Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx"

Transcript

1 Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx

2 Turinys 1. Saugos instrukcija 3 2. Terminų žodynas 5 3. Apsaugos sistemos struktūra 7 4. Sistemos specifikacijos Centralių techninės galimybės Sistemos moduliai LCD klaviatūros KM20 ir KM20T Išplėtimo modulis EXM Nuotolinio valdymo modulis RCM GSM komunikatorius GSW Vartotojo atpažinimo modulis RID Instaliavimas Instaliavimo tvarka Maitinimo šaltinių prijungimas Sistemos išjungimas Centralės prijungimo schema Programuojami išėjimai PGM Modulių prijungimas Klaviatūros prijungimas Klaviatūros prijungimas prie kompiuterio Išplėtimo modulio EXM800 prijungimas Nuotolinio valdymo modulio RCM800 prijungimas Komunikatoriaus GSW2 prijungimas Vartotojo atpažinimo modulis RID Modulių pašalinimas Jutiklių prijungimas Telefono linijos prijungimas TIP, RING, T-1, R Radijo ryšio įrenginio prijungimas Šviesos diodų indikacija Papildoma informacija Sistemos įjungimas, kai nėra maitinimo tinklo Serviso PIN kodo atstatymas Sistemos paruošimas programavimui Datos ir laiko nustatymas Gedimų peržiūra ir trynimas Gamyklinis projektas Gamyklinio projekto taikymas objekte 41 2

3 1. SAUGOS INSTRUKCIJA Siekiant užtikrinti Jūsų ir aplinkinių asmenų saugumą, išvengti traumų dėl šilumos bei elektros įtampos poveikio, prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaitykite toliau nurodytas taisykles ir griežtai jų laikykitės! Išsaugokite šias taisykles tol, kol naudositės šiuo įrenginiu. Įrenginys turi būti įrengtas tik ribotos prieigos vietoje. Įrenginys turi būti jungiamas prie įžeminto elektros tinklo (fazinis laidas (L) rudos (juodos) spalvos, nulinis laidas (N) mėlynos spalvos, apsauginis laidas (PE) žalias su išilgai esančiu geltonu brūkšniu). Maitinimo kabelio laidų skerspjūvio plotas $ 0,75 kv. mm. Įrenginys maitinamas iš dviejų šaltinių: pagrindinio ir rezervinio. Pagrindinis maitinimo šaltinis: galios transformatorius I: 230V 50 Hz; II: 20V ~ 1,5A 50Hz; Rezervinis maitinimo šaltinis: 12V 7Ah/20HR baterija; MAS-800 serijos įrenginiai laiduoja LST EN :2003 standarto reikalaujamą saugos lygį. Kiekvienas anksčiau nurodytas susietasis maitinimo šaltinis irgi privalo tenkinti LST EN standarto reikalavimus! Apsaugai nuo viršsrovių ir trumpųjų jungimų patalpos kintamosios srovės elektros tinklo grandinėse turi būti įrengtas papildomas (rezervinis) automatinis dvipolis atjungimo įtaisas, gebantis nutraukti didžiausią galimą gedimo sukeliamą srovę. Atjungimo įtaiso kontaktų skiriamasis tarpas turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Atjungimo įtaisas turi būti arti įrenginio ir lengvai prieinamas. Įrenginio instaliavimą (įrengimą) ir techninį aptarnavimą gali atlikti tik tam darbui kvalifikuotas asmuo, turintis pakankamai žinių apie įrenginį ir bendruosius saugos reikalavimus. Jei sutrinka įrenginio darbas, remontą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo. Centralės telefono išvadai turi būti prijungti tik prie analoginių PSTN linijų. Prijungimas prie skaitmeninių ISDN linijų gali sugadinti įrangą. 3

4 Įrenginio pilno atjungimo įtaisai nuo: kintamosios sroves 230 V elektros tinklo : rezervinis dvipolis atjungimo įtaisas; rezervinių baterijų nuolatinės srovės: atjungiant baterijos prijungimo jungtį iš centralės BAT lizdo; Šių atjungimo įtaisų negalima įrengti lanksčiuose kabeliuose. Nelieskite pavojingų aukštos įtampos įrenginio dalių! Prieš atliekant bet kokius įrenginio montavimo ar aptarnavimo darbus, atjunkite įrenginį nuo AC ar DC elektros tinklo, ištraukite baterijos jungtį iš centralės BAT lizdo. Žaibuojant draudžiama atlikti bet kokius įrenginio montavimo ar aptarnavimo darbus. Neleistina prie sistemos prijungti išsikrovusią bateriją. Norint išvengti įrenginio gedimo, išsikrovusią, arba niekada nenaudotą bateriją, reikia prieš tai pakrauti atitinkamu įkrovikliu. Pasibaigus baterijos galiojimo laikotarpiui, baterija turi būti utilizuota pagal galiojančias taisykles (Europos Sąjungos Direktyvos 91/157/EEC ir 93/86/EEC). ATSARGIAI! JEIGU BUS ĮDĖTA NETINKAMOS RŪŠIES BATERIJA, KURI NĖRA REKOMENDUOTA GAMINTOJO - GALIMAS SPROGIMAS! ATSITIKTINAI NESUJUNKITE BATERIJOS POLIŲ ATVIRKŠČIU POLIŠKUMU. NEUŽTRUMPINKITE BATERIJOS POLIŲ. NAUDOTAS BATERIJAS ATIDUOKITE PERDIRBTI ATSKIRAI NUO KITŲ ŠIUKŠLIŲ. Nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. 4

5 2. TERMINŲ ŽODYNAS Apsaugos sistema. Tam tikrų tarpusavyje sujungtų prietaisų, komponentų ir elementų visuma, įrengta pagal atitinkamą konfigūraciją, registruojanti ir pranešanti apie įsilaužimą, bandymą įsilaužti, užpuolimą bei gaisrą. Apsaugos sistema susideda iš centralės, modulių, jutiklių, signalizavimo įrangos, pagrindinio ir rezervinio maitinimo šaltinių, komunikacinio įrenginio, jungiamųjų kabelių bei montavimo elementų. Centralė. Elektroninis mikroprocesorinis įrenginys, kontroliuojantis elektrinės grandinės (zonos), prijungtos prie centralės įėjimų gnybtų, elektrinę būseną ir atitinkamai reaguojantis į tos būsenos pasikeitimą, suformuodamas atitinkamus programiškai priskirtus išėjimo signalus Jutiklis - prietaisas, sukuriantis įsibrovimo signalą ar pranešimą, reaguodamas į nenormalią būseną, kuri rodo esant pavojų. GPRS (angl. General Packet Radio Service) mobiliojo ryšio technologija, skirta duomenų perdavimui GSM tinkluose. GSM (angl. GSM Global System for Mobile communications) pasaulinis mobilių telefonų ryšio standartas. ISDN (angl. ISDN - Integrated Services Digital Network) integruotų paslaugų skaitmeninis tinklas. KRbus. Firmos Kodinis Raktas sukurta duomenų magistralė, naudojama MAS-800 serijos apsaugos sistemose. LCD (angl. LCD Liquid Crystal Display) skystųjų kristalų ekranas. LED (angl. LED Light Emitting Diode) šviesos diodas. Modulis. Elektroninis mikroprocesorinis įrenginys, kontroliuojantis zonas arba programuojamaisiais išėjimais valdantis prijungtą įrangą, atliekantis raporto pranešimo perdavimo, informacijos atvaizdavimo funkcijas. Pagrindinis maitinimo šaltinis - maitinimo šaltinis, naudojamas aprūpinti energija įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemą, ar jos dalį, normaliomis veikimo sąlygomis. Programuojami išėjimai PGM. Programuojami išėjimai yra skirti išorinių įrenginių įjungimui/išjungimui (signalizavimo įranga, apšvietimo valdymo blokas ir t.t.). PSTN (angl. PSTN Public Switched Telephone Network) telekomunikacijų tinklas, teikiantis telefono ryšio paslaugas viešiesiems abonentams. Rezervinis maitinimo šaltinis - šaltinis, galintis maitinti sistemą iš anksto numatytą laiką, kai negalima naudotis pagrindiniu maitinimo šaltiniu. RF (angl. RF - Radio Frequency) radijo dažnis. Sabotažo zona. Tyčinio apsaugos sistemos darbą trikdančios veikos (jungiamųjų kabelių pažeidimo, papildomų prietaisų nesankcionuoto prisijungimo, perdavimo įrangos atjungimo) aptikimas. 5

6 Sritis programinis, zonas pagal valdymo būdą apjungiantis vienetas, skirtas sistemos valdymo supaprastinimui. Zona. Centralės ar modulio įėjimo/išėjimo gnybtų kontroliuojama elektrinė grandinė, fiksuojanti elektrinio signalo būklės faktinį pokytį (sujungta/atjungta). 6

7 3. APSAUGOS SISTEMOS STRUKTŪRA 1 pav. Struktūra 7

8 4. SISTEMOS SPECIFIKACIJOS MAS-800 serijos apsaugos sistemų pagrindą sudaro PAS8xx tipo centralė ir prie jos prijungtas vienas ar keli moduliai, kuriais galima valdyti sistemą ir/arba išplėsti jos galimybes: padidinti zonų, programuojamų išėjimų (PGM) skaičių, valdyti įvairią įrangą, stebėti temperatūras, perduoti apsaugos pranešimus įvairiais ryšio kanalais Centralių techninės galimybės 1 lentelė. Centralės Elementas PAS808 PAS816 PAS832 Sistemos zonų skaičius Zonų skaičius centralėje Dvigubos zonos Sistemos sričių skaičius Sistemos modulių skaičius Vartotojų skaičius Laikmačių skaičius Sistemos PGM skaičius PGM skaičius centralėje Raporto pranešimų skaičius centralėje kartu su KM Raportavimo protokolai Contact ID Contact ID Contact ID, SIA, Ademco 4x2 slow, BEEP Apsaugos klasė II II II 2 lentelė. Centralių galimybės Zonos Elementas Komunikacijos Parametrai 8 zonos atributai; 20 zonos funkcijų; 7 jutiklio prijungimo būdai; Keičiami zonų pavadinimai; Zoną Z6 galima užprogramuoti kaip sabotažo įėjimą; Integruotas PSTN komunikacijų blokas su impulsiniu bei toniniu (DTMF) numerio rinkimu ir Contact ID protokolu. 4 kontaktų jungtis, skirta Contact ID protokolu raportuojančio RF (radijo dažnio) ar GSM/GPRS siųstuvo maitinimui bei valdymui. 1 Instaliuotojas arba serviso darbuotojas 8

9 2 lentelė. Centralių galimybės (tęsinys) Elementas Parametrai EEPROM atmintis - sistemos nustatymai ir Atmintis sergėjimo būsena išlieka net pilnai išjungus maitinimą. Pagrindinis maitinimo 20V šaltinis ("10%) AC 50Hz 30 VA Centralės vartojama srovė 40 ma Maitinimo šaltinio įtampa 13,8V DC Maksimali ilgalaikė 1A maitinimo šaltinio apkrova Srovės vartojimas iš tinklo, 150 ma esant 1 A apkrovai Baterijos gedimo įtampa #11,5V Baterijos atjungimo įtampa 9,5V Maksimali apkrova iš 3A baterijos Išėjimas +AUX maksimali srovė iki 0,8A, komutuoja +12V PGM išėjimas +BELL maksimali srovė iki 0,8A, komutuoja +12V PGM išėjimas -PGM1 maksimali srovė iki 50mA, komutuoja 0V PGM išėjimas +PGM2 maksimali srovė iki 0,8A, komutuoja +12V 12V 7Ah/20HR talpos švino rūgštinė baterija Rezervinis maitinimo hermetiškame korpuse. šaltinis Baterijos krovimo srovė ("20%): 300mA 3,15A lydusis saugiklis baterijos apsaugai. Centralė yra pritaikyta darbui patalpų viduje esant Aplinka normaliai santykinei drėgmei. Darbo temperatūra: -10 C C. Apsaugos įjungimas režimu Esame namie, nustatytu laiku, pasirinktomis savaitės dienomis. Apsaugos įjungimas režimu Perspėjimas nustatytu laiku, pasirinktomis savaitės dienomis (tik PAS832 centralėje). Skirtinga išėjimo užlaikymo trukmė kiekvienai sričiai (tik PAS832 centralėje). Papildomos galimybės Vieną iš sričių galima naudoti kaip bendrą (tik PAS832 centralėje). Magistralės, modulių korektiško darbo stebėjimas, centralės PGM išėjimų apsauga nuo perkrovos, prie PGM prijungtos apkrovos aptikimas. Šios papildomos galimybės programuojamos MASCAD programa. 9

10 4.2. Sistemos moduliai LCD klaviatūros KM20 ir KM20T Klaviatūra su skystųjų kristalų ekranu MAS-800 serijos apsaugos sistemoje atlieka sistemos valdymo, informacijos atvaizdavimo, duomenų perdavimo funkciją. 3 lentelė. Klaviatūros KM20, KM20T Zonos Indikacija Maitinimas Aplinka Elementas Papildomos galimybės Parametrai 2 integruotos zonos; KM20T rodo temperatūrą, papildomai turi 4 temperatūrines zonas; Keičiami zonų pavadinimai; Integruotas sabotažo jungiklis. 32 simbolių, dviejų eilučių LCD ekranas su apšvietimu; 4 šviesos diodų (LED) indikacija ( Aliarmas, Apsauga, Gedimas, Perspėjimas ); Zumeris (angl. - buzzer). Maitinimo įtampa ("15%): +12V DC ; Maksimalus srovės suvartojimas: 100mA (be apkrovos). Modulis yra pritaikytas darbui patalpų viduje, esant normaliai santykinei drėgmei. Darbo temperatūra: 0 C C. Meniu trejomis kalbomis; 20 klavišų su apšvietimu; Skubaus iškvietimo mygtukai spaudžiant 2 klavišus (gaisrinė, policija, greitoji pagalba); Iki 32 funkcinių F klavišų kombinacijų; 1024 įvykių žurnalas su data, laiku, įvykio aprašymu; Montuojama iki 300m atstumu nuo centralės. 10

11 Išplėtimo modulis EXM800 Išplėtimo modulis yra skirtas išplėsti sistemos zonų arba programuojamų išėjimų skaičių. 4 lentelė. Išplėtimo modulis EXM800 Zonos Elementas Programuojami išėjimai (PGM) Aplinka Maitinimas Papildomos galimybės Parametrai Iki 8 gnybtų gali būti naudojami kaip zonos; Keičiami zonų pavadinimai; Modulio zona Z1 gali būti programuojama kaip modulio sabotažo įėjimas. Iki 7 gnybtų gali būti naudojami kaip programuojami išėjimai. Maksimali leistina išėjimo srovė: 50mA. Modulis yra pritaikytas darbui patalpų viduje, esant normaliai santykinei drėgmei. Darbo temperatūra: -10 C C. Maitinimo įtampa ("15%): +12V DC ; Maksimalus srovės suvartojimas: 12mA (be apkrovos). Diagnostika ir modulio adreso indikacija LED pagalba; Montuojamas iki 300m atstumu nuo centralės Nuotolinio valdymo modulis RCM800 Nuotolinio valdymo modulis yra skirtas 3 mygtukų tipo siųstuvėliais valdyti sistemą nuotoliniu būdu. 5 lentelė. Įėjimo kontrolės modulis RCM800 Elementas Komunikacijos Maitinimas Aplinka Parametrai Integruotas 434MHz radijo dažnio imtuvas; Iki 255 trijų mygtukų radijo dažnio siųstuvėlių su kintančiu kodu. Maitinimo įtampa ("15%): +12V DC ; Maksimalus srovės suvartojimas: 13mA (be apkrovos). Modulis yra pritaikytas darbui patalpų viduje esant normaliai santykinei drėgmei. Darbo temperatūra: -10 C C. 11

12 GSM komunikatorius GSW2 GSW2 komunikatorius skambina ir siunčia SMS vartotojui, gali raportuoti ir į saugos tarnybą. Vartotojas paskambinęs į modulį galės su mobiliuoju telefonu įjungti/išjungti apsaugą, trinti aliarmus, bei atlikti kitas klaviatūros funkcijas. 6 lentelė. GSM komunikatorius GSW2 Elementas Komunikacijos Maitinimas Aplinka Papildomos galimybės Parametrai GSM/GPRS modemas; Maitinimo įtampa ("15%): +12V DC ; Maksimalus srovės suvartojimas: <160mA (duomenų perdavimo metu). Modulis yra pritaikytas darbui patalpų viduje esant normaliai santykinei drėgmei. Darbo temperatūra: -10 C C. Raportų siuntimas DTMF signalais į saugos tarnybą Contact ID, Ademco 4x2 slow protokolais (būtinas geras ryšys); Skambina 2 ir siunčia SMS vartotojui; Sistemos valdymas mobiliu telefonu (DTMF signalais); Programavimas telefonu arba programa MASCAD ; Diagnostika ir modulio adreso indikacija dviejų LED pagalba; Montuojamas iki 300m atstumu nuo centralės Vartotojo atpažinimo modulis RID820 Pagal turimą kortelę modulis atpažįsta vartotoją ir leidžia jam įeiti į patalpas. 7 lentelė. Vartotojo atpažinimo modulis RID820 Elementas Komunikacijos Maitinimas Aplinka Papildomos galimybės Parametrai Integruotas 2,4GHz radijo dažnio imtuvas; Galima naudoti iki 20 kortelių; Maitinimo įtampa ("15%): +12V DC ; Maksimalus srovės suvartojimas: <20mA Modulis yra pritaikytas darbui patalpų viduje esant normaliai santykinei drėgmei. Darbo temperatūra: -10 C C. Leidimo įeiti suteikimo logika; Diagnostika ir modulio adreso indikacija dvispalvio LED pagalba; Zumeris; Montuojamas iki 300m atstumu nuo centralės. 2 Atsiliepus girdimas pypsėjimas, kuris atitinka tam tikrą įvykį. 12

13 5. INSTALIAVIMAS 5.1. Instaliavimo tvarka Atidžiai perskaitykite instaliavimo tvarkos aprašymą ir tik tada pradėkite instaliavimo darbus. 1. Projekto paruošimas. Nusibraižykite patalpos bendrąjį planą su pažymėtais moduliais, zonomis, signalizavimo įranga ir valdomais įrenginiais. Darbą galima lengvai atlikti naudojantis MASCAD programoje esančiu CAD įrankiu. 2. Dėžė. Išrinkite apsaugos sistemos dėžei sausą patalpą netoli maitinimo ir telekomunikacijų linijų. Prieš kabindami dėžę ant sienos nepamirškite įtvirtinti plastikinių plokščių fiksatorių. 3. Įrangos prijungimas. Prijunkite modulius, jutiklius, PGM valdomus įrenginius, telefono liniją, radijo ryšio įrenginius ir t.t. Užsirašykite modulių serijos numerius, kurie reikalingi atliekant modulių registravimą. 4. Maitinimo prijungimas. Prijunkite sistemai maitinimą vadovaudamiesi 5.2 Maitinimo šaltinių prijungimas skyriaus aprašymu (sistemos pilnas išjungimas aprašytas 5.3 Sistemos išjungimas skyriuje). Įjungus maitinimą dėžės dangtį prisukite keturiais savisriegiais varžtais. 5. Programavimas. Po sistemos įjungimo palaukite 1 minutę ir tik tada pradėkite programavimo darbus. 13

14 5.2. Maitinimo šaltinių prijungimas Išrinkite centralės dėžei sausą patalpą netoli maitinimo ir telekomunikacijų linijų. Patalpų apsaugos sistemą rekomenduojama sumontuoti į metalinę apsaugos sistemos dėžę CAS8. 230V maitinimo įtampos prijungimui reikia naudoti dviejų izoliacijų 3x0,75 kv. mm kabelį. 2 pav. Maitinimo įtampos prijungimas Apsaugai nuo viršsrovių ir trumpųjų jungimų patalpos kintamosios srovės elektros tinklo grandinėse turi būti įrengtas papildomas (rezervinis) automatinis dvipolis atjungimo įtaisas, gebantis nutraukti didžiausią galimą gedimo sukeliamą srovę. Atjungimo įtaiso kontaktų skiriamasis tarpas turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Atjungimo įtaisas turi būti arti įrenginio ir lengvai prieinamas. Centralės/modulių plokštės yra montuojamos į dėžę plastikinių fiksatorių pagalba. Plokštės montavimo kiaurymės turi sutapti su dėžės tvirtinimo kiaurymėmis. Nepamirškite sukišti fiksatorius į kiaurymes prieš kabindami apsaugos sistemos dėžę ant sienos. 3 pav. Plokštės tvirtinimas plastikiniu fiksatoriumi Apsaugos sistemos dėžė yra suprojektuota talpinti centralę, kelis papildomus modulius, įtampos transformatorių (I: 230V 50 Hz; II: 20V ~ 1,5A 50Hz;), bateriją (12V 7Ah/20HR), RF ar GSM siųstuvą, taip pat yra numatytos antenos tvirtinimo kiaurymės. 14

15 4 pav. Apsaugos sistemos dėžės vidaus instaliacija 5 pav. Įžeminimas 15

16 6 pav. Baterijos prijungimas Sistemai reikalinga 12 V 7Ah/20HR baterija. Baterija yra naudojama kaip rezervinis maitinimo šaltinis, dingus kintamosios srovės tinklo įtampai. Be to, baterija tarnauja kaip papildomas energijos šaltinis, esant trumpalaikiam apkrovimo padidėjimui (pavyzdžiui, įsijungus sirenai). Baterija jungiama į sistemą atlikus visus instaliavimo darbus. Baterijos prijungimo lizdas BAT pavaizduotas centralės plokštėje. DĖMESIO! Nesujunkite baterijos polių atvirkščiu poliškumu. DĖMESIO! Neužtrumpinkite baterijos polių. DĖMESIO! Prie centralės negalima jungti išsikrovusių baterijų. Norint išvengti gedimo, išsikrovusią bateriją prieš tai reikia įkrauti atitinkamu įkrovikliu. 16

17 5.3. Sistemos išjungimas Automatiniu dvipoliu atjungimo įtaisu (žr. 7 pav., A) atjunkite maitinimą apsaugos sistemai. Atidarius apsaugos sistemos dėžės dangtį gali kilti aliarmas (priklausomai nuo to kaip užprogramuota sistema). Ištraukite baterijos prijungimo jungtį (žr. 7 pav., B) iš centralėje esančio baterijos prijungimo lizdo BAT (žr. 7 pav., C) 17

18 5.4. Centralės prijungimo schema 7 pav. Bendroji centralės prijungimo schema 18

19 5.5. Programuojami išėjimai PGM Centralė turi tris programuojamus išėjimus: +BELL, -PGM1, +PGM2. Šie išėjimai yra skirti įrenginių valdymui (sirenos, relės, šviesos diodai ir pan.). Prijungdami įrenginius, atsižvelkite į jų elektrines charakteristikas. Išėjimų apkrovos srovė neturi viršyti centralės/modulių charakteristikose nurodytų reikšmių. Pliuso ženklas prie +BELL ir +PGM2 rodo, kad šie išėjimai komutuoja aukštą įtampos lygį (+12V). Pastarieji išėjimai yra galingi ir labiau skirti srovės vartojančiai įrangai prijungti. Prie +BELL išėjimo rekomenduojama prijungti sireną. Paprastos dvilaidės sirenos prijungimas pavaizduotas 8 paveiksle. Išėjimui užprogramuojama norima PGM funkcija, nurodomas veikimo laikas, pažymimi reikiami atributai, suveikimo šaltiniai. Sirenai su baterija maitinimas turi būti tiekiamas iš +BELL išėjimo. Išėjimui būtina nustatyti funkciją Mait.šaltinis. Valdymas atliekamas išėjimu -PGM1. Išėjimas -PGM1 komutuoja žemą įtampos lygį ir yra skirtas įrenginiams, kurių maksimali suvartojama srovė neviršija 50mA (šviesos diodai, mažo galingumo relės, sirenos valdymas ir pan.). Šiam PGM išėjimui nustatoma norima PGM funkcija, nurodomas veikimo laikas, pažymimi reikiami atributai, suveikimo šaltiniai. 8 pav. Paprasta dvilaidė sirena 9 pav. Sirena su baterija PASTABA. Programavimo metu 1s yra išjungiami PGM išėjimai, todėl galimas sirenos su baterija suveikimas dėl maitinimo šaltinio dingimo. PASTABA. Apsaugos sistemos centralės yra tiekiamos su išjungta apkrovos aptikimo funkcija, t.y. užprogramavus centralės PGM išėjimą ir nieko neprijungus prie jo, gedimai nebus indikuojami. Apkrovos aptikimą galima įjungti programa MASCAD, kortelėje Moduliai pasirinkus centralę ir pažymėjus nustatymų lauką PGM apkrovos aptikimas. 19

20 LED prijungimas Relės prijungimas prie -PGM1 Relės prijungimas prie +PGM2 Gaisro jutiklio prijungimas 10 pav. Kitos prijungimo schemos Jungiant reles, rekomenduojama lygiagrečiai joms jungti diodą, kuris ribotų išjungimo metu atsirandančią indukuotąją srovę. Prie +PGM2 paprastai jungiamos didesnio galingumo relės, sirenos, taip pat jį patogu naudoti kaip maitinimo šaltinį gaisro ar kitiems jutikliams, kuriems reikalingas atstatymas. Suveikus gaisro jutikliui, sistema išjungia jį maitinantį išėjimą +PGM2.Išėjimo išjungimo trukmė, jutiklio darbo režimo nusistovėjimo bei gaisro aliarmo patvirtinimo laikas MASCAD programa arba LCD klaviatūra. Įjungus jutiklį, maitinantį PGM, leidžiama nusistovėti jutiklio darbinei būsenai. Per gaisro aliarmo patvirtinimo laiką, suveikus šiam arba bet kuriam kitam gaisro jutikliui, bus skelbiamas garso aliarmas. Gaisro zonoms turi būti pažymėtas atributas Gaisro patv., išėjimui, kuris maitina gaisro jutiklius, turi būti užprogramuota funkcija Gaisro Mait.š., nurodyta atstatymo trukmė, pažymėtos gaisro zonos su patvirtinimo atributu. DĖMESIO! Centralėse PAS808 ir PAS816 gali būti tik vienas PGM išėjimas su funkcija Gaisro Mait.š., centralėje PAS832 PGM išėjimų su šia funkcija skaičius neribojamas. 20

21 5.6. Modulių prijungimas Visi moduliai prie sistemos jungiami naudojant keturių laidų magistralę - KRbus. Prie gnybtų +AUX (+12V) ir COM (bendras jungties taškas) jungiami laidai yra naudojami modulių maitinimui, o prie gnybtų CLK ir DAT - duomenų perdavimui. 11 pav. Keturių laidų magistralė - KRbus Duomenų linijos (CLK, DAT) ilgis tarp centralės ir modulio neturi viršyti 300 metrų atstumo. Maksimalus maitinimo šaltinio linijų ilgis priklauso nuo naudojamų laidų skerspjūvio ploto, modulių ir prijungtų jutiklių skaičiaus sistemoje. Įtampą modulio gnybtuose galima sužinoti atliekant įtampos testą: Pagrindin. meniu/testai/įtampos testas. MAS-800 modulių gnybtų įtampa turi patekti į intervalą 9 14V DC (RCM800 moduliui > 10,5V DC ). 12 pav. Įtampos matavimas Įtampa yra matuojama tik taške A. Prijungtų jutiklių B, C gnybtų įtampą reikia matuoti su voltmetru. Norint, kad MAS-800 serijos apsaugos sistema veiktų tinkamai, būtina, kad modulių, jutiklių, apkraunančių centralę, vartojama srovė neviršytų leidžiamų reikšmių. Centralės išėjimo +AUX maksimali leidžiama srovė yra 0,8A. Centralė vykdo modulių darbo stebėjimą. Jeigu modulis nebeatsako į komandas, centralė trumpam išjungia +AUX. Nustatymas Modulių stebėjimas gali būti keičiamas tik programa MASCAD. 21

22 8 lentelė. Modulių vartojamos srovės MAS-800 moduliai (12V DC ) Būsena Vartojama srovė KM20 LCD klaviatūra Įjungtas pašvietimas (LCD + klaviatūra) <100mA KM20 LCD klaviatūra Įjungtas pašvietimas tik LCD ekranui <52mA KM20 LCD klaviatūra Pašvietimas išjungtas <47mA EXM800 išplėtimo modulis Visi PGM išjungti <12mA RCM800 nuotolinio valdymo modulis Visi PGM išjungti <13mA GSW2 GSM/GPRS komunikatorius Budėjimo režimas <90mA GSW2 GSM/GPRS komunikatorius Duomenų perdavimas <160mA GSV2 GSM/GPRS komunikatorius Budėjimo režimas <40mA Vidutinė vertė GSV2 GSM/GPRS <64mA Duomenų perdavimas komunikatorius Max <260mA (trukmė iki 0,68 ms) RID820 2,4GHz ID kortelių skaitytuvas - <20mA 9 lentelė. Jutiklių vartotojamos srovės Jutiklio tipas (12 V DC ) Skaitmeninis judesio jutiklis Analoginis judesio jutiklis Stiklo dūžio jutiklis Dūmų jutiklis Vartojama srovė ~ 15 30mA ~ 10 20mA ~ 10 20mA ~ 10 90mA Skaičiuodami bendrą vartojamą srovę, įvertinkite PGM apkrovų, integruotų relių, jutiklių bei pačių zonų vartojamą srovę. Jei bendra vartojama srovė viršija maksimalią leistiną +AUX srovę, dalį modulių ir/arba apkrovų būtina maitinti iš papildomo +12V DC maitinimo šaltinio, sudarius bendrą COM grandinę Klaviatūros prijungimas LCD klaviatūra MAS-800 serijos apsaugos sistemose atlieka informacijos atvaizdavimo, sistemos valdymo, duomenų įvedimo ir apsikeitimo su kompiuteriu funkcijas. Klaviatūra atidaroma vienu metu paspaudus du fiksatorius (A) rodyklėmis pažymėta kryptimi (žr. 13 pav.). Modulis montuojamas ant lygaus paviršiaus, 22

23 panaudojant keturis tvirtinimo elementus. Galinėje klaviatūros sienelėje yra dviejų klaviatūros zonų gnybtų blokas, leidžiantis patogiai instaliuoti arčiau klaviatūros esančius jutiklius, KRbus prijungimo gnybtai, sabotažo jungiklis. 13 pav. LCD klaviatūra (galinė sienelė) Prieš atidarydami klaviatūros korpusą nepamirškite išjungti apsaugos, nes suveikęs sabotažo jungiklis gali sukelti nereikalingą aliarmą Klaviatūros prijungimas prie kompiuterio 14 pav. Klaviatūros prijungimas prie kompiuterio Klaviatūra su kompiuteriu sujungiama naudojant USB sąsają. Prie apsaugos sistemos neprijungtą klaviatūrą prie kompiuterio prijunkite taip, kaip pavaizduota 14 paveiksle. Norint prijungti jau veikiančią sistemoje klaviatūrą, reikia programiškai sudaryti ryšį su kompiuteriu: Pagrindin. meniu/serviso režimas/projek.siuntimas/ryšys su komp./pasiruošęs

24 15 pav. Ryšys su kompiuteriu leidžiamas Programuokite sistemą su MASCAD programa. Naujausią programos versiją galima parsisiųsti iš interneto puslapio: Išplėtimo modulio EXM800 prijungimas Išplėtimo modulis yra skirtas išplėsti sistemos zonų bei PGM išėjimų skaičių. Galimų naudoti zonų/išėjimų skaičius nustatomas pagal centralės modelį. Pavyzdžiui, naudojant PAS808 centralę, galima turėti 8 zonas, iš kurių 6 yra centralės plokštėje. Prijungus išplėtimo modulį bus galima papildomai turėti dar 2 zonas - iš viso 8 zonas. 16 pav. EXM800 prijungimas Nuotolinio valdymo modulio RCM800 prijungimas Nuotolinio valdymo modulis yra skirtas valdyti sistemą su 3 mygtukų pulteliais. Šis modulis gali vykdyti dalį klaviatūros funkcijų. Modulis turi 4 išėjimus, prie kurių patogu prijungti garažo vartų valdymo sistemą. 17 pav. RCM800 prijungimas 24

25 Komunikatoriaus GSW2 prijungimas GSW2 komunikatorius skambina ir siunčia SMS vartotojui, gali raportuoti ir į saugos tarnybą Contact ID, Ademco 4x2 slow protokolais (būtinas geras ryšys). 18 pav. GSW2 prijungimas (be modulių stebėjimo) GSW2 modulio prijungimas pagal 18 paveiksle pateiktą schemą leis apsaugos sistemai siųsti raporto pranešimus esant pažeistam KRbus, tačiau nebus vykdomas modulio darbo stebėjimas. 19 pav. GSW2 prijungimas (su modulių stebėjimu) GSW2 modulio prijungimas pagal 19 paveiksle pateiktą schemą leis centralei vykdyti šio modulio darbo stebėjimą ir jei modulis neatsakys į komandas trumpam išjungti jam maitinimą. Sistemos gamintojas rekomenduoja modulį prijungti pagal šią schemą. 25

26 DĖMESIO! GSW2 moduliui reikalinga SIM kortelė, kuri nereikalauja PIN kodo. PIN kodo reikalavimas išjungiamas telefonu Vartotojo atpažinimo modulis RID820 Modulis priima informaciją iš 2.4GHz dažniu veikiančios kortelės ir perduoda centralei, kuri apsprendžia, ar bus suteiktas vartotojui laikinas įėjimo užlaikymas konkrečiu apsaugos režimu. 20 pav. RID820 prijungimas 5.7. Modulių pašalinimas Norėdami pašalinti vieną ar kelis modulius iš sistemos, būtinai išjunkite sistemos maitinimą, prieš tai įsitikinę, kad apsauga nėra įjungta. Atjungę modulius, vėl įjunkite sistemą į tinklą. Išjunkite aliarmą, kilusį dėl to, kad sistema nerado pašalintų modulių, ir įvykdykite Registravimas komandą: Pagrindin. meniu/serviso režimas/sistemos nustat./moduliai/registravimas Jutiklių prijungimas Jutikliai jungiami į zonas. Zonos ant plokštės žymimos raide Z ir skaičiumi, kuris nurodo zonos numerį. Pagal plokštėje esantį zonos numerį nustatomas zonų programavimui reikalingas zonos fizinis adresas. Pavyzdžiui, centralės zonos Z1 fizinis adresas bus 001 (čia 00 centralės adresas, 1 - zonos numeris plokštėje). Jutikliai gali būti jungiami naudojant skirtingas prijungimo schemas: NC normaliai uždaro kontakto, NO normaliai atviro kontakto, NC/EOL normaliai uždaro kontakto su 1 rezistoriumi, NO/EOL normaliai atviro kontakto su 1 rezistoriumi, NC/DEOL normaliai uždaro kontakto su 2 rezistoriais, 26

27 NO/DEOL normaliai atviro kontakto su 2 rezistoriais, NC S&W prijungimo schema skirta apsauginių žaliuzių ir langų porų apsaugai, Dvigubos zonos į tą patį zonos gnybtą jungiami du jutikliai kiekvienam iš jų programiškai priskiriant atskirą sistemos zoną. 21 pav. Jutiklių prijungimo schemos 27

28 21 pav. Jutiklių prijungimo schemos (tęsinys) PASTABA. Visų rezistorių nominalo paklaida ± 5%. Jutiklių prijungimui skirtų laidų linijos ilgis neturi viršyti 300 m, o prie jutiklio kontaktų prijungtų laidų varža neturi viršyti 300 Ω. Rezistorius būtina montuoti kuo arčiau jutiklių. Neteisingas rezistorių prijungimas neduos jokios naudos. 10 lentelė. Fiksuojamos zonos būsenos priklausomybė nuo prijungimo schemos Prijungimo Fiksuojama zonos būsena schema Suveikimas Atsistatymas Trumpinimas Nutrūkimas NC Taip Taip Ne Ne, suveikimas NO Taip Taip Ne, suveikimas Ne NC/EOL Taip Taip Taip, sabotažas Ne, suveikimas NO/EOL Taip Taip Ne, suveikimas Taip, sabotažas NC/DEOL Taip Taip Taip, sabotažas Taip, sabotažas NO/DEOL Taip Taip Taip, sabotažas Taip, sabotažas Dvigubos Taip, bendras Taip, bendras Taip Taip zonos zonų sabotažas zonų sabotažas Prie sistemos gali būti jungiami pasyvaus arba aktyvaus tipo jutikliai. Aktyviems jutikliams būtinas maitinimas. Maitinimo grandinės COM ir +AUX gnybtai išdėstyti plokštėje šalia zonų taip, kad būtų lengvesnis jutiklių laidų prijungimas. PASTABA. Gaisro jutiklių prijungimui paprastai naudojamos schemos su vienu rezistoriumi. DĖMESIO! Prijungdami jutiklius nesudarykite kilpų. 28

29 22 pav. Neteisingas jutiklio prijungimas 23 pav. Teisingas jutiklių prijungimas Centralės zonos turi apsaugą nuo trumpalaikių viršįtampių. Saugantys elementai yra jautrūs ilgalaikiam įtampos poveikiui. Ilgam užtrumpinus zoną su +AUX galima sugadinti šiuos elementus (bus rodomas zonos gedimas ar suveikimas). Pašalinus sugadintą elementą sistema veiks, tačiau neturės patikimos apsaugos nuo trumpalaikių viršįtampių. 24 pav. Apsauga nuo trumpalaikių viršįtampių 5.9. Telefono linijos prijungimas TIP, RING, T-1, R-1 Raporto kanalas 1 (RK1) gali būti naudojamas Contact ID formato raportų siuntimui per PSTN telefono liniją (žr. 25 pav.). Centralė turi būti prijungta tiesiogiai prie linijos (gnybtai RING ir TIP), o likusi įranga (telefono aparatai, faksai, modemai ir t.t.) jungiami prie centralės gnybtų R 1 bei T 1. Toks prijungimas suteikia centralei pirmenybę naudotis telefono linija, kai reikia siųsti raportus į centrinį apsaugos pultą. 25 pav. Telefono linijos prijungimas 29

30 DĖMESIO! Atjunkite sistema nuo telefono ryšio tinklo prieš atlikdami aptarnavimo darbus. DĖMESIO! Sistemos nejunkite tiesiogiai prie ISDN linijos Radijo ryšio įrenginio prijungimas Raporto kanalas 2 (RK2) gali būti naudojamas Contact ID formato raportų siuntimui per radijo ryšio kanalą. Radijo ryšio įrenginiai prie apsaugos sistemos centralės jungiami per SERIAL jungtį. Jungties kontaktų žymėjimas pateiktas 26 paveiksle. 26 pav. Radijo ryšio įrenginio prijungimas Šviesos diodų indikacija 11 lentelė. Centralė LED blyksniai Aprašymas Dažni blyksniai + 3 s pauzė. Prijungti moduliai yra neregistruoti sistemoje. 5 blyksniai + 1 s pauzė + Įeita į servisą, kai prijungti moduliai neregistruoti dažni blyksniai + 1 s pauzė sistemoje. 5 blyksniai + 3 s pauzė Įeita į serviso režimą. 2 blyksniai + 1 s pauzė Išjungtas RK1 įtamp. steb. 1 blyksnis + 2 s pauzė Įjungtas raportavimas RK1 kanalu su RK1 įtamp. steb. 0,9 s blyksnis + 1,1 s pauzė Įjungtas raportavimas RK1 kanalu, su RK1 įtamp. steb, kai linijoje nėra reikiamos įtampos. 12 lentelė. Moduliai LED blyksniai Dažni blyksniai + 1 s pauzė + Skaičiuojami blyksniai + 2 s pauzė Skaičiuojami blyksniai: Dvigubi blyksniai Skaičiuojami blyksniai: Viengubas blyksnis Neteisingai prijungta KRbus magistralė 30 Aprašymas Suskaičiavus skaičiuojamus blyksnius gaunamas modulio adresas sistemoje. Dešimtys Vienetai Modulio LED mirksi savo adresą, tačiau LED pilnai neužgęsta.

31 6. PAPILDOMA INFORMACIJA 6.1. Sistemos įjungimas, kai nėra maitinimo tinklo 27 pav. Sistemos įjungimas, kai nėra maitinimo iš tinklo Prijungę 12V 7Ah/20HR bateriją prie centralės, jos neigiamą polių papildomu laidu sujunkite su centralės COM gnybtu (žr. 27 pav.). Sistema įsijungs, tačiau bus rodomas gedimas dėl AC įtampos nebuvimo Serviso PIN kodo atstatymas MAS-800 serijos sistemose yra realizuota galimybė atstatyti pamirštą serviso PIN kodą į gamyklinį PIN kodą = pav. Serviso PIN kodo atstatymas Atjunkite sistemą nuo kintamosios srovės 230 V elektros tinklo, ištraukite baterijos prijungimo jungtį iš BAT lizdo. Užtrumpinkite laidu PGM1 gnybtą su centralės zonos Z1 gnybtu (žr. 28 pav.). Neprijungę akumuliatoriaus įjunkite 31

32 maitinimą iš kintamos srovės 230 V elektros tinklo. Atlikus šią procedūrą automatiškai bus suteiktas leidimas įeiti į serviso režimą įvedant atstatytą gamyklinį PIN kodą Sistemos paruošimas programavimui Pirmą kartą naudojamai sistemai (sistema iš gamintojo), modulių registravimo ir sistemos duomenų sinchronizavimo procedūras galima atlikti vykdant komandą Pirmas startas. Komanda Pirmas startas leidžia automatiškai registruoti prie centralės prijungtus modulius, atlikti sistemos duomenų sinchronizavimą (projektas esantis klaviatūroje išsiunčiamas į sistemą). Įjungus sistemai maitinimą, klaviatūroje (-ose) bus rodomas užrašas Nėra valdymo Adresas 00. Paspauskite vienoje iš klaviatūrų 3 klavišą. Jeigu valdymas klaviatūrai gautas bus girdimas trumpas pyptelėjimas ir klaviatūros ekrane atsiras užrašas Pirmas startas Spauskite [ENT]. Jeigu sistemą sudaro centralė, viena klaviatūra ir vienas ar keli kiti skirtingo tipo moduliai spauskite klavišą. Moduliai bus registruojami pagal jiems suteiktus gamyklinius adresus. Po registravimo procedūros projektas esantis klaviatūroje bus išsiųstas į sistemą. Jeigu sistemą sudaro centralė, kelios klaviatūros ir vienas ar keli kiti skirtingo tipo moduliai, tai prieš spausdami klavišą, klaviatūroms neturinčioms valdymo, nurodykite jų būsimus adresus sistemoje. Adresas nurodomas paspaudus kiekvienos iš jų skaitmenimis pažymėtus klavišus (1, 2, 3, 4, 5). Nurodę klaviatūroms jų būsimus adresus grįžkite prie klaviatūros su užrašu Pirmas startas ir paspauskite klavišą. Klaviatūros bus registruojamos nurodytais adresais, kiti moduliai bus registruojami pagal jiems suteiktus gamyklinius adresus. Po registravimo procedūros projektas esantis klaviatūroje bus išsiųstas į sistemą. Jeigu į klaviatūrą buvo įrašytas konkretus objekto projektas (sukurtas programa MASCAD ), tai valdymą būtina gauti šiai klaviatūrai. Gavę klaviatūrai valdymą paspauskite klavišą ir leiskite sistemai vykdyti komandą Pirmas startas. Moduliai bus registruojami pagal programoje MASCAD nurodytus adresus. Po registravimo procedūros projektas esantis klaviatūroje bus išsiųstas į sistemą. PASTABA. Jeigu sistemos konfigūracija skiriasi nuo išvardytų, modulių registravimą ir sistemos duomenų sinchronizavimą atlikite remdamiesi Programavimo vadovo (toliau PV) 5.2 Sistemos paruošimas programavimui be Pirmas startas komandos skyriaus aprašymu. Gamykliniai sistemos PIN kodai: serviso PIN 0000, pirmojo vartotojo Jeigu į vieną iš klaviatūrų buvo įrašytas konkretus objekto projektas, tai valdymą gaukite tik šiai klaviatūrai. 32

33 6.4. Datos ir laiko nustatymas Atlikus visus instaliavimo darbus reikia nustatyti datą ir laiką. Ekrane pasirodžius užrašui Nustatykite datą ir laiką [ENT] paspauskite klavišą. Įveskite PIN kodą ir nustatykite laiką. Nenustačius laiko ir datos bus rodomas pranešimas Nustatykite datą ir laiką [ENT], nuolat švies šviesos diodas Gedimas Gedimų peržiūra ir trynimas Kai sistemoje nėra jokiu gedimų, šviesos diodas Gedimas nešviečia. Kai sistemoje yra gedimų Gedimas šviesos diodas šviečia nuolat. Ištrinti galima tik atmintyje esančius gedimus, t.y kai mirksi Gedimas šviesos diodas. Paspaudę klavišą peržiūrėsite gedimus, dar kartą paspaudę klavišą ištrinsite gedimus esančius atmintyje. Jeigu yra aliarmas, pirmiausia spausdami klavišą ištrinsite aliarmą, o paskui spausdami klavišą ištrinsite gedimus. 33

34 7. GAMYKLINIS PROJEKTAS MAS-800 serijos sistemos tiekiamos klientams su į klaviatūrą įrašytu projektu: įprogramuota 1 sritis, 8 zonos (zona Z6 naudojama kaip sabotažo įėjimas), PGM išėjimais: +BELL paprastai dvilaidei sirenai, -PGM1 sirenos su baterija valdymui, +PGM2 gaisro jutiklių maitinimui. Projektas gali nežymiai skirtis priklausomai nuo užsakovo šalies. 29 pav. Gamyklinio projekto principinė schema 34

35 DĖMESIO! Prijungę klaviatūrą prie centralės atlikite modulių registravimą ir duomenų sinchronizavimą, siųsdami duomenis iš klaviatūros. Vadovaukitės skyriaus 6.3 Sistemos paruošimas programavimui aprašymu. Modulių nustatymai: Nustatymai: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/moduliai/ Nustatymai. Centralė. Centralės tipas gali būti: PAS 808, PAS 816 arba PAS 832. Centralės adresas sistemoje visada yra 00. Centralės zona Z6 yra naudojama kaip sabotažo įėjimas. Į šią zoną jungiamas centralės dėžės sabotažo jungiklis, kuris fiksuoja dėžės atidarymą. Jungiklio tipas NC. Norint šią centralės zoną naudoti kaip sistemos zoną, nustatymą Taip Naud. sabot meniu pakeiskite į Ne : Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/ Moduliai/Nustatymai/Naud.sabot Klaviatūra. Sistema užprogramuota taip, kad prie klaviatūros būtų galima prijungti įėjimo durų atidarymą fiksuojantį jutiklių ir praėjimą stebintį judesio jutiklių. Klaviatūros adresas sistemoje yra 01. Sričių nustatymai: Nustatymai: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/sritys. Butas sistemoje užprogramuotos srities pavadinimas, matomas vartotojo sąsajoje. Šiai sričiai priskirtos visos sistemos zonos. Zonų nustatymai: DĖMESIO! Gamykliniame projekte įprogramuotoms zonoms yra nurodytas normaliai uždaro kontakto jutiklio tipas NC (dūmų jutikliui NO ). Jeigu prie zonų prijungtų jutiklių tipas skiriasi nuo naudojamo gamykliniam projekte, būtinai jį pakeiskite į tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Jeigu zona nenaudojama, būtinai ją išjunkite, pakeisdami jos jutiklio tipą į Nenaudojama. Nustatymai: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/zonos. Durys. Durų atidarymą/uždarymą fiksuojantis jutiklis gali būti jungiamas prie centralės zonos Z1 (zonos adresas 001) arba klaviatūros zonos Z1 gnybto (zonos adresas 011). Zonos funkcija Įeiti/Išeiti, nurodytas jutiklio tipas NC. Įėjimo užlaikymo trukmė 30 sekundžių. Koridorius. Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija Vidinė. Zona yra užprogramuota nesuveikti įėjimo/išėjimo užlaikymo metu (pažymėti zonos atributai Įėjimo kelia, Išėjimo keli ). Zona jungiama prie centralės zonos Z2 (zonos adresas 002) arba klaviatūros zonos Z2 gnybto (zonos adresas 012), jutiklio tipas NC 35

36 Virtuvė. Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija Vidinė, nurodytas jutiklio tipas NC. Zona jungiama prie centralės zonos Z3 gnybto (zonos adresas 003). Miegamasis. Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija Vidinė, nurodytas jutiklio tipas NC. Zona jungiama prie centralės zonos Z4 gnybto (zonos adresas 004). Dūmų jutiklis. Ši zona yra skirta aptikti dūmus patalpoje. Zonos funkcija 24h dūmai, nurodytas jutiklio tipas NO. Zona jungiama prie centralės zonos Z5 gnybto (zonos adresas 005). Maitinimas šiai zonai turi būti tiekiamas iš PGM išėjimo +PGM2. PGM išėjimų nustatymai: Nustatymai: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/pgm išėjimai. Sirena. Prie +BELL išėjimo jungiama paprasta dvilaidė sirena (PGM adresas 001). Išėjimas užprogramuotas taip, kad įsijungtų esant gaisro ar įsilaužimo aliarmui. Šaltinyje 1 pažymėtos sistemos zonos, kurioms suveikus bus sukeliamas aliarmas. Šaltinyje 2 pažymėti aliarmą galintys sukelti moduliai, t.y. centralė ir klaviatūra. Pažymėtos sritys iš kurių trinant aliarmą bus išjungiamas šis PGM išėjimas. Jeigu prie sistemos jungiama sirena su baterija, +BELL išėjimo funkciją pakeiskite į Mait. šaltinis ir maitinimą sirenai tiekite iš +BELL išėjimo. Valdymui žemu lygiu naudokite PGM1 išėjimą. Sirena. Žemas lygis išėjimo gnybtuose bus generuojamas esant gaisro ar įsilaužimo aliarmui (PGM adresas 002). PGM išėjimas naudojamas sirenos su baterija, papildomų siųstuvų ir kitos įrangos valdymui. Dūmų jut. maitin. Prie +PGM2 išėjimo jungiami dūmų jutikliai, kuriems reikalingas tikrinimas (PGM adresas 003). Šaltinyje 1 pažymėta zona Z5, t.y. dūmų jutiklis. Suveikus jutikliui išėjimas bus išjungiamas 10 sekundžių. Įjungus maitinimą bus vykdoma gaisro patvirtinimo procedūra. Sistemos laikų nustatymai: Nustatymai: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/laikų nustatym. Išėjimo užlaikymas visoms sritims: 30 s. Įėjimo užlaikymas visoms sritims: 30 s (klaviatūrų, kurių programinė versija 3.510b ir aukštesnė įėjimo užlaikymas nustatomas prie zonų nustatymų: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/zonos ). Klaviatūros aliarmo trukmė: 10 s. Automatinio apsaugos įjungimo delsimo trukmė (apsaugos įjungimas su laikmačiu): 30 s. Perspėjimo trukmė: 10 s. 36

37 Ilgo AC dingimo trukmė: 1 min. Gaisro jutiklio darbinės būsenos nusistovėjimo laikas: 5 s. Gaisro patvirtinimo laikas: 15 s. PASTABA. Jutiklio darbinės būsenos nusistovėjimo laikas yra pateikiamas jutiklio gamintojo dokumentacijoje. Įprogramuoti F klavišai: A Išeiname iš namų - skirtas saugoti namus, kai juose nieko nėra. Po apsaugos įjungimo bus saugomos visos zonos, atidarius duris bus įėjimo užlaikymo laikas apsaugos išjungimui. AA Esame namie skirtas saugoti namus, kai esama namuose ir tikimasi, kad kažkas gali ateiti. Vidinės zonos nesaugomos, atidarius duris bus įėjimo užlaikymas. AAA Vykstam atostogų skirtas saugoti namus, kai juose nieko nebus ilgą laiką. Po apsaugos įjungimo bus saugomos visos zonos, atidarius duris nebus įėjimo užlaikymo, kils aliarmas. A1 maksimalios apsaugos įjungimas pirmoje srityje. Tokį apsaugos įjungimą galima naudoti dviejų aukštų name, kai naktį 1 aukštu nesinaudojama, jo apsaugai įjungiami visi davikliai, niekas neturi sugrįžti, todėl įėjimui per duris nėra įėjimo užlaikymo (antra arba abi sritys kartu valdomos analogiškai: su A2 arba A12). A1A apsaugos, su įėjimo užlaikymu, įjungimas pirmoje srityje. Tokį apsaugos įjungimą galima naudoti 2 aukštų name, kai naktį 1 aukštu nesinaudojama, jo apsaugai įjungiami visi davikliai, kažkas turi sugrįžti, todėl įėjimui per duris, suteikiamas užlaikymas (antra arba kartu abi sritys jungiamos analogiškai: su A2A arba A12A). C apsaugos režimas Nakčiai. Skirtas saugoti namus, kai esama namuose, niekas neturi ateiti ir norima judėti patalpų viduje. Vidinės zonos nesaugomos, atidarius duris nebus įėjimo užlaikymo ir kils aliarmas. Toks apsaugos režimas efektyvus, kai durys ir langai apsaugoti atidarymo davikliais arba yra sumontuoti stiklo dūžio detektoriai. F, AAAA priverstinis apsaugos įjungimas, skirtas apsaugos įjungimui, kai yra suveikusios, neuždarytos zonos arba atsiradęs daviklio gedimas. Po apsaugos įjungimo visos zonos bus saugomos, atidarius duris bus įėjimo užlaikymas. B zonų ignoravimas. Jeigu norima įjungti apsaugą su suveikusiomis zonomis (pvz.: atidarytais langais) reikia nustatyti, kad sistema šias zonas ignoruotų. BB, F0 apsaugos išjungimas. Nepriklausomai ar yra saugomos visos sritys ar ne, apsauga bus išjungta pirmoje srityje, jeigu vartotojas turi teisę ją valdyti. B1 apsaugos išjungimas pirmoje srityje. Nepriklausomai ar yra saugomos visos sritys ar ne, apsauga bus išjungta pirmoje srityje, jeigu vartotojas turi teisę ją valdyti. 37

38 F30, F31 įvykių žurnalo peržiūra. Įvykių žurnale saugomi visi su saugomu objektu susiję įvykiai. F09 elektroninės užrašų knygutės (atmintinės) peržiūra. Čia galima rasti visą svarbią informaciją (tel. Nr., , www), kurią instaliuotojas įrašė į klaviatūrą. F22 detektorių darbingumo tikrinimas, zonų testavimas. Detektorių darbingumą rekomenduojama testuoti bent kartą per mėnesį. Testo metu reikia atlikti testuojamos zonos suveikimą, atidarant duris ar langus, darant judesį prieš judesio jutiklius. Stiklo dūžio jutiklius galima testuoti stiprių delnų pliaukštelėjimu. F33 leidimas atlikti sistemos pakeitimus (įėjimas į servisą). Saugumo sumetimais instaliuotojas galės atlikti sistemos pakeitimus, tik tada kai vartotojas suteiks leidimą tam. F20 aktyvuoto vartotojo PIN kodo keitimas. Gamintojas tiekia sistemą su 4 ženklų gamykliniais PIN kodais, kurie atitinka sistemos vartotojo eilės numerį. Pavyzdžiui: 1 vartotojo gamyklinis PIN kodas bus 0001, antro 0002 ir t.t. Po sistemos instaliavimo būtina pakeisti gamyklinį PIN kodą. F10 klaviatūros ekrano ir klaviatūros apšvietimo keitimas. F21 datos ir laiko nustatymas. F11 klaviatūroje rodomos temperatūros korekcija. Jeigu klaviatūros ekrane yra rodoma netiksli temperatūros reikšmė, buitiniu termometru, šalia klaviatūros pamatuokite temperatūrą ir padarykite parodymų korekciją. F23 aktyvuotų vartotojų peržiūra. Visi vartotojai turintys būseną Leidžiamas galės valdyti sistemą. F91 - +BELL testas. F92 - -PGM testas. 38

39 Raportavimo filtro nustatymai: Raporto filtro nustatymai keičiami tik programa MASCAD. 13 lentelė. Contact ID filtras RK1 ir RK2 raportavimo kanalams AL Zone MEDICAL Button AL Zone MEDICAL Button Restore Medical Alarm from Module AL Zone 24H Fire AL Zone 24H Fire Restore AL Zone 24H Smoke AL Zone 24H Smoke Restore 1*115 Fire Alarm from Module AL Zone FIRE Button AL Zone FIRE Button Restore Panic Alarm from Module Duress Alarm AL Zone PANIC Silent AL Zone PANIC Silent Restore AL Zone PANIC Audible AL Zone PANIC Audible Restore AL Zone Instant AL Zone Instant Restore AL Zone Perimeter AL Zone Perimeter Restore AL Zone Interior AL Zone Interior Restore AL Zone 24H Burglary AL Zone 24H Burglary Restore AL Zone Entry Exit AL Zone Entry Exit Restore AL Zone 24H Tamper AL Zone 24H Tamper Restore AL Detector TAMPER AL Detector TAMPER Restore AL Module Tamper AL Module Tamper Restore AL RF Jam AL RF Jam Restore AL 24H Aux Gas Detected AL 24H Aux Gas Detected Restore AL 24H Aux Water Leakage AL 24H Aux Water Leakage Restore AL 24H Aux High Temp AL 24H Aux High Temp Restore AL 24H Aux Low Temp AL 24H Aux Low Temp Restore AL 24H Fire Supervisory AL 24H Fire Supervisory Restore AL 24H Low Water Level AL 24H Low Water Level Restore AUX Trouble AUX Trouble Restore AC loss AC loss Restore Module Battery Low Module Battery Low Restore PGM Trouble PGM Trouble Restore 39

40 1 333 KRBus Fault KRBus Fault Restore TR Module Tamper TR Module Tamper Restore TR Loop Tamper TR Loop Tamper Restore TR Fire Tamper TR Fire Tamper Restore TR Detector Tamper TR Detector Tamper Restore Wireless Zone Battery Low Wireless Zone Battery Low Restore Disarm by RCU Arm by RCU Disarm by User Arm by User Arm by Timer Clear Alarm by User (Armed in Home/Night Mode) Armed in Home/Night Mode Wrong Codes from Module Zone Bypass Zone UnBypass Fire Zone Bypass Fire Zone UnBypass h Zone Bypass h Zone UnBypass Burg Zone Bypass Burg Zone UnBypass Manual Transmission Test Periodic Test Report Fire Test Fire Test End Time Date Loss Service Mode Begin Service Mode End

41 7.1. Gamyklinio projekto taikymas objekte 1. Išrinkite apsaugos sistemos dėžei sausą patalpą netoli maitinimo ir telekomunikacijų linijų. Prijunkite prie centralės klaviatūrą (žr Klaviatūros prijungimas ), jutiklius (žr. 5.8 Jutiklių prijungimas ), sireną (žr. 5.5 Programuojami išėjimai PGM ). Įjunkite maitinimą sistemai vadovaudamiesi 5.2 Maitinimo šaltinių prijungimas skyriaus aprašymu (sistemos išjungimas aprašytas skyriuje 5.3 Sistemos išjungimas ). 2. Atsižvelgdami į sistemos konfigūraciją ir 6.3 Sistemos paruošimas programavimui skyriaus aprašymą registruokite sistemos modulius ir sinchronizuokite sistemos duomenis. Tik atlikus minėtas procedūras galima tęsti programavimo darbus. 3. Gamykliniame projekte yra naudojama tik viena sritis. Papildomas sritis galite sukurti pakeitę nustatymą Naudojama iš Ne į Taip sričių nustatymų meniu punkte: Pagrindin. meniu/serviso režimas/sistemos nusta/sritys. 4. Nustatykite zonų jutiklių tipus pagal prijungimą instaliavimo metu. Nenaudojamų zonų jutiklio tipą nustatykite į Nenaudojama. Zonų nustatymai keičiami meniu punkte: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/zonos 5. Prie zonos Z6 jungiamas dėžės sabotažo jungiklis, kuris fiksuoja dėžės atidarymą. Jungiklio tipas NC. Šis nustatymas įjungiamas/išjungiamas meniu punkte: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/sistemos nusta/moduliai/nustatymai/ Naud.sabot. Nenaudojant sabotažo, įėjimas naudojamas kaip paprasta zona. 6. PGM nustatymai keičiami meniu punkte: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/ Sistemos nusta/pgm išėjimai. Jeigu sistemoje naudojama daugiau zonų, sričių ar modulių, tai juos pažymėkite suveikimo šaltiniuose. Jeigu išėjimas nebus naudojamas PGM išėjimo funkciją pakeiskite į Nenaudojama. 7. Sistemos laikų nustatymai keičiami meniu punkte: Pagrindin.meniu/Serviso režimas/ Sistemos nusta/laikų nustatym. 8. Sistemoje yra išjungtas raportavimas. Jį įjungti galima meniu punkte Pagrindin.meniu/Serviso režimas/raportų nustat. Pasirinkite raportavimo kanalą, įveskite reikiamus nustatymus (telefono numerį, kliento numerį, kartojimų skaičių ir t.t.). Pranešimai, kurie bus siunčiami Contact ID formatu, pateikti 13 lentelėje. Raportavimo filtrų nustatymai redaguojami tik programa MASCAD V

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCIJOS ŢYMENYS:

INSTRUKCIJOS ŢYMENYS: 0 INSTRUKCIJOS ŢYMENYS: SUSIDEDA IŠ DVIEJŲ DALIŲ: Bendra: Šie ţenklai turi būti ant viršelio, viršelio kitoje pusėje, arba kituose instrukcijos puslapiuose, gerai paţymėtos fonui kontrastinga spalva, ţymėjimo

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170 Register your product and get support at 7170 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 49PUS7170 55PUS7170 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukcija NV-GS300 NV-GS280 DV-IN - Skaitmeninė vaizdo kamera Modelio nr. NV-GS300 NV-GS280 Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Interneto svetainė: http://www.panasonic.lt

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

A28. DualSIM. Mobile phone user manual

A28. DualSIM. Mobile phone user manual A28 DualSIM EN Mobile phone user manual General Information EN 1.1. Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Our company may change this mobile phone

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις 8

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Versijos 2.0 2.1 Vartotojo vadovas savininkui ir vairuotojui DTCO SmartLink (galima funkcija) www.dtco.vdo.com Duomenys apie leidinį Gerbiamieji vartotojai, Skaitmeninis

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Radiofizikos katedra Telekomunikacijų sistemų mokomoji laboratorija Laboratorinis darbas Nr. 9 DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA HERCULES Green Hercules Eco Therm U26 Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Pritaikymas ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1

Διαβάστε περισσότερα

PowerMaxExpress. Οδεγόο Σερληθνύ Δγθαηάζηαζεο ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ. Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο ύστημα υναγερμού D-302744 1

PowerMaxExpress. Οδεγόο Σερληθνύ Δγθαηάζηαζεο ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ. Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο ύστημα υναγερμού D-302744 1 PowerMaxExpress Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο ύστημα υναγερμού 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 3 2.1 Γεληθά ηνηρεία... 3 2.2 Σκήκα Ραδηνζπρλνηήησλ (RF)... 3 2.3 Ζιεθηξηθά ηνηρεία... 3 2.4 Δπηθνηλσλία...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 2,4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 2,4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουµε στην Παράγουµε στην BS-1632, BS-1634, BS-1636 Πίνακες πυρανίχνευσης 2,4 και

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Hercules FANDA U26 Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Katilo paskirtis ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1 Katilo konstrukcija...6

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Elektrinių ir elektros tinklų

Διαβάστε περισσότερα

Termochemija. Darbas ir šiluma.

Termochemija. Darbas ir šiluma. Termochemija. Darbas ir šiluma. Energija gyvojoje gamtoje. saulės šviesa CO 2 H 2 O O 2 gliukozė C 6 H 12 O 6 saulės šviesa Pavyzdys: Fotosintezė chloroplastas saulės 6CO 2 + 6H 2 O + šviesa C 6 H 12 O

Διαβάστε περισσότερα

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė 1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. DOKUMENTO ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

Ο BSW-462 ηηλεμεηαδόηης ηηλεθφνικής (PSTN) γραμμής

Ο BSW-462 ηηλεμεηαδόηης ηηλεθφνικής (PSTN) γραμμής Ο BSW-462 ηηλεμεηαδόηης ηηλεθφνικής (PSTN) γραμμής Ο κεηαδόηεο BSW-462 είλαη έλα κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζεηξάο OASIS. Δίλαη ζρεδηαζκέλν λα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην θνπηί ηνπ πίλαθα. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM99LCD www.tele.gr

ΗΧ-GSM99LCD www.tele.gr ΗΧ -GSM99LCD Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α στη θέση των αντίστοιχων προϊόντων. Περιγραφή ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2-22 ΖΩΝΩΝ FP 9500

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2-22 ΖΩΝΩΝ FP 9500 Ηµ/νία Συµβάντος ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Περιγραφή Συµβάντος και ενεργειών αντιµετώπισης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2-22 ΖΩΝΩΝ FP 9500 Από 2 έως 22 ζώνες επεκτάσιµος µε κάρτες 5 ζωνών υνατότητα σύνδεσης σε ίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS STATISTINĖ ANALIZĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS STATISTINĖ ANALIZĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 2010 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ 2010 m. birželio 8 d. valstybinį matematikos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ GSM/PSTN KIT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ARTEC AR-7664 SET ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Κεντρική μονάδα AR-7664. Πληκτρολόγιο LCD Β-7664. Μεταλλικό κουτί. Μετασχηματιστής. AR-7664 Β-7664 AR-210R

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών τιμοκατάλογοσ ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι ανωτέρω τιμέσ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & φόρο ανακύκλωςησ. Οι τιμέσ και τα χαρακτηριςτικά μπορούν να

Ο παρών τιμοκατάλογοσ ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι ανωτέρω τιμέσ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ & φόρο ανακύκλωςησ. Οι τιμέσ και τα χαρακτηριςτικά μπορούν να Οι τιμέσ και τα χαρακτηριςτικά μπορούν να αλλάξουν χωρίσ προειδοποίηςη. 1 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ NX-4LXT-EUR Θσδηθόο: 01.01.0050 Κεντρικέσ μονάδεσ ςυναγερμού CADDX NX-4LXT-EUR: Θέληξν κε communicator, up/downloadable.

Διαβάστε περισσότερα

open open Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui

open open Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui Padidinto kvėpavimo šilumos izoliacija Taupanti energijos sąnaudos Seniems ir naujiems pastatams Patalpų klimato

Διαβάστε περισσότερα

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Romualdas Malinauskas AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS Mokomoji knyga Vilnius 2007 UDK 621.396.9:629.7(075.8) Ma 308 Romualdas Malinauskas. AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS

Διαβάστε περισσότερα

Chemijos eksperimentai

Chemijos eksperimentai Chemijos eksperimentai TURINYS ĮŽANGA... 3 I. CHEMINĖ KATALIZĖ: H 2 O 2 SKAIDYMAS KATALIZATORIUMI NAUDOJANT MNO 2... 4 II. CHEMINĖ PUSIAUSVYRA: PUSIAUSVYROS KONSTANTOS K NUSTATYMAS... 8 III. DEGIMO ŠILUMA...

Διαβάστε περισσότερα

APOLLO Κεντρικός Πίνακας Συναγερμού Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης & Προγραμματισμού

APOLLO Κεντρικός Πίνακας Συναγερμού Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης & Προγραμματισμού Χαρακτηριστικά Συστήματος APOLLO Κεντρικός Πίνακας Συναγερμού Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης & Προγραμματισμού Χειρισμός Επικοινωνία 97 κωδικοί χρήστη από 4 έως 6 ψηφία 6 επίπεδα πρόσβασης χρηστών Έλεγχος τηλεφωνικής

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

INTD0909. GSM Gateway voice / data. Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. GSM Gateway INTD0909 voice / data

INTD0909. GSM Gateway voice / data.  Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. GSM Gateway INTD0909 voice / data Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης GSM Gateway INTD0909 voice / data GSM Gateway voice / data Σελίδα 2 Γενική - Προδιαγραφές Σελίδα 3 Καλωδίωση - Σύνδεση Σελίδα 4 Quick-Start Εγκατάσταση Σελίδα 5 Ενδείξεις LED

Διαβάστε περισσότερα

COMFORT ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ SPCK 620.100

COMFORT ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ SPCK 620.100 COMFORT ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ SPCK 620.100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πληκτρολόγιο είναι μια επίτοιχη διεπαφή που επιτρέπει: Σε εγκαταστάτες να προγραμματίσουν το σύστημα μέσω των επιλογών προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) NAPCO GEM P801EX & GEM-RP8LCD 1 Γενικές Πληροφορίες Ο GEMINI GEM-P801EX προσφέρει έως 8 ενσύρματες ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

Akumuliatoriai. Rūgštinių švino akumuliatorių baterija (1859 m., Plante)

Akumuliatoriai. Rūgštinių švino akumuliatorių baterija (1859 m., Plante) Akumuliatoriai Galvaniniai elementai yra pirminiai elektros srovės šaltiniai jie gali būti panaudoti tik vieną kartą (nepakraunami). Akumuliatoriai kilnojami įrengimai, kuriuose cheminė energija saugojama

Διαβάστε περισσότερα

VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI

VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI VILNIUS 2010 Parengė Diana Aleksejevaitė Liuda Ciesiūnienė Aida Laukaitienė Giedrė Namajūnaitė Rasa Varvuolienė 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Matrix2000. Οδηγίες Χρήστη - CPD Προηγμένος Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 24 Ζώνες. Version: 2.0 Revision: 1

Matrix2000. Οδηγίες Χρήστη - CPD Προηγμένος Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 24 Ζώνες. Version: 2.0 Revision: 1 Matrix2000 Οδηγίες Χρήστη - CPD Προηγμένος Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 24 Ζώνες Version: 2.0 Revision: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενική περιγραφή 4 2. Ενδείξεις και Χειρισμοί Πληκτρολογίου 4 2.1 Ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλο SIA IP. Συνδέεται στο Bus των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES)

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016 4 29 L 115/37 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/670 2016 m. balandžio 28 d. kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių

Διαβάστε περισσότερα

NAPCO GEM P-400 GEM-P400_INSTALL & PROGRAM 1

NAPCO GEM P-400 GEM-P400_INSTALL & PROGRAM 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEM P-400 (Με πληκτρολόγιο RP4) Γενικές Πληροφορίες Ο GEMINI GEM-P400 προσφέρει έως 4 ενσύρµατες ζώνες (µε διπλασιασµό). Έως 8 τετραψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GSM/GPRS ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ. i-sec GSM33

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GSM/GPRS ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ. i-sec GSM33 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GSM/GPRS ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ i-sec GSM33 i-sec ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ... 3 Κλέμες συνδέσεων LED συσκευής Περιγραφή άλλων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr )

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr ) 2012 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: UAB AF-Consult Direktorius

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45 455 Κ Τηλ:(+30)2104810582 ΤηλFax:(+30)2104820054 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩN Κ455 Φακός & Μάτι Εκτυπωτη Φωτεινά LED ON OFF Πλήκτρα Πλοήγησης menu Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS GENTACIN, 85 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliosios medžiagos: gentamicino sulfato 85

Διαβάστε περισσότερα

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM CCTV Εισαγωγή στα συτήματα Ιανουάριος 2012 SECURITY Report 3 REviEw Πίνακας Συναγερμού Γράφει ο Παύλος Κερασίδης Duevi CE 60-3 GSM Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM Θέλετε ασύρματους αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA Matavimo priemonių metrologin priežiūra (teisin metrologija) Pagrindin s metrologin s priežiūros (pagal metrologijos įstatymą) rūšys: tipo patvirtinimas pirmin

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: atipamezolo hidrochlorido Pagalbinės medžiagos:

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS

LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS STANDARTIZAVIMO PROCEDŪRŲ APRAŠAS. II DALIS. 8 KLASĖS LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS (SKAITYMO, RAŠYMO) MATEMATIKOS IR ISTORIJOS STANDARTIZUOTOS PROGRAMOS IR TESTŲ PAVYZDŽIAI PROJEKTAS STANDARTIZUOTŲ MOKINIŲ

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

Plazminių ląstelių mieloma MM

Plazminių ląstelių mieloma MM Plazminių ląstelių mieloma MM Klasifikatoriai WHO ir TLK-10 klasifikacija Plazminių ląstelių mieloma WHO: 97323, TLK-10: C90.0 Solitarinė kaulo plazmacitoma WHO: 97313, TLK-10: C90 Ekstraosalinė plazmacitoma

Διαβάστε περισσότερα

TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης. Έκδοση 1.3

TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης. Έκδοση 1.3 TV Analyzer Σειρά S7000 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 1.3 MSS Electronics 2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 1.1 Γενικές Πληροφορίες... 2 1.1.1 Ιστοσελίδα... Σφάλμα! Δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2016 m. gegužės 1 d. Gaminių kainininkas 06 TURINYS BENDRA INFORMACIJA TIEKIMO KATEGORIJOS Taisyklės GAMINIŲ PARAMETRAI 5 Gaminių pasirinkimas BENDRASTATYBINĖ IZOLIACIJA 6 SUPERROCK 7 ROCKSONIC SUPER 8 TOPROCK SUPER 9 MEGAROCK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM Επιβλέπων Καθηγητής: Κόγιας Παναγιώτης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κόγια Φωτεινή ΚΑΒΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης ST-6 Γενικά: Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος αυτού, που είναι από την σειρά "έξυπνο σπίτι". Ελπίζουμε ότι το προϊόν μας μπορεί να φέρει την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-7564

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-7564 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-7564 FOCUS FC 7564 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που

Διαβάστε περισσότερα

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR)

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) 2011 m. balandžio 11 d. KAUNAS Turinys Bendrosios nuostatos 3 Poliuretano (PUR) purškiamųjų

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ Χ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΣΕΙΡΑ Χ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕΙΡΑ Χ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χ64 Χ16 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija 1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija Mokslas, kaip viena protinės veiklos sudėtinė dalis - tai žmonių veikla, kurios funkcijos yra gauti ir teoriškai sisteminti objektyvias žinias apie tikrovę.

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-17221X1

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-17221X1 Vartotojo Vadovas G52-17221X1 1 Lietuvių 2 Latviski 3 Norsk 4 Eesti 5 Ελληνικά 1-2 Lietuvių Sveikiname tapusius šio nešiojamojo kompiuterio puikiai sukurto nešiojamojo kompiuterio naudotoju. Naudodami

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Βάρος. Ευαισθησία GPS Ακρίβεια GPS. Θερμοκρασία Αποθήκευσης Θερμοκρασία Λειτουργίας

Χαρακτηριστικά. Βάρος. Ευαισθησία GPS Ακρίβεια GPS. Θερμοκρασία Αποθήκευσης Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 Ευχαριστούμε για την αγορά του εντοπιστή (tracker) ποδηλάτου. Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν πως θα τον ρυθμίσετε ώστε να λειτουργεί σωστά και κατά τον επιθυμητό τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Building Technologies Fire Safety & Security Products 1 Γενικά...5 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος...5 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας...5 1.3 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων: Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΕΚΔΟΣΗ 0.1 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8 Ενσύρματες & 24 Ασύρματες Ζώνες & 32 BUS (με χρήση 7601) 8 Πληκτρολόγια / 8 τηλεχειριστήρια Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija

YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija Papildomi erdvės padalijimo elementai, kuriais galima sukurti draugišką patalpų interjerą. Svarbiausia galimybė pritaikyti erdvę

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2015 m. gegužės 1 d.

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2015 m. gegužės 1 d. Gaminių kainininkas 05 PASTATŲ STATYBINĖ IZOLIACIJA Gaminys SUPERROCK Naudojimas: rūsio sienose betoninėse grindyse ant grunto betoninėse grindyse tarpaukštinėse perdangose TOPROCK SUPER MEGAROCK PLUS

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕΤ NOVA Alarm 1. Βασικό Set NOVA Alarm To Βασικό Set NOVA Alarm περιλαμβάνει: 1 x Μονάδα NOVA PAS808-8 ζωνών 1 x Μεταλλικό κουτί, μεταχηματιστής & tamper 1 x Keyboard NOVA KM24 Graphic ( 7

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament 2014/2248(INI) Draft opinion Petri Sarvamaa (PE585.

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament 2014/2248(INI) Draft opinion Petri Sarvamaa (PE585. European Parliament 2014-2019 Committee on Budgetary Control 2014/2248(INI) 13.9.2016 AMENDMENTS 1-31 Petri Sarvamaa (PE585.777v01-00) Possible evolutions of and adjustments to the current institutional

Διαβάστε περισσότερα

BS-465 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ PSTN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468

BS-465 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ PSTN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics BS-465 Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ PSTN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468 ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών.

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. ΑΕΙ DK 9880 Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 &

MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 & MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 & μ KETTLER μ μ μ μ μ μ μ., μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ., μ μ KETTLER. μ μ μ, μ ( μ μ ) (1) μ. μ μ. μ. μ μ μ μ μ. μ μμ μ., μ μμ μμ μ μ. μ μ KETTLER. μ μ μ μ /. μ μ μ ( μμ )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN E+SELEN VET, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, avims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų:

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Nacionalinis egzaminų centras Projektas Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra m. brandos egzaminų užduočių analizė.

Nacionalinis egzaminų centras Projektas Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra m. brandos egzaminų užduočių analizė. Nacionalinis egzaminų centras Projektas Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra 2007 m. brandos egzaminų užduočių analizė Matematika Vilnius 2008 Išleista Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos

Διαβάστε περισσότερα

įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). UAB Autofortas, 9-ojo Forto g. 60A Kaunas, Andrius Čiuprinskas tel. Nr.

įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). UAB Autofortas, 9-ojo Forto g. 60A Kaunas, Andrius Čiuprinskas tel. Nr. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Διαβάστε περισσότερα

SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS

SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS Parengta pagal Vokietijos transportininkų profesinio susivienijimo informacinę medţiagą Sicheres Arbeiten mit Fahrzeugen an Laderampen

Διαβάστε περισσότερα

Χρονισμός και Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων

Χρονισμός και Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων ΗΥ 232 Οργάνωση και στον Σχεδίαση Η/Y Διάλεξη 7 Χρονισμός και Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Τι σημαίνει απόδοση; Αεροσκάφος NYC to Paris

Διαβάστε περισσότερα