αυτών περιορίζονται στη χρήση των social media και του marketing για να προωθήσουν την επιχείρησή τους. Από την παρούσα έρευνα είναι επιθυμητό να δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα στις Κυπριακές επιχειρήσεις, ώστε να αντιληφθούν τα οφέλη από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.

34 Τέλος παρουσίασης Ευχαριστώ πολύ Ματράκας Θωμάς

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: 400 συνεντεύξεις Ημερομηνία διεξαγωγής: Μάρτιος 2015 Κάλυψη: Επιλογή δείγματος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τα 4P και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Παράρτημα Λευκάδας) Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: E-marketing: Σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες και εργαλεία για την προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε δομημένες σε ερωτηματολόγια & φόρμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η OXO WEB SERVICES για να σας προτείνει μια λύση που θα ταιριάζει

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής Περιεχόμενο νέες προτεραιότητες σε κάθε είδους επικοινωνία Oι βασικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook. Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα

Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook. Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2012 Σκοπός Γιατί μπήκαν; Πόσο συχνά; Τι τους αρέσει;

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία. Όραμα - Αποστολή- Φιλοσοφία

Εταιρία. Όραμα - Αποστολή- Φιλοσοφία Εταιρία H A.I.D.A προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας. Διαθέτουμε γραφεία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης των Εισηγμένων Επιχειρήσεων με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης των Εισηγμένων Επιχειρήσεων με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης των Εισηγμένων Επιχειρήσεων με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Γενικά Το Ελληνικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δρόσος Λέκτορας Ηλ. Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. Φεβρουάριος 2015

Δημήτρης Δρόσος Λέκτορας Ηλ. Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. Φεβρουάριος 2015 Ψηφιακό Μάρκετινγκ Δημήτρης Δρόσος Λέκτορας Ηλ. Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μ.Π.Ε.Σ. Φεβρουάριος 2015 1 Μέσο και διαφημιστικός στόχος Αναγνωρισ ιμότητα Απόκτηση στοιχείων για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Υπηρεσίες διαδικτύου και προγραμματισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2271 0 81694 Website : www.webpromotion.com.gr Η δική σας ιστοσελίδα πουλάει; Παρουσίαση και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 2 ος Κύκλος Ιούλιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 4 Ιούνιος 2014 2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις έρευνες

Σύμφωνα με τις έρευνες Το Διαδίκτυο αλλάζει τις δυνατότητες για πληροφορίες υγείας Σύμφωνα με τις έρευνες Οι ασθενείς: επιθυμούν να έχουν οι ίδιοι περισσότερο έλεγχο και ρόλο - 80% των χρηστών του Internet, ψάχνουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638)

«Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638) «Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638) Επιβλέπων Καθηγητής: Γιαννάς Πρόδρομος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 Παρουσία τριών ελληνικών εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO Βαμβακάς Χρήστος Τασούλης Κωνσταντίνος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO INTERNET MARKETING Βασικότεροι τύποι: Social

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ!

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ! Ένας Ενιαίος, Περιεκτικός Διαδικτυακός Χώρος για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο της προσφοράς του προς τον επιχειρηματικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 24/10/2013 8:21:34 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Το Μοντέλο της Συμπεριφοράς των Καταναλωτών στο Η.Ε. Τύποι Καταναλωτών ανεξάρτητοι και μεμονωμένοι καταναλωτές, στους οποίους στοχεύουν τα ΜΜΕ οργανισμοί-αγοραστές αγοραστές

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactive communication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce έχει στόχο τις πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Βασιλική Ποθητού, Στ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Ετεοκλής Καλιμάνης, Δ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Στέφανος Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής ΤΕΞΓΔΕ και ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Τι και γιατί; Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Σχετικά με εμάς Ολοκληρωμένες λύσεις προβολής επαγγελματιών στο διαδίκτυο. Ο Όμιλος FOCUS-ON, ένας όμιλος Web & Mobile Services, ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2008

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr 2 Είμαστε εσύ. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις δικές σου ανάγκες, τα δικά σου θέλω, τις δικές σου απαιτήσεις. Με το δικό μας τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ELTRUN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟ DIGITAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ; Ενώ οι περισσότερες πρωτοπόρες στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Ονοματεπώνυμο : ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η COMPANY PROFILE Η Citrine είναι ένα διαφημιστικό agency. Ιδρύθηκε το 2004 και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που αφουγκράστηκαν τον παλμό της εποχής αφού στράφηκε σε καινοτόμες και εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Προώθηση ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ. η Πρόταση µας

Μάρκετινγκ και Προώθηση ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ. η Πρόταση µας Μάρκετινγκ και Προώθηση ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ η Πρόταση µας Η εταιρία μας είναι εξειδικευμένη στο τουριστικό Μάρκετινγκ και ειδικότερα στην προώθηση προορισμών, ξενοδοχείων και ταξιδίων. Έχουμε αποκομίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι3: Διερεύνηση και καταγραφή παρουσίας στο Internet

Ι3: Διερεύνηση και καταγραφή παρουσίας στο Internet Ι3: Διερεύνηση και καταγραφή παρουσίας στο Internet Έρευνα έτους 2 Site στο Internet διαθέτει το 82,2% των επ/σεων Βάση: Έρευνα έτους 2 Πρόθεση δημιουργίας ιστοσελίδας (%) Αγροτικός Βιομηχανικός 6 3 Κατασκευαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας Sales Factor Θέματα Παρουσίασης 1 Ποια είναι η Sales Factor 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας 3 Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξωτερικές Συνεργασίες 4 Οικονομικά Στοιχεία & Οφέλη Συνεργασίας 5 Πρόταση Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Παναγιώτης Ταρσινός Project Manager, RCI με την υποστήριξη της ECDL Hellas τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο

Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο Δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο 1 Πληροφορική: Τάσεις, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες και Έρευνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα