Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων"

Transcript

1 Καράμηνας, Ι., Μπαμπάλης & Τριλιανός, Α. (2009). «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων». Στο: Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου Τόμος Α. Αθήνα: Ατραπός, σελ Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων Ιγνάτιος Καράμηνας, Θωμάς Μπαμπάλης, Αθανάσιος Τριλιανός 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδαγωγών για το αν πρέπει ή όχι η δασκάλα ή ο δάσκαλος ως γονιός να αναλαμβάνει την τάξη, στην οποία πρόκειται να φοιτήσει το παιδί του. Προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις και αντιλήψεις των Ελλήνων δασκάλων στο θέμα αυτό και να εξαχθούν σχετικά συμπεράσματα διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα σε δείγμα 632 δασκάλων από όλη την Ελλάδα, στους οποίους δόθηκε συναφές Ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση. Η επεξεργασία των Ερωτηματολογίων σε πρώτη φάση έδωσε αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν σε πανελλήνιο συνέδριο στα Γιάννενα, το Μάιο του 2007 με σημαντικό συμπέρασμα ότι 4 στους 10 δάσκαλοι (39.6%) αναφέρουν ότι είχαν, έχουν, θα έχουν ή θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στη τάξη τους, ενώ 6 στους 10 από αυτούς (60.4%), αναφέρουν ότι δεν είχαν, δεν έχουν, δεν θα έχουν ή δεν θα ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους (Τριλιανός, Τσιπλητάρης, Μπαμπάλης, Καράμηνας, 2007) Στην παρούσα έρευνα γίνεται παρουσίαση της ποιοτικής διερεύνησης των απόψεων και αντιλήψεων των υποκείμενων του δείγματος που απάντησαν στην ανοικτή ερώτηση αν είχαν να αναφέρουν μια εμπειρία ή ένα περιστατικό σχετικό με το αν πρέπει το παιδί τους να φοιτά ή όχι ως μαθητής στην τάξη τους. 2. Ερευνητικά Ερωτήματα 1. Ποιες είναι οι εμπειρίες των υποκειμένων του δείγματος που είχαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους; 2. Ποιες είναι οι εμπειρίες των υποκειμένων του δείγματος που δεν είχαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους; 3. Ποιες εμπειρίες έχουν τα υποκείμενα του δείγματος (ως εκπαιδευτικοί σε σχέση με συναδέλφους στο σχολείο, ως δάσκαλοι παιδιών συναδέλφων, ως μαθητές-παιδιά εκπαιδευτικών, και ως συμμαθητές παιδιού εκπαιδευτικών); 4. Ποιες είναι οι απόψεις των υποκειμένων του δείγματος για τον αν πρέπει ή όχι να έχει ο εκπαιδευτικός το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του; 3. Συμμετέχοντες Στην παρούσα έρευνα και στη σχετική ερώτηση απάντησαν 154 από τους 632 δάσκαλους του δείγματος (24.4%), από τους οποίους οι 62 ήταν άνδρες (36.4%) και οι 92 ήταν γυναίκες (63.8%). 4. Αποτελέσματα της Έρευνας-Συζήτηση

2 Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος ομαδοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν. Ως μεθοδολογικό εργαλείο για την επεξεργασία των απόψεων και αντιλήψεων των υποκειμένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου, ενώ ως βασική μονάδα ανάλυσης θεωρήθηκε το θέμα (Τσιπλητάρης & Μπαμπάλης, 2006: ). Με βάση το περιεχόμενο των αναφορών των υποκειμένων του δείγματος προέκυψαν τέσσερις (4) κατηγορίες που είναι οι εξής: 1. Είχα το παιδί μου ως μαθητή στην τάξη μου 2. Δεν είχα το παιδί μου ως μαθητή στην τάξη μου 3. Αρνητική βιωματική εμπειρία 4. Αν μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του. Στη συνέχεια στον Πίνακα 1 ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση κάθε μιας από τις τέσσερις κατηγορίες καθώς και των υποκατηγοριών που αυτές συμπεριλαμβάνουν. Πίνακας 1: Ποσοστιαία Κατανομή των Απαντήσεων κατά Θεματική Κατηγορία και Υποκατηγορία (Ν=154) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Είχα το παιδί μου ως μαθητή στην τάξη μου 1.1 Η εμπειρία μου είναι θετική 1.2 Η εμπειρία μου είναι αρνητική 1.3 Αν και δεν το ήθελα Δεν είχα το παιδί μου ως μαθητή στην τάξη μου 2.1 Επειδή συνειδητά δεν το ήθελα 2.2 Αν και το ήθελα Αρνητική βιωματική εμπειρία 3.1Ως εκπαιδευτικός σε σχέση με συναδέλφους στο σχολείο 3.2 Ως δάσκαλος παιδιών συναδέλφων 3.3 Ως μαθητής-παιδί εκπαιδευτικών 3.4 Ως συμμαθητής παιδιού εκπαιδευτικών Αν μπορεί ο εκπαιδευτικός να έχει το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του 4.1 Θετική άποψη 4.2 Αρνητική άποψη 4.3 Γενική κρίση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f ΠΟΣΟΣΤΟ % 27,9 7,1 18,2 2,6 9,1 7,8 1,3 7,8 3,3 1,9 1,9 0,7 55,2 13,7 35,7 5,8 ΣΥΝΟΛΟ η Θεματική Κατηγορία: «Είχα το παιδί μου ως μαθητή στην τάξη μου» Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 43 αναφορές (27,9%) επί του συνόλου των 154, που αφορούν την άποψη των υποκειμένων της έρευνας, οι οποίοι είχαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Έτσι προκύπτουν 3 υποκατηγορίες (βλ. Πίνακα 1). Πιο συγκεκριμένα, στις 11 αναφορές της πρώτης υποκατηγορίας επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι από αυτή την επιλογή μόνο θετικές εμπειρίες προέκυψαν καθώς «όσοι συνάδελφοι ζητούν τη γνώμη μου, τους το προτείνω ανεπιφύλακτα» (E-327, Δ/λα), αφού «Είχα διαχωρίσει το ρόλο μου. Στο σπίτι μαμά, στο σχολείο δασκάλα» (E-377,Δ/λα). Μια ομάδα υποκειμένων του δείγματος

3 αιτιολογούν την επιλογή τους και υποστηρίζουν ότι το να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους έγινε, επειδή «ήθελα να δω πώς εργάζεται και συμπεριφέρεται μέσα στην τάξη» (E-184, Δ/λος) και αυτό «μου έδινε τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και αυτοδιόρθωσης» (E-82, Δ/λα) αλλά και «για να του δείξω τρόπους και μεθόδους ώστε να μαθαίνει πιο εύκολα τα μαθήματά του και να ελέγχω την απόδοσή του» (E- 169,Δ/λα). Τέλος, επισημαίνεται ακόμα ότι η επιλογή αυτή «(κάνει) καλό για τα υπόλοιπα παιδιά (της τάξης). Οι τάξεις από τις οποίες έχω τις πιο ευχάριστες εμπειρίες είναι οι τάξεις που είχα τα παιδιά μου» (E-342, Δ/λα ). Στις 28 αναφορές της δεύτερης υποκατηγορίας γίνεται εκτενής λόγος για την αρνητική εμπειρία των υποκειμένων της έρευνας, επειδή είχαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Έτσι, υποστηρίζεται χαρακτηριστικά ότι: «Το παιδί μου κουράστηκε πολύ να αποβάλλει τα άγχη που της δημιούργησα» (E-70, Δ/λος ), «του φέρθηκα σκληρά σε σχέση με τους άλλους» (E-109,Δ/λα), ενώ συχνά «αποτελούσε το εξιλαστήριο θύμα για όλες τις αρνητικές συμπεριφορές της τάξης» (E-176,Δ/λος). Έχει αξία η αναφορά ότι τα παιδιά μου «έγιναν «θύματα» της επιλογής μου αφού ό,τι καλό πετύχαιναν ήταν γιατί είχαν τη μαμά τους δασκάλα ενώ για ό,τι κακό συνέβαινε την πλήρωναν πρώτοι» (E-196,Δ/λα). Ακόμα έχει σημασία να αναφερθούν προβλήματα, όπως το παιδί μου «Είχε αρνητική συμπεριφορά και προσπαθούσε να κερδίσει τη φιλία με τ άλλα παιδιά με διάφορους τρόπους (και τελικά) δεν απέκτησε ποτέ πραγματικούς φίλους από το σχολείο (E-475,Δ/λος), «Πολλές φορές αναγκάστηκα να φωνάξω, να παρακαλέσω για ώρες να κάνει τα μαθήματα και τις εργασίες που είχα βάλει στη τάξη» (E-433,Δ/λος). Τέλος είναι χαρακτηριστική η αναφορά «Μπαμπά είσαι ο καλύτερος μπαμπάς και ο χειρότερος δάσκαλος, λόγια της κόρης μου όταν είχαμε την ατυχία να συνυπάρξουμε ως μαθήτρια και δάσκαλός της» (E-473,Δ/λος). Τέλος, στις 4 αναφορές της τρίτης υποκατηγορίας γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα υποκείμενα της έρευνας είχαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους αν και δεν το επιθυμούσαν είτε επειδή δεν γινόταν αλλιώς «λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολείων που υπηρετούσα (1/θ, 2/θ ή 3/θ)» (E-472, Δ/λος) είτε «για να μην το αναλάβει ανεπαρκής εκπαιδευτικός» (E-72, Δ/λος), είτε εξ ανάγκης επειδή «είχε κάποιες «αδυναμίες» διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ήθελα να το δω και μέσα στην ομάδα (τάξη)» (E-71, Δ/ λα ). 2 η Θεματική Κατηγορία: «Δεν είχα το παιδί μου ως μαθητή στην τάξη μου» Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται 14 αναφορές (9,1%), που εστιάζονται στους λόγους που τα υποκείμενα της έρευνας δεν είχαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους. Έτσι προκύπτουν (2) υποκατηγορίες (βλ. Πίνακα 1). Ως προς την πρώτη υποκατηγορία, που αναφέρεται στις απόψεις όσων συνειδητά δεν ήθελαν να έχουν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους, αυτό έγινε για μια σειρά από λόγους, όπως «Το θεώρησα υπερβολικό» (E-134, Δ/λα) «θα ήμουν πολύ αυστηρή με το παιδί μου, προκειμένου να φανώ αντικειμενική» (E- 197,Δ/λα), «Για να μην ξεσπάω το άγχος και το στρες της τάξης στο παιδί μου» (E- 287,Δ/λα), «μάλλον θα «αδικούσα» το παιδί μου» (E-455,Δ/λα). Ακόμα έχει ενδιαφέρον και η αναφορά ότι «Η κόρη μου αντιμετώπιζε αυστηρή κριτική από τους συμμαθητές της επειδή ήταν κόρη δασκάλας. αν έπαιρνε «κάτω από 10» την κορόιδευαν πως παρότι είναι κόρη δασκάλας δεν πήρε «δέκα» (E-182, Δ/λα). Ως προς τη δεύτερη υποκατηγορία που αναφέρεται στις απόψεις όσων δεν είχαν το παιδί τους ως μαθητή στην τάξη τους αν και το ήθελαν, αυτό προκύπτει, επειδή «δε μου δόθηκε η δυνατότητα να το κάνω αυτό» (E-454, Δ/λος), αλλά αιτιολογείται και η αποτυχία των παιδιών να πετύχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ως εξής: «Έχω δυο παιδιά, τα οποία σπούδασαν στο εξωτερικό. Θεώρησα υπεύθυνο τον

4 εαυτό μου, γιατί απέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια (επειδή) δε φοίτησαν ως μαθητές στη δική μου τάξη» (E-549, Δ/λα). 3 η Θεματική Κατηγορία: «Αρνητική βιωματική εμπειρία». Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται 12 αναφορές (7,8%), που επικεντρώνονται σε περιστατικά και βιώματα των υποκειμένων της έρευνας. Έτσι προκύπτουν τέσσερις (4) υποκατηγορίες, (βλ. Πίνακα 1). Ως προς την πρώτη υποκατηγορία που αφορά στην αρνητική βιωματική εμπειρία σε σχέση με συναδέλφους στο σχολείο, ένα σημαντικό μέρος των αναφορών εστιάζεται στην άποψη ότι αυτή η επιλογή προκαλεί τα «αρνητικά σχόλια των γονέων και τα πειράγματα από τους άλλους μαθητές (E-90, Δ/λα). Ακόμα επισημαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί «για να διαλύσουν οποιαδήποτε υποψία ως προς την αντικειμενικότητά τους, ήταν υπέρ το δέον αυστηροί με τα παιδιά τους, φτάνοντας σε σημείο να τα αδικούν» (E-466,Δ/λος). Επίσης γίνεται αναφορά και σε ποιο ακραία περίπτωση, όπου «συνάδελφος τιμωρούσε συνεχώς (το παιδί του) δεν του έβαζε το βαθμό που άξιζε για να μη νιώθουν οι άλλοι ότι κάνει διάκριση και το κυριότερο, ότι του έδινε σφαλιάρα όταν τον αποκαλούσε μπαμπά αντί για κύριε» (E- 379, Δ/λα). Ως προς τη δεύτερη υποκατηγορία που αφορά στην αρνητική βιωματική εμπειρία ως δασκάλων παιδιών συναδέλφων τους, έχει αξία να επισημανθεί η άποψη ότι «υπηρετώντας σε ένα μικρό σχολείο, δημιουργήθηκαν προβλήματα, σχετικά με τη βαθμολογία και τη διάκριση του σημαιοφόρου όπου και τελικά ήταν το παιδί του εκπαιδευτικού» (E-243, Δ/λα). Ακόμα, επισημαίνεται με έμφαση ότι το παιδί του γονιού- εκπαιδευτικού όχι μόνο δεν πρέπει να φοιτά στην τάξη ή στο σχολείο, αλλά ούτε ακόμη και ο δάσκαλός του να ανήκει στο στενό συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον της οικογένειας μια κι όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «ο γιος μου είχε στη β δημοτικού δασκάλα μια φίλη μου και αυτό μου δημιούργησε πολλά προβλήματα. Το παιδί μου είχε ένα συνεχές άγχος, υπερέβαλλε εαυτόν, τον απασχολούσε συνέχεια τι θα πει η φίλη μου σε μένα για τις επιδόσεις του στα μαθήματα, για τη συμπεριφορά του κ.ά. Αυτό ήταν πολύ αρνητικό για όλη την οικογένεια, παρόλο που η συμπεριφορά της δασκάλας ήταν άψογη» (E-551, Δ/ λα). Ως προς την τρίτη υποκατηγορία που αφορά στην αρνητική βιωματική εμπειρία ως μαθητών- παιδιών εκπαιδευτικών, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συναδέλφων μαθητών που βίωσαν με αρνητικό τρόπο το γεγονός, ότι είχαν τους γονείς τους ως εκπαιδευτικούς, καθώς όπως υποστηρίζουν «Είχα τον πατέρα μου δάσκαλο στην Ε και Στ τάξη του δημοτικού και πάντα ένιωθα αδικημένη. Είχα την αίσθηση πως για όλα έφταιγα εγώ και όλοι με κοιτούσαν με «άλλο» μάτι», (E- 296,Δ/λα) «με ενοχλούσε που με αδικούσε μερικές φορές για να μην πουν κάτι τα άλλα παιδιά» (E-440,Δ/λα). Επιπρόσθετα, έχει αξία να αναφερθεί και η επισήμανση ότι «ο δάσκαλος και το παιδί του θα αντιμετωπίσουν αρνητική κριτική από τη στιγμή που θα συνυπάρχουν στον ίδιο σχολικό χώρο, είτε ο δάσκαλος έχει το παιδί του στην τάξη, είτε όχι» (E-452,Δ/λα). Τέλος, ως προς την τέταρτη υποκατηγορία που αφορά στην αρνητική βιωματική εμπειρία ως συμμαθητών παιδιών εκπαιδευτικών, έχει σημασία η περίπτωση που αναφέρει ότι «Ως μαθήτρια του δημοτικού έτυχε να έχω συμμαθητή το γιο της δασκάλας. Ενώ η ίδια κάθε άλλο παρά ευνοϊκή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απέναντι στο παιδί της, από μόνο του το γεγονός της συνύπαρξης τους στην τάξη έκανε εμένα και πολλούς συμμαθητές μου να παρατηρούμε διαρκώς την συμπεριφορά της, κυρίως, δε την προσπάθειά της να αποστασιοποιηθεί από το ρόλο της μητέρας. Αυτή μας η ενασχόληση, που συχνά επεκτεινόταν και σε συζητήσεις στο διάλειμμα, μας

5 αποσπούσε ελαφρά από το μάθημα και κατά κάποιον τρόπο μας εμπόδιζε να «αφεθούμε» στα χέρια της δασκάλας μας» (E-5,Δ/λα). 4 η Θεματική Κατηγορία: «Αν μπορεί ο εκπαιδευτικός να έχει το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του» Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται 85 αναφορές (55,2%) και εστιάζονται στην άποψη των υποκειμένων της έρευνας για το αν πρέπει ή όχι να έχει ο εκπαιδευτικός το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του. Έτσι προκύπτουν τρεις (3) υποκατηγορίες (βλ. Πίνακα 1). Ως προς την πρώτη υποκατηγορία που αφορά στη θετική άποψη των υποκειμένων της έρευνας για το αν πρέπει ή όχι να έχει ο εκπαιδευτικός το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του, ένα σημαντικό μέρος των αναφορών εστιάζεται στην άποψη ότι: «Είναι σημαντικό να έχεις το παιδί σου στην τάξη σου για ένα έτος ώστε να «παρακολουθήσεις» σε πραγματικές συνθήκες τάξης τις «ικανότητές» του» (E- 187,Δ/λος). Επειδή «το παιδί μας αποτελεί ένα γνώμονα, μια σταθερά δική μας, που αφορά τη μέτρηση είτε της δεοντολογίας μας, είτε της απόδοσης του μαθήματος που διδάσκουμε στην τάξη» (E-485,Δ/ λος). Επίσης επισημαίνεται ο φόβος για «την πιθανή ανεπάρκεια κάποιου συναδέλφου, όχι τόσο τη διδακτική όσο την ψυχοσυναισθηματική» (E-265,Δ/λα). Ακόμα η αναφορά ότι «Δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοι που δεν εργάζονται με σθένος και μεράκι, όμως με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη μαθαίνουν. Πολλοί κάνουν αυτό το επάγγελμα από ανάγκη κι όχι από μεράκι» (E-211,Δ/λα). Τέλος, είναι χαρακτηριστική και η αναφορά «Θεωρώ ότι το παιδί μου είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Με πολύ εγωισμό λοιπόν, δηλώνω ότι ως δάσκαλος εγώ ο ίδιος του παιδιού μου, μπορώ να του δώσω τη μόρφωση και την αγωγή που τουλάχιστον δε θα είναι ελλιπής ή λάθος. Η συνέπεια του εκπαιδευτικού δεν είναι δεδομένη! Δε θα ρισκάρω! Όχι στο παιδί μου! Θέλω και για το παιδί μου, ό,τι προσφέρω στους μαθητές μου» (E268, Δ/λος). Ως προς τη δεύτερη υποκατηγορία που αφορά στην αρνητική άποψη των υποκειμένων της έρευνας για το αν πρέπει ή όχι να έχει ο εκπαιδευτικός το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του, ένα σημαντικό μέρος των αναφορών εστιάζεται στην επισήμανση ότι «προκαλείται αρνητικό κλίμα μεταξύ των μαθητών και αντιπαλότητες» (E-62,Δ/λα), «είναι πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο»,(e-135,δ/λα) «(το παιδί) αισθάνεται εγκλωβισμένο και δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί απέναντι στη δασκάλαμαμά του, αλλά και απέναντι στους συμμαθητές του, οι οποίοι είναι σκληροί μαζί του για ό,τι κι αν συμβεί μες στην τάξη» (E-179,Δ/λα). Έχει αξία να τονιστεί η άποψη ότι «Θέλω το παιδί μου να λειτουργεί αυτόνομα, ανεξάρτητα από μένα, στηριζόμενο στις δυνάμεις του και χωρίς «τις πλάτες» τις δικές μου», (E-247, Δ/λα), «Άρα στο παιδί μου θέλω να είμαι πρώτα πατέρας και μετά δάσκαλος» (E-575,Δ/λος). Ακόμα επισημαίνεται ότι «πρόβλημα δημιουργείται όταν ο εκπαιδευτικός έχει το παιδί του στην Ε τάξη κι αυτό γιατί η βαθμολογία σ αυτή την τάξη παίζει ρόλο στο ποιος θα βγει σημαιοφόρος» (E-27, Δ/λα). Επίσης, ιδιαίτερη αξία έχουν οι αναφορές ότι το παιδί μου «καλό είναι να φοιτά και σε διαφορετικό σχολείο, από αυτό στο οποίο εργάζομαι» (E-566,Δ/ λος) «για να αποκτήσει αυτονομία»,(e-229,δ/λα) «και αν είναι δυνατόν και σε διαφορετικό σχολείο το καθένα (αν έχω περισσότερα παιδιά)» (E-116, Δ/λα ). Ακόμα υποστηρίζεται με έμφαση ότι «Το παιδί (του δασκάλου) δεν πρέπει καν να μπαίνει στο γραφείο των δασκάλων» (E-99,Δ/λα) αλλά, και «να απαγορευτεί δια νόμου η φοίτηση των παιδιών των δασκάλων στο σχολείο που υπηρετούν» (E-584, Δ/ λος). Τέλος, ως προς την τρίτη υποκατηγορία που αφορά στη γενική κρίση των υποκειμένων της έρευνας για το αν πρέπει ή όχι να έχει ο εκπαιδευτικός το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του, υποστηρίζεται ότι «Αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι

6 δύσκολο να απαντηθεί. Έχει τα θετικά και τα αρνητικά του» (E-191,Δ/λα): «Το να έχει ένας εκπαιδευτικός το παιδί ως μαθητή θα πρέπει να είναι μια απόφαση συνυφασμένη με τον ίδιο του το χαρακτήρα και το χαρακτήρα του παιδιού του» (E-506,Δ/λα). 5. Συμπεράσματα της Έρευνας- Συζήτηση Τα αποτελέσματα τόσο από την ποσοτική όσο και από την ποιοτική διερεύνηση των δεδομένων της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος τοποθετούνται - χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τις θέσεις που υποστηρίζουν: Η πρώτη και σημαντικότερη κατηγορία είναι όσοι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες της συνύπαρξης ταυτόχρονα τόσο του γονεϊκού όσο και δασκαλικού ρόλου. Κι αυτή τους η διαπίστωση στηρίζεται τόσο στην προσωπική τους εμπειρία, όσο και στα βιώματα τους μέχρι σήμερα αλλά και στην άποψή τους για το συγκεκριμένο θέμα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους εκπαιδευτικούς που εκφράζουν θετική άποψη για τη συνύπαρξη των δυο ρόλων και αυτό στηρίζεται τόσο στην προσωπική τους εμπειρία όσο και στην άποψή τους για το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά τους εκπαιδευτικούς που εκφράζουν μια γενική άποψη και ουσιαστικά μια ουδέτερη κρίση για τον εν λόγω ζήτημα. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειονότητα των υποκειμένων τους δείγματος, δηλαδή 7 στους 10 εκπαιδευτικοί (72,1%) εκφράζει σαφή αρνητική θέση για τη συνύπαρξη των δυο ρόλων. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες μικρής κλίμακας (Ζέλιος, Ρότσικα & Αναγνωστόπουλος, 2007 Βασιλοπούλου 2008), όπου διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων δασκάλων βρίσκουν τη συνύπαρξη των δύο ρόλων λίγο ως πολύ αρνητική. Παρ όλα αυτά υπάρχουν και 33 από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος, δηλαδή σχεδόν 2 στους 10 (22,1%) που υποστηρίζουν τη θετική διάσταση του θέματος. Και αυτό το εύρημα είναι κοντά στο 37,3% της αντίστοιχης έρευνας, όπου διαπιστώνεται ότι ο «διαρκής συγχρωτισμός δεν είναι αρνητικός» (Ζέλιος, Ρότσικα, Αναγνωστόπουλος, 2007: ). Όπως επισημάνθηκε και στην πρώτη ανακοίνωση της έρευνας αυτής υπάρχει «μεγάλο παιδαγωγικό και κοινωνικό πρόβλημα, που περιμένει τη λύση του από τους ειδικούς» άλλωστε αυτό προκύπτει ότι ενδιαφέρει πλέον και την πολιτεία, αφού τα τελευταία δυο χρόνια η Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς ότι «παιδαγωγικά ορθό είναι να μην αναλαμβάνουν τμήματα όπου φοιτούν τα τέκνα τους» (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ, 2007: 4). Επιπλέον, η έρευνα αυτή ανέδειξε κι άλλη μια διάσταση του θέματος, η οποία κατά τη γνώμη μας θα επιβαρύνει το σχολικό κλίμα όσο το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Οι γονείς πλέον βιώνουν το εν λόγω ζήτημα κι αποτελεί γι αυτούς από τη μια αιτία αρνητικών σχολίων αλλά και από την άλλη, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, αντικείμενο ευχής και θετικής προσδοκίας. Με βάση λοιπόν τη διάχυτη εντύπωση αλλά και την κοινή διαπίστωση στο χώρο των δασκάλων ότι ο Έλληνας δάσκαλος αν δεν παίρνει το παιδί του ως μαθητή στην τάξη του, τουλάχιστον φροντίζει ποιος θα το πάρει, έχουν μεγάλη σημασία αναφορές του τύπου: «Πάντως, θα φροντίσω σε ποιον δάσκαλο θα στείλω (τα παιδιά μου) στο σχολείο μου» (E-285, Δ/λος) αλλά και οι αναφορές-επισημάνσεις του τύπου: «τελευταία λέγεται μεταξύ γονέων το εξής: «Να παρακαλάμε το παιδί μας να πάει στην ίδια τάξη με κανένα παιδί δασκάλου, για να τα πάρει καλός δάσκαλος» (E- 111,Δ/λος).

7 Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς προβλέπεται να διερευνηθούν και οι απόψεις τόσο των μαθητών που έχουν τους γονείς τους ως δασκάλους στην τάξη τους όσο και των συμμαθητών τους, οι οποίοι βιώνουν μαζί τους αυτή την εμπειρία. Βιβλιογραφία Βασιλοπούλου, Δ. (2008). Δάσκαλοι και δασκαλοπαίδια στο ίδιο σχολείο. Διπλωματική Εργασία. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγκύκλιος ΥΠΕΠθ (2007), Δν/ση Σπουδών Π.Ε. με θέμα: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, Φ12/653/61565/Γ1/ , σ.4. Κιούσης, Γιώργος (2007), «Ο μπαμπάς ο δάσκαλος», εφημ. «Ελευθεροτυπία», , σ. 41. Ζέλιος, Γ.- Ρότσικα, Β.- Αναγνωστόπουλος, Δ. (2007), «Οι απόψεις των δασκάλων για τη συνύπαρξη γονεϊκού και εκπαιδευτικού ρόλου», περ. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 8, σελ Τριλιανός, Αθανάσιος- Τσιπλητάρης, Αθανάσιος- Μπαμπάλης, Θωμάς -Καράμηνας Ιγνάτιος (2007) «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων», στα Πρακτικά (Επιμ. Καψάλης Γ. & Κατσίκης, Α.) του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Ιωάννινα, Μαΐου 2007, Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σελ (Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή). Τσιπλητάρης, Α. & Μπαμπάλης, Θ. (2006), Δέκα Παραδείγματα Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας: Από τη Θεωρία στην Πράξη, εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Teacher s child attending his classroom: A qualitative research on Greek teacher s aspects and perceptions Abstract In this work we focus on a qualitative research of Greek teacher s opinions and perceptions, who answered (inter alia) to the open question if they had an experience or a relative incident whether their child should attend or not their class. The results of this research indicate that the teachers of the sample are placed in three basic categories according to their opinions. Concretely, the first and more important category is those teachers who conceive and point out the negative consequences of their dual role as teachers and parents. The second category concerns those teachers who express a positive attitude for the dual role of a teacher and finally, a third category, with low percentage, concerns those teachers who express a general opinion and assessment of the subject in question. Concerning all the above observations, it is clear that the big majority of the subjects of the sample, which is 7 to 10 teachers (72,1% percentage) expresses a clear negative position for the dual role of a teacher. Nevertheless, 33 teachers, almost 2 to 10 (22,1% percentage) support a positive dimension of the dual role of a teacher. Περίληψη Στην παρούσα έρευνα γίνεται παρουσίαση της ποιοτικής διερεύνησης των απόψεων και αντιλήψεων των Ελλήνων δασκάλων που απάντησαν (μεταξύ άλλων) στην ανοικτή ερώτηση αν είχαν να αναφέρουν μια εμπειρία ή ένα περιστατικό σχετικό με το αν πρέπει το παιδί τους να φοιτά ή όχι ως μαθητής στην τάξη τους. Τα

8 αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος τοποθετούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τις θέσεις που υποστηρίζουν: Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη και σημαντικότερη κατηγορία είναι όσοι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες της συνύπαρξης του γονεϊκού και δασκαλικού ρόλου. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους εκπαιδευτικούς που εκφράζουν θετική στάση για τη συνύπαρξη των δυο ρόλων και τέλος, μια πολύ μικρή τρίτη κατηγορία αφορά τους εκπαιδευτικούς που εκφράζουν μια γενική άποψη και κρίση για τον εν λόγω ζήτημα. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειονότητα των υποκειμένων του δείγματος, δηλαδή 7 στους 10 εκπαιδευτικοί (72,1%) εκφράζει σαφή αρνητική θέση για τη συνύπαρξη του γονεϊκού και δασκαλικού ρόλου. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν και 33 από αυτούς, δηλαδή σχεδόν 2 στους 10 (22,1%) που υποστηρίζουν τη θετική διάσταση του θέματος. Ιγνάτιος Καράμηνας, Δρ Διδακτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πόντου 13 Νίκαια, 18454, τηλ.: , Web-Page: Θωμάς Μπαμπάλης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Τριλιανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Eleni argues with her kids over their grades at school

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί; Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια Εισαγωγική Παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π.

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π. «STORI» Stages of Recovery Instrument Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π., 2012) Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά το πώς αισθάνεστε για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ANΩΝΥΜΟΙ

ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ANΩΝΥΜΟΙ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ANΩΝΥΜΟΙ Θέμα έρευνας: ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Στόχος έρευνας: Να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. https://www.youtube.com/watch?v=k0ghibehfda ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική πρόταση στην Πληροφορική Γ Γυμνασίου με θέμα: «Από τον Αλγόριθμο στον Προγραμματισμό σε περιβάλλον MicroWorlds Pro»

ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική πρόταση στην Πληροφορική Γ Γυμνασίου με θέμα: «Από τον Αλγόριθμο στον Προγραμματισμό σε περιβάλλον MicroWorlds Pro» ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική πρόταση στην Πληροφορική Γ Γυμνασίου με θέμα: «Από τον Αλγόριθμο στον Προγραμματισμό σε περιβάλλον MicroWorlds Pro» Μαζέρας Αχιλλέας ΠΕ19 MsC Αυτοματισμού 1 ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή:

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλικία:. Φύλο: Αγόρι Κορίτσι Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα εκτός σχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: Πόσο συμφωνείς με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις; Βάλε σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τέταρτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-5 Ώρα για δράση... 6-14 Σημειώσεις... 15 2 Μάθημα Πέμπτο- Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις πώς να διαχειριστείς την λεπτή γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου 1 Υπεύθυνος Μελέτης: Κωτσίδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου Μέλος ΟΠΚΑΠ Αγίου Δημητρίου 2 Πιλοτική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg Η επικοινωνία δίχως βία είναι μια μέθοδος η οποία: Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. Εστιάζει στην έκφραση, μέσω της ομιλίας, των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Σκοπός, στόχοι, φορείς, αντικείμενα, κριτήρια, μέσα, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Θεωρία και έρευνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14 Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος Περιγραφή Πλαισίου Σχολείο: 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Τμήμα: Β 3 Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Διαμαντίδης Συνοδός: Δημήτριος Πρωτοπαπάς

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη Ενότητα 2: Παραδοσιακή - Συντηρητική Παιδαγωγική και Σχολικές Πρακτικές Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο :

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο : Αποτύπωση απαντήσεων ερωτηματολογίου αποτίμησης δεύτερου επιμορφωτικού τριημέρου Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν με εποπτικό τρόπο οι απαντήσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

9l')lI21)l ftqft11(jl P.J-FΣ jl)l OfTCP)l ΦΙΆ 'Σ 'ΣTJ{W rι'ά ΞΚ 21 '2 rι'ory 13 V ijjf:μdrrι1(οry'σχοjlρ.ιοrycpο210ry

9l')lI21)l ftqft11(jl P.J-FΣ jl)l OfTCP)l ΦΙΆ 'Σ 'ΣTJ{W rι'ά ΞΚ 21 '2 rι'ory 13 V ijjf:μdrrι1(οry'σχοjlρ.ιοrycpο210ry ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ feqx[')ltσi)i: 9l'CPQrι'01(Ojljl 021121)l 'Σ1(jljf1QW 'Σq)l 9l')lI21)l ftqft11(jl P.J-FΣ jl)l OfTCP)l ΦΙΆ 'Σ 'ΣTJ{W rι'ά ΞΚ 21 '2 rι'ory

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ.

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ. Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ. Γενικά, εκφοβισμός είναι όταν ένα παιδί (ή μια ομάδα παιδιών) προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία των μαθητών

Βαθμολογία των μαθητών Βαθμολογία των μαθητών Τι σημαίνει βαθμολογία Η βαθμολογία ως παιδαγωγική ενέργεια ισοδυναμεί με τη διαδικασία απόδοσης βαθμού Βαθμός σημαίνει συγκεκριμενοποίηση της αξιολόγησης με έναν αριθμό ή χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου Α! Γενικές Πληροφορίες 1. Ποιος συμπληρώνει τo ερωτηματολόγιο ; α) Πατέρας β) Μητέρα γ) Άλλος κηδεμόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Η στρατηγική Ελέγχω και Αποχωρώ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυτοελέγχου σε μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα.

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου κινήθηκε σε αρκετά καλά πλαίσια. Οι στόχοι, που

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗ ΑΝΔΡΕΑ «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» κ. Παπανδρούδη

Διαβάστε περισσότερα