ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΗΝΑ 2010

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πολλαπλή συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, και στοχεύει στην αειφορία της γεωργίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Οι κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών μέσω των οποίων επιχειρείται η ενίσχυση της υπαίθρου της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και έχει βασικούς στόχους: Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Την διατήρηση του αγροτικού τοπίου Την επίτευξη αειφορίας Την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων Την υγιεινή και ασφάλεια των γεωργών και των αγροτικών ζώων Την υγεία των καταναλωτών Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας έγινε με κριτήριο τη βέλτιστη προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα. Έχουν επιλεγεί οι απολύτως απαραίτητες και οι ελάχιστες δυνατές υποχρεώσεις, ώστε ο σεβασμός των κανόνων να μη δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια και να μην επιβαρύνει το κόστος παραγωγής δυσανάλογα σε σχέση με το αναμενόμενο όφελος. Ο οδηγός που ακολουθεί είναι η προσπάθεια των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εκλαϊκεύσουν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και να πληροφορήσουν με άμεσο τρόπο τον Έλληνα γεωργό. Σημειώνεται ότι η πολλαπλή συμμόρφωση ισχύει από το 2005 και ότι ο νέος οδηγός περιέχει τα ήδη ισχύοντα μέτρα αλλά και τα όσα έχουν εφαρμόζονται από το 2010 με βάση τις αποφάσεις του 2009 για τον έλεγχο υγείας της ΚΑΠ. Η αειφορία της γεωργίας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός του τοπίου, η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, του

4 νερού και του εδάφους, η ασφάλεια των γεωργών και των καταναλωτών, η ορθολογική χρήση των εισροών, προσφέρουν στη γεωργική δραστηριότητα την αναγνώρισή της ως «παραγωγού δημοσίων αγαθών». Η αναγνώριση αυτή αποτελεί το ισχυρό της επιχείρημα ότι εκτός του να παράγει ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, η γεωργία δικαιούται τη στήριξης της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα προσθέτει αξία στα προϊόντα μας και αναδεικνύει την υπεροχή τους έναντι των αντίστοιχων εισαγόμενων προϊόντων χαμηλών προδιαγραφών και ελάχιστων προτύπων. Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή ii

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες για την επιτυχημένη εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις...2 Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...2 Κυρώσεις...3 Παράδειγμα...3 Νομική βάση...4 Πυξίδα Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών Φυτική Παραγωγή Ζωική Παραγωγή & Βοσκότοποι Α. Ανεξαρτήτως του είδους των εκτρεφόμενων ζώων Β. Βοοειδή Γ. Αιγοπρόβατα Δ. Χοίροι Ε. Πτηνά Βοσκότοποι Τρόφιμα Α. Ιχνηλασιμότητα Β. Ειδοποιήσεις Γ. Απόβλητα Αποφυγή ρύπανσης Δ. Ζωοτροφές Ε. Υγεία Πρόληψη ΣΤ.Παραγωγή Γάλακτος Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές Δικτύου Φύση 2000 (Natura) (τομέας περιβάλλον) Εκμεταλλεύσεις σε περιοχές ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση Συνηθισμένες Ερωτήσεις...44

6 Οδηγίες για την επιτυχημένη εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Στόχος του οδηγού αυτού είναι η λεπτομερής ενημέρωση κυρίως των αγροτών, αλλά και των γεωτεχνικών, στα θέματα εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ελπίζουμε ότι ο οδηγός θα συμβάλει στο να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερες παραβάσεις και κατ επέκταση λιγότερες ποινές από τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ελπίζουμε ακόμη ότι το κείμενο αυτό θα βοηθήσει να προαχθεί η ελληνική γεωργία και να επιτευχθεί ο στόχος της αειφορίας. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο Για την ευκολότερη χρήση του εγχειριδίου, η κατάταξή του έχει γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις χρήσεις του παραγωγού και άρα ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης και την περιοχή στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση. Για την πολλαπλή συμμόρφωση η γεωγραφία ή η διοικητική διαίρεση της χώρας δεν παίζουν ρόλο. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε εάν βρισκόμαστε σε περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (περιοχές NATURA), ή σε περιοχές ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση. Το άλλο κριτήριο κατάταξης είναι ο τύπος της εκμετάλλευσης δηλαδή ο διαχωρισμός ανάμεσα σε εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής ή άλλες. Στην επόμενη σελίδα προσδιορίζονται οι σελίδες που πρέπει να συμβουλευτείτε για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι οι κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι διαφορετικοί από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ). Η τήρηση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι υποχρέωση όλων των παραγωγών που εισπράττουν άμεσες ενισχύσεις (ενεργοποιούν δηλαδή δικαιώματα ενίσχυσης), καθώς και των παραγωγών που λαμβάνουν επιπλέον ενισχύσεις από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα όπως η βιολογική γεωργία, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής AGRO κλπ.). Οδηγός εφαρμογής πολλαπλής συμμόρφωσης 2

7 Κυρώσεις Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις κατά τον έλεγχο της πολλαπλής συμμόρφωσης, επιβάλλονται μειώσεις της ενιαίας ενίσχυσης που θα ελάμβανε ο γεωργός. Οι ποινές υπολογίζονται ως ποσοστό μείωσης % επί του συνόλου της ενιαίας ενίσχυσης αλλά και των ενισχύσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (εξαιρούνται οι επενδύσεις). Τα ποσοστά μείωσης της ενίσχυσης υπολογίζονται με βάση ένα περίπλοκο σύστημα αλλά κατά κανόνα είναι ως εξής: Για τον πρώτο χρόνο διαπίστωσης παράβασης: Για μία παράβαση μείωση -3%. Για περισσότερες από μία παραβάσεις -5% Εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί εντός τριών ετών από την πρώτη διαπίστωση τότε για κάθε φορά που καταγράφεται η ίδια παράβαση το ποσοστό τριπλασιάζεται. Δηλαδή αν το 2009, στον γεωργό επιβλήθηκε ποινή με 3% και η ίδια παράβαση διαπιστωθεί και το 2010 το ποσοστό γίνεται 9%. Εάν το ίδιο συμβεί και το 2011, το ποσοστό γίνεται 27%. Για τις παραβάσεις που γίνονται με προφανή πρόθεση του γεωργού το ποσοστό μείωσης για την πρώτη χρονιά ξεκινά από 20%. Παράδειγμα Γεωργός εισπράττει ενιαία ενίσχυση , και συμμετέχει στη βιολογική γεωργία από όπου εισπράττει Με μία παράβαση και ποσοστό 3%, για το τρέχον έτος θα λάβει 3%*( )=480 λιγότερα, δηλαδή αντί για Αν η παράβαση επαναληφθεί μια ακόμη χρονιά, τότε η παράβαση γίνεται 9% και άρα η ενίσχυση που θα εισπράξει ο γεωργός θα είναι Οδηγός εφαρμογής πολλαπλής συμμόρφωσης 3

8 Νομική βάση Τα νομικά κείμενα στα οποία βασίζεται η πολλαπλή συμμόρφωση είναι τα εξής: 1. Κανονισμός ΕΚ 73/2009 αρθ. 4-6, Κανονισμός ΕΚ 1122/2009 αρθ. 8-9, Κανονισμός ΕΚ 1120/ ΚΥΑ / ΦΕΚ Οδηγός εφαρμογής πολλαπλής συμμόρφωσης 4

9 Πυξίδα Γενικές Υποχρεώσεις για όλους τους γεωργούς σελίδα 5 Αν έχετε Φυτική Παραγωγή διαβάστε στη σελίδα 10 Αν έχετε ζωική παραγωγή και βοσκότοπους, σελίδα 16 Αν παράγετε τρόφιμα διαβάστε τη σελίδα 31 Αν βρίσκεστε σε περιοχή Νatura διαβάστε τη σελίδα 38 Αν βρίσκεστε σε περιοχή Νιτρορύπανσης 1 σελίδα

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ 1. Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών (Οι υποχρεώσεις του παρόντος κεφαλαίου εκπορεύονται από τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των γεωργών) Όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να τηρούν ημερολόγιο στο οποίο πρέπει να καταγράφουν όλες τις εργασίες που πραγματοποιούν στην εκμετάλλευσή τους, όπως σπορά, λίπανση, ζιζανιοκτονία, θεραπείες, κλπ. Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρούν τις ετικέτες των σπόρων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν καθώς και τα σχετικά τιμολόγιαπαραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές). Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής Όλοι οι γεωργοί οφείλουν να µην καταστρέφουν τις αναβαθµίδες (πεζούλες), τις ξερολιθιές, τα αναχώµατα και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεµαχίων. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τη συγκράτηση και τη γονιμότητα των εδαφών, αποτελούν δε στοιχεία που προστατεύουν, βελτιώνουν και αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο, ενώ συχνά βοηθούν τη διαβίωση των μικρών ζώων και πουλιών τα οποία είναι χρήσιμα στην καταπολέμηση των εχθρών των καλλιεργειών Σε κάθε αγροτεμάχιο που παραμένει ακαλλιέργητο, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι ελάχιστες καλλιεργητικές παρεμβάσεις, ώστε να διατηρείται το έδαφος σε καλή κατάσταση και να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανεπιθύμητων φυτικών ειδών (π.χ. ζιζάνια). Γι αυτό θα πρέπει είτε να κόβεται η βλάστηση είτε να επιτρέπεται η βόσκηση, ώστε να μην υποβαθμίζεται η καλλιεργήσιμη γη. Στην περίπτωση που ο γεωργός επιλέξει να μην καλλιεργήσει την επιλέξιμη για τα δικαιώματά του έκταση, τα χωράφια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια ή άλλα ανεπιθύμητα υλικά (π.χ. σκουπίδια, μπάζα, κλπ), ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα - 6 -

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ για καλλιέργεια. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται έτσι και αλλιώς όταν μια καλλιέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη Τα κοκκώδη αγροχημικά (φάρμακα, λιπάσματα) πρέπει να ενσωματώνονται καταλλήλως στο έδαφος για να μην δηλητηριάζονται τα πουλιά. Τα δολώματα τρωκτικοκτονίας (για ποντίκια και αρουραίους) πρέπει να τοποθετούνται μέσα στις στοές των τρωκτικών, ώστε να μην είναι ορατά Ο γεωργός οφείλει να μην καταστρέφει σημαντικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου όπως φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές, και δενδροστοιχίες που βρίσκονται εντός των αγροτεμαχίων του ή και στο περιθώριο αυτών. Επίσης οφείλει στις γεωργικές εκτάσεις που συνορεύουν με δρόμους και φυσικούς υδάτινους αποδέκτες (ρυάκια, λίμνες, ποτάμια, τάφροι κλπ) στους οποίους υπάρχει φυσική βλάστηση (φυτοφράκτες, δένδρα, συνδενδρίες), να μην καταστρέφει τη βλάστηση. Οι θάμνοι και τα δέντρα μπορούν να συντηρούνται με κλάδεμα. Το ελάχιστο πλάτος διατήρησης ορίζεται ως εξής: Για τους θάμνους, 0,50μ από κάθε πλευρά της ρίζας του θάμνου. Για τα δένδρα, η κάθετη προβολή της κόμης του δένδρου στο έδαφος Εφόσον χρησιμοποιείται λάσπη από επεξεργασμένα απόβλητα είτε ως βελτιωτικό εδάφους είτε ως λίπασμα, θα πρέπει αυτό να γίνεται με ειδική άδεια από τη Νομαρχία. Η άδεια αναφέρει τους όρους εφαρμογής της λάσπης στον αγρό που πρέπει να τηρούνται από το γεωργό. ΔΕΝ μπορεί να χορηγηθεί άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: - 7 -

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ Σε λειμώνες που προορίζονται για βόσκηση ζώων. Σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης, καθώς και σε καλλιέργειες που οι καρποί τους βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και καταναλώνονται ως νωποί (π.χ. τομάτες, αμπέλια, φράουλες) Ο γεωργός πρέπει να καθορίζει στην εκμετάλλευσή του συγκεκριμένο χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμάτων, σε σημείο στο οποίο θα υπάρχει σχετική σήμανση με ταμπέλα. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι από ένα απλό βαρέλι με καπάκι έως και ειδική εγκατάσταση σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται (π.χ. λύματα κλπ). Εκεί θα συγκεντρώνονται προσωρινά όλα τα σκουπίδια, τα ρυπογόνα υλικά και οι συσκευασίες των αγροχημικών προϊόντων μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους. Η απομάκρυνση των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα του δήμου ή της νομαρχίας και εφόσον ο γεωργός ειδοποιήσει για την αποκομιδή είναι υποχρεωμένοι να τα συλλέξουν Όλες οι αγροτικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, στέγαστρα κλπ.) πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση ώστε να μην διαφεύγουν ουσίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον ιδιαίτερα σε περιόδους βροχοπτώσεων Οι γεωργοί πρέπει να αποφεύγουν τη διάθεση υγρών αποβλήτων καθώς και την εφαρμογή οργανικής κοπριάς σε εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%. Σε τέτοιες περιπτώσεις προκαλείται ρύπανση Από , οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις γεωργών : o Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαίδας), πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την - 8 -

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου. Για να πάρουν τη βεβαίωση αυτή κάνουν αίτηση στο φορέα τους (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κλπ). Στην περίπτωση αυτή, οι γεωργοί καλούνται να διαθέτουν τη βεβαίωση του συλλογικού φορέα, η οποία θα παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, κλπ.). o Οι γεωργοί που διαθέτουν ιδιωτικές υδροληψίες, θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξουν ότι η χρήση αρδευτικού νερού είναι νόμιμη. Ισχύουν οι εξής υποπεριπτώσεις: Εφόσον ο γεωργός διαθέτει ήδη άδεια χρήσης ή έχει κάνει άιτηση για αδειοδότηση στον αρμόδιο φορέα, το σχετικό έγγραφο αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης. Εφόσον ο γεωργός δε διαθέτει άδεια, θα πρέπει να κάνει αίτηση στις νομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, όπου θα δηλώνει τη θέση της υδροληψίας, τον τύπο της και τα χαρακτηριστικά της. Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώνει εάν η υδροληψία λειτουργεί πριν η μετά το Μάϊο του 1989, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης αδείας. Και τούτο διότι στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει διάκριση υποχρεώσεων για αυτούς που έχουν δικαίωμα χρήσης νερού προ της 11 Μαΐου 1989, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την έκδοση απόφασης η οποία θα ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης νερού. Διευκρινήσεις: Η βεβαίωση που πρέπει να διαθέτει ο παραγωγός ΔΕΝ είναι αναγκαίο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. Είναι όμως αντικείμενο ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση, οι έλεγχοι της οποίας ξεκινούν μετά την υποβολή των αιτήσεων - δηλώσεων

14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει αποκλειστικά και μόνο περιβαλλοντικό και όχι οικονομικό-εισπρακτικό χαρακτήρα. Η υποχρέωση ανήκει στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και αφορά στους γεωργούς και τις ενισχύσεις που λαμβάνουν. Από εφέτος πρέπει οι γεωργοί να τεκμηριώνουν ότι έχουν έγκριση χρήσης αρδευτικού νερού και όχι ότι έχουν εξοφλήσει τον ΤΟΕΒ στον οποίο ανήκουν. Οι γεωργοί που κατέχουν νόμιμες άδειες δε χρειάζεται να προβούν σε άλλες ενέργειες. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης από τους συλλογικούς φορείς άρδευσης καθορίζονται από τους ίδιους τους φορείς και όχι από το Υπουργείο. Θέματα οικονομικών διακανονισμών κλπ, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των συλλογικών φορέων. Η ποινή που θα επιβληθεί σε γεωργούς που δε διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση ξεκινάει από 3% της ενίσχυσης για τον 1 ο χρόνο και αυξάνεται εάν και τον επόμενο χρόνο ο γεωργός δεν εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά

15 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2. Φυτική Παραγωγή (Οι υποχρεώσεις του παρόντος κεφαλαίου εκπορεύονται από τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των γεωργών). Ο γεωργός υποχρεούται: 2.1 Για την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη με κλίση πάνω από 10% να διατηρεί φυτική κάλυψη στο έδαφος τουλάχιστον κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, μέχρι την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη σπορά, ώστε να μην παρασύρεται το επιφανειακό γόνιμο έδαφος του αγροτεμαχίου και έτσι να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους. Αυτή η υποχρέωση καλύπτεται ούτως ή άλλως αν στο χωράφι υπάρχει χειμερινή καλλιέργεια, από την καλαμιά της κύριας καλλιέργειας (καλοκαιρινές καλλιέργειες) ή οποιαδήποτε μορφής φυτική κάλυψη που διατηρεί το έδαφος σε καλή κατάσταση και δεν παρεμποδίζει την επόμενη σπορά. να πραγματοποιεί την άροση κάθετα στην κλίση του εδάφους (κατά τις ισοϋψείς) ή διαγώνια ή εναλλασσόμενα, ώστε να δημιουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες ως ζώνες ανάσχεσης, σε αποστάσεις ανάλογες με τις εδαφικές ιδιότητες και την κλίση, ούτως ώστε να συγκρατείται το έδαφος σε περίπτωση έντονης βροχής. στην άρδευση να αποφεύγει τη μέθοδο της κατάκλισης. 2.2 Για την διατήρηση της περιεκτικότητας της οργανικής ύλης του εδάφους, εφόσον στην εκμετάλλευση υπάρχουν αρόσιμες εκτάσεις 1, να εφαρμόζεται αμειψισπορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Να καλλιεργεί και να ενσωματώνει στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή, συμπληρωματικά προς την εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης κατ έτος. Ως επιλέξιμες συμπληρωματικές καλλιέργειες ψυχανθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής: βίκος, 1 Αρόσιμες εκτάσεις γης είναι οι εκτάσεις που καλλιεργούνται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις που διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

16 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ρόβη, τριφύλλι, μηδική, κτηνοτροφικά κουκιά, πίσσα, λαθούρι, λούπινα. Σε αγροτεμάχια στα οποία έχει καλλιεργηθεί ψυχανθές (συμπεριλαμβάνονται τα όσπρια) ως κύρια καλλιέργεια δεν απαιτείται συμπληρωματική καλλιέργεια. Να καλλιεργεί ετησίως τουλάχιστον τρεις διαφορετικές (ομάδες) καλλιέργειες στην εκμετάλλευση του. Αν εφαρμόσει το σενάριο αυτό θα πρέπει αντίστοιχα να δηλώσει τις καλλιέργειες στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Τις ομάδες καλλιεργειών μπορείτε να βρείτε στον πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου αυτού. Οποιαδήποτε καλλιέργεια δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτό λογίζεται ως διαφορετική ομάδα. Ο γεωργός απαλλάσσεται της υποχρέωσης αμειψισποράς εφόσον αποδείξει με ατομική ή συλλογική ανάλυση εδάφους ότι το έδαφος του αγροτεμαχίου περιέχει 3% κατ ελάχιστο οργανική ουσία. 2.3 Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι το κάψιμο της καλαμιάς αφαιρεί ένα σημαντικό μέρος της γονιμότητας του εδάφους και μακροπρόθεσμα οδηγεί στην υποβάθμιση του εδάφους, διότι μαζί με την καλαμιά καίγεται και μέρος της οργανικής ουσίας του εδάφους. Αντιθέτως, η ενσωμάτωση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών βοηθά τον εμπλουτισμό των εδαφών και τη βελτίωση της δομής τους. Συνεπώς, για την διατήρηση των επιπέδων οργανικής ύλης του εδάφους ο γεωργός οφείλει να ακολουθεί μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες : Ενσωμάτωση της καλαμιάς στο έδαφος (π.χ. με όργωμα). Βόσκηση της καλαμιάς από ζώα δικά του ή άλλου παραγωγού. Κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων στο έδαφος την επόμενη άνοιξη. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. 2.4 Το κάψιμο της καλαμιάς απαγορεύεται στις περιοχές εντός του δικτύου NATURA Μπορεί να γίνει σε περιοχές εκτός NATURA, μόνο μετά από άδεια της τοπικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι σε περιοχές με εδάφη μικρής

17 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ περιεκτικότητας σε οργανική ουσία (1 2%) το κάψιμο της καλαμιάς θα κάνει το χωράφι εντελώς άγονο. 2.5 Τα υπολείμματα των κλαδεμάτων των δένδρων, συμπεριλαμβανομένων των ελαιώνων και αμπελώνων, καλό είναι να ψιλοτεμαχίζονται και να απλώνονται στο χωράφι. Τούτο βοηθά στον εμπλουτισμό του εδάφους, στην προστασία από τη διάβρωση καθώς και στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους. Ως έσχατη λύση τα υπολείμματα των κλαδεμάτων των δένδρων μπορούν να συλλέγονται σε σωρούς και να καίγονται, λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις (εξαιρούνται οι περιοχές εντός του δικτύου NATURA 2000, όπου απαιτείται ειδική άδεια). 2.6 Όταν το έδαφος είναι καλυμμένο με πάγο ή χιόνι ή είναι πλημμυρισμένο, ο γεωργός οφείλει να ΜΗΝ πραγματοποιεί εργασίες με μηχανήματα, ώστε να μην συμπιέζεται το έδαφος και να μην καταστρέφεται η δομή του. Απαραίτητο είναι να γίνονται όλες οι καλλιεργητικές παρεμβάσεις και καλλιεργητικές φροντίδες στο χωράφι όταν το έδαφος είναι στον ρώγο του. 2.7 Να διατηρεί τους δενδρώνες συμπεριλαμβανομένων των ελαιώνων και των αμπελώνων σε καλή βλαστική κατάσταση σε ότι αφορά στα δένδρα. Το έδαφος του δενδρώνα θα πρέπει να διαχειρίζεται ώστε να μην υπάρχει ανεπιθύμητη βλάστηση μεγαλύτερη τους ενός έτους, επίσης να συντηρείται με φρεζάρισμα ή όργωμα ή και ζιζανιοκτονία εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.8 Από , οι γεωργοί δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδάτινων όγκων και δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από όχθες υδάτινων όγκων, διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης σε επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των έξι μέτρων για εκτάσεις µε κλίση μεγαλύτερη του 8%. 2.9 Ο θερισμός πρέπει να πραγματοποιείται από το κέντρο του αγροτεµαχίου προς το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες εφόσον το μέγεθος του αγροτεµαχίου και τα διαθέσιµα µέσα το επιτρέπουν. Η τακτική αυτή προλαμβάνει τυχαία θανάτωση πουλιών που φωλιάζουν στο χωράφι- ειδικά σε δημητριακά

18 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.10 Οι χρήστες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (φυτοφάρμακα, π.χ. ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα κλπ) και λιπασμάτων πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες, ούτως ώστε να τα χρησιμοποιούν κατάλληλα. Δεν πρέπει να γίνεται ψεκασμός αργότερα από την τελευταία συνιστώμενη ημέρα διότι προκαλούνται προβλήματα υγείας στους καταναλωτές (δηλητηριάσεις κλπ). Όπως γνωρίζετε, οι έλεγχοι στα τρόφιμα, οι οποίοι γίνονται ολοένα και πιο εντατικοί, εκτός από χρηματικές ποινές μπορούν να γυρίσουν ολόκληρα φορτηγά πίσω!!! 2.11 Το πλύσιμο των ψεκαστικών μηχανημάτων πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από γεώτρηση, τάφρο, ποτάμι, ρυάκι κλπ, ούτως ώστε να μη ρυπαίνονται τα νερά από το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή τα «ξεπλύματα» του ψεκαστήρα και να μην επιβαρύνεται η υγεία ανθρώπων και ζώων Ο καθαρισμός των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών από τη βλάστηση που αναπτύσσεται στο εσωτερικό τους πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα με μηχανικά μέσα. Επιτρέπεται η χρήση εγκεκριμένων για τον σκοπό αυτό ζιζανιοκτόνων, τα οποία φέρουν στην ετικέτα τους φράσεις, όπως: Εγκεκριμένες χρήσεις: Μεταφυτρωτική καταπολέμηση υδροχαρών ζιζανίων και Πεδίο εφαρμογής: Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών

19 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πίνακας ομάδων καλλιεργειών για την αμειψισπορά Κωδικός Περιγραφή Καλλιέργειας Ομάδας Καλλιέργειας 1. 1 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ, αρθ. 69 του Καν. 1782/ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ, αρθ. 69 και τίτλος IV του Καν. 1782/ ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 3. 1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 3. 2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 4 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 5 ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 6 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 7 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ KAI ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 7.1 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 8 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 9 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 10 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 11 ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 12 ΒΑΜΒΑΚΙ 13 ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 14 ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 17 ΚΑΠΝΟΣ 18 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 19 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22 ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 23 ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 24 ΓΕΩΜΗΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ 25.1 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ) 25.2 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ 26 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 31 ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 33 ΛΥΚΙΣΚΟΣ 38.1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 38.2 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 39 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 40 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 41 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 42 ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 43 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 44 ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 45.1 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

20 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3. Ζωική Παραγωγή 3.Α. Ανεξαρτήτως του είδους των εκτρεφόμενων ζώων Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις υποχρεώσεις αυτού του κεφαλαίου καθώς τα θέματα που αναφέρονται είναι αφενός, πολύ σημαντικά για την υγεία των ζώων αλλά και των ανθρώπων, και αφετέρου, διότι δεν είναι εύκολα στο χειρισμό και πολλές φορές απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στους γεωργούς να συμβουλεύονται τους γεωπόνους και τους κτηνιάτρους, να ζητάνε διαβεβαιώσεις και τις ετικέτες των σκευασμάτων που αγοράζουν. 3.Α.1. Φάρμακα κατάλοιπα φαρμάκων Οι γεωργοί απαγορεύεται : να διαχειρίζονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευσή τους απαγορευμένες ουσίες με θυρεοστατική, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση καθώς και β-αγωνιστές. να εκτρέφουν ζώα εκμετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω απαγορευμένες ουσίες εκτός και αν αυτό συμβαίνει κάτω από έλεγχο του επίσημου κτηνίατρου. να διαθέτουν στην αγορά ή στο σφαγείο, για ανθρώπινη κατανάλωση, ζώα εκμετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω ουσίες ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία των ουσιών αυτών. να διαθέτουν στην αγορά κρέας ζώων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω ουσίες ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία των ουσιών αυτών. να επεξεργάζονται κρέας ζώων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω ουσίες ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία των ουσιών αυτών. να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους κτηνιατρικά φάρμακα που περιέχουν β-αγωνιστές που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για διευκόλυνση του τοκετού. έχοντας σε γνώση όσα αναφέρονται παραπάνω, να ασκούν θεραπευτική αγωγή στα παραγωγικά ζώα συμπεριλαμβανομένων των

21 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ζώων αναπαραγωγής που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής. να ασκούν ζωοτεχνική αγωγή στα παραγωγικά ζώα συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου πάχυνσης των ζώων αναπαραγωγής που ευρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής. Οι γεωργοί, ωστόσο επιτρέπεται : Να χορηγούν, σε ζώα της εκμετάλλευσής τους αποκλειστικά για θεραπευτικό σκοπό ή για λόγους ζωοτεχνικής αγωγής, κτηνιατρικά φάρμακα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εμπορίας που τίθενται από την κτηνιατρική νομοθεσία, και πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από κτηνίατρο σε ζώα της εκμετάλλευσης τα οποία φέρουν ατομική ταυτοποίηση. Η θεραπευτική και η ζωοτεχνική αγωγή των ταυτοποιημένων ζώων πρέπει να καταχωρείται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο σε μητρώο φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με την κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία. Πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται στο μητρώο τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: - φύση της αγωγής - είδος των επιτρεπομένων προϊόντων - ημερομηνία εκτέλεσης της αγωγής - ταυτότητα των ζώων που υποβλήθηκαν σε αγωγή. Το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής τίθεται, εφόσον ζητηθεί, στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί για πάσης φύσεως ελέγχους. Να θέτουν σε εμπορία ζώα που τυχόν υποβλήθηκαν σε αγωγή, εφόσον τηρούνται όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς και οι χρόνοι αναμονής που προβλέπει η άδεια εμπορίας των φαρμάκων. Να θέτουν σε εμπορία ίππους μεγάλης αξίας, και ίππους προοριζόμενους για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς, τσίρκα, οχεία ή εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ίππων των εγγεγραμμένων

22 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ σε μητρώα, στους οποίους έχουν χορηγηθεί κτηνιατρικά φάρμακα που περιέχουν trembolone allyle ή β-αγωνιστές για σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, διαρκούσης της περιόδου αναμονής, εφόσον πληρούνται οι όροι χορήγησης των φαρμάκων αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η φύση και η ημερομηνία της αγωγής αναγράφεται στο πιστοποιητικό ή το διαβατήριο που συνοδεύει τα ζώα. Να θέτουν σε εμπορία για ανθρώπινη κατανάλωση κρέας ή προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, μόνο εφόσον τα συγκεκριμένα ζώα έχουν υποβληθεί σε αγωγή με κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον έχει τηρηθεί η περίοδος αναμονής πριν τη σφαγή των ζώων. 3.Α.2. Σταβλικές εγκαταστάσεις Από την αρχή του 2007 οι σταβλικές εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, γενικά αλλά και ειδικά ανάλογα με το είδος των εκτρεφόμενων ζώων (λεπτομέρειες για κάθε εκτροφή στο αντίστοιχο τμήμα του οδηγού). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Να υπάρχει επαρκής χώρος για την ελευθερία κινήσεων των ζώων. 2. Σε περίπτωση περιορισμού των ζώων να υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις ανάγκες συμπεριφοράς τους. 3. Τα υλικά και ο εξοπλισμός με τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα να είναι ασφαλή. 4. Να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες (υγρασίας, αερισμού και θερμοκρασίας)

23 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.Α.3. Διαχείριση νεκρών ζώων Απαγορεύεται η ταφή των νεκρών ζώων (εξαιρούνται ζώα που εκτρέφονται σε απομακρυσμένες περιοχές). Τα νεκρά ζώα μπορούν να αποτεφρώνονται σε εγκεκριμένες μονάδες αποτέφρωσης ή να οδηγούνται σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης. Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι αρμόδιες για την ενημέρωση και των έλεγχο των μονάδων εκτροφής ζώων. 3.Α.4. Χρήση Ζωοτροφών 1. Όλοι οι κτηνοτρόφοι μπορούν να χρησιμοποιούν στη διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων τους γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα και πρωτόγαλα, αβγά και προϊόντα αβγών, ζελατίνη που προέρχεται από μη μηρυκαστικά και προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών (υδρολυμένες πρωτεΐνες) που προέρχονται από μέρη μη μηρυκαστικών και από δορές και δέρματα μηρυκαστικών και ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά. 2. Οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν μηρυκαστικά (βοοειδή, αιγοπρόβατα) απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στη διατροφή τους ζωικές πρωτεΐνες και μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (προϊόντα και υποπροϊόντα σφαγείου, κρεατάλευρο, οστεοκρεατάλευρο, αιματάλευρο, πτεράλευρο, πτηνάλευρο, ιχθυάλευρο, προϊόντα αίματος κλπ.) και ζωοτροφές που τις περιέχουν. 3. Οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν χοίρους, πτηνά κλπ. εκτός των μηρυκαστικών, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες στη διατροφή τους εκτός από ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο, προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά (πλάσμα, ερυθρά αιμοσφαίρια κλπ.) και ζωοτροφές που τις περιέχουν. Στην περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις επιτρεπόμενες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες για να παρασκευάσουν ζωοτροφές για τα ζώα τους, πρέπει να έχουν έγκριση χρησιμοποίησής τους για την παρασκευή ζωοτροφών από τη Δ.Α.Α της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4. Η αποθήκευση ιχθυαλεύρων, όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου και προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά επιτρέπεται σε εκμεταλλεύσεις που συντηρούν μηρυκαστικά εφόσον η παραπάνω αρμόδια αρχή (Δ.Α.Α., επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών) έχει

24 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ πειστεί ότι εφαρμόζονται μέτρα που εμποδίζουν να διατραφούν τα μηρυκαστικά με τις πρωτεΐνες αυτές. 5. Οι κτηνοτρόφοι που συντηρούν μόνο μη μηρυκαστικά μπορούν να παρασκευάζουν πλήρεις ζωοτροφές από ζωοτροφές που περιέχουν ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο και προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, αποκλειστικά για τη διατροφή των ζώων τους, εφόσον έχουν κάνει αίτηση καταχώρησης στο σχετικό μητρώο που διατηρεί η Δ.Α.Α. επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών. 6. Στην περίπτωση που ένας κτηνοτρόφος έχει μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά ζώα, μπορεί να παρασκευάζει ζωοτροφές για τα μη μηρυκαστικά ζώα του που να περιέχουν ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο και προϊόντα αίματος εφόσον έχει εντελώς ξεχωριστή γραμμή παραγωγής, από την παραλαβή πρώτων υλών μέχρι την αποθήκευση των τελικών προϊόντων και έχει πάρει τη σχετική έγκριση από τη Δ.Α.Α. (επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών). 7. Όσοι εκτρέφουν ψάρια μπορούν να χρησιμοποιούν ιχθυάλευρα, προϊόντα αίματος και αιματάλευρα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά για να παρασκευάσουν ζωοτροφές για τη διατροφή τους, εφόσον έχουν πάρει τη σχετική έγκριση χρησιμοποίησης από τη Δ.Α.Α. (επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών). 8. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις στη χρησιμοποίηση των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών δεν ισχύουν για όσους παρασκευάζουν ζωοτροφές για γουνοφόρα ζώα ή κατοικίδια (γάτες, σκύλους). Ωστόσο, και στην περίπτωση της επιτρεπόμενης χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών όπως κρεατάλευρα, οστεοκρεατάλευρα, πτηνάλευρα, πτεράλευρα κλπ., π.χ. για κατοικίδια ζώα, απαιτείται σχετική έγκριση από τη Δ.Α.Α. (επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών). 9. Οι αποθήκες ιχθυαλεύρων και άλλων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών αδειοδοτούνται και ελέγχονται και από τις οικείες Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών των Δ.Α.Α. των Ν. Αυτοδιοικήσεων

25 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.Β. Βοοειδή Ο βοοτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω: 1. Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας της εκμετάλλευσης και για να υποβάλει το ειδικό έντυπο με το οποίο ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων. 2. Τοποθετεί δύο ενώτια σε κάθε ζώο που γεννιέται στην εκμετάλλευση εντός 20ημέρου από τη γέννηση. Σε κάθε ζώο που εισάγεται από τρίτη χώρα με προορισμό την εκμετάλλευσή του, τοποθετεί δυο ενώτια εντός 20ημέρου από την ημερομηνία κατά την οποία το ζώο ελέγχθηκε στο Συνοριακό Σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου. 3. Κάθε ενώτιο που χάθηκε ή καταστράφηκε το αντικαθιστά με νέο, που φέρει τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης, μόνο μετά από έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4. Ενημερώνει συστηματικά το μητρώο της εκμετάλλευσης, καταγράφοντας όλες ανεξαιρέτως τις κινήσεις ζώων που πραγματοποιούνται σε αυτή (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, σφαγές κλπ) για κάθε ζώο ξεχωριστά. 5. Καταγράφει στο μητρώο της εκμετάλλευσης οποιαδήποτε αντικατάσταση ενωτίου σε σχέση με τον αριθμό του προηγούμενου ενωτίου, σε περίπτωση που ο αριθμός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. 6. Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει τη γέννηση ενός ζώου σε διάστημα 3 έως 7 ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης των ενωτίων. 7. Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις παραπάνω κινήσεις ζώων (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις, διαβατήρια, τιμολόγια αγοράς ή πώλησης, κλπ). 8. Παραλαμβάνει από την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το διαβατήριο κάθε ζώου, το οποίο εκδίδεται από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που έχει δηλωθεί η γέννηση του ζώου. Όταν ένα ζώο μετακινείται, συνοδεύεται υποχρεωτικά από το διαβατήριο

26 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 9. Προσκομίζει το διαβατήριο του ζώου, που πρόκειται να μετακινηθεί από την εκμετάλλευσή του, στην αντίστοιχη Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εκμετάλλευση, για να συμπληρωθεί κατάλληλα. 10. Προσκομίζει το διαβατήριο του ζώου που έχει φθάσει στην εκμετάλλευσή του, στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εκμετάλλευση, για να συμπληρωθεί κατάλληλα. 11. Υποβάλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συμπληρωμένα τα ειδικά έντυπα μεταβολών, για να δηλώσει όλες ανεξαιρέτως τις μεταβολές (θανάτους, μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευση, σφαγές κλπ) που πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευσή του εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής. 12. Διευκολύνει τους ελεγκτές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διεξάγουν ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαφόρων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων. Προσκομίζει τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κλπ), τα οποία οφείλει να διατηρεί στην εκμετάλλευση για τουλάχιστον τρία συνεχή χρόνια. 3.Β.1 Ειδικά για τα Βουστάσια Πάχυνσης Μόσχων Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος εκτρέφει από 6 μόσχους και άνω, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του π.δ.. 179/1998 (ΦΕΚ 133 Α ). Δηλαδή οι στάβλοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές τις οποίες θα ελέγχουν οι ελεγκτές της πολλαπλής συμμόρφωσης:

27 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Περιορισμός μόσχου σε ατομικό κλωβό μετά την ηλικία των 8 εβδομάδων απαγορεύεται. 2. Τοιχώματα ατομικού κλωβού (μέχρι 8 ης εβδομάδας) : διάτρητα 3. Πλάτος ατομικού κλωβού ή θέσεως 90εκ. ± 10% 4. Πλάτος ατομικού κλωβού ή θέσεως / ύψος ακρωμίου 0,8 5. Πλάτος κλωβού υγειονομικής απομόνωσης / ύψος ακρωμίου 1 6. Μήκος κλωβού υγειονομικής απομόνωσης / μήκος μόσχου 1,1 7. Σε ομαδικό σταβλισμό, διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο έως 150χγρ. Ζ.Β. 1,5m 2 8. Σε ομαδικό σταβλισμό, διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με Ζ.Β. μεταξύ 150 και 220χγρ. 1,7m 2 9. Σε ομαδικό σταβλισμό, διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με Ζ.Β. άνω των 220χγρ. και μέχρι 6 1,8m 2 μηνών

28 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.Γ. Αιγοπρόβατα Ο αιγοπροβατοτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων: 1. Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας της εκμετάλλευσης και για να υποβάλει το ειδικό έντυπο με το οποίο ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων. 2. Τοποθετεί δύο ενώτια με ατομικό αριθμό σήμανσης στα ζώα που γεννιούνται μετά την και παραμένουν στην εκμετάλλευσή του. Τα ενώτια πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στα ζώα πριν συμπληρώσουν την ηλικία των έξι μηνών. 3. Τοποθετεί δύο ενώτια με ατομικό αριθμό σήμανσης στα ζώα ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευσή του και προορίζονται για πάχυνση ή αναπαραγωγή σε μια άλλη εκμετάλλευση. 4. Τοποθετεί ένα ενώτιο με τον αριθμό της εκμετάλλευσης σε ζώα ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών που προορίζονται για σφαγή. 5. Τοποθετεί δύο ενώτια με ατομικό αριθμό σήμανσης στα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες με προορισμό την εκμετάλλευσή του, μετά την , εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελέγχθηκαν τα ζώα στο Συνοριακό Σταθμό Κτηνιατρικού Ελέγχου. 6. Αντικαθιστά κάθε ενώτιο που χάθηκε με νέο, που φέρει τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης, μόνο κατόπιν έγκρισης της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 7. Καταγράφει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του οποιαδήποτε αντικατάσταση ενωτίου σε σχέση με τον αριθμό του προηγούμενου ενωτίου, σε περίπτωση που ο αριθμός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. 8. Ενημερώνει συστηματικά το μητρώο της εκμετάλλευσης καταγράφοντας όλες ανεξαιρέτως τις κινήσεις των ζώων που πραγματοποιούνται σε αυτή (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, σφαγές κλπ). 9. Κάνει απογραφή του ζωικού του κεφαλαίου μια φορά το χρόνο στη διάρκεια του Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταγράφει τα αποτελέσματά της στο μητρώο της εκμετάλλευσής του. Ενημερώνει την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής

29 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αυτοδιοίκησης για τα αποτελέσματα της απογραφής εντός 30 ημερών από την διενέργειά της. 10. Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν στην εκμετάλλευση (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κλπ). 11. Από την , όταν πρόκειται να μετακινηθεί ζώο από την εκμετάλλευσή του, υποβάλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού. Το υγειονομικό πιστοποιητικό που τελικά εκδίδεται από την Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συνοδεύει το ζώο στη μετακίνησή του. 12. Διευκολύνει τους ελεγκτές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διεξάγουν ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαφόρων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων. Προσκομίζει τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κλπ) τα οποία οφείλει να διατηρεί στην εκμετάλλευση για τουλάχιστον τρία συνεχή χρόνια

30 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.Δ. Χοίροι Ο χοιροτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων: 1. Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει την έναρξη λειτουργίας της εκμετάλλευσης και για να υποβάλει το ειδικό έντυπο, ενώ επίσης ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων. 2. Τοποθετεί ενώτια στα ζώα πριν από την μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση. Αντικαθιστά κάθε ενώτιο που χάθηκε ή καταστράφηκε με νέο που φέρει τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης μόνο μετά από έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 3. Καταγράφει στο μητρώο του οποιαδήποτε αντικατάσταση ενωτίου, σε σχέση με τον αριθμό του προηγούμενου ενωτίου, σε περίπτωση που ο αριθμός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. 4. Ενημερώνει χωρίς διακοπή το μητρώο της εκμετάλλευσης, καταγράφοντας όλες ανεξαιρέτως τις κινήσεις ζώων που πραγματοποιούνται. 5. Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις κινήσεις ζώων (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κλπ). 6. Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει όλες ανεξαιρέτως τις μεταβολές (συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής λειτουργίας) που πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευση, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα μεταβολών. 7. Διευκολύνει τους ελεγκτές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διεξάγουν ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαφόρων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων. Προσκομίζει τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κλπ) τα οποία οφείλει να διατηρεί στην εκμετάλλευση για τουλάχιστον τρία συνεχή χρόνια

31 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.Δ.1 Ειδικά για τα χοιροστάσια: 1. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος εκτρέφει από 6 χοίρους ή 5 χοιρο μητέρες με τα χοιρίδια τους και άνω, ο οποίος και, λόγω άλλων δραστηριοτήτων στην εκμετάλλευση, λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις, οφείλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 215/2003 (ΦΕΚ 181 Α ). Χοιροστάσια κατασκευασμένα πριν από Υποχρέωση Κατά κατηγορία ζώων 0-10 χγρ. ΖΒ 0, χγρ. ΖΒ 0, χγρ. ΖΒ 0, χγρ. ΖΒ 0, χγρ. ΖΒ 0, χγρ. ΖΒ 0, χγρ. ΖΒ 1,00 Απαγορεύεται η πρόσδεση Ζώων Προδιαγραφή Ελάχιστη επιφάνεια Συνολικού δαπέδου ( m 2 )

32 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Τα Χοιροστάσια που είναι κατασκευασμένα μετά από την επιπλέον θα πρέπει να τηρούν και τις παρακάτω προδιαγραφές: Κατηγορία Ζώων Μικρά θηλυκά ζώα μετά την οχεία, σε ομάδες Χοιρομητέρες σε ομάδες Ελεύθερος χώρος δαπέδου Αριθμός ζώων στην ομάδα Ελάχιστο συνολικό δάπεδο (μ 2 ) Ελάχιστο συμπαγές δάπεδο (μ 2 ) ,54 0,95 <6 1,80 0,95 40< 1,48 0, ,25 1,30 <6 2,475 1,30 40< 2,025 1,30 Κάπροι σε ατομικά κελιά 6 Κάπροι σε ατομικά κελιά και χώρος οχείας 10 Θηλυκά αναπαραγωγής - Ελάχιστη διάσταση ομαδικών κελιών 6< <6 Μήκος μικρής διάστασης κελιού 2,80μ 2,40μ Σχαρωτά δάπεδα από σκυρόδεμα Κατηγορία ζώων Ελάχιστο πλάτος Μέγιστο πλάτος δοκίδων (mm) διάκενων (mm) Χοιρίδια Απογαλακτισμένα Χοίροι αναπαραγωγής Θηλυκά μετά την οχεία *Η χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την 1η εβδομάδα προ του τοκετού είναι υποχρεωτική

33 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.Ε. Πτηνά Τα πτηνοτροφεία ανάλογα με τη χρήση, τον τύπο της εγκατάστασης και το έτος κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Ειδικά για Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες α. Κατασκευασμένα μετά από Υποχρέωση Προδιαγραφή Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα 750 εκ 2 Ύπαρξη φωλιάς υποχρεωτικό Ύπαρξη στρωμνής υποχρεωτικό Ύπαρξη κούρνιας ανα όρνιθα 15 εκ Ταίστρα 12 εκ Κατάλληλες ποτίστρες υποχρεωτικό Διάδρομοι μεταξύ κλωβοσειρών 90εκ Ύπαρξη Εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών υποχρεωτικό Ειδικά για Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες β. Κατασκευασμένα πριν την Υποχρέωση Προδιαγραφή Επιφάνεια κλωβού ανά όρνιθα 550 εκ 2 Ταίστρα 10 εκ Κατάλληλες ποτίστρες 10cm /όρνιθα Κάθε όρνιθα έχει πρόσβαση σε 2 πιπίλες ή κύπελλα υποχρεωτικό Ύπαρξη Εξοπλισμού ξυσίματος νυχιών

34 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Συστήματα που επιτρέπουν την χρήση εξωτερικού χώρου Υποχρέωση Ελάχιστο ύψος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού-εξωτερικού χώρου Ελάχιστο μήκος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού-εξωτερικού χώρου Σχέση μήκους ανοίγματος / αριθμό ορνίθων (ελάχιστο) Διατήρηση δαπέδου εξωτερικού χώρου σε καλή κατάσταση Προδιαγραφή 35 εκ. 40 εκ. 2 m/1000 όρν. υποχρεωτικό Να παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες και αρπακτικά υποχρεωτική Πυκνότητα (μεγίστη) αριθ. ορνιθ./m 2 ωφέλιμης επιφ. 9 ορνιθ./m 2 Ειδικά για Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε άλλα συστήματα εκτροφής Υποχρέωση Προδιαγραφή Μήκος μετώπου γραμμικής ταϊστρας / όρνιθα 10 εκ. Μήκος μετώπου κυκλικής ταϊστρας /όρνιθα 4 εκ. Μήκος μετώπου γραμμικής ποτίστρας /όρνιθα 2,5 εκ. Μήκος μετώπου κυκλικής ποτίστρας / όρνιθα 1 εκ. Σχέση αριθμού θηλάστρων ή κυπέλων / αριθμό ορνίθων 1 / 10 Αριθμό κυπέλων ή θηλάστρων που έχει πρόσβαση κάθε όρνιθα 2 Αριθμό ατομικών φωλεών / αριθμό ορνίθων 1 / 7 Επιφάνεια συλλογικών φωλεών / αριθμό ορνίθων 1m 2 /120όρνιθ. Διαθέσιμος χώρος κουρνιάστρας / όρνιθα 15εκ. 2 /όρνιθα Οριζόντια απόσταση μεταξύ κουρνιαστρών 30 εκ. Οριζόντια απόσταση μεταξύ κούρνιας και τοίχου 20 εκ. Τοποθέτηση κουρνιάστρας όχι πάνω από τη στρωμνή υποχρεωτικό Σχέση επιφάνειας στρωμνής / επιφάνεια δαπέδου 1 / 3 Επιφάνεια στρωμνής / όρνιθα 250 εκ. 2 Το δάπεδο θα πρέπει να υποβαστάζει όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού υποχρεωτικό Επιπλέον για συστήματα με πολλαπλά επίπεδα κίνησης των ορνίθων Υποχρέωση Προδιαγραφή Μέγιστος αριθμός επαλλήλων 4 επιπέδων Ελάχιστο ελεύθερο ύψος 45 εκ μεταξύ επιπέδων

35 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 4. Βοσκότοποι (Οι υποχρεώσεις του παρόντος κεφαλαίου απορρέουν τόσο από το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009, όσο και από τον κανονισμό (ΕΚ) 1122/2009.) 1. Στους βοσκότοπους που ανήκουν στην εκμετάλλευσή του ο γεωργός πρέπει να φροντίζει ώστε να βόσκουν κατ ελάχιστο 0,2 ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ανά εκτάριο και κατά μέγιστο 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (1 εκτάριο= 10 στρέμματα). Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση των βοσκοτόπων. Για διευκόλυνση παρατίθεται πίνακας με τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό ζώων ανά 10 στρέμματα (1 εκτάριο): Είδος Ελάχιστος αριθμός ζώων στα 10 στρέμματα βοσκοτόπου Μέγιστος αριθμός ζώων στα 10 στρέμματα βοσκοτόπου Αιγοπρόβατα 1,33 20 Βοοειδή > 24 μηνών 0,2 3 Βοοειδή < 24 μηνών 0,

36 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Επίσης παρατίθεται πίνακας μετατροπής των ζωικών μονάδων σε Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ): Συντελεστής μετατροπής Αντίστοιχος αριθμός ζώων Είδος & κατηγορία ζώων σε ΜΖΚ προς 1 ΜΖΚ Α. Βοοειδή / Βούβαλοι / Βίσονες/ Ίπποι Ηλικίας από 24 μηνών και άνω ) 1,00 1 Ηλικίας από 6 μηνών και ως 24 μηνών 0,60 1,66 Β. Πρόβατα / Αίγες Προβατίνες Αίγες ηλικίας άνω του έτους 0,15 6,66 Γ. Χοίροι Χοιρομητέρες 0,4 2,5 Παχυνόμενα χοιρίδια άνω των 40 κιλών 0,27 3,7 2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βόσκηση, λόγω αντίξοων ή άλλων συνθηκών ή γιατί ο παραγωγός διατηρεί τα ζώα σταβλισμένα, ο παραγωγός πρέπει να μεριμνά για την κοπή και την απομάκρυνση της θαμνώδους βλάστησης των βοσκοτόπων εκτός της περίπτωσης των κοινόχρηστων βοσκοτόπων. Πρέπει να μεριμνά δηλαδή για τη διατήρηση του βοσκότοπου σε καλή κατάσταση. Στην περίπτωση συλλογικής χρήσης βοσκοτόπων που ενοικιάζονται τμηματικά από δήμους και κοινότητες είναι λογικό ότι ο μεμονωμένος παραγωγός δεν μπορεί να φροντίσει όλο το βοσκότοπο και άρα δεν θα του επιβληθεί ποινή. 3. Οι μόνιμοι βοσκότοποι ΔΕΝ πρέπει να οργώνονται, εκτός από τις περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτει περιβαλλοντική ή αρχαιολογική αναγκαιότητα που αποδεικνύεται με έγγραφα των αρμοδίων αρχών. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα δοθεί εντολή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες είτε ότι ο γεωργός θα ζητήσει ειδική άδεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

37 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 4. Η χώρα έχει υποχρέωση να μη μειώσει τις εκτάσεις βοσκοτόπων σε σχέση με τις αρόσιμες εκτάσεις. Αντίθετα, μπορεί να αυξήσει τις εκτάσεις των βοσκοτόπων. Συνεπώς, αν κάποιος γεωργός καταργήσει βοσκότοπους τότε κατά τον έλεγχο μπορεί να του επιβληθεί η εκ νέου λειτουργία του βοσκοτόπου. Σε περίπτωση που αυτή η εντολή δεν γίνει πράξη από τον γεωργό την επόμενη χρονιά, η μη συμμόρφωση θεωρείται ως σοβαρή παράβαση της πολλαπλής συμμόρφωσης και επιβάλλεται ποινή,. 5. Ο κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τους βοσκότοπους σε καλή αγρονομική και περιβαλλοντική κατάσταση. Το ποσοστό των βράχων ή ξυλωδών μη βοσκήσιμων φυτών εντός του βοσκότοπου πρέπει να είναι το πολύ ίσο με 25% της συνολικής έκτασης του βοσκότοπου ή 35% για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω ορίου, τα τμήματα των εκτάσεων που είναι ακατάλληλα για βόσκηση θεωρούνται μη επιλέξιμα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Σε περίπτωση που το ποσοστό της μη χρησιμοποιούμενης έκτασης για βόσκηση είναι μικρότερο του ως άνω ορίου, υπολογίζεται η πραγματικά χρησιμοποιούμενη έκταση του βοσκότοπου προκειμένου να υπολογιστεί η πυκνότητα βόσκησης. Η επιλέξιμη για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων έκταση του βοσκότοπου παραμένει η συνολική έκταση και η μη βοσκήσιμη έκταση θεωρείται ως στοιχείο του αγροτικού τοπίου

38 ΤΡΟΦΙΜΑ 5. Τρόφιμα (Οι υποχρεώσεις του παρόντος κεφαλαίου προκύπτουν από το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των γεωργών). Η ασφάλεια των τροφίμων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που υπάρχουν ακόμα επιδοτήσεις στη γεωργία. Ο στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε εκφράζεται με μία φράση «ασφάλεια από τη φάρμα στο πιάτο». Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο ο παραγωγός τροφίμων υποχρεούται: 5.Α. Ιχνηλασιμότητα Να τηρεί αρχείο παραστατικών και εγγράφων εισροών και εκροών τις εκμετάλλευσης, ώστε να είναι ο ελεγκτής σε θέση να αντιληφθεί από πού προήλθαν οι πρώτες ύλες τις εκμετάλλευσης και ποιος ήταν ο προορισμός των προϊόντων και παραπροϊόντων τις εκμετάλλευσης. Το αρχείο θα περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: - Όνομα και διεύθυνση προμηθευτή ή / και πελάτη, - Φύση και ποσότητα εισροών ή / και προϊόντων που διακινήθηκαν, - Ημερομηνία συναλλαγής 5.Β. Ειδοποιήσεις Σε περίπτωση που ο γεωργός παραγωγός τροφίμων έχει υπόνοιες ότι τρόφιμο ή προϊόν που προέρχεται από την εκμετάλλευσή του είναι ή ενδέχεται να μην είναι ασφαλές υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον ΕΦΕΤ) και τους παραλήπτες των προϊόντων και να εκκινήσει διαδικασία απόσυρσης τους. Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υπόνοιες ότι τρόφιμο ή προϊόν που έχει στην κατοχή του μπορεί να μην είναι ασφαλές ή είναι επιβλαβές για τον καταναλωτή, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον ΕΦΕΤ) ώστε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες απόσυρσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii i Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Επιµέλεια: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Φωτογραφία Εξωφύλλου: η Σπορά ΙΙ. Λάδι, 1928 Σπύρος Βασιλείου ii ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii Πρόλογος Η εναρµόνιση της πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Aθήνα, 02-07-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1791/74062 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι πιο παλιές δραστηριότητες του ανθρώπου, που επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζονται από αυτό και σε χώρες όπως η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥΚΑΝ. 1698/05) ΑΘΗΝΑ ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,, e-mail: info@physiologike.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ επικρ. περ. Natura επικρ. τομέας απαίτηση διαπίστωση α/α περιγρ. πρόθεση μονιμότητα μικρή μέτρια μεγάλη χωρ. απ. εντός εκ. εκτός εκ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων

Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Γιώργος Παγανέλης Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Δ. 130/2010 ΦΕΚ 223

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ» Π31.(Βλέπε εκτύπωση) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ Το υποπρόγραμμα 1 ή «παλαιό πρόγραμμα» αφορά το αρχικό πρόγραμμα «Μείωση της νιτρορύπανσης στη Θεσσαλία» στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 2078/92, το οποίο εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι θέμα παράδοσης...

Γιατί είναι θέμα παράδοσης... Γιατί είναι θέμα παράδοσης... ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ: 800-11-44555, 28210 81380, fax: 28210 89898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr Αιγο-Προβατοτροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 5.3.2.1.4. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (iv) και 39 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Άρθρα 27 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn ιάθεσηζωικών ζωικώναποβλήτων ΑδειοδότησηΈργων Βιοαερίουστην στηνελλάδα ΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ρ Αθανάσιος Γκουντέλας Παναγιώτης Τσιαµπαλής ΛΑΡΙΣΑ 10-04 04-2012 ΚτηνιατρικήΆδεια ΜονάδωνΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ Ρ ΗΣ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΓΑ 2013 ΜΗΤΡΩΟ 2013

Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ Ρ ΗΣ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΓΑ 2013 ΜΗΤΡΩΟ 2013 Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ Χ Ρ ΗΣ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΓΑ 2013 ΜΗΤΡΩΟ 2013 1 2 Περιεχόμενα 1. ΑΕΕ 2013... 7 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 7 1.1.1. Συντομεύσεις πληκτρολογίου... 7 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης βιομάζας στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς Κατερίνα Γιαννακούλα, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ Νομός Καστοριάς Είναι ένας από τους 4 νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα